+ All Categories
Home > Documents > SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Date post: 20-Mar-2016
Category:
Upload: judah
View: 32 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Description:
SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu. Seminar 2 CIOCNIREA CI VILIZAŢIILOR. 1989 (Sfârşitul Războiului Rece) Scenarii. Sfârşitul istoriei (Francis Fukuyama, Sfârşitul istoriei şi ultimul om, 1992) - PowerPoint PPT Presentation
30
Geopolitică SEMINAR GEOPOLITICĂ GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu
Transcript
Page 1: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

SEMINAR

GEOPOLITICĂGEOPOLITICĂAsist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Page 2: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

Seminar 2

CIOCNIREA CICIOCNIREA CIVILIZAŢIILORVILIZAŢIILOR

Page 3: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

Page 4: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

Page 5: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

1989 (Sfârşitul Războiului Rece)• Scenarii

• Sfârşitul istoriei (Francis Fukuyama, Sfârşitul istoriei şi ultimul om, 1992)

• Ciocnirea civilizaţiilor (Samuel Huntington, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea

ordinii mondiale, 1997)

• 192 state naţionale.

• Haos (Zbigniew Brzeyinsky, În afara controlului, 1993)

Page 6: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

Sfârşitul istoriei

• PAX DEMOCRAŢIA / PAX AMERICANA• sfârşitul ideologiilor politice• DEMOCRAŢIA LIBERALĂ de tip occidental devine GLOBALĂ• similitudini cu Marx şi Engels – materialismul dialectic

Page 7: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

Ciocnirea civilizaţiilor

• CONFLICTUL IDEOLOGIILOR - CONFLICTUL

CIVILIZAŢIILOR• OCCIDENT vs. ORIENT• NORD vs. SUD• DAR-AL ISLAM (lăcaşul păcii) vs. DAR-AL HARB

Page 8: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

CONFLICTUL IDEOLOGIILOR

LIBERALISM

COMUNISMLIBERALISM

MAOISM

STALINISM - TROTSKYSM

LIBERALISM

Page 9: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

CONFLICTUL CIVILIZAŢIILOR

Page 10: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

OCCIDENT vs. ORIENT

OMUL OCCIDENTAL

FAMILIA OCCIDENTALĂ

SOCIETATEA OCCIDENTALĂ

OMUL ORIENTAL

FAMILIA ORIENTALĂ

SOCIETATEA ORIENTALĂ

Page 11: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

Page 12: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

Page 13: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

NORD vs. SUD

Page 14: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

Civilizaţieagricolă Civilizaţie

industrială

Civilizaţieterţiară

Civilizaţieinformaţională

Baby boom

TRANZIŢIA DEMOGRAFICĂA STATELOR LUMII

Tranziţie demografică

Tranziţie încheiată

Page 15: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

TRANZIŢIA DEMOGRAFICĂA STATELOR LUMII

Page 16: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

1 Suedia 42%

                                                                  

2 Danemarca 38%

                                                          

3 Finlanda 37%                                                         

4 Norvegia 36%                                                         

5 Islanda 35%                                                      

6 Olanda 33%                                                   

                                                

PREZENŢĂ FEMININĂ ÎN

PARLAMENTELE EUROPENE

Page 17: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

Page 18: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

CIVILIZAŢIA CREŞTINĂADAM

ABRAHAMSARAH HAGAR

ISAAC ISHMAEL

ISUS MOHAMED

I soţie a II-a soţieiudaici

creştini musulmani

Iacob (Israel)

12 fii 12 triburi evreieşti

repudierea la Meca

- “pământul promis” (Canaan)- testarea credinţei

Page 19: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

Page 20: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

CIVILIZAŢIA CREŞTINĂ

• CRUCIADELE• RECONQUISTA• INCHIZIŢIA• PAX CATOLICA – europenizarea planetei • MISIONARISMUL• statul VATICAN

Page 21: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

Page 22: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

CRUCIADELE

• campanii militare sub egida papalităţii de eliberare a

ţării sfinte (sec. XI - XIII)• 9 campanii principale

1. 1095 – papa Urban II – cucerirea Ierusalimului si masacrarea populaţiei

2. 1147 – Ierusalimul este recucerit de turci

3. 1187 – papa Gregory VIII – recucerirea Ierusalimului

4. 1202 – papa Inocent II – asupra Constantinopolului

5. 1219 – N Africii (Egipt)

6. 1228 – I campanie neiniţiată de papa, ci de către Împăratul Frederick II

7. 1248 – Louis IX al Franţei împotriva Egiptului

8. 1270 – Louis IX, N Africii (Tunisia)

9. 1271 – Eduard I al Angliei

Page 23: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

RECONQUISTA

• SPANIA ŞI PORTUGALIA (718-1492)• recucerirea Pen. Iberice de sub dominaţia musulmană

Page 24: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

INCHIZIŢIA• (1469-1600) – secţiune a Inchiziţiei ce acţiona sub conducerea regilor Spaniei

– limpieza de sangre;– convertirea islamicilor şi evreilor (“eretici”) la

creştinism;– tortură sistematizată;– 4 inchiziţii: medievală, spaniolă, portugheză

şi romană

Page 25: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

PAX CATOLICA - MISIONARISMUL• EUROPENIZAREA PLANETEI (1492)

Page 26: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

VATICAN (1929)

Momente de graţie • 1979 – Polonia, Solidaritatea - martor al imploziei comunismului în Europa• 1995 – Africa de Sud – întâlneşte I preşedinte de culoare, Nelson Mandela.• 1998 – Cuba – Fidel Castro• 2000, anul jubiliar.

– Iordania – Muntele Nebo (locul de unde Moise a vazut pt. prima dată pământul făgăduinţei);– Egiptul musulman – apel la armonie între diferitele religii– Iordania – Muntele Nebo (locul de unde Moise a vazut pt. prima dată pământul făgăduinţei);– Israel – Zidul Plângerii;– sprijină drepturile palestinienilor şi se declară împotriva intervenţiei în Iraq

Page 27: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

PAX AMERICANA• AMERICANIZAREA PLANETEI• PROTESTANTISMUL ECONOMIC

Page 28: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

PANORTODOXISMUL - PANSLAVISMUL• Testamentul Ţarului Petru cel Mare• Biserica Greacă nu agreează formarea Macedoniei, dar nici recâştigarea

influenţei Turciei în SE Europei

i. Biserica Ortodoxă Sârbă se află şi ea în dispută cu Biserica

Macedoneană şi cu statul Albanez. Motivul: provincia Kosovo

ii. Bisericile Ortodoxe Bulgară şi Ucraineană suferă imixtiunea politicului

iii. Biserica Ortodoxă Română şi cea Rusă sunt afectate de litigiul asupra

Mitropoliei Basarabiei

Page 29: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

Testamentul lui Petru cel Mare (1672-1725)

În numele Preasfântei şi nedespărţitei Treimi, noi, Petru I către toţi descendenţii şi succesorii la tronul şu guvernul neamului rusesc.

Marele Dumnezeu (…) îmi permite a privi poporul rus ca pe un popor chemat în viitor la dominaţia generală a Europei.

(…) Am găsit Rusia pârâu, o las râu, succesorii mei vor face din ea mare întinsă

1. Naţiunea rusă să fie ţinută în stare permanentă de război pentru a se menţine capacitatea de luptă şi avântul soldatului rus; (…)

3. Să se participe cu orice ocazie la toate afacerile şi în toate perturbările din Europa (…)

4. Să fie împărţită Polonia (…)

Să fie atrase da partea noastră cu orice preţ, marile puteri: să se influenţeze asupra parlamentelor acestora, să fie corupte pentru a se asigura influenţă în alegerea regilor, alegerea de adepţi proprii, apărarea lor; să se asigure intrarea trupelor ruseşti şi staţionarea acestora până se vor crea condiţiile pentru rămânerea lor definitivă.

Page 30: SEMINAR GEOPOLITICĂ Asist. univ. drd. Marius Cristian Neacşu

Geopolitică

Testamentul lui Petru cel Mare (1672-1725)

6. Să se cucerească de la Suedia partea cea mai mare posibilă şi să se acţioneze în aşa fel încât să fie determinată să ne atace pentru a avea motiv să o subjugăm. De aceea ea trebuie izolată de Danemarca şi Danemarca trebuie îndepărtată de Suedia cultivând cu grijă rivalitatea între ele.

7. Este de dorit o alianţă cu Anglia datorită comerţului, pentru că este vorba de flotă care din cauza forţei sale prezintă pentru noi cea mai mare importanţă. (…)

8. Să ne extindem permanent spre Nord, în lungul Balticii şi spre Sud, în lungul Mării Negre. Să ne apropiem maximum de Constantinopol şi India (…) să stimulăm continuu războaie când cu Turcia, când cu Persia, să construim şantiere navale la Marea Neagră. Încetul cu încetul să o facem marea noastră ca şi Baltica. (…) să se pătrundă în Golful Persic şi, dacă este posibil, să se reînnoiască prin Siria fostul comerţ levantin şi să se înainteze spre India care este tezaurul lumii. Când ne vom găsi acolo, nu ne mai este necesar aurul englezesc.

11. Să ne străduim să strângem în jurul Rusiei pe toţi grecii dezmembraţi sau emigranţi care sunt răspândiţi în Ungaria sau Turcia, să facem din Rusia un centru şi un sprijin al acestora, spre a asigura astfel dinainte dominaţia lumii printr-un fel de regate sau o supremaţie religioasă.

Gaston Bouthoul (1962)


Recommended