+ All Categories
Home > Devices & Hardware > Revista Forever Noiembrie 2010

Revista Forever Noiembrie 2010

Date post: 29-Nov-2014
Category:
Upload: iuliana-fartade
View: 903 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
Lucreaza cu noi intimpul tau liber.www.aloe-online.it
Embed Size (px)
of 20 /20

Click here to load reader

Transcript
Page 1: Revista Forever Noiembrie 2010

Noiembrie 2010 | 139

România & Republica Moldova

Se apropie Crăciunul!

pagina

16Alege cadouri inspiratepentru cei dragi!

Page 2: Revista Forever Noiembrie 2010

2���

Mesajul Fondatorului Companiei

Când călătorescprin lume pentrua răspândi mesa-jul Forever, măsimt în continuuinspirat de ener-

gia pe care mi-o transmiteţi fiecare dintrevoi. Într-una dintre călătoriile recente înPacificul de Sud şi Asia de Sud-Est, mi s-amai amintit o dată ce oportunitate incre-dibilă este această afacere şi cât de multpoate schimba vieţile oamenilor.

Uneori, în aceste călătorii, învăţ lecţii amare.Am vizitat împreună cu Navaz magnificultemplu Angkor Wat din Cambodgia şi acoloam învăţat o astfel de lecţie. În timpul viziteiam aflat că după construcţia iniţială,începută în secolul al XII-lea, diferiţiconducători au continuat să construiască sausă restaureze părţi ale acestui templucomplex timp de mai multe secole. Am fostmarcat de ideea că fiecare generaţieconstruieşte pe fundaţia creată de generaţiaanterioară. Pe măsură ce am reflectat laacest fapt, gândurile mi s-au întors cătreminunata noastră afacere, pe care oconstruim de peste 32 de ani. Cum vacontinua ea să crească şi să înflorească?Răspunsul evident este prin recrutarea,pregătirea şi construirea unei întregigeneraţii de Distribuitori care au aceeaşidorinţă pentru sănătate şi prosperitate pecare am putut s-o văd de-a lungul anilor laatât de mulţi dintre voi. Noii Distribuitorireprezintă sângele afacerii voastre şi, ase-menea celor care au continuat să constru-iască templul Angkor Wat de-a lungulveacurilor, vor construi pe fundaţia incre-dibilă la a cărei edificare aţi contribuit şi voi.

După cum aţi remarcat la ultimul SuperRaliu, continuăm să vă punem la dispoziţietoate instrumentele de care aveţi nevoiepentru a găsi, recruta şi pregăti această nouăgeneraţie: de la instrumentele puternice pecare MyFLPBiz vi le oferă pentru a vă sprijiniîn dezvoltarea şi gestionarea afacerii la

incredibilele produse noi FAB şi ARGI+, carese adresează fiecărei generaţii pe careîncercăm să o recrutăm şi la incredibileleinformaţii şi materiale de pregătire dispo-nibile on-line şi webinariile. Pe măsură ceutilizaţi la maximum aceste instrumente veţiobserva că afacerea voastră va căpăta maimultă energie şi o nouă generaţie minunatăde Distribuitori va fi atrasă către voi şi cătreeforturile voastre de a avea succes. Aceastaeste cu adevărat o oportunitate fără asemă-nare!

Înainte să închei aş vrea să mulţumesc înmod special tuturor acelora care fac dife-renţa prin contribuţiile pentru ForeverGiving. Distribuţia recentă a celor 7.000 deplase de ţânţari în Uganda, ţara răvăşită demalarie, va însemna o transformare majorăîn vieţile oamenilor. Numai prin bunăvoinţavoastră am reuşit să ajutăm locuitoriiUgandei şi pe cei din Haiti. Există mulţioameni în nevoie în toată lumea, iar prindonaţiile voastre generoase, Forever Givingva continua să caute metode de a-i ajuta.Vreau să vă reamintesc că cea mai bunămodalitate de a-i ajuta pe cei din jur şi de aface cu adevărat o diferenţă în viaţa lor estesă le prezentaţi afacerea Forever. Foreverînregistrează creşteri incredibile în atât demulte locuri unde oamenii n-ar fi crezut căafacerea va funcţiona. Multe zone din Africaşi Asia de Sud-Est se bucură de un succesfantastic, oferindu-le oamenilor un standardde viaţă la care înainte doar visau.

Să-i ajuţi pe oameni să-şi îndeplineascăvisurile, să devină mai sănătoşi şi mai pros-peri este cea mai frumoasă muncă pe care ocunosc şi vă mulţumesc tuturor pentru ceeace aţi făcut şi continuaţi să faceţi pentru atransforma vieţile oamenilor din întreagalume!

Al vostru pentru totdeauna,

Rex Maughan

CONSTRUIMPE O FUNDAŢIE SOLIDĂ

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

CUM NE PUTEŢICONTACTA?Pentru informaţii referitoare la:�companie, produse, site -la adresa de [email protected], cumenţiunea “În atenţiaDepartamentului deMarketing”.�utilizarea produselor - lanumărul de fax 021 222 89 24sau la adresa de [email protected], cumenţiunea “În atenţiamedicilor consultanţi aicompaniei”. Răspunsurile vorfi trimise în cel mult 48 de ore,prin e-mail sau fax (în funcţie demodul în care aţi făcutsolicitarea). Acest serviciu estedisponibil numai pentrudistribuitorii companiei, prinurmare, vă rugăm să menţionaţinumărul dumneavoastră deidentificare în cuprinsulsolicitării. Informaţiile despreutilizarea produselor nu se dauprin telefon.�procesarea înscrierilor şia comenzilor - la adresa dee-mail [email protected],cu menţiunea “În atenţiaDepartamentului AS400”.� înregistrarea fiscală,emiterea şi plata facturilorde bonus, fişele bancare -la adresa de [email protected], cumenţiunea “În atenţiaDepartamentului deContabilitate”.

CUM POT AFLA BONUSULLUNAR?�Bonusul Recapitulativ allunii precedente poate fivizualizat pewww.foreverliving.com. Pentrudetalii, adresaţi-văManagerului superior sausediului central din Bucureşti,la adresa de [email protected], cumenţiunea În atenţiaDepartamentului AS400.�Prin SMS la numărul0745 072 689. StructuraSMS-ului: user parolabonus despărţite de unsingur caracter spaţiu.Bonusurile lunii precedente vorfi afişate începând cu data de15 a lunii viitoare.

SUCCESS DAYVino alături de cât mai

mulţi prietenila întâlnirea din

27 noiembrie, de la SalaPalatului din Bucureşti.

Page 3: Revista Forever Noiembrie 2010

Îndrăzneşte să gândeşti în stil mare. Îndrăz-neşte să-ţi desfiinţezi limitele. Acţionează înconsecinţă. Cu energia care conduce larealizări grandioase. Cu perseverenţa deschi-zătorilor de drumuri, a celor care scriu istoria,nu se mulţumesc doar s-o citească sau s-ocomenteze. Iată ce-ţi propune şi te susţinecompania noastră să reuşeşti.

Dar de unde începe destinul de om excep-ţional pe care te încurajează Forever LivingProducts să ţi-l asumi? De la întrebări simpleal căror răspuns îl ştii doar tu. Ce anume tedetermină să porneşti în această călătorie? Ceanume te face să accelerezi ritmul şi să-ţiîmbunătăţeşti mereu strategia de înaintare,timpul de ascensiune? Cu siguranţă este cevacare are legătură cu felul tău de a fi, cutiparele tale de acţiune şi cu nivelul tău deenergie.

Hai să spunem lucrurilor pe nume. Nivelul tăude energie este fluctuant. Dacă vrei să-lmenţii la intensitate maximă ai nevoie deatenţie. Şi de un program care ia în seamă şisănătatea fizică, şi armonia interioară. Păs-trează-ţi tonusul corpului în aceeaşi măsurăîn care îţi păstrezi tonusul psihic. Principiilesunt binecunoscute – alimentaţie naturală,mişcare, odihnă la timp. Produsele Forever îţistau şi ele la dispoziţie. Ai grijă de tine.

Dar chiar şi aşa motivaţia are flux şi reflux --se înfiripă şi se stinge, se naşte din nou şi iarscade. Este un proces natural. Nu ai sorţi deizbândă nici dacă îl ignori, nici dacă i te opui.Cu adevărat eficient este să-i ştii mişcareaciclică şi să acţionezi din vreme. Ce face unpescar atunci când nu poate ieşi pe mare? Îşipregăteşte plasele în care va prinde peştii. Nudoarme mai mult şi nici nu aşteaptă să-iaducă valurile peştii de care are nevoie. Dacăplasele vechi s-au uzat şi nu mai pot fifolosite îşi face altele. Procedează şi tu la fel.Priveşte înăuntrul tău şi descoperă ce temotivează acum. Dacă ai împlinit cevaimportant în viaţa ta e posibil ca motivaţiacare te-a însufleţit la începutul cariereiForever să nu mai fie valabilă.

Dacă eşti începător e de asemenea posibil caceea ce credeai despre compania noastră nu-mai din auzite să fie mult mai puţin decâtceea ce descoperi prin propria experienţă.

Îndrăzneşte mai mult. Iar pentru a reuşi maimult, acţionează la înălţimea propriilor ţeluri.

Oricum, nu e cel mai important lucru dacă aideja calificarea de Manager sau eşti la primiipaşi în Forever. Important este ca perioada încare motivaţia şi nivelul de energie scad să nute prindă descoperit. Să ai deja plasele pregă-tite pentru următoarea ieşire pe mare. De cesă faci asta? De ce să progresezi? Poţi sărăspunzi doar dacă te cunoşti pe tine însuţi şidacă eşti atent la transformările prin caretreci. Foloseşte tot ceea ce observi, tot ceeace înţelegi despre tine. Nimeni nu-ţi poate fiun prieten mai bun. Descoperă-ţi în fiecareetapă a carierei motivaţia personală care mutămunţii din loc. Şi fii sigur că asta îţi dă toateşansele să ai succes în stil mare.

Gândeşte-te acum. Ce motivaţie ai să închei2010 la superlativ? Ce resorturi interioare tepot face să acţionezi ca marii sportivi care peultima sută de metri nu se relaxează cugândul că mai e un pic şi cursa se încheie, cisprintează reuşind să doboare recorduri.

Vine iarna, totul intră în hibernare. Darafacerea ta are posibilitatea să cunoască unnou avânt. Foloseşte-ţi la maxim resurseleinterioare. Aruncă toate plasele în mare.Recuperează distanţa dintre ţelurile pe carele-ai stabilit la începutul anului şi rezultatelede până azi. Iar dacă nu există nicio distanţă,plusează. Fă mai mult. Sunt echipe care aureuşit. Care au crescut. Înseamnă că poţi şi tu.Poate şi echipa ta. Fă chiar o sărbătoare dinsfârşitul anului. Dăruieşte fără măsură.Dăruieşte-te. Şi vei primi înmiit.

Îţi urăm motivaţie la scară mare şi succeseexcepţionale!

Cu drag,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

F O R E V E R | România & Republica Moldova | noiembrie 2010 | 139 3foreverliving.com ���

Mesajul FondatoruluiCompaniei & Mesajul DirectorilorGenerali

Detoxifierea - o necesitate

Eagle Manager - Fii un adevărat

vultur!

Stil de viaţă

Spune NU răcelii şi gripei

În lupta cu ego-ul

Calificări Raliul EuropeanViena 2011

Navaz Ghaswala - 30 de ani Forever

Se apropie Crăciunul

INFO FOREVER

Calificările lunii octombrie

22--33

1100--1111

1122

1133

1144--1155

1166

1177

1188--1199

44--55

66--77

88--99

cuprins

ŞTII CE TE MOTIVEAZĂ?AI SUCCESUL ASIGURAT!

Mesajul Directorilor Generali

Page 4: Revista Forever Noiembrie 2010

Stil de viaţă

4��� Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

DDoommnnuullee PPrrooffeessoorr,, vvăă mmuullţţuummiimmppeennttrruu ttiimmppuull ppee ccaarree nnii--ll aaccoorrddaaţţii şşii,,vvăă rruuggăămm,, ssppuunneeţţii--nnee:: eesstteeddeettooxxiiffiieerreeaa oo nneecceessiittaattee ppeennttrruuoorrggaanniissmmuull uummaann??

Incontestabil, detoxifierea este onecesitate, cu atât mai mult cu câttrăim într-o eră în care industriaagro-alimentară a devenit super-intensivă, agricultura şi industriaalimentară utilizează organisme

modificate genetic, se folosesccantităţi din ce în ce mai mari deîngrăşăminte chimice, pesticide,hormoni şi antibiotice de sinteză -culmea! - pentru obţinerea dealimente pentru om! Alimentul estetransportorul cel mai semnificativ desubstanţe xenobiotice, adicăsubstanţe străine corpului omenesc,din ele făcând parte toţi aceştipoluanţi menţionaţi. Toate acestesubstanţe toxice provenite din mediulînconjurător contaminează alimentele.Ar trebui să conştientizăm că, prinalimente, toate aceste noxe ne ajunginvariabil în farfurie şi apoi în corp.Sunt studii care arată foarte sugestivcă, prin intermediul alimentelor,pătrund în corpul nostru cam unmilion de molecule carcinogene. Circao mie de astfel de molecule toxiceajung în organism prin inhalare, iartranscutanat (prin cosmetice şidetergenţi), aproximativ o sută. Acumsute de ani, mediul natural nu erapoluat, omul nu era asaltat de omultitudine de substanţe periculoasepentru sănătate, organismul nu aveanevoie să fie detoxifiat pe baza unuiprogram, pentru că deţinea în modnatural mecanisme foarte eficiente de

detoxifiere. Astăzi, din contră, omulmodern are mare nevoie destimularea mecanismelor naturale dedetoxifiere, pentru că numai astfelmai poate să-şi cureţe corpul detoxinele care-l îmbolnăvesc, petermen mediu şi lung ele fiind cauzeleprincipale ale apariţiei bolilor.

NNee--aaţţii ccoonnvviinnss,, ddoommnnuullee pprrooffeessoorr..PPrroobbaabbiill ccăă mmuullţţii ddiinnttrree cciittiittoorriiii nnooşşttrriiîîşşii vvoorr pprrooppuunnee ssăă îînncceeaappăă uunnpprrooggrraamm ddee ddeettooxxiiffiieerree ccââtt mmaaiiccuurrâânndd.. CCaarree eessttee,, ttoottuuşşii,, cceeaa mmaaiibbuunnăă ppeerriiooaaddăă ppeennttrruu ddeettooxxiiffiieerree??

Perioadele propice pentru detoxifieresunt primăvara şi toamna, pentru căsunt sezoane de tranziţie, cândbioritmul corpului nostru se schimbă.Însă ar trebui să fim atenţi la acestaspect chiar şi în cursul vieţiicotidiene. Detoxifierea se poate faceîn fiecare zi, adoptând nişte metodesimple: să nu sărim peste micul-dejun, să nu consumăm alcool în

Odată cu apropierea iernii începem să planificăm şi curăţeniagenerală de dinaintea sărbătorilor. Nicio gospodină desăvârşită nuconcepe să o prindă prima zăpadă cu casa neprimenită. Dar, anulacesta, înainte să începi, întreabă-te „Când am făcut ultima datăcurăţenie în corpul meu?”. Ce este această curăţenie, când este celmai bine să o facem şi care sunt modalităţile indicate de a nedetoxifia aflăm din interviul de mai jos, cu domnul Prof. Univ. Dr.Gheorghe Mencinicopschi, Directorul Institutului de CercetăriAlimentare.

– O NECESITATEDETOXIFIEREA

Page 5: Revista Forever Noiembrie 2010

exces, să nu fumăm, să consumămfructe şi legume, să ne suplimentămdieta cu nutrienţi de calitate.

SSee ppooaattee vvoorrbbii ddeesspprree rriissccuurrii îînn ccaaddrruulluunneeii ccuurree ddee ddeettooxxiiffiieerree??

Există riscuri doar dacă, de exemplu,alegi să mănânci în fiecare zi, timp deo lună, numai ciorbă de varză sauapelezi la diete hazardate. Dacărecurgi la suplimente alimentare şi laschimbarea stilului de viaţă, nu teexpui niciunui pericol în ceea cepriveşte sănătatea, ba chiar dincontră. Îi oferi organismului suportulde care are nevoie pentru a elimina înmod eficace toxinele, fără a-l priva desubstanţele nutritive esenţiale buneisale funcţionări şi unei stăricorespunzătoare de sănătate.

AAmm ppuutteeaa,, ddeeccii,, îînnţţeelleeggee ccăă eexxiissttăăcceevvaa ddee ggeennuull ddeettooxxiiffiieerree eexxaaggeerraattăă??

În niciun caz. Dacă este făcută corectdetoxifierea zilnică, săptămânală,lunară nu putem vorbi de detoxifiereexagerată, mai ales în condiţiileactuale. Oricât am încerca, astăzi numai putem ajunge la detoxifierea pecare o făcea în mod naturalorganismul cu ani în urmă, când nueram asaltaţi de poluare, stres şicâmpuri electromagnetice. Problemaeste, de fapt, să faci demersurile uneidetoxifieri corecte, să nu cazi încapcana unei pseudodetoxifieri.Detoxifierea o face organismul, ajutat

de suplimente şi de stilulnostru de viaţă, prinmecanismele sale naturale.

EExxiissttăă ddiiffeerreennţţee îînnttrree ffeelluull îînnccaarree ddeeccuurrggee ddeettooxxiiffiieerreeaappeennttrruu oo ffeemmeeiiee şşii ppeennttrruu uunnbbăărrbbaatt??

Sigur că da, pentru că şimetabolismul diferă de lafemeie la bărbat. Femeia aremai puţină masă musculară şiarde mai greu caloriile, deaceea se şi îngraşă mai repede.Detoxifierea decurge diferitpentru fiecare dintre noi,pentru că suntem fiecarecodificaţi genetic diferit. Înaintede procreare, ambii parteneritrebuie să aibă grijă să fiesănătoşi. Iar femeia însărcinatătrebuie să aibă cu atât maimultă grijă, pentru că altfelriscă să intoxice fătul încă dinviaţa intrauterină.

DDiinnttrree pprroodduusseellee FFoorreevveerr LLiivviinnggPPrroodduuccttss ccaarree aarr ffii cceellee mmaaiiiinnddiiccaattee ppeennttrruu oo ccuurrăă ddee ddeettooxxiiffiieerreeşşii ccuumm aarr ddeeccuurrggee aacceeaassttaa??

În primul rând gelul de Aloe vera, subfiecare dintre formele sale, pentru căsunt naturale, nu conţin substanţeinterzise, care au efecte negativeasupra organismului. Gelul de Aloevera acţionează în cel mai naturalmod cu putinţă, stimulând proceselenaturale de detoxifiere aleorganismului. Gelul readuce celulelela starea normală de sănătate, iarprocesele naturale de detoxifiere suntrepuse în funcţiune. Regleazătranzitul intestinal, acţionând într-unmod prietenos şi personalizat asuprafiecăruia dintre noi. De aceea trebuiesă fim atenţi la semnalele pe care nile dă corpul şi să vedem caresimptome ale intoxicării seameliorează.Aceasta estecalea cea maibună, pentrucă aduceprocesul dedetoxifiere laparametrifiziologici.Organismulştie cum să

facă detoxifierea, dacă îl sprijinim.Detoxifierea nu acţionează ca omătură care curăţă totul în cale. Dacăîi oferi organismului substanţenutritive de calitate, el începe singursă se reconstruiască. Şi te vei bucurade sănătate la nivel celular, la nivelulorganelor şi al întregului corp, dar şide longevitate. În plus, gelul de Aloevera conţine compuşi prebiotici, carestimulează dezvoltarea, colonizarea şisupravieţuirea probioticelor dinForever Active Probiotic, care alăturide Aloe Vera Gel definitiveazăprocesul de detoxifiere.

VVăă mmuullţţuummiimm ddiinn ssuufflleett ppeennttrruuiinnffoorrmmaaţţiiiillee ppee ccaarree nnii llee--aaţţii ooffeerriitt.. VVăăddoorriimm mmuulltt ssuucccceess îînn ttoott cceeeeaa ccee vv--aaţţii

pprrooppuuss şşii uunn ssffâârrşşiitt ddee aann pplliinn ddeeccăălldduurrăă şşii bbuuccuurriiii..

F O R E V E R | România & Republica Moldova | noiembrie 2010 | 139 5foreverliving.com ���

Page 6: Revista Forever Noiembrie 2010

Afacere

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.6���

IDENTIFICĂ. FOCALIZEAZĂ. ŢINTEŞTE.

Suntem deja în luna noiembrie şi finalul anului 2010 seapropie. Pentru fiecare dintre noi această perioadă estefoarte fierbinte, pentru că reevaluăm îndeplinireaţelurilor propuse în ianuarie şi dorim să transformămacest an greu într-unul de succes.

Haideţi să ne oprim puţin şi săanalizăm ce am realizat pânăacum din obiectivele pe care ni

le-am propus. Tocmai s-a încheiatperioada de calificare pentru RaliulEuropean de la Viena, 2011. Sunteţimulţumiţi de rezultate? Chiar dacă nuam reuşit să finalizăm aşa cum ne-ampropus, este foarte important săţintim spre următorul nivel în Planulde Marketing, să ne stabilimobiectivul, să dezvoltăm strategii noişi să ne mobilizăm mental, fizic,emoţional şi spiritual, astfel încâtîntreaga noastră fiinţă să lupte pentruatingerea succesului.

Forever vine în ajutorul nostru cu noistimulente şi îmbunătăţiri alePoliticilor Companiei, pentru a nemotiva să ne dezvoltăm rapid înaceastă perioadă dificilă pe care otraversăm.

De la 1 octombrie 2009, oricedistribuitor care sponsorizează noicolaboratori în echipa sa se bucură deprofitul NDP. Pentru un AsistentSupervizor, această muncă este depatru ori mai bine plătită acum,datorită acestui profit. Este o pârghiefantastică pentru dezvoltareaechipelor noastre.

De la 1 iunie 2010, compania a lansato nouă provocare:

CALIFICAREA LASTIMULENTUL EAGLEMANAGER

Este o şansă extraordinarăpentru fiecare Manager să serecalifice la acest nivel în fiecare lună,„decorându-şi” insigna cu puncteleechipei sale. Bonusul creşte, echipa văcopiază şi se dezvoltă în fiecare zi, iaranul viitor aveţi toate şansele să văcalificaţi la programul Profit Share.Mai ales pentru Managerii conducătorieste o responsabilitate mai uşoară,pentru că anul acesta sunt necesare420 p.c. totale (nu doar non-manageriale), dintre care 60 p.c. de lanoi linii directe, sponsorizate personaldupă 1 iunie 2010, şi un Supervizorîntr-o linie sponsorială inferioară. Darcei aflaţi la nivel de Senior Manager şimai sus trebuie să ajute şi alţiManageri din liniile inferioare să secalifice la acest stimulent.

Vă încurajăm pe toţi cei care v-aţiplanificat să realizaţi această calificaresă nu renunţaţi, chiar dacă vi se pareuneori că este mai greu. Dacă v-aţiluat un angajament înseamnă că nuveţi căuta scuze, ci veţi lupta până înultima zi căutând soluţii pentruobţinerea rezultatelor.

Orice realizare importantă esterezultatul unei lupte prin care reuşimsă învingem îndoiala, necredinţa,teama, limitările trecutului şi altesentimente negative care vor să ne

copleşească deseori… Chiar dacă nudepinde totul de noi, noi trebuie săfacem tot ce depinde de noi pentru areuşi!

Pentru cei care nu au luat în seriosaceastă provocare şi nu mai au timpsă recupereze în această ultimăperioadă a anului, planificaţi-vă orecalificare la nivelul de Manager cupunctele non-manageriale, pentru aputea să vă bucuraţi de un bonussuplimentar de 1.500 – 2.000 deeuro. Sunt convinsă că aţi putearezolva multe probleme dacă aţi primiîn plus această sumă, lunar.

CCee ttrreebbuuiiee ffăăccuutt ppeennttrruu aattiinnggeerreeaaaacceessttuuii oobbiieeccttiivv?? Ştiţi deja! Ceea ce aţifăcut atunci când v-aţi calificat, cuaceeaşi încredere, hotărâre, forţă,pasiune şi entuziasm. Credeţi că semai poate?

Sigur veţi reuşi dacă vă clarificaţiscopul pentru care sunteţi în Foreverşi preluaţi controlul asupra vieţiidumneavoastră. Care este misiuneanoastră în această activitate? Cumputem sta nepăsători când atât demulţi oameni în jurul nostru au nevoiede ajutor? Cum putem să nu oferimsoluţii celor care caută cu disperare oşansă? Dacă ne vom concentra să

FII UN ADEVĂRAT VULTUR!

Page 7: Revista Forever Noiembrie 2010

Pentru acest an, perioada decalificare la stimulentul EagleManager a început la 1 iunie şi se

încheie la 31 decembrie. Iată ce condiţiitrebuie îndeplinite:

Să fiţi Activi şi să vă calificaţi înfiecare lună între 1 iunie şi 31

decembrie la Bonusul de Conducere.Să acumulaţi 420 p.c. totale(incluzând aici cel puţin 60 p.c. de

la noile dvs. linii inferioare,sponsorizate personal).

Să sponsorizaţi personal şi sădezvoltaţi cel puţin 1 Supervizor

nou într-o linie sponsorială inferioară.

Pentru anul 2011, perioada de calificarela stimulentul Eagle Manager va începela 1 ianuarie şi se va încheia la 31decembrie. Detalii suplimentare desprecondiţiile de calificare puteţi citi în nouavariantă a Politicilor Companiei,disponibilă în toate centrele dedistribuţie.

Mai aveţi la dispoziţie o lună şi jumătatepentru a realiza această calificare atât deimportantă pentru dezvoltarea şiconsolidarea afacerii dumneavoastrăForever! Nu renunţaţi! Implicaţi-vă activcu toate resursele de timp, energie,pasiune de care dispuneţi, lucraţi alăturide echipa dumneavoastră, iar în finalrăsplata va fi pe măsură.

La fel ca şi cei calificaţi la nivelul 3 alRaliului European, vă veţi bucura de orecunoaştere specială pe scena tripluluieveniment ce va avea loc în aprilie 2011la Viena, alături de cei mai bunidistribuitori din Europa, lideri de marcădin întreaga lume Forever şi câştigătoriicecurilor Profit Sharing. În plus,compania vă decontează transportuldus-întors cu avionul, pentru 2persoane, şi 3 nopţi de cazare într-unhotel de 5*.

Suntem alături de dumneavoastră şi văsusţinem în drumul spre succes!

7foreverliving.com ���F O R E V E R | România & Republica Moldova | noiembrie 2010 | 139

transmitem mesajul Forever cât maimultor oameni, vom mări şansa să-idescoperim chiar pe cei care aunevoie şi pot face această activitate.

Haideţi să ne amintim lucrurile pecare ni le-au împărtăşit cei mai marilideri ai Angliei: John Curtis şi JayneLeach, unii dintre cei mai buniDiamanţi ai lumii. Pentru a avea unparcurs peste medie şi a nedemonstra că suntem cu adevăratvulturi trebuie să fim la toatecapitolele peste medie: simţ aldeciziei, simţ al urgenţei, conduită,ţeluri, dorinţă, putere de înţelegere,comunicare, loialitate şi consecvenţăpeste medie.

În primul an de lucru ei şi-auprogramat să vorbească în fiecare zicu 5 persoane despre afacere şi cu opersoană despre produse. Din cele11558855 de persoane contactate pentruafacere au reuşit să aibă telefoane defollow-up şi de pregătire a întâlniriicu 550022 persoane. Dintre acestea aurezultat 116655 ddee îînnttââllnniirrii 11::11. 113322 depersoane NNUU au fost interesate şi 3333au spus DA. Din acestea, în primul an

s-au calificat 66 MMaannaaggeerrii. Una dintrepersoanele care a spus NU, după 7ani a devenit cel de-al 25-leaManager al lor. Într-adevăr un parcurspeste medie!

Credem că aceasta este singurasoluţie de a ieşi din criză: să neplanificăm să vorbim cu cât mai multepersoane în fiecare zi, pentru a reuşisă avem cel puţin o întâlnire deprezentare a oportunităţii zilnic, iarselecţia se va face în mod natural.Statisticile spun că 65% dintre românicaută un venit suplimentar. OfertaForever este o soluţie pentru toţiaceşti oameni. Noi suntem consilieriiacestei companii şi recompensa pecare putem să o primim estenelimitată, dacă ne implicăm curesponsabilitate şi ne înţelegem cuadevărat misiunea.

„Fiecare dintre noi poate fi măreţ…pentru că oricine se poate pune înslujba altora. Nu îţi trebuie o diplomăuniversitară pentru a fi de folos. Nutrebuie să ştii să faci acordul dintresubiect şi predicat pentru a fi de

folos… Trebuie doar să ai o inimăplină de bunăvoinţă. Un suflet născutdin dragoste.” (Martin Luther King Jr.)

Suntem deplin încrezători că fiecaredintre voi va reuşi să depăşeascăbarierele care îl împiedică să obţinăceea ce îşi doreşte. Ieşind din zona deconfort şi muncind în fiecare zi cu oatitudine pozitivă, deschişi laschimbare, veţi înfrânge îndoiala,necredinţa, teama de eşec,nesiguranţa şi veţi reuşi sătransformaţi lumea din jurul vostru,zburând pe culmile succesului, canişte adevăraţi vulturi.

CCaammeelliiaa şşii DDaanniieell DDiinnccuuţţăăSSaaffiirr MMaannaaggeerrii

şşii mmeemmbbrrii PPrreessiiddeenntt’’ss CClluubb

EAGLE MANAGER - CUM MĂ CALIFIC

Page 8: Revista Forever Noiembrie 2010

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

Stil de viaţă

ENERGIE ÎN 5 MINUTE

PROTEJEAZĂ-ŢIOCHII

43% dintre români iau zilnic micul-dejun. Tenumeri printre ei? Sau ai mereu pregătită, laîndemână, cea mai des folosită scuză ca să tejustifici: „Sunt atât de grăbit(ă) dimineaţa, încâtpur şi simplu nu am timp să stau la masă”? Alegeo soluţie rapidă, delicioasă şi hrănitoare: cocteil-urile FFoorreevveerr LLiittee UUllttrraa. Pentru un plus de savoare,combină cu una dintre cele patru varietăţi de gelstabilizat de Aloe vera, un strop de FFoorreevveerr BBeeeeHHoonneeyy, fructe proaspete zdrobite, scorţişoară. În 5 minute îţi poţi prepara un mic-dejun gustosşi sănătos, care te energizează pentru întreaga zi.

Frumuseţea începe cu o piele curată,sănătoasă. Eşti încă în căutarea unuiprodus care să cureţe şi deopotrivă săhidrateze pielea? Încearcă AAvvooccaaddooFFaaccee && BBooddyy SSooaapp!! Conţine unt deavocado 100% pur, are o aromăplăcută de citrice şi este potrivitpentru orice tip de piele. Untul deavocado are proprietăţi intensrevigorante, este bogat în vitamineleA, B, D şi E, iar antioxidanţii dincompoziţia sa combat eficient efectelenocive ale radicalilor liberi.

UZ COTIDIAN

O atitudine pozitivă începe cuun gând bun, iar o gândirepozitivă îţi influenţează viaţa înbine. Puterea cuvintelor pozitivenu deschide numai căile decomunicare cu ceilalţi, ci şi cunoi înşine. Ne face să ne simţimmai buni, ne binedispune,diminuează stresul şi ne redăbucuria de a trăi. Începe fiecarezi cu un gând bun, spune-lecelor dragi că îi preţuieşti şi veivedea că viaţa ta va căpăta unnou sens.

UN GÂND BUN ÎN FIECARE ZI

Două tablete de FFoorreevveerrVViissiioonn pe zi te vor ajutasă-ţi menţii vederea timpîndelungat. Acest supli-ment alimentar destinat

sănătăţii ochilor conţineextract de afine negre, luteină,zeaxantină, antioxidanţi puternici,precum şi alte substanţe nutritive curol în menţinerea acuităţii vizuale.

Obiceiul ceaiului de la ora 5 este oregulă nescrisă în Marea Britanie.De ce n-ar fi şi pentru tine?Acordă-ţi câteva momente depauză şi savurează în linişte oceaşcă de AAllooee BBlloossssoomm HHeerrbbaall TTeeaa,un amestec de plante şicondimente cu gust delicios şiaromă bogată. Te vei simţi completrevitalizat. Pentru o după-amiazăcu adevărat relaxantă, invită-ţi şiprietenii la un ceai cu aromăreconfortantă de scorţişoară!Avantaj: nu conţine cofeină.

CEAIUL DE LAORA 5

8���

Page 9: Revista Forever Noiembrie 2010

9foreverliving.com ���F O R E V E R | România & Republica Moldova | noiembrie 2010 | 139

SOLUŢII RAPIDE PENTRU O PIELEFINĂ CA MĂTASEA

DESCOPERĂBENEFICIILE

AROMATERAPIEICe poate fi mai relaxant, la fineleunei zile agitate, decât o baiefierbinte cu săruri aromate? Lasăcada să se umple cu apă, adaugăRReellaaxxaattiioonn BBaatthh SSaallttss şi bucură-te decâteva clipe de linişte. Combinaţiade săruri de la Marea Moartă,lavandă şi uleiuri esenţiale te vaajuta să te simţi complet relaxat.Încheie ritualul cu un masaj delicatcu RReellaaxxaattiioonn MMaassssaaggee LLoottiioonn.

Îţi simţi pielea aspră şideshidratată? Ai laîndemână soluţii rapide,cu rezultate imediate.EExxffoolliiaazzăă. Ai de ales întreAAllooee SSccrruubb, realizat dingel stabilizat de Aloe veraşi microsfere din ulei dejojoba, cu acţiune delicată,ideal pentru utilizarezilnică, şi SSoonnyyaa AAllooee DDeeeeppCClleeaannssiinngg EExxffoolliiaattoorr, ceacţionează în profunzime,

hidratând în acelaşi timp pielea. Apoi hhiiddrraatteeaazzăă. CuAAllooee LLoottiioonn, AAllooee MMooiissttuurriizziinngg LLoottiioonn sau chiar AAllooeeBBooddyy CCoonnddiittiioonniinngg CCrreeaamm, dacă urmăreşti şi tonifiereapielii.

Ai auzit cusiguranţăvorbindu-sedespre efectelenocive aleexpunerii lasoare, dar îţidoreşti, totuşi, capielea ta să aibăacel aspect

frumos, arămiu, pe care îl conferăbronzul. Ai la îndemână o alternativălipsită de riscuri: AAllooee SSuunnlleessss TTaannnniinnggLLoottiioonn.. Conferă o nuanţă plăcută debronz, te fereşte de pericolul expuneriila radiaţiile UV şi hidratează pielea.Extra-sfat! Pentru o piele şi maicatifelată, adaugă un strop de AAllpphhaa--EEFFaaccttoorr. Pregăteşte-te de sărbători cu unbronz de invidiat.

Te grăbeşti să pleci la prezentare şi aidoar 5 minute la dispoziţie să temachiezi? Mizează pe efectulmachiajului mineral. Alege nuanţapotrivită de SSoonnyyaa AAllooee MMiinneerraall MMaakkee--uupp, aplică pe faţă şi decolteu cuajutorul unei pensule-pămătuf,adaugă un strop de fard de obrazpentru un aspect proaspăt, rimelpentru a-ţi contura genele şi rujulpreferat şi eşti gata de plecare!

Ţi-e poftă de ceva dulce? Poartămereu la tine un FFaasstt BBrreeaakk EEnneerrggyyBBaarr. O gustare delicioasă,hipocalorică, ideal substituent al uneimese. Asigură 50% din necesarulzilnic de vitamine şi minerale.

TRUCURI LA MINUT

Page 10: Revista Forever Noiembrie 2010

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.10���

Cum să previi

SPUNERĂCELII ŞI GRIPEINU

ÎN ACEST SEZONStudiile recente pun în lumină faptul căvulnerabilitatea în faţa gripei şi altor bolisezoniere reprezintă deseori consecinţa unuisistem imunitar slăbit. Aşa se explică de ce uniioameni pot avea gripă de la începutul toamneişi până târziu în primăvară, în timp ce alţii suntmult mai puţin afectaţi. Organismul nostrutrimite, totuşi, unele semnale atunci cândsistemul său natural de apărare are de suferit;nu trebuie decât să fim atenţi la ele pentru atrece cu bine de sezonul rece.

SEMNE ALE UNUISISTEM IMUNITAR SLĂBIT

CÂŞTIG PONDERALGreutatea în exces nu este doardăunătoare pentru inimă şi celelalteorgane, ci conduce şi la dezechilibrehormonale care pot împiedica luptasistemului imunitar împotrivainfecţiilor.

NĂRI USCATEPoate părea paradoxal, dar secreţiilenazale chiar te ajută să te protejezi

împotriva virusurilor gripale. Mucusuldin nări reprezintă o barieră pentruvirusuri, care sunt eliminate o dată cuel. Dacă ai nările uscate constant eştimult mai predispus să teîmbolnăveşti, dar poţi preveni astaavând grijă ca umiditatea dinîncăperea în care stai să se menţinăla un nivel constant.

STĂRI GRIPALE CONSTANTEÎn mod normal, un adult face gripă odată până la de trei ori pe an şiîncepe să scape de simptome după 3-4 zile de la debutul bolii. Dacă teîmbolnăveşti de mai mult de trei ori,

este un semn clar că sistemul tăuimunitar este slăbit.

EXCES DE DULCIURIZahărul în exces este duşman alsistemului tău imunitar. Un studiuefectuat de American Journal ofClinical Nutrition arată că un consumconstant de 100 de grame de zahărzilnic inhibălupta celuleloralbe împotrivainfecţiilorpână la 5 orede la ingerare.

Pe lângă semnele de mai sus, maiexistă factori legaţi de stilul tău deviaţă care pot contribui la un sistemimunitar slab:

STRES CONSTANTConform American Psychological Association, stresul petermen lung slăbeşte capacitatea de răspuns a sistemuluinatural de apărare al organismului. Nu-i de mirare că eşti

mult mai predispus să te îmbolnăveşti în perioadelestresante. Totodată, stresul poate agrava simptomele dacădeja ai gripă, aşa că cel mai bine este să încerci să terelaxezi şi să iei lucrurile aşa cum vin.

PREA PUŢINĂ APĂOrganismul nostru are nevoie de hidratare pentru a puteaelimina toxinele. Necesarul de apă poate varia de la opersoană la alta, dar dacă vrei să fii sigur că ai băut destulăapă încearcă să te hidratezi cu cel puţin 1,5 – 2 litri pe zi.

EVITĂ!

Page 11: Revista Forever Noiembrie 2010

���11foreverliving.comF O R E V E R | România & Republica Moldova | noiembrie 2010 | 139

Spală-te pe mâini frecvent.Atunci când strănuţi sau tuşeşti acoperă-ţi nasul şi gura cu un şerveţel de unică folosinţă pe care apoi să-l arunci lagunoi.Dormi bine, mănâncă sănătos, bea multă apă şi adoptă un stil de viaţă activ. Pe cât posibil evită alcoolul şi tutunul.Consumul de suplimente alimentare pe bază de plante poate ajuta sistemul tău natural de apărare în lupta cu răcealaşi gripa.Petrece-ţi timpul liber afară. Majoritatea îşi petrece 90% din timp între patru pereţi, inhalând aer filtrat şi germeniirăspândiţi de alte persoane, aşa că foloseşte fiecare oportunitate de a petrece timp în aer liber, mai ales că frigulstimulează funcţia glandei tiroide.

FOREVER TE SFĂTUIEŞTE:

BĂUTURILE PE BAZĂDE GEL STABILIZAT DEALOE VERA ajută lastimularea sistemuluiimunitar. Totodată, conţinacemanan, un excelentantiviral.

ECHINACEA SUPREMEconţine polizaharide desprecare s-a demonstrat căprotejează organismul deatacurile virale. Bogată înpolifenoli, echinacea ajută laîntărirea sistemului naturalde apărare şi stimuleazăproducerea de anticorpi.

FOREVER BEE PROPOLISconţine 22 de aminoacizi,complexul vitaminei B şieste îmbogăţit cu lăptişorde matcă, fiind un stimulentimunitar natural.

FOREVERGARLIC–THYMECimbrul şi usturoiul auimportante proprietăţiantioxidante care contribuiela menţinerea sănătăţii.

ABSORBENT-CVitamina C este unantioxidant natural carestimulează sistemul naturalde apărare şi diminueazădurata şi intensitatea gripei.Este înglobată în tărâţe deovăz, permiţând o eliberarelentă a vitaminei.

GINKGO PLUS conţineciuperca Reishi, careprotejează împotrivarăspândirii răcelii şi gripei.

LYCIUM PLUS îţi aducebeneficiile extractului delemn-dulce, ajutând laîntărirea sistemului naturalde apărare al organismuluiîn lupta cu virusurilegripale.

NATURE-MINComplex de multimineralecare conţine zinc, magneziuşi cupru, recunoscutepentru acţiunea lor beneficăasupra sistemului imunitar.

A L I AŢ I I S I S T E M U L U I TĂ U I M U N I TA R :

Page 12: Revista Forever Noiembrie 2010

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.12���

Afacere

Viaţa noastră ar fi mult mai bună dacăam reuşi să ne stăpânim orgoliile.Multe, poate prea multe dintre

momentele existenţei noastre suntinfluenţate de vanitate - a noastră sau acelorlalţi. În afaceri, acest lucru devinedevastator, pentru că subminează chiarraţiunea de a fi a unei afaceri: să câştigi unprofit în urma ajutorului oferit celorlalţi, înurma rezolvării problemelor pe care ei leau. Şi nu poţi face acest lucru atunci cândte gândeşti doar la problemele tale.

Vă propun următorul exerciţiu: atunci cândîntâmpinaţi dificultăţi în derularea afacerii,opriţi-vă pentru o clipă şi întrebaţi-vădacă nu cumva propriul ego este cel carevă stă în cale. Am întâlnit, de exemplu,afirmaţii de genul ”Nu pot să abordezoamenii necunoscuţi.” Cauza acestuifenomen ar putea fi lipsa încrederii în sine,reţinerea în a deschide un dialog. Darmotivul poate fi şi teama de a primi unrăspuns negativ, situaţie care afecteazăpropriul orgoliu. Cei mai buni vânzători,cei care au scos ego-ul din ecuaţie, spuncă fiecare răspuns negativ te duce maiaproape de unul pozitiv şi sunt dispuşi,aşadar, să accepte provocarea de fiecaredată.

Pentru a putea promova o idee sau a vindeun produs este nevoie să ne înţelegemclientul, să-i ascultăm nevoile. Să-lascultăm, nu doar să-l auzim. În acestproces de ascultare activă intervine dinnou lupta cu egocentrismul, pentru căîntr-un dialog suntem tentaţi săintervenim permanent cu experienţe şipăreri proprii, cu prezentarea situaţiilorcare ne pun într-o lumină pozitivă, cuetalarea propriilor cunoştinţe. Ego-ulvorbeşte din noi, nu ne lasă să ascultăm şisă înţelegem şi, deci, acoperă informaţiileatât de importante pe care le-am puteaprimi de la celălalt.

Tot autosuficienţa este cea care neîmpiedică să învăţăm lucruri noi, să lucrămla capitolul dezvoltare personală. Neinfluenţează spunând că nu mai avemnimic nou de aflat, că ştim suficient demult pentru a merge mai departe. Este, defapt, calea sigură spre mediocritate.

Concentrarea pe propria persoană nepoate face să ne culcăm pe lauri atuncicând ajungem la un anumit nivel în Planulde Marketing, micşorând turaţiamotoarelor, oferindu-ne o pauză,răsplătindu-ne pentru efortul depus, darpierzând, în acelaşi timp, inerţia care ne-adus acolo.

Egocentrismul este unul dintre factorii carene împiedică să fim deschişi la schimbare.Oamenii care nu se întreabă, din când încând, dacă fac bine ceea ce fac, nu potprogresa. Ei se închid la informaţiilepreţioase pe care le pot primi din mediulînconjurător, trăiesc într-o stare deautosuficienţă şi, într-un final, nu se maipot adapta schimbărilor. Exemplul cel maila îndemână este evoluţia tehnologiei şiinfluenţa pe care ea o are în lumeaafacerilor.

A deveni conştient de faptul că propriulorgoliu ne aduce de multe ori deserviciieste un prim mare pas în dezvoltareapersonală. Felul în care luptăm să îl

controlăm, însă, ţine de fiecare în parte.Iar lupta nu e uşoară.

Odată ce ştim să ne controlăm propriulego putem trece la pasul următor:influenţarea celor din jurul nostruconcentrându-ne pe interesele şisentimentele lor personale. Încercaţi, cuonestitate, să priviţi lucrurile din punctulde vedere al celorlalţi. În consecinţă, veţiîncepe să evitaţi a-i critica, mai ales înpublic. Nu vă veţi mai plânge şi nu-i veţimai condamna pe ceilalţi atât de uşor.Dimpotrivă, puteţi încerca să vă exprimaţi,tot mai des, sincera apreciere pentru ceeace fac. Îi veţi câştiga de îndată ca prietenişi aliaţi.

Zâmbiţi mai mult, folosiţi des numelecelorlalţi (are o valoare enormă pentru ei),încurajaţi-i să vorbească despre ei, faceţi-isă se simtă importanţi – dar cu sinceritate,toate venite din suflet. Poate că e mai greula început, dar, cultivând aceste obiceiuriîn timp, veţi avea enorm de mult decâştigat în relaţia cu oamenii. Pentru că, înfinal, afacerea Forever este o afacere carese face cu oameni şi pentru oameni. Şi,devenind sincer interesaţi de ceilalţi, veţiînţelege că o faceţi în propriuldumneavoastră interes.

Alexandru IsrailSpecialist marketing

În lupta cu ego-ulDicţionarul explicativ al limbii

române oferă următoarea definiţie:

EEGGOOCCEENNTTRRIISSMM:: Atitudine a celuicare priveşte totul prin prismaintereselor şi a sentimentelor

personale, tendinţă de a face dinsine „centrul universului”.

Page 13: Revista Forever Noiembrie 2010

NIVELUL 3

�� premii: bilete de aviondus-întors, 3 nopţi de cazareîntr-un hotel de 5* şi 2 biletede Raliu

Constantin & Tania Popa

NIVELUL 2

�� premii: 3 nopţi de cazareîntr-un hotel de 5* şi 2 biletede Raliu

Elena & Virgil AngelescuBucurel & Gyöngyike GhirdăCarmen & Gabriel LarionConstanţa & Dănuţ Mei-RoşuAurel & Veronica MeşterToma Mihály Zsolt & ElenaVarga Csaba Attila & Viorica

NIVELUL 1

�� premii: 2 bilete de Raliu

Luminiţa & Ionel AlbanMaria & Adrian ArghirVasile & Mariana ArhirieDorina & Vasile ArsenieAszalos Ibolya & CsabaLeonora & Florea BaciuElena & Constantin BălanBandi Attila & IzabellaAurica BarbuCătălina BejanCamelia & Nicolae CatrinaRădiţa ChiriţăFenelia CiacaDaniel & Ligia CiforEcaterina & Romulus CioroianuViorica & Marcel Cismaru Niculina & Viorel CiucheaCorina & Constantin ConstantinescuVasilica & Dumitru CrăciunElena & Adrian CristacheAnişoara & Ionel CristeanCsoma Josif & MelindaMarilena & Teodor CulişirMariana & Daniel DemeterMarian & Carla DicianuCamelia & Daniel Dincuţă

Cristiana & Eugen DincuţăŞtefan & Edit Gizella DinkaMihaela Viorica & Ion DumitruMircea & Raluca FageCristina & Gheorghe FarcaşMaria & Petru FrenţiuMarina & Vasile GândulescuIonel Ilie & Aneta GaneaFlorentina & Benone GavrilescuGeorgeta GheorgheAngela & Valentin GhergheSilvia GhiţăPetru & Mariana GoreaAxinia GrecuCristina Anişoara HerbilPetrea & Elena HumelnicuCarina & Sebastian IacătăGenoveva IanişevschiElena & Ion IgnatLiliana & Marin IlinaClaudia & Dumitru IstrateMaria Mioriţa Lăcătuş

& Gheorghe DuruianMihaela LaukoLiliana & Ciprian LazărMihaela Cristina

& Constantin LipovanuMaria LucaLetiţia & Vasile MărcuşVictoria & Mircea MehedinţiElena & Liviu MinescuAna & Romu MocanCoca MocanuMaria MolnarFlorica & Neculae Moraru

Nagy Ernő & IrmaMihaiela NiţăAurelia & Dumitru OlteanuMaria PascuViorica & Alexandru PetrarElisaveta & Alexandru PocaznoiDiana & Giani PodaşcăDana Adriana & Costel PopMaria PopEugenia & Gheorghe PopaMihăiţa Elena PostelnicuZenovia & Cătălin RigleaIleana & Liviu RoaşSmaranda SălcudeanVictor & Ludmila SassMarcela & Ion ŞerbanSimona & Sorin SpătariuClaudia & Daniel StanciuMariana & Daniel StancuMarcela StoicaViorica ŞuţăLucica & Gheorghe TăbăcaruLaura & Dan TaticLucia & Victor TeleanuIleana TimişIuliana Ramona & Liviu TomaIoana & Nicolae TraşcăGabriela & Marian TudorUlbrecht Susana & GavrilRamona & Dorin VinganAriadna & Nicolae VlăduşelFlorica & Emil ZahaGeorgeta & Ion Zamfir

Perioada de calificare la Raliul European din 2011 s-a încheiat. Îi felicităm sincer pe toţi cei care s-au mobilizat şiau îndeplinit condiţiile de calificare. Ei vor participa la un triplu eveniment excepţional, care va reuni distribuitori dinîntreaga Europă, lideri de valoare din toată lumea Forever, câştigători ai cecurilor Profit Sharing!

TRIPLUEVENIMENT

Page 14: Revista Forever Noiembrie 2010

Lumea Forever

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.14���

Se spune deseori că un birou reflectăpersonalitatea celui care îl ocupă. Măaflu într-un birou care îţi taie pur şisimplu răsuflarea prin frumuseţea sa,cu o privelişte extraordinară asupraunui teren de golf şi a unui lac. Esteun spaţiu unic, personalizat cufotografii, documente, daruri şisuveniruri care spun povestea uneicălătorii în jurul lumii, povesteafamiliei, loialităţii şi muncii susţinute.

Acest birou este „casa” lui NavazGhaswala, Vicepreşedinte ExecutivForever Living Products. Mă aflu aicipentru a scrie un articol despre cei30 de ani pe care Navaz i-a petrecutîn familia Forever, dar şi pentru a aflacum este, de fapt, femeia din spateleacestei funcţii. Mă salută şi suntimpresionat de farmecul şi căldura ei.Primele impresii pe care mi ledictează subconştientul îmi trec rapidprin minte şi trag foarte repedeconcluzia că este „un gigant printreoameni”. Într-o lume în careloialitatea faţă de o corporaţie semăsoară în luni de zile, nicidecum înani, e greu să nu fii impresionat de ocarieră care a început atunci când„Apple” (măr) era doar un fruct, iar

telefoanele mobile erau accesorii dinfilmul Misiune Imposibilă.

Originară din Karachi, Pakistan,Navaz şi-a urmat soţul, de profesiechirurg, în Statele Unite, regăsindu-se amândoi în zona deşertică dinsud-vest, în Phoenix, Arizona. Încalitate de secretară foarte binepregătită, Navaz şi-a găsit repede delucru într-o companie de afaceriimobiliare numită Del Webb. Acolo l-

a cunoscut pe cel care avea să-idevină şef, Rex Maughan. Rex era unvicepreşedinte de succes, iar carierasa avea perspective promiţătoare.Navaz îşi aminteşte: „Am lucrataproape de Rex o perioadă şi am fostimpresionată de inteligenţa şidragostea sa faţă de oameni. Era, şiatunci, la fel de plin de energie, iardorinţa sa profundă de a-i ajuta peceilalţi era un factor motivaţionalextrem de puternic.”

NAVAZ GHASWALADRUMUL DE LA SECRETARĂ LA

VICEPREŞEDINTE EXECUTIVEste o bucurie şi, totodată, o onoare pentru noi să vă putem prezenta, în paginile următoare, povesteacelor 30 de ani petrecuţi alături de Forever de către Navaz Ghaswala, Vicepreşedinte Executiv alcompaniei şi, aşa cum însuşi Rex Maughan a spus în nenumărate rânduri, mâna sa dreaptă în afacere.Cei care au avut şansa de a o cunoaşte personal pe Navaz cu ocazia Super Raliurilor din SUA şiRaliurilor Mondiale o vor regăsi în articolul de mai jos. Pentru toţi ceilalţi, vă invităm să descoperiţi unadevărat model de loialitate, profesionalism şi pasiune. (Articol preluat şi tradus din ediţia din noiembriea Revistei Forever SUA.)

Page 15: Revista Forever Noiembrie 2010

F O R E V E R | România & Republica Moldova | noiembrie 2010 | 139 15foreverliving.com ���

Nu a trecut mult timp până când Rexi-a împărtăşit lui Navaz ideea sa de apune bazele unei noi companii,pornind de la virtuţile plantei Aloevera. „Ca soţie de medic la începutulanilor ’80, gândul de a-i spunesoţului meu că urma să renunţ lalocul de muncă de la Del Webb pentrua pune bazele unei companii în jurulplantei Aloe vera nu era deloc pe listapriorităţilor mele”, spune Navaz. „Deşiam contribuit, la început, lagestionarea corespondenţei şi chiar laredactarea primei versiuni a PoliticilorCompaniei, n-am făcut mişcareadecisivă de a renunţa la Del Webb. Eraun loc de muncă sigur, aveam doicopii mici şi un soţ care îşi făcearezidenţiatul în medicină, prin urmarenu era momentul oportun.”

Probabil că drumul lui Navaz înForever vă este multora dintre voicunoscut: a pornit de la experienţelecu produsele. Într-o dimineaţă i-aspus lui Rex că îşi simţea gâtul uscat,iar el, bineînţeles, nu a ratat şansa dea-i face cunoscut un produs nou-nouţ. I-a oferit să bea unul dintreprimele Aloe Vera Gel fabricate.„Gustul iniţial mi-a confirmat deciziade a rămâne la Del Webb!”, spuneNavaz râzând. „E un gust pe care n-osă-l uit niciodată, dar am început sămă simt mai bine. Rex mi-a dat, apoi,Aloe Vera Gelly pentru iritaţiile pecare le făcea fetiţa mea din cauzascutecelor. Am fost reticentă să-lfolosesc, dar mama mea, care s-anăscut în Africa şi era mult maideschisă în ceea ce priveşte utilizareaplantelor şi remediilor naturale, aînceput să folosească Gelly.Rezultatele au fost uimitoare şi i-amarătat şi soţului meu. Restul, aşa cumse spune, e istorie.”

Rex îşi aminteşte cu drag perioada deînceput. „Navaz a fost puţin scepticăla început, dar i-am înţeles reţinerea”,spune el, „dar odată cu primeleexperienţe cu produsele, deşi lavremea aceea aveam doar două, afost pur şi simplu impresionată!” I s-aalăturat lui Rex şi împreună, alăturide o echipă dedicată, au pus bazeleForever.

Extrem de profesionistă şi devotată,Navaz a avansat rapid în ierarhiaexecutivă a companiei. Nu era delocuşor să îmbine cerinţele de conducerea unei companii aflate în expansiunecu solicitările pe care i le impuneastatutul de mamă a doi copii, iar demulte ori s-a văzut nevoită săplătească preţul. „A fost o călătorieremarcabilă până acum şi m-ambucurat din plin de fiecare moment.Dar au fost perioade în care măsimţeam obosită şi mă întrebam dacănu cumva pierd prea mult din ce seîntâmplă acasă. Am învăţat, însă,de-a lungul anilor de la Rex că în totceea ce faci există suişuri şicoborâşuri, iar cel mai mult evoluămatunci când ne este cel mai greu.”

Rex ni se alătură pentru câtevaminute şi îşi arată sincera aprecierefaţă de mâna sa dreaptă în afacere.„Nu am fi fost ceea ce suntem astăzifără sprijinul constant şi îndrumarealui Navaz. Una dintre cele mai bunedecizii pe care le-am luat a fost să oinvităm în echipa executivă. Eaîntruchipează tot ceea ce este bun înForever. Este nu doar unVicepreşedinte valoros şi deîncredere, ci şi un prietenextraordinar pentru mine şi familiamea.”

Stephen Covey vorbeşte despremanagementul sinergic, atunci cândîntregul este mai valoros decât sumapărţilor sale. Dacă priveşti ForeverLiving ca o structură corporatistă,observi exact ilustrarea acestuiprincipiu. Navaz va fi prima care îţi vaspune că ea nu a avut deloc ocontribuţie mai mare decât a altora,dar, în timp ce ne luăm rămas-bun,nu pot decât să trag două concluzii:1) Am întâlnit o persoană cu rolesenţial în succesul Forever de astăzi;2) Povestea ei este, de fapt, povesteafiecăruia dintre noi. Ca distribuitoriForever Living, dacă suntem loiali,muncim cu seriozitate, ne străduim sădepăşim momentele dificile şi nebucurăm de cele frumoase, cusiguranţă ne vom împlini visurile.

„A fost o experienţă incredibilă! Îmiplace să vin la serviciu. Ultimii 30 deani parcă au zburat. N-am regretatniciodată decizia de a mă alătura luiRex, în Forever. Este o onoare pentrumine să fiu parte a acestei companiiextraordinare şi a familiei Maughan.Aştept cu nerăbdare următorii 30 deani. Împreună cu familia mea, le vomfi totdeauna recunoscători lui Rex şilui Ruth pentru generozitatea,răbdarea şi prietenia lor.”

Page 16: Revista Forever Noiembrie 2010

16���16���

Se apropie vremea darurilor de suflet!Uită de gerul şi norii de-afară, dacă ninge bucură-te din tot sufletul şi transformă acestCrăciun într-o sărbătoare Forever pentru trupul, mintea şi inima ta! Şi a celor careînseamnă ceva pentru tine!

Te aşteptăm, în luna decembrie, în toate centrele de distribuţie cu un ceai cald cu aromăreconfortantă de scorţişoară. Vizitează-ne şi alege cadourile potrivite. Gama Forever esteextrem de ofertantă şi îţi lasă libertatea să faci orice combinaţie doreşti. Indiferent cui vreisă oferi daruri, cu siguranţă vei găsi produsele ideale. Iată doar câteva sugestii dinpartea noastră.

Prospeţimea, puritatea şibogăţia naturii în patrubăuturi nepreţuite pentrusănătate: Aloe Vera Gel,Aloe Berry Nectar, Aloe Bits

N’ Peaches şi Forever Freedom. Idealepentru oricare membru al familiei,binevenite pentru toţi cei care au unstil de viaţă activ.

Forever Bright Toothgel,Aloe Lips şi Aloe LiquidSoap – o combinaţie cucare nu vei da niciodatăgreş.

Gentleman’sPride şiAloe Ever-ShieldDeo Stick

– cadoul perfectpentru orice domn.

Aloe Blossom Herbal Tea şiForever Bee Honey – cepoate fi mai plăcut într-o zigeroasă de iarnă decât unceai fierbinte şi aromat?

Pentru un plus de eleganţă, oferă-leîmpreună cu un ceainic personalizatForever.

Aloe Scrubşi ForeverMarineMask –îngrijire la

superlativ pentrutoate doamnele.

Aroma Spa Collection – unadevărat ritual de relaxareîn confortul propriuluicămin.

Aloe VeraGel şiForeverActiveProbiotic –

combinaţia idealăpentru toţi cei care îşidoresc un sistemdigestiv şi imunitar înformă maximă.

Dă frâu liber imaginaţiei, inspiră-tedin ideile noastre, dacă ţi-au plăcut,sau creează-ţi propriile combinaţii.Posibilităţile sunt nenumărate! Oferă

în dar, de sărbători, sănătate şifrumuseţe. Odată cu ele, vei aducezâmbetul pe buzele celor dragi şi

bucuria în sufletele lor!

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

Se apropieCrăciunul!

Page 17: Revista Forever Noiembrie 2010

F O R E V E R | România & Republica Moldova | noiembrie 2010 | 139 17foreverliving.com ���

Să fii întotdeauna corect şi complet informat este esenţial pentrusuccesul afacerii tale. Completează adresa ta de e-mail peformularele speciale disponibile în centrele de distribuţie şi te vomţine la curent cu cele mai noi informaţii despre produse şi companie.

CUM AFLU SITUAŢIAPUNCTELOR CREDIT?

IMPORTANT

PROGRAMUL ŞI ADRESELECENTRELOR DE DISTRIBUŢIE

Luni 12 - 20 *, Marţi, Joi, Vineri, Sâmbătă * * 9 - 17,Miercuri 9 - 19

* * Cu excepţia centrelor de distribuţie din Bucureşti,Bd. Aviatorilor nr. 3, şi Chişinău, Rep. Moldova

* Cu excepţia sediului central din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, alcărui program în zilele de luni şi miercuri este între orele 9:00 şi 19:00.Programul de lucru al departamentelor din cadrul sediului central este

de luni până vineri, între orele 9:00 şi 17:00.

�Prin internet, accesând www.foreverliving.com şi selectând apoi DistributorLogin / Europe / Romania. Cele 2 elemente necesare accesului sunt LOGONID (numărul de identificare Forever) şi PASSWORD. Dacă nu aţi primit sau aţiuitat parola, o puteţi afla prin e-mail la adresa [email protected] (dacă aţimenţionat adresa de e-mail în Formularul de Înscriere), cu menţiunea În atenţiaDepartamentului AS400, sau prin telefon la Sediul Central din Bucureşti.�Prin SMS la numărul 0745 072 689. Puteţi folosi orice tip de telefon mobilconectat la Orange sau Vodafone. Structura SMS-ului: user = toate cele 12 cifreale ID-ului FLP; parola = parola iniţială este formată din ultimele 6 cifre ale ID-uluiFLP. User-ul şi parola trebuie despărţite printr-un singur caracter spaţiu. Parolatrebuie să fie diferită de cea utilizată pentru plasarea comenzilor online.Detalii despre serviciul SMS sunt disponibile pewww.foreverliving.com .

�Formularele de Înscriere trebuie semnatepersonal.

Nu se acceptă nici Formularele de Înscriere semnate de altcineva,nici cele semnate în baza unei împuterniciri în faţa notarului public.� În termen de maxim 60 de zile de la depunerea fişei bancarepentru virarea bonusului trebuie să vă deplasaţi la sucursala BRDindicată pe fişă pentru a intra în posesia cardului.� Pentru încasarea bonusurilor obţinute în urma activităţiidesfăşurate în Republica Moldova, distribuitorii sunt rugaţi săcontacteze sediul din Chişinău (adresa şi numărul de telefon suntdisponibile în cadrul secţiunii „Programul şi adresele centrelor dedistribuţie”).� Facturile de bonus trebuie completate după cum urmează:La rubrica „Explicaţie” trebuie menţionat „Bonus / Comision, conformConvenţiei nr. …”. Rubrica „Cumpărător” trebuie completată astfel:

Cumpărător: Forever Living Products România SRLNr. Ord. Reg. Com.: J40/12036/1998(CUI) CIF: RO11258030Sediul: B-dul Aviatorilor Nr. 3, Sector 1Judeţul: BucureştiContul: RO16BRDE450SV01007574500Banca: BRD-SMC

Bucureşti: � Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. Tel: 021 222 89 23,0723 603 556, 0744 674 289; Fax: 021 222 89 24

� Str. Traian 187 – 189. Tel: 031 425 47 00; Fax: 031 425 46 99Cluj: � Str. Bistriţei 16, Cod 400430. Tel: 0264 418 765; Fax: 0264 418 762Iaşi: � Stradela Silvestru 1, Cod 700012. Tel: 0232 219 920; Fax: 0232 276 591Arad: � Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter, Cod 310295.

Tel: 0257 368 212; Fax: 0257 259 049Constanţa: � Str. Călărași 11, Cod 900590. Tel: 0241 520 242; Fax: 0241 520 243Braşov: � Str. Lungă 130, Cod 500059. Tel/Fax: 0268 473 233Craiova: � St. Maria Tănase 11. Tel: 0251 421 222; Tel/Fax: 0251 421 444Chişinău: � Bd. Dacia 24. Tel: 00373 22 92 81 82 (program miercuri: 9-17)

CUM COMAND PRODUSELE?

UNDE PLĂTESC PRODUSELE?

Trimite-ne întrebările şi propunerile tale legate de activitatea de marketing laadresa [email protected] şi-ţi vom răspunde în timpul cel mai scurt.

Vizitează WWW.RECOM.ROPotrivit H.G. nr. 185/2009, toate societăţile comerciale erau obligate să-şiactualizeze obiectul de activitate potrivit CAEN până la 01 martie 2010.Societăţile care nu şi-au actualizat obiectul de activitate până la această dată aufost radiate din registrul comerţului. Vizitează acum www.recom.ro şi verifică dacăsocietatea ta comercială a fost radiată sau nu, întrucât Forever Living ProductsRomania nu poate plăti bonusuri pentru facturi emise de societăţi radiate.

@

1. La toate centrele dedistribuţie din ţară

La sediul central din Bucureşti, Bd.Aviatorilor nr. 3 se pot ridica doarcomenzile personale.

2. Prin Tel Verde, la numărul 0800 80ALOE (0800 802 563), de luni pânăvineri, între orele 10:00 – 16:00.

3.Online la adresawww.comenziforever.ro

� La orice unitate CEC, în contul Forever Living Products. Unitatea CECsituată în incinta sediului central din Bucureşti, Bd. Aviatorilor 3,funcţionează după următorul program: luni şi miercuri între orele9:00 şi 17:30; marţi, joi şi vineri între orele 09:00 – 17:00.

� La centrele de distribuţie, prin intermediul cardului bancar.Nu se acceptă plata în numerar.� Prin serviciul BRD NET pentru cei care au cont deschis la BRD.� La orice sucursală BRD, în următoarele conturi:

�RO24BRDE450SV09924624500 – doar pentrucomenzile prin Tel Verde şi online. Pentru procesarea câtmai rapidă a comenzilor dvs., vă rugăm să nu plătiţi în alt contprodusele comandate astfel.�RO74BRDE450SV01018054500 – pentru cei carevirează contravaloarea produselor prin bancă.

� La trezorerie pentru cei care achită astfel produsele, încontul RO96TREZ7005069XXX001347.

Produsele se achită în lei, la cursul de schimb euro / leucomunicat de FOREVER LIVING în ultima zi lucrătoare a

fiecărei luni pentru următoarea lună.

I N F O

COMUNICARE

�� Miercuri, 1 decembrie, toate depozitele sunt închise cu excepţia celui din Chişinău.

�� Joi, 2 decembrie - inventar.�� Vineri, 3 decembrie - prima zi de comenzi.

Page 18: Revista Forever Noiembrie 2010

Calificări

CalificărileLUNII OCTOMBRIERomânia & Republica Moldova

Lioara Cosac Câmpulung, AG Maria SoraAnişoara & Ionel Cristean Bucureşti Dragoş PostelnicuMaria & Adreian Frumuzaiche Bucureşti Luxiţa ScutaruGeorgeta Gheorghe Comana, GR Florina GhighiliceaFlorin Ghighilicea Comana, GR Sorin & Iulia PanaitOana Ilie Poiana, DB Elena GheorgheMihaela Lauko Piteşti Maria & Dragoş GabrielescuIlie & Liliana Moisan Prundu Bîrgăului Aurel & Veronica MeşterLucreţia & Tudor Muşat Târgovişte Elena & Petre IvaşcuSorin & Iulia Panait Jilava Oana IlieMariana & Radu Papadopol Constanţa Daniel FătOana Pascu Carcea, DJ Jana & Constantin MicuGeorgeta & Florian Pascu Carcea, DJ Oana PascuLuxiţa Scutaru Galaţi Ujlaki Csaba & Anna MáriaNadina Sighişorean Constanţa Nina ŞerbuţăAlexandra Can Chişinău Derzsi Sámuel & EtelkaDenis Neguriţă Chişinău Natalia & Vladimir Chilianu

Mariana & Daniel Stancu Piteşti Camelia & Nicolae Catrina

ASISTENT MANAGER SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORI

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.18���

TOP 5pc non-manageriale

pentru luna octombrie –Republica Moldova

1. Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad2. Elena & Andrei Silitrari3. Natalia & Vladimir Chilianu4. Denis Neguriţă5. Rodica & Leonid Vlas

TOP 5pc ale Noilor Distribuitoripentru luna octombrie –

Republica Moldova1. Denis Neguriţă2. Corina & Ruslan Tamazlecari3. Natalia Demian4. Elena & Andrei Silitrari5. Mariana Hretu

Page 19: Revista Forever Noiembrie 2010

F O R E V E R | România & Republica Moldova | noiembrie 2010 | 139

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Aurel & Veronica Meşter (1)2. Camelia & Daniel Dincuţă (2)3. Maria Pop (3)4. Vajda Katalin (5)5. Daniel & Maria Parascan (6)6. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (4)7. Marilena & Teodor Culişir (8)8. Ramona & Dorin Vingan (7)9. Carmen & Gabriel Larion (13)10. Mircea & Dana Olariu (9)

11. Derzsi Sámuel & Etelka (14)12. Constantin & Tania Popa (10)13. Elena & Virgil Angelescu (15)14. Smaranda Sălcudean (16)15. Emilia & Petru Truşcă (12)16. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu (20)17. Mariana Iuga (17)18. Cristiana & Eugen Dincuţă (19)19. Mircea & Raluca Fage (nou)20. Niculina & Viorel Ciuchea (nou)

STIMULENTUL I

Ana AmzaElena & Virgil AngelescuAszalos Ibolya & CsabaMaria & Mircea BagdasarIulia BeldimanIon & Dorina CiolacIleana & Eugen CirleaVasilica & Dumitru CrăciunLivia CusiacDerzsi Sámuel & EtelkaStana & Laurenţiu DincăCristiana & Eugen DincuţăElena & Ioan DinuţăAurel & Cornelia DurigăCorina & Dorin FrandeşBucurel & Gyöngyike GhirdăDoina & Dănuţ HanganuGenoveva Ianişevschi

Doina Ligia & Neculai IordacheCristina & Ilie IscrulescuMariana IugaHoraţio KoglerCarmen & Gabriel LarionMádly SusanaSzabó József & MarikaLucica & Gheorghe TăbăcaruIuliana & Liviu TomaPetru & Gheorghiţa VasinMaria Doina & Mircea Zecheru

STIMULENTUL II

Marilena & Teodor CulişirCarina & Sebastian IacătăConstanţa & Dănuţ Mei RoşuMircea & Dana OlariuCamelia & Vasile OpreaDaniel & Maria Parascan

Marcela & Ion ŞerbanMarinela TuţuleasaRamona & Dorin Vingan

STIMULENTUL III

Camelia & Daniel DincuţăAurel & Veronica MeşterElisaveta & Alexandru PocaznoiMaria PopConstantin & Tania PopaPetru & Emilia TruşcăVajda Katalin

Clasamentul îi include doar pe cei care şi-au realizat statutul de Activ în luna octombrie acumulând 1 pc în numepersonal şi cel puţin 3 pc de la Noi Distribuitori.

1. Cristina & Gheorghe Farcaş2. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu3. Doina Ligia & Neculai Iordache4. Nadina Sighişorean5. Corina & Constantin Constantinescu6. Ana-Maria & Paul Sorin Băgăcean7. Liliana Caliţoiu8. Adrian & Didina Stănescu9. Niculina & Viorel Ciuchea10. Laura & Dan Tatic

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în lunaoctombrie (locul din luna precedentă)

1. Daniel & Maria Parascan2. Camelia & Nicolae Catrina3. Carmen & Gabriel Larion4. Niculina & Viorel Ciuchea5. Aurel & Veronica Meşter6. Valentin Niţu7. Toma Mihály Zsolt & Elena8. Elena Bordei9. Marilena & Teodor Culişir10. Maria & Adrian Arghir

TOP 10 în funcţie de pc non-manageriale realizate în luna octombrie

TOP 10 în funcţie de pc ale NoilorDistribuitori realizate în luna octombrie

19 ���

Page 20: Revista Forever Noiembrie 2010

Paula Vasilescu, Manager - reprezentantaForever Europa la finala din 2009a concursului de machiaj Sonya

Sonya îşi caută reprezentanta pentru 2011!Află detalii despre participarea la concurs la numărul de telefon

021 222 8923.


Recommended