+ All Categories
Home > Documents > Revista Forever, nr. 171

Revista Forever, nr. 171

Date post: 16-Mar-2016
Category:
Upload: forever-living-products-romania
View: 233 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
Nr. 171, Iulie 2013
22
Iulie 2013 | 171 România & Republica Moldova NOU
Transcript
Page 1: Revista Forever, nr. 171

Iulie 2013 | 171

România & Republica Moldova

NOU

Page 2: Revista Forever, nr. 171

F O R E V E R | România & Republica Moldova | iulie 2013 | 171

Afost minunat să văd atât de mulţidintre top distribuitorii şi staff-ulnostru la primul Raliu Global din

Hawaii! Am fost mândri să oferim cecuriChairman’s Bonus în valoare de peste 21de milioane de dolari.

Ce trăsături comune au distribuitorii carese califică la acest stimulent? Sunt oamenimuncitori, care îşi păstrează mereu viemotivaţia şi profită de fiecare oportunitatepentru a-şi împlini ţelurile. Amy Purdy,speaker inspiraţional invitat la Raliu, ne-areamintit „să ne scriem ţelurile în beton şiplanurile în nisip.” Îmi place să măgândesc la Chairman’s Bonus ca la un ţelscris în beton, ce poate fi atins prindiferite abordări.

Este foarte important să vă atingeţiobiectivul de a vă califica la Chairman’sBonus, dar, în acelaşi timp, să nu pierdeţiniciodată din vedere că, deşi circumstan-ţele se pot schimba şi planurile trebuierevizuite, ţelul rămâne acelaşi –

calificarea la stimulentul Chairman’s Bonusîn fiecare an şi participarea la RaliulGlobal.

În plus, dincolo de strategiile unice deconstruire a afacerii, obiceiurile noastresunt extrem de importante. Aşa cum aspus Gregg pe tot parcursul evenimen-tului, aminteşte-ţi întotdeauna să zâmbeştiatunci când împărtăşeşti cu alţii putereaForever. Deşi avem distribuitori din întreagalume, zâmbetul este un limbaj universal.Iar acest lucru a fost mai vizibil caniciodată la acest Raliu. Dorinţa de a teadapta mereu zâmbind oricărei situaţii cucare te confrunţi în afacere te va ajuta îndrumul spre calificarea la Chairman’sBonus.

Ne-am bucurat să vedem că mulţi dintrecalificaţii la Chairman’s Bonus care sepregăteau să urce pe scenă erauaşteptaţi de distribuitori din echipele lorpentru a fi felicitaţi pentru succesul lor.Atunci când te califici la acest stimulentcreezi efervescenţă în rândul colabora-torilor tăi şi îi inspiri să-şi dezvolteafacerea. Karen Jensen spunea cândva:„Poţi să numeri câte seminţe se găsescîntr-un măr, dar nu poţi niciodată sănumeri câte mere se găsesc într-o

sămânţă. Atunci când îi instruieşti pe alţii,nu ştii niciodată câte vieţi vei influenţa.”

Chairman’s Bonus este un stimulentrealizat de lideri care au şansa de a-şiîmpărtăşi strategiile cu alţii. Amintiţi-vă, pemăsură ce lucraţi pentru atingerea acestuiţel incredibil, că sunteţi un profesor şi unmodel pentru echipele voastre.

Felicitări calificaţilor la Chairman’s Bonusîn 2013! Hotărârea şi pasiunea voastrăpentru succes au fost evidente la acestRaliu şi am fost foarte mândru să vărecunosc pe fiecare dintre voi. Aici, înForever, suntem foarte norocoşi să fimînconjuraţi de oameni motivaţi, oamenicare ne inspiră. Abia aşteptăm să vărevedem la Raliul Global din 2014, de laLondra.

Este timpul să zâmbim şi să îmbrăţişămurmătoarea oportunitate pentru succes.Noi suntem Forever!

Mereu al vostru,

Rex Maughan

CUM NE PUTEŢI CONTACTA?Pentru informaţii referitoare la:n companie şi site - la adresa de [email protected] produselor - la numărul de fax 021 22289 24 sau la adresa de e-mail [email protected], cumenţiunea “În atenţia medicilor consultanţi aicompaniei”. Răspunsurile vor fi trimise prin e-mail saufax (în funcţie de modul în care aţi făcut solicitarea). Acestserviciu este disponibil numai pentru distribuitorii

companiei, prin urmare, vă rugăm să menţionaţi număruldumneavoastră de identificare în cuprinsul solicitării.Informaţiile se dau exclusiv în scris. nprocesarea înscrierilor şi a comenzilor - laadresa de e-mail [email protected], cu menţiunea “În atenţia Departamentului AS400”.n înregistrarea fiscală, emiterea şi platafacturilor de bonus, fişele bancare - la adresa de e-mail [email protected], cu menţiunea “În atenţiaDepartamentului de Contabilitate”.

Mesajul Fondatorului Companiei

CUM POT AFLA BONUSUL LUNAR?nBonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fivizualizat pe www.foreverliving.com , în contul dvs. dedistribuitor. Pentru detalii, adresaţi-vă Manageruluidumneavoastră sau sediului central din Bucureşti, la adresade e-mail [email protected], cu menţiunea “În atenţia Departamentului AS400“.n Prin SMS la numărul 0745 072 689. Structura SMS-ului: user parola bonus despărţite de un singurcaracter spaţiu. Bonusurile lunii precedente vor fi afişateîncepând cu data de 15 a lunii viitoare.

2

PROFITĂ DEOPORTUNITATEACHAIRMAN’S BONUS

Page 3: Revista Forever, nr. 171

foreverliving.ro

LIDERII ADEVĂRAŢIFORMEAZĂ LIDERI

Mesajul Directorilor Generali

Ştiţi care este cuvântul care descrie cel maibine succesul? Împreună. Întâlnirea cuManagerii, de la Poiana Braşov, ne-a arătatdin nou că echipa este cea mai mare şansăpe care o avem la dispoziţie. Ce facem cuaceastă şansă depinde cu adevărat numaide noi.

Fiecare reuşită are în spate un vis şi maimulţi oameni care au pus laolaltă tot ceaveau mai bun pentru ca visul să devinărealitate. Fiecare reuşită măreaţă are înspate un lider. Dar nu orice persoanăînconjurată de alte persoane este un lider.

Lider este cel care ştie unde merge şi, prinpasiunea şi curajul lui, convinge oamenii să-lurmeze. Să i se alăture pentru că au acelaşiţel şi vor să-i multiplice exemplul. Lider estecel care cunoaşte valoarea cuvântului„împreună” şi reuşeşte să trezeascăîncrederea în ceilalţi, să-i însufleţească, săaducă la suprafaţă tot ce este mai bun înfiecare dintre ei. Lider este cel care nuformează subalterni, ci alţi lideri, la fel devaloroşi ca el.

Întâlnirea de la Poiana Braşov ne-ademonstrat încă o dată că puterea echipeicontează. Pe această forţă a unirii s-a bazatvisul lui Rex Maughan şi datorită acesteiforţe este Forever Living Products liderabsolut pe piaţa care dăruieşte oamenilorbinefacerile plantei aloe.

Cele două zile pe care le-ampetrecut împreună ne-au adusfaţă în faţă cu parteneriresponsabili din ForeverRomânia şi ne-au arătat ce avem de făcutca să fim la înălţimea şanselor oferite decompanie. Am înţeles că pentru a înaintaavem nevoie să ţinem pasul cu tot ce seschimbă şi creşte în jurul nostru.

Viaţa nu ne aşteaptă. Lumea trece prin maritransformări. Şi noi avem nevoie de instruire,de actualizare permanentă a informaţiei, deîmprospătare permanentă a metodelor delucru, de comunicare. Avem nevoie de ocontinuă dezvoltare personală şi de opermanentă dezvoltare a echipei. Doar aşaputem să ne urcăm afacerea în topul celormai buni şi să contribuim la succesul întregiiechipe a României.

Nu putem trăi în trecut dacă vrem săcucerim viitorul. Ceea ce facem azicontează cel mai mult. Nu ne putem bazadecât pe progresul pe care îl aduce fiecarezi, fiecare oră. Iar ca lideri adevăraţiînseamnă să folosim din plin fiecare zi,fiecare oră. „Viziunea fără acţiune este doarun vis. Acţiunea fără viziune este doar timppierdut. Viziunea însoţită de acţiune poateschimba lumea”, spunea Joel Barker.

Asta a însemnat întâlnirea de la PoianaBraşov – o privire lucidă asupra punctului în

care fiecare dintre noi se află în prezent.Vrem mai mult? Trebuie să facem mai mult.Concret – să ne asumăm cu pasiune şiperseverenţă ceea ce compania ne pune ladispoziţie ca să descătuşăm măreţia din noi.

Lunile care urmează sunt hotărâtoare. Avemdouă scopuri importante – concentrareaasupra stimulentului Eagle, pentru ca laevenimentul din Lake Tahoe să mergemîmpreună, cât mai mulţi Manageri calificaţi– şi participarea cu o echipă cât mai marela Raliul Global din Londra.

Sunteţi gata pentru aceşti paşi? Sunteţi gatasă faceţi faţă de voi înşivă promisiunea cănu vă veţi permite să fiţi persoane obişnuite,din moment ce aveţi şansa de a fi lideriremarcabili Forever?

Suntem convinşi că veţi răspunde acestorîntrebări nu prin cuvinte, ci prin fapte pemăsura valorii voastre şi abia aşteptăm săvă felicităm pe scena marilor evenimente alecompaniei!

Cu încredere şi consideraţie,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

3

CU

PRIN

S Mesajul Fondatorului Companiei &Mesajul Directorilor Generali

2-3

Forever Daily - sinergie şi echilibru4-6

Nu îţi lua vacanţă de la succes7

Promovăm şi practicăm un stil de viaţă sănătos8-9

Hotărăşte-te să fii productiv10-11

Un nou început, o nouă viziune, mai multă energie

12-15

Arsenal de vacanţă12-15

INFO FOREVER17

Calificările lunii iunie18 -19

Page 4: Revista Forever, nr. 171

Că trăim într-o lume a vitezei, ştim cu toţii. Că stresul este primul pe listafactorilor care caracterizează stilul nostru de viaţă este, din nou, un lucrubinecunoscut. Dar ce nu cunoaşte majoritatea este modalitatea de a ieşi dinaceastă cursă a lumii moderne. Forever Living Products vine să acorde omână de ajutor şi ne oferă soluţia necesară: noul Forever Daily – unsupliment alimentar de ultimă generaţie, special gândit pentruproblemele omului modern. Mai multe informaţii despre acest suplimentrevoluţionar ne va împărtăşi domnul profesor doctor GheorgheMencinicopschi, Directorul Ştiinţific al Institutului de Cercetări Alimentare.

F O R E V E R | România & Republica Moldova | iulie 2013 | 171

NOU

sinergie şi echilibru

În 2002, Journal of the American MedicalAssociation (JAMA) a răsturnat lumeamedicală globală prin publicarea unui

articol care încuraja consumul zilnic devitamine. Un citat din acest articol spuneaurmătoarele: „…Cei mai mulţi oameni nuconsumă cantitatea optimă de vitamine prindietă. În baza dovezilor puternice asupra

eficacităţii obţinute prin testărialeatorii, se pare că este beneficpentru toţi adulţii să consumesuplimente de vitamine.”(extras din prezentarea video a

produsului)

Din cauza stilului actualde viaţă, multora le estegreu să includă în dietacotidiană alimentelecare să le furnizezenecesarul zilnicrecomandat devitamine şi minerale.

Mai mult decât atât,organismulnostru esteconstant

„bombardat”

de poluare, stres fizic şi mental şi lipsaactivităţii fizice. Vitaminele şi mineralelejoacă un rol important în creşterea şidezvoltarea normală a corpului, precum şiasupra metabolismului. La fel şi antioxidanţii,care ajută, totodată, şi la reducerea efectelornocive ale radicalilor liberi.

Forever Daily acţionează asupraorganismului asemenea unei

simfonii

Forever Daily nu ne oferă doar o formulăechilibrată de vitamine şi minerale, cicombină aceste ingrediente esenţiale pentrusănătate cu complexul AOS (amestecpentru susţinere celulară avansată) şiamestecul brevetat FVX20.

Complexul AOS (amestec pentru susţinere celularăavansată)

n Combinaţie sinergică de vitamine,minerale, aminoacizi şi polizaharide dinAloe vera, special concepută pentru aîmbunătăţi utilizarea de către organism anutrienţilor esenţiali.

n Substanţele nutritive din complexulAOS sunt absorbite mai eficient, iarmineralele ajung exact la sistemelecărora le sunt necesare.

n Complexul AOS este unic şi datorităefectului dat de combinaţia dintreaminoacizi şi minerale. Natura a creataminoacizii îndeajuns de puternici, încâtsă poată rezista legaţi de minerale cândacestea trec prin tractul digestiv, dar, înacelaşi timp, suficient de mici şi slabi,încât să se poată desprinde de mineraleatunci când ajung în anumite sistemeale organismului. Toate acestea suntposibile deoarece aminoacizii suntfolosiţi de organism pentru a formaproteinele. Datorită rolului critic pe careîl joacă proteinele în organism, terenulde absorbţie al aminoacizilor estesemnificativ mai mare, ceea ce face ca şisubstanţele care sunt legate deaminoacizi să fie mai eficient absorbite.De exemplu, o substanţă mineralălegată de un aminoacid este de 4 orimai bine absorbită decât în forma saliberă.

4

Page 5: Revista Forever, nr. 171

Amestecul brevetat de 20 defructe şi legume din compoziţiaForever Daily aduce numeroasebeneficii pentru sănătate.Ingredientele au fost supuseprocesului de liofilizare (uscareprin îngheţare), pentru amenţine în proporţie de 100%toate substanţele nutritive alefiecăreia. Această procedură deconservare conferă produsului onotă de vitalitate cu totuldeosebită faţă de celelalteproduse de pe piaţă, datorităfaptului că matricile alimentarenaturale ale acestora nu au fostmodificate şi nici spoliate prinprocesare, ceea ce echivaleazăcu păstrarea întregii energii şiinformaţii vitale. Se creează,astfel, o puternică sinergie cuceilalţi componenţi individuali,fie că sunt vitamine, mineralesau antioxidanţi. De aceea,produsul oferă organismului

toată complexitatea structuralăşi funcţională a fructelor şilegumelor din care provine,activând, totodată, şicomponentele vitaminice,minerale şi antioxidanteindividuale. Cu alte cuvinte,complexitatea naturală a acestuiprodus îi conferă şi o înaltăbiocompatibilitate cumetabolismele şi fiziologiacorpului uman şi, deci, odeosebită activitate funcţională,preventivă şi curativă, precum şio eficienţă ridicată.

Spanacul, broccoli, coacăzele şimorcovii au, ca multe alte fructeşi legume, proprietatea de aproteja organismul de efecteledeteriorării ADN-ului, ce poateprovoca multe dezechilibre încorp. Ardeiul roşu, merele şiacerola conţin nutrienţi cuefecte benefice asupra sănătăţiisistemului cardiovascular.

Mangostanul, dovleacul şi ceapaconţin substanţe cu proprietăţiimunostimulatoare.

Multe dintre ingredienteleamestecului FVX20 au proprietăţiantioxidante, protejândorganismul de efectele nociveale stresului oxidativ, şi au făcutobiectul multor studii ştiinţificece atestă beneficiile lor asuprabunei funcţionări a sistemelornervos şi imunitar.

Toate aceste reale beneficii aleprodusului rezultă şi din faptul căorganismul uman a co-evoluatodată cu alimentele pe care le-aconsumat timp de mii de ani, şinu cu componente izolate aleacestor alimente, fie ele proteine,

glucide, lipide, vitamine, enzime,minerale, antioxidanţi etc., carenu pot avea valoarea nutritivă şiinformaţională a alimentuluiintegral din care provin. Tocmaiaceastă deficienţă este corectatăde produsul Forever Daily, carene oferă nutrienţi izolaţi, darulterior integraţi în matricialimentare naturale complete şicomplexe. De aceea, produsulacţionează în spiritul şi cuuneltele naturii. Iată de undeprovine unicitatea acestuisupliment alimentar.

Vă mulţumim, domnule profesor,pentru toate informaţiile preţioasepe care ni le-aţi împărtăşit despreacest nou produs minunat!

foreverliving.ro 5

SĂNĂTATE LA NIVEL CELULAROrganismul uman este alcătuit din miliarde de celule. Dacă acestea sunt sănătoase, şi noisuntem. Vitaminele, aminoacizii şi alţi nutrienţi sunt necesari zi de zi pentru mii de reacţiibiochimice la nivel celular. „Aprovizionarea” celulelor cu nutrienţi esenţiali susţineproducţia de energie şi sănătatea celulară. Pentru a putea vorbi despre nutriţie celulară,trebuie ca substanţele nutritive din alimente şi suplimente să ajungă în celule într-o formăbiodisponibilă, pe care organismul s-o recunoască şi s-o poată utiliza. Asiguraţi-vă mereucă suplimentele pe care le consumaţi conţin ingrediente în forme biodisponibile! Esteprimul pas spre o stare optimă de sănătate şi vitalitate, deoarece sănătatea începe la nivelcelular, iar o sănătate optimă a celulelor începe cu o nutriţie celulară de calitate.

MICROÎNCAPSULAREAn Înseamnă că particulele ingredientelor sunt atât de mici, încât gradulde absorbţie creşte exponenţial.n Mulţi dintre cei mai puternici antioxidanţi sunt şi cele mai miciingrediente din Forever Daily. n Încapsularea moleculară folosită de Forever Living are la bază unprocedeu patentat prin care nutrienţii importanţi şi greu absorbabili suntseparaţi în molecule individuale, pentru o maximă absorbţie la nivelcelular. Prezenţa moleculelor de Aloe vera creşte în mod semnificativcapacitatea de absorbţie a nutrienţilor esenţiali. Cercetări recente audovedit faptul că aloe sporeşte biodisponibilitatea nutrienţilor, care suntîn mod natural protejaţi împotriva degradării printr-o capacitate unică dea se lega de polizaharidele din aloe. Oamenii de ştiinţă sunt de părere cătoate acestea sunt posibile datorită efectului natural protector pe care îlare Aloe vera împotriva degradării, precum şi capacităţii unice apolizaharidelor din aloe de a lega nutrienţii. n Acest procedeu avansat a crescut de până la 18 ori biodisponibilitateaanumitor nutrienţi.

ANTIOXIDANŢIComplexul AOS din compoziţia Forever Dailyfurnizează antioxidanţi puternici din diferitesurse, selectaţi special pentru a combatediferite tipuri de radicali liberi, ce afecteazăsănătatea celulelor şi, implicit, a întreguluiorganism. Astfel, AOS combină carotenoiziputernici precum luteina, licopenul şizeaxantina cu beneficiile anti-aging alecoenzimei Q10.

FVX20 – amestec brevetat de fructe şi legume

Acest articol are rol exclusiv informativ şi nu poate fi folosit ca material publicitar.

Produsele din această categorie nu au fost evaluate de FDA, deoarece nu au fostconcepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv alunor afecţiuni sau grupe de afecţiuni. În cazul în care vă confruntaţi cu o problemămedicală trebuie să consultaţi medicul de familie.

Page 6: Revista Forever, nr. 171

F O R E V E R | România & Republica Moldova | iulie 2013 | 1716

Ce NU conţineForever Daily?Coloranţi artificiali, uleihidrogenat de palmier(margarină generaţia 1),amidon alimentar modificat(E1400...), polietilenglicol(antigel), polivinil alcool (unalcool toxic), clorură de staniu,zaharoză, talc (poate conţineazbest cancerigen),aluminosilicat de sodiu(aluminiul este incriminat încreşterea riscului de bolineurodegenerative –Alzheimer, Parkinson),hipromeloză şi alte ingredientenenaturale care se pot găsi înfoarte multe alte suplimentealimentare folosite pe scarălargă.

Forever Daily susţine:n necesarul zilnic de energien sistemul imunitarn metabolismuln sănătatea cardiovascularăn sănătatea oaselorn o bună activitate mentală

Pentru detalii suplimentare despre acest nou produs, vă invităm să accesaţi materialulvideo disponibil la www.discoverforever.com - secţiunea video, limba română.

Cod – 439p.c. – 0.080Preţ depozit – 12,46 euro + TVAPreţ NDP – 15,13 euro + TVAPRV – 17,80 euro + TVA

NOU

Page 7: Revista Forever, nr. 171

foreverliving.ro 7

SUCCESNu îţi lua vacanţă de la

Mulţi dintre partenerii Forever Living Productsaleg să transforme vacanţa într-un start pedrumul spre noi reuşite. Cum poate fi aceastăperioadă un succes pentru afacerea ta? Iatăcâteva sfaturi care te pot ajuta în acest sens.

Pe perioada vacanţei de vară mulţi studenţicaută un job part-time. Iar acest lucru poatefi o oportunitate pentru tine. De ce să seangajeze la o terasă pe malul mării, cu unprogram istovitor, când îşi pot începepropria afacere alături de Forever LivingProducts şi îşi pot asigura, astfel, un venitconstant pe toată perioada anului, fără caasta să le afecteze studiile?

În lunile de vară, multe persoane caremuncesc în afara ţării revin în România

pentru a petrece timp alături de cei dragi.Este momentul perfect să organizezi întâlniride prezentare a oportunităţii Forever, cu atâtmai mult cu cât este una globală şi oricine îşipoate dezvolta propria afacere şi în afaragraniţelor.

În fiecare vacanţă, mulţi dintre noi ne vizitămrudele din alte oraşe şi ne revedem prietenidragi. Profită de această ocazie, reuniţi-vă cu

un FAB rece în faţă şi prezintă-leafacerea Forever. Investeştecâteva ore din vacanţa ta şi îţivei dezvolta echipa.

Călătoriile pe distanţe lungicu mijloace de transport încomun reprezintă ocaziaperfectă să intri în contactcu oameni noi. Dacă vreimai multe informaţii pe

această temă, îţirecomandăm să citeşti cartea„Prezentarea de 45 de secunde”.

Petreci timpul la piscină sau laplajă, la malul mării? Nu uita să ieicu tine produsele Forevernecesare în astfel de situaţii.Profită şi oferă-le celor din jurultău, ca să poată experimenta „pepropria piele” calităţile acestora.Nu uita să pui în geanta de plajăşi câteva mostre, pliante şi cărţide vizită.

Eşti nevoit să iei laptopul cu tinela plajă? Este un moment excelent pentru a-ţidezvoltaafacerea şi înmediul online.Un blog, uncont pe reţelelede socializare,un newsletterpentru echipa tasunt doar câteva

dintre variantele care îţi vor ţine afacerea înmişcare. Pentru şi mai multe detalii despremediul online, îţi recomandăm să citeşti„Strategii Online”, disponibilă în centrele dedistribuţie.

Îţi plac drumeţiile pemunte? Cu siguranţă veiîntâlni persoane care aunevoie de Aloe Heat Lotion.Le vei face o bucurie şi, cuaceastă ocazie, le vei puteaprezenta şi alte produse Forever.

Indiferent de destinaţia pe care oalegi, nu uita acasă produsele talefavorite Forever. Cu siguranţă vei atrageatenţia asupra ta prin felul în care arăţi, tesimţi, zâmbeşti. Tu eşti cea mai bună reclamăpentru afacerea ta. Eşti un produs alproduselor.

Profită de fiecare moment de relaxare şiinvesteşte în dezvoltarea strategiilor pentruurmătoarea perioadă. Citeşte cărţi, bloguri şimateriale despre vânzări, motivaţie şidezvoltare personală.

Nu în ultimul rând, profită de vacanţă şi ţinelegătura cu echipa ta. Chiar dacă eştideparte fizic, ei nu vor simţi, câtă vreme veicomunica cu ei şi îi vei încuraja. Acumcomunicarea este mult mai accesibilă – apeltelefonic, apel video, sms, e-mail, reţele desocializare etc.

Îţi dorim o vacanţă de SUCCES şiun sănătos!

De sezon

Page 8: Revista Forever, nr. 171

Mulţi dintre ei ne-au devenitprieteni, cu alţii ne întâlnim doarpentru a alerga împreună, însă petoţi ne-a unit dorinţa de a nebucura de viaţă. Şi ce alt mod maibun de a-ţi exprima aceastăbucurie decât celebrarea prinmişcare?

Cu un sentiment de bucurieaproape infantilă mi-am orientatatunci paşii către Herăstrău,cuprins de emoţia revederii şianticiparea a ceea ce urma să aibăloc. Spaţiul nostru urma să-şi primească musafirii, iar echipa

noastră, deja încălzită de la ultimaşedinţă operaţională, se ocupa decros. Extinzând invitaţia cătreiubitori ai sportului, oamenidornici de mişcare şi dornici săadopte un stil de viaţă sănătos,bazat pe o dietă echilibrată şifrumuseţe, altfel spus stilul deviaţă Forever, am ales continui-tatea a ceea ce am început acum10 ani.

Şi nici anul acesta nu am fostsinguri. Noi credem în valorile

stilului de viaţă pe care îlpromovăm, aşa că invitaţii noştrireflectă dorinţa noastră de aschimba felul în care trăim. Deaceea am avut alături oameniremarcabili, oameni ale cărorperformanţe ne umplu sufletul debucurie şi mândrie: multiplacampioană Violeta Beclea, domnulprofesor doctor GheorgheMencinicopschi şi îndrăgitarealizatoare TV Florentina Opriş.

Dar un stil de viaţă sănătos trebuiepromovat prin vigoarea şi

efervescenţa tinereţii dincolo devârstă. Moderatorul crosului a fostSebastian Iacătă, Soaring Manager.Tânăr şi dinamic, Sebi a purtatmânuşa gazdei cu căldură şivivacitate, transferând cătreparticipanţi entuziasmul său.

Şi pentru că înainte de oriceexerciţiu sportiv avem nevoie săne încălzim corpul, am ales să oavem alături de noi pe FlorentinaOpriş care, cu fermitate şiblândeţe, ne-a pregătit pentruexerciţiul ce avea să urmeze.

Cros

F O R E V E R | România & Republica Moldova | iulie 2013 | 1718

PROMOVĂM ŞI PRACTICĂM UN STIL DE VIAŢĂ

Trecerea timpului reuşeşte de multe ori să ne surprindă, iar în dimineaţa de 2iunie, când Bucureştiul încă dormea învelit în puful cald al dormitoarelor, amrealizat brusc trecerea a 10 ani. Deja s-a scurs o decadă de când organizăm crosul companiei şi, în acest timp,am extins invitaţia de a ne modifica stilul de viaţă, alergând prin natura urbană bucureşteană către mii de oameni.

SĂNĂTOS

Page 9: Revista Forever, nr. 171

9foreverliving.ro

Şi a venit momentul startului: cinear putea lansa un astfel deeveniment decât o campioană? Iatăde ce, ca în fiecare an, Violeta Becleaa lansat competiţia, iar la final aînmânat câştigătorilor premiile binemeritate.

Recunoscut pentru contribuţia sa laeducaţia noastră faţă de felul în carene hrănim, domnul profesor doctorGheorghe Mencinicopschi ne-aîmpărtăşit câteva dintre secreteleunui stil de viaţă sănătos şi ne-a

oferit sfaturi utile pentru promovareastilului de viaţă Forever.Şi pentru că nu trăim în izolare, iaralegerile noastre în viaţă nutrebuie să devină bariere, am alesca anul acesta să-i sprijinim şi pecei care au nevoie de noi. Alăturide participanţii la cros, Forever apus zâmbetele acolo unde le eralocul, şi anume pe chipurile senineale celor 18 copii de la centrul dincomuna Greaca. Acolo, 3 familii augrijă ca cei 18 copii să se integrezeîn societate şi să se dezvoltearmonios, în pofida dificultăţilor

pe care viaţa le-a scos în calea lor.Forever Living Products România adonat câte 1 euro pentru fiecareparticipant la cros. Ba mai mult,pentru că uneori nevoile nu suntnumai pecuniare în natură, laaceastă sumă s-au adăugatproduse de strictă necesitate, decare copiii aveau nevoie – ForeverBright Toothgel, Aloe Face & BodySoap, MPD 2X Ultra şi delicioaseletablete Forever Kids.

Şi iată cum trecerea timpului, deşisurprinzătoare uneori sau deseori,

ne arată că împreună putem atâtde mult. Anul acesta, am fostpeste 600 de participanţi şiîmpreună am ales să promovămzâmbetul acolo unde îi este loculşi am realizat acest lucrumenţinând dedicaţia noastrăpentru un stil de viaţă sănătos,pentru stilul Forever.

Departamentul de Marketing & Comunicare

Page 10: Revista Forever, nr. 171

Atunci când merg în deplasări de afaceri prin ţară, călătoresc cu trenul. Prieteniimă întreabă miraţi: „De ce nu ai mers cu maşina?”. Răspunsul meu este: „Pentrucă am plătit mai puţin pe bilet şi, în loc să pierd patru ore la volan, am lucratcinci ore, pe laptop, în tren. Am fost mai productiv aşa.”

Hotărăşte-te să fii

PRODUCTIVE

xistă multe situaţii de felul acesta înviaţa de zi cu zi. Gândeşte-te doar laoamenii care pierd ore întregi plătind

utilităţile la ghişeele furnizorilor, în loc să ofacă de acasă, prin home banking, în 10minute. Sau la cele 5 ore şi jumătatepetrecute, în medie, pe zi în faţa televizorului(suntem campioni în Europa!) în locul uneiactivităţi lucrative, aducătoare de venit.Oamenii de afaceri nu se pot expune unorsituaţii de acest fel, pentru că le afecteazăserios productivitatea şi, în consecinţă,abilitatea de a dezvolta un business sănătos.

Productivitatea cu care munceşti esterezultatul unei ecuaţii care depinde de maimulţi factori:

n managementul timpuluin discernământul de a alege activităţilecu eficienţă maximăn construirea unui cadru de lucru eficacen selectarea furnizorilor şi a colaboratorilorpotriviţin fructificarea tuturor oportunităţilor.

Randamentul cu care acţionezi depinde şi decapacitatea de a te concentra permanent peobiectivele tale. Intrăm în perioadavacanţelor, când atenţia acordată afacerii nutrebuie diminuată. Timpul liber se poateîmpleti în mod fericit cu realizarea decontacte noi, care pot deveni consumatorisau distribuitori. În acelaşi timp, există ogamă largă de produse Forever pe care lepoţi folosi personal în cantitate mai mare înperioada verii, de la băuturile nutritive şiprodusele apicole până la cele de îngrijirepersonală sau întreţinere a pielii.

Dezvoltă-ţi afacerea

F O R E V E R | România & Republica Moldova | iulie 2013 | 17110

Page 11: Revista Forever, nr. 171

Alexandru IsrailSpecialist marketing

Atunci când consumi produse Forever faci, înacelaşi timp, promovare. De exemplu, dupăce foloseşti Aloe Sunscreen pe plajă, îl poţilăsa la vedere, pe măsuţa şezlongului. Sau,atunci când consumi o băutură răcoritoare,în public, poţi adăuga vizibil cantitateapotrivită de Aloe Vera Gel. Dacă participi laun concurs sportiv, consumă un FAB chiar pelinia de start. Gândeşte-te permanent cumpoţi etala produse Forever, pentru a le face opromovare pasivă. Acest tip de acţiunipreced promovarea activă – nu mai e decâtun pas până la o prezentare de produse înholul hotelului în care-ţi petreci vacanţa sauîn clubul sportiv care a organizat concursul.

Am citit un studiu care arăta că trebuie săutilizezi de 6 ori mai multe resurse pentrua câştiga un consumator nou care săcumpere produse de o anumită sumă,decât să obţii acelaşi rezultat de la unconsumator vechi. De aceea, e bine să nuneglijezi lista ta actuală de clienţi şidistribuitori. Păstrând legătura cu ei,reamintindu-le să repete comenzile înaintede a-şi consuma stocul, informându-i asupraproduselor noi, invitându-i la prezentări, îţiasiguri continuitatea şi dezvoltarea afacerii.

O tactică de vânzări des întâlnită, mai ales încontextul economic actual, este lărgireavalorii tranzacţiei. O poţi întâlni la o staţie debenzină unde, atunci când achiţi combusti-bilul, eşti întrebat dacă nu doreşti si unodorizant sau o napolitană „la promoţie”. La

fel, într-un fast-food, atunci când comanzidoar un hamburger, eşti întrebat dacă nudoreşti şi desert sau o băutură răcoritoare.Ideea de bază este că unui client care atrecut pragul primei achiziţii i-ai câştigatîncrederea. Oportunitatea merită valorificatăprin străduinţa de a-i recomanda şi alteproduse, în funcţie de nevoile sale şi înmăsura resurselor de care dispune.

Resursele financiare pot fi o barieră înprocesul de vânzare, mai ales în aceastăperioadă. Te întâlneşti, probabil, cu multesituaţii în care clienţii afirmă că preţulproduselor Forever este mare. Aceşti clienţinu sunt suficient de convinşi de valoareaproduselor primite. Soluţia este sădemonstrezi că ei primesc mai mult decâtsuma oferită la schimb. În discuţiile desprepreţ, e bine să eviţi contra-argumentele,încercând să influenţezi decizia potenţialuluitău client prin chestionarea propriilor saleconvingeri (de ex. întrebând „Ce vă face săspuneţi asta?” sau „Ce preţ puneţi pesănătatea dumneavoastră?”) şi ajungând,împreună, la o altă perspectivă, favorabilăintenţiei de a vinde.

Toate aceste activităţi, cărora merită să leacorzi întreaga atenţie în calitate de om deafaceri Forever, au randament ridicat şi daurezultate. Ele fac parte din capitolulProductivitate în cadrul Reperelor Măreţiei,alături de celelalte activităţi care duc spreexcelenţa în afaceri: recrutarea, fidelizarea şi

dezvoltarea. Cu obiective bine stabilite, unplan urmărit corespunzător şi darulautodisciplinei, a deveni productiv este ochestiune de decizie personală.

Fă un calcul aproximativ al tuturor veniturilor tale pe ultimul an. Apoigândeşte-te câte ore lucrezi, în medie, pe zi şi înmulţeşte-le cunumărul de zile lucrate în aceeaşi perioadă. Împărţind sumacâştigurilor la numărul total de ore vei afla care este venitul tău orar– cât câştigi, în medie, în decursul unei ore. De acum încolo vei aveaun termen de comparaţie pentru a determina productivitateaacţiunilor pe care le întreprinzi.

Să presupunem, de exemplu, că venitul tău este de 30 lei / oră. Dacăvei decide, la un moment dat, să-ţi speli singur maşina şi vei petrecepentru asta două ore, costul tău este de 60 lei – sunt banii pe care„nu-i câştigi” în timpul celor două ore (pe lângă apă, detergent şi alteconsumabile). Dacă, în schimb, vei merge la o spălătorie auto, acolovei petrece maximum o oră (timp în care poţi da telefoane, poţi citisau lucra la planificarea afacerii) şi vei cheltui 30 lei pentru spălat.Aceşti bani îi câştigi în următoarea oră de muncă.

Aparent, pentru a spăla automobilul, în primul caz nu ai cheltuitnimic, iar în al doilea ai cheltuit 30 lei. În realitate însă, în primul cazai pierdut 60 lei, iar în al doilea nu ai pierdut nimic. Comparând, deacum încolo, randamentul financiar al acţiunilor pe care le întreprinzi

cu venitul tău mediu orar, vei şti ce merită să faci şi ce nu şi veiconstata, probabil, că este rentabil să dedici mai mult timp afacerii.

Dacă pe lângă afacerea Forever eşti şi angajat, calculează câştigul tăuorar în ambele ipostaze. Cât primeşti pe oră de la angajator şi câtcâştigi pentru tine, într-o oră, lucrând eficient pentru afacerea ta? Încare dintre cele două situaţii eşti mai productiv? În funcţie derăspunsul la această întrebare şi de doza ta de cutezanţă, vei şti clarîn ce direcţie merită să te îndrepţi.

EXERCIŢIU

11foreverliving.ro

Page 12: Revista Forever, nr. 171

F O R E V E R | România & Republica Moldova | iulie 2013 | 17112

În weekend-ul 29-30 iunie a avut loc Întâlnirea Anuală a Managerilor Forever Living Products România, găzduită înacest an de Sala Nato din Poiana Braşov. O sală în care liderii NATO au luat, în 2004, decizii importante în cadrulsummit-ului. La fel ca ei, liderii Forever Living Products România au luat cele mai importante decizii pentru dezvoltareaafacerii şi pentru o evoluţie fără limite. În cele 2 zile ale evenimentului participanţii au primit informaţii proaspete şi utilepentru dezvoltarea propriei afaceri de la Directorii Generali Forever Living Products România, Dora & Gabor Szőcs.Familiile Adriana & Valentin Niţu şi Niculina & Viorel Ciuchea, calificaţi la stimulentul Eagle Manager, au împărtăşit dinsecretele succesului afacerii personale, precum şi impresii de la întâlnirea Eagle Manager din Sardinia. Carmen &Gabriel Larion, Senior Manageri, au oferit informaţii despre produsele Forever, modul de promovare şi secretele uneiafaceri Forever reuşite. Cina festivă ne-a transpus pe toţi în atmosfera texană de la Southfork Ranch. Melodiile country,taurul pregătit pentru rodeo, paşii de dans învăţaţi de la o expertă a dansului country şi bineînţeles cocteilul de bun-venit, pregătit cu mult Aloe Vera Gel şi pasiune de băieţii de la Barsession au făcut participanţii să răspundă afirmativprovocării de a se califica la stimulentul Eagle Manager 2014. Şi, pentru a confirma cele spuse de noi, vă invităm săretrăiţi atmosfera din Poiana Braşov prin ochii participanţilor la întâlnire.

Întâlnirea Anuală a Managerilor

Un nou început, o nouă viziune, mai multă

ENERGIE

„Întâlnirea din PoianaBraşov a însemnat unTURBO reSTART înafacere pentru toţiparticipanţii. Ne-amreamintit împreunăcă suntem vulturiForever şi locul unuivultur este pe vârfulmunţilor, cât maiaproape de cer. Aşacă toţi ne-am propusca întâlnirea viitoare

să fie la Raliul Global din Londra, iar sărbătoarea finală în 2014 să o avem la Lake Tahoe,în California. Seminariile care ne-au ajutat să identificăm şi să eliminăm obiceiurile sauatitudinile care ne-au tras în jos până acum, workshop-urile şi conştientizarea puteriide acţiune a unui grup unit, alături de mesajul transmis din Arizona de către AidanO’Hare au fost doze de energie, informaţie şi motivaţie care ne-au readus aminte că şiRomânia poate fi în vârf atunci când liderii se dezvoltă şi îşi asumă cu multă pasiune şicuraj rolul de a-şi conduce echipa prin exemplul personal. Iar petrecerea texană, cupălăriile de cowboy şi cocteiluri Forever, a reprodus foarte bine atmosfera specifică dela Southfork Ranch, loc unde anul viitor vor petrece toţi Eagle Managerii din lume.Acum este cel mai bun anotimp pentru toţi cei care vor să facă din 2013 un anextraordinar. Zilele sunt cele mai frumoase, cele mai lungi şi oamenii sunt în perioadacea mai relaxantă a anului. ACUM este timpul să trăim şi să împărtăşim stilul de viaţăForever. Vă dorim o vară fierbinte, cu multă pasiune şi succes tuturor.”

Vera şi Aurel MeşterDiamant-Safir Manageri, membri Key Leaders’ Council

„Mulţumim din sufletdirectorilor generali Dora siGabor Szőcs şi întregii echipede la marketing pentru tot cene-au dăruit la aceastăîntâlnire! Mulţumim pentrutoată dragostea,disponibilitatea şi susţinereavoastră! Suntem foarterecunoscători şi apreciemtoate eforturile care au fostfăcute pentru ca aceastăîntâlnire să fie la înălţime dintoate punctele de vedere. A fost un imboldputernic pentru noi toţi să ne facem o evaluare,să conştientizăm provocările cu care neconfruntăm şi să luăm decizia de a resetaactivitatea noastră, pornind din nou de la bază.Suntem conştienţi cât de important este să nereinventăm în fiecare zi, să îmbrăţişămschimbarea, pentru a putea zbura ca adevăraţivulturi pe cele mai înalte culmi ale succesului.Avem maximă încredere în potenţialul fiecăruiManager al României şi, angajându-ne cu toţii înprogramul Eagle Manager, muncind în fiecare zişi depăşindu-ne limitele, vom fi copleşiţi derezultatele care vor veni.”

Camelia şi Daniel DincuţăSafir Manageri, membri Key Leaders’ Council

Page 13: Revista Forever, nr. 171

foreverliving.ro 13

„Când Forever Living a lansat, la Raliul Global din Hawaii, sloganul SMILE ne-am amintit de ovorbă înţeleaptă care spune că ştergătorul de parbriz nu opreşte ploaia, dar îţi permite să-ţivezi de drum. E adevărat că un zâmbet nu alungă toate problemele pe care le avem, dar neaduce acea stare de spirit bună care ne ajută să le depăşim. Întâlnirea Anuală a Managerilorde la Poiana Braşov s-a desfăşurat sub semnul SMILE. Ne-am bucurat să ne revedem colegiidin întreaga ţară, împreună am învăţat, împreună ne-am distrat, împreună am planificatcalificarea pentru Eagle Manager 2014, împreună vom merge la Lake Tahoe, deoarece doarîmpreună reprezentăm o forţă – echipa Forever România. Dacă vrei să ai succes, nu uita:nimic nu uneşte mai mult decât zâmbetul”.

Dr. Carmen Larion şi Dr. Gabriel LarionSenior Manageri, membri Key Leaders’ Council

„Aşteptăm de fiecare dată cu bucurie ÎntâlnireaAnuală a Managerilor Forever România. Am fostprimiţi cu căldură de Directorii noştri Generali şiechipa care a organizat evenimentul într-o locaţiesuperbă din Poiana Braşov. Putem spune că în salaîn care s-au scris pagini din istoria României amscris pagini de istorie pentru Forever România. Amavut parte de informaţii valoroase, noutăţi,workshop-uri extraordinare, iar seara texană a fostfabuloasă. Ne-am simţit extraordinar alături decolegii noştri din toată ţara şi la seminarii, dar şi lapetrecere şi am primit încărcătura sufleteascănecesară pentru perioada următoare. Mulţumimtuturor pentru aceste 2 zile preţioase şi mult succesîn realizarea planurilor pentru calificarea la EagleManager. Am purtat 2 zile Forever Smile şi l-am adus cu noi acasă echipei cu care ne-am

întâlnit. Mulţumim Rex, mulţumim Forever pentru stilul de viaţă pe care ni l-ai oferit!”

Mariana şi Silviu UrsuManageri, membri Key Leaders’ Council

„Cu fiecare an care trece realizăm totmai mult în ce loc minunat suntem,ce binecuvântaţi suntem că avem unpartener special ca Forever LivingProducts. Am participat şi în acest anla Întâlnirea Managerilor de la PoianaBrașov şi vrem să le mulţumim peaceastă cale Directorilor Generali,Dora şi Gabor Szőcs, pentru zileleminunate petrecute alături de ei, decolegii şi partenerii noştri din toatăţara. Am avut oportunitatea de a aflalucruri noi de la ei, ne-am răspuns lafoarte multe întrebări, am găsitîmpreună idei şi soluţii pentru activitateanoastră şi, prin tot ceea ce ni s-a oferit, amreuşit să fim mai aproape de nivelul deEagle Manager şi de Lake Tahoe 2014. Ne-am îmbunătăţit experienţele laworkshop-uri, ne-am distrat la cina texană,am luat taurul de coarne la propriu şi ampornit la drum pregătiţi pentru a fi parte aconceptului de viaţă pe care ni-l oferăcompania. Acesta este Forever şi estedisponibil pentru toţi cei care doresc maimult!”

Maria şi Daniel ParascanSenior Manageri,

membri Key Leaders’ Council

Page 14: Revista Forever, nr. 171

14 F O R E V E R | România & Republica Moldova | iulie 2013 | 171

Întâlnirea Anuală a Managerilor

„Tot ceea ce crezi că nu poţi realiza, încearcă şi veivedea că poţi.” Cu privirea la acest mesaj de lamasa noastră şi în faţa unei căni cu ceai Foreveram parcurs două zile de o autentică oxigenare. Ne-am hrănit motivaţia, visul ce ne face săatingem măreţia, ne-am reamintit obiceiurileproductive şi am învăţat multe din experienţelecelor două familii de Eagle Manageri. Pentru noi,personal, Nina Ciuchea a fost o adevărată sursă deinspiraţie şi sinceritate. Felicitări încă o dată!Nivelul de Eagle Manager a fost pus la justa luiînălţime, astfel încât orice Manager plin de viaţă săşi-l dorească pe insigna lui. Workshop-urile au fostadevărate evaluări personale şi de echipă şi amfost foarte mândră de colegii mei de la masaChairman’s Bonus. Toate acestea au fost asezonatecu Forever Daily şi o cină texană în care am retrăitatmosfera de la Southfork Ranch. FelicităriDepartamentului de marketing şi întregii echipede organizare pentru inspiraţia şi creativitateavoastră. Ne-am întors acasă cu un angajamentscris, ferm convinşi ca, împreună cu echipanoastră, să ne revedem la Eagle Day!”

Cristiana şi Eugen DincuţăSenior Manageri,

membri Key Leaders’ Council

„Într-o afacere în care zilnic trebuie să te reinventezi şi să te adaptezi la cerinţelepieţei, în care trebuie să fii o sursă de inspiraţie pentru alţii şi să oferi soluţii laproblemele oamenilor, Întâlnirea Anuală a Managerilor Forever România esteevenimentul care răspunde acestor cerinţe. Ne oferă motivaţie şi profesionalismşi, de asemenea, încrederea că suntem în cea mai bună afacere, nu doar pentrunoi, ci şi pentru sfera largă de oameni cărora putem să ne adresăm. Acestprogram ne integrează în standardele înalte de pregătire profesională în caretrebuie să se înscrie un Manager Forever şi a fost o bucurie şi o onoare pentrumine să fiu alături de cei mai buni Manageri din Forever România. Dora şi GaborSzőcs, Directorii Generali Forever România, ne-au dăruit cu generozitate idei,soluţii, planuri pentru a trece afacerea noastră la un alt nivel. Colegii de laDepartamentul de Marketing, cu multă dăruire şi preocupare, au contribuit lareuşita acestei întâlniri. Au fost două zile deosebite, care vor face diferenţa înactivitatea noastră în perioada următoare. Mulţumesc tuturor, rolul fiecăruiparticipant a fost foarte important!”

Maria PopSoaring Manager, membru Key Leaders’ Council

Page 15: Revista Forever, nr. 171

foreverliving.ro

„Aşteptăm de fiecare dată cu nerăbdare ÎntâlnireaAnuală a Managerilor, iar faptul că anul acesta amparticipat şi la reuniunea Key Leaders’ Council a fostun privilegiu. La astfel de evenimente ne consolidămîncrederea în companie, învăţăm mult din training-uri,dar cea mai importantă este viziunea oferită deDirectorii Generali. Pentru noi, participarea la aceastăîntâlnire este o responsabilitate. Mulţumim tuturorpentru reuşita acestui eveniment.”

Niculina & Viorel CiucheaSenior Manageri, Eagle Manageri

şi membri Key Leaders’ Council

„Au fost 2 zile speciale, în care am avutbucuria de a sta alături de lideri de la careavem mereu de învăţat în călătoria sprerealizarea visurilor asumate. Workshop-urile cutematică deosebit de utilă, dar şi interviurile„la cald” ne-au furnizat informaţii importante,iar distracţia a fost maximă în seara texană. Amplecat de la acest eveniment plini de energie,ne-am simţit răsfăţaţi, am fost bine instruiţi şimotivaţi pentru performanţă. Suntemîncrezători în reuşita calificării la Eagle Manager2014. Mulţumim familiei Szőcs şi întregii lorechipe pentru efort. Ne revedem în decembrie,la Eagle Day! Succes tuturor!”

Adriana & Valentin NiţuEagle Manageri,

membri Key Leaders’ Council

„Am fost onoraţi şi bucuroşi să deprindem paşiispre calificarea la Eagle Manager chiar de la ceicare au realizat deja acest stimulent, beneficiindîn Sardinia de momente unice. Ne-au întăritîncrederea în noi, realizările lor fiind dovada căoricine poate, dacă vrea, să-şi îndeplineascăvisurile prin disciplină, pasiune, dragoste,fidelitate şi muncă planificată. Încurajaţi de aceştioameni deosebiţi, am început să credem din nouîn împlinirea „visului american” în anul 2014,singura condiţie fiind să devenim Eagle Manageri.În acelaşi context a fost lansată provocarea EagleDay. Hotărâţi să-l vizităm pe fondatorul companieila el acasă şi pentru a face o bună impresie, ne-amantrenat pentru rodeo pe un taur mecanic,activitatea primei zile fiind încununată de searatexană, prilej să ne dezmorţim în paşi de dans pemuzică tradiţională, sub îndrumarea uneiinstructoare de excepţie. Cea de-a doua zi ne-aîntărit şi mai mult încrederea în noi,dezvoltând totodată spiritul de echipă,oferindu-ne posibilitatea să punem în valoarebagajul personal de cunoştinţe în cadrulworkshop-urilor.”

Claudia & Daniel StanciuManageri

15

Page 16: Revista Forever, nr. 171

16

FOCUS

ARSENAL

VACANŢĂCe fericire mai mare cunoaşteţi decât aceea de a pregăti bagajul pentruvacanţă? Ei bine… există bucurii mai mari în viaţă, dar şi vacanţa câştigădetaşat unul dintre locurile fruntaşe în acest top. Mulţi dintre noi îşi fac listedin timp, pentru a fi siguri că nu uită nimic acasă. Alţii preferă să fiespontani şi îşi fac bagajul în ultimul moment. În orice categorie te-aiîncadra, nu uita să pui în valiză câteva lucruri esenţiale:

de

ALOE SUNSCREEN SPRAY

ALOELOTION

ALOE VERAGELLYIritaţiile de orice fel suntcalmate de acest gel cuproprietăţi răcoritoare.

ALOE LIPS

Hidratarea binevenitădupă relaxareapetrecută la soare.Jojoba, ceara dealbine şi vitamina Evor face ca pielea tasă fie ca a unui nou-născut.

Buzele aunevoie de oatenţie specialăatunci cândsoarele esteputernic, apaeste sărată şivântul îşi facesimţităprezenţa.

ALOE FIRSTTrusa de prim ajutoratât acasă, dar mai alesîn vacanţă.

Cu toţii vrem să ne simţim bine învacanţă. Aloe Sunscreen Spray tepune la adăpost de cele mai temuteaccidente ale verii: arsurile şialergiile solare. Paza bună treceprimejdia rea, spunea bunica, iaracest spray de protecţie solarătransformă soarele din primejdie înplăcere (nu uita, totuşi, să te fereştide razele soarelui în intervalul orar11 -16).

Cu un astfel de

arsenal, vacanţa are

toate premisele de a

fi una de neuitat.

Noi vă dorim s-o

trăiţi din plin şi să

vă încărcaţi bateriile

la maxim!

Page 17: Revista Forever, nr. 171

Arad: n Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter, Cod 310295.

Tel: 0257 368 212; Fax: 0257 259 049; [email protected]

Braşov: n Str. Lungă 130, Cod 500059. Tel/Fax: 0268 473 233; [email protected]

Bucureşti:n Str. Traian 187 – 189. Tel: 031 425 47 00; Fax: 031 425 46 99

Cluj: n Str. Constanţa 24, Cod 400158. Tel: 0264 418 765; Fax: 0264 418 762;

[email protected]

Constanţa: n Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 175A. Tel: 0241 520 242;

Fax: 0241 520 243; [email protected]

Craiova: n Str. Maria Tănase 11. Tel: 0251 421 222; Tel/Fax: 0251 421 444;

[email protected]

iaşi: n Stradela Silvestru 1, Cod 700012. Tel: 0232 219 920; Fax: 0232 276 591;

[email protected]

PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. Tel: 021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289; Fax: 021 222 89 24

PROGRAM: L: 9-19; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17Luni şi miercuri, programul de lucru al departamentelor este între orele 9 şi 17

Sediu CentRAl:

foreverliving.ro 17

Republica Moldova:Chişinău: n Str. Mihai Eminescu 35. Tel: 00373 22 92 81 82; Fax: 00373 22 85 69 39;

[email protected]: L: 10-18; M: 10-18; M: 12-20; J: 10-18; V: 10-18;

Ultima sâmbătă a fiecărei luni, de la 10-13.

Dacă ne vizitezi în centrele de distribuţie, poţi achita produsele prinintermediul cardului. Poţi alege să achiţi în orice sucursală CEC Bank în contul Forever LivingProducts sau la BRD în contul RO74BRDE450SV01018054500.Daca timpul nu îţi permite poţi alege una din cele 2 variante extrem desimple şi de comode.

1. comenziforever.ro – poţi plasa comenzi până cel târziu înpenultima zi lucrătoare a fiecărei luni. Pentru coletele livrate în Bucureşti şiIlfov taxa de livrare este de 10 lei, iar în următoarele localităţi din Ilfov seacceptă plata ramburs: Chiajna, Chitila, Otopeni, Voluntari, Căţelu,Popeşti-Leordeni, Jilava, Măgurele, Bragadiru. Totodată poţi face plata cucardul direct din faţa calculatorului. Dacă plasezi comanda până în ora13:00, livrarea se va face în cursul aceleiaşi zile. Simplu, eficient şi sigur.

2. Sună-ne la TelVerde 0800 802 563 sau 021.222.00.22de luni până vineri între orele 10:00 si 16:00 şi vom fi bucuroşi săîţi preluăm comenzile până cel târziu în data de 25 a fiecărei luni.Fie că alegi varianta TelVerde sau online poţi achita contravaloareaproduselor la orice sucursală BRD în contul:

RO24BRDE450SV09924624500

Te rugăm să verifici integritatea coletului în prezenţa curierului şi încazul în care produsele sunt deteriorate, întocmeşte împreună cu acestaun proces verbal, iar noi vom remedia problema în cel mai scurt timp.Nu uita că plata produselor se face în lei la cursul euro/leu comunicatde BNR (se iau în calcul doar primele două zecimale).

PLATA ŞI COMANDA PRODUSELOR

UNDE NE GĂSEŞTI?

Un lider adevărat aşa cum eşti tu, trebuie să fie la curent cu situaţiapunctelor credit în orice moment. Pentru aceasta îţi punem la dispoziţie 2variante simple sigure şi eficiente.

1. Accesează foreverliving.com şi loghează-te ca distribuitor şi veiavea acces la situaţia punctelor tale.

Dacă nu ai o parolă sau ai uitat-o, o poţi afla trimiţând un e-mail [email protected], cu menţiunea “În atenţia DepartamentuluiAS400” sau poţi contacta telefonic Sediul Central din Bucureşti.

2. Trimite un SMS cu user (toate cele 12 cifre ale ID-ului FLP) şi parola(parola iniţială este formată din ultimele 6 cifre ale ID-ului FLP), lanumărul 0745.072.689. User-ul şi parola trebuie despărţite printr-unsingur caracter spaţiu.

PUNCTELE CREDIT

INFOnFormularele de Înscriere trebuie semnate personal. Nu se acceptă nici Formularele de Înscriere semnate de altcineva, nicicele semnate în baza unei împuterniciri în faţa notarului public.n În termen de maxim 60 de zile de la depunerea fişei bancare pentruvirarea bonusului trebuie să vă deplasaţi la sucursala BRD indicată pefişă pentru a intra în posesia cardului. n Pentru încasarea bonusurilor obţinute în urma activităţii desfăşurateîn Republica Moldova, distribuitorii sunt rugaţi să contacteze sediul dinChişinău (adresa şi numărul de telefon sunt disponibile în cadrulsecţiunii „Programul şi adresele centrelor de distribuţie”).n Facturile de bonus trebuie completate după cum urmează:La rubrica „Explicaţie” trebuie menţionat „Bonus / Comision, conformContractului MLM nr. …”. Rubrica „Cumpărător” trebuie completatăastfel:

Cumpărător: Forever Living Products România SRLNr. Ord. Reg. Com.: J40/12036/1998(CUI) CIF: RO11258030Sediul: B-dul Aviatorilor Nr. 3, Sector 1Judeţul: BucureştiContul: RO16BRDE450SV01007574500Banca: BRD-SMC

IMPORTANT

Page 18: Revista Forever, nr. 171

Calificările

lunii iuniE

Manager 60

Sponsorul lunii iunieLaurenţiu Marian Minea, din Constanţa

Manager 60Managerii care și-au reconfirmatnivelul, acumu-lând 60 de p.c.personale și non-manageriale.

Felicitări Managerilor care în luna iunie au acumulat cel puţin 60 p.c. personale şi non-manageriale!

Sponsorul luniiDistribuitorul careîn decursul lunii aadus în echipa sacele mai multepersoane.

Sponsorul săptămânii3 - 8 iunie Vasilica & Dumitru Crăciun, din Fălticeni17 - 22 iunie Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu, din Ploieşti24 - 29 iunie Maria & Adrian Arghir, din Constanţa

SponsorulsăptămâniiDistribuitorii careau înscris cele maimulte persoane îndecurs de osăptămână.

ManageriNume Localitate SponsoriNicoleta & Adrian Dumitru Bucureşti Elena & Mihail Gabriel PopescuParaschiva Poiană Vaslui Constantin & Tania PopaElena & Mihail Gabriel Popescu Bucureşti Carina & Sebastian Iacătă

ManageriDistribuitorii care auobţinut 120 de p.c.în 2 luni calenda-ristice consecutive.

SupervizoriNume Localitate Sponsori

Corina Bălan Bucureşti Daniela UţăVlad Gelu Cojocaru Vaslui Iulia & Gheorghe CojocaruRodica Mardare Roman Marina & Vasile GândulescuElena & Marian Munteanu Bucureşti Nicoleta & Adrian Dumitru Elena-Mariana Popa Bucureşti Cornelia & Ovidiu NistorDaniela Uţă Bucureşti Mihăiţa Elena PostelnicuMaria Voicu Bucureşti Elena & Marian Munteanu

SupervizoriDistribuitorii careau obţinut 25 dep.c. în 2 lunicalendaristiceconsecutive.

18 F O R E V E R | România & Republica Moldova | iulie 2013 | 171

Îi felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor în luna iunie! Lista completă a calificaţilor la acest nivel va fi disponibilă în varianta online a revistei.

Asistent ManageriNume Localitate SponsoriIulia & Gheorghe Cojocaru Vaslui Paraschiva PoianăCornelia & Ovidiu Nistor Bucureşti Nicoleta & Adrian Dumitru

Nicoleta & Adrian Dumitru Carina & Sebastian Iacătă Carmen & Gabriel Larion

Daniel & Maria Parascan Constantin & Tania PopaElena & Mihail Gabriel Popescu

Asistent ManageriDistribuitorii careau obţinut 75 dep.c. în 2 lunicalendaristiceconsecutive.

Felicitări tuturor şi mult succes şi în viitor!

Page 19: Revista Forever, nr. 171

Top 10 non-managerial1. Elena & Mihail Gabriel Popescu 2. Carina & Sebastian Iacătă 3. Daniel & Maria Parascan 4. Nicoleta & Adrian Dumitru 5. Constantin & Tania Popa

6. Carmen & Gabriel Larion 7. Zenovia & Cătălin Riglea8. Niculina & Viorel Ciuchea9. Angela & Valentin Gherghe10. Cornelia & Ovidiu Nistor

Top 10 Noi Distribuitori1. Mihai Gherghel2. Laurenţiu Marian Minea3. Gabriel Petru & Melinda Matica4. Adriana & Valentin Niţu5. Doina Ligia & Neculai Iordache

6. Silvia & Alexandru Stan7. Vasilica & Dumitru Crăciun8. Ileana & Marin Paraschiv9. Liliana & Ionel Ţigănuş10. Cornelia & Ovidiu Nistor

Top 10 non-managerialPrimii 10 distribuitori care au acumulat celemai multe puncte non-manageriale.

Top 10 Noi DistribuitoriPrimii 10 Distribuitori care au acumulat celemai multe puncte de la Noii Distribuitori.

Top 201. Aurel & Veronica Meşter (1)2. Camelia & Daniel Dincuţă (2) 3. Maria Pop (3)4. Vajda Katalin (7)5. Daniel & Maria Parascan (nou)6. Carina & Sebastian Iacătă (nou)7. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (8) 8. Carmen & Gabriel Larion (6)9. Elena & Mihail Gabriel Popescu (nou)10. Ramona & Dorin Vingan (9)

11. Constantin & Tania Popa (5) 12. Nicoleta & Adrian Dumitru (nou)13. Smaranda Sălcudean (10)14. Marilena & Teodor Culişir (12)15. Kele Mónika (nou)16. Mihaela Dumitru (11)17. Niculina & Viorel Ciuchea (13)18. Cristiana & Eugen Dincuţă (15)19. Angela & Valentin Gherghe (nou)20. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă (nou)

Top 20Primii 20 de Distribuitori, în funcţie depunctele totale, care au realizat statutul deActiv (1pc în nume personal, cel puţin 3 pcde la Noi Distribuitori și cel puţin unAsistent Supervizor).

Programul de mașinăSTIMULENTUL I

Niculina & Viorel CiucheaMarilena & Teodor CulişirCristiana & Eugen DincuţăAngela & Valentin GhergheCarina & Sebastian IacătăCarmen & Gabriel LarionConstanţa & Dănuţ Mei-RoşuDaniel & Maria ParascanMaria PopConstantin & Tania PopaSmaranda SălcudeanLucica & Gheorghe TăbăcaruPetru & Emilia TruşcăRamona & Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Elisaveta & Alexandru PocaznoiVajda Katalin

STIMULENTUL III

Gizella & Marius BotişCamelia & Daniel Dincuţă Aurel & Veronica Meşter

Felicitări familiei Parascan pentru recalificarea la nivelul I al Programului Stimulativ de Merit!

Programul de mașinăManagerii Activi și Recunoscuţi care îndeplinescurmătoarele condiţii timp de trei luni consecutive:

Detalii în capitolul 10 din Politicile Companiei.

Puncte credit necesare Stimulent 1 Stimulent 2 Stimulent 3

Prima lună 50 75 100

A doua lună 100 150 200

A treia lună 150 225 300

foreverliving.ro 19

Page 20: Revista Forever, nr. 171

F O R E V E R | România & Republica Moldova | iulie 2013 | 17120

Calificările

lunii iuniE

Asistent SupervizoriPetruta Livia & Mircea Vintu De Jos

Czika Eniko & Hajnal Stefan Rasnov

Mihai Gheorghe & Paraschiva Iasi

Veres Maria Bacau

Crismariu Rodica M.Kogalniceanu

Graur Florica Bucuresti

Mihai Claudia Adriana Oradea

Izarescu Ion & Ioana Bucuresti

Bogdan Maricica & Silvestru Bacau

Tudose Violeta Ploiesti

Sararu Mihaela Constanta

Apreotesei Ioan & Ana Maria P.Neamt

Sidoriac Lenuta Branesti-Ilfov

Tilihoi Cornel & Patricia Antonela Constanta

Murgoci Marcelica Bucuresti

Ionescu Sofia Brasov

Maksai Agnes Sf Gheorghe

Munteanu Mariana Constanta

Dragu Florenta Bucuresti

Ene Angela Nela Craiova

Ilie Svetlana & Marcel Mihai Com.Ripiceni

Gartu Elena Constanta

Pumnea Ana Medias

Fratean Simona Maria Cluj Napoca

Cordunianu Marius Rodinel Aghiresu

Dragescu Isabela Claudia Iasi

Ghita Constantin Constanta

Kosa Giulieta Stela Satu Mare

Surdoae Anamaria Falticeni

Dragnea Constanta Branesti

Sanda Georgiana Com Schela

Ghirga Maria Loredana Com Unirea

Kraft Erzsebet Sat. Gurghiu

Bana Georgeta Bucuresti

Fruhwald Doina Bucuresti

Cucerzan Maria & Ioan Beclean

Alexe Verginica Camelia Slatina

Cepoiu Adriana Galati

Balasz Eva Cluj

Antoce Lilieana Piatra Neamt

Olteanu Eugen Bucuresti

Condor Ioan Satu Mare

Mihu Carmen & Nicoale Hunedoara

Kiss Katalin & Laszlo Adalbert Oradea

Matei Ana Maria Mures-Reghin

Balteanu Aurelia Tg Jiu

Guluta Tamara Botosani

Alupei Elena Flamanzi

Nagy Zsuzsanna Cr.Secuiesc

Maidan Alina Mihaela Resita

Pandele Lucica Bucuresti

Panciu Iuliana Bucuresti

Caziuc Florentina Hanesti

Olteanu Maria Timisoara

Pop Valeriu Cluj Napoca

Ionita Adrian Victor Constanta

Vicol Liviu Nicolae Radauti

Palade Iulia & Petrica Bucuresti

Popescu Teodora Bucuresti

Teodorescu Adrian Bucuresti

Necula Elena Didina Bucuresti

Anghel Aneta Bucuresti

Craciun Elena Mangalia

Maftei Marioara Dorohoi

Jakab Csilla Od. Secuiesc

Latis Angelica Com.Satulung

Bocioaca Cristian Bucuresti

Diaconu Maria Falticeni

Didila Valeria Bucuresti

Chichisan Olimpia Cluj

Lungu Daria Cluj

Popa Doru Laurentiu Braila

Dohi Abigel Gornesti

Kurti Ecaterina Satu Mare

Itu Catalin Gabriel & Anca Maria Aiud

Gyulai Gabriela Ungheni

Postelnicu Marina Od. Secuiesc

Mihok Oltyan Ioan Miercurea Ciuc

Costea Monica Daniela Medias

Sdira Mariana Orastie

Pop Florin Vasile Hodac

Pasca Elena Lupsa

Persoiu Gizella Risnov

Pop Gratiana Melania Cugir

Oprea Maria Sibiu

Farcas Dumitru Ioan Hodac

Alexandroaia Gabriela Elena Roman

Ionas Anita Otilia Iasi

Farcas Alina Constanta

Gheorghe Fanica Braila

Vlad Cornelia Cluj

Buzetelu Georgiana Rodica Otopeni

Corbu Raluca Bucuresti

Asistent SupervizoriDistribuitorii care au obţinut 2 p.c. în 2luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate

Page 21: Revista Forever, nr. 171

foreverliving.ro 21

Ionescu Andreea Bucuresti

Anghel Florina Bucuresti

Dragomirescu Razvan & Tutu Alina Bucuresti

Chetu Mariana Bucuresti

Popescu Ion Ploiesti

Radu Elena Ploiesti

Graur Cristina Bucuresti

Branescu Isabela Bucuresti

Stoenescu Alexandra Maria Bucuresti

Circiumaru Adriana Maria Bucuresti

Vasilateanu Nicolae Bucuresti

Bobe Florentina Pompilia Bucuresti

Mailinger Alina Monica Oradea

Diaconu Daniel-Arhimede Iasi

Iortoman Ana & Gheorghe-Gabriel Piatra Neamt

Ballo Levente Targu Mures

Croitoru Lucretia & Niculae Bucuresti

Ignat Petre Bucuresti

Vlad Rodica & Daniel Mihai Bucuresti

Cirlan Salomia Simona Ploiesti

Jecu Carmen Nicoleta Bucuresti

Lungu Dumitru Bucuresti

Dobos Adrian Bucuresti

Breharu Adela Karina & Marius Arad

Kiss Elena Arad

Finder Viorica & Vasile Hunedoara

Plapsa Viorica Marioara Arad

Buciu Claudia-Loredana Tg-Jiu

Ilie Monica Falticeni

Balint Claudia Onesti

Roatis Simona & Alexandru Satu Mare

Ticle Alexandra Natalia Baia Mare

Pinces Ileana Mihaela Baia Mare

Berta Corina Ramona Santana De Mures

Rodean Simona Turda

Finegari Nicusor Andrei Nasaud

Baicea Laurentiu Flavius Costesti

Hotaran Samoila & Ioana Ioan Simand

Malescov Mihaela Valentina Sinnicolau Mare

Cotuna Vasile Lugoj

Igret Felicia Codruta Sintea Mare

Lascau Dacian Ioan Oradea

Morar Viktoria Monika Salonta

Pui Elisabeta Florica & Dorin Arad

Pitigoi Lucian Iasi

Timbus Soimita & Ioan Ludus

Vinteler Emilia Ana Bistrita

Iftimie Violeta-Mariana Tirgu Ocna

Ciobanu Daniela Tg.Ocna

Neculaes Cecilia Bacau

Popa Cornelia & Bardas Costinel Buzau

Nanca Aneta P.Neamt

Timofte Florentin Ciprian Falticeni

Paic Constantin & Mariana Sf.Gheorghe

Smerea Mioara Roman

Ursu Floarea Pascani

Jigau Iulia Roxana Bacau

Sopoian Romina Satu Mare

Pascu Gabriela Draganesti-Olt

Dugaiasiu Aurelia Castelia Unirea

Frantescu Viorel Iasi

Marcu Diana Agigea

Dragomir Emilia & Gheorghe Constanta

Manole Aurica Constanta

Morosanu Marga Constanta

Caramalau Sebastian Constanta

Gavrila Andrei Buzau

Ivan Mihai Constanta

Chimisliu Maria Simona Constanta

Tatu Mariana Sibiu

Ene Maricela Constanta

Tarana Simona & Ionut-Viorel Constanta

Vintila Cristache Ostrov

Curila Adina Elena Margineni

Ciocanel Elena P.Neamt

Mauca Vasile Piatra-Neamt

Blaj Gheorghe Deva

Groza Camelia Sinnicolau Mare

Prutean Alina Ionela & Serghei P.Neamt

Ciobanu Aida Cotusca

Dabija Ecaterina Roman

Istrate Gabriela Vaslui

Matei Vasile Magurele

Dumea Irina Sabaoani

Stoenescu Amalia Bucuresti

Popanu Svetlana Chisinau

Cusnir Irina Chisinau

Gaiceanu Serghei Drochia

Buga Silvia Or Corjeuti

Frasinescu Mariana & Iurie Rnul Soldanesti

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate

Asistent Supervizori

Calificărilelunii iuniE

Page 22: Revista Forever, nr. 171

Forever LivingProducts România

Autorii textelor sunt pe deplin responsabili pentru informaţiile prezentate în materialele publicate.


Recommended