Reg foc (1)

Date post:16-Aug-2015
Category:
View:226 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
foc
Transcript:

ORDIN Nr. 1822/394 din7 octombrie 2004pentru aprobarea Regulamentului priind cla!i"icarea #i $ncadrarea produ!elor pentru con!truc%ii pe ba&a per"orman%elor de comportare la "ocText n vigoare ncepnd cu data de 22 mai 2008REALIZATOR: CO!A"IA #E I"$ORATIC% "EA&Text actua'i(at prin produ)u' in*ormatic 'egi)'ativ LE+ E+!ERT n ,a(a acte'or normative modi*icatoare- pu,'icate n onitoru' O*icia' a' Romniei- !artea I- pn. 'a 22 apri'ie 2008/Act de baz#B' Ordinu' mini)tru'ui tran)porturi'or- con)truc0ii'or 1i turi)mu'ui 1i a' mini)tru'ui admini)tra0iei 1i interne'or nr/ 2822345632006Acte modificatoare#M1' Ordinu' mini)tru'ui tran)porturi'or- con)truc0ii'or 1i turi)mu'ui 1i a' mini)tru'ui admini)tra0iei 1i interne'or nr/ 2443224632007#M2' Ordinu' mini)tru'ui de(vo't.rii- 'ucr.ri'or pu,'ice )i 'ocuin0e'or 1i a' mini)tru'ui interne'or 1i re*ormei admini)trative nr/ 275364232008odi*ic.ri'e 1i comp'et.ri'e e*ectuate prin acte'e normative enumerate mai )u) )unt )cri)e cu *ont ita'ic/ 8n *a0a *iec.rei modi*ic.ri )au comp'et.ri e)te indicat actu' normativ care a e*ectuat modi*icarea )au comp'etarea re)pectiv.- n *orma #M1- #M2 etc/#B(n con"ormitate cu preederile art. 13 alin. )2* lit. d* #i ale art. 1+ din ,ot-r.rea /uernului nr. 022/2004 priind !tabilirea condi%iilor de introducere pe pia%- a produ!elor pentru con!truc%ii1$n temeiul preederilor art. 38 alin. 2 din 2egea nr. 10/199+ priind calitatea $n con!truc%ii1 cu modi"ic-rile ulterioare1 ale art. 2 pct. 4+ #i ale art. + alin. )4* din ,ot-r.rea /uernului nr. 412/2004 priind organi&area #i "unc%ionarea 3ini!terului 4ran!porturilor1 5on!truc%iilor #i 4uri!mului1 cu modi"ic-rile #i complet-rile ulterioare1 #i ale art. 9 alin. )4* din Ordonan%a deurgen%- a /uernului nr. 03/2003 priind organi&area #i "unc%ionarea 3ini!terului 6dmini!tra%iei #i Internelor1 aprobat- cu modi"ic-ri #i complet-ri prin 2egea nr. 004/20031 cu modi"ic-rile ulterioare1mini!trul tran!porturilor1 con!truc%iilor #i turi!mului #i mini!trul de !tat1 mini!trul admini!tra%iei #i internelor1 emit urm-torul ordin'6R4. 17e aprob- Regulamentul priind cla!i"icarea #i $ncadrarea produ!elor pentru con!truc%ii pe ba&a per"orman%elor de comportare la "oc1 pre-&ut $n ane8a care "ace parte integrant- din pre&entul ordin.6R4. 25on!iliul te9nic permanent pentru con!truc%ii #i In!pectoratul /eneral pentru 7itua%ii de :rgen%- or urm-ri punerea $n aplicare a preederilor pre&entului ordin.6R4. 3;re&entul ordin intr- $n igoare la aceea#i dat- cu ,ot-r.rea /uernului nr. 022/2004 priind !tabilirea condi%iilor de introducere pe pia%- a produ!elor pentru con!truc%ii #i !e a publica $n 3onitorul O"icial al Rom.niei1 ;artea I.6R4. 42a data public-rii pre&entului ordin1 ordinul mini!trului lucr-rilor publice1tran!porturilor #i locuin%ei1 al mini!trului indu!triei #i re!ur!elor1 al mini!trului de interne #i al mini!trului admini!tra%iei publice nr. 103/90/399/148/2003 pentru aprobarea Regulamentului priind cla!i"icarea #i $ncadrarea produ!elor pentru con!truc%ii pe ba&a per"orman%elor de comportare la "oc1 publicat $n 3onitorul O"icial al Rom.niei1 ;artea I1 nr. 20+ din 28 martie 20031 !e abrog-.6N*>* 6ne8a e!te reprodu!- $n "ac!imil.R? B/C !i | || ||_& ? / :&$r$ &la($r$| || ||%u%'inu$9 | || |______________|___________________________|_____________________________|| |EN ISO 1D1. | A1|A|| ||PCS =>? 23/ MEFG0819 !i| || || | || || A1| || ||PCS =>? 23/ MEFG082982a9 | || || | || || A2| || ||!i PCS =>? 13H [email protected] !i| || || | || || A1| || ||PCS =>? 23/ MEFG08H9 | ||_____|______________|___________________________|_____________________________|| A2|EN ISO 11? B/ 0ra"e C !i|A|| |%au |Dela m =>? B/C !i | || ||_& =>? 2/%| || |______________|___________________________|_____________________________|| |EN ISO 1D1. | A1|A|| ||PCS =>? @3/ MEFG0819 !i| || || | || ||A2 | || ||PCS =>? H3/ MEFm829 !i | || || | || || A2| || ||!i PCS =>? H3/ [email protected] !i| || || | || || A1| || ||PCS =>? @3/ MEFG08H9 | || |______________|___________________________|_____________________________|| |EN [email protected]? D3B ME | ||_____|______________|___________________________|_____________________________|| 7 |EN [email protected]? D3B ME | || |______________|___________________________| || |EN ISO|F_% =>? 1B/ mm ;n ./ % | || |11K2BA28? 1B ME| || |______________|___________________________| || |EN ISO|F_% =>? 1B/ mm ;n ./ % | || |11K2BA28? 1B/ mm ;n ./ % | || |11K2BA28? 1B/ mm ;n ./ % |Pi($uri>#ari(ule ar+Jn"e8D9|| |11K2BA28? H3/ ME3 !i %13 !i "/F || [email protected] Penru ori(e (om#onen ne%ub%an'ial inerior al #ro"u%elor neomo0eneF || 8H9 Penru #ro"u% ;n an%amblul %$uF|||| A2A12|| 8B9 %1 ? SMO)RA =>? @/ m F % !i TSP_.// % =>? B/ m M ||||A2 A22|| %2 ? SMO)RA =>? 1? 2// m M|| %@ ? ni(i %1 ni(i %2 || 8.9 "/ ? &$r$ #i($uri>#ari(ule ar+Jn"e (on&orm EN [email protected]#ari(ule ar+Jn"e (are #er%i%$ mai mul "e|| 1/ % (on&orm EN [email protected]? B/C !i | || ||_& ? / :&$r$ &la($r$| || ||%u%'inu$9 | || |______________|___________________________|_____________________________|| |EN ISO 1D1. | A1|A|| ||PCS =>? 23/ MEFG0819 !i| || || | || || A1| || ||PCS =>? 23/ MEFG0829 !i| || || | || ||A2 | || ||PCS =>? 13H [email protected] !i | || || | || || A1| || ||PCS =>? 23/ MEFG08H9 | ||_____|______________|___________________________|_____________________________||A2_FL|EN ISO 11? B/ 0ra"e C !i|A|| |%au |Dela m =>? B/C !i | || ||_& =>? 2/ % | || |______________|___________________________|_____________________________|| |EN ISO 1D1. | A1| || |!i|PCS =>? @3/ MEFG0819 !i| || || | || || A2| || ||PCS =>? H3/ MEFG0829 !i| || || | || ||A2 | || ||PCS =>? H3/ [email protected] !i | || || | || || A1| || ||PCS =>? @3/ MEFG08H9 | || |______________|___________________________|_____________________________|| |EN ISO|FluL (rii(8.9 Q>? |Emi%ie "e &um8D9 || |[email protected] | | || || A2| || ||? |Emi%ie "e &um8D9 || |[email protected] !i| | || || A2| || ||? 1B/ mm ;n 2/ % | || |11K2BA28? |Emi%ie "e &um8D9 || |[email protected] !i| | || ||A2 | || ||H3B GIFm | || |______________|___________________________| || |EN ISO|F_% =>? 1B/ mm ;n 2/ % | || |11K2BA28? |Emi%ie "e &um8D9 || |[email protected] !i| | || ||A2 | || ||@3/ GIFm | || |______________|___________________________| || |EN ISO|F_% =>? 1B/ mm ;n 2/ % | || |11K2BA28? 1B/ mm ;n 2/ % | || |11K2BA28? B/CM !i| || ||_& ? / :&$r$ &la($r$| || ||%u%'inu$9 | || |______________|___________________________|_____________________________|| |EN ISO 1D1. | A1| A || ||PCS =>? 23/ MEFG0819M !i | || || | || || A1| || ||PCS =>? 23/ MEFG0829M !i | || || | || ||A2 | || ||PCS =>? 13H [email protected] !i| || || | || || A1| || ||PCS =>? 23/ MEFG08H9 | ||_____|______________|___________________________|_____________________________||A2_L |EN ISO 11? B/ 0ra"e CM !i | A || |%au |Dela m =>? B/CM !i| || ||_& =>? 2/ % | || |______________|___________________________|_____________________________|| |EN ISO 1D1.M| A1| A || |!i|PCS =>? @3/ MEFG0819M !i | || || | || ||A2 | || ||PCS =>? H3/ MEFm829M !i| || || | || ||A2 | || ||PCS =>? H3/ [email protected] !i| || || | || || A1| || ||PCS =>? @3/ MEFG08H9 | || |______________|___________________________|_____________________________|| |EN [email protected]? D3B ME| ||_____|______________|___________________________|_____________________________||7_L|EN [email protected]? D3B ME| || |______________|___________________________| || |EN ISO|F_% =>? 1B/ mm im# "e ./ %| || |11K2BA28? 1B ME | || |______________|___________________________| || |EN ISO|F_% =>? 1B/ mm im# "e ./ %| || |11K2BA28? 1// ME | || |______________|___________________________| || |EN ISO|F_% =>? 1B/ mm im# "e ./ %| || |11K2BA28? 1B/ mm im# "e 2/ %|Pi($uri>#ari(ule ar+Jn"e8D9|| |11K2BA28#ari(ule ar+Jn"e (on&orm EN [email protected]#ari(ule ar+Jn"e (are #er%i%$ mai mul "e|| 1/ % (on&orm EN [email protected]%au ran%mi%ie||| "e %emnal #e "uraa in(en"iului ||__________|___________________________________________________________________|| )| Re+i%en'a la (ombu%ie a &unin0inei||__________|___________________________________________________________________|| R| Ca#a(iaea "e #roe('ie la &o( a a(o#eririlor||__________|___________________________________________________________________|| D| Duraa "e %abiliae la em#eraur$ (on%an$||__________|___________________________________________________________________|| D- | Duraa "e %abiliae la (urba %an"ar" em#eraur$Aim#||__________|___________________________________________________________________|| F| Fun('ionaliaea ,enilaoarelor ele(ri(e "e &um !i 0a+e ||| &ierbin'i ||__________|___________________________________________________________________|| 7| Fun('ionaliaea mi1loa(elor "e e,a(uare naural$ a &umului !i||| 0a+elor &ierbin'i ||__________|___________________________________________________________________|Tabel .CLASIFICAREA PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCII :MATERIALE 5I ELEMENTE9 PE 7A6A PERFORMANELOR DE RE6ISTEN LA FOC.F1F1 Elemene #orane &$r$ rol "e %e#arare a &o(ului ______________________________________________________________________________| Se re&er$ la | Pere'i3 #lan!ee3 a(o#eri!uri3 0rin+i3 %Jl#i3 bal(oane3 ||| %($ri3 #a%arele ||__________________|___________________________________________________________|| San"ar":e9| EN [email protected]/1A23 EN [email protected]@3H3B3.M EN 1KK2A1F2M EN [email protected]||| EN 1KKHA1F2M EN 1KKBA1F2M EN 1KK.A1F2M EN 1KKKA1F2||__________________|___________________________________________________________|| Cla%i&i(areN ||______________________________________________________________________________|| R|1B |2/ |@/ |HB |./ |K/ | 12/ | 1m#9F ||| SB//S3 S1///S3 S1B//S in"i($ (om#aibiliaea #enru||| uili+are #Jn$ la a(e%e ,alori ale #re%iunii3 m$%ura$ ||| ;n ambienF ||______________________________________________________________________________|.FDF2 ______________________________________________________________________________| Se re&er$ la | Con"u(e re+i%ene la &o( "e e,a(uare a &umului||| muli(om#arimen ||__________________|___________________________________________________________|| San"ar":e9| EN [email protected]/1AHM EN [email protected]@A13 23 @M EN [email protected]%au ||| ori+onal$F ||| SSS in"i($ un "ebi "e re(ere mai mi( "e B m(>O>m# ||| :Toae (on"u(ele &$r$ o (la%i&i(are SSS rebuie %$ aib$||| un "ebi "e re(ere mai mi( "e 1/ m(>O>m#9F ||| SB//S3 S1///S3 S1B//S in"i($ (om#aibiliaea #enru||| uili+are #Jn$ la a(e%e ,alori ale #re%iunii3 m$%ura$ ||| ;n ambienF ||______________________________________________________________________________|[email protected] ______________________________________________________________________________| Se re&er$ la | Cla#ee "e e,a(uare a &umului "inrAun (om#arimen uni(||__________________|___________________________________________________________|| San"ar":e9| EN [email protected]/1AHM EN [email protected]@A13 @M EN [email protected] 1/M EN 121/1A< ||__________________|___________________________________________________________|| Cla%i&i(areN A ||______________________________________________________________________________|| [email protected]//| | |@/ | |./ |K/ | 12/ | | | ||__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|| E_.//| | |@/ | |./ |K/ | 12/ | | | ||__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|| Ob%er,a'ii | Cla%i&i(area %e (om#leea+$ (u %u&iLul Suni(S #enru a||| in"i(a (om#aibiliaea numai #enru uili+area ;nrAun ||| (om#arimen uni(F||| S-OT H//>@/S :em#eraur$ "e &un('ionare ri"i(a$9 ara$||| ($ (la#ea e%e (a#abil$ %$ &ie "e%(Oi%$ %au ;n(Oi%$||| im# "e @/ "e minue ;n (on"i'ii "e em#eraur$ %ub ||| H// 0ra"e C :%e uili+ea+$ numai (u (la%i&i(area E_.//9F||| S,_e"S3 S,_eVS3 S,_e"VS !i>%au SO_o"S3 SO_oVS3 SO_o"VS||| in"i($ (om#aibiliaea #enru uili+are #e ,eri(al$ ||| !i>%au ori+onal$3 ;m#reun$ (u mona1ul ;nrAo (on"u($ ||| %au #e #eree %au3 re%#e(i,3 ;n ambele mo"uriF ||| SSS in"i($ un "ebi "e re(ere mai mi( "e 2// m(>O>m#F||| Toae (la#eele &$r$ o (la%i&i(are SSS rebuie %$ aib$ un ||| "ebi "e re(ere mai mi( "e @./ m(>O>m#F Toae (la#eele||| (u mai #u'in "e 2// m(>O>m# %e (on%i"er$ la a(ea%$ ||| ,aloare3 oae (la#eele a,Jn" ;nre 2// m(>O>m# !i @./ ||| m(>O>m# %e (on%i"er$ la ,aloarea @./ m(>O>m#F Debiele "e ||| re(ere %un aJ la em#eraura ambienului (J !i la||| em#erauri ri"i(aeF ||| SB//S3 S1///S3 S1B//S in"i($ (om#aibiliaea #enru||| uili+are #Jn$ la a(e%e ,alori ale #re%iunii3 m$%ura$ ||| ;n ambienF ||| SAAS %au SMAS in"i($ a(i,area auoma$ %au a(i,area ||| manual$F||| Si AQ oS3 Si =A oS3 Si =AQ oS in"i($ &a#ul ($ (rieriul||| "e #er&orman'$ e%e ;n"e#lini "in%#re inerior %#re||| eLerior3 "in%#re eLerior %#re inerior %au3 re%#e(i,3||| ;n ambele %en%uriF||| [email protected]//S3 SC_1////S3 SC_mo"S ara$ (om#aibiliaea||| (la#eei #enru uili+are ;n %i%eme "e e,a(uare a||| &umului3 ;n %i%eme (ombinae "e e,a(uare a &umului !i "e ||| ,enilare !i (limai+are3 %au3 re%#e(i,3 ;n (la#ee||| mo"ulare uili+ae ;n %i%eme (ombinae "e e,a(uare a ||| &umului !i "e ,enilare !i (limai+areF ||__________________|___________________________________________________________|.FDFH ______________________________________________________________________________| Se re&er$ la | Cla#ee re+i%ene la &o( "e e,a(uare a &umului ||| muli(om#arimen ||__________________|___________________________________________________________|| San"ar":e9| EN [email protected]/1AHM EN [email protected]@A13 23 @M EN [email protected] @/S :em#eraur$ "e &un('ionare ri"i(a$9 ara$||| ($ (la#ea e%e (a#abil$ %$ &ie "e%(Oi%$ %au ;n(Oi%$ im# ||| "e @/ "e minue ;n (on"i'ii "e em#eraur$ %ub H//||| 0ra"e CF||| S,_e"S3 S,_eVS3 S,_e"VS !i>%au SO_o"S3 SO_oVS3 SO_o"VS||| in"i($ (om#aibiliaea #enru uili+are #e ,eri(al$ ||| !i>%au ori+onal$3 ;m#reun$ (u mona1ul ;nrAo (on"u($ ||| %au #e #eree %au3 re%#e(i,3 ;n ambele mo"uriF ||| SSS in"i($ un "ebi "e re(ere mai mi( "e 2// m(>O>m#F||| Toae (la#eele &$r$ o (la%i&i(are SSS rebuie %$ aib$ un ||| "ebi "e re(ere mai mi( "e @./ m(>O>m#F Toae (la#eele||| (u mai #u'in "e 2// m(>O>m# %e (on%i"er$ la a(ea%$ ||| ,aloare3 oae (la#eele a,Jn" ;nre 2// m(>O>m# !i @./ ||| m(>O>m# %e (on%i"er$ la ,aloarea @./ m(>O>m#F Debiele "e ||| re(ere %un aJ la em#eraura ambienului (J !i la||| em#erauri ri"i(aeF ||| SB//S3 S1///S3 S1B//S in"i($ (om#aibiliaea #enru||| uili+are #Jn$ la a(e%e ,alori ale #re%iunii3 m$%ura$ ||| ;n ambienF ||| SAAS %au SMAS in"i($ a(i,area auoma$ %au a(i,area ||| manual$F||| Si AQ oS3 Si =A oS3 Si =AQ oS in"i($ &a#ul ($ (rieriul||| "e #er&orman'$ e%e ;n"e#lini "in%#re inerior %#re||| eLerior3 "in%#re eLerior %#re inerior %au3 re%#e(i,3||| ;n ambele %en%uriF||| [email protected]//S3 SC_1////S3 SC_mo"S ara$ (om#aibiliaea||| (la#eei #enru uili+are ;n %i%eme "e e,a(uare a||| &umului3 ;n %i%eme (ombinae "e e,a(uare a &umului !i||| "e ,enilare !i (limai+are3 %au3 re%#e(i,3 ;n (la#ee ||| mo"ulare uili+ae ;n %i%eme (ombinae "e e,a(uare a ||| &umului !i "e ,enilare !i (limai+areF ||__________________|___________________________________________________________|.FDFB ______________________________________________________________________________| Se re&er$ la | E(rane (onra &umului ||__________________|___________________________________________________________|| San"ar":e9| EN [email protected]/1AHM EN [email protected]@A13 2M EN 121/1A1||__________________|___________________________________________________________|| Cla%i&i(areN D ||______________________________________________________________________________|| D_.//| | |@/ | |./ |K/ | 12/ | | |A||__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|| D- | | |@/ | |./ |K/ | 12/ | | |A||__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|| Ob%er,a'ii | SAS #oae &i ori(e im# #e%e 12/ minueF ||__________________|___________________________________________________________|.FDF. ______________________________________________________________________________| Se re&er$ la | *enilaoare ele(ri(e #enru e,a(uarea &umului !i 0a+elor||| &ierbin'i3 ;mbin$ri "e (oneLiune||__________________|___________________________________________________________|| San"ar":e9| EN [email protected]/1AHM EN [email protected]@A1M EN 121/[email protected] ISO ? /31* ______________________________________________________________________________|Pro"u%e "in #anouri #e |San"ar"ul|Den%iaea|)ro%imea|Cla%[email protected] |Cla%e8H9 ||ba+$ "e lemn829|euro#ean|minim$|minim$|:(u eL(e#'ia |Par"o%eli|| |"e|:G0>m(9 |:mm9|#ar"o%elilor9| || |re&erin'$ ||| | || |#enru||| | || |#ro"u%||| | ||_______________________|__________|__________|________|_____________|_________||Pl$(i "in a!(Oii "e|||| | ||lemn | EN @12 |.// |K |DA%23 "/ | D_FLA%1 ||_______________________|__________|__________|________|_____________|_________||Pl$(i "ure "in &ibre "e|||| | ||lemn | EN .22A2 |K// |. |DA%23 "/ | D_FLA%1 ||_______________________|__________|__________|________|_____________|_________||Pl$(i "in &ibre "e ||.// |K |DA%23 "/ | D_FLA%1 ||lemn3 "e me"ie | EN [email protected] |__________|________|_____________|_________||"en%iae||H// |K |E3 a"mi% | E_FL||_______________________|__________|__________|________|_____________|_________||Pl$(i moi "in &ibre "e |||| | ||lemn | EN .22AH |2B/ |K |E3 a"mi% | E_FL||_______________________|__________|__________|________|_____________|_________||Pl$(i "in &ibre "e |||| | ||lemn3 MDF8B9 | EN .22AB |.// |K |DA%23 "/ | D_FLA%1 ||_______________________|__________|__________|________|_____________|_________||Pl$(i "in a!(Oii "e|||| | ||lemn liae (u (imen8.9| EN [email protected] | 1/// | 1/ |7A%13 "/ | 7_FLA%1 ||_______________________|__________|__________|________|_____________|_________||Pl$(i OS78D9 | EN @// |.// |K |DA%23 "/ | D_FLA%1 ||_______________________|__________|__________|________|_____________|_________||Pla(a1 | EN [email protected] |H// |K |DA%23 "/ | D_FLA%1 ||_______________________|__________|__________|________|_____________|_________||Panouri "in lemn ma%i, | EN [email protected]@[email protected] |H// | 12 |DA%23 "/ | D_FLA%1 ||_______________________|__________|__________|________|_____________|_________|| 819 EN [email protected]( %au #e #ro"u%e|| (el #u'in "in (la%a DA%23 "/ (u "en%iaea "e minimum H// G0>m(F || [email protected] Cla%e #re,$+ue ;n Tabelul 2 "in #re+enul re0ulamenF || 8H9 Cla%e #re,$+ue ;n Tabelul @ "in #re+enul re0ulamenF || 8B9 Pl$(i "in &ibre "e lemn #ro(e%ae u%(aF || 8.9 Con'inu "e (imen "e (el #u'in "e DBC "in ma%$F || 8D9 Pla($ (u !u,i'e "e &ibre orienaeF||______________________________________________________________________________|4abel 2C2 5la!e de per"orman%- de reac%ie la "oc pentru pl-ci de ip!o! ______________________________________________________________________________| Pl$(i "e i#%o% |)ro%imea|Mie+ul "e i#%o%| )rama1ul |Cla%e829 |||nominal$|___________________| OJriei819 |:(u eL(e#'ia |||a #l$(ii|Den%iaea|Cla%a "e| :0>m#9 |#ar"o%elilor9|||:mm9|:G0>[email protected] |rea('ie || |||||la &o(|| ||______________________|________|__________|________|____________|_____________||Pn (on&ormiae (u EN |Q>?K3B|Q>? .// | A1 | =>? 22/| A2A%13 "/ ||B2/ :(u eL(e#'ia|________|__________||____________|_____________||#l$(ilor #er&orae9 |Q>? 123B|Q>? ? @//| 7A%13 "/||______________________|________|__________|________|____________|_____________|| 819 Deermina (on&orm EN ISO [email protected] !i (u mai #u'in "e BC (on'inu "e a"ii, || or0ani(F || 829 Cla%e #re,$+ue ;n Tabelul 2 "in #re+enul re0ulamenF ||______________________________________________________________________________|NO4E'5ondi%ii de utili&are "inal-;l-cile de ip!o! trebuie montate #i "i8ate utili&.nd una din urm-toarele dou- metode')a* Ki8ate mecanic de o !ub!tructur- de rea&em;l-cile1 !au )$n ca&ul !i!temelor multiC!trat* cel pu%in !tratul de pl-ci e8terior1 !unt "i8at)e* mecanic de o !ub!tructur- metalic- )reali&at- din componentele detaliate $n ? /3B mm | ||la [email protected] |[email protected](3 &ie mona #e un (a"ru %u#or "e lemn %au meal3 (u o #ri+$ "e aer|| ne,enila$ :a"i($3 0ol "e%(Oi% la #area %u#erioar$9 "e (el #u'in @/ mm3|| &a'a (ealal$ a (a,i$'ii a%&el &ormae a,Jn" o (la%i&i(are la &o( "e || A2A%13 "/ %au mai bun$F|| 829 Cla%e #re,$+ue ;n Tabelul 2 "in #re+enul re0ulamenF || [email protected] Pn (on&ormiae (u %an"ar"ul Euro#ean EN [email protected]* ______________________________________________________________________________| |Dealii #ri,in" #ro"u%ul |Den%iaea |)ro%imea |Cla%e829|| | |me"ie|oal$ |:(u eL(e#'ia|| | |[email protected]|minim$ |#ar"o%elilor9 || | |:G0>m(9|:mm9 |||___________|_____________________________|___________|_________|______________||Lemn ma%i, |Lemn ma%i, (la%a ,i+ual %au |@B/|22 | DA%23 "/ ||#enru |me(ani( (u %e('iune| | |||%ru(uri|ran%,er%al$ re(an0ular$3 | | ||| |"ebia #rin $iere (u | | ||| |&ier$%r$ul3 ni,elare (u | | ||| |rin"eaua %au #rin ale | | ||| |meo"e %au (u %e('iune | | ||| |ran%,er%al$ roun"$ | | |||___________|_____________________________|___________|_________|______________|| 819 Se a#li($ la oae %#e(iile a(o#erie "e %an"ar"e "e #ro"u%F|| 829 Cla%e #re,$+ue ;n Tabelul 2 "in #re+enul re0ulamenF || [email protected] Con"i'ionare (on&orm EN [email protected]@? /3H mm || alia1e "e aluminiu3 (u#ru3 alia1e | Ori(e a(o#erire eLerioar$ rebuie %$ &ie|| "e (u#ru3 +in(3 alia1e "e +in(3 | anor0ani($ %au %$ aib$ un|| o'el nea(o#eri3 o'el inoLi"abil3 | PCS =>? H3/ ME>m# %au o ma%$ =>? 2// 0>m#|| o'el 0al,ani+a3 o'el #rea(o#eri ||| (oninuu3 o'el emaila|||___________________________________|__________________________________________|| Pro"u%e #enru ;n,eliori | Pieri! ;n ,ra( ;m#r$!ia (u o 0ro%ime|| "e%inae %$ &ie a(o#erie (om#le| "e (el #u'in B/ mm %au o ma%$|| ;n (on"i'iile unei uili+$ri| Q>? m# :0ranulomeria maLim$ a || normale la a(o#eri!uri "e i# | a0re0auluiN @2 mm3 minim$N H mm9|| era%$ :"e ($re maerialele| 5a#$ "in morar "e (imen (u o 0ro%ime "e|| anor0ani(e "e a(o#erire enumerae | (el #u'in @/ mm|| al$ura9 | Piar$ %#ar$ re(om#u%$ :re(on%iui$9|| | %au "ale minerale (u 0ro%imea "e (el || | #u'in H/ mm||___________________________________|__________________________________________|#M1| Fi "e ac(eri* "e #e$ | Fi "e ac(eri* %! c!fr&itate cu || ac(erite cu ($astis$, "efi!ite| EN 14782 *i EN 14780, cu(ri!16!" fi "e|| c!fr& (re-e"eri$r s(ecificate| #e$ (rfi$ate, fi "e #e$ ($a!e sau|| a$turat, *i atu!ci c6!" su!t | (a!uri "e #e$ )a$-a!i1at c!ti!uu ri|| %!cr(rate %!tr'u! siste& "e | "e #e$ ac(erit cu a$iaL 1i!c'a$u&i!iu|| %!-e$itare "e ac(eri* %!tr'u! | cu)rsi&e a &eta$u$ui HDI 0,40 &&, cu || si!)ur strat sau %!tr'u! siste& |ac(erire e7ter! r)a!ic ((artea || &u$tistrat, a*a cu& su!t "escrise | e7(us $a i!te&(erii) *i, (#i!a$, cu|| %! !ta 12| ac(erire r)a!ic (e (artea (us || | (i!ter!)2 5c(erirea e7ter! c!st || | %!tr' (e$icu$ "e ($astis$ a($icat || | $icJi", cu)rsi&e !&i!a$ &a7i& a || | fi$&u$ui uscat "e 0,200 &&, u! E3; "e|| | (6! $a 8,0 ?MD&( *i&as uscat || | &a7i& "e 000 )D&(2 Ee$icu$a r)a!ic "e || | (e (artea (us, "ac e7ist, are u! E3; || | "e (6! $a 4,0 ?MD&( *i&as uscat|| | &a7i& "e 200 )D&(2||___________________________________|__________________________________________|"OTA 2:Gi)tem de nve'itoare de acoperi1 mono)trat/ E)te compu) dintr;o )ingur. *oaie de acoperi1- *.r. i(o'a0ie- re(emat. pe o )tructur.;)uport 9a)terea'. continu. )au di)continu.:- cu o c'a)i*icare a reac0iei 'a *oc A2;)2- d0 )au mai ,un./Gi)tem de nve'itoare de acoperi1 mu'ti)trat/ Gi)tem n care *oi'e de acoperi1 de o0e' acoperit cu p'a)ti)o' *ormea(. )tratu' exterior ntr;un an)am,'u mu'ti)trat- n care )tructura;)uport e)te cu o c'a)i*icare a reac0iei 'a *oc A2;)2- d0 )au mai ,un. 1i n care imediat )u, *oaia de acoperi1 de o0e' acoperit cu p'a)ti)o' e)te un )trat de i(o'a0ie cu o c'a)i*icare a reac0iei 'a *oc A2;)2- d0 )au mai ,un./ Acea)t. i(o'a0ie tre,uie ). *ie con)tituit. dintr;o vat. minera'. *.r. *ini)aHe- n con*ormitate cu E" 24272- 1i o mp)'itur. de *i,re de )tic'. cu o den)itate minim. de 20 Ig3mc 9con0inut nomina' de r.1in. FJ n greutate: 1i o gro)ime [email protected] 80 mm )au de vat. de roc. cu o den)itate minim. de 2F Ig3mc 9con0inut nomina' de r.1in. 4-FJ ngreutate: 1i o gro)ime [email protected] 80 mm/8m,in.ri/ Cnd nve'itoarea )uperioar. inc'ude m,in.ri- ace)tea tre,uie ). *ie a)t*e':; *oi cu pro*i' trape(oida' ; man1ete 'atera'e care ). ncorpore(e o )uprapunere de ce' pu0in o nervur. 1i man1ete de cap.t care tre,uie ). *ie de minimum 200 mmA; *oi ondu'ate )inu)oida' ; man1ete 'atera'e care ). ncorpore(e o )uprapunere de ce' pu0in 2-F ondu'e 1i man1ete de cap.t care tre,uie ). *ie de minimum 200 mmA; *oi3panouri p'ane ; man1ete 'atera'e 1i man1ete de cap.t care tre,uie ). *ie de minimum 200 mmA; )i)teme cu prindere vertica'. ; m,in.ri'e cu man1ete 'atera'e tre,uie ). ncorpore(e un *a'0 vertica' )uprapu) )au acoperit )u*icient pentru a a)iguraun contact intim permanent ntre *oi 1i pentru a garanta etan1area 'a ap. a m,in.riiA m,in.ri'e cu man1ete de cap.t- cnd exi)t.- tre,uie ). ai,. o )uprapunere minim. de 200 mm/Ade(ivi/ Ace1tia tre,uie ). *ie ma)ticuri pe ,a(. de ,uti' )au ec>iva'en0i cu o den)itate nomina'. de 2/F00 pn. 'a 2/=00 Ig3mc- ap'ica0i n )trat continuu n interioru' (onei de )uprapunere- n cantitate de aproximativ 6F g3m 'iniar/!ie)e de *ixare/ $oi'e de acoperi1 )unt *ixate de )tructura portant. cu aHutoru' unor pie)e de *ixare mecanic. meta'ice- adecvate pentru a *urni(a acoperi1u'ui )ta,i'itatea )tructura'. cerut.A pie)e de *ixare mecanic. meta'ice )up'imentare pot *i uti'i(ate pentru a a)igura un contact intim permanent ntre *oi 1i pentru a garanta etan1area 'a ap. a m,in.ri'or/#BCCCCCCCCCCCCCCC