Home >Documents >Reg 004 Aprobat

Reg 004 Aprobat

Date post:03-Apr-2018
Category:
View:232 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/29/2019 Reg 004 Aprobat

  1/112

  REGULAMENTUL DE SEMNALIZARE NR.004

 • 7/29/2019 Reg 004 Aprobat

  2/112

  iectu

  CAPITOLUL IDISPOZIII GENERALE

  Art.1 (1) Ob l prezen tu lu i r egulamen t l const ituie s emna liza rea l a c alea

  ferat romn . (2) Prin semnal se nelege instala ia sau mijlocul prevzut nregulamentul de semnalizare, cu ajutorul cruia se transmit sau se

  primesc ordine i indica ii de ctre personalul care asigur desfurareatraficului feroviar. n categoria semnalelor, sunt cuprinse i indicatoarelecare, prin inscrip ia, forma i pozi ia lor, dau indica ii sau completeaz indica iile date de semnale.

  (3)Semnalele servesc pentru organizarea i desfurarea circula ieitrenurilori a activitii de manevr , n condi ii de siguran .

  (4) Indica ia semnalului este un ordin care trebuie s fie ndeplinitimediat, necondi ionat, prin toate mijloacele posibile de ctre personalulcare asigur desfurarea traficului feroviar.(5) Personalul care particip la circula ia trenurilor i activitatea demanevr , precum i la activiti n legtur cu sigurana circulaiei esteobligat:

  a. s cunoasc i s respecte ntocmai regulamentul de semnalizare;b. s dea semnale de oprire unui tren sau unui convoi de manevr n toatecazurile n care viaa oamenilor este ameninat sau sigurana circula ieieste pus n pericol.(6) Distan ele de vizibilitate i de amplasare ale semnalelor i aleindicatoarelor din prezentul regulament sunt valabile pentru vitezamaxim de 160 km/h, dac nu se specific altfel.(7) Toate semnalele fixe i mobile, indicatoarele, reperele de la semnale,semnalele aplicate la trenuri, balizele, precum i rechizitele desemnalizare trebuie s fie de tipul prezentat n regulamentul desemnalizare.(8) Este interzis a se da derogri, a se face modificri, completri ori

  precizri privind regulamentul de semnalizare. n cazuri cu totulexcep ionale, acestea se vor face numai cu respectarea prevederilorlegale n vigoare.

  CAPITOLUL II SEMNALE FIXE

  SECIUNEA 1Clasificarea semnalelor fixe

 • 7/29/2019 Reg 004 Aprobat

  3/112

  d. de ramifica ie, pentru permiterea sau interzicerea trecerii unui trenpeste o ramifica ie sau jonc iune din linie curent , o traversare de liniila acelai nivel, o nclecare-desclecare de linii cu ecartament diferit,sau peste un pod cu grinzi mobile;

  e . de trecere, pe liniile cu bloc de linie automat, pentru permiterea sauinterzicerea trecerii unui tren dintr-un sector de bloc de linie automatn alt sector de bloc de linie automat;

  f . prevestitoare, pentru prevestirea indica iilor semnalelor de intrare, deieire, de parcurs sau de ramifica ie.

  (3) Semnalele pentru manevr i triere sunt:a. de manevr , pentru permiterea i interzicerea micrilor de manevr;b.

  de triere, pentru permiterea sau interzicerea trierii vagoanelor.(4) Semnalele repetitoare sunt utilizate pentru repetarea indica iilor

  semnalelor de intrare, de ieire, de ramifica ie, de parcurs, de trecere saude triere, dac nu este asigurat vizibilitatea prevzut a semnalului pecare l preced.(5) Semnalele de avarie sunt utilizate pentru semnalizarea pericolului

  pentru circula ia trenurilor la trecerile la nivel sau prin tuneluri.

  Art.3 Dup construc ia lor, semnalele fixe sunt:a. semafoare;b. semnale luminoase.

  Art.4 Semnalele fixe pot ndeplini, cumulativ, mai multe func iuni cum ar fi: decirculaie i manevr , de manevri triere etc.

  Art.5 (1) Semnalele de circula ie i semnalele de manevr trebuie s fieamplasate pe partea dreapt a cii, n sensul de mers al trenurilor sau celmult deasupra axei cii .(2) Pe liniile duble, pentru circula ia pe linia din stnga, semnalele: detrecere ale blocului de linie automat, prevestitoare, de avarie la trecerilela nivel, de avarie la tuneluri, de intrare, de ramifica ie, precum isemnalele repetitoare se pot monta, pe partea stng a sensului de mers,cu condi ia ca acestea s nu poat fi considerate c apar in altor linii sau

  direc ii de mers i s fie amplasate toate pe aceeai parte, pe intervaluldintre sta ii .(3) Pe liniile duble, pentru circula ia pe linia din stnga, semnalele deavarie la trecerile la nivel se pot monta, cu avizul Autorit ii FeroviareRomne AFER, pe partea stng a sensului de mers, chiar dac peintervalul dintre sta iile respective semnalele de circula ie sunt montate

 • 7/29/2019 Reg 004 Aprobat

  4/112

  (6) Indicatoarele de semnalizare se instaleaz , de regul , pe parteadreapt a sensului de mers, iar la liniile duble pentru circula ia pe fals ,se monteaz pe partea stng a sensului de mers.(7) Indicatoarele de semnalizare specifice semnalelor fixe sau mobile seinstaleaz pe aceeai parte a sensului de mers cu semnalele asociate.(8)Indicatoarele de cale se monteaz pe partea dreapt a cii, n sensul dela Bucureti, cu excep ia indicatoarelor hectometrice care, pe linie dubl ,se monteaz alternativ, de o parte i de alta a cii .

  SECIUNEA a 2 - a

  Tipul de semnalizare utilizatArt.6 (1) Pe infrastructura feroviar se utilizeaz:

  a. semnalizarea cu dou trepte de vitez;b. semnalizarea cu trepte multiple de vitez .(2) Semnalizarea cu dou trepte de vitez i semnalizarea cu treptemultiple de vitez se completeaz, dup caz, cu semnalizarea direc iei,numrului liniei, ieirii pe firul din stnga al cii duble, a lipsei distan ei

  de frnare i a valorii vitezei.(3) Semnalizarea cu trepte multiple de vitez se refer numai lasemnalizarea pentru circula ie.(4) nceputul i sfritul zonelor de semnalizare cu trepte multiple devitez , precum i nceputul i sfritul zonei cu bloc de linie automat cu

  patru indica ii se semnalizeaz prin indicatoare specifice.

  CAPITOLUL IIISEMNALE FIXE UTILIZATE LA SEMNALIZAREA CU DOU TREPTE DE

  VITEZ

  III-1. GENERALITI

  SECIUNEA 1 Vitezele corespunztoare indica iilor date de semnale

  Art.7 (1) Vitezele corespunztoare indica iilor date de semnale sunturm toarele:a. viteza stabilit;

 • 7/29/2019 Reg 004 Aprobat

  5/112

  SECIUNEA a 2 - aSemnifica ia culorilor de baz folosite n semnalizare

  Art.8 Semnifica ia culorilor de baz folosite la semnalizare, n legtur cucirculaia trenurilor i executarea micrilor de manevr , esteurm toarea:a. rou, ordon oprirea;b. galben, permite circula ia trenurilor i ordon reducerea vitezei n

  vederea opririi la semnalul urmtor sau continuarea mersului dac semnalul urmtor nu indic oprirea;

  c . verde, permite circula ia trenurilor cu viteza stabilit;d.

  albastru, ordon oprirea pentru micrile de manevr ;e . alb-lunar, permite micrile de manevr sau circulaia trenurilor,

  cu viteza prevzut n reglementrile specifice.

  III -2. SEMAFOARE

  SECIUNEA 1

  GeneralitiArt.9 (1) Indica ia semafoarelor este dat de pozi ia braelor i paletelor

  acestora. Pe timp de noapte semafoarele se ilumineaz conformcalendarului de iluminare.(2) Pentru creterea vizibilit ii se admite ca braele i paletele acestoras fie acoperite pe partea dinspre tren cu materiale reflectorizante.

  SECIUNEA a 2-a

  Semaforul de intrare

  Art.10 Semaforul de intrare d urmtoarele indica ii:

  Fig. 1 . OPRETE fr a dep i semnalul!Ziua bra ul de sus orizontal spre dreapta sensului de

 • 7/29/2019 Reg 004 Aprobat

  6/112

  Fig. 3 . LIBER pe l inie ab tut cu vi teza redus Ziua - dou bra e ridicate la 45 , spre dreapta sensului demersNoaptea - o uni ta te luminoas de culoare verde i unagalben , spre tren

  SECIUNEA a 3 - aSemaforul de ieire

  Art.11 (1)Semaforul de ieire are un bra , dac dintr-un capt al sta iei se iesentr-o singur direc ie i dou brae dac se poate iei n dou direc ii ,caz n care indici direc ia de mers.(2) Semaforul de ieire cu un bra d urm toarele indica ii:

  Fig. 4. OPRETE fr a dep i semnalul!Ziua - bra ul orizontal , spre dreapta sensului de mersNoaptea - o uni ta te luminoas de culoare ro ie , spre tren

  Fig. 5. LIBERZiua - bra ul ridicat la 45 , spre dreapta sensului de mersNoaptea - o unitate luminoas de culoare verde, spre tren

  (3) Semaforul de ieire cu dou brae d urmtoarele indica ii:

  Fig. 6 . OPRETE fr a dep i semnalul!Ziua bra ul de sus or izonta l spre dreapta sensului de

 • 7/29/2019 Reg 004 Aprobat

  7/112

  Fig. 8 . LIBER n direc ia IIZiua - dou bra e ridicate la 45 spre dreapta sensului demersNoaptea - o uni ta te luminoas de culoare verde i unagalben , spre tren

  (4) Indica ia de liber a semafoarelor de ieire permite ieirea sautrecerea:

  a. cu viteza stabilit , dac toate schimbtoarele de cale sunt atacate, laieire, n pozi ia pe direct;

  b. cu viteza redus , dac unul sau mai multe schimbtoare de cale suntatacate, la ieire, n abatere.

  SECIUNEA a 4 - a

  Semaforul de ramifica ie

  Art .12 (1)Din punct de vedere constructiv, semaforul de ramifica ie esteasemntor cu semaforul de intrare sau ie ire.(2) Semaforul de ramifica ie are dou brae dac:a. acoper ramifica ia pe la vrf;b. acoper pe la vrf o jonc iune n linie curent , iar circula ia peste

  jonc iune se face n abatere.(3) Semaforul de ramifica ie are un bra dac:a. acoper pe la clci ramifica ia sau jonc iunea din linie curent;b. acoper jonc iunea din linie curent pe la vrf, iar circula ia peste

  jonc iune se face numai pe direct .c . acoper o traversare de linii la acelai nivel, o nclecare-desclecare

  de linii cu ecartament diferit sau un pod cu grinzi mobile.(4) Semaforul de ramifica ie cu un bra are aspectul i d indica iile dinfig. 4 i 5.(5) Semaforul de ramifica ie cu dou brae are aspectul i d indica iiledin fig . 6,7 i 8.(6) Indica ia "LIBER" a unui semafor de ramifica ie cu un bra , permitetrecerea:a. cu viteza stabilit , dac toate schimbtoarele de cale sunt atacate n

 • 7/29/2019 Reg 004 Aprobat

  8/112

of 112

Embed Size (px)
Recommended