reg casa v5

Date post:01-Mar-2018
Category:
View:223 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/25/2019 reg casa v5

  1/55

  REGISTRU DE CASA

  Societatea PROTOPOPIATUL SAVEAdresa SAVENILuna Ianuarie C.U.I. 5178590

  Anul 2016 Reg com: J07 / 1111 / 2222

  Soldul initial 0.00 Cap!a" soca"

  Nume administrator PREOT XXXXXX Ac! de#!!!a!e CI Sera $% #r. 222&&&

  Nume pt. creditare PREOT XXX Ac! de#!!!a!e CI Sera $% #r. 111222

  Cont casa 5311

  Centralizator Instructiuni Centralizator Instructiuni generale de utilizare

  Dispozitie plata Instructiuni Dispozitie

  Contract de creditare Instructiuni contract

  Decont de cheltuieli Instructiuni decont

  Receptie consumabile Instructiuni receptie

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/
 • 7/25/2019 reg casa v5

  2/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  3/55

  Instructiuni C'pr#s

  Regs!r'" de casa es!e crea! (o"os#d mode"'" d# a#e)a "a *rd#'"&512/2008. Se comp"e!ea+a ce"'"e"e pe (o#d a",as!r'. Ce"'"e"e pe (o#dgr co#!# "ega!'r ca!re (o"e de ca"c'" respec!-e. C"c pe e"e pe#!r' acomp"e!a doc'me#!e"e. Se !rece o,"ga!or' so"d'" de #cepere a" "'#.orm'"ar'" es!e Read o#" dec da! '# Sa-e as... pe#!r' (ecare "'#a

  pe#!r' care -re! sa #!ocm! regs!r'" pe#!r' a pas!ra org#a"'" ca mode"#ecomp"e!a!.

 • 7/25/2019 reg casa v5

  4/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  5/55

  Instructiuni Centralizator C'pr#s

  I# (oaa Ce#!ra"+a!or #'mere"e a(ere#!e (ecare +"e co#!# "#'rpe#!r' (ecare +. Se poa!e a"oca #'mar pe#!r' (ecare + # care e)s!a

  opera!'#. N'mar'" se !rece ma#'a" # Ce#!ra"+a!or pe co"oa#aN'mar ord#e.

 • 7/25/2019 reg casa v5

  6/55

  Instructiuni contract C'pr#s

  Se comp"e!ea+a doar #'mar'" s domc"'". Res!'" da!e"or se prea'a'!oma! d# C'pr#s s 6spo+!e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  7/55

  Instructiuni decont Cuprins

  Se comp"e!ea+a #'mar'" da!a #'me"e pre#'me"e s'ma prm!a dacasa prm! mo#eda s pe (orm'"ar c'rs'" de scm, pe#!r' -a"'!e pe#!r'

  "e' se p'#e 1. S'ma de prm!/res!!'! se ca"c'"ea+a a'!oma!.

 • 7/25/2019 reg casa v5

  8/55

  Instructiuni receptie

  Se comp"e!ea+a #orma" c' !oa!e da!e"e. Ca"c'"ea+a a'!oma! -a"oarea.

  Cuprins

 • 7/25/2019 reg casa v5

  9/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  10/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  11/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  12/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  13/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  14/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  15/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  16/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  17/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  18/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  19/55

  DISPOZIIE DE *) PLATA CTRE CASIERIE DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIA

  nr. gh din 02.01.2007 CI Seria XH Nr.

  Numele i prenumele PREOT XXX Am primit suma de 1,000.00

  Funcia (calitatea) a!"#"$%&a%'& Data 02.01.2007

  Suma 1( lei: omielei Semntura ............................(in cifre) (n litere)

  CASIER

  Scopul ncasrii/plii C&+ F"&!a P,a%"% suma de 1,000.00

  Semntura Conductorul unitii

  Data 02.01.2007

  Semnatura

  1! ) Se !a nscrie "#NCASA$%" sau "&'A"* dup ca+

  Secompletea+numai pentru

  pli

  Actul deidentitate

  ,i+a de controlfinanciar-pre!enti!

  Compartimentfinanciar-contail

 • 7/25/2019 reg casa v5

  20/55

  PROOPOPI!"# $!%&'I

  C"I( )17*)+0

  07 / 1111 2222

  Capital social 0 lei

  CONTRACT CREDITARE FIRMA

  Nr. 1 / 02.01.2007

  I.PARTILE CONTRACTANTE

  PREOT XXX cu domiciliul in:

  avind CI seria XH nr: 111222

  i

  PROTOPOPIATUL SAVENI cu sediul in: SAVENI

  J07 / 1111 / 2222 CUI 5178590 prin reprezentant legal: PREOT XXXXXX

  II.OIECTUL CONTRACTULUI

  Creditul in suma de 1!000.00 lei acordat firmei fara perceperea de dobnzi.

  III.DURATA CONTRACTULUI

  Prezentul contract se incheie pe perioada nederminata,incepind cu data de: 02.01.2007

  IV.MODALITATI SI TERMENE DE PLATA

  ambursarea creditului nu are termen determinat

  IMPRUMUTANT IMPRUMUTAT!

  PREOT XXX PROTOPOPIATUL SAVENI

  in calitate de IMPRUMUTANT

  administrator, in calitate de IMPRUMUTAT

 • 7/25/2019 reg casa v5

  21/55

  PROOPOPI!"# $!%&'IC"I )17*)+0

  07 1111 2222 6ep's deco#!'" #r. s da!a

  Capital social 0 lei

  DECONT DE CHELTUIELI NR. d#

  '#c!a :S'ma prm!a : 0.00 3e

  'r.crt Data &mitentul 'r doc. &-plicatii $uma oneda Curs

  1 2;.09 10.00 #ei 1.0000 10.00

  2 0.00

  " 0.00

  # 0.00

  5 0.00

  $ 0.00

  7 0.00

  8 0.009 0.00

  10 0.00

  1# 0.00

  15 0.00

  1$ 0.00

  17 0.00

  18 0.00

  19 0.00

  20 0.00

  21 0.00

  22 0.00

  2" 0.00

  2# 0.00

  25 0.00

  2$ 0.00

  27 0.00

  28 0.00

  29 0.00

  "0 0.00

  otal cheltuieli 10.00 10.00

  Res! de primit 10.00lei

  Sem#a!'ra !!'"ar deco#!

  SE A

 • 7/25/2019 reg casa v5

  22/55

  N%&' () *)+),-i) i +%/&&*) () (i)*)-) % ()

  CUI 5178590Nr. document:

  !ata: "actura nr. /Nr. docum

  J07 1111 / 2222 #iua $una %nul %viz insotire

  Capital social 0 1 - . - 9608158 1

  &ubsemna'ii, membrii comisiei de recep'ie am procedat la recep'ionarea valorilor materiale furnizate de: S.C. Produs, lucrar

  Borner Com din Oradea cu vagonul auto nr.

  doc. (nso'itoare: ff 9608158 , delegat: Calin constatndu)se urm*toarele:

  !enumirea bunurilor recep'ionate U/+

  R)+),&i%&

  Cantitate Pret unitar aloare Cantitate P

  - 1 2 " # 5 $ 7

  1 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00 TOTAL 0.00 TOTA

  C%3i/i () *)+),-i) P*i3i& )/&i) !ata

  Nume si prenume &emn*tura !ata &emn*tura &ef compartim

  Calin7 8 07

  estionar

  Primitor

  !O"OOI#"U$

  %#&'(I

  Nr.crt.

  Cantitateconform

  documente

 • 7/25/2019 reg casa v5

  23/55

  PROOPOPI!"# $!%&'I

  Centralizator Registru casa 3'#a: Ianuarie 201

  $old initial luna 0.00

  iua 'umar ordine Rula3 incasari Rula3 plati $old zi iua 'umar ordine Rula3 incasari Rula3 pla

  1 1 0.00 0.00 0.00 17 17 0.00

  2 2 0.00 0.00 0.00 1* 1* 20;&.9; 50

  4 & 0.00 0.00 0.00 1+ 1+ 152.00 9

  5 0.00 0.00 0.00 20 20 0.00 &11

  ) 5 0.00 0.00 0.00 21 21 19&5.; 121

  ; 0.00 0.00 0.00 22 22 ;00.00 1;&&

  7 7 0.00 0.00 0.00 24 24 0.00

  * 8 &5580.7 192;.00 &&;5.7 25 25 0.00

  + 9 0.00 ;02.00 &&052.7 2) 2) 5582.00 528

  10 10 0.00 0.00 &&052.7 2 2 199.00 2

  11 11 5007.07 0.00 87059.81 27 27 7299.00

  12 12 &2098.0 0.00 119158.21 2* 2* 10582.00 1057

  14 1& 17889.00 15827.00 121220.21 2+ 2+ 92.00 95915 1 11781.00 &85.92 1&2;15.29 40 40 175.00

  1) 15 220;7.00 111.00 15571.29 41 41 0.00

  1 1; 0.00 0.00 15571.29 $old 6inal luna

 • 7/25/2019 reg casa v5

  24/55

  Cuprins

 • 7/25/2019 reg casa v5

  25/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 1 1 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 0.00

  10

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 0.00 0.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 0.00 lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  26/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 2 2 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 0.00

  10

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 0.00 0.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 0.00 lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  27/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina " " I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari P

Embed Size (px)
Recommended