reg casa v5

Date post:01-Mar-2018
Category:
View:225 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/25/2019 reg casa v5

  1/55

  REGISTRU DE CASA

  Societatea PROTOPOPIATUL SAVEAdresa SAVENILuna Ianuarie C.U.I. 5178590

  Anul 2016 Reg com: J07 / 1111 / 2222

  Soldul initial 0.00 Cap!a" soca"

  Nume administrator PREOT XXXXXX Ac! de#!!!a!e CI Sera $% #r. 222&&&

  Nume pt. creditare PREOT XXX Ac! de#!!!a!e CI Sera $% #r. 111222

  Cont casa 5311

  Centralizator Instructiuni Centralizator Instructiuni generale de utilizare

  Dispozitie plata Instructiuni Dispozitie

  Contract de creditare Instructiuni contract

  Decont de cheltuieli Instructiuni decont

  Receptie consumabile Instructiuni receptie

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/
 • 7/25/2019 reg casa v5

  2/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  3/55

  Instructiuni C'pr#s

  Regs!r'" de casa es!e crea! (o"os#d mode"'" d# a#e)a "a *rd#'"&512/2008. Se comp"e!ea+a ce"'"e"e pe (o#d a",as!r'. Ce"'"e"e pe (o#dgr co#!# "ega!'r ca!re (o"e de ca"c'" respec!-e. C"c pe e"e pe#!r' acomp"e!a doc'me#!e"e. Se !rece o,"ga!or' so"d'" de #cepere a" "'#.orm'"ar'" es!e Read o#" dec da! '# Sa-e as... pe#!r' (ecare "'#a

  pe#!r' care -re! sa #!ocm! regs!r'" pe#!r' a pas!ra org#a"'" ca mode"#ecomp"e!a!.

 • 7/25/2019 reg casa v5

  4/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  5/55

  Instructiuni Centralizator C'pr#s

  I# (oaa Ce#!ra"+a!or #'mere"e a(ere#!e (ecare +"e co#!# "#'rpe#!r' (ecare +. Se poa!e a"oca #'mar pe#!r' (ecare + # care e)s!a

  opera!'#. N'mar'" se !rece ma#'a" # Ce#!ra"+a!or pe co"oa#aN'mar ord#e.

 • 7/25/2019 reg casa v5

  6/55

  Instructiuni contract C'pr#s

  Se comp"e!ea+a doar #'mar'" s domc"'". Res!'" da!e"or se prea'a'!oma! d# C'pr#s s 6spo+!e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  7/55

  Instructiuni decont Cuprins

  Se comp"e!ea+a #'mar'" da!a #'me"e pre#'me"e s'ma prm!a dacasa prm! mo#eda s pe (orm'"ar c'rs'" de scm, pe#!r' -a"'!e pe#!r'

  "e' se p'#e 1. S'ma de prm!/res!!'! se ca"c'"ea+a a'!oma!.

 • 7/25/2019 reg casa v5

  8/55

  Instructiuni receptie

  Se comp"e!ea+a #orma" c' !oa!e da!e"e. Ca"c'"ea+a a'!oma! -a"oarea.

  Cuprins

 • 7/25/2019 reg casa v5

  9/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  10/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  11/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  12/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  13/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  14/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  15/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  16/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  17/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  18/55

 • 7/25/2019 reg casa v5

  19/55

  DISPOZIIE DE *) PLATA CTRE CASIERIE DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIA

  nr. gh din 02.01.2007 CI Seria XH Nr.

  Numele i prenumele PREOT XXX Am primit suma de 1,000.00

  Funcia (calitatea) a!"#"$%&a%'& Data 02.01.2007

  Suma 1( lei: omielei Semntura ............................(in cifre) (n litere)

  CASIER

  Scopul ncasrii/plii C&+ F"&!a P,a%"% suma de 1,000.00

  Semntura Conductorul unitii

  Data 02.01.2007

  Semnatura

  1! ) Se !a nscrie "#NCASA$%" sau "&'A"* dup ca+

  Secompletea+numai pentru

  pli

  Actul deidentitate

  ,i+a de controlfinanciar-pre!enti!

  Compartimentfinanciar-contail

 • 7/25/2019 reg casa v5

  20/55

  PROOPOPI!"# $!%&'I

  C"I( )17*)+0

  07 / 1111 2222

  Capital social 0 lei

  CONTRACT CREDITARE FIRMA

  Nr. 1 / 02.01.2007

  I.PARTILE CONTRACTANTE

  PREOT XXX cu domiciliul in:

  avind CI seria XH nr: 111222

  i

  PROTOPOPIATUL SAVENI cu sediul in: SAVENI

  J07 / 1111 / 2222 CUI 5178590 prin reprezentant legal: PREOT XXXXXX

  II.OIECTUL CONTRACTULUI

  Creditul in suma de 1!000.00 lei acordat firmei fara perceperea de dobnzi.

  III.DURATA CONTRACTULUI

  Prezentul contract se incheie pe perioada nederminata,incepind cu data de: 02.01.2007

  IV.MODALITATI SI TERMENE DE PLATA

  ambursarea creditului nu are termen determinat

  IMPRUMUTANT IMPRUMUTAT!

  PREOT XXX PROTOPOPIATUL SAVENI

  in calitate de IMPRUMUTANT

  administrator, in calitate de IMPRUMUTAT

 • 7/25/2019 reg casa v5

  21/55

  PROOPOPI!"# $!%&'IC"I )17*)+0

  07 1111 2222 6ep's deco#!'" #r. s da!a

  Capital social 0 lei

  DECONT DE CHELTUIELI NR. d#

  '#c!a :S'ma prm!a : 0.00 3e

  'r.crt Data &mitentul 'r doc. &-plicatii $uma oneda Curs

  1 2;.09 10.00 #ei 1.0000 10.00

  2 0.00

  " 0.00

  # 0.00

  5 0.00

  $ 0.00

  7 0.00

  8 0.009 0.00

  10 0.00

  1# 0.00

  15 0.00

  1$ 0.00

  17 0.00

  18 0.00

  19 0.00

  20 0.00

  21 0.00

  22 0.00

  2" 0.00

  2# 0.00

  25 0.00

  2$ 0.00

  27 0.00

  28 0.00

  29 0.00

  "0 0.00

  otal cheltuieli 10.00 10.00

  Res! de primit 10.00lei

  Sem#a!'ra !!'"ar deco#!

  SE A

 • 7/25/2019 reg casa v5

  22/55

  N%&' () *)+),-i) i +%/&&*) () (i)*)-) % ()

  CUI 5178590Nr. document:

  !ata: "actura nr. /Nr. docum

  J07 1111 / 2222 #iua $una %nul %viz insotire

  Capital social 0 1 - . - 9608158 1

  &ubsemna'ii, membrii comisiei de recep'ie am procedat la recep'ionarea valorilor materiale furnizate de: S.C. Produs, lucrar

  Borner Com din Oradea cu vagonul auto nr.

  doc. (nso'itoare: ff 9608158 , delegat: Calin constatndu)se urm*toarele:

  !enumirea bunurilor recep'ionate U/+

  R)+),&i%&

  Cantitate Pret unitar aloare Cantitate P

  - 1 2 " # 5 $ 7

  1 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00

  0 0.00 0.00 0.00 TOTAL 0.00 TOTA

  C%3i/i () *)+),-i) P*i3i& )/&i) !ata

  Nume si prenume &emn*tura !ata &emn*tura &ef compartim

  Calin7 8 07

  estionar

  Primitor

  !O"OOI#"U$

  %#&'(I

  Nr.crt.

  Cantitateconform

  documente

 • 7/25/2019 reg casa v5

  23/55

  PROOPOPI!"# $!%&'I

  Centralizator Registru casa 3'#a: Ianuarie 201

  $old initial luna 0.00

  iua 'umar ordine Rula3 incasari Rula3 plati $old zi iua 'umar ordine Rula3 incasari Rula3 pla

  1 1 0.00 0.00 0.00 17 17 0.00

  2 2 0.00 0.00 0.00 1* 1* 20;&.9; 50

  4 & 0.00 0.00 0.00 1+ 1+ 152.00 9

  5 0.00 0.00 0.00 20 20 0.00 &11

  ) 5 0.00 0.00 0.00 21 21 19&5.; 121

  ; 0.00 0.00 0.00 22 22 ;00.00 1;&&

  7 7 0.00 0.00 0.00 24 24 0.00

  * 8 &5580.7 192;.00 &&;5.7 25 25 0.00

  + 9 0.00 ;02.00 &&052.7 2) 2) 5582.00 528

  10 10 0.00 0.00 &&052.7 2 2 199.00 2

  11 11 5007.07 0.00 87059.81 27 27 7299.00

  12 12 &2098.0 0.00 119158.21 2* 2* 10582.00 1057

  14 1& 17889.00 15827.00 121220.21 2+ 2+ 92.00 95915 1 11781.00 &85.92 1&2;15.29 40 40 175.00

  1) 15 220;7.00 111.00 15571.29 41 41 0.00

  1 1; 0.00 0.00 15571.29 $old 6inal luna

 • 7/25/2019 reg casa v5

  24/55

  Cuprins

 • 7/25/2019 reg casa v5

  25/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 1 1 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 0.00

  10

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 0.00 0.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 0.00 lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  26/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 2 2 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 0.00

  10

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 0.00 0.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 0.00 lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  27/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina " " I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 0.00

  10

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 0.00 0.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 0.00 lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  28/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina # # I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 0.00

  10

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 0.00 0.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 0.00 lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  29/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 5 5 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 0.00

  10

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 0.00 0.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 0.00 lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  30/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina $ $ I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 0.00

  10

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 0.00 0.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 0.00 lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  31/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 7 7 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 0.00

  10

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 0.00 0.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 0.00 lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  32/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 8 8 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 0.00

  1 1 c p.co!'sca ca"e#dare5g "c 2&75.002 2 c p.co!'sca de,!e res!a#!e 1;75.00

  " & c p.("o#dora ca"e#dare 1210.00

  # c II ac!e#e Vorca are#da/2015 700.00

  5 5 c p.-"as#es! ca"e#darede,!e 8.00

  $ ; c p.m!oc ca"e#dare"'ma#ar res! 2720.00

  7 7 c p.p'!'re# ca"e#dare 775.00

  8 8 c p.m!oc 2 "p 80.00

  9 9 c p.roma#es! ca"e#dare de,!e &921.00

  10 10 c p.,o+e# ca"e#dare5 "c 715.00

  11 11 c p.mro# cos!# 8 "c 80.00

  12 12 c p.,o+e# da! sa"ar 11/2015 1795.00

  1" 1& c p.,or+es! ca"e#dare 700 de,!e 1;0&.00

  1# 1 c p.p"ope# mc ca"e#dare &95.00

  15 15 c p.-or#ce#1 ca"e#darede,!e100 "p 7951.501$ 1; c p.ma -!ea+'" 5"c &00.00

  17 17 c p.!'dor -"admresc' ca"e#darede,!e 258.00

  18 18 c p.ca"'gare# -ec 10 "p &50.00

  19 19 c p.ca"'gare# -ec (o#d pro! a, pa!rare 779.2

  0 1 c p.,o+e# c,s 11/2015 8;8.000 s! p.,o+e# 11/2015 1058.000

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 4),)*0.75 1,+2.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 44,)5.75 lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  33/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 9 9 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 44,)5.75

  1 20050 c 4A6AU>* pese a'!o ;02.000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 0.00 02.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 44,0)2.75 lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  34/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 10 10 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 44,0)2.75

  10

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 0.00 0.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 44,0)2.75 lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  35/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 11 11 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 44,0)2.75

  1 20 c p.podrga de,!e 1859.002 21 c p.sa-e#1 ca"e#darede,!e "c 7;&1.00

  " 22 c p.,ad'! ca"e#dare 810.00

  # 2& c p.s!e(a#es! sa! ca"e#dare 1005.00

  5 2 c p.,o,'"es! ca"e#dare 1725.00

  $ 25 c p.,o,'"es! 10"c ;00.00

  7 2; c p.'#g're# ca"e#dare de,!e20"c 800.00

  8 27 c p.,o,'"es! de,!e 1100.00

  9 28 c p.#c!e# ca"e#dare 955.00

  10 29 c p.do,arce# 5"p 175.00

  11 &0 c p.aco,e# 10"p ca"e#dare 1;70.00

  12 &1 c p.drag'se# 100"pca"e#darede,!e 717.00

  1" &2 c p.m'rg'!a ca"e#dare 10&5.00

  1# && c p.m'rg'!a da! sa"ar 11/2015 1795.00

  15 & c p.#egre# ca"e#dare15"c 1850.001$ &5 c p.#egre# da! sa"ar 11/2015 2000.00

  17 &; c p.#egre# de,!e 1&92.07

  18 &7 c p.s!',e# da! sa"ar 11/2015 9&&.00

  19 &8 c p.s!',e# de,!e 28"ccar,!amae &9&7.00

  20 &9 c p."-e# de,!eca"e#dare "c 2872.00

  21 0 c p.ep're# de,!e5"c 185;.00

  22 1 c p.,odeasa 5"c &00.00

  2" 2 c p.pa'# ca"e#dare 990.00

  & c p.pa'# de,!e ;00.00

  2# c p.da#ge# ca"e#dare 700.00

  !e reportat pagina / 121%$ )5,007.07 0.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: *7,0)+.*1 lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  36/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 12 12 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta *7,0)+.*1

  1 511 c p.ma#o"easa ca"e#dare 1171.002 ;11 c p.!m's ca"e#dare ;;2.00

  " 711 c p.csma#es! ca"e#dare 8&9.0

  # 811 c p.csma#es! ca"e#dare pere!e 5 ,c 22.50

  5 911 c p.,ra!e# da! sa"ar c, 11/2015 157.00

  $ 5011 c p.,ra!e# 7 ca"e#dare5"c 20;.50

  7 5111 c p.,ra!e# de,!e res! 1&.00

  8 52 c p.podrga ca"e#dare res! 107.50

  9 5& c p.drag'se# ca"e#dare res! 77.50

  10 5 c p.s!',e# de,!e ;90.00

  11 55 c p.adase# ca"e#dare car,'# 172.50

  12 5; c p.ma#o"easa da! sa"ar c, 10/2015 1;11.00

  1" 57 c p.adase# da! sa"ar 1011/2015 &&0.00

  1# 58 c p.adase# de,!e 1&2.00

  15 59 c p.adase# de,!e +o!a# 500.001$ ;0 c p.adase# 1;A0 A5mere 528.00

  17 ;1 c p.-or#ce#2 ca"e#darede,!e100"p 82;7.00

  18 ;2 c p.s!rao!# ca"e#darede,!e ;18.00

  19 ;& c p.ma#as!re# ca"e#dare 5"c 9;0.00

  20 ; c p.gre# de,!eca"e#dare"'ma#ar res! 2995.00

  21 ;5 c p.gre# 5"c5"p1car, 511.00

  22 ;; c p.sa-e#1 da! sa"ar 11/2015 #ec"er 29;5.00

  2" ;7 c p.sa-e#1 2 a,. 3'm#a "'#ar 50.00

  ;8 c p.sa-e#1 da!. Sa"ar pr 11/2015 550.00

  2# ;9 c p.ma -!ea+'" ca"e#dare 201; 5;2.50

  !e reportat pagina / 121%$ 42,0+*.50 0.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 11+,1)*.21 lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  37/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 1" 1" I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 11+,1)*.21

  1 70 c p.podrga 10"c ;00.002 71 c p.ma"ase# da!. Sa"ar c, 10/2015 15;7.00

  " 72 c p.ma"ase# ca"e#dare 201; 125.00

  # 7& c pr. 4ar#eac -as"e mere 1000.00

  5 7 c p.ora ca"e#dare 201;1&"p 10;5.00

  $ 75 c p.+aore# ca"e#dare 201;5"c 1570.00

  7 7; c p.sa-e#2 da! sa"ar c, 910/2015 &222.00

  8 77 c p.sa-e#2 da! sa"ar pr 1011/2015 70.00

  0 1 c p.ma"ase# c,s c, 10/2015 1287.000 s! p.ma"ase# 10/2015 920.000 ;9 c p.sa-e#2 c,s pr 1011/2015 &182.00

  0 s! p.sa-e#2 pr11/2015 212.00

  0 s! p.sa-e#2 pr10/2015 212.000 70 c p.sa-e#2 c,s c, 910/2015 2022.00

  0 s! p.sa-e#2 c,09/2015 95;.000 s! p.sa-e#2 c,10/2015 95;.000 112.01 c p.ma#o"easa c,s c, 10/2015 1287.00

  0 12.01 s! p.ma#o"easa c, 10/2015 9;9.000

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 17,**+.00 1),*27.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 121,220.21 lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  38/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 1# 1# I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 121,220.21

  1 1012 c pro!. sa-e# !a)a m?"oc de !ra#spor! 2;;.002 &29;15 ,( p"a!a (ac!.Eo# e#erge e"ec!rca 119.92

  " 78 c p.sar, ca"e#dare 201; 915.00

  # 79 c p.mro# cos!# ca"e#dare 201; ;&8.00

  5 80 c p.mro# cos!# de,!e 201; 128&.00

  $ 81 c p.sa-e#1 ca"e#dare s'p"me#! 185.00

  7 82 c p.ra#g"es! ca"e#dare 201; 10"p 1&00.00

  8 8 c p.-"as#es! a,. 3'm#a 2015 &00.00

  9 85 c p.-"as#es! da! sa"ar c, 10/2015 18&.00

  10 8; c p.p"ope# mar de,!e 201;1&"c 12&5.00

  11 87 c p.p"ope# mar da! sa"ar 12/2015 2;5.00

  12 88 c p.+o!a# da! sa"ar c, 10/2015 157.00

  1" 89 c p.+o!a# a,. 3'm#a c, 0&12/2015 250.00

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 11,7*1.00 4*).+2

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 142,1).2+ lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  39/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 15 15 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 142,1).2+

  1 ; ,( ar!e copa!or &1.002 8 c cop )ero) 50.00

  0 9 c cop )ero) &0.001 90 c p.damde# da! sa"ar c, 10/2015 pr1112/2015 888&.00

  2 91 c p.damde# ca"e#dare 201; 800 de,!e par! 19&&.00

  " 92 c p.ma#o"easa de,!e 201; 171&.00

  # 9& c p.ma#o"easa da! sa"ar 0912/2015 8510.00

  5 9 c p.ma#o"easa 10"p &50.00

  $ 95 c p.s!',e# &"c 180.00

  7 9; c p.!m's da! sa"ar 12/2015 98.00

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 22,07.00 111.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 1)5,)71.2+ lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  40/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 1$ 1$ I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 1)5,)71.2+

  10

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 0.00 0.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 1)5,)71.2+ lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  41/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 17 17 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 1)5,)71.2+

  10

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 0.00 0.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 1)5,)71.2+ lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  42/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 18 18 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 1)5,)71.2+

  1 ;77 cd co#!rac! do#a!e s#s!ra! cer#'sca mara# 500.002 97 c p.!m's 5"c &00.00

  " 98 c p.#c!e# de,!e res! 1000.00

  # 99 c p.sar, 8"p 280.00

  5 100 c p.mro# cos!# da! sa"ar 12/2015 2201.00

  $ 101 c p.-co"e# da! sa"ar 1112/2015 &;0.00

  7 102 c p.-co"e# 5"c;80 ca"e#dare 201; 980.00

  8 10& c p.roma#es! 5"c &00.00

  9 10 c p.ma"ase# da! sa"ar pr12/2015 2&57.00

  10 105 c p.ma"ase# 5"p 175.00

  11 10; c p.,o,'"es! da! sa"ar pr12/2015c,10/2015 2.00

  12 107 c p.-"as#es! 5"c &00.00

  1" 108 c p.ep're# 5"c &00.00

  1# 109 c p.co!'sca da! sa"ar 12/2015 &078.00

  15 110 c p.,or+es! da! sa"ar1112/2015 50&.001$ 112 c p.,ra!e# da! sa"ar 12/2015 pr 187.00

  17 11& c p.,ra!e# de,!e 72&/2015 15&/201; 87.8;

  18 11 c p.ca"'gare# -ec da! sa"ar 12/2015 1889.00

  19 115 c p.ca"'gare# -ec a, ar as"or &17.10

  20 11; c p.m'rg'!a da! sa"ar 12/2015 199.00

  21 117 c p.m'rg'!a 10"p &50.00

  22 118 c p.,odeasa da! sa"ar pr12/2015c,10/2015 &920.00

  2" 119 c p.,odeasa ca"e#dare 201; ;15.00

  120 c p.-or#ce#1 da! sa"ar 11/2015 ;81.00

  2# 121 c p.-or#ce#1 2a,. 3'm#a 11/2015 50.00

  !e reportat pagina / 121%$ 52,04.+ 5,)00.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 1+2,14).2) lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  43/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 36 19 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 1+2,14).2)

  1 &2 ,( prod'se pape!are 95.002 122 c p.sa-e#1 9"c 50.00

  " 12& c p.sa-e#1 2,c car,'# &;.00

  # 12 c p.cscare# de,!e 201; 1282.00

  5 125 c p.cscare# 5"c &00.00

  $ 12; c p.cscare# da! sa"ar 12/2015 199.00

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 5,1)2.00 +).00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 1+,1+2.2) lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  44/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 20 20 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 1+,1+2.2)

  1 127 ,( car,'ra#! 110.012 22;51 c p"a!a (ac!'ra "'ma#ar 44= &000.00

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 0.00 4,110.01

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 1+4,0*2.25 lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  45/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 21 21 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 1+4,0*2.25

  1 & c ce"!'e" pos!a"e 7.02 529 c c!a#!ere(ac!'rere a+'r &2.00

  0 5 c p.p'!'re# c,s 12/2015 12;;.000 s! p. p'!'re# 12/2015 1179.000 9885 c p.podrga c,s 1011/2015 772.000 s! p.podrga pr 10/2015 1&77.00

  0 s! p.podrga c, 10/2015 88.000 s! p.podrga pr 11/2015 1&77.000 s! p.podrga c, 11/2015 88.000 127 c p.-"as#es! c,s c, 10/2015 1287.000 s! p.-"as#es! c, 10/2015 91&.00

  1 127 c p.a#es! da! sa"ar 12/2015 2&58.00

  2 128 c p.a#es! 18;5; de,!e 201; ca"e#dare 201; &115.;

  " 129 c p.podrga 5"c5"p 75.00

  # 1&0 c p.podrga da! da"ar 1011/2015 7580.005 1&1 c p.co!' mc'"#! ca"e#dare 201; 108&.00

  $ 1&2 c p.p'!'re# da! sa"ar 12/.2015 199.00

  7 1&& c p.,oro"ea ca"e#dare 201; 5.00

  8 1& c p.csma#es! da! sa"ar 12/2015 2&85.00

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 1+,54).5 15,21.50

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 1+*,401.5* lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  46/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 22 22 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 1+*,401.5*

  1 c p.csma#es! c,s 12/2015 1&1.002 s! p.csma#es! 12/2015 100.00

  0 c dep'#ere #'merar ,cr 1&500.001 1&5 c p.csma#es! 5"c &00.00

  2 1&; c mrea s!',e# 5"c &00.00

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 00.00 1,441.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 1*2,)70.5* lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  47/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 2" 2" I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 1*2,)70.5*

  10

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 0.00 0.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 1*2,)70.5* lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  48/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 2# 2# I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 1*2,)70.5*

  10

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 0.00 0.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 1*2,)70.5* lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  49/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 25 25 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 1*2,)70.5*

  1 19 c p.s!e(a#es! !arg c,s 1112/2015 2&;7.002 s! p.s!e(a#es! !arg 11/2015 1&95.00

  0 s! p.s!e(a#es! !arg 12/2015 152&.001 1&7 c p.roma#es! 5"c &00.00

  2 1&8 c p.s!e(a#es! !arg da! sa"ar 1112/2015 982.00

  " 1&9 c p.s!e(a#es! !arg 5"c &00.00

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ ),)*2.00 ),2*).00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 1*2,*7.5* lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  50/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 2$ 2$ I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 1*2,*7.5*

  1 2 ,( prod'se pro!oco" s ge#co sa#!are 57.592 2 c p.,o+e# c,s 12/2015 122.00

  0 s! p.,o+e# 12/2015 11;8.001 10 c p.,o+e# da! sa"ar 12/2015 199.00

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 1,++5.00 2,55+.)+

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 1*2,511.*+ lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  51/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 27 27 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 1*2,511.*+

  1 &0 c p.,oro"ea c,s 101112/2015 272;.002 s! p.,oro"ea 10/2015 1158.00

  0 s! p.,oro"ea 11/2015 1158.000 s! p.,oro"ea 12/2015 1278.001 11 c p.,oro"ea 5"c &00.00

  2 12 c p.,oro"ea &"c 180.00

  " 1& c p.,oro"ea de,!e 201; 500.00

  # 1 c p.,oro"ea da! sa"ar 101112/2015 ;1.00

  5 15 c p.!'dor -"admresc' 5"p 175.00

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 7,2++.00 ,420.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 1*4,4+0.*+ lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  52/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 28 28 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 1*4,4+0.*+

  1 1 c p.co!' m c,s 1112/2015 2287.002 s! p.co!' m 11/2015 1018.00

  0 s! p.co!' m 12/2015 1112.000 1;8 c p.s!',e# c,s 12/2015 2987.000 s! p.s!',e# pr 12/2015 2170.000 s! p.s!',e# #gr 12/2015 88.00

  0 &29;15 pp p"a!a (ac!'ra #o-a apaser- 118.;21 17 c p.s!',e# da! sa"ar 12/2015 5282.00

  2 18 c p.s!',e# 20 "c 1200.00

  " 19 c p.co!' mc'"#! da! sa"ar 1112/2015 &575.00

  # 150 c p.co!' mc'"#! 15"p 525.00

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 10,)*2.00 10,)7.2

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 1*4,4+.27 lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  53/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina 29 29 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 1*4,4+.27

  1 15 c p.ma -!ea+'" c,s 1112/2015 290;.002 s! p. ma -!ea+'" 11/2015 1297.00

  0 s! p. ma -!ea+'" 12/2015 121.000 1 c p. ora c,s 1112/2015 18;.000 s! p. ora 11/2015 1005.000 s! p. ora 12/2015 1101.001 151 c p.ora 5"p 175.00

  2 152 c p.poa#a 5"c &00.00

  " 15& c p.ma -!ea+'" da! sa"ar 1112/2015 ;79.00

  # 15 c p.ora da! sa"ar 1112/2015 &575.00

  5 155 c p.ora de,!e &95.00

  $ 15; c mrea s!',e# 5"c &00.00

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ +,525.00 +,)+5.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 1*4,22.27 lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  54/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina "0 "0 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 1*4,4+.27

  1 157 c p.pe!rca# 5"p 175.000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 17).00 0.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 1*4,)71.27 lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

 • 7/25/2019 reg casa v5

  55/55

  Unitatea: PROTOPOPIATUL SAVENI

  C.U.I.: 5178590 J07 1111 2222

  R&I$R" D& C!$!

  !ataContul casa

  Capital social: 0 4)i #iua $una %nul

  Numar pagina "1 "1 I*i) 201$ 5"11

  Nr. crt. Nr. act casa 0plicatii Incasari Plati

  Report / Sold ziua precedenta 1*4,)71.27

  10

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !e reportat pagina / 121%$ 0.00 0.00

  Casier, Compartiment financiar ) contabil,&old: 1*4,)71.27 lei

  34 ) 4 ) 5%

  Nr.%ne0e

Embed Size (px)
Recommended