+ All Categories
Home > Documents > Carte Catia v5 in Lucru

Carte Catia v5 in Lucru

Date post: 07-Jul-2018
Category:
Upload: boghian-gabriel-marcel
View: 314 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
17
 Proiectare asistata de calculator in Catia V5 -INDRUMAR CURS SI LABORATOR CATIA V5- -PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN 2D/3D- PROFESOR: Dr.Ing. CIORTAN SORIN AUTOR:BOGHIAN GABRIEL MARCEL
Transcript

8/18/2019 Carte Catia v5 in Lucru

http://slidepdf.com/reader/full/carte-catia-v5-in-lucru 1/17

 Proiectare asistata de calculator in Catia V5

-INDRUMAR CURS SI LABORATOR CATIA V5-

-PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN 2D/3D-

PROFESOR:Dr.Ing. CIORTAN SORIN

AUTOR:BOGHIAN GABRIEL MARCEL

8/18/2019 Carte Catia v5 in Lucru

http://slidepdf.com/reader/full/carte-catia-v5-in-lucru 2/17

 Proiectare asistata de calculator in Catia V5

PREFATA

  Traim intr-o lume inconjurata de calculatore,o lume aflata intr-un dinamism si

dezvoltare continua, lucru care nu ar fi posibil fara existenta calculatorului, lucru care ildefineste ca element de baza al societatii moderne.

  In aceasta lume a informaticii ,programele de proiectare asistata de calculator reprezintao metoda eficienta de exprimare a solutiilor din domeniile tehnice,lucru care nu ar fi posibilfara cunostintele solide de desen tehnic deoarece acesta reprezinta un mijloc pentruexprimarea tuturor elementelor referitoare la proiectare, control si conditiile de exploatare aleunui produs finit,desenul tehnic reprezentand un limbaj comun atat pentru proiectant sauexecutant.

  Rolul unui program de proiectare asistata de calculator este acela de a usura munca intr-o maniera considerabila fara a mai fi necesara utilizarea planselor,a instrumentelor dedesenat, in plus ne ofera o alternativa in ceea ce priveste modificarea si adaptarea desenelor sinu in ultimul rand acuratetea desenelor este mai buna si astfel proiectantul reuseste sa isi ducala bun sfarsit munca de proiectare intr-un interval de timp semnificant mai redus.

  Proiectare asistata de calculator in Catia ! indrumar de curs si laborator este un manualconceput de "oghian #abriel $arcel prin intermediul careia se doreste a se pune la dispozitiastudentilor ultimele noutati in materie de programe de proiectare asistata de calculator contribuind in mod direct la dezvoltarea capacitatii de proiectare si intelegere a

functionalitatii pieselor mecanice,acest manual fiind indispensabil chiar si inginerilor  proiectanti care doresc o abordare a acestui program.

  Principalul obiectiv spre care atinteste aceasta lucrare o reprezinta initierea studentilor indomeniul proiectarii asistate de calculator,autorul, prezinta o paleta completa de metode desimulare a reperelor tehnice, in plus numarul de reprezentari ortogonale si axonometriceizoometrice ofera un plus de acuratete,si nu in ultimul rand pentru o intelegere mai rapida simai eficienta a programului este bine ca utilizatorul sa posede cunostinte solide de desentehnic si din numeroase discipline ingineresti sau din alte programe de proiectare asistata decalculator cum ar fi% &olid'or(s,)utoC)* Inventor sau Pro +ngineer.

  $odulele de proiectare asistata de calculator din Catia ! cuprind numeroase aplicatiiaccesibile.

 

CUPRINS

8/18/2019 Carte Catia v5 in Lucru

http://slidepdf.com/reader/full/carte-catia-v5-in-lucru 3/17

 Proiectare asistata de calculator in Catia V5

CAPITOLUL 1 Introducere

. &curt istoric si introducere in C)TI) !

. Prezentare interfata C)TI) !

. Principii de baza pentru elaborarea modelelor *

CAPITOLUL II Modulul CATIA Sketcher

. "are de instrumente pentru realizarea schitelor si de constrangerea acestora.

. )plicatii rezolvate.

  ..Crearea unui profil pentru o piesa de tip placa/

  ..Creare unui profil pentru un corp de revolutie/

CAPITOLUL III Modulul CATIA Part Design

. Introducere in Part *esign

. Interfata modulului Part *esign

CAPITOLUL IV Catia Asse!l" Design

CAPITOLUL V Catia Dra#ting

CAPITOLUL VI DMU $ineatics

CAPITOLUL VII DMU Na%igator si DMU S&ace Analis"s

CAPITOLUL VIII 'uan (uilder Module

CAPITOLUL I) A&licatii &ro&use

CAPITOLUL 1

8/18/2019 Carte Catia v5 in Lucru

http://slidepdf.com/reader/full/carte-catia-v5-in-lucru 4/17

 Proiectare asistata de calculator in Catia V5

1*1 Scurt istoric si introducere in CATIA V+*

  CATIA  0Computer Aided Three *imensional Interactive A pplication1 este o suit2soft3are comercial2 multiplatform2 C)*4C)$4C)+ dezvoltat2 de compania francez2*assault &5stemes i comercializat2 6n 6ntrega lume de I"$. &cris2 6n limbajul deș

 programare C77, CATIA este temelia suitei soft3are a *assault &5stemes.

  &oft3are-ul a fost creat dup2 89: i 6nainte de 8;: s2 ajute la dezvoltarea avionului deș

lupt2 cu reac ie $irage, apoi a fost adoptat 6n industria aerospa ial2, auto, construc ia deț ț ț

ambarca iuni, i multe alte industrii.ț ș

  CATIA a 6nceput ca un proiect local dezvoltat de c2tre produc2torul francez de aeronave)vions $arcel *assault, ini ial se numeaț  CATI 0Conception Assistée Tridimensionnelle

 Interactive < =rench for  Interactive Aided Three Dimensional Design  1 < este redenumitC)TI) 6n 8;, c>nd *assault a creat o subsidiar2 pentru dezvoltarea i v>nzarea produsului,ș

i a semnat un acord de distribu ie ne-exclusiv2 cuș ț  I"$.

  ?n 8;@, compania "oeing Compan5 a ales C)TI) ca principal2 sa unealt2 de proiectare*, devenind astfel cel mai mare client al s2u.

  ?n 8;;, C)TI) versiunea a fost portat2 de pe $ainframe pe ABI.

  ?n 88:, compania #eneral *5namics +lectric "oat Corp a ales C)TI) ca principal2unealt2 de proiectare *, pentru proiectarea submarinelor din clasa irginia apar in>ndț

$arinei &tatelor Anite ale )mericii.

  ?n 88, C)*)$ a fost cump2rat2 de I"$ i 6n anii urm2tori a ap2rutș  CATIA

CADAM %,. ?n 88D, a fost portat2 de la un singur sistem de operare la patru sisteme deoperare Anix,inclusiv I"$ )I, &ilicon#raphics IRI &un $icros5stems &unE& iș  Fe3lett-Pac(ard FPA.

  ?n 88;, o versiune complet rescris2 de C)TI), CATIA V+ a fost lansat2, cu suport pentruABI, 'indo3s BT iș  'indo3s P 6ncep>nd cu anul ::.

  ?n ::;, *assault a anuntat i lansatș  CATIA V- iar sprijinul pentru orice sistem deoperare altul decat platform 'indo3s este redus.

1*. Pre/entare inter#ata CATIA V+*

8/18/2019 Carte Catia v5 in Lucru

http://slidepdf.com/reader/full/carte-catia-v5-in-lucru 5/17

 Proiectare asistata de calculator in Catia V5

  C)TI) ! este o aplicaGie de referinG2 6n domeniul proiect2rii asistate de calculator. +aofer2 o soluGie integrat2, pe l>ng2 facilit2Gile legate de modelarea cu solide comune tuturor aplicaGiilor reprezentative ea oferind Hi module destinate stiliHtilor, permiG>nd astfelextinderea utiliz2rii calculatorului Hi la etape anterioare proiect2rii constructive. C)TI)

!R: se prezint2 ca un ansamblu de medii de lucru 0'or(benches1 care pot fi activatesuccesiv 6n vederea realiz2rii unui ansamblu de sarcini. ?n acest mod s-a putut evita lucrul cuo interfaG2 unic2, mult prea complex2 pentru majoritatea sarcinilor utilizatorului. *up2instalare Hi lansare 6n execuGie, aplicaGia afiHeaz2 interfaGa necesar2 realiz2rii unui ansamblu.Trecerea la un nou mediu de lucre se realizeaz2 select>nd &tart 4 $echanical *esign.

0ig* 1* Interfata si spatiul de lucru03or(bench1 in C)TI) !

1* Princi&ii de !a/a &entru ela!orarea odelelor D*

8/18/2019 Carte Catia v5 in Lucru

http://slidepdf.com/reader/full/carte-catia-v5-in-lucru 6/17

 Proiectare asistata de calculator in Catia V5

  Erice construcGie a unui model * 6ncepe prin desenareaa unui contur plan, care printr-odeplasare sau rotatie devine o form2 de baz2. Conturul principalse va dreprezenta pe unuldintre planele existente la pornirea aplicaGiei. ?n continuare, ori de c>te ori se realizeaz2 oform2 bazat2 pe un contur, acesta se va construi pe unul dintre planele de coordonate iniGiale,

 pe o faG2 plan2 a piesei sau pe un plan ajut2tor, construit 6n acest scop.Conturul desenat intr-un plan trebuie sa intruneasca urmatoarele cerinte%

-trebuie sa fie inchis/

-posibilele contururi interioare trebuie sa fie inchise/

-conturul realizat sa fie correct din punct de vedere al executie si complet definit prin cote sauconstrangeri/

0ig* .. Contururi exterioare si interioare extrudate pe aceeasi directie.

  E alta ramura din modulul  Mechanical Design  il reprezinta Part Design, acesta e unmediu de lucru destinat realiz2rii modelelor si reperelor. $odelul realizat in Catia este

 parametrizat, si se asigura%

-- p2strarea tuturor dimensiunilor ca valori ale unor parametri /

-evidenGierea automat2 a st2rii schiGei 0subdefinit2, complet definit2 sau supradefinit21/- refacerea automat2 a reperului 6n caz de revenire asupra cotelor /

- sesizarea intenGiei proiectantului 0ad2ugare automat2 de constr>ngeri1/

-  posibilitatea impunerii unor relaGii 6ntre parametrii desemnati/

8/18/2019 Carte Catia v5 in Lucru

http://slidepdf.com/reader/full/carte-catia-v5-in-lucru 7/17

 Proiectare asistata de calculator in Catia V5

0ig* . &chita supradefinita0stanga1 si schita cu adaugare automata a constrangerilor0dreapta1/

8/18/2019 Carte Catia v5 in Lucru

http://slidepdf.com/reader/full/carte-catia-v5-in-lucru 8/17

 Proiectare asistata de calculator in Catia V5

CAPITOLUL .* Modulul CATIA Sketcher

.*1 (are de instruente &entru reali/area schitelor si de constrangerea acestora*

$odulul Sketcher   reprezinta un set de instrumente care ajuta la crearea si constrangerea

geometriei profilelor *,si contine urmatoarele comenzi 0Pad,Poc(et,&haft,etc1 acestecomenzi permit transformarea profilelor in solide *.$odulul Sketcher  poate fi accesat inmai multe moduri,cea mai simpla cale de a accesa modulul este folosind meniul Start-

 Mechanical Design-Sketcher  sau de a accesa direct pictograma Sketcher . .

Pentru a iesi din modulul Sketcher  se utilizeaza pictograma

0ig* ,. )cesarea modulului C)TI) &(etcher/

$odulul Sketcher  contine bare de instrumente care se pot clasifica astfel%

"ara de instrumente  Proile%Comenzile din aceasta bara de instrumente permit atatreprezentarea formelor geometrice simple0 point,line,circle,rectangle,elipse,axis,etcJ1 cat sia formelor geometrice complexe0spline,profile,etcJ1.

"ara de instrumente !peration%*upa ce a fost creat un profil dorit,acesta poate fi modificatfolosind urmatoarele comenzi 0trim,mirror,chamfer,corner,etcJ1 reprezentate in bara deinstrumente.

"ara de instrumente Constraint % Profilele create pot fi constranse din punct de vederedimensional0distante,unghiuri,etcJ1sau geometric 0tangent ,parallelism,coaxialitate,etcJ1folosind comenzile din bara de instrumente.

8/18/2019 Carte Catia v5 in Lucru

http://slidepdf.com/reader/full/carte-catia-v5-in-lucru 9/17

 Proiectare asistata de calculator in Catia V5

"ara de instrumente Sketch tools% Comenzile din aceasta bara de instrumente ne permite salucram in diferite moduri pentru usurarea reprezentarii schitelor,cele mai utilizate comenzi

fiind "rid   0 caroiajul este format din patratele avand dimnesiunea de cmp1si Snap to

"rid  , aceasta din urma permite pozitionarea automata a cursorului in punctul de

intersectie al caroiajului.

$odificarea spatiului dintre caroiaj se poate realiza accesand butonul Tools-!ptions,dupacare in fereastra !ptions,avand modulul Sketcher   selectat se bifeaza cele trei casute

 Displa#$Snap to Point $Allo% Distorsion  si se modifica valorile pe F 0orizontala1si0verticala1 cu cele dorite de noi.

0ig* +. $odificarea distantei dintre caroiaj/

"ara de instrumente Tools% )ceasta ne permite analizarea corectitudinii schitei realizate sicorectarea acesteia .

8/18/2019 Carte Catia v5 in Lucru

http://slidepdf.com/reader/full/carte-catia-v5-in-lucru 10/17

 Proiectare asistata de calculator in Catia V5

"ara de instrumente Visuali&ation% Efera posibilitatea de a realiza sectiuni prin solid ,deschimbare a efectelor de lumina si modificarea diversilor factori care influenteaza modul incare solidul poate fi vizualizat.

.*. A&licatii re/ol%ate*

.*.*1Crearea unui &ro#il &entru o &iesa de ti& &laca2

Piesa pe care dorim sa o realizam este o placa patrata0=ig.D.1prevazuta patru gauriechidistatnte,aceasta poate fi reprezentata prin diverse metode,fie prin extrudarea profiluluiacestuia cu tot cu gauri fie realizarea gaurilor dupa realizarea solidului.,in cadrul acesteiaplicatii va fi prezentata a doua metoda.

0ig* -* *esen executie placa patrata/

8/18/2019 Carte Catia v5 in Lucru

http://slidepdf.com/reader/full/carte-catia-v5-in-lucru 11/17

 Proiectare asistata de calculator in Catia V5

Pentru inceput se acceseaza ramura &(etch astfel, Start-Mechanical Design 'Sketcher  dupacare bifam o( pentru creerea unui nou Part,urmatorul pas este selectarea planului K din

arborescenta si bifarea pictogramei Sketch  .Realizarea profilului se face selectand pictograma  (ectangle   iar introducerea

coordonatelor pe F0orizontala1 si 0verticala1 apasand tasta Tab si +nter dupa stabilireaacestora,profilul astfel realizat are dimensiunile !:x!:mm.erificarea profilului astfel

rezultat de face utilizand comanda Sktech Anal#sis .Armatoarea etapa este extrudarea

 profilului folosind comanda Pad   si se introduce valoarea de :mm.

0ig* 3. Realizarea profilului patrat si extrudarea acestuia/

*upa realizarea solidului0=ig.;.1 se trece la rotunjirea acestuia,folosind comanda )dge *illet 

folosindu-se raza de !mm,analog se procedeaza pentru toate colturile placii.

0ig* 4*

+xecutarea gaurilor avand diametrul L!mm fiecare, se face selectand o suparafata a placii siϕ

desenand intr-un &(etch un cerc avand raza rL,!mm folosind comanda Circle,ulterior seimpune constrangere fata de marginea placii.

$ultiplicarea cercurilor 0=ig.8.1 se poate face mai accesibil utilizand comanda  (ectangular 

 Pattern ,aceasta comanda are aceeasi functie ca si comanda )rra5 din )utoC)*.

8/18/2019 Carte Catia v5 in Lucru

http://slidepdf.com/reader/full/carte-catia-v5-in-lucru 12/17

8/18/2019 Carte Catia v5 in Lucru

http://slidepdf.com/reader/full/carte-catia-v5-in-lucru 13/17

 Proiectare asistata de calculator in Catia V5

0ig* 11* *esen executie flansa circular/

*upa ce am selectat planul in care ne dorim sa lucram urmatorul pas este construirea unei axe

folosind comanda  A,is  , odata cu stabilirea acesteia urmatoarea etapa o constituie

desenarea profilului 0=ig..a1cu ajutorul comenzii Proile .

  0ig* 1.a* Profilul piesei/  0ig* 1.!* Revolutia profilului folosind comanda &haft/

*upa cum se poate observa in figura de mai sus , prin utilizarea comenzii Shat  se obtinerevolutia profilului,rezultand solidul din figura de mai jos.0=ig.a1

8/18/2019 Carte Catia v5 in Lucru

http://slidepdf.com/reader/full/carte-catia-v5-in-lucru 14/17

 Proiectare asistata de calculator in Catia V5

0ig* 1a* 0ig* 1! Atilizarea comenzii Circular Pattern/

Pentru a realiza gaurile care strapung flansa se realizeaza o schita selectand suprafatadorita ,pe aceasta suprafata se deseneaza un cercul purtator al gaurilor avand diametrul

L@:mm,iar pozitionarea celor patru cercuri de L:mm se face folosind comandaϕ ϕ Circular 

 Pattern  ,iar pentru obtinerea gaurilor se procedeaza la fel ca in aplicatia anterioarautilizand comanda Poc(et.

  0ig* 1,*

In vederea finalizarii piesei dorite mai sunt necesare cateva etape simple care constau inrealizarea tesiturilor si racordarilor muchiilor,aceste operatii se realizeaza utilizand comenzile

ChamerTesitura1 si )dge *illet   .Pentru diferentierea tesiturilor si racordarilor s-aucolorat suprafetele cu verde pentru tesituri, respective rosu pentru rotunjiri0=ig.!1,valorileutilizate sunt/!x@!grade pentru tesituri si rL!mm pentru racordari.

0ig* 1+* +videntiierea tesiturilor0verde1 si rotunjirilor0rosu1/

Ebservatie NEbtinerea gaurilor se mai poaterealiza printr-o alta metoda care consta ininserarea unui nou "od5 cuprinzand schitadorita,iar finalizarea gaurilor se face prineliminarea materialului din "od5-ul carecontine corpul flansei scazand "od5-ul carecontine gaurile extrudate.

8/18/2019 Carte Catia v5 in Lucru

http://slidepdf.com/reader/full/carte-catia-v5-in-lucru 15/17

 Proiectare asistata de calculator in Catia V5

CAPITOLUL III Modulul CATIA Part Design

*1 Introducere in Part Design

$odulul Part *esign foloseste ca spatiu de lucru &(etcher deoarece in cadrul acestuia se pot

construi schite pe baza carora putem modifica designul unei piese, si totodata, ne ajuta laeficientizarea procesului de modelare.

In cadrul acestui modul se doreste atingerea cat mai multor obiective,cum ar fi% utilizareaeficienta a schitelor in procesul de modelare, lucru care se consta prin proiectia geometrieiunei piese * in *,alt obiectiv consta in familiarizarea cu diverse metode de a crea schite si

 part-uri.

An alt obiectiv important il consta in introducerea procesului de a utiliza suprafete si de aschimba parametriii unei piese doar prin modificarea schitei de baza prin care aceasta a fost

realizata.Inainte de a incepe lucrul efectiv in cadrul acestui modul,trebuie mentionat faptul ca aceastaofera o varietate de metode de modelare desi la inceput a-r putea fi considerat frustant,pe

 parcusul aprofundarii modului va deveni un lucru foarte natural in utilizarea eficienta ainstrumentelor oferite de modulul Part Design.

*. Inter#ata odulului Part Design

)ccesarea modulului se realizaeza din fereastra principala a soft-ului Catia folosind meniulStart-Mechanical Design-Part Design,dupa care selectam numele si numarul Part-ului pe

care dorim.Interfata acestui modul este foarte asemanatoare cu modulul &(etcher deaoreceacesta este intrumentul principal prin care putem desena schite,diferenta o constituie barelede instrumente specifice care ne ajuta la o modelare mai eficienta a piesei dupa cum se poateobserva in figura D.

0ig* 1- Interfata modulului Part Design si barele de instrumente specific/

8/18/2019 Carte Catia v5 in Lucru

http://slidepdf.com/reader/full/carte-catia-v5-in-lucru 16/17

 Proiectare asistata de calculator in Catia V5

**Clasi#icarea si de#inirea !arelor de instruente si o&eratorii s&eci#ici7

"ara de instrumente Dress .p *eatures%

Comanda )dge *illet   se utilizeaza pentru a modifica muchia unei piese prin intermediulunei raze de racordare,aceasta are ca scop rotunjirea muchiilor.

  0ig* 13 =ereastra )dge *illet /

Racordarea razelor se pot face prin diverse metode,cele doua metode prezentate mai jos suntin functie de propagarea racordarii, minimala sau tangentiala diferentele dintre aceste douatipuri pot fi observate in figura ;a propagare minima si figura ;b propagare tangentiala .

 

0ig* 14*a Propagare minima/  0ig*14*! Propagare tangentiala/

Comanda Varia/le (adius *illet   este o comanda care utilizeaza raze de racordare variabile pe aceeasi muchie a piesei,pentru o interpretare mai usoara a comenzii s-a contruit un cubavand dimensiunile :x:x:mm. Armatoarea etapa o constitiue selectarea muchiei dorite

 pentru racordare,folosind comanda Varia/le (adius *illet  selectam intervalul pe care dorimsa il racordam introducand valoarea dorita, dupa care prin selectarea altui interval prindefinirea a doua puncte introducem o valoare diferita fata de prima racordare si obtinem unrezultat similar cu cel din figura 8.

In aceasta comanda este prezentat mai explicitcomanda +dge =illet,dupa ce am creat piesa pecare dorim sa o modificam,selectam comanda

 )dge *illet   pe urma in fereastra aparutaulterior introducem datele necesare% valoarea

razei de racordare,piesa pe care dorim sa oracordam si tipul propagarii acesteia ca infigura 9

8/18/2019 Carte Catia v5 in Lucru

http://slidepdf.com/reader/full/carte-catia-v5-in-lucru 17/17

 Proiectare asistata de calculator in Catia V5

0ig* 15* Comanda Varia/le (adius *illet /

Comanda Chamer este o comanda care permite tesirea muchiilor unei piese ,pentrudemonstrarea comenzii vom folosi ca model cubul din aplicatia anterioara,aceasta comanda

 permite tesirea simultana a mai multor muchii.*upa ce am selectat muchia pe care dorim sa otesim selectam comanda Chamer dupa care introducem latimea tesiturii si unghiul la caredorim sa o efectuam, in cazul aplicatiei noastre s-a utilizat o tesire de !x@! grade care poate fiobservata in figura :.

0ig* .6* Comanda Chamer /

Comanda Shell 

Comanda Thread 


Recommended