+ All Categories
Home > Documents > Prezentare Scoala Pleiade feb2017scoalapleiade.ro/prezentare_scoala_pleiade.pdf · Am creat Școala...

Prezentare Scoala Pleiade feb2017scoalapleiade.ro/prezentare_scoala_pleiade.pdf · Am creat Școala...

Date post: 31-Aug-2019
Category:
Author: others
View: 5 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 17 /17
BROȘURĂ DESCRIPTIVĂ Descoperă Magicianul din Tine!
Transcript
Page 1: Prezentare Scoala Pleiade feb2017scoalapleiade.ro/prezentare_scoala_pleiade.pdf · Am creat Școala de coaching integrativ Pleiade deoarece, mai presus de orice alt lucru, prin coaching

BROȘURĂDESCRIPTIVĂ

DescoperăMagicianuldinTine!

Page 2: Prezentare Scoala Pleiade feb2017scoalapleiade.ro/prezentare_scoala_pleiade.pdf · Am creat Școala de coaching integrativ Pleiade deoarece, mai presus de orice alt lucru, prin coaching

DescoperăMagicianuldinTine!

”Ascultă,priveșteșitaci!Ascultă,să-nvețisăvorbești,Privește,să-învețisăclădești,Șitaci,să-nțelegicesăfaci...Ascultă,priveșteșitaci!”

Înurmăcucâțivaani,i-amfăcutcadouunuiprietendragmieunsaltîntandemcuparașuta.Știamcăîșidoreafoartemultaceastăexperiență.Știam,înegalămăsură,că,deșiîșipermiteasăplăteascăbanii,isepăreatotușiunluxfărădecareputeasătrăiască.Așacăl-amconsideratuncadoupotrivitși,înziuaprogramată,l-amînsoțitlaStrejnic,undeaveasăfieaventura.

Întimpceelascultacuochiimari,plinidenerăbdare,instrucțiunileparașutistuluicucareurmasăsară,mieîmitremuraupicioarele.Cânds-auurcatînelicopter,inimameas-afăcutmică,mică,darbăteacuvreo200debătăipeminut.El,zâmbeafericit.

Un astfel de salt durează puțin; în aer, efectiv, după ce sare din elicopter, ”căderea” durează câtevaminute.Nuîmiamintesccâte,pentrucămiemis-apărutoeternitate.Înminuteleacelea,întimpcemărugam să se termine, să îl vădmai repede pe pământ,mă întrebam cumde amputut să fiu atât denebună,săîifacunastfeldecadou,dacăpățeștecevavafivinamea...

Cum a trăit el povestea aceasta? Lui i s-a părut o secundă, un fâlfâit de aripi. Îmi amintesc cum îmispuneacăafostceamaitareexperiențădinviațalui,căaurlatdefericireșifrică,simultan.Fricădoarînprimelesecunde.Apoi,ofericiretotală,careaacoperitoriceteamă.”Așfivrutsărămânacolo, înaer,câtmaimult.Știucăaerulerarece,dar înăuntrulmeueracaniculă,nuamsimțitfrig,vânt,nimic.Amsimțitdoarcăzbor.Amzburat.”

EusuntMioaraȘoldan,suntcoachșifondatoralȘcoliidecoachingintegrativPleiade.Poatecăveirămânepeaceastăpaginămaimult saumaipuțin, însă, indiferent cât veipoposi aici, la final sunt sigură că îți veiamintiaceastăpovesteșimaialesmesajulei.

Motivulpentrucareți-amspuspovesteademaisusesteurmătorul:experiențeledeviațăsetrăiesc,nusepovestesc.

Iar coaching-ul asta este: experiență cu adevărat transformatoare. O experiență care se trăiește, nu sepovestește.Dacăți-așpovestiacumoședințădecoaching,arfilafelcapovesteacuparașuta.Ceseîntâmplăînminenuarelegăturăcuceseîntâmplăînomuldinfațamea,deșitrăim,aparent,aceeașiexperiență.

Vădmomenteledewowpe fețele cliențilormei,darnu știu cumse simte înei acelwow.Văd, în schimb,wow-ulreflectatînrezultatelelorulterioare.

- Văd cum, la prima ședință, întrebarea ”Cine ești tu?” așterne pe fețele oamenilor din fața meanedumeriretotală.Apoi,treptat,încadrulprocesului,Cinesunteuacum?șiCinevreausăfiupeste5sau10ani?capătăclaritate,nudoar laniveldedefinireaaviziuniipersonaleșiaobiectivelor,ci laniveldeacțiuneimediatăîndirecțiaîndepliniriiacestora.

- Vădcreșterileacceleratealeafacerilorpecare ledeținoamenii cucare lucrez,pentrucă învațăsălucreze înechipă, învațăsădelegesarcini fărăsăalterezemotivațiaceluilalt, își clarifică rolurilepecarelejoacăînpropriileafaceri.Oînghesuialăalandaladeroluriîntr-unsingurom:owner,manager,deal-maker,ideagenerator,projectmanager–adevenit,încadrulprocesuluidecoaching,oalinierederoluriasumatesieficientizatelamaxim.

- Vădcumoamenii cu care lucrez cultivă,poateprimadată înviață, relații autentice: cuei înșiși, cufamiliașiapropiații,cuparteneriișicolegiilor.

Coaching-ul nuestedespre apovesti.Coaching-ul estedesprea trăi tu însuți experiența. Ai văzut cât dediferitestesăîțipovestesceudespresaltulcuparașutașisăpovesteacăomulcareafăcut-o.Șinuștiucumaipovesti tu,ceai trăi tu,dacăaisări tu.Darmaialesnuștiucetransformăriaravea loc în interiorultău, încarierata,înviațata.

Page 3: Prezentare Scoala Pleiade feb2017scoalapleiade.ro/prezentare_scoala_pleiade.pdf · Am creat Școala de coaching integrativ Pleiade deoarece, mai presus de orice alt lucru, prin coaching

DescoperăMagicianuldinTine!

Singurulmodîncareveiaflaceîțipoateaducețiecoaching-ulestesăîltrăiești.

AmcreatȘcoaladecoachingintegrativPleiadedeoarece,maipresusdeoricealtlucru,princoachingeuamînvățatcumsăfiuoricinevreausăfiu.

Nuatâtprincoachingaxat100%peobiectiv,câtmaialesprinabordareaființeiumanecasistemșiproces.

Trăindcoaching-ulexactașacumîlsimțeam,însutedeședințeindividualeșidegrup,amînțelescăomulnuesteunobiectiv,omulesteunprocescompusdinsutedeprocesederulatesimultanșicănumaiprivindu-lînfelulacestaîlpoțiînțelegeșighida.

Șiamalessădenumescaceastăabordarecoachingintegrativ.

Îmidorescca,prinaceastășcoală,săredefinimîmpreună”cei7anide-acasă”-cei7anicarenedefinescîntotceeacesuntemșiceeacefacem.ÎmidoresccaPleiadesăfie,pentrutine,întoarcereacătreizvoare,călătoriacaretevaajutasădeviicineeșticuadevăratșiapoi, larândultău,săpoți însoțialțioamenispreproprialordevenire.

Înpaginileurmătoare,poțiaflacaresuntpietreledetemeliealecoaching-ului,ceimpactarecoaching-ulatâtînviațatapersonală(esteconsiderat,înprezent,celmaiputernicinstrumentdedezvoltarepersonală),câtșiînviațataprofesională.

Poțisăîțiimaginezicălătoriaprinșcoaladecoachingasemenicălătorieiînviațadepărinte.Sau,dacănuaitrăitîncăexperiențadepărinte,poțiprivicălătoriadinperspectivacopiluluidintine.

Laînceput,cânds-anăscutbăiețelulmeu,îmierateamăcănuvoiștisăfiumamă,căesteoresponsabilitateuriașă,căcevoifaceeuvaaveaunmareimpactasupraviețiilui.

Șiam începutcu lucrurile simple:amînvățatsă îlascult, să facdiferența întreplânsulde foame,plânsuldesomn,plânsuldedureredeburtică,plânsuldeschimbatpampers...

Pe măsură ce eu am învățat să îi ascult plânsul, el a crescut: a învățat să vorbească și să meargă. Și săexplorezetot:sertare,dulapuri.Amobservatcăaveamnevoiede instrumentenoi,caresămăajutesă îl lasliberînexploatarealui,sănuîlîngrădesc,înacelașitimpsălimitezpericolele.Șiamadaptatcasalanevoilelui,astfelîncâtsăexplorezeprimadatăîntr-unmediusigur-exactcumveiînvățatusăexperimentezicoaching-ul,maiîntâi,într-unmediusafe,îninteriorulșcolii.

Universulînminiaturănuamaifostsuficient.Amtrecutlacontactulcurealitatea:).

Șiauapărutfrustrările”nupot,nuștiu”-eunupotsămergpebicicletăcaPaul.NupotsăînotcaDavid.NuștiusădesenezcaDiana.

Șil-amîntrebatcecredeelcăîilipseștecasăpoată,l-amîntrebatdeceanumearenevoie.

Aexistatșipentrumine, înurmăcucevavreme,frustrarea”nuvoiputeafi lafeldebunăcaei”–coach-ipecareîivedeamîndiversefilmulețepeyoutube.

Ceîmilipsea?Experiențareală-lucrulcucliențireali.

Exactcumcopiluluimeuîilipseaurcatulefectivpebicicletășipedalatul.

Amînvățatsăfiumamăfiindmamă,amînvățatsăfiucoachfiindcoach.

Învățînfiecarezisăfiumamă,delacopilulmeu.

Învățînfiecarezisăfiucoach,delacliențiimei.

Nuașfi învățatniciodatăsăfiucoachșicusiguranțăașfi fostoaltfeldemamă,dacănuînvățamlecțiiledebază:ascultă,priveșteșitaci!

ȘcoaladecoachingintegrativPleiadeestecălătorialafinalulcăreiaveidescoperiMagicianuldintine.

Page 4: Prezentare Scoala Pleiade feb2017scoalapleiade.ro/prezentare_scoala_pleiade.pdf · Am creat Școala de coaching integrativ Pleiade deoarece, mai presus de orice alt lucru, prin coaching

DescoperăMagicianuldinTine!

CEESTECOACHING-UL?”Există întotdeaunaun joc interiorcaresedesfășoară înminteanoastră, indiferentce jocexterior jucăm.Decât de conștienți suntem de acest joc interior depinde succesul sau eșecul nostru în jocul exterior.” (TimGallwey)

Am întâlnit multiple definiții ale coaching-ului, însă toate converg către același scop unic al relației decoaching: să ghidezi (în calitatede coach) pe cineva (client) să își îndeplinească țelurile (obiectivele, visele,scopurile, idealurile), prin intermediul unui proces accelerat de conștientizare și de maximizare apotențialuluipersonal.

DefinițiameapreferatăvinedelaTimGallwey,consideratpărintelespiritualalcoaching-ului,caredefineștecoaching-ulastfel:“Coachingisunlockingaperson’spotentialtomaximisetheirownperformance.It’shelpingthemto learnratherthanteachingthem”. (Coaching-ul înseamnădeblocareapotențialuluiuneipersoanecuscopuldea-șimaximizaperformanțapersonală.Înseamnăsăajuțipersoanasăînvețemaidegrabădecâtsăoînvețitu).

DECECOACHINGINTEGRATIV?Abordareaintegrativăreprezintăpunctuldeîntâlnireamaimultorperspectiveșipleacădelapremisacăființaumanăestemultidimensională.

Omul,înraportcusine,trăiește,deopotrivă,însferafizică,mentală,emoționalășispirituală,sferececonspirăînpermanențăpentruaimpactafelulîncareexperimenteazăviața.

Pedealtăparte,nuesteposibilsăîțiimagineziopersoanăseparatădemediulsăucultural,social,sex,etnie,contexteconomicșiecologic.

”Oameniisuntîntotdeaunașidejaînmijloculaceva.”(JamesFlaherty)

Plecândde la acestepremise, considerămcăesteesențial pentruun coach să ținăminte că, deși pentruelcoachingulîncepeatuncicândarelocprimaședință,pentruclientulluiprocesulvafiînceputdeja.Așadar,uncoachtrebuiesăînceapăprinaînțelegelucrulînmijloculcăruiacliențiiluiseaflădeja,petoatenivelurile:fizic,social,psihic(mentalșiemoțional)șispiritual.

Modelul 4 Dimensional Coaching este conceput în baza viziunii integrative, făcând posibilă derularea deprocesecompletedecoaching(indiferentcăobiectivulclientuluiestedeordinpersonalsauprofesional,acesteplanuriseîntrepătrund,suntinterdependente,seinfluențeazăreciproc,înpermanență).

DECESĂFACIȘCOALADECOACHINGINTEGRATIVPLEIADE?Aidouădirecțiidincarepoțipriviaceastăexperiență:coaching-ulcainstrumentdedezvoltarepersonalăsaucoaching-ulcaprofesie.

Indiferentcăalegisăfacișcoalapentruaprofesasaupentruatecunoaștepetineșiatedezvoltaînprofesiapecareoaideja,unlucruecert:aficoachesteunmoddeviațăcareîșivapuneamprentaasupraîntregiitalevieți.

Dacăpână acum ți-ai împărțit viața după criterii de genul ”înainte de facultate/după facultate”, ”înainte decăsătorie/după căsătorie”, ”înainte de a avea copil/după copil” – la finalul școlii lucrurile vor căpăta o altădimensiune.

Vaexistaosinguraexperiențăcuadevărattransformatoare:vafi”viațameaînaintedecoaching”și”viațameadupășcoaladecoaching”.

Page 5: Prezentare Scoala Pleiade feb2017scoalapleiade.ro/prezentare_scoala_pleiade.pdf · Am creat Școala de coaching integrativ Pleiade deoarece, mai presus de orice alt lucru, prin coaching

DescoperăMagicianuldinTine!

Dacă ar fi să îți rezum coaching-ul în trei cuvinte, l-aș cita pe Minulescu și a sa a XI-a poruncă: ”Ascultă,priveșteșitaci!”:

”Ascultă,priveșteșitaci!Ascultă,să-nvețisăvorbești,Privește,să-învețisăclădești,Șitaci,să-nțelegicesăfaci...Ascultă,priveșteșitaci!”

Pietreledetemeliealecoaching-uluisuntsăînvețisăasculți,sănujudeci,săfiideschiscătreaînțelegefărăideipreconceputelumeaceluilalt,povestealui.

Ceseschimbăînviațatacândaiînvățatacestelucruri?Camtot.

• Relațiadecuplu• Relațiacucopilultău• Relațiilecuprieteniităi• Relațiacuafacereata• Relațiacucolaboratoriităi–colegi,angajați,șefietc.• Relațiacutineînsuți

Amobiceiuldea face”testulascultării” înworkshop-urilepecare leorganizez. Lespunoamenilor săstea5minutefărăsăvorbeascășisăascultecelepovesteșteinterlocutorullor.

Ceîmispunoameniidupăcefacexercițiul?

”Estemultmaigreudecâtmi-aș fi imaginat”,”OcunoscpeAndreeade8anișiacumamaflatdespreea, îndoar 5minute în care am tăcut, omulțimede lucruri noi”, ”Nu amputut să tac, trebuia să îi spun părereamea...”

Dacă vei face acest exercițiu, s-ar putea să îți dai seama că nu ai ascultat niciodată cu adevărat nicimăcarpovesteaparteneruluităudeviață,aomuluipecareîliubești.

Prietenul meu a fost primul ”cobai” al experienței mele în lumea coaching-ului. Primul care a văzutconsecințelepozitive,pentrucărelațiaaintrat,destulderepede,pealtfăgaș.

Începusem școala de câteva luni când am auzit prima dată paradigma ”rolurilor” pe care le jucăm în viațanoastră. A fost un mic cutremur atunci: înțelegeam, pentru prima dată cu adevărat, confuziile pe care lefăcusempânăatunciînviațamea,crezândcăceînseamnăpentruminelibertate,înseamnășipentruceilalți;interpretânddorințaprietenuluimeudeaieșiînorașfărăminedreptipocriziesaupoate”secretedeascuns”;judecândlumea,îngeneral,dupăpropriilemelegândurișiconvingeri.

Îțiredaudinmemorieosecvențădindiscuțiapecareamavut-ocuel,chiarînsearaîncarem-amîntorsdelacursulrespectiv.

- Cee importantpentrutine în relațianoastră?Careecelmainasol lucrupecareașputeaeusă îl fac,caresătedeterminesănumaivreisăfiicumine?l-amîntrebateu.

- Săatentezilalibertateamea.- Cumadică?Ajută-măsăînțeleg.- Să îmi impui regulile tale. Să numă lași, de exemplu, să ies cu băieții la bere sau sămă întâlnesc cu

cineva,oricine.Sămăsimtîngrădit.Credcășidacănuzicinimic–adică,nuobiectezi la ieșirilemele–dareusimtcănuîțiconvine,elafel.Mi-așdaseamacănumăînțelegi,cănuaccepținevoiameadeafișicualțioameni.Așșticăeștisupăratășinum-așsimținicieubinesămai ies.Aș ieși,darm-așsimțivinovat.Și,într-unfelsaualtul,credcaașaveatendințasămărăzbunpetine.

Page 6: Prezentare Scoala Pleiade feb2017scoalapleiade.ro/prezentare_scoala_pleiade.pdf · Am creat Școala de coaching integrativ Pleiade deoarece, mai presus de orice alt lucru, prin coaching

DescoperăMagicianuldinTine!

- Asta înseamnă că,mai importantdecât libertatea, în relație, este caeu săaccept libertatea ta. Să teaccept.Săînțeleg.

- Da.- Deceatuncicândieșicualțioameninupotfișieu?- Pentrucă,înanumitesituații,prezențatam-ardeterminasăamunanumitcomportament.Cândeștitu,

atențiamea e în primul rând focalizată pe tine. Să zicem că tu ești ceamai importantă de lamasă,pentrumine.Tueștiiubitamea,eimportantsăștiucătesimțibine.Darsimtuneoricănupotfilafeldeatent,deprezent,fațădeceilalți,fațădeprieteniimei.

- Astaarînsemnacăeștiînacelașitimpîndouăroluri:celdeiubitșiceldeprieten.Șicăînfiecaredintreeleteporțidiferit.Șinuvreisălepuiîncompetiție.

- Da....- Cândeșticubăiețiilabere,cecontează,ceeimportantpentrutine?- Sărâd,sămăamuzdetoatenimicuril,sănuamdiscuțiifilosofice.Cumepentrutinesaunadupăcefaci

sport–relaxare.

Ceamfăcutdiferit,înprimafază,afostsăpunîntrebărilepotrivite.Șisăascult.

Apoi,treptat,amînvățatsănumaijudectotuldupătiparulmeudegândire,săîmideschidmintea;amînțelescum comportamentele noastre sunt consecințe ale presupunerilor pe care le facem prin prismaexperiențelorpersonaledeviață.

AmînțelescumRealitateaesteceeacefiecaredintrenoiacceptămafiAdevărul.

DaramînțelesșicăRealitateafiecăruianueRealul.

Amvăzut cum limitele percepțiilor noastrene condiționează, cumpercepem realitateaprin filtrul propriilornoastrecredințe,convingeri;amînțelescum„omulesteceeacecredeelcăeste”(Cehov).

Șiamînvățatsăîmilărgescpropriulorizont,punându-măînpapuciialtoroameni.

Sămăpun,deexemplu,înpapuciicopiluluimeușisămăîntreb”Dacăeuașfiacumcopilde10ani,cemi-așdoridelamama?Ceașașteptadelaea?”

Întrebăriaparentbanaledarpecare,dinpăcate,nunilepunem.Nicinunetreceprincapsăofacem.

Viațameas-aschimbatîntotalitate,înaintedeaficoachcunormăîntreagă,înaintedeapracticacoaching-ulcaprofesie–schimbareaaînceputdupăprimalunădeșcoală.

COACHING-ULCAPROFESIECând îțialegi săpractici coaching-ulcaprofesie, ce îțialegide faptestesă fiialăturideoameniipecare îiînsoțeștiînprocesullordetransformare;îțialegisăfiighid,săcontribuiladevenireaunorsemeniaităi.

Decevrem,oare,săcontribuimlaschimbarea,ladevenireasemenilornoștri?

Nuștiu.Nicieu,nicitoțicercetătoriicareaucăutatrăspunslaîntrebareaaceasta.

Ceștiuestecădorințadeaajutaopurtăm înnoi fiecare,esteundatalomului,de lanaștere. Înflorimdefiecaredatăcândcinevanemulțumeștepentruceamfăcutpentruel,strălucimatuncicândcinevanespune”mulțumesc,mi-aischimbatviața...”.

Vreausă îțiarătdoarcâtevadintrecuvintelecaremie îmi încălzesc inima,cuvintecaredausensexistențeimele,zidezi,cuvintecaremergdincolodecuvinte.

”Coaching-ulaschimbatcevaprofundșiiremediabilînviațamea:aadusclaritateacoloundeeraconfuzie,m-aajutatsăiesdinsituațiiîncareeramcaptivășimi-adatîncredereaconstantăcăpotfaceceeaceîmifaceinimasăpulsezemairepede.ȘcoaladecoachingPleiadeaînsemnatunmoddeamădescoperiprofundpemineșide

Page 7: Prezentare Scoala Pleiade feb2017scoalapleiade.ro/prezentare_scoala_pleiade.pdf · Am creat Școala de coaching integrativ Pleiade deoarece, mai presus de orice alt lucru, prin coaching

DescoperăMagicianuldinTine!

amătransforma,dea înțelegeșidea îmbunătățirelațiilemeleșialecelordin jurulmeu.Niciunmuntenuepreaînaltacum,cândamatitudineapotrivită,înțelegereaacemăreprezintășimăfacesămergmaideparteși...peMioaracașiîndrumător.DecePleiade?Pentrucăesteoșcoalăaltfel,undecolegiiîțidevinprietenicaretesusțin,pentrucăesteloculdeundenumaivreausăplecșiloculîncareîmidorescîntotdeaunasărevin.Dar,maimultdecâtatât,esteMioara,omulcare,cudelicatețe,cuautenticitate-adevenitoparteadeveniriimelecașicoach,cașiom.”AncaGheorghiu,coach,absolventăPleiade

”Ce simt acum e mult mai mult decât ceea ce știu să spun în cuvinte. E bucurie contopită cu fericire șirecunoștințăpentrucăamșansasăfacipartedinviațameacatrainer,coach,profesor, femeie,omșipoateprietenă. Îisuntrecunoscătoare luiDumnezeupentrucămi-adat încăun îngerpepământ,petine. Iarție îțimulțumescpentrufiecareîmbrățișare,fiecareîncurajarecaremăajutăsăîmideschidaripiletotmaimultcătreceeaceșicinesuntmenităsăfiu,pentrumodulatâtdecaldîncaremăasiștiîn(re)întâlnirilecumine,pentrutotceeaceveziînmineșieunuvăddeocamdată,pentrutoatăîncredereapecareoaiînmineșipentrufiecarecuvântpecaremi-l“arunci”aparentîntâmplătorși“fărănoimă”,darpecareamînvățatsăîlascult,să-lbaglacapși în suflet și să îl las să îmiaducă tot ceestemaipotrivitpentrumine.”Ana-Maria Ilie, coach, cursantPleiade

”Mioara e un trainer exigent, un bun psiholog și fin observator al cursanților. Mioara e acolo când ești lapământșiîțidăîncrederesămergimaideparte.Mioaraestemodelulmeudevoințășideputeredemuncășiprezență.DupaEckartTolle(pecarenul-amcunoscutîncă:))),Mioaraesteadouapersoanăcarem-aînvățatceînseamnăsăfiicutotulprezentînceeacefaci,săpuisuflet,săfiicuriossădescopericâtmaimultedespreceldinfațata.ȘcoalaPleiade.Atmosferadelacurs,venitulsâmbătadimineațaînFloreasca,undeștiucăîmideschideușacinevașiiespebalcon,undesuntnișteoameniminunați,frumoși,colorați,careîmizâmbesccaldcândlespun"Neața",eifiindconcentrațipesubiecteprofundeșicuomimicăserioasăpefețelelor…Demultnum-ammaisimțitatâtdebineîntr-ogrupă.Mioaraafăcutochestiemagicăcunoi,afostliantulpentruniștelegăturifoarteputernicedeprietenie.”IrinaVișan,coach,absolventăPleiade

”7mai2016,ora9:00.OColacugheață,terog…aaașiștiicumvaundeestradaTudorVianu?Tot înainte…mergidreptînfață…isemaispuneșiStradaFericirii…însă,ecevaceartrebuisăștii,îmispunebăiatul.Esteostradă cu sens unic, dacămergi în direcția aceea, nu temai poți întoarce… oricât ai încerca. Camașa e cuȘcoalaPleiade…crezicăvii‘tu’,iarpânăcândterminișcoala,deviiovariantămaibună,maiaproapedecineești cu adevărat… iar coaching-ul devine stil de viață... și da, nu temai poți întoarce… însă nici numai vreiasta!”AlinaDuciac,coach,absolventăPleiade

”Înurmăcu6 luninuaș ficrezutcăunom,oșcoală,uncursmăpotschimbaatâtdemult, fiindcăeueramperfectă,știamtot.Acum,uitându-măînurmă,realizezcâtdemultînseamnănon-judecata,ascultareaactivă,săvezipotențialuldintineșidinalții,încredereaînsine,cănoisuntemceicareneimpunemlimitele,barierele,obstacolele, că întotdeauna există cel puțin 3 soluții la situațiile care apar, toate acestea acum sunt părțiintegrante dinmine. Și da, Școala Pleiade schimbă paradigme, este testată demine, cea care acum 6 lunizâmbea în colțul gurii la o astfel de afirmație. Pentrumine coaching-ul a devenit pasiune, unmod de a fi.Mioaraestetrainerulcarepunesufletșisededicăîntotalitatemeserieisale,unomminunat,deschis,pentrucarenuexistăjumătățidemăsură,clară,obiectivă.Estetrainerulcaresepliazăcuușurințăpenevoilefiecăruicursant.Pentrumine,școalașiechipaPleiadesuntfamilaPleiade!”RalucaAdam,coach,absolventăPleiade

”CefacecaȘcoaladecoachingPleiadesăfieatâtdespecială?Mioara!Esteoadevăratăsursădeinspirațieșimăconsiderfoartenorocoasăcăamînvățatsecreteleacestuiprocesdelacoach-ulmeupreferat.Orecomandcumaredragtuturorcelorcarevorsăsedescopere,săîșiîmbunătățeascărelațiilecuceidinjurșisăajungăcei

Page 8: Prezentare Scoala Pleiade feb2017scoalapleiade.ro/prezentare_scoala_pleiade.pdf · Am creat Școala de coaching integrativ Pleiade deoarece, mai presus de orice alt lucru, prin coaching

DescoperăMagicianuldinTine!

mai buni coach-i de pe piață. Alături de Mioara, poți fi sigur că ești pe drumul potrivit pentru tine.” EliaApetroaie,coach,absolventăPleiade

”Mi-e greu să fac un rezumat al momentelor petrecute în Școala Pleiade. Aș pune pe primul plan relațiile,întrucât,dinpunctulmeudevedere, înprimulrânds-aucreatniște legăturideosebite întreparticipanți,s-auformatprieteniipecareașîndrăznisălesocotdincelecarerezistăuzuriianilor,s-anăscutoechipă.Apoi,ceeacemi-aplăcutafostorientareaaproapeexclusivăasuprapracticii,aspectcarepeminesimtcăm-aajutatsă-miformezreflexeledecoachșisăintegrezcoaching-ulpânălanivelulunuimoddeviață.Înceledinurmă,darnuînultimulrând,trainer-ulși-afolositabilitățiledeosebitepentruacreionaînmodpersonalizattușelecaresăîntregească tabloulpersonalal fiecărui cursant,astfel încât,uitându-te cuatenție lael, săpoți zări coach-ulcaresurâdecuîncredereînviitor.”CătălinIoniță,coach,absolventPleiade

"CineeMioaraȘoldan?OștiupeMioaracaunomcusufletșiunprofesionistîncoachingșitraining.Dar,maipresusdeacestelucruri,oștiupeMioaracaprietenșicaomdelacarepotînvăța.Îmiplacepersonalitateaeicreativășimodulsincerdeaintraînlegaturăcutine.Da,eclarunuldintreaceioamenicareștiesăciteascașisă descopere în interiorul tau, poate chiar mai mult decât cunoști tu despre tine. " Marius Simion,www.nlpmania.ro.

”Amdecis să o aleg peMioara ca „antrenor” personal după o ședință demonstrativă încă pe când eram înșcoaladecoaching.Șimăfelicitșiacumpentrualegereafăcută.Indiferentdesubiectulpecarel-amabordatîntimpulședințelordecoachingcuMioara-șiaufostdintoatedomeniile:business,relațiedecuplu,organizare,obiective, bani etc. - ea a știut să-mi oglindească perfect propriile blocaje, pe care nu le vedeam, și sămăghideze cu măiestrie către propriile răspunsuri. De multe ori am plecat din ședință cu revelații. Inițial, amconvenit că facem 5 ședințe, însă num-am putut opri :) și am continuat să ne vedem la două săptămâni.Mioaranutelasăsăfugidetine,chiardacătotîncercișiîncerci.Șiofaceîntr-unmodatâtdedelicat,încâtnute simți forțat șinicimăcarnu-țidai seama.Credcădăunsoidedependențăconstructivă... :)” AnaBâtcă,coach,cofondatorCentruldeParenting.ro

”CândocunoștipentruprimadatăpeMioara,aiunșoc.Șiastapentrucănuteaștepțicaopersoanăpecareovezipentruprimadatăînviațata,săteînțeleagăatâtdebine.Atuncicândvorbeșticuea,areunfelunicdeasculta.Începisăspuicevadespretine,despreviațata,despreproblemeletale...șitepoticnești...nuîțigăseșticuvinteleșinuștiicumsăexpliciceeacesimți,ceeacevrei.Atuncieacontinuăceeaceaiînceputtusăspuișieștișocatcâtdebinedescrie...ceeacesimțitu.Atâtdebinecunoașteoamenii,atâtdemultîiiubește,încâtseregăseșteînfiecarepersoanăpecareoîntâlnește.Șitocmaiacestsecretaleioajută...săteajute...Pentrucăcealtcevaaiputeasăîțidoreștidelacinevadecâtsăștiecesimțifărăsăfacieforturisăteexplici.Săștieprincetrecișicevreidelaviață,fărăsăfacieforturisăexprimiîncuvintece-țitreceprincap.Oameniicareștiusăascultesuntrari.Ceicareștiusăasculteșisășiînțeleagăsincercesimțitu...suntșimairari.Iarceicareștiusăasculte,înțelegcesimțiși...știușicumsăteajutesădeviiceamaibunăversiuneata,eibine,astfeldeoamenisuntceipecare-ivrei lângătine,alăturidetine, în fiecarezi.Mioaraesteomul, femeia,coach-ul,carenutelasă...sătelași,pânănuobțiiceeacevreidelaviață.”HoriaRadu,www.limbajulnonverbal.ro.

Singurulmodîncareveiaflaceîțipoateaducețiecoaching-ul,estesăîltrăiești.

Page 9: Prezentare Scoala Pleiade feb2017scoalapleiade.ro/prezentare_scoala_pleiade.pdf · Am creat Școala de coaching integrativ Pleiade deoarece, mai presus de orice alt lucru, prin coaching

DescoperăMagicianuldinTine!

”Ifyoudon’tknowthekindofpersonIam

AndIdon’tknowthekindofpersonyouare,

Apatternthatothersmademayprevailintheworld

Andfollowingthewronggodhome,wemaymissourstar.”

(WilliamStafford)

Modelul este unul dintre modelele de coaching create de mine din viziuneaabordării integrative, care seadresează complexității umane în varietatea și profunzimeaei, implicândpărțicheiealetuturorsferelordemanifestareaființeiumane,pecareleabordeazăpe4niveluri:material,social,psihologic(mentalșiemoțional)șispiritual.

Modelul tradițional al unei vieți de succes este un model linear: școală, facultate, job, căsătorie, copii,promovare, creșterea salariului etc. Acestmodel tradițional sugerează că vei avea succes înmod automat,atâtatimpcâtveicontinuasăprogreseziconformacestuicontinuum.Ceeaceestefoartedepartederealitate.Pasiuneapălește,neschimbămintereseleșiprioritățile,facemgreșeli...lucrurileseschimbă!

Adevărulestecănetrăimviața încicluri,exactcanatura:cele4anotimpurisearmonizeazăperfectcuviațaunuiompepământ.Fiecareanotimparepropria saenergie,pecareoputemcorelacucele4elementedeforță:pământ, foc,apă,aer.Modelul esteconstruitpebazaacestorcorelații:4planuridemanifestare–4anotimpuri–4elementedeforță–4etapedevârstă.

DimensiuneSOCIALĂ

VARAEnergie:foc

Vârstă:adolescență

DimensiunePSIHOLOGICĂTOAMNAEnergie:apăVârstă:maturitate

DimensiuneSPIRITUALĂ

IARNAEnergie:aer

Vârstă:bătrânețe

DimensiuneMATERIALĂPRIMĂVARAEnergie:pământVârstă:copilărie

Page 10: Prezentare Scoala Pleiade feb2017scoalapleiade.ro/prezentare_scoala_pleiade.pdf · Am creat Școala de coaching integrativ Pleiade deoarece, mai presus de orice alt lucru, prin coaching

DescoperăMagicianuldinTine!

FILOSOFIAMODELULUI

Primăvara se identifică, ca ciclu al vieții, cu primul an de viață și copilăria. Elementul care o definește estePĂMÂNTUL, care înseamnă naștere, renaștere, stabilitate, protecție, împământare, suport material (casă,hrană avere, bani), experiențe noi, învățare, înflorire, libertate. Verbul specific acestei energii este AMATERIALIZA.

Varase identifică,caciclualvieții, cuadolescențași tinerețea.ElementulcareodefineșteesteFOCUL,careînseamnă acțiune, voință, dinamism, pasiune, energie, ambiții arzătoare, idealuri, forță creativă, muncă,încredere,entuziasm,simbolulsuccesuluisocialșiallideruluicareschimbăvieți.VerbulspecificacesteienergiiesteAVREA.

Toamna se identifică, ca ciclu al vieții, cumaturitatea. Elementul care o definește esteAPA, care înseamnăemoții, plăcere, fluiditate, introspecție, relații, analiză, calm, înțelegere, conștientizare, comunicare,flexibilitate.VerbulspecificacesteienergiiesteACONȘTIENTIZA.

Iarna se identifică, ca ciclu al vieții, cu bătrânețea. Elementul care o definește este AERUL: care înseamnăputerementală, gândireabstractă, concentrare, focalizare, claritate, sinteză, concepție, integrare, inspirație,imaginație,înțelegeresuperioară,înțelepciune,echilibrare,misiuneapersonală.VerbulspecificacesteienergiiesteATRANSFORMA.

Înmoduldestructurareacursuriloramluatînconsideraretoateacesteelementenaturale–pentrucăalucracuființaumanăimplică,înopinianoastră,aopriviînlegăturăcuîntregulsăumediunatural.

”Oameniisuntîntotdeaunașidejaînmijloculaceva.”(JamesFlaherty)

Uncoachtrebuiesăținăminte–șiceibuninuuităniciodată–că,deșipentruelcoachingulîncepeatuncicândarelocprimaședință,pentruclientulluiprocesulvafiînceputdeja.Așadar,uncoachtrebuiesăînceapăprinaînțelege lucrul înmijlocul căruia clienții lui se află deja și totodată prin a le da posibilitatea și acestora săînțeleagăcareesteloculpotrivitalprocesuluidecoaching,încontextuldejaexistentșidinamicaluniversuluilorpersonal.

Factorulcaredeclanșeazălaunclientnevoiadecoachingeste,deobicei,percepțiaunuidecalajîntrecepoateși ce vrea să facă persoana în cauză. Persoana resimte un astfel de decalaj ca pe o ”discontinuitate”, o”defecțiune”apărută înbunulmersal vieții sale.Cum resimțim”defecțiunea”:nuputemobține ceea cenedorim, trebuie să ne schimbăm modul de viață (de exemplu, în contextul unei schimbări majore în viațaprofesionalăsaupersonală),nesimțimcopleșițidenemulțumireșisimțimdorințaimperioasădecevanouetc.Coaching-uleste,dinpunctuldevederealclientului,unmoddeeliminareaacesteidereglări.

Cumștiiînceanotimpalviețiisaleesteclientultău,atuncicândvinelatine?

Clientameaavenitlaminecuurmătoareasituație:m-amhotărâtsăîmidemisiadelajob-ulîncarestaude8ani,vreausăîmideschidpropriaafacere,carenuareniciolegăturăcudomeniulîncarelucrezacum.

Coach-ul trebuie să fie conștient că alegerea unei schimbări semnificative în viață, o schimbaremajoră detraiectorie,esteurmareaunuiprocesinteriorprincareatrecutomuldinfațasa:fiecăafostsaunughidatdeuncoach/terapeut,deciziadeschimbarevinecaurmareaunorexperiențedeviață,aunorevenimente,careaugeneratproceseinterioaredeautoanaliză.

Dacăvinelacoachînacestpunct,celmaiprobabilnevoialuiestesătranspunăprocesulinteriorînrealitateaexterioară:nouastrategiedeviață(luareadecizieideschimbare,nouaidentitateconturatăînplanmental)arenevoiedematerializareînexterior,deîmpământare.

ClientultăuseaflăînPrimăvară–dimensiuneamaterială,pecareopoțicorelacucopilăria(re-naștereaprintr-onouăidentitate):elvreasăfacălucruri,vreasăîșimaterializezeviseleșidorințele,așacă,asemeniunuicopil,încearcăideinoi,estenerăbdătorsăînvețe,explorează.Poatecăutadiverseoportunitățideinstruire,chiariaînconsideraresăseîntoarcălașcoală,pentrustudiiaprofundate.

Page 11: Prezentare Scoala Pleiade feb2017scoalapleiade.ro/prezentare_scoala_pleiade.pdf · Am creat Școala de coaching integrativ Pleiade deoarece, mai presus de orice alt lucru, prin coaching

DescoperăMagicianuldinTine!

Întrebările specificedimensiuniimateriale (depenoua identitate) sunt:Ce fac?Undeeste loculmeu?Cinesunteuînraportculumea?

Coach-ul trebuie să fie cutia de rezonanță care să îi arate în ce fel noile opțiuni de carieră se potrivesc cuvaloriledeclarateșicudirecțiadorită.

Acțiuneșideterminare–suntcaracteristicileclientuluicareseaflă înmijloculVERII,pedimensiuneasocială.Este omul care VREA TOTUL, este persoana foarte activă, care acționează, care spune că știe ce vrea de laviitor, care e hotărâtă să depășească obstacolele ce i-ar putea sta în cale. Asemeni adolescentului – vârstacorelată cu vara – clientul tău este entuziasmat de viitor, are puternice dorințe de afirmare socială, areîncredere în sine, simte în el focul creației, dar... rezultatele întârzie să apară. Este focul dorinței sale unulcreatorsauunuldistrugător?Rămânedevăzut.

Cefacecoach-ul?Înprimulrând,stabileșteobiectivele:clientultăuarenevoiedeodefinireclarăapropriilorobiective–arenevoie să știeexact ce vrea,pentruaacționa într-odirecție, altfel toateeforturile sale sunthaoticeșifărărezultate.Atuncicândvreitotul,s-arputeasănuainimic.

Întrebareaspecificădimensiuniisociale:Cevreaueu,defapt?

UnuldintrecliențiimeiesteacumînToamnă.Cumștiuasta:spunecăsesimteblocat,nuvedenicioieșiredinpăienjenișul actual al vieții lui. Zi de zi muncește la un job care nu are nicio legătură cu aspirațiile lui, cudorințelesautalentele lui.Unadintrecelemaimariprovocăripentruelestecă,deșiștiecă”trebuiesăfacăceva”,rămâneblocatîntrecut.Avenitlacoachingpentrucănumaisuportă,estenefericit,nuînțelegedecenuecapabilsăschimbeceva;vreaoviațănouă.

Cefacecoach-ul?Cautămotivațiapentruoviațănouă,explorândcaresuntconvingerilecareîllimiteazăacum,caresuntprogramelementalecareîlținblocatșicumpotfiacesteaschimbate.

Înțelegerea propriilor gânduri și emoții, care generează comportamentele actuale, determină o serie deconștientizări,procesede introspecție, întoarcereacătresine,căutareasensuluișia identității.Toamnaestedimensiuneapsihologicăaprocesuluidecoachingcarepoateduramaimultdecâtcelelalteetape.

Întrebărilespecificedimensiuniipsihologicesunt:Dece?Careestemotivatiadinspateleobiectivuluimeusaupentruobiectivulmeu?

Ceaducetoamna?Decelemaimulteori,dorințadetransformare.Pentrucatransformareasăaibăloc,estenecesarăintegrareanoilorinformațiidesprepropriaidentitateșiechilibrareaaspectelormateriale,mentalesiemotionaleșiarmonizareacuidealurileșidorințelepersoaneirespective.Este, lafelcașitoamna,unprocesinteriorcaregenereazădorințadetrecelaunnivelsuperioralexistențeisale.

Clientul își dorește scrierea unui nou scenariu de viață, are nevoie de o formă precisă a viziunii sale, estepregătitpentruschimbareșiarenevoiedecoachpentrucănuștiecumsăfacăacestlucru.

Coach-ulîlvaghidaîncreareanoiviziunișistrategiideviață.

Întrebareaspecificădimensiuniispirituale:Cumareloctransformarea?Cumdevin?Cumfactrecerea?

Când Iarna se termină, fluturele nou născut, ieșit din cocon, zboară liber către o nouă Primăvară în careviziuneasavaprindeformășisevabucuradenoiexperiențe.

Cândvinelacoach,clientulsepoateaflaînoricaredintreacesteetape.Însăcoach-ulvaaveaînvederecele4etape:

I. Cevreau–definireOBIECTIVII. Decevreau?–MOTIVAȚIApentruacelobiectiv

Page 12: Prezentare Scoala Pleiade feb2017scoalapleiade.ro/prezentare_scoala_pleiade.pdf · Am creat Școala de coaching integrativ Pleiade deoarece, mai presus de orice alt lucru, prin coaching

DescoperăMagicianuldinTine!

III. Cumobțin?–definireVIZIUNE/STRATEGIEIV. Cefac?–MATERIALIZARE,implementareaviziunii/strategiei

ȘcoalaPleiadederuleazădouăprogramedecoaching:FORMAREDEBAZĂșiMASTER,fiecaredintreeleavânddurata de 6 luni. Certificatul A.N.C. de Specialist în activitatea de coaching se obține după parcurgereaprogramuluideFORMAREDEBAZĂ.

FORMAREDEBAZĂÎNCOACHING(CERTIFICAREA.N.C.)

MODUL1-FundamenteleprocesuluidecoachingSubiecteabordate

• Bazeleteoreticeșiexperiențialealeprocesuluidecoaching• Paradigmelecoachinguluiintegrativ:conceptecheiedinpsihologiaumanistă,cognitiv-

comportamentalășiprogramareneurolingvisticăaplicateîncoaching• Domeniideaplicabilitatealecoachingului

o Coachingînafacerișicoachingînviațapersonalăo Coachinglanivelindividualșicoachingdegrup

• Diferenţeledintrecoachingşialteprofesiisuportînrudite• Beneficiișilimitealecoachingului• Tipuridecoaching• Aptitudinifundamentaleîncoaching:ascultareactivă,întrebăriputernice,recadrări.

MODUL2-Coaching-ul–unprocescondusdeclientSubiecteabordate

• Ascultareaactivășiniveluriledeascultareîncoaching.• Prezențacainstrumentdecoaching-tehnicideactivareșimenținereaprezențeiîntimpulprocesului

decoaching.• Prezențaînraportcurelațiadecoaching• Setareacadruluidecoachingcaalegereliberășiîncunoștințădecauzăpentruclient• CLIENT.Concepțiideviață.Speranțeșitemeri• COACH.Identitateșicompetențe.Convingerișivalori.• Etapeleprocesuluidecoaching• Tehnicidecoaching:calibrare,recadrări,confruntare.

MODUL3-RelațiadecoachingSubiecteabordate

• Eticăşideontologieîncoachingo Cadrullegalalactivităţiidecoachingo Standardeprofesionalespecifice

• Crearearelațieidecoachingo Stabilireaîncrederiișiaintimitățiio Punctepericuloase–cele3întrebări(nepuse)dinminteaoricăruicliento Tipuridenevoio Rolurilecoach-ului

Page 13: Prezentare Scoala Pleiade feb2017scoalapleiade.ro/prezentare_scoala_pleiade.pdf · Am creat Școala de coaching integrativ Pleiade deoarece, mai presus de orice alt lucru, prin coaching

DescoperăMagicianuldinTine!

• Raportuldeafinitateo Nivelsomatic–reacțiifiziceo ”Primaîntrebare”o Tehnicilanivelulcomunicăriiverbale,non-verbale,para-verbaleo Stabilireaşimenţinerearaportuluio Calibrareaclientuluișiadaptareaabordăriiînfuncțiedestilulclientului

• Structură/vs/conținut.o Identificareastructurilordegândirealeclientului

• Tehnicideaccesarealaturiiemoționaleaclientului/obiectivului.

MODUL4–StabilireașiatingereaobiectivelorSubiecteabordate

• Gândireaorientatăspreobiective• Modeldestabilireaobiectivelor

o Accesareaşiconstruirearesurseloro Evaluareainformaţiilorşiluareadeciziiloro Concepereaplanuluideacțiuneo Monitorizareașievaluareaprogreselor

• Rolurișiidentitățialeclientului.Tehnicideconștientizareo Explorarearoluluijucatdeclient.Fapteșiinterpretări.o Povesteaclientului–cadredereferință,recadrări.o Agendeascunseșimotivațiiinconștiente.o Influențafactorilorexterni

• Întrebăridediferențiere• Modelulnivelurilorpsihologice• Stimulareaînvăţăriicontinueșiaproactivitățiiprincoaching

MODUL5–Auto-observare.Ridicareaniveluluideconștientizare.Subiecteabordate

• Auto-coaching.• Nivelurideconștientizare:valori,convingeri,emoții,comportamente.• Modeldebusinesscoaching:

o Definireaviziuniiio Stabilireaobiectivuluideperformanțăo Definireastrategiei,aplanuluideacțiuneșidemonitorizare.

• Instrumentedegândiresistemicăpentruconștientizareșifacilitareaschimbării

MODUL6-Coachingdegrup.MarketingșivânzareSubiecteabordate

• Coachingînorganizații(businesscoaching)o Modalităţideimplementareacoachinguluiînorganizaţii.o Contractareaîncoachingorganizational.o Coachinglaniveldeechipă.

• Contractareaînlifecoachingșiînbusinesscoaching.Contractulcomercialdeprestareaserviciilor.• Limitelecoaching-uluiîncazulunordependențe.

Page 14: Prezentare Scoala Pleiade feb2017scoalapleiade.ro/prezentare_scoala_pleiade.pdf · Am creat Școala de coaching integrativ Pleiade deoarece, mai presus de orice alt lucru, prin coaching

DescoperăMagicianuldinTine!

• Dezvoltareacontinuăacoach-lui:obiectivepersonale,stilulpropriu,puncteforte/puncteslabe.• Supervizareșimentorat.• BrandPersonal–marketingtips&tricks• Vânzareaserviciilordecoaching.• EXAMENANC–certificareSpecialistîncoaching

MASTERÎNCOACHINGInstrumentedinpsihologiepentrughidareaprocesuluidecoaching,indiferentcăestelifesaubusinesscoaching.

MODUL1.Analizătranzacțională.Subiecteabordate

• ANALIZATRANZACȚIONALĂ–aplicatăînstrategiidenegociere,conflictmanagement,încomunicare;aplicabilăînbusinesscoaching,lifecoaching,groupcoaching

o ModelPACo Tipuridetranzacțiio Pozițiideviațăo Joculpsihologic

MODUL2.CoachingcuNLPSubiecteabordate

• COACHINGCUNLPo PozițiaMETA.Conștientizareașischimbareaemoțiilordinproprievoință.o Pozițiiperceptuale(psihodramă)o Misiuneapersonală

MODUL3.Atașament.Tehniciproiective.Subiecteabordate

• ATAȘAMENTULo Bazeleneuropsihologicealeatașamentuluio Tipurideatașamento Dependențe:emoțională,workoholic,substanțe,alcooletc.

• TEHNICIPROIECTIVE.AdultAttachmentProjective

MODUL4.TEHNICIDERELAXARESubiecteabordate

• Tehniciderelaxareo TehnicaSchultzo TransaDanielDavid

• Modeldecoaching360.Identificareamodurilordeafi,adeciziilorinconștiente,aconvingerilorlimitativeșischimbareaacestora

MODUL5.INTELIGENȚASPIRITUALĂSubiecteabordate

• Metaforacainstrumentdecoaching• CălătoriaErouluicainstrumentdecoaching• Modelealternativedinterapiiorientale

Page 15: Prezentare Scoala Pleiade feb2017scoalapleiade.ro/prezentare_scoala_pleiade.pdf · Am creat Școala de coaching integrativ Pleiade deoarece, mai presus de orice alt lucru, prin coaching

DescoperăMagicianuldinTine!

MODUL6.Coaching360°Subiecteabordate

• Modelul4DimensionalCoaching• Construireademodeledecoaching360°• Sesiunidemonstrativeînstilulpropriualcoach-ului

CÂNDȘIUNDEAULOCCURSURILE:

• MODULE:Sâmbătașiduminica,orele10-19,unweekendînfiecarelună.

• MASTERMIND:joia,orele18-22,dedouăoripelună.

ADRESA:StradaTudorVianunr.50A(zonaDorobanți-Floreasca)

Parteateoreticăacursului reprezintă25%dintimp,restulde75%dintimpfiindaplicareapractică,decătrecursanți,aconceptelorprezentate.

”Mulțiinvestitorivorsăfacăaziceeacearfitrebuitsăfacăieri.”LarrySummers

FORMAREÎNCOACHINGDURATA:6LUNI

MASTERÎNCOACHINGDURATA:6LUNI

1890€ 1890€PLATAÎN6RATE

INCLUDE

♦ Cursurile,structurateîn6module,cuprinzândbazăteoretică25%,practica75%

♦ Suportdecurs,cuprinzândstudiidecazșiinformațiiesențialeînformareaunuicoach

♦ 24deîntâlniritipmastermindpean,cuaccespeviață,undeveipracticaalăturidecoach-i

cuexperiență♦ 2ședințeindividualedementoring,cu

MioaraȘoldan♦ 2ședințedesupervizare,cuMioaraȘoldan♦ certificareANC–specialistîncoaching

*pentruplataintegralăseacordădiscount

PLATAÎN6RATE

INCLUDE♦ Cursuristructuratepeariialepsihologiei:

coachingcuNLP,analizătranzacțională,bazeleatașamentuluișidependențelor

♦ Suportdecurs,custudiidecazșiinformațiiesențialeînformareaunuiMasterCoach

♦ 24deîntâlniritipmastermindpean,cuaccespeviață,undeveipracticaalăturidecoach-i

cuexperiență♦ 2ședințeindividualedementoring,cu

MioaraȘoldan♦ 2ședințedesupervizare,cuMioaraȘoldan

*pentruplataintegralăseacordădiscount

Page 16: Prezentare Scoala Pleiade feb2017scoalapleiade.ro/prezentare_scoala_pleiade.pdf · Am creat Școala de coaching integrativ Pleiade deoarece, mai presus de orice alt lucru, prin coaching

DescoperăMagicianuldinTine!

”Lanivelelementar,coachingulesteotehnică,prinpracticădevineaptitudine,iarprindevotamentpoatedevenioformădeartă,mereualta,mereuooportunitatedeaînvăța.”(JohnWhitmore)

ProgramuldeformareesteproiectatînacordcustandardeleInternationalCoachingFederation(ICF)șiAutoritateaNationalapentruCalificari(ANC).

A.N.C.

Absolvențiiprogramuluideformarepotpracticaactivitateadecoaching,cașispecialiști,imediatdupăobținereaCertificatului.Formadeorganizarepoatefipersoanăfizicăautorizate,societatecurăspunderelimitatesaucoachinternîncadrulunororganizații.

I.C.F.

ProgramuldeformareesteproiectatînacordcustandardeleInternationalCoachingFederation(ICF)șipuneladispozițiacursanțilortoateresurselenecesare,astfelîncîtabsolvențiipotaplicaînvedereaobțineriicertificăriideAssociatedCertifiedCoach(ACC),prinmetodaportofoliului.

Page 17: Prezentare Scoala Pleiade feb2017scoalapleiade.ro/prezentare_scoala_pleiade.pdf · Am creat Școala de coaching integrativ Pleiade deoarece, mai presus de orice alt lucru, prin coaching

DescoperăMagicianuldinTine!

StradaTudorVianunr.50

Sector1,București mobil:[email protected]


Recommended