+ All Categories
Home > Documents > Manual Identitate Vizuala PODCA

Manual Identitate Vizuala PODCA

Date post: 13-Aug-2015
Category:
Upload: vladmihu
View: 125 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 143 /143
MANUAL de identitate vizuală
Transcript
Page 1: Manual Identitate Vizuala PODCA

MANUALde identitate vizuală

Page 2: Manual Identitate Vizuala PODCA

CUPRINSIntroducere

1. Elemente de bază1.1 Denumirea şi logo-ul PODCA 1.2 Culori 1.3 Fundaluri 1.4 Spaţiere 1.5 Aşezarea în pagină1.6 Recomandări de utilizare a logo-ului Uniunii Europene 1.7 Recomandări de utilizare a logo-ului Guvernului României 1.8 Recomandări de utilizare a logo-ului Fondurilor Structurale 1.9 Situaţii interzise1.10 Informaţii obligatorii1.11. Fonturi

2. Corespondenţă2.1 Documente cu antet2.2 Plicuri2.3 Etichetă CD / Copertă CD2.4 Mapă2.5 Carte de vizită

2.7 Semnătură e-mail2.8 Semnalizare sediu

3. Materiale informative3.1 Broşuri3.2 Pliante 3.3 Postere3.4 Bannere3.5 Fotografii / Ilustraţii

4. Obiecte promoţionale

5. Măsurile de informare și publicitate pentru beneficiarii PO DCA

Page 3: Manual Identitate Vizuala PODCA

INTRODUCERE

Page 4: Manual Identitate Vizuala PODCA
Page 5: Manual Identitate Vizuala PODCA

Activităţile de comunicare privind modul de utilizare a Fondurilor Structurale în România urmăresc creşterea nivelului de informare, conştientizare şi transparenţă în ceea ce priveşte asistenţa oferită ţării noastre de către Uniunea Europeană şi crearea unei imagini coerente a acesteia. Comunicarea trebuie să reflecte conţinutul activităţilor finanţate prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) şi trebuie să garanteze un grad înalt de transparenţă în utilizarea fondurilor.

Manualul de identitate vizuală pentru PODCA a fost elaborat pentru a sprijini Autoritatea de Management pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi beneficiarii de finanţare prin acest Program Operaţional (autorităţi centrale, locale, ONG-uri, diverse entități, etc.) în îndeplinirea măsurilor de informare

şi publicitate de care sunt responsabili.

Beneficiarii finanţărilor au obligaţia, conform prevederilor contractuale, de a promova faptul că proiectele sunt finanţate de Uniunea Europeană şi de Guvernul României prin PODCA.

Manualul de identitate vizuală este utilizat pentru: panouri de promovare, plăci permanente, afişe, publicaţii şi alte materiale cu caracter informativ (inclusiv CD-uri şi DVD-uri), materiale audio-video, site-uri web, comunicate de presă, prezentări, anunţuri publicitare.Pentru toate materialele se vor folosi modelele de design prezentate în acest manual. Dacă modelul căutat lipsește, el va fi creat, respectându-se indicaţiile din manual şi dimensiunile prezentate.Autoritatea de Management pentru Dezvoltarea Capacităţii

Administrative şi beneficiarii vor aloca resursele financiare necesare pentru aplicarea regulilor de identitate vizuală.Acest manual prezintă:

• elementele care trebuie utilizate în vederea promovării identităţii vizuale a PODCA, inclusiv elementele grafice;

• regulile de utilizare a acestor elemente;

• situaţiile în care excepţii de la aceste reguli sunt permise.

În promovarea PODCA, succesul va fi asigurat și de consecvenţa cu care sunt aplicate aceste reguli.

Page 6: Manual Identitate Vizuala PODCA
Page 7: Manual Identitate Vizuala PODCA

1.Elemente de bază / 1.1 Denumirea şi logo-ul PODCA

Page 8: Manual Identitate Vizuala PODCA

DenumireDenumirea completă esteProgramul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

Denumirea scurtă este PODCA.

Ambele variante de utilizare a numelui sunt corecte şi pot fi folosite alternativ, pentru diversitate lexicală.

Utilizarea corectă a denumirii programului, fie în varianta completă, fie în cea scurtă, este obligatorie pe toate materialele publicitare, ca o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unui brand puternic.

Logo-ul PODCALogo-ul PODCA este format din sigla PODCA şi sloganul “Inovaţie în administraţie”.

Logo-ul PODCA are cel mai important rol, din punctul de vedere al comunicării vizuale.

Logo-ul PODCA nu trebuie recreat în nici o circumstanţă. Se vor folosi doar variantele de logo prezentate în acest manual.

Dimensiunea minimă admisă a logo-ului este de 10 mm pe înălţime (cu sloganul inclus).

Page 9: Manual Identitate Vizuala PODCA

5

Page 10: Manual Identitate Vizuala PODCA

1.Elemente de bază / 1.2 Culori

Page 11: Manual Identitate Vizuala PODCA

Culori

Culorile principale ale logo-ului PODCA sunt Piction Blue, Bay of Many şi nuanţele de gri Gravel şi Gray Chateau.

În materialele tipărite, va fi utilizat codul CMYK, iar în cadrul celor de pe web şi în aplicaţiile electronice, va fi folosit codul RGB.

65 | 5 | 5 | 0 99 | 96 | 4 | 0 65 | 58 | 55 | 34 42 | 33 | 32 | 0

Piction Blue Bay of Many Gravel Gray Chateau

156 | 158 | 160 46 | 49 | 146 81 | 80 | 82 156 | 158 | 160

Piction Blue 56.2 Bay of Many

GRADIENT

Page 12: Manual Identitate Vizuala PODCA

6

Page 13: Manual Identitate Vizuala PODCA

1.Elemente de bază / 1.3 Fundaluri

Fundaluri

Pentru logo-ul color PODCA este recomandat fundalul alb.

Page 14: Manual Identitate Vizuala PODCA

7

Page 15: Manual Identitate Vizuala PODCA

1.Elemente de bază / 1.4 Spaţiere

Spaţiere

Pentru a avea impactul şi vizibilitatea maxime, nu este obligatoriu ca logo-ul să fie foarte mare, mai eficientă este prezenţa unui spaţiu alb în jurul semnăturii grafice, pentru a o individualiza şi a o separa de elementele din jur (marginea paginii, alte logo-uri, elemente grafice etc.).

Spaţiul liber trebuie să respecte indicaţiile din imaginea alăturată. Unitatea de măsură o reprezintă semnul grafic din compoziţia logo-ului, atât pe lăţime (pentru distanţa pe orizontală) cât şi pe înălţime (distanţa pe verticală).

Logo-ul se foloseşte numai împreună cu sloganul, nu este permisă folosirea lui fără slogan.

Page 16: Manual Identitate Vizuala PODCA

8

Page 17: Manual Identitate Vizuala PODCA

1.Elemente de bază / 1.5 Aşezarea în pagină

Aşezarea în pagină

Dimensiunea logo-ului PODCA şi poziţionarea acestuia se determină în funcţie de dimensiunea materialului pe care apare, conform cu reprezentarea grafică de pe această pagină.

Page 18: Manual Identitate Vizuala PODCA

9

Page 19: Manual Identitate Vizuala PODCA

1.Elemente de bază / 1.5 Aşezarea în pagină

Aşezarea în pagină

Pe prima pagină a oricărui document logo-ul PODCA va apărea în partea de sus a paginii, de la stânga la dreapta, în ordinea următoare: Uniunea Europeană, Guvernul României, logo-ul PODCA şi Fondurile Structurale. Excepţii de la această regulă fac doar materialele de corespondenţă, unde logo-ul PODCA va fi poziţionat conform cu specificaţiile din acest manual.

Orice alt logo (ex.: logo-ul beneficiarului) poate fi aplicat numai în partea de jos a paginii, recomandarea fiind la mijloc, conform cu regulile de poziţionare specificate în manual.

Page 20: Manual Identitate Vizuala PODCA

10

Page 21: Manual Identitate Vizuala PODCA

1.Elemente de bază / 1.6 Recomandări de utilizare a logo-ului Uniunii Europene

Page 22: Manual Identitate Vizuala PODCA

Recomandări de utilizare a logo-ului Uniunii Europene

Sigla Uniunii Europene este un steag albastru dreptunghiular a cărui lungime este o dată şi jumătate mai mare decât înălţimea. Cele 12 stele galbene, situate la intervale egale, formează un cerc imaginar al cărui centru se află la intersecţia diagonalelor dreptunghiului. Raza acestui cerc este egală cu o treime din înălţimea steagului.

Textul “UNIUNEA EUROPEANĂ” face

parte din logo şi este obligatoriu.

Culori

Simbolul are următoarele culori: Pantone Reflex Blue pentru suprafaţa steagului şi Pantone Process Yellow pentru stele, cu excepţia folosirii logo-ului la o culoare, caz în care se va folosi Pantone Reflex Blue, NEGRU sau ALB. Pe web şi alte aplicaţii electronice, se va folosi RGB.

Fundaluri

Se recomandă plasarea siglei pe un fundal alb. Dacă totuşi se foloseşte un fundal multicolor, sigla va avea un contur alb cu grosimea egală cu 1/25 din înălţimea dreptunghiului.

CMYK RGB PANTONE

C4R 255 PMS

M 0G 255 PANTONE

Y 93B 0 YELLOW

K 0

C 100R 0 PMS

M 72G 71 REFLEX

Y 0B 152 BLUE

K 6

Page 23: Manual Identitate Vizuala PODCA

11

Page 24: Manual Identitate Vizuala PODCA

1.Elemente de bază / 1.7 Recomandări de utilizare a logo-ului Guvernului României

Page 25: Manual Identitate Vizuala PODCA

Recomandări de utilizarea logo-ului Guvernului României

Logo-ul Guvernului României este format din stema României şi menţiunea “GUVERNUL ROMÂNIEI”. Guvernul României cofinanţează majoritatea programelor finanţate de Uniunea Europeană în România. Prin urmare, logo-ul Guvernului va figura pe toate produsele de comunicare ale acestor programe.

Culori

Codurile de culoare CMYK vor fi folosite pentru toate materialele tipărite, cu excepţia folosirii logo-ului la o culoare, caz în care se va folosi NEGRU sau ALB.Pe web şi alte aplicaţii electronice, se va folosi RGB.

Fundaluri

Pentru logo-ul Guvernului României este recomandat fundalul alb.

Varianta monocromă a logo-ului va fi folosită în cazul fundalului colorat sau a celui cu fotografie.

CMYK RGB

C 0R 0

M 0G 0

Y 0B 0

K 100

C 0R 187

M 0G 189

Y 0B 191

K 30

C 0R 236

M 100G 28

Y 100B 36

K 0

C 0R 255

M 18G 256

Y 100B 0

K 0

C 100R 0

M 60G 102

Y 0B 178

K 0

Page 26: Manual Identitate Vizuala PODCA

12

Page 27: Manual Identitate Vizuala PODCA

1.Elemente de bază / 1.8 Recomandări de utilizare a logo-ului Fondurilor Structurale

Recomandări de utilizarea logo-ului Fondurilor Structurale

CMYK RGB

C 0R 0

M 0G 0

Y 0B 0

K 100

C 0R 130

M 0G 130

Y 0B 130

K 55

C 0R 30

M 0G 25

Y 0B 25

K 87

C 0R 200

M 94G 55

Y 99B 30

K 0

C 4R 255

M 5G 245

Y 93B 0

K 0

C 95R 0

M 49G 90

Y 0B 160

K 0

Page 28: Manual Identitate Vizuala PODCA

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale a elaborat şi a înregistrat logo-ul Fondurilor Structurale în România, simbolizând cooperarea dintre România şi Uniunea Europeană.

Logo-ul este compus din steagul României şi opt dintre stelele steagului UE, înscrise într-un cerc, însoţite de textul “Fondurile Structurale 2007-2013”.

Culori

Codurile de culoare CMYK vor fi folosite pentru toate materialele tipărite, cu excepţia folosirii logo-ului la o culoare, caz în care se va folosi NEGRU sau ALB.

Pe web şi alte aplicaţii electronice, se va folosi RGB.

Fundaluri

Pentru logo-ul Fondurilor Structurale este recomandat fundalul alb.Varianta monocromă a logo-ului va fi folosită în cazul fundalului colorat sau a celui cu fotografie.

Instrumente Structurale 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

Page 29: Manual Identitate Vizuala PODCA

13

Page 30: Manual Identitate Vizuala PODCA

1.Elemente de bază / 1.9 Situaţii interzise

Page 31: Manual Identitate Vizuala PODCA

Situaţii interzise

Logo-ului PODCA nu poate fi rotit sau înclinat.

De asemenea, nu este permisă

schimbarea poziţiei elementelor grafice

din logo.

Nu este permisă nici aplicarea efectelor de orice tip, a umbrelor, deformarea logo-ului sau schimbarea tipului de caracter al sloganului.

aşa nu aşa nu aşa nu

aşa nu

Page 32: Manual Identitate Vizuala PODCA

aşa nu aşa nu

Page 33: Manual Identitate Vizuala PODCA

14

Page 34: Manual Identitate Vizuala PODCA

1.Elemente de bază / 1.10 Informaţii obligatorii

Informaţii obligatorii

Page 35: Manual Identitate Vizuala PODCA

1. Textul: “Inovaţie în administraţie.” va apărea pe toate materialele de promovare finanţate prin program, poziţionat după cum urmează:

• dacă documentul are o singură

pagină, textul va apărea pe aceasta;

• dacă documentul are mai multe pagini (ex: broşură), textul va apărea pe coperta 4, lângă caseta tehnică.

2. Pe ultima copertă a oricărui document se plasează o casetă tehnică, ce va conţine următoarele:

• Titlul proiectului

• Editorul materialului

• Data publicării

• Textul (disclaimer): “Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.”

3. Adresa paginii de web a programului(www.fonduriadministratie.ro) va apărea pe toate materialele.

Dacă materialul are o singură pagină (ex: poster) adresa de web va apărea în partea de jos. Dacă materialul conţine mai multe pagini, adresa de web va fi inclusă pe ultima copertă sau pagină.

Pentru machetarea acestor informaţii se folosesc distanţele definite deja de poziţionarea logo-ului, fie că documentul are o pagină sau mai multe.

* cu excepţia articolelor promoţionale mici: pixuri, etichete etc. Aceste obiecte vor fi inscripţionate cu sigla UE, denumirea fără abreviere „Uninunea Europeană“, sigla Guvernului României, sigla PODCA şi adresa paginii de web a programului

(www...........)

Inovaţie în administraţie!Proiect selectat în cadrul Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi cofinanţat

de Uniunea Europeană prin Fondul Social European.

Titlul programuluiEditorul materialului

Data publicării

Page 36: Manual Identitate Vizuala PODCA

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Page 37: Manual Identitate Vizuala PODCA

15

Page 38: Manual Identitate Vizuala PODCA

1.Elemente de bază / 1.11 Fonturi

Page 39: Manual Identitate Vizuala PODCA

Fonturi

Familia de fonturi de folosit pentru toate materialele PODCA este Hoefler Text. Stilurile Regular şi Italic sunt pentru corpul de text, Bold şi BoldItalic pentru titluri, subtitluri, etc, iar Black şiBlackItalic se vor folosi pentru a scoate în evidenţă părţi din corpul de text.

Text HoeflerTextRomABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 @#$§!?+*

Text HoeflerTextItalicRomABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 @#$§!?+*

Titlu HoeflerTextBoldRomABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 @#$§!?+*

Titlu HoeflerTextBoldItalicRomABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 @#$§!?+*

Subliniere HoeflerTextBlackRomABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 @#$§!?+*

Subliniere HoeflerTextBlackItalicRomABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 @#$§!?+*

Page 40: Manual Identitate Vizuala PODCA

16

Page 41: Manual Identitate Vizuala PODCA

2.Corespondenţă / 2.1 Documente cu antet / Foaie cu antet

Foaie cu antet color

Pe foaia cu antet color aranjarea logo-urilor ţine cont de distanţele logo-ului PODCA, şi de familia de fonturi aleasă.

Parte fixă, invariabilă, este deja definită în acest manual, iar textul urmează să fie plasat la 5 cm de marginea superioară a documentului şi la 1,6 cm de marginea stângă.

Page 42: Manual Identitate Vizuala PODCA

17

Page 43: Manual Identitate Vizuala PODCA

2.Corespondenţă / 2.1 Documente cu antet / Foaie cu antet

Foaie cu antet alb-negru

Pe foaia cu antet alb-negru aranjarea logo-urilor ţine cont de distanţele logo-ului PODCA, şi de familia

de fonturi aleasă.

Parte fixă, invariabilă, este deja definită în acest manual, iar textul urmează să fie plasat la 5 cm de marginea superioară a documentului şi la 1,6 cm de marginea stângă.

Page 44: Manual Identitate Vizuala PODCA

18

Page 45: Manual Identitate Vizuala PODCA

2.Corespondenţă / 2.1 Documente cu antet / Fax

Fax

Fax-ul este alb-negru, iar aranjarea logo-urilor ţine cont de distanţele logo-ului PODCA, şi de familia de fonturi aleasă.

Parte fixă, invariabilă, este deja definită în acest manual, iar textul urmează să fie plasat la 8 cm de marginea superioară a documentului şi la 1,6 cm de marginea stângă.

Page 46: Manual Identitate Vizuala PODCA

19

Page 47: Manual Identitate Vizuala PODCA

2.Corespondenţă / 2.1 Documente cu antet / Memo

Memo

Memo-ul este alb-negru, iar aranjarea logo-urilor ţine cont de distanţele logo-ului PODCA, şi de familia

de fonturi aleasă.

Parte fixă, invariabilă, este deja definită în acest manual, iar textul urmează să fie plasat la 8 cm de marginea superioară a documentului şi la 1,6 cm de marginea stângă.

Page 48: Manual Identitate Vizuala PODCA

20

Page 49: Manual Identitate Vizuala PODCA

2.Corespondenţă / 2.2 Plicuri

Plic DL

Plicurile DL, C4 şi C5 sunt definite în acest manual, respectând distanţele logo-ului PODCA, şi familiade fonturi aleasă.

Alte dimensiuni de plicuri se pot dezvolta ulterior, respectând regulile definite în acest manual.

Page 50: Manual Identitate Vizuala PODCA

21

Page 51: Manual Identitate Vizuala PODCA

2.Corespondenţă / 2.2 Plicuri

Plic C4

Page 52: Manual Identitate Vizuala PODCA

22

Page 53: Manual Identitate Vizuala PODCA

2.Corespondenţă / 2.2 Plicuri

Plic C5

Page 54: Manual Identitate Vizuala PODCA

23

Page 55: Manual Identitate Vizuala PODCA

2.Corespondenţă / 2.3 Etichetă CD / Copertă CD

Etichetă CD / Copertă CD

Eticheta de CD, de 118mm diametru şi plicul de CD sunt definite în acest manual, respectând distanţele logo-ului PODCA, şi familia de fonturi aleasă.

Alte dimensiuni de plicuri sau etichete de CD se pot dezvolta ulterior, respectând regulile definite în acest manual.

Page 56: Manual Identitate Vizuala PODCA

24

Page 57: Manual Identitate Vizuala PODCA

2.Corespondenţă / 2.4 Mapă

Mapă

Mapa a fost dezvoltată folosind mai mult decât doar elementele obligatorii, mai precis s-a folosit grafica simbolului grafic din compoziţia logo-ului PODCA pentru a crea o unitate cu identitatea şi a adăuga un plus de identitate brand-ului.

Alte dimensiuni de mape se pot dezvolta ulterior, respectând regulile definite în acest manual.

Page 58: Manual Identitate Vizuala PODCA

25

Page 59: Manual Identitate Vizuala PODCA

2.Corespondenţă / 2.5 Carte de vizită

Carte de vizită

Şi cartea de vizită a fost dezvoltată folosind mai mult decât doar elementele obligatorii, mai precis s-a folosit grafica simbolului grafic din compoziţia logo-ului PODCA pentru a crea o unitate cu identitatea, tot pentru a adăuga un plus de identitate brand-ului.

Page 60: Manual Identitate Vizuala PODCA

26

Page 61: Manual Identitate Vizuala PODCA

2.Corespondenţă / 2.6 Prezentare Power Point

Coperta

Prezentarea Power Point are o construcţie simplă, care imită elementele create până acum şi în plus foloseşte în alt mod elementul grafic din logo.

Pentru copertă se recomandă a se folosi familia de fonturi aleasă (Hoefler Text) iar pentru paginile de interior Arial.

Page 62: Manual Identitate Vizuala PODCA

27

Page 63: Manual Identitate Vizuala PODCA

2.Corespondenţă / 2.6 Prezentare Power Point

Pagină de interior

Page 64: Manual Identitate Vizuala PODCA

28

Page 65: Manual Identitate Vizuala PODCA

2.Corespondenţă / 2.6 Prezentare Power Point

Pagină de interior

Page 66: Manual Identitate Vizuala PODCA

29

Page 67: Manual Identitate Vizuala PODCA

2.Corespondenţă / 2.7 Semnătură e-mail

Semnătură e-mail

Semnătura de e-mail conţine toate elementele de identificare folosite şi în cartea de vizită, eliminându-se în cazul ei elementul grafic decorativ, semnătura de e-mail dorindu-se a fi doar un instrument de comunicare a informaţiilor de contact.

Page 68: Manual Identitate Vizuala PODCA

30

Page 69: Manual Identitate Vizuala PODCA

2.Corespondenţă / 2.8 Semnalizare sediu

Semnalizare sediu

Pentru semnalizarea sediului PODCA (central sau în teritoriu) s-au creat 3 elemente necesare şi suficiente: caseta luminoasă de la intrare, direcţionalele folosite pentru îndrumare mai departe si plăcuţele de uşă, care să puncteze final destinaţia vizitatorului.

Page 70: Manual Identitate Vizuala PODCA

31

Page 71: Manual Identitate Vizuala PODCA

3.Materiale informative / 3.1 Broşuri

Broşuri

Page 72: Manual Identitate Vizuala PODCA

Se va ţine cont de:• regulile de poziţionare pentru logo-uri,

• culorile în funcţie de background-ul folosit

• familia de fonturi.

Broşurile se pot dezvolta atât cu elemente grafice vectoriale câtşi cu fotografii.

Pentru interior se pot folosi jocurile de culori, dimensiuni de corp de literă diferite, distanţe mai mari sau mai mici între paragrafe pentru sublinierea pasajelor de text.

Page 73: Manual Identitate Vizuala PODCA

32

Page 74: Manual Identitate Vizuala PODCA

3.Materiale informative / 3.2 Pliante

Pliante

Se va ţine cont de:• regulile de poziţionare pentru logo-uri,

• culorile în funcţie de background-ul folosit

• familia de fonturi.

Şi pliantele se pot dezvolta atât cu elemente grafice vectoriale cât şi cu fotografii. Se pot folosi jocurile de culori, dimensiuni de corp de literă diferite, distanţe mai mari sau mai mici între paragrafe pentru sublinierea pasajelor de text.

Page 75: Manual Identitate Vizuala PODCA

33

Page 76: Manual Identitate Vizuala PODCA

3.Materiale informative / 3.3 Postere

Postere

Se vor respecta regulile de poziţionare pentru logo-uri, culorile în funcţie de background-ul folosit şi familia de fonturi.

Imaginile trebuie alese astfel încât să

comunice cât mai bine mesajul dorit.

Textele, în cazul în care se poziţionează

pe imagine, se pot alinia la dreapta sau la

stânga aşa încât mesajul să fie vizibil, în

funcţie de imaginea folosită.

Se poate folosi şi varianta cu mesajul poziţionat sub imagine, caz în care mesajul se aliniază la stânga.

Page 77: Manual Identitate Vizuala PODCA

34

Page 78: Manual Identitate Vizuala PODCA

3.Materiale informative / 3.4 Bannere

Bannere

Se vor respecta regulile de poziţionare pentru logo-uri, culorile în funcţie de background-ul folosit şi familia de fonturi.

Imaginile trebuie alese astfel încât să

comunice cât mai bine mesajul dorit.

Page 79: Manual Identitate Vizuala PODCA

35

Page 80: Manual Identitate Vizuala PODCA

3.Materiale informative / 3.5 Fotografii / Ilustraţii

Fotografii / Ilustraţii

Pentru ilustraţii, recomandarea e să se folosească pe cât posibil elemente grafice definite deja în acest manual, iar culorile să fie cele alese deja.

Fotografiile trebuie alese astfel încât să servească maxim scopului ales, evitându-se mesajele prea explicite, pentru ca doar la nivel de fotografie să se exprime ideea cu mai multe faţete. Se pot folosi fotografii din orice gamă, de la personaje umane la construcţii civile şi industriale, peisaje. Totul, cu riscul de a ne repeta, pentru a sluji cât mai bine scopului materialului dezvoltat..

Page 81: Manual Identitate Vizuala PODCA

36

Page 82: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.1 Mousepad

Mousepad

Mousepad-ul va fi negru. Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 83: Manual Identitate Vizuala PODCA

37

Page 84: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.2 Tricou

Tricou

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 85: Manual Identitate Vizuala PODCA

38

Page 86: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.3 Cană

Cană

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 87: Manual Identitate Vizuala PODCA

39

Page 88: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.4 Pix

Pix

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 89: Manual Identitate Vizuala PODCA

40

Page 90: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.4 Pix

Pix categoria 3

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 91: Manual Identitate Vizuala PODCA

41

Page 92: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.5 Cutie cărţi de vizită

Cutie cărţi de vizită

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 93: Manual Identitate Vizuala PODCA

42

Page 94: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.6 Toc pentru ochelari

Toc pentru ochelari

Tocul de ochelari va fi de culoare albastră. Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 95: Manual Identitate Vizuala PODCA

43

Page 96: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.7 Şapcă

Şapcă

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 97: Manual Identitate Vizuala PODCA

44

Page 98: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.8 Memory Stick

Memory Stick

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 99: Manual Identitate Vizuala PODCA

45

Page 100: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.9 Ceas de birou

Ceas de birou

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 101: Manual Identitate Vizuala PODCA

46

Page 102: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.10 Ceas de birou cu ecran mare

Ceas de birou cu ecran mare

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 103: Manual Identitate Vizuala PODCA

47

Page 104: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.11 Post-it

Post-it

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 105: Manual Identitate Vizuala PODCA

48

Page 106: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.12 Suport post-it

Suport post-it

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 107: Manual Identitate Vizuala PODCA

49

Page 108: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.13 Rucsac

Rucsac

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 109: Manual Identitate Vizuala PODCA

50

Page 110: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.14 Minge anti-stres

Minge anti-stres

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 111: Manual Identitate Vizuala PODCA

51

Page 112: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.15 Breloc

Breloc

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 113: Manual Identitate Vizuala PODCA

52

Page 114: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.16 Geantă laptop

Geantă laptop

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 115: Manual Identitate Vizuala PODCA

53

Page 116: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.17 Cană termoizolantă

Cană termoizolantă

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 117: Manual Identitate Vizuala PODCA

54

Page 118: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.18 Lanternă

Lanternă

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 119: Manual Identitate Vizuala PODCA

55

Page 120: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.19 Suport CD

Suport CD

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 121: Manual Identitate Vizuala PODCA

56

Page 122: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.20 Suport pixuri

Suport pixuri

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 123: Manual Identitate Vizuala PODCA

57

Page 124: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.21 Memo holder

Memo holder

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 125: Manual Identitate Vizuala PODCA

58

Page 126: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.22 Mouse

Mouse

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 127: Manual Identitate Vizuala PODCA

59

Page 128: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.23 Calculator birou

Calculator birou

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 129: Manual Identitate Vizuala PODCA

60

Page 130: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.24 Suport telefon mobil

Suport telefon mobil

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 131: Manual Identitate Vizuala PODCA

61

Page 132: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.25 Cutter

CutterBranding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 133: Manual Identitate Vizuala PODCA

62

Page 134: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.26 Agendă

Agendă

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 135: Manual Identitate Vizuala PODCA

63

Page 136: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.27 Umbrelă

Umbrelă

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 137: Manual Identitate Vizuala PODCA

64

Page 138: Manual Identitate Vizuala PODCA

4.Obiecte promoţionale / 4.28 Ceas de perete

Ceas de perete

Branding-ul se va face după modelele din acest material.

Page 139: Manual Identitate Vizuala PODCA

65


Recommended