+ All Categories
Home > Documents > MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ - comunicare.ase.rocomunicare.ase.ro/Media/Default/documente/Manual...

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ - comunicare.ase.rocomunicare.ase.ro/Media/Default/documente/Manual...

Date post: 29-Aug-2019
Category:
Upload: ledung
View: 249 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
23
MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti 1 MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti
Transcript

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

1

MANUAL DE

IDENTITATE VIZUALĂ

Academia de Studii Economice din Bucureşti

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

2

CUPRINS:

I. Conceptul de identitate vizuală ............................................................................................................. 3

II. Numele universităţii ................................................................................................................................. 4

III. Logo-ul universităţii ................................................................................................................................ 5

III.1. Logo-ul centenar “ASE 100” ............................................................................................................... 8

IV. Culorile ................................................................................................................................................... 9

V. Fonturile ................................................................................................................................................. 10

VI. Antetul .................................................................................................................................................. 11

VII. Aplicaţii ale identităţii ......................................................................................................................... 12

VIII. Fotografiile ......................................................................................................................................... 15

IX. Materiale promoționale ......................................................................................................................... 23

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

3

I. Conceptul de identitate vizuală

Conceptul de identitate vizuală poate fi definit ca suma elementelor vizuale prin care publicul

recunoaște o universitate și care o diferențiază pe aceasta în raport cu celelalte.

Reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale strategiei abordate de universitate și susţine

creşterea şi promovarea imaginii acesteia.

Un concept de identitate vizuală unitar susținut de valoarea simbolică a logotipului și de alte

elemente grafice, întărește, în percepția publicului, imaginea Academiei de Studii Economice din

Bucureşti și susține activitățile acesteia.

Astfel, elementele fizice de prezentare ale ASE, cum sunt: file cu antet, cărți de vizită, formulare

tipizate, corespondență, comunicări scrise, materiale în format electronic, constituie obiectul

realizării unui concept de identitate vizuală coerent prin folosirea următoarelor principii

generale:

- folosirea unor elemente grafice ca: simboluri, logotip, caractere tipografice,

formate și culori, paginație precum și alte forme de comunicare vizuală, bine definite;

- suporturi permanente unitar definite. Din categoria suporturilor permanente fac

parte: articole de papetărie, cărți de vizită, formulare.

Identitatea vizuală a ASE, stabilizată de-a lungul deceniilor, conține câteva elemente unice care

au fost concepute pentru a promova o imagine unitară.

Acest manual conţine principii, norme și mostre ce ilustrează utilizările corecte și incorecte ale

elementelor de brand.

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

4

II. Numele universităţii

Numele instituţiei este un element identitar fundamental, care nu poate lipsi din nicio ipostază

de prezentare vizuală a acesteia. Pentru ca publicul să identifice uşor şi clar universitatea,

numele acesteia trebuie folosit în formă corectă şi mai ales completă. Aşadar, numele corect şi

complet al universităţii, înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) este:

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Alte variante acceptate:

ASE

The Bucharest University of Economic Studies

Universitatea

Această formă scurtă a numelui este permisă exculsiv în cazul utilizării textuale, doar atunci

când numele complet a fost folosit anterior cel puţin o dată în respectivul text.

Exemplu:

Academia de Studii Economice din București este universitate acreditată cu calificativul Grad

de încredere ridicat...ASE (Universitatea) a fost înfiinţată în baza Decretului regal nr.2978 din

6 aprilie 1913.

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

5

III. Logo-ul universităţii

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Unul dintre cele mai importante elemente vizuale de identitate ale oricărei

organizaţii este sigla sau logo-ul. Logo-ul este cel care produce în mintea

publicului asocierea dintre materialele de comunicare ale unei organizaţii şi

organizaţia propriu-zisă. De aceea este extrem de important ca logo-ul să fie folosit corect şi

unitar de către toţi emiţătorii mesajelor unei instituţii.

Logo-ul Academiei de Studii Economice din Bucureşti reprezintă o compoziţie grafică

simbolică. Această compoziţie este folosită şi pe drapelul Universităţii. Logo-ul Academiei de

Studii Economice din Bucureşti este compus dintr-un cerc, o curbă închisă perfect care revine

mereu asupra ei înseşi, simbolizând infinitul, integritatea și unitatea. Drapelul universităţii a fost

conceput tocmai din dorinţa coerenţei vizuale. Acesta presupune un fond alb, în centrul căruia

este amplasat logo-ul universității. (Fig.1)

Fig.1

Academia de Studii Economice din Bucureşti foloseşte un logo al cărui element central îl

reprezintă iniţialele Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Este amintit anul fondării

prin decret regal 1913 şi la baza logo-ului se regăsesc două buchete de lauri. Laurul a fost folosit

încă din antichitate ca simbol al gloriei, ramurile lui încununând frunţile oamenilor de cultură,

conducătorilor de oşti victorioase şi împăraţilor. Un ultim element simbolic îl constituie culoarea

albastru care evocă spaţiile deschise, calmul, liniştea, pacea şi libertatea.

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

6

Fig.2

Numele instituţiei este alăturat în partea dreaptă a logo-ului, iar în varianta standard (Fig.3) este

enunţat pe un singur rând. Fontul folosit este Times New Roman 20 cu opţiunea „Bold”, iar cu

excepţia particulelor „de” şi „din”, fiecare cuvânt începe cu majusculă.

Distanţa ce separă logo-ul de text reprezintă întotdeauna 40 % din lăţimea logo-ului, indiferent

de mărimea fizică la care se foloseşte acesta.

100% 40%

60% 40%

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Fig.3

În cazul în care se impune utilizarea logo-ului într-un spaţiu restrâns, este recomandată folosirea

reprezentării grafice în sine, neînsoţită de text în orice material de promovare sau informare, întrucât

publicul face în mod automat asocierea între stemă şi instituţie.

Logo-ul se utilizează diferit în funcţie de culoarea fundalului pe care este amplasat: varianta cu sigla color

folosită pe fundal alb (Fig.4), varianta cu sigla albă folosită pe fundal albastru (Fig.5).

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

7

Fig.4 Fig.5

Utilizări incorecte ale siglei :

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

8

III.1. Logo-ul centenar “ASE 100”

Pentru anul 2013, se impune utilizarea logo-ului ASE 100 pentru toate materialele transmise atât în

comunicarea internă cât și în comunicare externă a Academiei de Studii Economice. (Fig.6, Fig.7)

Fig.6 Fig.7

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

9

IV. Culorile

Culorile reprezintă un alt element identitar extrem de important datorită frecvenţei mari de utilizare.

Acestea, folosite corect, apar peste tot: broşuri, pliante, semnalizatoare, fluturaşi, documente oficiale,

materiale promoţionale, bannere de exterior, internet etc. Culorile exprimă valorile şi misiunea

Universităţii într-o manieră cromatică adecvată prestigiului instituției.

Culoarea de identitate oficială a ASE pentru logo-ul universității este albastru marin.

C 100

HEX - #112A4A M 70

Y 15

K 69

Ca şi în cazul celorlalte elemente identitare, utilizarea corectă a culorii este esenţială pentru a păstra

caracterul coerent al identităţii Universităţii.

Prin urmare, menţionăm câteva recomandări:

Formatul culorii trebuie adecvat mediului în care aceasta va fi folosită (tipar, web,

monitor sau proiector);

Culorile trebuie utilizate doar la codurile menţionate, evitându-se nuanţările sau

substituţiile.

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

10

V. Fonturile

Manualul de identitate vizuală al Academiei de Studii Economice din Bucureşti utilizează următoarele

fonturi:

1. Times New Roman

2. Arial

Reguli de utilizare a fonturilor:

Recomandăm folosirea a cel mult două stiluri grafice (unul pentru titluri şi unul pentru

corpul textului);

Recomandăm să nu se folosească scrierea cu majuscule (Textele redactate cu majuscule

sunt dificil de parcurs);

Stilul grafic al textului din corp este recomandat a fi simplu, fără opţiuni ca „bold”,

„italic” sau „underline”. Acestea se folosesc doar în cazul evidenţierii;

Se recomandă evitarea redactării şi imprimării de texte mai lungi de câteva cuvinte cu altă

culoare decât negru, întrucât sunt greu lizibile;

Se recomandă redactarea tuturor documentelor cu diacritice.

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

11

VI. Antetul

Pentru ca toate documentele emise de Academia de Studii Economice din Bucureşti să exprime

identitatea instituţiei, coerenţă şi consecvenţă vizuală, este recomandată utilizarea antetului

instituţional.

Fig.8

Fig.9

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

12

VII. Aplicaţii ale identităţii

Construcţia grafică identitară folosită în cazul filei cu antet este recomandat a fi utilizată şi în cazul altor

materiale imprimate ce au legătură cu ASE întrucât aceasta încorporează sigla instituţiei şi culorile

oficiale. Reprezintă un bun instrument pentru păstrarea coerenţei vizuale.

Plicurile utilizate în corespondența universităţii vor avea în partea superioară antetul oficial. Cel mai

frecvent format de plic utilizat este DL, iar personalizarea acestuia cu însemnele ASE este descrisă mai

jos.

Logo-ul şi adresa instituției sunt așezate în partea din stânga sus a plicului, iar destinatarul este poziţionat

în dreapta jos.

Fig.10 Format plic DL

Cartea de vizită este unul dintre cele mai importante instrumente de comunicare atât personale, cât şi

instituţionale. De aceea, coerenţa vizuală identitară trebuie păstrată şi în cazul acestui tip de material.

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

13

Fig.11 Carte de vizită faţă

Fig.12 Carte de vizită spate

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

14

O prezentare eficientă este una uşor de parcurs. Pentru prezentările de tip Power Point utilizate de

comunitatea ASE în calitate oficială, este recomandat următorul şablon:

Fig. 13

Fig. 14

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

15

VIII. Fotografiile

Materialele grafice ce conţin text, precum broşurile, pliantele, afişele sau chiar cărţile sunt mult mai

sugestive dacă includ şi ilustrări vizuale. Cele mai indicate sunt fotografiile, care trebuie folosite corect

pentru a obţine un efect pozitiv. Serviciul de Marketing și Comunicare vă pune la dispoziţie o arhivă

cuprinzătoare cu fotografii ale universităţii în general şi ale fiecărei facultăţi în parte.

Recomandări:

Proporţiile fotografiilor trebuie păstrate, altfel se produce efectul de distorsionare;

Se recomandă a nu se utiliza fotografiile ca fundal pentru text. Excepție face amplasarea de text pe o

imagine doar în cazul în care textul este scurt;

În medii diferite se folosesc rezoluţii diferite ale imaginilor: rezoluţie cât mai mare la tipar pentru o

bună definiţie, cât mai mică pe web pentru încărcare rapidă.

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

16

Clădirea Ion N. Angelescu

Clădirea Ion N. Angelescu

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

17

Aula Magna

Aula Magna

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

18

Sala de lectură Victor Slăvescu

Sala de lectură Victor Slăvescu

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

19

Sala de lectură Victor Slăvescu

Sala Virgil Madgearu

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

20

Scara monumentală Rectorat

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

21

Scara monumentală Rectorat

Intrare în clădirea Ion N. Angelescu din Piața Romană

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

22

Intrare Aula Magna

Pasul Bran

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALĂ Academia de Studii Economice din Bucureşti

23

IX. Materiale promoționale

Orice universitate poate crea diverse obiecte în mediul profesional cu scopul de a-şi promova imaginea şi

a-şi consolida brand-ul. Agendele, calendarele, piesele de vestimentaţie, memoriile digitale, recipientele

ori instrumentele de scris personalizate reprezintă exemple clasice de astfel de obiecte.

Mai multe despre obiectele personalizate ale universității puteți găsi pe site-ul ASE Conceptstore:

http://conceptstore.ase.ro/index.html .

Design-ul și conținutul materialelor pentru expoziții/târguri/conferințe poate varia în funcție de eveniment

şi de cerinţele sale specifice, precum: publicul țintă, mărimea, formatul, locul desfășurării etc.

Mărimea logo-ului va fi proporţională cu mărimea materialului.


Recommended