+ All Categories
Home > Documents > educatia vizuala

educatia vizuala

Date post: 26-Mar-2016
Category:
Upload: adriana-jurma
View: 438 times
Download: 10 times
Share this document with a friend
Description:
educatia vizuala in 1/2 h pe săptămână
80
Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână B o t o ş a n i Prof. Adriana Jurma Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Botoşani
Transcript
Page 1: educatia vizuala

Educaţia vizualăîn ½ h pe săptămânăB

o t

o ş

a n

i

Prof. Adriana Jurma

Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Botoşani

Page 2: educatia vizuala

argument

Copiii se joacă deseori mimând, pe muţeşte, acţiuni sau personaje. Comunicarea prin semne şi expresii ajută să se înţeleagă între ei oamenii care nu vorbesc aceeaşi limbă. Comunicarea prin imagine foloseşte unui limbaj universal, limbajul plastic, ca transpunere a trăirilor prin linii, forme, culoare sau prin fotografie, scenografie, proiectare, design, arhitectură, teatru, film, ca mijloace cinetice de compunere a spaţiului. Toate aceste modalităţi de exprimare nonverbală fac posibilă comunicarea în planuri diferite, cu structuri diferite.

B o

t o

ş a

n i

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 3: educatia vizuala

B o

t o

ş a

n i

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Educaţia vizuală - fie ea bidimensională, tridimensională sau cinetică, este la fel de importantă ca şi comunicarea verbală, poate chiar mai importantă, pentru că IMAGINEA este cea care vorbeşte despre obiect…înainte de a rosti cuvântul. Astfel citirea compoziţiei umane, este cea care categoriseşte omul înainte de a afla minimul de date despre acesta.

Page 4: educatia vizuala

B o

t o

ş a

n i

Prin implicarea tinerilor în activităţi care presupun formarea limbajului vizual, se aduce un plus de cunoaştere, de sensibilitate şi se dezvoltă trăsăturile morale ale acestora, contribuind la dezvoltarea personalităţii lor.

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 5: educatia vizuala

Înţelegerea artei ca „limbaj”, ca însuşire a elementelor specifice (punct, linie, formă, culoare) este o condiţie obligatorie pentru comunicarea vizuală .B

o t

o ş

a n

i

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 6: educatia vizuala

B o

t o

ş a

n i

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Comunicarea vizuală a fost ideea care a stat la baza proiectelor pe care le desfăşor de 5 ani la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” având ca modalitate de evaluare concursul, prin prelungirea orei de curs…în afara ei.

Page 7: educatia vizuala

Comunicarea prin CULOARE

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 8: educatia vizuala
Page 9: educatia vizuala

C o m u n i c a r e a prin FOTOGRAFIE

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 10: educatia vizuala

C o m u n i c a r e a prin IMAGINE

Page 11: educatia vizuala

C o m u n i c a r e a prin FOTOGRAFIE

Page 12: educatia vizuala

C o m u n i c a r e a prin AFIŞ

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 13: educatia vizuala

B o

t o

ş a

n i

Page 14: educatia vizuala

C o m u n i c a r e a prin PERFORMING

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 15: educatia vizuala

scenariu şi regia:

Mihai Popa

Page 16: educatia vizuala

C o m u n i c a r e a prin DECORURI ŞI COSTUM

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 17: educatia vizuala

C o m u n i c a r e a prin FILM

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 18: educatia vizuala

Aduc spre exemplificare 3 activităţi de evaluare prin concurs realizate cu 8 clase (de a IX-a şi respectiv a X-a) pe parcursul a 2 ani şcolari consecutivi: 2008-2010. Aceste activităţi au urmărit comunicarea prin imagine în toate ipostazele prezentate.

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 19: educatia vizuala

evaluare semestrială prin concursul de panouri decorative între clasele a IX-a

AMBIENT, ediţia a II-a

1h/săptămână- 17h/semestru participă clasele: IXA, IXB, IXC, IXD, IXE, IXF, IXG, IXH

ANUL I, an şcolar 2008-2009

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 20: educatia vizuala

evaluare finală a) prin spectacolul-concurs între clasele a X-a

CIUDATE, ediţia a V-a

1/2h /săptămână- 8,5h/semestru

participă clasele: XA;XB,XC,XD,XE,XF,XG,XH

ANUL II, an şcolar 2009-2010

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 21: educatia vizuala

evaluare finalăb) prin concurs între clasele a X-a

Festivalul de film 10 (zece) ediţia a II-a

1/2h /săptămână- 8,5h/semestru

participă clasele: XA;XB,XC,XD,XE,XF,XG,XH

ANUL II, an şcolar 2009-2010

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 22: educatia vizuala

După cum se observă anul 2010 vine cu o modificare majoră a structurii programei, şi anume ½ h de Educaţie vizuală pe săptămână.

Aceste evaluări în afara clasei nu sunt activităţi extraşcolare. Sunt evaluări la clasă care depăşesc spaţiul închis al unei săli de 30 elevi, transferându-se în spaţii generoase ca sala Teatrului „Mihai Eminescu”, sau Cinema „Unirea”.

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 23: educatia vizuala

Pentru că implică toţi elevii de la clasă, total 8 clase pe nivel-240 elevi, indiferent de talent;

pentru că experienţa acumulată este folositoare în studiul analizei imaginii cinetice;

pentru că această evaluare devine mai mult decât munca pentru un 10(zece) la Educaţie vizuală.

De ce sunt aceste activităţi speciale?

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 24: educatia vizuala
Page 25: educatia vizuala

Început ca experiment personal în anul 2003 la Şcoala din Todireni, prin realizarea de panouri decorative de dimensiuni foarte mari (220cmX120cm) pe plăci de rigips, apoi la Grupul Şcolar de Industrie Uşoară Botoşani (2004) şi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” (2005- 2007)

proiectul Ambientul nonformal în spaţiul formal

s-a desfăşurat timp de două ediţii- cu scopul de a implica cele 8 clase de-a IX-a în organizarea propriului ambient al clasei, prin panouri serializate, care să creeze o atmosferă proprie sălii de curs unde îşi desfăşoară activitatea.

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 26: educatia vizuala

B o

t o

ş a

n i

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 27: educatia vizuala

Concursul devine motiv pentru aplicaţia cunoştinţelor teoretice acumulate în anul I de studiu al Educaţiei Vizuale, legat de tehnici de lucru. Cunoştinţele acumulate în teoria culorii, formei, citirea şi analiza imaginii bidimensionale fac posibilă comunicarea prin imagine.

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 28: educatia vizuala

B o

t o

ş a

n i

Cercetările psihologice asuprea rolului şi percepţiei culorilor în procesul de învăţare demonstrează faptul că „utilizarea unui câmp cromatic variat sporeşte randamentul activităţii intelectuale, a învăţării, şi influenţează conduita umană prin declanşarea de trăiri afective, intenţii atitudini pozitive.” P. Mureşan Culoarea în viaţa noastră

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 29: educatia vizuala
Page 30: educatia vizuala
Page 31: educatia vizuala

Săli de clasă originale la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”

Page 32: educatia vizuala

Când vorbim de ambient nu ne referim strict la panourile decorative ci şi la ambianţa creată prin coroborarea tuturor elementelor vizuale:

panouri,

vestimentaţie,

bănci sau pupitre,

elevi,

pentru ca ansamblul este privit în momentul evaluării. De aceea concursul de panouri a avut loc cu elevii în clasă, elevi care în acea zi de evaluare au făcut un tot unitar

om- vestimentaţie- ambient.

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 33: educatia vizuala

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 34: educatia vizuala

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 35: educatia vizuala

Juriul a fost compus din profesori de specialitate de la Liceul de Artă, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Comitetul de părinţi, direcţiunea colegiului, Fundaţia “Ştefan Luchian” precum şi din câte un reprezentant al fiecărei clase, fără să-şi noteze propria clasă.

Modalitatea de jurizare:

Concursul se desfăşoară în timpul orelor normale de curs. Juriul intră pe rând în cele 8 clase, urmărind o grilă de evaluare.

Există o evaluare externă şi o autoevaluare a produselor finale.

Page 36: educatia vizuala

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 37: educatia vizuala

B o

t o

ş a

n i

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 38: educatia vizuala

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 39: educatia vizuala
Page 40: educatia vizuala

tema:Urban Style Premiul pentru cea mai frumoasă clasăPremiul pentru cea mai interesantă prezentarePremiul pentru cea mai complexă mapă

1h/săptămână- 17/semestru

timp de lucru efectiv : 60h

materiale: plăci rigips 120X120cm, gips, sticlă, markere, burete, trafalet

tehnici: pictura pe sticlă, stropirea, suprapunerea grafică etc.

culori: tempera, acrilic, vopsea lavabilă

mapă de prezentare: demersul compoziţional, fotografii din timpul lucrului

Clasa a IX-a B, an şcolar 2008-2009

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 41: educatia vizuala

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 42: educatia vizuala

B o

t o

ş a

n i

S-a remarcat în mod deosebit Cătălina Finaşcu

premiul de excelenţă la Concursul AMBIENT

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 43: educatia vizuala

Panourile de format 120cmX120cm, au avut ca ilustrare ideea de artă urbană, de la grafitti la dans stradal, atmosfera clasei a devenit atmosfera unei săli de dans, cu personaje în mărime naturală, oglinzi specifice sălii de repetiţie.

Prezentarea neconvenţională, pe role, a mers până la apariţia în clasă a unui biciclist care făcea tumbe pe bicicletă iar la final au încheiat printr-o coregrafie proprie.

A fost clasa care a dovedit cel mai bine spiritul de echipă, şi care, pe lângă prezentarea originală, a avut lucrările cele mai elaborate.

Mapa de prezentare respectă regulile de compoziţie necesare prezentării grafice tip revistă.

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 44: educatia vizuala

B o

t o

ş a

n i

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 45: educatia vizuala

B o

t o

ş a

n i

“Teatrul nu înseamnă numai cuvânt, ci şi muzică, culori, linii, adică tot ce poate şi trebuie să fie perceput în cadrul unei comunicări directe şi vii, aşa cum este comunicarea teatrală” scria Ileana Berlogea.

Imaginea teatrală comunică prin lumină şi culoare, asemenea picturii, dar şi prin volum, asemenea sculpturii. Efectele sculpturale sunt cu atât de pronunţate cu cât spectatorilor li se înfăţişează mai multe faţete ale compoziţiei scenice. Momentele cheie sunt marcate printr-o intensificare a expresivităţii “tabloului”, care rămâne în memoria spectatorilor după încetarea spectacolului.

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 46: educatia vizuala

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Ideea ciudatelor a venit în urma participării la Concursul Naţional de la Bacău, 2005.

De atunci, an de an, s-a schimbat denumirea, precum şi abordarea:

Ediţia I, 2005

Concurs Paradă costume materiale neconvenţionale

Ediţia a II-a, 2006

Concurs Paradă costume materiale neconvenţionale,

tema: Trecere prin Istoria Costumului

Ediţia a III-a, 2007

Concurs între clasele a X-a, minim 2 costume şi decorul aferent

Ediţia a IV-a, 2008

Concurs performing între clasele a X-a

tema: Din poveşti, din cărţi din filme

Page 47: educatia vizuala

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 48: educatia vizuala
Page 49: educatia vizuala
Page 50: educatia vizuala

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 51: educatia vizuala
Page 52: educatia vizuala

Eleva Mădălina Grigorescu este cea care primeşte premiul pentru cel mai bun decor

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 53: educatia vizuala
Page 54: educatia vizuala

Ediţia a V-a, 2010Concurs performing pentru clasele a X-atema: Din trecut…în viitorParada costume clasele V-XI

C o m u n i c a r e a prin IMAGINE

Page 55: educatia vizuala

C o m u n i c a r e a prin IMAGINE

tema: The Mask

Clasa a X-a B

premiul pentru cel mai bun performing

Page 56: educatia vizuala

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 57: educatia vizuala

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 58: educatia vizuala

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 59: educatia vizuala

tema:The Mask

Premiul pentru cel mai bun performingPremiul pentru cea mai bună echipăPremiul pentru cel mai bun dansator/dansatoare

1/2h/săptămână- 8,5/semestru

timp de lucru efectiv : 80h (CIUDATE şi FILM)

materiale: pânză, polistiren, hârtie etc.

decoruri şi costume, sunet, lumină, coregrafie

timpul efectiv lucrat a fost de zece ori mai mare decât cel alocat prin programa şcolară.

afiş: grafică pe calculator, fotografie

Clasa a X-a B, an şcolar 2009-2010

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 60: educatia vizuala

Juriul a fost compus din profesori ai colegiului, un reprezentant al Comitetului de părinţi, Fundaţia “Ştefan Luchian”, reprezentanţi media, un coregraf, precum şi din câte un elev din clasele a XI-a, care anul trecut şcolar au trecut prin aceeaşi experienţă.

Modalitatea de jurizare:

Concursul s-a desfăşurat în sala mare a Teatrului “Mihai Eminescu” . În urma jurizării a reieşit un clasament, care a dovedit, după punctaj, cel mai bun performing.

Au existat, în funcţie de criterii, alte premii: pentru cele mai bune costume, pentru cele mai bune decoruri, pentru cea mai ciudată faţă, pentru cea mai bună coloană sonoră, etc.

Page 61: educatia vizuala

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 62: educatia vizuala
Page 63: educatia vizuala

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 64: educatia vizuala

B o

t o

ş a

n i

C o m u n i c a r e a prin IMAGINE

“Regizorul …vede filmul, înainte ca acesta să existe, este primul spectator”… scrie Ion Barna, aşa cum pictorul transpune în imagini o întreagă lume, o lume a trăirilor sau senzaţiilor olfactive, tactile etc.

A învăţa să îţi transpui sentimentele în imagine este un lucru pe cât de greu pe atât de plin de împliniri.

Page 65: educatia vizuala

B o

t o

ş a

n i

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Ideea evaluării prin concurs de film a plecat în momentul în care, cu 5 ani în urmă, prin programa de clasa a X-am urmărit analiza imaginii cinetice practic, nu strict teoretic.

Am descoperit elevi foarte talentaţi, care acum sunt studenţi la film.

Timp de 4 ani existat o singură temă pe clasă : « Elev », temă care lăsa loc de interpretare, care putea urmări elevul în şcoală şi în afara şcolii.

Page 66: educatia vizuala

B o

t o

ş a

n i

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Nr. crt

Punctaj

1 creativitatea

2 Claritatea transpunerii mesjului în limbaj vizual

3 Relevanţa pentru tema

4 Prezentarea ideii proiectului

5 Modul în care a fost scris sinopsisul

6 Calitatea materialului vizual

Total

Page 67: educatia vizuala

Însuşirea lucrului cu imaginea, transpunerea în mesaj vizual sunt calităţi dobânite în cadrul orelor de Educaţie Vizuală şi necesare unui bun regizor.

Elevii Vlad Cîrdeiu şi Cristian Corduneanu sunt studenţi la Regie film, Bucureşti.

În 2006, Câştigători ai marelui premiu la Festivalul Internaţional de film documentar cARTfilm, cu filmul Botoşani capăt de linie

În 2007, Câştigători ai marelui premiu la Festivalul Internaţional de film documentar cARTfilm, cu filmul Roma-comuna di Botoşani.

Participanţi la atelierul Let’s go digital, în cadrul Festivalului Internaţional de film TIFF 2007

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 68: educatia vizuala

B o

t o

ş a

n i

Exemplul celor doi elevi pasionaţi de imaginea video a fost preluat şi de alţi colegi, astfel că la Concursul Naţional de film pentru elevi “Europa la liceu” au fost participante 9 echipe ale Colegiului nostru din 13 din tot judeţul.

Acest fapt a dus la realizarea unui Festival de film propriu, al Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” pentru clasele a 10-a numit Festival de film 10 (zece).

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 69: educatia vizuala

B o

t o

ş a

n i

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 70: educatia vizuala

B o

t o

ş a

n i

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Festivalul de film 10 (zece) organizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Fundaţia Ştefan Luchian şi Cinema Unirea, a avut un program maraton 40 filmuleţele realizate de elevii claselor a X-a, grupate pe 5 secţiuni.

10(zece)

culoare

elev

nediscriminare

poveste

Ediţia I, 10 iunie 2009

Page 71: educatia vizuala

Marele premiu la Festivalul de film 10(zece) îl obţine Mădălina Grigorescu, clasa a X-a, precum şi premiul pentru cel mai bun afiş cu filmul Koffer mit Traumen, film care participă la Festivalul de arte vizuale Manyfest, Timişoara 2009.

Eleva Mădălina Grigorescu se întoarce câştigătoare a Marelui premiu la secţiunea film.

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 72: educatia vizuala

B o

t o

ş a

n i

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Ediţia a II-a, 4 iunie 2010

Festivalul de film 10 (zece) organizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Fundaţia Ştefan Luchian şi Cinema Unirea, a avut un remake al anilor 2006, 2007, 2008.

La 1/2h pe săptămână, fiecare clasă a participat în concurs cu câte un film, excepţie făcând clasa a X-a C, care a avut 2 filme în competiţie.

temele au fost:

10 (zece

poveste

culoare

Page 73: educatia vizuala
Page 74: educatia vizuala

Juriul a fost compus din reprezentanţi media, Fundaţia “Ştefan Luchian” Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional precum şi din reprezentanţi ai claselor câştigătoare din generaţia 2008, 2009

Modalitatea de jurizare:

Concursul s-a desfăşurat la Cinema Unirea

jurizarea s-a făcut după o grilă stabilită care urmărea, pe lângă realizarea efectivă a filmului şi prezentarea grafică:

afiş

copertă DVD

Page 75: educatia vizuala

Premiul pentru cea mai bună imagine

Premiul pentru cel mai bun montaj

Page 76: educatia vizuala

Coperta DVD

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 77: educatia vizuala

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămânăEducaţia prin artă la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”

Page 78: educatia vizuala

B o

t o

ş a

n i

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Educaţia Vizuală face posibilă educarea prin artă, fără a căuta în mod special oameni talentaţi cărora să li se adreseze (cum greşit se interpretează această materie la clasele de liceu).

Educaţia vizuală se adresează tuturor, deopotrivă, pentru că accesibilitatea se face prin însuşirea limbajului universal vizual.

Page 79: educatia vizuala

Folosind metode şi mijloace moderne, elevii pot dobândi o dezvoltare a potenţialului creator. Exerciţiul-joc, sau jocul didactic, nu au rezultatul scontat dacă motivarea elevului nu este foarte clară. Pentru ce învaţă, pentru ce trebuie să ştie anumite noţiuni, cum se va folosi de ele în viitor…?

Corectura, ca metodă specifică educaţiei vizuale este benefică şi trebuie să însoţească exerciţiul permanent, pentru a nu se perpetua greşelile, şi a evita formarea unor deprinderi eronate. Metoda exerciţiului ajută la înlăturarea excesului de teoretizare a explicaţiilor profesorului, dezvoltă capacitatea de a lucra organizat, şi a transpune în imagini cheie observaţiile lor.

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână

Page 80: educatia vizuala

Există revelaţii, există descoperiri senzaţionale printr-un singur cuvânt, o încurajare, sau o mână purtată de profesor. Trebuie să înţelegem prin asta faptul că uneori chiar şi o 1/2h pe săptămână poate schimba destine. Pentru că educaţia vizuală are această putere. Depinde de cel ce ia această putere în mâini.

prof. Educaţie Vizuală Adriana Jurma

Educaţia vizuală în ½ h pe săptămână


Recommended