+ All Categories
Home > Documents > Hepatita virala C (E. Berliba)

Hepatita virala C (E. Berliba)

Date post: 18-Feb-2018
Category:
Upload: andrei-botnari-kristina
View: 244 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
of 158 /158
7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba) http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 1/158 HEPATITA CRONICĂ  VIRALĂC BERLIBA ELINA  DISCIPLINA GASTROENTEROLOGIE
Transcript
Page 1: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 1/158

HEPATITACRONICĂ

 VIRALĂ C

BERLIBA ELINA 

DISCIPLINAGASTROENTEROLOGIE

Page 2: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 2/158

VHC - descoperit în 1989, confirmat în 1994 de către Kaito.

VHC - virus AR !osedă o or"ani#are "enetică primară i o structurăș

proteică asemănătoare !esti i $%avivirusuri%or ș

Constituie un "en propriu în fami%ia $%aviviridae& "enu%

Hepacavirus. 'ste foarte apropiat ca structură de virusu% (epatitei ), de

virusu% fe*rei "a%*ene i de ce% a% fe*rei +en"ue.ș

STRUCTURA VIRUSULUI

 HEPATIC C

Page 3: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 3/158

 VHC – înveliș lipidic, apr. 50 nm în diametru, nucleul – coreși proteine de înveliș.

 ARN-ul viral, linear, monocatenar, polarizat pozitiv,înconjurat de nucleocapsida, care e la rândul ei înconjurată

de proteinele de înveliș E1 și E2. Genomul VHC e alcătuit din apr. 9600 nucleotide șiconțineo singură genă codantăși 2 regiuni terminale (3́ și 5́)netranslate - și 5́UT și 3́ UT (untranslated).

 Regiunea 5́ și, (parțial, și reg. 3́) - înalt conservate și

conțin semnale pentru replicare și translație

STRUCTURA

 VIRUSULUI HEPATICC

Page 4: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 4/158

STRUCTURA VIRUSULUI C

!roteina C

!roteina

!roteina '

)ene structura%e )ene non-structura%e /

C ' 01 0A

02

0/ 04A

042 0

)enomu% VHC are un %an3 decitire desc(is, trans%at

pentru a %e"a o proteină dincare derivă proteine%e vira%epost-transcrip3iona%e.

)enomu% con3ine o re"iune, *ine conservată, apoi

re"iunea core C5 6i înve%i6u%'5 7 care sunt re"iunistructura%e con3ine 6i re"iuni nestructura%e 01 705.

Page 5: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 5/158

STRUCTURA VHCSchema structurii genomului virusului HC:C - proteinacoreE1, E2/NS1 – glicoproteinele învelişuluiNS2, NS4 –proteinenestructuraleNS3 -helicaza

NS5 – ARN-polimeraza

Page 6: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 6/158

u necesită intermedierea A+-u%ui pentru rep%icare, nu seinte"rea#ă în "enomu% "a#dei

0e ata ea#ă pe receptoru% C+ 81 a% mem*ranei (epatocitu%ui ,ș

prin intermediu% proteinei de înve%i 'ș Rep%icarea 7 în interioru% (epatocitu%ui prin intermediu% AR-

po%imera#ei AR-dependente, sinteti#ate su* codificarea *.

Rep%icare vira%ă etrem de îna%tă, estimată %a mai mu%t de 1:

tri%ioane virioni pe #i 1:1:

 7 1:1

5. +atorită rep%icării vira%e îna%te 7 deficien ă a AR-po%imera#ei deț

a citi corect informa ia , apare o diversitate a virusu%ui %a fiecareț

cic%u a rep%icării

 VIRUSUL HEPATIC C -

REPLICARE

Page 7: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 7/158

 VIRUSUL HEPATIC C - REPLICARECic%u% vira% a% virusu%ui C începe cu con;u"area virionu%ui cu receptorii specificineindentifica i în pre#ent5. )enomu% AR serve te ca a*%on pentru rep%icareaț ș ș

vira%ă i ca mesa"er AR pentru producerea vira%ă. '% se transformă înșpo%iproteină care se disocia#ă su* ac iunea protease%or. <ncepe crearea virusu%uiț

de novo.

Page 8: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 8/158

Comparativ cu a%3i viru6i (epatici, HCV posedă ce% mai îna%tpoten3ia% de cronici#are =:-8:>5.

HCV virusu% posedă o capacitate unică de a-6i sc(im*a înpermanen3ă structura anti"enică, de mu%te ori sc(im*?ndu-se timpde un minut.

HCV provoacă %e#iuni (epatice direct, prin mecanism citopatic 6i îndirect, mediat imuno%o"ic - ar"umente& fo%icu%ii %imfoi#i porta%icore%atia A@ cu densitatea %imfoc. c.

 <n %e"ătura cu această particu%aritate a virusu%ui - evo%u3ia infec3ieiHCV 7 %entă

HC manifestată c%inic apare în mediu peste 14 ani, CH - peste :-/:ani, (epatocarcinomu% - peste /: ani

!AB)''

Page 9: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 9/158

PATOGENIE

  După contactul cu virusul C,apariţia şi dezvoltarea bolii

hepatice implică atât un

mecanism direct citoxiccât şi

reacţie imuna indirectă,

mecanismul patogenic fiind incăinsuficient cunoscut.

Page 10: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 10/158

PATOGENIE

Mecanism citotoxic Efectul imediat este prin acţiunea

citotoxica directă determinată demultiplicarea virală în hepatocite, se estimeză că >50 % din acestea suntafectate de virus, efectul citotoxic fiind

direct proporţional cu nivelul viremiei, genotipul 1b având efectul citopat cel maiexprimat.

Page 11: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 11/158

PATOGENIE

Mecanismul imun. 

ecanismu% tardiv re#idă în %i#a ce%u%e%or

infectate de către

anticorpi,

toicitatea directă ce%u%ară sau

fenomene secundare autoimunedeterminate de virus.

 

Page 12: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 12/158

PATOGENIE

munitatea ce%u%ară

  !re#en3a %imfocite%or în parenc(imu% (epatic a fostinterpretată ca o eviden3ă a reac3iei imuno%o"ice aor"anismu%ui, veri"ă a afectării (epatice. !roducerea %e#iuni%or (epatocitare imp%ică cooperarea%imfocite%or C+4D 6i C+8D .

 !rocesarea anti"enu%ui VHC se rea%i#ea#ă %a nive%u%ce%u%e%or Kupffer, care pre#intă anti"enu% ce%u%e%or C+8D,H@A-1 dependente, care i6i eercită ac3iunea citotoicăde %i#a imună asupra (epatocite%or infectate.

Page 13: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 13/158

PATOGENIE

munitatea ce%u%ară

Clearance-u% vira% este asociat cu de#vo%tarea 6i persisten3a unuirăspuns puternic a% %imfocite%or citotoice 6i a ce%u%e%or (e%per.

  Răspunsu% ce%u%e%or (e%per este foarte important, deoarece

pierderea %ui este asociată cu cre tereaș  viremiei.

+e asemenea, răspunsu% s%a* a% %imfocite%or citotoice %a

persoane%e cu HCV C este insuficient să contro%e#e veremia 6ievo%u3ia "enetică a virusu%ui, dar suficient c?t să determineafectarea (epatică prin e%a*orarea citoEine%or inf%amatorii. 

Page 14: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 14/158

PATOGENIEmunitatea umora%ă

Anticorpii fa ă de VHC sunt direc iona i fa ă de epitopii tuturorț ț ț ț

proteine%or vira%e.

Ro%u% Ac circu%an i anti VHC în pato"ene#a %e#iuni%or (epatocitareț

este incomp%et cunoscut, dar se pare că este inadecvat pentru

clearance-ul viral.

 'isten a Fț quasispeciilor  F permite virusu%ui să scape de contro%u%

imun, să de#vo%te re#isten ă %a tratament antivț ira%. 

”Quasispecii” – (etero"enitate "enetică, dator. muta . virusu%ui înț

timpu% rep%icării %a ace%a i pacient, în specia% %a nive%u% ce%or /1ș

aminoaci#i a%e re". -termina%e (ipervaria*i%e a%e %ui ' HVR5, c?t iș

%a nive% de nuc%eotide.

Page 15: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 15/158

HEPATITA CRONICĂ VIRALĂ C@e#iuni difu#e inf%amator-distrofice a%e ficatu%ui,

 înso3ite de&

infi%trate (istio-%imfo-p%asmocitare a%e tracturi%orporta%e,

(iperp%a#ia reticu%o-endote%iocite%or ste%aremacrofa"e%or5,

fi*ro#a moderată ,

distrofia (idroptică ișdistrofie "răsoasă(epatocitară,

afectarea cana%icu%i%or *i%iar ,

cu păstrarea structurii%o*u%are a ficatu%ui.

Page 16: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 16/158

A"re"ate %imfocitare în tractu% porta%0a"eata arată pro%iferarea ducturi%or *i%iare 7 rea ia ductu%arăț

Page 17: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 17/158

Page 18: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 18/158

DEFINIŢIA

 Hepatita cronică virală C: afecţiune inflamatorie a

 ficatului, cauzată de virusul hepatitei C, care  persistămai mult de 6 luni, se însoţeşte de modificări biochimice

şi histologice şi poate determina complicaţii severe precum ciroza hepatică şi carcinomul hepatocelular. 

Page 19: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 19/158

CLASIFICAREA ETIOLOIC! A "E#ATITEICRO$ICE %&''() LOS A$ELES) S*A+,

Hepatita cronică virală B. Hepatita cronică virală B cu D. Hepatita cronică virală C.

Hepatita cronică mixtă (B + C, B + C + D). Hepatita autoimună. Hepatita cronică neclasificabilă ca virală sau

autoimună. Hepatita medicamentoasă sau toxică. Boala Wilson. Insuficiena de !"#antitripsină. Ciro$a biliară primitivă. Colan%ita sclero$antă primară.

Page 20: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 20/158

$BRAG' '!+'B@B)C Virusu% (epatic este răsp?ndit pe tot "%o*u% păm?ntesc.

0e estimea#ă că /> de popu%a3ie, p?nă %a 18 m%n. aufost infecta3i cu VHC 6i %a 8:-9:> dintre ei se de#vo%tă*oa%ă cronică a ficatu%ui.

HCV C repre#intă I4> din tota%u% (epatite%or cronice.

+istri*u3ia "eo"rafică a VHC este neuniformă& ona e enemie reus/ %012+, Marea 3ri4anie) 5/rile

scaninave %6)&-6)72+) 5/rile in 'uropa de Vest, 0JA,Austra%ia :,4>5, Canada :,4-1,4>5, Repu*%ica 0ud-

Africană ona e enemie meie %1-72+, Europa e Es4)Repu8lica Molova) 3ainul M/rii 

editerane, 2ra#i%ia, Brientu% i;%ociu, ndia, C(ina ona e enemie 9nal4/ %:72+, Li8ia :;2) E<ip4 – 162.

 &ntonio Craxi, et al. 'uropean &ssociation for te iver. Clinical *ractice uidelines -ana%ement of epatitis C virus infection. ournal of Hepatolo%/, 01"", vol. 22 032#043

Page 21: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 21/158

PREVALENȚA HEPATITEI C

EVOLUȚIANATURAL AINFECȚIEICU

Page 22: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 22/158

'%iminarea spontană a infec iei acute HCV în timp de I %uni are %ocț%a 1-4> indivi#i infecta i în a*sen a tratamentu%ui.ț ț

-8> persoane 7 infec ie cronică cu HCVț

 <n func3ie de pre#en3a cofactori%or, de %a 1> p?nă %a /:> dinpacien3ii cu infec3ie cronică cu VHC vor de#vo%ta ciro#ă.

oartea %e"ată de comp%ica3ii%e ciro#ei poate avea %oc %a o

inciden3ă de aproimativ 4> pe an,

 în timp ce carcinomu% (epatoce%u%ar apare în această popu%a3ie %a

o inciden3ă de -4> pe an.

EVOLUȚIA NATURAL A INFECȚIEI CUHCV

Ri % %i ii% % i ii

Page 23: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 23/158

Riscu% comp%ica ii%or %a pacien ii cuț ț

infec ie vira%ă Cț

Page 24: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 24/158

Page 25: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 25/158

$BRAG' '!+'B@B)C 0unt cunoscute = "enotipuri de VHC 6i mai mu%t de :

su*tipuri. )enotipu% 1 su*tipuri%e 1a 6i 1*5 are cea mai marepreva%ență %a nive% mondia%, cu o preva%ență mai mare de 1* în 'uropa 6i de 1a în 0JA.

 <n Repu*%ica o%dova domină "enotipu% 1*, tratamentu%acestui "enotip este cu eficacitate mai redusă 6i durea#ă untimp mai înde%un"at, spre deose*ire de "enotipuri%e , /.

)enotipu% /a este foarte răsp?ndit în 'uropa %a uti%i#atorii dedro"uri intravenoase.

   Hepatita vira%ă C nu are formă eficace de profi%aie, pre#intă

o evo%u3ie mai severă comparativ cu (epatita 25, manifestatăprin rată mai sporită de de#vo%tare a ciro#ei 6i a carcinomu%ui(epatoce%u%ar risc de trei ori mai mare de de#vo%tare a

acestor comp%ica3ii versus VHC 25 .

Page 26: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 26/158

FACTORI DE RISCFACTORI =E RISC >$ AC"I?I Ț IO$AREA

"E#ATITEI @IRALE C Administrarea percutană a medicamente%or 6i dro"uri%or cu

uti%a; medica% nesteri% Recipien3i de s?n"e 6i or"ane transp%ant de or"ane,

(emodia%i#ă5 Copii născu3i de mame VHC infectate !ersoane%e cu contacte seua%e neprote;ate !ersoane cu HV infec ieț

atua;e, piercin< i acupunc4ur/ !acien3i cu mu%tip%e transfu#ii de s?n"e în anamne#ă @ucrători medica%i, epu6i %a inocu%area accidentară cu s?n"e

infectat

Page 27: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 27/158

Page 28: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 28/158

Notă:Riscu% transmiterii seua%e este minima%, cuec%uderea (omoseua%i%or, cu diverse re%a3iiseua%e.

Ca%ea de transmitere vertica%ă are un nive% ;osconstituie 4-8>5. ransmiterea infec3iei poate fi mai îna%tă pentru fete dec?t pentru *ăie3i 6i de %a mame%einfectate iș  cu HV 1=->5, cu viremie îna%tă.

!roceduri%e medica%e pre#intă risc de transmitere ainfec3iei cu VHC, c(iar 6i în 3ări%e 'uropei de Vest.

FACTORI DE RISC

$ACBR +' R0C < !RB)R'0A HCV C

Page 29: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 29/158

$ACBR +' R0C < !RB)R'0A HCV C

Consumu% de a%coo%& c(iar 6i cantită3i%e moderatede a%coo% măresc rep%icarea VHC, sporescde#vo%tarea infec3iei cronice cu VHC 6iacce%erea#ă %e#iuni%e (epatice )itto, ::95.

0teato#a, de %a moderată p?nă %a severă,core%ea#ă cu de#vo%tarea fi*ro#ei (epatice.

V?rsta 6i seu%& o pro"resare mai rapidă seo*servă %a *ăr*a3ii în v?rstă de 4:- de ani0virt%i(, ::=5.

Page 30: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 30/158

Coinfeciile virale pro%resul infeciei cu 5HC este mai rapid

la pacienii infectai cu HI56 la un pacient cu epatităcronică C epatita acută B poate fi mai severă. &fectareaficatului este de obicei mai severă 7i boala pro%resea$ămai repede la bolnavii cu dublă infecie 5HB 8 5HC.

'tnia o evoluie mai lentă a fost observată la afroamericani(9terlin%, 0113).

:ăspunsul imun celular specific al %a$dei la 5HC factorii%enetici determinani, cum ar fi expresia H& (Hraber,011;), %idea$ă, probabil, răspunsul inflamator. *re$enaalelei H&#D:B" pare a fi asociată cu o pro%resare mailentă a bolii le%ate de infecia cu 5HC.

 HCV C

Page 31: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 31/158

Jti%i#area permanentă de mari;uana& poate provoca o

evo%u3ie mu%t mai rapidă a *o%ii.

A%3i factori-"a#dă& fenotipu% )$ 21 sau !!@A-/

adiponutrin5 6i stadiu% fi*ro#ei sunt core%ate cu rata depro"resare a fi*ro#ei immer, :115.

$actori vira%i& infec3ia cronică este asociată cu "radevaria*i%e de inf%ama3ie (epatică 6i de pro"res a% fi*ro#ei,indiferent de "enotipu% VHC 6i de încărcătura vira%ă.

Jti%i#area de steroi#i& cre6te încărcătura vira%ă cu VHC.

 HCV C

RECOMANDĂRI ÎN PROFILAXIA TRANSMITERII

Page 32: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 32/158

RECOMANDĂRI ÎN PROFILAXIA TRANSMITERIIINFECŢIEI CU VIRUSUL HEPATIC C ŞI VACCINAREA

CONTRA INFECŢIEI CU VIRUSURILE HEPATICE B ŞI A

Actua%mente nu eistă un vaccin apt săprote;e#e de infectarea cu virusu% (epatic C.

Infectarea cu virusul epatic C poate fi evitatădoar prin respectarea strictă a normelor 7istandardelor epidemiolo%ice 7i sanitar#i%ienice.

:iscul transmiterii infeciei spore7te odată cucre7terea nivelului <ncărcăturii virale.

<

Page 33: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 33/158

!ersoane%e care au fost în contact cu aceinfectate tre*uie să fie testate %a AR-VHC în

decurs de 4 săptăm?ni 25.

!acien3ii infecta3i cu virusu% (epatic C nu

tre*uie să permită ca o*iecte%e %or de i"ienăpersona%ă foarfece, ace, %ame etc.5 să fiefo%osite de a%te persoane A15.

R'CBA+R < !RB$@ALA RA0'R$'CG' CJ VRJ0J@ H'!AC C M VACCAR'A

CBRA $'CG' CJ VRJ0JR@' H'!AC' 2 M A

RECOMANDĂRI ÎN PROFILAXIA TRANSMITERII

Page 34: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 34/158

!rofesioni6tii din domeniu% medica% de sănătatetre*uie să fie testa3i pentru infec3ia cu virusu% (epaticC. !rofesioni6tii %a care s-a determinat AR-VHC FDFtre*uie să evite activitatea ce imp%ică risc îna%t de

 împunsături accidenta%e sau %e#area te"umente%or 6i amucoase%or C5.

em*rii fami%ii%or în care sunt *o%navi cu infec3ia VHCtre*uie să fie testa3i ce% pu3in o dată pentru infec3ia cuvirusu% (epatic C C15.

RECOMANDĂRI ÎN PROFILAXIA TRANSMITERIIINFECŢIEI CU VIRUSUL HEPATIC C ŞI VACCINAREA

CONTRA INFECŢIEI CU VIRUSURILE HEPATICE B ŞI A

Ă Î

Page 35: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 35/158

$emei%or infectate cu virusu% (epatic C nu %i se recomandă opera3iace#ariană, pentru a evita transmiterea vertica%ă a infec3iei cu virusu%

(epatic C .

Copiii de %a mame%e infectate cu virusu% (epatic C tre*uie să fietesta3i, cu aprecierea AR-VHC, peste o %ună de %a na6tere, deoarece

transmiterea pasivă a anticorpi%or anti-VHC %a nou-născu3i se

men3ine c?teva %uni după na6tere 25.

ame%e infectate cu virusu% (epatic C pot să (rănească %a s?n copiii

at?t timp c?t tre*uie, cu condi3ia ca acestea să nu fie infectate cu HV

6i să nu consume narcotice intravenoase5 25.

RECOMANDĂRI ÎN PROFILAXIA TRANSMITERIIINFECŢIEI CU VIRUSUL HEPATIC C ŞI VACCINAREA

CONTRA INFECŢIEI CU VIRUSURILE HEPATICE B ŞI A

Ă Î

Page 36: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 36/158

Consumatorii de dro"uri tre*uie să fie informa3idespre căi%e de transmitere a infec3iei cuvirusu% (epatic C 6i urmea#ă să fie aprovi#iona3icu serin"i 6i ace steri%e, să fie periodic testa3i %aanticorpii anti-VHC 25.

2o%navii cu HCV C tre*uie să fie vaccina3icontra virusuri%or (epatice A 6i 2 25.

RECOMANDĂRI ÎN PROFILAXIA TRANSMITERIIINFECŢIEI CU VIRUSUL HEPATIC C ŞI VACCINAREA

CONTRA INFECŢIEI CU VIRUSURILE HEPATICE B ŞI A

G d

Page 37: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 37/158

Persoane, care iau medicamente și droguri injectabile Recipienți de sânge și organe (transfuzii repetate de sânge,hemofilie, transplant de organe)

Lucrători medicali, expuși la inocularea accidentară cusânge infectat

Persoane cu contacte sexuale neprotejate sau care aplică

tatuaje, piercing, urmează acupunctura Persoane care se află în închisori și copii din internate Persoane infectate cu HIV, cu VHB Persoane supuse hemodializei Persoane cu elevarea inexplicabilă a aminotransferazelor Persoane care necesită terapie imunosupresivă Persoane născute în zonele hiperendemice, imigranții saucopii adoptați

Femei gravide

Copii născuți de la mame cu VHC

Grupuri de risc:

Page 38: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 38/158

0CR'')-J@ HCV C

 =n 41>#?1> din ca$uri bolnavii cu HC5 C nu pre$intăacu$e 7i nu se adresea$ă la medic, ceea ce necesitădepistarea activă.

'xaminarea activă a persoanelor din %rupul de risc.

B*%i"atoriu& 'xaminarea pacienilor cu acu$e 7i cu simptome de patolo%ie epatică:

 screening serologic;

 screening biochimic;

 @9 abdominală

Page 39: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 39/158

CONDUITA PACIENTULUI CU HCV C

Anamne#a'amenu% c%inicanifestări etra(epatice a%e HCV

Î

Page 40: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 40/158

MOMENTE-CHEIE ÎN EVALUAREA ANTECEDENTELOR PERSONALE

a%adii (epatice sau *i%iare preeistente (epatite dediferite etio%o"ii, co%an"ite etc.5 nterven3ii c(irur"ica%e suportate ransfu#ii de s?n"e 6iNsau de preparate medica%e din

s?n"e oicomanie, narcomanie !erversiuni seua%e

Că%ătorii în 3ări%e endemice pentru infec3ia cu VHC @ucrător medica% preponderent în sec3ii%e c(irur"ica%e,

de (emodia%i#ă, (epato%o"ice, de *o%i infec3ioase, etc.5 ăscut de mamă cu infec3ia cu VHC

Page 41: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 41/158

EXAMEN CLINICa;oritatea pacien3i%or cu infec3ie cronică sunt

asimptomatici sau au doar u6oare simptome nespecifice,

at?ta timp c?t nu este pre#entă ciro#a.

 !%?n"erea cea mai frecventă este o*osea%a.

 anifestări mai pu3in comune sunt& <rea5/) sl/8iciune)

mial<ii) ar4ral<ii i piererea 9n <reu4a4e.

nfec3ia cu VHC poate fi, de asemenea, înso3ită de tu%*urări

co"nitive.

 oate aceste simptome sunt nespecifice 6i nu ref%ectă

activitatea *o%ii sau severitatea acesteia.

Page 42: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 42/158

!acien ii cu infec ie cronică C mai frecventă pre#intăț țdisfunc ie co"nitivă, astenie, depresie. Acestea ar puteaț

fi asociate cu rep%icarea virusu%ui în creier.

 <n I:-=:> din ca#uri pacien3ii cu HCV C nu pre#intăacu#e 6i dia"nosticu% se sta*i%e6te oca#iona%.

Hepatome"a%ia de diferite "rade este pre#entă în circa/:> din ca#uri, iar sp%enome"a%ia 7 în 1:-1> din ca#uri.

EXAMEN CLINIC

Î

Page 43: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 43/158

SIMPTOME CLINICE POSIBILE ÎNHCV

$ati"a*i%itate )reutate în (ipocondru% drept +iscomfort a*domina%

napeten ăț +ere"%ări di"estive 0u*fe*ri%itate Artra%"ii, mia%"ii mi"ratoare +ere"%ări co"nitive, depresie Anietate

Ă Î

Page 44: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 44/158

 MANIFESTĂRILE EXTRAHEPATICE ÎN HCV C Tul8ur/ri enocrinolo<ice, - 4iroii4a "asBimo4o) reis4enț / la

insu%ină N dia*et #a(arat

Tul8ur/ri au4oimine) reuma4olo<ice, crio<lo8ulinemie mi4/)vasculi4/ cri<lo8ulinemic/) "%omeru%onefrită mem*rano-pro%iferativă,artra%"ii tip reumatoid, periarterită noduroasă, po#itivitate a factoru%ui

reumatoid, etc.

Tul8ur/ri Bema4olo<ice, 4ul8ur/ri limDoproliDera4ive limDoame non- "o<in) 4rom8oci4openia idiopatică, anemie (emo%itică autoimună

Tul8ur/ri erma4olo<ice, purpur/ palpa8il/) porDiria cu4ana4/ 4ariv/)licBen plan) eritemu% mu%tiform, eritemu% nodu%ar, viti%i"o, etc.

=iverse, o8oseala cronic/) 4ul8ur/ri co<ni4ive su8clinice) ecelerare

 psiBomo4orie) simp4ome e depresie, cardiomiopatie (ipertrofică saudi%atativă N miocardită, fi*ro#ă pu%monară idiopatică.

EXAMENPARACLINIC

Page 45: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 45/158

Aminotransfera#e%e pot varia considera*i% în istoria natura%ă a

(epatitei C cronice.

a;oritatea pacien3i%or au doar cre6teri u6oare a%e amino-

transfera#e%or.

!?nă %a o treime din pacien3i au va%ori norma%e a%e A@ sericeAproimativ > din pacien3i au o concentra3ie A@ serică de mai

mu%t de două norme, dar, de o*icei, mai pu3in de ori peste %imita

superioară a va%ori%or norma%e.

Cre6teri de 1: ori fa3ă de %imita superioară a norma%u%ui sunt

re%evate foarte rar.

EXAMEN PARACLINIC

Page 46: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 46/158

'xistă o corelaie slabă <ntre concentraiile amino#transfera$elorepatice 7i istolo%ie.

Ciar 7i pacienii cu valori normale ale &A pre$intă dove$iistolo%ice de inflamaie cronică <n maoritatea ca$urilor.

a persoanele cu &A normal s#au evideniat modificăriistolo%ice su%estive sau severe de epatită cronică C <n 1#31> din ca$uri.

 =n consecină, normali$area aminotransfera$elor dupa terapiaantivirală nu reflecta neapărat o <mbunătăire istolo%ică.

EXAMEN CLINIC

RECOMANDĂRIÎNDIAGNOSTICUL

Page 47: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 47/158

RECOMANDĂRI ÎN DIAGNOSTICULHEPATITEI CRONICE VIRALE C

+ia"nosticu% infec3iei VHC se *a#ea#ă pedeterminarea anticorpi%or anti-VHC prinmetoda 'A

 6i a AR-VHC cantitativ prin o metodă

mo%ecu%ară sensi*i%ă !CR în re"imu% real- 4ime+ .

!entru dia"nosticu% de (epatita acuta vira%ă Ceste necesar de testat AR-VHC, deoareceAR VHC apare înaintea anticorpi%or anti-VHC.

Page 48: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 48/158

TESTE DE DIAGNOSTICPENTRU INFECŢIA VITALĂ C

Seroo!"#e: Determinarea markerilor serologici ai

infecţiei cu VHC. 

!re#en3a anticorpi%or anti-VHC " ) po#itivisu"erea#ă ideea pre#en3ei infec3iei cronice cu VHC.

Ac anti-VHC " po#itivi sunt caracteristici

(epatitei acute sau reactivării (epatitei cronice vira%eC dacă vor fi asocia3i cu Ac anti-VHC " )5.

Page 49: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 49/158

+etectarea anticorpi%or anti-VHC " nu este suficientăpentru a deose*i (epatita acută vira%ă C de (epatitacronică vira%ă C, deoarece unii pacien3i cu (epatită

cronică produc intermitent anticorpi anti-VHC "

totodată, nu to3i pacien3ii răspund %a infec3ia acuta cuVHC cu producerea anticorpi%or anti-HCV " .

TESTE DE DIAGNOSTICPENTRU INFECŢIA VITALĂ C

RECOMAND RINDIAGNOSTICUL

Page 50: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 50/158

 RECOMAND RI N DIAGNOSTICUL HEPATITEI CRONICE VIRALE C

!re#en3a anti-VHC FDF 6i a AR-VHC FDF nu permite

distinc3ia unei eacer*ări a (epatitei cronice vira%e Cde suprapunerea unei (epatite vira%e acute de a%tăetio%o"ie %a *o%navii cu (epatită cronică C 6i pentrudia"nostic corect sunt necesare a%te date de %a*orator.

!re#en3a (epatitei cronice C se confirmă prin pre#en3aconcomitent a anticorpi%or anti-VHC FDF6i a AR-VHCFDF .

@a pacien3ii imunodificitari ce pre#intă semne de(epatită, dar anticorpii anti-VHC sunt ne"ativi, estenecesar de determinat AR-VHC.

Page 51: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 51/158

Notă:  estu% anti-VHC fa%s po#itiv este posi*i% înprocese%e autoimune cronice, dar poate să apară6i %a pacien3ii fără factori de risc 6i fără semne de*oa%ă (epatică.

  estu% anti-VHC fa%s ne"ativ e posi*i% %a*o%navii cu imunitate deprimată, de eemp%u, cuinfec3ia HV, %a persoane%e cu insuficien3ă rena%ă

cronică sau cu crio"%o*u%inemie esen3ia%ă mităasociată, cu *o%i (emato%o"ice ma%i"ne etc.

Page 52: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 52/158

Cele mai recente teste pentru determinarea nivelului deviremie (A!"#$C% sunt bazate pe utilizarea reacţiei de

 polimerizare în lanţ (&C% în regim real"time.

'le pot detecta cantităţi minime de A!"#$C (pnă la)*" +* -ml% şi pot cuantifica cu precizie nivelurile A!"

#$C de pnă la apro/imativ )*0 -ml.

1eterminarea încărcăturii virale este importantă în

decursul terapiei antivirale.

TESTE DE DIAGNOSTICPENTRU INFECŢIA VITALĂ C

TESTEDIAGNOSTICEPENTRUINFECȚIA

Page 53: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 53/158

TESTE DIAGNOSTICE PENTRU INFECȚIAVITALĂ C

Moleculare:

=e4erminarea <eno4ipului @"C . Se Dace o8li<a4oriu9nain4e e ini5ierea 4ra4amen4ului ) att pentru ale%ereatipului de tratament avnd <n vedere scemele terapeuticedistincte <n funcie de %enotipul identificat, ct 7i pentru aavea o predicie asupra răspunsului la tratament.

9unt validate diferite metode pentru %enotipare, cele maimulte # ba$ate pe teste *C:.

Ă

Page 54: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 54/158

CERCETĂRI DELABORATOR  Determinarea apto%lobinei (repre$intă o proteinăsinteti$ată epatic, reducndu#se <n afeciunile epatice)

 Cercetarea %ama%lobilinei (spore7te <n ciro$a epaticăprin stimularea sinte$ei de către infiltratul

limfoplasmocitar epatic 7i medular)6 indicaii indice

necesar pentru a evalua %radul de fibro$ă epatică

Aestarea alfa0#macro%lobinei6 indice necesar pentru a

evalua %radul de fibro$ă epatică

Ă

Page 55: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 55/158

 +eterminarea po%imorfi#mu% "enetic CC sauC, sau 5, %oca%i#at pe cromo#omu% 19, %e"atcu re"iunea ce codea#ă @-82 sau $O/5

#ur4a4orii <eno4ipului CC prein4a o ra4a e succes a4ra4amen4ului an4iviral s4anar in Bepa4i4a cronica cuvirus C e 1-G ori mai mare in compara4ie cu pur4a4orii<eno4ipurilor TT sau CT.

eno4ipul CC a Dos4 e asemenea asocia4 cu o ra4a e Gori mai mare e eliminare spon4ana a virusului.

CERCETĂRI DELABORATOR

Page 56: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 56/158

9CIEAI:&-& H'*&AF9*'EICG C@IFAF*I D' AC

Page 57: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 57/158

CERCETĂRIDE

Page 58: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 58/158

S#or$ HOMA%IR ($omeostasis 2odel Assessment for -nsulin

esistance 3 2odelul de evaluare a homeostazei de rezistenţă la

insulină% a fost descris in anul )45 de către 2atthe7s et al.

Scorul HOMA = [glicemia a jeune (mmol/l) xinsulinemia (μU/ml)] / 22,5

 • HOMA-IR < 2 – normal

• HOMA-IR ≥ 2 – patologic

HOMA-IR > 4 – reflectă stadiul de pre-diabet zaharat.

CERCETĂRI DELABORATOR

'va%uarea severită3ii *o%ii (epatice

Page 59: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 59/158

'va%uarea severită3ii *o%ii (epatice

  'va%uarea severită3ii fi*ro#ei (epatice esteimportantă în %uarea deci#ii%or de tratament a% (epatiteicronice vira%e C 6i estimarea pro"nosticu%ui *o%ii.

2iopsia (epatica este încă privită ca metodă dereferin3ă pentru a eva%ua "radu% de inf%ama3ie 6i stadiu%fi*ro#ei

a*%ou% morfo%o"ic a% HCV C este ce% a% unei(epatite cronice, care se încadrea#ă în unu% dintre"rade%e de severitate cuantificate prin sisteme%e descorificare Hnoell) "AI) IsBa) META@IR+.

0CBRJ@ KB+'@@ 19815

Page 60: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 60/158

0CBRJ@ KB+'@@ 198151.Necroză periportală (NP) și necroză înpunteNP absentăNP minimăNP moderată (<50% SP)

NP severă (>50% SP)NP moderată și necroză în punteNP severă și necroză în punteNecroză multilobulară

013

456102. Leziuni degenerative și necroză lobulară

 AbsentăMinimă (corpi acidofili, celule balonizate în<1/4 lobuli)

Moderate (atinge 1/4 - 2/3 din lobuli)

01

3

0CBRJ@ KB+'@@ 19815

Page 61: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 61/158

0CBRJ@ KB+'@@ 198153.Inflamație portală Absentă

Minimă (câteva celule inflamatorii în <1/4 SP)Moderată (numeroase celule inflamatorii în ¼- 2/3 SP)

Severă (grupări compacte de celuleinflamatorii în 2/3 SP)

0

13

44. Fibroză AbsentăFibroză portală minimă

Fibroză în spațiul DisseFibroză în punteCiroză

01

134 Notă: Concluzie: Scorul activității: 1+2+3;

Scorul fibrozei: 4Scor final: 7 – 10 = HC persistentă

Scor final: > 14 = HC activă

0CBRJ@ 'AVR $ $2RBA5

Page 62: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 62/158

0CBRJ@ 'AVR $ $2RBA5Absenţa fibrozei

Fibroză portală stelată, fără septuri

Fibroză portală, cu septuri rare

Fibroză portală, cu septuri multiple

Ciroză

F 0

F 1

F 2

F 3

F 4

 Notă: Pentru aprecierea gradării activității necroinflamatorii și astadializării fibrozei în hepatita cronică, în Europa se utilizează cuprecădere scorul METAVIR, introdus în 1996 de către Bedossa și

 Poynard.

E&'$'re' "(&')"&ă ' *"+too!"e" *e,'t"#e

Page 63: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 63/158

E&'$'re' "(&')"&ă ' *"+too!"e" *e,'t"#e8iopsia ficatului cu e/amenul histologic al

 bioptatului este 9standardul de aur: pentrudiagnosticul $C# C.

;e efectuează cu ac special, poate fi 9oarbă: saudiri<ată ecoscopic, laparoscopic sau preluată întimpul investigaţiei trans<ugulare sautransfemurale.

Page 64: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 64/158

De-" ."o,+"' *e,'t"#ă e+te o ,ro#e/$ră "(&')"&ă0 r"+#$/e #o1,"#'2"" +e&ere e+te 3o'rte +#ă)$t 4567888%588889

E+te "1,ort'(t #' 1o/e$ '#$$" /e ."o,+"e +ă 3"e /e/"1e(+"$(e +$3"#"e(t /e 1're0 ,e(tr$ ' e&'$' #$

,re#")"e !r'/$ /e '3e#t're *e,'t"#'0 ;( +,e#"'03".ro)'

Pe(tr$ ' 3" #o(+"/er't '/e#&'t0 3r'!1e(t$ ."o,t"#tre.$"e +ă '".ă o $(!"1e /e <8%<= 110 $( /"'1etr$/e 50<%50> 11 -" +ă #o(2"(ă #e ,$2"( 55 +,'2"" ,orte#o1,ete

B"o,+"' *e,'t"#ă +e e3e#t$e')ă ($1'" ;( "(+t"t$2""e 1e/"#'e

Page 65: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 65/158

+,e#"'")'te -" /o'r ;( ",+' #o(tr'"(/"#'2""or0 #$1 'r 3":

t$.$răr" /e #o'!$'re?

"(+$3"#"e(2ă +e&eră ,$1o('ră0 #'r/"'#ă?

,'too!"' ,e$ro%,$1o('ră ,e /re',t' 4,e$re)""0 e1,"e10'.#e+0 ,e$ro,(e$1o("e9?

#o'(!"tă +e,t"#ă0

"#ter 1e#'("#0

,er"to("tă0 '+#"tă '&'(+'tă0

e$#e1""0 tro1.o#"to,e("e +e&eră et#

Page 66: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 66/158

 O ."o,+"e *e,'t"#ă ($ e+te (e#e+'ră0 /e

o."#e"0 ' ,'#"e(2"" #$ /o&e)" #"("#e /e#"ro)ă +'$ ' #e" ,e(tr$ #'re tr't'1e(t$e+te "(/"#'t0 "(/"3ere(t /e !r'/$ /e

'#t"&"t'te +'$ /e +t'/"$ /e 3".ro)ă

T'.o$ 1or3oo!"# ' HCV C

Page 67: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 67/158

T'.o$ 1or3oo!"# ' HCV C

'ste cel al unei epatite cronice, care se <ncadrea$ă <n unul dintre %radele de severitatecuantificate prin sistemele de scorificare(Jnodell, H&I, IsaK, -'A&5I:).

Arăsăturile istolo%ice su%estive <n HC5 Csunt pre$ena a%re%atelor limfoide dense <n

spaiile porte6 le$iuni ale ducturilor biliare, detip colan%ită nesupurativă6 modificăride%enerative epatocitare L steato$amacrove$iculară.

SCORINGFIBROSIS METAVIR

Page 68: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 68/158

SCORING FIBROSIS – METAVIR F0 - A normal portal field without fibrosis

Fl - Focal periportal and perineoductular fibrosis (incompletelamellae) F2 - Fully established periportal and perineoductular fibrosisbuilding complete lamellae, with or without sporadic portal-portal bridging

F3 - Extension of the portal-portal bridging (three or morebridges per 10 portal fields; F4 - complete cirrhosis

Page 69: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 69/158

Page 70: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 70/158

'va%uarea severită3ii *o%ii (epatice

Page 71: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 71/158

  <n u%timii ani au fost eviden3iate deficien3e a%e *iopsiei

(epatice 6i au fost de#vo%tate 6i eva%uate pe %ar" metodea%ternative noninva#ive pentru pacien3ii cu infec3ie cronicăcu VHC.

'istă un interes în cre6tere fa3ă de uti%i#area metode%ornoninva#ive, inc%usiv a marEeri%or serici 6i e%asto"rafieitran#itorii, pentru eva%uarea fi*ro#ei (epatice, pentru a evitao *iopsie (epatică sau pentru a o comp%eta.

 $ia*i%itatea re#u%tate%or ar putea fi dependentă de inf%ama3iisevere asociate cu nive%uri ridicate a%e A@ (emo%i#a acută,co%esta#a etra(epatică 6i %imite%e optime de cercetări.

'va%uarea noninva#ivă a fi*ro#ei (epatice

Page 72: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 72/158

'va%uarea noninva#ivă a fi*ro#ei (epatice

Fi8roTes4  este un test specia%, conceput pentru a putea în%ocui, în anumite ca#uri, punc3ia-*iopsie (epatică.

Fi8roTes4  - Actiest ref%ecată stadii%e fi*ro#ei 6i "radu%procesu%ui necroinf%amator, conform sistemu%ui interna3iona%

'AVR, care permite interpretarea re#u%tate%or într-un mod

simp%u 6i universa%.

Page 73: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 73/158

 APRECIEREA FIBROSEI

@A2BRABR& impu% de protrm*ină, trom*ocite, A@, A0, *i%iru*ina, ))!, a%fa-

macro"%o*u%ina, (apto"%o*ina, apo%iproteina-a%fa1

arEeri sero%o"ici directi ai fi*ro#ei& proco%%a"en tPpe %%%, amino-

termina% peptide !/!5, tPpe and %V co%%a"ens, %aminin, (Pa%uronicacid, and c(ondre.

A% i marc(eri direc i de fi*ro#ă sunt cei asocia i cu mț ț ț atride"radarea, e", matri meta%%oproteinases and / !-t !-/5

and in(i*itors of meta%%oproteinases 1 and !-%Q !-5.

CPtoEine& !+)$, ')$, )$2, %@ 4, , I, 1:

MARKERI SEROLOGICI INDIRECȚI

Page 74: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 74/158

ȚDE

FIBROZĂ $i*ro%nde con ine&ț  trom*ocite, A0 , "amma

"%o*u%ine.

$i*rometer   trom*ocite, prot(rom*in inde A0,a%fa- macro"%o*u%ine, (Pa%uronate, urea serică,v?rsta5 este un predctor de fi*ro#ă în HCV

$i*roest con ineț  $i*roest iș  Actiest& a%p(a-macro"%o*u%ine, (apto"%o*ina, apo%ipoproteina A1,tota% *i%iru*in, )), A@, v?rsta, se.

MARKERI SEROLOGICIINDIRECȚIDE

Page 75: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 75/158

INDIRECȚI DEFIBROZĂ

 APRI= ( AST pacient /AST Norma) x100 / trombocite

Interpretare <0.5 nu este fibroză;>1.5 ciroză;0.5-1.5 fibroză gradul 1-4

FIB 4= vârsta x AST / trombocite x ALT FIB-4 class 1< 1.45; FIB-4 class 21.46 - 3.25; FIB-4 class 3> 3.25;

DIAGNOSTICULDIFERENȚIALALHCVC

Page 76: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 76/158

DIAGNOSTICUL DIFERENȚIAL AL HCV C HCV B necesită diferențiere cu următoarele patologii: Hepatita cronică de geneză virală C sau cauzată de alți

viruși hepatotropi (obligatori sau facultativi) Hepatitele autoimune Boala alcoolică a ficatului Steatoza hepatică și steatohepatita nonalcoolică Hepatitele toxice induse de diverse substanțe toxice sau

medicamente Ciroza biliară primitivă Colangita scleroxantă primară Boala Wilson Deficit de alfa-1 antitripsină

Hemocromatoza Fibroza hepatică Afectarea parazitară a ficatului Colangită cronică Cancerul hepatic

Ciroză hepatică

Page 77: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 77/158

 9tabilirea dia%nosticului clinic de HC5 C necesităcertificarea etiolo%iei virale C a bolii, identificarea epatitei cronice pe ba$a factorilor

po$itivi pre$ena semnelor istolo%ice de epatităcronică.

9e iau <n cosideraie 7i factorii de excludere(absena semnelor serolo%ice, biocimice 7imorfolo%ice pentru alte boli).

CINETREBUIESAFIETRATAT

Page 78: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 78/158

CINE TREBUIE SA FIE TRATAT

o i pacien ii cuț ț *oa%a (epatică datorate VHC

compensata sau decompensată netrata ițanterior sau e ec %aș tratamentu% anterior 

 ratamentu% tre*uie prioriti#ate pentru

pacien ii cuț  fi*ro#a semnificativă sau ciro#ăscor 'AVR $/ %a $45 A15

!acien ii cu ciro#ă decompensată C(i%d-!u"(ț  

2 i C5 ar tre*ui să fie trataș iț  în re"im deur"en ă cu un $-freeț  re"im A15

CINETREBUIESAFIETRATAT

Page 79: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 79/158

CINE TREBUIE SA FIE TRATAT

ratamentu% tre*uie prioriti#at, indiferent de

"radu% de fi*ro#a %a pacientii cuHV sau VH2 coinfectie,pacien i pre- sau post-transp%ant de ficat,ț  pacien ii cu manifestări c%inicț e semnificative

etra-(epatice de eemp%u vascu%itesimptomatice asociate cu crio"%o*u%inemie mita%e"ate de VHC,

HCV nefropatia %e"ate de comp%ee imune iș

@imfom non-Hod"Ein 2 ce%u%e

CINETREBUIESAFIETRATAT

Page 80: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 80/158

CINE TREBUIE SA FIE TRATATratamentu% tre*uie prioriti#at, indiferent de

"radu% de fi*ro#a pentru persoane%e cu risc detransmitere aVHC,inc%usiv uti%i#atorii de dro"uri in;ecta*i%e activ,oameni care fac se cu *ar*ati cu practici seua%e

cu risc ridicat,femei%e de varsta ferti%a care doresc să răm?nă

"ravide,pacientii (emodia%i#ati, iș

persoane fi#ice incarcerate

CINETREBUIESAFIETRATAT

Page 81: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 81/158

CINE TREBUIE SA FIE TRATAT tratament este ;ustificat %a pacientii cu fi*ro#a

moderata 'AVR scor $5 A5@a pacien iiț cu *oa%ă u oară scor 'AVRș  

$:-$15 i nici unu% dintreș  manifestări%e etra-

(epatice men ionatț e mai sus indica iț i%e pot fiindividua%i#ate 215

ratamentu% nu este recomandat %a pacien ii cuț

%imitată de speran a de via ă din cau#aț țcomor*idită i%or ț  %e"ate de pato%o"ii%e non-(epatice

ratamentu% HCV Codificarea comportamentu%ui pacien3i%or cu

Page 82: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 82/158

odificarea comportamentu%ui pacien3i%or cuHCV C

'xcluderea surmenaului fi$ic 7i psiic.  :enunarea la medicamentele epatotoxice,

extractele epatice, fi$ioterapia cu <ncăl$ireare%iunii ficatului, tratamentul balnear.

 &limentaia raională, cu evitarea meselor

abundente, fracionată de 3#2 ori8$i (masa 2 după*ev$ner).

'vitarea strictă a consumului de alcool sau

de dro%uri

'va%uarea preterapeutică

Page 83: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 83/158

'va%uarea preterapeuticăRecomandări o*%i"atorii p?nă %a terapia cu

preparate antivira%e în HC vira%ă C&

De apreciat severitatea bolii epatice.

Identificarea pacienilor cu CH,deoarece pro%nosticul 7i probabilitatea

răspunsului viral la tratament sunt modificate,7i au nevoie de suprave%ere pentrucarcinom epatocelular.

E&'$'re' ,reter',e$t"#ăă " " "" @ ă "

Page 84: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 84/158

Determinarea %radului de fibro$ă este necesarpentru deci$ia necesităii tratamentului antiviral.

'lasto%rafia poate fi folosită pentru aprecierea%radului de fibro$ă la bolnavii cu HC5 C.

*entru detectarea fibro$ei semnificative (scor-'A&5I: M0#M3) pot fi recomandate testenoninva$ive L marKeri direci 7i indireci aifibro$ei (teste biocimice 7i ematolo%ice).

Re#o1'(/ăr" o."!'tor"" ,@(ă ' ter',"' #$,re,'r'te '(t"&"r'e ;( HC &"r'ă C:

Page 85: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 85/158

Notă.La necesitate, se indică suplimentar tratament pentru

complicaţiile terapiei antivirale.

' % t ti ă

Page 86: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 86/158

Combinarea testelor biocimice cu

elasto%rafia cre7te certitudineadia%nosticului 7i mic7orea$ă necesitateaefectuării biopsiei epatice.

Determinarea %enotipurilor virale (" L 4).

'va%uarea preterapeuticăRecomandări o*%i"atorii p?nă %a terapia

cu preparate antivira%e în HC vira%ă C&

Recomanda*i%&

Page 87: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 87/158

+eterminarea po%imorfismu%ui "enetic CCsau C, sau 5, %oca%i#at pe cromo#omu%19, %e"at cu re"iunea ce codea#ă @-82

sau $O/5, mai a%es %a pacien3ii cu"enotipu% 1. 

Acesta este unu% dintre predictoriiimportan3i ai răspunsu%ui vira% sus3inut.

ndica3ii%e pentru terapia cu preparate antivira%e în HCvira%ă C

Page 88: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 88/158

vira%ă C

o3i pacien3ii cu HCV C care nu au primit anterior tratamentpot fi considera3i candida3i pentru tratament.

0e supun tratamentu%ui pacien3ii cu fi*ro#ă moderată 7scor $ 7 6i este prompt pentru cei cu activitate

necroinf%amatorie 6i fi*ro#ă scor $/, $4 7 'AVR.

ndica3ii%e pentru *o%navii cu forme de (epatită mai pu3in

"ravă se (otărăsc individua%.

Cate"orii%e de pacien3i cu HCV C careită * d t ti ă

Page 89: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 89/158

necesită a*ordare terapeuticăindividua%i#ată

'6ec terapeutic anterior care au primitmonoterapie cu interferon standard saupe"i%at5.

Jti%i#atori de dro"uri sau a%coo%, dar caresunt participan3i în pro"rame%e dede#a%coo%i#are sau cu metadona.

Cei %a care !2H nu eviden3ia#ă fi*ro#ă(epatică sau este pre#entă o fi*ro#ăminimă $ : - 15.

C'te!or""e /e ,'#"e(2" #$ HCV C #'re (e#e+"tă

Page 90: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 90/158

Coinfecţia cu $8##rsta sub )5 ani&ersoane cu afecţiuni renale (cu sau

fără hemodializă%, posttransplant&ersoane cu $C# C acută

&ersoane cu ciroză hepaticăecipienţii de transplant hepatic

'.or/'re ter',e$t"#ă "(/"&"/$'")'tă

Page 91: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 91/158

0CH''@' +' RAA' AVRA@< HCV C

Page 92: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 92/158

 < HCV C

Recomandări& =n HC5 C este aprobată terapiacombinată *e% IEM#! plus ribavirină.

*entru tratamentul bolnavilor cu HC5 Cpot fi folosite

 *e% IEM#!0!, cte "?1 N%8săpt. plusribavirină sau*e% IEM #!0O, ",2 N%8K%8săpt. plusribavirină.

0CH''@' +' RAA' AVRA@ < HCV C

Page 93: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 93/158

Ri*avirina se administrea#ă&1 m"NE"N#i în "enotipuri%e 1 6i 4-I A5  8:: m"N#i în "enotipuri%e 6i / A5.

*acienii cu %enotipurile 0 7i cu factorii derisc care pot să mic7ore$e răspunsul la

tratament primesc ribavirina <n do$a de "2m%8K%8$i.

A%"oritmu% terapeutic a% pacientu%ui cu HCV C,(id t d ă % i % i t

Page 94: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 94/158

AR-VHC 0ăptăm?na

"(idat de răspunsu% viruso%o"ic, pentrupacien3ii cu "enotipu% 1.

 A%"oritmu% terapeutic a% pacientu%ui cu HCV C, "(idatde răspunsu% viruso%o"ic pentru pacien3ii cu

Page 95: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 95/158

ARN%VHC Să,tă1@('

de răspunsu% viruso%o"ic, pentru pacien3ii cu"enotipuri%e 6i / ec%u#?nd 1 6i 1I săptăm?ni5

Contraindica3ii%e tratamentu%ui antivira%

Page 96: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 96/158

cu interferoni în HCV C.

A*so%ute&Depresie necontrolată, psio$e, epilepsie.Boli autoimune.

9corul Cild#*u% B ; 7i mai multe puncte.raviditatea sau cuplurile care nu doresc să facă ocontracepie adecvată.Boli concomitente %rave, a7a ca insuficiena

cardiacă, ipertensiunea arterială necontrolată, Dnecontrolat, B*CF.!acien3ii cu contraindica3ii a*so%ute nu tre*uie

să primească terapia antivira%ă

Contraindica3ii%e tratamentu%ui antivira% cuinterferoni în HCV C

Page 97: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 97/158

interferoni în HCV C.Re%ative&

(emo"%o*ina H*5 1/: "N% pentru *ăr*a3i6i H* 1: "N% pentru femeineutrofi%e 1:: 1: I N%trom*ocite 9: 1: 9 N%creatinina serică S1, m"Nd%.  Cardiopatie isc(emică pronun3ată,

*o%i a%e "%andei tiroide netratate.

Ter',"' 1e/"#'1e(to'+ăMă i Idi ții P l i

Page 98: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 98/158

Măsuriterapeutice

Indicații Posologie

Peginterfero

n alfa-2b(Pegintron)asociat curibavirină

• Toți pacienții cu HCV C,

care nu au primitanterior tratament, pot ficonsiderați candidațipentru tratament (A2).

• Tratamentului se supun

pacienții cu fibrozămoderată, scor F2, și esteprompt pentru cei cufibroza scor F3, F4 –METAVIR (B 2).

Indicațiile pentrupacienții cu forme dehepatită mai puțin gravăse hotărăsc individual.

• Anumite categorii depacienți cu HCV Cnecesită abordare

1,5 mcg/kg/săpt. subcutanat (p/u

genotipul 1– 48 săpt. șigenotipurile 2 și 3 – 24 săpt.).Durata terapiei antivirale esteghidată de răspunsul virusologic

Peginterferon alfa-2a

(Pegasys)asociat curibavirină

180 mcg/săpt. subcutanat (24-48săpt.). Durata terapiei antivirale

este ghidată de răspunsulvirusologic

Ribavirină • Ribavirina se administreazăcâte 15 mg/kg/zi îngenotipurile 1 și 4-6 (A2) și

câte 800 mg/zi în genotipurile2 și 3 (A2).

• Pacienții cu genotipurile 2 și3, cu factorii de risc care potsă micșoreze răspunsul la

tratament, primesc ribavirina

 <n une%e ca#uri& %a pre#en3a efecte%or adverse sau a contraindica3ii%or %apreparate%e antivira%e, pacien3i%or nonresponden3i sau par3ia% responden3i %a

terapia antivira%ă în %ipsa preparate%or antivira%e %i se va recomanda terapia cu

Page 99: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 99/158

terapia antivira%ă, în %ipsa preparate%or antivira%e, %i se va recomanda terapia cu(epatoprotectoare&

Silimarină

Efecte:hepatoprotectorantioxidant șiantifibrotic

420-1000 mg zilnic

Pentoxifilină 200 mg x 3 ori/zi sau 400 mg(forma retard) x 2-3 ori/zi sauîn perfuzii intravenoase, câte5 ml – 100 mg, dizolvate în250-500 ml soluție de NaCl de

0,9% .Tocoferol, acid ascorbic,retinol, selen*etc.

Doze terapeutice medii

 Acid ursodeoxicolic Efecte:hepatoprotector, antiapoptotic,anticolestatic,antiproliferativ

10-15 mg/kg masă corp

 !otă= > 'ficacitatea preparatului nu este dovedită în studii mari multicentrice,

în studii randomizate.

Lista intervențiilor și serviciilorrecomandabilepentrutratamentînspital

Page 100: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 100/158

recomandabile pentru tratament în spitalMetode

terapeutice Indicații Posologie, durata șiperiodicitatea tratamentului

• Aminoacizi

 Pentru efect

hepatoprotectorși corecțiadezechilibruluiaminoacizilor

 Aminoplasmal Hepa 10%, 500ml i.v., perfuziiHepasol Neo 500 ml i.v., perfuzii

 Aspartat de arginină: 250 mli.v., perfuzii sau 1-2 g/zi (1-2

fiole buvabile, per os)

• Ademetio

nină 

400-800 mg/zi i.v. sau i.m., apoi

per os 400-1600 mg/ziFosfolipideesențiale

membranostabilizator, detoxifiant,antisteatozic

300-600 mg i.v. sau câte 1-2capsule de 3 ori pe zi, per os.

BioR** Efecte: antioxidant,imunoreglator și

1,0 i.m. sau forma capsulate,câte 5 mg de 2 ori pe zi

Page 101: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 101/158

șmembranostabilizator

Pacovirină**

Efecte:imunomodulator, oposibilă acțiuneantivirală indirectă

2 capsule de 2 ori/zi

Inosină* Efecte: anabolizantși imunoreglator

Sol. 2%, 5-10 ml i.v. de 2 ori/zi

 !otă= > 'ficacitatea preparatului nu este dovedită înstudii mari multicentrice, în studii randomizate.  >>'ficacitatea medicamentelor este dovedită

în studii locale

Bp3iuni actua%e de terapie

Page 102: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 102/158

p3 p

 &u fost recent aprobai doi inibitoride protea$e E983 telaprevir 7i

boceprevir.

Inibitorii de protea$e E9 8 E93(telaprevir sau boceprevir) seutili$ea$ă <n asociere cu *' IEM#!

7i ribavirină

H'!A0 C VRJ0 HCV5 VRA@ CTC@'. H' HCV @$'CTC@' 0AR0 UH VRBAACH' B 0 0!'C$C R'C'!BR B C@'AR@T +'$'+5. H' HCV RA)'B' 0'RV'0 A0 A '!@A' $BR VRA@ R'!@CAB A+ A0 A VRA@ '00')'R

Page 103: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 103/158

RA $BR VRA@ !RB+JCB. 0 RA0@A'+ B A !B@T!RB' HA 0 C@'AV'+2T !RB'A0'0. H', VRA@ A00'2@T BCCJR0. !B'A@@T, 'ACH 0'! B$ H'VRA@ CTC@' 0 A AR)' $BR +RJ) +'V'@B!'.

H'!A0 C VRJ0 HCV5 )'B' A+ !B'A@ +RJ) +0CBV'RT AR)'0. H'HCV RA )'B' 0'RV'0 A0 A '!@A' $BR VRA@ R'!@CAB A+ A0 A VRA@'00')'R RA $BR VRA@ !RB+JCB 0 RA0@A'+ B A !B@T!RB'

Page 104: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 104/158

'00')'R RA $BR VRA@ !RB+JCB. 0 RA0@A'+ B A !B@T!RB'HA 0 C@'AV'+ 2T !RB'A0'0. A@@ H' HCV 'T'0 7 0-/ A+ 0/-4A!RB'A0'0, 0/ H'@CA0', 0A A+ 02 R+R! 7 AR' '00'A@ $BR HCVR'!@CAB, A+ AR' H'R'$BR' !B'A@ +RJ) +0CBV'RT AR)'0.

 RECOMANDĂRI DE TRATAMENTHCV

Page 105: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 105/158

 HCVGENOTYP 1

Asocierea pe"P%ated $-Nsăptăm?na%,

i%nic ri*avirin în func ie de masațcorpora%ă 1::: or 1:: m" in patients= E" or W= E", respective%P5,

sofos*uvir  4:: m"5N#i%nic 1săptăm?ni

 RECOMANDĂRI DE TRATAMENTHCV

Page 106: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 106/158

 HCVGENOTYP 1

 Asocierea pe"P%ated $-Nsăptăm?na%,

 i%nic ri*avirin în func ie de masațcorpora%ă 1::: or 1:: m" in patients= E" or W= E", respective%P5,

 simeprivir  1: m"5N #i%nic 1săptăm?ni saudaclatasvir (60 mg)

Page 107: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 107/158

 ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA(INTERFERON FREE) RECOMANDĂRI DE TRATAMENT HCVGENOTYP 1 Sofosbuvir (400 mg)zilnic și

 Simeprevir (150 mg)zilnic 12săptămâni

Page 108: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 108/158

rip%a terapie antivira%ă este o op3iune detratament at?t pentru pacien3ii netrata3i anterior,

c?t 6i pentru nonresponderii infecta3i cu VHC"enotip 1.

rip%a terapie antivira%ă sc(im*ă radica% strate"ia

de tratament pentru *o%navii cu afec3iuni cronice(epatice cau#ate de VHC "enotip 1.

!riorită3i& eficacitate mai mare, durată detratament mai scurtă, administrare mai u6oară,cu to%era*i%itate 6i ade#iunea pacientu%ui mai*ună.

onitori#area eficacită3ii tratamentu%ui antivira% %apacien3ii cu HCV C

Page 109: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 109/158

*entru monitori$area terapiei antivirale se folose7te

determinarea &:E#5HC, prin metoda *C: <n re%im realtime, cu limita inferioară a certitudinii ("1#01 @I8ml).

Eivelul &:E#5HC este util pentru a lua deci$iile de

tratament. Eivelul optim discriminat al &:E#5HC este <ntre311 mii 7i ?11 mii @I8ml .

 <n timpu% tratamentu%ui AR-VHC se testea#ă peste 4,

1, 4 de săptăm?ni, pentru a asi"ura ca%itatea.

Răspunsu% viruso%o"ic se aprecia#ă %a fina%u%tratamentu%ui 6i %a 4 de săptăm?ni după sistarea %ui&

răspunsu% viruso%o"ic sus3inutF 0VR5

 Re#u%tate%e terapiei curente 6i factorii predictivide răspuns favora*i% %a terapia antivira%ă

Page 110: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 110/158

p p9copul final al terapiei obinerea Prăspunsului

virusolo%ic susinutP (95:).95: se obine <n 31 L 23> ca$uri la tratamentulbolnavilor cu HC5 C, %enotip ", tratai cu interferoni

pe%ilai#! plus ribavirină, timp de 3? de săptămni.

95: se obine la 42#?0> din cei infectai cu%enotipurile 0 7i , tratai cu *e% IEM#! + ribavirina,

timp de 03 de săptamni.

5ite$a obinerii 95: este puin mai <naltă <n%enotipul 0, comparativ cu %enotipul .

Mo("tor")'re' +"!$r'(2e" tr't'1e(t$$"'(t"&"r' ' ,'#"e(2"" #$ *e,'t"tă #ro("#ă &"r'ă C

Page 111: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 111/158

'(t"&"r' ' ,'#"e(2"" #$ *e,'t"tă #ro("#ă &"r'ă C  !?nă %a ini3ierea

terapiei

 <n timpu% terapiei

antivira%e

+upă terapia antivira%ă

Ana%i#a "enera%ă as?n"e%ui cutrom*ocite%e

B*%i"atoriu @a săptăm?ni%e 1, ,4 de %a începutu%tratamentu%ui, apoi %afiecare 4-8 săpt.

@a sf?r6itu% terapiei,apoi %a fiecare %uni,timp de I %uni

Contro%u%*ioc(imicA@, A0

B*%i"atoriu 0e testea#ă %asăptăm?ni%e 1, , 4de %a începutu%tratamentu%ui, apoi %afiecare 4-8 săpt.

@a sf?r6itu% terapiei,apoi %a fiecare 1-/ %uni,timp de 1 an, apoi odată %a I %uni

$ieru% seric B*%i"atoriu @a I %uni de %a începutu%tratamentu%ui

B*%i"atoriu

Controlulviremiei:ARNVHC

Obligatoriu,nivelul ARN-VHCesteutilpentrua

La 4, 12, 24săptămâni, pentru aasigura calitatea

Răspunsulvirusologic seapreciazălafinalul

Page 112: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 112/158

 ARN-VHC,cantitativ (prinmetoda PCR în

regim real time)

este util pentru alua deciziile detratament (B2).

Nivelul optimdiscriminat al

 ARN-VHC esteîntre 400 mii și800 mii UI/ml (C2).

asigura calitatea(A2).

apreciază la finalultratamentului și la 24de săptămâni după

sistareatratamentului”răspunsulvirusologic susținut”(SVR) (A1).

Genotipul VHC Obligatoriu Nu se testează Nu se testează

Controlul

histologic,biopsia hepatică

La indicație,

pentru genotipul1, excepție –genotipurile 2 și 3

Nu se recomandă Nu se recomandă

Evaluareafibrozei,

noninvazivă

Obligatoriu Nu se recomandă La sfârșitul terapiei

Evaluarea funcțieitiroidiene (TSH, T3,T4niveluluitiroxinei

Obligatoriu Fiecare 12săptămâni

La sfârșitul terapiei

Page 113: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 113/158

T4, nivelului tiroxineilibere)

 Anticorpii autoimuni:antitiroidieni și

pentru diagnosticulhepatitei autoimune

Obligatoriu Fiecare 12săptămâni

După indicații

Evaluarea efectelorclinice

Obligatoriu La fiecare vizită Obligatoriu

 Cei mai importan3i predictori ai 0VR sunt&

Page 114: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 114/158

)enotipu% VHC non-"enotip 15.

!o%imorfismu% "enetic CC vs. C 6i 5,

%oca%i#at pe cromo#omu% 19, %e"at cure"iunea ce codea#ă @-82 sau $O/5, maia%es %a pacien3ii cu "enotipu% 1.

 0tadiu% fi*ro#ei 7 a*sen3a fi*ro#ei în pun3isau a ciro#ei .

A%3i predictori ai 0VR sunt&

Ei l l b l l &:E 5HC (Q 411 111 @I8 l)

Page 115: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 115/158

Eivelul ba$al al &:E#5HC (Q 411 111 @I8ml)Do$a (:B5 R "1,4 m%8K%) 7i durata adecvată atratamentului Mactorii S%a$deiP I-C L %reutate corporală scă$ută ( Q ;2 K%)5rsta (sub 31 ani)9exul (feminin) &bsena re$istenei la insulină

 &ctivitatea probelor epatice &A ( x limitasuperioară a normei)ipsa coinfeciei cu alte virusuri epatotrope saucu HI5.

'fecte%e adverse a%e tratamentu%uiantivira% în HCV C

Page 116: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 116/158

antivira% în HCV C 

După inectarea *e% IEM#! pot să aparăsimptome asemănătoare %ripei, u7or decontrolat cu paracetamol, care tind să se

atenue$e după 3#4 săptămni de tratament.

'fectele clinice posibile oboseală severă,

depresie, iritabilitate, tulburări de somn, reaciila nivelul te%umentelor 7i dispnee.

'fecte adverse severe&

Page 117: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 117/158

:eacii autoimune Infecii bacterieneBoli interstiiale pulmonareEeuroretinită &pla$ia măduvei osoaseArombocitopenie idiopaticăConvulsiiAratamentul are efect terato%en, de aceea

este obli%atorie contracepia <n timpultratamentului 7i 4 luni după el.

M"#-or're' /o)e" +'$ '($'re' tr't'1e(t$$" 

Page 118: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 118/158

+o#a de !e" $- se mic6orea#ă dacă&

neutrofi%e%e scad su* =: 1:IN% sau cantitatea detrom*ocite este mai mică de : 1:9N%.ratamentu% se întrerupe dacă& neutrofi%e%e scad

su* :: 1:IN% sau cantitatea de trom*ocite estemai mică de 1:9N%, sau apare depresia "ravă.+aca neutrofi%e%e sau trom*ocite%e revin %a cifre%eprecedente, se face tratamentu%, dar cu o do#ă de

!e" $- redusă.

Hemo"%o*ina 1:: "N%, do#a de ri*avirinăse mic6orea#ă temporar cu :: m"N#i

Page 119: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 119/158

6 p "

Hemo"%o*ina 8 "N% - ri*avirina seanu%ea#ă.

ratamentu% tre*uie stopat  în ca# de(epatită fu%minantă A@ W 1: %imitasuperioară a normei, dacă nu era de;a

pre#entă %a momentu% începeriitratamentu%ui5 sau în ca# de sepsis sever.

T",$r" /e ră+,$(+ ' tr't'1e(t$ '(t"&"r' ;( HCV CRăspuns  ARN-VHC nedetectabil la 4 săpt. de la

Page 120: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 120/158

virusologic

rapid (RVR)

inițierea tratamentului

Răspuns

virusologic

timpuriu (EVR)

complet

Lipsa RVR, dar ARN-VHC, nedetectabil la 12

săpt.

Răspuns

virusologic

timpuriu (EVR)

parțial

Lipsa RVR, ARN- VHC detectabil la 12 săpt.,

dar cu o scădere față de valoarea inițială ≥2

log10.

Răspuns

virusologic lent

(DVR)

 ARN- VHC detectabil la 12 săpt., dar cu o

scădere față de valoarea inițială ≥2 log10 și

nedectabil la săpt. 24, se menține până la

sfârit

T",$r" /e ră+,$(+ ' tr't'1e(t$'(t"&"r' ;( HCV C

Page 121: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 121/158

Nonresponder

(NR)

Răspuns virusologic absent (nul): scăderea

 ARN-VHC cu < 2 log10 la 12 săptămâni de

tratament, menținerea ARN- VHC sub

tratament, fără a scădea sub valoarea inițială

cu >2 log10 Răspunsvirusologic

parțial (PR)

Scădere a ARN- VHC pe parcursultratamentului cu >2 log10 față de valoarea

inițială, dar menținut pozitiv pe toată durata

tratamentuluiBreakthrough(întreruperea

efectului)

Negativarea pasageră a ARN- VHC subtratament (obținerea EVR), dar cu

repozitivarea ulterioară – ARN- VHC devine

detectabil în cursul tratamentului

T",$r" /e ră+,$(+ ' tr't'1e(t$'(t"&"r' ;( HCV C

Page 122: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 122/158

'(t"&"r' ;( HCV C

T",$r" /e ră+,$(+ ' tr't'1e(t$ '(t"&"r' ;(HCV C

Page 123: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 123/158

Notă:

Page 124: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 124/158

:elapsul la tratamentul combinat cu *e% IEM#! plusribavirină se atestă la "2 L 02> din pacieni. Bolnaviicu relaps stabilit după terapia antivirală standardcombinată răspund po$itiv la tratamentul repetat <nacela7i re%im <n 0#2> ca$uri.

După datele maorităii trialurilor persoanele cu%enotipul ", care <nainte nu au răspuns la tratamentulcu *e% IEM#! plus ribavirină, la terapia repetată daurăspuns po$itiv <n 3> L "3> ca$uri.

erapia antivira%ă "(idată de răspunsu%viruso%o"ic

Page 125: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 125/158

 

 &:E 5HC se aprecia$ă pnă la tratament, peste3, "0, 03 săpt. 95: este direct proporional cuvite$a dispariiei &:E 7i cu ct mai repededispare virusul, cu att este mai bun 95:.

Aratamentul infeciei 5HC de orice %enotiptrebuie să fie <ntrerupt, dacă după "0 săpt. &:E

5HC a scă$ut cu mai puin de 0 lo%"1 @I8ml saudacă peste 03 de săpt. &:E 5HC este <ncădetectabil (R 21 @I 8ml).

ăsuri%e pentru îm*unătă3irea răspunsu%ui %atratamentu% antivira%

Page 126: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 126/158

:espectarea deplină a pro%ramului terapeutic ar trebui

să fie un obiectiv, <n scopul de a optimi$a ratele 95: .

reutatea corporală peste limita normală influenea$ă <n mod ne%ativ răspunsul la *'#IEM 7i ribavirină.

:educerea %reutăii corporale <nainte de tratamentpoate cre7te probabilitatea 95:.

:e$istena la insulină este asociată cu e7eculterapeutic.

 =n ca$ de consum cronic de alcool este necesarăabstinena.

Arombocitopenia se su%erea$ă a ine

Page 127: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 127/158

cont de riscul de trombo$e ale venei

porte la utili$area a%oni7tilor receptorilortrombopoetinei (eltromba%) pentrucorecia trombocitopeniei.

 *acienii cu antecedente 7i 8 sau semne

de depresie ar trebui să fie consultai deun psiiatru <nainte de terapie.

!acien3ii care de#vo%ta depresie în

Page 128: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 128/158

3 ptimpu% tratamentu%ui ar tre*ui să fietrata3i cu antidepresive.

erapia antidepresivă preventivăpoate reduce inciden3a depresiei întimpu% tratamentu%ui, fără niciun

impact asupra 0VR.

 &tunci cnd emo%lobina scade sub "11 %8l poatefi administrată eritropoetina recombinantă ('*F),

Page 129: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 129/158

fi administrată eritropoetina recombinantă ('*F), <n scopul de a evita reducerea do$ei de ribavirină

sau <ntreruperea tratamentului.

@tili$area factorilor de cre7tere %ranulocitară poatefi utilă pentru a %estiona neutropenia 7i, astfel,

pentru a <mbunătăi tolerabilitatea.

Eu există dove$i că neutropenia din timpul terapiei

antivirale este asociată cu episoade mai frecventede infecie (C") sau că utili$area factorului destimulare a coloniilor %ranulocitare (#C9M) reducerata de infecii 7i 8 sau <mbunătăe7te ratele :59.

onitori#area *o%navi%or cu infec3ie VHCdupă tratament antivira%

Page 130: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 130/158

*acien ii cu HC5 C cu 95: trebuie să fiețtestai la activitatea &A, &:E#5HC peste 3?7i 4 de săpt. după tratament.9e a7teaptă &:E#5HC P#P 7i &A L norma.

*acien ii cu ciro$ă epatică de etiolo%iețvirală C, cu 95: trebuie să fie cercetaisuplimentar la fiecare 4 luni pentruexcluderea carcinomului epatocelular(@9, !#fetoproteina) 7i L anual pentruevaluarea varicelor esofa%iene (M'D9).

Page 131: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 131/158

*acienii infectai cu %enotipul ", care au

suferit e7ec la tratamentul cu *e% IEM#!plus ribavirină nu ar trebui să fie repetattratai <n acela7i re%im de terapie (&0).

 &ce7tia pot fi tratai repetat <n alt re%im,

cu o combinaie triplă *e% IEM#! plusribavirină, plus un inibitor protea$ic(telaprevir sau boceprevir).

Page 132: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 132/158

*acienii infectai cu %enotipul ", care au

suferit e7ec la tratamentul cu *e% IEM#!plus ribavirină nu ar trebui să fie repetattratai <n acela7i re%im de terapie.

 &ce7tia pot fi tratai repetat <n alt re%im,

cu o combinaie triplă *e% IEM#! plusribavirină, plus un inibitor protea$ic(telaprevir sau boceprevir).

&acienţii infectaţi cu alte genotipuri dect ),la care prima terapie cu -!?"α cu sau fără

Page 133: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 133/158

la care prima terapie cu -!?"α cu sau fără

ribavirină nu a fost eficientă pot fi trataţirepetat cu &eg -!?"α plus ribavirină în lipsaaltor opţiuni.

@ratamentul de întreţinere cu doze mici de

&eg"-!? nu se recomandă.

Tr't'1e(t$ .o('&"or #$ .o" *e,'t"#e !r'&e

Page 134: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 134/158

8olnavii cu ciroză hepatică compensată, care

nu au contraindicaţii la tratament, pot fi trataţicu -!?"α + ribavirină (A)%.

;e cere monitorizarea permanentă şi evidenţa bolnavilor cu efecte secundare, mai ales atunci,cnd e/istă legătură cu hipersplenism şi cuhipertensiunea portală. 9?actorii de creştere:sunt utili în acest grup (C+%.

&acienţii cu ciroză hepatică trebuie să fiemonitorizaţi minuţios (8)%.

Tratament cu hepatoprotectoriMedicamente cu efect hepatoprotectiv,

Page 135: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 135/158

p p ,antifibrotic, antioxidant

Actualmente, în practica medicală pentru pacienţii cu patologie hepatică se folosesc maimult de 6** de preparate medicamentoase,ma<oritatea fiind, cu regret, ineficiente.

neori medicamentele fitoterapeutice şi

homeopatice conţin alcool, fie şi în dozeminimale, ceea ce poate fi dăunător pentru

 pacientul cu hepatită cronică.

n caz de hepatită cronică virală C, cu o activitatede divers grad a procesului inflamator în ficat, se

Page 136: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 136/158

g precomandă ,e(to"3""(' -" +""1'r"(', care au

efect dovedit antifibrotic şi hepatoprotector.

n caz de $C# C cu sindrom de colestază, serecomandă tratament cu acid ursodeo/icolic, ")mgBg masă corp, timp de +" luni şi mai mult,sauşi tratament cu ademetionină, D**")6** mgzi.

n terapia $C# C este utilizat preparatul autohton8io, remediu cu efect hepatoprotector,antio/idant, membranostabilizator, precum şiimunomodulator.

&acovirina, medicament cu efect hepatoprotectori antiviral, de asemenea se recomandă în $C# C.ș  

Page 137: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 137/158

 1in categoria antio/idanţilor sunt utilizate

vitaminele= tocoferol ('%, retinol (A% şi acidulascorbic (C%.

#itaminoterapia (vitaminele din grupul 8, acidnicotinic, acid folic% se recomandă atunci cnd se

constată asocierea $C# C cu into/icaţii cronicealcoolice sau cu sindrom de malabsorbţie dediferită geneză.

S$,r'&e!*ere' ,'#"e(2"or8olnavii cu $C# C necesită un control

Page 138: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 138/158

8olnavii cu $C# C necesită un control

medical activ în vederea diagnosticăriitimpurii, tratamentului adecvat şi preveniriicomplicaţiilor hepatitei conice (ciroza

hepatică sau carcinomul hepatocelular ).

S$,r'&e!*ere' ,'#"e(2"or #$ HCV C

/e #ătre 1e/"#$ /e 3'1""e

S$,r'&e!*ere' ,'#"e(2"or #$ HCV C /e#ătre 1e/"#$%+,e#"'"+t

Page 139: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 139/158

Page 140: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 140/158

Complicații

Page 141: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 141/158

Co1,"#'2""e HCV CCiroza hepatică cu consecinţele

saleCarcinomul hepatocelular 

  ARTEA GENERALĂ

Page 142: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 142/158

Pro3"'"' ,r"1'ră &rofila/ia primară a infecţiei

virale C vizează evitarea

factorilor de risc de infectare şiinformarea privitor la factorii de progresie a hepatitei cronice.

OBLIGATORIU: 'vitarea factorilor de risc pentru infecţia cu #$C=

Page 143: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 143/158

 'vitarea factorilor de risc pentru infecţia cu #$C=

 screeningul şi testarea sngelui, a produselor desnge şi a organelor donatorilorE

 introducerea intravenoasă a medicamentelor cu utila<medical sterilE

 evitarea tatua<elor şi a piercinguluiE evitarea contactelor se/uale neprote<ate cu parteneri

multipliE efectuarea de către lucrătorii medicali a măsurilor de

 protecţie (folosirea mănuşilor sterile, dezinfectareautila<ului medical etc.%.

 -nformarea populaţiei referitor la modul sănătos deviaţă=

li i l i d l l bă b i

Page 144: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 144/158

- limitarea consumului de alcool pentru bărbaţi F

* mlzi, pentru femei F ) mlzi (recalculat la etanolabsolut%E persoanelor care au suportat hepatite virale lise recomandă e/cluderea definitivă a alcoolului.

  - menţinerea masei corporale optime (-2C )5, 3

+D,4 Bgm+%E- alimentaţia raţională (ane/a )%E

- e/erciţiile fizice aerobice zilnic, nu mai puţin de

* de minuteE- abandonarea fumatului.

'/aminarea grupurilor de risc

  Pro3"'"' +e#$(/'ră& fil i d ă d

Page 145: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 145/158

&rofila/ia secundară prevede=

  - suprimarea progresăriimaladieiE

 -

reducerea riscului de transmiterea maladieiE diagnosticarea şiacordarea unui tratament adecvat

 pacienţilor cu $C# C.

OBLIGATORIU: -ăsuri de suprimare a pro%resării maladiei la pacienii

HC5 C

Page 146: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 146/158

cu HC5 C

- evitarea alcoolului6- evitarea medicamentelor epatotoxice (fărăprescripia medicului)6

- vaccinarea contra epatitelor &, B. :educerea riscului de transmitere a maladiei

- evitarea donării de sn%e, or%ane, esuturi, licidseminal6

- excluderea folosirii periuei de dini, a lamelor debărbierit sau a altor articole personale, care ar putea

avea sn%e pe ele6- informarea partenerilor sexuali despre riscul de

transmitere a infeciei cu 5HC prin contact sexual,folosirea condoamelor.

S$,r'&e!*ere' ,'#"e(2"or8olnavii cu $C# C necesită un control

Page 147: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 147/158

o v cu C# C eces u co o

medical activ în vederea diagnosticăriitimpurii, tratamentului adecvat şi preveniriicomplicaţiilor hepatitei conice (ciroza

hepatică sau carcinomul hepatocelular ).

S$,r'&e!*ere' ,'#"e(2"or #$ HCV C

/e #ătre 1e/"#$ /e 3'1""e

S$,r'&e!*ere' ,'#"e(2"or #$ HCV C /e#ătre 1e/"#$%+,e#"'"+t

Page 148: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 148/158

Page 149: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 149/158

Page 150: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 150/158

Page 151: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 151/158

Complicații

Page 152: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 152/158

Co1,"#'2""e HCV CCiroza hepatică cu consecinţele

saleCarcinomul hepatocelular 

  ARTEA GENERALĂ

Page 153: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 153/158

Pro3"'"' ,r"1'ră &rofila/ia primară a infecţiei

virale C vizează evitarea

factorilor de risc de infectare şiinformarea privitor la factorii de progresie a hepatitei cronice G), +,, )*, )), ), ), )6, +D, +4, *H.

OBLIGATORIU: I 'vitarea factorilor de risc pentru infecţia cu #$C

Page 154: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 154/158

v ta ea acto o de sc pe t u ecţ a cu # C(C.+.+. , casetele , D, C.+.., caseta %=

- screeningul şi testarea sngelui, a produselor desnge şi a organelor donatorilorE

- introducerea intravenoasă a medicamentelor cu

utila< medical sterilE- evitarea tatua<elor şi a piercinguluiE

- evitarea contactelor se/uale neprote<ate cu parteneri multipliE

- efectuarea de către lucrătorii medicali a măsurilorde protecţie (folosirea mănuşilor sterile, dezinfectareautila<ului medical etc.%.

I -nformarea populaţiei referitor la modul sănătosde viaţă=

limitarea consumului de alcool pentru bărbaţi F

Page 155: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 155/158

- limitarea consumului de alcool pentru bărbaţi F

* mlzi, pentru femei F ) mlzi (recalculat la etanolabsolut%E persoanelor care au suportat hepatite virale lise recomandă e/cluderea definitivă a alcoolului.

  - menţinerea masei corporale optime (-2C )5, 3

+D,4 Bgm+%E- alimentaţia raţională (ane/a )%E

- e/erciţiile fizice aerobice zilnic, nu mai puţin de

* de minuteE- abandonarea fumatului.

I '/aminarea grupurilor de risc (C.+.., tabelul 0%.

  Pro3"'"' +e#$(/'ră&rofila/ia secundară prevede=

Page 156: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 156/158

&rofila/ia secundară prevede=

  - suprimarea progresăriimaladieiE

 -

reducerea riscului de transmiterea maladieiE diagnosticarea şiacordarea unui tratament adecvat

 pacienţilor cu $C# C G), +, , )*, )),), ), )6, +D, +4, *H.

OBLIGATORIU: I 2ăsuri de suprimare a progresării maladiei la pacienţii

cu $C# C (C + + caseta D C + caseta %=

Page 157: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 157/158

cu $C# C (C.+.+., caseta D, C.+.., caseta %=-

evitarea alcooluluiE- evitarea medicamentelor hepatoto/ice (fără prescripţia

medicului%E- vaccinarea contra hepatitelor A, 8.

I educerea riscului de transmitere a maladiei=- evitarea donării de snge, organe, ţesuturi, lichid

seminalE- e/cluderea folosirii periuţei de dinţi, a lamelor de

 bărbierit sau a altor articole personale, care ar putea avea

snge pe eleE- informarea partenerilor se/uali despre riscul de

transmitere a infecţiei cu #$C prin contact se/ual, folosireacondoamelor.

Page 158: Hepatita virala C (E. Berliba)

7/23/2019 Hepatita virala C (E. Berliba)

http://slidepdf.com/reader/full/hepatita-virala-c-e-berliba 158/158


Recommended