Home >Documents >2900-461.Hepatita Cronica Virala C

2900-461.Hepatita Cronica Virala C

Date post:24-Jun-2015
Category:
View:836 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:

Protocol clinic na ional Hepatita cronic viral C la adult, Chiinu 2008

MINISTERUL SNT II AL REPUBLICII MOLDOVA

HEPATITA CRONIC VIRAL C LA ADULT

Protocol clinic na ional

Chiinu 2008

Protocol clinic na ional Hepatita cronic viral C la adult, Chiinu 2008

CUPRINS ABREVIERILE FOLOSITE N DOCUMENT .................................................................................................................................... 3 PREFA ................................................................................................................................................................................................ 4 A. PARTEA INTRODUCTIV ............................................................................................................................................................. 4 A.1. Diagnosticul.................................................................................................................................................................................. 4 A.2. Codul bolii (CIM 10) .................................................................................................................................................................... 4 A.3. Utilizatorii .................................................................................................................................................................................... 4 A.4. Scopurile protocolului .................................................................................................................................................................. 5 A.5. Data elaborrii protocolului .......................................................................................................................................................... 5 A.6. Data urmtoarei revizuiri .............................................................................................................................................................. 5 A.7. Lista i informa iile de contact ale autorilor i ale persoanelor care au participat la elaborarea protocolului ............................... 5 A.8. Defini iile folosite n document .................................................................................................................................................... 6 A.9. Informa ie epidemiologic ............................................................................................................................................................ 6 B. PARTEA GENERAL ....................................................................................................................................................................... 7 B.1. Nivel de asisten medical primar ............................................................................................................................................. 7 B.2. Nivel de asisten medical specializat de ambulator................................................................................................................ 10 B.3. Nivel de asisten medical spitaliceasc .................................................................................................................................... 12 C.1. ALGORITMI DE CONDUIT .................................................................................................................................................... 14 C.1.1. Algoritmul general de conduit a pacientului cu infec ia HCV ............................................................................................... 14 C.1.2. Algoritmul terapeutic al pacientului cu HCV C ...................................................................................................................... 15 C.2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR I PROCEDURILOR .................................................................................. 16 C.2.1. Clasificarea HCV C ................................................................................................................................................................. 16 C.2.2. Factori de risc .......................................................................................................................................................................... 17 C.2.3. Screening-ul HCV C ................................................................................................................................................................ 18 C.2.4. Conduita pacientului cu HCV C .............................................................................................................................................. 19 C.2.4.1. Anamneza ........................................................................................................................................................................ 19 C.2.4.2. Examenul clinic .............................................................................................................................................................. 19 C.2.4.3. Investiga ii paraclinice .................................................................................................................................................... 19 C.2.4.3.1. Scheme de investiga ii paraclinice........................................................................................................................... 19 C.2.4.3.2. Descrierea metodelor i tehnicilor ........................................................................................................................... 21 C.2.4.3.2.1. Evaluarea fazei infec iei virale C .................................................................................................................... 21 C.2.4.3.2.2. Evaluarea activit ii procesului i gradului de afectare a ficatului ................................................................. 21 C.2.4.3.2.3.Metodele instrumentale n diagnosticul HCV C .............................................................................................. 21 C.2.4.4. Diagnosticul diferen ial ................................................................................................................................................... 22 C.2.4.5. Criterii de spitalizare....................................................................................................................................................... 22 C.2.4.6. Tratamentul HCV C faza latent i reactivare ................................................................................................................ 23 C.2.4.6.1. Modificri de comportament ................................................................................................................................... 23 C.2.4.6.2. Terapie medicamentoas ......................................................................................................................................... 23 C.2.4.6.2.1. Schemele de tratament pentru HCV C, n faza de reactivare........................................................................... 23 C.2.4.6.2.2.Principiile de tratament medicamentos............................................................................................................. 25 C.2.4.6.2.2.1. Tratament antiviral .................................................................................................................................. 26 C.2.4.6.2.2.2. Tratament cu hepatoprotectoare .............................................................................................................. 28 C.2.4.7. Supravegherea pacien ilor............................................................................................................................................... 28 C.2.6. Complica iile (subiectul protocoalelor separate) ...................................................................................................................... 30 D. RESURSE UMANE I MATERIALE NECESARE PENTRU RESPECTAREA PREVEDERILOR PROTOCOLULUI.... 30 D.1. Institu iile de asisten medical primar .................................................................................................................................... 30 D.2. Institu iile/sec iile de asisten medical specializat de ambulator............................................................................................ 31 D.3. Institu iile de asisten medical spitaliceasc: sec ii de terapie i sec ii de boli infec ioase ale spitalelor raionale, municipale 31 D.4. Institu iile de asisten medical spitaliceasc: sec ii de gastrologie/hepatologie ale spitalelor municipale i republicane; Spitalul Republican de Boli Contagioase Toma Ciorb .................................................................................................................. 32 E. INDICATORII DE MONITORIZARE A IMPLEMENTRII PROTOCOLULUI................................................................... 33 ANEXE ................................................................................................................................................................................................... 35 Anexa 1. Principiile alimenta iei ra ionale......................................................................................................................................... 35 Anexa 2. Ghidul pacientului cu HCV C .............................................................................................................................................. 36 BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................................................................................... 38

2

Protocol clinic na ional Hepatita cronic viral C la adult, Chiinu 2008

ABREVIERILE FOLOSITE N DOCUMENTAASLD Ac ADN ALT AMA ANA anti-HBc anti-HBc IgM anti-HBe anti-HBs anti-VHC anti-VHC IgM anti-VHD anti-VHD IgM anti-LKM anti-VHS 1,2 IgG sau IgM anti

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended