Home >Documents >drepturile pacientilor

drepturile pacientilor

Date post:15-Dec-2015
Category:
View:258 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
legislatie
Transcript:

Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturilor pacientului

Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29 ianuarie 2003

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - n sensul prezentei legi:

a) prin pacient se ntelege persoana sntoas sau bolnav care utilizeaz serviciile de sntate;

b) prin discriminare se ntelege distinctia care se face ntre persoane aflate n situatii similare pe

baza rasei, sexului, vrstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor

politice sau antipatiei personale;

c) prin ngrijiri de sntate se ntelege serviciile medicale, serviciile comunitare si serviciile conexe

actului medical;

d) prin interventie medical se ntelege orice examinare, tratament sau alt act medical n scop de

diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;

e) prin ngrijiri terminale se ntelege ngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament

disponibile, atunci cnd nu mai este posibil mbunttirea prognozei fatale a strii de boal,

precum si ngrijirile acordate n apropierea decesului.

Art. 2. - Pacientii au dreptul la ngrijiri medicale de cea mai nalt calitate de care societatea

dispune, n conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.

Art. 3. - Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoan uman, fr nici o discriminare.

CAPITOLUL II

Dreptul pacientului la informatia medical

Art. 4. - Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum

si la modul de a le utiliza.

Art. 5. - (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identittii si statutului profesional al

furnizorilor de servicii de sntate.

(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie s

le respecte pe durata spitalizrii.

Art. 6. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra strii sale de sntate, a interventiilor

medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecrei proceduri, a alternativelor existente la

procedurile propuse, inclusiv asupra neefecturii tratamentului si nerespectrii recomandrilor

medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.

Art. 7. - Pacientul are dreptul de a decide dac mai doreste s fie informat n cazul n care

informatiile prezentate de ctre medic i-ar cauza suferint.

Art. 8. - Informatiile se aduc la cunostint pacientului ntr-un limbaj respectuos, clar, cu

minimalizarea terminologiei de specialitate; n cazul n care pacientul nu cunoaste limba romn,

informatiile i se aduc la cunostint n limba matern ori n limba pe care o cunoaste sau, dup

caz, se va cuta o alt form de comunicare.

2

Art. 9. - Pacientul are dreptul de a cere n mod expres s nu fie informat si de a alege o alt

persoan care s fie informat n locul su.

Art. 10. - Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic

si tratament, cu acordul pacientului.

Art. 11. - Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alt opinie medical.

Art. 12. - Pacientul are dreptul s solicite si s primeasc, la externare, un rezumat scris al

investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ngrijirilor acordate pe perioada spitalizrii.

CAPITOLUL III

Consimtmntul pacientului privind interventia medical

Art. 13. - Pacientul are dreptul s refuze sau s opreasc o interventie medical asumndu-si, n

scris, rspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie

explicate pacientului.

Art. 14. - Cnd pacientul nu si poate exprima vointa, dar este necesar o interventie medical de

urgent, personalul medical are dreptul s deduc acordul pacientului dintr-o exprimare

anterioar a vointei acestuia.

Art. 15. - n cazul n care pacientul necesit o interventie medical de urgent, consimtmntul

reprezentantului legal nu mai este necesar.

Art. 16. - n cazul n care se cere consimtmntul reprezentantului legal, pacientul trebuie s fie

implicat n procesul de luare a deciziei att ct permite capacitatea lui de ntelegere.

Art. 17. - (1) n cazul n care furnizorii de servicii medicale consider c interventia este n

interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuz s si dea consimtmntul, decizia este

declinat unei comisii de arbitraj de specialitate.

(2) Comisia de arbitraj este constituit din 3 medici pentru pacientii internati n spitale si din 2

medici pentru pacientii din ambulator.

Art. 18. - Consimtmntul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pstrarea, folosirea

tuturor produselor biologice prelevate din corpul su, n vederea stabilirii diagnosticului sau a

tratamentului cu care acesta este de acord.

Art. 19. - Consimtmntul pacientului este obligatoriu n cazul participrii sale n nvtmntul

medical clinic si la cercetarea stiintific. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintific persoanele

care nu sunt capabile s si exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtmntului de la

reprezentantul legal si dac cercetarea este fcut si n interesul pacientului.

Art. 20. - Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat ntr-o unitate medical fr consimtmntul

su, cu exceptia cazurilor n care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si

evitrii suspectrii unei culpe medicale.

CAPITOLUL IV

Dreptul la confidentialitatea informatiilor

si viata privat a pacientului

3

Art. 21. - Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul,

prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dup decesul acestuia.

Art. 22. - Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai n cazul n care pacientul si

d consimtmntul explicit sau dac legea o cere n mod expres.

Art. 23. - n cazul n care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati,

implicati n tratamentul pacientului, acordarea consimtmntului nu mai este obligatorie.

Art. 24. - Pacientul are acces la datele medicale personale.

Art. 25. - (1) Orice amestec n viata privat, familial a pacientului este interzis, cu exceptia

cazurilor n care aceast imixtiune influenteaz pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ngrijirile

acordate si numai cu consimtmntul pacientului.

(2) Sunt considerate exceptii cazurile n care pacientul reprezint pericol pentru sine sau pentru

sntatea public.

CAPITOLUL V

Drepturile pacientului n domeniul reproducerii

Art. 26. - Dreptul femeii la viat prevaleaz n cazul n care sarcina reprezint un factor de risc

major si imediat pentru viata mamei.

Art. 27. - Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltrii unei vieti

sexuale normale si snttii reproducerii, fr nici o discriminare.

Art. 28. - (1) Dreptul femeii de a hotr dac s aib sau nu copii este garantat, cu exceptia

cazului prevzut la art. 26.

(2) Pacientul, prin serviciile de sntate, are dreptul s aleag cele mai sigure metode privind

sntatea reproducerii.

(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familial eficiente si lipsite de riscuri.

CAPITOLUL VI

Drepturile pacientului la tratament si ngrijiri medicale

Art. 29. - (1) n cazul n care furnizorii sunt obligati s recurg la selectarea pacientilor pentru

anumite tipuri de tratament care sunt disponibile n numr limitat, selectarea se face numai pe

baza criteriilor medicale.

(2) Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se

elaboreaz de ctre Ministerul Snttii si Familiei n termen de 30 de zile de la data intrrii n

vigoare a prezentei legi si se aduc la cunostinta publicului.

Art. 30. - (1) Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dac exist conditiile

de dotare necesare si personal acreditat.

(2) Se excepteaz de la prevederile alin. (1) cazurile de urgent aprute n situatii extreme.

Art. 31. - Pacientul are dreptul la ngrijiri terminale pentru a putea muri n demnitate.

4

Art. 32. - Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material

si de sfaturi pe tot parcursul ngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, n msura

posibilittilor, mediul de ngrijire si tratament va fi creat ct mai aproape de cel familial.

Art. 33. - Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de ctre un medic

acreditat din afara spitalului.

Art. 34. - (1) Personalul medical sau nemedical din unittile sanitare nu are dreptul s supun

pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta s l recompenseze altfel

dect prevd reglementrile de plat legale din cadrul unittii respective.

(2) Pacientul poate oferi angajatilor sau unittii unde a fost ngrijit plti suplimentare sau donatii,

cu respectarea legii.

Art. 35. - (1) Pacientul are dreptul la ngrijiri medicale continue pn la ameliorarea strii sale de

sntate sau pn la vindecare.

(2) Continuitatea ngrijirilor se asigur prin colaborarea si parteneriatul dintre diferitele unitti

medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicin general,

oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dup externare pacientii au dreptul la

serviciile comunitare disponibile.

Art. 36. - Pacientul are dreptul s beneficieze de asistent medical de urgent, de asistent

stomatologic de urgent si de servicii farmaceutice, n program continuu.

CAPITOLUL VII

Sanctiuni

Art. 37. - Nerespectarea de ctre personalul medico-sanitar a confidentialittii datelor despre

pacient si a confidentialittii actului medical, precum si a celorlalte drepturi ale pacientului

prevzute n prezenta lege atrage, dup caz, rspunderea disciplinar, contraventional sau

penal, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 38. - (1) Autorittile sanitare dau publicittii, anual, rapoarte asupra respectrii drepturilor

pacientului, n care se compar situatiile din diferite regiuni ale trii, precum si situatia existent

cu una optim.

(2) Furnizorii de servicii medicale sunt obligati s afiseze la loc vizibil standardele proprii n

conformitate cu normele de aplicare a legii.

(3) n termen de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul Snttii si

Familiei elaboreaz normele de aplicare a acesteia, care se public n Monitorul Oficial al

Romniei, Partea I.

Art. 39. - Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al

Romniei, Partea I.

Art. 40. - La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog art. 78, 108 si 124 din Legea nr.

3/1978 privind asigurarea snttii populatiei, publicat n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10

iulie 1978, precum si orice alte dispozitii contrare.

Aceast lege a fost adoptat de Senat n sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea

prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romniei.

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VCROIU

Aceast lege a fost adoptat de Camera Deputatilor n sedinta din 19 decembrie 2002, cu

respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romniei.

Ordinul nr.144

ORDONANTA DE URGENTA nr. 144 din 28 octombrie 2008privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

EMITENT: GUVERNULPUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 24 noiembrie 2008

n conformitate cu prevederile art. 63 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaterea calificrilor profesionale, statele membre au avut obligaia s transpun, s se conformeze la prevederile acesteia i s notifice Comisiei Europene msurile ntreprinse n acest sens pn la data de 20 octombrie 2007, dat de la care sunt abrogate directivele 77/452, 77/453, 80/154 i 80/155 CE.Avnd n vedere implicaiile care decurg pentru Romnia n caz de nerespectare a prevederilor directivei, este necesar s se promoveze n regim de urgen prezenta ordonan de urgen privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moa i a profesiei de asistent medical, precum i organizarea i funcionarea Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.Nepromovarea n regim de urgen a prezentei ordonane de urgen poate atrage sancionarea Romniei de ctre Comisia European, ca urmare a imposibilitii respectrii termenului de transpunere prevzut pentru statele membre la art. 63 din Directiva 2005/36/CE.Prezentul act normativ transpune n totalitate prevederile Directivei 2005/36/CE cu referire la exercitarea n regim temporar i de stabilire a profesiilor de asistent medical generalist i de moa, mbuntind cadrul legislativ prevzut de directivele 77/452, 77/453, 80/154 i, respectiv, 80/155 CE i instituind totodat un nou sistem informaional ntre statele membre n scopul asigurrii siguranei bolnavului n relaie cu aceti profesioniti.n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,

Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.

CAP. IExercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moa i a profesiei de asistent medical

SECIUNEA 1Dispoziii generale

ART. 1Profesia de asistent medical generalist, profesia de moa i profesia de asistent medical se exercit, pe teritoriul Romniei, n condiiile prezentei ordonane de urgen, de ctre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare n profesia de asistent medical generalist, n profesia de moa i, respectiv, de asistent medical, care pot fi:a) ceteni ai statului romn;b) ceteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparinnd Spaiului Economic European sau ai Confederaiei Elveiene;c) soul unui cetean romn, precum i descendenii i ascendenii n linie direct, aflai n ntreinerea unui cetean romn, indiferent de cetenia acestora;d) membrii de familie ai unui cetean al unuia dintre statele prevzute la lit. b), aa cum sunt definii la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonan de urgen a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaie pe teritoriul Romniei a cetenilor statelor membre ale Uniunii Europene i Spaiului Economic European, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 260/2005 , cu modificrile i completrile ulterioare;e) cetenii statelor tere, beneficiari ai statutului de rezident permanent n Romnia;f) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevzute la lit. b).ART. 2(1) n sensul prezentei ordonane de urgen, termenii i expresiile de mai jos au urmtorul neles:a) n mod exclusiv, prin termenul de stat membru de origine sau de provenien, stat membru de stabilire sau, dup caz, stat membru gazd se nelege un stat membru al Uniunii Europene, un stat aparinnd Spaiului Economic European sau Confederaia Elveian;b) termenul de asistent medical generalist desemneaz numai titularii unuia dintre titlurile oficiale de calificare prevzute n anexa nr. 1, abilitai s acorde ngrijiri generale de sntate al cror coninut este prevzut la art. 6;c) termenul de moa desemneaz numai titularii unuia dintre titlurile oficiale de calificare prevzute n anexa nr. 2, abilitai s acorde ngrijirile de sntate ale cror coninut i caracteristici sunt prevzute la art. 7.(2) Profesia de asistent medical se exercit cu titlurile oficiale de calificare de asistent medical/tehnician, conform specializrii prevzute n anexa nr. 3.(3) Activitile de asistent de farmacie se exercit n baza titlurilor oficiale de calificare de asistent medical de farmacie, asistent farmacie, tehnician de farmacie, n conformitate cu normele care vor fi elaborate de Ministerul Sntii Publice, i se asimileaz profesiei de asistent medical.ART. 3(1) Titlurile oficiale de calificare n profesia de asistent medical generalist, n profesia de moa i n profesia de asistent medical obinute n afara Romniei, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor aparinnd Spaiului Economic European sau n afara Confederaiei Elveiene se echivaleaz de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului n condiiile legii.(2) Excepie de la prevederile alin. (1) fac acele titluri care au fost recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparinnd Spaiului Economic European sau de Confederaia Elveian.ART. 4Controlul i supravegherea exercitrii profesiilor de asistent medical generalist, de moa i de asistent medical sunt realizate de Ministerul Sntii Publice i de Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, denumite n continuare autoriti competente romne, n conformitate cu atribuiile prevzute de reglementrile legale n vigoare.ART. 5(1) Activitile de ngrijiri generale de sntate prevzute la art. 6 se exercit n Romnia cu titlul profesional de asistent medical generalist.(2) Activitile de ngrijiri de sntate prevzute la art. 7, care au ca scop asigurarea sntii materne i a nou-nscutului, se exercit n Romnia cu titlul profesional de moa.(3) Activitile asistentului medical se exercit n baza titlurilor oficiale de calificare n profesia de asistent medical/tehnician prevzute n anexa nr. 3.(4) Activitile asistentului medical generalist, ale moaei i ale asistentului medical se exercit cu respectarea normelor elaborate de Ministerul Sntii Publice, n colaborare cu Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.ART. 6Activitile exercitate cu titlul profesional de asistent medical generalist sunt:a) stabilirea nevoilor de ngrijiri generale de sntate i furnizarea serviciilor de ngrijiri generale de sntate, de natur preventiv, curativ i de recuperare;b) administrarea tratamentului, conform prescripiilor medicului;c) protejarea i ameliorarea sntii;d) elaborarea de programe i desfurarea de activiti de educaie pentru sntate;e) facilitarea aciunilor pentru protejarea sntii n grupuri considerate cu risc;f) desfurarea activitilor de cercetare n domeniul ngrijirilor generale de sntate de ctre asistenii medicali generaliti liceniai;g) participarea la protejarea mediului ambiant;h) ntocmirea de rapoarte scrise referitoare la activitatea specific desfurat;i) organizarea i furnizarea de servicii de ngrijiri de sntate comunitar;j) participarea asistenilor medicali generaliti abilitai ca formatori, la pregtirea teoretic i practic a asistenilor medicali generaliti n cadrul programelor de educaie continu;k) pregtirea personalului sanitar auxiliar;l) desfurarea de activiti de educaie n instituii de nvmnt pentru pregtirea viitorilor asisteni medicali.ART. 7Profesia de moa presupune dreptul de acces i exercitare a urmtoarelor activiti, n conformitate cu prevederile legale n vigoare:a) asigurarea unei bune informri i consilierea n materie de planificare familial;b) diagnosticarea sarcinii, apoi supravegherea sarcinii normale, efectuarea examinrilor necesare pentru supravegherea evoluiei sarcinii normale;c) prescrierea sau consilierea privind examinrile necesare celei mai timpurii diagnosticri posibile a sarcinilor cu riscuri;d) stabilirea unui program de pregtire a viitorilor prini i consilierea lor n materie de igien i alimentaie, asigurarea pregtirii complete pentru natere;e) ngrijirea i asistarea mamei n timpul travaliului i monitorizarea strii fetusului in utero prin mijloace clinice i tehnice adecvate;f) asistarea naterii normale inclusiv, la nevoie, efectuarea epiziotomiei i n cazuri de urgen practicarea naterii n prezentaie pelvian;g) recunoaterea, la mam sau la copil, a semnelor de anunare a unor anomalii care necesit intervenia unui medic i, dup caz, asistarea acestuia; luarea msurilor de urgen care se impun n absena medicului, n special extragerea manual a placentei, urmat eventual de examinarea manual a uterului;h) examinarea i ngrijirea nou-nscutului; luarea tuturor iniiativelor care se impun n caz de nevoie i practicarea, dup caz, a resuscitrii imediate;i) ngrijirea mamei, monitorizarea progreselor mamei n perioada postnatal i acordarea tuturor sfaturilor utile privind creterea nou-nscutului n cele mai bune condiii;j) acordarea ngrijirilor prescrise de medic;k) elaborarea rapoartelor scrise necesare;l) desfurarea de ctre moaele liceniate de activiti de educaie n instituii de nvmnt pentru pregtirea viitoarelor moae, activiti de cercetare i n cadrul programelor de educaie continu.ART. 8(1) Activitile prevzute la art. 6 i 7 se exercit cu asumarea responsabilitii asistentului medical generalist i a moaei privind planificarea, organizarea, evaluarea i furnizarea serviciilor.(2) Activitile desfurate de asistenii medicali se exercit cu asumarea responsabilitii privind planificarea, organizarea, evaluarea i furnizarea serviciilor, precum i cu privire la totalitatea actelor i tehnicilor practicate.

ART. 9(1) Cu excepia cazurilor de for major, de urgen ori cnd pacientul sau reprezentanii legali ori numii ai acestuia sunt n imposibilitate de a-i exprima voina sau consimmntul, asistentul medical generalist, moaa i asistentul medical acioneaz respectnd voina pacientului i dreptul acestuia de a refuza ori de a opri ngrijirile acordate.(2) Responsabilitatea asistentului medical generalist, a moaei sau a asistentului medical nceteaz n situaia n care pacientul nu respect recomandrile sau planul de ngrijire ntocmit de acetia.ART. 10Avnd n vedere natura profesiei de asistent medical generalist, de moa i de asistent medical i obligaiile fundamentale ale acestora fa de pacieni n exercitarea profesiei, asistentul medical generalist, moaa i asistentul medical nu sunt funcionari publici.ART. 11(1) Asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali prevzui la art. 1, membri ai Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, exercit profesia n regim salarial i/sau independent.(2) Condiiile de acces la activitile profesionale exercitate n regim independent de ctre asistenii medicali generaliti, moae i asisteni medicali sunt stabilite prin norme elaborate de Ministerul Sntii Publice, n colaborare cu Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.ART. 12(1) Profesia de asistent medical generalist, moa i asistent medical se exercit pe teritoriul Romniei de persoanele prevzute la art. 1, care ndeplinesc urmtoarele condiii:a) sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist, moa i, respectiv, asistent medical;b) nu se gsesc n vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevzute de prezenta ordonan de urgen;c) sunt api din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moa i asistent medical;d) sunt membri ai Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1) lit. d), n caz de prestare temporar sau ocazional de servicii, asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali care ntrunesc condiiile prevzute la art. 1 lit. b), d) sau f) trebuie s ntiineze Ministerul Sntii Publice cu privire la prestarea temporar sau ocazional de servicii medicale pe teritoriul Romniei i s fie nregistrai pe aceast perioad la Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.(3) Asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali ceteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparinnd Spaiului Economic European sau ai Confederaiei Elveiene, stabilii pe teritoriul Romniei, precum i asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali care ntrunesc condiiile prevzute la art. 1 lit. c) i e) exercit profesia de asistent medical generalist, moa i asistent medical cu aceleai drepturi i obligaii ca asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali ceteni romni.ART. 13(1) La primirea n Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, asistentul medical generalist, moaa i, respectiv, asistentul medical vor depune urmtorul jurmnt:n numele Vieii i al Onoarei,jurs mi exercit profesia cu demnitate,s respect fiina uman i drepturile salei s pstrez secretul profesional.Jur c nu voi ngdui s se interpun ntre datoria mea i pacient consideraii de naionalitate, ras, religie, apartenen politic sau stare social.Voi pstra respectul deplin pentru viaa uman chiar sub ameninare i nu voi utiliza cunotinele mele medicale contrar legilor umanitii.Fac acest jurmnt n mod solemn i liber!(2) Asistenii medicali generaliti, moaele i, respectiv, asistenii medicali ceteni ai altor state pot depune jurmntul n limba romn sau n limba rii de origine sau de provenien.

SECIUNEA a 2-aNedemniti i incompatibiliti

ART. 14Este nedemn i nu poate exercita profesia de asistent medical generalist, moa i, respectiv, asistent medical:a) asistentul medical generalist, moaa i, respectiv, asistentul medical care au fost condamnai definitiv pentru svrirea cu intenie a unei infraciuni contra umanitii sau vieii n mprejurri legate de exercitarea profesiei i pentru care nu a intervenit reabilitarea;b) asistentul medical generalist, moaa i, respectiv, asistentul medical cruia i s-a aplicat pedeapsa interdiciei de a exercita profesia pe durata stabilit prin hotrre judectoreasc sau disciplinar.ART. 15(1) Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moa i, respectiv, asistent medical este incompatibil cu orice aciune de natur a aduce atingere demnitii profesionale de asistent medical generalist, moa i, respectiv, asistent medical sau bunelor moravuri, conform Codului de etic i deontologie al asistentului medical generalist, al moaei i al asistentului medical.(2) Pe timpul strii de incompatibilitate se suspend dreptul de exerciiu al profesiei.(3) n termen de 10 zile de la apariia situaiei de incompatibilitate, asistentul medical generalist, moaa i, respectiv, asistentul medical este obligat s anune filiala Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia al crui membru este.(4) La solicitarea asistentului medical generalist, moaei i, respectiv, asistentului medical, la sesizarea oricrei persoane, instituii sau autoriti interesate, preedintele filialei Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia din care face parte persoana aflat n stare de incompatibilitate poate constitui o comisie pentru fiecare caz n parte, alctuit din 3 membri care, dup caz, pot fi asisteni medicali generaliti, moae sau asisteni medicali cu grad principal, pentru a constata existena sau inexistena strii de incompatibilitate.

SECIUNEA a 3-aAutorizarea exercitrii profesiei

ART. 16(1) Asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali care ntrunesc condiiile prevzute la art. 1 exercit profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali, avizat anual. Avizul anual se acord numai dup ncheierea asigurrii de rspundere civil pentru greeli n activitatea profesional, valabil pentru anul respectiv. Certificatul de membru este nsoit de fia de eviden elaborat de Consiliul naional al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.(2) Certificatul de membru se acord pe baza urmtoarelor documente:a) copia legalizat a documentelor de studii care atest formarea n profesie;b) declaraie pe propria rspundere privind ndeplinirea condiiilor prevzute la art. 14 i 15;c) certificatul de cazier judiciar;d) certificatul de sntate fizic i psihic.(3) Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia nscrie membrii si n Registrul naional unic al asistenilor medicali generaliti, moaelor i asistenilor medicali din Romnia.(4) La ntocmirea Registrului naional unic, Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia utilizeaz i codul numeric personal pentru cetenii romni, precum i documentele de identitate emise de ara de origine pentru cetenii altor state. Registrul naional unic al asistenilor medicali generaliti, moaelor i asistenilor medicali din Romnia se public pe site-ul Ordinului Asistenilor Medicali, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal i protecia vieii private n sectorul comunicaiilor electronice, cu completrile ulterioare, i a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare.(5) Asistenii medicali generaliti i moaele ceteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparinnd Spaiului Economic European sau ai Confederaiei Elveiene exercit profesia temporar sau ocazional n Romnia pe baza documentelor prevzute la art. 31 alin. (1).ART. 17Asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali care au mplinit vrsta de pensionare prevzut de lege nu pot deine funcii de conducere n cadrul Ministerului Sntii Publice, al ministerelor i instituiilor centrale cu reea sanitar proprie, al autoritilor de sntate public, al Casei Naionale de Asigurri de Sntate, al caselor judeene de asigurri de sntate i a municipiului Bucureti, precum i n cadrul unitilor sanitare publice.ART. 18(1) n cazul n care un asistent medical generalist, o moa sau un asistent medical nu i exercit profesia o perioad mai mare de 5 ani, Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia reatest, la cerere, competena profesional a acestuia, n vederea exercitrii profesiei.(2) Metodologia de reatestare a competenei profesionale se stabilete de Consiliul naional al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.ART. 19(1) Practicarea profesiei de asistent medical generalist, moa sau asistent medical de ctre o persoan care nu are aceast calitate ori nu ndeplinete condiiile prevzute de prezenta ordonan de urgen constituie infraciune i se pedepsete conform prevederilor Codului penal.(2) Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, prin preedintele filialei judeene, este n drept s exercite aciunea civil pentru acordarea de daune morale n cazul lezrii prestigiului sau intereselor profesionale ale Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia ori s sesizeze, dup caz, organele de urmrire penal sau autoritile competente pentru urmrirea i trimiterea n judecat a persoanelor care i atribuie sau care ntrebuineaz fr drept titlul ori calitatea de asistent medical generalist, moa sau asistent medical ori care practic n mod nelegal.ART. 20(1) Asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali i desfoar activitatea n sistem public i/sau n sectorul privat, precum i n colaborare cu furnizorii de servicii de ngrijiri de sntate.(2) Activitatea asistenilor medicali generaliti, moaelor i asistenilor medicali se desfoar n cadrul echipei medicale sau independent, ca titulari ori asociai ai cabinetelor de practic independent.ART. 21Asistentul medical generalist, moaa i asistentul medical liceniai pot fi cadre didactice universitare n instituii de nvmnt superior care pregtesc asisteni medicali generaliti, moae i asisteni medicali, precum i personal de cercetare n instituii de cercetare.ART. 22(1) Angajarea i promovarea profesional a asistentului medical generalist, a moaei i a asistentului medical n sistemul sanitar public i privat se realizeaz n condiiile legii.(2) Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesional, asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali din sistemul public sau privat ncheie o asigurare de rspundere civil pentru greeli n activitatea profesional.(3) La ncheierea contractului de munc, asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali au obligaia s prezinte o copie a asigurrii prevzute la alin. (2).(4) Asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali se pensioneaz la vrsta de 65 de ani, indiferent de sex.(5) La cerere, asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali se pot pensiona anticipat, la vrstele prevzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu modificrile i completrile ulterioare, dac ndeplinesc condiiile de stagiu de cotizare prevzute de lege pentru pensia anticipat sau pentru pensia anticipat parial.(6) Asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali care au depit limita de vrst prevzut la alin. (4) pot profesa n continuare n uniti sanitare private. Desfurarea activitii se face n baza certificatului de membru i a avizului anual al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, eliberat pe baza certificatului de sntate i a asigurrii de rspundere civil, pentru greeli n activitatea profesional, ncheiat pentru anul respectiv.(7) n cazul unitilor sanitare publice care nregistreaz deficit de personal medical, precum i al unitilor sanitare publice aflate n zone defavorizate, asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali i pot continua activitatea peste vrsta de pensionare prevzut de lege, pn la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea autoritilor de sntate public judeene i a municipiului Bucureti, cu avizul Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia i cu aprobarea Ministerului Sntii Publice.ART. 23Educaia continu se realizeaz de furnizori acreditai, cu avizul Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.

CAP. IIDispoziii privind exercitarea, pe teritoriul Romniei, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moa i a profesiei de asistent medical de ctre asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali ceteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat aparinnd Spaiului Economic European sau ai Confederaiei Elveiene

SECIUNEA 1Dispoziii privind facilitarea dreptului de stabilire pentru asisteni medicali generaliti, moae i asisteni medicali

ART. 24(1) n caz de stabilire pe teritoriul Romniei, solicitrile asistenilor medicali generaliti, moaelor i asistenilor medicali ceteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparinnd Spaiului Economic European sau ai Confederaiei Elveiene cu privire la accesul la una dintre activitile profesionale se soluioneaz de ctre Ministerul Sntii Publice, n colaborare cu Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.(2) Solicitanii prevzui la alin. (1) vor depune un dosar care cuprinde:a) copia documentului de cetenie;b) copia legalizat a documentelor care atest formarea n profesie;c) certificatul emis de autoritile competente ale statului membru de origine sau provenien, prin care se atest c titlurile oficiale de calificare sunt cele prevzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind recunoaterea calificrilor profesionale, n cazul asistenilor medicali generaliti i moaelor;d) certificatul de sntate fizic i psihic emis de statul membru de origine sau provenien ori o dovad echivalent certificatului de sntate, n cazul n care autoritile competente din statul de origine nu elibereaz un astfel de certificat;e) dovada emis de statul membru de origine sau provenien, prin care se atest onorabilitatea i moralitatea posesorului. n cazul n care statul membru de origine nu elibereaz un astfel de document, autoritile competente romne accept atestatul eliberat pe baza declaraiei pe propria rspundere ori a declaraiei solemne a solicitantului, de ctre autoritatea judiciar sau administrativ competent ori, dup caz, de notarul sau organizaia profesional abilitat n acest sens de acel stat;f) dovada de asigurare privind rspunderea civil pentru greeli n activitatea profesional emis de instituiile abilitate dintr-unul din statele membre prevzute la alin. (1).(3) Documentele prevzute la alin. (2) lit. d)-f) sunt valabile 3 luni de la data emiterii.(4) Autoritile competente romne confirm primirea dosarului solicitantului n termen de o lun de la data primirii i informeaz solicitantul, dup caz, despre eventualele documente necesare pentru completarea dosarului.(5) Solicitrile asistenilor medicali generaliti i moaelor, prevzui la alin. (1) i care ntrunesc, dup caz, condiiile minime de formare sau condiiile de experien profesional prevzute de lege n vederea recunoaterii calificrii, se soluioneaz n termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de ctre persoana interesat. Termenul poate fi prelungit cu o lun n cazul asistenilor medicali, precum i n cazurile n care recunoaterea calificrilor de asistent medical generalist i, respectiv, de moa intr sub incidena regimului general de recunoatere a calificrilor profesionale prevzut de lege.(6) Certificatul de membru al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia se elibereaz n urma aplicrii procedurii de recunoatere a calificrii profesionale.(7) Autoritile competente romne pot solicita asistenilor medicali generaliti i moaelor posesori de titluri de calificare, care nu beneficiaz de recunoatere automat prevzut de lege, precum i asistenilor medicali s furnizeze informaii privind calificarea profesional nsuit n statul membru de origine, n msura necesar stabilirii eventualelor diferene semnificative fa de formarea n aceeai profesie n Romnia. n cazul n care acetia nu sunt n msur s furnizeze datele solicitate, autoritile romne se adreseaz punctului de contact, autoritii competente sau oricrui alt organism competent al statului membru de origine.ART. 25(1) n cazul n care autoritile competente romne au cunotin de fapte grave i precise care pot avea repercusiuni asupra nceperii activitii profesionale ori asupra exercitrii profesiei de asistent medical generalist, moa sau asistent medical n Romnia, comise de asistenii medicali generaliti, moaele ori asistenii medicali ceteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparinnd Spaiului Economic European sau ai Confederaiei Elveiene, anterior stabilirii n Romnia i n afara teritoriului su, acestea informeaz statul membru de origine ori de provenien al celor n cauz.(2) Autoritile competente romne analizeaz informaiile solicitate de statul membru gazd cu privire la faptele grave i precise comise de asistenii medicali generaliti, moaele sau asistenii medicali ceteni romni ori care provin din Romnia, anterior stabilirii n statul membru gazd i n afara teritoriului, sau fapte care pot avea repercusiuni asupra nceperii activitii profesionale ori asupra exercitrii profesiei n acel stat.(3) Autoritile competente romne colaboreaz cu autoritile competente omoloage ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor aparinnd Spaiului Economic European i, respectiv, ale Confederaiei Elveiene, asigurnd confidenialitatea informaiilor transmise.(4) Schimbul oricror informaii, precum i al celor privind sanciunile disciplinare ori penale aplicate n caz de fapte grave i precise, susceptibile de a avea consecine asupra activitilor de asistent medical generalist, moa sau asistent medical, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004 , cu completrile ulterioare, i a prevederilor Legii nr. 677/2001 , cu modificrile i completrile ulterioare.(5) Statul membru de origine examineaz veridicitatea faptelor, iar autoritile acestuia decid cu privire la natura i amploarea investigaiilor pe care trebuie s le realizeze i comunic statului membru gazd concluziile rezultate din informaiile transmise.

SECIUNEA a 2-aDispoziii privind libera prestare a serviciilor de ctre asistenii medicali generaliti, moae i asisteni medicali

ART. 26Dispoziiile cu privire la libera prestare a serviciilor se aplic asistenilor medicali generaliti, moaelor i asistenilor medicali ceteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparinnd Spaiului Economic European sau ai Confederaiei Elveiene care sunt stabilii n vederea exercitrii profesiei n unul din aceste state, atunci cnd se deplaseaz pe teritoriul Romniei pentru a exercita n regim temporar sau ocazional activitile de asistent medical generalist, moa i asistent medical.ART. 27Caracterul temporar sau ocazional al prestrii activitilor de asistent medical generalist, moa i asistent medical este stabilit, de la caz la caz, de ctre Ministerul Sntii Publice, n funcie de durata, frecvena, periodicitatea i continuitatea acestora.ART. 28(1) Asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali ceteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparinnd Spaiului Economic European sau ai Confederaiei Elveiene, stabilii n unul dintre aceste state, sunt exceptai de la obligaia nscrierii n Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia atunci cnd solicit accesul la una dintre activitile de asistent medical generalist, moa sau asistent medical, n vederea prestrii temporare sau ocazionale de servicii medicale n Romnia.(2) Persoanele prevzute la alin. (1) sunt nregistrate automat in Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia pe durata prestrii serviciilor respective, n baza copiei documentelor prestatorului prevzute la art. 31 alin. (1), transmise n acest scop de ctre Ministerul Sntii Publice, i sunt scutite de plata cotizaiei de membru.ART. 29Pe durata prestrii cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor pe teritoriul Romniei, persoanele prevzute la art. 26 se supun dispoziiilor cu caracter profesional, regulamentar sau administrativ privind calificrile profesionale i utilizarea titlurilor, dispoziiilor privind faptele profesionale grave care afecteaz direct i specific protecia i securitatea beneficiarilor serviciilor de ngrijiri, precum i dispoziiilor disciplinare prevzute de lege pentru asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali ceteni romni, membri ai Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.ART. 30Solicitrile asistenilor medicali generaliti, moaelor i asistenilor medicali ceteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparinnd Spaiului Economic European sau ai Confederaiei Elveiene, stabilii n unul din aceste state, referitoare la prestarea temporar sau ocazional de servicii n Romnia se soluioneaz de ctre Ministerul Sntii Publice, n colaborare cu Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.ART. 31(1) n cazul n care solicitantul se afl la prima prestare temporar sau ocazional de servicii n Romnia, acesta va nainta Ministerului Sntii Publice urmtoarele documente:a) o declaraie prealabil scris, n care se precizeaz durata prestrii, natura acesteia, locul de desfurare a acestor activiti, precum i domeniul de asigurare ori alte mijloace de protecie personal sau colectiv privind responsabilitatea profesional de care solicitantul beneficiaz n statul membru de stabilire;b) copia documentului de cetenie;c) documentul emis de statul membru de stabilire prin care se atest c, la data eliberrii acestuia, titularul este stabilit legal n acest stat membru i c nu i este interzis exercitarea activitilor, dup caz, de asistent medical generalist, de moa sau de asistent medical, nici mcar temporar;d) copia legalizat a diplomelor, certificatelor sau altor titluri de asistent medical generalist, de moa sau de asistent medical prevzute de lege ori de normele Uniunii Europene pentru prestarea activitilor n cauz.(2) Declaraia prevzut la alin. (1) lit. a) poate fi naintat prin toate mijloacele de comunicare i se rennoiete o dat pe an, dac prestatorul intenioneaz s furnizeze temporar sau ocazional, n cursul anului respectiv, servicii n Romnia.(3) n cazul asistenilor medicali prevzui la art. 26, aflai la prima prestare temporar sau ocazional de servicii, autoritile competente romne pot verifica formarea profesional a prestatorului. Verificarea este posibil numai n cazul n care are ca scop evitarea producerii daunelor grave aduse sntii pacientului, din cauza lipsei calificrii profesionale a prestatorului i n msura n care nu depete ceea ce este necesar n acest sens.(4) n termen de pn la 30 de zile de la data primirii documentelor prevzute la alin. (1), autoritile competente romne informeaz solicitantul, dup caz, cu privire la decizia de neaplicare a prevederilor alin. (3), cu privire la decizia de verificare a calificrii profesionale i rezultatul verificrii efectuate. n cazul n care autoritile competente romne ntmpin dificulti care pot conduce la ntrzieri n soluionarea cererii, acestea informeaz, n termenul menionat, solicitantul asupra motivelor ntrzierii, precum i asupra intervalului de timp necesar formulrii unei decizii. n aceast situaie, decizia se va lua pn la sfritul lunii a doua de la data nregistrrii informaiilor solicitate n completare. Prestarea de servicii se va face n termen de 30 de zile de la data deciziei luate n baza prevederilor prezentului alineat de ctre autoritile competente romne. n absena unui rspuns din partea autoritilor competente romne n termenele prevzute, serviciile pot fi prestate.(5) n cazul unei diferene semnificative ntre calificarea profesional nsuit de asistenii medicali prevzui la art. 26 n statul membru de stabilire i formarea n aceeai profesie impus n Romnia, de natur s afecteze n mod negativ sntatea beneficiarului, autoritile competente romne solicit prestatorului s demonstreze, printr-o prob de aptitudini, c a obinut competenele i cunotinele neacoperite de titlurile de calificare ale acestuia.ART. 32(1) n caz de prestare temporar a serviciilor n Romnia, asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali ceteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparinnd Spaiului Economic European sau ai Confederaiei Elveiene, stabilii n unul din aceste state, sunt exceptai de la procedura de acreditare prevzut de legislaia asigurrilor sociale de sntate.(2) Persoanele prevzute la alin. (1) au obligaia de a informa n prealabil Casa Naional de Asigurri de Sntate asupra serviciilor pe care urmeaz s le presteze pe teritoriul Romniei, iar n caz de urgen, n termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.ART. 33(1) Pentru fiecare prestare de servicii, autoritile competente romne pot solicita autoritilor competente omoloage din statul membru de stabilire informaii pertinente cu privire la legalitatea condiiei de stabilire, buna conduit profesional a solicitantului sau existena sanciunilor disciplinare ori penale.(2) La solicitarea statului membru gazd, autoritile competente romne transmit informaiile solicitate cu respectarea prevederilor art. 25.(3) Autoritile competente asigur schimbul necesar de informaii pentru ca plngerea beneficiarului serviciilor de ngrijiri mpotriva prestatorului de servicii n regim temporar i ocazional s fie corect soluionat. n aceast situaie, beneficiarul serviciilor de ngrijiri este informat asupra cursului demersului su.

SECIUNEA a 3-aDispoziii comune cu privire la dreptul de stabilire i libera prestare de servicii de ctre asistenii medicali generaliti, moae i asisteni medicali

ART. 34(1) Asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali ceteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparinnd Spaiului Economic European sau ai Confederaiei Elveiene care exercit profesia n Romnia au dreptul de a ataa la titlul profesional titlul legal de calificare obinut n statul membru de origine sau de provenien, n limba statului emitent i, eventual, abrevierea acestui titlu. Titlul de calificare va fi nsoit de numele i locul instituiei sau al organismului emitent.(2) Dac titlul de calificare prevzut la alin. (1) desemneaz n Romnia o pregtire complementar nensuit de beneficiar, acesta va utiliza n exerciiul profesiei forma corespunztoare a titlului, indicat de autoritile competente romne.ART. 35(1) n cazul asistenilor medicali generaliti i moaelor, prevzui la art. 26, prestarea cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor pe teritoriul Romniei se face cu titlul profesional prevzut de prezenta ordonan de urgen, pentru profesia respectiv.(2) n cazul asistenilor medicali prevzui la art. 26, prestarea cu caracter temporar sau ocazional a serviciilor pe teritoriul Romniei se face n baza titlului profesional, conform specializrii, prevzut de prezenta ordonan de urgen, atunci cnd autoritile competente romne verific documentele de calificare n vederea prestrii serviciilor.(3) n cazul asistenilor medicali generaliti, moaelor i asistenilor medicali stabilii n Romnia, exercitarea profesiei se face cu titlul profesional prevzut de prezenta ordonan de urgen pentru profesia n cauz.ART. 36(1) Asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali ceteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparinnd Spaiului Economic European sau ai Confederaiei Elveiene care exercit profesia ca urmare a recunoaterii calificrii profesionale de ctre autoritile competente romne trebuie s posede cunotinele lingvistice necesare desfurrii activitilor profesionale n Romnia.(2) Asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali ceteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparinnd Spaiului Economic European sau ai Confederaiei Elveiene, stabilii i care exercit profesia n Romnia, au obligaia s cunoasc legislaia din domeniul sntii, domeniul securitii sociale, precum i prevederile Codului de etic i deontologie al asistentului medical generalist, al moaei i al asistentului medical.(3) n vederea cunoaterii informaiilor prevzute la alin. (2), autoritile romne competente organizeaz, la nivelul structurilor teritoriale i centrale, birouri de informare legislativ.ART. 37Asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali ceteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparinnd Spaiului Economic European sau ai Confederaiei Elveiene, care, n timpul exercitrii profesiei n Romnia, ncalc dispoziiile legale i regulamentele profesiei, rspund potrivit legii.

CAP. IIIOrganizarea i funcionarea Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia

SECIUNEA 1Dispoziii generale

ART. 38(1) Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia se organizeaz i funcioneaz ca organizaie profesional, cu personalitate juridic, neguvernamental, de interes public, apolitic, fr scop patrimonial, cu responsabiliti delegate de autoritatea de stat, avnd ca obiect de activitate controlul i supravegherea exercitrii profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moa i, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practic public autorizate.(2) Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia are autonomie instituional n domeniul su de competen normativ i jurisdicional profesional i i exercit atribuiile fr posibilitatea vreunei imixtiuni, n condiiile legii.(3) Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia cuprinde toi asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali care exercit profesia de asistent medical generalist, moa i asistent medical n condiiile prezentei ordonane de urgen.(4) Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia are sediul central n municipiul Bucureti.(5) Patrimoniul Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia se constituie din bunuri mobile i imobile dobndite n condiiile legii.ART. 39(1) Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia este organizat la nivel naional i judeean, respectiv al municipiului Bucureti, i funcioneaz n teritoriu prin filiale judeene, respectiv a municipiului Bucureti.(2) Filialele judeene i filiala municipiului Bucureti nu au personalitate juridic i beneficiaz de autonomie organizatoric i funcional n limitele prevzute de Statutul Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.(3) La nivelul Consiliului naional al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia funcioneaz departamente, compartimente, comisia de specialitate a asistenilor medicali generaliti, comisia de specialitate a moaelor, comisii de specialitate pentru asistenii medicali, Comisia naional de etic i deontologie a Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, precum i alte comisii, aprobate prin hotrre a Consiliului naional.(4) Filialele judeene, respectiv filiala municipiului Bucureti, adopt o structur organizatoric n concordan cu structura Consiliului naional.(5) Atribuiile departamentelor, compartimentelor i comisiilor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare i funcionare a Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.SECIUNEA a 2-aAtribuiile Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia

ART. 40(1) Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia are urmtoarele atribuii:a) asigur aplicarea regulamentelor i normelor care organizeaz i reglementeaz exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moa i a profesiei de asistent medical din Romnia, indiferent de forma de exercitare i de unitatea sanitar n care se desfoar;b) autorizeaz temporar exercitarea profesiilor de asistent medical generalist i de moa pentru cetenii altor state dect cei prevzui la art. 1, n cazul situaiilor de urgen, schimburilor de experien, conveniilor bilaterale ntre Romnia i aceste state;c) colaboreaz cu Ministerul Sntii Publice la elaborarea normelor specifice i a reglementrilor privind profesiile de asistent medical generalist, moa i asistent medical i asigur aplicarea acestora;d) atest onorabilitatea i moralitatea profesional a membrilor si;e) apr demnitatea i promoveaz drepturile i interesele profesionale ale membrilor si, apr onoarea, libertatea i independena profesional a asistentului medical generalist, a moaei i a asistentului medical n exercitarea profesiei;f) soluioneaz cererile i petiiile membrilor prin organele de conducere ale filialelor sau, n cazul nesoluionrii la acest nivel, prin organele de conducere ierarhic superioare;g) asigur respectarea de ctre asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali a obligaiilor ce le revin fa de pacient i de sntatea public;h) elaboreaz criterii i standarde privind asigurarea calitii serviciilor de ngrijiri de sntate, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sntii Publice;i) supravegheaz aplicarea i respectarea standardelor de calitate a activitilor de asistent medical generalist, moa i, respectiv, asistent medical;j) elaboreaz proiecte de metodologii, de ghiduri i de protocoale de practic, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sntii Publice;k) elaboreaz i adopt statutul i regulamentul de organizare i funcionare ale Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia i Codul de etic i deontologie al asistentului medical generalist, al moaei i al asistentului medical din Romnia, lund msurile necesare pentru respectarea unitar a acestora;l) ntocmete, actualizeaz permanent Registrul naional unic al asistenilor medicali generaliti, moaelor i asistenilor medicali din Romnia, administreaz pagina de internet pe care este publicat;m) analizeaz cazurile de abateri de la normele de etic i deontologie profesional i de la regulile de bun practic profesional, n calitate de organ de jurisdicie profesional;n) asigur schimbul de informaii cu Ministerul Sntii Publice i cu autoritile competente ale altor state n vederea exercitrii profesiei de ctre asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali;o) organizeaz centre de pregtire lingvistic, necesare pentru exercitarea activitii profesionale de ctre asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali ceteni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparinnd Spaiului Economic European sau ai Confederaiei Elveiene;p) colaboreaz cu organizaii de profil profesional-tiinific, patronal, sindical din domeniul sanitar i cu organizaii neguvernamentale n toate problemele privind exercitarea profesiei i asigurarea sntii populaiei;q) colaboreaz cu Ministerul Sntii Publice la organizarea i desfurarea concursurilor i examenelor pentru asisteni medicali generaliti, moae i asisteni medicali, desemneaz reprezentani n comisiile pentru concursuri i examene i elaboreaz subiectele pentru ocuparea posturilor vacante din unitile sanitare publice;r) colaboreaz cu Ministerul Sntii Publice la elaborarea contractului-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate i a normelor de aplicare a acestuia;s) promoveaz interesele membrilor si n cadrul asigurrilor de rspundere civil profesional;t) stabilete, n funcie de gradul riscului profesional i de activitatea desfurat n calitate de salariat sau liber profesionist, valoarea riscului asigurat n cadrul asigurrilor de rspundere civil pentru asisteni medicali generaliti, moae i asisteni medicali;u) organizeaz puncte teritoriale de informare privind legislaia din domeniul sntii;v) particip, mpreun cu Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului i Ministerul Sntii Publice, la stabilirea numrului de locuri pentru nvmntul postliceal sanitar i pentru nvmntul superior de asisten medical;x) avizeaz fia de atribuii a posturilor de asistent medical generalist, moa i asistent medical;z) organizeaz i deruleaz programe de pregtire pentru calificarea infirmierelor.(2) Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, prin structurile naionale sau judeene, colaboreaz n domeniul su de competen cu Ministerul Sntii Publice, cu instituii, autoriti i organizaii la realizarea urmtoarelor activiti:a) formarea, specializarea i perfecionarea pregtirii profesionale a asistentului medical generalist, a moaei i a asistentului medical din Romnia;b) elaborarea standardelor de practic profesional n vederea asigurrii calitii actului de ngrijire n unitile sanitare;c) iniierea i promovarea de forme de educaie continu n vederea creterii gradului de competen profesional a membrilor si;d) elaborarea criteriilor i standardelor de dotare a cabinetelor de practic independent;e) promovarea i asigurarea cadrului necesar desfurrii unei concurene loiale, bazate exclusiv pe criteriile competenei profesionale;f) elaborarea proiectelor de norme privind practica independent a asistentului medical generalist, a moaei i a asistentului medical;g) elaborarea proiectelor de norme privind furnizarea ngrijirilor n domeniul asigurrilor sociale de sntate;h) avizarea nfiinrii cabinetelor private ale asistenilor medicali generaliti, moaelor i asistenilor medicali, indiferent de forma lor juridic;i) colaborarea cu Ministerul Sntii Publice n vederea elaborrii metodologiei i a tematicilor de concursuri, examene, de acordarea de competene i de grade profesionale pentru asisteni medicali generaliti, moae i asisteni medicali;j) susinerea activitii i dezvoltrii cercetrii tiinifice i organizarea de manifestri tiinifice n domeniul ngrijirilor de sntate.ART. 41n exercitarea atribuiilor prevzute de prezenta ordonan de urgen, Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia are dreptul de a formula aciune n justiie n nume propriu sau n numele membrilor si.

SECIUNEA a 3-aMembrii Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia

ART. 42(1) n vederea exercitrii profesiei, asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali prevzui la art. 1, stabilii n Romnia, au obligaia s se nscrie n Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.(2) Calitatea de membru este dovedit prin certificatul de membru al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, care se elibereaz la nscrierea n organizaia profesional.(3) nscrierea se face la filiala judeean n a crei raz se afl unitatea la care urmeaz s i desfoare activitatea, filiala judeean n a crei raz i au domiciliul sau reedina ori, n situaii speciale, la Biroul executiv al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.(4) La nscriere, asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali depun jurmntul prevzut la art. 13.(5) Depunerea jurmntului se menioneaz n certificatul de membru al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.(6) Pot deveni, la cerere, membri ai Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia i asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali ceteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparinnd Spaiului Economic European sau ai Confederaiei Elveiene, stabilii n unul dintre aceste state i care presteaz temporar servicii de ngrijiri de sntate n Romnia, cu respectarea prevederilor alin. (3).ART. 43(1) La cerere, membrii Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia care, din motive obiective, ntrerup pe o durat de pn la 5 ani exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moa i asistent medical pot solicita suspendarea calitii de membru pe durata respectiv.(2) Pe durata suspendrii, la cerere, a calitii de membru al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia se suspend de drept toate obligaiile i drepturile prevzute de prezenta ordonan de urgen.ART. 44(1) Membrii Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia sunt nscrii n Registrul naional unic al asistenilor medicali generaliti, al moaelor i al asistenilor medicali din Romnia.(2) Calitatea de membru al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia o pot pstra, la cerere, i asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali pensionari.

SECIUNEA a 4-aDrepturile i obligaiile membrilor

ART. 45Membrii Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia au urmtoarele drepturi:a) de a alege i de a fi alei n organele reprezentative ale Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, n condiiile prezentei ordonane de urgen;b) de a avea acces la toate datele care privesc organizarea i funcionarea Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia i a filialelor acestuia;c) de a se adresa nemijlocit tuturor organelor de conducere ale Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, naionale sau teritoriale, i de a primi informaiile solicitate;d) de a participa la aciunile organizate de Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia i de a fi informai despre desfurarea acestora;e) de a participa la programe de perfecionare i la alte forme de educaie continu pentru asisteni medicali generaliti, pentru moae i pentru asisteni medicali;f) de a contesta sanciunile primite, n termen de 30 de zile de la comunicarea lor, conform prevederilor prezentei ordonane de urgen;g) dreptul persoanelor care exercit funcii de conducere la nivel teritorial sau naional n structurile Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia de a-i rezerva locul de munc pe perioada n care ndeplinesc funciile respective;h) de a li se acorda, de ctre Consiliul naional, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare i de excelen, la propunerea Biroului executiv al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, precum i calitatea de membru de onoare;i) dreptul membrilor Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia alei n funcii de conducere, la nivel naional ori teritorial, sau care dein funcii de conducere n cadrul structurilor organizatorice ale Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia de a beneficia de 3 zile libere lunar, pltite, pentru ndeplinirea atribuiilor profesionale la Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, precum i a atribuiilor conferite de funcia de conducere;j) de a purta nsemnele Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.ART. 46(1) Membrii Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia au urmtoarele obligaii:a) s cunoasc i s respecte reglementrile privind exercitarea profesiei i legislaia n domeniul sntii;b) s cunoasc i s respecte prevederile Statutului Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia privind exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moa i de asistent medical, ale Codului de etic i deontologie al asistentului medical generalist, al moaei i al asistentului medical din Romnia, precum i regulamentele profesiei i hotrrile organelor de conducere ale Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia;c) s manifeste un comportament demn n exercitarea profesiei;d) s nu aduc prejudicii reputaiei Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia i prestigiului profesiei de asistent medical generalist, de moa i de asistent medical;e) s participe la adunrile generale ale filialelor din care fac parte;f) s apere reputaia i interesele legitime ale asistenilor medicali generaliti, moaelor i asistenilor medicali;g) s duc la ndeplinire hotrrile i deciziile organelor de conducere ale Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia;h) s rezolve sarcinile ncredinate n calitate de membri sau reprezentani ai Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia;i) s achite, n termenul stabilit, cotizaia lunar datorat n calitate de membru al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia;j) s execute cu bun-credin atribuiile ce le revin n calitate de reprezentant sau membru n organele de conducere ale Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, n filialele judeene, respectiv a municipiului Bucureti;k) s urmeze formele de educaie continu n vederea creterii gradului de pregtire profesional i a meninerii prestaiei profesionale sigure i eficace;l) s semneze i s aplice parafa cuprinznd numele, prenumele, titlul profesional sau, dup caz, specialitatea, gradul i codul pe toate documentele care atest activitile profesionale executate;m) s respecte drepturile pacienilor.(2) n vederea creterii gradului de pregtire profesional, asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali au obligaia s efectueze cursuri i alte forme de educaie continu. Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia crediteaz cursurile, programele de educaie continu avizate de Ministerul Sntii Publice, precum i alte forme de educaie continu prevzute de lege i stabilete numrul minim de credite anual necesar reautorizrii exercitrii profesiei.(3) Furnizorii de educaie continu a asistenilor medicali generaliti, moaelor i asistenilor medicali se stabilesc de ctre Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, n colaborare cu Ministerul Sntii Publice.(4) Asistenilor medicali generaliti, moaelor i asistenilor medicali care nu realizeaz anual numrul minim de credite stabilit de Consiliul naional al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia li se poate suspenda dreptul de liber practic, pn la realizarea numrului de credite respectiv.

SECIUNEA a 5-aOrganizarea la nivel teritorial i naional

Paragraful 1Organizarea la nivel teritorial

ART. 47(1) Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia este organizat la nivel naional i judeean, respectiv al municipiului Bucureti.(2) La nivelul fiecrui jude, respectiv la nivelul municipiului Bucureti, se organizeaz cte o filial a Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, format din toi asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali care exercit profesia n unitatea administrativ-teritorial respectiv, denumit n continuare filiala judeean, respectiv filiala municipiului Bucureti.(3) Filialele judeene i filiala municipiului Bucureti nu au personalitate juridic i beneficiaz de autonomie organizatoric i funcional, n limitele prevzute de Statutul Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.(4) Sediul filialei judeene este n oraul de reedin a judeului, respectiv n municipiul Bucureti, pentru filiala municipiului Bucureti.ART. 48Organele de conducere ale filialei judeene, respectiv ale filialei municipiului Bucureti a Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia sunt:a) adunarea general;b) consiliul judeean, respectiv Consiliul Municipiului Bucureti;c) biroul consiliului judeean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucureti;d) preedintele.ART. 49(1) Adunarea general este constituit din reprezentanii alei ai tuturor asistenilor medicali generaliti, moaelor i asistenilor medicali cu drept de liber practic nscrii n filiala respectiv, conform normei de reprezentare de 1 la 50.(2) Adunarea general alege prin vot secret, cu majoritate simpl, membrii consiliului judeean al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, respectiv ai Consiliului Municipiului Bucureti al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, n prezena a cel puin 2/3 din numrul total al reprezentanilor alei.ART. 50(1) Consiliile judeene ale Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia au un numr de membri proporional cu numrul asistenilor medicali generaliti, moaelor i, respectiv, asistenilor medicali nscrii n Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, dup cum urmeaz:a) pn la 1.000 de asisteni medicali generaliti, moae i asisteni medicali, nscrii 11 membri, alei din rndul reprezentanilor adunrii generale;b) ntre 1.001-2.000 de asisteni medicali generaliti, moae i asisteni medicali nscrii 15 membri, alei din rndul reprezentanilor adunrii generale;c) ntre 2.001-4.000 de asisteni medicali generaliti, moae i asisteni medicali nscrii 19 membri, alei din rndul reprezentanilor adunrii generale;d) peste 4.000 de asisteni medicali generaliti, moae i asisteni medicali nscrii 21 membri, alei din rndul reprezentanilor adunrii generale.(2) Consiliul Municipiului Bucureti al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia este format din 25 de membri, alei din rndul reprezentanilor adunrii generale.(3) Alegerile sunt validate n prezena a 2/3 din numrul total al reprezentanilor n adunarea general; n cazul n care la adunarea general ntrunit cu ocazia alegerilor nu este prezent un numr de 2/3 din numrul total al reprezentanilor, n termen de 14 zile se va organiza o alt adunare general pentru alegeri, al crei rezultat va fi validat, indiferent de numrul participanilor.(4) Consiliul judeean al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, respectiv Consiliul Municipiului Bucureti al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia va alege dintre membrii si un birou format din: un preedinte, 3 vicepreedini i un secretar.(5) Organele de conducere ale filialelor judeene, respectiv ale filialei municipiului Bucureti se subordoneaz ierarhic Consiliului naional al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.(6) La nivelul unitilor sanitare, se pot delega de ctre preedintele filialei unele atribuii, unui reprezentant ales n adunarea general din unitatea respectiv.

Paragraful 2Organizarea la nivel naional

ART. 51(1) Organele de conducere ale Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, la nivel naional, sunt:a) Adunarea general naional;b) Consiliul naional;c) Biroul executiv;d) preedintele;e) preedintele de onoare.(2) Organele de conducere prevzute la alin. (1) i desfoar activitatea n conformitate cu prevederile prezentei ordonane de urgen.ART. 52(1) Adunarea general naional este constituit din reprezentani alei la nivelul filialelor judeene i la nivelul filialei municipiului Bucureti, conform normei de 1 reprezentant la 500 de membri.(2) Adunarea general naional alege prin vot secret, cu majoritate simpl, membrii Consiliului naional al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, n prezena a cel puin 2/3 din numrul total al reprezentanilor alei. n cazul n care, la Adunarea general naional la care au loc alegeri nu este prezent un numr de 2/3 din numrul total al reprezentanilor, n termen de 14 zile se va organiza o alt adunare general naional de alegeri, al crei rezultat va fi validat, indiferent de numrul participanilor.(3) Adunarea general naional adopt, n prezena a cel puin 2/3 din numrul total al reprezentanilor alei, Codul de etic i deontologie al asistentului medical generalist, al moaei i al asistentului medical din Romnia, Regulamentul de organizare i funcionare al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia i Statutul Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.(4) Lucrrile Adunrii general naionale sunt conduse de preedintele Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.ART. 53(1) Consiliul naional este alctuit din preedinii fiecrei filiale judeene, respectiv ai filialei municipiului Bucureti, preedintele de onoare, reprezentantul autoritii de stat, cte un reprezentant al organizaiilor din ministerele i instituiile cu reea sanitar proprie, cte un reprezentant al fiecrei filiale judeene i 3 reprezentani ai filialei municipiului Bucureti, alei de Adunarea general naional.(2) Consiliul naional este legal constituit n prezena a jumtate plus unu din numrul membrilor si i adopt hotrri cu majoritate simpl de voturi.(3) Consiliul naional se ntrunete n sesiuni trimestriale i extraordinare.ART. 54Activitatea Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia este coordonat, ntre sesiunile Consiliului naional, de Biroul executiv.ART. 55(1) Biroul executiv al Consiliului naional al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia asigur activitatea permanent a acestuia, conform dispoziiilor prezentei ordonane de urgen.(2) Biroul executiv al Consiliului naional este alctuit din preedinte, preedintele de onoare, 4 vicepreedini i un secretar naional, alei prin vot secret de membrii Consiliului naional din rndul acestora.(3) Preedintele de onoare va fi ales de ctre Consiliul naional al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia din rndul personalitilor n domeniu sau din societatea civil.ART. 56(1) Biroul executiv al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, precum i organele de conducere ale filialelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti se subordoneaz din punct de vedere ierarhic Consiliului naional al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia. Hotrrile Consiliului naional al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, adoptate n conformitate cu dispoziiile legale, sunt obligatorii att pentru membrii filialelor judeene, ct i pentru Biroul executiv al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, precum i pentru organele de conducere ale filialelor Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.(2) Funciile de conducere la nivel judeean sau naional din structurile Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia sunt incompatibile cu alte funcii de conducere din alte asociaii profesionale din Romnia.(3) Membrii Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia care exercit funcii de conducere i care nu i ndeplinesc cu demnitate responsabilitile funciei sau se afl ntr-o stare de incompatibilitate, la propunerea Biroului executiv, vor fi suspendai din funcie de Consiliul naional al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.(4) Procedura de sesizare i soluionare a cauzelor, precum i procedura de suplinire a funciei de conducere rmas vacant se stabilesc prin Statutul Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.ART. 57(1) Organizarea alegerilor la nivel judeean, respectiv al municipiului Bucureti, i la nivel naional, se desfoar la date diferite pentru fiecare dintre organele de conducere prevzute la art. 48 i 51, o dat la 4 ani, n baza Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia i aprobat de Consiliul naional.(2) n cazul vacantrii funciei alese prin demisie sau incapacitatea exercitrii acesteia, se vor organiza alegeri pentru funcia respectiv n termen de 90 de zile, cu respectarea prevederilor prezentei ordonane de urgen.ART. 58Veniturile Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia se constituie din urmtoarele surse, obinute n condiiile legii:a) taxe de nscriere;b) cotizaii lunare ale membrilor;c) donaii i sponsorizri de la persoane fizice ori juridice, potrivit legii;d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestri tiinifice, n condiiile legii;e) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice i juridice, inclusiv din organizarea de cursuri i alte forme de educaie continu;f) ncasri din vnzarea publicaiilor proprii;g) drepturi editoriale, publicitate n publicaiile editate de organizaie;h) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.ART. 59(1) Neplata cotizaiei datorate de membrii Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia pe o perioad de 6 luni se sancioneaz cu suspendarea calitii de membru pn la plata cotizaiei datorate. n cazul ntrzierii plii cotizaiei peste termenul de 6 luni, se aplic majorri de ntrziere n cuantum stabilit prin hotrre a Consiliului naional al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, conform prevederilor legale.(2) Sanciunea prevzut la alin. (1) se aplic de biroul consiliului judeean al filialei respective.ART. 60(1) Neplata cotizaiei datorate de filialele Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia pe o perioad de 3 luni se sancioneaz cu suspendarea din funcie a preedintelui filialei, prin hotrre a Consiliului naional, pn la plata cotizaiei datorate, perioad n care atribuiile preedintelui sunt preluate de unul dintre vicepreedini, desemnat de Consiliul naional. n cazul ntrzierii plii cotizaiei peste termenul de 3 luni, se aplic majorri de ntrziere n cuantum stabilit prin hotrre a Consiliului naional, conform prevederilor legale, i se solicit blocarea contului filialei respective.(2) Ridicarea sanciunii se pune n aplicare prin hotrre a Consiliului naional al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.ART. 61Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia tarifele se stabilesc, dup caz, de Consiliul naional, respectiv i de consiliul judeean al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia respectiv Consiliul Municipiului Bucureti al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.

SECIUNEA a 6-aRspunderea disciplinar

ART. 62(1) Asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali rspund disciplinar pentru nerespectarea legislaiei din domeniul profesiei, a Codului de etic i deontologie al asistentului medical generalist, al moaei i al asistentului medical din Romnia, a regulilor de bun practic profesional, a Statutului Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare de organele de conducere ale Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, precum i pentru orice fapte svrite n legtur cu profesia, care sunt de natur s prejudicieze onoarea i prestigiul profesiei sau ale Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.(2) Rspunderea disciplinar prevzut la alin. (1) este angajat n funcie de gravitatea abaterii.(3) Sanciunile disciplinare pe care organele de conducere ale Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia le pot aplica sunt urmtoarele:a) mustrarea;b) avertismentul;c) suspendarea calitii de membru al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia i informarea Ministerului Sntii Publice cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectiv;d) retragerea calitii de membru al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia i informarea Ministerului Sntii Publice cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei.(4) Sanciunile prevzute la alin. (3) lit. a) i b) se aplic de consiliul judeean al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.(5) Sanciunile prevzute la alin. (3) lit. c) i d) se aplic de Consiliul naional al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia n urma unei anchete efectuate de Comisia naional de etic i deontologie a Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, care ntocmete un raport n acest sens.(6) Prin excepie de la prevederile alin. (5), aplicarea sanciunii prevzute la alin. (3) lit. c), pentru motivele prevzute la art. 46 alin. (4), se face de ctre consiliul judeean al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, respectiv de Consiliul Municipiului Bucureti al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.ART. 63Membrii Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia care s-au retras sau au fost exclui din organizaie nu pot ridica nicio pretenie asupra veniturilor sau patrimoniului Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, asupra taxelor de nscriere, a cotizaiilor sau a eventualelor contribuii bneti efectuate n perioada n care acetia au avut calitatea de membri ai Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia.ART. 64Concluziile anchetei i sanciunile aplicate se comunic n scris persoanei n cauz, consiliului judeean al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, respectiv Consiliului Municipiului Bucureti al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de munc i, n cazul retragerii calitii de membru al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, Ministerului Sntii Publice.ART. 65(1) Contestaiile mpotriva sanciunilor prevzute la art. 62 alin. (3) lit. a) i b) se adreseaz Biroului executiv al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, n termen de 30 de zile de la comunicare.(2) Sanciunile prevzute la art. 62 alin. (3) lit. c) i d) pot fi contestate la judectoria n a crei circumscripie teritorial i desfoar activitatea asistentul medical generalist, moaa sau asistentul medical sancionat, n termen de 30 de zile de la comunicarea sanciunii.ART. 66Rspunderea disciplinar a membrilor Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, prevzut la art. 62, nu exclude rspunderea civil, contravenional i penal.

CAP. IVRolul, atribuiile i drepturile autoritii de stat

ART. 67(1) Ministerul Sntii Publice, n calitate de autoritate de stat, urmrete ca activitatea Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia s se desfoare n condiiile legii.(2) Reprezentantul autoritii de stat cu rang de secretar de stat n Ministerul Sntii Publice este membru al Consiliului naional al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia i este numit prin ordin al ministrului sntii publice.(3) n cazul n care reprezentantul autoritii de stat constat c nu sunt respectate prevederile legale, acesta sesizeaz organele de conducere ale Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia. n termen de 15 zile de la efectuarea demersului, acestea adopt msurile necesare de ncadrare n normele n vigoare i informeaz Ministerul Sntii Publice n acest sens.(4) n cazul nerespectrii prevederilor alin. (3), Ministerul Sntii Publice se adreseaz instanelor judectoreti competente.

CAP. VDispoziii tranzitorii i finale

ART. 68(1) Prevederile prezentei ordonane de urgen se completeaz cu dispoziiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaterea diplomelor i calificrilor profesionale, pentru profesiile reglementate din Romnia, cu modificrile i completrile ulterioare.(2) La data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen, Ordinul Asistenilor Medicali i Moaelor din Romnia i schimb denumirea n Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, iar Registrul naional unic al asistenilor medicali i moaelor din Romnia i schimb denumirea n Registrul naional unic al asistenilor medicali generaliti, moaelor i asistenilor medicali din Romnia.(3) Dein de drept calitatea de membru al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia toi asistenii medicali generaliti, moaele i asistenii medicali nscrii pn la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen.ART. 69(1) n vederea facilitrii accesului la exerciiul profesiei de asistent medical generalist i, respectiv, al profesiei de moa pe teritoriul Romniei, Ministerul Sntii Publice, n colaborare cu Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, recunoate calificrile de asistent medical generalist i, respectiv, de moa, dobndite n conformitate cu normele Uniunii Europene, ntr-un stat membru al Uniunii Europene, ntr-un alt stat aparinnd Spaiului Economic European sau n Confederaia Elveian, de cetenii acestor state, iar ncadrarea n munc se face conform legii.(2) Modificarea i completarea normelor de recunoatere a titlurilor de calificare de asistent medical generalist i, respectiv, de moa, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparinnd Spaiului Economic European i de Confederaia Elveian cetenilor acestora, aflate n vigoare la data publicrii prezentei ordonane de urgen, se face de ctre Ministerul Sntii Publice, n colaborare cu Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, i se aprob prin hotrre a Guvernului.ART. 70Statutul Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, Codul de etic i deontologie al asistentului medical generalist, al moaei i al asistentului medical din Romnia, precum i deciziile Consiliului naional al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, care privesc organizarea i funcionarea acestuia, se public de Consiliul naional al Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.ART. 71Dup intrarea n vigoare a prezentei ordonane de urgen, administraia public local, prin consiliile judeene i Consiliul Municipiului Bucureti, poate da n administrare filialelor judeene i Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia spaii corespunztoare pentru desfurarea activitii, la solicitarea acestora.ART. 72(1) Pregtirea asistenilor medicali generaliti, moaelor i a asistenilor medicali se realizeaz prin urmtoarele forme de nvmnt:a) nvmnt universitar;b) nvmnt sanitar postliceal.(2) n nvmntul universitar pentru asisteni medicali generaliti, moae i asisteni medicali i postliceal sanitar se pot nscrie absolveni de liceu cu diplom de bacalaureat.(3) Specializrile i cifrele anuale de colarizare pentru colile postliceale sanitare de stat i private acreditate, precum i pentru facultile cu profil medico-farmaceutic uman, pentru facultile de asisteni medicali generaliti, moae i asisteni medicali, se stabilesc de ctre Ministerul Sntii Publice i Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului.ART. 73(1) Titularii diplomelor eliberate de colile postliceale sanitare care atest o formare de asistent medical generalist sau asistent medical obstetric-ginecologie, nceput anterior datei de 1 ianuarie 2007, precum i titularii diplomelor de asistent medical, eliberate de colile pos

of 174/174
Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturilor pacientului Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29 ianuarie 2003 Parlamentul României adoptã prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - În sensul prezentei legi: a) prin pacient se întelege persoana sãnãtoasã sau bolnavã care utilizeazã serviciile de sãnãtate; b) prin discriminare se întelege distinctia care se face între persoane aflate în situatii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale; c) prin îngrijiri de sãnãtate se întelege serviciile medicale, serviciile comunitare si serviciile conexe actului medical; d) prin interventie medicalã se întelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare; e) prin îngrijiri terminale se întelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilã îmbunãtãtirea prognozei fatale a stãrii de boalã, precum si îngrijirile acordate în apropierea decesului. Art. 2. - Pacientii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltã calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare si materiale. Art. 3. - Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoanã umanã, fãrã nici o discriminare. CAPITOLUL II Dreptul pacientului la informatia medicalã Art. 4. - Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza. Art. 5. - (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitãtii si statutului profesional al 1
Embed Size (px)
Recommended