+ All Categories
Home > Documents > Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia...

Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia...

Date post: 18-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 16 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 20 /20
1 Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA NEDETERMINATĂ , poziția 65 , Departament M3, Disciplina Medicală 1 Facultatea de Medicină UMFST LISTA PUBLICAȚIILOR CANDIDAT : MACARIE (UNGUREANU) V. MELANIA 1. TEZA DE DOCTORAT : Corelații anatomo-clinice, morfopatologice și endoscopice în esofagita de reflux, leziuni preneoplazice esofagiene și adenocarcinomul esofagian. Conducător stiințific: Prof. Dr. Simona Bățagă UMF Târgu-Mureș, Data susținerii 11.12.2012 Titlul stiințific de Doctor în domeniul medicinei a fost acordat cf. O.M. Nr. 3250 MD/20.02.13 (Diploma de doctor seria H, nr. 0028168, eliberată în 7.01.2014) 2. CĂRȚI ȘI CAPITOLE ÎN CĂRȚI : Prim autor: 1. Simona Bățagă, Melania Macarie : Nutriția în bolile digestive. University Press 2019, Târgu Mureș. Pag 119, ISBN 978-973-169-626-3, cod CNCSIS 210 Co-autor capitol în volum colectiv: 1. Simona Bățagă, Melania Macarie. Cauzele recăderilor după obținerea răspunsului virusologic la tripla terapie în: Actualități în diagnosticul și tratamentul hepatitelor cronice virale, Mircea Grigorescu, Carol Stanciu-Cluj Napoca: Editura Medicală Universitară Iuliu Hațieganu, 2012, ISBN 978-973-693-489-6, cod CNCSIS 146 2. Simona Băţagă, Dan Georgescu, Imola Torok, Anca Negovan, Melania Macarie, Sârbu-Pop Silvia. Cardia cancer – new pathology features. in Gastroenterology across Europe, Peter Malfertheiner, Dan Dumitraşcu, Simona Băţagă, Editura Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu”, 2008, 16-21, ISBN 978-973-693-290-8, cod CNCSIS 146 3. Simona Băţagă, Macarie Melania, Mircea Manuc; Polipii colonici in : Gastroenterologie si hepatologie clinica; Anca Trifan, C Gheorghe, D Dumitraşcu, Editura Medicală, Bucuresti ISBN 978-973-39-0846-3 , 2018, pg; 388-419
Transcript
Page 1: Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia acută – studiu retrospectiv, A XIII-a Conferinţă Naţională de Hematologie,

1

Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA NEDETERMINATĂ , poziția

65 , Departament M3, Disciplina Medicală 1

Facultatea de Medicină

UMFST

LISTA PUBLICAȚIILOR

CANDIDAT : MACARIE (UNGUREANU) V. MELANIA

1. TEZA DE DOCTORAT : Corelații anatomo-clinice, morfopatologice și endoscopice în

esofagita de reflux, leziuni preneoplazice esofagiene și adenocarcinomul esofagian.

Conducător stiințific: Prof. Dr. Simona Bățagă

UMF Târgu-Mureș,

Data susținerii 11.12.2012

Titlul stiințific de Doctor în domeniul medicinei a fost acordat cf. O.M. Nr. 3250 MD/20.02.13

(Diploma de doctor seria H, nr. 0028168, eliberată în 7.01.2014)

2. CĂRȚI ȘI CAPITOLE ÎN CĂRȚI :

Prim autor:

1. Simona Bățagă, Melania Macarie : Nutriția în bolile digestive. University Press 2019,

Târgu Mureș. Pag 119, ISBN 978-973-169-626-3, cod CNCSIS 210

Co-autor capitol în volum colectiv:

1. Simona Bățagă, Melania Macarie. Cauzele recăderilor după obținerea răspunsului

virusologic la tripla terapie în: Actualități în diagnosticul și tratamentul hepatitelor cronice

virale, Mircea Grigorescu, Carol Stanciu-Cluj Napoca: Editura Medicală Universitară Iuliu

Hațieganu, 2012, ISBN 978-973-693-489-6, cod CNCSIS 146

2. Simona Băţagă, Dan Georgescu, Imola Torok, Anca Negovan, Melania Macarie,

Sârbu-Pop Silvia. Cardia cancer – new pathology features. in Gastroenterology across Europe,

Peter Malfertheiner, Dan Dumitraşcu, Simona Băţagă, Editura Medicală Universitară „Iuliu

Haţieganu”, 2008, 16-21, ISBN 978-973-693-290-8, cod CNCSIS 146

3. Simona Băţagă, Macarie Melania, Mircea Manuc; Polipii colonici in :

Gastroenterologie si hepatologie clinica; Anca Trifan, C Gheorghe, D Dumitraşcu, Editura

Medicală, Bucuresti ISBN 978-973-39-0846-3 , 2018, pg; 388-419

Page 2: Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia acută – studiu retrospectiv, A XIII-a Conferinţă Naţională de Hematologie,

2

4. LUCRARI PUBLICATE IN EXTENSO IN REVISTE ISI AUTOR PRINCIPAL CU IF:

1. Macarie. I, Tripon F., Dorcioman B., Macarie M. A rare case of acute myeloid leukemia

with ARHGEF12 (LARG, 11q23.3) and MAPRE1 (EB1, 20q11.21) fusion gene in an elderly patient,

Revista Română de Medicină de Laborator, 2020, ahead of print, DOI:10.2478/rrlm-2020-0009,

ISSN-L: 1841-6624, IF 0.8

2. Melania Macarie, Molnar Calin, Razvan Opaschi, Minodora Schiopea Zolog, Simona

Bataga, Alexandra Pais, Ioan Macarie. Unexpected subdiaphragmatic benign cyst. Turkish

Journal of Gastroenterology accepted for publication 9 nov. 2019 IF 1.107

5. LUCRARI PUBLICATE IN EXTENSO IN REVISTE ISI AUTOR PRINCIPAL FARA IF:

1. MACARIE Melania, MACARIE Ioan, TOROK Imola, GEORGESCU Dan, CIORBA Marius,

OPASCHI Razvan, BATAGA Simona: Endoscopic and histologic features of serrated polyps of the

colon and rectum Filodiritto Editore International Proceedings paper. 36th Romanian National

Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, Location: Cluj-Napoca,

Romania; Date: June 8-11 2016; Sponsors: Soc. Gastroenterologie si Hepatologie, RSCP; APPR;

Ging; UEG; UMF; XXXVI National Congress of gastroenterology, Hepatology and Digestive

Endoscopy, pages: 216-220, Published 2016

2. BATAGA Simona, FURNEA Cristina, TOROK Imola, NEGOVAN Anca, MACARIE Melania:

Preliminary results of the interferon-free treatment in patients with viral C liver cirrhosis;

Filodiritto Editore International Proceedings. Edited by: Dumitrascu, DL. Conference: 36th

Romanian National Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy,

Location: Cluj-Napocca, Romania; Date: June 8-11 2016; Sponsors: Soc. Gastroenterologie si

Hepatologie, RSCP; APPR; Ging; UEG; UMF; XXXVI National Congress of gastroenterology,

Hepatology and Digestive Endoscopy, pages : 30-33, Published 2016

6. LUCRARI PUBLICATE IN EXTENSO IN REVISTE ISI CO- AUTOR CU IF:

1. Pantea M, Negovan A, Voidăzan S, Macarie M, Mocan S, Băţagă S: Statins and

gastroduodenal endoscopic lesions: A case-control study. Medicine (Baltimore). 2018

Dec;97(50):e13579. doi: 10.1097/MD.0000000000013579. FI: 2,028 zona galbena

Page 3: Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia acută – studiu retrospectiv, A XIII-a Conferinţă Naţională de Hematologie,

3

7. LUCRARI PUBLICATE IN EXTENSO IN REVISTE ISI CO- AUTOR FARA IF :

1. Torok Imola, Bataga Simona, Macarie Melania, Georgescu Dan, Ciorba Ilie-Marius,

Farkas Hunor, Laczko-David Zsofia: The prevalence of gallstone disease and cholecystectomy, a

follow-up after 15 years. Filodiritto Editore International Proceedings, Conference: 36th

Romanian National Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy,

Location: Cluj-Napoca, Romania; Date: June 8-11 2016421-425, 2016

2. Bataga S.M., Torok I., Macarie M., Negovan A., Bataga T., Botianu A.M. Treatment with

Rifaximine and Probiotics in Mild Relapse of Left Side Ulcerative Colitis: PROCEEDINGS paper.

Edited by: Dumitrascu, DL, Portincasa P. Conference: 49th Annual Scientific Meeting of the

European Society for Clinical Investigation. Location: Cluj-Napoca, Romania, Date: May 27-30,

2015. Sponsors: European Soc Clin Invest. Proceedings of the 49th annual scientific meeting of

the Europeean Society for Clinical investigations, pages: 27-31, Published 2015. ISSN: 0014-

2972, eISSN: 1365-2362,

8. LUCRARI PUBLICATE IN EXTENSO IN REVISTE BDI :

1. Melania Macarie, Simona Maria Bataga, Monica Pantea, Razvan Opaschi, Simona

Mocan, Ioan Macarie. Comparative study of Clinical Characteristics in Patients with Mild and

Severe Reflux Esophagitis. Acta Marisiensis. 2020; ISSN 2068-3324 DOI: 10.2478/amma-2020-

0002

2. Opaschi R, Bățagă S, Macarie I, Torok I, Negovan A, Pantea M, Ciorba M, Macarie M;

The Detection of Proximal Colon Polyps and Its Importance in Screening Colonoscopy. Journal of

Interdisciplinary Medicine. 2017;2(2):219-223. ISSN: 2501 - 5974 (Print), ISSN: 2501 - 8132

(Online), DOI: 10.1515/jim-2017-0076.

3. Macarie M, Bățagă S, Crosnoi D, Macarie I, Torok Imola, Georgescu Dan, Sarbu-Pop

Silvia. Correllation between Helicobacter pylori, hiatal hernia and Barrett’s esophagus. Acta

Medica Marisiensis 2011, 57(1):30-33. ISSN 2068-3324

4. Crosnoi Daniela, Bățagă Simona, Macarie Melania, Chindriș V. Alcohol Consumption and

the Risk of Developing Colorectal Cancer and Colorectal Polyps. Acta Medica Marisiensis 2012.

58(6).384-386 ISSN 2068-3324

5. Crosnoi Daniela, Bățagă Simona, Macarie Melania, Chindriș V. Obesity and Metabolic

Syndrome as Risk Factors of Colorectal Polyps and Colorectal Cancer. Acta Medica Marisiensis

2012. 58(5).288-290. ISSN 2068-3324

Page 4: Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia acută – studiu retrospectiv, A XIII-a Conferinţă Naţională de Hematologie,

4

6. Silvia Sârbu-Pop, Imola Torok, Macarie Melania, Georgescu D., Băţagă Simona. Portal

and Hepatic Artery Hemodynamics in Cirrhotic Patients: Relationship with the Severity of Portal

Hypertension and Hepatic Failure. Acta Medica Marisiensis, vol 57 (3):240-243, University Press

Târgu Mureş, iulie 2011. ISSN 2068-3324

7. Crosnoi D, Bățagă S, Macarie M, Torok Imola, Sarbu-Pop Silvia. Smoking and the Risk of

Colorectal Cancer and Colorectal Polyps. Acta Medica Marisiensis 2011; 57:3. ISSN 2068-3324.

8. Albu S. Macarie M. Gastric Carcinomas with Osteoclast-Like Giant Cells and „Cap

Polyposis”- Two Rare and Distinct Entities in Digestive Pathology. Acta Medica Marisiensis

2010;56(4):416-418. ISSN 2068-3324

9. LUCRARI PUBLICATE IN EXTENSO IN REVISTE NATIONALE CU ISBN :

1. Macarie M, Băţagă S, Torok I, et al. New aspects in adenocarcinoma of the esophagus

and Barrett’s esophagus. Rev Med Farm UMF Târgu Mureş 2009;55:185-87. ISSN 1221-2229

2. Sârbu-Pop Silvia, Torok Imola, Băţagă Simona, Macarie Melania, Pop Maria

Magdalena A lep ultrahangvizsgalatanak szerepe majcirrosisban jelentkezo portalis hypertonia

megallapitasaban. Orvostudomanyi Ertesito, Vol. 84 (1): 24-26, Az Erdelyi Muzeum Egyesulet

kiadasa, Kolozsvar, 2011. ISSN 1453-0953

3. Silvia Sârbu-Pop, Imola Torok, I. A. Sârbu-Pop, D. Georgescu, Melania Macarie,

Daniela Crosnoi, Simona Băţagă. The spleen ultrasound for the diagnosis of portal hypertension

in patients with liver cirrhosis: Is it feasible? Acta Medica Marisiensis, vol 56:115-117; University

Press Târgu Mureş, iulie 2010. ISSN 2068-3324

4. Torok Imola, Sârbu-Pop Silvia, Băţaga Simona, Macarie Melania, Negovan Anca,

Georgescu Dan, A Duplex Doppler ultrahangvizsgalat szerepe a portalis hypertonia

megallapitasaban majcirrhosis eseten. Orvostudomanyi Ertesito, Vol. 82 (2): 99-101, Az Erdelyi

Muzeum Egyesulet kiadasa, Kolozsvar, 2009. ISSN 1453-0953.

5. Silvia Sârbu-Pop, Imola Torok, Melania Macarie, Simona Băţagă. The importance of

doppler ultrasound in the study of portal hypertension in patients with liver cirrhosis. Revista

de Medicină şi Farmacie UMF Târgu Mureş, vol 55:261-263; University Press Târgu Mureş, iulie

2009.

Page 5: Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia acută – studiu retrospectiv, A XIII-a Conferinţă Naţională de Hematologie,

5

8. LUCRARI PUBLICATE IN REZUMAT IN REVISTE COTATE ISI

1. Bataga SM, Macarie M, Negovan A: Is it worth to screen the patients for preneoplastic

gastric lesions and Helicobacter pylori? UEG journal, vol.7(8S), pg.1013, 2019, Abstract

book, 27th United Europeean Gastroenterology Week, Barcelona, ISSN 2050-6406

(Print), ISSN 2050-6414 (Online), FI 3,453

2. Peter Hegyi Jr, Bálint Erőss, Péter Mátrai, József Hamvas, Dániel Pécsi, Balázs Németh,

Anita Illés, Judit Bajor, Gyorgy Kovács, Melania Macarie, AliTüzün, Zoltán Szepes, Attila

Szepes, Márta Varga, Adrienn Halász, Zsolt Szakács, Alexandra Mikó ,Ferenc Izbéki,

Andrea Szentesi, Andrea Párniczky, Áron Vincze, Péter Hegyi. The first definition for

early chronic pancreatitis. Pancreatology 2019, 19(s3); S52

3. Balázs Kui, Szilárd Gódi, Judit Bajor, ImolaTorok, Melania Macarie, Hunor Farkas,

Artautas Mickevicius, Ville Sallinen, Elena Ramirez Maldonado, Mária Papp, Gyorgy

Kovács, Eszter Fehér, Patrícia Sarlós, Shamil Galeev, Balázs Németh, Áron Vincze, Petr

Pencik, Imanta Ozola-Zalite, Aldis Pukitis, Andrey Litvin, Inna Kovalskaya, József

Czimmer, Gabriella Pár, IstvánHritz, Dóra Illés, Andrea Szentesi, László Lakatos, Gabriele

Capurso, Árpád Patai, Elena Stilidi, Giulia Peserico, Kristina Zadorozhna, Ertan Sonmez,

Ali Tüzün Ince, Shelat Vishalkumar, Masayasu Horibe, Miklós Ihász, Bálint Mihály Erőss,

Katalin Márta, Zsolt Szakács, Nelli Farkas, Noémi Gede, Adrienn Halász, László Gajdán,

Ferenc Izbéki, Goran Poropat, Mariana Jinga, Georgiana Robu, Péter Hegyi. The use of

Early Achievable SeveritY (EASY) index is beneficial for rapid risk stratification in acute

pancreatitis on hospital admission. Pancreatology, Volume 19, Supplement 1, June 2019,

Pages s41-s42,

4. Torok Imola, Simona Bataga, Melania Macarie, Marius Ciorba, Dan Georgescu, Kinga

Vargyas. The follow up of the need for profilactic antibiotherapy in acute pancreatitis. J

Gastro Liv Dis., 28(2): 52; ISSN 1841-8724; FI: 1,964 The XXXIX th National Congress of

Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, Timisoara 2019

5. Enache Anne-Marie, Minodora-Maria Schiopea, Monica Pantea, Marius Ciorba, Melania

Macarie, Dan Georgescu, Simona Bataga. Decreased quality of life in ibs patients: a

prospective IBS-QOL questionnaire study. J Gastro Liv Dis., 28(2): 106; ISSN 1841-8724;

FI: 1,964 The XXXIX th National Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive

Endoscopy, Timisoara 2019

6. Macarie Melania, Simona Bataga, Ioan Macarie, Imola Torok, Dan Georgescu, Marius

Ciorba, Monica Pantea, Razvan Opaschi, Teodora Samoca, Anne Marie Enache,

Minodora Schiopea, Alexandra Pais , Victor Gabriel Iacoboaea. Screening importance of

colorectal cancer. J Gastro Liv Dis., 28(2): 122; ISSN 1841-8724; FI: 1,964 The XXXIX th

Page 6: Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia acută – studiu retrospectiv, A XIII-a Conferinţă Naţională de Hematologie,

6

National Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, Timisoara

2019

7. Bataga Simona, Imola Torok, Dan Georgescu, Anca Negovan, Marius Ciorba, Monica

Pantea, Anne Enache, Razvan Opaschi, Teodora Samoca, Claudiu Ionele, Minodora

Schiopea, Melania Macarie. The prevalence of preneoplastic gastric lesions and

Helicobacter Pylori gastritis: is it worth to screen the patients? J Gastro Liv Dis., 28(2):

15; ISSN 1841-8724; FI: 1,964 The XXXIX th National Congress of Gastroenterology,

Hepatology and Digestive Endoscopy, Timisoara 2019

8. Simona Bataga, Melania Macarie, Monica Pantea, Anne-Marie Enache: Prevention of

gastric cancer and preneoplastic cancer; J Gastro Liv Dis., 28(1): 13; ISSN 1841-8724; FI:

1,964 The 6th German-Romanian Smposium of Gastroenterology , Regensburg, 24 May

2019

9. Monica Pantea, Septimiu Voidazan, Anca Negovan, Melania Macarie, Minodora

Schiopea, Anne-Marie Enache, Kinga Szakacs-Hajnal, Ciorba Marius, Simona Bataga.

Prognostic factors and comparative outcomes in ulcer vs non-ulcer acute upper

gastrointestinal bleeding, a single tertiary center experience. J Gastro Liv Dis., 28(1): 26;

ISSN 1841-8724; FI: 1,964 The 6th German-Romanian Smposium of Gastroenterology ,

Regensburg, 24 May 2019

10. Anne-Marie Enache, Minodora-Maria Schiopea, Ilie-Marius Ciorba, Monica Pantea,

Melania Macarie, Dan Georgescu, Simona Bataga. A study on the quality of life in

patients with irritable bowel syndrome. J Gastro Liv Dis., 28(1): 35; ISSN 1841-8724; FI:

1,964 The 6th German-Romanian Smposium of Gastroenterology , Regensburg, 24 May

2019

11. Simona Bataga, Cristina Furnea, Imola Torok, Dan Georgescu, Anca Negovan, Marius

Ciorba, Mariana Tilinca, Monica Pantea, Melania Macarie: Interferon-free treatment in

patients with viral C liver cirrhosis child A and chronic hepatitis: J Gastro Liv Dis

27;45 ISSN 1841-8724 FI:1,837 The XXXVIIIth National Congress of

Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, Craiova 2018

12. Melania Macarie, I. Macarie, Imola Torok, D. Georgescu, Minodora Schiopea, Simona

Roman, M. Ciorba, R. Opaschi, Teodora Samoca, Monica Pantea, Simona Bățagă.

Incidence of colon polyps in young patients – single center experience. J Gastro Liv Dis.

27(2):26 ISSN 1841-8724 FI:1,837 The XXXVIIIth National Congress of Gastroenterology,

Hepatology and Digestive Endoscopy, Craiova 2018

13. Minodora Maria Şchiopea, Melania Macarie, D. Georgescu, M. Ciorba, Imola Torok, R.

Opaschi, Emanuel Becica, Anne-Marie Enache ,Teodora Samoca, Ancuţa Man, Anita

Mate, Simona Băţagă. Hepatita acuta alcoolica la pacientii tineri. J Gastro Liv Dis.

Page 7: Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia acută – studiu retrospectiv, A XIII-a Conferinţă Naţională de Hematologie,

7

27(2):72 ISSN 1841-8724 FI:1,837 The XXXVIIIth National Congress of Gastroenterology,

Hepatology and Digestive Endoscopy, Craiova 2018

14. Balázs Kui, Szilárd Gódi, Judit Bajor, Imola Torok, Melania Macaria, Hunor Farkas,

Artautas Mickevicius, Ville Sallinen, Elena Ramirez Maldonado, Mária Papp, Gyorgy

Kovács, Eszter Fehér, Patrícia Sarlós, Shamil Galeev, Balázs Csaba Németh, Áron Vincze,

Petr Pencik, Imanta Ozola-Zalite, Aldis Pukitis, Andrey Litvin, Inna Kovalskaya, József

Czimmer, Gabriella Pár, István Hritz, Tímea Molnár, Dóra Illés, Andrea Szentesi, László

Lakatos, Gabriele Capruso, Árpád Patai, Elena Stilidi, Giulia Peserico, Kristina

Zadorozhna, Ertan Sonmez, Ali Tüzün Ince, Shelat Vishalkumar, Masayasu Horibe, Miklós

Ihász, Péter Hegyi, Hungarian Pancreatic Study Group. Early achievable SeveritY (EASY)

index for simple and accurate expedite risk stratification in acute pancreatitis.

Pancreatology. 2018. Vol 18 (4), S96-97

15. Zsuzsanna Gyomber, Áron Vincze, Ferenc Izbéki, József Hamvas, Márta Varga, Szilárd

Gódi, Noémi Gede, Ville Sallinen, Melanie Macarie, Imola Torok, Csaba Góg, Zsolt

Szentkereszty, Dániel Pécsi, Péter Varjú, Balázs Németh, Zoltán Szepes, Tamás Takács,

Andrea Szentesi, Andrea Párniczky, Péter Hegyi. Alcohol consumption and smoking

synergize with each other and increase the risk of local complications in acute

pancreatitis. Pancreatology 2018. Vol 18 (4), S12-13

16. Imola Torok, Hunor Farkas, Melania Macarie, Simona Bataga. Epidemiology of acute

pancreatitis–a romanian single centre study. Pancreatology. 2017. Vol 17(3), S94-95

17. Razvan Opaschi, I. Macarie, Imola Torok, Andreea Golea, M. Macarie, Simona Roman,

Teodora Samoca, M. Ciorba, Simona Bataga. Prevalence of sessile serrated

adenomas/polyps and the risk of colorectal cancer. J Gastro Liv Dis. 2017; 26(s3):12 ISSN

1841 8724. Al XXXVII Congres de Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie digestiva

București

18. Melania Macarie, I. Macarie, Imola Torok, D. Georgescu, M. Ciorba, Andreea Golea, R.

Opaschi, Szakacs Gabriella, Simona Bataga. Risk factors for erosive esophagitis – an

endoscopic study. J Gastro Liv Dis. 2017; 26(s3):66 ISSN 1841 8724. Al XXXVII Congres de

Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie digestiva București

19. Georgescu Dan, Ligia Bancu, Simona Batagă, Melania Macarie, Marius Ciorba, Imola

Torok, Adriana Ujica. Long-term PEG-J Tube aftercare in patients with advanced

Parkinson disease– a prospective study. J Gastro Liv Dis. 2017; 26(s3):96 ISSN 1841

8724. Al XXXVII Congres de Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie digestiva

București

Page 8: Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia acută – studiu retrospectiv, A XIII-a Conferinţă Naţională de Hematologie,

8

20. Bataga S, Furnea C, Torok, I, Georgescu D, Negovan, A, Ciorba M, Tilinca M, Macarie

M: High efficacity of the interferon-free treatment in patients with viral C liver cirrhosis

Child A; J Gastro Liv Dis, 2017, Vol 26, Suppl.3: p 96 ISSN 1841-8724; FI: 1,964

21. Iulia Fărcaș, Melania Macarie, Andreea Golea, Simona Bataga. The importance of

colonic biopsy – collagenous colitis. J Gastro Liv Dis. 2017; 26(s3):97 ISSN 1841 8724. Al

XXXVII Congres de Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie digestiva București

22. Torok Imola, Alexandru Laura Bernadett, Macarie Melania, Ciorba Ilie Marius, Farkas

Hunor Pál, Georgescu Dan, Botianu Ana-Maria, Bataga Simona. Prevalence of

gastrointestinal bleeding at patients having anticoagulant or antiplatelet treatment. J

Gastro Liv Dis. 2017; 26(s3):98 ISSN 1841 8724. Al XXXVII Congres de Gastroenterologie,

Hepatologie si Endoscopie digestiva București

23. Melania Macarie, Ioan Macarie, Imola Torok et al. Endoscopic and histologic features

of serrated polyps of the colon and rectum. J Gastro Liv Dis. 2016; 25(s2):14 ISSN 1841

8724. Al XXXVI Congres de Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie digestiva Cluj-

Napoca

24. Simona Bataga, Imola Torok, Anca Negovan, Mariana Tilinca, Melania Macarie.

Preliminary results of interferon-free treatment in patients with viral C liver cirrhosis J

Gastro Liv Dis. 2016; 25(s2):195. Al XXXVI Congres de Gastroenterologie, Hepatologie si

Endoscopie digestiva Cluj-Napoca ISSN 1841 8724 Revista indexata ISI. FI: 1,891

25. Simona Bataga, Imola Torok, Dan Georgescu, Hunor Farkas, Melania Macarie, Marius

Ciorba, Oana Varodi. The incidence and the importance of screening for atrophic

gastritis. J Gastro Liv Dis. 2016; 25(s2):105; Al XXXVI Congres de Gastroenterologie,

Hepatologie si Endoscopie digestiva Cluj-Napoca ISSN 1841 8724 Revista indexata ISI. FI:

1,891

26. Dan Georgescu, Simona Bataga, Macarie Melania, Marius Ciorba, Adriana Ujica. Acute

upper gastrointestinal bleeding in the setting of supratherapeutic international

normalized ratio in patients taking dicumarines. J Gastro Liv Dis. 2016; 25(s2):123 ISSN

1841 8724. Al XXXVI Congres de Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie digestiva

Cluj-Napoca

27. Imola Torok, Simona Bataga, Melania Macarie, Dan Georgescu, Ilie-Marius Ciorba,

Hunor Farkas, Zsofia Laczko-David. The prevalence of gallstone disease and

cholecystectomy a follow-up after 15 years. J Gastro Liv Dis. 2016; 25(s2):256 ISSN 1841

8724. Al XXXVI Congres de Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie digestiva Cluj-

Napoca

Page 9: Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia acută – studiu retrospectiv, A XIII-a Conferinţă Naţională de Hematologie,

9

28. Bataga, S. M., I. Torok, M. Macarie, A. Negovan, A. Botianu. "Rifaximine and Probiotics

in the treatment of mild relaps of left side Ulcerative Colitis." In EUROPEAN JOURNAL OF

CLINICAL INVESTIGATION, vol. 45, pp. 39-40. 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ

USA: WILEY-BLACKWELL, 2015, Fi 2 19.

29. S. M. Bataga, I. Torok, M. Tilinca, A. Negovan, H. Farkas, O. Varodi, A.-M. Botianu, M.

Macarie. Is there still a reason to screen for gastric premalignant lesions? UEGW,

Barcelona 2015, UEG Journal, Print ISSN: 2050 , FI:2,083.

30. Simona Bataga, Imola Torok, Raluca Pop, Iulia Farcas, Oana Varodi, Melania Macarie:

Changing features of the lesions from the esophagus in our region J Gastro Liv Dis. 2015;

24(s1):24 , ISSN 1841 8724. FI: 1,855, Al XXXV Congres de Gastroenterologie,

Hepatologie si Endoscopie digestiva Iasi

31. Simona Bataga, I. Torok, M. Tilinca, A. Negovan, A-M Botianu, M. Macarie, H Farkas, M

Ciorba, D Georgescu :Screening for gastric cancer and premalignant lesions is it worth? J

Gastro Liv Dis. 2015; 24(s1): 94, ISSN 1841 8724. FI: 1,855, Al XXXV Congres de

Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie digestiva Iasi

32. Melania Macarie, Imola Torok, Ioan Macarie et al. Endoscopic features of right colon

polyps-single center experience. J Gastro Liv Dis. 2015; 24(s1):43 ISSN 1841 8724. Al

XXXV Congres de Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie digestiva Iasi

33. Imola Torok, Melania Macarie, Hunor Pal Farkas, Ilie Marius Ciorba, Dan Georgescu,

Simona Bataga. Etiology of liver cirrhosis in a emergency hospitals gastroenterology

department. J Gastro Liv Dis. 2015; 24(s1):63 ISSN 1841 8724. Al XXXV Congres de

Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie digestiva Iasi

34. Oana Bianca Varodi, Andreea Golea, Ioana Matei, Iulia Farcas, Melania Macarie, Simona

Bataga. J Gastro Liv Dis. 2015; 24(s1):90 ISSN 1841 8724. Al XXXV Congres de

Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie digestiva Iasi

35. Simona Bățagă, Imola Torok, Dan Georgescu, Anca Negovan, Melania Macarie, Marius

Ciorba, Ana-Maria Boțianu, Andreea Croitoriu, Iulia Fărcaș, Raluca Pop, Andreea Golea,

Ioana Matei, Noemi Keresyti, Mariana Tilinca. Esophageal cancer, Barrett's esophagus

and hiatal hernia. Al 34-lea Congres Național de Gastroenterologie, Hepatologie și

Endoscopie Digestivă. Oradea, 11-14 iunie 2014. Prezentare orală. Publicată în rezumat

în Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. Vol.23 (suppl.1): 40-41. 2014. Revistă

indexată ISI. ISSN 1841-8724. FI 1,960

36. Adriana Ujica, Simona Bataga, Melania Macarie, Marius Ciorba, Ana Maria Botianu, Dan

Georgescu. Mallory-Weiss syndrome- etiological and therapeutic considerations about

Page 10: Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia acută – studiu retrospectiv, A XIII-a Conferinţă Naţională de Hematologie,

10

36 cases. J Gastro Liv Dis. 2014; 23(s1):71 ISSN 1841 8724. Al XXXIV Congres de

Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie digestiva Oradea.

37. Iulia Farcas, Imola Torok, Melania Macarie, Dan Georgescu, Marius Ciorba, Andreea

Croitoru, Hunor Farcas, Raluca Pop, Andreea Golea, Ioana Matei, Silvia Morar, Simona

Bataga. Epidemiological aspects and the importance of screening for colorectal cancer. J

Gastro Liv Dis. 2014; 23(s1):10 ISSN 1841 8724. Al XXXIV Congres de Gastroenterologie,

Hepatologie si Endoscopie digestiva Oradea.

38. Ana-Maria Botianu, Dan Georgescu, Melania Macarie, Marius Ciorba, Imola Torok,

Simona Bataga. Differential diagnosis of inflammatory bowel disease(IBD) and infectious

colitis: endoscopy and histopathology are important but not always enought in clinical

practice. J Gastro Liv Dis. 2014; 23(s1):75 ISSN 1841 8724. Al XXXIV Congres de

Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie digestiva Oradea.

39. Marius Ciorba, Imola Torok, Melania Macarie, Dan Georgescu, Hunor Farkas, Iulia

Farcas, Andreea Croitoru, Raluca Pop, Andreea Golea, Ioana Matei, Simona Bataga. The

prevalence of ulcerative colitis and Crohns disease in our geographical area. J Gastro Liv

Dis. 2014; 23(s1):89 ISSN 1841 8724. Al XXXIV Congres de Gastroenterologie,

Hepatologie si Endoscopie digestiva Oradea.

40. Melania Macarie, Simona Bataga, I. Macarie, Imola Torok, Raluca Pop, M. Ciorba,

Madalina Anciuc, R. Opaschi. Hematologic manifestation in advanced celiac disease. J

Gastro Liv Dis. 2014; 23(s1):90 ISSN 1841 8724. Al XXXIV Congres de Gastroenterologie,

Hepatologie si Endoscopie digestiva Oradea.

41. Imola Torok, Simona Bataga, Melania Macarie, Ilie-Marius Ciorba, Hunor Pal Farkas,

Mirela Gliga, Balazs Sepsi. Follow-up of the sustained virologic response under therapy

with peginterferon alfa-2A and ribavirin in chronic hepatitis C. J Gastro Liv Dis. 2014;

23(s1):121 ISSN 1841 8724. Al XXXIV Congres de Gastroenterologie, Hepatologie si

Endoscopie digestiva Oradea.

42. Dan Georgescu, Simona Bataga, Ligia Bancu, Melania Macarie, Adriana Ujica.

Endoscopic removal of foreign bodies of the upper gastrointestinal tract in adults-10

years of experience. . J Gastro Liv Dis. 2014; 23(s1):225 ISSN 1841 8724. Al XXXIV

Congres de Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie digestiva Oradea.

43. Andreea Croitoriu, Andreea Golea, Silivia Morar, Iulia Farcas, Ioana Matei, Marius

Ciorba, Raluca Pop, Hunor Farkas, Noemi Kereszti, Melania Macarie, Imola Torok, Dan

Georgescu, Simona Bataga. A rare case of paracardiac colonic hernia and it’s

complications. . J Gastro Liv Dis. 2014; 23(s1):230 ISSN 1841 8724. Al XXXIV Congres de

Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie digestiva Oradea.

Page 11: Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia acută – studiu retrospectiv, A XIII-a Conferinţă Naţională de Hematologie,

11

*ex asistent disciplina Medicala1

44. Simona Bățagă, Imola Torok, Dan Georgescu, Anca Negovan, Melania Macarie, Daniela

Crosnoi, Marius Ciorba, Ancuta Botianu, Szekely Eva, Pop Raluca , Diana Farcas, Mariana

Tilinca . Sedation free total colonoscopy performed in private praxis associated with the

use of pediatric colonoscope in adults. Journal of gastrointestinal and liver diseases, vol

22, supp 1, pag 130, iunie 2013. ISSN 1841 8724

45. Imola Torok, Melania Macarie, Dan Georgescu, Marius Ciorba, Simona Bățagă.The

prevalence of ulcerative colitis and cronhˈs disease in our casuistry. Journal of

gastrointestinal and liver diseases, vol 22, supp 1, pag 85, iunie 2013. ISSN 1841 8724

46. Elena Enache, Liviu Enache, Simona Bățagă, Dan Georgescu, Ligia Bancu, Melania

Macarie, Oana Mărginean, Minodora Dobreanu. Genotyping of IL28B polymorphisms

rs12979860 and rs8099917 in chronic hepatitis C patients by high resolution melting

analysis. Revista Română de Medicină de Laborator. Sup la Vol 21, Nr 2/4, pag 79 iunie

2013. ISSN 1841-6624

47. Melania Macarie, Simona Băţagă, M. Ciorba, Imola Torok, D. Georgescu, Silvia Sârbu-

Pop. Duodenal metastases: an uncommon cause of anemia. Journal of gastrointestinal

and liver diseases, vol 21, supp 2, pag 213, iunie 2012. ISSN 1841 8724

48. D. Georgescu, A. Georgescu, S. Băţagă, I. Torok , M. Macarie. Markeri ai hepatitelor

autoimune în hepatopatia etanolică. Journal of gastrointestinal and liver diseases, vol

21, supp 2, pag 138 ,iunie 2012. ISSN 1841 8724

49. Imola Torok, Silvia Sârbu-Pop , Simona Băţagă , Melania Macarie, Dan Georgescu,

Marius Ciorba, Lenke Fulop, Rozalia Torok. Rolul ultrasonografiei Dupplex-Doppler al

venei porte la pacienți cu ciroză hepatică și ligatură variceală. Journal of gastrointestinal

and liver diseases, vol 21, supp 2, pag 169, iunie 2012. ISSN 1841 8724 .

50. Simona Băţagă, Torok Imola, D. Georgescu, Anca Negovan, Melania Macarie, Silvia

Sârbu-Pop, Marius Ciorba, Dana Crosnoi, Eva Szekely, Raluca Pop, Iulia Farcas. Boala

Chron în arealul nostru geografic. Journal of gastrointestinal and liver diseases, vol 21,

supp 2, pag 17, iunie 2012. ISSN 1841 8724.

51. Imola Torok, Silvia Sârbu-Pop, Simona Băţagă, Melania Macarie, Dan Georgescu, Ana-

Maria Boţianu. Rolul factorului familial în apariţia litiazei biliare. Journal of

gastrointestinal and liver diseases, vol. 20, supliment 1, pag 41, 2011. ISSN 1841 8724

52. Imola Torok, Sârbu-Pop Silvia, Băţagă Simona, Macarie Melania, Georgescu Dan, Reka

Penzes. Rolul ecografie Duplex-Doppler în evaluarea trombozei de venă portă la

pacienții cu ciroză hepatică. Journal of gastrointestinal and liver diseases, vol. 20,

supliment 1, pag 84, mai 2011, ISSN 1841 8724

Page 12: Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia acută – studiu retrospectiv, A XIII-a Conferinţă Naţională de Hematologie,

12

53. Simona Băţagă, Imola Torok, Dan Georgescu, Anca Negovan, Melania Macarie, Mariana

Tilinca, Ramona Duca, Eva Szekely, Silvia Sârbu-Pop, Marius Ciorba. Polipectomia

endoscopică-metodă fără riscuri în profilaxia cancerului acolo-rectal. vol. 20, supliment

1, pag 41, mai 2011, ISSN 1841 8724

54. Imola Torok, Sârbu-Pop Silvia, Băţagă Simona, Macarie Melania, Crosnoi Daniela,

Georgescu Dan, Toth Brigitta. Study of the hepatic artery with duplex Doppler

ultrasound at patients with liver cirrhosis. Journal of gastrointestinal and liver diseases,

vol. 19, supliment 1, pag 190, iunie 2010, ISSN 1841 8724

55. Simona Băţagă, Imola Torok, Dan Georgescu, Anca Negovan, Melania Macarie, Simona

Mocan, Dana Crosnoi, Silvia Sârbu-Pop. Inflammatory bowel disease in our region.

Journal of gastrointestinal and liver diseases, vol. 19, supliment 1, pag 103, iunie 2010.

ISSN 1841 8724.

56. Simona Băţagă, Imola Torok, Dan Georgescu, Anca Negovan, Melania Macarie, Duca

Ramona, Eva Szekely. Sedation free colonoscopy performed in privat praxis. Journal of

gastrointestinal and liver diseases, vol. 19, supliment 1, pag 127, iunie 2010. ISSN 1841

8724.

57. S.M. Bataga, I. Torok, A. Negovan, M. Macarie, M. Tilinca,Sedation free colonoscopy

performed in privat praxis 18th UEGW, Barcelona, Endoscopy 2010; 42 (Suppl I) A149

58. Simona Băţagă, Imola Torok, Dan Georgescu, Anca Negovan, Melania Macarie, Simona

Mocan, Camelia Colţescu, Sârbu-Pop Silvia. Cancerul gastric şi cancerul esofagian.

Journal of gastrointestinal and liver diseases, vol. 18, supliment 1, pag 27, iunie 2009.

ISSN 1841 8724

59. S.M Bățagă, I. Torok, D. Georgescu, A. Negovan, M. Macarie Gastric cancer, esophageal

cancer, Barrett’s esophagus and Helicobacter pylori. Gut 2009; 58(suppl II) A107

*Examen asistent Fiziologie

60. Băţaga S., Torok I., Georgescu D., Negovan A, Melania Macarie : Protezarea

endoscopica esofagiana cu proteza metalica autoexpandabila la un pacient cu stenoza

maligna completa, Rom J of Gastroenterology vol.17 (1): 238, 2008.

61. I. Macarie, G Oltean, Smaranda Demian, Melania Macarie, Marcela Candea: Diffuse

large B-cell lymphoma with plasmocitoid differentiation in HIV infected patients- The

Hematology Journal, 2008, 93(1): 546

62. I. Macarie, G Oltean, Smaranda Demian, Melania Macarie, Marcela Candea: Response

rate in idiopathic thrombocytopenic purpura. Single institution experience,

Hematologica/The Hematology Journal, 2006;91(S1):390.

Page 13: Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia acută – studiu retrospectiv, A XIII-a Conferinţă Naţională de Hematologie,

13

10. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN REZUMAT ÎN REVISTE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

1. Puţ Anca Maria, Maioş Ştefan, Macarie Melania. Lipid profile in patients with

hypertrigliceridemic pancreatitis. Acta Medica Marisiensis 2019, Acta Medica Marisiensis

2019 Supplement, Vol. 65, p19.

2. Gaşpar Radu-Alexandru, Koller Ana-Maria-Roxana, Macarie Melania A challenging

management of gastric polyposis - case report. Acta Medica Marisiensis . 2019

Supplement, Vol. 65, p119

3. Szakács Gabriella, Fehér Beáta. Macarie Melania. Procoagulant imbalance in liver

cirrhosis – case report. TDK 2017. The 24th Students’ Scientific Conference March 29 –

April 1, 2017 Târgu Mureș. Orvostudomanyi Ertesito. 2017. Pag 60

4. Torok Imola, Macarie Melania, Farkas Hunor Pal, Ciorba Ilie-Marius, Georgescu Dan,

Bataga Simona: Az alkohol okozta majcirrhosis elofordulasa egy gasztroenterologia

klinika beteganyagaban. Orvostudomanyi Ertesito, vol 89, suppl 2, 52, 2016.

5. Szakacs Gabriella, Feher Beata, Macarie Melania. Follow-up of the prevalence of erosive

oesophagitis- single center experience.XXIII tudomanyos Diakkori Konferncia 2016.

Orvostudomanyi Ertesito, vol 89, suppl 2, p 58. 2016. Premiul I

6. I. Macarie, G. Oltean; Melania Macarie; Smaranda Demian, Marcela Candea, Bogdana

Dorcioman; Emoke Horvath. Cytoreductive therapy in essential thrombocythemia

patients. Acta Medica Marisiensis . 2016 Supplement, Vol. 62, p54-55

7. Torok Imola, Macarie Melania, Macarie Ioan, Pop Raluca, Georgescu Dan, Ciorba Marius,

Farkas Hunor Pál, Băţaga Simona: Az akut pancreatitis előfordulása egy

gasztroenterológia osztály beteganyagában. OrvTudErt, 88, suppl 2, 40, 2015

8. Pais Alexandra, Vlad Diana Mihaela, Macarie Melania. Clinical and pathological features

of gastric carcinoma. Acta Medica Marisiensis 2015, 61(S2):29

9. Vlad Diana Mihaela, Pais Alexandra, Macarie Melania. Clinical and epidemiological

aspects of patients with nonalcoholic fatty liver disease. Acta Medica Marisiensis 2015,

61(S2):30

10. Dolghii Xenia, Bordianu Alexandra, Vulea Diana Monica, Macarie Melania. Clinical and

epidemiological aspects of liver cirrhosis among the young and middle-aged patients.

Acta Medica Marisiensis 2015, 61(S2):33

Page 14: Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia acută – studiu retrospectiv, A XIII-a Conferinţă Naţională de Hematologie,

14

11. Macarie Melania, Ciorba M, Macarie I, Torok Imola, Georgescu D, Bataga Simona.

Epidemiological aspects of the preneoplastic and neoplastic lesions of the esophagus.

Acta Medica Marisiensis 2014. 60(s4).74 ISSN 2068-3324

12. Macarie Melania, Torok Imola, Macarie I, Raluca Pop, Georgescu D, M Ciorba, Bataga

Simona. Alcoholic pancreatitis-epidemiology features. 9th International Symposium of

Alcoholic Liver and Pancrreatic Diseases and Cirrhosis. 2014 21-23 november Szeged,

p63- premiul Best poster

13. Torok Imola, Macarie Melania, Farkas Hunor Pal, M Ciorba ,Georgescu D, Balog Izolda,

Sepsi Balazs, Bataga Simona. The epidemiology of alcoholic liver cirrhosis in our cauistry.

9th International Symposium of Alcoholic Liver and Pancreatic Diseases and Cirrhosis.

2014 21-23 november Szeged, p70

14. Torok Imola, Bataga Simona, Macarie Melania, Farkas Hunor Pal, M Ciorba ,Georgescu D,

Balog Izolda, Sepsi Balazs. The sustained virologic response under the treatment of

patients with cronic hepatitits C virus infection. Orvostudomanyi Ertesito, vol 87, suppl 2,

46, 2014. ISSN 1453-0953

15. Georgescu D, Bataga Simona, Macarie Melania, Torok Imola, Ujica Adriana. Endoscopic

treatment of upper digestive variceal bleeding-consideration on 50 consecutive cases.

Acta Medica Marisiensis 2014. 60(s4).90 ISSN 2068-3324 Scientific Session of University

Educational Staff Targu-Mures

16. Pritcan Natalia, Burianov Alina, Macarie Melania. Comorbidities in patients with irritable

bowel syndrome. Acta Medica Marisiensis 2014 , 60(3): 20. ISSN 2068-3324 Marisiensis

2014

17. Dolghii Xenia, Macarie Melania. Epidemiological and clinical features of liver cirrhosis.

Acta Medica Marisiensis 2014 , 60(3): 22. ISSN 2068-3324 Marisisensis 2014, Targu-

Mures

*Ex asistent Disciplina Medicala 1

18. Macarie Melania, Bataga Simona, Torok Imola, Macarie I, Ciorba M. Anemia in coeliac

disease with duodenal atrophia. Acta Medica Marisiensis 2013 , 59(4): 23. ISSN 2068-

3324

19. Pritcan Natalia, Burianov Alina, Gheata Irina Paraschiva, Macarie Melania. Clinical

aspects in reflux esophagitis. Acta Medica Marisiensis 2013, 59(1): 11. ISSN 2068-3324

20. Bataga Simona, Torok Imola, Georgescu Dan, Macarie Melania, Negovan Anca, Ciorba M.

Complicated Chronˈs disease evolution. Acta Medica Marisiensis 2013 , 59(4): 22. ISSN

2068-3324

Page 15: Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia acută – studiu retrospectiv, A XIII-a Conferinţă Naţională de Hematologie,

15

21. Torok Imola, Macarie Melania, Georgescu Dan, Bataga Simona. A gyulladasos

belbetegsegek elofordulasi gyakorisaganak kovetese (Prevalence of inflammatory bowel

diseases). Orvostudomanyi Ertesito, Vol. 86 (2): 59, Az Erdelyi Muzeum Egyesulet

kiadasa, Cluj-Napoca, 2013, ISSN 1453-0953

22. Opaschi R, Popa Smaranda Elena, Anciuc Madalina, Macarie Melania. Change in the

paterns of esophagitis. Asklepios 2013, 6-th International Medical Congres for students

and young doctors. 25-28 aprilie 2013. Sibiu. Abstract book, page 41

23. Anciuc Mădălina, Fanfaret I, Opaschi V, Popa Smaranda Elena, Macarie Melania. New

aspects in celiac disease. Asklepios 2013, 6-th International Medical Congres for students

and young doctors. 25-28 aprilie 2013. Sibiu. Abstract book, page 41

24. Ciorba M, Bataga Simona, Georgescu D, Torok Imola, Macarie Melania, Crosnoi Daniela.

Clinical and epidemiological considerations of inflamatory bowel diseases in our

geographical area. Acta Medica Marisiensis 2012 , 58(3): 41. ISSN 2068-3324

25. Bataga Simona, Torok Imola, Georgescu D, Macarie Melania, Negovan Anca, Crosnoi

Daniela, Ciorba M. Sedation free colonoscopy performed in privat praxis associated with

the use of pediatric colonoscope in adults. Acta Medica Marisiensis 2012 , 58(3): 40.

ISSN 2068-3324

26. Macarie I, Oltean G, Macarie Melania, Demian Smaranda, Candea Marcela, Dorcioman

Bogdana. Progression risk for CML patients in chronic phase treated with TKI. Acta

Medica Marisiensis 2012 , 58(3): 32. ISSN 2068-3324

27. Imola Torok, Simona Băţagă, Silvia Sârbu-Pop, Melania Macarie, Ana Bratu, Mirela Gliga,

Daniela Podeanu, Adriana Gomotîrceanu. The importance of Doppler ultrasound in the

study of portal hypertension in patients with liver cirrhosis. Medical Ultrasonography. Vol

13, Supplement 1: 156, iunie 2011. ISSN 1844-4172

28. Macarie M., Bățagă S, Crosnoi D, Macarie I, Torok I, Georgescu D. Sârbu-Pop S.

Correlation between Helicobacter pylori, hiatal hernia and Barrett’s esophagus in our

geographic area. European Bridging Meeting 2010 Berlin, Abstract Book, pag 1,

noiembrie 2010

29. Băţagă Simona, Torok Imola, Georgescu D., Macarie Melania, Sârbu-Pop Silvia, Crosnoi

Dana, Duca Ramona. Evolution of the inflammatory bowel disease in our region. Acta

Medica Marisiensis, vol 56, supplement 3, pag 3; University Press Târgu Mureş,

decembrie 2010. ISSN 2068-3324

30. Torok Imola, Băţagă Simona, Sârbu-Pop Silvia, Macarie Melania, Georgescu D., Penzes

Reka. Study of the portal vein thrombosis with duplex-Doppler ultrasound at patients

Page 16: Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia acută – studiu retrospectiv, A XIII-a Conferinţă Naţională de Hematologie,

16

with liver cirrhosis. Acta Medica Marisiensis, vol 56, supplement 3, pag 6; University

Press Târgu Mureş, decembrie 2010. ISSN 2068-3324

31. Macarie I, Oltean G, Demian Smaranda, Macarie Melania, Cândea Marcela, Dorcioman

Bogdana. Two cases of Myeloma. Acta Medica Marisiensis, vol 56, supplement 3, pag 9;

University Press Târgu Mureş, decembrie 2010. ISSN 2068-3324

32. Torok Imola, Sârbu-Pop Silvia, Băţagă Simona, Macarie Melania, Georgescu Dan, Toth

Brigitta. Az arteria hepatica doppler ultrahang vizsgalata majcirrhosisban.

Orvostudomanyi Ertesito, Vol. 83 (1): 54, Az Erdelyi Muzeum Egyesulet kiadasa,

Marosvasarhely, 2010. ISSN 1453-0953

33. Simona Băţagă, Imola Torok, Dan Georgescu, Anca Negovan, Melania Macarie, Mariana

Tilinca. The evolution of esophageal cancer in Transylvania. Falk Symposium. Freiburg

Germany octombrie 2010, Abstract Book pag 5.

34. M. Macarie, S. Băţagă, I. Macarie, I. Torok, D. Georgescu, S. Sârbu-Pop. Adenocarcinoma

of the esophagus and Barrett’s esophagus in our geographic area. European Bridging

Meeting Belgrad 2009, Abstract Book, pag. 55, octombrie 2009

35. Melania Macarie, Simona Băţagă, Daniela Crosnoi, I. Macarie, Imola Torok, D.

Georgescu, Silvia Sârbu-Pop. Complicaţii vasculare hepatice la un pacient cu ciroză

hepatică virală B. Revista de Medicină şi Farmacie UMF Târgu Mureş, vol 55, suplimentul

6, pag 14; University Press Târgu Mureş, decembrie 2009. ISSN 1221-2229

36. Simona Băţagă, Imola Torok, D. Georgescu, Anca Negovan, Melania Macarie, Silvia

Sârbu-Pop, Dana Crosnoi, Simona Mocanu. Helicobacter pylori, cancerul gastric cardial şi

esofagul Barrett. Revista de Medicină şi Farmacie UMF Târgu Mureş, vol 55, suplimentul

6, pag 12; University Press Târgu Mureş, decembrie 2009. ISSN 1221-2229

37. Silvia Sârbu-Pop, Imola Torok, Melania Macarie, Daniela Crosnoi, Simona Băţagă. Rolul

ecografiei doppler în urmărirea hipertensiunii portale la pacienţii cu ciroză hepatică

supuşi terapiei endoscopice a varicelor esofagiene – prezentare de caz., Revista de

Medicină şi Farmacie UMF Târgu Mureş, vol 55, suplimentul 6, pag 17; University Press

Târgu Mureş, decembrie 2009. ISSN 1221-2229

38. Imola Torok, Silvia Sârbu-Pop, Simona Băţagă, Melania Macarie, Daniela Crosnoi, D.

Georgescu, Brigitta Toth. Urmărirea vitezei fluxului în artera hepatică prin

ultrasonografie duplex-doppler la pacienţi cu ciroză. Revista de Medicină şi Farmacie

UMF Târgu Mureş, vol 55, suplimentul 6, pag 13; University Press Târgu Mureş,

decembrie 2009. ISSN 1221-2229

39. Dana Crosnoi, Simona Băţagă, Imola Torok, D. Georgescu, Melania Macarie, Silvia Sârbu-

Pop, Eniko Fejer. Rolul polipectomiei endoscopice în prevenirea cancerului de colon.

Page 17: Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia acută – studiu retrospectiv, A XIII-a Conferinţă Naţională de Hematologie,

17

Revista de Medicină şi Farmacie UMF Târgu Mureş, vol 55, suplimentul 6, pag 15;

University Press Târgu Mureş, decembrie 2009. ISSN 1221-2229

40. I. Macarie, G. Oltean, Smaranda Demian, Melania Macarie, Marcela Candea,

Bogdana Dorcioman, A. Alexandrescu, F. Sabau. Tromboza de sinus sagital intr-un caz de

hemoglobinurie paroxistica nocturna. Revista de Medicină şi Farmacie UMF Târgu Mureş, vol

55, suplimentul 6, pag 9; University Press Târgu Mureş, decembrie 2009. ISSN 1221-2229

41. I. Macarie, G. Oltean, Smaranda Demian, Melania Macarie, Marcela Candea,

Bogdana Dorcioman, Emoke Horvath.Raspunsul la tratamentul de linia a doua cu Bortezomid

la pacienții cu mielom. Revista de Medicină şi Farmacie UMF Târgu Mureş, vol 55,

suplimentul 6, pag 5; University Press Târgu Mureş, decembrie 2009. ISSN 1221-2229

42. D. Crosnoi, S. Băţagă, D. Georgescu, I. Torok, M. Macarie, A. Negovan, S.

Sarbu-Pop. Colon cancer screening in Romania. European Bridging Meeting Belgrad 2009,

Abstract Book, pag. 52, octombrie 2009

43. Torok Imola, Sârbu-Pop Silvia, Băţaga Simona, Macarie Melania, Negovan

Anca, Georgescu Dan A Duplex Doppler ultrahangvizsgalat szerepe a portalis hypertonia

megallapitasaban majcirrhosisban., Orvostudomanyi Ertesito, Vol. 82 (1): 58, Az Erdelyi

Muzeum Egyesulet kiadasa, Kolozsvar, 2009. ISSN 1453-0953

*Examen asistent Fiziologie

44. Melania Macarie, Simona Băţagă, I. Macarie, Imola Torok, D. Georgescu, Silvia

Sârbu-Pop. Aspecte endoscopice şi anatomo-patologice în cancerul esofagian. Revista de

Medicină şi Farmacie UMF Târgu Mureş, vol 54, suplimentul 6, pag 11, University Press Târgu

Mureş, decembrie 2008. ISSN 1221-2229

45. Melania Macarie, Simona Băţagă, I. Macarie, Imola Torok, D. Georgescu, Silvia

Sârbu-Pop. Aportul endoscopiei digestive superioare în evaluarea pacienţilor tineri cu

afecţiuni digestive. Revista de Medicină şi Farmacie UMF Târgu Mureş, vol 54, suplimentul 6,

pag 12; University Press Târgu Mureş, decembrie 2008. ISSN 1221-2229

46. Simona Băţaga, Imola Torok, D.Georgescu, Anca Negovan, Melania Macarie,

Sarbu-Pop Silvia, Camelia Colţescu, Simona Mocan. Protezarea endoscopică esofagiană cu

proteză metalică autoexpandabilă la un pacient cu stenoză malignă completă. Revista de

Medicină şi Farmacie UMF Târgu Mureş, vol 54, suplimentul 6, pag 4; University Press Târgu

Mureş, decembrie 2008. ISSN 1221-2229

47. Silvia Sârbu-Pop, Imola Torok, Melania Macarie, D. Georgescu, Simona

Băţaga. Rolul ecografiei doppler în studiul hipertensiunii portale la pacienţii cu ciroză

hepatică, Revista de Medicină şi Farmacie UMF Târgu Mureş vol 54, suplimentul 6, pag 14;

University Press Târgu Mureş, decembrie 2008. ISSN 1221-2229

Page 18: Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia acută – studiu retrospectiv, A XIII-a Conferinţă Naţională de Hematologie,

18

48. I Macarie, G Oltean, Smaranda Demian, Melania Macarie, Marcela Candea,

Bogdana Dorcioman et al. Epidemiological aspects in patients with policytemia vera. Revista

de Medicină şi Farmacie UMF Târgu Mureş vol 54(6), pag 22; University Press Târgu Mureş,

decembrie 2008. ISSN 1221-2229

49. Silvia Sârbu-Pop, Imola Torok, Melania Macarie, Simona Băţaga .The

importance of Doppler Ultrasound in portal hypertension in patients with liver cirrhosis.,

European Bridging Meeting Târgu Mureş 2008, Clujul Medical, vol. LXXXI, suplimentul 2, pag.

56, octombrie 2008. ISSN 1222-2119

50. M. Macarie, S. Băţagă, I. Macarie, I. Torok, S. Sârbu-Pop. Esophageal cancer –

a new challenge? European Bridging Meeting Târgu Mureş 2008, Clujul Medical, vol. LXXXI,

suplimentul 2, pag. 1, octombrie 2008. ISSN 1222-2119

51. Imola Torok, Silvia Sârbu-Pop, Simona Băţaga, D. Georgescu, Melania

Macarie, Izabella Both. Rolul anomaliilor de formă a colecistului în patogeneza litiazei biliare.

Revista de Medicină şi Farmacie UMF Târgu Mureş, vol 54, suplimentul 6, pag 6; University

Press Târgu Mureş, decembrie 2008. ISSN 1221-2229

52. Simona Băţagă, Torok Imola, D. Georgescu, Anca Negovan, Melania Macarie,

Silvia Sârbu-Pop. Colangio-pancreatografia endoscopică retrogradă. Revista de Medicină şi

Farmacie UMF Târgu Mureş, vol 53, suplimentul 8, pag 2; University Press Târgu Mureş,

decembrie 2007. ISSN 1221-2229

53. I. Macarie, G Oltean, Smaranda Demian, Melania Macarie, Marcela Candea,

Bogdana Dorcioman. Limfoamele splenice si ale tractului gastrointestinal. Al X-lea Congres

National de Hematologie. Volum de rezumate. Pag 51. Octombrie 2007

54. I. Macarie, G Oltean, Smaranda Demian, Melania Macarie, Marcela Candea,

Bogdana Dorcioman, Emoke Horvath. Simona Mocan. Particularitati ale limfoamelor difuze

cu celule mari cu diferențiere plasmocitoida. Revista de Medicină şi Farmacie UMF Târgu

Mureş, vol 53, suplimentul 8, pag 12; University Press Târgu Mureş, decembrie 2007. ISSN

1221-2229

55. I Macarie, G Oltean, Smaranda Demian, Melania Macarie, Marcela Candea,

Bogdana Dorcioman: Factorii de prognostic şi atitudinea terapeutică la pacienţii cu limfom

Hodgkin, Revista de Medicină şi Farmacie (UMF Tg.-Mureş), 2006; 52:27. ISSN 1221-2229

56. I Macarie, G Oltean, Melania Macarie, et al: Incidence of hepatic toxicity due

to chemotherapy in patiens with non-Hodgkin lymphoma. Revista de Medicină şi Farmacie

(UMF Tg.-Mureş), 2005; 51:207. ISSN 1221-2229

Page 19: Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia acută – studiu retrospectiv, A XIII-a Conferinţă Naţională de Hematologie,

19

57. Macarie I, Oltean G, Macarie M, et al. Hepatitis B and C virus infection in

patients with chronic lymphocytic leukemia, a XVI-a Conferinta Nationalã de Hematologie,

Cluj, 21-24 sept 2005, vol. de rezumate, p 117

58. I Macarie, G Oltean, Smaranda Demian, Melania Macarie, Marcela Candea,

Bogdana Dorcioman, Ana Stan: Investigarea şi tratamentul trombocitopeniilor de cauză

neprecizată Revista de Medicină şi Farmacie (UMF Tg.-Mureş), 2004;50:11. ISSN 1221-2229

59. Macarie I, Oltean G, Macarie M, et al. Anemia in non-Hodgkin high-grade

lymphoma. Doc Haematol. 2004; 13:44. ISSN 1582-196X

60. I Macarie, G. Oltean, Smaranda Demian, Marcela Cândea, Bogdana

Dorcioman, M. Ungureanu : Leucemia acută – studiu retrospectiv, A XIII-a Conferinţă

Naţională de Hematologie, Iaşi, 8-11 octombrie 2003, Volum de rezumate, p.151-152.

61. Bataga S, Bratu A, Ungureanu M, et al. Inflamatory bowel disease –

implications in digestive patology. Rev Med Farm UMF Targu Mures. 2002; 48:31. ISSN 1221-

2229

62. Ungureanu M, Golea C, et al. The incidence of acute viral hepatitis in Mures

county. Marisiensis 1999, abstract book, 11

63. Serban C, Sabãu M, Ungureanu M, et al. Incidence of hepatitis C virus

infection in groups of risk population. Marisiensis 1999, abstract book, 11

64. Sarac C, Golea C, Ungureanu M, et al. Hystorical acute hepatitis evolution of

incidence in Mures county. Marisiensis 1999, abstract book, 11

65. Ploscaru G, Golea C, Ungureanu M, et al. Incidence of hepatitis D virus

infection in acute B hepatitis patients, Marisiensis 1999, abstract book, 12

66. Paraschivoiu C, Golea C, Ungureanu M, et al. Epidemiology of acute diarrhoea

disease in Mehedinti county, Marisiensis 1999, abstract book, 12

11. LUCRARI ȘTIINȚIFICE COMUNICATE LA MANIFESTARI STIINTIFICE

INTERNATIONALE ȘI NAȚIONALE FĂRĂ A FI PUBLICATE:

Page 20: Concurs pentru ocuparea postului de SEF DE LUCRARI DURATA ... · Dorcioman, M. Ungureanu: Leucemia acută – studiu retrospectiv, A XIII-a Conferinţă Naţională de Hematologie,

20

1. Macarie Melania. Simona Bataga. Nyelocso betegsegek-Romaniai es erdelyi adatok.

A magyar gastroenterologiai tarsasag endoszkopos szekcio es Marasvasarhelyi egyetem

gastroenterologiai tanszek masodik kozos kongresszus. Aprilie 27-29 2012. Miercurea-Ciuc.

2. Macarie Melania, Simona Bataga. Cauzele recaderilor dupa obtinerea raspunsului

virusologic la tripla terapie, in hepatita cronica virala C. Conferinta: O abordare

multidisciplinara a pacientului cu coinfectii HIV-virusuri hepatitice. Tg-Mures 3-4 septembrie

2012

3. Macarie Melania. Simona Bataga. Correlation between Helicobacter pylori infection,

intestinal metaplasia and Barrettˈesophagus. European Bridging Meeting in

Gastroenterology. 11-12 Noiembrie 2011. Berlin- lucrare prezentata oral

4. Melania Macarie, Simona Băţagă, I. Macarie, Imola Torok, D. Georgescu, Silvia

Sârbu-Pop. Change in the paterns of severe esofagitis –single center experience. Sesiunea

cadrelor didactice decembrie 2011 UMF Tg-Mureș


Recommended