+ All Categories
Transcript
 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  1/82

  PROIECT DE ABSOLVIRE

  ngrijirea bolnavului cu

  insuficien renal cronic

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  2/82

  CPRI!S

  Capitolul I ANATOMIA I FIZIOLOGIA APARATULUI RENAL 2

  Capitolul II NOIUNI GENERALE DESPRE INSUFICIENA RENAL I SEMIOLOGIA

  APARATULUI URINAR

  Capitolul III PREGTIREA PACIENILOR PENTRU EXLORRI RADIOLOGICE I

  FUNCIONALE ALE APARATULUI RENAL

  Capitolul IV NGRI!IREA PACIENILOR CU INSUFICIEN RENAL

  Cpitolul V PLAN DE NGRI!IRE NURSING

  Capitolul VI CONCLUZII

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  3/82

  Motto"

  nvinge"#$%ut&'il% p$o(%)iu*ii tal%+

  S#$%nee")up&$a$%a ,i *%$&-.a$%a ta+

  '%n(ee)#e"/& /%l )u(%$i*. %)t%

  0.%1a$at3 (&$& put%$% ,i a$% *%4oi%

  .% a5uto$ul ,i 6*#$i5i$%a ta78

  In#ro(ucere

  Fii*. o -oal& (oa$t% $&)p9*.it& 6* lu%3 i*)u(i/i%*'a $%*al& /$o*i/&3 i:a at$a) at%*tia ,i a (o)t/u$io) )& a(lu /9t ai ult% i*(o$atii 6* p$i4i*'a a/%a)ta;P$i* $%ali1a$%a a/%)t%i lu/$&$i .%.iplo&3 /a 4iito$ a)i)t%*t %.i/al3 )p%$ )& (iu p$%#&tit )i )& $%/u*o)/ )ipto%l%3 p%*t$u a put%ai*t%$4%*i la tip;

  O-i%/ti4ul #%*%$al al a/%)t%i lu/$&$i %)t% .% a & a5uta p% 4iito$ )& $%/u*o)/ )%*%l% i)ipto%l% i*)u(i/i%* %i $%*al% /$o*i/%3p%*t$u a & .%)/u$/a -i*% 6* 4iito$ 6* %)%$ia .% a)i)t%*t%.i/al #%*%$ali)t;

  A/%a)t& lu/$a$% )% 6pa$t% 6* VI /apitol% 36* /a$% )% 4o$ #a)i *o iu*i .i* "

  CAPITOLUL I :Ana#o*ia &i fi+iologia a$ara#ului renal

  CAPITOLUL II :!o,iuni generale (es$re insuficien,a renal-

  CAPITOLUL III :Preg#irea $acien,ilor $en#ru e.$lorri ra(iologice &i func,ionale ale

  a$ara#ului renal

  CAPITOLUL IV :Ingrijirea $acien,ilor cu insuficien, renal /I-R-A-0

  CAPITOLUL V :Plan (e 1ngrijire !ursing

  CAPITOLUL : VI)Conclu+ii

  1

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  4/82

  CAPITOLUL I

  Ana#o*ia &i fi+iologia a$ara#ului renal

  !O2I!I DE A!ATO3IE

  A$ara#ul urogeni#al : %)t% (o$at .i* apa$atul u$i*a$,i #%*ital; C%a ai

  a$% pa$t% a p$o.u,ilo$ .% %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  5/82

  /a$% )% p$o.u/% pto1a $%*al&?;

  Situa$%a lo-o:a-.oi*al& a $i*i/=iului %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  6/82

  6*t$%#ului a$-o$% u$i*a$;

  4

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  7/82

  5

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  8/82

  !O2I!I DE 7I8IOLO'IE

  Ri*i/=iul %)t% u* o$#a* .% ipo$ta*'a 4ital& ,i a$% *u%$oa)% (u*/'ii3.i*t$% /a$% (u*/'ia p$i*/ipal& /o*)t& 6* (o$a$%a u$i*%i; P$i* a/%a)ta )% a)i#u$& %pu$a$%a

  o$#a*i)ului .% )u-)ta*'% to @ u$i*& p$iiti4&2 o$%3 .i*

  (ilt$a$%a a @ pla)&?; U$i*a p$iiti4& a$% /opo1i'ia pla)%i3 .a$ (a$9 p$ot%i*%3

  lipi.% ,i %l%%*t% (i#u$at%; Co*'i*% .%/i ap&3 #lu/o1a3 u$%%3 a/i. u$i/ ,i to'i %l%/t$oli'ii

  )9*#%lui;

  I* (a1a u$&toa$%3 la *i4%lul tu-ilo$ /a$% $%a-)o$- /%a ai a$% pa$t% a

  (ilt$atului #lo%$uia$3 )% (o$%a1& u$i*a .%(i*iti4&; Totu,i la a/%)t *i4%l )% (a/% o

  )%l%/ta$%" tu-ii $%a-)o$- total )au 6* a$% /a*titat% )u-)ta*'%l% util% ,i 6* /a*titat% i/&3

  p% /%l% toHK:HH?; Su-)ta*'%l% to

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  9/82

  U$i*a (o$at& p%$a*%*t : .iu$%1a >3@:23@ li*? : )% .%po1it%a1& 6*

  4%1i/a u$i*a$&3 .% u*.% /9*. )% a/uul%a1& o a*uit& /a*titat% >2@: l?3 )%

  .%/la*,%a1& $%(l%< i/'iu*%a : .%)/=i.%$%a )(6*/t%$alui 4%1i/al ,i #oli$%a 4%1i/ii;

  3ic,iunea : %)t% u* a/t /o*,ti%*t3 .%)/=i.%$%a ,i6*/=i.%$%a )(i*/t%$ului

  4%1i/al put9*. (i /oa*.at% 4olu*ta$;

  Ri*i/=iul a$% ,i $ol p$%.oi*a*t 6* %*'i*%$%a %/=ili-$ului a/i.o:-a1i/3

  p$i* %lii*a$%a .% a/i1i ,i /$u'a$%a -a1%lo$3 %*'i*9*. p:ul la /%a; 3@; Ri*i/=ii ai

  a)i#u$& /o*)ta*ta p$%)iu*ii o)oti/% a pla)%i %lii*9*. )au $%'i*9*.3 .up& /a13 apa ,i

  .i(%$i'i %l%/t$oli'i;

  I* /o*/lu1i%3 $i*i/=ii 6*.%pli*%)/ 6* o$#a*i) t$%i (u*/'ii .% -a1&"

  (u*/'ia .% %pu$a'i% )a*#ui*&+

  (u*/'ia .% %*'i*%$a a %/=ili-$ului o)oti/+

  (u*/'ia .% %*'i*%$% a %/=ili-$ului a/i.o:-a1i/; Alt%$a$%a a/%)to$ (u*/'ii /o*.u/% la

  apa$i'ia )i*.$oului .% i*)u(i/i%*'& $%*al&3 u$at& u*%o$i .% i*)tala$%a /o%i u$%i/%;

  7

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  10/82

  8

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  11/82

  CAPITOLL II

  !o,iuni generale (es$re insuficien,a renal-

  Se*iologia a$ara#ului urinar

  9- Insuficien# renal acu#"

  Definiie : E)t% o )u(%$i*'& $%*al& #$a4&3 /a$a/t%$i1ata p$i*

  )up$ia$%a -$u)/& a (u*/'i%i $%*al% >%

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  12/82

  )o*ol%*'a+

  a#ita'i%+

  /o&;

  Explorrile paraclinice evidenieaz:

  a/i.o19

  /$%,t%$%a p$o.u,ilo$ .% put$%(a/'i% i*t%)ti*al&+

  =ip%$pota)%i%+

  =ipo/al/%i%+

  =ip%$a1ot%i%+

  =ip%$#li/%i%;

  ronostic:

  D%pi*.% .% .u$ata i*)u(i/i%*'%i $%*al%; Da/a (u*/'ia $%*al& )% $%)ta-il%,t%

  /&t$% a /i*/%a : a ,a)%a 1i3 -o*a4ul )% 4i*.%/&; Da/& (u*/'ia $%*al& *u )% $%)ta-il%,t%

  $api.3 apa$ tul-u$&$i -iolo#i/%; Apli/at% la tip3 %to.%l% .% %pu$a$% %2:

  l1i?3 ia$ =ip%$pota)%ia /u @: l /a #lu/o*i/3 #lu/o1a =ip%$to*i/& a)o/iat& /u

  i*)uli*a;

  I* /a1u$il% (oa$t% #$a4% )% $%/u$#% la =%o.iali1&; A*u$ia )% /o-at%

  10

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  13/82

  /u p%$(u1ii .% Ma*itol 23 (u$o)%i. 2#1i la i*t%$4al .% = p%*t$u (o$'a$%a .iu$%1%i;

  C9*. %)t% /a1ul3 )% a.i*i)t$%a1& a*ti-ioti/% /u toP%*i/ili*&3

  Api/ili*a3 O

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  14/82

  $%*al& )% .%/op%*)%a1& ,i apa$% oli#u$ia /u i1o)t%*u$i% ,i apoi u$%ia t%$i*al&;

  Simptome:

  : 6* )ta.iul /op%*)at3 )ta$%a #%*%$al& %)t% $%lati4 -u*&; Dia#*o)ti/ul )%p$%/i1%a1& p$i* %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  15/82

  =ipot%$i%3 )%*1a'ii .% ($i#+

  - $%)pi$ato$ : i$o) ao*ia/al al a%$ului %$apo$t /u a(%/'iu*%a /au1al&?3 p%$i/a$.it&+

  % N%u$olo#i/& : /%(al%% p$%/o/%3 /o*ti*u& ,i /=i*uitoa$%3 /o*t$a/'ii u)/ula$%3 )o*ol%*'&

  )t&$i /o(u1io*al%3 .%li$ ,i /o&;

  Evoluia:

  E)t% (oa$t% 4a$ia-il&3 u*%o$i $api.& >6* /9t%4a lu*i?3 alt%o$i l%*ta >a*i?;

  Sup$a4%#=%$%a $i#u$oa)&3 /u %*'i*%$%a %/=ili-$ului =i.$o%l%/t$oliti/ ,i %ta-oli/3

  p%$it% o %4olu'i% 6*.%lu*#at&;

  #mplicaii$

  Su*t *u%$oa)%3 /%l% ai p%$i/uloa)% (ii*. %.%ul pulo*a$ )au /%$%-$al3

  i*(%/'iil%;

  ronostic:

  6* )ta.iul /op%*)at %)t% $%lati4 -u*3 6* )ta.iul .%/op%*)at %)t%

  )u-$u;

  Diagnosticul pozitiv:

  S% -a1%a1& p% (a1a /op%*)at&3 p% %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  16/82

  Tratamentul curativ vizeaz:

  ; $%pau)ul 4a (i pa$'ial 6* )ta.iul /op%*)at >2: o$%1i? ,i total 6* /%l

  .%/op%*)at+

  2; .i%ta *oio/alo$i/& >2: /alo$ii1i?3 o.%$at =ipop$ot%i/93 *o$olipi.i/9 ,i=ip%$#lu/i.i/9 6* (a1a /op%*)at&; I* (a1a .%/op%*)at&3 p$ot%i*%l% 4o$ (i $%.u)% 2:

  #1i3 )% a.i*i)t$%a1& #lu/i.% 6* %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  17/82

  Du$%a$%a lo-a$& -ilat%$al&3 .% o i*t%*)itat% $%.u)& >)u$.&? apa$% 6*

  #lo%$ulo*%($ita a/ut& )au /$o*i/&3 )/l%$o1& $%*al&;

  Du$%$%a .% i*t%*)itat% a$%3 u*ilat%$al&3 ap&$uta )u- (o$& .% /$i1& pa$o

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  18/82

  anuria : a-)%*'a u$i*%i 6* 4%1i/&; Poat% )u$4%*i 6* /a1 .% #lo%$ulo*%($it% a/ut%3

  *%($opatii #$a4i.i/%3 t$auati)% lo-a$%3 i*t%$4%*'ii /=i$u$#i/al%;

  .%ematuria(p$%1%*'a )9*#%lui 6* u$i*&3 /a$% /ap&t& o /uloa$% $o,i% .%)/=i)& )au

  6*/=i)&; Nuai =%atu$ia a/$o)/opi/& %)t% u* )ipto (u*/'io*al u$i*a$3 .%oa$%/%%

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  19/82

  *uai .ii*%a'a /u tipul3 /up$i*.% (a'a .o$)al& a la-%i pi/io$ului3 #a-&3 /oap)& 3

  o$#a*%l% #%*ital%3 p%$%t%l% a-.oi*al ,i (a'a .o$)al& a 9i*ilo$;

  E.%ul $%*al t$%-ui% .%o)%-it .% /%l%lalt% %.%% >/a$.ia/ ,i =%pati/?3

  .% %.%ul al%$#i/3 .% %.%ul .% t$o-o(l%-it% ,i 4a$i/%3 %.%% .% i*(laa'ii;#nspecia localpoat% /o*)tata"

  Bo-a$%a $%#iu*ii lo-a$% 6* tuo$i $%*al% )au -o-a$%a $%#iu*ii )up$apu-i%*% 6* /a1

  .% $%t%*'i% .% u$i*& /u #lo- 4%1i/al; S% o-'i* i*(o$a'ii ipo$ta*t% p$i* palpa$%;

  Ma*%4$& ipo$ta*t& 6* -olil% $%*al% %)t% p%$/uta$%a $%#iu*ii lo-a$% /u

  49$(ul .%#%t%lo$ )au /u a$#i*%a /u-ital& a 9*ii /a$% .%/la*,%a1&3 .u$%$i 4ii 6* /a1 .%

  litia1a $%*al&3 pi%lo*%($it%3 #lo%$ulo*%($ita a/ut&;

  U* %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  20/82

  CAPITOLL III

  Preg#irea $acien,ilor $en#ru e.$lorri ra(iologice &i func,ionale ale

  a$ara#ului renal

  E

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  21/82

  6* 1iua p$%/%.%*t&3 -ol*a4ul 4a /o*)ua o /a*& .% /%ai ,i p9i*% p$&5it&+

  6*ai*t%a %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  22/82

  Mat%$ial%l% *%/%)a$%"

  /%l% p%*t$u $a.io#$a(i% $%*al& )ipl&+

  )u-)ta*'& .% /o*t$a)t O.i)to* : )au io.u$& .% )o.iu : +

  %.i/a%*t% a*ti=i)tai*i/%+

  %.i/a%*t% p%*t$u u$#%*'&;

  2; P$%#&ti$%a at%$ial%lo$ *%/%)a$%"

  )% p$%#&t%)/ toat% at%$ial%l% *%/%)a$% %*'io*at% ai )u);

  2; P$%#&ti$%a -ol*a4ului" )% %(%/tu%a1&3 p$%#&ti$%a -ol*a4ului /a ,i p%*t$u $a.io#$a(ia $%*al&3 )ipl& >p)i=i/&3

  ali%*ta$&3 %.i/a%*toa)&?;

  ; T%)ta$%a )%*)i-ilit&'ii (a'& .% )u-)ta*'a .% /o*t$a)t"

  )% %(%/tu%a1& t%)ta$%a )%*)i-ilit&'ii -ol*a4ului la io. /u O.i)to* )au io.u$& .% )o.iu

  ; Da/& -ol*a4ul p$%1i*t& o $%a/'i% =ip%$al%$#i/& )% 6*t$%$up% i*t$o.u/%$%a )u-)ta*'%i

  .% /o*t$a)t ,i )% a.i*i)t$%a1& a*ti=i)tai*i%%3 a*u*'9*.u:)% i%.iat %.i/ul; Da/&

  tol%$a*'a o$#a*i)ului %)t% -u*& -ol*a4ul 4a (i /o*.u) 6* )ala .% /ito)/opi%3 u*.% 4a (i

  a5utat )& )% .%1-$a/% ,i )& )% a,%1% p% a)a .% %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  23/82

  At%*'i%7

  Pi%lo#$a(ia )% %alt(%l )%3 p$o.u/% $uptu$i

  al% -a1i*%tului )au $%(lu< pi%lo$%*al?;

  C ; Preg#irea bolnavului $en#ru eis#ograi1e;

  *istografia : %)t% o %to.& .% %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  24/82

  )% a*u*'& -ol*a4ul ,i )% %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  25/82

  re#ro$neu*o$eri#oneu

  +etropneumoperitoneu : $%p$%1i*t& i*t$o.u/%$%a .% a%$ )au o

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  26/82

  S/op : i*.%*ti(i/a$%a p$o/%)%lo$ patolo#i/% %*.o4%1i/al%3 i*(laa'iilo$

  )p%/i(i/%3 *%)p%/i(i/%3 tuo$ilo$3 al(o$a'iilo$ a*atoi/%3 /al/ulilo$3 /o$pilo$ )t$&i*i;

  ; P$%#&ti$%a i*)t$u%*t%lo$ ,i a at%$ial%lo$"

  Ca)%lot% /u /9pu$i )t%$il% ,i &*u,i .% /au/iu/ )t%$il%

  /o)tu )t%$il p%*t$u %.i/ >=alat3 a)/&? )%$i*#a GuQo* /u

  oli4a u$%t$al& )t%$ili1at&+ )olu'i% .% *o4o/ai*& 3@ :@ l+

  )%$i*#& .% 2 l )t%$ili1at&+ p%*)% )t%$il%+ tapoa*% .% 4at&

  )t%$il%+ /ito)/op .% i$i#a'i% .% /at%t%$i) )au /i)to)/opul op%$ato$ >6* (u*/'i% .%

  )/opul u$&$it? )t%$ili1at+ )olu'i% .% a/i. -o$i/ +

  .ou& )o*.% u$%t$al% $a.ioopa/%3 lu*#i .% J: / ,i #$oa)% .% :K /

  >)/a$a C=%$i%$?+

  )o*.% u$%t$o4%1i/al% )t%$il%+ )olu'ii .%1i*(%/ta*t%+ %p$u-%t% p%*t$u

  $%/olta$%a u$i*%i+

  .ou& ta4it% $%*al%;

  P$%#&ti$%a p)i=i/& ,i (i1i/& a pa/i%*tului"

  )% a*u*'& pa/i%*tul3 %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  27/82

  ,i )& )% a,%1% 6* po1i'i% #i*%/olo#i/&+

  i )% (i(olo)i$%a )u-)ta*'%lo$ a*%)t%1i/% ai*tit% ai )u)? %)t%

  )u(i/i%*t& p%*t$u %(%/tua$%a /ito)/opi%i :6* )/op .ia#*o)ti/;

  : la -&$-a'i3 /i)to)/opia /u /i)to)/op $i#i. %)t% p$%(%$a-il )& )% (a/& 6* $a=ia*%)t%1i%+ )%

  poat% utili1a ,i a*%)t%1ia i;4; )au p% a)/&;

  : a*%)t%1ia lo/al& /u Xilo/ai*& %)t% )u(i/i%*t& p%*t$u i*4%)ti#a'iil% /u (i-$o)/opul+ o$i/%

  a*%4$& (i-$o)/opi/& >/i)tolitolapa

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  28/82

  : %.i/ul upl% 4%1i/a /u @ l ap& )t%$ili1at& )au )olu'i% .%1i*(%/ta*t& )la-& >la -&$-a'i?

  )au 2@ l >la (%%i? ,i 6*lo/ui%,t% /a*ula .% i$i#a'i% /u )i)t%ul opti/+

  : )% $a/o$.%a1& )i)t%ul .% ilui*at la $%'%aua %l%/t$i/& >%.i/ul %(%/tu%a1& i*)p%/'iap%$%'ilo$ 4%1i/ali?+

  : )% o(%$& %.i/ului )u//%)i4 : la /%$%$% : /at%t%$%l% .% .i%*)iu*i .i(%$it% >.a/&

  %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  29/82

  )i)t%ul opti/ )% )t%$ili1%a1& p$i* i%$)i% 6* )olu'i% .%1i*(%/ta*t& )au p$i* p&)t$a$%a 6*

  4apo$i .% (o$al.%=i.& /%l pu'i* .ou& o$%+

  .up& .%1i*(%/'i% ,i )t%$ili1a$%3 toat% i*)t$u%*t%l% )% a,%a1& 6* /utiil% 6* /a$% )% p&)t$%a1&;

  I*/i.%*t% ,i a//i.%*t%:a//%)% (%-$il% t$%/&toa$%3 ($i)oa*%3 .u$%$i lo-a$% a)%&*&toa$% /u /oli/a $%*al&+

  :i/i =%o$a#ii p$o.u)% )po*ta* )au 6* u$a )p& l&tu$ii 4%1i/al% /u ap& CRlYiK+

  :$uptu$a .% u$%t$&3 /u u$%t$o$a#i%+ p%$(ota'ia 4%1i/ii u$i*a$%;

  At%*'i%7 /i)to)/opia )% %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  30/82

  E

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  31/82

  *o$al )% %lii*& p$i* u$i*& =%atiii* ,i :2 l%u/o/it%i*;

  Examenul s-ngelui:

  ENa3 3Ca3Cl?"

  Na @:@ E[ )au @:2 #+

  3@ E[ )au @:2 #+

  Ca 3@@3@ E[ )au H: #+

  CB:H@: E[ )au @:H #;

  ; Stu.iul (u*/'i%i $%*al% .% %*'i*%$% a %/=ili-$ului a/i.o:-a1i/ )% (a/% p$i*"

  .%t%$i*a$%a p:ului )a*#4i* : )% $%/olt%a1& )9*#% ta$& #a$ou3 p% =%pa$i*&3 6* /o*.i'iil%

  .% )t$i/t& a*a%$o-io1a3 6* )%$i*#i p%$(%/t %ta*,%; V;N;3:3+

  .%t%$i*a$%a R;A;: )% $%/olt%a1& ll )9*#% p% @ # o

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  32/82

  II- E.$orarea *ecanis*elor func,ionale $ro$iu)+ise

  S% %(%/tu%a1& /u a5uto$ul Cl%a$%*/%:u$ilo$ $%*al%; E)t% 4oluul .% pla)& >6* l?.%pu$at .% o )u-)ta*'& 6* u*itat%a .% tip > i*ut?;

  S% /al/ul%a1& .up& (o$ula" OU

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  33/82

  )% $%/olt%a1& @ l )9*#% p$i* pu*/'i% 4%*oa)&3 .up& /a$% -ol*a4ul u$i*%a1& 6*/& o.at&+

  )% &)oa$& 4oluul u$i*%i+

  )% /o*)%*%a1& #$%utat%a ,i 6*&l'i%a -ol*a4ului+

  .i* /%l% .ou& %i)ii .% u$i*& )% t$iit la la-o$ato$ l 6p$%u*& /u )9*#%l% $%/oltat

  p%*t$u .%t%$i*a$%a /$%ati*i*%i;

  /? I*t%$p$%ta$%"

  V;N; %)t% .% li*ut;

  Valo$i )/&1ut% )u- li*ut apa$ 6* i*)u(i/i%*'a$%*al&;

  V- Reabsor,ia #abular

  U$%%a t$%/% p$i* (ilt$a$%a #lo%$ula$& (ii*. pa$'ial $%a-)o$-it& la *i4%lul tu-ilo$

  p$o

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  34/82

  -? E(%/tua$%a $%/olt&$ii"

  la o$a -ol*a4ul %)t% $u#at )a u$i*%1%+

  u$i*a )% a$u*/&3 ia$ -ol*a4ului i )% .& )& i*#%$%1% 2@ l ap&+

  4a u$i*a &)u$9*.u:)% 4oluul u$i*%i+

  )% $%/olt%a1& @ l )9*#% p$i* pu*/'i% 4%*oa)&; .up& /a$% -ol*a4ul 4a i*#%$a 6*/&3 2@ l

  ap&+

  -ol*a4ul 4a u$i*a 6* alt 4a)3 )% &)oa$& 4oluul u$i*%i %i)%+

  .i* /%l% 2 p$o-% $%/oltat% )% t$iit la la-o$ato$ l u$i*& 6p$%u*&3 /u )9*#%l% $%/oltat;

  /? I*t%$p$%ta$%a"

  V;N;a (ilt$atului #lo%$ula$ %)t% .% @ .% li*ut; L%1iu*il% #lo%$ula$% )au tu-ula$%

  )/a. /apa/itat%a .% %pu$a$% a u$%%i .i* pla)&;

  VI- E.$lorarea secre,iei #ubulare

  S% -a1%a1& p% /apa/itat%a tu-ului $%*al .% a )%/$%ta a*uit% )u-)ta*'% i*t$o.u)% 6*

  o$#a*i);

  P$o-a /u PSP >(%*ol)ul(o*a(tal%i*&?; a? P$%#&ti$%a

  -ol*a4ului"

  )% a*u*'& -ol*a4ul )& *u &*9*/% 6* 1iua %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  35/82

  i*5%/tat&3 ia$ 6* u$&toa$%l% .% i*ut% 6*t$% @@: .i* )u-)ta*'a i*5%/tat&;

  VII- !efrogra*a

  U$&$%,t% /apa/itat%a (i%/&$ui $i*i/=i 6* pa$t% .% a /apta3 )%/$%ta ,i %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  36/82

  .ilu'ia+

  /o*/%*t$a'ia;

  P$a/ti/ %)t% /%l ai /oo. )& )% (a/& 6*t9i /o*/%*t$a'ia ,i apoi .ilu'ia3 .a/& /o*/%*t$a'ia%)t% ai -u*&3 %4i.%*t /a ,i .ilu'ia %)t% ai )ati)(&/&toa$%;

  A- Proba (e concen#ra,ie a? P$%#&ti$%a

  -ol*a4ului

  la o$a 2 -ol*a4ul p$i%,t% ali%*ta'i% )oli.& >ou&3 ,u*/&3 p9i*%3 /a$*%? (a$& li/=i.%;

  -? R%/olta$%a u$i*%i"

  .i* 2 6* 2 o$% >la o$%l% 3 J3 K3 2? )% /ol%/t%1& %,a*tioa*%; D% la o$%l% 2 p9*& la

  o$%l% K u$i*a )% /ol%/t%a1& 6*t$:o )i*#u$& p$o-&; S% *ot%a1& la toat% %,a*tioa*%l% .% u$i*&

  4oluul ,i /a*titat%a;

  /? I*t%$p$%ta$%

  6* /u$)ul .up&:ai%1ii ,i *oapt%a /a $&)pu*) la p$o-a .% /o*/%*t$a'i%3 .iu$%1a )/a.% ult

  ia$ .%*)itat%a t$%-ui% )&3 /$%a)/& .%p&,i*. 2K /%l pu'i* 6*t$:o p$o-&; I* i*)u(i/i%*'a

  $%*al& )%4%$&3 .%*)itat%a 4a$ia1& pu'i* 6* 5u$ul 4alo$ii .% i1o)t%*u$i%; At%*'i%7

  La -ol*a4ii la /a$% 6*/&$/a$%a /u li/=i. %)t% /o*t$ai*.i/at& )% (a/% *uai p$o-a .%

  /o*/%*t$a'i% ap$%/ii*.u:)% /& u* $i*i/=i /a$% /o*/%*t$%a1& -i*% a$% /apa/itat%a .%

  .ilu'i% *o$al&;

  B6 Proba (e (ilu,ie

  a? P$%#&ti$%a -ol*a4ului

  /u 2 1il% 6*ai*t% .% p$o-a -ol*a4ul %)t% )upu) la u* $%#i i

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  37/82

  -ol*a4ul 4a i*#%$a @ l /%ai )au ap& tip .% /'=; /? R%/olta$%a u$i*%i

  6*t$% o$%l% K:23 tip .% = )% $%/olt%a1& .i* : i*ut%; S% *ot%a1& /a*titat%a ,i

  .%*)itat%a u$i*%i .i* (i%/a$% p$o-&;

  .? I*t%$p$%ta$%"

  I* o. *o$al3 6* p$i%l% o$%3 /a $&)pu*) la =i.$ata$%3 )% %lii*& 6*t$%a#a /a*titat% .%

  li/=i. i*#%$at&; AI* p$i%l% 2 o$% )% %lii*& ai ult .% 5u&tat% .i* /a*titat%a total&;

  I* /%l pu'i* u*a .i* p$o-%l% .% .ii%a'& 4oluul u$i*a$ .%p&,%,t% l ia$ .%*)itat%a

  u$i*%i t$a-ui% )& (i% )u- @ 6* /%l pu'i* u*a .i* p$o-%;

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  38/82

  Cau+e"

  ;P$%$%*al%"

  C9*. a#%*'ii %tiolo#i/i3 a/'io*%a1& i*.i$%/t a)up$a $i*i/=ilo$ p$i*$%.u/%$%a (lu

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  39/82

  ii))aul )au C=%Q*%:Sto%)3 .iat%1& =%o$a#i/&3 )o*ol%*'&3 a#ita'i% p)i=ooto$i%3

  /o*4ul)ii3 /o& 6* (o$% (oa$t% #$a4%;

  S%*% .% la-o$ato$" :$%t%*'i% .%

  p$o.u,i a1oti/i+ :apa$% a/i.o1a $%*al&+

  :apa$ tul-u$&$i =i.$o%l%/t$oliti/% >/$%,t% 3 )/a.% Na ,i Ca?+ :6* u$i*& apa$

  al-ui*u$i%3 =%atu$i%3 /ili*.$uli%3 l%u/o/itu$i%;

  9- Asigurarea con(i,iilor (e 1ngrijire a bolnavului

  :a)i)t%*ta 4a a4%a 6* 4%.%$% &)u$il% /a$% )% iau 6* toat% /a1u$il% .at%3 a)i#u$9*. .ou&p&tu$i .% l9*& /u /a$% 4a a/op%$i -ol*a4ul ,i 4a 6*/&l1i patul 6* p$%ala-il /u t%$o(oa$%+

  :)% a/o$.& 6*#$i5i$i i#i%*i/% /o$%)pu*1&toa$%+

  :-ol*a4ii /u I;R;A; )u*t ai )u)/%pti-ili ,i *%/%)it& p$%/au'ii ai a$i 6* p$i4i*'a

  i#i%*%i ,i /u$&'%*i%i;

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  40/82

  :- Su$raveg4erea bolnavului

  :a)i)t%*ta 4a 4i1ita -ol*a4ul /9t ai .%)3 /=ia$ Ia$& )oli/ita$%+

  :4a u$&$i ,i *ota a*i(%)t&$il% patolo#i/% /u )u*t" =%o$a#ii3 a*i(%)t&$i.% /opo$ta%*t3 /o*t$a/'ii )au /o*4ul)ii ,i l% 4a $apo$ta %.i/ului+

  :4a *ota 4olu%t$i/ %lii*&$il% .% li/=i.%+

  :$%/olt%a1& u$i*a la -ol*a4ii a#ita'i )au 6* /o& p$i* i*t%$%.iul )o*.%i

  $%)p%/t9*. $%#ulil% .% a)%p)i%+

  :a)i)t%*ta 4a .%t%$i*a .%*)itat%a (i%/&$%i %i)ii .% u$i*& ,i o 4a*ota6*F;O;+

  :4a u$&$ii TA3 P3 R3 T\3 ia$ 6* /a1u$il% .% /o*)tipa'i% 4a (a/% /li)& %4a/uatoa$%;

  E)t% (oa$t% ipo$ta*t& %4i.%*'a %- Corec#area ec4ilibrului 4i(roelec#roli#ic

  :)% 4a u$&$i ,i *ota /u (oa$t% a$% %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  41/82

  :apo$tul .% )o.iu 4a (i $%.u) la #1i+

  :/9*. =i.$ata$%a o$al& *u %)t% po)i-il&3 /a*titat%a *%/%)a$& .% li/=i.% )% 4a

  i*t$o.u/% i;4; 6* p%(u1i% l%*t& (olo)i*. #lu/o1a :2+

  :/al%a .% a.i*i)t$a$% ,i /opo1i'ia li/=i.%lo$ 6* 4%.%$%a %*'i*%$ii %/=ili-$ului

  =i.$o%l%/t$oliti/ 4o$ (i )ta-ilit% .% %.i/ 6* (u*/'i% .% io*o#$a&+

  ?- 1*$ie(icarea acu*ulrii $ro(u&ilor a+o#a,i 1n ca+ul anuriei &i

  asigurarea regi*ului (ie#e#ic

  P%*t$u a .ii*ua $%t%*'ia .% p$o.u,i a1ota'i ,i %ata-oli)ul p$oti.i/3 )% 4a a)i#u$au* $%#i ali%*ta$ -o#at 6* #lu/i.% ,i lipi.% /a$% )& a)i#u$% u* apo$t .% 2 /alo$ii1i;

  R%#iul 4a /o*)ta .i*"

  o$%1 (i%$t+

  pa)t% (&i*oa)%+

  u*t+

  ul%i+

  -i)/ui'i+

  1a=&$;

  S% %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  42/82

  /a$*%a+

  p%,t%l%+

  ali%*t%l% /u /o*'i*ut a$% .% + )u/u$i .% ($u/t%;

  :.a/& -ol*a4ul *u poat% 6*#=i'i )au 4oit&3 a)i)t%*ta 6l 4a ali%*ta p$i* )o*.&+

  :6* /a1 .% /o& )au p$%/o& )% 4a a.i*i)t$a #lu/o1a @ i*t$a4%*o); Ritul .%

  p%$(u1i% *u t$%-ui% )& .%p&,%a)/& 3 # #lu/o1 /o$po$&+

  :.i%ta 4a (i )upli%*tat& /u 4itai*%+

  :)up$ia$%a /opl%t& a p$ot%i*%lo$ *u t$%-ui% )& .%p&,%a)/& :@ 1il%

  .%oa$%/% lip)a ai*oa/i1ilo$ %)%*'iali /$%,t% /ata-oli)ul p$oti.i/;

  @- Res#abilirea (iure+ei 1n ca+ul oliguriei &i #ra#area anuriei

  :p%*t$u $%)ta-ili$%a .iu$%1%i a)i)t%*t%i 4a a.i*i)t$a la i*.i/a'ia %.i/ului Ma*itol

  J:K l ,i Fu$o)%i. @ # .i* 6* o$% tip .% 2 o$%+

  :a)i)t%*ta 4a u$&$i ,i *ota .a/& )% $%ia )au .a/& )% p$o.u/% o /$%,t%$% a .iu$%1%i+

  :)% /o*)i.%$& /& t$ata%*tul %)t% %(i/a/% *uai .a/& )% p$o.u/% o .iu$%1& .%

  lo$&+

  :.iu$%ti/%l% )% a.i*i)t$%a1& *uai .up& /o$%/ta$%a 4ol%i%i+

  :a)i)t%*ta *u t$%-ui% )& a/'io*%1% i*.%p%*.%*t 6* a.i*i)t$a$%a

  %.i/a%*t%lo$+

  - Ingrijiri care $ri*esc *anifes#ri su$raa(uga#e

  :a)i)t%*ta 4a a4%a p$%#&tit% %.i/a%*t% p%*t$u /o-at%$%a 4&$)&tu$ilo$3 .ia$%%i3

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  43/82

  /o*4ul)iilo$3 )t&$ilo$ .% a#ita'i%+

  :6* 4&$)&tu$il% $%-%l% )% 4a #oli )toa/ul p$i* )o*.& ,i )% 4a (a/% )p&l&tu$&

  )toa/al& %lii*9*. o /a*titat% .% )u-)ta*'& a1otat& .i* o$#a*i)+

  :.ia$%il% .a/& *u )u*t a)i4%3 *u 4o$ (i op$it%+

  :6* /a1 .% =ip%$/al/%i% a)i)t%*ta 4a a4%a p$%#&tit /al/iu #lu/o*i/ 3 -i/a$-o*at

  .% Na 2:3 :@ l )olu'i% =ip%$to*& .% #lu/o1a tapo*at& /u i*)uli*a+

  :6* /a1 .% a/i.o1&3 /9*. $%1%$4a al/ali*& )/a.% ia$ p:ul %)t% )u- 3@ )% (a/%

  /o$%/ta$%a p$i* a.i*i)t$a$%a .% -i/a$-o*at .% Na )u- /o*t$olul p%$a*%*t al p:ului+

  :/opli/a'iil% /a$.io4a)/ula$%3 $%)pi$ato$ii ,i i*(%/'ioa)%3 )% p$%4i* p$i*t$: o

  )up$a4%#=%$% p%$a*%*t& a -ol*a4ului ,i p$i* a.i*i)t$a$%a 5u.i/ioa)& a li/=i.%lo$;

  - In(e$r#area $ro(u&ilor (e ca#abolis*

  :/9*. t$ata%*tul o-i,*uit a $&a) i*%(i/a/% )% utili1%a1& .iali1a /u a5uto$ul

  /&$%ia )% poat% %lii*a %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  44/82

  e*o(iali+a sau rinic4iul ar#ificial

  %o.iali1a %)t% /%a ai %(i/a/% %to.& .% %pu$a$% %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  45/82

  .%t%$i*a$%a /opu,ilo$ a1ota'i3 a $%1%$4%i al/ali*%3 =%o#$a%i ,i

  =%ato/$itului+

  :-ol*a4ul %)t% a,%1at 6*t$:u* pat -ala*'&3 /oo.3 .%oa$%/% ,%.i*'a poat% .u$a J:K

  o$%+

  :/apul ,i to$a/%l% 4o$ (i u,o$ $i.i/at%3 ia$ %-$%l% )up%$ioa$% (i

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  46/82

  P$i*t$:o ,%.i*'& .% =%o.iali1& )% pot %lii*a .i* o$#a*i) 6*t$% J: #$a%

  u$%%; Ri*i/=iul a$ti(i/ial poat% (i utili1at ,i p%*t$u %lii*a$%a )u-)ta*'%lo$ -a$-itu$i/% )au

  alto$ )u-)ta*'% %.i/a%*toa)%;

  %o.iali1& )% poat% (a/% 1il*i/ )au la .ou& 1il%;

  Diali+a $eri#oneal

  M%to.a utili1%a1& /a %-$a*& .iali1a*t& p%*t$u %pu$a'ia )9*#%lui %*.ot%liul

  )%$oa)%i p%$ito*%al% /a$% a$% o )up$a(a'& .% 2 ii /2;

  Cu a5uto$ul u*ui tu- )% i*t$o.u/% 6* /a4itat%a p%$ito*%al& li/=i.ul .% .iali1& /a$% .up&

  /% t$a4%$)%a1& )up$a(a'a %*.ot%liului p%$ito*%al %)t% 6*.%p&$tat p$i* alt tu-; ; P$%#&ti$%a

  i*)t$u%*t%lo$ ,i a at%$ial%lo$"

  )% p$%#&t%)/ )t%$il toat% at%$ial%l%3 2 .% (la/oa*% .% li/=i. .% .iali1& a /9t% 2 lit$i

  )olu'i% utili1at& la =%o.iali1& la /a$% )% ai a.au#& =%pa$i*a p%*t$u %4ita$%a o-)t$u/'i%i

  /at%t%$ului ,i a*ti-ioti/% p%*t$u a p$%4%*i i*(%/'ia+

  )% p$%#&t%,t% t$u)a .% pa$a/%*t%1& /u 2 t$o/a$%3 a-%l% p$%4&1ut% /u )til%t a)/u'it ,i

  a*.$%* -o*t+

  at%$ial% p%*t$u a*%)t%1i%3 .%1i*(%/'i% lo/al& ,i pa*)a%*t%+

  )% ai p$%#&t%)/ .ou& )o*.% .i* at%$ial pla)ti/ lu*#i .% 2 / /a$% )& poat& (i i*t$o.u)%

  p$i* /a*ula t$o/a$ului 6* /a4itat%a p%$ito*%al& p$%4&1ut% /u o$i(i/ii lat%$al% la

  %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  47/82

  )% (a/% p$%#&ti$%a p)i=i/& ,i )% a.i*i)t$%a1& u* /ala*t+

  -ol*a4ul 6,i #ol%,t% 4%1i/a3 i )% 4a (a/% o /li)& %4a/uatoa$% ,i 4a (i a,%1at /oo. 6* pat

  6*t$u/9t .u$%a1& 6*t$% J:2 o$%;

  T%=*i/a .% lu/$u"

  )% a.apt%a1& apa$atul .% p%$(u1i% la (la/o* )au )% t$%/% tu-ul .% p%$(u1i% p$%lu*#it

  6* (o$& .% )%$p%*ti*& p$i* apa$atul /% %*'i*% li/=i.ul /al.+

  (la/o*ul )% (i

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  48/82

  .iu$%1%i pot ap&$%a .i4%$)% /opli/a'ii" .%)=i.$ata$%a3 i*(%/'ii u$i*a$%3 /opli/a'ii

  /a$.io4a)/ula$%3 .% a/%%a 6* 6*#$i5i$%a -ol*a4ului a)i)t%*ta 4a $%)p%/ta /u )t$i/t%'%

  t$ata%*tul p$%)/$i) .% %.i/;

  ;E4ita$%a /opli/a'iilo$ a5o$%"

  a)i)t%*ta 4a u$&$i .iu$%1a3 4a $%/olta )9*#% ,i u$i*& p%*t$u io*o#$aa )a*#ui*&

  ,i /%a u$i*a$&+

  4a a.i*i)t$a )olu'iil% p$%)/$i)% p%*t$u 6*lo/ui$%a pi%$.%$ilo$+

  4a $%/olta )9*#% p%*t$u .%t%$i*a$%a u$%%i ,i /$%ati*i*%i /a$% pot )& /$%a)/&

  6* a/%a)t& (a1&+

  6* a/%)t% /a1u$i )% (a/% o .iali1& )upli%*ta$&+

  a5u*,i 6* )ta.iul poliu$i/3 -ol*a4ii t$%-ui% o-ili1a'i a/ti4 p%*t$u p$%4%*i$%a i*(%/'iilo$

  -$o*=opulo*a$%3 a %-oli%i ,i %)/a$%lo$+

  i*(%/'ia u$i*a$& )% p$%4i*% $%)p%/t9*. $i#u$o) &)u$il% .% a)%p)i% ,i a/o$.9*. 6*#$i5i$i

  i#i%*i/% /o$%)pu*1&toa$%;

  2; T$%/%$%a la u* $%#i .i%t%ti/ p$o#$%)i4"

  $%#iul )% 6-u*&t&'%,t% t$%ptat p$i* i*t$o.u/%$%a p$ot%i*%lo$ .% a$% 4aloa$%"

  ou&3 lapt%3 -$9*1&3 /a%+

  )% /$%,t% $a'ia /alo$i/& a.opt9*. u* $%#i u,o$ =ip%$#(u/i.i/3 *o$olipi.i/

  ,i =ipo)o.at+

  )% i*t$o.u/ ali%*t% -o#at% 6* +

  /9*. .iu$%1a ati*#% :3@ 3 -ol*a4ul 4a put%a p$ii u* $%#i *o$al )&$at+

  -ol*a4ul poat% -%a @:K l li/=i.% p%)t% pi%$.%$il% 1il*i/%;

  I-R-C-

  I*)u(i/i%*'a $%*al& /$o*i/& %)t% o )/&.%$% p$o#$%)i4& a /apa/it&'ii (u*/'io*al%

  $%*al% /u $%t%*'i% 6* o$#a*i) a )u-)ta*'%lo$ to

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  49/82

  Fii*. 4o$-a .% o 6*-ol*&4i$% .% lu*#& .u$at&3 -ol*a4ul 4a t$%-ui )& $%)p%/t% u*

  a*uit $%#i .% 4ia'&;

  Boala p$%1i*t& u* )ta.iu /op%*)at /u )ta$% #%*%$al& -u*& ,i u* )ta.iu

  .%/op%*)at 6* /a$% apa$ $%p%tat pu)%%

  a/ut%; A6*#$i5i$%a a/%)to$ -ol*a4i %)t% 6* (u*/'i% .% )ta.iul -olii;

  ; R%)p%/ta$%a $%#iului i#i%*o:.i%t%ti/ 6* (a1a /op%*)at&"

  $%pau)ul 1il*i/ 4a (i .% 2: o$%+

  )% a.opt& o .i%t& *o$o%alo$i/& /u 2: /al1i3 *o$olipi.i/& ,i =ip%$#lu/i.i/&+ p$ot%i*%l% ,i /lo$u$a .% Na 4o$ (i $%.u)%3 .a$ *u )up$iat% .i* ali%*ta'i%;

  2; R%#iul i#i%*o:.i%t%ti/ .i* (a1a .%/op%*)at&"

  -ol*a4ul %)t% )pitali1at ia$ 6*#$i5i$%a %)t% a)%&*&toa$% /u /%a .i*

  I;R;A;+

  )% a.opt& $%pau)ul total ia$ .i* .i%t& )% %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  50/82

  %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  51/82

  CAPITOLL V

  Plan (e 1ngrijire !ursing

  ; I*(o$a'ii+

  2; N%4oia a(%/tat&+

  ; P$o-l%%+

  ; Su$)% .% .i(i/ultat%: /%l% t$%i .i%*)iu*i" -iolo#i/i3 p)i=olo#i/&3 )o/io:/ultu$al& ,i

  )pi$itual&+

  @; O-i%/ti4%+

  J; I*t%$4%*'ii auto*o%+

  ; I*t%$4%*'ii .%l%#at%+

  K; E4alua$%

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  52/82

  Ca+ul I

  Pla* .% 6*#$i5i$% NURSING al -ol*a4%i P;O; /u I;R;C; a? I*(o$a'ii

  9- Culegere (e (a#e

  Bol*a4a P;O; 6* 49$)t& .% J .% a*i3 /a)*i/&3 /u .oi/iliul 6* Bu/u$%,ti3 %)t%/&)&to$it&3 /u /opii3 /&)&to$i'i ,i %i la $9*.ul lo$3 /u /opii;

  S% i*t%$*%a1& p% .ata .% a$ti% 2J la )%/'ia M%.i/al& a Spitalului Cli*i/ Col%*ti*a3

  la o$a H3 /u .ia#*o)ti/ul :/oli/& $%*al& .$%apt&3 I;R;C; )ta.iul II;

  -? Moti4%l% i*t%$*&$ii

  Moti4%l% p%*t$u /a$% -ol*a4a ):a p$%1%*tat la )pital )u*t" :.%-ut -$utal /u a)t%*i%3

  /%(al%%3 a%'%li3 .u$%$i .% /ap3 .u$%$i 6* lo5%l% $%*al%3 pola/=iu$i% /u *i/tu$i%;

  S% i*t%$*%a1& p%*t$u i*4%)ti#a'ii ,i t$ata%*t;

  Di* .i)/u'iil% pu$tat% /u -ol*a4a $%i%)% /& *u a )u(%$it *i/i o -oal& 6* a(a$a /%lo$

  %*u*'at%3

  /? A)p%/t )o/ial

  Bol*a4a lo/ui%,t% 6* Bu/u$%,ti3 6*t$:u* apa$ta%*t /u /a%$% ,i )% 6*t$%'i*% .i*

  p%*)ia )o'ului; Bol*a4a *u (u%a1&3 *u /o*)u& al/ool )au /a(%a; E)t% .% $%li#i%

  o$to.o

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  53/82

  i*.i)po1i'i%3 )%t%+

  t$a*)pi$a'ii3 t%#u%*t% (i%$-i*'i+

  =i.$ata$% i*)u(i/i%*t&+

  pi%$.%$% 6* #$%utat%+

  p%$tu$-a$%a )o*ului; P$o-l%%l% -ol*a4%i )u*t u$atoa$%l%

  .u$%$i 4ii+

  polaiu$i%+

  *i/tu$i%+

  t%p%$atu$a /o$pului /$%,t% p%)t% liit%l% *o$al%+

  .i(i/ultat% 6* ali%*ta'i% ,i =i.$ata$%+ t$a*)pi$a'ii a-u*.%*t%;

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  54/82

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  55/82

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  56/82

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  57/82

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  58/82

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  59/82

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  60/82

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  61/82

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  62/82

  Ca+ul II

  Pla* .% 6*#$i5i$% *u$)i*# al -ol*a4%i R;S; /u LR;C; a ?

  I*(o$a'i%

  ?;Cul%#%$% .%.at%

  Bol*a4a R;S; 6* 49$)t& .% JH a*i3 %)t% p%*)io*a$& >)%/$%ta$&? /u .oi/iliul 6*Bu/u$%,ti3 %)t% /&)&to$it&3 a49*. t$%i /opii ,i /i*/i *%po'i;

  S% i*t%$*%a1& la )%/'ia %.i/al& a Spitalului Cli*i/ Col%*ti*a p% .ata .% 2

  a$ti% 2J la o$%l% H /u .ia#*o)ti/ul : colic renal, litiaz biliar:,

  I.R.C. stadiulII.

  Moti4%l% i*t%$*&$ii"

  Moti4%l% p%*t$u /a$% -ol*a4a ):a p$%1%*tat la )pital )u*t" .u$%$i 6*

  $%#iu*%a lo-a$&3 po6aiu$i%3 *i/tu$i%3 )ta$% #%*%$al& alt%$at&3 a)t%*i% (i1i/&3

  pa$%)t%1ii 6* %-$%l% )up%$ioa$%;

  Di* .i)/u'iil% pu$tat% /u -ol*a4a $%i%)% /& " )ta$%a )&*&t&'ii (aili%i %)t% -u*& ,i

  *i/i u* %-$u al (aili%i *u a )u(%$it .% o -oal& .%$ato4%*%$i/& 6* a(a$& .% -olil% .i*

  /opil&$i%;

  Di* a*t%/%.%*t%l% -ol*a4%i $%i%)% /& a )u(%$it .%" :-olil%

  /opil&$i%i"

  :4a$i/%l&+

  :)/a$lati*&+

  :o$%io*;

  :)a$/i*& %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  63/82

  Bol*a4a lo/ui%,t% 6*t$:o /a)& /u pat$u /a%$%3 %)t% .% $%li#i% o$to.o

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  64/82

  La i*t%$*a$%3 la %

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  65/82

  :polaiu$i%+

  :.i)u$i%3 /tu$i%+

  :.%)=i.$ata$%+

  :.%(i/i%*'a .% a )% ali%*ta ,i =i.$ata+

  :#$%utat% 6* $%)pi$a'i%+

  :.ii*ua$%a i,/&$ilo$+

  :(%-$&;

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  66/82

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  67/82

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  68/82

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  69/82

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  70/82

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  71/82

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  72/82

  Ca+ul III

  Pla* .% 6*#$i5i$% *u$)i*# al -ol*a4%i T;A; /u I;R;C;

  a? I*(o$a'ii

  ;Cul%#%$%a .at%lo$

  Pa/i%*ta T;A; 6* 49$)t& .% @H .% a*i3 p%*)io*a$& >6*4&'&toa$%? /u

  .oi/iliul 6* Bu/u$%,ti3 %)t% /)&to$it&3 a$% u* /opil /a$% la $9*.ul lui %)t% /&)&to$it a49*.2 /opii;

  S% i*t%$*%a1& la )%/'ia M%.i/al& a Spitalului Cli*i/ Col%*ti*a p% .ata .% 2K

  a$ti% 2@ /u .ia#*o)ti/ul .% /oli/& $%*al& )t9*#&3 I;R;C; )ta.iul II;

  -? Moti4%l% i*t%$*&$ii

  Moti4%l% p%*t$u /a$% pa/i%*ta ):a i*t%$*at 6* )pital )u*t" .u$%$% 6* lo5a

  $%*al& )t9*#& /u i$a.i%$% p% u$%t%$3 polaiu$i% /u *i/tu$i%3 a)t%*i% (i1i/& ,i p)i=i/&;

  Di* a*t%/%.%*t%l% pa/i%*t%i $%i%)% /& 6* u$& /u a*i a (o)t op%$at& .%

  /ol%/i)t ,i 6* a(a$a -olilo$ .i* /opil&$i% *u a )u(%$it .% alt% a(%/'iu*i;

  /?A)p%/t% )o/ial%

  Lo/i%,t% 6*t$:u* apa$ta%*t /u 2 /a%$%3 al&tu$i .% )o'ul %i 6* 49$)t& .% J2

  .% a*i ,i .i)pu* .% u* /o*(o$t .%/%*t lo/ui-il /9t ,i at%$ial; E)t% .% *a'io*alitat%

  $o9*&3 $%li#i% o$to.o

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  73/82

  :)i)t% a)t%$o:a$ti/ula$ : i*t%#$u a*atoi/+

  :apa$at .i#%)ti4 : t$a*1it i*t%)ti*al p$%1%*t+

  :apa$at u$i*a$ : .u$%$i 6* lo5a $%*al& )t9*#& /u i$a.i%$% p% u$%t%$3 polaiu$i% /u *i/tu$i%+

  ECO : (i/at /u .i%*)iu*i a*t%$o po)t%$io$ o.%$at p% a-ii lo-i3 $i*i/=ii /u

  .ilata'ii /ali/%al%3 /ol%/i)t a-)%*t;

  Dia#*o)ti/ la i*t%$*a$%"

  :/oli/& $%*al&3 I;R;C; )ta.iul II+

  Dia#*o)ti/ la%

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  74/82

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  75/82

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  76/82

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  77/82

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  78/82

  CAPITOLL VI

  Conclu+ii

  P%*t$u 6*to/i$%a a/%)t%i lu/$&$i a luat 6* )tu.iu t$%i /a1u$i /u

  i*)u(i/i%*'& $%*al& /$o*i/& la t$%i p%$)oa*% /u 49$)t% %.ii3 /ultu$& .i(%$it&;

  I*#$i5i$il% NURSING )u*t )t$u/tu$at% p% /%l% *%4oi (u*.a%*tal% al%

  p%$)oa*%i ua*%3 )u-li*iat% 6* Co*/%ptul Vi$#i*%i %*.%$)o*3 /a$% p%$it a-o$.a$%a

  /%lo$ /i*/i .i%*)iu*i >-io:(i1i/o:p)i=o:)o/io:/ultu$al% ,i )pi$itual%? p%*t$u (i%/a$%

  *%4oi% a(%/tat&;

  P$o-l%%l% .%$i4& .i* a(%/ta$%a *%4oilo$ ,i i*t%*)itat%a /u /a$% )%

  a*i(%)t&3 )u*t l%#at% .% $%/%pti4itat%a (i%/&$%i (a'& .% -oal&3 .% )ta$%a #%*%$al& a

  o$#a*i)ului ,i .% )ta$%a p)i=i/&;

  Toat% /%l% t$%i pa/i%*t% )% p$%1i*t& la )pital p%*t$u .u$%$i 6* lo5%l% $%*al%3

  polaiu$i%3 *i/tu$i%3 p$ia pa/i%*t& a49*. .u$%$i 6* lo5%l% $%*al%3 polaiu$i% /u *i/tu$i%3

  a)t%*i%3 /%(al%%3 a%'%li+ a .oua pa/i%*t& p$%1i*t& .u$%$i 6* $%#iu*%a lo-a$&3

  polaiu$i%3 *i/tu$i%3 a)t%*i%3 /%(al%%3 pa$a)t%1ii 6* %-$%+ a t$%ia pa/i%*t& a/u1& .u$%$%

  6* lo5a $%*al& )t9*#& /u i$a.i%$% p% u$%t%$3 polaiu$i%3 *i/tu$i%3 a)t%*i% (i1i/&;

  I* toat% /%l% t$%i /a1u$i p$ia *%4oi% a(%/tat& %)t% N%4oia .% a %4ita p%$i/ol%l%3

  p$o-l%a a (o)t .u$%$%a /oli/ati4& p%$)i)t%*t& 6* lo5%l% $%*al%+ .%oa$%/% pa/i%*t%l% a4%au

  tul-u$&$i .% %i)i% u$i*a$& >polaiu$i%3 .i)u$i%3 *i/tu$i%?; A .oua *%4oi% a(%/tat& %)t%

  N%4oia .% a %lii*a 6* toat% /%l% t$%i /a1u$i; A t$%ia *%4oi% a(%/tat& %)t% N%4oia .% a

  %*'i*% T\ /o$pului 6* liit%l% *o$al% 6* p$iul /a1 a49*. /a p$o-l%& /$%,t%$%a

  t%p%$atu$ii /o$pului p%)t% liit%l% *o$al%+ ia$ 6* /%l%lalt% .ou& /a1u$i %)t% N%4oia .%

  a )% ali%*ta ,i =i.$ata .%oa$%/% pa/i%*t%l% p$%1%*tau .i(i/ult&'i 6* a )% ali%*ta ,i

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  79/82

  =i.$ata /o$%)pu*1&to$;

  Alt% *%4oi a(%/tat%"

  N%4oia .% a .o$i ,i a )% o.i=*i .ato$it& ipo)i-ilit&'ii .% a )% o.i=*i+

  N%4oia .% a $%)pi$a ,i a a4%a o -u*& /i$/ula'i% a49*. /a p$o-l%& #$%utat%a 6*$%)pi$a'i%+

  N%4oia .% a )% i,/a ,i a a4%a o -u*& po)tu$& a49*. /a p$o-l%& .ii*ua$%a i,/&$ilo$

  ipu)% .% -oal&;

  P$o-l%%l% /ou*% 6* /%l% t$%i /a1u$i"

  :.u$%$%a+

  :$i)/ul apa$i'i%i u*o$ /opli/a'ii+

  :tul-u$&$i .% %i)i% u$i*a$&+

  :.i(i/ultat%a .% a )% ali%*ta ,i =i.$ata /o$%)pu*1&to$+

  :ipo)i-ilitat%a .% a .o$i ,i a )% o.i=*i+

  :#$%utat%a 6* $%)pi$a'i%+

  :/$%,t%$%a t%p%$atu$ii p%)t% liit%l% *o$al%+

  :#$%utat%a 6* a )% 6-$&/a ,i .%1-$&/a+

  :.i(i/ultat% 6* a:,i a/o$.a 6*#$i5i$i i#i%*i/%;

  Su$)% .% .i(i/ultat% /ou*%"

  :.u$%$%+

  :o-o)%al&+

  :*%li*i,t%+

  :p$%1%*'a /al/ulului+

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  80/82

  :p$o/%) i*(%/'io)+

  :)l&-i/iu*%+

  :=i.$ata$% *%/o$%)pu*1&toa$%+ :(%-$&+

  :*%a//%pta$%a $olului .% -ol*a4+

  :)itua'i% .% /$i1&;

  O-i%/ti4%l% /ou*% p$opu)% p%*t$u 6*.%p&$ta$%a p$o-l%%lo$ p$i*/ipal%"

  :/o-at%$%a .u$%$ilo$+

  :*o$ali1a$%a i/'iu*iio$ ,i /o*t$olul .u$%$ii+

  :p$%4%*i$%a /opli/a'iilo$+

  :%/=ipa$%a =i.$o%l%/t$i/& ,i *ut$i'io*al&+

  :)/&.%$%a (%-$%i+

  :u,u$a$%a $%)pi$a'i%i+

  :-%*%(i/i%$%a .% u* *u&$ .% o$% .% )o* /o$%)pu*1&toa$%;

  E

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  81/82

  Gli/%i%+

  TQol+

  Bili$u-i*&+

  ADDIS+

  U$o/ultu$&+

  P$o-a .% /o*/%*t$a'i%+

  E

 • 7/25/2019 Ingrijirea Bolnavului Cu Insuficienta Renala Cronica - Licenta

  82/82

  BIBLIOGRAFIE

  CORNELIU BORUDEL Ma*ual .% M%.i/i*& I*t%$*&

  P%*t$u Ca.$%l% M%.ii:E.itu$a

  ALL

  LUCRETIA TITIRCA U$#%*'% %.i/o:/=i$u$#i/al%;

  Si*t%1%; E.itu$a M%.i/al&; HHK

  DR; GEORGETA AURELIA T%=*i/i )p%/ial% .% 6*#$i5i$% a

  BALTA -ol*a4ilo$3 E.itu$a Di.a/ti/& ,i

  ANTOANETA METAXATOS P%.a#o#i/&3 Bu/u$%,ti3 HK

  MARIA:OTILIA STNESCU

  LUCRETIA TITIRC

  AGLAIA ]O^SSI

  NICOLAE CRANGULESCU Ma*ual .% M%.i/i*& I*t%$*&

  Sp%/ialit&'i 6*$u.it% ,i 6*#$i5i$i

  paliati4%3 E.itu$a Bu/u$%,ti3 HHK;

  D$; VIOREL MATEESCU Ra.io.ia#*o)ti/3 Ra.iot%$api%

  CORNELIA NENCESCU ,i A*atoi% (u*/'io*al&;

  E.itu$a Bu/u$%,ti3 HH;

  LUCRETIA TITIRC B$%4ia$ .% %


Top Related