+ All Categories
Home > Documents > Training pentru Manageri

Training pentru Manageri

Date post: 01-Apr-2016
Category:
Upload: deklausen
View: 308 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
Description:
 
of 18 /18
Transcript
Page 1: Training pentru Manageri
Page 2: Training pentru Manageri

BINE TE-AM GĂSIT,

Am fondat De KLAUSEN acum mai bine de 20 ani,

din dorința de a sprijini managerii și oamenii de

vânzări să învețe rapid, usor și pragmatic și să

transfere noile cunoștințe în propria activitate și în

propria viață. Și astăzi mă călăuzește același crez, pe

mine și pe echipa mea.

Trăim în “anotimpul” schimbării, de la mediul

economic până la modificări ale modului de viață.

Adaptarea și Inovația au fost elemente de baza

ale evoluției noastre ca profesioniști și ca parteneri

de încredere pentru clienții noștri.

Experiența mi-a arătat că nu e necesar să reinventezi

întotdeauna roata, dar că aceasta poate fi mereu

îmbunătățită și împinsă spre noi și noi recorduri.

Esența adaptării noastre este reprezentată de progra-

mele Blended Learning - un rezultat a mii de ore de

studiu, a mii de ore de consultanță și training și a peste

10.000 de ore de practică managerială directă.

Astăzi suntem De KLAUSEN, Training Pentru Manageri

și Training De Vânzări. Ce au în comun?

Page 3: Training pentru Manageri

CUVÂNTÎNAINTE

1

Toate pornesc de la viziunea de a contribui la dezvol-

tarea unui mediu de afaceri armonios și profitabil, în

care oamenii să se simtă împliniți, prosperi și fericiți.

Ne asumăm ca prin ceea ce facem să creăm expe-

riențe noi de învățare, care să ducă la creșterea

performanțelor în afacerile clienților noștri și, în egală

măsură, să încurajeze dezvăluirea potențialului uman

dincolo de limite.

Îți mulțumesc pentru încrederea acordată,

Eliade Rotariu

Page 4: Training pentru Manageri

TRAINING

CONSULTANȚĂ

COACHING

TEAMBUILDING

BLENDED LEARNING

Page 5: Training pentru Manageri

SCURTISTORIC De KLAUSEN

2

ÎN VIZIUNEA DE KLAUSEN

O afacere sănătoasă este aceea care transformă

investiția inițială într-o sursă durabilă de prosperitate

și care, în dezvoltarea ei, devine o ocazie de creștere

profesională și personală pentru toți cei implicați.

PORTOFOLIUL DE SERVICII

De KLAUSEN ilustrează preocuparea noastră pentru

optimizarea atât a elementelor de structură organiza-

țională cât și a funcționării echipei.

Structura modulară De KLAUSEN permite abordarea

independentă de către fiecare departament a proble-

melor specifice sau unirea eforturilor pentru a da

soluții integrate.

MISIUNEA NOASTRĂ

Aducem plusvaloare mediului de afaceri și

managementului românesc printr-o abordare

profesională și inovativă a activităților de training și

consultanță.

Page 6: Training pentru Manageri

Human

Technology

BLENDEDLEARNING

Disciplină

Relevanță

Fluență

Feedback

Personalizare

Motivație

Mobilitate

Structură

Monitorizare & Control

Studiu pe cont propriu

Costuri reduse

Acumulare de cunoștințede nivel internațional

Page 7: Training pentru Manageri

Lecții video cu multe exemple concrete

și ușor de înțeles;

Blended Learning este un concept modern de

învățare, bazat pe combinarea mai multor metode

de instruire și învățare (online, video, audio).

Scopul principal este o acoperire mai eficientă a

nevoilor individuale de învățare (prin oferirea de

resurse și contexte variate) și, implicit, un beneficiu

mai consistent al trainingului pe termen lung.

Componentele programului Blended Learning

variază, în funcție de obiectivele organizaționale

și de strategia internă de dezvoltare a fiecărei

companii client.

BLENDEDLEARNING

3

Materiale de curs în format audio;

Materiale în format electronic, ce se pot descărca și

salva în calculatorul propriu sau se pot lista și îndosaria;

Webinarii online periodice, în care cursanții au

oportunitatea de a discuta direct cu trainerul;

Exerciții practice și teme de lucru pentru acasă,

proiecte individuale;

Forumuri de discuții;

Lucrul în pereche sau în echipe (sistem buddy);

Workshopuri față-în-față sau sesiuni de

facilitare periodice.

Page 8: Training pentru Manageri

M1 Instrumente de bază

M2 Organizația și echipa

M3 Marketing & Vânzări

M4 Management Financiar

M5 Resurse umane

M6 Coaching & Leadership

M7 Managementul procesului

de producție și calitate

Page 9: Training pentru Manageri

TRAININGPENTRU MANAGERI

4

MISIUNEA TRAINING PENTRU MANAGERI

este să contribuie semnificativ la abordarea

profesională a activității manageriale din România.

Ne dorim să sprijinim oamenii să învețe repede, ușor

și pragmatic și să transfere cunoștințele în practică,

în zona de Management.

TRAINING PENTRU MANAGERI

este construit pe 3 piloni principali pe care funcțio-

nează o companie (sistem, bani, oameni) și un pilon

complementar (calitate și producție).

PROGRAMUL DE TRAINING

este compus din 7 module, care pot fi implementate

în mod independent sau combinat. Durata fiecărui

modul este de 4 - 6 săptămâni.

SISTEMUL DE ÎNVĂȚARE

combină mai multe tehnici de instruire verificate

pe parcursul a miilor de ore de training realizate

(face-to-face, online, video, audio).

Page 10: Training pentru Manageri

Modulul 1

Modulul 2 - 7

Evaluare

Evaluare

Webinar/Workshop

START

ȘcoalaRezidențială

Evaluare

Page 11: Training pentru Manageri

PUNCTEDE INTERACȚIUNE

Testări inițiale și finale, precum și evaluări intermediare după fiecare modul în parte;

Contact direct cu trainerul prin intermediului workshop-urilor face-to-face organizate după parcurgerea fiecărui modul;

Urmărirea în mod sistematic a lecțiilor video, cu durată scurtă de 6-10 min., cu exemple practice și limbaj ușor de înțeles;

Rezumate audio în format CD după fiecare modul în parte, ce reamintesc esența lecțiilor urmărite;

Sisteme de lucru în pereche și în echipă, ce dezvoltă spiritul de colaborare și suport;

Proiecte, teme, lecții în format .pdf, transmise periodic prin email;

Coaching - supervizare directă, suport telefonic sau Skype.

Punctele de interacțiune cu participanții în program sunt:

Page 12: Training pentru Manageri

Lecția 1

Lecția 2

Lecția n

WebinarWorkshop

Evaluare

Page 13: Training pentru Manageri

CONSISTENȚĂ

Asigură un limbaj managerial comun pentru toată

echipa de conducere, indiferent de dimensiunea

acesteia.

COSTURI REDUSE

Investiție mai mică cu până la 70% față de trainingul

tradițional (economisirea bugetului de transport și

cazare).

FLEXIBILITATE

Cursanții își adaptează ritmul de parcurgere a cursului,

în funcție de propriul program și bioritm.

“Eu aleg CUM, CÂND și UNDE învăț”.

RELEVANȚĂ

Instrumentele și practicile asimilate sunt direct și

imediat aplicabile în activitatea curentă; asimilarea

unor practici eficiente pentru propria dezvoltare

personală și profesională; studii de caz din viața reală;

exerciții practice bazate pe experiența cursanților.

UȘOR DE IMPLEMENTAT

Necesită resurse minime tehnice și materiale.

PROGRAM INDIVIDUAL

Program adaptat și personalizat, conform obiectivelor

individuale și organizaționale.

BENEFICIILEPROGRAMULUI

Page 14: Training pentru Manageri

1. INSTRUMENTE DE BAZĂ PENTRU MANAGERI

Roluri manageriale (Fayol și Mintzberg) • Stabilirea obiectivelor SMART • Analiza SWOT • Diagrama Ishikawa •

Gândire laterală și brainstorming • Matricea de decizie • Regula 20/80 • Planul de acțiune • Controlul în planificare •

Reguli esențiale în Time Management • Prioritizarea activităților • Agenda electronică

2. LUCRUL CU ECHIPA ȘI ORGANIZAȚIA

Feedback-ul în comunicare • Ascultarea activă • Rolul întrebarilor în comunicare • Ședințe eficiente • Delegarea acti-

vităților • Managementul deciziilor • Motivarea oamenilor (Maslow, Herzberg, Vroom) • Motivarea nonfinanciară •

Stiluri de conducere • Managementul schimbării în organizație • Factori care influențează schimbarea

3. MARKETING ȘI VÂNZĂRI PENTRU MANAGERI

Mixul de marketing • Analiza pe 3 nivele • Analiza Anso� Matricea Boston • Procesul de marketing • Indicatori de

marketing • Harta vânzării • Baze de date în vânzări • Prospectarea • Managementul clienților • Indicatori de perfor-

manță în vânzări • Întâlnirea de vânzare • Tratarea obiecțiilor • Influența în vânzări • Activități conexe în vânzări

4. MANAGEMENT FINANCIAR

Reguli de bază în managementul financiar • Harta financiară • Profitul • Bugetul de venituri și cheltuieli • Cashflow •

Managementul stocurilor • Tipuri de costuri • Indicatori de performanță • Prag de rentabilitate • Indicatori financiari

5. MANAGEMENTUL PRACTIC AL RESURSELOR UMANE

Cultura organizațională • Ierarhia în organizații • Analiza postului • Fișa postului • Recrutarea oamenilor potriviți •

Interviul de angajare • Managementul talentelor • Inducția • Dezvoltarea angajaților • Interviul de plecare

PLATINUM7 MODULE

GOLD6 MODULE

SILVER4 MODULE

Page 15: Training pentru Manageri

6. COACHING ȘI LEADERSHIP

Coaching managerial • Mituri în coaching • Abilități de bază în coaching • Fereastra lui Johari •

Întrebarile și ascultarea activă în coaching • Abordarea structurată a sesiunii de coaching •

Feedback comportamental • Tehnici practice de coaching în management • Despre conducători

și leadership • Formula leadershipului • Motivarea și automotivarea în leadership • Viziune și

acțiune • Modele de leadership

7. PRODUCȚIE ȘI CALITATE

Eficientizarea activității proprii • Planificare și prioritizare • Fluxul de informații. Înțelegerea proce-

selor • Conversații dificile sau cum să comunici eficient • Scăderea rezistenței la schimbare •

Procesul de învățare • Cum să îi înveți pe ceilalți lucruri noi • Planul de învățare • Evaluarea învățării

în practică • Implementarea unui sistem simplu de învățare la locul de muncă • Rezolvarea

problemelor • Recunoașterea și corectarea problemelor • Asumarea erorilor și capacitatea de a

identifica erorile • Tehnici de rezolvarea problemelor (“problem solving”) • Calitatea în activitatea

de producție Standarde și Proceduri • Total Quality Management • Principiile de bază: Lean, Six

Sigma, 5S • Filozofia Kaizen • Îmbunatățirea continuă

PREZENTAREAMODULELOR

Page 16: Training pentru Manageri

Cu sute de vieți și milioane de dolari în joc la fiecare decolare a unui avion, Universal Alloy Corporation ia în serios

angajamentul excelenței în fabricarea pieselor pentru industria aeronautică. Tocmai de aceea am implementat pentru toată

echipa de management, inclusiv pentru angajații implicați în procesul de producție, programul "Training pentru Manageri"

care a contribuit substanțial la crearea unui limbaj comun și dezvoltarea abilităților manageriale. Recomandăm acest sistem

inovativ de training și certificăm aplicabilitatea conceptelor prezentate de Dl. Eliade Rotariu.

Kinga Rădulescu - Szabo / Manager Resurse Umane, Universal Alloy Corporation

În urma implementării programului ”Training Pentru Manageri”, oferit farmaciștilor diriginți din farmaciile Catena, nivelul de

cunoștințe teoretice și practice a cursanțiilor s-a îmbunătățit considerabil, fiind astfel posibilă creșterea eficienței activității

manageriale și atingerea unor noi standarde de performanță a companiei noastre.

Claudia Pop / Director, Fildas Trading

Îl cunoaștem pe Eliade Rotariu de câțiva ani și îl găsim ca fiind o bună sursă de informare în relație/legătură cu dezvoltarea

organizațională. De asemenea, este un profesionist, un om entuziast și dedicat intereselor clientului. Noi am întâmpinat

provocări reale în urma unei fuziuni, fiind legate de înțelegerea și gestionarea diferențelor de abordare și stil managerial.

De KLAUSEN ne-a ajutat atât să conturăm programul de integrare cât și să îl implementăm. Ca parte integrantă a echipei,

Eliade Rotariu a jucat un rol vital în direcționarea acestei provocări către succes.

Silvia Fodor / Director Executiv, Euro Gsm

Page 17: Training pentru Manageri

În cadrul Italsofa, accentul a căzut mereu pe productivitate și pe calitatea produselor noastre. Pentru că atunci când construiești

o afacere dezvolți, de fapt, oamenii care lucrează în aceea companie, am decis să implementăm programul “Training Pentru

Manageri” în Italsofa, cu aproape 100 de manageri. Acest training duce la o mai bună colaborare a tuturor departamentelor din

organizație și la o eficientizare a muncii managerilor noștri, dar și a subordonaților lor.

Recomandăm cu căldură acest program inovativ de training tuturor copaniilor care doresc să atingă sau să mențină un nivel

înalt de performanță managerială.

Ioana Hotea / Director Resurse Umane Italsofa

Am ajuns la 5 ani de colaborare cu De KLAUSEN, iar faptul că în tot acest timp am menținut și diversificat portofoliul de

training susținut de această companie este o dovadă de profesionalism din partea lor. Training-ul și consultanța de care am

avut parte a contribuit semnificativ la îmbunătățirea viziunii și comportamentului privind calitatea al echipelor care au luat

parte la cursuri. Nu putem decât să le mulțumim și să recomandăm cu toată căldura această companie care dorește cu

adevărat să dezvolte afaceri prin oameni.”

Roxana Bandila / Head of Personnel, Management Development Department, E.ON Servicii

Deși programul “Training Pentru Manageri” nu este personalizat pentru compania Ambient, am ales să-l implementăm pentru

că am constatat că fiecare modul tratează excelent provocările activității manageriale. Materialele puse la dispoziție în cadrul

modulelor de training asigură accesul imediat la tehnici și metode de eficientizare a activității managerilor, iar secțiunile video

facilitează buna înțelegere a materialului într-un mod prietenos și ușor de asimilat.

Călin Șomcutean / Director Vânzări Ambient

Page 18: Training pentru Manageri

OFFLINE

Cluj-Napoca, Universității 1 / 30

T/F + 40 264 460 046

ONLINE

[email protected]

www.trainingpentrumanageri.ro


Recommended