+ All Categories
Home > Documents > TEZE DE DOCTORAT CUPRINS 0 GENERALITĂŢI ...

TEZE DE DOCTORAT CUPRINS 0 GENERALITĂŢI ...

Date post: 28-Jan-2017
Category:
Upload: doquynh
View: 366 times
Download: 19 times
Share this document with a friend
397
TEZE DE DOCTORAT 3 CUPRINS 0 GENERALITĂŢI ................................................................................................ 7 004 Calculatoare. Prelucrarea datelor ................................................................ 8 008 Civilizaţie. Cultură.................................................................................... 23 06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii ................................................ 24 070 Ziaristică ................................................................................................... 25 1 FILOZOFIE....................................................................................................... 26 11/12 Metafizică .............................................................................................. 28 14 Sisteme filozofice ....................................................................................... 29 159.9 Psihologie .............................................................................................. 34 16 Logică. Teoria cunoaşterii .......................................................................... 39 17 Morală. Etică .............................................................................................. 40 2 RELIGIE............................................................................................................ 41 23/28 Religie creştină ...................................................................................... 43 29 Religii necreştine ........................................................................................ 52 3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE ..................................... 52 311/314 Statistică. Demografie ....................................................................... 52 316 Sociologie ................................................................................................. 54 32 Politică ........................................................................................................ 56 323.1 Minorităţi naţionale ............................................................................... 56 327 Politică externă ......................................................................................... 58 328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice................................... 59 33 Economie .................................................................................................... 59 331 Muncă ....................................................................................................... 64 332 Economie teritorială. Proprietate .............................................................. 66 334 Forme de organizare şi cooperare în economie ........................................ 68 336 Finanţe ...................................................................................................... 70 338 Situaţie economică. Politică economică ................................................... 79 339 Comerţ ...................................................................................................... 90 34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă ................................................................ 106 35.0/354 Administraţie publică ..................................................................... 121 355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară ......................................................... 122 36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului ............................................. 122 37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber ............................................................. 126 39 Etnografie. Folclor .................................................................................... 133 4 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ 5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE ...................................................... 135 502/504 Ştiinţa mediului înconjurător ........................................................... 135 51 Matematică ............................................................................................... 139 52 Astronomie. Geodezie .............................................................................. 152 53 Fizică ........................................................................................................ 153 54 Chimie ...................................................................................................... 165 55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie ......................................................... 180 56 Paleontologie ............................................................................................ 190 57 Biologie .................................................................................................... 191 58 Botanică .................................................................................................... 202 59 Zoologie.................................................................................................... 205 6 ŞTIINŢE APLICATE ..................................................................................... 208 61 Medicină ................................................................................................... 208 611/612 Anatomie şi fiziologie ..................................................................... 209 613/614 Igienă ............................................................................................... 212 615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie ................................................. 222 616/618 Patologie .......................................................................................... 236 619 Medicină veterinară ................................................................................ 344 62 Tehnică. Inginerie ..................................................................................... 364 620 Materiale. Merceologie. Energetică ........................................................ 373 621 Construcţii de maşini. Electrotehnica ..................................................... 376 622 Industria minieră ..................................................................................... 412 623 Tehnică militară ...................................................................................... 419 624/627 Construcţii ....................................................................................... 422 628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului ................................................... 431 629 Tehnica mijloacelor de transport ............................................................ 435 63 Agricultură................................................................................................ 441 630 Silvicultură ............................................................................................. 443 631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură .......................................... 445 636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit ........................................................................................................... 482 65 Management. Conducere şi organizare..................................................... 493 654 Telecomunicaţii ...................................................................................... 523 656 Transporturi. Servicii poştale.................................................................. 524 657 Contabilitate............................................................................................ 525 659 Publicitate. Informaţii ............................................................................. 529 66/68 Industrii şi meserii diverse................................................................... 529 69 Materiale şi tehnologii în construcţii ........................................................ 553
Transcript

TEZE DE DOCTORAT 3

CUPRINS

0 GENERALITĂŢI................................................................................................ 7 004 Calculatoare. Prelucrarea datelor................................................................ 8 008 Civilizaţie. Cultură.................................................................................... 23 06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii ................................................ 24 070 Ziaristică ................................................................................................... 25

1 FILOZOFIE....................................................................................................... 26 11/12 Metafizică .............................................................................................. 28 14 Sisteme filozofice ....................................................................................... 29 159.9 Psihologie .............................................................................................. 34 16 Logică. Teoria cunoaşterii .......................................................................... 39 17 Morală. Etică .............................................................................................. 40

2 RELIGIE............................................................................................................ 41 23/28 Religie creştină ...................................................................................... 43 29 Religii necreştine ........................................................................................ 52

3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE ..................................... 52 311/314 Statistică. Demografie ....................................................................... 52 316 Sociologie ................................................................................................. 54 32 Politică ........................................................................................................ 56 323.1 Minorităţi naţionale ............................................................................... 56 327 Politică externă ......................................................................................... 58 328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice................................... 59 33 Economie.................................................................................................... 59 331 Muncă ....................................................................................................... 64 332 Economie teritorială. Proprietate .............................................................. 66 334 Forme de organizare şi cooperare în economie ........................................ 68 336 Finanţe ...................................................................................................... 70 338 Situaţie economică. Politică economică ................................................... 79 339 Comerţ ...................................................................................................... 90 34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă ................................................................ 106 35.0/354 Administraţie publică ..................................................................... 121 355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară......................................................... 122 36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului ............................................. 122 37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber ............................................................. 126 39 Etnografie. Folclor.................................................................................... 133

4 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE...................................................... 135 502/504 Ştiinţa mediului înconjurător ........................................................... 135 51 Matematică ............................................................................................... 139 52 Astronomie. Geodezie .............................................................................. 152 53 Fizică ........................................................................................................ 153 54 Chimie ...................................................................................................... 165 55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie......................................................... 180 56 Paleontologie ............................................................................................ 190 57 Biologie .................................................................................................... 191 58 Botanică .................................................................................................... 202 59 Zoologie.................................................................................................... 205

6 ŞTIINŢE APLICATE ..................................................................................... 208 61 Medicină ................................................................................................... 208 611/612 Anatomie şi fiziologie ..................................................................... 209 613/614 Igienă ............................................................................................... 212 615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie................................................. 222 616/618 Patologie .......................................................................................... 236 619 Medicină veterinară ................................................................................ 344 62 Tehnică. Inginerie..................................................................................... 364 620 Materiale. Merceologie. Energetică........................................................ 373 621 Construcţii de maşini. Electrotehnica ..................................................... 376 622 Industria minieră..................................................................................... 412 623 Tehnică militară ...................................................................................... 419 624/627 Construcţii ....................................................................................... 422 628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului................................................... 431 629 Tehnica mijloacelor de transport ............................................................ 435 63 Agricultură................................................................................................ 441 630 Silvicultură ............................................................................................. 443 631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură .......................................... 445 636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit ........................................................................................................... 482 65 Management. Conducere şi organizare..................................................... 493 654 Telecomunicaţii ...................................................................................... 523 656 Transporturi. Servicii poştale.................................................................. 524 657 Contabilitate............................................................................................ 525 659 Publicitate. Informaţii ............................................................................. 529 66/68 Industrii şi meserii diverse................................................................... 529 69 Materiale şi tehnologii în construcţii ........................................................ 553

TEZE DE DOCTORAT 5

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT....................................... 555 71 Urbanism .................................................................................................. 557 72 Arhitectură ................................................................................................ 559 73/76 Arte plastice. Desen tehnic .................................................................. 562 77 Fotografie ................................................................................................. 566 78 Muzică ...................................................................................................... 567 791/792 Arta spectacolului ............................................................................ 582 796/799 Sport ................................................................................................ 584

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ........................................... 588 81 Lingvistică ................................................................................................ 588 811 Limbi individuale ................................................................................... 590 811.135.1 Limba română ............................................................................... 599 82.09 Critică şi istorie literară ....................................................................... 601 821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză............................................. 602 821.112.2 Literatură germană........................................................................ 605 821.131.1 Literatură italiană.......................................................................... 606 821.133.1 Literatură franceză ........................................................................ 606 821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă........................................ 609 821.135.1 Literatură română.......................................................................... 609 821.14 Literatură greacă ................................................................................ 614 821.16 Literaturi slave................................................................................... 614 821.511.141 Literatură maghiară................................................................... 616

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................ 617 902/904 Arheologie. Preistorie ...................................................................... 617 91 Geografie .................................................................................................. 619 913(498) Geografia României ....................................................................... 624 929 Biografii. Genealogie. Heraldică ............................................................ 625 930 Ştiinţa istoriei.......................................................................................... 626 94(100) Istorie universală .............................................................................. 626 94(3) Istorie antică......................................................................................... 627 94(4/9) Istoria pe ţări individuale .................................................................. 628 94(498) Istoria României............................................................................... 631

INDEX DE NUME ............................................................................................. 633

INDEX DE TITLURI......................................................................................... 711

INDEX DE EDITURI ........................................................................................ 791

6 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

TEZE DE DOCTORAT 7

0 GENERALITĂŢI

1 - DAVIDEANU, CONSTANTIN A. Liberul arbitru şi concordia creştină în gândirea lui Erasm din Rotterdam : teză de doctorat / Davideanu A. Constantin ; cond. şt.: prof. univ. dr. Titus Raveica. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 249 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Al. Ioan Cuza-Iaşi. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 232-248. [7.00] lei. 009(492) Erasmus de Rotterdam,D. 929 Erasmus de Rotterdam,D. 043

DL: 2007/42370 2 - RADOSAV, MARIA. Carte şi tipar evreiesc în nordul Transilvaniei : secolele XVIII-XX : teză de doctorat / drd. Maria Radosav ; prof. dr. Moshe Idel..., prof. dr. Ladislau Gyemant... - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. 2 vol. (439 ; 306 f.) ; 30 cm. Bibliogr. f. 250-261. Indice. [21.00] lei (T+A). 002(=411.16)(498.4)"17/19" 655(=411.16)(498.4)"17/19" 043

DL: 2008/44111

8 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

004 Calculatoare. Prelucrarea datelor

3 - BĂRCAN, VICTOR-GHEORGHE. Sisteme de asistare a deciziilor în domeniul financiar - bancar : teză de doctorat / doctorand: Victor-Gheorghe Bărcan ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dan Racoviţan. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 172 f. : schem., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Fa Bibliogr. f. 145-157. [4.00] lei. 004:336.71 004.891:336.71 043

DL: 2007/42631 4 - BÂRLĂDEANU, EMILIAN. Analiza şi conducerea sistemelor informatice integrate destinate întreprinderilor distribuite : teză de doctorat / ing. Emilian Bârlădeanu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Sergiu Stelian Iliescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006. 170, III, [12] p. : fig., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica din Bucureşti. Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Bibliogr. p. I-III. [4.00] lei. 004:334.7+65.012.4 043

DL: 2007/43166 5 - BRUDIU, ILEANA. Sistem informatic pentru evaluarea genetică a caracterelor productive la taurine : teză de doctorat / drd.: ing. Ileana Brudiu ; cond. şt.: prof. dr. Ionel Jian. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. 138 f. : schem., tab. ; 30 cm. + 1 CD. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Timişoara. Facultatea Automatică şi Calculatoare. Departamentul Calculatoare. Bibliogr. f. 132-138. [5.00] lei. 004:575.2:636.2(0.034) 043

DL: 2007/43135

TEZE DE DOCTORAT 9

6 - BUCERZAN, DOMINIC. Securitatea informaţiei economice în reţele de calculatoare : teză de doctorat / Dominic Bucerzan ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 219, [37] f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Bibliogr. f. 209-219. [7.50] lei. 004.056.55:004.004.73:33 043

DL: 2007/42515 7 - BUCHMANN, ROBERT. Contribuţii la conceperea, proiectarea şi realizarea afacerilor pe Internet : teză de doctorat / drd. Buchman Robert Andrei ; cond. doct.: prof. univ. dr. Niţchi Ştefan Ioan. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2004. 283 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Ştiinţe Economice. Catedra de Informatică Economică. Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 257-264. [8.50] lei. 004.738.5:336 043

DL: 2007/41949 8 - CĂLIN, CLAUDIU FLORIN. Structurarea si protecţia datelor într-o reţea informatică interbancară : teză de doctorat / Claudiu-Florin Călin ; cond. şt.: prof. univ. dr. Pavel Năstase. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 193 p. : tab., fig. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Bibliogr. p. 186-193. [6.00] lei. 004.056.5:336.7(498) 004.49 043

DL: 2007/43190

10 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

9 - CĂRUŢAŞU, GEORGE. Contribuţii privind integrarea sistemelor de producţie în cadrul conceptului de Întreprindere virtuală : teză de doctorat / ing. George Căruţaşu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Traian Aurite. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 179 f. : graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica din Bucureşti. Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice. Catedra de Maşini şi Sisteme de Producţie. Bibliogr. f. 169-176. [5.50] lei. 004:658.5+334.7 043

DL: 2007/42745 10 - CHIRILĂ, EMIL. Sistemul informaţional al costurilor în construcţii - montaj : teză de doctorat / drd. Chirila Emil ; coord. şt.: prof. univ. dr. Iacob Petru Pântea. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 396 f. : tab. ; 30 cm + 1 vol. anexă (91 f.). Antetitlu: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca. Bibliogr. f. 386-396. [14.00] lei (T+A). 004:657.471:624 043

DL: 2007/43385 11 - CHIVU, CĂTĂLIN IULIAN. Contribuţii privind procesarea semnalelor vocale : teză de doctorat / [doctorand]: ing. Cătălin-Iulian Chivu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Costică Niţu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006. 266 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea Automatică şi Calculatoare. Bibliogr. f. 195-205. [8.00] lei. 004.934 043

DL: 2008/44075

TEZE DE DOCTORAT 11

12 - COMEŞ, DANIELA. Contribuţii la optimizarea sistemelor de conducere a proceselor de afaceri : teză de doctorat / drd.: ing. Daniela Comeş ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Aurelian Mihai Stănescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 334 p. : graf., shem., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Bibliogr. f. 242-248. [5.00] lei. 004:65.012.4:336 043

DL: 2007/42866 13 - ÉLTHES ZOLTÁN. Contribuţii la conceperea, proiectarea şi implementarea unui sistem informatic în domeniul energetic : teză de doctorat / doctorand: Zoltán Élthes ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ştefan Niţchi. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 242 p. : fig. color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. p. 233-242. [4.00] lei. 004:621.311 007:621.311 043

DL: 2007/42629 14 - GĂLEŢEANU, GABRIEL. Reţele neuronale aplicate în modelarea sistemelor economice : teză de doctorat / Gabriel Găleţeanu ; coord. şt.: prof. univ. dr. Emil Scarlat. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 197, [19] f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Rez. în lb. română şi engleză. [6.00] lei. 004.032.26:33 043

DL: 2007/42566

12 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

15 - GEMAN, OANA. Contribuţii la utilizarea parametrilor şi metodelor neliniare în sisteme bazate pe cunoştinţe, cu aplicaţii medicale : teză de doctorat / drd.: bioinginer Oana Geman ; cond. şt.: prof. dr. ing. Horia-Nicolai Teodorescu.. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. 271 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii. Bibliogr. p. 216-230. [8.00] lei. 004:61 517.957:61 043

DL: 2007/43154 16 - GHEORGHE, SERGIU. Sistem expert de autotest şi diagnoză pentru echipamentele de tracţiune urbană : teză de doctorat / drd.: ing. Sergiu August Gheorghe ; cond. şt.: prof. dr. ing. Mihai Octavian Popescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. [191] f. : fig. în parte color, schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Politehnica" din Bucureşti. Facultatea de Inginerie Electrică. Bibliogr. 4 f. [6.00] lei. 004.891.3:621.33 043

DL: 2007/42928

TEZE DE DOCTORAT 13

17 - GRECU, HORIA. Content based image retrieval : an attention-monitoring approach = Indexarea imaginilor pe bază de conţinut : o abordare bazată pe monitorizarea atenţiei : teză de doctoratpentru obţinerea titlului de doctor inginer în domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, specializarea Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii / autor: ing. Horia Grecu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Vasile Buzuloiu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006. IV, 202 f. : fig. în parte color, graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Text în lb. engleză. Bibliogr. f. 186-202. [6.00] lei. 004.932 043

DL: 2008/44097 18 - HAMBURG, ADRIAN. Data flow optimization in wireless LAN : teză de doctorat / ing. Adrian Hamburg ; cond. şt.: prof. dr. ing. Dan Galea. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. IV, 135 f. : fig., tab. ; 30 cm. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. f. 130-135. [4.00] lei. 004.382.73 004.732 043

DL: 2007/43370 19 - ICHIM, LORETTA. Prelucrarea automată a datelor cu aplicaţii în virusologie : teză de doctorat / doctorand: Loretta Ichim ; cond. şt.: prof. dr. ing. Radu Dobrescu, dr. Oswald Hörer. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006. 168 f. : fig. în parte color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Bibliogr. f. 158-168. [7.00] lei. 004.62:578.7 043

DL: 2007/43178

14 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

20 - IVANOVICI, LAURENŢIU-MIHAIL. Network quality degradation emulation : an FPGA-based approach to application performance assessment : teză de doctorat / Laurenţiu-Mihail Ivanovici ; cond. şt.: prof. Vasile Buzuloiu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006. XII, 145 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Bibliogr. f. 139-145. [4.50] lei. 004.7 043

DL: 2007/43466 21 - MAXIM, CORNELIA. Comunicarea organizaţională şi managerială la nivel microeconomic : abordare cibernetică-economică : teză de doctorat / drd.: Cornelia Maxim ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Eugen Ţigănescu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 319 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică Statistică şi Informatică Economică. Bibliogr. f. 315-319. [7.00] lei. 004:65+65.012.4:316.77:33 043

DL: 2007/42764 22 - MEIROŞU, CĂTĂLIN. Aplicaţii de timp real ale reţelelor Ethernet în experimentul ATLAS : teză de doctorat = Ethernet networks for real-time use in the ATLAS experiment : [doctoral thesis] / drd.: ing. Cătălin Meiroşu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Vasile Buzuloiu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 136 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" din Bucureşti. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Bibliogr. p. 129-136. [3.00] lei. 004.732 004.42 ATLAS 043

DL: 2007/42934

TEZE DE DOCTORAT 15

23 - MITROFAN, OLESEA. Contribuţii la realizarea unui sistem informaţional pentru monitorizarea factorilor de mediu : teză de doctorat / drd.: ing. Olesea Mitrofan ; cond. şt.: prof. dr. ing. Petre Iuliu Dragomir. - Bucureşti : Universitatea Tehnică de Construcţii, 2005. 118, XIII f. : fig., graf., h. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. Facultatea de Geodezie. Bibliogr. f. 115-118. [4.00] lei. 004:91 043

DL: 2007/42437 24 - MUNTEANU, DORU-PETRU. Contribuţii la elaborarea metodelor de recunoaştere a vorbirii în limba română : teză de doctorat / lt. ing. Doru-Petru Munteanu ; cond. şt.: col.(r) prof. dr. ing. Eugeniu Oancea. - Bucureşti : Ministerul Apărării Naţionale, 2006. 162 f. : graf. color ; 30 cm. Antetitlu: România. Ministerul Apărării Naţionale. Academia Tehnică Militară. Bibliogr. f. 154-162. [5.00] lei. 004.934:811.135.1 043

DL: 2007/42723 25 - MUREŞAN, RAUL CRISTIAN. Modele neuronale avansate pentru procesarea corticală : de la om la maşină : teză de doctorat / doctorand: Mureşan Raul Cristian ; îndrum. şt.: prof. dr. ing. Ignat Iosif. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. 412 p. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Specializarea Calculatoare. Conţine şi rezumatul tezei de doctorat în lb. engleză. Bibliogr. f. 325-334. [10.00] lei. 004.032.26 004.93 043

DL: 2007/43377

16 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

26 - NEGREA, TEODOR MIHAI. Analiza comparativă a principalelor echipamente informatice multimedia şi aplicaţii ale acestora în învăţământul economic : teză de doctorat / Negrea Teodor Maihai ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Stanciu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 323 f. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Comerţ. Specializarea Merceologie. Bibliogr. f. 314-323. [7.00] lei. 004.032.6 004.65:33 043

DL: 2007/42763 27 - OLTEAN, ALEXANDRA DANA. Contribuţii la proiectarea interconexiunilor multi-Gigabit cu aplicaţii la comutatoarele în tehnologie 10 Gigabit Ethernet : teză de doctorat = Design and qualification of the interconnect for a high-performance modular 10 Gigabit Ethernet switch : [doctoral thesis] / drd.: ing. Alexandra Dana Oltean ; cond. şt.: prof. dr. ing. Vasile Buzuloiu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006. 150 p. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Text în lb. engleză. Bibliogr. p. 143-150. [4.50] lei. 004.714 043

DL: 2007/43455

TEZE DE DOCTORAT 17

28 - ONCICĂ, TIBERIU. Sistem informatic pentru asistarea deciziilor în antiterorism : teză de doctorat / drd. Oncică Tiberiu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Lascu Rîcu. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2005. [3], 198, [19] f. : schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. f. 193-198. [7.00] lei. 004.056:004.738.5 323.28:004 043

DL: 2007/42545 29 - ONIGA, ŞTEFAN. Sistem senzorial pentru recunoaşterea gesturilor unei mâini utilizând reţele neuronale implementate în FPGA : teză de doctorat / drd.: ing. Ştefan Oniga ; cond. şt. prof. dr. ing. Virgil Tiponuţ. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. IV, 214 p. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" din Timişoara. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii. Departamentul de Electronică aplicată. Bibliogr. p. 173-186. [6.00] lei. 004.032.26 004.332.34 043

DL: 2007/42497 30 - OPRIŞAN, DRAGOŞ. Sistem informatic pentru managementul şi analiza profitabilităţii clienţilor de carduri : teză de doctorat / doctorand: ing. Dragoş Oprişan ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Gheorghe Dodescu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 141, 54 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Bibliogr. f. 134-141. [6.00] lei. 004:65.012.4:336.717.13 043

DL: 2007/42569

18 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

31 - POPA, LAURA. Model de organizare a sistemului informaţional financiar-contabil în societăţile de servicii de investiţii financiare : teză de doctorat / drd. Popa Laura ; cond. şt.: prof. univ. dr. Oprea Călin. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. [3], 264 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitate şi Informatica de Gestiune. Bibliogr. f. 260-264. [8.00] lei. 004:336:334.7(498) 004:657:334.7(498) 043

DL: 2007/42589 32 - POPA, MARIUS EMANUEL. Tehnici şi metode de evaluare a calităţii datelor : teză de doctorat / drd. Marius Emanuel Popa ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Ivan. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 290, [29] f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Bibliogr. 11 f. [7.00] lei. 004.65:658.562 004.22:658.562 043

DL: 2007/42872 33 - PORUMB, COSMIN. Contribuţii la dezvoltarea aplicaţiilor multimedia distribuite : teză de doctorat / ing. Cosmin Porumb ; cond. şt.: prof. dr. ing. Aurel Vlaicu. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. 149 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii. Bibliogr. p. 145-149. [4.00] lei. 004.032.6 043

DL: 2007/41594

TEZE DE DOCTORAT 19

34 - RARĂU, ANCA ELENA. Paradigma multifaţetă : suport pentru dezvoltarea aplicaţiilor senzitive la context : teză de doctorat / ing. Anca Elena Rarău ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ioan Salomie. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2006. VIII, 168 f. : fig. în parte color, graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Conţine şi rezumatul tezei în lb. engleză. Bibliogr. 113-123. [5.00] lei. 004.382.73 004.451.45 004.045 043

DL: 2007/43368 35 - SARCHIZ, CĂLIN. Cercetări privind utilizarea sistemelor expert în sistemele de management al calităţii : teză de doctorat / ing. ec. Călin Sarchiz ; cond. şt.: prof. dr. ing. ec. Ioan Abrudan. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. 187, [13] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Construcţii de Maşini. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 179-187. [6.00] lei. 004.891:65.012.4+658.62.018.2 043

DL: 2007/43467

20 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

36 - SITAR-TĂUT, DAN-ANDREI. Baze de date distribuite : teză de doctorat / doctorand: Dan-Andrei Sitar-Tăut ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ştefan I. Niţchi. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 264 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor. Catedra de Informatică Economică. Bibliogr. f. 253-264. [6.00] lei. 004.65:004.75 043

DL: 2007/42630 37 - STANCU, ŞTEFAN-NICOLAE. Reţele de date pentru detectorul Atlas LHC: cerinţe, proiectare, validare : teză de doctorat = Networks for the ATLAS LHC detector : requirements, design and validation / drd.: ing. Ştefan-Nicolae Stancu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Vasile Buzuloiu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. XV, 133 p. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Text în lb. engleză. Bibliogr. p. 119-124. [4.00] lei. 004.7:539.1.074 043

DL: 2007/43465 38 - STRÎMBEI, CĂTĂLIN. Modalităţi de organizare a datelor în sistemele informaţionale economice : teză de doctorat / Cătălin Strîmbei ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Oprea. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2006. 288 f. : graf., schem. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bibliogr. f. 268-276. [6.00] lei. 004.65 004:33 043

DL: 2007/43082

TEZE DE DOCTORAT 21

39 - ŞOVA, IOAN. Aplicaţii ale agenţilor inteligenţi în sisteme informatice bazate pe cunoştinţe : teză de doctorat / drd.: asist. ing. Ioan Şova ; cond. şt.: prof. dr. ing. Dan Gâlea. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. 192 f. : schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Bibliogr. f. 159-168. [6.00] lei. 004.8 043

DL: 2007/43136 40 - TOMA, LIVIU. Contributions on stereo vision 3D accurate measurements : PhD thesis / eng. Liviu Toma jr. ; scientific coord.: prof. dr. eng. Alimpie Ignea. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. IV, 167 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: University "Politehnica" of Timişoara. Faculty of Electronics and Telecomunications. Bibliogr. f. 131-140. [5.00] lei. 004.42 3D 043

DL: 2007/41600 41 - UCENIC, CAMELIA IOANA. Research concerning the applications of the neural networks with Fuzzy inference system in the investigation of the business environment evolution : PhD thesis / Camelia Ioana Ucenic ; cond. şt.: prof. dr. Ioan Abrudan, prof. dr. Anca Borza. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. 347 p. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Technical University Cluj Napoca = Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Construcţii de Maşini. Bibliogr. p. 309-330 şi la sfârşitul cap. [10.00] lei. 004.032.26:510.22:62(498) 043

DL: 2007/42474

22 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

42 - UDRESCU-MILOSAV, MIHAI. Quantum circuits engineering : efficient simulation and reconfigurable quantum hardware : November 25, 2005 : ph. d. thesis / Mihai Udrescu-Milosav... ; advisor: prof. Mircea Vlăduţiu. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. XVIII, 156 p. : fig. ; 30 cm. Bibliogr. p. 149-156. [4.50] lei. 530.145 004.42 CAD 004.896 043

DL: 2007/43329 43 - UNGUREANU, RADU-ALEXANDRU. Contribuţii privind sistemele informatice geografice : teză de doctorat / doctorand: ing. Radu-Alexandru Ungureanu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Costică Niţu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 268 f. : fig., graf., plan ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Bibliogr. f. 257-260. [6.00] lei. 004:91 043

DL: 2007/43164 44 - VÂJÂEAC, CORNEL. Sisteme neurogenoexpert aplicabile în conducerea activităţilor economico-inginereşti : teză de doctorat / ing. Vâjâeac Cornel ; coord. şt.: prof. dr. ing. A. Carabulea. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2006. 409 p. : fig., schem. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Transilvania" Braşov. Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. Catedra automatică. Bibliogr. p. 403-409. [12.00] lei. 004.891:65.012.4:621.3 043

DL: 2008/44088

TEZE DE DOCTORAT 23

008 Civilizaţie. Cultură

45 - COVALCIC, MARIUS. Petru Movilă şi raporturile slavilor de est cu Ţările Române : teză de doctorat / drd.: preotm Covalcic Marius ; îndr. şt.: prof. univ. dr. Onufrie Vinţeler. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. VIII, 267 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Litere. Bibliogr. f. 231-243. Index. [7.00] lei. 281.93 Petru Movilă:008(498.3+498.1)+008(=161)"16" 929 Petru Movilă 043

DL: 2007/42685 46 - LIHACIU, IOAN. Viaţa culturală a unei metropole de provincie : Cernăuţi 1848 - 1918 : teză de doctorat = Das kulturelle Leben einer Provinzmetropole : Czernowitz 1848-1918 = dissertation / candidat: Ioan-Constantin Lihaciu ; cond. şt.: prof. dr. Andrei Hoişie. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 234 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi. Facultatea de Litere. Text în lb. germană. Bibliogr. f. 211-219. [6.00] lei. 008(498 Cernăuţi)"1848/1918" 043

DL: 2007/42186

24 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

47 - MÁRQUEZ-GARCÍA, MARGOT. Aspecte psihosociale ale globalizării : studiu transcultural România - Venezuela : teză de doctorat / drd.: Margot Márquez García ; coord.: prof. dr. Horia d. Pitariu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. 161 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Bibliogr. f. 139-150. [5.00] lei. 008(498+87) 043

DL: 2008/44163 48 - PETROVAI, ION. Valori culturale ucrainene în contextul spiritual al Ţării Maramureşului : teză de doctorat / Ion Petrovai ; cond. şt.: prof. univ. dr. Onufrie Vinţeler. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 348 f. : h., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Litere. Catedra de Filologie Slavă. Bibliogr. f. 331-346. [7.00] lei. 008(498 Ţara Maramureşului) 008(=161.2)(498 Ţara Maramureşului) 043

DL: 2007/43543

06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii

49 - IONIŢĂ, IONEL. Muzee memoriale şi colecţii bucureştene în perioada 1945-2000 : teză de doctorat / Ionel Ioniţă ; coord. şt.: prof. univ. dr. Ioan Opriş. - Târgovişte : Universitatea "Valahia", 2006. 251 f. : il. în parte color, facs. ; 30 cm. Bibliogr. f. 229-244. Index. [7.00] lei. 069(498 Buc.)"1945/2000" 043

DL: 2007/43753

TEZE DE DOCTORAT 25

50 - PETROMAN, CORNEL. Activitatea Astrei în Banat (până la Marea Unire) : teză de doctorat / candidat Cornel Petroman... ; îndr. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Bocşan. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 361 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie şi Filosofie. Bibliogr. f. 314-331. [9.00] lei. 061:008(498.5) Astra Bănăţeană"1861/1918" 043

DL: 2007/43280 51 - TOMONI, DUMITRU. Asociaţia transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român ("ASTRA") în Banat (1896-1948) : teză de doctorat / drd.: Dumitru-Traian Tamoni ; cond. şt.: cercetător şt. dr. Gheorghe Iancu. - Cluj-Napoca : Institutul de Istorie "George Bariţ", 2005. 631 f. : tab. 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Istorie "George Bariţ" Cluj-Napoca. Bibliogr. f. 593-606. [20.00] lei. 061:008(498.5) Astra Bănăţeană"1896/1948" 043

DL: 2007/42752

070 Ziaristică

52 - CHIŞ-TOIA, DORINA. Limba literară din Banat, în Foaia diecesană 1886 - 1918 : teză de doctorat / Dorina Chiş-Toia ; cond. şt.: prof. univ. dr. G. I. Tohăneanu. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2004. 263, [13] p. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest. Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie. Rez. în lb. franceză. Bibliogr. p. 236-247. Index. [5.00] lei. 070(498 Caransebeş) Foaia diecesană"1886/1918":811.135.1-26 043

DL: 2007/42190

26 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

53 - DAVID, IOAN D. Presa românească din Banat în secolul al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea : repere publicistice şi filologice : teză de doctorat / Ioan David ; cond. şt.: prof. univ. dr. G. I. Tohăneanu. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2004. 239 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie. Catedra de Istorie. Rez. şi în lb. franceză. Bibliogr. f. 221-228. [6.00] lei. 050(498.5)"18/19" 043

DL: 2007/42397

1 FILOZOFIE

54 - BAGHIU, BOGDAN. Logosul în filosofia stoicilor şi în unele scrieri patristice : lucrare de doctorat / drd. Bogdan Baghiu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Marin. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 208 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 200-208. [6.00] lei. 111.1 14(100+38) Stoicism 276 043

DL: 2007/43488

TEZE DE DOCTORAT 27

55 - BUŞE, MARIAN. Arhetip şi imagine : perspectiva stilisticii culturale şi a antropologiei imaginarului : teză de doctorat / drd.: Marian Buşe ; coord.: prof. univ. dr. Gheorghe Vlăduţescu, prof. univ. dr. Maryvonne Perrot. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 201 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofie ; Université de Bourgogne. Faculté de Lettres et Philosophie. Bibliogr. f. 188-201. [6.00] lei. 124.4 165.212 043

DL: 2007/42488 56 - PASCAL, ANA-MARIA. Hermeneutica pragmatistă şi "sfârşitul" metafizicii : teză de doctorat / drd.: Ana-Maria Pascal ; coord. şt.: prof. univ. dr. Ştefan Afloroaei. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 250 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 238-242. [7.00] lei. 111 801.73 043

DL: 2007/42775 57 - SÎMBOTIN, DAN. Cenzura imaginarului ştiinţific în secolul al XVII-lea : teză de doctorat / drd.: Dan Sîmbotin ; cond. şt.: prof. dr. Teodor Dima... - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 325 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 317-325. [9.00] lei. 159.954 165.212:5+62 043

DL: 2007/42369

28 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

11/12 Metafizică

58 - CERNICA, NIADI. Presupoziţii ontologice ale imaginarului : teză de doctorat / drd. Cernica Niadi-Corina ; cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Tonoiu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 233 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 214-233. [5.00] lei. 111 043

DL: 2007/41966 59 - HAŞEGAN, MIRUNA. Idei estetice şi idealuri de frumuseţe umană în Renaştere : teză de doctorat / drd.: lect. univ. Miruna Haşegan ; cond. şt.: prof. univ. dr. D. N. Zaharia. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 267 f. : il. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 208-218. [8.00] lei. 111.85 7.01 7.034(4)"14/15" 7(4)"14/15" 043

DL: 2007/41585 60 - MANDACHE, ELENA. Problema libertăţii în morala cartesiană : teză de doctorat / Elena Mandache ; cond. şt.: prof. univ. dr. Titus Raveica. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 259 f. ; 31 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 236-259. [8.00] lei. 123.1 241.51 043

DL: 2007/42371

TEZE DE DOCTORAT 29

61 - NĂZDRĂVAN, MIHAIL. Omul ca problemă filosofică şi reconstrucţia modernă în ontologie : teză de doctorat / doctorand: Nazdrăvan Mihail ; cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Boboc... - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 301 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 290-301. [7.00] lei. 111.1 043

DL: 2007/42064

14 Sisteme filozofice

62 - BONDOR, LENUŢA. Ştefan Lupaşcu în perspectiva logicii "dialectice" : teză de doctorat / drd.: Lenuţa Bondor ; cond. şt.: prof. univ. dr. Petru Ioan. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 201 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 191-201. [6.00] lei. 14(498) Lupaşcu,Şt. 929 Lupaşcu,Şt. 043

DL: 2007/42198 63 - CĂRPENEANU, ANDREI. Evoluţie şi proces în filosofiile bergsoniană şi whiteheadiană : teză de doctorat / drd. Andrei Cărpeneanu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Marin Ţurlea. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 229 f. ; 30 cm. Bibliogr. f. 208-229. [6.50] lei. 14(44) Bergson,H. 14(420) Whitehead,A.N. 929 Bergson,H. 929 Whitehead,A.N. 043

DL: 2007/42486

30 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

64 - CIUCĂ, SIMONA-GABRIELA. Relaţia dintre sociologie şi pedagogie în viziunea lui Petre Andrei : teză de doctorat / drd. Simona-Gabriela Ciucă ; coord. şt.: prof. univ. dr. Viorel Nicolescu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2004. 220 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Bibliogr. f. 192-220. [6.00] lei. 14(498) Andrei,P.:316+371 929 Andrei,P. 043

DL: 2007/41981 65 - CRIŞAN, CRISTINA. Proiect hermeneutic şi antropologie filosofică la Mircea Eliade : teză de doctorat / Cristina Voichiţa Crişan ; cond. şt.: prof. univ. dr. Petre Dumitrescu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 219 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 212-219. [7.00] lei. 14(498) Eliade,M. 929 Eliade,M. 043

DL: 2007/43490 66 - DUNCA, DANIELA. Conceptul presocratic de Katàphysis : deschidere spre o filosofie a tragicului : teză de doctorat / porf. Daniela Dunca ; coord. şt.: prof. univ. dr. Constantin Marin. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 191 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea " Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 186-191. [6.00] lei. 14(38) 043

DL: 2007/42709

TEZE DE DOCTORAT 31

67 - DUŞA, DAN. Transcedental şi sens la Ludwig Wittgenstein : teză de doctorat / Duşa Dan ; cond. şt.: prof. univ. dr. Andrei Marga. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 302 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Studii Europene. Bibliogr. f. 292-300. [8.00] lei. 14(436) Wittgenstein,L. 929 Wittgenstein,L. 043

DL: 2007/43487 68 - GHERGHEL, VALERIU. Limite ale limbajului metafizic (De la Unul lui Platon la Unul lui Plotin) : teză de doctorat / candidat Valeriu Gherghel ; coord.: prof. univ. dr. Ştefan Afloroaei. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 238 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 163-171. [5.00] lei. 14(38) Platon 14(38) Plotin 929 Platon 929 Plotin

DL: 2007/42199 69 - GROZA, ELVIRA. Fenomenalizarea timpului în concepţia lui Mircea Eliade : teză de doctorat / drd. Elvira Groza ; cond. de doct.: prof. univ. dr. Aurel Codoban. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. 232 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie şi Filosofie. Specializarea Filosofie. Bibliogr. f. 228-232. [6.00] lei. 14(498) Eliade,M. 929 Eliade,M. 115 043

DL: 2007/43489

32 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

70 - ILEA, LAURA T. Întemeierea existenţială a cunoaşterii : încercare asupra unei ontologii a relaţiei : teză de doctorat / Laura Tuşa-Ilea ; coord. şt.: prof. dr. Gabriel Liiceanu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 240 f. ; 30 cm. Bibliogr. f. 233-240. [7.50] lei. 14(100) Existenţialism 14(430) Heidegger,M. 929 Heidegger,M. 165 043

DL: 2007/42550 71 - ILIŞOI, DIANA. Nietzsche şi postmodernismul : aspecte ale receptării nihilismului nietzschean în gândirea contemporană : teză de doctorat / Ilişoi Gh. Diana ; coord. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Boboc... - Bucureşti : Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu Motru", 2005. 150 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu Motru". Bibliogr. f. 148-150. [4.00] lei. 14(430) Nietzsche,Fr. 929 Nietzsche,Fr. 14(100) Postmodernism 043

DL: 2007/43515 72 - LUCA, ADRIAN. Problema ontologiei în sistemul teoretic kantian : teză de doctorat / Adrian Luca ; coord. şt.: prof. dr. Ilie Pârvu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 190 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 188-190. [6.00] lei. 14(430) Kant,I.:111.1 929 Kant,I. 043

DL: 2007/42491

TEZE DE DOCTORAT 33

73 - LUNGU, VALERIAN SORIN. Temporalitate istorică şi "eterna reîntoarcere" la Mircea Eliade : teză de doctorat / drd.: prof. Valerian Sorin Lungu ; coord. şt.: prof. univ. dr. Costică Marin. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 246 f. ; 30 cm. Bibliogr. f. 232-243. [7.00] lei. 14(498) Eliade,M. 929 Eliade,M. 115 043

DL: 2007/41586 74 - PAMFIL, LAURA. Tradiţie şi originalitate în ontologia lui Constantin Noica : teză de doctorat / doctorand: Laura Pamfil ; coordonator ştiinţific: prof. dr. Sorin Vieru. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 213 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 206-213. [6.50] lei. 14(498) Noica,C. 929 Noica,C. 043

DL: 2007/42484 75 - POPA, VALENTIN. Vasile Băncilă în metafizica românească a culturii : teză de doctorat / drd. Popa Valentin ; coord. şt.: prof. univ. dr. Gh. Al. Cazan. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2004. 225 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 219-225. [6.00] lei. 14(498) Băncilă,V.:130.2 929 Băncilă,V. 043

DL: 2007/41971

34 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

76 - SUBAŞA, TAMARA. Filosofia ştiinţei la Lucian Blaga : teză de doctorat / drd.: Tamara Subaşa ; coord. şt.: prof. univ. dr. Constantin Grecu. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. 350 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării. Secţia Filosofie. Bibliogr. f. 341-350. [6.00] lei. 14:5 14(498) Blaga,L. 929 Blaga,L. 043

DL: 2007/42777 77 - TOFAN, CONSTANTIN. Limbajul artei în concepţia lui Nelson Goodman : teză de doctorat / drd. Constantin Tofan ; cond. şt.: prof. dr. D.N. Zaharia. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", [2004]. 162 f. : il. ; 30 cm. Antetitlu: Univeristatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filozofie. Bibliogr. f. 141-144. [5.00] lei. 14(73) Goodman,N.:7.01 929 Goodman,N. 043

DL: 2007/42368

159.9 Psihologie

78 - CIUCUREL, MANUELA MIHAELA. Antrenarea competenţelor psihologice şi sociale ale potenţialilor manageri : teză de doctorat / doctorand: Ciucurel Manuela Mihaela ; cond. şt.: prof. univ. dr. Mielu Zlate. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 224 f. : fig. ; 30 cm. Bibliogr. f. 211-219. [5.00] lei. 159.9.072:65.012.4 043

DL: 2006/38453

TEZE DE DOCTORAT 35

79 - CÎRNECI, DRAGOŞ. Evaluarea prin sarcini cognitive a componentelor reactivităţii şi autoreglării la copil şi adult : teză de doctorat / drd.: lector Dragoş Cîrneci ; coord.: prof. univ. dr. Vasile Preda. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. 360 f. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Bibliogr. f. 310-345. [10.00] lei. 159.922.7:159.9.19.4:3-053.2+3-053.8 043

DL: 2008/44180 80 - CRĂCIUN, ADRIANA. Aplicaţii psiho-logice ale modelului situaţional : teză de doctorat / drd.: lect. asociat Adriana Crăciun ; cond. şt.: prof. dr. Petru Ioan. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 187 f. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza"-Iaşi. Facultatea de Filosofie. Catedra de Logică şi Filosofie Sistematică. Bibliogr. f. 169-176. [6.00] lei. 159.9 043

DL: 2007/42364 81 - DAWUD, DYEA. Prevalenţa consumului de droguri în România şi Israel : teză de doctorat / drd.: Dawud Dyea ; coord.: prof. univ. dr. Ursula Şchiopu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 243 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Bibliogr. f. 239-243. [6.00] lei. 159.9:613.83(498+569.4) 043

DL: 2007/42938

36 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

82 - DUVAC, ION. Abordarea sinergetică a agresiunii psihologice - premisă metodologică pentru elaborarea unei strategii de contracarare : teză de doctorat / autor: psiholog Ion Duvac ; cond. şt.: prof. univ. dr. Mielu Zlate. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 253 f. : fig., h. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Bibliogr. f. 214-223. [6.00] lei. 159.9:355 043

DL: 2006/38636 83 - GHEZA, CARMEN FLORENTINA. Factori psihologici şi psihosociali ai manifestării creative la elevii supradotaţi : teză de doctorat / drd. Carmen Florentina Gheza ; coord.: prof. dr. Pantelimon Golu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 214 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Bibliogr. f. 209-214. [6.00] lei. 159.954.4:159.922.765 043

DL: 2007/41976 84 - MICLEA, ŞTEFANIA. Funcţionarea cognitivă în diabetul zaharat de tip 2 : teză de doctorat / Ştefania Miclea ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Radu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. VII, 186 f. : fig. tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Catedra de Psihologie. Bibliogr. f. 169-185. [5.50] lei. 159.97:616.379-008.64 614.1(498):616.379-008.64:616.89-008.454 159.9.072:616.379-008.64 043

DL: 2007/42855

TEZE DE DOCTORAT 37

85 - RADEVSKA, VANJGIA NAKO. Particularităţi ale operaţiilor gândirii la copiii şcolari mici cu debilitate mintală : teză de doctorat / doctorand Vanjgia Nako Radevska ; cond. şt.: prof. dr. Emil Verza. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, [2005]. 257 p. : il. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Bibliogr. p. 248-252. [7.50] lei. 159.955:159.922.762(498) 043

DL: 2007/42903 86 - RADU, NICOLAE. Validarea unui sistem de evaluare psihologică în scop de selecţie şi avizare periodică a personalului destinat misiunilor speciale : teză de doctorat / autor: Nicolae Radu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ursula Şchiopu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. XVI, 382 f. : graf., tab. ; 30 cm + [1] f. planşă anexă. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Bibliogr. f. 317-351. [9.00] lei. 159.9.072:331 043

DL: 2007/42940 87 - RĂDAN, MIRUNA. Forme de ataşament la copiii cu nevoi speciale : teză de doctorat / Miruna Rădan. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2002. [45000] lei. 159.922.76 043

DL: 2004/35866

38 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

88 - SECUI, MONICA. Identitatea de gen în adolescenţă şi relaţia sa cu stima de sine : impactul plasării în instituţiile de ocrotire : teză de doctorat / drd. Monica-Liana Secui ; cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Preda. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 251 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Bibliogr. f. 229-238. [7.00] lei. 159.922.8 159.922.1 043

DL: 2007/42675 89 - VARGHA JENŐ-LÁSZLÓ. Cercetarea clinică şi empirică a singurătăţii : teză de doctorat / drd. Jenő-László Vargha ; cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Preda. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 260, [40] f. : tab ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. f. 226-260. [6.00] lei. 159.9:3-058.832 043

DL: 2007/43395 90 - ZDREHUŞ, CRISTINA TEODORA. Aspecte motivaţionale implicate în roluri sociale : teză de doctorat / drd. Cristina Zdrehuş ; cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 355. [42] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Bibliogr. 28 f. [12.00] lei. 159.947.5:316.663 043

DL: 2007/42801

TEZE DE DOCTORAT 39

16 Logică. Teoria cunoaşterii

91 - DUMITRESCU, COSMIN. Probleme de logică a religiei în teologia dogmatică ortodoxă : teză de doctorat / drd. Cosmin Dumitrescu ; cond.: prof. univ. dr. Alexandru Surdu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 157 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 153-157. [6.00] lei. 16:23:281.95 043

DL: 2007/43483 92 - DUMITRU, IRINA. Evaluări ale principiilor logice din perspectivă aplicativă : teză de doctorat / cand. Irina Dumitru ; cond. şt.: prof. univ. dr. Teodor Dima... - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 244 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza". Facultatea de Folosofie Iaşi. Bibliogr. f. 236-244. [7.00] lei. 164.041 164.08 043

DL: 2007/42788 93 - HUZUM, EUGEN. Critica ideii de "fundament" în filosofia contemporană : teză de doctorat / drd. Eugen Huzum ; coord. şt.: prof. univ. dr. Tudor Ghideanu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 215 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie. Rez. în lb. engleză şi franceză. Bibliogr. f. 196-206. [6.50] lei. 165 043

DL: 2007/42790

40 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

94 - JINARU, ADRIAN. Psihologism şi antipsihologism din perspectiva unei logici integrale : teză de doctorat / cand.: lect. univ. drd. Adrian-Dan Jinaru... ; cond. şt.: prof. univ. dr. Petru Ioan... - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 336 p. ; 30 cm. Bibliogr. p. 318-336. [5.00] lei. 165.642 159.9:16(100)"18/19" 043

DL: 2007/42351

95 - VĂCARIU, GABRIEL. Representational Nature of cognition : Ph.D. Thesis / Gabriel Văcariu ; supervisor: prof. dr. Ilie Pârvu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 101 f. ; 30 cm. Antetitlu: Bucharest University. Faculty of Philosophy. Bibliogr. f. 93-101. [4.00] lei. 165 159.9.019 Cognitivă 1:5 043

DL: 2007/43484

17 Morală. Etică

96 - CUTAŞ, DANIELA. Public policies and bioethics : from human assisted reproduction to genetic engineering and back : phd. thesis / candidate: Daniela-Ecaterina Cutaş ; supervisor: prof. Adrian Miroiu. - Bucharest : Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 2006. 219 f. ; 30 cm. Antetitlu: National School of Political Studies and Public Administration. Faculty of Political Science. Bibliogr. f. 205-219. [6.50] lei. 57:17 043

DL: 2007/43732

TEZE DE DOCTORAT 41

97 - MARICA, MIRCEA. Resurecţia iubirii în filosofia contemporană : teză de doctorat / drd. Mircea Adrian Marica ; cond. şt.: prof. univ. dr. Tudor Ghideanu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 354 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 339-354. [6.00] lei. 177.6 043

DL: 2007/41587 98 - VEDINAŞ, VERGINIA. Valenţe deontologice în viaţa publică : teză de doctorat / drd. Verginia Vedinaş ; cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Morar. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 262 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. f. 226-238. [6.00] lei. 172 174:341.217(4) UE 174:35 043

DL: 2007/43485

2 RELIGIE

99 - BORCA, VASILE. Omul : încununarea operei de creaţie : natura şi destinul său în lumina revelaţiei biblice a Vechiului Testament : teză de doctorat / susţinută de pr. Vasile Borca ; cond. şt.: pr. prof. univ. dr. Dumitru Abrudan. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2003. [4], 328 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Teologie "Andrei Şaguna". Bibliogr. f. 302-325. [10.00] lei. 233:281.95 222/224.07 043

DL: 2006/40103

42 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

100 - HANDARIC, MIHAI. Noi concepţii protestante englezeşti cu privire la teologia Vechiului Testament (după 1970) : [teză de doctorat] / drd. Handaric Mihai ; cond. şt.: prof. univ. dr. Hans Klein. - Cluj-Napoca : Institutul Teologic Protestant Cluj-Napoca, 2005. 381, 10 f. : tab. ; 30 cm. Rez. şi în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 346-370. [12.00] lei. 284(420) 222/224.07 043

DL: 2007/41412 101 - MURAFA, VASILE. Eclesiologia paulină în epistolele captivităţii : teză de doctorat / drd.: pr. Murafa Vasile ; coord. şt.: P.C. pr. prof. dr. Constantin Corniţescu. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2005. 195 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Facultatea de Teologie Ortodoxă. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 182-193. [6.00] lei. 227.1.07 276 043

DL: 2007/43066 102 - PROTEASA, NICOLAE. Epistola a doua către corinteni a Sfântului Apostol Pavel : introducere, comentariu şi teologia Epistolei : teză de doctorat / drd.: pr. Nicolae Proteasa ; cond. şt.: pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 269 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Teologie Ortodoxă. Catedra Studiul şi Exegeza Noului Testament. Bibliogr. f. 256-267. [8.00] lei. 227.2/.3.07 043

DL: 2007/42749

TEZE DE DOCTORAT 43

103 - VASILE, ADRIAN. Profetul Maleahi : introducere, traducere şi comentariu : teză de doctorat / drd.: preot Adrian Vasile ; coord. şt.: preot prof. dr. Emilian Corniţescu. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2005. 226 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Facultatea de Teologie. Bibliogr. f. 217-225. [6.50] lei. 224.99 043

DL: 2007/43071

23/28 Religie creştină

104 - BÂLC, SAMUIEL. Paradigma Trinitară a Eclesiei Contemporane : teză de doctorat / drd.: asist. univ. Samuiel Bâlc ; cood. şt.: prof. univ. dr. Vasile Talpoş. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 301 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Teologie Baptistă. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 282-301. Incex. [7.00] lei. 231.01:286.15 043

DL: 2007/42869 105 - CALINIC BOTOŞĂNEANUL, EPISCOP AL IAŞULUI. Logica trinităţii : teză de doctorat / Constantin Dumitriu (Calinic Botoşăneanu) ; cond. şt.: prof. univ. dr. Teodor Dima... - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 243 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"-Iaşi. Facultatea de Filozofie. Bibliogr. f. 235-243. [7.00] lei. 231.01 043

DL: 2007/42365

44 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

106 - CAREBIA, ADRIAN. Calvin şi timpurile Reformei : teză de doctorat / drd.: pr. Adrian Carebia ; cond. şt.: pr. prof. dr. Ioan Vasile Leb. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 382 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Teologie Ortodoxă. Bibliogr. f. 355-376. [10.00] lei. 284.2(44+494)) Calvin,J. 929 Calvin,J. 043

DL: 2007/42748 107 - CAREBIA, FLORIN IOAN. Educaţia religios-morală după învăţătura Sfinţilor Trei Ierarhi : teză de doctorat / doctorand: pr. Carebia Florin Ioan ; îndrum. şt.: arhidiac. prof. dr. Constantin Voicu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2005. 419 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna. Conţine Curriculum vitae. Bibliogr. f. 387-413. [13.00] lei. 17:28 235.3 Vasile cel Mare 235.3 Ioan Gura de Aur 235.3 Grigore de Nazians 043

DL: 2007/42921

TEZE DE DOCTORAT 45

108 - EPPEL, MARIUS. Mitropolia Ortodoxă Română din Transilvania în timpul păstoririi lui Vasile Mangra : teză de doctorat / drd. Eppel Ioan Marius ; coord. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Bocşan. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 696 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie şi Filosofie. Catedra de Istorie Modernă. Bibliogr. f. 677-696. [21.00] lei. 281.95(498.4) 281.95 Vasile Mangra 929 Vasile Mangra 043

DL: 2007/43072 109 - GODUN, JAROSLAW. Biserica Ortodoxă Autocefală Poloneză şi relaţiile ei cu Biserica Ortodoxă Română (1924 -2004) : teză de doctorat / cand. Jaroslaw Godun ; cond. şt.: pr. prof. dr. Viorel Ioniţă. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 379 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Teologie "Patriarhul Justinian". Bibliogr. f. 361-379. [9.00] lei. 281.9(438)"1924/2004" 281.95(438)"1924/2004" 043

DL: 2007/43498

46 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

110 - ISTODOR, GHEORGHE. Misiunea creştină ca activitate permanentă şi practică a Bisericii : teză de doctorat / drd.: pr. Gheorghe istodor ; diac. prof univ. dr. Petre David, pr. prof. univ. dr. Dumitru Radu. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2005. 344 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Facultatea de Teologie Ortodoxă. Bibliogr. f. 314-342. [10.00] lei. 266 043

DL: 2007/42750 111 - MAREŞ, NICOLAE. Ioan Paul al II-lea : teză de doctorat / doctorand: Nicolae Mareş ; cond. şt.: Stan Velea. - Bucureşti : Institutul de Istorie şi Teorie Literară "G. Călinescu", 2005. 408 p. : il. ; 30 cm. Bibliogr. p. 399-401. [12.00] lei. 282 Ioan Paul II 929 Ioan Paul II 043

DL: 2007/43248 112 - MARINESCU, SORIN. Prozelitismul mişcării mormonilor în vremea noastră : atitudinea Bisericii Ortodoxe : lucrare de doctorat / cand.: pr. Marinescu Sorin ; îndr.: prof. dr. Remus Rus, prof. dr. Petre David. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 186 f. ; 30 cm. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 178-186. [6.00] lei. 289.3 269.6 043

DL: 2007/43499

TEZE DE DOCTORAT 47

113 - MARŢIAN, SORIN. Biserica creştină pe teritoriile fostelor provincii dacice (Transilvania, Banat, Oltenia) în secolele VII-XI : aspecte de istorie, organizare bisericească, rit şi cult : teză de doctorat / drd. Sorin Marţian ; cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Gudea. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 202, 44 f. : il. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Istorie şi Filosofie. Bibliogr. f. 165-192. Index. [6.00] lei. 28(398.2)"06/10" 043

DL: 2007/43061 114 - MILITARU, CORNELIU MIHAIL. Învăţătura despre Maica Domnului până la Sinodul de la Efes din perspectivă hristologică : teză de doctorat / drd.: pr. Militaru Corneliu Mihail ; îndr.: arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2005. 298 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna". Rez. în lb. engleză. Tablă de materii şi în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 270-287. [7.00] lei. 232.931 262.5 043

DL: 2007/42871

48 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

115 - PANAMARENCO, MIHAELA. Morala ortodoxă cu privire la problematica sărăciei şi subdezvoltării în epoca contemporană : teză de doctorat / drd. Mihaela Panamarenco ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Mureşan. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. [227] f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Economie Generală. Catedra de Comunicare şi Doctrine Economice. Rez. în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 205-218. [6.00] lei. 241:281.9:316.344.2(100)"19" 043

DL: 2007/42867 116 - PĂTULARU, IONUŢ ADRIAN. Antropologia şi istoria sectelor religioase din România : teză de doctorat / drd. Ionuţ Adrian Pătularu ; cond. şt.: prof. dr. dr. h. c. bis. Vladimir Iliescu. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2005. [2], 297 f. : il. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie. Catedra de Istorie. Bibliogr. f. 262-279. [7.00] lei. 289(498)(091) 043

DL: 2007/43127

TEZE DE DOCTORAT 49

117 - POPESCU, BOGDAN IOAN. Relaţia dintre stat şi biserică în literatura patristică din primele 5 secole : teză de doctorat / drd. Popescu Bogdan Ioan ; cond. şt.: arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2005. 282 f., [19] f. pl. : h. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Lucian Blaga. Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna. Bibliogr. f. 262-278. [7.00] lei. 276:322 276"00/04" 043

DL: 2007/42691 118 - POPOVICI, CĂLIN MATEI. Antroposofia lui Rudolf Steiner ca izvor al spiritualităţii şi filosofiei New-Age : critica lor din perspectiva teologiei dogmatice ortodoxe : teză de doctorat în teologie : specializarea teologie fundamentală şi dogmatică / pr. Călin Matei Popovici ; cond. şt.: p. c. pr. prof. univ. dr. Ioan I. Ică. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 443 f. ; 30 cm. Antetitu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Teologie Ortodoxă. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 424-440. [6.00] lei. 23:281.95 14(436) Steiner,R. 929 Steiner,R. 289(100) New Age 043

DL: 2008/44215

50 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

119 - TAMÁSI ZSOLT. Episcopia Romano-Catolică de la Alba Iulia şi Revoluţia de la 1848/49 : teză de doctorat = Az erdélyi római katolikus egyházmegye az 1848/49-es forradalomban / Tamási Zsolt-József ; cond. şt.: prof. univ. dr. Marton József. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 497 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Teologie Romano-Catolică. Text în lb. maghiară. Rez. în lb. engleză şi română. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 493-497. [15.00] lei. 281.95(498 Alba Iulia):282"1848/1849" 94(498 Alba Iulia)"1848" 043

DL: 2007/43062 120 - TRIFA, GAVRIL IOAN. Spiritualitatea ortodoxă în faţa provocărilor spiritualităţii occidentale : teză de doctorat / drd. Trifa Gavril Ioan ; coord. şt.: pr. prof. dr. Dumitru Radu. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2005. 368 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Ovidius" Constanţa-Facultatea de Teologie Ortodoxă. Bibliogr. f. 344-365. [9.00] lei. 281.5 282/288 043

DL: 2007/42991

TEZE DE DOCTORAT 51

121 - UNGUREANU, MIHAIL. Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă reflectată în cărţile de cult : teză de doctorat / drd.: pr. Mihail A. Ungureanu ; cond. şt.: pr. prof. dr. Nicolae D. Necula. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 297 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Teologie Ortodoxă. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 275-291. [7.00] lei. 264-1:281.95 043

DL: 2007/42690 122 - VEACESLAV, GOREANU. Biserica Ortodoxă şi unitatea ei canonică : temeiuri şi mărturii ale tradiţiei canonice şi ale realităţii eclesiologico-canonice contemporane : teză de doctorat / drd. Goreanu Veaceslav ; coord.: pr. prof. dr. Nicolae V. Dură... - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2006. [4], 390 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Ovidius. Facultatea de Teologie Ortodoxă. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 357-385. [9.00] lei. 281.9 043

DL: 2007/43500

52 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

29 Religii necreştine

123 - PRIBAC, SORIN. Aspecte sociale ale vieţii spirituale din Dacia Romană cu privire specială asupra cultelor greco-romane : teză de doctorat / drd. Gheorghe Sorin Pribac ; cond. şt.: prof. univ. dr. Doina Benea. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. 383 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din TImişoara. Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie. Catedra de Istorie. Bibliogr. f. 271-297. [7.00] lei. 299(398.2) 043

DL: 2007/43056

3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE

311/314 Statistică. Demografie

124 - CHIRILĂ, VIORICA. L' évaluation statistique de la performance d'un portefeuille d'actions : teză de doctorat / asist.: Viorica Chirilă ; directeurs de thèse prof. dr. Elisabeta Jaba, prof. dr. Jean-Pierre Berdot. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 169 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Université "Al. I. Cuza" Iaşi. Faculté d'Economie et d'Administration des Affaires ; Université de Poitiers. Faculté de Science Economiques. Bibliogr. f. 136-150. [4.00] lei. 311:658.155:336.76+658.152 043

DL: 2007/42634

TEZE DE DOCTORAT 53

125 - CHIRILĂ, VIORICA. Evaluarea statistică a performanţei unui portofoliu de acţiuni : teză de doctorat / doctorand: asist. Viorica Chirilă ; cond. şt.: prof. dr. Elisabeta Jaba, prof. dr. Jean-Pierre Berdot. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 266 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor ; Universitatea din Poitiers. Facultatea de Ştiinţe Ecdonomice. Bibliogr. f. 233-247. [6.00] lei. 311:658.155:336.76+658.152 043

DL: 2007/42633 126 - GOGONEA, MANUELA-RODICA. Metode statistice aplicate în analiza turismului rural : teză de doctorat / Manuela Rodica Gogonea ; cond. şt.: prof. univ. dr. Tudor Baron. - Bucureşti : Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2005. XV, 286 f. : fig., graf. color, schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Rez. şi în lb. engleză. Conţine şi curriculum vitae. Bibliogr. f. 202-208. [8.50] lei. 311:338.48(498-22) 311:796.5(498-22) 043

DL: 2007/43206

54 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

316 Sociologie

127 - BOZA, MIHAELA. Schimbarea atitudinii faţă de conflict : o perspectivă socio-cognitivă : teză de doctorat / drd.: Mihaela Boza ; coord. şt.: prof. dr. Adrian Neculau. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 236, [34] f. : fig. şi graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Bibliogr. f. 220-236. [7.00] lei. 316.48 043

DL: 2007/42937 128 - COLŢUN, COSMIN. Raţionalitate şi acţiune în teoria ştiinţelor sociale : modelul raţionalităţii weberiene : teză de doctorat / candidat: drd. Colţun Cosmin ; coord.: prof. dr. Grecu Constantin. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. 237 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării. Bibliogr. f. 231-237. [4.00] lei. 316.62 043

DL: 2007/42772 129 - DEMEAN-DUMULESC, MIRCEA. Comunicarea persuasivă : teză de doctorat / drd.: Mircea Demean-Dumulesc ; cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Grecu. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. 256 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării. Bibliogr. f. 243-256. [6.00] lei. 316.77 043

DL: 2007/42776

TEZE DE DOCTORAT 55

130 - IUROAIA, FELICIA. Conflict şi echilibru valoric - moral în grupul uman : teză de doctorat / drd.: Felicia Iuroaia ; coord.: prof. univ. dr. I. Grigoraş. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 227 f. ; 30 cm. Bibliogr. f. 223-227. [6.00] lei. 311.213.4:316 043

DL: 2007/42774 131 - MANEA, CRISTINA. Elite politice în Ţara Românească în secolele XVI - XVII : teză de doctorat / Cristina Manea. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2002. [35870] lei. 316.344.42:32(498)"15/16" 043

DL: 2004/35870 132 - SAVA, ELENA. Spaţiul public post-totalitar : discurs, strategii, practici instituţionale : teză de doctorat / drd. Elena Sava ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Ianoşi. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 325 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Filosofie. Bibliogr. p. 317-325. [10.00] lei. 316.77 659.4 043

DL: 2007/42487

56 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

32 Politică

133 - IORDĂCHIŢĂ, FLORIN. Alegerile parlamentare în vremea lui Carol I (1866-1914) : mentalităţi şi opţiuni : teză de doctorat / susţinător: Iordăchiţă Florin ; cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Isar. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 375 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Istorie. Bibliogr. f. 345-375. [12.00] lei. 324(498):342.531(498)"1866/1914" 043

DL: 2007/42390

323.1 Minorităţi naţionale

134 - ACHIM, VENERA. Ţiganii din Principatele Române în epoca dezrobirii (1830-1860) : aspecte economice şi statistice : teză de doctorat / Venera Achim ; cond. şt.: prof. univ. dr. Maria Mureşan. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 262, XXII f. : tab., facs. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Catedra de Istorie a Economiei şi Geografie. Rez.şi în lb. franceză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 199-211. [8.00] lei. 323.1(=214.58)(498.1+498.3)"1830/1860" 338(498.1+498.3)"1830/1860" 043

DL: 2007/42878

TEZE DE DOCTORAT 57

135 - BĂLAN, DINU. Naţional, Naţionalism, xenofobie şi antisemitism în societatea românească modernă (1831 - 1866) : teză de doctorat / Dinu Balan ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Vitcu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 399 f. ; 31 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Istorie. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. f. 348-399. [9.00] lei. 323.1(498)"1831/1866" 323.12(=411.16)(498)"1831/1866" 043

DL: 2007/43297 136 - TÓTH SZILÁRD. Problema minorităţii maghiare în Parlamentul României în perioada interbelică : teză de doctorat / drd. Tóth Szilárd ; coord. şt.: prof. univ. dr. Csucsuja István. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 432 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie şi Filosofie. Catedra de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale. Bibliogr. f. 332-414. [8.00] lei. 323.1(=511.141)(498)"1918/1939" 328(498):323.1(=511.141)(498)"1918/1939" 043

DL: 2007/43131 137 - ŢÎRCOMNICU, EMIL. Minorităţi româneşti sud-dunărene : studiu etnologic al aromânilor : teză de doctorat / drd. Emil Ţîrcomnicu ; coord.: cercet. dr. Ion Ghinoiu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 298, [31] f. : h. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Geografie. Conţine şi rez. tezei de doctorat în lb. engleză. Bibliogr. f. 288-294. [9.00] lei. 323.1(=135.1)(497) 39(=135.1)(497) 043

DL: 2007/43031

58 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

327 Politică externă

138 - BUŞE, DOREL. Relaţiile politico-diplomatice româno-italiene în perioada afirmării principiului naţionalităţilor în Europa Centrală şi de Sud-Est : 1914-1920 : teză de doctorat / drd. Buşe Dorel ; coord. şt.: prof. univ. dr. Viorica Moisuc. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2005. 2 vol. (307 ; 279 f.) ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice. Specializarea Istoria Contemporană a României. Bibliogr. f. 294-307. [10.00] lei(T+A). 327(498:450)"1914/1920" 94(498:450)"1914/1920" 043

DL: 2007/43058 139 - PANAIT, VALENTIN. Perspectivele relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi România : dimensiuni economice, politice, sociale şi de securitate : teză de doctorat / drd. Valentin Panait ; cond. şt.: prof. univ. dr. Mihai Korka. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 3, 203 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Bibliogr. f. 192-200. [6.00] lei. 341.217(4) UE:327(498) 043

DL: 2007/42553

TEZE DE DOCTORAT 59

328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice

140 - IVAŞCU, BOGDAN. Elita politică comunistă (1945 - 1953) în judeţele Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara : teză de doctorat / cand. Bogdan Ivaşcu ; coord.: prof. univ. dr. Gheorghe Cipăianu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. 298 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie şi Filosofie. Bibliogr. f. 282-298. [6.00] lei. 329.15(498-35 Cluj)"1945/1953" 329.15(498-35 Bihor)"1945/1953" 329.15(498-35 Arad)"1945/1953" 329.15(498-35 Hunedoara)"1945/1953" 043

DL: 2007/43493

33 Economie

141 - ARMEANU, ŞTEFAN DANIEL. Evaluarea riscului activităţii financiare cu aplicaţii pe economia românească : teză de doctorat / drd.: Ştefan Daniel Armeanu ; coord.: prof. univ. dr. Ion Stancu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 272 f. : il., graf., fig. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori. Bibliogr. f. 216-220. [9.00] lei. 330.131.7:336.7(498) 043

DL: 2007/43191

60 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

142 - BARBU, CĂTĂLIN MIHAIL. Implicaţiile globalizării asupra modelelor creşterii economice : teză de doctorat / drd. Cătălin Mihail Barbu ; cond. de doct.: prof. univ. dr. Constantin Fota. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2006. 257 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Craiova. Specializarea de doctorat: Relaţii Economice Internaţionale. Bibliogr. f. 243-252. [7.00] lei. 316.32:330.35+338(100+498) 043

DL: 2007/43491 143 - BEJAN, FLORIN. Modelarea econometrică a fluxului informaţional al întreprinderii : teză de doctorat / drd.: Florin Bejan ; cond. şt.: acad. Emilian Dobrescu. - Bucureşti : Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2005. 160 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice. Bibliogr. f. 157-160. [5.00] lei. 330.43:334.7+004 043

DL: 2007/43204 144 - CREŢU, SIMION. Dezvoltarea economică de tip regional din perspectiva integrării euro-atlantice : studiu de caz Regiunea CENTRU : teză de doctorat / doctorand: Simion Creţu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dan Popescu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2005. 201 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. f. 194-201. [6.00] lei. 330.34 043

DL: 2007/43261

TEZE DE DOCTORAT 61

145 - IRIMIEA, CORINA-NICOLETA. Alegeri ale agenţilor economici în condiţii de risc şi incertitudine : teză de doctorat / drd. Corina-Nicoleta Irimiea ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Marin. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2004. IV, 297 f. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Bibliogr. f. 286-297. [8.00] lei. 330.131.7:334.7 043

DL: 2007/42339 146 - LAUREAN, BOGDAN. Microeconomia şi integrarea ei în sfera macro şi mondoeconomiei : oportunităţi, evaluări şi constrângeri : modelare şi optimizare în condiţii de schimbare şi flexibilitate comportamentală : teză de doctorat / Laurean Bogdan ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dan Popescu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2005. 250 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. f. 227-237. [7.50] lei. 330.101.541 330.101.542 043

DL: 2007/43242 147 - NEGRU, IOANA. Utilitate şi moralitate : teză de doctorat / drd.: lect. univ. Ioana Negru ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe P. Apostol. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. II, 210 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Economie Generală. Bibliogr. f. 189-199. [6.00] lei. 330.8(100):17 330.13 043

DL: 2007/43133

62 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

148 - NEGURIŢĂ, OCTAV. Armonizarea economiei româneşti cu cerinţele comunităţii europene : teză de doctorat / drd. Neguriţă Octav ; cond. şt.: prof. univ. dr. Romulus Mandache. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. [3], 318 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bibliogr. f. 306-318. [7.00] lei. 341.217(4) UE:33(498) 043

BNT 1/2008 149 - PEREŞ, CRISTIAN-ELIAN. Contribuţii privind marketingul produselor şi serviciilor bancare : teză de doctorat / Pereş Cristian-Elian ; cond. şt.: prof. univ. dr. ec. Ioan-Constantin Negruţ. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2006. 291 f. : graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. f. 280-291. [9.00] lei. 339.138:336.71+338.48 043

DL: 2007/43004 150 - POPESCU, MIHAI. Riscul în decizia de investiţii : teză de doctorat / doctorand: Mihai Popescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Traian Sbora. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2005. 201 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. f. 194-201. [5.00] lei. 330.131.7:330.322+658.152 043

DL: 2007/42627

TEZE DE DOCTORAT 63

151 - SPIRIDON, MARIUS. Ciclul în teoria economică modernă : teză de doctorat / doctorand: lect. univ. Marius Spiridon ; cond. şt.: prof. univ. dr. Sorica Sava. - Bucureşti : Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică, 2005. 207, XIII f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice. Bibliogr. f. I-XIII. [6.50] lei. 330.8 043

DL: 2007/43249 152 - TEIA, SPONTE. Economia creşterii ovinelor şi caprinelor în România : teză de doctorat / Sponte Teia ; cond. şt.: prof. univ. dr. Victor Manole. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 297 f. : tab. ; 30 cm. Anatetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea Economia Agroalimentară şi a Mediului. Bibliogr. f. 288-297. [7.00] lei. 33:636.5(498) 043

DL: 2007/42765 153 - ŢÎRCĂ, DIANA MIHAELA. Liberalismul - principalul curent de gândire economică din România modernă (1859-1918) : teză de doctorat / drd. Diana Mihaela Ţîrcă ; cond. şt.: prof. univ. dr. Sultana Sută-Selejan. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 214 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Economie Generală. Bibliogr. f. 207-214. [5.00] lei. 330.82(498)"1859/1918" 338(498)"1859/1918" 043

DL: 2007/42983

64 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

154 - VĂDUVA, MARIA. Investiţiile în procesul creşterii economice : teză de doctorat / Văduva Maria ; cond. şt.: prof. univ. dr. Băbăiţă Ilie. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2004. 268 f. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. f. 262-266. [7.00] lei. 330.35(498)"1990/..." 330.322(498)"1990/..." 043

DL: 2007/42394

331 Muncă

155 - CĂMĂŞOIU, OANA. Formarea profesională a forţei de muncă : factor cheie al dezvoltării durabile : teză de doctorat / drd.: Cămăşoiu Oana Maria ; cond. şt.: dr. Steliana Perţ. - Bucureşti : Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2005. III, 340 p. : fig., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice. Bibliogr. f. 319-330. [10.00] lei. 331.108.45(498+4) 331.36(498+4) 043

DL: 2007/43205

TEZE DE DOCTORAT 65

156 - LINCARU, CRISTINA. Piaţa muncii în România : organizare, funcţionare, direcţii de ameliorare a performanţelor : teză de doctorat / autor; drd. Cristina Lincaru ; coord.: prof. univ. dr. Gheorghe Răboacă. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. [285] f. : graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Catedra de Managementul Resurselor Umane. Rez. tezei în lb. română şi engleză. Bibliogr. 16 f. [7.00] lei. 331.5(498)"1990/..." 043

DL: 2007/42771 157 - MEDELEANU, CORNELIA MIRELA. Sisteme de evaluare a performanţelor manageriale : teză de doctorat / drd.: ec. Cornelia-Mirela Medeleanu ; coord. şt.: prof. univ. dr. Panaite Nica. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 320, 15 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bibliogr. f. 252-275. [10.00] lei. 331.103.15:65.012.4 043

DL: 2007/42205 158 - MLADEN, LUISE. Formarea şi funcţionarea pieţei muncii în România : teză de doctorat / doctorand: Luise Mladen ; coord. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Răboacă. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 218, XXII f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Management. Specializarea: Economia Muncii. Conţine şi rezumatul tezei de doctorat, în lb. română şi franceză. Bibliogr. f. 213-218. [7.00] lei. 331.5(498) 043

DL: 2007/42613

66 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

332 Economie teritorială. Proprietate

159 - CONSTANTIN, FLORENTINA. Privatizarea agriculturii în unele ţări est europene (Ungaria, Polonia, România, Bulgaria) : teză de doctorat / drd. Florentina constantin ; cond. şt.: prof. univ. dr. Maria Mureşan. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 365 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea Relaţii Economice Internaţionale. Catedra Istoria Economiei şi Geografie. Rez. si în lb. engleză. Bibliogr. f. 343-349. [8.00] lei. 332.021.8:63(4-11+498)"1990/..." 338.43(4-11+498)"1990/..." 043

DL: 2007/42984 160 - COSMA, SORINEL. Manifestări ale rentei funciare în agricultură : teză de doctorat / drd. Cosma Sorinel ; cond. şt.: prof. univ. dr. Letiţia Zahiu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 261 f. : tab., h. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea Economia Agroalimentară şi a Mediului. Bibliogr. f. 252-261. [7.50] lei. 332.68:63(498) 043

DL: 2007/42908

TEZE DE DOCTORAT 67

161 - GÂRBOVEAN, ANANIE. Strategii şi modele de dezvoltare pentru zona Munţilor Apuseni : teză de doctorat / autor: Ananie Gârbovean ; cond. şt.: Daniela Luminiţa Constantin. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 242, [42] f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Bibliogr. 9 p. [8.00] lei. 332.1(498)(23 Apuseni) 043

DL: 2007/42567 162 - POPOVICI, MUGUREL MARIUS. Dezvoltarea economică regională în România în perioada tranziţiei la mecanismele de piaţă : teză de doctorat / drd.: Mugurel Marius Popovici ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Zaman.. - Bucureşti : Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2005. 337 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice. Bibliogr. f. 294-301. [9.00] lei. 332.1(498)"1989/2003" 339.13.012.42(498)"1989/2003" 043

DL: 2007/43213

68 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

163 - STANCIU, SORIN MIHAI. Cercetări cu privire la legislaţia fondului funciar în România şi implicaţiile sale asupra economiei agroalimentare : teză de doctorat / Stanciu Sorin Mihai ; cond. şt.: acad. prof. univ. dr. Păun Ion Otiman. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. 322 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Management Agricol. F. de tit., tablă de materii şi rez. şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 312-322. [10.00] lei. 332.021.8(498)"1864/..." 332.28(498)(094) 043

DL: 2007/42787

334 Forme de organizare şi cooperare în economie

164 - DANCĂU, BOGDAN. Strategii şi tehnici privind transferul profiturilor companiilor multinaţionale : teză de doctorat / drd. Bogdan Dancău ; cond. de doct.: prof. dr. Gheorghe Dolgu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 1 vol. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Bibliogr. 3 f. [7.00] lei. 334.726 043

DL: 2007/43077

TEZE DE DOCTORAT 69

165 - MUNTEAN, MIRCEA. Analiza echilibrului economico-financiar al întreprinderilor comerciale : teză de doctorat / Mircea Muntean ; cond. şt.: prof. univ. dr. Silvia Petrescu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. [4], 297 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bibliogr. f. 289-297. [9.00] lei. 658.1:334.7(498) 043

DL: 2007/42592 166 - TUREAC, CORNELIA ELENA. Implicaţiile deciziei strategice în Î[ntreprinderile] M[ici şi] M[ijlocii] : teză de doctorat / doctorand: ec. Tureac Cornelia Elena ; cond. şt.: prof. dr. ec.: Niculescu Niculae. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2005. [4], 273 f. : graf., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie. Bibliogr. p. 264-273. [8.00] lei. 65.012.4:334.012.63+334.012.64 043

DL: 2007/42471 167 - ŢULUCA, NICOLAE ADRIAN. Comportamentul producătorului în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă : teză de doctorat / drd. Ţuluca Nicolae Adrian ; cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Enache. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 266, [9] f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Economie Generală. Bibliogr. f. 259-266. [8.00] lei. 334.722(498)"1990/2004" 330.341.4(498)"1990/2004" 043

DL: 2007/42987

70 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

336 Finanţe

168 - BANU, ANGELA. Datoria publică internă a României : 1863-1946 : teză de doctorat / autor: doctorand Angela Banu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Maria Mureşan. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 350, [81] f. : facs ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Catedra de Istorie a Economiei şi Geografie. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 318-335. [15.00] lei. 336.27(498)"1863/1946" 043

DL: 2007/42511 169 - BOLOŞ, MARCEL IOAN. Bugetul şi contabilitatea comunităţilor locale între starea actuală şi posibilităţi de modernizare : teză de doctorat / drd. Boloş Marcel Ioan ; cond. şt.: prof. univ. dr. Aleodor Şoşdean. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. 486, [5] p., [54] f. : graf., tab. ; 31 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Economice. Catedra de Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Bibliogr. 5 p. [7.00] lei. 336.14:352(498) 043

DL: 2007/43301

TEZE DE DOCTORAT 71

170 - BURLACU, GHEORGHE. Disfuncţionalităţi din creditarea bancară - factor generator de fraudă şi corupţie : teză de doctorat / drd. Gheorghe Burlacu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Bătrâncea. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. 273 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor. Bibliogr. f. 246-256. [7.00] lei. 336.77 343.352 343.72 043

DL: 2007/43384 171 - CÂMPEANU, EMILIA. Teorii şi politici moderne privind echilibrul financiar public : teză de doctorat / drd.: asist. univ. Anton Emilia Mioara (Câmpeanu) ; cond. şt.: prof. univ. dr. Moşteanu Tatiana. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. III, 257 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori. Bibliogr. f. 239-251. [8.00] lei. 336.13 043

DL: 2007/42582 172 - CULCESCU, DANIELA. Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activităţii bancare : teză de doctorat / drd.: lect. univ. Daniela Culcescu (Bunea) ; cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Dardac. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. X, 224 f. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori. Bibliogr. f. 209-216. [6.00] lei. 658.1:336.71 043

DL: 2007/42586

72 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

173 - DEACONESCU, DIANA. Rolul sistemului bancar în realizarea dezvoltării durabile a economiei româneşti : teză de doctorat / drd. Diana Deaconescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Manolescu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2004. [5], 254 f. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Economie Generală. Catedra Economie şi Politici Economice. Bibliogr. f. 244-254. [6.00] lei. 336.71:338(498) 043

DL: 2007/42340 174 - DINCĂ, GHEORGHIŢA. Impactul doctrinei opţiunii publice (public choise) asupra finanţelor publice : teză de doctorat / doctorand: lect. univ. Dincă Gheorghiţa ; cond. şt.: prof. univ. dr. Sultana Sută-Selejan. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 297, [23] f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Economie Generală. Specializarea Economie. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 293-297. [10.00] lei. 336.13:159.923.2(498) 043

DL: 2007/42909 175 - DOBRESCU, ELENA CORINA. Implicaţiile monedei unice europene asupra economiei româneşti : teză de doctorat / drd. Dobrescu Elena Corina ; cond. şt.: prof. univ. dr. Eugen Prahoveanu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 264 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Economie Generală. Bibliogr. f. 259-264. [7.00] lei. 336.744:338(498) 336.74(4)"1990/..." 043

DL: 2007/42989

TEZE DE DOCTORAT 73

176 - DRAGOTĂ, MIHAELA. Analiza factorilor determinanţi ai politicii de finanţare a societăţilor comerciale listate pe piaţa de capital : teză de doctorat / doctorand: Mihaela Diaconescu (Dragotă) ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Stancu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 292, [20] f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori. Bibliogr. 3 f. [10.00] lei. 336.76:657.92 658.14 658.152 043

DL: 2007/42573 177 - DRĂGOI, ELENA VIOLETA. Diagnosticul performanţelor financiare ale Băncii Comerciale Române : teză de doctorat / drd. Elena Violeta Dragomir (Drăgoi) ; cond. şt. prof. univ. dr. Alexandru Olteanu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 323 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Catedra de Analiză Economico-Financiară. Bibliogr. f. 301-305. [9.00] lei. 65.011.44:336.71(498) Banca Comercială Română 043

DL: 2007/43189 178 - FLORESCU, ŞTEFAN-MĂDĂLIN. Bursa de valori în economia României : teză de doctorat / drd. Ştefan-Mădălin Florescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Eugen Prahoveanu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. [359] f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Economie Generală. Bibliogr. f. 268-273. [7.00] lei. 336.76(498) 043

DL: 2007/43269

74 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

179 - GHERGHINESCU, OANA. Doctrine, politici şi practici monetare în procesul de integrare europeană a României : teză de doctorat / drd.: ec. Gherghinescu Oana-Rodica ; coord.: prof. univ. dr. Fota Constantin. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2005. [3], 258 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Catedra de Teorie Economică. Bibliogr. f. 243-253. Indici. [7.50] lei. 336.74(498+4) 339.738(4) 043

DL: 2007/42547 180 - GRECEANU, VALENTINA. Fidelitatea conturilor anuale în condiţii de inflaţie : teză de doctorat / Dana Valentina Greceanu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Florea. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 341, [29] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bibliogr. f. 329-341. [9.00] lei. 336.748.12 043

DL: 2007/43387

TEZE DE DOCTORAT 75

181 - ISSAM MUSA MOHAMMAD AL KHATIB. Evaluation of foreign investment Process in developing countries : Model of Jordan : Ph D. thesis / prepared by Issam Musa Mohammad Al Khatib ; under the supervision of prof. dr. Eugen Ţigănescu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 207 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: University of Bucharest. Academy of Economic Studies. Faculty od Cybernetics, Statistics and Informatics. Department of Economic Cybernetics. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 173-177. [6.00] lei. 519.22:336.727.22(569.5+100) 043

DL: 2007/42513 182 - MATEI, ALEXANDRU. Regimul valutar în economia de tranziţie : teză de doctorat / drd. Alexandru Matei ; cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Zamfir. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. VII, 318 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Bibliogr. f. 314-318. [9.50] lei. 336.748.3(498)"1989/..." 336.743(498)"1989/..." 043

DL: 2007/43063 183 - OANCEA, CAROLINA CATRINEL. Politici monetare de stabilizare economică în România : teză de doctorat / drd. Carolina-Catrinel Oancea ; coord. şt.: prof. univ. dr. Constantin Ionete. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. [3], 223 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori. Bibliogr. f. 217-223. [6.50] lei. 336.7(498)"19" 043

DL: 2007/42587

76 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

184 - POCAN, IOANA. Impactul politicilor monetare asupra pieţei de capital din România : teză de doctorat / Ioana Mihaela Anghelache (Pocan) ; cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Dardac. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 237, [10] f. : tab., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Finanţe, Bănci şi Burse de Valori. Conţine şi sinteze ale principalelor părţi ale tezei. Bibliogr. f. 225-235. [7.50] lei. 336.74 336.76(498) 043

DL: 2007/42572 185 - POP, CARMEN. Inflaţia în ţările cu economie avansată în perioada 1970 - 1995 : teză de doctorat / doctorand: Carmen-Ana Lugojan(Pop) ; cond. şt.: prof. univ. dr. Aurel Negucioiu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. 249 p. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Economie şi Gestiunea Afacerilor. Catedra de Economie Politică. Bibliogr. p. 239-249. [7.50] lei. 336.748.12(100-775)"1970/1995" 043

DL: 2007/43244 186 - POPA, DUMITRU. Piaţa monetară în România în perioada de tranziţie : teză de doctorat / Popa Dumitru ; cond. şt.: prof. univ. dr. Aurel Negucioiu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. 238 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice. Catedra de Economie Politică. Bibliogr. f. 230-238. [7.00] lei. 336.74(498)"1990/..." 043

DL: 2007/43738

TEZE DE DOCTORAT 77

187 - ŞOŞDEAN, CORINA. Integrarea monetară europeană şi pieţele financiare internaţionale : teză de doctorat / drd.: Corina Weindinger Şoşdean... ; cond. şt.: prof. univ. dr. Grigore Silaşi. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. III, 292 f. : graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Economice. Catedra de Micro şi Macroeconomie. Bibliogr. f. 266-292. [7.00] lei. 336.744(498+4) 339.73(4) 043

DL: 2007/42191 188 - ŞOVA, DAN. Fiscalitatea aplicabilă societăţilor comerciale : teză de doctorat / drd.: Dan Şova ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dan Drosu Şaguna. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 402 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept. Bibliogr. f. 393-402. [12.00] lei. 336.22(498+4):334.7 336.225.68(498+4) 343.359.2(498+4) 043

DL: 2007/42739 189 - ŞOVA, ROBERT AURELIAN. Sistem de asistare a deciziei în domeniul financiar contabil : teză de doctorat / autor: lect. univ. Şova Robert Aurelian ; îndrum.: prof. univ. dr. Pavel Năstase. - Bucureşti : Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2005. [4], 254 f. : fig., schem. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Bibliogr. f. 241-245. [6.00] lei. 004:336+657 043

DL: 2007/42641

78 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

190 - TĂNASE, ANTONEL GH. Politici de credit ale băncilor comerciale româneşti : 1880-1916 : teză de doctorat / Antonel Gh. Tănase ; cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Bozga. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 152 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Catedra de Istorie Economică şi Geografie. Bibliogr. f. 146-152. [4.50] lei. 336.77(498)"1880/1916" 043

DL: 2007/42528 191 - ZUGRAVU, BOGDAN. Politici financiar - monetare de ajustare macroeconomică : teză de doctorat / Bogdan-Gabriel Zugravu ; cond. şt.: prof. dr. Gheorghe Filip. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 332 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Catedra de Finanţe şi Monedă. Bibliogr. f. 232-332. [8.00] lei. 658.1:330.101.541 336.74:330.101.541 043

DL: 2007/43386

TEZE DE DOCTORAT 79

338 Situaţie economică. Politică economică

192 - BĂLĂNICĂ, SILVIU. Teorie şi practică în politica agricolă comunitară : Efecte ale alinierii agriculturii României la politica agricolă comunitară : teză de doctorat / drd. Silviu Bălănică ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Mureşan. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 191 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Economie Generală. Bibliogr. f. 184-191. [6.00] lei. 338.43(498+4) 63(498+4) 341.217(4) UE 043

DL: 2007/42534 193 - BÎGIOI, DIANA ŞTEFANIA. Piaţa produselor de panificaţie în România : teză de doctorat / drd.: Diana Ştefania Ionescu (Bîgioi) ; cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae David, prof. univ. dr. Victor Manole. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 242 f. : graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului. Bibliogr. f. 191-193. [10.00] lei. 338.439:664.6(498)(0.034) 664.6(498)(0.034) 043

DL: 2007/42851

80 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

194 - BOJESCU, VALENTIN. Valenţe şi limite ale diplomaţiei economice : teză de doctorat / Valentin Bojescu ; coord.: prof. dr. Dumitru Miron. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 154, [16] f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea Relaţii Economice Internaţionale. Bibliogr. f. 145-153. [5.00] lei. 341.7(4+498) 338(4+498) 043

DL: 2007/43089 195 - BURCEA, ALIN. Agenţia de turism : noi concepte în dezvoltarea turismului românesc : teză de doctorat / drd.: Alin Burcea ; cond. şt.: prof. univ. dr. Radu Emilian. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 225, CV f. : graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Comerţ. Catedra de Turism-Servicii. Rez. şi curriculum vitae în lb. engleză. Bibliogr. f. 220-225. [10.00] lei. 338.48(498) 043

DL: 2007/42853 196 - CREŢU, SERGIU. Reformele economice din agricultura Republicii Moldova : teză de doctorat / doctorand: Creţu Sergiu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Radu Voicu, prof. univ. dr. Nicolae David. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 346 p., [59] f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea Economia Agroalimentară şi a Mediului. Bibliogr. f. 341-346. [12.00] lei. 338.24.021.8:63(478) 043

DL: 2007/42911

TEZE DE DOCTORAT 81

197 - DANCEA, LUCREŢIU DUMITRIE. Cercetări cu privire la vocaţia agroturistică a zonei Caraşova : teză de doctorat / Lucreţiu Dumitrie Dancea ; cond. şt.: acad. prof. univ. dr. Păun Ion Otiman. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. 201, XXIV, [5] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Management Agricol. F. de tit. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. 5 f. [6.00] lei. 63:796.5(498 Caraşova) 338.48(498 Caraşova) 043

DL: 2007/43666 198 - HORTOPAN, DUMITRU. Viaţa economică în Dacia Meridională în secolele II-III p. Chr. : teză de doctorat / drd. Dumitru Hortopan ; cond. şt.: prof. univ. dr. h. c. Vladimir Iliescu. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2005. 459 f. : fig., graf., h. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie. Bibliogr. f. 296-335. [15.00] lei. 043 338(498)"01/02"

DL: 2007/43312

82 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

199 - LEPĂDATU, GHEORGHE. Rolul şi importanţa impozitelor indirecte în constituirea veniturilor bugetului public în economia de piaţă : teză de doctorat / drd. Gheorghe V. Lepădatu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe D. Bistriceanu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 296 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Finanţe, Bănci, Asigurări şi Burse de Valori. Bibliogr. f. 289-296. [7.00] lei. 338.226(498)"1990/..." 336.14(498)"1990/..." 043

DL: 2007/42688 200 - LUCHIAN, OVIDIU. Politici agrare în România interbelică : teză de doctorat / drd. Ovidiu Luchian ; cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Bozga. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 253, [13] f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Catedra de Istoria Economiei şi Geografie. Rez. în lb. franceză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 220-232. [7.50] lei. 338.43(498)"1920/1940" 63(498)"1920/1940" 043

DL: 2007/42529

TEZE DE DOCTORAT 83

201 - MATEUŢ, OANA. Contribuţii la perfecţionarea sistemelor de finanţare a producţiei agricole în Vestul ţării : teză de doctorat / ec. Oana Mateuţ ; cond. şt.: prof. univ. dr. Liviu Sâmbotin. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. 189 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Management Agricol. Bibliogr. f. 186-189. [5.50] lei. 336.144:338.43(498) 347.725(498 Timişoara):664.7+664.6 S.C."Boxprod" S.A. 043

DL: 2007/43035 202 - MĂLĂŞINC, JĂNICĂ. Studii şi cercetări privind dezvoltarea integrată a agriculturii din arealul Vetrişoaia-Berezeni-Fălciu, judeţul Vaslui, în vederea asigurării cererii de consum a populaţiei locale la principalele produse agroalimentare în condiţii de eficienţă economică : teză de doctorat / doctorand: ing. Jănică Mălăşinc ; cond. şt.: prof. dr. Aurel Chiran. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2006. 260 f. : fig. şi h. color, schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Agricultură. Specializarea: Management şi Marketing în Agricultură. Bibliogr. f. 240-254. [8.00] lei. 338.43(498-35 Vaslui) 63(498-35 Vaslui) 339.13:664+63(498-35 Vaslui) 043

DL: 2007/43369

84 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

203 - MORARU, IOAN. Contribuţii privind perfecţionarea managementului dezvoltării rurale în zona Caraşului : teză de doctorat / doctorand: dr. Moraru Ioan ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Sâmbotin Liviu... - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. 218, [41] f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Management Agricol. Rez. şi tabla de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 214-218. [7.00] lei. 338.43(498-35 Caraş-Severin) 043

DL: 2007/43596 204 - MUSTAŢĂ, DANIELA ELISABETA. Impactul aderării la Uniunea Europeană asupra agriculturii României : teză de doctorat / Vasilescu Daniela Elisabeta (Mustaţă) ; cond. şt.: prof. univ. dr. Sandu Costache. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 321 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice - Bucureşti. Facultatea Economică Agroalimentară şi a Mediului. Bibliogr. f. 312-321. [7.00] lei. 338.43(498+4)"1990/..." 63(498+4)"1990/..." 341.217(4) UE 043

DL: 2007/42982

TEZE DE DOCTORAT 85

205 - OPREA-BARAC, IONEL. Industria naţională de apărare în preajma celui de-al doilea război mondial : teză de doctorat / drd. Oprea-Barac Ionel ; cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Bozga. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 301, 19, 20 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Catedra de Istoria Economiei şi Geografie. Rez. şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 261-271. [9.00] lei. 338(498):355.45"1920/1941" 043

DL: 2007/42527 206 - PERJU, GENOVEVA. Priorităţi în negocierea aderării României la Uniunea Europeană : teză de doctorat / drd. Genoveva Perju ; cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile C. Nechita. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 247 f. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza". Facultatea de Economie şi Adminiostrarea Afacerilor. Catedra de Economie Politică. Bibliogr. f. 231-241. [6.00] lei. 341.217(4) UE:338(498) 339.92(4+498) 043

DL: 2007/43101

86 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

207 - PÎRVU, DANIELA. Probleme economice în opera lui Vintilă I.C.Brătianu (1867-1930) : teză de doctorat / drd. Daniela Pîrvu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Sultana Sută-Selejan. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 212, [17] f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice-Bucureşti. Facultatea de Economie Generală. Specializarea: Istoria Gândirii Economice. Rez. şi curriculum vitae şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 209-212. [6.00] lei. 338(498)"1901/1928" 94(498)"19" Brătianu,V. 929 Brătianu,V. 043

DL: 2007/42986 208 - POCOL, ADRIAN-GABRIEL. Politici de preţ în industria turismului din România : teză de doctorat / doctorand: Adrian-Gabriel Pocol ; cond. şt: prof. univ. dr. Paina Nicolaie, prof. univ. dr. Negruţ Constantin. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. 204 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. f. 190-198. [6.00] lei. 338.5:338.48(498) 043

DL: 2007/43012 209 - POPA, DANIELA. Oportunităţi şi constrângeri privind integrarea României în Uniunea Europeană : teză de doctorat / drd. Daniela Popa ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ovidiu Rujan. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 338, 86 p. : h. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Bibliogr. p. 330-336. [10.00] lei. 341.217(4) UE:338(498) 043

DL: 2007/43079

TEZE DE DOCTORAT 87

210 - POPESCU, GHEORGHE H. Evaluarea dinamicii economiei româneşti în perioada tranziţiei după 1989 : teză de doctorat / drd. Gheorghe H. Popescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Popescu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 347 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Economie Generală. Catedra de Economie şi Politici Economice. Bibliogr. f. 339-347. [10.00] lei. 338(498)"1990/..." 339.13.012.42(498)"1990/..." 043

DL: 2007/42530 211 - PRIBEANU, GHEORGHE. Contribuţii privind dezvoltarea turismului rural în Banat, în contextul aderării la Uniunea Europeană : teză de doctorat / ec. Pribeanu Gheorghe ; cond. şt.: prof. univ. dr. Liviu Sâmbotin... - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. 204, [30] f, [12] f. pl. : graf., h., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Management Agricol. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 200-204. [7.00] lei. 338.48(498-22):913(498.5) 796.5(498-22):913(498.5) 043

DL: 2007/43389

88 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

212 - RISTEA, DANIEL ALEXANDRU. Serviciile în economia mondială şi locul lor în relaţiile economice internaţionale : teză de doctorat / Ristea Daniel Alexandru ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Roşu Hamzescu. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2005. 268 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Domeniul Relaţii Economice Internaţionale. Bibliogr. f. 261-268. [8.00] lei. 338.46(100+498) 043

DL: 2007/42972 213 - SCORŢESCU, FLORIN-IOAN. Consolidarea conturilor grupurilor financiare : realizări şi perspective : teză de doctorat / Florin Ioan Scorţescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Neculai Tabără. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 429 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bibliogr. f. 421-429. [9.00] lei. 338.717.16 043

DL: 2007/43059 214 - SORICI, COSTIN OCTAVIAN. Relaţia regionalizare-globalizare în economia mondială : teză de doctorat / drd. Sorici Costin Octavian ; coord. şt.: prof. univ. dr. Ioan Popa. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 248 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Bibliogr. f. 238-248. [7.50] lei. 338(100) 316.32(100) 043

DL: 2007/43075

TEZE DE DOCTORAT 89

215 - STATIE, GHEORGHE. Studii şi cercetări privind dezvoltarea activităţilor de turism rural în judeţul Vâlcea : teză de doctorat / ing. Statie Gheorghe ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Fruja. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. 251 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm + 1 vol. anexă (43 p.). Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Management Agricol. Rez. în lb. engleză. Tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 224-227. [6.00] lei. 338.48(498-22):913(498-35 Vâlcea) 796.5(498-22):913(498-35 Vâlcea) 043

DL: 2007/43391 216 - STOICESCU TTINI, MAGDONIA. Studii privind promovarea şi lansarea satului turistic românesc pe piaţa europeană : teză de doctorat / drd.: ing. Stoicescu V. Ttini Magdonia ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan-Nicolae Alecu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 291 f. : fig. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală. Bibliogr. f. 286-291. [9.00] lei. 338.48(498-22) 043

DL: 2007/43341

90 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

339 Comerţ

217 - ALI, THYABAT. Jordan's adherence to the world trade organization : provocations and perspectives : thesis of Ph.D. / Ali Thyabat ; scientific supervisor: prof. univ. dr. Ovidiu Rujan. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 225 f. : tab. ; 30 cm. + 1 CD. Antetitlu: The Academy of Economic Studies of Bucharest. The Faculty of International Economic Relations. Bibliogr. f. 198-202. [10.00] lei. 339.5(569.5) 043

DL: 2007/43081 218 - ANDRONACHE, CRISTINA. Arma economică în relaţiile internaţionale : teză de doctorat / drd. Cristina Andronache ; cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Sută, prof. univ. dr. George Marin. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 199 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale - Economie Mondială. Catedra de Relaţii Economice Internaţionale. Bibliogr. f. 197-200. [6.00] lei. 339.9(100) 346.9(100) 043

DL: 2007/43508

TEZE DE DOCTORAT 91

219 - BALAUR, CONSTANTIN LIVIU. Protecţionismul în găndirea şi practica economică contemporană : teză de doctorat / drd. Balaur N. Liviu Constantin ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Pohoaţă. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2006. [4], 257 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bibliogr. f. 245-257. [7.00] lei. 339.543.012.435(100+498) 043

DL: 2007/43083 220 - BASHEER JERJES IBRAHIM. Marketing-Mix policies for improving the management of Iraqi hotels : doctoral thesis / doctoral candidate: Basheer Jerjes Ibrahim ; scientific coord.: prof. univ. dr. Iacob Cătoiu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 210, [9] f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Academy of Economic Studies. Faculty of Marketing. Bibliogr. 9 f. [6.00] lei. 339.138 65.012.4 043

DL: 2007/42568 221 - BECIU, SILVIU. Studiu privind evoluţia pieţelor agricole ale Uniunii Europene în contextul lărgirii acesteia : [teză de doctorat] / drd.: ing. Beciu Silviu ; coord. şt.: prof. univ. dr. Alecu Ioan Nicolae. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 305 f. : fig. şi graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agricultură. Bibliogr. f. 304-305. [9.00] lei. 339.13:63(4) 043

DL: 2007/41402

92 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

222 - BONTAŞ, CRISTINA AURORA. Gestiunea financiar-contabilă - componentă relevantă a managementului afacerilor economice internaţionale : teză de doctorat / doctorand: Cristina Aurora Bontaş ; cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Puiu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2004. 327 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Catedra de Relaţii Economice Internaţionale. Bibliogr. f. 319-327. [10.00] lei. 65.012.4:339.5(100) 339.187.6(100) 339.187.44(100) 043

DL: 2007/42508 223 - BUTNARU, ANA. Marketingul serviciilor de expediţii şi transporturi pe pieţele internă şi internaţională de mărfuri : teză de doctorat / drd.: lector univ. Ana Butnaru ; coord. şt.: prof. dr. Virgil Balaure. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 415 f. : graf. color, tab. ; 30 cm. Anmtetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Marketing. Bibliogr. f. 408-415. [9.00] lei. 339.138:656(498+100) 043

DL: 2007/42780 224 - CANDIDATU, CAMELIA. Perspectivele realizării zonei largi de liber schimb dintre America de Nord şi America de Sud : teză de doctorat / doctorand: Camelia Candidatu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Sută. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. [7], 286 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Catedra de Relaţii Economice Internaţionale. Bibliogr. f. 279-286. [10.00] lei. 339.543.624(7+8) FTAA 043

DL: 2007/42602

TEZE DE DOCTORAT 93

225 - CHIŢU, IOANA BIANCA. Dezvoltarea comerţului din mediul rural în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană : teză de doctorat / doctorand: Ioana Bianca Chiţu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Patriche. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, [2005]. 294 f. : il., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Comerţ. Tablă de materii şi în lb. engleză. Conţine şi rez. tezei de doctorat. Bibliogr. f. 263-269. [8.50] lei. 339.1(498-22) 341.217(4) UE 043

DL: 2007/42571 226 - CIOCODEICĂ, MIHAIL. Cercetări privind stabilirea unei strategii eficiente în domeniul managementului calităţii în România, în contextul noii abordări pe plan internaţional : teză de doctorat / doctorand: Mihail Ciocodeică ; cond. şt.: prof. univ. dr. Viorel Petrescu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 246 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Comerţ. Bibliogr. f. 220-246. [7.00] lei. 339.137.2:334.7 65.012.4:658.62.018.2 043

DL: 2007/42516 227 - CLIPA, FLAVIAN. Strategii de internaţionalizare a afacerilor : teză de doctorat / doctorand: Flavian Clipa ; coord. şt.:prof. univ. dr. Spiridon Pralea. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 280 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Domeniul de doctorat: Relaţii Economice Internaţionale. Bibliogr. f. 269-280. [8.50] lei. 339.9(100) 043

DL: 2007/43349

94 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

228 - COITA, DORIN. Aplicarea marketingului în activităţile nonprofit : teză de doctorat / drd.: Coita Dorin Cristian ; cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Alexandru Pop. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 221 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Marketing. Bibliogr. f. 211-221. [6.00] lei. 339.138:061.2 043

DL: 2007/42779 229 - COSMA, SMARANDA. Politici promoţionale în marketingul internaţional : teză de doctorat / Smaranda Adina Cosma ; cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolaie Paina, prof. univ. dr. Constantin Negruţ. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2004. 277 f. : schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Economice. Rez. în lb. engleză. Conţine şi curriculum vitae. Bibliogr. f. 259-263. [7.00] lei. 339.138(100) 043

DL: 2007/42398

TEZE DE DOCTORAT 95

230 - COSTACHE, BRÎNDUŞA. Activitatea României în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (1949-1974) : teză de doctorat / Brînduşa Graţiela Costache ; cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Bozga. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 326 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Catedra de Istoria Economiei şi Geografie. Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 275-284. [10.00] lei. 339.92(498)"1949/1974" 339.923(4-11) CAER 043

DL: 2007/42584 231 - CRĂCEA, IRENA. Contribuţia finanţării şi creditării internaţionale la dezvoltarea comerţului exterior al României : teză de doctorat / drd. Crăcea Irena (Munteanu) ; cond. şt.: prof. univ. dr. Paul Bran. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 291 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori. Bibliogr. f. 287-291. [9.00] lei. 339.92:336.71(498+100) 043

DL: 2007/42585 232 - DOBRE, IOANA CLAUDIA. Politica concurenţială a Uniunii Europene : teză de doctorat / drd. Ona (Dobre) Ioana Claudia ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Ignat. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 324 f. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bibliogr. f. 311-324. [7.00] lei. 339.137.2(4) 043

DL: 2007/43100

96 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

233 - ENEA, MIHAELA. Rolul marketingului în managementul organizaţiei moderne : teză de doctorat / drd.: asist. univ. Mihaela Enea ; cond. şt.: prof. univ. dr. Iacob Cătoiu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 330 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Marketing. Bibliogr. f. 324-329. [8.00] lei. 339.138:65.012.4:061.5 043

DL: 2007/42778 234 - GEORGESCU, MARIA-ANDRADA. Leasingul - formă de finanţare a economiei : teză de doctorat / doctorand: Jors(Georgescu) F. Maria-Andrada ; cond. şt.: prof. univ. dr. Teodor Roşca. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 294 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Econimice. Bibliogr. f. 252-262. [6.00] lei. 339.187.6(498) 043

DL: 2007/42637 235 - GHERGA, GABRIELA. Modalităţi de optimizare a comunicării de marketing pe Internet : teză de doctorat / drd.: lect. univ. Gabriela Gherga ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ilie Cristescu. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2006. [6], 334 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. f. 328-334. [10.00] lei. 316.77:339.138:004.738.5 043

DL: 2007/43433

TEZE DE DOCTORAT 97

236 - HAMZA, STELA. Agricultura şi comerţul exterior cu produse agricole ale statelor din Centrul şi Răsăritul Europei : teză de doctorat / Stela Hamza ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Fruja. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. 255 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Bibliogr. f. 251-255. [7.50] lei. 339.5(4-11):63+664 339.5(4-191.2):63:664 043

DL: 2007/43583 237 - IVANCU, CLAUDIA IONELA. Studiul rolului şi funcţiilor burselor de mărfuri agroalimentare în economia de piaţă : teză de doctorat / ing. Claudia Ionela Ivancu ; cond. şt.: acad. Păun Ion Otiman. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. XIII, 140 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Management. Bibliogr. f. 140. [5.00] lei. 339.172:63+664 043

DL: 2007/42824 238 - JINGA, GHEORGHE. Marketingul în procesul de modernizare a sportului românesc : teză de doctorat / lect. univ. drd. Gheorghe Jinga ; coord. şt.: prof. univ. dr. Ştefan Boboc. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. III, 244 f. : fig., graf., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Marketing. Bibliogr. f. 237-244. [7.00] lei. 339.138:796(498) 043

DL: 2007/42556

98 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

239 - LAJARZAN, GEORGE BOGDAN. Investiţiile de capital străin şi rolul lor în trecerea către economia de piaţă în ţări din Europa Centrală şi de Est : teză de doctorat / doctorand: ec. Lazarjan George Bogdan ; cond. şt.: prof. dr. Alexandru D. Albu, prof. dr. Costea Munteanu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 123 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Bibliogr. f. 118-123. [4.00] lei. 339.727.22(4-11)+(4-191.2) 339.13.012.42(4-11)+(4-191.2) 043

DL: 2007/42512 240 - MANGRA, MĂDĂLINA GIORGIANA. Impactul tarifului vamal de import asupra comerţului exterior al României : teză de doctorat / Mangra Mădălina Giorgiana ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Roşu-Hamzescu. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2005. 256 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Domeniul Relaţii Economice Internaţionale. Bibliogr. f. 249-256. [7.50] lei. 339.543.36(498) 339.543(498) 043

DL: 2007/42549

TEZE DE DOCTORAT 99

241 - MATEI, ION. Finanţarea şi creditarea comerţului exterior al României : teză de doctorat / autor: Ion Matei ; cond. şt.: prof. univ. dr. Paul Bran. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 255 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori. Bibliogr. f. 253-255. [7.00] lei. 658.14:339.5 336.77:339.5 043

DL: 2007/42562 242 - MEŞTER, LIANA EUGENIA. Analiza evoluţiei comerţului internaţional în secolul al XX-lea : teză de doctorat / Liana Eugenia Meşter ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Popescu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. 246 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor. Bibliogr. f. 239-246. [7.50] lei. 339.5(100)"19" 043

DL: 2007/43246 243 - MOHAMMAD AHMAD. Strategii de marketing în dezvoltarea turismului din R. A. Siria : teză de doctorat / drd. Mohammad Ahmad ; cond. şt.: prof. univ. dr. Valerică Olteanu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2004-2005. 187 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Marketing. Bibliogr. f. 181-187. [5.50] lei. 339.138:338.48(569.1) 043

DL: 2007/42535

100 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

244 - MUGENNIKOVA, NATALIA. Starea actuală a relaţiilor comerciale şi de cooperare dintre Rusia şi România : oportunităţi la orizontul anului 2010 : teză de doctorat / Natalia Mugennikova ; coord. şt.: prof. univ. dr. Ovidiu Rujan. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 198 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea Relaţii Economice Internaţionale. Bibliogr. f. 168-174. [6.00] lei. 339.5(47:498)"1990/..." 339.94(47:498)"1990/..." 043

DL: 2007/42552 245 - MUŞETESCU, RADU. Alianţe strategice între firme pe plan internaţional : teză de doctorat / autor: asist. univ. Radu Muşetescu ; îndrum. şt.: prof. dr. Ioan Popa. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 247, [13] f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Catedra de Relaţii Economice Internaţionale. Rez. în lb. română. Bibliogr. 7 f. [7.00] lei. 339.944(100) 043

DL: 2007/42509

TEZE DE DOCTORAT 101

246 - NECHITA, IONUŢ-GABRIEL. Comerţul internaţional : regionalizare şi globalizare : teză de doctorat / drd.: Nechita Ionuţ-Gabriel ; cond. şt.: prof. univ. dr. Spiridon Pralea. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 306 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Catedra de Economie Politică. Relaţii Economice Internaţionale. Bibliogr. f. 291-306. [9.00] lei. 339.5 316.32 332.1 043

DL: 2007/43322 247 - NISTOR, COSMIN VOICU. Strategia şi planul de marketing al serviciilor bancare : teză de doctorat / Nistor Cosmin Voicu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru D. Lazăr, prof. univ. dr. Nicolaie Paina, prof. univ. dr. Emil Maxim. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 239 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bibliogr. f. 217-227. [7.00] lei. 339.138:336.77(498) 043

DL: 2007/42599

102 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

248 - NIŢĂ, LIVIU ADRIAN. Procesul de creare a Uniunii Economice şi Monetare : cazul Olandei : teză de doctorat / doctorand: Liviu Adrian Niţă ; cond. şt.: prof. univ. dr. Sterian Dumitrescu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 219 f. : tab., schem. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Bibliogr. f. 217-219. [6.00] lei. 339.923(4):336.744 UEM 336.744(4+492) 043

DL: 2007/42507 249 - OANĂ, GHEORGHE. Administrarea monopolurilor naturale : teorie economică şi practica în economia românească în tranziţie : teză de doctorat / autor Gheorghe Oană ; cond. şt.:prof. univ. dr. Corneliu Russu. - Bucureşti : Academia Română, 2005. 203 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice. Bibliogr. f. 181-184. [6.00] lei. 339.13.012.434(498)"1989/..." 043

DL: 2008/43927 250 - PAŞTIU, CARMEN ADINA. Aplicarea marketingului în practica managerială în cadrul industriei uşoare din România : [teză de doctorat] / ing. Paştiu Carmen Adina ; [cond. şt.: prof. dr. ec. Dumitru D. Lazăr, prof. dr. ing. ec. Ioan Abrudan, prof. dr. ec. Nicolae Al. Pop]. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. V, 268 p. : fig., graf. color, schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Construcţii de Maşini. Bibliogr. p. 229-243. [8.00] lei. 339.138:66(498) 043

DL: 2007/43456

TEZE DE DOCTORAT 103

251 - PATRICHE, IULIAN. Marketingul în domeniul construcţiilor : teză de doctorat / ing.: Iulian Patriche ; cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Alexandru Pop. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 359 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Marketing. Tablă de materii şi în lb. engleză. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 316-322. [12.00] lei. 339.138:624 043

DL: 2007/42621 252 - PÂNZARU, CIPRIAN. Război şi marketing : teză de doctorat / doctorand: asist. univ. Ciprian Pânzaru ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ilie Cristescu. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2006. 349 f. : il. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. f. 296-302. [10.00] lei. 339.138:355.01 043

DL: 2007/43003 253 - POPOVICIU, SORIN DOREL. Organizarea şi transpunerea în practică a programelor de marketing : teză de doctorat / Popoviciu Sorin Dorel ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru D. Lazăr, prof. univ. dr. Constantin Negruţ. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. 223 f. : fig. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. f. 218-224. [7.00] lei. 65.012.2:339.138 043

DL: 2007/43005

104 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

254 - RAD, LETIŢIA. Particularităţi ale politicii de distribuţie a produselor în industria farmaceutică din România : teză de doctorat / doctorand: lect. univ. Letiţia Rad ; cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolaie Paina, prof. univ. dr. Constantin Negruţ. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. 355 p. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. f. 347-354. [10.00] lei. 339.138:339.18:615.11 043

DL: 2007/43006 255 - RUSU, DANIELA. Comerţul şi afacerile mobile, extensii ale comerţului şi afacerilor electronice : teză de doctorat / Daniela Rusu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Oprea. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 351 f. : graf., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bibliogr. f. 331-351. [9.00] lei. 339.1 621.395.721.5 336:621.39 043

DL: 2007/43099 256 - SEBEA, MIHAI. Stabilitate, convergenţă şi discontinuitate în procesul de realizare a Uniunii Economice şi Monetare : teză de doctorat / doctorand: Sebea Mihai ; cond. şt.: prof. univ. dr. Virgil Gheorghiţă. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 257 f. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Bibliogr. f. 241-250. [8.00] lei. 339.923(4):336.744 043

DL: 2007/42510

TEZE DE DOCTORAT 105

257 - SECARĂ, OANA-MARIA. Strategii competitive de marketing internaţional pe piaţa produselor cosmetice : teză de doctorat / Secară (Bârlea) Oana-Maria ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru D. Lazăr, prof. univ. dr. Nicolaie Paina, prof. univ. dr. Ilie Cristescu. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2006. 258 f. : graf. în parte color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. f. 251-255. [8.00] lei. 339.138(100):687.55 043

DL: 2007/43007 258 - ŢĂRANU, LIVIU. România în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc : (1949-1965) : teză de doctorat / doctorand: Liviu Ţăranu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2006. 253 f. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza". Facultatea de Istorie. Bibliogr. f. 242-253. [7.00] lei. 339.923(100-11):913(498)"1949/1965" 043

DL: 2007/43041 259 - VOCHIŢA, LUMINIŢA. Contribuţii la formularea politicii comerciale netarifare a României : teză de doctorat / Degeratu Vochiţa Luminiţa Lucia ; cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Fota. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2005. 271 f. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea din Craiova. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bibliogr. f. 225-233. [7.50] lei. 339.543.012.435(4+498) 043

DL: 2007/43351

106 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă

260 - ALMĂŞAN, MARIA ADRIANA. Obligaţiile plurale în dreptul civil şi comercial : teză de doctorat / drd.: Maria Adriana Almăşan ; prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2004. XII, 415 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept. Bibliogr. p. 406-415. [9.00] lei. 347(498) 347.7(498) 043

DL: 2007/42201 261 - BANCIU, DAN AUREL. Principiul subsidiarităţii : teză de doctorat / drd. Dan Aurel Banciu ; coord. şt.: prof. univ. dr. Andrei Marga. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. [3], 260, 6 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Studii Europene. Bibliogr. f. 1-6. [7.00] lei. 341.217(4) UE 342(4) 321.01 043

DL: 2007/43486

TEZE DE DOCTORAT 107

262 - BARBU, NICU DAMIAN. Prevenirea şi combaterea abuzului şi exploatării sexuale a persoanelor : teză de doctorat / drd. Nicu-Damian Barbu ; coord. şt.: prof. univ. dr. Ioan Dascălu. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 2006. 393 p. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Poliţie. "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de Drept. Bibliogr. p. 385-393. [6.00] lei. 343.541(498) 351.764(498) 043

DL: 2007/42695 263 - BĂLAN, IOAN I. Motivele de recurs în procesul civil : teză pentru conferirea titlului ştiinţific de doctor prezentată şi susţinută public / de Ioan I. Bălan ; cond. de doctorat: prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 229 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept. Bibliogr. f. 218-226. [6.50] lei. 347.955(498) 043

DL: 2007/43034 264 - BURGUI, IOANA. Studiu asupra naturii juridice şi efectelor contractului de joc şi prinsoare în contextul sistemului contractelor aleatorii : teză de doctorat / drd.: Burgui (Pădurariu) Ioana ; coord. şt.: prof. univ. dr. Ion Dogaru. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2005. 277 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Drept "Nicolae Titulescu". Rez. în lb. franceză. Bibliogr. f. 262-270. [8.50] lei. 347.440.52(498) 043

DL: 2007/42738

108 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

265 - CHERA, NICOLAE. Particularităţile obligaţiilor comerciale : teză de doctorat / drd.: Nivolae Chera ; cond. şt.: prof. univ. dr. Radu I. Motica. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. 272 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Drept. Bibliogr. f. 255-263. [8.00] lei. 347.768 347.74 043

DL: 2007/42809 266 - DAVID, MARIA. Conflictul de legi în domeniul succesiunii : teză de doctorat / drd. Maria David ; cond. şt.: prof. univ. dr. Victor Babiuc. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 301 f. ; 30 cm. Bibliogr. f. 292-301. [8.50] lei. 341.96:347.65 347.65(498) 043

DL: 2007/43111 267 - DĂNĂILĂ, GIORGIANA. Procedura arbitrală în litigiile comerciale interne : teză de doctorat / drd.: Giorgiana Dănăilă ; cond. şt.: prof. dr. Viorel Mihai Ciobanu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 479 p. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Drept. Bibliogr. f. 452-479. [6.00] lei. 347.918:339.1 043

DL: 2007/42941

TEZE DE DOCTORAT 109

268 - DIMA, DANIELA. Uzucapiunea, ca mod de dobândire a drepturilor reale : teză de doctorat / drd.: Daniela Dima ; cond. şt.: prof. dr. Corneliu Bîrsan. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 301 p. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept. Bibliogr. p. 283-291. [5.00] lei. 347.232.4 043

DL: 2007/42943 269 - DOBRINOIU, MAXIM. Infracţiuni în domeniul informatic : teză de doctorat / drd. Maxim Dobrinoiu ; cond. de doct.: prof. univ. dr. Alexandru Boroi. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 2005. 366 p. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de Drept. Bibliogr. p. 350-365. [10.00] lei. 343.23:004(498+100) 043

DL: 2007/43110 270 - DRAGOMIRESCU, SIMONA. Devianţa comportamentală la minori : teză de doctorat / drd.: dr. Simona Dragomirescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Virgil Tiberiu Dragomirescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. [5], 211, [18] f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Institutul Naţional de Medicină Legală "Prof. dr. Mina Minovici" Bucureşti. Bibliogr. 13 f. [6.50] lei. 343.915 340.63-053.2 043

DL: 2007/43805

110 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

271 - DRAGOMIRESCU, TUDOREL. Infracţiunea de spălarea banilor : teză de doctorat / doctorand: Tudorel Dragomirescu ; cond. de doctorat: prof. univ. dr. Gheorghe Nistoreanu. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 2005. 204 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de Drept. Bibliogr. f. 197-204. [6.00] lei. 343.359.2(498) 043

DL: 2007/43019 272 - FILIPI, GJERGJI. An albanian prospective of european integration : doctoral thesis / Gjergji Filipi ; supervisor: prof. dr. Dumitru Miron. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 90 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academy of Economic Studies Bucharest. Faculty of International Business and Economics. Bibliogr. f. 77-83. [4.00] lei. 341.217(4) UE:338(496.5) 043

DL: 2007/42554 273 - FLOREA, GHEORGHE. Garanţii ale dreptului la apărare în procesul civil : teză de doctorat / drd. Gheorghe Florea ; cond. şt.: prof. univ. dr. Viorel-Mihai Ciobanu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. [448] f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Drept. Bibliogr. 23 f. [9.00] lei. 347.922.6(498) 043

DL: 2007/42701

TEZE DE DOCTORAT 111

274 - FODOR, MARIA. Probele în procesul civil : teză de doctorat / doctorand: Maria Fodor ; cond. şt.: prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 521 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept. Bibliogr. f. 474-521. [16.00] lei. 347.94(498) 043

DL: 2007/43032 275 - GAL, DACIAN-GRAŢIAN. La Commission Européenne Jacques Delors : La constructions européenne entre approfondissement et élargissement : teză de doctorat / Gal Dacian-Graţian ; dirigée par Mme Du Réau Elisabeth, M. Vese Vasile. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 555 f. ; 30 cm. Antetitlu: Université Paris III - Sorbone Nouvelle URF D'Histoire, Universitatea Babeş-Bolyai. Facultatea de Istorie şi Filosofie. Bibliogr. f. 524-538. Index. [17.00] lei. 341.217(4) UE 043

DL: 2007/42435 276 - GHEORGHE, ADRIANA ELISABET C. Protecţia cursurilor de apă internaţionale şi a ecosistemelor acvatice : teză de doctorat / doctorand: Adriana Elisabet C. Gheorghe ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitra Popescu. - Bucureşti : Institutul de Cercetări Juridice, 2005. 302 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice. Bibliogr. f. 273-289. [9.00] lei. 341.221.1(100)(094) 504.453.06(100)(094) 043

DL: 2007/43002

112 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

277 - IOAN, DORINICA. Evaziunea fiscală în România : teză de doctorat / doctorand: Dorinica Ioan ; cond. şt.: prof. univ. dr. Rodica Mihaela Stănoiu. - Bucureşti : Institutul de Cercetări Juridice, 2005. 182 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice. Bibliogr. f. 176-182. [5.50] lei. 343.359.2(498) 043

DL: 2007/43018 278 - IONESCU, RALUCA-MARIA. Falimentul bancar : teză de doctorat / drd. Raluca-Maria Ionescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dan Drosu Şaguna. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 333, [12] f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Drept. Bibliogr. 12 f. [9.00] lei. 347.736:336.71(498) 043

DL: 2007/41962 279 - IONIŢĂ, MIHAI. Criminalitatea în domeniul pieţei de capital : teză de doctorat / drd.: Ioniţă Mihai ; cond. de doctorat: prof. univ. dr. Ion Suceavă. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 2006. 231 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de Drept. Bibliogr. f. 226-231. [6.00] lei. 336.76:343.9 043

DL: 2007/42942

TEZE DE DOCTORAT 113

280 - IORDANA, ANTIGONA CAMELIA. Căsătoria şi divorţul în dreptul intern şi internaţional : teză de doctorat / drd.: Antigona Camelia Iordana ; coord. şt.: prof. univ. dr. Mihail Jakota. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 406 f. : 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Drept. Bibliogr. f. 391-403. [12.00] lei. 347.62(498+100) 347.627.2(498+100) 043

DL: 2007/42807 281 - LAZĂR, ROZALIA ANA. Nulitatea actului administrativ în dreptul românesc şi comparat : teză de doctorat / drd. Rozalia-Ana Lazăr ; cond. şt.: prof. univ. dr. Antonie Iorgovan. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. [9], 353, [32] f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Drept. Bibliogr. 31 f. [8.00] lei. 340.5:347.933+342.924(498+100) 043

DL: 2007/42350 282 - MAROŞAN, MARICA. Rolul dreptului internaţional în combaterea terorismului : teză de doctorat / drd. Moroşan Marica ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitra Popescu. - Bucureşti : Academia Română, 2005. 345 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice. Bibliogr. f. 330-345. [9.00] lei. 341(100):323.28 043

DL: 2007/42997

114 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

283 - MICLE, IOAN V. Salarizarea personalului din autorităţile şi instituţiile publice : teză de doctorat / doctorand: Micle V. Ioan ; cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 2005. 335 p. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de Drept. Bibliogr. p. 323-335. [10.00] lei. 349.232:35.08(498) 331.2:35.08(498) 043

DL: 2007/42462 284 - MOGÎRZAN, EMANOIL CORNELIU. Problemele generale ale aplicării legii străine în dreptul internaţional privat : teză de doctorat / drd.: Emanoil Corneliu Mogîrzan ; îndrumător şt.: prof. dr. Mihail Vasile Jakotă. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 263 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" iaşi. Facultatea de Drept. Bibliogr. f. 248-263. [8.00] lei. 341.9(100) 043

DL: 2007/42805 285 - MOTOROIU, ADRIANA-LILIANA. Răspunderea juridică : teză de doctorat / doctorand: Motoroiu I. Adriana Liliana ; coord.: cercet. şt. prof. univ. dr. Sofia Popescu. - Bucureşti : Academia Română, 2005. 451 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice Bucureşti. Bibliogr. f. 422-448. [13.00] lei. 347.51(498) 343.222(498) 043

DL: 2007/43033

TEZE DE DOCTORAT 115

286 - NOUR, VALERIU. Circumstanţele atenuante : teză de doctorat / drd. Valeriu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Costică Bulai. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 232 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Drept. Bibliogr. f. 220-232. [6.00] lei. 343.234(498+478) 043

DL: 2007/42699 287 - ODAGIU, IURIE. Circumstanţele agravante : teză de doctorat / Iurie Odagiu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Costică Bulai. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 241 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Catedra de Drept Penal. Bibliogr. f. 226-241. [7.00] lei. 343.235(498) 043

DL: 2007/43001 288 - POPA, FLORINA. Viciile de consimţământ : teză de doctorat / lect. univ. drd. Florina Popa ; coord. şt.: prof. univ. dr. Ion Lulă. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. 347 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Drept. Bibliogr. f. 325-339. [9.00] lei. 347.441.8(498) 043

DL: 2007/42998

116 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

289 - POPA, FLORIN. Corupţia - componentă a economiei subterane şi efectele ei asupra siguranţei naţionale : teză de doctorat / drd. Florin Popa ; cond. şt.: prof. univ. dr. Costică Voicu. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 2006. 325 p., [8] f. pl. : graf., tab în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de Drept. Bibliogr. f. 305-326. [5.00] lei. 343.352(498) 043

DL: 2007/42693 290 - POPA, IOAN. Contractul de vânzare-cumpărare : studiu comparativ de doctrină şi jurisprudenţă : teză de doctorat / drd.: Ioan Popa ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ovidiu Ungureanu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2005. 516 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Drept. Bibliogr. f. 489-507. [15.00] lei. 347.451 347.751 043

DL: 2007/43332 291 - POPESCU, DOINA. Sănătatea publică serviciului public de interes naţional în dreptul românesc şi comparat : teză de doctorat / drd.: Doina Popescu ; coord. şt.: prof. univ. dr. doc. Antonie Iorgovan. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. VIII, 232 f. ; 30 cm. Antetitu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Drept. Bibliogr. f. 223-232. [7.00] lei. 34(498):614 340.5:614 043

DL: 2007/42740

TEZE DE DOCTORAT 117

292 - RADU, CARMEN. Administrarea mijloacelor de probă medico-legale în accidente colective : teză de doctorat / drd.: as. univ. dr. Carmen Radu..., cond. şt.: prof. dr. Milan Leonard Dressler... - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2006. 245, [25] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. Disciplina de Medicină Legală. Bibliogr. f. 231-245. [7.00] lei. 340.6:614.8 043

DL: 2007/43817 293 - ROMIŢAN, CIPRIAN RAUL. Protecţia penală a proprietăţii intelectuale : teză de doctorat / drd.: Ciprian Raul Romiţan ; coord. şt.: prof. univ. dr. Vasile Dobrinoiu. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 2005. 276 p. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de Drept. Bibliogr. p. 261-276. [5.00] lei. 347.77(498) 043

DL: 2007/42939 294 - SALCĂ ROTARU, CRISTINA MIHAELA. Fundamentul pedepsei : teorii moderne : teză de doctorat / drd. Rotaru Cristina ; coord. şt.: prof. univ. dr. Costică Bulai. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2004. [354] f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept. Bibliogr. 10 f. [8.00] lei. 34.01:343.24 043

DL: 2007/41547

118 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

295 - SOARE, ANDREI. Revendicarea imobiliară în contextul legilor cu caracter reparatoriu : teză de doctorat / Andrei Soare ; cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Bacaci. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2005. 243 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Drept "Simion Bărnuţiu". Bibliogr. f. 231-243. [7.00] lei. 347.922.62:347.235 043

DL: 2007/43336 296 - STAICU, MIRELA. Legatul în dreptul succesoral român : teză de doctorat / drd.: Mirela Staicu ; coord. şt.: prof. dr. Alexandru Bacaci. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2005. [8], 249, [3] f. ; 30 cm. Bibliogr. 3 f. [7.50] lei. 347.67(498) 043

DL: 2007/42741 297 - ŞERBĂNESCU, MONICA. Noi forme şi mijloace de combatere a crimei organizate : teză de doctorat / drd.: Şerbănescu Monica ; cond. şt.: prof. univ. dr. Grigore Gr. Theodoru. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 2 vol. (267 f. ; 367 f.) ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Drept. Bibliogr. f. 361-367. [18.00] lei (T+A). 343.341 351.74 043

DL: 2007/42811

TEZE DE DOCTORAT 119

298 - UDRESCU, DOINA. Contribuţii la teoria şi practica apelului penal : teză de doctorat / drd.: Doina Udrescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Grigore Theodoru. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 225 f. ; 30 cm. Bibliogr. f. 216-225. [4.00] lei. 343.156 043

DL: 2007/42197 299 - VASILE, VIOREL. Legislaţia represivă din România 1948 - 1964 : teză de doctorat / drd. Vasile Viorel ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2006. 265 f. ; 31 cm. Antetitlu: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de Istorie. Bibliogr. f. 249-265. [6.00] lei. 323.281(498)"1948/1964"(094) 329.15(498)"1948/1964"(094) 343(498)"1948/1964"(094) 043

DL: 2007/43296 300 - VĂCĂROIU, DANIELA FLORENTINA. Evoluţia izvoarelor dreptului : privire specială asupra dreptului roman : teză de doctorat / drd. asist. univ. Daniela Florentina Văcăroiu ; coord. şt. prof. univ. dr. Nicolae Popa. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2007. X, 296 p. ; 30 cm. Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept. Bibliogr. f. 287-296. [7.00] lei. 34(100)(091) 34(37) 043

DL: 2007/43200

120 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

301 - VOICU, ADRIANA-CAMELIA. Criminalitatea economico - financiară, factor de ameninţare la adresa ordinii publice : teză de doctorat / drd. Voicu Adriana Camelia ; coord. şt.: prof. univ. dr. Ioan Dascălu. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 2005. 328 p. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de Drept. Bibliogr. p. 324-328. [6.00] lei. 343.37(498+100)"1990/..." 343.359.2(498+100)"1990/..." 043

DL: 2007/42689 302 - VRÂNCEAN, NICOLAE IOAN. Infracţiuni în domeniul construcţiilor : teză de doctorat / drd.: Nicolae Ioan Vrâncean ; cond. de doctorat: prof. univ. dr. Vasile Dobrinoiu. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 2005. 232 p. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de Drept. Bibliogr. p. 220-227. [7.00] lei. 343.23:624 349.44 043

DL: 2007/43334 303 - ZSIGMOND FRANCISKA. Identitatea europeană - identitate central-europeană : teză de doctorat / drd. Frasciska Zsigmond ; coord. şt.: prof. univ. dr. Ladislau Gyémánt. - Cluj-napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 226 f. : graf., il. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Studii Europene. Bibliogr. f. 214-225. [7.00] lei. 043 341.217(4) UE

DL: 2007/42445

TEZE DE DOCTORAT 121

35.0/354 Administraţie publică

304 - AVRĂMESCU, TIBERIU CRISTIAN. Direcţiile implicării autorităţilor publice centrale şi locale în dezvoltarea turismului durabil : teză de doctorat / drd. Tiberiu Cristian Avrămescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gabriela Stănciulescu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 352 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Comerţ. Catedra de Turism-Servicii. Rez. şi curriculum vitae şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 312-321. [8.00] lei. 352/354:338.48(498)"1990/..." 043

DL: 2007/42985 305 - GEAMĂNU, IOAN. Protecţia patrimoniului cultural naţional : necesitate pentru ordinea publică şi siguranţa naţională : teză de doctorat / Ioan Geamănu, cond. şt.: prof. univ. dr. Costică Voicu. - Bucureşti : Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 2006. 410 p. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Academia de Poliţie "Alexandru. Bibliogr. p. 399-409. [5.00] lei. 351.85(498) 351.853(498) 043

DL: 2007/42694

122 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară

306 - BUCUR, ALEXANDRU. Şcolile grănicereşti de pe teritoriul fostului regiment de la Orlat : (1871-1921) : teză de doctorat / drd. Alexandru Bucur ; cond. şt.: prof. univ. dr. Thomas Nägler. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2005. 330 f. : il., portr., h., facs. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Istorie şi Patrimoniu. Bibliogr. f. 267-285. [9.00] lei. 356.13(498 Orlat)"1871/1921" 043

DL: 2007/43054

36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului

307 - BLÎNDU, DANIELA. Asigurările sociale pentru sănătate în România - posibilităţi de îmbunătăţire : teză de doctorat / drd. Daniela I. Blîndu ; cond. şt. prof. univ. dr. Gheorghe D. Bistriceanu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. [4], 334 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori. Bibliogr. f. 326-334. [9.00] lei. 369.22(498) 043

DL: 2007/43186

TEZE DE DOCTORAT 123

308 - COTEŢ, CIPRIAN IOAN. Comportamentul consumatorului de vin şi băuturi spirtoase : studiu realizat în zona de vest a României : teză de doctorat / autor: asist. univ. drd. Ciprian Ioan Coteţ ; coord.: prof. univ. dr. Ioan Fruja. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. 233 f. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole [şi Medicină Veterinară] a Banatului. Facultatea de Management Agricol. Pref. şi rez. în lb. engleză. Tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 230-233. [7.00] lei. 366.1:663.2+663.5(498-35 Arad)+(498-35 Caraş-Severin)+(498-35 Timiş) 303.62:663.2+663.5 043

DL: 2007/43364 309 - ENE, CORINA. Impactul securităţii alimentare în elaborarea politicilor nutriţionale şi alimentare : teză de doctorat / Corina Ene ; cond. de doctorat: prof. univ. dr. Viorel Petrescu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 357, [8] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Comerţ. Conţine şi rezumatul tezei de doctorat. Bibliogr. f. 324-334. [11.00] lei. 614.31:612.39 366.54:614.31:612.39 043

DL: 2007/42605

124 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

310 - MATEOC, TEODOR. Asigurări şi reasigurări în producţia agricolă din România : teză de doctorat / ing. Teodor Mateoc ; cond. şt.: acad. Păun Ion Otiman. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2004. 190 f. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Management Agricol. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 166-172. [6.00] lei. 368:63(498) 043

DL: 2007/42074 311 - MINEA, ELENA MARIA. Particularităţile încheierii şi interpretării contractelor de asigurare : teză de doctorat / Elena-Maria Minea ; cond. şt.: prof. univ. dr. Radu I. Motica, prof. univ. dr. Mircea Mureşan. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. 291 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Drept. Bibliogr. f. 276-285. [7.00] lei. 368.022(498)(094) 043

DL: 2007/42700 312 - NEAMŢU, NICOLETA CHIVUŢA. Succes şi eşec în plasamentul familial, în contextul actual al României : teză de doctorat / drd.: Neamţu Nicoleta Chivuţa ; cond. şt.: prof. univ. dr. Rotariu Traian. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. 304 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. Bibliogr. f. 293-304. [9.00] lei. 364.442.6(498) 043

DL: 2008/44162

TEZE DE DOCTORAT 125

313 - PICIORUŞI, VASILE. Contribuţii aduse perfecţionării sistemului de reintegrare a personalului disponibilizat : teză de doctorat / drd.: ing. Picioruşi Vasile ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Iulian Ceauşu. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2005. 328 p. : graf., h., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Petroşani. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electronică. Bibliogr. p. 316-321. [10.00] lei. 364.465:3-057.19(498) 364.23(498) 043

DL: 2007/42711 314 - ŞTEFAN, FLORENTINA. Sistemul asigurărilor în agricultura românească : teză de doctorat / ing. Florentina Ştefan ; cond. şt.: prof. dr. Ioan Fruja. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. [4], 222 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Management Agricol. Bibliogr. f. 214-222. [6.50] lei. 368.5(498) 043

DL: 2007/42789 315 - TUDORAN, GREGORIANA CARMEN. Căi de eficientizare a managementului asigurărilor de viaţă în perioada de tranziţie în România : teză întocmită în vederea obţinerii titlului de doctor în economie / Gregoriana Carmen Tudoran ; cond. şt.: prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2005. [4], 259 f. : schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Dunârea de Jos" Galaţi. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative. Bibliogr. f. 255-259. [7.00] lei. 65.012.4:368.91(498)"1990/..." 043

DL: 2007/43168

126 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber

316 - ALECU, SIMONA-MIOARA. Dezvoltarea organizaţiei şcolare : repere teoretice şi metodologice : teză de doctorat / drd.: lect. Simona-Mioara Alecu ; coord.: prof. dr. Emil Păun. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 288 p. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Bibliogr. f. 274-277. [7.00] lei. 371.2 65.012.2:371 043

DL: 2007/42993 317 - ANGHEL, FLORENTINA. Cercetare, conştientizare, acţiune în alfabetizarea funcţională : teză de doctorat / Florentina Anghel. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2002. [35000] lei. 37.014.22(498) 043

DL: 2004/35869 318 - CIOLAN, LUCIAN. Abordarea integrată a curriculum-ului : temele cross - curriculare : teză de doctorat / drd. Lucian Ciolan ; coord.: prof. univ. dr. Dan Potolea. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 208 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Bibliogr. la sfârşitul cap. [6.00] lei. 37.043 371.214 043

DL: 2007/42994

TEZE DE DOCTORAT 127

319 - COCAN, CORNELIA. Strategii de personalizare a procesului de învăţământ : cercetări experimental-aplicative : teză de doctorat / autor: drd. Cornelia Cocan ; cond. şt.: prof. dr. Ioan Cerghit. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 2 vol. (IV, 302 ; 140 p.) : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Bibliogr. p. 269-272. [12.00] lei (T+A). 371.3 043

DL: 2007/42210 320 - DUMITRACHE, MARIA. Comunicarea didactică şi stilurile funcţionale ale limbii : teză de doctorat / drd. Maria Dumitrache ; coord. şt.: prof. univ. dr. Ion T. Radu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 211 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Bibliogr. f. 205-211. [7.00] lei. 371:316.77 371:811.135.1'38:377.8(498 Buzău) 043

DL: 2007/42995 321 - FANDI AZZAM. The School's contribution to educating against violence and for interpersonal understanding : Ph.D. dissertation / Fandi Azzam ; scientific supervisor: prof. Nicolae Jurcău... - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 181 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: "Babeş-Bolyai" University Cluj-Napoca. Psychological and Sciences Educational Faculty. Bibliogr. f. 161-177. [4.00] lei. 37.035 37.015.3 371.51 043

DL: 2007/42673

128 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

322 - FLOREA, NADIA MIRELA. Valorificarea evaluărilor privind rezultatele şcolare pentru ameliorarea procesului didactic : teză de doctorat / drd.: lect. univ. Nadia-Mirela Florea ; coord. şt.: prof. univ. dr. Ion T. Radu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2005. 223 f. : graf., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Bibliogr. f. 217-222. [5.00] lei. 371.26:371.3 043

DL: 2007/42672 323 - FRUMOS, FLORIN. Reconsiderări ale didacticii din perspectiva psihologiei cognitive : aplicaţii experimentale în metodica predării matematicii la clasele I-IV : teză de doctorat / drd. Florin Frumos ; coord.: prof. univ. dr. Constantin Cucoş. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2006. 254 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Bibliogr. f. 221-227. [6.00] lei. 371.3:51:373.3 37.015.3 043

DL: 2007/43394 324 - GAFENCU, MARILUZIA. Strategii ale dezvoltării învăţământului superior : teză de doctorat / autor: Gafencu Mariluiza ; îndrumător: prof. univ. dr. Băcescu Marius. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 234, [23] f. : graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Bibliogr. f. 222-234. [7.00] lei. 378(498)"20" 043

DL: 2007/42762

TEZE DE DOCTORAT 129

325 - GÂRLAŞU, DAN. Optimizarea livrării conţinutului şi creşterea calităţii serviciilor în sistemele de Învăţământ la Distanţă : teză de doctorat / doctorand: ing. Dan Gârlaşu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Trandafir Moisa. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 162 p. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Bibliogr. p. 149-153. [5.00] lei. 658.562:37.018.43 043

DL: 2007/43253 326 - GRINDEI, LAURA VIOLETA. Dezvoltarea unui sistem multimedia destinat învăţământului continuu şi la distanţă în electrotehnică : teză de doctorat / ing. Laura Violeta Grindei ; cond. şt.: prof. dr. ing. Emil Simion. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. 167, [52] p. : il. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Inginerie Electrică. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. p. 155-165. [6.00] lei. 371.694:004.738.5:378+621.3 043

DL: 2007/42504 327 - HOGEA, ANTONIA IZABELLA. Istoricul instituţiilor de învăţământ ecleziastic în sud-estul Transilvaniei în a doua jumătate a secolului XVII până la 1918 : teză de doctorat / drd.: Hogea (Kelemen) E.L. Antonia-Izabella ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Opriş. - Târgovişte : Universitatea "Valahia", 2006. 449 p. : il. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Valachia" din Târgovişte. Facultatea de Ştiinţe Umaniste. Bibliogr. p. 440-448. [6.00] lei. 37.017.93(498.4)"1600/1918" 043

DL: 2007/43754

130 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

328 - LEIBA, FREDERICA. Intercultural education - dimension of the modern curriculum : a doctoral dissertation... / by Frederica Leiba... ; scientific advisor: prof. Dan Potolea... - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 241 f. : tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: University of Bucharest. The Faculty of Psychology and Educational Sciences. Bibliogr. f. 215-241. [6.00] lei. 37.013.43 376.7(569.4) 371.214:811.111 043

DL: 2007/42992 329 - NEDELCU, ANCA. Dimensiunea multiculturală a educaţiei : formarea cadrelor didactice din perspectiva educaţiei multiculturale : teză de doctorat / drd. Anca Nedelcu ; coord.: prof. univ. dr. Emil Păun. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2003. 281 f. ; 30 cm. Bibliogr. f. 242-251. [8.50] lei. 37.014.53(100) 376.7(100) 043

DL: 2007/42208 330 - PĂTRĂUŢĂ, TEODOR. Didacticometria : contribuţii la construirea unei metrii în pedagogie : teză de doctorat / candidat: Pătruţă Teodor ; cond. şt.: prof. univ. dr. Miron Ionescu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. 247 f. : graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 220-231. [7.50] lei. 303.2:371 371.26 043

DL: 2008/44164

TEZE DE DOCTORAT 131

331 - POPA, CORNELIA. Formarea educatorilor puericultori în România : condiţii, probleme şi perspective : teză de doctorat / drd. Cornelia Popa ; cond. şt.: prof. univ. dr. Cezar Bîrzea. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 302 f. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Bibliogr. f. 299-302. [9.00] lei. 371:364.62:364.65-053.2 043

DL: 2007/42384 332 - POPŞOR, MINODORA. Formarea iniţială a personalului didactic : inovaţii curriculare : teză de doctorat / drd. Minodora Popşor ; coord. şt.: prof. univ. dr. Dan Potolea. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. [2], 226 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Bibliogr. f. 223-226. [7.00] lei. 371.13(498+100) 371.12:371.214 043

DL: 2007/42795 333 - POP-PĂCURAR, IRINA. Activităţi individuale şi de grup în predarea şi învăţarea biologiei : teză de doctorat / drd.: Irina Pop-Păcurar ; cond. şt.: prof. univ. dr. Miron Ionescu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. 302 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Catedra de ştiinţe ale educaţiei. Bibliogr. f. 242-248. [9.00] lei. 371.311.1:58(498) 371.311.4:58(498) 043

DL: 2008/44165

132 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

334 - PRISECARU, CRISTINA ADRIANA. Utilizarea calculatoarelor în predarea/învăţarea limbilor străine : teză de doctorat / drd.: lect. univ. Cristea Adriana Ilea (Prisecaru). - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 261, [16] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Univeristatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Ramura de ştiinţă: Ştiinţe sociale şi Politice. Specializarea: Ştiinţe ale Educaţiei. Bibliogr. 5 f. [7.00] lei. 371.694:004:81 043

DL: 2007/42697 335 - RĂDULESCU, GHEORGHE. Fişa psihopedagogică - instrument de cunoaştere şi caracterizare a personalităţii elevului (cu aplicaţii la domeniul militar) : teză de doctorat / Gheorghe Rădulescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2002. [37000] lei. 371.267 37.015.3 043

DL: 2004/35868 336 - STANCIU, TUDOR. Contribuţii la creşterea competitivităţii în domeniul învăţământului ingineresc : teză de doctorat / ing. Tudor Stanciu... ; cond. şt.: prof. univ. dr. doc. ing. Alfred Braier. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2006. 232 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi. Facultatea de Textile-Pielărie. Bibliogr. f. 176-188. [7.00] lei. 378.014.24 378(498+100):62 043

DL: 2007/43022

TEZE DE DOCTORAT 133

337 - TAR GABRIELLA NÓRA. Teatrul de copii în Ungaria în secolul al XVIII-lea = Gyermekszínjátszás a 18. századi Magyarországon : teză de doctorat / doctorand: Tar Gabriella-Nóra ; coord. şt.: prof. dr. Kozma Dezsö. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 183 f. : il., portr., facs. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Babeş-Bolyai. Facultatea de Litere. Catedra de Literatură Maghiară. Text în lb. maghiară. Conţine şi texte în lb. germană. Bibliogr. f. 122-130. [5.50] lei. 371.383(439)"17" 043

DL: 2007/43230 338 - VINŢANU, NICOLAE. Orientări actuale în pedagogia universitară : teză de doctorat / Nicolae Vinţanu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2000. [35000] lei. 371:378 043

DL: 2004/35867

39 Etnografie. Folclor

339 - BIŢ, LAVINIA JANINA. Metafora zorilor în textele folclorice româneşti : teză de doctorat / drd. Biţ Lavinia-Janina ; cond. şt.: prof. dr. G.I.Tohăneanu. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2006. 192 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie. Bibliogr. f. 176-192. [6.00] lei. 398(498) 821.135.1.09-91 043

DL: 2007/42660

134 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

340 - FRUNTELATĂ, IOANA RUXANDRA. Naraţiunile personale : experienţă şi povestire : teză de doctorat / drd.: Ioana-Ruxandra Fruntelată ; coord. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, [2004]. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Litere. Profilul: Filologie. Specializarea: Etnologie şi folclor. Bibliogr. f. 122-132. [9.00] lei. 39(498):355.48(498+100) 303.422:94(498)"1941/1945"+39(498) 94(100)"1939/1945" 043

DL: 2007/42386 341 - ROTAR, MARIUS. Atitudinea în faţa morţii în Transilvania în secolul al XIX-lea : teză de doctorat / dr. Marius Rotar ; coord.: prof. univ. dr. Nicolae Bocşan. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 731 p. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj Napoca. Facultatea de Istorie şi Filosofie. Catedra de Istorie Modernă. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. p. 704-731. [20.00] lei. 393(498.4)"18" 043

DL: 2007/42460

TEZE DE DOCTORAT 135

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE

502/504 Ştiinţa mediului înconjurător

342 - ASTRATINEI, VIOLETA. Contribuţii la estimarea rolului comunităţilor de microorganisme în ecosistemele lotice poluate : teză de doctorat / drd. Violeta Astratinei ; cond. şt.: prof. dr. Angheluţă Vădineanu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 228 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Departamentul de Ecologie Sistemică şi Dezvoltare Durabilă. Bibliogr. p. 212-228. [4.00] lei. 504.054:579.8+574.5(498)(28 Siret)+(28 Someş) 043

DL: 2007/42667 343 - BIRICĂ, ŞTEFAN. Aspecte juridice ale protecţiei plantelor : teză de doctorat / Ştefan Birică. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2003. [35000] lei. 349.6:504.73(498) 043

DL: 2004/35873 344 - BLAJ, ALINA LETIŢIA. Contribuţii cu privire la depozitarea şi neutralizarea rezidurilor menajere : studiu de caz : teză de doctorat / ing. Alina Letiţia Blaj ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ion Mirel. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2006. V, 249, [32] f. : graf., h. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Timişoara. Facultatea de Hidrotehnică. Bibliogr. f. 233-245. [7.00] lei. 504.064.4:658.567:64 043

DL: 2007/43051

136 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

345 - CORICI, SORIN. Studii de ingineria mediului în bazinul hidrografic Jiu privind degradările produse de activităţile miniere şi energetice : teză de doctorat / ing. Corici Sorin ; cond. şt.: prof. univ. dr. Florin Mărăcineanu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2004. 228 f. : fig., tab., il. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinara Bucureşti. Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului. Bibliogr. f. 226-228. [7.00] lei. 504.4.06(498)(28 Jiu) 504.4.054(498)(28 Jiu):622 043

DL: 2007/42069 346 - DEZSY, STELA. Interferenţe ecologice între Platforma Chimică Săvineşti şi pânza freatică aferentă Râului Bistriţa : teză de doctorat / ing. Dezsy Stela ; cond. şt.: prof. dr. ing. Nicu Mihai. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. 191 f. : fig., graf., h., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Catedra de Chimia Mediului. Bibliogr. f. 186-191. [6.00] lei. 504.43.054:66 043

DL: 2007/43517 347 - DRĂGĂNESCU, ADRIANA. Lunca Dunării între Călăraşi şi Brăila - studiul impactului antropic asupra mediului : teză de doctorat / drd. Adriana Drăgănescu ; coord. şt.: prof. univ. dr. Dan Bălteanu... - Bucureşti : Institutul de Geografie, 2005. 198, [101] f. : fig., graf., h. în parte color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Geografie. Bibliogr. f. 193-198. [7.00] lei. 504.453.054(498)(28 Dunărea)

DL: 2007/42837

TEZE DE DOCTORAT 137

348 - DRUGĂ, MĂRIOARA. Aluminiul : potenţialul poluant al industriei de prelucrare primară şi secundară : impactul asupra organismelor vii : teză de doctorat / med. vet. Mărioara Drugă ; cond. şt.: prof. dr. Alexandra Trif. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. [7], 272 f. : fig., graf., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Medicină Veterinară. Rez. în lb. engleză. Tablă de materii şi în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 224-258. [8.00] lei. 504.054:546.62+664 043

DL: 2007/42523 349 - GUGUIANU, OLGA IRINA. Studiul poluării mediului înconjurător : determinarea elementelor poluante prin metode de analiză atomice şi nucleare : teză de doctorat / Olga Irina Guguianu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion V. Popescu. - Bucureşti : Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei", 2004. 247 p. : fig., il. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" Bucureşti. Bibliogr. p. 241-247. [4.00] lei. 543.427.3:504.054(99) 543.427.4:504.054(99) 543.522:504.054(99) 043

DL: 2007/42067

138 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

350 - HEREA-BUZATU, CONSTANŢA. Studii privind managementul tehnic de mediu : teză de doctorat / ing. Constanţa Herea-Buzatu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ovidiu Ianculescu. - Bucureşti : Universitatea Tehnică de Construcţii, 2004. 171 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. Facultatea de Hidrotehnică. Bibliogr. f. 155-159. [5.00] lei. 65.012.4:504 043

DL: 2007/42458 351 - MARIN, MARIAN. Procese actuale şi impactul antropic în sectorul văii Carasu : teză de doctorat / drd. Marian Marin ; cond. şt.: prof. univ. dr. Mihai Ielenicz. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 214, [14] f., [40] f. pl. : fig., graf., h. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Geografie. Bibliogr. 7 f. [6.50] lei. 504.05(498 Valea Carasu) 504.453.06(498)(28 Carasu) 043

DL: 2007/42216 352 - NEDELCU, MIRELA. Contribuţii privind evaluarea poluanţilor cu posibilităţi de depoluare pentru apele de suprafaţă din zona Vrancea : teză de doctorat / chim. Cristina Mirela Nedelcu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Domnica Ciobanu. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. II, 205 f. : fig., graf., h., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de Chimie Industrială. Catedra de Ingineria Mediului. Bibliogr. f. 195-205. [6.00] lei. 504.4.054(498-35 Vrancea) 043

DL: 2007/43106

TEZE DE DOCTORAT 139

353 - STAVRAT, LAURENŢIU. Studiul poluării sonore a centrelor urbane : teză de doctorat / ing. Laurenţiu Stavrat ; cond. şt.: prof. dr. ing. Liviu Brîndeu... - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. 171 f. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Timişoara. Facultatea de Mecanică. Bibliogr. f. 158-170. [5.00] lei. 504.054(498-21)+(100-21) 043

DL: 2007/42899 354 - TRANDAFIR, PETRE. Impactul hazardelor naturale asupra Municipiului Bucureşti : teză de doctorat / drd. Petre Trandafir ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dan Bălteanu... - Bucureşti : Academia Română, 2005. 385 f. : graf., h., il., tab. în parte color ; 31 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Geografie. Bibliogr. f. 374-385. [9.00] lei. 502.58(498 Buc.) 043

DL: 2007/43288

51 Matematică

355 - BABEŢI, SIMONA. Modele cosmologice fără singularităţi : teză de doctorat / drd.: asist. univ. Simona Babeţi ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Zet. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 111 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Fizică. Bibliogr. f. 108-111. [4.00] lei. 512.761 524.8 043

DL: 2007/42193

140 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

356 - BIROU, MARIUS. Metode booleene şi de tip produs în aproximarea bidimensională : teză de doctorat / Birou Marius-Mihai ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Coman. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 174 p. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Matematică şi Informatică. Bibliogr. p. 163-174. [5.00] lei. 512.563 517.987.3 519.65 043

DL: 2007/43116 357 - BUTUR, REMUS MARIUS. Contribuţii la studiul mecanicii Poisson pe R©M^®n : teză de doctorat / drd.: Remus Marius Butur ; cond. şt.: prof. dr. Mircea Puta. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2006. III, 117 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Matematică. Bibliogr. f. 113-117. [5.00] lei. 531.314 514.8 043

DL: 2007/43144 358 - CHIFAN, NECULAI. Contexte Morita şi localizări în categorii Grothendieck : aplicaţii : teză de doctorat / drd.: lect. Neculai Chifan ; coord. şt.: prof. dr. Constantin Năstăsescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 133 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Matematică. Bibliogr. f. 130-133. [5.00] lei. 512.737 043

DL: 2007/42348

TEZE DE DOCTORAT 141

359 - CIUPALĂ, CĂTĂLIN MIHAI. Calcul diferenţial cuantizat în geometria necomutativă : teză de doctorat / Cătălin Mihai Ciupală ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Pitiş. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2005. 140 p. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Transilvania" din Braşov. Facultatea de Matematică şi Informatică. Bibliogr. p. 130-140. [4.00] lei. 517.2 514.7 043

DL: 2007/40856 360 - CIURDARIU, LOREDANA. Clase de operatori liniari pe spaţii pseudo-hilbertiene şi aplicaţii : teză de doctorat / Ciurdariu Loredana ; cond. şt.: prof. dr. Gaşpar Dumitru. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. 159 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Matematică şi Informatică. Bibliogr. f. 157-159. [5.00] lei. 517.983.24 043

DL: 2007/42724 361 - CIUREA, GRIGORE. Analiză nonstandard şi măsuri vectoriale : teză de doctorat / drd. Grigore Ciurea ; cond. şt.: acad. prof. dr. doc. Solomon Marcus. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 70 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Matematică. Bibliogr. f. 68-70. [5.00] lei. 517 Nonstandard 512.642 043

DL: 2007/43542

142 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

362 - CODECI, ELENA. Bifurcaţie perturbată în modele de dinamică microeconomică : teză de doctorat / Elena Codeci ; cond. şt.: prof. univ. dr. Adelina Georgescu. - Piteşti : Universitatea din Piteşti, 2005. 186 p. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Piteşti. Facultatea de Matematică-Informatică. Bibliogr. p. 181-186. [5.50] lei. 519.218.2:330.101.542 043

DL: 2007/42725 363 - CONSTANTINESCU, OANA ANTOANETA. Spaţii Lagrange : generalizări şi aplicaţii : teză de doctorat / candidat: asist. Oana Antoaneta Constantinescu... ; cond.şt.: acad. dr. doc. Radu Miron.. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 163 p. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Matematică. Bibliogr. p. 159-163. [5.00] lei. 514.762 514.763 043

DL: 2007/42727 364 - CRIŞAN, GABRIELA CLARA. Aplicaţii ale teoriei punctului critic la studiul geodezicelor : teză de doctorat / Gabriela Clara Crişan ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Atanasiu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. 117 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Matematică şi Informatică. Bibliogr. f. 112-117. [4.00] lei. 514.774.8 043

DL: 2007/43830

TEZE DE DOCTORAT 143

365 - DÂRZU, VERONICA ANA. Ecuaţii cu modificarea mixtă a argumentului : teză de doctorat / drd.: Veronica-Ana Dârzu (Ilea) ; cond. şt.: prof. dr. Ioan A. Rus. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 120 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Facultatea de Matematică şi Informatică. Bibliogr. f. 112-120. [4.00] lei. 517.9 043

DL: 2007/43161 366 - DUREA, MARIUS. Diferenţiabilitatea aplicaţiilor multivoce şi aplicaţii în optimizare : teză de doctorat / Marius Durea ; cond. şt.: prof. dr. Constantin Zălinescu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 94 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Matematică. Bibliogr. f. 89-94. [3.00] lei. 515.168 519.863 043

DL: 2007/42363 367 - ECKSTEIN, GHEORGHE. Contribuţii la studiul spectrului operatorilor din spaţii Hilbert : teză de doctorat / Gheorghe Eckstein ; cond. şt.: prof. dr. Dumitru Gaşpar. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. II, 61 p. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Matematică şi Informatică. Bibliogr. p. 58-60. [4.00] lei. 519.86:532 043

DL: 2007/43305

144 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

368 - GRINDEANU, NICOLAE. Analiza armonică a câmpurilor distribuţii stochastice : teză de doctorat / Nicolae Grindeanu ; cond. şt.: prof. dr. Dumitru Gaşpar. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. 94 p. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Matematică şi Informatică. Bibliogr. p. 89-93. [4.00] lei. 517.57 512.623.4 043

DL: 2007/43113 369 - HEDREA, CIPRIAN. Contribuţii la studiul unor probleme de mecanică geometrică : teză de doctorat / drd.: Hedrea Ioan Ciprian ; coord. şt.: prof. dr. Mircea Puta. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2006. 73 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Matematică. Bibliogr. f. 71-73. [4.00] lei. 514.85 531.314 043

DL: 2007/43148 370 - IBADULA, DENIS. Aplicaţii ale teoriei grupurilor şi teoriei valuării : Funcţia zeta Igusa locală asociată formelor cubice binare nedegenerate : teză de doctorat / drd. Denis Ibadula ; coord. şt.: prof. dr. Şerban Basarab. - Bucureşti : Institutul de Matematică "Simion Stoilow", 2005. 111 p. ; 30 cm. Antetitlu: Institutul de Matematică "Simion Stoilow" al Academiei Române. Bibliogr. p. 105-111. [4.00] lei. 512.54 043

DL: 2007/43316

TEZE DE DOCTORAT 145

371 - ILIAŞ, PETRE SORIN. Ecuaţii opetatoriale [sic!] neliniare în spaţii local convexe : teză de doctorat / drd.: Petre Sorin Iliaş ; cond. şt.: acad. prof. dr. Romulus Cristescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 106 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Matematică şi Informatică. Bibliogr. 4. f. [4.00] lei. 517.957 517.98 043

DL: 2007/43150 372 - IORDĂNESCU, ANCA. Modeling and simulation of stochastic systems with applications to special telecommunication networks : thesis / Anca Iordănescu ; PhD supervisor: prof. dr. Ion Văduva. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 144, [106] f. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: University of Bucharest. Faculty of Mathematics and Computer Science. Computer Science Department. Bibliogr. f. 129-138. [6.00] lei. 519.216:621.39 043

DL: 2007/42349 373 - KOVÁCS EDITH. Metode statistice cu aplicaţii în modelarea financiară şi în asigurări : teză de doctorat / drd.: Edith Kovacs ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Constantin. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. 164 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Matematică şi Informatică. Bibliogr. f. 156-161. [5.00] lei. 519.24:368 519.86:368 043

DL: 2007/43146

146 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

374 - LUNGU, EMIL. Contribuţii la aproximarea numerică a soluţiilor unor probleme la limită : teză de doctorat / doctorand: Emil Lungu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dorel Homentcovschi. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006. 108 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Departamentul de Matematică şi Fizică. Bibliogr. f. 103-107. [4.00] lei. 517.927:62 043

DL: 2008/44077 375 - MITRAN, CĂTĂLIN. Aproximarea funcţiilor de mai multe variabile : aplicaţii : teză de doctorat / drd. Mitran Cătălin-Ilie ; cond. şt.: prof. univ. dr. Coman Gheorghe. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 135, [7] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Matematică şi Informatică. Bibliogr. 7 f. [4.50] lei. 517.55 043

DL: 2007/43112 376 - NIMINEŢ, VALER. Sisteme diferenţiale exterioare : aplicaţii în teoria controlului : teză de doctorat / drd.: lect. univ. Valer Nimineţ ; cond. şt.: prof. univ. dr. Mihai Anastasiei. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 141 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Matematică. Bibliogr. f. 137-141. [4.50] lei. 517.93 517.977 043

DL: 2007/42726

TEZE DE DOCTORAT 147

377 - PÂRVULESCU, CARMEN. Interpolarea spaţiilor Banach şi aplicaţii : teză de doctorat / Carmen Pârvulescu ; coord. şt.: prof. dr. Gh. Bucur. - Bucureşti : Institutul de Matematică "Simion Stoilow", [2005]. 93, [9] f. ; 30 cm. Bibliogr. 9 f. [4.00] lei. 517.982.22 043

DL: 2007/43320 378 - POP, OVIDIU T. Teoreme de tip Voronovskaja : aplicaţii la aproximarea uniformă a funcţiilor cu ajutorul operatorilor liniari şi pozitivi : teză de doctorat / drd.: Pop T. Ovidiu ; cond. şt.: CSI dr. Păvăloiu Ion. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. 134 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Facultatea de Matematică şi Informatică. Bibliogr. f. 123-134. [4.00] lei. 519.651 517.983 043

DL: 2007/43723 379 - POPA, IOAN. Inegalităţi cu aplicaţii în analiza numerică : teză de doctorat / Ioan Popa ; cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Lupaş. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. III, 120 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Facultatea de Matematică şi Informatică. Bibliogr. f. 113-120. [4.00] lei. 519.6 517.965 043

DL: 2007/43156

148 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

380 - POPESCU, ANDREI. Many-valued relation algebras : Ph.D. thesis / Andrei Popescu ; supervisor: prof. dr. George Georgescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, [2005]. 99 p. ; 30 cm. Antetitlu: University of Bucharest. Faculty of Mathematics and Computer Science. Bibliogr. p. 95-99. [4.00] lei. 512.647 043

DL: 2007/43303 381 - POROŞNNIUC, DUMITRU DANIEL.Structuri geometrice remarcabile pe fibratul cotangent : teză de doctorat / drd.: prof. I Poroşniuc Dumitru Daniel... ; cond. şt.: prof. dr. Oproiu Vasile.. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 114 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Matematică. Bibliogr. f. 109-112. [4.00] lei. 514.762 514.763 043

DL: 2007/42728

382 - PREDA, MIRCEA. Reprezentarea matematică a acţiunilor : teză de doctorat / drd. Preda Mircea Cezar ; cond. de doct.: prof. dr. ing. Vladimir Răsvan. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2005. 99 f. ; 30 cm. Bibliogr. f. 94-99. [5.00] lei. 519.217 004.421.5 004.85 043

DL: 2007/43138

TEZE DE DOCTORAT 149

383 - PREDOI-RACILĂ, MIHAELA. Elaboration d'une modélisation mathématique du transfert multiéchelle des signaux mécaniques dans l'os cortical humain : Aspects théoriques et simulations numériques : teză de doctorat / drd. Mihaela Predoi Racilă ; cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Niculescu..., prof. univ. dr. Jean Marie Crolet... - Craiova : Universitatea din Craiova, 2005. [16], 236 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Matematică-Informatică. Bibliogr. p. 229-234. [7.00] lei. 519.86:612.817 043

DL: 2007/43304 384 - RĂDULESCU, TEODORA-LILIANA. Methods in the nonlinear analysis for the study of boundary value problems : doctoral thesis / Teodora-Liliana Rădulescu ; adviser: prof. dr. Radu Precup. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 126 p. ; 30 cm. Antetitlu: Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca. Faculty of Mathematics and Computer Science. Bibliogr. p. 117-126. [4.00] lei. 517.957 043

DL: 2007/43115 385 - SIMION, GHEORGHE. Contribuţii la studiul metodelor iterative : teză de doctorat / Gheorghe Simion ; cond. şt.: prof. univ. dr. Octavian Stănăşilă. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 60 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Departamentul de Matematică-Fizică. Bibliogr. f. 58-60. [4.00] lei. 517.957 517.982 517.538 043

DL: 2007/43143

150 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

386 - SZÁNTÓ CSABA LEHEL. Hall algebras in the Kronecker case : Ph.D. thesis / Csaba Lehel Szántó ; supervisor: prof. dr. Ioan Purdea. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 67 f. ; 30 cm. Antetitlu: "Babeş-Bolyai" University. Faculty of Mathematics and Computer Science. Bibliogr. f. 66-67. [4.00] lei. 512.553 519.1 043

DL: 2007/43114 387 - TÂRNOVEANU, MIRELA. Geometria diferenţială a fibratului cotangent de ordinul al doilea cu aplicaţii în geometria Hamilton : teză de doctorat / drd. Târnoveanu Mirela Adriana ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Atanasiu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 136 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Matematică şi Informatică. Bibliogr. f. 129-136. [4.00] lei. 514.7 531.314 043

DL: 2007/43306 388 - TEODORESCU, DINU. Metode funcţionale pentru ecuaţii neliniare de tip reacţie difuzie : teză de doctorat / Dinu Teodorescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Silviu Sburlan. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2005. 83 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Facultatea de Matematică şi Informatică. Bibliogr. f. 78-83. [4.00] lei. 517.957:539.219.3 043

DL: 2007/43317

TEZE DE DOCTORAT 151

389 - TODEA, MIHAELA. Invarianţi numerici asociaţi unei varietăţi diferenţiabile şi aplicaţii : teză de doctorat / drd.: Todea (Aldea) Mihaela ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Atanasiu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. 147 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Facultatea de Matematică şi Informatică. Bibliogr. f. 133-147. [4.50] lei. 514.76 515.143 043

DL: 2007/43724 390 - TRIFAN, MARIANA P. Contribuţii la studiul dinamicii şi bifurcaţiei în câteva modele matematice ale cancerului : teză de doctorat / Mariana P. Trifan ; cond. şt.: prof. univ. dr. Adelina Georgescu. - Piteşti : Universitatea din Piteşti, 2005. [10], 192 p. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Piteşti. Facultatea de Matematică-Informatică. Bibliogr. p. 189-192. [6.00] lei. 519.86:616-006.6 043

DL: 2007/43318 391 - ŢIGAN, GHEORGHE. Contribuţii la studiul unor sisteme dinamice particulare : teză de doctorat / drd. Ţigan Gheorghe ; cond. şt.: prof. dr. Mircea Craioveanu. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2006. 140 f. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Matematică şi Informatică. Bibliogr. f. 131-140. [4.50] lei. 517:532 043

DL: 2007/43319

152 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

392 - ŢIPLEA, AURORA. Modular Analysis of Petri Net Models : teză de doctorat / Aurora Ţiplea. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. X, 119 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: "Al. I. Cuza" University of Iaşi. Department of Computer Science. Bibliogr. f. 113-120. [5.00] lei. 519.711:519.713 043

DL: 2007/42187 393 - VIDRAŞCU, CRISTIAN. Proprietăţi structurale ale reţelelor Petri : teză de doctorat / Traian Cristian Vidraşcu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Toader Jucan. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. XVI, 248 p. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Informatică. Bibliogr. p. 237-248. [7.00] lei. 519.711 043

DL: 2007/42217

52 Astronomie. Geodezie

394 - AVRAMIUC, NECULAI. Contribuţii privind transformările de coordonate în sisteme geodezice eterogene : teză de doctorat / drd.: ing. Neculai Avramiuc ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Petre Iuliu Dragomir. - Bucureşti : Universitatea Tehnică de Construcţii, 2006. 238 f. : graf., h., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. Facultatea de Geodezie. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. f. 156-161. [7.00] lei. 519.612:528 043

DL: 2007/42446

TEZE DE DOCTORAT 153

395 - MANEA, RALUCA. Valorificarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare utilizând cadastrul general : teză de doctorat / ing. Raluca Margareta Manea ; cond. şt.: prof. dr. ing. Adrian Găzdaru. - Bucureşti : Universitatea Tehnică de Construcţii, 2005. [173] f. : graf., h., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. 4 f. Index. 528.425:63(498) 043

DL: 2007/42448 396 - MUŞAT, COSMIN. Contribuţii privind stabilirea tasărilor şi deformaţiilor construcţiilor utilizând metode şi tehnici topo-geodezice moderne : teză de doctorat / ing. Cosmin Constantin Muşat ; cond. şt.: prof. dr. ing. Marin Marin. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2006. 251 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Politehnica" din Timişoara. Facultatea de Construcţii. Bibliogr. f. 248-251. [7.00] lei. 528.02 528.06 043

DL: 2007/43163

53 Fizică

397 - AFLORI, MAGDALENA. Studiul formaţiunilor anodice care apar în descărcări de curent continuu : teză de doctorat / Magdalena Aflori ; îndr. şt.: prof. dr. doc. Mircea Sanduloviciu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 156 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Fizică. Bibliogr. la sfârşitul cap. [5.00] lei. 537.228 043

DL: 2007/42595

154 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

398 - ARANGHEL, DORINA. Contribuţii la studiul structurii dinamice în sisteme moleculare prin împrăştiere neelastică de neutroni lenţi : teză de doctorat / drd. Dorina Aranghel ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion V. Popescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. [6], 186 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Fizică. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 175-177. [6.00] lei. 539.171:539.125.5 043

DL: 2007/43504 399 - BAL, CARMEN. Cercetări şi contribuţii privind sistemele de acţionare cu debite armonice : teză de doctorat / ing. Carmen Bal ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ioan I. Pop. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2006. IV, 240, 42 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Construcţii de Maşini. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. p. 235-240. [7.50] lei. 531.6:62-82 534.01 043

DL: 2007/42794 400 - BERDEA, PETRU. Fracţionări izotopice D/H ale apei la plante, in vitro : teză de doctorat / Berdea Petru ; cond. şt.: C.P. I dr. Palibroda Nicolae. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 120 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Fizică. Bibliogr. f. 113-120. [4.00] lei. 539.183.2:581.111+546.212 57.085.2 043

DL: 2007/43424

TEZE DE DOCTORAT 155

401 - BUNEA, FLORENTINA. Curgerea fluidului real cu aplicaţii în debitmetrie : teză de doctorat / drd.: ing. Florentina Bunea ; cond. şt.: prof. dr. ing. Mircea Dimitrie Cazacu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 87, [61] p. : fig. în parte color, tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 78-81. [4.00] lei. 532.57 043

DL: 2007/42935 402 - CIOBOTARU, LUMINIŢA CĂTĂLINA. Studiul radiaţiei amestecurilor multiple de gaze în plasma de temperatură joasă : teză de doctorat / Cioboraru Luminiţa Cătălina ; cond. şt.: dr. Geavit Musa. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2002. V, 135 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 131-135. [4.00] lei. 537.53:533.2 533.915 043

DL: 2007/42214 403 - COSTIN, CLAUDIU. Modélisation d'une décharge magnétron DC dans l'argon et en mélange argon - oxygène, par un modèle fluide : thèse présentée pour obtenir le grade de docteur en sciences / par Claudiu Costin ; codirecteurs de thèse: prof. dr. Gheorghe Popa, dr. Gèrard Gousset, dr. Tiberiu Minea. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 106 p. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Université "Al. I. Cuza" Iasi et Université Paris XI UFR Scientifique d'Orsay. Rez. şi în lb. engleză. Bibliogr. p. 101-106. [3.00] lei. 533.9:621.385.64 043

DL: 2007/42614

156 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

404 - CRISTESCU, RODICA. Interacţiunea radiaţiei laser cu substanţa : procesarea laser a filmelor subţiri de polimer pentru aplicaţii biomedicale : teză de doctorat / drd. Rodica Cristescu ; cond. şt.: prof. dr. Ion N. Mihăilescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 95 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Fizică, I.O.D. - Institutul de Fizică Atomică Bucureşti. Bibliogr. f. 90-93. [4.00] lei. 531.719.2:539.23:678.7 043

DL: 2007/42213 405 - CUŢĂ, ANIŞOARA. Contribuţii la studiul vibraţiilor lanţurilor cinematice şi ale grupelor structurale cu elemente liniar-elastice : teză de doctorat / drd.: Cuţă Anişoara ; cond. şt.: prof. dr. ing. Nicolae Pandrea... - Piteşti : Universitatea din Piteşti, 2005. 168, 36 f. : il., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Piteşti. Facultatea de Mecanică şi tehnologie. Catedra de Mecanică Aplicată. Bibliogr. p. 162-168. [6.00] lei. 531.3:62-231.31 043

DL: 2007/42493 406 - DRĂGĂNESCU, OVIDIU. Rezistenţa şi durabilitatea legăturilor terminale ale cablurilor - ocheţilor : teză de doctorat / Virgil Ovidiu Drăgănescu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Eur Ing Tiberiu Dimitrie Babeu... - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. 160 f. : graf., il. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" din Timişoara. Facultatea de Mecanică. Catedra de Rezistenţa Materialelor. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. f. 115-155. [5.00] lei. 539.4:621.315.2 043

DL: 2007/42877

TEZE DE DOCTORAT 157

407 - FOSA, GABRIELA. Contribuţii la studiul fenomenelor magnetooptice în suspensii coloidale şi emulsii magnetice : teză de doctorat / Gabriela Fosa ; cond. şt.: prof. dr. Ghiorghe Călugăru. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. II, 157 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Fizică. Bibliogr. f. 150-158. [5.00] lei. 537.6:54-149+54-148 535:54-149+54-148 043

DL: 2007/43423 408 - FURTUNĂ, CORNELIU. Descărcarea luminiscentă ca sursă de oscilaţii : teză de doctorat / drd.: Corneliu Furtună ; cond. şt.: prof. dr. doc. Mircea Sanduloviciu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 80 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Fizică. Bibliogr. f. 69-70. [4.00] lei. 533.9 537.52 043

DL: 2007/42189 409 - GHICA, DANIELA. Magnetic resonance study of the radiolysis products in chlorinated SrCl2:Fe crystals : thesis / defended by Daniela Ghica... ; scientific supervisor: dr. Sergiu Vasile Nistor. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2006. IV, 137, XII p. : fig., graf. ; 30 cm. Bibliogr. p. 104-105. [4.00] lei. 535.33 539.143.4 043

DL: 2007/43076

158 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

410 - GIURGEA, CORINA. Contribuţii la modelarea mecano-fluidică a sistemului cardiovascular : teză de doctorat / drd.: ing. Corina Maria Giurgea ; cond. şt.: prof. dr. ing. Liviu Deacu. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2006. V, 138, [27] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. + 1 CD. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Construcţii de Maşini. Catedra de Maşini Unelte şi Roboţi Industriali. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. 131-138. [10.00] lei. 577.3:532.528:616.126.3-77 043

DL: 2007/42796

411 - GROZA, ANDREEA-LILIANA. Interacţia plasmelor tranziente cu dielectrici : teză de doctorat / Andreea-Liliana Groza ; cond. şt.: prof. dr. Ioan Ioviţ Popescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 71, [30] f. : fig. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Fizică. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. 3 f. [4.00] lei. 533.9...1 544.72 043

DL: 2007/43080

TEZE DE DOCTORAT 159

412 - HORBUNIEV, AMELIA. Metode de investigare a structurii materiei nucleare cu ajutorul ciocnirilor nucleu-nucleu la energii înalte : teză de doctorat / Horbuniev Amelia ; cond. şt.: prof. univ. dr. Călin Beşliu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. [2], XIII, 262 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Fizică. Fără cop. Bibliogr. la sfârşitul cap. [8.00] lei. 539.141 539.144.3 043

DL: 2007/43350 413 - HUMINIC, GABRIELA. Contribuţii la analiza entropică a transformărilor de structură : teză de doctorat / ing. Gabriela Huminic ; cond. şt.: prof. em. dr. ing. Victor Foffmann. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2005. 204 p. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Transilvania din Braşov. Facultatea de Mecanică. Catedra de Termotehnică şi Mecanica Fluidelor. Rez. în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. p. 187-193. [6.00] lei. 519.722:536.7 043

DL: 2007/42379 414 - IACOBESCU, GABRIELA. Efecte induse de câmpuri exterioare în mixturi de cristale lichide : teză de doctorat / Gabriela Eugenia Iacobescu ; cond. şt.: prof. dr. Cornelia Moţoc. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 169 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Departamentul de Matematică şi Fizică. Bibliogr. f. 158-169. [5.00] lei. 548-14:537.212+537.612 043

DL: 2007/43505

160 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

415 - ILIESCU, MIHAIL. K-N strong interaction studied by X-Ray transitions in exotic atoms : Ph. D. Thesis / Iliescu Mihail ; cond. şt.: Marin Ivaşcu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, [2005]. 96 f. : fig., graf. color ; 30 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. [4.00] lei. 539.18 043

DL: 2007/43360 416 - MEREŞ, MARIUS. Contribuţii la elaborarea unor metode şi mijloace pentru calibrarea aparatelor pentru măsurarea tensiunilor mecanice la elemente de tip pânză : teză de doctorat / drd.: dipl. ing. Marius Mereş ; cond. şt.: prof. dr. ing. Dan Perju. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. 157 f. : il., fig. ; 30 cm. [5.00] lei. 531.7 621.7 043

DL: 2007/42501 417 - MIHĂILESCU, LIVIU-CRISTIAN. Neutron (n,xnu) cross-section measurements for ©M^®52Cr,©M^®209Bi and ©M^®206,207,208Pb from threshold up to 20 MeV : thesis submitted for the degree of doctor of science / by Liviu-Cristian Mihăilescu ; promotor: prof. dr. D. Bucurescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005-2006. IX, 218 f. ; 30 cm. Antetitlu: University of Bucharest. Faculty of Physics. Rez. şi în lb. engleză. Bibliogr. p. 195-207. [6.50] lei. 539.125.5 043

DL: 2007/43358

TEZE DE DOCTORAT 161

418 - NICOLAE, IRINA-ELENA. Contribuţii la studiul noului sistem de învăţământ deschis la distanţă în domeniul fizicii : teză de doctorat / drd.: prof. Irina-Elena Nicolae ; coord. şt.: prpf. univ. dr. Lucian Georgescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 348 p. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Fizică. Specializarea Fizică. Bibliogr. p. 327-348. [10.00] lei. 37.018.43:53(498) 043

DL: 2007/43428 419 - NICULAE, DANA. Contribuţii la studiul complexării cu radioemiţători β-u a unor compuşi utilizaţi ca agenţi de radioterapie şi diagnostic : teză de doctorat / drd.: Dana Niculae ; cond. şt.: prof. univ. dr. Corneliu Podină. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, [2005]. 263 f. : fig., graf. color ; 30 cm. Bibliogr. f. 246-261. [8.00] lei. 539.16:61 615.849 043

DL: 2007/42756 420 - OPRIŞAN, CRISTIAN-DAN. Soluţii ale ecuaţiilor Yang-Mills în variabile Gauge-invariante : teză de doctorat / drd. Oprişan Cristian-Dan ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Zet. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 120 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Fizică. Bibliogr. f. 116-120. [6.00] lei. 517.9:539.12...17 043

DL: 2007/43509

162 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

421 - PACEARESCU, LARISA. Efecte colective generate de interacţia de împerechere proton-neutron : tratamentul semiclasic al sistemelor bozonice cu interacţie cvadrupolară : teză de doctorat / Larisa Pacearescu ; cond. şt.: prof. dr. Apolodor Răduţă. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, [2005]. 83 p. : graf. ; 30 cm. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. p. 73-77. [4.00] lei. 530.145 539.125 043

DL: 2007/43078 422 - PETRIŞ, MARIANA. Contribuţii la dezvoltarea unor sisteme de detecţie de înaltă performanţă : teză de doctorat / Mariana Petriş ; cond. şt.: prof. dr. Mihai Petrovici. - Bucureşti : Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei", 2005. [2], VIII, 191 f. : graf., schem. ; 30 cm. Bibliogr. f. 179-190. [6.00] lei. 539.16 539.1.074 043

DL: 2007/43346 423 - RĂDUŢĂ, CRISTIAN MIRCEA. Renormarea completă a ecuatiilor pnQRPA : descrierea unificată a dezintegrării 2vββ a nucleelor sferice şi deformate : teză de doctorat / Cristian Mircea Răduţă ; cond. şt.: prof. dr. A. A. Răduţă. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, [2005]. 140 p. : fig., graf. ; 30 cm. Bibliogr. p. 135-140. [4.50] lei. 539.123 539.14 043

DL: 2007/43356

TEZE DE DOCTORAT 163

424 - RISTEA, OANA. Predicţii şi rezultate experimentale privind tranziţia de fază la plasma de cuarci şi gluoni în ciocniri Au-Au la energii disponibile la RHIC-BNL : teză de doctorat / Oana Ristea ; cond. şt.: prof. dr. Călin Beşliu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 146 p. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Fizică. Catedra de Fizică Atomică şi Nucleară. Bibliogr. p. 137-140. [4.00] lei. 539.12 043

DL: 2007/43344 425 - SALAORU, IULIA. Contribuţii la studiul proprietăţilor electrice şi fotoelectrice ale unor heterojoncţiuni pe bază de compuşi semiconductori binari : teză de doctorat / Salaoru Iulia ; cond. şt.: prof. dr. G. I. Rusu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 164 f. : graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza". Facultatea de Fizică. Bibliogr. p. 148-158. [7.00] lei. 538.97:538.95 043

DL: 2007/42620 426 - SANDU, ION. Fenomene induse de apariţia unor structuri nanometrice în zona superficială a suprafeţei corpului solid cristalin : teză de doctorat / drd.: fiz. Ion Sandu ; cond. şt.: prof. dr. Ion Munteanu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. [4], 143, [18] p. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Fizică. Catedra de Fizica Stării Condensate. Bibliogr. 18 p. [4.00] lei. 538.9-405:538.911+539.24 043

DL: 2007/43426

164 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

427 - SĂRARU, SILVIU-CONSTANTIN. Teorii topologice de tip BF : teză de doctorat / Silviu-Constantin Săraru ; cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Bizdadea. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2006. 142 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Fizică. Bibliogr. f. 139-142. [4.50] lei. 515.1:531.5+530.145 043

DL: 2007/43438 428 - STĂNESCU, GABRIEL. Comportarea spectrală a unor agregate de atomi : teză de doctorat / drd. Gabriel Stănescu ; cond. şt.: prof. dr. Athanasie Truţia. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 124 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Fizică. Bibliogr. f. 121-124. [4.00] lei. 535.33:539.18+539.19 043

DL: 2007/42548 429 - TEODORU, STELUŢA. Contributions to the development of plasma diagnostic methods involving electrical probes : doctoral thesis / Steluţa Teodoru ; scientific advisor: prof. dr. Gheorghe Popa. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. [6], 110 p. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: "Al. I. Cuza" University Iasi. Plasma Physics Department. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. p. 105-110. [2.00] lei. 533.9 043

DL: 2007/42616

TEZE DE DOCTORAT 165

430 - TRUŞCĂ, CRISTIAN VASILE. Cercetări şi contribuţii privind dinamica fenomenelor asociate valurilor din apropierea ţărmului : teză de doctorat / drd.: ing. Cristian Vasile Truşcă ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Al. A. Vasilescu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2005. 234 p. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Facultatea de Nave. Catedra de Hidrodinamică Navală. Bibliogr. f. 227-234. [7.00] lei. 532.592 551.465.11(498)(265.2) 043

DL: 2007/42424

431 - ZGURĂ, ION-SORIN. Competiţia mecanismelor de interacţie în ciocniri simetrice şi asimetrice la energii peste 1 AGEV : teză de doctorat / Ion-Sorin Zgură ; cond. şt.: prof. univ. dr. Călin Beşliu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. XV, 169 f. : graf. ; 30 cm. Bibliogr. f. 140-148. [5.00] lei. 539.12 539.141 043

DL: 2007/43073

54 Chimie

432 - ANDREI, ALINA. Sinteze de compuşi pirimidinici cu acţiune potenţial activă : teză de doctorat / Alina-Andrea Andrei ; cond. şt.: prof. dr. Remus Nuţiu. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2004. [6], 134 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie. Departamentul de Chimie. Bibliogr. f. 117-125. [4.00] lei. 547.853 043

DL: 2007/42215

166 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

433 - BADEA, VALENTIN. Sinteze şi proprietăţi în clasa heterociclilor cu 1-4 atomi de azot : teză de doctorat / ing. Valentin Badea ; cond. şt.: prof. dr. chim. Carol Csunderlik. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2004. 265 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Timişoara. Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului. Bibliogr. f. 265. [9.00] lei. 547.7:546.17 043

DL: 2007/41598 434 - BLEOTU, ANCA CIREŞICA. Studiul fizico-chimic al unor iridoide glicozidate, provenite din extracte vegetale : teză de doctorat / drd.: Anca-Cireşica Bleotu ; cond. şt.: prof. dr. Cristina Mandravel. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 138 f. : fig. color ; 30 cm. Antetitlu; Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Chimie. Catedra de Chimie Fizică. Bibliogr. f. 135-138. [4.00] lei. 544:547.918 043

DL: 2007/42814 435 - BRATU, CORINA. Oxidarea catalitică a unor compuşi organici în soluţii apoase : teză de doctorat / drd.: Corina Bradu ; cond. şt.: prof. dr. Ion Udrea. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, [2005]. 188, [10] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Chimie. Bibliogr. f. 179-188. [6.00] lei. 542.943:547-3:544.723 043

DL: 2007/42816

TEZE DE DOCTORAT 167

436 - BRUCKNER, ANDREIA. Contribuţii la chimia compuşilor cu cicluri mici : transpoziţii competitive în sisteme policiclice : teză de doctorat / drd.: ing. Andreia Bruckner ; cond. teză: dr. ing. Petru Filip. - Bucureşti : Academia Română, 2005. 119 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Centrul de Chimie Organică "C. D. Neniţescu" Bucureşti. Bibliogr. f. 115-119. [4.00] lei. 547.1/.8 54-44:547.1 043

DL: 2007/42820 437 - CĂPRĂU, DELIA. Esteri, amide, hidrazide din clasa compuşilor heterociclici penta - şi hexaatomici cu potenţială activitate fiziologică : teză de doctorat / drd.: chim. Delia Gravu (Căprău) ; cond. şt.: prof. dr. Ion Baciu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 150 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Chimie. Bibliogr. f. 145-151. [4.50] lei. 547.7 665.637 043

DL: 2007/42818 438 - CHIRIAC, VLAD. Contribuţii privind electrochimia aluminiului în soluţii apoase : teză de doctorat / drd.: ing. Vlad Andrei Chiriac ; cond. şt.: prof. dr. doc. Zeno Simon.. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2004. 206 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Chimie, Biologie şi Geografie. Bibliogr. f. 181-206. [6.00] lei. 544.6:546.62:54-145.2 043

DL: 2007/42182

168 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

439 - CHIŞCĂ, SORINA PARASCHIVA. Studii radiocinetice asupra creşterii cristalelor în geluri : teză de doctorat / Sorina Paraschiva Chişcă ; cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Cecal. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 145 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Chimie. Bibliogr. f. 136-145. [7.00] lei. 548.5:544.77.022.822 043

DL: 2007/41589 440 - CILINCĂ, GABRIELA. Interacţiunea unor ioni metalici cu componente din formulări detergente moderne : teză de doctorat / drd.: ing. chim. Gabriela Cilincă ; cond. şt.: prof. dr. Minodora Leca. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 145 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Chimie. Bibliogr. f. 134-145. [5.00] lei. 54-71 661.185 043

DL: 2007/42810 441 - CIMPEANU, VALENTIN. Oxidarea selectivă a tioalchil-primidinelor pe catalizatori heterogeni, în solvenţi moleculari şi ionici : teză de doctorat / drd.: chim. Valentin Cimpeanu ; cond. şt.: prof. V.I.Pârvulescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 188 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Chimie. Catedra de Catalizare şi Tehnologie Chimică. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. la sfârşitul cap. [6.00] lei. 66.097.3 547.853 043

DL: 2007/42715

TEZE DE DOCTORAT 169

442 - CORCIOVĂ, MARIA ANDREIA. Caracterizarea fizico-chimică a unor compuşi de incluziune ai ciclodextrinelor cu substanţe de sinteză : teză de doctorat / Maria Andreia Corciovă ; cond. şt.: prof. dr. Mihai Ioan Lazăr. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. [8], IV, 258 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Farmacie. Bibliogr. f. 260-270. [9.00] lei. 547.5/.8 547.458.3 615.31 547.814.5 043

DL: 2007/43790 443 - CREŢU, GHEORGHIŢĂ. Determinarea în toxicologie a unor medicamente şi metaboliţi ai acestora din fluide biologice prin cromatografie de gaze cuplată cu spectrometria de masă : teză de doctorat / drd. Gheorghiţă Creţu ; cond. şt.: prof. dr. Andrei Florin Dăneţ. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 179 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Chimie. Bibliogr. f. 170-179. [5.50] lei. 615.45:615.9 543.42 543.544.3 043

DL: 2007/42716

170 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

444 - CRISTIAN, LILIANA. Sinteze şi proprietăţi ale unor sisteme azulenice substituite în inelul de 5 atomi de carbon : teză de doctorat / ing. Liliana cristian ; caond. şt.: dr. ing. Alexandru C. Răzuş. - Bucureşti : Centrul de Chimie Organică "C.D.Neniţescu", 2005. 135 f. : fig. color, graf. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Centrul de Chimie Organică "C.D.Neniţescu". Bibliogr. f. 132-135. [4.00] lei. 547.7:546.26 043

DL: 2007/42808 445 - DIMA, GABRIELA. Studii electrochimice şi spectroscopice asupra unor compuşi cu azot : teză de doctorat / Gabriela Dima. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2002. [35000] lei. 543.55:546.17/.19 543.4:546.17/.19 043

DL: 2004/35864

446 - DONE, JENI-CARLA. Determinarea microelementelor în vinurile din România : teză de doctorat / drd.: Jeni-Carla Done ; cond. şt.: prof. dr. doc. George-Emil Baiulescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2006. 124 f. : graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Chimie. Catedra de Chimie Analitică. Bibliogr. f. 116-124. [4.00] lei. 543:663.2 543.064:663.258 043

DL: 2007/42755

TEZE DE DOCTORAT 171

447 - FILIP, MIUŢA RAFILA. Alumină modificată chimic utilizată ca fază staţionară în cromatografie : teză de doctorat / Miuţa Rafila Filip ; cond. şt.: prof. dr. Gheorghe Marcu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. [2], 173 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică. Bibliogr. f. 166-167. [5.00] lei. 543.544.414.4 543.544.5 546.62-31 043

DL: 2007/42966 448 - FRĂŢILĂ, RALUCA MARIA. New β-lactam nadh models : design, synthesis and reactivity towards activated carbonyl compounds : [doctoral thesis] = Noi modele nadh cu schelet β-lactamic : design, sinteză, reactivitate faţă de compuşi carbonilici activaţi : [teză de doctorat] / Raluca Maria Frăţilă ; ph. d. supervisor: prof. dr. eng. Florin D. Badea. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. XX, 346 f., [39] p. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: University "Politehnica" Bucharest. Faculty of Industrial Chemistry. Organic Chemistry Department ; UPV/EHU, San Sebastían. Facultad de Ciencias Químicas. Departamento de Química Orgánica I. Text în lb. engleză. [10.00] lei. 615.33:546.262.5 043

DL: 2007/43446

172 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

449 - GROPEANU, RADU. Synthesis, stereochemistry and properties of some new spirante-type compounds containing 1,3-dioxane units, and of some new macrocycles with phenothiazine units : Ph.D. Thesis / Radu Gropeanu ; scientific advisor: prof. univ. dr. Ion Grosu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 172 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Faculty of Chemistry and Chemical Engineering. Organic Chemistry Department. Bibliogr. f. 169-172. [5.00] lei. 547.642 547.841 547.869 043

DL: 2007/42964 450 - HODIŞAN, SORIN. Utilizarea unor metode cromatografice la separarea şi determinarea anumitor compuşi farmaceutic activi : teză de doctorat / drd. Sorin Hodişan ; cond. şt.: CP I dr. Elena Hopîrtean. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 124 p. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică. Bibliogr. f. 117-124. [4.00] lei. 543.544:615.074 043

DL: 2007/42977 451 - ILIE, MIHAELA. Studiul chemometric al spectrelor optice de împrăştiere ale unor nucleoproteine : teză de doctorat / drd.: fiz. Mihaela Ilie ; cond. şt.: prof. dr. Oswald Hörer. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. [240] f. : graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Chimie. Texte şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 107-115. [7.00] lei. 043 543.422.3:577.113.3+577.112.85

DL: 2007/42754

TEZE DE DOCTORAT 173

452 - IONESCU, OLIMPIA HINAMATSURI. Analiza cu fascicul în evaluarea operelor de artă : teză de doctorat / drd. Olimpia-Hinamatsuri Ionescu ; cond. şt.: prof. dr. doc. George-Emil Baiulescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 287 f. : fig. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Chimie. Catedra de Chimie Analitică. Bibliogr. f. 220-236. [6.00] lei. 543.423.3:7.025(043)

DL: 2006/39018 453 - KATONA, ADRIAN. Chemoenzymatic synthesis of enantiopure arylalanines and their interaction with histide- and phenylalanine-ammonia-lyase : Ph.D Thesis / Adrian Katona ; scientific advisers: prof. dr. eng. János Rétey..., prof. dr. Ioan Alexandru Silberg... - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 104 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Technical University of Kalrlsruhe. Insitute of Organic Chemistry an Biochemistry, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca. Faculty of Chemistry and Chemical Engineering. Bibliogr. f. 98-104. [4.00] lei. 547.586.2 547.466.23 547.53.024 043

DL: 2007/42963

174 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

454 - LUPAN, ALEXANDRU. The electronic structure of polynuclear compounds of Group 13-16 elements : teză de doctorat / ph. d. student: Alexandru Lupan ; scientific adviser: prof. dr. Ioan Silaghi-Dumitrescu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. 206, [30] f. ; 30 cm. Antetitlu: Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca. Faculty of Chemistry and Chemical Engeering. Bibliogr. f. 119-206. [6.00] lei. 54-386:546.302 043

DL: 2008/44181 455 - MATACHE, MARIUS. Metale grele : indicator de calitate a mediului înconjurător : teză de doctorat / drd.: Marius matache ; coord.: prof. dr. Constantin Pătroescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 121 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Chimie. Bibliogr. f. 110-121. [4.00] lei. 504.054:546.3 043

DL: 2007/42757 456 - MOANŢĂ, ANCA. Azomonoeteri cu acţiune antimicrobiană : teză de doctorat / drd.: Moanţă (Jianu) Anca ; cond. şt.: prof. univ. dr. Mircea Iovu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 199 p. : tab., fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Chimie. Bibliogr. p. 149-153. [5.00] lei. 547.582:615.281 043

DL: 2006/40023

TEZE DE DOCTORAT 175

457 - MOATER, ELENA IRINA. Studiul procesului de adsorbţie în sisteme mixte cu componentă bioactivă : teză de doctorat / drd.: Elena Irina Moater ; cond. şt.: prof. dr. Mihaela Olteanu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 223 f. : graf. 30 cm. Bibliogr. f. 214-223. [7.00] lei. 547.723 661.185 043

DL: 2007/42742 458 - MOLDOVAN, MIHAELA DANIELA. Determinarea principiilor active din extractele plantelor : Geranium macrorrhizum şi Tagetes patula prin metode cromatografice : teză de doctorat / drd. Mihaela Daniela Moldovan ; cond. şt.: prof. dr. Teodor Hodişan. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 144 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică. Bibliogr. f. 135-144. [4.50] lei. 615.322:582.998.2+582.751.2 543.544 043

DL: 2007/42978 459 - MUNTEAN, VASILE. Cercetări privind chimismul metalelor grele (Pb, Cd, Cu, Zn) în soluri degradate prin poluare : teză de doctorat / Vasile Muntean. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2003. [35000] lei. 504.53.054:546.3 631.458 043

DL: 2004/35872

176 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

460 - NĂDĂŞAN, MONICA. Proprietăţi fizico-chimice ale cristalelor fotonice cu benzi fotogenice interzise : teză de doctorat / doctorand. ing. Monica Nădăşan ; cond. şt.: prof. dr. ing. Teodor Vişan. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. [10], 133 p. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica din Bucureşti. Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor. Bibliogr. p. 126-130. [4.00] lei. 548 539.122 043

DL: 2007/43174 461 - OPREA, ELIZA. Studii biochimice asupra unor antioxidanţi naturali cu importanţă fiziologică : teză de doctorat / drd. Eliza Oprea ; cond. şt.: prof. dr. Ion Baciu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2005. 205 f. : graf., tab. în parte color ; 30. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Chimie. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. f. 195-205. [5.00] lei. 577.1:542.943'78:582.949.1+582.973 043

DL: 2007/43000 462 - PANTELICĂ, ANA I. Aplicarea analizei prin activare cu neutroni la supravegherea poluării mediului în unele zone de interes din România : teză de doctorat / fiz. Ana I. Pantelică ; cond. şt.: prof. dr. Iulia I. Georgescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2004. [2], 138, 12 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Chimie Industrială. Bibliogr. f. 129-138. [4.00] lei. 543.522:504.054(498) 043

DL: 2007/42324

TEZE DE DOCTORAT 177

463 - PARASCHIV, CARMEN ALINA. Sisteme supramoleculare polimetalice cu punţi conţinând gruparea ciano- : teză de doctorat / Carmen-Alina Paraschiv ; cond. şt.: prof. dr. Marius Andruh... - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. IV, 215 p. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Chimie. Bibliogr. la sfârşitul cab. [6.50] lei. 544.14:546.267 043

DL: 2007/42967 464 - PĂCUREANU, LILIANA MIOARA. [Lambda]©M^®3 Heterobenzenii elementelor din grupa a V - a principală : teză de doctorat / doctorand ing. Liliana Mioara Păcureanu ; cond. şt.: prof. dr. Mircea Mracec. - Timişoara : Academia Română, 2005. 197 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Chimie Timişoara. Bibliogr. f. 192-197. [5.00] lei. 547.7/.8 043

DL: 2007/42066 465 - PETRE, MIHAELA. Studiul unor absorbanţi pentru recuperarea hidrocarburilor nesaturate din gazele de rafinărie : teză de doctorat / doctorand: ing. Mihaela Petre ; cond. şt.: prof. dr. ing. Costică Strătulă. - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2006. [14], 167 p. : fig., graf., tab. , 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. p. 162-167. [5.00] lei. 544.723.2.023.2:547.3:622.324:665.66 043

DL: 2008/44079

178 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

466 - ROTARU, ALEXANDRU. Sinteza de indolizine fluorescente : teză de doctorat / Alexandru Rotaru ; cond. şt.: prof. dr. Ioan Druţă. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. [4], 138, [33] f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de chimie. Bibliogr. f. 124-130. [6.00] lei. 547.75 547.83 535.371 043

DL: 2007/42973 467 - STAN, CONSTANTIN. Produşi biologic activi pentru decontaminarea radiobiologică şi chimică a uraniului, radionuclizilor şi a altor noxe chimice : teză de doctorat / drd.: col. Constantin Stan ; cond. şt.: acad. prof. dr. doc. Mihai Şerban, prof. dr. Natalia Roşoiu. - Bucureşti : Institutul de Biochimie, 2005. V, 219 f., p. 220-298 : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Biochimie, Universitatea "Ovidius" Constanţa. Bibliogr. f. 202-218. [9.00] lei. 615.279:615.099:546.79 043

DL: 2007/42542

TEZE DE DOCTORAT 179

468 - ŞERBAN, BOGDAN. Compuşi ai calix[n]arenelor în procese de interes analitic : teză de doctorat = Compounds of calix[n]arenes in analytical processes / Bogdan Cătălin Şerban ; cond. şt.: prof. dr. doc. Constantin Luca. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. VIII, 188 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor. Catedra de Chimie Analitică şi Analiză Instrumentală. Text în lb. română. Bibliogr. f. 177-188. [6.00] lei. 66.095.3:547.565 043

DL: 2007/43310 469 - VLASCICI, DANA. Studiul elaborării şi aplicării unor electrozi membrană anion-selectivi cu ionofori metaloporfirine : teză de doctorat / ing. Dana Vlasici ; cond. şt.: prof. dr. ing. Adrian Chiriac. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2004. III, 202 f. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Chimie, Biologie şi Geografie. Bibliogr. f. 185-202. [4.00] lei. 544.6.076.32:547.979.7+577.117 043

DL: 2007/42183

180 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie

470 - ANDRONE, MARIAN. Contribuţii la evaluarea probabilistică a hazardului seismic pe un amplasament cu aplicaţii la obiective de mare importanţă : teză de doctorat / drd.: ing. Marian Androne ; cond. şt.: dr. mat. Veturia Chiroiu. - Bucureşti : Institutul de Mecanica Solidelor, 2005. 2 vol. (122 ; 123-178 f.) : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Mecanica Solidelor. Bibliogr. f. 112-122. [8.00] lei (T+A). 519.21:550.34(498 Cernavodă) 043

DL: 2007/42793 471 - BARBĂLATĂ, COSTEL. Regimul de scurgere al râurilor din bazinul Jiu : teză de doctorat / drd.: Barbălată Costel ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Zăvoianu. - Bucureşti : Institutul de Geografie, 2005. 200 f. : fig., graf., h. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Geografie. Bibliogr. f. 195-200. [5.00] lei. 556.16(498)(28 Jiu) 043

DL: 2007/42925 472 - BOROŞI, VERONICA. Microbiofaciesuri carbonatice din Neogenul Depresiunii Pannonice : teză de doctorat / drd.: ing. Veronica Boroşi ; cond. şt.: prof. dr. Ovidiu Dragastan. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 2 vol. (134, [62 ; 88] f.) : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Geologie şi Geofizică. Bibliogr. f. 114-134. [8.00] lei (T+A). 551.782(498 Depresiunea Panonică) 551.7.022(498 Depresiunea Panonică) 043

DL: 2007/42204

TEZE DE DOCTORAT 181

473 - BRADU, TATIANA. Clima Colinelor Tutovei : teză de doctorat / drd.: prof. Tatiana Bradu ; cond. şt.: prof. dr. Elena Erhan. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 297 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Geografie-Geologie. Departamentul de Geografie. Bibliogr. f. 289-297. [8.50] lei. 551.58(498 Podişul Bârladului) 043

DL: 2007/42211 474 - BRÎNZĂ, DUMITRU. Influenţa condiţiilor meteo-climatice şi a poluării mediului marin asupra navigaţiei şi ecosistemelor din zona litoralului românesc al Mării Negre : teză de doctorat / drd. Dumitru Brînză ; cond. şt.: prof. univ. dr. Elena Erhan. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 237 f., [9] f. pl. : h., graf., il., tab. în parte color ; 31 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Geografie şi Geologie. Departamentul de Geografie. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. f. 229-237. [7.00] lei. 551.58(498)(262.5):656.61 504.054(498)(262.5):656.61 574.4(498)(262.5):656.61 043

DL: 2007/43286 475 - CĂPŞUNĂ, SIMONA. Informaţia meteorologică transmisă prin televiziune şi impactul ei asupra publicului : teză de doctorat / drd. Căpşună Simona ; cond. şt.: prof. dr. Ciulache Sterie. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 220 f. : graf., il. în parte color ; 31 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Geografie. Bibliogr. f. 209-216. [8.00] lei. 551.5:654.197:659.3(498+100) 043

DL: 2007/43289

182 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

476 - CĂRBUNE, CONSTANTIN. Impactul factorilor hidroclimatici asupra traficului maritim din Bazinul Mediteranean : teză de doctorat / Cărbune Constantin ; cond. şt.: prof. univ. dr. emerit Ioan Hârjoabă. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 313 f. : fig., graf., h., tab. în parte color ; 30 cm. + [6] f. h. color. Antetitlu: Ministerul Educaţiei Naţionale. Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Ştiinţe ale Naturii. Bibliogr. f. 303-309. [7.00] lei. 656.6(262.2):556.54+581.585.4 043

DL: 2007/42674 477 - CONŢIU, HADRIAN V. Studiu de hidrologie urbană în culoarul Mureşului dintre Reghin şi confluenţa cu Arieşul : teză de doctorat / drd.: prof. Hadrian V. Conţiu ; coord. şt.: prof. univ. dr. Victor Sorocovschi. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. 302 f. : fig., graf., h. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Facultatea de Geografie. Bibliogr. f. 288-302. [9.00] lei. 556.5(498)(28 Mureş) 628.1(498-35 Mureş) 043

DL: 2007/43726 478 - IONICĂ, FLORIN. Transmisia datelor seismice utilizînd ca suport liniile electrice de înaltă şi joasă tensiune prin intermediul undelor purtătoare (Power Line Carriers) : teză de doctorat / drd.: ing. Ionică Florin ; cond. şt.: CPI dr. doc. Dumitru Enescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 96 p. : fig., schem. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Fizică. Bibliogr. f. 94-96. [4.00] lei. 550.34:621.315.029.4/.5 043

DL: 2007/43507

TEZE DE DOCTORAT 183

479 - IURKIEWICZ, ADRIAN. Analiza sistemică în investigarea hidrodinamică a acviferelor carstice : exemple semnificative din România : teză de doctorat / ing. Adrian Iurkiewicz ; cond. şt.: prof. dr. ing. Florian Zamfirescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2003. XX, 280 p. : fig., graf., h. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Geologie şi Geofizică. Catedra de Inginerie Geologică. Bibliogr. p. 273-279. [5.00] lei. 550.8:551.435.8(498)+556.33(498) 043

DL: 2006/38748 480 - JURAVLE, DORU-TOADER. Geologia regiunii dintre Valea Sucevei şi Valea Putnei (Carpaţii Orientali) : teză de doctorat / drd.: Doru-Toader Juravle ; cond. şt.: prof. dr. Liviu Ionesi.. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 333, [15] f., [10] f. pl. : h. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. Facultatea de Geografie - Geologie. Catedra de Geologie - Paleontologie. Bibliogr. f. 318-333. [6.00] lei. 55(498)(23 Carpaţii Orientali) 043

DL: 2007/42196 481 - MARINESCU, NICOLAE. Modele de corelare litologică a complexului cărbunos geţian din Bazinul Olteniei pe baza diagrafiei geofizice : teză de doctorat / drd.: ing. Nicolae Marinescu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Aurelian Neguţ. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 92, [74] f. : fig., graf., h. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Geologie şi Geofizică. Catedra de Geofizică. Bibliogr. f. 86-92. [5.00] lei. 550.832:553.94(498.2) 043

DL: 2007/42206

184 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

482 - MARINICĂ, ION. Fenomene climatice de risc în Oltenia : teză de doctorat / doctorand: Ion Marinică... ; coord. şt.: prof. univ. dr. Octavia Bogdan. - Bucureşti : Academia Română, 2005. 373 f. : fig., il. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Geografie. Bibliogr. f. 356-375. [12.00] lei. 551.515(498.2) 043

DL: 2007/43030 483 - MARIŞ, CRISTINA. Mineralogia diferitelor materii prime cuarţofeldspatice şi influenţa lor asupra proprietăţilor structurale şi compoziţionale ale produselor ceramice : teză de doctorat / drd. Cristina Mariş ; cond. şt.: prof. univ. dr. Lucreţia Ghergari. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 260 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Biologie şi Geologie. Catedra de Mineralogie. Bibliogr. f. 247-260. [7.00] lei. 620.21:553.576+553.613:666.3(498)(23 Apuseni) 043

DL: 2007/43511 484 - MEILESCU, CORNEL. Evoluţia paleoclimatică în Neogenul Superior din NV Olteniei pe baza analizelor palinologice : teză de doctorat / cand.: ing. Cornel Meilescu ; coord.: prof. dr. Iustinian Petrescu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 199 f. : fig. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Ştiinţa Mediului. Bibliogr. f. 182-198. [6.00] lei. 551.583.7(498-35 Mehedinţi) 551.782(498-35 Mehedinţi) 561:581.331.2 043

DL: 2007/43510

TEZE DE DOCTORAT 185

485 - MILU, CONSUELA. Consideraţii privind contaminarea cu produse petroliere a formaţiunilor sedimentare pleistocene şi a apei subterane în zona Oil Terminal Constanţa : teză de doctorat / drd. Consuela Nicoleta Milu ; coord. şt.: prof. dr. Lucian Matei. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 2 vol. (159, [48 ; 52] p.) : fig., graf., h. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Geologie şi Geofizică. Anexă: Analizele gaz-cromatografice : perioada 2000-2004. Bibliogr. f. 145-148. [8.00] lei (T+A). 504.054:665.6:551.791+556.32(498 Constanţa) 550.4:543.544.3"2000/2004" 043

DL: 2007/43478 486 - MITRAŞCĂ, MIHAELA-ANA. Contribuţii la studiul proceselor de tratare a apelor geotermale : teză de doctorat / ing. Mihaela-Ana Mitraşcă ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ion Mirel. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2006. 247 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Timişoara. Facultatea de Hidrotehnică. Bibliogr. f. 240-247. [7.00] lei. 553.78 043

DL: 2007/43050 487 - MÎNDRESCU, MARCEL. Geomorfometria circurilor glaciare din Carpaţii Româneşti : teză de doctorat / drd.: Marcel Mîndrescu ; îndrumător şt.: prof. dr. Ioan Hârjoabă. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 334, [18] f. : fig., h. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. Facultatea de Geografie şi Geologie. Departamentul de Geografie. Pe cop. tit. şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 315-334. [10.00] lei. 551.435.42(498)(23 Carpaţi) 043

DL: 2007/42813

186 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

488 - NISTIRIUC, ALEXANDRU. Relaţia climă - poluare în oraşul Chişinău : teză de doctorat / Alexandru Nistiriuc ; cond. şt.: prof. dr. Sterie Ciulache. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2005. 349 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Geografie. Bibliogr. f. 342-349. [9.00] lei. 551.58(478 Chisinău) 504.06(478 Chişină) 043

DL: 2007/43400 489 - PĂNCESCU, MIRELA. Studiul resurselor de ape freatice din Câmpia Mostiştei utilizând sistemele informatice geografice : teză de doctorat / drd. Mirela Păncescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Zăvoianu. - Bucureşti : Institutul de Geografie, 2005. 234 f. : fig., graf., schem., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Geografie. Bibliogr. f. 216-234. [6.00] lei. 556.3(498 Câmpia Mostiştei):004 043

DL: 2007/42840 490 - POROF, MARCEL. Studiul geochimic al apelor de suprafaţă şi subterane din judeţul Suceava : teză de doctorat / drd.: ing. Marcel Porof ; cond. şt.: prof. dr. Gheorghe Popa. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 416 f. : fig., h., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza"-Iaşi. Facultatea de Geografie şi Geologie. Departamentul Geologie-Geochimie. Catedra de Mineralogie-Geochimie. Bibliogr. f. 407-416. [6.00] lei. 550.4:556.3+556.5(498-35 Suceava) 543.3:556.114(498-35 Suceava) 043

DL: 2007/42194

TEZE DE DOCTORAT 187

491 - RALIŢĂ, IOAN. Criterii de reprezentativitate a platformelor staţiilor meteorologice pentru evaluarea schimbărilor climatice : teză de doctorat / doctorand: Ioan Raliţă ; cond. şt.: prof. univ. dr. Octavia Bogdan. - Bucureşti : Academia Română, 2005. 262 f. : il. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Geografie. Bibliogr. f. 248-256. [8.00] lei. 551.5(498) 551.502(498) 043

DL: 2007/43028 492 - SĂNDULACHE, IULIAN. Bazinul morfohidrografic Bistricioara : studiu geomorfologic : teză de doctorat / drd. Iulian Săndulache ; îndr. şt.: prof. univ. dr. Mihai Ielenicz. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 208 f., [51] f. pl. : graf., h., il., tab. în parte color ; 30 cm. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. f. 202-207. [7.00] lei. 911.2:556.5(498)(28 Bistricioara) 043

DL: 2007/43398 493 - SĂSĂRAN, EMANOIL. Sedimentaţia carbonatică în Jurasicul Superior şi Cretacicul Inferior din Pânza de Bedeleu (Munţii Apuseni) : faciesuri, biostratigrafie şi evoluţie sedimentară : teză de doctorat / Săsăran Emanoil Florin ; cond. şt.: prof. dr. Ioan Bucur. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 313 p. : fig., h. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Biologie şi Geologie. Catedra de Geologie Paleontologie. Bibliogr. p. 293-313. [6.00] lei. 552.57(498)(23 Apuseni)"6152/6153" 043

DL: 2007/43514

188 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

494 - SIMOTA, MARINELA. Evaluarea scurgerii apei generate de topirea zăpezii : teză de doctorat / drd. Marinela Simota ; cond. şt.: prof. dr. Ion Zăvoianu. - Bucureşti : Academia Română, 2005. III, 277 f. : graf., tab. în parte color ; 31 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Geografie. Bibliogr. f. 269-277. [7.00] lei. 556.16:551.578.46+551.324.43 043

DL: 2007/43287 495 - SPRINCEANĂ, VIOREL CRISTIAN. Cercetări asupra dinamicii spaţio-temporale a câmpului geomagnetic în scopul realizării unor imagini aeromagnetice sinoptice unitare pentru teritoriul României : teză de doctorat / drd.: ing. geof. Viorel Cristian Sprinceană ; cond. şt.: prof. dr. ing. Constantin Calotă. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 2 vol. ([116] f. ; 4 f., [51] f. pl. : h. color, fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Geologie şi Geofizică. Bibliogr. 6 f. [9.00] lei (T+A). 550.38(100+498) 550.389(100+498) 043

DL: 2007/42858 496 - STOICESCU, ALEXANDRU. Palinologia şi biostratigrafia miocenului inferior şi a bituminelor asociate din semifereastra Slănic-Oituz : teză de doctorat / drd.: ing. Alexandru Stoicescu ; cond. şt.: prof. dr. Leonard Olaru. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 163 [20] f., [21] f. pl. : il. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza"-Iaşi. Facultatea de Geografie - Geologie. Catedra de Geologie - Paleontologie. Bibliogr. f. 151-163. [6.00] lei. 631.484(498 Slănic-Oituz) 551.782.1(498 Slanic-Oituz) 043

DL: 2007/42195

TEZE DE DOCTORAT 189

497 - ŞERBAN, CĂTĂLINA. Clima şi poluarea aerului în Municipiul Bucureşti : teză de doctorat / drd. Cătălina Şerban ; cond. şt.: prof. univ. dr. Sterie Ciulache. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 246 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Geografie. Bibliogr. f. 241-246. [6.00] lei. 551.58(498 Buc.) 504.3.054(498 Buc.) 043

DL: 2007/42835 498 - TUDORACHE, NICOLETA-DANIELA. Schimbări actuale ale regimului temperaturilor şi precipitaţiilor pe litoralul românesc al Mării Negre în corelaţie cu schimbările climatice globale : teză de doctorat / drd. Nicoleta-Daniela Tudorache ; coord. şt.: prof. univ. dr. Valeria Amelia Velcea. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 2 vol. (217 ; [146] f.) : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Geografie. Bibliogr. f. 209-217. [12.00] lei (T+A). 551.524(498)(262.5) 551.58(498)(262.5) 551.557(498)(262.5) 043

DL: 2007/42841 499 - TUDOSE, CORNEL. Modelarea actuală a reliefului în Bazinul Cricovului Sărat : cartografiere cu elemente de aerofotointerpretare : teză de doctorat / Cornel Tudose ; îndr. şt.: prof. univ. dr. Mihai Grigore. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. IV, 297 f., [69] f. pl. : graf., h., il., tab. în parte color ; 30 cm + 1 CD. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Geografie. Fără f. de tit. - Descrierea dupa cop. Bibliogr. 285-297. [10.00] lei. 551.435.164(498)(28 Cricovul Sărat)(0.034) 528.74:528.93(0.034) 043

DL: 2007/42710

190 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

500 - VLAICU, MIHAI. Valea Iadului : studiu morfohidrografic : teză de doctorat / autor: Mihai Vlaicu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Josan. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2005. 157 f. : fig. şi graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Istorie-Geografie. Departamentul de Geografie. Bibliogr. f. 129-134. [6.00] lei. 556(498 Valea Iadului) 043

DL: 2007/42926

56 Paleontologie

501 - GUDEA, ALEXANDRU ION. Studii osteologice în situri arheologice din Dacia Romană : teză de doctorat pentru obţinerea titlului de doctor în profil medical, domeniul medicină veterinară / drd. Alexandru Ion Gudea ; cond. şt.: prof. dr. Alecsandru Ioan Baba... - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2005. 265 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară. Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Bibliogr. f. 255-265. [8.00] lei. 567/569(498) 902:59(498) 043

DL: 2007/42429

TEZE DE DOCTORAT 191

502 - ŢABĂRĂ, DANIEL. Studiul palinologic al basarabianului şi chersonianului din Platforma Moldovenească : teză de doctorat / drd.: Danile Ţabără ; cond. şt.: prof. dr. Leonard Olaru. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2006. 237, [23] f., XXIII p. pl. : h., il. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu; Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Geografie şi Geologie. Catedra de Geologie. Bibliogr. f. 229-237. [9.00] lei. 56"6235"(498.3) 043

DL: 2007/42856

57 Biologie

503 - ANDREESCU, EMANUELA. Biosenzori în controlul pesticidelor din medii poluante : teză de doctorat / Emanuela Silviana Andreescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. [30000] lei. 681.586:57:504.064:632.95 043

DL: 2004/35862 504 - BĂLAŞU, MIHAELA CAMELIA. Specificitatea de substrat a protein tirozin fosfatazelor receptoare : teză de doctorat / doctorand: Mihaela Camelia Bălaşu ; cond. şt.: dr. Ştefan Eugen Szedlacsek. - Bucureşti : Institutul de Biochimie, 2005. [10], 102, XII f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Biochimie. Bibliogr. f. 94-101. [4.00] lei. 577.112 577.112.387 577.152.31 043

DL: 2007/43373

192 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

505 - BONDAR, DANIELA. Studiu privind potenţialul enzimatic al drojdiei Yarrowia lipolytica implicat în biosinteza compuşilor de aromă cu sulf : teză de doctorat / ing. Daniela Bondar ; cond. şt.: prof. dr. ing. Antoaneta Stoicescu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2005. 186, [18] f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor. Bibliogr. f. 162-177. [5.50] lei. 577.125:582.282.23 043

DL: 2007/42455 506 - BONOIU, CLAUDIA ADELA. Studiul mecanismelor de acţiune a unor efectori chimici asupra stresului oxidativ şi apoptozei unor culturi celulare din piele : teză de doctorat / drd. Bonoiu Claudia Adela ; cond. şt.: prof. dr. Dana Iordăchescu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2005. 181, [10] f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Biologie. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. f. 167-180. [6.00] lei. 542.943:577.1:611.018.7 576.385.5 043

DL: 2007/42870 507 - BUCATĂ, GABRIELA IONELA. Stresul oxidativ şi apoptoza principalelor tipuri celulare din piele induse de iradierile UVA şi gamma : teză de doctorat / drd. Bucată Gabriela Ionela ; cond. şt.: prof. dr. Dana Iordăchescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. [10], 255 f. : fig. în parte color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Biologie. Bibliogr. f. 230-255. [7.50] lei. 57.088:611.018.7 576.385.5 043

DL: 2007/42784

TEZE DE DOCTORAT 193

508 - BURLACU, ALEXANDRINA. Alterări celulare şi moleculare induse de stresul oxidativ în miocard, diferenţierea celulară in vitro în vederea terapiei regenerative a miocardului ischemic : teză de doctorat / doctorand: Alexandrina Burlacu ; cond. şt.: acad. Maya Simionescu. - Bucureşti : Institutul de Biologie şi Patologie Celulară "Nicolae Simionescu", 2005. 175 f. : fig. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Biologie şi Patologie Celulară "Nicolae Simionescu". Bibliogr. f. 150-174. [5.00] lei. 576.385.4:616.127-005.4-003.93 57.086.8:611.018.63 043

DL: 2007/43374 509 - CAESCU, IULIANA CRISTINA. Studiul metabolismului glucidic la bifidobacterii : abordări biomoleculare ale enzimelor implicate în procesul de fosforilare : teză de doctorat în co-tutelă / Iuliana Cristina Caescu ; cond. şt.: prof. dr. Vlad Artenie, prof dr. Stéphane Bouquelet. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza" ; Lille : Université des Sciences et Technologies de Lille, 2004. 209 p. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi România, Université des Sciences et Technologies de Lille I, France. F. 84-110 greşit numerotate. Bibliogr. f. [84-110]. [4.00] lei. 576.343:577.152.32:579.843 043

DL: 2007/42188

194 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

510 - CARASAN, MONICA ELENA. Markeri biochimici ai proceselor de citodiferenţiere şi morfogeneza în sistemele celulare in vitro : teză de doctorat / drd. Monica Elena Carasan ; cond. şt.: cs. I dr. Aurelia Brezeanu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. [5], 245 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Biologie. Bibliogr. f. 225-245. [7.50] lei. 57.044:57.085.2+58 577.175.1 043

DL: 2007/42783 511 - DELIU, IONICA. Cercetări ecologice asupra microorganismelor din familia Enterobacteriaceae (cu referire specială la Escherichia coli) prezente în apă şi alimente : incidenţa infecţiilor la om : teză de doctorat / Ionica Deliu ; cond. şt.: prof. univ. asoc. dr. Ioan Lazăr. - Bucureşti : Institutul de Biologie, 2005. [8], 217 f. : fig., graf., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Biologie. Centrul de Microbiologie. Bibliogr. f. 199-215. [6.50] lei. 579.26:579.842.1/.2 616.98:579.842.1/.2 043

DL: 2007/43375

TEZE DE DOCTORAT 195

512 - DRAGOŞ, DAN AUREL. Contribuţii la studiul relaţiei structură chimică - activitate biologică : aplicaţii în clasa neuroreceptorilor serotoninergici : teză de doctorat / ing. Dan-Aurel Dragoş ; cond. şt.: prof. dr. Zeno Simon.. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie. Rez. şi tablă de materii şi în lb. franceză. Bibliogr. f. 199-217. [7.00] lei. 577.1:577.175.8 519.86:577.175.8 043

DL: 2007/42401 513 - ECOVOIU, ALEXANDRU AL.. Aspecte ale geneticii dezvoltării la Drosophila : teză de doctorat / drd. Alexandru Al. Ecovoiu ; cond. şt.: prof. dr. Lucian Gavrilă. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 128 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Biologie. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. f. 122-128. [4.00] lei. 575.16:595.772 043

DL: 2007/42708

196 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

514 - GREBENIŞAN, IRINA. Cercetări privind combaterea unor fungi fitopatogeni în vederea obţinerii unor produse agroalimentare de calitate : teză de doctorat / drd.: ing. Irina Grebenişan ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Câmpeanu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 266 f. : fig. în parte color, graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Horticultură. Specializarea: Tehnologia Produselor Alimentare. Bibliogr. f. 238-252. [8.00] lei. 579.841.1:664 579.67:664 043

DL: 2007/43338 515 - GRIGORE, EMIL CĂTĂLIN. Studiul bacteriologic al lacurilor de pe litoralul românesc : teză de doctorat / doctorand: Grigore Emil Cătălin ; cond. şt.: prof. univ. dr. Drăgan-Bularda Mihail. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 275 f.: graf. color, h., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Biologie şi Geologie. Catedra de Biologie Experimentală. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 238-262. [7.00] lei. 579.68(498)(262.5) 043

DL: 2007/42635

TEZE DE DOCTORAT 197

516 - HIRT, MIRELA-ANTONELA. Utilizarea modificărilor chimice şi a peptidelor sintetice în caracterizarea unor funcţii ale imunoglobulinelor umane : teză de doctorat / drd.: Mirela-Antonela Hirt ; cond. şt.: prof. dr. Ion Baciu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 275 f. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Chimie. Bibliogr. f. 245-274. [8.50] lei. 577.112.82 043

DL: 2007/42758 517 - ISTVÁN SVAB. Utilizarea metodelor computaţionale pentru predicţia afinităţilor de legare protează-inhibitor : teză de doctorat / drd. Istvan Svab ; cond. şt.: prof. Maria Luiza Flonta. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. [5], 215 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Biologie. Bibliogr. la sfârşitul cap. [6.50] lei. 004:615.355+577.152 043

DL: 2007/42546 518 - MIRCIOIU, ION. Fenomene de transfer in vitro şi in vivo : teză de doctorat / drd. Ion Mircioiu ; îndr.: prof. dr. Constantin Mircioiu. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 237 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de Farmacie. Bibliogr. p. 230-237. [7.00] lei. 575:61 043

DL: 2007/43774

198 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

519 - MIRONESCU, MONICA. Studii şi cercetări privind producerea şi caracterizarea polizaharidelor de origine microbiană folosind microorganismul Haloferax mediterranei : teză de doctorat / MSc. ing. Monica Mironescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Vasile Jâşcanu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2006. 206 f. : fig. în parte color, graf. ; 30 cm. Bibliogr. f. 178-188. [6.00] lei. 577.114.4:579 57:62 043

DL: 2007/42844 520 - MIRONOVICI, CARMEN DORINA. Androgenii şi comportamentul : teză de doctorat / doctorand: dr. Carmen Dorina Mironovici ; cond. şt.: prof. dr. Eusebie Zbranca. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. 251 f. : il. color ; 30 cm. Bibliogr. f. 226-240. [7.00] lei. 577.175.6 043

DL: 2007/43258 521 - MIŞCĂ, CORINA DANA. Studiul influenţei unor fungi asupra calităţilor tehnologice şi de consum ale cerealelor (grâu, porumb) : teză de doctorat / biolog Corina Dana Mişcă ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ionel Jianu. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. XV, 242, [8] f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare. Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 223-242. [7.00] lei. 579.67 615.099:664 043

DL: 2007/42441

TEZE DE DOCTORAT 199

522 - MOGA, DANIELA. Aspecte privind interrelaţia dintre calitatea microbiologică a alimentului şi starea de sănătate a populaţiei : teză de doctorat pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în Ştiinţe medicale, domeniul Medicină / Daniela Moga ; cond. şt.: prof. dr. Carmen Ionuţ. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2006. 213 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 196-213. [7.00] lei. 579.67 615.099:664 043

DL: 2007/43746 523 - OFIŢERU, AUGUSTIN MINEL. Relaţia structură-funcţie la citidin monofosfat kinaze (CMP-kinaze) bacteriene : teză de doctorat / doctorand: Augustin Minel Ofiţeru ; cond. şt.: dr. Elena Ganea. - Bucureşti : Institutul de Biochimie, [2005]. 189 f., [3] f. pl. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Conţine şi extrase din articole şi studii, în lb. engleză, publicate de autor în reviste de specialitate. Bibliogr. f. 143-156. [6.00] lei. 577.152.2:579.842.1/.2 043

DL: 2007/43376

200 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

524 - PENA, FLORENTINA. Functional studies on two ion channels involved in pain : ENaC and HCN : In vivo folding of LDL receptor : teză de doctorat / drd. Florentina Pena ; cond. şt.: prof. dr. Maria Luisa Flonta. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 180, [2] f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Biologie. Catedra de Fiziologie Animală şi Biofizică. Bibliogr. la sfârşitul cap. [5.00] lei. 577.1:546.33+547.922 616-002 616-008.6 616.8-009.7 043

DL: 2007/42664 525 - RESCHNER, ANCA DANIELA. The role of dendritic cells in immune response : PhD thesis / student Anca Daniela Reschner ; scientific coord.: Elisabetta Padovan..., Octavian Popescu... - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2004. 153, [22] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 136-151. [6.00] lei. 612.017 57.083.34 57.086 043

DL: 2007/41592 526 - SANDU, CRISTINA SORINA. Dinamica nutrienţilor în raport cu producătorii primari fitoplanctonici din ecosisteme lacustre eutrofe : teză de doctorat / doctorand: Cristina Sorina Sandu ; cond. şt.: prof. dr. Gheorghe Brezeanu. - Bucureşti : Institutul de Biologie, 2005. [3], 156 f. : fig., graf., h., ]tab. în parte color ; 3o cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Biologie. Bibliogr. f. 139-154. [4.00] lei. 574.583:563.1(498)928 Dunărea)(282.6) 043

DL: 2007/43252

TEZE DE DOCTORAT 201

527 - SAVA, NICOLETA. Cercetări privind influenţa tratamentului termic asupra proprietăţilor funcţionale ale proteinelor solubile din lapte : teză de doctorat / drd.: ing. Nicoleta Sava ; coord. şt.: prof. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2005. IV, 201 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor. Bibliogr. f. 178-192. [6.50] lei. 577.112.82:637.1 043

DL: 2007/42459 528 - STERIAN, BOGDAN-ANDREI. Biotehnologii noi de obtinere a unor hidrolaze utilizabile în industria alimentară : teză de doctorat / doctorand: ing. Bogdan-Andrei Sterian ; cond. şt.: prof. dr. Gheorghe Câmpeanu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 234 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Horticultură. Specializarea "Tehnologia produselor alimentare". Bibliogr. f. 222-233. [7.00] lei. 577.152.3:664 663.1 043

DL: 2007/43227 529 - TEODOR, ANDRA-GEORGIANA. Strategii actuale în terapia etiologică a infecţiei cu virusul imunodeficienţei umane - evaluare clinică şi paraclinică : teză de doctorat / Andra - Georgiana Teodor ; cond. şt.: prof. dr. doc. Alla Vâţă. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. 306 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină. Clinica de boli infecţioase. Bibliogr. f. 281-306. [7.00] lei. 578.828 HIV:615.281.8 043

DL: 2008/43952

202 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

530 - ZAHARIA, MARIANA. Optimizarea procesului de biosinteză a penicilinei G prin modelare metabolică : teză de doctorat / Zaharia Mariana ; cond. şt.: prof. univ. dr. Vlad Artenie. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 269 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Biologie. Specializarea Biochimie. Bibliogr. f. 245-269. [8.00] lei. 577.182.22 577.1:582.282.123.2 043

DL: 2007/43016

58 Botanică

531 - ALDA, RODICA NATALIA. Biologia, ecologia şi combaterea chimică a speciei Xanthium strumarium L. în judeţul Timiş : teză de doctorat / Natalia Rodica Alda ; cond. şt.: prof. dr. dr. h. c. Karl Fritz Lauer. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. V, [20], 173 f. : il. şi h. color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Agricultură. Rez. în lb. franceză. Tablă de materii şi în lb. franceză. Bibliogr. f. 162-173. [5.00] lei. 581.9(498-35 Timiş):582.977 632.954:633.15(498-35 Timiş) 043

DL: 2007/43363 532 - BLAJ, IRINA. Diversitatea florei şi vegetaţiei ecosistemelor naturale din bazinul râului Vaslui : teză de doctorat / doctorand Irina Blaj ; cond. şt.: prof. univ. dr. Toader Chifu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 398 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Biologie. Bibliogr. f. 386-398. [12.00] lei. 581.9(498)(28 Vaslui)

DL: 2007/42917

TEZE DE DOCTORAT 203

533 - DINU, LAURA DORINA. Modele microbiene şi toleranţa plantelor la stresul salin : teză de doctorat / doctorand: biolog asist. univ. Dinu Laura-Dorina ; cond. şt.: prof. univ. dr. doc. Crăciun Teofil. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 303 f., [5] f. pl. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agricultură. Specializarea Genetica şi Ameliorarea Plantelor. Conţine şi rezumatul tezei de doctorat în lb. engleză. Bibliogr. f. 287-303. [9.00] lei. 581.522.4:581.18+577.175.1 043

DL: 2007/43352 534 - DOBJANSCHI, LUCIANA. Cercetări farmacobotanice asupra unor specii vegetale indigene cu saponine triterpenice : teză de doctorat / drd. Luciana Dobjanschi ; coord. şt.: prof. dr. Mircea Tămaş. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2006. 219, [26] f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca. Facultatea de Farmacie. Bibliogr. f. 210-219. [7.50] lei. 581.9(498):547.918 043

DL: 2008/43932

204 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

535 - GÂLĂ, RUXANDRA ANA. Cercetări privind înmulţirea rapidă a unor varietăţi din genul Clematis L. în vederea introducerii şi extinderii lor în cultură : teză de doctorat / ing. Gâlă Ruxandra Ana ; îndr. şt.: prof. dr. Corneliu Petrescu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 240, [6] f. : fig. în parte color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Horticultură. Bibliogr. f. 227-240. [6.00] lei. 582.675.1 043

DL: 2007/43097 536 - HORABLAGA, MARINEL. Biodiversitatea speciei Alopecurus Pratensis L : teză de doctorat / biolog Nicolae Marinel Horablaga ; cond. şt.: prof. dr. Alexandru Moisuc. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. 224, [15] f. : tab. ; 30 cm. + 1 h. pliată. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Agricultură. Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 217-224. [6.00] lei. 57.017:582.542.1 043

DL: 2007/42078 537 - NICOLAE, CLAUDIA DANIELA. Flora şi vegetaţia Bazinului Superior al râului Prahova : teză de doctorat / Claudia Daniela Nicolae ; cond. şt.: acad. dr. Nicolae Boşcaiu. - Bucureşti : Institutul de Biologie, 2005. 423 f. : il. color, graf. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Biologie Bucureşti. Bibliogr. f. 410-423. [13.00] lei. 581.9(498)(28 Prahova) 043

DL: 2007/43255

TEZE DE DOCTORAT 205

538 - ŞTEFĂNUŢ, SORIN. Cercetări ecologice şi taxonomice la hepaticele (Marchantiophyta) din România : teză de doctorat / drd.: Sorin Ştefănuţ ; cod. şt.: dr. Mircea Oltean, prof. dr. Marin Falcă. - Bucureşti : Academia Română, 2004. 608 f. : il. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Biologie. Bibliogr. f. 536-608. [18.00] lei. 581.9(498):582.32 043

DL: 2007/42482 539 - TOMESCU, CEZAR VALENTIN. Diversitatea florei şi vegetaţiei ecosistemelor naturale din bazinul râului Suceava : teză de doctorat / Cezar Valentin Tomescu ; coord. şt.: prof. dr. Toader Chifu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 511 p., [1] f. h. : fig. color., graf., h. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" - Iaşi. Facultatea de Biologie. Bibliogr. f. 501-511. [15.00] lei. 581.9(498)(28 Suceava) 574(498)(28 Suceava) 043

DL: 2007/43014

59 Zoologie

540 - BELDEAN, PAUL. Cercetări faunistice, biologice şi ecologice referitoare la fauna de scuteleride şi pentatomide (Heteroptera : Scutelleridae şi Pentatomidae) din sectoarele mijlociu şi inferior ale Bazinului Arieşului : teză de doctorat / doctorand: Beldean Paul-Vasile ; cond. şt.: prof. cons. dr. Tomescu Nicolae. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 228 f. : graf. color, h., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Biologie şi Geologie. Bibliogr. f. 208-228. [7.00] lei. 591.9(498)(28 Arieş):595.754 043

DL: 2007/42638

206 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

541 - FERARU, ELENA. Biodiversitatea afidelor (Homoptera, Aphididae) care atacă pomii fructiferi din unele livezi din judeţele Iaşi şi Vaslui : teză de doctorat / doctorand: Elena Onuţu (căs. Feraru) ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Mustaţă. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 423 f. : fig., il. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Univ. "Al. I. Cuza". Facultatea de Biologie. Catedra de Zoologie şi Ecologie. Bibliogr. f. 374-396. [13.00] lei. 595.753:634(498-35 Iaşi) 595.753:634(498-35 Vaslui) 043

DL: 2007/42919 542 - ISTVÁN URÁK. Studiul araneidelor (Arachnida : Araneae) din Bazinul Superior al Oltului : teză de doctorat / doctorand: István Urák ; cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Tomescu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 254 f. : fig., h. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Biologie şi Geologie. Catedra de Biologie. Bibliogr. f. 232-252. [8.50] lei. 591.9(498)(28 0lt):595.4 043

DL: 2007/43020 543 - LAZĂR, VIOREL. Estimarea dinamicii faunei de amfibieni şi reptile din sudul judeţului Dolj în corelare cu evoluţia bazinelor din zonă : teză de doctorat / drd. Lazăr Viorel ; cond. şt.: dr. Dumitru Murariu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 217 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Biologie. Bibliogr. f. 200-213. [7.00] lei. 591.9(498-35 Dolj):597.6+598.1 043

DL: 2007/42663

TEZE DE DOCTORAT 207

544 - MIHĂLCESCU, ANA-MARIA. Studiul sistematic şi ecologic al gobiidelor (Pisces, Gobiidae) din apele dobrogene : teză de doctorat / doctorand: Ana-Maria Mihălcescu ; cond. şt.: prof. dr. Geza Iuliu Müller, prof. dr. Marian Traian Gomoiu... - Constanţa : Editura Universităţii "Ovidius" din Constanţa, 2005. 218 f. : fig. în parte color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Ovidius" Constanţa. Bibliogr. f. 202-215. [6.50] lei. 57.06:597.556.33 591.9(498)(265.2):597.556.33 043

DL: 2007/43015 545 - OLARU, MARIANA LUMINIŢA. Contribuţii privind cunoaşterea citoarhitectonicii şi imunohistochimiei sistemului neuroendocrin difuz gastro-entero-pancreatic (GEP) la amfibieni : teză de doctorat / doctorand: Mariana Luminiţa Olaru ; coord. şt.: prof. dr. Tiberiu Trandaburu. - Bucureşti : Institutul de Biologie, 2005. III, 181 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Biologie. Bibliogr. f. 145-181. [5.50] lei. 597.6 043

DL: 2007/43254 546 - TRANDABURU, IOANA. Imunohistochimia sistemului neuroendocrin difuz enteropancreatic la reptile : particularităţi citologice şi funcţionale ale sistemului : [teză de doctorat] / drd. Ioana Trandaburu ; cond. şt.: dr. Carol Prunescu. - Bucureşti : Academia Română, 2004. 186 f. : il. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Biologie. Bibliogr. f. 154-548. [5.00] lei. 591.444:598.1 043

DL: 2007/42492

208 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

547 - URSACHE, MARIAN CORNEL. Studii şi cercetări privind tehnologia şi echipamentele pentru cultura bivalvelor epibionte la litoralul românesc al Mării Negre : teză de doctorat / doctorand: ing. Marian-Cornel Ursache ; cond. şt.: prof. dr. ing. Alexandru Adam. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2005. 198 f. : fig. color, graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Industrii Alimentare, Acvacultură şi Pescuit. Catedra Acvacultură şi Pescuit. Bibliogr. p. 188-198. [6.00] lei. 591.9(498)(262.5):594.1 043

DL: 2007/42467

6 ŞTIINŢE APLICATE

61 Medicină

548 - VÎNĂ-DUMITRAŞCU, SPERANŢA. Prof. Univ. Dr. Docent Dimitrie Gerota : anatomist-chirurg-radiolog umanist şi filantrop (1867-1939) : teză de doctorat / drd.: dr. Vînă-Dumitraşcu Speranţa... ; cond. şt.: Mihail Şcheau... - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2006. 215 f. : il., facs. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de Medicină. Disciplina Istoria Medicinii. Bibliogr. f. 196-215. [6.50] lei. 61(498) Gerota,D. 929 Gerota,D. 043

DL: 2007/43779

TEZE DE DOCTORAT 209

611/612 Anatomie şi fiziologie

549 - BUCUR, NARCISA. Cercetări asupra caracteristicilor imunologice ale glioamelor cerebrale : teză de doctorat / drd.: dr. Narcisa Bucur ; coord. şt.: prof. dr. Alexandru Constantinovici. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. X, 216, [6] p. : fig., graf. ; 30 cm. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. p. 198-214. [5.00] lei. 612.017:616.831-006.48 043

DL: 2007/43128 550 - GOLDSTEIN, DANIELA VICTORIŢA. Autoimunitatea în patologia endocrină : tiroiditele autoimune : teză de doctorat / drd.: Daniela Victoriţa Goldstein ; cond. şt.: prof. dr. Constantin Dumitrache. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. III, 207 f. : fig., graf. color, schem., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 185-207. [6.00] lei. 612.017:616.441-002 043

DL: 2007/42954 551 - KNIELING, LAURA ADRIANA. Teoria telomică în morfogeneza arborelui bronhic : teză de doctorat / drd. Knieling Laura Adriana ; cond. şt.: prof. dr. Mircea Chiriac. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. [8], 273 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină. Catedra de Anatomie. Bibliogr. f. 260-273. [8.00] lei. 611.23 043

DL: 2007/43789

210 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

552 - MARIAN, ANCUŢA. Caracteristici clinice, umorale şi ultrasonografice carotidiene ale pacienţilor cu sindrom metabolic : teză de doctorat pentru obţinerea titlului de Doctor în ştiinţe medicale domeniul medicină / Ancuţa Marian ; cond. şt.: prof. dr. Caius Duncea. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2006. 455 f., [24] p. : graf., facs., tab. în parte color ; 30 cm. Texte şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 127-140. [5.00] lei. 612.015.3:577.12 616-073:534.321.9 043

DL: 2008/43935 553 - PANTIŞ, CARMEN. Profilul imun al pacienţilor cu tumori maligne solide şi al pacienţilor cu afecţiuni autoimune - corelaţii posibile clinice, biologice, statistice : teză de doctorat / dr. Pantiş Carmen ; cond. şt.: prof. dr. Ion Bruckner. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 147 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu pe cop.: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila". Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 137-145. [4.00] lei. 612.017:616-006.6 043

DL: 2007/43857 554 - PARIS, STELIAN. Studiul anatomo-chirurgical al arterei mezenterice superioare : teză de doctorat / drd. Paris Stelian ; cond. şt.: prof. univ. dr. Bordei Petru. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2006. 295 f. : fig. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 274-296. [9.00] lei. 611.13:611.34 616.136-089 043

DL: 2007/43674

TEZE DE DOCTORAT 211

555 - PĂTRAŞCU, DUMITRU. Contribuţii la studiul inervaţiei uterului : teză de doctorat / Dumitru Pătraşcu ; cond. şt.: prof. Gheorghe S. Drăgoi... - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 206 f. : il. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 187-206. [6.00] lei. 612.748:618.14(498) 043

DL: 2007/42905 556 - PELIN, RALUCA ANCA. Studiu privind dezvoltarea capacităţii musculare "detenta" în gimnastica ritmică prin utilizarea contracţiilor musculare pliometrice : teză de doctorat / drd.: lect. univ. Raluca-Anca Pelin ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Hantău. - Bucureşti : Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, 2005. 280 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport. Bibliogr. f. 272-280. [8.50] lei. 612.766.1:612.746+796.412 043

DL: 2007/42782 557 - SFRIJAN, FELICIA. Implicaţii imunopatogene în ateroscleroză : teză de doctorat / Felicia Sfrijan ; cond. şt.: prof. dr. Doina Drugărin. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. VI, 177, [19] f. : graf. ; 30 cm. Bibliogr. f. 160-177. [6.00] lei. 612.017:616.13-004.6 043

DL: 2007/43814

212 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

558 - TABACU, MARIN. Particularităţile condiţiei fizice şi ameliorarea acesteia prin exerciţii fizice la persoanele de vârsta a III-a : teză de doctorat / drd. Tabacu Marin ; coord. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Cismaş. - Bucureşti : Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, 2005. 253 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti. Bibliogr. f. 241-253. [7.50] lei. 612.766.1:796-053.9 796.035-053.9 043

DL: 2007/43472

613/614 Igienă

559 - BELE JUDITH. Factori de risc în zoonozele parazitare majore la populaţii umane din unele judeţe din Transilvania : teză de doctorat / Judith Bele ; cond. şt.: prof. dr. Nicolae Tomescu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 180 f. : fig. color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Biologie şi Geologie. Bibliogr. f. 153-178. [5.50] lei. 614.1(498.4):616.993 043

DL: 2007/43017

TEZE DE DOCTORAT 213

560 - BOTEZ, CORNELIU. Studiu epidemiologic şi clinic privind morbiditatea şi factorii care o condiţionează la personalul asistat medical arondat Spitalului Clinic Militar de Urgenţă Iaşi, în perioada 1995-2003 : teză de doctorat / doctorand: Botez Corneliu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Aurel Ivan. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. 294, XV f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină. Conţine şi rezumatul tezei în lb. engleză. Tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 261-294. [9.00] lei. 614.1(498 Iaşi):616-036.88 043

DL: 2008/44083 561 - CANDREA, EVA ELISABETA. Factorii de risc cardiovascular la diabeticii din judeţul Bistriţa-Năsăud (prevalenţă, caracteristici) : teză de doctorat / drd. Eva Elisabeta Candrea ; cond. şt.: prof. dr. Dumitru Zdrenghea. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2006. [3], 177, [19] f. : graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 166-177. [6.00] lei. 614.4(498-35 Bistriţa-Năsaud):616.1 043

DL: 2007/43683

214 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

562 - CHIRIŢĂ, AUREL. Contribuţii la cunoaşterea implicaţiilor medicale şi social-economice ale infecţiilor cauzate de streptococul betahemolitic grup A : cercetări epidemiologice retroprospective în judeţul Galaţi, în perioada 1990-2003 : teză de doctorat / drd.: Chiriţă Aurel ; cond. şt.: prof. univ. dr. Aurel Ivan. - Iaşi : Editura Gr. T. Popa, 2005. VII, 249, VIII f. : graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină. Rez. în lb. engleză. Tablă de materii şi în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 231-249. [7.50] lei. 614.1(498-35 Galaţi):616-002:579.846 043

DL: 2007/43451 563 - CREŢEANU, GABRIELA ILEANA. Obezitatea şi riscul cardiovascular în populaţia urbană şi rurală din Bucovina : teză de doctorat / drd.: dr. Gabriela Ileana Creţeanu ; cond. şt.: prof. dr. Nicolae Hâncu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2004. [3], 222 f. : fig., graf. ; 30 cm. Bibliogr. f. 197-207. [6.50] lei. 614.1(498-35 Suceava):616.1-056.25 043

DL: 2007/42086 564 - DĂNCIULESCU, DANIEL. Răspândirea fumatului în rândul populaţiei din judeţul Mehedinţi : teză de doctorat / drd.: Daniel Dănciulescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Cristian Didilescu.. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 182 f. : fig. şi graf. în parte color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 176-182. [4.00] lei. 614.1(498-35 Mehedinţi):613.84 043

DL: 2007/42945

TEZE DE DOCTORAT 215

565 - DEACONESCU, CRISTINA. Euthanasia în proiectarea sa multidisciplinară : teză de doctorat / drd.: Cristina Deaconescu ; cond. şt.: prof. dr. Gheorghe Scripcaru. - Iaşi : Editura Gr. T. Popa, 2006. 380, [45] f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi. Facultatea de Medicină. Catedra de Medicină Legală şi Bioetică. Bibliogr. 38 f. [9.00] lei. 614.256 043

DL: 2007/43760 566 - DRĂGOI, SIMONA FELICIA. Studiul clinic şi epidemiologic al dezvoltării fizice la copii şi tineri, corelat cu tulburări de nutriţie : teză de doctorat / Simona Felicia Drăgoi ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ramona Ureche. - Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2006. 192 f. : graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 172-179. [6.00] lei. 614.1(498-35 Mureş):612.766.1-053.2+613.2 043

DL: 2007/43552 567 - DUMITRESCU, ELENA MĂDĂLINA. Cercetări privind influenţa ionilor atmosferici asupra organismului : teză de doctorat / Elena Mădălina Dumitrescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Valeriu Neştianu. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. VII, 228 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 212-228. [7.00] lei. 614.7 613.15 043

DL: 2007/42703

216 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

568 - GOLLI, ANDREEA LOREDANA. Contribuţii la studiul epidemiologic privind endemia de tuberculoză din Oltenia : teză de doctorat / Andreea-Loredana Golli ; cond. şt.: prof. asoc. dr. Cristian Didilescu. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2006. [4], 273 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 260-273. [8.00] lei. 614.1(498.2):616.24-002.5 043

DL: 2007/43546 569 - HĂLĂCESCU, ADRIANA. Cercetări epidemiologice privind infecţia cu HIV/SIDA în sud-vestul României : teză de doctorat / drd.: dr. Hălăcescu Adriana ; cond. şt.: prof. univ. dr. Anghelescu Eufimia. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. 166, [9] f. : facs., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Bibliogr. f. 151-166. [6.00] lei. 614.1(498):616-008.6 SIDA 578.828 HIV 043

DL: 2008/43947 570 - IONESCU, JEANA. Perfecţionarea şi modernizarea tipurilor de protecţie aplicate echipamentelor electrice destinate mediilor potenţial explozive : teză de doctorat / ing. Jeana Ionescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Mihai Păsculescu. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2005. 160 f. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea din Petroşani. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică. Bibliogr. f. 150-160. [5.00] lei. 614.83 043

DL: 2007/42737

TEZE DE DOCTORAT 217

571 - MIREŞTEAN, ILEANA MARIA. Cercetări privind comportamentele cu risc pentru sănătate la adolescenţi : teză de doctorat pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în Ştiinţe medicale, domeniul Medicină / Ileana Maria Mireştean ; cond. şt.: prof. dr. Carmen Ionuţ. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2006. 225, [28] f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 191-201. [7.00] lei. 613.8-053.6 613.96 043

DL: 2007/43744 572 - MUSTAFA, GABRIELA. Studiu asupra stării de sănătate oro-dentară din regiunea sudică a României : teză de doctorat / drd. Mustafa Gabriela... ; cond. şt.: prof. univ. dr. Mihail Scheau... - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 208 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de Medicină. Disciplina Istoria Medicinii. Bibliogr. f. 199-208. [6.00] lei. 614.1(498.1):616.31 043

DL: 2007/43778 573 - PÎNZARU, ANA-MARIA. Organizarea şi urmărirea clinică şi de laborator a imunizării antigripale într-o comunitate asistată : caracterizarea practicii clinice de medicina familiei în aceeaşi comunitate : teză de doctorat / drd. Ana-Maria Pînzaru ; cond.: prof. dr. Constantin Ciufecu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. II, 275 p. : graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. p. 269-275. [8.00] lei. 614.1(498 Constanţa):612.017:616.98:578.832.1 043

DL: 2007/42800

218 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

574 - POPA, VENERA LUCIA. Cercetări referitor la epidemiologia trichinelozei în zona Olteniei : teză de doctorat / drd.: dr. med. vet. Venera Lucia Popa ; cond. şt.: prof. univ. dr. doc. DHC Alexandru Niculescu, prof. univ. dr. Ion C. Didă. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 236 f. : fig., graf., h., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 224-236. [7.00] lei. 614.1(498.3):616.995.132 043

DL: 2007/42829 575 - PREDA, ADRIAN. Influenţa poluării atmosferice asupra aparatului respirator al şcolarilor din Reşiţa : teză de doctorat / drd. Preda Adrian... ; cond. şt.: prof. dr. Ioan Sabău. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. V, 172, [50] f. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. Clinica I Pediatrie. Bibliogr. f. 156-172. [6.00] lei. 614.1(498 Reşiţa) 614.7:616.2-053.5 043

DL: 2007/43813

TEZE DE DOCTORAT 219

576 - ROŞCA, OANA SIMONA. Dermatoze ocupaţionale la angajaţii S.N.C.F.R. : teză de doctorat / dr. Oana Simona Roşca ; cond. şt.: prof. univ. dr. Virgil Feier. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. 198, 29 f. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. Catedra de Dermato-Venerologie. Bibliogr. f. 183-198. [6.00] lei. 614.1(498):616.7-002.22 043

DL: 2007/43302 577 - ŞTEFĂNESCU, CRISTIAN EMIL. Starea de morbiditate cu factorii ei de risc şi nevoile de asistenţă medicală la populaţia adultă dintr-o colectivitate rurală din judeţul Buzău : managementul activităţilor şi programelor de sănătate : teză de doctorat / Ştefanescu Cristian Emil ; cond. şt.: prof. dr. Ion Silion. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. 168, [15] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină. Bibliogr. 5 f. [7.00] lei. 614.1(498-35 Buzău) 314.4(498-35 Buzău):316.334.55 043

DL: 2007/43555

220 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

578 - ŞTEŢCA, GHEORGHE. Cercetări privind condiţiile de igienă în spaţiile de depozitare a produselor alimentare de origine animală din pieţe şi unităţi de desfacere : teză pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în medicină veterinară / drd.: ing. Gheorghe Şteţca ; cond. şt.: prof. univ. dr. Cornel Man. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2005. 357 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Domeniul Medicină Veterinară - Zooigienă. Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 342-357. [10.00] lei. 614.31:637 043

DL: 2007/42430 579 - TIMIŞ, TEODORA LIVIA. Eficienţa programului naţional de prevenţie a afecţiunilor oro-dentare : teză de doctorat / doctorand: Timiş Teodora Livia ; cond. şt.: prof. dr. Ioan Dănilă. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. 262 f. : fig. în parte color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină Dentară. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. f. 243-262. [8.00] lei. 614.4:616.314 614.1(498 Iaşi):616.314 043

DL: 2007/43239

TEZE DE DOCTORAT 221

580 - TOFOLEAN, DOINA. Posibilităţi de diagnostic precoce ale cancerului bronho-pulmonar în judeţul Constanţa : teză de doctorat / doctorand: dr. Doina Tofolean ; cond. şt.: prof. univ. dr. Marius Motocu. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2005. 215, [14] f. : fig. color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie. Bibliogr. f. 207-215. [6.00] lei. 614.1(498-35 Constanţa):616.24-006.6-07 043

DL: 2007/43580 581 - TURAICHE, MARIUS. Impactul radioactivităţii asupra sistemului om-ambianţă din sudul Olteniei : teză de doctorat / drd. Turaiche Marius ; cond. şt.: prof. univ. dr. Andrei Bondari. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 414 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 408-414. [9.00] lei. 614.1(498.2):612.014.48 043

DL: 2007/43545 582 - ŢIBULCĂ, DORIN. Cercetări privind condiţiile de igienă şi a sanitaţiei pe flux tehnologic în unităţi de tăiere a bovinelor şi porcinelor : teză de doctorat / doctorand: Dorin Ţibulcă ; cond. şt.: prof. univ. dr. Cornel Man. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2006. 410 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară. Bibliogr. f. 394-410. [13.00] lei. 614.31:637.5:636.2+636.4 614.31:637.513.12 043

DL: 2007/43582

222 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

583 - VIDRIGHIN, ANCA. Calitatea serviciilor medicale văzută prin prisma pacienţilor în municipiul Sibiu : lucrare pentru obţinerea titlului de doctor în ştiinţe medicale / Anca Vidrighin ; cond. şt.: prof. univ. dr. Liviu Vulcu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2005. [5], 154, [19] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Medicină "Victor Papilian". Bibliogr. f. 138-145. [5.00] lei. 614.1(498-35 Sibiu) 364.4(498-35 Sibiu) 043

DL: 2008/44278

615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie

584 - AL HOURANI AKRAM. Fitoterapia pediatrică arabă : teză de doctorat / Al Hourani Akram ; cond. şt.: prof. univ. dr. Mihail Şcheau. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 174 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 30 cm. [5.00] lei. 615.322(53):616-053.2 043

DL: 2007/43777 585 - AL-SHARE, ISMAIL ABDERRAHMAN ALI. Studii asupra formulării şi biodisponibilităţii unor preparate farmaceutice ce conţin metaboliţi activi : teză de doctorat / drd.: Ismail Abderrahman Ali Al-Share ; cond.: prof. dr. Victor Stănescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 262 p. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti. Bibliogr. f. 257-262. [6.00] lei. 615:577.18+577.16 043

DL: 2007/43195

TEZE DE DOCTORAT 223

586 - BADIU, THEODOR ION. Locul aminoglicozidelor în terapia infecţiilor bacteriene ale copilului : teză de doctorat / autor: dr. Theodor Ion Badiu ; cond. şt.: prof. dr. Nicolae Miu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2006. 178 f., [18] p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 166-178. [6.00] lei. 615.33:616.98-053.2:579.8 043

DL: 2007/43605

587 - BALAZS, CAMELIA GH. Formularea unor forme farmaceutice cu cedare modificată conţinând clorhidrat de diltiazem : teză de doctorat în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în ştiinţele medicale, domeniul Farmacie / Balazs, Camelia Gh. ; cond. şt.: prof. dr. Sorin E. Leucuţa. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2005. 203, [39] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca. Facultatea de Farmacie. Bibliogr. 11 f. [6.00] lei. 615.015.15:615.225 043

DL: 2007/43609 588 - BĂLĂCESCU, OVIDIU DANIEL. Sisteme de transport la ţintă a unor citostatice : teză de doctorat / Ovidiu Daniel Bălăcescu ; cond. şt.: prof. dr. Sorin E. Leucuţa. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2006. [5], 215, [66] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 208-215. [7.00] lei. 615.277 043

DL: 2007/43687

224 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

589 - BEJENARU, LUDOVIC EVERARD. Cercetări farmacognostice asupra unor specii de Epilobium (Onagraceae) : teză de doctorat / Ludovic Everard Bejenaru ; cond. şt.: prof. univ. dr. Honorius Popescu... - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2006. 248, [13] f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de Farmacie. Bibliogr. f. 243-248. [7.50] lei. 615.322 043

DL: 2007/43775 590 - BOŞCU, DAN MARIUS. Cercetări asupra istoriei farmaciei din Banat : teză de doctorat / Dan Marius Boşcu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Honorius Popescu... - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2006. 132, [81] f. : il., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca. Bibliogr. f. 123-132. [5.50] lei. 615.12(498.5)(091) 043

DL: 2007/43619 591 - BRADU, DANIEL. Biomateriale utilizate în implantologia orală : teză de doctorat / drd.: asist. dr. Daniel Bradu ; cond. şt.: prof. dr. gral. Augustin Mihai. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2006. 213 f. : fig. şi graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. Facultatea de Medicină Dentară. Bibliogr. f. 205-213. [5.00] lei. 615.461:616.314-77 043

DL: 2008/43998

TEZE DE DOCTORAT 225

592 - CĂLINA, CORNELIA-DANIELA. Cercetări farmacognostice asupra speciei Robinia Pseudoacacia L. (Fabaceae) : teză de doctorat / Cornelia Daniela Călina ; cond. şt.: prof. dr. Honorius Popescu... - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2006. 233, [24] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Bibliogr. f. 223-233. [7.50] lei. 615.07:615.322:582.738 043

DL: 2007/43618 593 - CHELĂRESCU, DAN IOAN. Implicaţii ale prostaglandinelor în farmacodependenţa experimentală la opiacee : teză de doctorat / doctorand: Dan Ioan Chelărescu ; cond. şt.: prof. dr. Mihai Nechifor. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. 235 f. : fig. în parte color, graf., tab. ; 30 cm. Cuprinde şi rezumatul tezei în lb. engleză. Bibliogr. f. 150-173. [6.00] lei. 615.035.3:615.31:547.94 577.175.6 043

DL: 2007/43173

594 - CHEREGI, SIMONA DIANA. Aspecte epidemiologice şi farmacotoxicologice ale intoxicaţiilor acute la copii : teză de doctorat pentru obţinerea titlului de doctor în medicină / doctorand: Simona Diana Cheregi ; cond. şt.: prof. dr. doc.: Barbu Cuparencu. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2005. 296, [43] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie. Bibliogr. f. 283-296. [9.00] lei. 615.099:616-053.2 043

DL: 2007/43581

226 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

595 - CÎRLAN, MARIA. Sensibilitatea la antibiotice a unor tulpini de Staphylococcus aureus izolate la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iaşi : teză de doctorat / Maria Cîrlan ; cond. şt.: prof. univ. dr. Octăviţa Ailiesei. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 213 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Biologie. Bibliogr. f. 188-213. [6.50] lei. 615.33:616-022.36-053.2:579.861.2(498 Iaşi) 043

DL: 2007/42597 596 - CRISTEA, CRISTINA MARIA. Cercetări analitice privind evaluarea stabilităţii şi studiul cristalografic al unor beta-blocante : teză de doctorat pentru obţinerea titlului de Doctor în ştiinţe medicale, domeniul - Farmacie / Cristina Maria Cristea ; cond. şt. prof. dr. Elena Curea. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2005. [4], 140, 12 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu". Facultatea de Farmacie Cluj-Napoca. Bibliogr. f. 131-140. [5.00] lei. 617.074:615.222 043

DL: 2007/43198 597 - CUCUIET, SORINA. Studiul unor interacţiuni ale tramadolului în cadrul medicaţiei antialgice : teză de doctorat / doctorand: Sorina Nicoleta Cucuiet ; cond. şt.: prof. dr. Gheorghe Feszt. - Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2005. IV, 195 f. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg. Mureş. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 176-194. [6.00] lei. 615.212.7 043

DL: 2007/43357

TEZE DE DOCTORAT 227

598 - DENEŞ, ALEXANDRU EMIL. Estetica frontalilor superiori prin tratamentul cu faţete ceramice : teză de doctorat / drd.: Alexandru Emil Deneş ; cond. şt.: prof. univ. dr. Mihai Ispirescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 318 p. : fig. în parte color, schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. Facultatea de Medicină Dentară. Bibliogr. p. 308-318. [5.00] lei. 615.464:616.314.3 043

DL: 2007/42958 599 - DINCĂ, VIRGIL. Studii de farmacologie clinică asupra analgeziei induse de anticolinesterazicele administrate peridural : teză de doctorat / drd. Virgil Dincă ; coord. şt.: acad. prof. dr. Victor Voicu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. [4], 185 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 174-185. [6.00] lei. 615.322:615.276 043

DL: 2007/42310 600 - IONESCU, ADRIAN PETRE. Evaluarea alcaloizilor izochinolinici din Chelidonium Majus şi Thalictrum minus : teză de doctorat / Adrian Petre Ionescu ; cond. şt.: prof. dr. Mihai Ioan Lazăr. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. VII, 156, [7] f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Farmacie. Bibliogr. f. 207-220. [8.00] lei. 615.322:582.682 577.1:547.94 043

DL: 2007/43559

228 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

601 - JENARIU, STANA ELENA. Implicarea retrovirusurilor umane HTLV I/II şi HIV 1/2 în transfuzia de sânge : teză de doctorat / Stana Elena Jenariu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Roxana Moldovan. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2006. 226, [12] : facs., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Dr. Victor Babeş" Timişoara. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 185-201. [7.00] lei. 615.381 578.828 HTLV 578.828 HIV 043

DL: 2008/43960 602 - MACRI, BEATRICE. Semnificaţia interacţiei antidepresivelor naturale şi sintetice cu bistratele lipidice pentru eficacitatea terapeutică a acestor agenţi : teză de doctorat / drd. Beatrice Mihaela Macri ; coord. şt.: prof. dr. Maria-Luiza Flonta. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. 168 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Biologie. Bibliogr. la sfârşitul cap. [5.00] lei. 615.214 615.322:582.824 043

DL: 2007/42544

TEZE DE DOCTORAT 229

603 - MANOLESCU, LOREDANA SABINA CORNELIA. Metode de laborator utilizate în monitorizarea terapiei antiretrovirale : teză de doctorat / drd. Loredana Sabina Cornelia Manolescu ; cond. şt.: prof. dr. Costin Cernescu... - Bucureşti : Academia Română, 2005. [7], 341 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Virusologie " St. S. Nicolau". Bibliogr. f. 319-335. [10.00] lei. 615.281.8 043

DL: 2007/41408 604 - MĂRCULESCU, EUGEN. Strategia managementului la o societate comercială farmaceutică în etapa de trecere la economia de piaţă : teză de doctorat / autor: farm. pr. Eugen Mărculescu ; cond. şt.: prof. dr. Constantin Polinicencu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2006. 119, [47] f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca. Bibliogr. f. 114-119. [5.00] lei. 65.012.4:347.72(498 Timişoara):615"1991/2004" 043

DL: 2007/43620

230 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

605 - MICLEA, CRISTINA. Acţiunea unor extracte vegetale hepatoprotectoare (Silybum marianum, Hypericum perforatum, Oenothera biennis) asupra ficatului de şobolan intoxicat cu alcool : teză de doctorat / drd. Cristina Miclea ; coord. şt.: prof. dr. Constantin Crăciun. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. 201, [7] f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Biologie şi Geologie. Catedra de biologie experimentală. Bibliogr. 11 p. [6.00] lei. 615.322:582.824+582.886 615.099:613.81:616.36 043

DL: 2008/44114 606 - MIRON, DALIA SIMONA. Cercetări privind repartiţia şi extracţia unor medicamente hidrofile şi lipofile în/din medii biologice : teză de doctorat / drd. Dalia Simona Miron ; îndr. şt.: prof. dr. Denisa Mihele. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 196, [35] f. : facs., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 185-191. [7.00] lei. 615.451.2:615.276 043

DL: 2008/43971 607 - MOISA, CORINA FLORENTINA. Studiul fizico-chimic şi de stabilitate al unor medicamente cu acţiune coronarodilatatoare : teză de doctorat în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale, domeniul farmacie / drd.: farm. Corina Moisa ; cond. şt.: prof. dr. farm. Marius Bojiţă. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2006. 122, [14] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca. Facultatea de Farmacie. Bibliogr. f. 116-122. [4.00] lei. 615.45:616.132.2-08 043

DL: 2007/43688

TEZE DE DOCTORAT 231

608 - NUŢĂ, DIANA CAMELIA. Noi amide cu eventuală acţiune farmacologică : teză de doctorat / drd.: asist. univ. farm. Nuţă Diana Camelia ; cond. şt.: prof. dr. farm. Missir Alexandru Vasile. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. VI, 233, [27] f. : tab., fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Farmacie. Rezumat în limba engleză. Bibliogr. f. 221-233. [7.00] lei. 615:547.466 043

DL: 2007/43196 609 - ONIGA, SMARANDA-DAFINA. Contribuţii la sinteza şi studiul activităţii biologice a unor tiazolil-1,3,4-oxadiazoline : teză de doctorat / Smaranda-Dafina Oniga ; cond. şt.: prof. dr. Doina Ghiran. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2006. 166, 73 f. : tab., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca. Facultatea de Farmacie. Bibliogr. f. 154-166. [5.50] lei. 615.31:547.789.1 043

DL: 2007/43608 610 - PENEŞ, OVIDIU. Tulburări cardio-circulatorii în intoxicaţia acută cu neuroleptice : mecanisme toxodinamice şi consecinţe terapeutice : teză de doctorat / drd. Ovidiu N. Peneş... ; cond. şt.: acad. prof. dr. Victor Voicu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 271 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 258-271. [8.00] lei. 615.099:615.31:547.869:616.1 043

DL: 2007/42309

232 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

611 - POPA, ELIZA GRAŢIELA. Cercetări privind formularea şi prepararea unor comprimate cu eliberare accelerată a substanţelor analgezice : teză de doctorat / Eliza Graţiela Popa ; cond. şt.: prof. dr. Eliza Gafiţanu. - Iaşi : Editura Gr. T. Popa, 2006. 239 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi. Facultatea de Farmacie. Bibliogr. f. 215-233. [6.00] lei. 615.212 615.015.15 043

DL: 2007/43757 612 - QUZAH, MOHAMAD. Studii privind sensibilitatea la antibiotice betalactaminice a unor tulpini bacteriene izolate din mediul spitalicesc : teză de doctorat / drd. Mohamad Quzah ; cond. şt.: acad. prof. dr. Victor Voicu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 150 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 138-150. [4.50] lei. 615.015.8:615.33 043

DL: 2007/43807

TEZE DE DOCTORAT 233

613 - SÂRBULESCU, CRISTINA ANCA. Aspecte farmacotoxicologice şi terapeutice ale implicării agresiunii oxidative în patogenia cardiotoxicităţii unor compuşi organofosforici : teză de doctorat / drd.: dr. Cristina Anca Sârbulescu ; cond. şt.: acad. prof. dr. Victor A. Voicu. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 176 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 173. [5.00] lei. 615.099:616.12 615.099:547+546.16 043

DL: 2007/43788 614 - SPÎNU, MARINA. Studiul influenţei unor extracte vegetale asupra sistemului imun şi al calităţii de adjuvant a acestora la păsări : teză de doctorat / doctorand: Marina Spînu ; cond. şt.: cercet. princ. I dr. Giurgea Rodica. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 374 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Biologie-Geologie. Bibliogr. f. 350-373. [12.00] lei. 615.322:612.017+636.5 043

DL: 2007/43021

234 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

615 - SUCIU, ŞOIMIŢA MIHAELA. Efectele tamoxifenului asupra funcţiilor hepatocitare : teză de doctorat pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în domeniul fundamental ştiinţe medicale, domeniul medicină / drd. Şoimiţa Mihaela Suciu ; cond. şt.: prof. dr. Mircea Dorofteiu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2005. [6], 134, [10] f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 127-134. [4.00] lei. 615.099:615.277:616.36 043

DL: 2007/42087 616 - TOMESCU, DANA. Desfluran şi isofluran - aspecte de farmacologie clinică : impactul hemodinamic al desfluranului şi isofluranului la pacienţii cu risc cardiac: studiu prin metoda analizei densităţii spectrale : teză de doctorat / drd.: dr. Dana Tomescu ; cond. şt.: prof. dr. Liviu I. Safta. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2005. 200, [28] f. : fig. în parte color, tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 181-200. [6.00] lei. 615.211 616.12 043

DL: 2007/43751 617 - TOMUŢĂ, IOAN. Optimizarea formulării unor preparate medicamentoase cu cedare la nivelul colonului : teză de doctorat / doctorand: Ioan Tomuţă ; cond. şt.: prof. dr. Sorin Leucuţa. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2006. 229 f., [69] p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca. Facultatea de Farmacie. Bibliogr. f. 213-229. [7.50] lei. 615.24:616.348 043

DL: 2007/43610

TEZE DE DOCTORAT 235

618 - TSIRONIS, SPIRIDON. Studiul metodelor kinetoterapeutice moderne de recuperare rapidă după traumatisme ale genunchiului, la sportivi de performanţă : teză de doctorat / drd. Tsironis Spiridon ; coord. şt.: prof. univ. dr. Gagea Adrian. - Bucureşti : Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, 2005. 270 f. : fig. color ; 30 cm. Bibliogr. f. 255-270. [8.00] lei. 615.825:616.728.3-001+796.071.2 043

DL: 2007/43475 619 - VĂIDEANU, CRISTINA. Cercetări privind interrelaţii între cationii bivalenţi şi medicaţia antidepresivă : teză de doctorat / drd. Cristina Văideanu ; cond. şt.: prof. dr. Mihai Nechifor. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. 217 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Desciplina Farmacologie. Bibliogr. f. 168-198. [6.00] lei. 615.21 043

DL: 2007/43558

236 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

616/618 Patologie

620 - ADEL MAKRAM IBRAHIM HASSAN BAYOUMY. Suferinţa fetală antepartum : diagnostic biofizic şi ecografic : teză de doctorat / drd. Adel Makram Ibrahim Hassan Bayoumy ; coord. şt.: prof. dr. Florentina Zenovia Pricop. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. 181 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină. Rez. în lb. engleză. Tablă de materii şi în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 159-172. [5.50] lei. 618.33-07:616-001.8 043

DL: 2007/41844 621 - AL QASQISH, AMMAR ISMAIL. Aspecte clinico-terapeutice ale controlului plăcii bacteriene în terapia complexă parodontală : teză de doctorat / Ammar Ismail Al Qashqish ; cond. şt.: prof. dr. Dorin Bratu. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2006. 179 f. : fig. color, graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. Facultatea de Medicină Dentară. Bibliogr. f. 158-170. [5.00] lei. 616.314-083 616.314.17 043

DL: 2007/43235

TEZE DE DOCTORAT 237

622 - ALBU, SERGIU. Strategia diagnosticului în icterul colestatic : teză de doctorat pentru obţinerea titlului de doctor în medicină / Sergiu Albu ; cond. şt.: prof. dr. Oliviu Pascu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2005. [8], 238 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 205-231. [6.00] lei. 616.36-008.5-07 043

DL: 2007/43345 623 - ALEXA, OVIDIU. Valoarea diferitelor clasificări şi metode de tratament în fracturile trohanteriene : teză de doctorat / doctorand: O. Alexa ; îndrum.: prof. dr. Gh. Floareş. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. 218 f. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi. Bibliogr. f. 206-216. [6.50] lei. 616.718.4-001.5-089 043

DL: 2007/43587 624 - ALMĂJAN-GUŢĂ, BOGDAN TIBERIU. Ameliorarea calităţii vieţii copiilor cu mucoviscidoză (fibroză chistică) prin fiziokinetoterapie : teză de doctorat / Almăjan - Guţă Bogdan Tiberiu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Popa. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2006. V, 178, [10] f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Univeristatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 172-177. [6.00] lei. 615.825:616.37-004-053.2 615.838:616.37-004-053.2 043

DL: 2008/43949

238 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

625 - AMIN MOHAMED EL-HELW. The ACL-Deficient Knee : possibilities of surgical treatment and reconstruction : teză de doctorat / dr. Amin Mohd. El-Helw ; supervision of prof. dr. D. Antonescu. - [S. l. : s. n.], 2004. 135 f. : fig., graf., tab. în parte color. Bibliogr. f. 124-135. [4.00] lei. 616.728.3-089 043

DL: 2007/42670 626 - ANA, IOANA. Antagoniştii sistemului renină angiotensină aldosteron şi betablocantele adrenergice în terapia insuficienţei cardiace : implicaţii asupra duratei de supravieţuire : studiu clinic şi experimental : teză de doctorat / candidat: dr. Ioana Ana ; cond. şt.: prof. dr. Radu Cristodorescu. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. 205, 51 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor bBabeş" Timişoara. Bibliogr. f. 183-205. [6.00] lei. 616.12-008.46 615.357 043

DL: 2007/43586 627 - ANDOR, MINODORA. Metode de evaluare a evoluţiei pacienţilor cu infarct miocardic acut trombolizat : teză de doctorat / Minodora Andor ; cond. şt.: prof. dr. Ioan Adrian Riviş. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. 139, [15] f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Bibliogr. f. 121-139. [5.00] lei. 616.127-005.8-005.6 043

DL: 2007/43816

TEZE DE DOCTORAT 239

628 - ANDREESCU, CLAUDIA FLORINA. Particularităţi clinico-terapeutice ale cariei simple, complicate şi a parodontopatiilor marginale cronice la pacienţii de vârsta a treia : teză de doctorat / Claudia Florina Andreescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Monea. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2005. 150 f. : fig. şi graf. color, schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş. Facultatea de Medicină Dentară. Bibliogr. f. 140-150. [5.00] lei. 616.314.17-008.1-053.88 043

DL: 2007/42961 629 - ANDRIEŞ, GABRIEL. Rolul scintigrafiei cerebrale de perfuzie (spect) în diagnosticul, prognosticul şi managementul accidentului vascular cerebral ischemic acut : teză pentru obţinerea titlului de doctor în Medicină, specialitatea Imagistică-Medicină nucleară / Gabriel Andrieş ; cond. şt.: prof. dr. Aurel Văleanu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2005. 136, [16] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 119-136. [4.00] lei. 616.831-005.4-073:621.039.8 043

DL: 2007/43747 630 - ANGHELUŞ, ALEXANDRU. Valoarea laparoscopiei în sindromul dureros de fosă iliacă dreaptă : teză de doctorat / drd.: Alexandru Angheluş ; cond. şt.: prof. dr. Eugen Târcoveanu. - Iaşi : Editura Gr. T. Popa, 2006. 203 f. : fig. în parte color, graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi. Bibliogr. f. 176-194. [6.00] lei. 617.556 616.381-072.1 043

DL: 2007/43761

240 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

631 - ARDELEAN, MUGUR. Tratamentul endoscopic şi laparoscopic al litiazei biliare : teză de doctorat / drd.: dr. Mugur Ardelean ; cond. şt.: prof. dr. Nicolae Angelescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", [2006]. 145 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 131-145. [4.50] lei. 616.366-003.7-089-072.1 043

DL: 2007/43798 632 - AVASÂLCEI, DIANA MAGDALENA. Intervenţiile laparoscopice pe abdomenul operat : teză de doctorat / dr. Avasâlcei Diana Magdalena ; cond. şt.: prof. univ. dr. Târcoveanu Eugen. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. 280 f. : fig., graf. în parte color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină Generală. Catedra de Chirurgie Generală. Bibliogr. f. 241-280. [7.00] lei. 617.55-089-072.1 043

DL: 2007/43177 633 - BABEŞ, ELENA EMILIA. Morbiditatea prin boli cardiovasculare la nivelul unui dispensar medical urban : aspecte epidemiologice : teză de doctorat / drd.: dr. Babeş Elena Emilia ; cond. şt.: Moise Gheorghe. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2006. 247, [32] f.: facs., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. Specialitatea Medicină Socială. Domeniul medicină. Bibliogr. f. 232-247. [6.00] lei. 616.1-036.22 043

DL: 2008/43948

TEZE DE DOCTORAT 241

634 - BADERCA, FLAVIA. Particularităţile morfologice şi imunohistochimice ale tumorilor maligne renale : implicaţii diagnostice, prognostice şi terapeutice : teză de doctorat / drd.: dr. Flavia Baderca ; cond. şt.: prof. univ. dr. Marius Raica. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2006. 263, [24] f. : facs., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. Catedra de histologie. Bibliogr. f. 244-261. [7.00] lei. 616.61-006.6 043

DL: 2008/43946 635 - BALTOG, GEORGIA-ALEXANDRA. Aspecte clinice, etiologice, anatomo-patologice şi terapeutice în hepatitele cronice virale : teză de doctorat / doctorand: Georgia-Alexandra Baltog ; cond. şt.: prof. dr. Dan Georgescu... - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", [2005]. [2], 168 f. : fig. color, tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 156-168. [5.00] lei. 616.36-002.12-07-08 043

DL: 2007/43574 636 - BANETH, VIRGINIA. Valoarea unor markeri imunohistochimici în diagnosticul sarcoamelor de ţesuturi moi : teză de doctorat / drd. Virginia Baneth ; cond. şt.: prof. dr. Marius Raica. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. 195, [27] f. : facs., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Univeristatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. Catedra de histologie. Bibliogr. f. 181-194. [6.00] lei. 616.36-006.36 043

DL: 2008/43955

242 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

637 - BĂCANU, RUXANDRA. Infecţia cu Helicobacter pylori în patologia digestivă pediatrică : teză de doctorat / Băcanu Ruxandra Simona ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Popa. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2006. V, 168, [10] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 154-168. [6.00] lei. 616.342-002.44-053.2 043

DL: 2007/43695 638 - BĂJAN, CORNELIA. Fenotipul HLA în unele afecţiuni cronice ale copilului : teză de doctorat / drd.: Băjan Cornelia... ; cond. şt.: prof. dr. Ioan Sabău. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. 368 f. : graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara. Clinica I Pediatrie. Bibliogr. f. 190-204. [11.00] lei. 616.155.3-053.2 043

DL: 2007/43752 639 - BĂLĂ, ADELINA. Aspecte fiziopatologice, clinice şi de tratament în vasculitele retiniene : teză de doctorat / drd.: dr. Adelina Bălă ; cond. şt.: prof. univ. dr. Pop D. Popa Doina Sanda... - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 189 f. : il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 183-189. [6.00] lei. 617.735-002 043

DL: 2008/43978

TEZE DE DOCTORAT 243

640 - BĂLĂ, VIOLETA-SERENADA. Studiul histopatologic şi imunohistochimic al cancerului endometrial : teză de doctorat / drd.: dr. Violeta-Serenada Bălă ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Roşculescu. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 245 f. : fig., graf. ; 30 cm. Bibliogr. f. 221-245. [7.50] lei. 618.14-006.6-091.8 043

DL: 2007/43780 641 - BĂLEANU, VASILE. Complicaţii septice perioperatorii în apendicita acută : probleme de diagnostic şi tratament : teză de doctorat / drd. Băleanu Vasile ; cond. şt.: prof. univ. dr. Fane Ghelase. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2006. 126 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 119-126. [5.00] lei. 616.346.2-002 043

DL: 2007/43548 642 - BĂLUŢ, CRISTINA. Infarctul cerebral multiplu non-lacunar : teză de doctorat / Cristina Băluţ ; cond. şt.: prof. univ. dr. Felicia Ştefanache. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. 303 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa". Spitalul clinic de urgenţă "Sfânta Treime". Bibliogr. f. 264-294. [9.00] lei. 616.831-005.8 043

DL: 2008/44096

244 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

643 - BERCEANU-VĂDUVA, MARCEL MIHAI. Consideraţii clinice şi experimentale privind fracturile de platou tibial, raportate la solicitările biomecanice ale articulaţiei genunchiului : teză de doctorat / drd.: dr. Berceanu Văduva Marcel Mihai ; cond. şt.: prof. dr. Petrescu Pompiliu. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. 148, [13] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 131-148. [5.00] lei. 616.728.3-001.5 043

DL: 2007/43311 644 - BERTEANU, CRISTINA. Particularităţi de anestezie şi medicină perioperatorie la pacienţii cu endoproteze de membru inferior : teză de doctorat / drd.: Cristina Berteanu ; cond. şt.: prof. dr. Dumitru Stănculescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 227 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 203-227. [7.00] lei. 616.7-089.5 617.3-089.5 043

DL: 2007/42953

TEZE DE DOCTORAT 245

645 - BEŞCHEA-CHIRIAC, IOAN SORIN. Modificări ale reactivităţii vasculare în funcţie de evoluţia şi stadiile şocului : teză de doctorat / Beşchea Chiriac Sorin Ioan ; cond. şt.: prof. univ. dr. Hagiu Nicolae. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2006. 242 f. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Medicină Veterinară. Specializarea - Semiologie şi Patologie Medicală. Bibliogr. f. 219-242. [7.00] lei. 616.13/.14 616-001.36 043

DL: 2007/42815 646 - BICĂ, CRISTINA. Studiu clinic şi experimental al influenţei tratamentelor ortodontice asupra ţesăturilor parodontale : teză de doctorat / drd. Cristina Bică ; cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Monea. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2005. 126 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş. Facultatea de Medicină Dentară. Bibliogr. f. 116-126. [4.00] lei. 616.314-089.23 616.314.17 043

DL: 2007/43492

246 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

647 - BIESIADOVSCHI, ALIN. Valoarea suturii clasice şi laparoscopice în tratamentul ulcerului gastro - duodenal perforat : teză de doctorat / drd.: dr. Alin Biesiadovchi ; cond. şt.: prof. dr. Eugen Târcoveanu. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. 377 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi. Bibliogr. f. 359-376. [7.00] lei. 616.33-002.44-089 616.342-002.44-089 043

DL: 2007/42990 648 - BOB, FLAVIU RAUL. Procese de fibrogeneză în patologia nefropatiilor glomerulare : teză de doctorat / doctorand: Flaviu Raul Bob ; cond. şt.: prof. dr. Gheorghe Gluhovschi. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. 256, [35] f. : fig., tab., il. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. Bibliogr. f. 242-256. [8.00] lei. 616.611-002 043

DL: 2007/43589 649 - BOBOC, LILIA. Steatohepatita nonalcoolică : studiu clinico-biologic şi histologic într-o populaţie de spital : evaluarea stressului oxidativ şi a eficienţei tratamentului : teză de doctorat / drd. Lilia Boboc ; cond. şt.: prof. dr. Monica Acalovschi. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2004. 140, [9] f. : graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 127-140. [4.50] lei. 616.36-004 043

DL: 2007/42092

TEZE DE DOCTORAT 247

650 - BODNAR, DANA CRISTINA. Modificări dento-parodontale şi maxilare în afecţiuni nevraxiale : teză de doctorat / dr. Bodnar Dana Cristina ; cond. şt.: prof. dr. Constantin Andreescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. [4], V, 269 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină Dentară. Bibliogr. f. 253-269. [8.00] lei. 616.314:616.8 616.716 043

DL: 2007/43819 651 - BOGDAN, MELANIA. Studiu citologic şi clinico-statistic al mamelei sângerânde : teză de doctorat / Melania Bogdan ; cond. şt.: prof. univ. dr. Teofil Mehedinţi. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2006. 220 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 197-219. [6.50] lei. 618.19 043

DL: 2007/43644 652 - BOGDAN-DUICĂ, IANCU ŞERBAN. Carcinomul de prostată : clasificare microscopică, semnificaţie prognostică şi terapeutică : teză de doctorat / doctorand: dr. Iancu Şerban Bogdan-Duică ; îndrum. şt.: prof. dr. George Simu. - Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2005. [8], 178 f. : fig. color ; 30 cm. Bibliogr. f. 155-178. [5.50] lei. 616.65-006.6 043

DL: 2007/43355

248 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

653 - BOITOR, GHEORGHE CORNEL. Metode şi tehnici de profilaxie dentară individualizate : teză de doctorat / doctorand: dr. Boitor Gheorghe Cornel ; coord. şt.: prof. dr. Ileana Duma. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2005. 142 p. : fig. color, tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 125-129. [4.50] lei. 616.314-084 043

DL: 2007/43010 654 - BOLBOACĂ, SORANA. Practica medicală bazată pe evidenţe : logistică şi implementare : teză de doctorat / drd.: Sorana Daniela Bolboacă ; cond. şt.: prof. dr. Andrei Achimaş Cadariu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2006. III, 230, [14] f. : fig., graf. color, schem., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 201-220. [7.00] lei. 616-071 043

DL: 2007/43743 655 - BORDEA, CRISTIAN IOAN. Factori de agresivitate în cancerul glandei mamare : teză de doctorat / drd.: dr. Cristian Ioan Bordea ; cond. şt.: prof. dr. Ion Bălănescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 223 f. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" - Bucureşti. Disciplina de Oncologie. Bibliogr. f. 206-221. [6.50] lei. 618.19-006.6 043

DL: 2007/42747

TEZE DE DOCTORAT 249

656 - BORDEA, CRISTINA. Diagnostic molecular în distrofiile musculare : teză de doctorat / drd. Cristina Bordea (Mătanie) ; cond. şt.: prof. dr. doc. Dumitru Mişcalencu. - Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 2005. IX, 257, [6] f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Biologie. Bibliogr. f. 230-257. [6.00] lei. 616.74-007.23-091.8 577.21 043

DL: 2007/42665 657 - BOTEZATU, DANIELA CESARA. Manifestări psihice în bolile endocrine : teză de doctorat / drd.: dr. Daniela Cesara Botezatu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Eusebie Zbranca, prof. univ. dr. Petru Boişteanu. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. 391 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 382-391. [7.00] lei. 616.4:616.89 043

DL: 2007/43544 658 - BOTNARCIUC, MIHAELA. Rolul infecţiei stafilococice în patogenia unor dermatoze alergice : teză de doctorat / drd.: dr. Mihaela Botnarciuc... ; cond. şt.: dr. Dumitru Mureşan... - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2003. [6], 194 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Bibliogr. f. 177-194. [7.00] lei. 616.5-022:579.861.2 043

DL: 2007/42308

250 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

659 - BRAN, RENATE LILIANA. Evaluarea stării de sănătate a cursanţilor şi a personalului didactic într-o instituţie de învăţământ sanitar preuniversitar : teză de doctorat / Bran Renate Liliana ; cond. şt.: prof. dr. Petru Ţurcan. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2004. 202, [18] f. : facs., graf., fig., tab. în parte color ; 30 cm. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. Clinica de Medicina Muncii. Boli profesionale. Bibliogr. f. 197-202. [6.00] lei. 616-057:377.6(498):61 043

DL: 2008/43942 660 - BRISC, MIHAELA CRISTINA. Diagnosticul precoce al accidentului vascular cerebral la bolnavii cu diabet zaharat : teză pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în medicină / doctorand: Cristina Mihaela Brisc ; cond. şt.: prof. dr. Marius Motocu. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2005. 254 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie. Conţine şi rezumatul tezei de doctorat, în lb. engleză. Bibliogr. f. 211-226. [7.50] lei. 616.831-005 616.379-008.64 043

DL: 2007/43342 661 - BUMBEA, ANA-MARIA. Locul terapiei imunosupresoare în poliartrita reumatoidă : teză de doctorat / drd.: dr. Ana-Maria Bumbea ; cond. şt.: prof. dr. Marius Georgescu. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 250 f. : fig. şi graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 219-245. [6.00] lei. 616.72-002.77 615.37 043

DL: 2007/42932

TEZE DE DOCTORAT 251

662 - BUMBEA, OVIDIU. Corelaţiile clinice dintre patologia obsesivă şi patologia psihotică non-organică : teză de doctorat / doctorand: dr. Ovidiu Bumbea ; cond. şt.: acad. dr. Mircea Lăzărescu. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2006. 240 f., [16] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. Bibliogr. f. 219-240. [7.00] lei. 616.89-008.441 043

DL: 2007/43599 663 - BURTĂ, OVIDIU PAVEL. Corelaţii morfofuncţionale în determinismul etiopatogenetic al unor afecţiuni gastrice : teză de doctorat / drd.: dr. Ovidiu Pavel Burta ; cond. şt.: acad. prof. univ. dr. Mircea Ifrim. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2004. [282] f. : facs., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 222-249. [9.00] lei. 616.33 043

DL: 2007/42402 664 - CACOVEAN, ADRIAN. Tratamentul mediastinitelor postoperatorii în chirurgia cardiacă : teză de doctorat / dr. Cacovean Adrian... ; coord. şt.: prof. univ. dr. doc. Honoris Causa Ioan Pop de Popa. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", [2005]. [348] p.. Bibliogr. 45 p. [7.00] lei. 616.27 616.12-089.168 043

DL: 2007/42735

252 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

665 - CACUCI, ADRIANA. Urmărirea radiologică şi imagistică a meniscopatiilor genunchiului înainte şi după tratament : teză pentru obţinerea titlului de doctor în medicină / drd.: dr. Adriana Cacuci ; cond. şt.: prof. dr. Aurel Văleanu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2006. 184, [11] f. : graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 175-183. [6.00] lei. 617.583-073.7 043

DL: 2007/43682 666 - CARANTINO, ANDREI MIRCEA. Consideraţii morfologice cu valoare clinică şi chirurgicală privind aponevroza palmară : teză de doctorat / drd.: dr. med. Andrei Mircea Carantino ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dan Ulmeanu. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2006. 243 f. : fig., graf. în parte color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 207-235. [7.00] lei. 616.757-007.6 611.976 043

DL: 2007/43679 667 - CAZACU, SERGIU. Corelaţii între etiopatogenia, aspectele endoscopice şi anomaliile histopatologice în gastrite şi gastropatii : teză de doctorat / doctorand: dr. Cazacu Sergiu Marian ; cond. şt.: prof. univ. dr. Tudorel Ciurea. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 190 f. : fig. în parte color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 176-189. [6.00] lei. 616.33-002-072.1 043

DL: 2007/43179

TEZE DE DOCTORAT 253

668 - CĂLĂRAŞU, FLORENŢA. Corelaţii între ulcerul gastric benign, metaplazie, displazie şi cancerul gastric : teză de doctorat / drd.: Florenţa Călăraşu... ; cond. şt.: prof. dr. doc. Gioconda Dobrescu. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. 262 f. : fig. color, tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 239-261. [7.50] lei. 616.33-006.6 616.33-002.44 616.33-007.41 043

DL: 2007/43209 669 - CEAUŞU, MIHAI. Aspecte anatomo-patologice, imunohistochimice şi de patologie moleculară în tumorile epiteliale maligne hepatice : teză de doctorat / drd.: asist. univ. dr. Mihai Ceauşu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Florin Hălălău. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 225 f. : fig. şi graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila". Facultatea de Medicină. Conţine notă bibliografică. Bibliogr. f. 213-224. [6.50] lei. 616.36-006.6 043

DL: 2007/43218

254 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

670 - CERBU, MARIA. Contribuţii privind unele entităţi renale prioritare în patologia infecţioasă actuală : teză de doctorat / Maria Cerbu ; cond. şt.: prof. dr. Mihail Dragomirescu... - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. 157, [12] f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. Bibliogr. f. 145-157. [4.50] lei. 616.61-002 616.63-022.1 043

DL: 2007/43588 671 - CEUCA, LUCIAN VICTOR. Tratamentul chirurgical actual al colecistitelor acute : teză de doctorat pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale, domeniul medicină / Ceuca Lucian Victor ; cond. şt.: prof. dr. Gheorghe Funariu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2005. 264 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 228-246. [7.50] lei. 616.366-002-007.251-089 043

DL: 2007/43347 672 - CHECHE, ANASTASIA. Fitoterapia - tradiţie şi eficienţă în arsuri : teză de doctorat / drd. Ceche Anastasia... ; cond. şt.: prof. univ. dr. Mihail Şcheau... - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2004. [14], 291, XXXVIII f. : fig. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de Medicină. Istoria Medicinei. Bibliogr. f. 265-291. [10.00] lei. 615.322:616-001.17 043

DL: 2007/42088

TEZE DE DOCTORAT 255

673 - CHEFNEUX, ANDREI. Tratamentul endovascular al MAV [malformaţie arteriovenoasă] cranio-cerebrale : teză de doctorat / drd.: dr. Chefneux Andrei ; cond. şt.: prof. dr. Constantinovici Alexandru. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 151 f. : fig. şi tab. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. Catedra de Neurochirurgie. Bibliogr. f. 139-151. [5.00] lei. 616.133-007.64:611.81 043

DL: 2007/42959 674 - CHIRA, IONUŢ DUMITRU. Alternative terapeutice în tratamentul litiazei coraliforme : lucrare de doctorat / drd.: med. primar urolog Ionuţ Dumitru Chira ; cond. şt.: prof. dr. Eugeniu Popescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 189 p., 32 f. : fig., tab. ; 30 cm. Bibliogr. p. 179-188. [5.00] lei. 616.61-003.7:615 043

DL: 2007/42666 675 - CHIRIŢĂ, ADINA IOANA. Aportul diagnosticului imagistic în evaluarea hemodinamicii cerebrale la pacienţi cu risc crescut de accident vascular cerebral : teză de doctorat / drd.: dr. Adina Ioana Chiriţă ; cond. şt.: prof. dr. Emanoil Popescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. [12], 187, 28 f. : fig. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină Generală. Catedra de Radiologie şi Imagistică Medicală. Bibliogr. f. 1-28. [6.00] lei. 616.831-005.1-073.7 043

DL: 2007/43811

256 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

676 - CHIŢU, SERGIU. Aportul echografiei în diagnosticul maselor abdominale la copil : teză de doctorat / drd.: Chiţu Sergiu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Arion. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 195 f. : fig. ; 30 cm. Bibliogr. f. 189-194. [6.00] lei. 617.55-006-073:534.321.9 043

DL: 2007/42387 677 - CHIVU, CLAUDIU. Chirurgia cardiovasculară în tratamentul malformaţiilor cardiace congenitale ale nou-născutului şi sugarului : teză de doctorat / drd.: dr. Claudiu Chivu ; cond. şt.: prof. dr. Radu Deac. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2006. [6], 181, XXXII f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. I-XX. [6.00] lei. 616.12-089-053.31 043

DL: 2007/43551 678 - CIOACĂ, GABRIELA RAMONA. Lichidul sinovial - expresie a modificărilor autoimune din cadrul artritei reumatoide : teză de doctorat / drd. Gabriela Ramona Cioacă ; cond. şt.: prof. univ. dr. Doina Drugărin. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. 186, [25] f. ; 30 cm. Bibliogr. f. 158-185. [6.00] lei. 616.72-002.77 043

DL: 2007/43692

TEZE DE DOCTORAT 257

679 - CIOBANU, OVIDIU. Cabinetul stomatologic virtual : teză de doctorat / Ovidiu Ciobanu ; coord. şt.: prof. dr. Gheorghe Ioan Mihalaş. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. X, 181 f, [12] p. : fig. în parte color ; 30 cm. Bibliogr. f. 171-181. [6.00] lei. 616.314 043

DL: 2007/43568 680 - CIOBOTARU, CAMELIA. Modificări degenerative la nivelul articulaţiei genunchiului : teză de doctorat / drd. Camelia Ciobotaru ; cond. şt.: prof. univ. dr. Petru Bordei. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2006. 208 f. : fig. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 193-208. [6.50] lei. 616.728.3 043

DL: 2007/43681 681 - CIONTEA, SANDA MARIA. Caracterizarea celulelor interstiţiale de tip Cajal în uter şi trompele uterine : teză de doctorat / drd.: Sanda Maria Ciontea ; cond. şt.: acad. Laurenţiu M. Popescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. XII, 524 p. : fig. în parte color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. Catedra de Medicină Celulară şi Moleculară. Bibliogr. la sfârşitul cap. [4.00] lei. 577.2 618.14 043

DL: 2007/42956

258 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

682 - CIUREA, MARIUS. Litiaza coledociană-algoritm, diagnostic şi modalităţi terapeutice actuale : teză de doctorat / drd. Marius Ciurea ; coord. de doct.: prof. univ. dr. Ion Georgescu. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2006. 118 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 112-118. [4.00] lei. 616.366-003.7 043

DL: 2007/43550 683 - CIURTIN, HORIA DAN. Contribuţii clinice, diagnostice şi terapeutice în hemoragiile digestive superioare : teză de doctorat / doctorand: Ciurtin Horia Dan ; cond. şt.: cond. şt.: prof. univ. dr. Ionescu Nicu George. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2006. 151 f. : fig. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie. Bibliogr. f. 134-151. [4.50] lei. 616.3-005.1-07-08 043

DL: 2007/43565 684 - COBAN-ŞTEFLEA, DUMITRU. Inflamaţia cronică colesteatomatoasă otică : studiu clinic, histochimic şi electronomicroscopic : teză de doctorat / Dumitru Coban-Şteflea ; cond. şt.: prof. dr. doc. Doina Onicescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. [6], 154 f. : fig. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină Generală. Catedra de Citologie şi Histologie Moleculară. Bibliogr. f. 141-154. [6.00] lei. 616.284.7-002.3 043

DL: 2007/42303

TEZE DE DOCTORAT 259

685 - COCOI, IOAN DĂNUŢ. Valoarea carvedilolului şi trimetazidinei în tratamentul insuficienţei cardiace din cardiomiopatia dilatativă : teză de doctorat pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale / Cocoi Ioan Dănuţ ; cond. şt.: prof. dr. Aurel Lazăr. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2006. 176 f. : graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie. Bibliogr. p. 156-169. [5.00] lei. 616.12-008.318:615 043

DL: 2007/43567 686 - CONSTANTIN, CAROLINA. Modele experimentale celulare şi fotodinamice de terapie anti-tumorală : teză de doctorat / drd.: biochim. Carolina Constantin ; cond. şt.: prof. dr. Dana Iordăchescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2005. V, 176, VI f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Biologie. Bibliogr. f. 152-176. [5.50] lei. 616-006.6:615.849 576.385.5 043

DL: 2007/42786 687 - CONSTANTIN, LILIANA. Studii privind monitorizarea fetală clinică şi paraclinică în sarcina normală şi patologică : teză de doctorat / doctorand: Carmen Constantinescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Maria Cernea. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 276 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 260-276. [8.00] lei. 618.2/.3 043

DL: 2007/43612

260 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

689 - CONSTANTINESCU, DACIA LAURENŢIA. Analgezia şi anestezia peridurală în obstetrică : teză de doctorat / doctorand: dr. Dacia Laurenţia Constantinescu ; coord.: prof. dr. Virgiliu Ancăr... - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 237 f. : graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 223-237. [7.00] lei. 618.4-089.5 043

DL: 2007/43573 690 - CONSTANTINESCU, GABRIEL. Colangiopancreatografia endoscopică retrogradă în condiţii de urgenţă : teză de doctorat / doctorand: dr. Gabriel Constantinescu ; cond. şt.: prof. dr. Dan Olteanu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 114 f. : il. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Bibliogr. f. 108-114. [4.00] lei. 616.37-002-072.1 043

DL: 2007/43594 691 - CORNECI, DAN. Anestezia şi terapia intensivă perioperatorie în chirurgia tumorilor hepatice : teză de doctorat / drd.: dr. Dan Corneci ; cond. şt.: prof. dr. Florea Purcaru. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. III, 198, XVIII f. : fig. şi graf. color, tab. ; 30 cm. Bibliogr. 28 f. [6.00] lei. 616.36-006-089.5 043

DL: 2007/42948

TEZE DE DOCTORAT 261

692 - CRAIU, DANA. Epilepsiile frontale : rolul metodei video-EEG în diagnosticul epilepsiilor frontale la copil : teză de doctorat / drd.: dr. Dana Craiu ; cond. şt.: prof. dr. Ştefan Milea. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 209 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. Bibliogr. f. 196-209. [6.00] lei. 616.853-053.2 616.831-073.7 043

DL: 2007/42382 693 - CRISTEA, GEORGETA. Boala Paget osoasă : aspecte epidemiologice, clinice, paraclinice şi terapeutice : teză de doctorat / drd.: dr. Georgeta Cristea ; cond. şt.: prof. dr. doc. Şt. Şuţeanu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 183 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Bibliogr. f. 167-176. [5.50] lei. 616.71-002-007.24 043

DL: 2007/43808 694 - CRISTIAN, DANIEL ALIN. Evaluarea metodelor terapeutice în litiaza reziduală sau recidivată de cale biliară principală : teză de doctorat / drd.: dr. Daniel Alin Cristian ; cond. şt.: prof. dr. Nicolae Angelescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 191 f. : graf., il., tab. in parte color ; 30 cm. Bibliogr. f. 180-191. [6.00] lei. 616.366-003.7 043

DL: 2008/43975

262 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

695 - CRISTIAN, GABRIEL. Condiţionarea şi protecţia miocardului ischemic supus revascularizării chirurgicale : teză de doctorat / doctorand: şef lucrări dr. Gabriel Cristian ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dan Georgescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 236, [8] f. : tab., il. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila". Bibliogr. 8 f. [7.00] lei. 616.127-005.4-089 043

DL: 2007/43591 696 - CRIŞAN, CARMEN. Studiul factorilor de risc ai polineuropatiei şi piciorului diabetic : teză de doctorat în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale / Carmen Crişan ; cond. şt.: prof. dr. Nicolae Hâncu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2006. 197, [20] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 183-197. [7.00] lei. 616.833 616.378-008.64:617.58 043

DL: 2007/43684 697 - CUREU, MAGDALENA. Studiul unor macroelemente şi oligoelemente în gingia sănătoasă şi în diferite forme clinice de îmbolnăvire : teză de doctorat / doctorand: as. univ. dr. Magdalena Cureu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Horia Traian Dumitriu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 196 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila". Facultatea de Medicină Dentară. Bibliogr. f. 187-196. [6.00] lei. 616.314.17:577.118 043

DL: 2007/43009

TEZE DE DOCTORAT 263

698 - DABIJA, NATALIA. Criteriile clinice şi paraclinice de încadrare sub aspect diagnostic ale metroragiilor disfuncţionale : teză de doctorat / drd. Dabija Natalia ; cond. şt.: acad. prof. dr. Traian Rebedea. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 155 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Clinica de Obstetrică-Ginecologie. Bibliogr. f. 143-155. [4.50] lei. 618.14-005.1 043

DL: 2007/43068 699 - DAN, MARIA. Bacteriemiile şi urmările lor în funcţie de categoriile de receptivitate la infecţie ale gazdei : teză de doctorat / Maria Dan ; cond. şt.: prof. dr. Dumitru T. Buiuc. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. 198 f. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină. Disciplina de Microbiologie. Bibliogr. f. 117-141. [7.00] lei. 616.98 616-006.6 614.1(498 Iaşi):616-089-002+616.1-002 043

DL: 2007/43561 700 - DARABĂ, OANA. Contribuţii la studiul corelaţiilor clinico-biochimice în degenerescenţa maculară legată de vârstă : teză de doctorat / drd.: dr. Oana Darabă ; cond. şt.: prof. dr. Sergiu Buiuc. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. [5], 260, [14] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Conţine şi curriculum vitae. Bibliogr. f. 248-260. [8.00] lei. 617.736-008.63 043

DL: 2007/42100

264 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

701 - DAVIŢOIU, BOGDAN. Metode de diagnostic şi tratament în bolile infecţioase cu potenţial malformativ fetal : teză de doctorat / drd.: dr. Bogdan Daviţoiu ; cond. şt.: prof. dr. Virgil Ancăr. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 185 f. : fig. ; 30 cm. Bibliogr. f. 172-185. [6.00] lei. 618.33-07-08 043

DL: 2007/43896 702 - DĂNCESCU, MIHAIL. Aspecte histo-biochimice în patologia degenerativă vertebro-discală : teză de doctorat / autor: dr. Mihail Dăncescu ; cond. şt.: prof. dr. Alexandru Constantinovici. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 112 f. : fig. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 102-112. [5.00] lei. 616.711 043

DL: 2007/42344 703 - DĂNILĂ, VIOREL. Studiu prospectiv al hemoragiilor digestive inferioare la copil : teză de doctorat / drd.: dr. Viorel Dănilă ; cond. şt.: prof. dr. Alexandru Oproiu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 242 f. : fig. în parte color, graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 232-242. [7.00] lei. 616.3-005.1-053.2 043

DL: 2007/43155

TEZE DE DOCTORAT 265

704 - DEDIULESCU, LUCREŢIA. Noi posibilităţi terapeutice în herpesul ocular : teză de doctorat / drd. Lucreţia Dediulescu ; cond. şt.: prof. dr. Mircea Olteanu... - Bucureşti : Academia Română, 2005. 269 f. : il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Virusologie "Ştefan S. Nicolau". Bibliogr. f. 253-269. [7.00] lei. 616.523:617.7 578.825 043

DL: 2007/42863 705 - DESELNICU, ELENA SIMONA. Contribuţiuni la studiul clinico-statistic, studiul histologic şi imunohistochimic al glandelor Brunner în patologia gastrică : teză de doctorat / drd. Deselnicu Elena Simona ; cond. şt.: prof. univ. dr. Florin Bogdan. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2006. 277 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 248-276. [8.00] lei. 616.33-091.8 043

DL: 2007/43781 706 - DICAN, LUCIA. Comportarea factorului XIII - stabilizator al fibrinei în diverse stări patologice : teză de doctorat pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale, domeniul medicină (specialitatea Biochimie medicală) / Lucia Dican ; cond. şt.: prof. dr. doc. Mircea Cucuianu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2004. [3], 119, [17] f. : graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 107-119. [4.50] lei. 616.153.962.4 616.151.5 043

DL: 2007/42093

266 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

707 - DIMITRIU, LILIANA. Corelaţii între endoscopie şi histologie în leziunile maligne gastrice : teză de doctorat / drd.: asist. univ. dr. Dimitriu Liliana ; cond. şt.: prof. dr. Ioan Alexandru. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. [6], 172 f. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 154-172. [5.00] lei. 616.34-006.6--091.8-072.1 043

DL: 2007/42734 708 - DINDELEGAN, GEORGE CĂLIN. Cercetări experimentale privind transplantul de intestin subţire la şoarece : teză de doctorat / George Călin Dindelegan ; cond. şt.: prof. dr. Gheorghe Funariu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2005. 176, [23] f. : il. în parte color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca. Bibliogr. f. 156-176. [6.00] lei. 616.341-089.843 043

DL: 2007/43602 709 - DINESCU, NEDIM NICOLAE. Implicaţiile statusului cardio-vascular în practica chirurgiei orale de ambulator : teză de doctorat / doctorand: dr. Dinescu Nedim Nicolae ; coord. şt.: prof. dr. dr. Maria Voroneanu. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. [4], 372 f. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină Dentară. Bibliogr. p. 345-372. [11.00] lei. 616.314-089:616.12 043

DL: 2007/43011

TEZE DE DOCTORAT 267

710 - DINESCU, SORIN. Aspecte epidemiologice ale infecţiei HIV/SIDA la copii în judeţul Dolj : teză de doctorat / drd.: Sorin Nicolae Dinescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru D. Bulucea. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 168 f. : fig., graf. şi h. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 152-163. [6.00] lei. 614.1(498-35 Dolj):616-036.22-008.6 SIDA-053.2 578.828 HIV 043

DL: 2007/42950 711 - DOGARU, CARMEN-ADRIANA. Studiul EEG şi al potenţialelor evocate la copilul cu convulsii : teză de doctorat / Carmen-Adriana Dogaru ; cond. şt.: prof. univ. dr. Valeriu Neştianu. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. II, 291 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 277-291. [9.00] lei. 616.831-073.7 616.8-009.24-053.2 043

DL: 2007/42707 712 - DOROBANŢU, CĂTĂLIN. Modificările izoenzimelor anhidrazei carbonice în pancreatita acută şi corelaţii cu valorile glicemiei : studii in vitro şi in vivo : teză de doctorat / drd.: dr. Cătălin Dorobanţu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Puşcaş. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2004. 256 f. : graf., il., tab ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 237-256. [8.00] lei. 616.37-002.1-092 043

DL: 2007/42413

268 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

713 - DRAGOMIR, PAUL. Caracterizarea populaţiilor celulare din ficat în hepatitele cronice virale B şi C, înainte şi după tratamentul cu interferon : teză de doctorat / absolvent: dr. Paul Dragomir ; cond. şt.: acad. Laurenţiu M. Popescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. [5], 189 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină Generală. Catedra de Medicină Celulară şi Moleculară. Bibliogr. f. 187-189. [5.00] lei. 616.36-002.12:615.373.3:578.245 043

DL: 2007/42304 714 - DRAGOTEANU, MIRCEA. Variaţii patologice ale hemodinamicii hepatice arterio-venoase : studiu radioizotopic cu aplicaţii clinice : teză de doctorat / doctorand: Dragoteanu Mircea ; coord. şt.: prof. dr. doc. Dumitru Dumitraşcu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2005. 238, [29] f. : fig., il. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu". Bibliogr. f. 225-237. [7.50] lei. 616.13/.14:616.36-073.7 043

DL: 2007/43606

TEZE DE DOCTORAT 269

715 - DRĂGEAN, CRISTINA ANCA. Malformaţii congenitale ale extremităţii cefalice : teză de doctorat / drd.: asist. univ. dr. Cristina Anca Drăgean ; cond. şt.: prof. univ. dr. Mircea Chiriac. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. [4], 330 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină. Catedra de Anatomie. Bibliogr. f. 316-330. [10.00] lei. 616.715-007-053.2 616.716-007-053.2 043

DL: 2007/43766 716 - DUCEAC, DOINA LETIŢIA. Cercetări epidemiologice multidisciplinare asupra astmului bronşic la copiii spitalizaţi şi la cei incluşi în programul de supraveghere activă : teză de doctorat / drd. Duceac Doina Letiţia ; cond. şt.: prof. univ. dr. Aurel Ivan. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. X, 505, XII f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină. Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 461-505. [15.00] lei. 616.248-053.2 616-036.22 043

DL: 2007/43791

270 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

717 - DUMITRAŞ, LILIA. Cercetări privind tratamentul chirurgical în glaucomul congenital primar precoce : teză de doctorat / drd.: dr. Lilia Dumitraş ; cond. şt.: prof. dr. Petre P. Vancea. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2004. 324 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină Generală. Disciplina Oftalmologie. Bibliogr. f. 312-324. [10.00] lei. 617.7-007.681-056.7-089 043

DL: 2007/42096 718 - DUMITRESCU, DANIELA. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor masivului facial : teză de doctorat / drd.: Daniela Dumitrescu ; cond. şt.: prof. dr. Şerban Alexandru Georgescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 205 f. : fig. color ; 30 cm. Bibliogr. f. 193-205. [6.00] lei. 617.52-006-073.7 043

DL: 2007/42746 719 - DUMITRESCU-BOLINTIN, MARGARETA RODICA. Aspecte clinice actuale ale icterelor colestatice ale sugarului şi copilului : teză de doctorat / drd. Margareta Rodica Dumitrescu Bolintin ; cond. şt.: prof. dr. Adrian Georgescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 151 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 135-151. [4.50] lei. 616.36-008.5-053.2-053.3 043

DL: 2007/43065

TEZE DE DOCTORAT 271

720 - DUMITRIU, CONSTANTIN VLADIMIR. Locul chirurgiei în tratamentul pancreatitei acute : teză de doctorat / drd.: dr. Dimitriu Constantin Vladimir ; cond. şt.: prof. dr. Nicolae Angelescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. [7], 197 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 189-197. [6.00] lei. 043 616.37-002-089

DL: 2007/42671 721 - ELEFTERESCU, VENERA ELENA R. Mecanisme farmacoterapeutice ale unei asocieri medicamentoase sinergice în astmul bronşic : teză de doctorat / drd. Elefterescu R. Venera Elena ; cond. şt.: acad. prof. univ. dr. Victor Voicu... - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2006. [5], 169, [120] f. : fig., graf. ; 30 cm. Bibliogr. 7 f. [6.00] lei. 618.146-008.4:615.225 043

DL: 2007/43773 722 - ENE, GABRIELA SIMONA. Studiul irigaţiei extremităţii cefalice şi a membrelor la un lot de bolnavi de conectivite (lupus eritematos, boală Raynaud, sclerodermie sistemică) : teză de doctorat / Ene Gabriela Simona ; cond. şt.: prof. dr. Simona Gusti. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2006. XII, 285 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 259-285. [6.00] lei. 616.831.3 616-002.52 043

DL: 2007/43549

272 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

723 - ENE, MARILENA. Aportul diagnostic al metodelor imagistice în patologia obstructivă biliară : studiu comparativ : teză de doctorat / doctorand: Ene Marilena ; cond. şt.: prof. univ. dr. Paulina Lucia Ciurea. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2006. 193 f. : il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Bibliogr. f. 179-193. [6.00] lei. 616.361-073.7 043

DL: 2007/43617 724 - EPURE, HORTENSIA VIORICA. Opţiuni terapeutice în sindromul nefrotic la copii : teză de doctorat / doctorand: dr. Hortensia Viorica Epure ; cond. şt.: prof. dr. Adrian Georgescu... - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 177, XI f. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. I-XI. [5.50] lei. 616.611-005.1-08 043

DL: 2007/43577 725 - ERENA, CONSTANTIN. Evaluarea cantitativă a modificărilor morfologice cardiace cu ajutorul ecocardiografiei tridimensionale : teză de doctorat / drd. Constantin Erena ; cond. şt.: prof. dr. Leonida Gherasim. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 211 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 189-211. [6.50] lei. 616.12-073:534.321.9 043

DL: 2007/43799

TEZE DE DOCTORAT 273

726 - FARAGO, MONICA ADRIANA. Terapia medicamentoasă şi balneofiziokinetoterapică în artrozele articulaţiilor mari ale membrelor inferioare : teză de doctorat / doctorand: Monica Adriana Farago ; cond. şt.: prof. dr. doc. Barbu Cuparencu. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2006. 248 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie. Bibliogr. f. 207-224. [7.50] lei. 616.728:615.825+615.31 043

DL: 2007/43562 727 - FAUR, LUCIAN. Modificările acidului sialic seric în diabetul zaharat : teză de doctorat pentru obţinerea titlului de doctor în medicină / doctorand: Lucian Faur ; cond. şt.: prof. dr. Marius Motocu. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2005. 136, [13] f. : fig. color, grfa., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie. Bibliogr. f. 125-136. [4.50] lei. 616.379-008.64:615.38 043

DL: 2007/43566 728 - FĂRCAŞ, MIRCEA. Studiu privind utilitatea ecocardiografiei în evaluarea insuficienţei mitrale : importanţa şi cuantificarea insuficienţei mitrale ischemice : teză de doctorat / dr. Dan Mircea Fărcaş ; cond. şt.: prof. dr. Simion Cotoi. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2004. 230 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş. Bibliogr. f. 203-229. [7.00] lei. 616.126.42-073:534.321.9 043

DL: 2007/42409

274 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

729 - FEGHIU, BORIS. Cercetări privind optimizarea operaţiei de osteotomie în tratamentul gonartrozei secundare genu varum : teză de doctorat / drd.: dr. Boris Feghiu ; cond. şt.: prof. dr. Ion Dinulescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", [2006]. [3], 193 f. : fig., graf. color ; 30 cm. Bibliogr. f. 170-193. [6.00] lei. 616.728.3-002.2-089 043

DL: 2007/43821 730 - FILIP, VALERIA. Contribuţii la studiul morfoclinic al malformaţiilor sistemului neuroendocrin : teză de doctorat / doctorand: Valeria Floare Filip ; îndrum. şt.: acad. prof. dr. Mircea Ifrim. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2005. 288 f. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie. Bibliogr. f. 265-286. [8.50] lei. 616.8+616.43-007 043

DL: 2007/43343 731 - FLOREA, MIHAELA. Diagnosticul şi posibilităţile de tratament recuperator ale afectării musculaturii scheletice din poliartrita reumatoidă la adult : teză de doctorat / drd.: Mihaela Florea ; cond. şt.: prof. dr. Marius Georgescu. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 221 f. : fig. în parte color, graf. color, schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 208-221. [5.00] lei. 616.72-002.77 043

DL: 2007/42923

TEZE DE DOCTORAT 275

732 - FLOROIU, SPERANŢA GRAZZIELA. Rahitismul comun : problemă revenită în actualitatea patologiei pediatrice : teză de doctorat / drd. Speranţa Grazziela Floroiu ; cond. şt.: prof. dr. Mircea Geormăneanu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 150 f. : fig., foto. aplic. color, graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 138-150. [6.00] lei. 616.71-007.15-053.2 043

DL: 2007/42302 733 - FODOR, DANIELA. Ecografia umărului în periartrita scapulohumerală : corelaţii clinico-ecografice : teză de doctorat pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale, domeniul medicină în specializarea reumatologie / Daniela Fodor ; cond. şt.: prof. dr. Horaţiu D. Boloşiu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2004. 156 f., [22] p. : fig. în parte color ; 30 cm. Bibliogr. f. 151-156. [5.00] lei. 616.727.2-002-073:534.321.9 043

DL: 2007/42091 734 - FRANCISC, ADRIANA. Contribuţii la studiul morfopatologic, biochimic şi tanatochimic al leziunilor cerebrale posttraumatice : teză de doctorat / drd.: dr. Adriana Francisc ; cond. şt.: prof. univ. dr. Vladimir Beliş. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 201, XXXIII f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucuresţi. Catedra de Medicină Legală. Bibliogr. f. I-XXXIII. [7.50] lei. 616.831-001 043

DL: 2007/43792

276 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

735 - FRUJA, DAN. Particularităţi terapeutice şi biomecanice în artroplastia totală cimentată a şoldului displazic : teză de doctorat / drd.: dr. Dan Fruja ; cond. şt.: prof. dr. Pompiliu Petrescu. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. [5], 235, [12] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. 221-235. [8.00] lei. 616.728.2-089.844-08 043

DL: 2007/43700 736 - FULGA, IULIU. Agresiunile sexuale asupra copiilor (pedofilia) : teză de doctorat / drd.: Fulga Iuliu ; îndrumător şt.: prof. dr. Scripcaru Gheorghe. - Iaşi : Editura Gr. T. Popa, 2006. 247 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi. Catedra de Medicină Legală. Bibliogr. f. 224-247. [6.00] lei. 616.89-008.442 343.541:3-053.2 043

DL: 2007/43758 737 - GABOR, MARINELA. Aspecte clinico-biologice, radiologice şi terapeutice în tuberculoza pulmonară a copiilor cu infecţia HIV/SIDA : teză de doctorat / drd. Marinela Gabor ; cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Rusnac. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2005. 237 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş. Bibliogr. f. 219-237. [7.00] lei. 616.24-002.5-053.2 616-008.6 SIDA-053.2 043

DL: 2007/43623

TEZE DE DOCTORAT 277

738 - GALBENU, MARIAN GHEORGHE. Contribuţii la studiul microanatomotopografic al variabilităţii reacţionale a epiteliilor uterului : teză de doctorat / Marian Gheorghe Galbenu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe S. Drăgoi... - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 183 f. : il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei si Cercetării. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 176-183. [6.00] lei. 618.14 611.66 043

DL: 2007/42862 739 - GAVRIŞ, SORIN MIHAI. Contribuţia imagisticii moderne în stadializarea şi tratamentul cancerului de col uterin : teză de doctorat / Gavriş Sorin Mihai ; cond. şt.: prof. dr. Emanoil Popescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. [4], 177, [9] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 171-177. [6.00] lei. 618.14-006.6-073:534.321.9 043

DL: 2007/43852 740 - GĂBAN, VIVIANCE. Carcinomul tiroidian diferenţiat : studiu epidemiologic, diagnostic şi terapeutic : teză de doctorat / doctorand: dr. Găban Viviance ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ghelase Fane. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2006. 109 f. : tab., il. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie. Facultatea de Medicină Craiova. Bibliogr. f. 103-109. [4.00] lei. 616.44-006.6 043

DL: 2007/43615

278 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

741 - GĂLUŞCAN, ATENA. Aspecte morfopatologice în parodontopatiile cronice : teză de doctorat / asist. dr. Atena Găluşcan ; cond. şt.: prof. dr. Elena Lazăr. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. [3], 273, [13] f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara. Facultatea de Medicină Dentară. Bibliogr. f. 263-273. [7.00] lei. 616.314.17-008.1 043

DL: 2007/43694 742 - GEANĂ, ILEANA VICTORIA. Cercetări cu privire la circulaţia venoasă cerebrală : patologia trombozelor venoase cerebrale : teză de doctorat / drd.: dr. Ileana Victoria Geană ; coord.: acad. prof. dr. Constantin Popa. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 233 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"-Bucureşti. Catedra de neurologie. Bibliogr. f. 217-233. [7.00] lei. 616.14-005.1-005.6 043

DL: 2008/43973 743 - GEORGESCU, ARISTIDA. Explorarea radio-imagistică pelvină în bilanţul infertilităţii feminine : teză de doctorat / doctorand: Aristida Georgescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Maria Cernea. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. IV, 255 f. : il. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 243-255. [7.50] lei. 043 618.177-073

DL: 2007/42906

TEZE DE DOCTORAT 279

744 - GEORGESCU, RADU. Armonia planurilor în echilibrul sistemului stomatognat : teză de doctorat / drd.: dr. Radu Călin Georgescu ; cond. şt.: prof. dr. Vasile Burlui. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. 257 f. : fig., graf. în parte color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină Dentară. Clinica de Gnato Protetică. Bibliogr. f. 242-257. [7.50] lei. 616.31 043

DL: 2007/43770 745 - GEORGESCU, SIMONA-MARIA. Studiul în dinamică a calităţii vieţii la pacienţii cu insuficienţă renală cronică : teză de doctorat / drd. Simona-Maria Georgescu ; cond. şt.: prof. dr. Ion Ioan Costică. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. [4], 221, [23] f. : fig., graf. color ; 30 cm. Bibliogr. f. 206-220. [7.00] lei. 616.61-008.64-78:159.9 043

DL: 2007/43820 746 - GHALEB, HAZAR BALLANI. The Importance of mixed dentition in orthodontics : epidemiological and clinical researches : doctor's degree thesis / candidate: Hazar Ballani S/O Ghaleb ; scientific conductor: prof. dr. Ovidiu Grivu. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2004. 204 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: University of Medicine and Pharmacy "Victor Babeş". The Faculty of Dental Medicine. Bibliogr. p. 194-202. [6.00] lei. 616.314-089.23 043

DL: 2007/43513

280 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

747 - GHEORGHIU, MIHAELA. Delimitări fiziopatologice în hepatopatia etanolică : disfuncţia mitocondrială : teză de doctorat / drd.: asist. univ. dr. Mihaela Gheorghiu ; coord. şt.: prof. dr. Constantin Bâră. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 118, [20] f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila". Catedra de Fiziopatologie şi Imunologie. Bibliogr. 18 f. [5.00] lei. 616.36-004 043

DL: 2007/42342 748 - GHERGHICEANU, MIHAELA. Leziuni vasculare în glomerulonefrite : factor comun sau de diferenţiere : teză de doctorat / dr. Mihaela Gherghiceanu ; cond. şt.: prof. dr. Paul G. Nicolescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. VI, 190 f., [32] p. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. facultatea de Medicină. Catedra de Anatomie Patologică. Bibliogr. la sfârşitul cap. [4.50] lei. 616.611-002 616.13/.14-001 043

DL: 2007/42733 749 - GHERMAN, FLORINA. Obezitatea - factor de risc : teză de doctorat / Florina Georgeta Gherman ; cond. şt.: prof. dr. Rodica Avram. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. XII, 300, [15] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 281-300. [9.00] lei. 616-056.25 043

DL: 2007/43696

TEZE DE DOCTORAT 281

750 - GHIORGHE, CRISTINA-ANGELA. Aspecte privind participarea factorului salivar în cariogeneză : teză de doctorat / drd.: dr. Cristina-Angela Ghiorghe ; cond. şt.: prof. univ. dr. Radu Vataman. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. 246, [19] f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină Dentară. Bibliogr. f. 236-246. [7.50] lei. 616.314-002:616.316 043

DL: 2007/43771 751 - GHIULSERIN, NURLA. Cancerul gastric : corelaţii diagnostice, terapeutice şi prognostice : teză de doctorat / drd. Nurla Ghiulserin ; coord. şt.: prof. univ. dr. Vasile Sârbu. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2006. 183 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 160-166. [5.50] lei. 616.33-006.6 043

DL: 2007/43677 752 - GIURI, STELA. Maladii oculare de cauză imunologică : teză de doctorat / Giuri Stela ; cond. şt.: prof. dr. Gh. Chercotă. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. 281 f., [24] f. : fig., tab. ; 30 cm. Antrtitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 243-281. [9.00] lei. 617.7:612.017 043

DL: 2007/43598

282 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

753 - GLUHOVSCHI, CRISTINA ANCA. Modificări imune particulare în nefropatii : teză de doctorat / doctorand: Cristina Anca Gluhovschi ; cond. şt.: prof. dr. Gheorghe Gluhovschi. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. 227 f., [26] f., [55] p. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. Bibliogr. 26 f. [7.00] lei. 616.61 043

DL: 2007/43601 754 - GRĂDINARU, IRINA. Influenţe ale unor medicamente antihipertensive asupra unor parametri farmacocinetici şi farmacodinamici ai lidocainei în terapia stomatologică : teză de doctorat / drd.: asist. univ. dr. Irina Grădinaru ; cond. şt.: prof. dr. M. Nechifor. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2004. V, 361 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină Dentară. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 275-289. [10.00] lei. 616.314 615.216.2 615.225 043

DL: 2007/42097

TEZE DE DOCTORAT 283

755 - GRUJIC, DACIANA. Chirurgia estetică a sânului între moft şi necesitate : teză de doctorat / doctorand: Grujic Daciana ; cond.. şt.: prof. univ. dr. Marius Teodorescu. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. 368, [28] f. : il. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 231-249. [10.00] lei. 618.19-089.844 043

DL: 2007/43584 756 - HAGIU, CLAUDIA. Explorarea ecografică în bolile inflamatorii ale colonului : teză de doctorat / drd. Claudia Hagiu ; cond. şt.: prof. dr. Oliviu Pascu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca, 2005. [4], 297, [31] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 273-297. [7.00] lei. 616.348:534.321.9 043

DL: 2007/43701 757 - HANGAN, LAURENŢIU TONY. Tratamentul complex al tumorilor de orofaringe : teză de doctorat / drd.: dr. Laurenţiu Tony Hangan ; cond. şt.: prof. dr. Cezar Dinu. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. 216 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Bibliogr. f. 199-210. [6.00] lei. 616.321-006.6 043

DL: 2008/43953

284 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

758 - HAZM ALJOBORY. Consideraţii asupra tratamentului chirurgical al cavităţii restante a chistului hidatic pulmonar prin etalare : teză de doctorat / drd.: dr. Hazm Aljobory... ; cond. şt.: prof. univ. dr. Doru Bordoş. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. [6], 117, [6] f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Bibliogr. f. 111-117. [5.00] lei. 616.26-002.951.21-089 043

DL: 2007/43321 759 - HERGHELEGIU, ANNA MARIE. Tratamentul hormonal substitutiv al menopauzei : teză de doctorat / drd.: dr. Anna Marie Herghelegiu ; cond. şt.: prof. dr. Eusebie Zbranca. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. 231 f. : fig., graf. ; 30 cm. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 195-217. [7.00] lei. 618.173:615.357 043

DL: 2007/43765 760 - HODOROG, DIANA NICOLETA. Infarctul lacunar : teză de doctorat / doctorand: asist. dr. Diana Nicoleta Hodorog ; cond. şt.: prof. dr. Felicia Ştefanache. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. 224 f. : fig. în parte color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa". Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 212-224. [6.50] lei. 616.831-005.8 043

DL: 2007/43372

TEZE DE DOCTORAT 285

761 - HOMORODEAN, DANIELA. Aportul investigaţiei bacteriologice în silicotuberculoză : teză de doctorat pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în medicină, specialitatea medicina muncii / Daniela Homorodean ; cond. şt.: prof. dr. Aristotel Cocârlă. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2005. XIII, 262, [8] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 250-261. [7.00] lei. 616-078:616.24-003.6-002.5 043

DL: 2007/43689 762 - HORTOPAN, DAN CRISTIAN. Aspecte computer-tomografice în evoluţia prolactinoamelor tratate chimioterapic : teză de doctorat / drd. Dan Cristian Hortopan ; cond. şt.: prof. dr. Constantin Dumitrache. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", [2006]. [8], 210, XXVI p. : fig. în parte color ; 30 cm. Bibliogr. p. I-XXVI. [6.00] lei. 616.432-006.55-073.7 043

DL: 2007/43806 763 - HUDIŢĂ, CRISTINA. Schizofrenia la studenţi : studiu longitudinal (de urmărire) a evoluţiei schizofreniei în funcţie de principalii parametri (genetici, clinici, terapeutici etc.) : teză de doctorat / drd.: dr. Cristina Hudiţă ; cond. şt.: prof. dr. Vasile Chiriţă. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. 207 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 180-207. [6.00] lei. 616.895.8-053.81 043

DL: 2007/43202

286 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

764 - IANCU, ANA-MARIA. Investigaţii complexe efectuate pe adulţi în scopul validării etiologiei şi a acordării unei terapii protetice individualizate a disfuncţiei articulaţiei temporo-mandibulare (A.T.M.) : teză de doctorat / drd.: Iancu Ana Maria ; cond. şt.: prof. dr. şt. med. Ieremia Lucian. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2005. IV, 277 f. : fig. în parte color, graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş. Facultatea de Medicină Dentară. Bibliogr. f. 264-276. [8.00] lei. 616.724-77 043

DL: 2007/43211 765 - ILCUŞ, ROXANA IOANA. Cercetări privind afectarea viscerală în sifilis : teză de doctorat / Roxana Ioana Ilcuş ; cond. şt.: prof. dr. Ovidiu Buţiu. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2005. [4], 238 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 229-238. [7.00] lei. 616.972 043

DL: 2007/43673 766 - ILIESCU, DAN. Chistul hidatic - tendinţe, posibilităţi actuale şi rezolvări particulare prin prisma chirurgiei hepatice : teză de doctorat / autor: as. univ. Dan Iliescu... ; coord.: acad. prof. dr. Vladimir Fluture... - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2006. 195 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 174-192. [6.00] lei. 616.36-002.9-089 043

DL: 2007/43699

TEZE DE DOCTORAT 287

767 - IONESCU, MARIUS-ANTON. Limfoamele T cutanate primare şi hipereozinofilie : teză pentru obţinerea titlului de doctor în ştiinţe medicale... / Marius-Anton Ionescu ; coord.: prof. dr. Sanda Popescu... - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 109, [3] f. : tab. ; 30 cm. Bibliogr. p. 91-108. [4.00] lei. 616.5-006.44 616.155.3 043

DL: 2007/43859 768 - IONESCU, NICOLAE. Studiul anatomo-clinic al modificărilor structurilor articulaţiei temporo-mandibulare produse prin edentaţie : teză de doctorat / drd.: ş. l. dr. Ionescu N.... ; coord. şt.: prof. univ. dr. Dan Ulmeanu. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2006. 142 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 136-141. [4.50] lei. 616.724 616.314-77 043

DL: 2007/43675 769 - IONIŢĂ-RADU, FLORENTINA. Tratamentul cu interferon pegylat în hepatita cronică cu virus C la pacienţii dializaţi iterativ : teză de doctorat / drd.: Ioniţă-Radu Florentina ; cond. şt.: prof. dr. doc. Nicolae Ursea. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. VIII, [184] f. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila". Facultatea de Medicină. Bibliogr. 23 f. [6.00] lei. 616.36-002.2-036.1:615.281 Interferon 616.61-78:615.281 Interferon 043

DL: 2007/42736

288 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

770 - IORDAN, GEORGE. Aspecte structurale ale oaselor carpiene în ontogeneza şi implicaţiile lor patologice : teză de doctorat / drd. George Iordan ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dan Ulmeanu. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2006. 144 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Facultatea de Medicină. Catedra de Morfologie Normală şi Patologică. Bibliogr. f. 118-122. [4.50] lei. 616.717.7-091.8 043

DL: 2007/43680 771 - IORGA, CRISTIAN. Pancreatita acută : consideraţii clinico-terapeutice : teză de doctorat / autor: dr. Cristian Iorga ; coord. şt.: prof. dr. Nicolae Angelescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 166 f. : fig., il. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Bibliogr. f. 158-166. [5.00] lei. 616.37-002.1 043

DL: 2007/43593 772 - IRIMIA, TIBERIU. Rolul şi importanţa medicului stomatolog în recunoaşterea şi tratamentul urgenţelor medicale în chirurgia orală de ambulator : teză de doctorat / drd.: dr. Irimia Tiberiu ; coord. şt.: prof. dr. dr. Maria Voroneanu. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. 4, 419 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină Dentară. Bibliogr. f. 394-419. [9.00] lei. 616.31-083.98 043

DL: 2007/43494

TEZE DE DOCTORAT 289

773 - JIANU, TATIANA. Endometrul, miometrul în sarcina cu placentă praevia : studiu histochimic, electronomicroscopic şi clinic : teză de doctorat / doctorand: dr. Tatiana Jianu ; coord. şt.: prof. dr. doc. Doina Onicescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. [7], 204 f., [7] f. pl. : fig. în parte color ; 30 cm. Bibliogr. f. 186-204. [6.00] lei. 616.36 043

DL: 2007/43575 774 - KEMPER, CARMEN ANA. Faza I de recuperare comprehensivă a bolnavilor coronarieni după terapie invazivă : teză de doctorat / candidat: dr. Kemper Carmen Ana ; cond. şt.: prof. dr. Branea Ioan Dorel. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2006. 224, [10] f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Bibliogr. f. 189-197. [6.00] lei. 616.132.2-036.82 043

DL: 2008/43950 775 - KHALDOUN ABDULATIF MOHAMED ALI. Studii metodologice şi de eficienţă terapeutică a apelor termale sulfuroase din zona de nord-vest a Iordaniei în sindroamele algice ale coloanei lombo-sacrate : teză de doctorat / drd.: dr. Khaldoun Abdulatif Mohamed Ali... ; coord. şt.: prof. dr. N. Teleki. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 215 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila". Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 199-215. [6.50] lei. 616.711-009.7 615.838(569.5) 043

DL: 2007/43793

290 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

776 - KNIELING, ANTON. Factorii morfogenetici ai distribuţiei teritoriului aortic terminal : teză de doctorat / drd. Knieling Anton ; cond. şt.: prof. dr. Mircea Chiriac. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. II, 357 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină. Catedra de Anatomie. Bibliogr. f. 340-357. [9.00] lei. 616.132 043

DL: 2007/43560 777 - KOUTSOMPOS, IOANNIS. Evaluarea metodelor de tratament în chistul hidatic hepatic : teză de doctorat / drd.: dr. Ioannis Koutsompos ; cond. şt.: prof. dr. Eugen Brătucu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 139 f. : il., graf. color ; 30 cm. Bibliogr. f. 135-139. [4.50] lei. 616.36-002.951.21 043

DL: 2007/42732 778 - KOVÁCS ATTILA. Consideraţiuni morfo-clinice privind decimentarea aseptică a endoprotezei totale de şold : teză de doctorat / drd.: dr. Kovács Attila ; cond. şt.: prof. univ. dr. Nagy Örs. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2004. 217 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş. Bibliogr. f. 198-217. [7.00] lei. 617.581-77 043

DL: 2007/42408

TEZE DE DOCTORAT 291

779 - LĂPĂDAT, GABRIEL. Cancerul de cap de pancreas : etiopatogenie, diagnostic, controverse asupra tratamentului : teză de doctorat / drd.: dr. Lăpădat Gabriel ; cond. de doctorat: prof. dr. Ion Georgescu. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 174 f. : fig. în parte color, graf. color, h. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 165-174. [6.00] lei. 616.37-006.6 043

DL: 2007/42922 780 - LUCA, ADINA. Factori predictivi ai evoluţiei cirogene ai infecţiei cu virusul hepatic C (VHC) : teză de doctorat / drd.: dr. Adina Luca ; coord. şt.: prof. dr. doc. Lucian Buligescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 124 f. : fig., graf., schem., tab. în parte color ; 30 cm. Bibliogr. f. 97-124. [5.00] lei. 616.36-002.12 043

DL: 2007/42313 781 - LUNGU, MIHAELA. Manifestări neurologice în patologia tiroidei : teză de doctorat / drd. Mihaela Lungu ; îndr. şt.: prof. univ. dr. Felicia Ştefanache. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2004. II, 255 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa". Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 240-255. [6.00] lei. 616.8:616.44 043

DL: 2007/41972

292 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

782 - LUPU, GEORGETA. Hormonii corticoizi în travaliu : teză de doctorat / drd.: dr. Georgeta Lupu ; îndr. şt.: prof. dr. Florentina Zenovia Pricop. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. 222 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 200-215. [6.50] lei. 618.4:615.357:577.175.5 043

DL: 2007/43768 783 - MANOLACHE, LIANA LAURENŢIA. Studiul implicării stresului şi anxietăţii în alopecii, dermatita atopică, dinii, lichen plan, prurit, psoriazis, urticarie şi vitiligo : teză de doctorat / drd. Liana Laurenţia Manolache ; coord.: prof. univ. dr. Nicolae Maier. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2004. 190, XII, [74] f. : graf. ; 30 cm. Bibliogr. 12 f. [7.00] lei. 616.89-008.441:616.5 043

DL: 2007/42090 784 - MANU, RUCSANDRA. Litotripsia extracorporeală cu undă de şoc - alternativă în tratamentul modern al litiazei urinare : teză de doctorat / drd.: Manu Rucsandra ; cond. şt.: prof. dr. I. Sinescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 230 f. : fig. în parte color, graf. color, h., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 221-230. [7.00] lei. 616.63-003.7-089.879:621.371 043

DL: 2007/43219

TEZE DE DOCTORAT 293

785 - MARDARI, VERONICA ARIADNA. Cercetări clinice şi imunomorfologice în limfoamele cutanate : teză de doctorat / doctorand: dr. Veronica Ariadna Mardari ; ciond. şt.: prof. dr. doc. Gioconda Dobrescu. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. 220 f. : fig. în parte color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 207-219. [6.50] lei. 616.5-006.44 043

DL: 2008/44095 786 - MAREŞ, MIHAI. Cercetări privind diagnosticul de laborator şi iniţierea terapiei etiotrope în infecţiile levurice : teză de doctorat / drd.: Mihai Mareş ; cond. şt.: prof. dr. Dumitru Buiuc. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. 225 f. : fig. în parte color, graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa". Facultatea de Medicină. Specialitatea Microbiologie. F. de tit. şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 206-225. [7.50] lei. 616-002.828-074 582.28 043

DL: 2007/43203 787 - MARINESCU, ANDREEA. Contribuţia imagisticii la diagnosticul tumorilor vertebro-medulare metastatice : teză de doctorat / drd.: asist. univ. dr. Andreea Marinescu ; coord.: prof. dr. Emanoil Popescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. [3], 203 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Bibliogr. f. 190-203. [6.00] lei. 616.711-006.6-073.7 043

DL: 2007/43810

294 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

788 - MARINESCU, GEORGETA MIRELA. Matricea extracelulară a stromei corneene şi implicaţiile ei în transparenţa corneei şi în vindecarea leziunilor corneei : teză de doctorat / doctorand: Georgeta Mirela Marinescu ; cond. şt.: prof. dr. Mihai Cruce. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2006. 215 f. : fig., il. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Bibliogr. f. 201-215. [6.50] lei. 617.713 043

DL: 2007/43614 789 - MARTIEN, EDUARD HESSELS. Reconstruction of atrophied alveolar ridges : doctorate thesis / author: Eduard Hessels Martien ; scientific coord.: prof. dr. Augustin Mihai. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 189 f. : il. color ; 30 cm. Bibliogr. f. 177-189. [6.00] lei. 616.314-089.843 043

DL: 2007/43237 790 - MATEESCU, RADU BOGDAN. Terapia antivirală în hepatita cronică cu virus B şi C : teză de doctorat / doctorand: Radu Bogdan Mateescu ; cond. şt.: prof. dr. Dan Olteanu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 178 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Catedra de Medicină Internă Colentina, Spitalul Clinic Colentina. Bibliogr. f. 156-178. [5.00] lei. 616.36-002.12:615 043

DL: 2007/43572

TEZE DE DOCTORAT 295

791 - MĂLĂIUŞ, VASILE. Studiul factorilor de risc ai hemoragiilor digestive în cirozele hepatice : teză de doctorat / doctorand: dr. Mălăiuş Vasile ; cond. de doctorat: prof. univ. dr. Tudorel Ciurea. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2006. 148 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 128-148. [4.50] lei. 616.33-005.1:616.36-004 043

DL: 2007/43613 792 - MĂLĂU, OVIDIU FELIX. Complicaţiile tardive post TUR.P : posibilităţi de tratament minim invaziv : teză de doctorat / drd.: dr. Ovidiu-Felix Mălău ; cond. şt.: prof. dr. Dorin Nicolescu. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2004. 228 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg-Mureş. Bibliogr. f. 212-228. [7.00] lei. 616.127-005.8-005.6 043

DL: 2007/42405 793 - MĂRGĂRIT, SIMONA CLAUDIA. Analgezia postoperatorie controlată de pacient : teză de doctorat / drd. Simona Claudia Mărgărit ; cond. şt.: prof. dr. Iurie Acalovschi. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2005. 108 f. : graf. ; 30 cm. Bibliogr. f. 77-108. [4.00] lei. 616-089:615.212 043

DL: 2007/43691

296 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

794 - MĂRGĂRITESCU, NICOLAE DRAGOŞ. Ulcerul duodenal complicat cu stenoză piloro-duodenală : cercetări clinice, morfopatologice şi de anatomie a nervilor vagi : teză de doctorat / drd.: Nicolae Dragoş I. Mărgăritescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Fane Ghelase. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2004. 250 f. : fig. şi graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 230-250. [6.00] lei. 616.342-002.44 043

DL: 2007/42946 795 - MĂRIEŞ, MARINA. Cercetări privind problemele de medicina muncii legate de expunerea cronică la solvenţi organici : teză de doctorat / drd. Marina Mărieş ; cond. şt.: prof. dr. Toma Niculescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. [6], 171 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 148-167. [5.00] lei. 616-057:66.061.18 043

DL: 2007/43803 796 - MEREUŢĂ, ADRIAN. Angina Prinzmetal : caracteristici clinice, electrocardiografice şi angiografice : teză de doctorat / dr. Adrian Mereuţă ; cond. şt.: prof. dr. Carmen Ginghină. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. IX, 146 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 120-146. [6.00] lei. 616.12-009.72 043

DL: 2007/43824

TEZE DE DOCTORAT 297

797 - MICIN, CODRUŢA. Terapia Puls cu Orungal în onicomicoză : teză de doctorat / dr. Codruţa Micin ; cond. şt.: prof. dr. Virgil Feier. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. 117, [25] f. : fig. color, graf. ; 30 cm. Bibliogr. f. 111-117. [4.50] lei. 616.5-002:615 043

DL: 2007/43570 798 - MICLĂUŞ, CODRUŢA. Ocluziile intestinale mecanice : etiopatogenie, soluţii terapeutice moderne, rezultate : teză de doctorat / Codruţa Diana Miclăuş ; cond. şt.: prof. dr. doc. Constantin Caloghera. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. 174, [15] f. : facs., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. [6.00] lei. 616.34-007.272 043

DL: 2008/43957 799 - MIHAI, CARMEN-MARINA. Manifestări viscerale în scleroza sistemică : aspecte clinice, paraclinice şi terapeutice : teză de doctorat / drd. Carmen-Marina Mihai ; cond. şt.: prof. dr. doc. Ştefan Şuţeanu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. VI, 202, XVIII f. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 188-189, XVII-XVIII. [6.50] lei. 616.832-004.2 043

DL: 2007/43710

298 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

800 - MIHĂESCU, IOANA-ELENA. Contribuţii la explicarea mecanismelor de acţiune antiulceroasă şi hipotensoare a PGE1, PGE2, I2 şi corelaţia acestora cu activitatea izoenzimelor AC din mucoasa gastrică şi musculatura vasculară netedă : determinări in vitro şi in vivo : teză de doctorat / doctorand: dr. Ioana-Elena Mihăescu ; cond. şt.: prof. dr. doc. Ioan Puşcaş. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2005. 168 f. : fig. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie. Bibliogr. f. 117-142. [5.00] lei. 616.33-002.44:615.217.5 043

DL: 2007/43564 801 - MIHĂESCU, VIRGINIA. Evaluarea efectelor terapiei etiopatogenice în supuraţiile bronhopulmonare prin intermediul aspiratului bronşic : teză de doctorat / Virginia Mihaescu ; cond. ş.t: prof. dr. Mihail Dragomirescu... - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2006. X, 161, [9] f. : facs., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Bibliogr. f. 152-161. [5.00] lei. 616.24-002.3 616.233-002.3 043

DL: 2008/43961 802 - MIHULECEA, GHEORGHE. Din istoria oncologiei româneşti : teză de doctorat / doctorand: şef lucrări dr. Gheorghe Mihulecea... ; cond. şt.: prof. univ. dr. Mihail Scheau... - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 397 f. : il. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Facultatea de Medicină. Disciplina: Istoria Medicinii. Bibliogr. f. 383-397. [12.00] lei. 616-006.6(498)(091) 61(498):929 043

DL: 2007/43616

TEZE DE DOCTORAT 299

803 - MILD, EDIT. Sindromul urticarian : studiu clinic, fiziopatologic şi biochimic : teză de doctorat / drd.: dr. Mild Edit... ; coord. şt.: dr. Mureşan Dumitru... - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. [2], 196, [17] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. 17 f. [6.00] lei. 616.514 043

DL: 2007/42345 804 - MILICESCU, MIHAELA. Diagnosticul precoce, tratamentul profilactic şi curativ al osteoporozei induse de corticoterapie : teză de doctorat / drd.: asist. univ. dr. Mihaela Milicescu ; cond. şt.: prof. dr. doc. Ştefan Şuţeanu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 219 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 218-219. [6.00] lei. 616.71-007.23:615.375:577.175.5 043

DL: 2007/42307

805 - MIRCEA, DAN. Efectele microundelor asupra tumorilor cerebrale la nivel celular şi molecular : teză de doctorat / drd.: dr. Dan Mircea ; cond. şt.: prof. dr. Alexandru Constantinovici. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 236 f. : fig. şi graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila". Catedra de Neurochirurgie din Bucureşti. Bibliogr. f. 195-236. [6.00] lei. 615.849.11:616.831-006 043

DL: 2007/42393

300 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

806 - MITROFAN, COSTICĂ. Contribuţii la diagnosticul şi tratamentul pleureziilor maligne : teză de doctorat / drd. Costică Mitrofan ; cond. şt.: prof. dr. Cristian Dragomir. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. 178, [12] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr f. 154-177. [6.00] lei. 616.25-006.6 043

DL: 2007/43519 807 - MOCANU, MARIA MAGDALENA. Oncoproteina ErbB-2 şi integrinele în cancerul mamar şi gastric : teză de doctorat / drd. Maria-Magdalena Mocanu ; coord.: prof. univ. dr. Doc. Dumitru Mişcalencu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 282 f. : fig., graf. în parte color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Biologie. Catedra de Anatomie-Oncobiologie. Bibliogr. f. 258-271. [8.00] lei. 616.33+006.6 618.19+006.6 043

DL: 2007/42220 808 - MORVAY-SZABÓ W. EDINA ÉVA. Aportul investigaţiilor imagistice în aprecierea eficienţei tratamentului chimio-hormono-radioterapeutic în cancerul mamar : teză de doctorat / drd. Moravay-Szabó W. Edina Éva ; cond. şt.: prof. dr. Aurel Văleanu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2004. [275] f. : graf., facs., il., tab. în parte color ; 30 cm. Texte şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 195-208. [7.50] lei. 616.19-006.6-073 043

DL: 2008/43934

TEZE DE DOCTORAT 301

809 - MUNTEANU, FLORIN. Conceptul biodinamic parietal - factor fundamental în reconstrucţia herniară : teză de doctorat / Munteanu Florin ; cond. şt.: prof. dr. Iosif A. Szucsik. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. 247, XXIX, [19] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. I-XIV. [7.00] lei. 616.34-007.43-089.844 043

DL: 2007/43834 810 - MUNTEANU, MIHAELA. Nefropatii glomerulare cronice la copil - probleme diagnostice, evolutive şi terapeutice : teză de doctorat / drd. Mihaela Munteanu ; coord. şt.: prof. dr. Ovidiu Brumariu. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. 163 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 157-163. [4.00] lei. 616.61-002 043

DL: 2007/43554 811 - MUNTEANU, MIHNEA. Anomaliile congenitale ale papilei nervului optic : teză de doctorat / Mihnea Munteanu ; cond. şt.: prof. dr. Gheorghe Chercota. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. 254, [50] f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara. Facultatea de Medicină Generală. Specializarea Oftalmologie. Bibliogr. f. 236-254. [6.00] lei. 617.732-007-056.7 043

DL: 2007/43860

302 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

812 - MURARIU-BOGDAN, LARISA MARIA. Placa microbiană a protezei oculare : mijloace de influenţare a compoziţiei protezei oculare şi a imunologiei locale : teză de doctorat / drd.: Larisa Maria Murariu-Bogdan ; cond. şt.: prof. dr. Mircea Olteanu... - Bucureşti : Institutul de Virusologie "Ştefan S. Nicolau", 2006. 250 f. : fig. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Virusologie "Ştefan S. Nicolau". Bibliogr. f. 236-250. [6.00] lei. 617.7-77-022.7 043

DL: 2007/43755 813 - MUŞAT, MĂDĂLINA. Dereglări ale ciclului celular cu implicaţii în patogenia tumorilor hipofizare : teză de doctorat / drd.: Mădălina Muşat ; cond. şt.: prof. dr. Constantin Dumitrache. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 192 f. : fig. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 178-192. [5.00] lei. 616.432-006.6 043

DL: 2007/42955 814 - MUŞAT, OVIDIU. Controverse de diagnostic şi tratament în uveitele posterioare : teză de doctorat / drd.: dr. Muşat Ovidiu ; cond. şt.: prof. dr. Benone Cârstocea. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 191 f. : fig. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină. [6.00] lei. 617.721.6 043

DL: 2007/43067

TEZE DE DOCTORAT 303

815 - NAGDIBEDA, MIHAI. Aspecte actuale ale prematurităţii grave : teză de doctorat / dr. Nagnibeda Mihai ; cond. şt.: prof. dr. Luca Vasile. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 146, [10] f. : il., tab. ; 30 cm. Bibliogr. 10 p. [5.00] lei. 618.39 043

DL: 2008/43976 816 - NAICU, VLAD. Metodologia examinării pacientului de stomatologie generală asistată de calculator : teză de doctorat / doctorand: Vlad Naicu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Mihai Ispirescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", [2005]. 344 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină Dentară. Bibliogr. la sfârşitul cap. [10.00] lei. 004:616.314-07 043

DL: 2007/43238 817 - NARITA, DIANA. Expresia imunohistochimică şi semnificaţia prognostică a antigenului specific prostatic în tumorile glandei mamare : teză de doctorat / drd. Diana Nariţa ; cond. şt.: prof. dr. Marius Raica. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. 246, [37] f. : facs., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timisoara. Catedra de Histologie. Bibliogr. f. 230-246. [6.00] lei. 618.19-006 043

DL: 2008/43958

304 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

818 - NEAGU, ANCA. Tratamentul chirurgical conservator al cancerului mamar : teză de doctorat / drd.: dr. Anca Neagu ; cond. şt.: acad. prof. dr. Mihai Pricop. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. 361 f. : fig. în parte color, graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi. Facultatea de Medicină. Disciplina Obstetrică-Ginecologie. Bibliogr. f. 317-358. [10.00] lei. 618.19-006.6-089 043

DL: 2007/43210 819 - NECHITA, ALEXANDRU. Contribuţii la studiul blocurilor intraventriculare : etiologie, corelaţii ECG, ECO şi electrofiziologice : teză de doctorat / drd.: dr. Alexandru Nechita ; cond. şt.: prof. dr. Alexandru Ioan. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. [15], 226, [16] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Specialitatea Cardiologie. Bibliogr. 16 f. [7.50] lei. 616.127 616.12-073.97 043

DL: 2007/43794 820 - NEGRĂU, MARCEL OVIDIU. Dificultăţi de sevrare în ventilaţia mecanică prelungită : teză de doctorat / doctorand: Negrău Marcel Ovidiu ; coord. şt.: prof. dr. Ladislau Szegedi. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2006. 125 f. : fig. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 109-125. [4.00] lei. 616.8-009 043

DL: 2007/43571

TEZE DE DOCTORAT 305

821 - NICOARĂ, ALINA DOINA. Aspecte etiopatogenice în anemiile hemolitice autoimune : teză de doctorat / drd.: dr. Alina Doina Nicoară ; cond. şt.: prof. dr. Marius Georgescu. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 196 f. : graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 187-196. [5.00] lei. 616.155.194 043

DL: 2007/42924 822 - NICOARĂ,, ANTONELA.Depresia şi anxietatea în poliartrita reumatoidă : studiu clinic şi terapeutic : teză de doctorat / drd.: Antonela Nicoară ; coord. şt.: prof. dr. Stelian Rândaşu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2005. 153 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 139-149. [4.00] lei. 616.72-002.77 616.89-008.441 043

DL: 2007/43749 823 - NICULESCU, MARIUS. Artroplastia unicompartimentală a genunchiului a genunchiului tip Oxford - indicaţii, rezultate : teză de doctorat / drd.: dr. Marius Niculescu ; prof. dr. Andrei Firică. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 199 f. : fig. în parte color ; 30 cm. Bibliogr. f. 191-199. [6.00] lei. 617.583-089.844 043

DL: 2008/44050

306 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

824 - NISTOR, CLAUDIU EDUARD. Contribuţii la tratamentul chirurgical al carcinoidului traheo-bronşic : teză de doctorat / drd.: dr. Nistor Claudiu Eduard ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dragomirescu Corneliu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. VII, 292 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 262-292. [9.00] lei. 616.23-006.6-089 616.233-006.6-089 043

DL: 2008/43964 825 - NISTOR, GAVRIŞ. Consecinţele deficitului de magneziu asupra evoluţiei sarcinii şi a nou-născutului : teză de doctorat / drd.: Gavriş Nistor... ; coord. şt.: prof. dr. I.V. Surcel, prof. dr. Florin Stamatian. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2006. 151, [14] f. : graf. color, tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 143-150. [6.00] lei. 618.3 616-053.31 612.015.3:546.46 043

DL: 2007/43748

826 - NIŢESCU, CRISTIAN. Contribuţii în recuperarea prehensiunii mâinii prin transferuri libere digitale : teză de doctorat / drd.: dr. Cristian Niţescu ; coord. şt.: prof. dr. Florin Isac. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 214 f. : fig. şi graf. color, schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. Catedra de Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă. Bibliogr. f. 207-214. [7.00] lei. 616.727.9-089.844 043

DL: 2007/42389

TEZE DE DOCTORAT 307

827 - NIŢU, CONSTANTIN CRISTINEL. Expectoratul - material biologic de diagnostic în patologia pulmonară : teză de doctorat / drd. Niţu Constantin-Cristinel ; cond. şt.: prof. univ. dr. Florin Bogdan. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 271 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie-Craiova. Bibliogr. f. 251-269. [8.00] lei. 616.24 043

DL: 2007/42706 828 - NUŢEANU, LIVIU. Atitudinea multidisciplinară în tumorile etajului anterior al bazei craniului : teză de doctorat / drd.: dr. Liviu Nuţeanu ; cond. şt.: prof. dr. Alexandru Constantinovici. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 165 f. : il. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila". Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. la sfârşitul cap. [5.00] lei. 616.714.3-006 043

DL: 2007/43064 829 - OBER, MIHAI CLAUDIU. Precondiţionarea ischemică : principii, mecanisme şi aplicaţii clinice : teză de doctorat / drd.: Mihai Claudiu Ober ; cond. şt.: prof. dr. Dumitru Zdrenghea. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2006. 147, [31] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 134-147. [5.00] lei. 616.127-005.4 043

DL: 2007/43742

308 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

830 - OGREZEANU, IRINA. Epilepsia refractară la tratament : atitudine chirurgicală : teză de doctorat / drd.: dr. Irina Ogrezeanu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Al. Constantinovici. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", [2005]. 252 p. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Bibliogr. p. 249. [7.50] lei. 616.831.3 043

DL: 2007/43070 831 - OLAH, HORIA-MARIUS. Studiul clinic şi paraclinic al sarcinii ectopice : teză de doctorat / doctorand: dr. Horia Marius Olah ; cond. şt.: prof. dr. doc. George Ionescu. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2006. 224 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie. Bibliogr. f. 192-224. [6.50] lei. 618.63 043

DL: 2007/43569 832 - ONDIN, ZAHARIA. Modificările stresului oxidativ în insuficienţa cardiacă cronică : teză de doctorat / drd. Zaharia Ondin ; cond. şt.: prof. dr. Alexandru Câmpeanu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. IV, 153 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila". Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 130-153. [5.00] lei. 616.12-008.46:615.22 043

DL: 2007/42668

TEZE DE DOCTORAT 309

833 - ONISEI, DAN. Aspecte clinice şi experimentale ale regenerării tisulare parodontale : teză de doctorat / asist. univ. dr. Dan Onisei ; cond. şt.: prof. dr. Dorin Bratu. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2006. [6], 239 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. Facultatea de Medicină Dentară. Bibliogr. f. 185-202. [6.00] lei. 616.314.18-003.93 043

DL: 2007/43520 834 - OPREA, RALUCA. Aspecte clinice şi terapeutice în hepatitele cronice virale : teză de doctorat / drd.: dr. Raluca Oprea (Popescu) ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dan Georgescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 149, [12] f. : graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. 12 f. [5.00] lei. 616.36-002.2 043

DL: 2007/43890 835 - OPRESCU, CORNELIU SEBASTIAN. Implicaţiile studiului imagistic al modificărilor osteoarticulare posttraumatice de bazin asupra conduitei terapeutice : teză de doctorat / drd.: asist. univ. dr. Corneliu Sebastian Oprescu ; coord. şt.: prof. dr. Mircea Vlădăreanu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 202 f. : fig. în parte color, graf. color, schem. ; 30 cm. Bibliogr. f. 194-202. [6.00] lei. 616.718.19-001-073.7 043

DL: 2007/43221

310 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

836 - OPRIŞ, MARIA MIHAELA. Ecocardiografia în evoluţia şi prognosticul infarctului miocardic acut : teză de doctorat / dr. Maria Mihaela Opriş ; cond. şt.: prof. dr. Simion Cotoi. - Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2005. 244 f. : fig., graf. ; 30 cm. Bibliogr. f. 219-240. [7.00] lei. 616.127-005.8-073:534.321.9 043

DL: 2007/43359 837 - PACU, IRINA. Diagnosticul şi tratamentul sterilităţii de cauză ovariană : teză de doctorat / doctorand: dr. Irina Pacu ; cond. şt.: prof. dr. Virgiliu Ancăr. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. [3], 214 f. : fig. ; 30 cm. Bibliogr. f. 207-214. [6.00] lei. 618.177:618.11 043

DL: 2007/43165 838 - PAIU, CORNELIU. Studiul suprainfecţiei sistemice în arsurile grave ale copilului : teză de doctorat / Corneliu Paiu ; cond. şt.: prof. dr. Ştefan M. Dimitriu. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2004. 205 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 187-205. [6.00] lei. 616-001.17-022.1-053.2 043

DL: 2007/42099

TEZE DE DOCTORAT 311

839 - PANTALON-MURĂŞAN, ADRIAN CONSTANTIN. Ureteroscopia : tratamentul ureteroscopic al litiazei ureterale : teză de doctorat / doctorand: dr. Pantalon Murăşan C. Adrian Constantin ; cond. şt.: prof. dr. Mihai Lucan. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2005. 355, [38] f. : il. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca. Bibliogr. 23 f. [10.00] lei. 616.617-003.7-072.1 043

DL: 2007/43607 840 - PARASCAN, LILIANA. Corelaţii anatomo-clinice în ischemia miocardică acută şi cronică : teză de doctorat / drd.: Liliana Parascan ; coord. şt.: prof. dr. Vasile Cândea. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 290 f. : fig. în parte color, graf. color, tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 267-290. [6.00] lei. 616.127-005.4 043

DL: 2007/42957 841 - PASCA, SORIN MIRCEA. Contribuţii la explicarea mecanismului de producere a ulcerelor gastroduodenale după terapia cu antiinflamatoare nesteroidiene, inhibitori de COX-1, COX-2 şi corelaţii cu activitatea AC I, II şi IV : determinări in vivo şi in vitro : teză de doctorat / autor: Sorin Mircea Pasca ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Puşcaş. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2005. 187 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie. Bibliogr. f. 139-161. [5.50] lei. 616.33-002.44-072.1:615.276 043

DL: 2007/43563

312 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

842 - PASCU, ALINA MIHAELA. Peptidul natriuretic de tip B (BNP) ca predictor al disfuncţiei acute de ventricul drept în trombembolismul pulmonar : teză de doctorat / drd. Alina Mihaela Pascu ; cond. şt.: prof. dr. Mihail Coculescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. [9], 337 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Catedra de Endocrinologie. Bibliogr. f. 298-337. [10.00] lei. 577.112.6 616.24-005 043

DL: 2007/43802 843 - PAŞCA, EUGENIA MARIA. Eficienţa tratamentului antiviral în hepatita cronică : teză de doctorat / drd. Daniela Maria Paşca ; cond. şt.: prof. dr. Oliviu Pascu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca, 2005. 309, [18] f. : graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 289-309. [7.00] lei. 616.36-002:615.281 043

DL: 2007/43088 844 - PAVEL, PAULA LOREDANA GEORGETA. Contribuţii la tratamentul piciorului diabetic : teză de doctorat / Paula Loredana Georgeta Pavel ; cond. şt.: prof. dr. Aurel Andercou. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2006. 271, [11] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca. Bibliogr. f. 248-268. [8.00] lei. 617.58:616.379-008.64 043

DL: 2007/43604

TEZE DE DOCTORAT 313

845 - PĂSĂRIN, LILIANA. Cercetări privind manifestările parodontale la pacienţii cu afecţiuni sistemice majore : neurologice, cardiovasculare, diabet : teză de doctorat / drd.: dr. Liliana Păsărin ; cond. şt.: prof. dr. Ştefan Lăcătuşu. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. 366 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa Iaşi. Facultatea de Medicină Dentară. Bibliogr. f. 341-366. [7.00] lei. 616.314.17-008.1 043

DL: 2008/43954 846 - PĂTRĂŞCAN, SANDA IRINA. Hipertensiunea arterială şi riscul cardiovascular la personalul din transporturi : teză de doctorat / drd.: Sanda Irina Pătrăşcan ; cond. şt.: prof. dr. Jan Hurjui. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. 326 p. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa". Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 303-321. [10.00] lei. 616-057:616.1:656 616-057:616.12-008.331.1:656 043

DL: 2007/43208 847 - PĂUN, DIANA LORETA. Particularităţi diagnostice şi evolutive în tumorile apud sporadice şi familiale : teză de doctorat / drd.: dr. Diana Loreta Păun ; cond. şt.: prof. dr. Constantin Dumitrache. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 199, [16] f. : fig. şi graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. Facultatea de Medicină. Bibliogr. [16] f. [6.00] lei. 616.4-006-07 043

DL: 2007/43157

314 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

848 - PĂUN, NICOLAE. Evaluarea comparativă a performanţei diastolice a ventriculului stâng în insuficienţa cardiacă compensată şi decompensată - studiu echocardiografic : teză de doctorat / doctorand: dr. Nicolae Păun ; cond. şt.: prof. univ. dr. Tiberiu Nanea. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 200 f. : fig. color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila". Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 170-188. [6.00] lei. 616.12-008.46 043

DL: 2007/43576 849 - PĂUNICĂ, STANA. Manifestări gingivo-parodontale în leucemii : teză de doctorat / drd. Stana Păunică ; coord. şt.: prof. dr. Horia Traian Dumitriu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. [5], 226 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină Dentară. Catedra de Parodontologie. Bibliogr. f. 211-226. [6.50] lei. 616.155.392 616.314.17-008.1 616.311.2-002 043

DL: 2007/43797

TEZE DE DOCTORAT 315

850 - PÂRÂU, CORINA-SANDA. Corelaţii citologice, bacteriologice, imunohistochimice şi histopatologice în leziunile cervicale preinvazive : teză de doctorat / drd. Corina-Sanda Pârâu ; cond. şt.: prof. dr. Maria Cernea. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2006. 232 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 221-232. [7.00] lei. 618.146-072-091.8 043

DL: 2007/43772 851 - PELICHET, CONSTANTIN GEORGES. Particularităţile clinice, evolutive şi terapeutice în coinfecţia cu VHB şi VHC şi coinfecţia VHB-HIV şi VHC-HIV : teză de doctorat / Pelichet Constantin Georges ; coord. şt.: prof. dr. Dan Olteanu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 151, [9] f. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: UMF "Carol Davila" Bucureşti. Catedra de Medicină Internă I - SUUB. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 135-151. [4.50] lei. 616.36-002.12 578.828 HIV 616-008.6 SIDA 043

DL: 2007/43069 852 - PERJU, DAN. Orientări actuale în tratamentul ocluziilor intestinale mecanice : teză de doctorat / drd. Dan Perju ; cond. şt.: prof. dr. Costel Pleşa. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. 234 f. : fig., graf. ; 30 cm. Bibliogr. f. 224-234. [7.00] lei. 616.34-08 043

DL: 2007/43762

316 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

853 - PETRIA, CRISTINA. Cercetări clinice şi experimentale în neuropatia optică ischemică anterioară : teză de doctorat / drd.: dr. Cristina Petria ; cond. şt.: prof. dr. doc. Paul Cernea. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 138, [11] f. : fig. şi graf. color, tab. ; 30 cm. Bibliogr. 11 f. [6.00] lei. 617.731 617.732 043

DL: 2007/42949 854 - PILOFF, LOREDANA. Giardiaza : aspecte epidemiologice, clinice, tratament, program de reducere a morbidităţii : teză de doctorat / drd. Loredana Piloff ; cond. şt.: prof. univ. dr. doc. Dumitru Dumitraşcu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2004. 150, [32] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 131-150. [5.00] lei. 616.993.1 043

DL: 2007/42094 855 - PISTOLEA, ANCA-RALUCA. Terapia ulcerelor de natură vasculară ale gambei cu oxigen hiperbar local comparativ cu metodele clasice de tratament medical : teză de doctorat / drd. Anca-Raluca Pistolea ; coord.: prof. dr. Buţiu Ovidiu. - Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2005. [4], 433, XXXIII f. : fig., graf. ; 30 cm. Bibliogr. f. I-XXXIII. [9.00] lei. 617.584:616.147.3-007.64-022.7 043

DL: 2007/43553

TEZE DE DOCTORAT 317

856 - PLEŞAN, CONSTANTIN. Studiu clinic, histologic şi imunohistochimic al tumorilor de colon : teză de doctorat / drd. Constantin Pleşan ; îndr. şt.: prof. univ. emerit dr. Florin Bogdan. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 236 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Bibliogr. f. 223-236. [7.00] lei. 616.348-006.6 043

DL: 2007/42864 857 - PLUTĂ, DORIN. Factorii care influenţează complianţa la tratament a pacienţilor de vârstă pediatrică cu boli cronice : teză de doctorat / Dorin Plută ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Bulucea. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2006. 163 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 154-162. [5.00] lei. 616.248-053.2 616.248-006.6-053.2 043

DL: 2007/43547 858 - PODEANU, ECATERINA. Chistul hidatic la copil : teză de doctorat / drd.: dr. Ecaterina Podeanu ; îndr. şt.: prof. dr. Eugeniu-Pascal Ciofu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. [3], 165 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Lucrare efectuată în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti. Bibliogr. f. 158-165. [5.00] lei. 616.36-002.9-053.2 043

DL: 2007/42343

318 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

859 - POPESCU, ELENA. Studiul clinic al eficienţei tratamentului cu albendazol în hidatidoză : teză de doctorat / drd.: dr. Elena Popescu... ; coord. şt.: prof. dr. Simona Rădulescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 215, [LXVI] f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. 43 f. [7.00] lei. 615.322:616.36-002.951.21 043

DL: 2007/42311 860 - POPESCU, MANUELA ANCA. Contribuţii la studiul formării molarului de minte : rolul molarului de minte în anomaliile dento-maxilare : teză de doctorat / drd.: dr. Manuela Anca Popescu ; cond. şt.: prof. dr. Stelorian Stănescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. [6], 168 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină Dentară. Bibliogr. f. 164-168. [5.00] lei. 616.314.8 616.314-007 616.716-007 043

DL: 2007/43795

TEZE DE DOCTORAT 319

861 - POPESCU, MIHAELA. Studiul etiopatogeniei şi diagnosticul cancerului hepatocelular din ciroza hepatică : teză de doctorat / drd.: asist. univ. dr. Mihaela Popescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Tudorel Ciurea. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. IV, 239 f. : graf., il., tab., în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 216-239. [7.00] lei. 616.36-004 616.36-006.6 043

DL: 2007/42705 862 - POPESCU, MIHAI. Mase mediastinale - consideraţii imagistice : teză de doctorat / drd.: dr. Popescu Mihai ; cond. şt.: prof. dr. Şerban Alexandru Georgescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 214 f. : fig. în parte color, graf. color, tab. ; 30 cm. Bibliogr. 12 f. [6.50] lei. 616.27-073.7 043

DL: 2007/43216 863 - POPESCU, MIRCEA. Patologia chirurgicală a glandelor suprarenale : teză de doctorat / drd.: dr. Mircea Popescu ; prof. coord.: prof. dr. Eugen Brătucu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. [7], 191, [15] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Bibliogr. 13 f. [6.50] lei. 616.45-089 043

DL: 2007/42799

320 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

864 - POPESCU, MIRCEA RADU. Cercetări experimentale şi clinice referitoare la tratamentul fracturilor deschise tip III ale oaselor gambei : teză de doctorat / drd. Mircea Radu Popescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. med. Dan V. Poenaru. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2006. 171, [20] f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 163-171. [7.00] lei. 616.548-001.5-08 043

DL: 2007/43693 865 - PREDESCU, OANA D. Hemirahianestezia : comparaţie între tehnica hipo- şi hiperbara : teză de doctorat / dr. Oana D. Predescu ; cond. şt.: prof. Emeritus dr. George Litarczek. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 90 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: UMF "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină Generală. Catedra ATI. Fără cop. Bibliogr. f. 81-90. [4.00] lei. 616.832-089.5 043

DL: 2008/44066 866 - PREOTEASA, DANIELA GEORGETA. Aspecte clinico-epidemiologice ale fibrozei chistice : teză de doctorat / drd.: dr. Daniela Georgeta Preoteasa ; cond. şt.: prof. dr. Adrian Georgescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 150 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 138-150. [6.00] lei. 616.37-004 043

DL: 2007/42305

TEZE DE DOCTORAT 321

867 - PURCĂREANU, CONSTANTIN EUGEN. Aspecte ale giardiozei în familie : [teză de doctorat] / drd.: Constantin Eugen Purcăreanu ; cond. şt.: acad. prof. dr. doc. Dan Panaitescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 168 f. : fig. în parte color, graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila". Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 146-168. [5.50] lei. 616.993.1 043

DL: 2007/43220 868 - PUŞCAŞ, CORNEL. Accidente şi complicaţii intraoperatorii şi postoperatorii imediate în transuretrorezecţia de prostată : teză de doctorat / drd.: dr. Cornel Puşcaş ; cond. şt.: prof. dr. Dorin Nicolescu. - Tg-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2006. 158 f. : graf., il., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg. Mureş. Bibliogr. f. 150-158. [4.00] lei. 616.65-006.55-089.87 043

DL: 2007/43624 869 - RĂILEANU, IRENA CRISTINA. Studiul experimental şi clinic al unor radiofarmaceutice utilizate în oncologia nucleară : teză de doctorat / drd. Irena Cristina Răileanu ; cond. şt.: prof. dr. Valeriu Rusu. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. [7], 210 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină. Disciplina de Biofizică şi Medicină Nucleară. Bibliogr. f. 195-210. [7.00] lei. 616-006.6:539.1 043

DL: 2007/43557

322 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

870 - REBOŞAPCA, ADRIAN. Reconstrucţia defectelor post - excizionale mari în sfera oro - maxilo - facială prin transfer liber microchirurgical : teză de doctorat / drd. Adrian Rebosapca ; cond. şt.; prof. univ. dr. Caloghera Constantin. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. IV, 289 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din Timişoara. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 276-289. [7.00] lei. 616.31-089.844 617.52-089.844 043

DL: 2008/43943 871 - REDIŞ, RODICA. Semnificaţia infecţiei cu Helicobacter pylori la pacienţii cu suferinţe tardive ale stomacului operat : studiu clinic, endoscopic şi histopatologic : teză de doctorat / drd.: dr. Rodica Rediş ; cond. şt.: prof. dr. Alexandru Boţianu. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2004. 272 f. : graf., facs., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş. Biblioge. f. 209-223. [8.00] lei. 616.33 579.835.1 043

DL: 2007/42404

TEZE DE DOCTORAT 323

872 - ROIU, GEORGE. Studiul sistemic şi telomic al vaselor oftalmice : teză de doctorat / drd.: dr. George Roiu ; coord. şt.: prof. univ. dr. Mircea Chiriac, prof. univ. dr. Sergiu Buiuc. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2004. 298, 8 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină. Catedra de Anatomie. Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 269-298. [9.50] lei. 616.13/.14:617.7 043

DL: 2007/42101 873 - ROMAN-FILIP, CORINA. Studiu clinico-paraclinic asupra perturbărilor funcţiei endocrin-reproductive la femeile epileptice : teză de doctorat / drd.: dr. Corina Roman-Filip ; cond. şt.: prof. dr. Ovidiu Băjenaru. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. [5], 206 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 194-206. [6.00] lei. 616.853-055.2:616.4+618 043

DL: 2007/42798 874 - ROŞU, BOGDAN VASILE. Tulburări psihice în patologia medico-legală traumatică : teză de doctorat / drd.: dr. Bogdan Vasile Roşu... ; cond. şt.: prof. univ. dr. Milan Leonard Dressler... - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2006. 169, [22] f. : facs., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş - Timişoara. Disciplina de medicină legală. Bibliogr. f. 150-168. [6.00] lei. 616-001:616.89-008.441 340.6:616-001 043

DL: 2008/43959

324 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

875 - ROTARU, DOINA IULIA. Implicaţiile unor factori etiopatogenetici şi posibilităţi terapeutice actuale în lichenul plan oral : teză de doctorat pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în domeniul fundamental Ştiinţe medicale, domeniul Medicină dentară / Doina Iulia Rotaru ; cond. şt.: prof. dr. Ileana Duma. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2005. 127, [42] f. : fig. şi graf. color, tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 117-127. [5.00] lei. 616.516 043

DL: 2007/42960 876 - SABĂU, MARIANA. Manifestări gingivoparodontale la bolnavii renali : teză de doctorat / doctorand: Mariana Sabău ; cond. şt.: prof. dr. Horia Traian Dumitriu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. [4], 192, IV f. : fig. color, graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină Dentară. Bibliogr. f. I-IV. [5.50] lei. 616.314.17:616.61 043

DL: 2007/43579

TEZE DE DOCTORAT 325

877 - SADI SALEM JABER. Clinical, radiological and endoscopy of gastric : and duodenal ulcer and pathology : thesis submitted for degree of PHD in radio-diagnosis / by Sadi Salem Jaber ; supervised by prof. dr. doc. Dumitru Radulescu... - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", [2005]. 249, [10] f. : graf., il. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: University of Medicin and Pharmacy "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca. Bibliogr. f. 219-249. [7.00] lei. 616.33-002.44 616.342-002.44 043

DL: 2007/43603 878 - SAMFIRESCU, ELENA. Aspecte clinico-structurale ale placentei cu implicaţii în producerea avortului : teză de doctorat / drd. Samfirescu Elena ; cond. şt.: prof. univ. dr. Elena Lazăr. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara, 2005. 260, [9] f. : il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara. Catedra de Morfopatologie. Bibliogr. f. 239-260. [7.00] lei. 618.36 618.39 043

DL: 2008/43956

326 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

879 - SĂVEANU, CĂTĂLINA IULIA. Hibridizarea ţesuturilor dure dentare : comportamentul interfeţei biomateriale-structuri dure dentare : studiu clinic şi de laborator : teză de doctorat / Cătălina Iulia Săveanu ; coord. şt.: prof. dr. Ioan Dănilă. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. 340 f. : fig. color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi. Facultatea de Medicină Dentară. Bibliogr. f. 326-340. [8.00] lei. 615.462:616.314+678.744.32 043

DL: 2007/42944 880 - SÂRBU, VIORICA. Analiza electroencefalografică computerizată în anestezia generală şi terapia intensivă : teză de doctorat / drd.: dr. Viorica Sârbu ; cond. şt.: prof. dr. Ion Pascu. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2006. IX, 334 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 317-334. [10.00] lei. 004:616.831-073.7 616-089.5 616-08-039.76 043

DL: 2007/43672

TEZE DE DOCTORAT 327

881 - SCÂRNECIU, CAMELIA. Afectarea cardiovasculară în distiroidie : teză de doctorat / drd.: Camelia C. Scârneciu ; cond. şt.: prof. dr. Leonida Gherasim.. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 161 f. : fig., graf. şi tab. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. Disciplina Medicină internă. Bibliogr. f. 159-161. [5.00] lei. 616.1:616.44 043

DL: 2007/43217 882 - SCURTU, RADU RĂZVAN. Procedee de reconstrucţie digestivă după gastrectomia totală pentru cancer : teză pentru obţinerea titlului de doctor în medicină, specialitatea chirurgie / Scurtu Radu Răzvan ; cond. şt.: prof. dr. Gheorghe Funariu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2005. [3], 178, [13] f. : graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 157-178. [6.00] lei. 616.33-006.6-89.87-089.844 043

DL: 2007/43690 883 - SEBENI, MIHAELA. Contribuţii la studiul corelaţiilor histopatologice/imagistice în patologia sânului : teză de doctorat / doctorand: dr. Sebeni Mihaela ; coord. şt.: prof. dr. Mircea Vlădăreanu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 199 f. : fig. în parte color ; 30 cm. [6.00] lei. 616.19-091.8 043

DL: 2007/43578

328 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

884 - SECĂŞAN, IOSIF. Tumorile vezicale superficiale : valoarea tratamentului endoscopic şi evaluarea recurenţei : evaluare clinică, histologică şi imunohistochimică : teză de doctorat / doctorand: dr. Iosif Secăşan ; cond. şt.: prof. dr. Petru Drăgan. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2004. 154, [6] f. : il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş' Timişoara. Bibliogr. f. 142-154. [4.50] lei. 616.62-006-07 043

DL: 2007/43585 885 - SEICEAN, ANDRADA. Pancreatitele cronice - posibilităţi de diagnostic şi tratament : teză de doctorat / drd. Andrada Seicean ; cond. şt.: prof. dr. Mircea Grigorescu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2005. 269, [21] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 248-269. [7.00] lei. 616.37-002.2 043

DL: 2007/43090 886 - SENA, BECTAŞ. Cataracta congenitală : cauze, simptomatologie şi tratament : teză de doctorat / drd. Bectaş Sena ; cond. şt.: prof. univ. dr. Pap Zoltán. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2004. 147 f. : graf., tab., foto aplic. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş. Bibliogr. f. 137-147. [5.00] lei. 617.741-004.1-056.7 043

DL: 2007/42406

TEZE DE DOCTORAT 329

887 - SÎRBU, IOAN OVIDIU. Rolul acidului retinoic în dezvoltarea axei embrionare : teză de doctorat / drd. Ioan Ovidiu Sîrbu ; coord. şt.: prof. univ. dr. Geza Deutsch. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. 102, [28] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 90-102. [5.00] lei. 618.32 043

DL: 2007/43698 888 - SOLOMON, SORINA. Particularităţi clinice şi terapeutice ale pierderilor de substanţă din zona cervicală vestibulară : teză de doctorat / drd.: şef lucr. dr. Sorina Solomon ; cond. şt.: prof. dr. Şt. Lăcătuşu. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. 303 f. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină Dentară. Catedra de Dentistică Conservativă. Bibliogr. f. 278-303. [9.00] lei. 616.282-008.8-08 043

DL: 2007/43769 889 - STĂNESCU, ALINA MIHAELA. Boala celiacă la copil şi adolescent : corelaţii anatomo-clinice : teză de doctorat / drd. Alina Mihalea Stănescu ; coord. şt.: prof. Adrian Georgescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 177 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. f. 163-177. [5.50] lei. 616.34-053.2 043

DL: 2008/43968

330 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

890 - STEIGMANN, MARIUS. Implantarea imediată : aspecte clinice şi experimentale : teză pentru obţinerea titlului de doctor în medicină / dr. med. stomatolog Marius Steigmann ; cond. şt.: prof. dr. Alexandru Monea. - Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2005. 241, [27] f. : fig., foto. aplic. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş. Facultatea de Medicină Dentară. Bibliogr. f. 201-241. [6.00] lei. 616.314-089.843 043

DL: 2007/43512 891 - STELEA, LAVINIA ELENA. Sarcini obţinute prin fertilizare in vitro şi evoluţia lor : teză pentru obţinerea titlului de doctor în medicină / Lavinia Elena Stelea ; cond. şt.: acad. prof. dr. med. Ioan Munteanu. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. 239, [27] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 193-239. [6.00] lei. 618.177-089.888.11 043

DL: 2007/43697 892 - STOIAN, MARILENA. Aspecte evolutive şi prognostice ale polipozei colonice congenitale şi dobândite : teză de doctorat / drd.: asist. univ. dr. Marilena Stoian ; cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Fica. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. VIII, 202 f. : fig., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 189-202. [6.00] lei. 616.348-006.6 043

DL: 2007/42669

TEZE DE DOCTORAT 331

893 - STOIA-DJESKA, CARMEN ELISABETA. Corelaţii între parametrii electrocardiografici, vectocardiografici şi datele ecocardiografice în diagnosticul hipertrofiilor ventriculare : teză de doctorat / drd. Carmen-Elisabeta Stoia-Djeska ; cond. şt.: prof. dr. Ion Bruckner. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 155 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 146-155. [5.00] lei. 616.124-007.61 043

DL: 2007/42353 894 - SULTANA, MĂDĂLINA CAMELIA. Monitorizarea evoluţiei hepatitei cronice cu virusul hepatitic C.: evaluarea factorilor de risc : teză de doctorat / drd. Mădălina Camelia Sultana ; cond. şt.: prof. dr. C. Cernescu... - Bucureşti : Academia Română, 2005. 264 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Virusologie "Şt. S. Nicolau". Bibliogr. f. 233-264. [7.00] lei. 616.36-002.1 043

DL: 2007/42865 895 - SURU, VIRGIL. Metode terapeutice convergente în sindromul radicular : contribuţii la managementul ambulator conservator al sindromului radicular în hernia discală lombară cu implicare L5 sau S1 : studiu clinic observaţional descriptiv, retrospectiv : teză de doctorat / Virgil Suru ; cond. şt.: prof. dr. George Litarczek. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. [10], 170, [98] p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. 6 p. [6.00] lei. 616.34-007.43:611.959 616.833.2-008.6 043

DL: 2007/43855

332 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

896 - SZALONTAY, ANDREEA SILVANA. Corelaţii diagnostice, statistice şi terapeutice în managementul bolii Alzheimer : teză de doctorat / doctorand: Andreea Silvana Szalontay ; cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Chiriţă. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. 484 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. p. 446-484. [7.00] lei. 616.894-053.8 043

DL: 2007/43176 897 - ŞANDRU, ALIN MARIO. Metode de investigaţie şi tratament ale pungilor parodontale : teză de doctorat / drd. Alin Mario Şandru ; cond. şt.: acad. prof. univ. dr. Mircea Ifrim. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2004. 296 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 262-287. [9.00] lei. 616.317.17 043

DL: 2007/42412 898 - ŞERBĂNESCU, BOGDAN. Neovezica intestinală : adaptarea intestinului la funcţia de rezervor şi evacuare urinară : consecinţele metabolice ale acestei operaţii : lucrare de doctorat / drd.: Şerbănescu Bogdan ; coord. şt.: prof. dr. I. Sinescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. III, 148 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Institutul de Medicină şi Farmacie "Carol Davila". Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. 8 f. [4.00] lei. 616.61-089.86 043

DL: 2007/42385

TEZE DE DOCTORAT 333

899 - ŞILCĂ, RODICA. Contribuţii la studiul raporturilor matrixului extracelular cu vasele sanguine în sistemul feminin al procreaţiei : teză de doctorat / Rodica Şilcă ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe S. Drăgoi.. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 182 f. : fig. color ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 170-182. [5.00] lei. 616.14:618.21 043

DL: 2007/42947 900 - ŞIŞIROI, OTILIA CONSTANTINA. Etiopatogeneza şi managementul hemoragiilor digestive în cirozele hepatice : teză de doctorat / drd. Şişiroi Otilia Constantina ; cond. şt.: prof. univ. dr. Tudorel Ciurea. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2006. 185 f. : fig., graf., schem. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 169-185. [5.50] lei. 616.36-006.6:616.3-005.1 043

DL: 2007/43776 901 - ŞOŞA, IOANA CARMEN. Modificări ale citologiei sputei în diferite stadii evolutive ale astmului bronşic la copil : teză de doctorat pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în medicină, specialitatea pediatrie / Ioana Carmen Şoşa ; cond. şt.: prof. dr. Mircea V. Nanulescu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2004. V, 203, [12] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 195-203. [6.00] lei. 616.248-053.2 043

DL: 2007/42095

334 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

902 - ŞOVA, DAN. Osteosinteza elastică în fracturile deschise de gambă : studiu statistic : teză de doctorat / doctorand: dr. Dan Şova ; cond. şt.: prof. dr. doc. Ghe. Floareş. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. 264 f. : fig. în parte color, graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină Generală. Disciplina de ortopedie şi traumatologie. Bibliogr. f. 253-263. [8.00] lei. 617.584-001.4-089.84 043

DL: 2008/44094 903 - ŞTEŢIU, ANDREEA ANGELA. Modernizarea dispensarizării bolii parodontale : teză de doctorat / drd.: dr. Andreea Şteţiu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Maria Negucioiu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2006. II, 226, [36] f. : fig. color, graf. ; 30 cm. Bibliogr. f. 210-226. [7.00] lei. 616.314.17 043

DL: 2007/43685 904 - TARŢĂU, LILIANA. Contribuţii experimentale şi clinice în durerea viscerală : teză de doctorat / drd. Liliana Tarţău ; cond. şt.: prof. dr. Ostin C. Mungiu. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. VI, 438 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Catedra de Farmacologie, Toxicologie, Algeziologie. Bibliogr. f. 401-430. [10.00] lei. 616-009.7 043

DL: 2007/43556

TEZE DE DOCTORAT 335

905 - TĂNASE, FLORENTINA. Posibilităţi şi limite în tratamentul hormonal de substituţie la menopauză : teză de doctorat / drd.: asist. univ. dr. Florentina Tănase ; cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Râcă. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2004. 294 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 278-294. [9.00] lei. 618.173:615.357 043

DL: 2007/42089 906 - TĂNASE, MIHAI AURELIAN. Antibioterapia în chirurgia digestivă : teză de doctorat / drd.: med. spec. chirurg Mihai-Aurelian Tănase ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ştefan Dimitriu. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2004. [5], 287 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 261-287. [8.50] lei. 616.3-089 615.33 043

DL: 2007/42098 907 - TĂNASE, ŞTEFAN DUMITRU. Studii clinice, de laborator şi histopatologice în rinita alergică sezonieră : teză de doctorat / drd.: dr. Ştefan Dumitru Tănase ; cond. şt.: prof. dr. Constantin Draşoveanu. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2004. 215 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş. Bibliogr. f. 198-211. [6.00] lei. 616.211-002-056.3 043

DL: 2007/42407

336 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

908 - TĂNĂSESCU, MARIA DANIELA. Consideraţii clinice în sindromul hemolitic-uremic la copil : teză de doctorat / drd. Maria Daniela Tănăsescu ; coord. şt.: prof. dr. Adrian Georgescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 201 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 188-201. [6.00] lei. 616.153-008.6-053.2 043

DL: 2007/42306 909 - TEODORESCU, CRISTINA AURELIA. Cercetări privind regimul optim de administrare a tratamentului fibrinolitic în infarctul miocardic acut : teză de doctorat / drd.: dr. Cristina Aurelia Teodorescu ; cond. şt.: prof. dr. Leonida Gherasim. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. [8], 202 f. : graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 181-202. [6.00] lei. 616.127-005.8 616.153.962.4 043

DL: 2007/43812 910 - TOTOLICI, DRAGOŞ. Studii clinice şi paraclinice privind disfuncţia cranio-mandibulară la adolescenţi : teză de doctorat / drd.: Dragoş Totolici ; cond. şt. prof. dr. şt. med. Lucian Ieremia. - Tg-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2005. IV, 273 f. : il. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş. Facultatea de Medicină Dentară. Bibliogr. f. 255-273. [9.00] lei. 616.724-053.2 043

DL: 2007/43199

TEZE DE DOCTORAT 337

911 - TRAŞCĂ, EMIL TIBERIUS. Contribuţii la studiul potenţialităţilor evolutive ale mezenchimului metanefrogen : teză de doctorat / Emil Tiberius Traşcă ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe S. Drăgoi. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 166 f. : fig. color ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 148-166. [5.00] lei. 616.61 043

DL: 2007/43180 912 - TUDOR, CORNEL. Corelaţii anatomo-radiologice în meningioame şi implicaţiile lor terapeutice : teză de doctorat / drd.: dr. Cornel Tudor ; cond. şt.: prof. dr. Al. I. Constantinescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 187 f. : fig. în parte color, graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 170-185. [6.00] lei. 616.831-006.328 043

DL: 2007/42391 913 - TUDORACHE, ŞTEFANIA. Cercetări ecografice în trimestrul III de sarcină : examinarea ecografică - între aşteptări şi limite : aportul în optimizarea managementului naşterii în sarcina cu risc obstetrical crescut : teză de doctorat / doctorand: Ştefania Tudorache ; cond. şt.: prof. univ. dr. Maria Cernea. - Craiova : Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, 2005. 292 f. : il. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 284-292. [9.00] lei. 618.33-053.2-073:534.321.9 043

DL: 2007/42907

338 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

914 - TULHINĂ, DANIELA. Dermatita de contact la fibrele de sticlă : teză de doctorat / dr. Daniela Tulhină ; cond. şt.: prof. dr. Virgil Feier. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2005. 305 f., [42] f. : il. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. Bibliogr. f. 259-272. [10.00] lei. 616-057:616.5:666.189.2 043

DL: 2007/43600 915 - TUTUNARU, DANIEL. Abordul laparoscopic în endometrioză : teză de doctorat / drd.: dr. Daniel Tutunaru ; cond. şt.: prof. dr. Traian Rebedea. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 168, [17] f. : facs., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Bibliogr. 17 p. [5.00] lei. 618.14-002 618.14-072.1 043

DL: 2008/43966 916 - ŢILEA, IOAN. Concepţii actuale de diagnostic şi tratament în sindromul Leriche : teză de doctorat / doctorand: dr. Ioan Ţilea ; cond. şt.: prof. dr. Marius Sabău. - Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2005. 321 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 299-317. [10.00] lei. 616-008.6 Leriche 616.13/.14 043

DL: 2007/43361

TEZE DE DOCTORAT 339

917 - ŢÎNŢ, DIANA. Prognosticul pe termen lung al pacienţilor cu infarct miocardic acut trombolizat : teză de doctorat / drd.: dr. Diana Ţînţ ; coord. şt.: prof. univ. dr. Simion Cotoi. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, 2004. 134, [15] f. : facs., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş. Bibliogr. f. 114-134. [5.00] lei. 616.127-005.8-005.6 043

DL: 2007/42403 918 - ŢURCANU, DIANA. Diagnosticul diferenţial al hipoacuziei cu timpan închis : teză de doctorat / drd. Diana Ţurcanu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dan Mârţu. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2006. [2], 190 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi. Facultatea de Stomatologie. Bibliogr. f. 178-188. [6.00] lei. 616.285-008.14-07 043

DL: 2007/43764 919 - UDEANU, MARIANA. Markeri ai leziunii şi inflamaţiei miocardice în prognosticul pe termen lung al anginei instabile : teză de doctorat / drd.: dr. Mariana Udeanu ; cond. şt.: prof. dr. Dan Andronescu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 185 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Bibliogr. f. 174-185. [5.50] lei. 616.12-009.72 616.127 043

DL: 2007/43804

340 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

920 - URECHE, IOANA. Metodologii moderne de recuperare ale periartritei scapulo-humerale : teză de doctorat / drd.: dr. Ureche Ioana ; cond. şt.: prof. univ. dr. Bordei Petru. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2005. 249 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Facultatea de Medicină. Bibliogr. f. 234-249. [7.50] lei. 616.727.2-002 043

DL: 2007/43676 921 - VANCU, EMIL. Reinserţia psiho-socială şi socio - profesională a bolnavilor cu amputaţii ale membrelor inferioare : teză de doctorat / drd. Vancu Emil ; cond. şt.: prof. univ. dr. Marius Teodorescu. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", 2006. 175, [32] f. : facs., fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 161-175. [6.00] lei. 617.58-089.87:316 616-058 043

DL: 2008/43951 922 - VASILESCU, NICOLAE. Ampula hepato-pancreatică : corelaţii anatomo-clinice : teză de doctorat / drd.: dr. Nicolae Vasilescu... ; cond. şt.: prof. dr. Alex. T. Ispas. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 263 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină. Catedra de anatomie. Bibliogr. f. 251-259. [7.00] lei. 616.368:616.37 043

DL: 2007/43822

TEZE DE DOCTORAT 341

923 - VÂTCĂ, LILIANA. Riscul cardiovascular la adolescenţi : teză pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în Medicină / drd.: Liliana Adriana Vâtcă ; coord. şt.: prof. dr. Dumitru Zdrenghea. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2006. 245, [32] f. : graf. color, tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 210-224. [7.00] lei. 616.1-053.6 043

DL: 2007/43745 924 - VEGHEŞ-ŢUCA, SIMINICA. Infertilitatea tubară : diagnostic şi conduită : teză de doctorat / Siminica Vegheş-Ţuca ; cond. şt.: prof. univ. dr. Florentina Zenovia Pricop. - Iaşi : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", 2005. V, 374 f. : fig. în parte color, graf. color, tab. ; 30 cm + 1 CD-ROM. Anexă: Fişa computerizată de diagnostic şi tratament. Conţine notă bibliografică. Bibliogr. f. 342-362. [15.00] lei. 618.177 043

DL: 2007/43207 925 - VOICU, DRAGOŞ-CRISTIAN. Implicaţii hepatobiliare în stenozele oddiene benigne : teză de doctorat / drd. Voicu F. Dragoş-Cristian ; cond. şt.: prof. dr. Florian Popa. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 116 f. : fig. ; 30 cm. Bibliogr. f. 111-116. [4.00] lei. 616.36-007.271 616.37-007.271 043

DL: 2007/42312

342 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

926 - VOICULESCU, DANIEL. Rolul factorului septic şi imunologic în formele grave de apendicită acută : teză de doctorat / doctorand: dr. Daniel Voiculescu ; îndrum. şt.: prof. dr. Radu Palade. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2005. 135 f. : il. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. Facultatea de Medicină Generală. Bibliogr. f. 120-135. [4.00] lei. 616.346.2-002 616.94 043

DL: 2007/43590 927 - VOINESCU, DAN CRISTIAN. Tratamentul multimodal în tumorile de regiune pineală : teză de doctorat / drd.: dr. Dan Voinescu ; cond. şt.: prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2004. 265 f. : fig. în parte color, graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila". Catedra de Neurochirurgie din Bucureşti. Bibliogr. f. 214-265. [6.00] lei. 616.831.4-006 043

DL: 2007/42392 928 - ZAHARIA, ALINA. Joncţiunea dento-protetică : teză de doctorat / doctorand: şef lucr. Alina Zaharia ; cond. şt.: prof. dr. Maria Negucioiu. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", 2005. 251 f. : fig. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca. Facultatea de Medicină Dentară. Bibliogr. f. 218-229. [7.50] lei. 616.314-77 043

DL: 2007/43232

TEZE DE DOCTORAT 343

929 - ZALUŢCHI, ADINA. Aspecte terapeutice moderne în sindromul de intestin iritabil : teză de doctorat / drd.: dr. Adina Zalutchi ; cond. şt.: prof. dr. Dan Olteanu. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 197 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Bibliogr. f. 182-197. [6.00] lei. 616.34-008.1 043

DL: 2008/43963 930 - ZAMFIRESCU, ALEXANDRU. Histiocitoza Langerhans : determinări osoase la copil : teză de doctorat / drd. Alexandru Zamfirescu ; cond. şt.: prof. dr. doc. Oleg Medrea. - Bucureşti : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", 2006. 107 f. : fig. ; 30 cm. Bibliogr. f. 102-107. [4.00] lei. 616.379-053.2 616.71-053.2 043

DL: 2007/43854 931 - ZLEI, MIHAELA. Interacţiuni între macrofag şi limfocitul "T" în răspunsul imun din infecţia cu Listeria monocytogenes : teză de doctorat / Zlei Mihaela ; cond. şt.: prof. dr. Octăviţa Ailiesei. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. [8], 254 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Biologie. Bibliogr. f. 227-254. [7.50] lei. 616.98:579.86 612.017 612.112 611.018.53 043

DL: 2007/42209

344 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

619 Medicină veterinară

932 - BĂDESCU-BRUCHER, FLORICA. Cercetări asupra culturii explantelor din aparatul genital sub nivele variate de hormoni : teză de doctorat / drd. Florica Bădescu Brucher ; cond. şt.: prof. univ. dr. H. C. Florian Seiciu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2004. 226, VI f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Clinica Obstetrică şi Andrologie. Bibliogr. f. 182-226. [6.00] lei. 619::618.1+616.693 043

DL: 2007/42337 933 - BIANU, ELISABETA. Monitorizarea efectului toxic al cadmiului asupra stării de sănătate a unor specii de animale în zona Copşa Mică : teză de doctorat / Elisabeta Bianu ; cond. şt.:prof. univ. dr. Victor Crivineanu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. [16], 327, [21] f. : fig. color, graf., tab. ; 30 cm. Conţine şi rezumatul tezei de doctorat în lb. engleză. Tablă de materii şi în lb. engleză. [12.00] lei. 619::615.099:546.48(498 Copşa Mică) 043

DL: 2007/43381

TEZE DE DOCTORAT 345

934 - BOGDAN, NICOLAE. Pleuromutilinele - farmacodinamie, farmacoterapie şi farmacovigilenţă : teză de doctorat / drd. Bogdan Nicolae ; coord. şt.: prof. univ. dr. Constantin Stătescu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 354 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Bibliogr. f. 331-354. [9.00] lei. 619::615.277:636.4 043

DL: 2007/42826 935 - BOGHIAN, VASILE. Cercetări privind cetoza vacilor : teză de doctorat / Boghian Vasile ; cond. şt.: prof. univ. dr. Hagiu Nicolae. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2005. 309, [34] f. : facs., fig., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Medicină Veterinară. Specializarea - Semiologie şi Patologie Medicală. F. de tit. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 284-309. [15.00] lei. 619::616.33-008.8:636.2 043

DL: 2007/42819

346 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

936 - BORDEAN, DESPINA-MARIA. Cercetări cu privire la acumularea unor metale grele în organisme şi principalele metode de detoxifiere : teză de doctorat / ing. Despina-Maria Bordean ; cond. şt.: prof. dr. ing. Mircea Goian. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. 288 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Agricultură. Bibliogr. f. 267-286. [8.50] lei. 619::615.9+546.3 043

DL: 2007/43717 937 - BURTAN, LIVIU CĂTĂLIN. Contribuţii la studiul oncopatiilor mamare la câine (Canis Familiaris) : teză de doctorat / Burtan Liviu-Cătălin ; cond. şt.: prof. univ. dr. Burtan Ioan. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2005. [5], XIII, 313 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Medicină Veterinară. Specializarea - Patologie Chirurgicală. F. de tit. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 284-313. [10.00] lei. 619::618.19-006.6:636.7 043

DL: 2007/42539

TEZE DE DOCTORAT 347

938 - CHERTES, MIRCEA LUCIAN. Studiu epidemiologic asupra unor boli transmisibile la animale în perioada 1995-2005, în baza legislaţiei sanitare veterinare din ţara noastră armonizată cu legislaţia europeană : teză de doctorat / Mircea Lucian Chertes ; cond. şt.: prof. dr. Ghe. Răpuntean. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2006. 374, [14] f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Facultatea de Medicină Veterinară. Bibliogr. f. 365-374. [12.00] lei. 619::616-036.22(498+4)(094) 043

DL: 2007/43621 939 - COJOCARU, CĂLIN DECEBAL. Studiul ihtioparazitofaunei Banatului : teză de doctorat / drd. Călin Decebal Cojocaru ; cond. şt.: prof. univ. dr. dr. h. c. Iustin Cosoroabă. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. [18], XXIV, 620 p. : fig. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului. Faculutatea de Medicină Veterinară Timişoara. Bibliogr. p. 579-619. [19.00] lei. 619::616-002.8/.9:639.21(498.5) 043

DL: 2007/43669

348 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

940 - CONSTANTIN, TUDOR VIOREL. Contribuţii la terapia afecţiunilor puerperale la vaci în exploatări mici şi mijlocii : teză de doctorat / doctorand: Tudor Viorel Constantin ; cond. şt.: prof. univ. dr. Florian Seiciu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 199 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Bibliogr. f. 179-199. [6.00] lei. 619::615:618.7:636.2 043

DL: 2007/42517 941 - COSTEA, MIHAELA. Peştele, oncosantinelă a arealului său de viaţă : teză de doctorat / drd. Mihaela Costea ; coord. şt.: prof. univ. h. c. dr. h. c. Nicolae Manolescu... - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. X, 391 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Bibliogr. f. 382-391. [9.00] lei. 619::616-006.6:639.2 043

DL: 2007/42827

TEZE DE DOCTORAT 349

942 - CREŢESCU, IULIANA. Cercetări asupra mecanicii fluidelor la nivelul tubului digestiv la rumegătoarele mici : teză de doctorat / ing. Creţescu Iuliana ; cond. şt.: prof. dr. Drînceanu Dan... - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. XV, 212 f. : fig., graf. şi il. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara. Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii. Tablă de materii şi în lb. engleză. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 191-201. [6.50] lei. 619::616.3:636.3 043

DL: 2007/43728 943 - DAVID, ATENULA CARMEN. Studiul tulpinilor de Staphylococcus izolate din lapte şi produse lactate : teză pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în Medicină veterinară / David Atenula-Carmen ; cond. şt.: prof. univ. dr. Radu Trif. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. 213 p. : fig. şi graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara. Facultatea de Medicină Veterinară. Tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. p. 185-213. [6.50] lei. 615.099:637.1:579.861.2 619::616-078 043

DL: 2007/43730

350 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

944 - DUMITRACHE, MIHAELA. Cercetări asupra diagnosticului de supraveghere şi de confirmare - infirmare a tuberculozei bovine în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov : teză pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în medicină veterinară / drd. Mihaela Dumitrache ; cond. şt.: prof. univ. dr. Iulian Ţogoe. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. X, 333 f. : fig. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Bibliogr. f. 315-329. [10.00] lei. 619::616.24-002.5-07:636.2 043

DL: 2007/43354 945 - DUMITRESCU, IULIAN. Morfologia reţelei admirabile intracraniene la mamiferele domestice : teză de doctorat / Dumitrescu Iulian ; cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Cornilă. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 249 f. : fig. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Bibliogr. f. 228-249. [6.00] lei. 619::611.81:636.2 043

DL: 2007/42678

TEZE DE DOCTORAT 351

946 - DUMITRU, MARIAN. Cercetări privind diagnosticul complex în boala veziculoasă a porcului (BVP) : teză de doctorat / drd.: dr. Marian Dumitru ; cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Ştirbu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. [5], 247 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 230-240. [6.00] lei. 619::616.98:578.824:636.4 619::616-074:542 043

DL: 2007/42334 947 - FERNOAGĂ, CRISTINA. Cercetări privind optimizarea terapiei în diabetul zaharat la câine şi pisică : teză de doctorat / drd. Fernoagă Cristina ; cond. şt.: prof. univ. dr. Bârză Horea. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. VI, 256 f. : graf., il. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Bibliogr. f. 247-256. [6.00] lei. 619::616.379-008.64:636.7+636.8 043

DL: 2007/42879 948 - FLOREA, FLORIN. Stări patologice specifice calului de sport şi de serviciu : teză de doctorat / drd. Florea Florin ; cond. şt.: prof. dr. Popa Vasile Viorel. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2006. [5], 147 f. : fig. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Bibliogr. f. 135-147. [4.00] lei. 619::616-091:636.1 043

DL: 2007/42828

352 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

949 - HROMEI, NECULAI. Cercetări asupra etiopatogeniei, simptomatologiei şi terapiei mastitelor la vaci : teză de doctorat / Neculai Hromei ; cond. şt.: pr. dr. dr. h. c. Liviu Runceanu. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2006. [10], 316 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Medicină Veterinară. F. de tit., rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 267-278. [9.50] lei. 619::618.19-002:636.2 043

DL: 2007/43785 950 - IAMANDEI, MARIA. Cercetări privind producerea unui preparat pe bază de baculovirusuri pentru combaterea insectei Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera-Arctiidae) : teză de doctorat / drd. Maria Iamandei ; cond. şt.: prof. univ. asoc. dr. doc. Pop V. Ioan. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 183 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 174-183. [6.00] lei. 619::616.9:578 043

DL: 2008/44272

TEZE DE DOCTORAT 353

951 - IŞFAN, NICOLETA. Cercetări privind polimorfismul genetic al unor proteine sangvine la suine : teză pentru obţinerea titlului de doctor în domeniul zootehnie = Researches concerning the genetic polymorphism of some serum protein of pigs / Işfan (Defta) Nicoleta ; cond. de doct.: prof. univ. dr. Ştefan Popescu-Vifor. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, [2006]. 306 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Zootehnie. Text în lb. română. Bibliogr. f. 300-306. [9.00] lei. 619::575+577.112:636.4 043

DL: 2008/44274 952 - IVANCEA, ADRIANA. Criterii şi modalităţi de armonizare a legislaţiei sanitare veterinare naţionale cu cea a Uniunii Europene în domeniul supravegherii epidemiologice a bolilor transmisibile la animale : teză de doctorat / dr. med. vet. Adriana Ivancea ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Bercea... - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 263, CXXXI f. : graf., h., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Bibliogr. f. CXVII-CXXXi. [10.00] lei. 619(498+4)(094) 619::616.993:636.2 043

DL: 2007/43378

354 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

953 - LEAU, SIMONA. Profilul metabolic în obezitate la câine : teză de doctorat / drd.: dr. Leau Simona-Elena ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Mihai. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 231 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti. Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 216-231. [7.00] lei. 619::616-056.25:636.7 043

DL: 2007/42526 954 - MARINESCU-GREJDAN, MIRELA. Efectele secundare consecutive utilizării substanţelor antiinflamatorii nesteroidiene : teză de doctorat / doctorand: Mirela Marinescu-Grejdan ; cond. şt.: prof. dr. Vasile Viorel Popa. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 208 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Bibliogr. f. 194-208. [6.00] lei. 619::615.276.065 043

DL: 2007/42518

TEZE DE DOCTORAT 355

955 - MIHAI, IULIANA. Profilul hematologic şi biochimic consecutiv neuroleptanalgeziei la câine : teză de doctorat / drd. Iuliana Trandafir (căsătorită Mihai)... ; cond. şt.: prof. dr. Dumitru Mihai. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2004. V, 330 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 295-329. [8.00] lei. 619::615.31:547.869:636.7 619::615.212:636.7 043

DL: 2007/42336 956 - MOCANU, CORINA. Cercetări corelative între diagnosticul clinic şi testarea serologică în boli cronice la bovine : teză de doctorat / Pană (Mocanu) Corina ; cond. şt.: prof. dr. Vasile Viorel Popa. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 189 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară. Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti. Bibliogr. f. 182-189. [5.00] lei. 619::614.1(498-35 Teleorman):616-036.1-078:616.2 043

DL: 2007/42519

356 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

957 - NEAGU, VASILE I. Diagnosticul de laborator al unor dismineraloze la taurine : teză de doctorat / Neagu I. Vasile ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Mihai. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 229 f. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. f. 210-229. [7.00] lei. 619::612.015.3:612.392.6:636.4 043

DL: 2007/42520 958 - NEGOIŢĂ, DANIEL. Contribuţii la studiul infecundităţii la căţea : teză de doctorat / Negoiţă Daniel ; cond. şt.: prof. univ. dr. Florian Seiciu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 274 f. : il. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 265-274. [8.00] lei. 619::618.177:636.7 043

DL: 2007/42521 959 - OTAVĂ, GABRIEL. Managementul gestaţiei la vacă : teză de doctorat / dr. med. vet. Gabriel Otavă ; cond. şt.: prof. univ. dr. h. c. Horia Cernescu. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. [9], XII, 220 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Medicină Veterinară. Bibliogr. f. 198-220. [6.50] lei. 619::618.2:636.2 043

DL: 2007/43670

TEZE DE DOCTORAT 357

960 - PETREA, CORNELIU. Cercetări privind tratamentul antiinfecţios al tulburărilor puerperale la vacă : teză de doctorat / drd. Corneliu Petrea ; cond. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Şonea. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 231 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. F. de tit. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 210-231. [7.00] lei. 619::618.6:636.2 619::618.6-002.4:615.28 043

DL: 2007/42832 961 - POP, IULIAN. Contribuţii la studiul morfopatologiei organelor urinare la bovine : teză de doctorat / Iulian Pop ; cond. şt.: prof. univ. dr. Otilia Coţofan. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2004. 281 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Medicină Veterinară. Tit., rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 260-281. [7.00] lei. 619::616.6:636.2(498-35 Iaşi) 043

DL: 2007/42321

358 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

962 - PUŞCAŞU, VASILE. Cercetări privind gastroenterita hemoragică cu parvovirus la câine : teză de doctorat / drd.: Puşcaşu Vasile ; cond. şt.: prof. dr. Tudor Perianu. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2005. 231 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Medicină Veterinară. Bibliogr. f. 217-230. [7.00] lei. 619::615.33:636.7 043

DL: 2007/42817 963 - RISTEA, FLORICA. Studiu cito-histopatologic al chistului hidatic la bovine : teză de doctorat / Florica Ristea ; cond. şt.: prof. univ. dr. doc. h. c. Alexandru Niculescu, prof. univ. dr. Ion C. Didă. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 379 f. : fig. color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti. Bibliogr. f. 341-379. [12.00] lei. 619::616.36-002.9-076.5-091.8:636.2 043

DL: 2007/43380 964 - SĂLCEANU, IONELA MIKI. Cercetări privind diagnosticul leucozei enzootice bovine : teză de doctorat / drd.: Ionela Miki Sălceanu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Tudor Perianu. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2005. 319 f. : fig., h. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Medicină Veterinară. Bibliogr. f. 298-319. [9.50] lei. 619::616.155.392:636.2 043

DL: 2007/42821

TEZE DE DOCTORAT 359

965 - STANCU, ADRIAN. Restructurări imune şi imunomorfologice induse de virusul bolii hemoragice la iepure : teză de doctorat / dr. med. vet. Adrian Stancu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Marian Coman. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. [41], 186 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Medicină Veterinară. Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 167-185. [6.00] lei. 619::612.017:616.98-005.1:636.92+639.112 043

DL: 2007/42428 966 - STOIAN, CAMIL. Cercetări în implantul dentar la câine : teză pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în medicină veterinară / Stoian A. Camil Decebal ; cond. şt.: prof. dr. Nicolae Mateş. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2005. 243 f. : fig. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Facultatea de Medicină Veterinară. Catedra de Patologie Chirurgicală. Bibliogr. f. 221-243. [7.00] lei. 619::616.314-089.843:636.7 043

DL: 2007/42522 967 - STRASSER, CONSTANŢA. Cercetări privind sistemul limfatic al glandei mamare la rumegătoare : teză de doctorat / Strasser Constanţa ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ştefan Crânganu, prof. univ. dr. Gabriel Predoi. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2006. 189 f. : fig. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Bibliogr. f. 175-189. [5.50] lei. 619::616.42:618.19:636.2 043

DL: 2007/43379

360 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

968 - STROIA, RADU CAMIL. Studiul etiologiei, patogenezei, prevenirii şi combaterii nematodozelor în canise din România : teză pentru obţinerea titlului de doctor în medicină veterinară / drd. Radu Camil Stroia ; cond. şt.: prof. dr. Ion C. Didă. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2004. [3], 219, [13] f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 202-219. [6.00] lei. 619::616-002.8/.9:636.7 043

DL: 2007/42327 969 - ŞENDREA, EUGENIA. Studiul eficacităţii terapeutice a quinolonelor în afecţiuni respiratorii ale diferitelor specii de animale : teză de doctorat / drd. Şendrea Eugenia ; cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Stătescu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 343 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Bibliogr. f. 332-343. [8.00] lei. 619::616.2:615.23 043

DL: 2007/42825

TEZE DE DOCTORAT 361

970 - ŞTIUBE-GROZA, MADELEINE. Contribuţii la monitorizarea anesteziei cu izofluran la canidae : teză de doctorat / Ştiube-Groza Madeleine ; cond. şt.: prof. univ. dr. I. Miclăuş. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. [14], 222 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 214-222. [6.50] lei. 619::616-089.5:636.7 043

DL: 2007/42525 971 - TAŞBAC, BOGDAN ALEXANDRU. Etiopatogeneza dermatitelor bacteriene ale carnivorelor : teză de doctorat / drd. Taşbac Bogdan Alexandru ; cond. şt.: prof. univ. dr. Iulian Ţogoe. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. IX, 342, [54] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Bibliogr. f. 326-342. [8.00] lei. 619::616.5-002:579.8 043

DL: 2007/42681

362 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

972 - TUDOR, POLIANA. Cercetări privind transmiterea experimentală a echinococozei şi toxocarozei prin metode de laborator : teză de doctorat / Tudor Poliana ; cond. şt.: prof. univ. dr. doc. Niculescu Alexandru, prof. univ. dr. Didă C. Ion. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2004. 229, [9] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 197-217. [6.00] lei. 619::616.995.121 619::616.995.132 043

DL: 2007/42335 973 - VASILESCU, MARIUS. Tehnici microchirurgicale de sutură vasculară în transplantul de organe la animale : teză de doctorat / drd.: dr. Vasilescu Marius Oliver Constantin ; cond. şt.: prof. univ. dr. I. Miclăuş. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. IV, 132, VIII f. : fig. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Rez. în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 124-130. [5.00] lei. 619::616-089.843 043

DL: 2007/42332

TEZE DE DOCTORAT 363

974 - VASIU, AUREL. Corelaţii între testele alergice şi de laborator în diagnosticul tuberculozei la taurine : teză de doctorat = Corelations between alergic and laboratory diagnostic tests in bovine tuberculosis : thesis / Aurel Vasiu ; îndrum.: prof. dr. Martin Pop. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2005. 314 f. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Facultatea de Medicină Veterinară. Bibliogr. f. 288-314. [9.50] lei. 619::616.24-002.5-07:636.2 043

DL: 2007/43611 975 - VLAD, GHEORGHIŢĂ. Contribuţii la studiul etiomorfopatologiei la vulpi şi nurci : teză de doctorat / Vlad Gheorghiţă ; cond. şt.: prof. univ. dr. Coţofan Otilia. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2005. XVIII, 252 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Medicină Veterinară. Specializarea Morfologie Normală şi Patologică. F. de tit., tablă de materii, rez. şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 232-252. [8.00] lei. 619::616-091:639.113 043

DL: 2007/42431 976 - ZĂULEŢ, MIHAELA. Studii de biochimie şi biologie moleculară în infecţiile cu virusul PRRS : teză de doctorat / drd. Mihaela Zăuleţ ; cond. şt.: prof. univ. dr. Călin Tesio. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2006. [5], 221, [16] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Biologie. Bibliogr. 17 f. [6.00] lei. 619::616.98:578.89:636.4 619::577.1+577.2 043

DL: 2007/42662

364 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

62 Tehnică. Inginerie

977 - CARACIONI, TUDOR. Cercetări teoretice şi experimentale privind creşterea fiabilităţii contoarelor cu turbină : teză de doctorat / ing. Tudor Caracioni ; cond. şt.: prof. dr. ing. Doru Dumitru Palade. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 226 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Inginerie Mecanică. Catedra de Mecanică Fină. [7.00] lei. 62-192:681.121.4 043

DL: 2007/43432 978 - CARAMAN, DAN VIRGILIU. Contribuţii la hidrodinamica sistemelor de etanşare utilizate în tehnica petrolieră : teză de doctorat / doctorand: ing. Dan Virgiliu Caraman ; cond. şt.: prof. dr. ing. Alecsandru D. Stan. - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2005. 140 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. Bibliogr. f. 121-122. [4.00] lei. 62-762:621.643:665.6 043

DL: 2007/43233 979 - CERBU, CAMELIA. Cercetări privind optimizarea structurală a unor piese din materiale compozite solicitate în condiţii agresive de mediu : teză de doctorat / ing. Aldeailie Gh. Camelia (căsătorită Cerbu) ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ioan Curtu. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2005. 220 p. : fig. în parte color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Transilvania" din Braşov. Facultatea de Inginerie Mecanică. Catedra de Rezistenţa Materialelor şi Vibraţii. Bibliogr. p. 177-184. [6.50] lei. 620.17:62.002.3 043

DL: 2007/42859

TEZE DE DOCTORAT 365

980 - CIOTEA, VALENTIN. Cercetări privind fiabilitatea sistemelor flexibile de fabricaţie : teză de doctorat / ing. Valentin Florin Ciotea ; cond. şt.: prof. dr. ing. ec. Ioan Abrudan. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. 312 p., [15] f. : fig., graf., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Construcţii de Maşini. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. p. 207-218. [8.00] lei. 004:539.4:62-27 043

DL: 2007/43454 981 - COMAN, CRISTIAN. Aliaje dure cu gradient structural : teză de doctorat = Structural gradient hard alloys : [doctoral thesis] / drd.: ing. Cristian Coman ; cond. şt.: prof. dr. ing. Mihai Cojocaru. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 175, [13] f. : fig. şi graf. în parte color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Catedra de Ştiinţa Materialelor şi Metalurgie Fizică. Text în lb. română. Bibliogr. f. 169-175. [4.50] lei. 62.002.3:669.08+621.762.5 043

DL: 2007/43448

366 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

982 - DĂNILĂ, ADRIAN. Cercetări privind sistemele de reglare ale frânelor sincrone cu indus masiv destinate încercărilor pe stand ale componentelor pentru autovehicule : teză de doctorat / ing. Adrian Dănilă ; cond. şt.: prof. dr. ing. Iulian Ţopa. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2006. 286 p. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Transilvania" din Braşov. Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. Bibliogr. p. 195-202. [6.00] lei. 62-592:629.3 621.313.32:629.3.017.5 043

DL: 2008/44090 983 - JALBĂ, LUCICA. Contribuţii asupra metodelor de estimare a mentabilităţii predictive a echipamentelor electrice : teză de doctorat / ing. Lucica Jalbă ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Valerie Panaite. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 103 p. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica din Bucureşti. Facultatea de Inginerie Electrică. Bibliogr. f. 102-103. [4.00] lei. 62-192:621.3 043

DL: 2007/43401 984 - JÖGER, BEATRICE-GABRIELA. Materialele textile în arredamento : teză de doctorat / drd.: lect. arh. Beatrice-Gabriela Jöger ; cond. şt.: prof. dr. arh. Eugeniu Apostol. - Bucureşti : Editura Universitară "Ion Mincu", 2006. 266 p. : il. în parte color ; 30 cm + 1 CD-ROM. Antetitlu: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti. Bibliogr. p. 251-257. Index. [8.00] lei. 62.002.3:677 043

DL: 2007/43740

TEZE DE DOCTORAT 367

985 - MICLEA, PAUL CRISTIAN. Contribuţii la studiul cedărilor prin fracturare (rupere) privind îmbinările sudate ale serpentinelor tubulare de cuptor tehnologic : teză de doctorat / drd.: ing. Paul Cristian Miclea ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Alecsandru Pavel. - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2005. 266 p. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică. Bibliogr. p. 257-266. [8.00] lei. 539.42 62-762 043

DL: 2007/42806 986 - MICULESCU, FLORIN. Cercetări experimentale privind interacţiunile care au loc la interfaţa biomaterial - ţesut : teză de doctorat / drd.: ing. Florin Miculescu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Simona Zamfir. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 209 f. : il., fig., graf. ; 30 cm. Tit. şi în limba engleză. Bibliogr. f. 207-209. [7.00] lei. 62.002.3:57+615.462 043

DL: 2007/43194 987 - MÎLCOMETE, DANIELA CRISTIANA. Contribuţii la sinteza şi optimizarea unor mecanisme : teză de doctorat / ing. Daniela Cristiana Mîlcomete ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Iulian Popescu. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2005. 362 f. : fig. color, graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Mecanică. Bibliogr. f. 362-373. [12.00] lei. 62-23 043

DL: 2007/42883

368 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

988 - MUNTEANU, FLORIN. Contribuţii privind noi metode de abordare experimentală şi tehnici de măsurare utilizabile în studiul materialelor şi conducerea proceselor tehnologice : teză de doctorat / ing. Florin Munteanu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Gheorghe Amza. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 246 f. : graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice. Catedra Tehnologia Materialelor şi Sudare. Bibliogr. f. 229-238. [7.50] lei. 543:62.002.3 514:62 043

DL: 2007/42743 989 - OPREA, CAMELIA. Studiul unor sisteme oxidice cu ordine magnetică pe bază de elemente de tranziţie : teză de doctorat / Camelia Oprea ; cond. şt.: prof. univ. dr. doc. Iuliu Pop. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 1999. 104 f. : fig. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Fizică. Bibliogr. f. 100-104. [4.00] lei. 62.002.3:54-31 546.72 043

DL: 2008/44176

TEZE DE DOCTORAT 369

990 - PASUK, IULIANA. Contribuţii teoretice şi experimentale la caracterizarea structurilor materialelor nanocristaline cu aplicaţie specială la materiale carbonice : teză de doctorat / ing. fiz. Iuliana Pasuk ; cond. şt.: prof. dr. ing. Maria Petrescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2004. 165 p. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Bibliogr. f. 161-165. [6.00] lei. 62.002.3:54-162+662.74 043

DL: 2007/42358 991 - POP, LEONARD CRISTIAN. Cercetări şi contribuţii privind creşterea performanţelor dinamice ale axelor cinematice din construcţia maşinilor-unelte NC : teză de doctorat / ing. Leonard Cristian Pop ; [cond. şt.: prof. dr. ing. Liviu Morar]. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. 197 p. : fig., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Construcţii de Maşini. Rez. şi în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. p. 177-185. [5.50] lei. 531.1:62-233.1 043

DL: 2007/43458

370 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

992 - RADU, MARILENA. Studii teoretice şi experimentale asupra cuplajelor cu elemente elastice nemetalice : teză de doctorat / ing. Marilena Radu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Emil Chişu. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2005. 226 p. : fig., graf., schem. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Transilvania" din Braşov. Facultatea de Inginerie Tehnologică. Catedra Design de Produs şi Robotică. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. p. 217-224. [4.00] lei. 62-578 621.825 043

DL: 2007/42624 993 - RISTEA, ILIE. Analize strategice antirisc privind unele sisteme tehnologice de procesare industrială (SPTI) : teză de doctorat / doctorand: lect. univ. mat. Ilie Ristea ; cond. de doctorat : prof. univ. dr. ing. Alecsandru Pavel... - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2006. 171 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Petrol-Gaze din Ploieşti. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică. Bibliogr. p. 141-145. [5.00] lei. 65.012.4:62 043

DL: 2008/44063

TEZE DE DOCTORAT 371

994 - ROMOCEAN, PETRU. Optimizarea proceselor tehnologice de prelucrare a familiilor de piese pe centre de prelucrare, celule flexibile şi sisteme flexibile : teză de doctorat / drd.: ing. Romocean Petru ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Mihăilă Ioan. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2005. 195, [10] f. : fig., graf. ; 30 cm + 1 CD-ROM. Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică. Bibliogr. f. 176-180. [10.00] lei. 62-27:621.91(0.034) 004.42 CAD/CAM 001.87 043

DL: 2007/42849 995 - RUS, ANA LUCIANA. Cercetări privind comportarea superplastică a materialelor metalice : teză de doctorat / ing. Ana Luciana Rus ; cond. şt.: prof. dr. ing. Traian Canta. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2006. 195, [6] p. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Bibliogr. p. 176-184. [5.50] lei. 62.002.3:669.018+539.374 043

DL: 2008/44108

372 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

996 - STĂNESCU, ALINA. Îmbunătăţirea caracteristicilor mecanice ale compozitelor cu matrice metalică prin tratament termic : teză de doctorat / ing. Alina Stănescu ; cond. şt. prof. dr. ing. Petru Moldovan. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 136 f. : il., fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnică" din Bucureşti, Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Catedra Ingineria şi Managementul Elaborării Materialelor Metalice. Bibliogr. f. 133-136. [5.00] lei. 62.002.3:669:621.78 043

DL: 2007/43193 997 - ŞTEFAN, ŞTEFANIA CORINA. Studiul proprietăţilor unor materiale cristaline de tipul fluoritei dopate cu ioni ai pământurilor rare : potenţiale medii active laser : teză de doctorat / drd. Ştefania Corina Ştefan ; cond. şt.: prof. dr. Irina Nicoară. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. VI, 219, 96 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Fizică. Bibliogr. p. 210-218. [6.00] lei. 62.002.3:548.5+549.454.2 043

DL: 2007/43436 998 - VLASE, GABRIELA. Interpretarea efectului de compensare la descompunerea neizotermă a unor precursori pentru materiale cu proprietăţi prestabilite : [teză de doctorat] / drd. chimist Vlase Gabriela ; cond. şt.: prof. dr. ing. Chiriac Adrian Ştefan. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. 195 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie. Bibliogr. f. 183-195. [6.00] lei. 621.791:62.002.3 043

DL: 2007/41859

TEZE DE DOCTORAT 373

999 - VLISSIDIS, ANDREAS. Optimization of the sizing of hybrid systems for buildings through on-line energy management : doctoral thesis / eng. Andreas Vlissidis ; supervisor professor: prof. dr. Ion Popescu. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2006. 192 p. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Transilvania University of Braşov. Technological Engineering Faculty. Bibliogr. p. 165-170. [5.50] lei. 620.9 621.36 621.314.572

DL: 2008/44087

620 Materiale. Merceologie. Energetică

1000 - ANTONESCU, EUGENIA. Contribuţii la studiul determinării termenului de valabilitate al mărfurilor alimentare : teză de doctorat / Eugenia Antonescu ; cond. de doct.: prof. univ. dr. Ion Diaconescu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 3, 376, [21] f. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Comerţ. Bibliogr. f. 277-291. [9.00] lei. 620.2:664 043

DL: 2007/43134 1001 - CĂLIN, CRISTIAN. Coroziunea şi protecţia anticorozivă a structurilor metalice îngropate : teză de doctorat / drd. Cristian Călin ; cond. şt.: prof. dr. Ioan Baldea. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 212 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetilu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică. Bibliogr. f. 193-200. [6.50] lei. 620.193:621.643 043

DL: 2007/42965

374 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1002 - COSOVAN, CONSTANTIN. Contribuţii la realizarea comenzii adaptive prin deformaţiile elastice ale piselor şi batiurilor de strung : teză de doctorat / ing. Constantin Cosovan ; cond. şt.: prof. dr. ing. eur. ing. Tiberiu D. Babeu. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. VIII, 130 f. : graf., fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Timişoara. Facultatea de Mecanică. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. f. 114-126. [6.00] lei. 620.17:621.941 043

DL: 2007/42875 1003 - MILER, MIHAIL CRISTIAN. Instalaţii cogenerative cu componente recuperate : teză de doctorat / autor: drd. Miler Mihail Cristian ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ursescu Dan. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. 232, [19] f. : fig., tab. ; 30 cm. + 1 vol. (107 p.). Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de Mecanică. Anexa: Instalaţii cogenerative cu componente recuperate : rezumatul tezei de doctorat. Bibliogr. f. 220-223. 620.9 043

DL: 2007/42575 1004 - PAVEL, PETRICĂ-ION. Analiza acumulării deteriorărilor prin oboseală la solicitări de amplitudine variabilă : teză de doctorat / drd.: ing. Petrică-Ion Pavel ; cond. şt.: prof. dr. ing. Mircea Radeş. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 228, [39] f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. [6.00] lei. 620.178.32 539.4 043

DL: 2007/43273

TEZE DE DOCTORAT 375

1005 - POPA, ELENA. Contribuţii privind influenţa reacţiilor intermediare asupra formării şi reducerii emisiilor de NOx la arderea biomasei : teză de doctorat / drd.: ing. Elena Popa ; cond. şt.: prof. dr. ing. Iordache Ion. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. [4], 174 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Inginerie Mecanică. Catedra de Echipament Termomecanic Clasic şi Nuclear. Bibliogr. f. 161-170. [5.50] lei. 620.97:574.36 628.512:662.613.5:661.982 043

DL: 2007/43473 1006 - ROTARIU, IOANA. Dioxidul de zirconiu - ceramică specială pentru protecţia anticorozivă : teza de doctorat / ing. Ioana Rotariu ; cond. şt.: CP I dr. Dan Macarovici. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. [2], 141 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică. Bibliogr. f. 133-141. [4.00] lei. 620.197 669.296 043

DL: 2007/42976 1007 - SANDU, IOAN GABRIEL. Cercetări privind obţinerea şi caracterizarea unor noi materiale implicate în conservarea şi restaurarea operelor de artă : teză de doctorat / ing. Ioan Gabriel Sandu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Adrian Dima. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. 424 p. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Bibliogr. p. 407-424. [13.00] lei. 620.2:546+7.025.4 043

DL: 2007/43480

376 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1008 - TZACHANIS, ANGELOS D. The contribution of passive solar elements to the energy balance of buildings : a thesis submitted for the degree of doctor of philosophy / by Angelos D. Tzachanis ; doctoral supervisor: prof. dr. Socrates Kaplanis. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2006. 203 f. : fig. color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: "Transilvania" University of Brasov. Technological Engineering Faculty. Bibliogr. f. 179-185. [6.00] lei. 620.9:523.9:728 043

DL: 2008/44092

621 Construcţii de maşini. Electrotehnica

1009 - ALBUŢ, AURELIAN. Studiul fenomenului de revenire elastică la tablele sudate subţiri : teză de doctorat / doctorand: ing. Aurelian Albuţ ; îndrum. şt.: prof. dr. ing. Traian Aurite. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006. 182 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice. Bibliogr. f. 175-182. [5.50] lei. 621.785.72:62-415 043

DL: 2008/44078

TEZE DE DOCTORAT 377

1010 - ANTOHE, CRISTIAN. Contribuţii asupra procesului de suprafinisare a arborilor : teză de doctorat / ing. Cristian Antohe ; cond. şt.: prof. dr. ing. Octavian Pruteanu... - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. 201 p. : fig., il. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi. Facultatea de Construcţii de Maşini. Bibliogr. f. 177-184. [6.00] lei. 621.824 621.921 043

DL: 2007/42577 1011 - APARASCHIVEI, ADRIAN. Studiul comparativ de utilizare al motoarelor asincrone rotative, liniare şi hibride : teză de doctorat / ing. Adrian Aparaschivei ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. dr. H. C. Lorin Cantemir. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2006. 486 f. : fig. în parte color, graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi. Facultatea de Electrotehnică. Bibliogr. f. 474-486. [15.00] lei. 621.313.333 043

DL: 2007/43142

378 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1012 - AVRAM, SIMONA-ELENA. Studii şi cercetări privitoare la turnarea aliajelor de aluminiu în forme cu modele gazeificabile : teză de doctorat / ing. Simona-Elena Avram ; cond. şt.: prof. dr. ing. Gheorghe Zirbo. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. VIII, 152, [52] p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. p. 149-152. Index. [3.00] lei. 621.74:669.715 043

DL: 2007/43094 1013 - BALAŞ, IOAN M. Sisteme adaptive folosite la trefilare : teză de doctorat / ing. Ioan M. Balaş ; coord. şt.: prof. univ. dr. ing. Sergiu T. Chiriacescu... - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2005. 157 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 152-156. [8.00] lei. 621.778 043

DL: 2007/42594 1014 - BARBU, DOMIŢIAN. Cercetări privind creşterea eficienţei proceselor tehnologice prin încălzirea semifabricatelor : teză de doctorat / ing. Domiţian Barbu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ilie Isarie. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2005. 177 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 173-177. [5.50] lei. 621.78:62.002.62 043

DL: 2007/42974

TEZE DE DOCTORAT 379

1015 - BEGLEŢ, NATALIA. Studiu exergoeconomic de rentabilitate pentru o secţie metalurgică : teză de doctorat / ing. Natalia Begleţ ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ion C. Ioniţă. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2005. 128 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 123-128. [4.00] lei. 658.1:330.13:621.735+621.783.2 043

DL: 2007/42425 1016 - BENEDEK FLORIAN. Cercetări privind îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin aşchiere a oţelurilor de rulmenţi : teză de doctorat / ing. Benedek Florian ; cond. şt.: prof. dr. ing. Cozmîncă Mircea. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2004. 200 p. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de Construcţii de Maşini. Bibliogr. p. 182-196. [6.00] lei. 621.91:669.14:621.822 043

DL: 2007/42083 1017 - BESNEA, DANIEL. Perfecţionarea sistemelor de prelucrare cu instalaţii laser comandate numeric : teză de doctorat / drd.: ing. Daniel Besnea ; cond. şt.: prof. dr. ing. Nicolae Alexandrescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 198, [23] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea Inginerie Mecanică şi Mecatronică. Catedra Mecanică Fină. Bibliogr. 6 f. [6.00] lei. 621.9.048:621.375.826+004 043

DL: 2007/43474

380 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1018 - BÎNĂ, DAN DUMITRU. Separarea în câmp magnetic a materialelor feromagnetice din amestecuri tehnologice granulare : teză de doctorat / ing. Dan Dumitru Bînă ; cond. şt.: prof. dr. ing. Roman Morar... - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2006. 184, [18] p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Inginerie Electrică. Conţine şi două comunicări ale autorului la Conferinţa Naţională "Electrotechnics Applied in Industrial Eco-reconstruction", Sibiu, 23-24 September 2005. Bibliogr. p. 161-184. [5.00] lei. 621.319.74 621.318.1 043

DL: 2007/42894 1019 - BOBOC, GABRIEL. Studiul adaptării unui motor diesel de autocamion la alimentarea cu motorină şi gaz petrolier lichefiat : teză de doctorat / ing. Gabriel Boboc ; cond. şt.: acad. prof. ing. Constantin Aramă, prof. dr. ing. Nicolae Apostolescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 110 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Inginerie Mecanică. Catedra de Motoare cu Ardere Internă. Bibliogr. f. 107-110. [4.00] lei. 621.436:629.351 621.436.7:629.351 043

DL: 2007/43430

TEZE DE DOCTORAT 381

1020 - BOBRIC, ELENA CRENGUŢA. Tehnici moderne de simulare în dezvoltarea şi conducerea reţelelor electrice : teză de doctorat / drd.: ing. Elena-Crenguţa Bobric ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Gheorghe Cârţină. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2006. 163 p. : fig., graf., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi. Facultatea de Electrotehnică. Catedra de Energetică. F. de tit. şi în lb. engleză. Bibliogr. p. 157-163. [5.00] lei. 519.876.5:621.316.1 043

DL: 2007/43159 1021 - BUMBAR, DORINEL. Contribuţii la dezvoltarea metodelor de măsurare a rezistenţei de dispersie a prizei de pământ în instalaţiile de telecomunicaţii : teză de doctorat / drd.: ing. Dorinel Bumbar ; cond. şt.: prof. dr. ing. Brânduşa Pantelimon. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 175 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti Bucureşti. Facultatea de Inginerie Electrică. Catedra de Măsurări, Aparate Electrice şi Convertoare Statice. Bibliogr. f. 130-134. [5.00] lei. 621.316.925.45:621.39 621.317.33:621.3.028 043

DL: 2007/43123 1022 - BUMBENECI, ION. Contribuţii privind prelucrarea prin frezare a oţelurilor călite : teză de doctorat / ing. Ion Bumbeneci ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ion Ungureanu. - Piteşti : Universitatea din Piteşti, 2005. 157 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu; Universitatea din Piteşti. Facultatea de Mecanică şi tehnologiw. Catedra de Tehnologie şi Management. Bibliogr. f. 149-157. [5.00] lei. 621.914:669.14-156 043

DL: 2007/42850

382 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1023 - CARCEANU, IRINA. Alierea prin procedee neconvenţionale a unor noi tipuri de materiale utilizate în metalurgia pulberilor : teză de doctorat / drd.: ing. Irina Carceanu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Georgeta Coşmeleaţă. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 336 p. : fig. în parte color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. la sfârşitul cap. [5.00] lei. 621.762"621.793 043

DL: 2007/43450 1024 - CĂLDARE, IOAN. Contribuţii la studiul încălzirii cu tuburi radiante de joasă temperatură : teză de doctorat / ing. ec. Ioan V. Căldare ; cond. şt.: Adrian Opriţoiu. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. [8], [334] p. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii. Texte şi în lb. engleză. Bibliogr. p. 234-240. [8.00] lei. 621.18.062:536.48 043

DL: 2007/42475

TEZE DE DOCTORAT 383

1025 - CĂLIMĂNESCU, IOAN. Contribuţii la studiul comportamentului dinamic al turbinelor cu abur din centralele nucleare şi impactul acestuia asupra fiabilităţii : teză de doctorat / doctorand: ing. Ioan Călimănescu ; coord. şt.: prof. univ. dr. ing. Nicolae Buzbuchi. - Constanţa : Universitatea Maritimă, 2006. [152] f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Maritimă Constanţa. Catedra de Inginerie Mecanică Navală. Bibliogr. f. 145-152. [6.00] lei. 621.165:531.3+62-192 621.311.25 043

DL: 2007/42887 1026 - CĂLUGĂREANU, SERGIU. Cercetări asupra creşterii performanţelor motoarelor asincrone monofazate : teză de doctorat / Sergiu Călugăreanu. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2003. [40000] lei. 621.313.333 621.3.025.1 043

DL: 2004/35881 1027 - CHERMAN, IOAN. Contribuţii asupra tehnologiei de fabricaţie a roţilor conice cu dinţi curbi : teză de doctorat / ing. Ioan Cherman ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ioan Mihăilă. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2005. 292 p. : fig. în parte color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Universitatea din Oradea. Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică. Catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini. Bibliogr. p. 257-267. [8.00] lei. 621.833.24 043

DL: 2007/42901

384 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1028 - CHIOREANU, CĂLIN HORIA. Studiul comportării maşinii de inducţie în regim de generator autonom autoexcitat : teză de doctorat / ing. Călin Horia Chioreanu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Aurel Câmpeanu. - Craiova : Universitatea din Craiova, [2005]. 248 p. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Electromecanică. Bibliogr. p. 240-248. [7.50] lei. 621.313.33 043

DL: 2007/42888 1029 - CHIOSA, NICOLAE. Contribuţii asupra alimentării serviciilor proprii din terţiarul autotransformatoarelor : teză de doctorat / ing. Nicolae Chiosa ; cond. şt.: prof. dr. ing. Adrian Buta. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. 342 p. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica Timişoara. Facultatea de Electrotehnică. Catedra de Electroenergetică. Bibliogr. p. 333-339. [9.50] lei. 621.311:621.314.223 043

DL: 2007/42506

TEZE DE DOCTORAT 385

1030 - CHIRIŢĂ, BOGDAN. Contribuţii teoretice şi experimentale privind factorii de influenţă ai fenomenului de revenire elastică la îndoirea tablelor metalice : teză de doctorat = Theoretical and experimental contributions concerning the factors of influence of the springback phenomenon in sheet metal bending / drd.: ing. Bogdan Alexandru Chiriţă ; îndr. şt.: prof. dr. ing. Constantin Ispas. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2004. 132 f. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice. Text. în lb. română. Bibliogr. f. 126-132. [4.00] lei. 621.97:669-441 043

DL: 2007/42326 1031 - CIMUCA, GABRIEL OCTAVIAN. Sistem inerţial de stocare a energiei asociat generatoarelor eoliene : teză de doctorat = Système inertiel de stockage d'énergie associé a de [i.e. aux] générateurs éoliens : thèse / ing. Gabriel Octavian Cimuca ; cond. şt.: prof. dr. ing. Mircea M. Rădulescu, prof. dr. ing. Benoît Robyns. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. 171, [66] p. : Fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Inginerie Electrică. Conţine şi extrase în lb. engleză şi franceză. Bibliogr. la sfârşitul cap. [5.00] lei. 621.313.32/.33 621.548 043

DL: 2007/42503

386 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1032 - CÎRLUGEA, MIHAELA. Modelarea circuitelor analogice : teză de doctorat / ing. Mihaela-Cristina Cîrlugea ; cond. şt.: prof. dr. ing. Şerban Lungu. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. 151, [104] p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii. Rez. în lb. engleză. Conţine şi curriculum vitae. Bibliogr. p. 147-151. [5.00] lei. 621.3.049.77 043

DL: 2007/41596 1033 - CORDUNEANU, PETRU. Contribuţii la realizarea unor bobine cu miez din fier şi transformatoare polarizate ortogonal şi aplicaţiile acestora în domeniul aparatelor electrice : teză de doctorat / ing. Petru Corduneanu ; cond. şt.: prof. cons. dr. ing. Petru Leonte. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. III, 155 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de Electrotehnică. F. de tit. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Rez. în lb. engleză. Conţine şi curriculum vitae. Bibliogr. f. 127-135. [7.00] lei. 621.318.4 621.316.3/.9 043

DL: 2007/41584

TEZE DE DOCTORAT 387

1034 - CUZMIN, CIPRIAN. Contribuţii privind frezarea prin rulare cu freza-melc a roţilor cilindrice dinţate interior cu profil în evolventă : teză de doctorat / ing. Ciprian Cuzmin ; cond. şt.: prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2005. 188 p. : fig., graf., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Mecanică. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. f. 179-188. [5.50] lei. 621.914.6:621.833 043

DL: 2007/42465 1035 - DAFINOIU, MIHAIL. Cercetări privind creşterea eficienţei sistemului de tăiere - încărcare al excavatoarelor cu rotor utilizate în Bazinul Motru : teză de doctorat / drd. ing. Mihail Dafinoiu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Iosif Kovacs. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2006. 267 p. : fig., il. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Petroşani. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică. Bibliogr. p. 207-211. [8.00] lei. 621.879.48(498 Motru) 043

DL: 2007/42916 1036 - DAMIAN, RADU FLORIN. Contribuţii la analiza circuitelor integrate pentru microunde : teză de doctorat / Radu Florin Damian ; cond. şt.: prof. dr. ing. Dimitrie Alexa. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. 198 f. : fig. în parte color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii. Bibliogr. f. 190-198. [6.00] lei. 621.3.049.77 621.3.029.6 043

DL: 2007/43160

388 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1037 - DÂRJA, DAN LUCIAN. Cercetări experimentale şi în mediu virtual privind legea de injecţie pentru motoarele cu aprindere prin comprimare : teză de doctorat / ing. Dan Lucian Dârja ; cond. şt.: prof. dr. ing. Gheorghe-Alexandru Radu. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2005. 297 p. : fig., graf. în parte color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Transilvania" Braşov. Facultatea de Inginerie Mecanică. Bibliogr. p. 264-272. [5.00] lei. 621.43.038.1 043

DL: 2007/42622 1038 - DIACONU, AURELIAN. Contribuţii privind analiza influenţei erorilor mijloacelor de măsurare asupra inspecţiei calităţii produselor din industria construcţiilor de maşini : teză de doctorat / ing. Aurelian Diaconu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Constantin Militaru. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2004. 264 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice. Catedra Tehologia Construcţiilor de Maşini. Bibliogr. f. 255-264. [6.00] lei. 53.088.2 658.62.018.2:621 043

DL: 2007/42325

TEZE DE DOCTORAT 389

1039 - DRAGOMIR, RADU MIRCEA. Contribuţii la sinteza optimală a sistemelor de fabricaţie robotizate în turnătorii : teză de doctorat / Radu Mircea Dragomir ; cond. şt. prof. dr. ing. dr. h. c. Kovács Francisc Viliam. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. 260 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" din Timişoara. Facultatea de Mecanică. Bibliogr. f. 188-192. [7.00] lei. 621.74:681.5+621.865.8 043

DL: 2007/42485 1040 - DRĂGAN, CRISTIAN. Studii şi cercetări privind materiale utilizate la aşchierea intensivă a metalelor : teză de doctorat / drd.: ing. Cristian Drăgan ; cond. de doct.: prof. univ. dr. ing. Constantin Dumitrescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2004. 200 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Catedra Ştiinţa Materialelor şi Metalurgie Fizică. Bibliogr. f. 193-200. [6.00] lei. 621.91:669 043

DL: 2007/42357 1041 - DRĂGOI, DAN DUMITRU. Cercetări privind posibilităţile de utilizare a traductoarelor şi dispozitivelor magnetofluidice în construcţia de maşini : teză de doctorat / prof. ing. Dan Dumitru Drăgoi ; cond. şt.: prof. dr. ing. Mircea Cozmîncă. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2004. 159 f. : fig., il. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi. Facultatea Construcţii de Maşini. Bibliogr. f. 156-159. [6.00] lei. 621:681.586.37+681.586.7 043

DL: 2007/42073

390 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1042 - DUMITRAŞ, MARIUS. Cercetări privind prelucrabilitatea prin aşchiere a aliajelor de zirconiu : teză de doctorat / ing. Marius Dumitraş ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ioan Popescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 184 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice. Bibliogr. f. 169-180. [5.50] lei. 621.91:669.296.018 043

DL: 2007/42760 1043 - DUMITRESCU, ION. Studii privind optimizarea sistemelor de avans automat pentru maşini de prelucrare prin E.E.R.C. : teză de doctorat / doctorand: ing. Ion Dumitrescu ; coord. şt.: prof. univ. dr. ing. Dan Nanu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2005. 218 f. : schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Inginerie "Hermann Oberth". Bibliogr. f. 202-208. [6.00] lei. 621.9.048:681.527+004.942 043

DL: 2007/43025 1044 - DUŢĂ, ALEXANDRU. Contribuţii la dezvoltarea sistemului naţional de etaloane primare şi secundare de unghi plan : teză de doctorat / autor: ing. Alexandru Duţă ; cond. şt.: prof. dr. ing. Constantin Iliescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 162, [34] p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Electrotehnică. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. 4 p. [4.00] lei. 621.317.39:531.74 006.915.2(498) 043

DL: 2007/43470

TEZE DE DOCTORAT 391

1045 - EBERST, OTTO-PAUL. Contribuţii tribologice privind utilizarea materialelor plastice la transmisiile prin angrenaje : teză de doctorat / ing. Otto-Paul Eberst ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Eugen Pay..., conf. univ. dr. habil. ing. Kalácska Gábor. - Baia Mare : Universitatea de Nord, 2005. 229 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Nord Baia Mare. Facultatea de Inginerie, Universitatea Szent István Gödöllö. Facultatea de Inginerie Mecanică. Rez. în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 172-175. [7.00] lei. 621.89:621.833:678.7 043

DL: 2007/42797 1046 - ELEFTERESCU, LUMINIŢA. Monitorizarea calităţii energiei electrice în reţelele electrice de transport şi distribuţie ale SEN : teză de doctorat / doctorand: ing. Luminiţa Elefterescu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Carmen Golovanov. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006. 146 f. : fig., graf., schem. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Electrotehnică. Bibliogr. 140-143. [4.50] lei. 658.562:621.316:658.28 043

DL: 2008/44073 1047 - EMILIAN, SMARANDA. Cercetări privind influenţa factorilor tehnologici la elaborarea şi deformarea plastică a roţilor monobloc : teză de doctorat / ing. Smaranda Emilian ; cond. şt.: prof. dr. ing. Sever Şontea. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2005. 204, [12] f. pl. : fig., graf., foto aplic. ; 30 cm. Antetilu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Mecanică. Biliogr. f. 193-204. [6.00] lei. 621.97:62-254.3+621.85.051.22 043

DL: 2007/42843

392 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1048 - FILIP, RUXANDRA. Siguranţa şi disponibilitatea reţelelor de transport : teză de doctorat / drd.: ing. Ruxandra Filip ; cond. şt.: acad. Gleb Drăgan. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 122, [76] p. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Energetică. Bibliogr. 6 p. [4.00] lei. 539.4:621.311 043

DL: 2007/43124 1049 - FLORESCU, RADU SIMION. Analiza numerică a proceselor termice tranzitorii la preâncălzitoare de aer rotative cu umplutură anticorozivă : teză de doctorat / Radu Simion Florescu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Constantin Neaga. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 257 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică. Bibliogr. f. 107. [8.00] lei. 519.6:621.78+621.182.14:62-25 043

DL: 2007/43434 1050 - GHERGHE, GEORGETA. Contribuţii la studiul dinamicii particulelor materiale în mişcările lor pe sisteme vibratorii de scuturare, separare şi transport : teză de doctorat / ing. Georgeta Gherghe ; cond. şt.: prof. dr. ing. Constantin Ion. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2004. IV, 233 f. : fig., graf. ; 30 cm. Bibliogr. f. 226-233. [7.00] lei. 621.928.23 043

DL: 2007/42356

TEZE DE DOCTORAT 393

1051 - GHERMAN, EMIL. Controler inteligent pentru comanda maşinilor electrice în sistem de acţionare bazat pe programator logic cu reacţie : teză de doctorat / Emil Gherman ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ioan Adrian Viorel. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. [160] p. : il., fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Electrotehnică. Bibliogr. p. 153-160. [5.00] lei. 621.313 004.318 004.431.4 043

DL: 2007/42489 1052 - GHICIOI, EMILIAN. Studiul şi dezvoltarea metodelor de diagnosticare a explozoarelor miniere utilizate la iniţierea pe cale electrică a materiilor explozive de uz civil : teză de doctorat / drd.: ing. Emilian Ghicioi ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Mihai Florin Păsculescu. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2005. 122, [4] f. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea din Petroşani. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică. Bibliogr. 4 f.. [4.00] lei. 621.235.432 043

DL: 2007/42722

394 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1053 - GRIGORAŞ, GHEORGHE. Tehnici noi de supraveghere şi conducere a sistemelor electroenergetice : teză de doctorat / drd.: ing. Gheorghe Grigoraş ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Gheorghe Cârţină. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. [6], 140, [6] p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de Electrotehnică. Catedra de Energetică. F. de tit. şi în lb. engleză. Rez. în lb. engleză. Conţine şi curriculum vitae. Bibliogr. p. 133-140. [4.00] lei. 621.316.1 043

DL: 2007/41583 1054 - GRIGORE, EDUARD. Contribuţii la studiul compuşilor pe bază de azot depuşi prin procedee PVD : teză de doctorat / drd.: ing. Eduard Grigore ; cond. şt.: prof. dr. ing. Simona Zamfir. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 142 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Bibliogr. f. 138-141. [4.50] lei. 621.793:621 833:661.8..44 043

DL: 2007/43444

TEZE DE DOCTORAT 395

1055 - HATHAZI, FRANCISC-IOAN. Reticularea în câmp de microunde a răşinilor epoxidice utilizate în realizarea de izolaţii electrice : teză de doctorat / drd.: ş. l. ing. Francisc-Ioan Hathazi ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Teodor Maghiar. - Oradea : Universitatea din Oradea, 2006. 179 f. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Oradea. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei. Bibliogr. f. 172-179. [5.00] lei. 621.315.616 621.3.029.6:621.374 043

DL: 2008/44170 1056 - HÎNCU, CRISTINA. Studiu comparativ teoretic şi experimental asupra prelucrării prin rectificare şi broşare a suprafeţelor cilindrice interioare : teză de doctorat / ing. Cristina Hîncu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Octavian V. Pruteanu... - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. 283 p. : tab., graf. în parte color ; 30 cm. Antetetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea Construcţii de Maşini. Bibliogr. p. 253-259. [8.00] lei. 621.91 621.643 043

DL: 2007/42565

396 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1057 - HORGOŞ, MIRCEA. Contribuţii privind optimizarea parametrilor caracteristici ai procesului de sortare pe ciururi cu rezonanţă : teză de doctorat / ing. Gheorghe Mircea Horgoş ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ioan Crăciun. - Baia Mare : Editura Universităţii de Nord, 2006. 252 p. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Nord din Baia Mare. Facultatea de Inginerie. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. p. 180-191. [7.50] lei. 621.928.23 043

DL: 2007/43733 1058 - IAGĂR, ANGELA. Contribuţii privind modelarea şi conducerea electrotehnologiei de încălzire prin inducţie : teză de doctorat / ing. Iagăr Angela ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Şora Ioan. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. IV, 197 p. : fig., graf. în parte color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Politehnica" Timişoara. Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. p. 180-189. [6.00] lei. 621.365.5 043

DL: 2007/41591 1059 - KISS IMRE. Cercetări privind îmbunătăţirea calităţii cilincrilor de laminor turnaţi din fontă cu grafit nodular : teză de doctorat / drd. ing. Kiss Imre ; cond. şt. prof. dr. ing. Ripoşan Iulian. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 140, [7] f. : tab., il., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnică" Bucureşti. Facultatea "Ştiinţa şi Ingineria Materialelor". Catedra "Procesarea Materialelor şi Ecometalurgie". Rezumat în limba engleză. Bibliogr. f. 133-140. [4.00] lei. 621.771.07:669.131.7 043

DL: 2007/43192

TEZE DE DOCTORAT 397

1060 - LAURIAN, TIBERIU. Contribuţii privind studiul proceselor tribologice din protezele de şold : teză de doctorat / drd.: ing. Tiberiu Laurian ; cond. şt.: prof. dr. ing. Andrei Tudor. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2004. 205, 7, [20] f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Inginerie Mecanică. Bibliogr. f. 195-203. [7.00] lei. 621.891:616.728.2-77 621.891:617.581-77 043

DL: 2007/42355 1061 - MARINESCU, SOFI SABIN. Contribuţii privind aprecierea calităţii energiei electrice din reţelele de alimentare a sistemelor de acţionare electrică : teză de doctorat / ing. Marinescu Sofi-Sabin ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Degeratu Profir. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2005. 162 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea din Craiova. Facultatea de Electromecanică. Bibliogr. f. 135-144. [5.00] lei. 621.316.1 043

DL: 2007/42543 1062 - MÂNDRUŢIU-BORDEA, MARIUS ROMAN. Cercetări privind eficientizarea elaborării oţelului în cuptoare electrice cu arc : teză de doctorat / ing. Marius Roman Mândruţiu Bordea, cond. şt.: prof. dr. ing. Victor Romulus Constantinescu. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. 160 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Catedra de Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor. Bibliogr. p. 157-160. [3.00] lei. 621.783:669.18 043

DL: 2007/43095

398 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1063 - MIHĂLCIOIU, ADRIAN-FLORIN. Measurement techniques and virtual instruments for the study of electrostatic processes : teză de doctorat = Tehnici de măsurare şi instrumente virtuale pentru studiul proceselor electrostatice / ing. Adrian-Florin Mihălcioiu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Alexandru Iuga. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. 204, [20] p. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Inginerie Electrică. Text în lb. engleză. Bibliogr. p. 181-196. [6.00] lei. 621.317:537.2 043

DL: 2007/42895 1064 - MIRON, ECATERINA LILIANA. Contribuţii la proiectarea variatoarelor de curent alternativ utilizate în sistemele de reglare a temperaturii : teză de doctorat / ing. Ecaterina Liliana Bidu (căs. Miron) ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ioan Matlac. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2006. 228 p. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Transilvania" Braşov. Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. Catedra de electronică. Bibliogr. p. 153-156. [6.00] lei. 621.36 621.313.3 621.314.5 043

DL: 2008/44101

TEZE DE DOCTORAT 399

1065 - MORARU, GHEORGHE. Echipament de protecţie a transformatoarelor TPT 100 : teză de doctorat / [drd.]: ing. Gheorghe Moraru ; cond. şt.: prof. dr. ing. Alexandru Vasilievici. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. [233] p., XLVII f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Timişoara. Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică. Bibliogr. p. 207-213. [6.00] lei. 621.314.21 043

DL: 2007/42498 1066 - MOŞOIU, IONIŢĂ-TRAIAN. Contribuţii la compatibilizarea electromagnetică a instalaţiilor electrice (electrotehnice şi electronice) de la bordul navei maritime : teză de doctorat / autor: ing. Moşoiu Ioniţă-Traian ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2005. 236 p. : fig., graf., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea Inginerie Electrică şi Electronică. Catedra Electrotehnică, Maşini şi Instalaţii Electrice. Domeniul fundamental: Ştiinţe inginereşti, Domeniul de doctorat: Inginerie electrică. Bibliogr. la sfârşitul cap. [6.00] lei. 623.8:621.3+537.8 043

DL: 2007/42886 1067 - MUNTEANU, FLORIN. Contribuţii la studiul teoretic şi experimental al caracteristicilor de frecare şi uzare în cuplele tribologice ale protezelor articulare : teză de doctorat / Florin Munteanu. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2003. [25000] lei. 621.891:616.314-77 043

DL: 2004/35880

400 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1068 - MUNTEANU, MIHAI STELIAN. Cercetări privind dezvoltarea tehnicilor de simulare, procesare şi transfer a unor semnale biomedicale : teză de doctorat / şef lucr. dr. ing. Mihai Stelian Munteanu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Radu Ciupa. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. 212 p. : schem, fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Inginerie Electrică. Bibliogr. p. 189-211. [6.00] lei. 621.391.8:57:61 043

DL: 2007/42476 1069 - NESTERIUC, SORIN. Contribuţii privind îmbunătăţirea evaluării forţelor axiale şi momentului de torsiune la burghierea unor oţeluri româneşti : teză de doctorat / ing. Sorin Nesteriuc ; coord. şt.: prof. univ. dr. ing. Mircea Cozmîncă. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. 239 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi. Facultatea de Mecanică. Bibliogr. p. 235-239. [7.00] lei. 621.951.4 043

DL: 2007/43461

TEZE DE DOCTORAT 401

1070 - NICOLĂIŢĂ, GHEORGHE. Contribuţii în studiul mişcărilor unidimensionale şi axial simetrice în regim subsonic şi supersonic : teză de doctorat / col. ing. Nicolăiţă Gheorghe ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ştefan Sterie. - Bucureşti : Ministerul Apărării Naţionale, 2005. 186 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Apărării Naţionale. Academia Tehnică Militară. Rez. în lb. engleză. Tablă de materii şi în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 164-171. [6.00] lei. 533.6.011.7 621.643 043

DL: 2007/42362 1071 - ODOR, IOANA IZABELA. Contribuţii la calificarea metrologică a aparaturii utilizate pentru măsurarea mărimilor electrice în regim nesinusoidal : teză de doctorat / drd.: ing. Ioana Izabela Odor ; cond. de doct.: dr. ing. Aurel Millea. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, [2005]. 172 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea Electrotehnică. Bibliogr. f. 138-146. [5.00] lei. 621.317.3 006.915.2(498) 043

DL: 2007/43468

402 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1072 - OLÁH ARTHUR. Studii şi cercetări privind nitrocarburarea oţelurilor : teză de doctorat / ing. Oláh Arthur ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ioan Giacomelli... - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2005. 122 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Transilvania" din Braşov. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Rez. în lb. engleză. Tablă de materii şi în lb. engleză. Conţine curriculum vitae şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 109-115. [4.00] lei. 621.785.53:669.14 043

DL: 2007/42380 1073 - OPREA, CRISTINA. Modelarea şi simularea numerică a curgerii gazelor arse în canalele de evacuare ale generatoarelor de abur : teză de doctorat / Cristina Oprea ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2005. IX, 262 f. : fig. color, graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Facultatea de Mecanică. Bibliogr. f. 251-260. [8.00] lei. 621.18:519.876.5+519.863 043

DL: 2007/42469

TEZE DE DOCTORAT 403

1074 - OPRIŞI, MARIAN. Perfecţionarea metodelor utilizate la bordul aeronavelor militare pentru identificarea ameninţărilor electronice : teză de doctorat / drd.: căp. cdor. ing. Marian Oprişi ; cond. şt.: geral de brigadă (r) prof. univ. dr. ing. Tudor Niculescu. - Bucureşti : Academia Tehnică Militară, 2004. [198] f. : graf., fig., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia Tehnică Militară. Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare. F. de tit. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Rez. în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. 10 f. [6.00] lei. 621.396:621.38:629.7 355.45:629.7 043

DL: 2007/42375 1075 - PALAŞ, SERGHEI. Studiu exergoeconomic de rentabilitate a funcţionării unei centrale termoelectrice : teză de doctorat / ing. Serghei Palaş ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ion C. Ioniţă. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2005. 134 p. : graf., schem. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Facultatea de Mecanică. Bibliogr. p. 115-121 şi la sfârşitul cap. [4.00] lei. 621.311.22 043

DL: 2007/42478

404 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1076 - PAPUC, GHEORGHE. Contribuţii teoretice şi experimentale privind proiectarea şi realizarea unor motoare ultrasonice folosite în robotică şi microrobotică : teză de doctorat / [doctorand]: ing. Papuc Gheorghe ; cond. şt.: prof. dr. ing. Amza Gheorghe. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006. 177 p. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Inginerie şi Managementul Sistemelor Tehnologice. Catedra tehnologia materialelor şi sudare. Bibliogr. p. 170-177. [4.50] lei. 621.432:62.001.63:621.865.8 043

DL: 2008/44074 1077 - PARALIKA, MARIA. Contributions à l'augumentation de la disponibilitée des pièces de typ arbre qui functionnent dans le moyen salin par des technologies de reconditionnement : thèse de doctorat / ing. Maria Paralika ; coord. scientifique: prof. univ. dr. ing. Calea Gheorghe. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2004. [15], 210 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Université Politehnica de Bucharest. Faculté: L'Inginerie et le Management des Systèmes Technologiques. Départment: Technologie des Matériaux et Soudure. Bibliogr. f. 198-210. [6.00] lei. 621.824:629.5 043

DL: 2007/42360

TEZE DE DOCTORAT 405

1078 - PETCULESCU, PETRE DAN. Cercetări privind îmbunătăţirea parametrilor constructivi şi funcţionali ai utilajelor de preparare a combustibilului solid la alimentarea cazanelor de la termocentrale : teză de doctorat / ing. Petre Dan Petculescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Andrei Magyari. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2005. 179 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Universitatea din Petroşani. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică. Bibliogr. f. 163-179. [5.00] lei. 621.979:662.62 043

DL: 2007/42918 1079 - PITIC, CRISTIAN ILIE. A permanent magnets assisted reluctance synchronous machine for mild hybrid vehicles : ph. d. thesis / el. eng. Cristian Ilie Pitic ; supervisor: prof. dr. eng. Ion Boldea... - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. 205, [50] p. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: University Politehnica of Timişoara. Faculty of Electrical Engineering. Rezumat în limba română. Bibliogr. p. [47-50]. [5.00] lei. 621.318.2:621.313.32 043

DL: 2007/42496

406 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1080 - POPESCU, AMALIA DOINA. Contribuţii la metrologia mărimilor acustice ale mediului : teză de doctorat / drd.: fiz. Amalia Doina Popescu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Carmen Golovanov. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 162 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Electrotehnică. Catedra de Măsurări, Aparate Electrice şi Convertoare Statice. Bibliogr. f. 158-162. [5.00] lei. 681.586.4:621.395.616 534.835/.836 043

DL: 2007/43463 1081 - POPESCU, CRISTINEL. Îmbunătăţirea regimului de funcţionare la grupurile de 330 MW din cadrul C.T.E. în vederea creşterii randamentului energetic : teză de doctorat / ing. Popescu Cristinel ; coord.: prof. univ. dr. ing. Stoichiţoiu Anghel. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2005. 190 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea din Petroşani. Facultatea de M.I.E. Bibliogr. p. 183-189. [6.00] lei. 621.311.22(498 Rovinari) 043

DL: 2007/42560 1082 - RADU, GABRIEL. Contribuţii la concepţia şi studiul unor noi dispozitive capacitive utilizabile în circuite de protecţie : teză de doctorat / ing. Gabriel Radu ; cond. şt.: prof. consultant dr. ing. Petru Leonte. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. II, 134 f. : fig. în parte color, graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi. Facultatea de Electrotehnică. Bibliogr. f. 130-134. [4.00] lei. 621.316.936 043

DL: 2007/43158

TEZE DE DOCTORAT 407

1083 - RAICU, CONSTANTIN. Asigurarea calităţii energiei electrice la nave şi management naval : teză de doctorat / ing. Constantin Raicu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Emil Simion. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. 170 p., [23] f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Inginerie Electrică. Conţine şi rezumatul tezei de doctorat. Bibliogr. p. 162-170. [5.00] lei. 658.62.018.3:621.3 65.012.4:629.5 043

DL: 2007/42898 1084 - RĂDOIU, VIOREL BOGDAN. Contribuţii la studiul analitic, numeric şi experimental al comportării schimbătoarelor de căldură sub acţiunea solicitărilor mecanice şi termice : teză de doctorat / drd.: ing. Rădoiu Viorel Bogdan ; cond. prof. univ. dr. ing. Garabet Kümbetlian. - Constanţa : Universitatea Maritimă, 2005. 242, VIII p. : fig. color ; 30 cm. Rez. şi curriculum vitae în lb. engleză. Bibliogr. p. 148-149. [7.50] lei. 621.179.12:621.565.93/.95 621.179.13:621.565.93/.95 043

DL: 2007/42857

408 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1085 - SANDA, ELENA. Supratensiuni atmosferice şi impactul lor asupra reţelelor electrice : teză de doctorat / ş.l. univ. ing. Elena Sanda ; cond. şt.: prof. dr. ing. Gleb Drăgan... - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 190 f. : fig., graf. în parte color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Energetică. Catedra de Electroenergetică. Bibliogr. f. 172-181. [5.50] lei. 621.316.93(498) 043

DL: 2007/43447 1086 - SĂBĂILĂ, LAVINIA. Sisteme robotizate pentru manipularea şi depozitarea buteliilor de oxigen şi gaz metan : teză de doctorat / ing. Lavinia Săbăilă ; cond. şt. prof. ing. Mult.Dr.h.c. Francisc W. Kovacs. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. 2 vol. (429, 17 p. ; 44 f.) : il., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" din Timişoara. Bibliogr. p. 1-17. [13.00] lei (T+A). 621.642.17:546.21+665.72 043

DL: 2007/42494 1087 - SISAK, IULIU. Contribuţii la studiul fenomenului de fluaj la conductoarele liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune din oţel - aluminiu : teză de doctorat / ing. Sisak Iuliu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Dobre Ionel, prof. dr. ing. Hajdu Iosif. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. [309] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" din Timişoara. Facultatea de Mecanică. Bibliogr. f. 234-243. [7.00] lei. 621.315.55 043

DL: 2007/42874

TEZE DE DOCTORAT 409

1088 - SPORNIC, LUMINIŢA CLAUDIA. Contribuţii la optimizarea tratamentelor termomecanice din cadrul ciclului de sudare electrică prin presiune : teză de doctorat / ing. Luminiţa Claudia Spornic ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ioan Gheorghe Carţiş... - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. 139 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Timişoara. Facultatea de Mecanică. Bibliogr. f. 131-139. [4.00] lei. 621.791.7 621.78 043

DL: 2007/43109 1089 - ŞERBAN, IOAN. Contributions to the control of variable speed generators for renewable energy : ph. d. thesis / m. sc. el. eng. Ioan Şerban ; supervisor: prof. dr. ing. Ion Boldea... - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. 214, [28] p. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: University Politehnica of Timişoara. Faculty of Electrical Engineering. Conţine şi rezumat în limba română. Bibliogr. p. 213-214. [6.00] lei. 621.313.52 043

DL: 2007/42500 1090 - ŞORÂNDARU, CIPRIAN. Sistem de acţionare electrică reglabilă cu maşină sincronă cu poli proeminenţi şi comutaţie secvenţială : teză de doctorat / ing. Ciprian Şorândaru ; cond. şt.: prof. dr. ing. Gheorghe Atanasiu. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2006. 153 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" din Timişoara. Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică. Bibliogr. f. 141-147. [4.50] lei. 621.313.332:62-83 043

DL: 2007/42890

410 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1091 - TEODOR, VIRGIL GABRIEL. Contribuţii la elaborarea unei metode pentru profilarea sculelor care generează prin înfăşurare : teză de doctorat / drd.: ing. Virgil Gabriel Teodor ; cond. şt.: prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2005. 234 p. : graf., fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Facultatea de Mecanică. Catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini. Bibliogr. p. 153-165. [7.00] lei. 621.7.015:621.83:621.91 043

DL: 2007/42453 1092 - TIHAN, MIHNEA-ION. Contribuţii la optimizarea sistemelor de pompare a apei care utilizează convertoare C.C.-C.A. : teză de doctorat / ing. Mihnea-Ion Tihan ; cond. şt.: prof. dr. ing. Florin Ionescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. [158] f. : fig., graf., schem. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" din Bucureşti. Facultatea de Electrotehnică. Bibliogr. 7 f. [4.00] lei. 621.314.5:621.65 043

DL: 2007/42933 1093 - UNGUREANU, DELIA ELISABETA. Sisteme expert de conducere a proceselor industriale cu aplicaţii în centrale termoelectrice : teză de doctorat / ing. Delia Elisabeta Ungureanu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Francisc Sisak. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2006. 218 p. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Transilvania din Braşov. Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. Catedra de automatică. Conţine şi rezumatul tezei în lb. engleză. Bibliogr. p. 194-200. [6.50] lei. 004.891:621.311.22 043

DL: 2008/44086

TEZE DE DOCTORAT 411

1094 - URSARU, OVIDIU. Contribuţii privind analiza şi optimizarea convertoarelor electronice : teză de doctorat / Ovidiu Ursaru ; cond. şt.: prof. dr. ing. Mihai Lucanu. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. 247 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii. Bibliogr. f. 148-154. [7.50] lei. 621.314.5 043

DL: 2007/43153 1095 - VINTILĂ, GHEORGHE DAN. Studii şi cercetări privind interdependenţa semifabricat-tratament termic final la obţinerea inelelor de rulmenţi : teză de doctorat / ing. Gheorghe Dan Vintilă ; cond. şt.: prof. dr. ing. Alexandru Maniu. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2005. 176 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Transilvania" Braşov. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Catedra de Utilaj Tehnologic şi Ştiinţa Materialelor. Tit. şi în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 169-174. [5.50] lei. 621.822.81 043

DL: 2007/43104

412 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

622 Industria minieră

1096 - ANDRAŞ, ANDREI I. Studii privind perfecţionarea metodologiei de proiectare a echipamentelor pentru industria extractivă : teză de doctorat / doctorand: ing. Andrei I. Andraş ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ferenc Koronka. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2005. 194 p. : fig., il. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Petroşani. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică. Bibliogr. p. 188-192. [6.00] lei. 622.002.5:62.001.3 043

DL: 2007/42913 1097 - BARABÁS IMRE. Studii şi cercetări privind procesele gazodinamice generate de sonde corelate cu procesele de condiţionare a gazelor naturale extrase din zăcământ : teză de doctorat / doctorand: ing. Imre Barabás ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ion Creţu. - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2006. VI, 175 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei Naţionale. Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. f. 156-159. [5.50] lei. 622.279 533.6.011 043

DL: 2008/44068

TEZE DE DOCTORAT 413

1098 - BORDEANU, CONSTANTIN. Contribuţii privind perfecţionarea metodelor de exploatare pe cale solidă a sării geme de la Salina Slănic Prahova : teză de doctorat / autor: ing. Constantin Bordeanu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Dumitru Bădulescu. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2006. 145 f. : fig., il. color ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea din Petroşani - Facultatea de Mine. Catedra de Exploatări Miniere. Bibliogr. f. 142-145. [5.00] lei. 622.363.1(498 Slănic Prahova) 043

DL: 2007/42920 1099 - BRÂNCOVEANU, JUSTIN BOCEA. Cercetări privind îmbunătăţirea performanţelor sistemelor de frânare la maşinile de extracţie miniere : teză de doctorat = Researches concerning the improvement of the performances... / ing. Brâncoveanu Justin-Bocea ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Magyari Andrei. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2006. 213, [5] f. : fig. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Petroşani. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică. Bibliogr. f. 205-213. [6.00] lei. 62-592:622.232.4(498) 043

DL: 2008/44172

414 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1100 - CALOTĂ, EMIL. Cercetări asupra formării volumului de amestec la transportul succesiv prin conducte de lungime finită : teză de doctorat / doctorand: ing. Emil Calotă ; cond. şt.: prof. dr. doc. şt. Teodor Oroveanu, prof. dr. ing. Alexandru Soare. - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2006. 101 f. : fig. color, graf. ; 30 cm. + [75] f. pl. color. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor. Bibliogr. f. 95-100. [5.00] lei. 622.629.4 043

DL: 2008/44080 1101 - DOBÎRCIANU, SORIN. Cercetări privind utilizarea fluidelor de foraj limpezi la traversarea formaţiunilor productive : teză de doctorat / doctorand: ing. Sorin Dobîrcianu ; coord.: prof. dr. ing. Lazăr Avram. - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2005. 128 f. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. Catedra de Foraj - Extracţie. Fără cop. Bibliogr. f. 118-128. [4.00] lei. 622.243.13 043

DL: 2007/43234 1102 - DUMITRESCU, CONSTANTIN. Contribuţii privind fiabilitatea instalaţiilor pentru forajul hidrogeologic : teză de doctorat / drd.: ing. Dumitrescu Constantin ; cond. şt.: prof. dr. ing. Popovici Alexandru. - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2005. 340 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică. Catedra de Utilaj Petrolier şi Petrochimic. Bibliogr. f. 239-244. [10.00] lei. 539.4:622.24 043

DL: 2007/42804

TEZE DE DOCTORAT 415

1103 - DUMITRU, FELICIA. Studiul transformărilor de fază ale sulfurilor din haldele de steril din zona Baia Mare : consecinţe privind poluarea mediului înconjurător : teză de doctorat / drd. Dumitru Felicia ; cond. şt.: prof. dr. univ. Gheorghe C. Popescu. - Bucureşti : Universitatea Bucureşti, 2004. 159 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Bucureşti. Facultatea de Geologie şi Geofizică. Bibliogr. f. 150-159. [4.00] lei. 622.271.4:504.054(498 Baia Mare) 043

DL: 2007/42346 1104 - FĂRCĂŞANU, ANGELO ARCADIE. Contribuţii la perfecţionarea metodelor de proiectare a exploatării zăcămintelor din colectoare fisurate cu acvifer activi : teză de doctorat / doctorand: ing. Angelo Arcadie Fărcăşanu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Constantin G. Popa. - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2005. 142 f. : fig. color, graf. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Petrol Gaze" Ploieşti. Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. f. 131-134. [4.50] lei. 622.323 043

DL: 2007/43236 1105 - GHERGHE, GHEORGHE. Contribuţii privind stabilitatea dinamică a masturilor : teză de doctorat / doctorand: ing. Gheorghe Gherghe ; cond. şt.: prof. dr. ing. Nicolae Posea. - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2006. 175 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. Bibliogr. f. 173-175. [5.50] lei. 622.276.054 531.351 043

DL: 2008/44070

416 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1106 - GÎLCĂ, CORINA. Cercetări referitoare la dimensionarea pilierilor şi a portanţei lor în condiţiile geomecanice specifice zonei Valea Blaznei - Făget : teză de doctorat / doctorand: ing. Corina Gîlcă ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Mircea Georgescu. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2006. 140 p. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea din Petroşani. Bibliogr. p. 135-138. [4.00] lei. 622.273.2(498 Valea Blaznei- Făget) 043

DL: 2007/42914 1107 - ILIESCU, MONICA OANA. Agenţi de gelifiere a unor produse petroliere şi diferiţi solvenţi : teză de doctorat / doctorand: ing. Monica Oana Iliescu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Flavian Cuiban. - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2006. [6], 130 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti. Facultatea Tehnologia Petrolului şi Petrochimie. Catedra de chimie. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. p. 124-130. [4.00] lei. 544.773.43:622.276 043

DL: 2008/44069 1108 - ILOIU, MIRELA. Riscul în investiţiile din industria minieră : teză de doctorat / ing. ec. Mirela Iloiu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Iulian Ceauşu. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2005. [2], 227 f. : fig., schem. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea din Petroşani. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică. Bibliogr. f. 219-227. [8.00] lei. 658.152:622 043

DL: 2007/42561

TEZE DE DOCTORAT 417

1109 - IONESCU, GELU FLORIN. Cercetări privind reducerea cantităţii de apă extrasă din sondele de producţie : teză de doctorat / doctorand: ing. Gelu Florin Ionescu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ion Creţu. - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2006. [4] f., 137 p. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti. Bibliogr. p. 131-137. [4.00] lei. 622.276.32 043

DL: 2008/44067 1110 - IVANCU, ION. Analiza capacităţilor de producţie în carierele din zona Olteniei în condiţiile folosirii eficiente a dotărilor existente : teză de doctorat / ing. Ion Ivancu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Dumitru Fodor. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2006. 221, [72] p. : il., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea din Petroşani. facultatea de Mine. Bibliogr. p. 215-221. [6.00] lei. 622.271:622.332(498.2) 043

DL: 2008/44218 1111 - KOVÁCS ATTILA. Contribuţii la îmbunătăţirea susţinerilor mecanizate în funcţie de utilajele din complex şi de interacţiunea cu rocile înconjurătoare : teză de doctorat / ing. Kovacs Attila ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Koronka Ferenc. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2005. 245 p. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Petroşani. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică. Bibliogr. p. 193-201. [7.50] lei. 622.28:622.03(498) 043

DL: 2007/42904

418 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1112 - LAŢA, ILIE. Cercetări privind stabilirea capacităţii portante reziduale şi întocmirea programelor de mentenanţă pentru conductele de transport al gazelor naturale : teză de doctorat / doctorand: ing. Ilie Laţa ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Alecsandru Stan. - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2006. 208 p. : graf., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. Rezumatul tezei în lb. engleză. Bibliogr. p. 184-190. [6.00] lei. 539.4:621.643:622.324 043

DL: 2007/43247 1113 - PETRILEAN, DAN CODRUŢ. Cercetări privind îmbunătăţirea eficienţei producerii şi utilizării energiei pneumatice în industria minieră : teză de doctorat / ing. Petrilean Dan Codruţ ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Magyari Andrei. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2005. 160, [72] f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Universitatea din Petroşani. Facultatea de Inginerie Electrică şi Mecanică. Bibliogr. f. 154-160. [7.00] lei. 622.276.5 043

DL: 2007/42952 1114 - ŞELARU, CLAUDEL. Contribuţii la determinarea capacităţii de producţie anuală a minelor din partea vestică a Bazinului Văii Jiului : teză de doctorat / autor: ing. ec. Şelaru Claudel ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Bădulescu Dumitru. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2005. 155 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea din Petroşani. Facultatea de Mine. Bibliogr. f. 153-155. [5.00] lei. 622(498 Bazinil Văii Jiului) 043

DL: 2007/43251

TEZE DE DOCTORAT 419

1115 - TOMUŞ, ALECSANDRU VALENTIN. Soluţii tehnice pentru diminuarea efectelor generate de exploziile de gaze la exploatarea zăcămintelor de huilă din Valea Jiului : teză de doctorat / ing. Tomuş Alecsandru Valentin ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Bădulescu Dumitru. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2005. 249 p. : fig., graf., plan., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitaea din Petroşani. Bibliogr. f. 244-249. [7.50] lei. 614.83:622(498 Valea Jiului) 043

DL: 2007/43259 1116 - VOINOIU, NICOLAE. Studiul posibilităţilor de evaluare şi diminuare a factorilor de risc din subteran cu aplicaţii în cadrul metodelor de exploatare cu banc subminat : teză de doctorat = Study on the apportunities for assessing and... / ing. Voinoiu Nicolae ; coord. şt.: prof. univ. dr. ing. Matei Ion. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2006. 181, [6] f. : graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Petroşani. Facultatea de Mine. Bibliogr. 5 f. [6.00] lei. 622.272(498) 043

DL: 2008/44179

623 Tehnică militară

1117 - CIORNEI, DORU CONSTANTIN. Cercetări privind un model matematic destinat calculatoarelor balistice : teză elaborată în vederea obţinerii titlului ştiinţific de "doctor" în domeniul fundamental "Ştiinţe inginereşti" / lt. col. ing. Ciornei Doru-Constantin ; cond. şt.:g-ral maior(r) prof. univ. dr. ing. Florentin Moraru. - Bucureşti : Academia Tehnică Militară, 2005. 366 p. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Apărării Naţionale. Academia Tehnică Militară. Bibliogr. p. 295-300. [4.00] lei. 623.55.02 043

DL: 2007/42610

420 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1118 - DASCĂLU, VIOREL. Contribuţii la creşterea calităţii armamentului de artilerie : teză de doctorat / doctorand: ing. Viorel Dascălu ; coord. şt.: prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2006. 208 p., [5] f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Inginerie "Hermann Oberth". Bibliogr. p. 193-200. [6.00] lei. 623.4 043

DL: 2007/43027 1119 - DRAGOMIR, CĂTĂLIN. Contribuţii privind determinarea razei de viraj la autovehiculelor de teren 4x4 : teză elaborată în vederea obţinerii titlului de doctor în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, domeniul inginerie mecanică / maior ing. Cătălin Dragomir ; g-ral de brig.(r) prof. univ. dr. ing. Ioan Filip. - Bucureşti : Academia Tehnică Militară, 2006. 241 p. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: România. Ministerul Apărării Naţionale. Academia Tehnică Militară. Bibliogr. p. 233-241. [7.00] lei. 623.437.4:629.017.3 043

DL: 2007/42792 1120 - FLOAREŞ, DAN. Fortificaţiile Ţării Moldovei din secolele XIV - XVII : teză de doctorat / drd.: Dan Floareş ; cond. şt.: prof. univ. dr. Victor Spinei. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 344 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Istorie. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 320-332. [7.00] lei. 623.1(498.3)"13/16" 043

DL: 2007/42767

TEZE DE DOCTORAT 421

1121 - NEGRU, GHEORGHE-BRĂDUŢU. Contribuţii la studiul teoretic şi experimental al focoaselor de proximitate pentru proiectilele loviturilor de artilerie terestră : teză de doctorat / mr. ing. Gheorghe-Brăduţu Negru ; col. (r) prof. univ. dr. ing. Petre Bucur. - Bucureşti : Ministerul Apărării Naţionale, 2004. 175 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: România. Ministerul Apărării Naţionale. Academia Tehnică Militară. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 161-167. [5.00] lei. 623.45 531.55 043

DL: 2007/42373 1122 - VASILE, GEORGE CĂTĂLIN. Contribuţii la studiul sistemelor optoelectronice de urmărire : teză de doctorat / maior ing. George-Cătălin Vasile ; cond. şt.: g-ral de brig.(r) prof. univ. dr. ing. Emil Creţu. - Bucureşti : Academia Tehnică Militară, 2005. 172 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Apărării Naţionale. Academia Tehnică Militară. Bibliogr. f. 124-128. [4.00] lei. 681.7:621.38 623.4.021 537.533.3 043

DL: 2007/42611

422 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

624/627 Construcţii

1123 - BEICA, VASILICA. Îmbunătăţirea calităţii bitumurilor rutiere prin modificare cu polimeri : teză de doctorat / drd.: chim. Vasilica Beica ; cond. şt.: prof. dr. ing. Mihai Dimonie. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 164 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Chimie Industrială. Bibliogr. f. 154-159. [5.00] lei. 625.85:678 043

DL: 2007/43442 1124 - BUSUIOC, CRISTINA. Contribuţii la studiul sistemelor constructive de protecţie a faţadelor : teză pentru obţinerea titlului de doctor în Inginerie Civilă / arh. Cristina Busuioc ; cond. şt.: prof. dr. ing. Adrian Radu. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. 196, 128 f. : fig., il., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi. Facultatea de Construcţii. Bibliogr. f. 182-196. [10.00] lei. 624:692.233.2 043

DL: 2007/42581 1125 - CARA, PETRU. Contribuţii la studiul îmbunătăţirii confortului infrastructurii transporturilor urbane şi interurbane : teză de doctorat / ing. Petru Cara ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ion Costescu. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. 246 f. : fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica din Timişoara. Facultatea de Construcţii şi Arhitectură. Bibliogr. f. 231-241. [7.50] lei. 625.12:625.4+625.1 043

DL: 2007/42505

TEZE DE DOCTORAT 423

1126 - CERNEA, PETRE. Contribuţii la stabilitatea golurilor subterane excavate în roci stâncoase şi semistâncoase : teză de doctorat / ing. Petre Cernea ; îndr.: prof. univ. dr. ing. Dan Stematiu. - Bucureşti : Universitatea Tehnică de Construcţii, 2005. 89 p. : graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. p. 82-87. [4.00] lei. 624.035.4 624.121 043

DL: 2007/42433 1127 - CHISĂLIŢĂ,, GELU-ADRIAN.Contribuţii la dezvoltarea sistemelor expert utilizate în proiectarea şi analiza instalaţiilor pentru construcţii : teză de doctorat / ing. Gelu-Adrian Chisăliţă ; cond. şt.: prof. dr. ing. Gheorghe Badea. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. XIII, 236, [14] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii. Bibliogr. f. 184-192. [6.00] lei. 004.891:624 043

DL: 2007/43048 1128 - CIUREA, CORNEL. Aspecte ale interacţiunii construcţiilor hidrotehnice cu terenurile de fundare pământoase : teză de doctorat / ing. Ciurea Cornel ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Breabăn Virgil. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2005. 204 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Facultatea de Construcţii. Bibliogr. f. 164-169. [6.00] lei. 626/627:624.15 043

DL: 2007/43055

424 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1129 - DAMIAN, RADU. Studiu privind amplasarea construcţiilor inginereşti durabile pe terenuri de fundare dificile în zonele litorale : teză de doctorat / ing. Radu Damian ; cond. şt.: prof. dr. ing. Paulică Răileanu. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. 195 p., [4] f. pl. : graf., h., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii. Fără f. de tit. - Descrierea dupa cop. Bibliogr. 193-196. [6.00] lei. 624(498)(262.5) 043

DL: 2007/42717 1130 - DÓSA ADAM. Cercetări privind mărirea performanţelor algoritmilor de calcul în mecanica structurilor : teză de doctorat / ing. Dósa Adam ; cond. şt.: prof. dr. ing. Atanasie Talpoşi. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2005. 155 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Transilvania" din Braşov. Facultatea de Construcţii. Catedra Construcţii. Bibliogr. f. 150-155. [4.00] lei. 624.04 043

DL: 2007/42606 1131 - DUMITRAŞ, ROXANA. Cercetări privind impactul asupra mediului al unor lacuri din acumulări complexe : teză de doctorat / ing. Dumitraş (Bolba) T. Roxana ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ion Giurma. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. 178, [7] f. : h., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi. Facultatea de Hidrotehică. Fară f. de tit. - Descrierea dupa cop. Bibliogr. f. 176-177. [5.50] lei. 627.81:504(498) 043

DL: 2007/42718

TEZE DE DOCTORAT 425

1132 - FARCAŞ, VASILE-STELIAN. Reabilitarea fundaţiilor construcţiilor social-culturale şi industriale : teză de doctorat / ing. Vasile-Stelian Farcaş ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ioan Pop. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. 163, [20] f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 162-163. [6.00] lei. 624.15 043

DL: 2007/43047 1133 - JIVAN, NICOLAE DORU. Optimizarea sistemelor hidraulice regionale de tratare, transport şi distribuţie a apei : teză de doctorat / autor: ing. Nicolae Doru Jivan ; cond. şt.: prof. dr. ing. Dan Niculae Robescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 132 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" din Bucureşti. Facultatea Energetică. Bibliogr. f. 129-132. [5.00] lei. 627.11 043

DL: 2007/42936 1134 - KHALED M. M. BAHLOUL. Contributions to the study of foundation on soft clay in the North of Nile Delta : teză de doctorat / by Khaled M. M. Bahloul ; scientific supervisor : prof. dr. ing. Iacint Manoliu... - Bucureşti : Universitatea Tehnică de Construcţii, 2005. A-Y, 223, [5] p. : graf., h., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Technical University of civil. Engineering Bucharest. Bibliogr. 9 p. [6.50] lei. 624.15(621) 043

DL: 2007/42456

426 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1135 - KÖBER, HELMUTH. Contribuţii privind alcătuirea şi calculul structurilor metalice multietajate în cadre contravântuite excentric : teză de doctorat / ing. Helmuth Köber ; cond. şt.: prof. dr. ing. Nicolae Pătrâniche. - Bucureşti : Universitatea Tehnică de Construcţii, 2005. II, 189 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. Bibliogr. f. 186-189. [6.00] lei. 624.07:624.014 624.042.7 043

DL: 2007/42598 1136 - MIHAIL, BOGDAN. Efectul imperfecţiunilor în execuţie asupra răspunsului seismic al structurilor reticulare, etajate din beton armat : teză de doctorat / ing. Bogdan Mihail ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Vasile Hobjilă, prof. univ. dr. ing. Ioan Ciongradi. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. 282 f. : fig., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi. Facultatea de Construcţii. Catedra de Mecanică Construcţiilor. Bibliogr. f. 224-228. [8.00] lei. 624.042.7:624.07:624.012.45 043

DL: 2007/42881

TEZE DE DOCTORAT 427

1137 - MIREA, MONICA. Contribuţii la studiul capacităţii portante a unor fundaţii prefabricate executate în gropi ştanţate : teză de doctorat / [drd.] ing. Monica Mirea ; cond. şt.: prof. dr. ing. Virgil Haida. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. [7], 218 f. : il., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Politehnica" Timişoara. Bibliogr. f. 210-218. [7.00] lei. 624.15 624.131 043

DL: 2007/42495 1138 - NAŞ, SANDA MARIOARA. Contribuţii la realizarea unei metodologii de stabilire a strategiei de întreţinere a reţelei de drumuri urbane : teză de doctorat / ing. Sanda Marioara Naş ; cond. şt.: prof. dr. ing. Mihai Iliescu. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. 169 p. : fig., graf., tab., plan. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii. Texte şi în lb. engleză. Bibliogr. p. 157-163. [5.00] lei. 625.712 043

DL: 2007/42473

428 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1139 - NICOLAU, ŞTEFAN. Contribuţii privind utilizarea resurselor de apă subterană ca sursă de apă alternativă pentru irigaţii şi dezvoltare rurală în zona sistemelor de irigaţii din Câmpia Română : teză de doctorat / ing. Ştefan Nicolau ; cond. şt.: prof. dr. doc. ing. Valeriu Blidaru. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2004. VI, 331 f. : fig., graf., h., plan. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de Hidrotehnică. Bibliogr. f. 323-331. [9.50] lei. 626.81/.84(Câmpia Română):556.3 043

DL: 2007/42085 1140 - POPESCU-UNGUREANU, CRISTIANA-GABRIELA. Contribuţii privind tehnologiile şi sistemele mobile de sablare în construcţii : teză de doctorat / ing. prof. grd. I Cristiana-Gabriela Popescu-Ungureanu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ioan Bărdescu. - Bucureşti : Universitatea Tehnică de Construcţii, 2005. 213 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. Facultatea de Utilaj Tehnologic. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 206-209. [6.50] lei. 624.002.5:621.547 043

DL: 2007/42600 1141 - POŞTOACĂ, STELIAN. Contribuţii la stabilirea stărilor de eforturi şi de deformaţii ale reperelor aparatelor de cale : teză de doctorat / şef lucr. ing. Steliam Poştoacă ; cond. şt.: prof. dr. ing. Constantin Radu. - Bucureşti : Universitatea Tehnică de Construcţii, 2005. 263 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. p. 257-263. [8.00] lei. 625.1 043

DL: 2007/42593

TEZE DE DOCTORAT 429

1142 - SAFTIUC, CODRIN VALENTIN. Contribuţii privind utilizarea materialelor compozite la consolidarea construcţiilor industriale : teză de doctorat / ing. Codrin-Valentin Saftiuc ; cond. şt.: prof. dr. ing. Nicolae Ţăranu. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. 172 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii. Bibliogr. f. 152-172. [5.00] lei. 62.002.3:624.059.3 043

DL: 2007/42719 1143 - SCHNEIDER, GABRIELA. Principii de expertizare şi metode de reabilitare a structurilor metalice : teză de doctorat / ing. Gabriela Schneider ; cond. şt.: prof. dr. ing. Nicolae Pătrîniche. - Bucureşti : Universitatea Tehnică de Construcţii, 2005. [228] f. : graf., il., schem., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. Catedra de Construcţii Metalice. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. 4 f. [6.00] lei. 624.059:624.07:624.014 043

DL: 2007/42450

430 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1144 - SIDORENCO, ELENA. Contribuţii la definirea şi implementarea legilor constitutive ale materialelor în analiza numerică neliniară a structurilor : teză de doctorat / drd.: ing. Elena Sidorenco ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Mircea Ieremia. - Bucureşti : Universitatea Tehnică de Construcţii, 2005. 2 vol. (179 ; 116 f.) : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. Catedra de Rezistenţa Materialelor. Vol. 2. Anexe : Fundamente de analiză. Bibliogr. f. 180-200. [9.50] lei (T+A). 624.07:624.012.4 519.6:624.012.4+539.4 043

DL: 2007/42596 1145 - SONEA, IOAN. Comportarea adăposturilor subterane la hazardul natural şi tehnologic inclusiv interacţiunea teren structură : teză de doctorat / ing. Ioan Sonea ; cond. şt.: prof. Ramiro Sofronie. - Bucureşti : Universitatea Tehnică de Construcţii, 2006. 213 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 198-206. Index. [6.50] lei. 624.035.4 043

DL: 2007/42432

TEZE DE DOCTORAT 431

1146 - STAŞCO, MIHAI. Contribuţii la studiul reologic al lianţilor bituminoşi şi mixturilor asfaltice : teză de doctorat / ing. Mihai Staşco ; cond. şt.: prof. univ. cons. dr. ing. Horia Gh. Zarojanu. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. 127, 22 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică " Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de Construcţii. Bibliogr. f. 123-127. [4.00] lei. 532.135:625.85+691.16 043

DL: 2007/42578 1147 - TUAS, MIRCEA. Cercetări privind comportarea lucrărilor hidrotehnice executate pe formaţiunile torenţiale din judeţul Vâlcea : teză de doctorat / ing. Tuas Mircea ; cond. şt.: prof. univ. asoc. dr. ing. Gheorghe Mihaiu... - Bucureşti : Universitatea Tehnică de Construcţii, 2005. 226 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. Facultatea de Hidrotehnică. Bibliogr. f. 223-226. [6.50] lei. 627.5(498-35 Vâlcea)

DL: 2007/42601

628 Tehnică sanitară. Tehnica iluminatului

1148 - BODOR KATALIN. Contribuţii la îmbunătăţirea indicatorilor de calitate ai apei potabile cu ajutorul unor reactivi şi tehnologii noi : teză de doctorat / ing. Katalin Bodor ; cond. şt.: prof. dr. ing. Delia Perju. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. [4], 199 f. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Politehnica" Timişoara. Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului. Catedra Inginerie Chimică. Bibliogr. f. 194-199. [7.00] lei. 628.161.3 043

DL: 2007/41601

432 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1149 - CHIRILĂ, PAUL. Contribuţii privind tehnica iluminatului arhitectural : teză de doctorat / doctorand ing. Paul Chirilă ; cond. şt.: prof. dr. ing. Dr.H.C. Lorin Cantemir... - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. 176 f. : il. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de Electrotehnică. Bibliogr. f. 176. [5.00] lei. 628.9 043

DL: 2007/42579 1150 - FLORESCU, CONSTANTIN. Contribuţii la studiul proceselor de limpezire prin utilizarea filtrelor rapide cu straturi multiple : teză de doctorat / ing. Constantin Florescu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ion Mirel. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. 196, [31] f. pl. : il. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica din Timişoara. Facultatea de Hidrotehnică. Bibliogr. f. 182-196. [6.00] lei. 628.16.067.1 043

DL: 2007/42502 1151 - MANEA, FLORICA. Elaborarea, caracterizarea şi aplicarea unor sisteme de tip amperometric în vederea detecţiei directe a încărcării organice din ape reziduale : teză de doctorat / ing. Florica Manea ; cond. şt.: prof. dr. ing. Adrian Chiriac, prof. dr. Joop Schoonman. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2004. 201 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu; Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie. Bibliogr. f. 186-201. [7.00] lei. 681.586 628.3 043

DL: 2007/42184

TEZE DE DOCTORAT 433

1152 - MIHALY-COZMUŢĂ, LEONARD. Studii fizico-chimice în epurarea apelor reziduale din industria minieră cu recuperarea unor elemente utile : teză de doctorat / ing. Mihaly Cozmuţă Leonard Gigel ; cond. şt.: prof. dr. ing. Teodor Vişan. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 212 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnică din Bucureşti. Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor. Bibliogr. f. 179-189. [6.00] lei. 628.35:622 043

DL: 2007/43175 1153 - MIOC, CONSTANTIN DINU. Contribuţii la studiul proceselor hidrodinamice din instalaţiile de epurare : teză de doctorat / ing. Constantin Dinu Mioc ; cond. şt.: prof. dr. ing. Dan Niculae Robescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. VI, 119 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Energetică. Bibliogr. f. 115-119. [4.00] lei. 628.35 532.51 043

DL: 2007/43125 1154 - POPESCU, DANIELA CORNELIA. Contribuţii la studiul proceselor de fermentare anaerobă în vederea obţinerii de biogaz : teză de doctorat / ing. Popescu A. Daniela Cornelia ; cond. şt.: prof. dr. ing. Mirel Ion. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. 167 f. : fig. color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" din Timişoara. Facultatea de Hidrotehnică. Bibliogr. f. 154-167. [5.00] lei. 628.316.098.4 043

DL: 2007/43162

434 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1155 - RADA, ELENA CRISTINA. Municipal solid waste bio-drying before energy generation : doctoral thesis / Elena Cristina Rada ; [supervisor: Marco Ragazzi, Valeriu Panaitescu]. - Bucureşt : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. XVI, 206 f. : fig. şi graf. color, schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Politehnica University-Romania. Power Engineering Faculty ; University of Trento-Italy. Department of Civil and Environmental Engineering. Bibliogr. f. 202-206. [7.00] lei. 628.477:620.9 043

DL: 2007/42930 1156 - SCARLAT, NICOLAE. Modelarea fizică şi matematică a formării noxelor la focarele cu arderea în strat fluidizat recirculat : teză de doctorat / drd.: ing. Nicolae Scarlat ; cond. şt.: prof. dr. ing. Constantin Neaga. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 239 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea Inginerie Mecanică. Catedra Echipament Termomecanic Clasic şi Nuclear. Bibliogr. f. 233-239. [7.00] lei. 628.512:662.613.5:661.982+661.22 043

DL: 2007/43476 1157 - TOMA, ION. Contribuţii la optimizarea funcţională şi energetică a sistemelor de distribuţie a apei : teză de doctorat / ing. Toma Ion ; cond. şt.: prof. dr. ing. Theodor Mateescu. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2005. 165 f. : fig. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universityatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii. Bibliogr. f. 159-165. [5.00] lei. 628.1/.2 043

DL: 2007/42580

TEZE DE DOCTORAT 435

629 Tehnica mijloacelor de transport

1158 - AMORĂRIŢEI, MIHAELA. Contribuţii privind hidrodinamica elicei în regim nestaţionar cu aplicaţii la propulsoarele azimutale şi elice cu ax înclinat : teză de doctorat / ing. Mihaela Amorăriţei ; cond. şt.: prof. dr. ing. Valeriu Ceangă. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2005. [4], 196 f.: fig. în parte color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Nave. Bibliogr. f. 190-196. [6.00] lei. 532.5:629.5.035.8 043

DL: 2007/42472 1159 - ARIF, MAMMADOV. Noul motor electric de curent alternativ pentru tracţiunea feroviară : teză de doctorat / autor: Mammadov Arif ; cond. şt.: prof. dr. ing. Neculai Galan.. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. [166] p. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" din Bucureşti. Facultatea de Inginerie Electrică. Catedra Maşini, Materiale şi Acţionări Electrice. Bibliogr. 5 f. [5.00] lei. 621.313.3:629.4 043

DL: 2007/42931

436 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1160 - CIUPE, VALENTIN. Contribuţii la optimizarea constructivă şi funcţională a sistemelor de frânare asistată tip ABS : teză de doctorat / elab. de ing. Valentin Ciupe ; cond. şt.: prof. dr. ing. Octavian Gligor. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. 155 f. : fig., graf., schem., tab. ; 30 cm. + 1 CD-ROM. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" din Timişoara. Facultatea de Mecanică. Departamentul de Mecatronică. Bibliogr. f. 141-145. [10.00] lei. 62-592 629.3.017.5 043

DL: 2007/42893 1161 - DIN, ELENA LUMINIŢA. Comportement à la corrosion des alliages d'aluminium utilisés dans l'industrie automobile pour la fabrication de radiateur de chauffage : these de doctorat / Elena Luminiţa Din (Ştirbu) ; [cond. şt.]: prof. Marioara Abrudeanu, prof. Jean Pierre Millet. - Piteşti : Universitatea din Piteşti, 2005. [6], 193 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Piteşti, INSA Lyon. Bibliogr. f. 181-189. [5.50] lei. 620.197:669.71+629.33 043

DL: 2007/43103 1162 - DINCĂ, LIVIU. Simularea numerică a echipamentelor hidropneumatice de aviaţie : teză de doctorat / drd.: ş. l. ing. Liviu Dincă ; cond. şt.: prof. dr. ing. Stelian Găletuşe. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. VIII, 219 p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Inginerie Aerospaţială. Bibliogr. p. 215-219. [6.50] lei. 004.942:629.7.05:681.523.4+681.523.5 043

DL: 2007/43437

TEZE DE DOCTORAT 437

1163 - DUCA, ALEXANDRU. Contribuţii la studiul procesului de alunecare între pneu şi sol la automobile : teză de doctorat : elaborată în vederea obţinerii titlului de doctor în domeniul fundamental "Ştiinţe inginereşti", domeniul "Inginerie mecanică" / ing. Alexandru Duca ; cond. şt.: gl. bg.(r) prof. univ. dr. ing. Ioan Filip. - Bucureşti : Ministerul Apărării Naţionale, 2004. 235 p. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: România. Ministerul Apărării Naţionale. Academia Tehnică Militară. Texte şi în lb. engleză. Bibliogr. p. 215-226. [7.00] lei. 629.331.027.514:531.43 043

DL: 2007/42383 1164 - HUMINIC, TRAIAN ANGEL. Studiul interacţiunii aerodinamice automobil - cale de rulare : teză de doctorat / autor: ing. Traian Angel Huminic ; cond. şt.: Anghel Chiru. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2005. 168 p. : il., portr., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Transilvania" Braşov. Facultatea de Inginerie Mecanică. Catedra de Autovehicule şi Motoare. Conţine f. de titlu şi în lb. engleză. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. p. 155-158. [3.00] lei. 629.33 043

DL: 2007/42625 1165 - ILIESCU, IRINA. Studiul fenomenelor termice specifice aparaturii de bord de aviaţie : teză de doctorat / ing. av. Irina Iliescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing Ştefan Sterie. - Bucureşti : Academia Tehnică Militară, 2006. 179 f. : fig. color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Apărării Naţionale. Academia Tehnică Militară. Bibliogr. f. 174-178. [5.50] lei. 629.7.07 043

DL: 2008/44062

438 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1166 - KAHU, GELU. Cercetare conceptuală privind extinderea integrabilităţii informatice a fazelor ciclului de viaţă al navelor : teză de doctorat / drd. Gelu Kahu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2005. 337, [65] f. : schem., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 311-337. [8.00] lei. 004:629.5 043

DL: 2007/43139 1167 - MARALOI, CONSTANTIN. Contribuţii la optimizarea sistemului de vele al navelor : (teză de doctorat) / Constantin Maraloi ; cond. şt.: acad. Radu P. Voinea. - Bucureşti : Academia Română, 2005. 207 p. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia Română. Institutul de Mecanica Solidelor. Bibliogr. p. 191-200. [6.00] lei. 629.5 043

DL: 2007/42483 1168 - MIHAI, CONSTANTIN LIVIU GH. Studiul teoretic şi experimental al menţinerii fiabilităţii autovehiculelor, prin aplicarea unor tehnologii de protecţie anticorozivă, în vederea creşterii capacităţilor funcţionale în timpul îndeplinirii misiunilor : teză de doctorat / ing. Mihai Gh. Constantin-Liviu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Tiberiu Nagy. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2006. 204 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Transilvania Braşov. Facultatea de Inginerie Mecanică. Bibliogr. f. 177-182. [6.00] lei. 620.197:629.3 043

DL: 2008/44084

TEZE DE DOCTORAT 439

1169 - MIRCEA, IULIAN ION. Asupra unor probleme cu privire la dinamica valurilor generate de navă : teză de doctorat / drd.: ing. Iulian Ion Mircea ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Dumitru Ioan Arsenie. - Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 2005. VI, 200 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Facultatea de Construcţii. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 189-197. [6.00] lei. 532.59:629.5 551.465.11:629.5 043

DL: 2007/43046 1170 - NĂSTASE, RĂZVAN VICTOR. Contribuţii la cercetările teoretice şi experimentale asupra stabilităţii laterale a vehiculelor în viraj şi la depăşiri : teză de doctorat / ing. Răzvan-Victor Năstase ; cond. şt.: prof. dr. ing. Stelian Năstăsoiu. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2006. 262 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Transilvania din Braşov. Facultatea de Inginerie Mecanică. Bibliogr. f. 260-262. [8.00] lei. 629.3.017.2 043

DL: 2008/44089

440 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1171 - NEGRILĂ, RADU-IULIAN. Studiul influenţei factorilor de exploatare asupra fiabilităţii autovehiculelor în vederea optimizării activităţii de mentenanţă : teză de doctorat / ing. Iulian Radu Negrilă ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Tiberiu Nagy. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2005. 313 p. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Transilvania" din Braşov. Facultatea de Inginerie Mecanică. Catedra de autovehicule şi motoare. Bibliogr. p. 303-310. [9.00] lei. 658.58:629.33 539.4:629.33 043

DL: 2007/42378 1172 - ONCICA, VALENTIN. Contribuţii la studiul dinamicii structurilor navale sub acţiunea instalaţiilor de propulsie : teză de doctorat / drd.: ing. Valentin Oncica ; cond. şt.: acad. Radu P. Voinea. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 155, [7] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 150-155. [5.00] lei. 629.5.03 531.3:629.5 043

DL: 2007/43439 1173 - SIMNICEANU, LORETA. Aplicaţii ale teoriei sistemelor dinamice în dinamica automobilelor : teză de doctorat / ing. Loreta Simniceanu ; cond. şt.: acad. Radu P. Voinea, prof. dr. ing. Mihai Buculei. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 167, XXI, [18] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice. Catedra Mecanică. Bibliogr. f. 159-167. [6.00] lei. 629.33:531.3 043

DL: 2007/43477

TEZE DE DOCTORAT 441

1174 - TOMESCU, CRENGUŢA. Managementul sistemelor antipoluante din construcţia automobilelor : teză de doctorat / candidat: as. univ. drd. ing. Crenguţa Ileana Tomescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Oprean. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2005. 218 f. : graf., fig, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu. Facultatea de Inginerie "Herman Oberth". Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 212-217. [6.00] lei. 65.012.4:629.33 504.064 043

DL: 2007/42802

63 Agricultură

1175 - ARBAGIC, MIHAI. Cercetări privind managementul unităţilor agroindustriale din zona agricolă a Bărăganului : teză de doctorat / drd. Arbagic Mihai Mugurel ; cond. şt.: prof. univ. dr. Drăghici Manea. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 257 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agricultură. Bibliogr. 254-257. [7.00] lei. 65.012.4:63(498 Bărăgan)+664(498 Bărăgan) 043

DL: 2007/43086

442 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1176 - POPA, CONSTANTIN. Studii privind dezvoltarea agroturismului şi a managementului acestuia în zona montană a judeţului Bacău = Studies regarding the development and management of agrotourism in the mountainous area of Bacău county : teză de doctorat / ing. Constantin Popa ; cond. şt.: prof. dr. Ion-Valeriu Ciurea. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2005. 326 f. : il. color, h., tab. ; 30 cm. Text în lb. română. Rez. în lb. engleză. Tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 316-326. [9.50] lei. 63:796.5(498-35 Bacău)(23) 043

DL: 2007/43228 1177 - RUSU, MARIA. Structuri ale proprietăţii şi producţiei agricole din Republica Moldova în perioada 1920 - 2000 şi posibilităţi de rentabilizare a lor : teză de doctorat / ing. Maria Rusu ; cond. şt.: prof. cons. dr. Nicolae Vasilescu. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2004. 203 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Agricultură. Bibliogr. f. 194-203. [5.00] lei. 63(478)"1900/2000" 043

DL: 2007/42320

TEZE DE DOCTORAT 443

1178 - SORLESCU, MARIANA. Dezvoltarea agriculturii româneşti în perspectiva integrării în Uniunea Europeană : teză de doctorat / drd.: Mariana Sorlescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Eugen Prahoveanu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 281 f. : graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Economie Generală. Bibliogr. f. 260-268. [8.50] lei. 63(498+4)"1989/..." 043

DL: 2007/42751

630 Silvicultură

1179 - CHIRA, DĂNUŢ. Cercetări privind acţiunea principalelor ciuperci lignicole în arboretele de fag şi răşinoase : teză de doctorat / ing. Danuţ Chira ; cond. şt.: prof. dr. ing. Olimpia Marcu. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2004. 211, [23] f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Transilvania Braşov. Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere. Bibliogr. 10 f. [7.00] lei. 632.4:630*811.031.632.2 632.4:630*81.032.3/.4 043

DL: 2007/42381

444 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1180 - SMIT, ILDICO. Contribuţii privind fundamentarea amenajării pădurilor de recreare limitrofe municipiului Oradea : teză de doctorat / ing. Smit Ildico ; cond. şt.: prof. dr. ing. Filofteia Negruţiu. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2005. 195 f. : h., il., tab. în parte color ; 31 cm. Antetitlu: Universitatea "Transilvania" Braşov. Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere. Bibliogr. f. 188-192. [6.00] lei. 630*27(498 Oradea) 043

DL: 2007/43285 1181 - ŞTREMPEL, IOAN. Determinarea echilibrului cerere-ofertă de produse lemnoase în regiunea Maramureş : teză de doctorat / drd.: ing. Ioan Ştrempel ; cond. şt.: prof. emerit dr. ing. Ioan Milescu... - Suceava : Universitatea "Ştefan cel Mare", 2006. 163 p. : graf., tab. ; 31 cm. Antetitlu: Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava. Facultatea de Silvicultură. Bibliogr. p. 160-163. [4.00] lei. 630*83(498.41) 339.13:630*83(498.41) 043

DL: 2007/43284

TEZE DE DOCTORAT 445

1182 - VOROVENCII, IOSIF. Cercetări privind posibilităţile de utilizare a imaginilor satelitare în lucrările de amenajarea pădurilor : teză de doctorat / ing. Iosif Vorovencii ; cond. şt.: prof. dr. ing. Nicolae Bos... - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2005. 306 f. : graf., h., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Transilvania" din Braşov. Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere. Rez. în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 282-294. [9.00] lei. 629.783:004:630*6 043

DL: 2007/42376

631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură

1183 - ANDRU, MONICA. Influenţa tehnologiei No- Till asupra evoluţiei bolilor şi dăunătorillor din culturile de grâu şi porumb : teză de doctorat / ing. Monica Andru ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Pălăgeşiu. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2004. 231 f. : tab., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Bibliogr. f. 224-231. [6.00] lei. 632.9:633.15(498-15) 043

DL: 2007/42075

446 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1184 - ANTON, PETRA. Cercetări asupra biologiei unor soiuri de grâu de toamnă în condiţiile zonei de vest a Câmpiei Române : teză pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în agronomie / ing. Anton Petra ; cond. şt.: prof. dr. doc. şt. Gheorghe Bîlteanu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 209 f. : il. color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agricultură. Bibliogr. f. 200-209. [6.00] lei. 633.11"323"(498 Câmpia Română) 043

DL: 2007/43223 1185 - BARBU, VASILICA. Metode biotehnologice de diversificare a produselor din grâu germinat : teză de doctorat / doctorand: biolog Vasilica Barbu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Constantin Moraru. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2005. 254 f. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor. Bibliogr. p. 219-236. [7.50] lei. 57:62:633.11 043

DL: 2007/42464 1186 - BASAM HALABI KANINI. Management and production administration at the poultry breeding farm zohar from Israel : teză de doctorat / candidate: Basam Halabi Kanini ; scientific coord.: prof. dr. Emilian Merce. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2005. 176 f. : fig., graf., h., tab. ; 30 cm. Antetitlu: University of Agriculture Science and Veterinary Medicine. Faculty of Agriculture. Bibliogr. f. 164-170. [5.50] lei. 631.115.1(569.4):636.5 043

DL: 2007/43241

TEZE DE DOCTORAT 447

1187 - BĂRBUCEANU, DANIELA. Cercetări asupra complexelor parazitoide ale moliilor viţei de vie, Lobesia botrana (Den & Schiff), Sparganothis pilleriana (Den & Schiff) şi Eupoecilia ambiguella (Hubn), (Lepidoptera) şi a rolului lor în limitarea populaţiilor moliilor, în unele podgorii din sudul ţării : teză de doctorat / drd.: lect. univ. Daniela Barbuceanu ; cond. şt.: prof. univ. dr. I. Andriescu. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. [11], 299 f. : graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Biologie. Bibliogr. f. 283-299. [6.00] lei. 632.9:632.7:634.8(498) 595.78 043

DL: 2007/42192 1188 - BERBECEA, ADINA-ANCA. Studii asupra procesului de obţinere al îngrăşămintelor complexe pe bază de fosfaţi de amoniu cu microelemente : teză de doctorat / ing. Berbecea Adina-Anca ; cond. şt.: prof. dr. ing. Aurel Iovi. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. [3], 188 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Timişoara. Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului. Bibliogr. f. 183-188. [5.50] lei. 631.85 043

DL: 2007/43107

448 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1189 - BERDEI, SĂNDEL. Cercetări privind influenţa subasigurării cu apă şi a fertilizării organo-minerale asupra producţiei şi calităţii la culturile de porumb pentru boabe şi soia în sistemul de irigaţii Bilieşti-Slobozia-Ciorăşti : teză de doctorat / ing. Berdei Săndel ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ionel Jinga. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 246 f. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agricultură. Bibliogr. f. 229-246. [6.00] lei. 631.67:633.15+636.655 626.81/.84(498 Bilieşti-Slobozia-Ciorăşti) 043

DL: 2007/43087 1190 - BERNARDIS, ROBERTO RENATO. Contribuţii privind biologia, ecologia şi combaterea integrată a principalilor dăunatori din culturile de trandafir : teză de doctorat / ing. Bernardis Roberto Renato ; cond. şt.: prof. dr. Filipescu Constantin. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2004. 339 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Horticultură. F. de tit., tablă de materii, rez. şi în lb. franceză. Bibliogr. f. 325-340. [7.00] lei. 632:635.9:582.734.4 043

DL: 2007/42314

TEZE DE DOCTORAT 449

1191 - BÎRDA, EVA. Cercetări privind comportarea ecologică a unor soiuri de cais în bazinul pomicol Oradea : teză de doctorat / ing. Bîrda (Bucurean) Eva ; coord. şt.: prof. univ. dr. ing. Drăgănescu Emil. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. 206 [8] f. : fig., graf., il. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara. Facultatea de Horticultură. Rez. în lb. engleză. Tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 199-206. [6.00] lei. 631.95:634.21(498-35 Bihor) 043

DL: 2007/43731 1192 - BLIDARIU, AURELIA. Cercetări asupra germoplasmei de nuc din Banat cu privire specială la fenologie, productivitate şi calitatea fructelor : teză de doctorat / ing. Blidariu Aurelia ; cond. şt.: prof. univ. dr. Drăgănescu Emil. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. XIV, 175 f. : foto. aplic., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 164-175. [5.00] lei. 634.51(498.5) 631.52:634.51(498.5) 551.506.8:634.51(498.5) 043

DL: 2007/43282

450 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1193 - BORUZ, SORIN. Cercetări privind dinamica şi energetica agregatelor cu freze cu ax vertical utilizate la prelucrarea solului pe rânduri de pomi : teză de doctorat / ing. Sorin-Petruţ Boruz ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Simion Popescu. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2005. 194, [20] f. : fig., graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Transilvania" din Braşov. Facultatea de Inginerie Mecanică. Tablă de materii şi în lb. engleză. Rez. în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 188-194. [6.00] lei. 631.313(043)

DL: 2007/40660 1194 - BRAD, IOAN. Ferma privat-familială germană : un model pentru dezvoltarea fermelor din România : teză de doctorat / ing. Brad Ioan ; cond. şt.: prof. univ. dr. Liviu Sâmbotin... - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. 259 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Management Agricol. Bibliogr. f. 254-259. [8.00] lei. 631.115.11(430+498) 043

DL: 2007/43668

TEZE DE DOCTORAT 451

1195 - BRĂDUCEANU, MARIANA DIANA. Favorabilitatea resurselor ecologice ale podgoriei Murfatlar asupra maturării unor soiuri de viţă de vie care asigură vinuri D.O.C. şi D.O.C.C. : teză de doctorat / drd.: ing. Mariana Diana Brăduceanu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Olteanu. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2006. 185 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Horticultură. Bibliogr. f. 175-185. [5.50] lei. 634.8.047(498 Murfatlar) 043

DL: 2007/43337 1196 - BREZEANU, CREOLA. Cercetări privind modificările fiziologice şi biochimice din plantele de Cucumis Melo în timpul creşterii şi dezvoltării : teză de doctorat / drd.: ing. Creola Ambăruş (Brezeanu) ; cond. şt.: prof. univ. dr. Nicolae Dorobanţu, prof. univ. dr. Ioan Burzo. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. [4], 296 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Horticultură. Bibliogr. f. 284-296. [7.00] lei. 635.611(498) 043

DL: 2007/43084

452 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1197 - BUDICĂ, CORNELIU-ALBERTO. Cercetări privind organizarea pieţei legumelor în zona de aprovizionare a capitalei : teză de doctorat / drd.: ing. Budică Corneliu-Alberto ; coord. şt.: prof. univ. dr. Alecu Ioan Niculae. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 230 f. : h., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti. Bibliogr. f. 213-217. [6.00] lei. 658.7:635.1/.8(498 Buc.) 043

DL: 2007/43393 1198 - BURTEA, MARIANA CARMEN. Modificarea unor parametri chimici ai solurilor sărăturate din zona Gulianca - Olăneasca în procesul de ameliorare a acestora : teză de doctorat / drd.: şef lucr. ing. Burtea Mariana Carmen ; cond. şt.: prof. dr. Oanea Nicolai. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. [3], 120, [28] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agricultură. Bibliogr. f. 116-120. [4.00] lei. 631.413.3(498 Gulianca-Olăneasca) 043

DL: 2007/42791 1199 - CARIGOIU, VIOLETA. Factori limitativi ai capacităţii de producţie a soiurilor judeţului Gorj : teză de doctorat / doctorand: ing. Carigoiu Violeta ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Mihail Dumitru. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 249 f. : h., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 240-249. [7.50] lei. 631.6(498-35 Gorj) 043

DL: 2007/43224

TEZE DE DOCTORAT 453

1200 - CĂLIN, VALENTINA V. Cercetări privind evoluţia formelor de exploataţii agricole şi rezultatele economico-financiare ale acestora în judeţul Buzău : teză de doctorat / drd.: ing. Călin V. Valentina ; cond. şt.: prof. univ. dr. Oancea Margareta. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 222 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală. Bibliogr. f. 219-222. [6.50] lei. 631.11(498-35 Buzău) 043

DL: 2007/43787 1201 - CĂRBUNAR, MIHAI. Contribuţii la studiul mulcirii solului şi irigării prin picurare la cultura tomatelor în solarii, acoperite cu folii de lungă durată : teză de doctorat / ing. Mihai Cărbunar ; cond. şt.: prof. dr. Dumitru Indrea. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2005. 171 f. : fig. şi graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Facultatea de Horticultură. Tit. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 166-171. [5.50] lei. 631.67 631.544:635.64 043

DL: 2007/43339

454 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1202 - CÎLEA, ION. Cercetări privind comportarea culturii de triticale în condiţiile ecologice din zona subcarpatică Vâlcea : teză de doctorat / doctorand: ing. Ion Cîlea ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Sin. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. [3], 177 f. : graf., h., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 171-177. [5.50] lei. 633.11(498-35 Vâlcea):631.95 043

DL: 2007/43240 1203 - CREŢU, CLAUDIU GH. Cercetări privind obţinerea vinurilor de calitate cu conţinut de zaharuri în Podgoria Huşi : teză de doctorat / ing. Claudiu Gh. Creţu ; cond. şt.: acad. Valeriu D. Cotea. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2006. 235 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultaea de Horticultură. Tit. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 229-235. [7.00] lei. 634.8.047(498 Huşi) 663.2(498 Huşi) 043

DL: 2007/43786 1204 - CRISTA, CRISTIAN IOAN. Cercetări privind fundamentarea strategiilor de producţie în exploataţiile agricole vegetale : teză de doctorat / Cristian Ioan Crista ; cond. şt.: acad. prof. univ. dr. Păun Ion Otiman. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. 211 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Management Agricol. F. de tit., tablă de materii, rez. şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 187-192. [6.00] lei. 658.5:633/.635 043

DL: 2007/42427

TEZE DE DOCTORAT 455

1205 - DANA, DANIELA. Fertilizarea foliară specială pe liniile consangvinizate-mamă în scopul optimizării conţinutului de micronutrienţi în sămânţă : teză pentru obţinerea titlului ştiinţific de "doctor în agronomie" / ing. Daniela Dana ; cond. şt.: acad. Cristian Hera. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 126 f. : graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 122-126. [4.00] lei. 631.8:633.15+633.854.78 043

DL: 2007/43222 1206 - DANELIUC, GHEORGHE. Cercetări privind managementul exploataţiilor agricole în sistem irigat din zona Terasa Brăilei, judeţul Brăila : teză de doctorat / ing. Daneliuc Gheorghe ; cond. şt.: prof. univ. dr. Drăghici Manea. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2004. 183 f. : fig., graf., h. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agricultură. Bibliogr. f. 181-183. [6.00] lei. 65.012.4:631.67:631.115(498-35 Brăila) 043

DL: 2007/42329

456 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1207 - DASCĂLU, MARIUS CONSTANTIN. Contribuţii la stabilirea sistemului de tăiere în perioada de vegetaţie a cireşului în condiţiile ecosistemului Iaşi : teză de doctorat / cand.: ing. Dascălu Marius Constantin ; cond. şt.: prof. dr. Cireaşă Victor. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2004. 246 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Horticultură. Tit., tablă de materii şi rez. şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 222-246. [6.00] lei. 634.23(498-35 Iaşi) 043

DL: 2007/42317

1208 - DAVID, IOANA. Cercetări privind identificarea unor genotipuri valoroase de soia : teză de doctorat / ing. Ionica David ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Nicolae. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2004. 134 f. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinara Bucureşti. Facultatea de Agricultură. Bibliogr. f. 129-134. [5.00] lei. 633.34:631.526.4 043

DL: 2007/42070

TEZE DE DOCTORAT 457

1209 - DOINEA, FLOREA. Studii şi observaţii asupra comportării lucrărilor de combaterea eroziunii solului în bazinul hidrografic Râul Doamnei, perimetrul purcăreni : teză de doctorat / ing. Doinea Florea ; cond. şt.: prof. univ. dr. Florescu Gheorghe. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 158 f. : graf., h., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucureşti. Facultatea de Agricultură. Bibliogr. f. 153-158. [5.00] lei. 631.459(498)(28 Doamnei) 043

DL: 2007/43388 1210 - DRAGHIA, MARIUS MARIAN. Studiul unor combinaţii hibride în generaţiile segregante F3-F5 la grâul de toamnă, cu privire la variabilitatea unor componente de producţie şi la potenţialul selectiv al acestora : teză de doctorat / ing. Draghia Marius Marian ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gabriel Nedelea. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. 180, 13 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Horticultură. Conţine şi rez. tezei de doctorat. Bibliogr. f. 174-180. [5.00] lei. 631.527.5:633.11 631.524:633.11 043

DL: 2007/43037

458 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1211 - DRĂGOI, GHEORGHE. Influenţa lucrărilor minime asupra unor însuşiri fizice ale solului şi a producţiilor la cultura porumbului şi grâului în condiţiile Câmpiei Banatului : teză de doctorat / ing. Drăgoi Gheorghe ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Lăzureanu Aurel. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. XX, 251 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Horticultură. Bibliogr. f. 233-245. [8.00] lei. 631.4(498 Czmpia Banatului):633.15+633.11 043

DL: 2007/43092 1212 - DRUMEA, VERONICA. Persistenţa în sol a erbicidelor utilizate la unele plante medicinale şi efectul lor asupra conţinutului în principii active : teză de doctorat / ing. chimist Veronica Drumea ; cond. şt.: prof. dr. biol. Lucian Ghinea. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. XI, 142 f. : fig. color, graf., tab. ; 30 cm. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Rez. şi în lb. engleză. [4.50] lei. 632.954 615.322 633.88 043

DL: 2007/43729 1213 - DURLĂ, CARMEN MIHAELA. Unele aspecte privind răspândirea, atacul şi combaterea moliilor piersicului în plantaţiile de pe nisipurile din judeţul Dolj : teză de doctorat / Carmen Mihaela Durlă. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2003. [40000] lei. 632.78:634.26 043

DL: 2004/35876

TEZE DE DOCTORAT 459

1214 - FLORICA, OLGA. Cercetări privind evaluarea progresului genetic al ameliorării porumbului şi exprimarea sa în condiţiile Câmpiei Caracalului : teză de doctorat / ing. Olga Florica ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Burloi, prof. univ. dr. Gheorghe Bâlteanu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. [4], 124 f. : fig., graf. ; 30 cm. Bibliogr. f. 117-124. [4.00] lei. 631.523:633.15(498 Câmpia Caracalului) 043

DL: 2008/44273 1215 - FRANŢESCU, MIRELA. Cercetări privind transformarea genetică mediată de specii ale genului Agrobacterium şi implicaţiile acesteia : teză de doctorat / ing. Mirela Franţescu ; cond. şt.: prof. dr. Gabriel Nedelea. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. 144, [32] f. : il., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara. Facultatea de Horticultură. Bibliogr. f. 128-144. [5.00] lei. 632.3:633.491 579.253.4:579.84 043

DL: 2007/43039 1216 - FRINK JÓZSEF PÁL. Structura şi ecologia pajiştilor seminaturale de pe cursul mijlociu şi inferior al Arieşului : teză de doctorat / drd.: Frink József Pál ; cond. şt.: prof. dr. Vasile Cristea. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. 211 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm + 2 f. pl. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Biologie şi Geologie. Catedra de Taxonomie şi Ecologie. Bibliogr. f. 181-193. [6.00] lei. 633.2(498 Valea Arieşului) 043

DL: 2007/43736

460 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1217 - GĂLAN, CĂTĂLIN. Studiul condiţiilor economice şi legislative în cazul privatizării societăţilor comerciale cu profil viti-vinicol având capital majoritar de stat : teză de doctorat / drd.: ing. jurist Cătălin Gălan ; îndrumători: prof. dr. ing. Milu Oslobeanu, prof. dr. ing. Viorel Stoian. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 210 p. : fig. şi graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti. Facultatea de Horticultură. Bibliogr. 5 f. [5.00] lei. 347.72:663.2(498) 338.246.025.88:634.8 043

DL: 2007/43324 1218 - GEORGESCU, MĂDĂLINA-CRISTINA. Cercetări privind eroziunea solului pe terenurile agricole din Bazinul Superior al Râului Argeş : teză de doctorat / drd.: ing. Mădălina-Cristina Georgescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ioan Pleşa. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2004. [3], 167, [4] f. : fig., graf., h. în parte color ; 30 cm. + 2 CD-uri. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agricultură. Bibliogr. f. 160-167. [5.00] lei. 631.459(498)(28 Argeş) 631.6.02(498)(28 Argeş) 043

DL: 2007/42330

TEZE DE DOCTORAT 461

1219 - GRĂDILĂ, MARGA. Cercetări privind influenţa unor pesticide asupra peştilor din Familia Cyprinidae : teză de doctorat / drd. ing. Marga Grădilă ; cond. şt. prof. univ. asociat dr. Pătru Ploaie. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. [4], 228 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucureşti. Bibliogr. f. 209-228. [5.00] lei. 632.95:591.9 043

DL: 2007/43185 1220 - GRIGORESC, MIHAELA. Cercetări privind poluarea cu pesticide utilizate în protecţia produselor agroalimentare depozitate : teză de doctorat / drd.: ing. Mihaela Grigoresc ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Pălăgeşiu. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. XI, 142 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Agricultură. Bibliogr. f.. [4.50] lei. 632.95:504.054:664 043

DL: 2007/43665 1221 - HERŞCOVICI, BORIS. Cercetări privind utilizarea derivatelor proteice din lupin în nutriţia umană : teză de doctorat / ing. Boris Herşcovici ; cond. şt.: prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2005. 201 f. : fig. color, graf. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Bibliogr. p. 181-199. [6.00] lei. 633.367 043

DL: 2007/42479

462 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1222 - IAKAB, ZOLTAN. Cercetări privind îmbunătăţirea unor elemente de tehnologie la cultura sfeclei de zahăr în nord-vestul României : teză de doctorat / Zoltan Iakab. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2003. [35000] lei. 633.63(498.4) 043

DL: 2004/35875 1223 - IENCIU, ANIŞOARA AURELIA. Influenţa irigaţiei prin picurare asupra creşterii şi fructificării la cultura mărului în condiţiile staţiunii didactice Timişoara : teză de doctorat / doctorand: ing. Ienciu Anişoara Aurelia ; coord. şt.: prof. dr. ing. Lăzureanu Aurel. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. 211 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Horticultură. Bibliogr. f. 200-211. [6.00] lei. 631.674.6:634.11(498 Timişoara) 043

DL: 2007/43036 1224 - IGNAT, LUMINIŢA. Cercetări experimentale privind optimizarea metodologiei de obţinere a granulovirusului (CpGV) folosit în combaterea biologică a viermelui merelor (Cydia pomonella L.) : teză de doctorat / ing. Ignat Luminiţa ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gabriel Nedelea. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. XVI, 154 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Horticultură. Bibliogr. f. 146-154. [4.50] lei. 632.7:643.11 043

DL: 2007/43663

TEZE DE DOCTORAT 463

1225 - IONESCU, NICULINA. Cercetări asupra caracterelor cantitative şi calitative la inul pentru ulei şi a corelaţiilor dintre acestea : teză de doctorat / ing. Niculina Ionescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Burloi, prof. univ. dr. doc. Gheorghe Bâlteanu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 123 f. : graf., tab. , 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agricultură. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Bibliogr. f. 117-123. [4.00] lei. 633.854.54 043

DL: 2007/43229 1226 - JIANU, IONEL CĂLIN. Cercetări privind potenţialul unor aditivi de complexare cu ioni metalici pentru îmbunătăţirea valorii alimentare a unor materii prime horticole : teză de doctorat / drd.: ing. Ionel Călin Jianu ; coord. şt.: prof. dr. ing. Gabriel Nedelea. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. [14], IX, 276 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Horticultură. Bibliogr. f. 261-278. [8.50] lei. 664.022.3 634 043

DL: 2007/43671

464 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1227 - JURCĂ, SIMONA AURICA. Cercetări asupra bioproductivităţii la măr în condiţiile ecologice din zona de şes a Banatului : teză de doctorat / drd.: ing. Jurcă Simona Aurica ; cond. şt.: prof. dr. ing. Emil Drăgănescu. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. [17], 171 f. : graf., tab. ; 30 cm. Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 165-171. [5.00] lei. 631.95:634.11(498.5) 043

DL: 2007/43667 1228 - LUJERDEAN, AUGUSTA. Cercetări privind metodologia agrochimică de determinare a formelor de fosfaţi din soluri : teză de doctorat / Augusta Lujerdean. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2003. [35000] lei. 631.416.1 631.174 043

DL: 2004/35874 1229 - MAZĂRE, VIACESLAV EREMEI. Caracterizarea ecologică şi bonitarea terenurilor agricole din Dealurile Făgetului / ing. Viaceslav Eremei Mazăre ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Rusu Ioan. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. 274 f. : fig., tab., h. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Agricultură. Tit. şi în lb. engleză: Ecological characterisation and soil evaluation from Faget Hills : thesis. Bibliogr. f. 261-274. [8.50] lei. 504.53.06(498 Făget) 631.4(498 Făget) 631.95(498 Făget) 043

DL: 2007/43592

TEZE DE DOCTORAT 465

1230 - MIHĂIŢĂ, VASILE AUREL. Eficientizarea tratamentelor fitosanitare în agrosistemele pomicole : teză de doctorat / ing. Vasile Aurel Mihăiţă ; cond. şt.: dr. doc. Tudorel Baicu, dr. doc. Valerian Severin. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2003. V, 219 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 211-215. [7.00] lei. 632.95:634.1 043

DL: 2007/42328 1231 - MIRCOV, VLAD. Studii privind influenţa radiaţiilor electromagnetice asupra germinaţiei şi a recoltei la grâu şi porumb : teză de doctorat / Mircov Dragoslav Vlad ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Borcean. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2004. 186 f. : tab., schem. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Agricultură. Bibliogr. f. 160-186. [5.00] lei. 631.547.1:633.11+633.15 577.3:63 043

DL: 2007/42076

466 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1232 - MOCANU, ALIONA. Contribuţii la îmbunătăţirea unor măsuri de luptă integrată aplicate în livezile de pomi seminţoşi (măr, păr, gutui) în Moldova : teză de doctorat / biolog Aliona Mocanu ; cond. şt.: prof. dr. doc. şt. Mircea Hatman... - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2004. 2 vol. ([13], 310 ; 130 f.) : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Agricultură. Specializarea Protecţia Plantelor. F. de tit. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 292-310. [10.00] lei (T+A). 632:634.11/.13 043

DL: 2007/42338 1233 - MOICEANU, GABRIEL. Comportamentul soiului Cabernet Sauvignon cultivat pe versanţi amenajaţi în terase în podgoria Ştefăneşti : teză de doctorat / ing. ec. Gabriel Moiceanu ; cond. şt.: prof. dr. Gheorghe Florescu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. [5], 162 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agricultură. Bibliogr. f. 156-162. [5.00] lei. 634.84 Cabernet Sauvignon 634.8.047(498 Ştefăneşti) 043

DL: 2007/42785

TEZE DE DOCTORAT 467

1234 - MOISE, DIANA ELENA A. Cercetări privind transmiterea ereditară a unor caractere agronomice implicate în crearea hibrizilor de porumb pentru zona din SV României : teză de doctorat / ing. Moise A. Diana Elena ; cond. şt.: dr. ing. Căbulea Iancu.. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2005. 141 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 127-141. [4.00] lei. 631.527.5:633.15 043

DL: 2007/43333 1235 - MOISE, VIRGIL. Cercetări privind consumurile de energie şi fiabilitatea utilajelor pentru recoltarea furajelor : teză de doctorat / drd.: ing. Virgil Moise ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Adrian Mitroi. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2006. [4], 117 f. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agricultură. Bibliogr. f. 110-117. [4.00] lei. 631.35:633.2/.3 043

DL: 2008/44276 1236 - MOŢIU, GAVRILĂ CORNEL. Cercetări asupra capacităţii de producţie a terenurilor din Câmpia Aradului : teză de doctorat / ing. Moţiu Gavrilă Cornel ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Rusu Ioan. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. 172 f. : graf. color, tab. ; 30 cm. + [16] f. h. color. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara. Facultatea de Agricultură. Tablă de materii şi în lb. engleză. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 160-172. [6.00] lei. 631.452(498 Câmpia Aradului) 043

DL: 2007/42468

468 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1237 - MUNTENAŞU, MARIANA. Biologia, ecologia şi combaterea principalelor specii dăunătoare în serele floricole de la Bârlad-Vaslui : teză de doctorat / drd.: ing. Muntenaşu Mariana ; cond. şt.: prof. dr. Filipescu Constantin. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2006. 330 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Tit., rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 318-330. [10.00] lei. 632.6/.7 635.9 631.544.4 043

DL: 2007/43801 1238 - MURARIU, CORNELIA. Strategii privind dezvoltarea pomiculturii judeţului Iaşi, în vederea satisfacerii cererii de consum a populaţiei la fructe, în condiţii de eficienţă economică : teză de doctorat / doctorand: ing. Cornelia Murariu ; cond. şt.: prof. dr. Aurel Chiran. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2006. 223 f. : il. color, h., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Agricultură. Specializarea: Management şi Marketing în Agricultură. Bibliogr. f. 201-216. [6.00] lei. 634.1(498-35 Iaşi) 043

DL: 2007/43371

TEZE DE DOCTORAT 469

1239 - MUTAFA, ION. Cercetări privind comportarea unor soiuri de păr la atacul de Erwinia amylovora şi gradul de transmitere în procesul de înmulţire : teză de doctorat / drd.: ing. Mutafa Ion ; coord. şt.: prof. asoc. dr. ing. Parnia Pârvan.. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 173 f. : fig. şi graf. color, tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 159-173. [5.00] lei. 632.35:579.842.2:634.13 043

DL: 2007/43340 1240 - NĂSTASĂ, VASILICĂ. Contribuţii privind influenţa rotaţiei culturilor şi a îngrăşămintelor asupra fertilităţii solului, cantităţii şi calităţii recoltei, pe terenurile în pantă, din Colinele Tutovei : teză de doctorat / drd.: ing. Vasilică Năstasă ; îndr.: prof. dr. doc. şt.: Gheorghe Timariu. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2003. [III], 166 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 156-166. [5.00] lei. 633(498 Colinele Tutovei) 043

DL: 2007/43783 1241 - NEGOIŢĂ, MIOARA. Cercetări privind modificările fiziologice şi biochimice în timpul păstrării temporare şi în procesul de prelucrare prin termosterilizare a patru specii legumicole : teză de doctorat / drd.: ing. Mioara Negoiţă ; cond. şt.: prof. dr. Nicolae Dorobanţu, prof. dr. Ioan Burzo. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2004. 200 f. : graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 195-200. [5.00] lei. 631.563:635.1/.8 664.84 043

DL: 2007/42341

470 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1242 - OLARU, DANIELA NICOLETA. Influenţa sistemelor de întreţinere a solului asupra cantităţii şi calităţii producţiei la soiurile de struguri pentru vin, în condiţiile staţiunii didactice Timişoara : teză de doctorat / dipl. ing. Olaru Daniela-Nicoleta ; coord. şt.: prof. dr. ing. Aurel Lăzureanu. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. 257 p. : graf., tab. ; 30 cm. + [4] f. pl. color. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Horticultură. Rez. în lb. engleză. Tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 250-256. [7.50] lei. 634.85(498 Timişoara) 043

DL: 2007/43365 1243 - PANDIA, OLIMPIA. Cercetări privind efectul îngrăşămintelor asupra producţiei şi calităţii la porumb : teză de doctorat / doctorand: ing. Pandia Olimpia ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Goian Mircea. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. 232 f. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului - Timişoara. Bibliogr. f. 208-220. [7.00] lei. 631.82:633.15 043

DL: 2007/43597

TEZE DE DOCTORAT 471

1244 - PAVEL, CORNELIA. Caracterizarea şi stabilirea de parametriiecopedologici pentru evaluarea agroeconomică a terenurilor, în podişul Dobrogei de Sud - perimetrul Urluia - Haţeg - I. Corvin - Zorile - Deleni : teză de doctorat / ing. Cornelia Pavel ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ştefan Puiu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2002. 162 f. : h., graf., il., tab. în parte color ; 31 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agricultură. Bibliogr. f. 158-162. [6.00] lei. 631.4(498 Podişul Dobrogei de Sud) 631.95(498 Podişul Dobrogei de Sud) 332.64(498 Podişul Dobrogei de Sud) 043

DL: 2007/43283 1245 - PĂCURAR, DANIEL IOAN. Elaborarea unui sistem eficient de transformare genetică mediată de Agrobacterium pentru "tagging mutagenesis" la specia Brachypodium distacgyon L. : teză de doctorat = Development of a high-throughput Agrobacterium mediated transformation system for tagging mutagenesis in Brachypodium distachyon L. / ing. dipl. Daniel Ioan Păcurar... ; cond. şt.: prof. univ. dr. doc. st. Costică Panfil, prof. univ. dr. Mircea Savatti. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2005. XVI, 228 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Facultatea de Agricultură. Text în lb. engleză. F. de tit. şi tablă de materii şi în lb. română. Bibliogr. f. 180-228. [8.50] lei. 631.528.1:632.35+633.2 043

DL: 2007/43462

472 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1246 - PĂCURAR, MIHAELA MARIANA. Cercetări privind valoarea pastorală a unor pajişti din Podişul Lipovei : teză de doctorat / biolog Mihaela Mariana Păcurar ; cond. şt.: prof. dr. ing. Alexandru Moisuc. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. 165, [31] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Agricultură. Bibliogr. f. 156-165. [6.00] lei. 633.2.03(498 Podişul Lipovei) 043

DL: 2007/43662 1247 - PÉTER ZOLTÁN. Măsuri tehnologice pentru intensivizarea unor culturi furajere anuale şi perene pe solul cernoziomoid rendzinic litic de la Miercurea-Ciuc : teză de doctorat / drd.: ing. Péter Zoltán ; cond. şt.: prof. univ. as. dr. doc. şt.: Iuliu Moga... - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2004. 173 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 164-173. [5.00] lei. 633.2/.3:631.445.4(498 Miercurea Ciuc) 043

DL: 2007/42331 1248 - PETRA, SORINA. Cercetări privind tehnologia de cultură la sp. Lisianthus pe diferite substraturi : teză de doctorat / ing. Sorina Petra ; cond. şt.: prof. dr. Velicica Davidescu... - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 330 f. : fig. color., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agricultură. Bibliogr. f. 321-330. [9.50] lei. 635.9:582.936 043

DL: 2007/43366

TEZE DE DOCTORAT 473

1249 - PETRICELE, IOANA VIRGINIA. Contribuţii la ameliorarea conservativă a cartofului pentru sămânţă (Solanum tuberosum L.) : teză de doctorat / ing. Petricele Ioana Virginia ; cond. şt.: prof. univ. dr. Mircea Savatti. - Cluj-Napoca : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 2006. 260 f. : fig., tab., graf. ; 30 cm. Antetitlu: University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine. Faculty of Agriculture. F. de tit. paralelă în lb.: română şi engleză. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 244-252. [8.00] lei. 631.53.02:633.491(498) 043

DL: 2007/42902 1250 - PODRUMAR, TEODOR. Cercetări privind influenţa îngrăşămintelor organice, chimice şi a erbicidelor asupra cantităţii şi calităţii la soiurile de vinuri roşii şi albe în condiţiile Centrului viticol Miniş : teză de doctorat / dipl. ing. Podrumar Teodor ; coord. şt.: prof. univ. dr. ing. Aurel Lăzureanu. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. 241 f. : tab., schem. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Horticultură. Bibliogr. f. 231-241. [7.00] lei. 634.852/.853:631.8+632.954 634.8.047(498 Miniş) 043

DL: 2007/43040

474 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1251 - PRELIPCEAN, CARMEN N. Complexul de entomofagi ce limitează populaţiile de Aphis Fabae Scop : (Insecta - homoptera) care atacă plantele de cultură şi spontane : teză de doctorat / Prelipcean N. Carmen ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Mustaţă. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 293 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Biologie. Bibliogr. f. 245-264. [8.00] lei. 632.937.12:633 595.792 043

DL: 2007/42137 1252 - PROCA, SEVASTIAN VICTOR. Combaterea unor buruieni din pajişti : teză de doctorat / biolog Proca Sevastian Victor ; cond. şt.: prof. dr. ing. Moisuc Alexandru. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. 199, [116] f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 191-199. [7.00] lei. 632.51:633.2.033 043

DL: 2007/42072

TEZE DE DOCTORAT 475

1253 - RADU, MARIANA. Cercetări privind evaluarea tehnico-economică a nivelului de fiabilitate al echipamentelor pentru recoltat cereale : teză de doctorat / ing. Mariana Radu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Gheorghe Brătucu. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2006. 169 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Transilvania" Braşov. Facultatea de Inginerie Mecanică. Conţine şi rezumatul tezei în lb. engleză. Tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 143-148. [6.50] lei. 631.35:633.1 043

DL: 2008/44098 1254 - RADULOV, ISIDORA. Potasiul în soluri şi în unele specii cultivate, cu referire la rolul său în nutriţie : teză de doctorat / ing. Radulov Isidora ; cond. şt.: prof. dr. ing. Mircea Goian. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2004. 220 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Agricultură. Bibliogr. f. 214-220. [6.00] lei. 631.83 043

DL: 2007/42077

476 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1255 - RĂDUCU, ION. Cercetări privind relaţia genotip/mediu la linii consangvinizate de porumb aflate în procesul producerii de sămânţă, cu referire la coincidenţa înfloritului : teză de doctorat / ing. Ion Răducu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Burloi, prof. univ. dr. doc. Gheorghe Bîlteanu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 138 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agronomie. Bibliogr. f. 131-138. [4.50] lei. 633.15:631.527.5+631.53.01 043

DL: 2007/43225 1256 - SIMEANU, CAMELIA ECATERINA. Studii morfo-anatomice la unele plante în condiţii de patogeneză : teză de doctorat / Camelia Ecaterina Simeanu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ion Olteanu. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2005. [5], 206 f. : fig. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Horticultură. Bibliogr. f. 191-206. [6.00] lei. 632.2:634 043

DL: 2007/43481 1257 - SÎRBU, CONSTANŢA CORINA. Relaţia compoziţie floristică-consumabilitate în păşunatul ciclic : teză de doctorat / şef lucrări drd. Constanţa Corina Sîrbu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Alexandru Moisuc. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. 205 f. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Agricultură. Bibliogr. f. 191-202. [6.00] lei. 633.2.033(498) 636.2.084.22(498) 043

DL: 2007/43595

TEZE DE DOCTORAT 477

1258 - SÎRBU, LUCICA. Cercetări privind influenţa precipitaţiilor acide asupra sistemului sol-plantă din jurul termocentralelor Rovinari şi Turceni : teză pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în agronomie / chimist Sîrbu Lucica ; cond. şt.: prof. dr. Radu Lăcătuşu.. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 253 f. : fig. în parte color, graf. şi h. color, tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 244-253. [7.50] lei. 631.4(498 Rovinari)+(498 Turceni):551.577.13 633/635(498 Rovinari)+(498 Turceni):551.577.13 504.054(498 Rovinari)+(498 Turceni) 043

DL: 2007/43215 1259 - SPIRIDON, CRISTINA. Cercetări privind studiul agentului patogen Erysiphe Graminis F. Sp. Hordei (MARCH.) şi combaterea lui : teză de doctorat / ing. Cristina Spiridon ; cond. şt.: prof. dr. doc. Eugeniu Docea. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 126 f. : fig. şi graf. color, h. color, tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 117-126. [4.00] lei. 632.4:633.16 582.282.19 664.641.19 043

DL: 2007/43325

478 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1260 - STAN, TEODOR. Contribuţii la studiul biologic, ecologic, epidemiologic şi de combatere a principalilor agenţi patogeni ai culturilor legumicole din grupa verzei, în special varza şi conopida : teză de doctorat / autor: ing. Teodor Stan ; cond. şt.: prof. dr. doc. şt. Mircea Hatman... - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2004. 292 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Agricultură. Tit., tablă de materii, rez. şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 283-292. [7.00] lei. 632:635.342(498-35 Iaşi) 043

DL: 2007/42318 1261 - SURUGIU, CSILLA IULIANA. Efecte biochimice şi citogenetice ale iradierii cu ultraviolete la specii de Leguminosae : teză de doctorat / [Csilla Iuliana Băra (Surugiu)] ; cond. şt.: prof. dr. Vlad Artenie. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2006. 405 f. : fig., tab., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. Facultatea de Biologie. Bibliogr. f. 382-405. [12.00] lei. 635.1/.8:535-31(498) 043

DL: 2007/42912

TEZE DE DOCTORAT 479

1262 - ŞARPE, IULIAN NICOLAE. Selectivitatea, eficacitatea şi remanenţa erbicidelor aplicate la grâu şi porumb în unele condiţii pedoclimatice din sudul ţării : teză de doctorat / ing. Şarpe Iulian Nicolae ; cond. şt.: prof. dr. doc. şt. Gh. Bîlteanu... - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2004. [5], 128 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Agricultură. Bibliogr. f. 122-128. [4.00] lei. 632.954:633.11+633.15(498.1) 043

DL: 2007/42333 1263 - ŞCHEAU, VIOLETA. Influenţa irigării localizate asupra creşterii şi fructificării piersicului : teză de doctorat / ing. Violeta Şcheau ; coord. şt.: prof. asociat dr. ing. Iancu Mihai... - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 188 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Horticultură. Bibliogr. f. 183-188. [5.50] lei. 631.67:634.25 043

DL: 2007/43226

480 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1264 - ŞERB, CAIA. Cercetări cu privire la tehnica irigaţiei prin picurare în condiţii de seră : teză de doctorat / ing. Şerb Caia ; cond. şt.: prof. univ. dr. Onu Nicolae, prof. univ. dr. Lăzureanu Aurel. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2006. XII, 115 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Agricultură. Tit. şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 109-115. [4.00] lei. 631.674.6 626.81/.84 631.544.4 043

DL: 2007/43715 1265 - ŞINDILAR, EUSEBIU. Contribuţii la studiul reziduurilor de nitraţi, nitriţi şi nitrozamine în unele produse de origine animală şi semnificaţia lor sanitar-veterinară : teză de doctorat / Eusebiu-Viorel Şindilar ; cond. şt.: prof. dr. Eusebie Şindilar. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2005. XII, 241, [7] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Medicină Veterinară. Tit., tablă de materii şi rez. şi în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 227-241. [7.00] lei. 631.842:504.054:664 043

DL: 2007/42538

TEZE DE DOCTORAT 481

1266 - UNGUREANU, MARINELA. Cercetări privind optimizarea tehnologiei de cultură a vişinului la SCDP Fălticeni : teză de doctorat / drd.: ing. Marinela Ungureanu ; cond. şt.: prof. dr. Victor Cireaşă. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2004. [6], 197 f. : fig., graf., h., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Horticultură. Tit., tablă de materii, rez. şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 188-197. [4.00] lei. 634.322(498 Fălticeni) 043

DL: 2007/42315 1267 - VESA, SIMONA MARIA. Cultura şi fuziunea protoplastelor de floarea-soarelui în vederea ameliorării prin metode biotehnologice : teză de doctorat / Simona Maria Vesa ; coord. şt.: prof. dr. Nicolae Coman. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2006. 184 f. : graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai". Facultatea de Biologie-Geologie. Catedra de biologie experimentală. Bibliogr. f. 164-182. [5.00] lei. 631.527:633.854.78 043

DL: 2008/44167

482 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1268 - VOLF, MARIANA. Studiul fertilizării chimice a solului, pe criterii ecologice, la soiurile Fetească albă şi Aligoté, în podgoria Iaşi : teză de doctorat / drd.: ing. Mariana Volf ; cond. şt.: prof. dr. Ioan C. Alexandrescu, acad. prof. dr. Valeriu D. Cotea. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2004. 340 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Horticultură. Rez. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 307-314. [7.00] lei. 631.4:631.8:663.2(498-35 Iaşi) 043

DL: 2007/42319

636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit

1269 - ANTON, EUGEN. Identificarea căilor pentru ameliorarea efectului perturbator al actualelor sisteme de pescuit şi soluţii eficiente ecologic pentru asigurarea exploatării durabile a resurselor pescăreşti din zona românească a Mării Negre : teză de doctorat / drd.: ing. Eugen Anton ; cond. şt.: prof. dr. ing. Alexandru Adam. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2005. 196 f. : graf., il., tab., în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor. Catedra de Pescuit şi Acvacultură. Bibliogr. f. 188-196. [6.00] lei. 639.2(498)(262.5) 043

DL: 2007/42704

TEZE DE DOCTORAT 483

1270 - APREUTESE, ANCUŢA. Aprecierea eficienţei decontaminării în unităţi de industrializare a cărnii printr-un sistem integrat de monitorizare a punctelor critice de control : teză de doctorat / drd.: Apreutese Ancuţa ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Coman. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2005. 350, [4] f. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Medicină Veterinară. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 308-322. [9.00] lei. 637.5 664.91 043

DL: 2007/42812 1271 - BEIA, VIOLETA-ELENA. Studiu privind influenţa poluării fizico-chimice şi microbiologice asupra calităţii ouălor şi produselor din ouă : teză de doctorat / drd. Violeta-Elena Beia ; cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Savu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. XVII, 305, III f. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Rez. în lb. engleză. Tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 273-305. [7.00] lei. 637.4.06 637.481.06 043

DL: 2007/42677

484 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1272 - BORDA, DANIELA. Contribuţii la studiul cineticii inactivării sistemului plasmină prin tratament termic şi presiune ultraînaltă : teză de doctorat / doctorand: ing. Daniela Borda ; cond. şt.: prof. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2005. [6], 210 f. : graf. în parte color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor. Bibliogr. f. 183-192+. [6.50] lei. 637.133 043

DL: 2007/42470 1273 - CIURDAR, AUREL. Influenţa nivelului energetic al hranei asupra performanţelor bioproductive la porcinele supuse îngrăşării : teză de doctorat = The influence of the energy level in the diet ob bio-productive performances in fattening pigs : [doctoral thesis] / ing. Aurel Ciurdar ; coord. şt.: prof. dr. Drînceanu Dan... - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. XI, 234 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii. Text în lb. română. Tablă de materii şi în lb. engleză. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 194-201. [7.00] lei. 636.084.42:636.4(498) 043

DL: 2007/43460

TEZE DE DOCTORAT 485

1274 - DIMA, GHEORGHE. Contribuţii la studiul populaţiilor de ovine din arealul judeţului Vrancea : teză de doctorat / ing. Dima Gheorghe ; cond. şt.: prof. dr. ing. Stan Vasile. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2004. [9], 220 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Zootehnie. Tablă de materii şi în lb. engleză. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 197-220. [5.00] lei. 636.3(498-35 Vrancea) 043

DL: 2007/42316 1275 - EFTIMIU, LENUŢA. Studii asupra procesului de îngrăşare, carcasei şi cărnii la tineretul taurin de rasă Brună : teză de doctorat / drd. ing. Eftimiu Lenuţa ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gh. Georgescu... - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 286 f. : fig. color, graf., tab. ; 30 cm. + [1] f. planşă în cop. Amtetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice ţi Medicina Veterinară "Bucureşti". Facultatea de Zootehnie. Bibliogr. f. 275-286. [8.50] lei. 636.2.033 636.2 Brună 043

DL: 2007/43367

486 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1276 - FURNARIS, CIPRIAN FLORIN. Cercetări privind evaluarea bunăstării animalelor de fermă : teză pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor în medicină veterinară / Furnaris Ciprian Florin ; cond. şt.: prof. univ. dr. Valer Teuşdea. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 277, XIV f. : fig. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Bibliogr. f. I-XIV. [8.50] lei. 636.083.1 043

DL: 2007/43353 1277 - ILIE, DANIELA-ELENA. Evaluarea la nivel molecular a valorii genetice a embrionilor de bovine : teză de doctorat / ing. Ilie Daniela Elena ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ioan Vintilă. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. 162 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii. Bibliogr. f. 155-162. [5.00] lei. 636.082.454:57.085.2+636.2 043

DL: 2007/43038

TEZE DE DOCTORAT 487

1278 - ISRAEL-ROMING, FLORENTINA. Valorificarea unor subproduse şi deşeuri agricole de natură lignocelulozică prin zaharificare şi fermentare simultană : teză de doctorat / drd.: ş.l. Florentina Israel-Roming ; coord. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Câmpeanu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 154 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Horticultură. Specializarea: Tehnologia Produselor Agroalimentare. Bibliogr. f. 140-153. [5.00] lei. 577.15:636.085.53 043

DL: 2007/43331 1279 - IVANCIA, MIHAELA. Interrelaţii între conţinutul în celule somatice din laptele de vacă destinat procesării şi alte însuşiri calitative : teză de doctorat / drd.: ing. Mihaela Ivancia ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Vasile Ujică. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2006. 2 vol. (VIII, 444 ; 84 f.) : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Zootehnie. Tit. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 427-444. [16.00] lei. 637.1:576.3+577.1 043

DL: 2007/43800

488 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1280 - LUPU, MIHAIL. Cercetări privind utilizarea seminţelor de floarea-soarelui integrale în hrana puilor Broiler de găină : teză de doctorat / ing. Mihail Lupu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Petru Halga. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2006. XX, 248 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Zootehnie. Bibliogr. f. 236-248. [7.50] lei. 636.52.085(498) 043

DL: 2007/43784 1281 - MATHE KIS, MIOARA. Studiu privind transhumanţa în actuala conjunctură social-economică din România : teză de doctorat / doctorand Mioara Mathe Kis ; coord. şt.: prof. univ. dr. Aurelian Calatoiu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2004. 228, [49] f., [3] f. pl. : fig., h., il. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Studii Agronomice şi Medicină Veterinară. Facultatea de Zootehnie Bucureşti. Bibliogr. f. 224-228. [7.00] lei. 323.325(498):636.3(498) 043

DL: 2007/42068

TEZE DE DOCTORAT 489

1282 - NACU, GHERASIM. Cercetări privind unele posibilităţi de optimizare a funcţiei de reproducere la suine : teză de doctorat / ing. Nacu Gherasim ; cond. şt.: prof. dr. dr. h.c. Runceanu Liviu. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2005. [17], 290 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Medicină Veterinară. F. de tit. şi tablă de materii şi în lb. engleză. Rez. în lb. engleză. Conţine şi curriculum vitae. Bibliogr. f. 261-273. [9.00] lei. 636.4.082.4 043

DL: 2007/42541 1283 - PETRUŢ, TĂNASE. Contribuţii la studiul dezvoltării embrionilor în transferul embrionar la suine : teză de doctorat / drd. Tănase Petruţ ; cond. şt.: prof. univ. dr. h.c. Florian Seiciu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. [5], 214 f. : fig., graf. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Medicină Veterinară. Clinica Obstetrică şi Ginecologie. Bibliogr. f. 200-214. [6.50] lei. 636.4.082.453.5 043

DL: 2007/42524

490 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1284 - POP, DANA MIHAELA. Cercetări privind optimizarea produselor lactate acide din punct de vedere fiziologic şi senzorial : teză de doctorat / doctorand: ing. Dana Pop ; cond. doctorat: prof. dr. ing. Gheorghe Miron Costin. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2005. 222 f. : graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei Naţionale. Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor. Bibliogr. f. 218-222. [6.50] lei. 637.1 043

DL: 2007/42466 1285 - POPESCU, ION. Cercetări privind rentabilizarea activităţii în apicultură prin dimensionarea optimă a stupinelor şi aplicarea unor tehnologii specifice : teză de doctorat / doctorand ing. Ion Popescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Nica Sabin, prof. univ. dr. Drăghici Manea. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2004. 204 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare rurală. Bibliogr. f. 200-204. [6.00] lei. 638.141 043

DL: 2007/42071

TEZE DE DOCTORAT 491

1286 - RUSU, ION. Cercetări cu privire la îmbunătăţirea producţiei şi a gradului de valorificare a pajiştilor din zona de munte, prin creşterea ovinelor : teză de doctorat / ing. Rusu Ion ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Stan Vasile. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2005. 332 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi. Facultatea de Zootehnice. Tit. şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 317-332. [10.00] lei. 636.3:633.2.03(498)(23) 043

DL: 2007/43214 1287 - RUSU, VASILE. Cercetări privind unele aspecte tehnologice, calitative şi igienice ale caşcavalurilor fabricate în zona montană din nordul Moldovei : teză de doctorat / cand.: dr. Vasile Rusu ; cond. şt.: prof. dr. Eusebiu Şindilar. - Iaşi : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", 2005. XII, 327, [3] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Facultatea de Medicină Veterinară. Tit., tablă de materii şi rez. şi în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 316-327. [10.00] lei. 637.354.64 043

DL: 2007/42540

492 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1288 - SURDU, IOAN. Cercetări privind optimizarea raţiilor de hrană la vacile de lapte : teză de doctorat / drd.: ing. Ioan Surdu ; coord. şt.: dr. doc. ing. Gheorghe Burlacu. - Bucureşti : Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 2005. 275 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. Facultatea de Zootehnie. Tit. şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 266-275. [8.50] lei. 636.2.085 043

DL: 2007/43327 1289 - TUDOR, SORIN. Influenţa unor factori genetici şi negenetici asupra spermatogenezei la tauri : teză de doctorat / drd. Tudor Sorin..., cond. şt.: prof. dr. ing. Ioan Vintilă... - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. 117 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara. Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii. Bibliogr. f. 115-117. [5.00] lei. 636.2.082.4 043

DL: 2007/43390

TEZE DE DOCTORAT 493

65 Management. Conducere şi organizare

1290 - ALBU, LILICA. Gestiunea economico-financiară în exploataţiile agricole : teză de doctorat / drd.: ec. Albu Lilica ; cond. şt.: prof. univ. dr. Romulus Mandache. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. [4], 227 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bibliogr. f. 221-227. [6.00] lei. 658.1:631.115 658.15:631.115 043

DL: 2007/43085 1291 - ALEXANDRU, IONEL. Conceptul sistemic al mentenanţei industriale în noua viziune industrială a Petromservice-urilor : teză de doctorat / drd.: ing. Ionel Alexandru ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Iulian Ceauşu. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2005. IV, 246 f. : graf., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Petroşani. Facultatea Inginerie Mecanică şi Electrică. Doctorat - Ştiinţe inginereşti. Specialitatea - Inginerie industrială. Tit. şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 238-246. [5.00] lei. 658.562:334.7(498) 043

DL: 2007/42833 1292 - ALIONA, TOLICO. Direcţii de perfecţionare a strategiilor de dezvoltare a firmelor : teză de doctorat / doctorand: Tolico Aliona ; coord. şt.: prof. univ. dr. Victor Radu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 217 f. : schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management. Biobliogr. p. 208-210. [7.00] lei. 65.012.4:061.5 043

DL: 2007/42615

494 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1293 - ANDREŞ, SOLOMIA. Contribuţii la perfecţionarea stilului de management în instituţiile financiare : teză de doctorat / Solomia Andreş ; cond. şt.: prof. dr. Ion Dănăiaţă. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. 293 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. f. 289-293. [9.00] lei. 65.012.4:336.1(498) 043

DL: 2007/43422 1294 - ARGHIRESCU, OFELIA CRISTIANA. Perfecţionarea funcţiei de control-evaluare a managementului unităţii economice : teză de doctorat / Ofelia Cristiana Arghirescu ; cond. şt.: prof. dr. Ion Dănăiaţă. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. [3], 250 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. f. 227-234. [7.50] lei. 65.012.7:334.7 65.011.2:334.7 65.015.3:334.7 043

DL: 2007/43425 1295 - ARSENIE, CONSTANTIN PAULICĂ. Particularităţi ale managementului calităţii în transportul maritim de mărfuri : teză de doctorat / drd.: ş.l. Constantin Paulică Arsenie ; coord. şt.: prof. univ. dr. Ion Stanciu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2005. VIII, 347 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Comerţ. Bibliogr. f. 274-281. [10.00] lei. 65.012.4:658.562:656.61.073 043

DL: 2007/43147

TEZE DE DOCTORAT 495

1296 - ASALOŞ, NICOLETA. Rentabilitatea firmei de turism : Studiu de caz : teză de doctorat / drd. Nicoleta Asaloş ; cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Popescu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 293 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Economie Generală. Bibliogr. f. 283-293. [7.00] lei. 658.155:338.48 001.87 043

DL: 2007/42868 1297 - BALLA GEZA. Managementul producţiei vitivinicole în sistem integrat în podgoria Miniş-Măderat : teză de doctorat / ing. Balla Geza ; cond. şt.: prof. dr. Liviu Sâmbotin... - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2003. VI, 229 f. : tab., schem., fig. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului - Timişoara. Facultatea de Management Agricol. Tablă de materii şi rez. şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 223-229. [5.00] lei. 65.012.4:634+663.2(498 Miniş-Măderat) 043

DL: 2006/39202 1298 - BARBACARU, ALEXANDRU. Eficienţa investiţiilor în condiţii de risc valutar : teză de doctorat / drd. Alexandru Barbacaru ; coord.: prof. dr. Marcel Stoica. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 280 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu pe cop.: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management. Bibliogr. f. 273-280. [8.00] lei. 658.152:336.748.3 043

DL: 2007/42533

496 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1299 - BITEN, DALIA. The Management of Quality in Kindergarten Case Study : Imigrants Kindergarten : [teză de doctorat] / Biten Dalia ; scientific supervisor: prof. univ. dr. Gheorghe Ionescu. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. 227 f. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: West University of Timişoara. Faculty of Management. Bibliogr. f. 220-227. [6.50] lei. 65.012.4:658.562:373.24 373.24(564.9):3-054.72 043

DL: 2007/43427 1300 - BORA, POMPEI. Managementul restructurării în industria textilă, cu aplicaţie în industria tricotajelor : teză de doctorat / doctorand: Pompei Bora ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Mihuţ. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 241 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. f. 230-238. [6.00] lei. 65.012.4:677 687.1/.3 043

DL: 2007/43167 1301 - BORUZ, NICOLAE TUDOR. Cercetări privind fiabilitatea şi mentenabilitatea unor produse industriale în cadrul sistemului de asigurare a calităţii : teză de doctorat / Boruz Nicolae Tudor ; cond. de doct.: prof. univ. dr. Ion Stanciu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. [9], 246, [11] f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Comerţ. Bibliogr. 11 f. [7.00] lei. 539.4:629.4 658.562:629.4 043

DL: 2007/43132

TEZE DE DOCTORAT 497

1302 - BUREŢEA, GHIORGHIŢA. Posibilităţi de perfecţionare a sistemului de finanţare şi a managementului financiar în domeniul sanitar din România : teză de doctorat / [drd.] Ghiorghiţa Bureţea ; coord. şt. prof. univ. dr. Florian Bercea. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 255 p. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori. Bibliogr. p. 252-255. [7.00] lei. 65.012.4:336.7(498) 65.012.123:658.152(498) 043

DL: 2007/43188 1303 - CALISTRU, NICOLAE. Contribuţii la perfecţionarea managementului conflictului organizaţional : teză de doctorat / autor: drd. Nicolae Calistru ; coord. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Răboacă. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 260 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management. Bibliogr. f. 216-224. [8.00] lei. 65.012.4:316.48 043

DL: 2007/42563

498 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1304 - CARŢIŞ, MIHAELA EMILIA. Tendinţe privind evoluţia populaţiei şi a resurselor de muncă în mediul rural din judeţul Arad : teză de doctorat / Carţiş Mihaela Emilia ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Fruja. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. 251 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara. Facultatea de Management Agricol. Tablă de materii şi în lb. engleză. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 246-251. [7.50] lei. 658.3(498-22)+(498-35 Arad) 331.5(498-22)+(498-35 Arad) 043

DL: 2007/43326 1305 - CIUHUREANU, ALINA TEODORA. Managementul activităţii financiar-contabile a firmei : teză de doctorat / doctorand: Alina-Teodora Ciuhureanu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Bogdan. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2005. VI, 464 p. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. p. 431-453. [5.00] lei. 65.012.4:657.41/.45:334.7 043

DL: 2007/42609 1306 - COJOCARU, ŞTEFAN. Managementul protecţiei populaţiilor vulnerabile : teză de doctorat / drd. Ştefan Marian Cojocaru ; coord. şt.: prof. dr. Vasile Miftode. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 321 f. : graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Filosofie. Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială. Bibliogr. f. 249-257. [8.00] lei. 65.012.4:364.65 043

DL: 2007/41588

TEZE DE DOCTORAT 499

1307 - COSTI, BOBY. Informaţia contabilă în managementul financiar al întreprinderii : teză de doctorat / Boby Costi ; coord. şt.: prof. univ. dr. Horia Cristea. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. 238, [39] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. 5 f. [7.00] lei. 657:334.7 65.012.4:658.14 043

DL: 2007/42559 1308 - CREANGĂ, ALEXANDRU ION. Strategii economice în industria prelucrării laptelui : teză de doctorat / drd.: lect. Alexandru Ion Creangă ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Constantin Bărbulescu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 283, [17] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management. Rez. şi în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 260-263. [9.00] lei. 65.012.4:637.1 043

DL: 2007/42532

500 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1309 - CREANGĂ, MIRELA. Posibilităţi de îmbunătăţire a sistemului de asigurare a calităţii în domeniul reţelei rutiere de transport din România în perspectiva integrării în Uniunea Europeană : teză de doctorat / drd. Mirela Creangă ; coord. şt.: prof. univ. dr. Viorel Petrescu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. [362] f., 5 f. pl. : graf., h., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Comerţ. Catedra de Merceologie şi Managementul Calităţii. Bibliogr. f. 298-308. [9.00] lei. 658.62.018.2:625.7(498) 341.217(4) UE 043

DL: 2007/42873 1310 - CREMENE, MARCEL. Adaptation dynamique de services = [Adaptarea dinamică a serviciilor] : teză de doctorat / ing. Marcel Cremene ; [cond. şt.: prof. dr. ing. Costin Miron, prof. Michel Riveill]. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. [5], 144, XVI p. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Electrotehnică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Specialitatea Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii ; în co-tutelă cu Université de Savoie, France. Pe cop. tit. în limba română. Bibliogr. p. 139-144. [5.00] lei. 338.46 658.64 043

DL: 2007/42490

TEZE DE DOCTORAT 501

1311 - CUMPĂNAŞU, ECATERINA. Contribuţii la managementul asistenţei medicale spitaliceşti în judeţul Hunedoara : teză de doctorat / ec. Cumpănaşu Ecaterina ; cond. şt.: prof. dr. Gh. Gh. Ionescu. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. 179, [10] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Economice. Catedra de Management. Bibliogr. 5 f. [6.00] lei. 65.012.4:614.2(498-35 Hunedoara) 043

DL: 2007/43429 1312 - DOBRIŢA, RAMONA. Managementul proiectelor teritoriale şi căile de perfecţionare a acestuia : teză de doctorat / doctorand: Ramona Florina Popescu (Dobriţa) ; cond. şt.: prof. univ. dr. Victor Radu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 259 f., [2] f. pl. color : schem. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Management. Bibliogr. f. 194-201. [7.00] lei. 65.012.4:711.1 043

DL: 2007/42619

502 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1313 - DRAGOMIR, LAURENŢIU. Strategii de creştere a competitivităţii produselor industriale în contextul integrării României în Uniunea Europeană : teză de doctorat / Dragomir Laurenţiu Constantin ; cond. şt.: prof. univ. dr. Roşu Hamzescu Ion. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2005. 247, [19] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Ştiinţe Economice. Domeniul fundamental Ştiinţe Economice. Domeniul Relaţii Economice Internaţionale. Bibliogr. f. 241-247. [8.00] lei. 658.62.018.2(498) 338.45(498)"1990/..." 339.5(498)"1990/..." 043

DL: 2007/42551 1314 - DRĂGAN, CONSTANTIN. Strategii flexibile de aprovizionare în antreprizele de construcţii-montaj şi eficienţa acestora : teză de doctorat / Constantin Drăgan ; cond. şt.: prof. dr. ec. Mihai Pricop. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. III, 176 f. : fig., graf., schem. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea Management. Bibliogr. f. 166-176. [6.00] lei. 658.7:672.4:624(498) 043

DL: 2007/42591 1315 - DRĂGHICI, MARIA. Strategia dezvoltării transportului fluvial al României : teză de doctorat / doctorand.: Maria Drăghici ; cond. şt.: prof. univ. dr. Traian Sbora. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2005. 255 f. : h., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bibliogr. f. 247-255. [6.00] lei. 65.012.4:656.62(498) 043

DL: 2007/42626

TEZE DE DOCTORAT 503

1316 - DROB, CĂTĂLIN. Analiza şi dezvoltarea modelelor privind cererea pentru bunuri de capital : teză de doctorat / ing. ec. Drob Cătălin ; cond. şt.: prof. univ. dr. ec. Zaiţ Dumitru. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2006. 217 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bibliogr. f. 178-185. [6.50] lei. 658.21/.27 658.152 043

DL: 2007/43531 1317 - DUCA, AUREL. Dependenţa rezultatelor economice ale întreprinderii de comportamentul personalului : teză de doctorat / drd.: Aurel Duca ; coord. şt.: prof. dr. Petre Burloiu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 267 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management. Bibliogr. f. 254-257. [7.00] lei. 658.1:658.3:347.72 043

DL: 2007/42781 1318 - ENE, SEBASTIAN. Perfecţionarea managementului finanţării întreprinderilor româneşti din surse externe : teză de doctorat / drd. Ene Sebastian George ; coord. şt.: prof. univ. dr. Alexandru Puiu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 218 f. : fig., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Bibliogr. f. 194-202. [6.00] lei. 65.012.4:339.727.22+334.7(498) 043

DL: 2007/43502

504 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1319 - FARCAŞ, FLORIN IOAN. Contribuţii la managementul şi organizarea sistemului asigurărilor sociale de sănătate : teză de doctorat / drd.: ec. Farcaş I. Florin Ioan ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gh. Gh. Ionescu. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. 302 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Economice. Catedra de Management. Bibliogr. f. 290-302. [9.00] lei. 65.012.4:369.22(498) 043

DL: 2007/43431 1320 - GEORGESCU, VALERIA. Contribuţii la managementul fluxului tehnologic al comunicării în ingineria industrială : teză de doctorat / drd.: lect. univ. Valeria Georgescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Iulian Ceauşu. - Petroşani : Universitatea din Petroşani, 2005. 209 f. : fig., schem. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Petroşani. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică. Domeniul fundamental - Ştiinţe inginereşti, Domeniul de doctorat - Inginerie industrială. Tit. şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 202-208. [4.00] lei. 65.012.4:658.5:004 043

DL: 2007/42831 1321 - GHINEA, SORIN. Analiza critică a metodelor de recrutare, selecţie şi promovare a personalului, în etapa actuală în România : teză de doctorat / drd.: Sorin Ghinea ; îndumător şt.: prof. univ. dr. Petre Burloiu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 268 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management. Bibliogr. f. 264-266. [7.00] lei. 658.3(498) 043

DL: 2007/42770

TEZE DE DOCTORAT 505

1322 - GOLDENBERG, MOREL. Posibilităţi de îmbunătăţire a managementului educaţional în România şi în Israel : teză întocmită în vederea obţinerii titlului de doctor în economie / Morel Goldenberg ; cond. şt.: prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galati : Universitatea "Dunărea de Jos", 2005. 205 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative. Bibliogr. f. 202-205. [6.00] lei. 65.012.4:371(498+569.4) 043

DL: 2007/42481 1323 - GRECU, MANUELA ECATERINA. Decizia de investiţii şi finanţarea instituţiilor ordinii publice : teză de doctorat / Grecu Manuela-Ecaterina ; cond. şt.: prof. univ. dr. Camelia Raţiu Suciu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 164 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management. Specializarea Eficienţa Economică a Investiţiilor şi a Progresului Tehnic. Tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 150-155. [5.00] lei. 658.152:351.74(498) 043

DL: 2007/42536

506 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1324 - GRESOI, SORIN. Conducerea şi gestiunea calităţii produselor în cadrul firmei : teză de doctorat / drd. Sorin Gresoi ; cond. şt.: prof. univ. dr. Tudor Baron. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 315 f. : graf., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 292-294. [10.00] lei. 65.012.4:658.62.018.2 658.562.4:658.62.018.2 043

DL: 2007/42583 1325 - GUDRUN-SCHUSTER, KARMEN. Managementul dezvoltării în domeniul locativ prin apelare la surse alternative de finanţare - sistemul de economisire şi creditare în colectiv : teză de doctorat / Karmen Gudrun Schuster ; cond. şt.: prof. univ. dr. Camelia Raţiu-Suciu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 376 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Management. Specializarea: Eficienţa Economică a Investiţiilor şi a Progresului Tehnic. Bibliogr. f. 298-320. [11.00] lei. 65.012.4:332.6 043

DL: 2007/42570 1326 - HALLER, EMANOIL. Strategii investiţionale ale societăţilor mixte : teză de doctorat / doctorand: Emanoil Haller ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ion Românu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 246 f. : schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management. Bibliogr. p. 227-231. [8.00] lei. 658.152:334.723 043

DL: 2007/42617

TEZE DE DOCTORAT 507

1327 - HOMEAG, IOANA. Eficienţa surselor de finanţare a progresului tehnic în societăţile comerciale : teză de doctorat / drd.: Ioana Homeag ; coord. şt.: prof. univ. dr. Ion Vasilescu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 223, [38] f. : graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Management. Bibliogr. 6 f. [6.00] lei. 658.152:330.341.1:347.72 043

DL: 2007/42769 1328 - IAŢCO, CONSTANTIN. Căi de îmbunătăţire a managementului controlului asupra sectorului public în contextul integrării României în U.E. : teză de doctorat / doctorand: ec. Constantin Iaţco ; cond. şt.: prof. univ. dr. Niculae G. Niculescu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2005. 336 f. : schem. ; 30 cm. Antetitlu: Universitea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept Administrativ. Catedra Management. Bibliogr. f. 332-336. [7.00] lei. 65.012.4:35(498) 043

DL: 2007/43169 1329 - ILIE, SUZANA CAMELIA. Impactul creşterii protecţiei consumatorilor şi a mediului asupra sortimentului şi îmbunătăţirii calităţii produselor : teză de doctorat / Suzana Camelia Ilie ; cond. şt.: prof. univ. dr. Rodica Pamfilie. - Bucureşti : Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2005. 222 f. : il. color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Comerţ. Bibliogr. f. 171-182. [7.00] lei. 658.62.018.2 366.5 043

DL: 2007/42604

508 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1330 - ILIEŞI, SABIN. Strategii şi politici financiare ale societăţilor comerciale cu capital privat : teză de doctorat / Sabin Ilieşi ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Bătrâncea. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 363 f. : graf., tab. în parte color ; 31 cm + 1 vol. anexe (217 f.). Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. f. 355-363. [7.00] lei (T+A). 658.14:347.72 043

DL: 2007/43383 1331 - IONIŢĂ, FLORIN. Creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor specifice industriei constructoare de maşini pe piaţa internă şi externă prin stabilirea unui raport judicios calitate-preţ : teză de doctorat / drd. Florin Ioniţă ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gheorghe Băşanu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. [4], 346 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Management. Bibliogr. f. 302. [10.00] lei. 658.62.018.2:62(498+100) 043

DL: 2007/42590 1332 - LANDER, EMIL. Strategii manageriale pentru parteneriatul de afaceri industriale : teză de doctorat / ing. Lande M. Emil ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Constantin Răduţi. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 240 p. : graf. ; 27 cm. Bibliogr. p. 234-240. [7.00] lei. 65.012.4:338.45(498) 043

DL: 2007/42759

TEZE DE DOCTORAT 509

1333 - LĂZĂRESCU, CAIUS. Posibilităţi de perfecţionare a managementului şi marketingului serviciilor poştale în mediul rural din Direcţia Regională de Poştă Timişoara : teză de doctorat / ec. Lăzărescu Caius ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Fruja. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. IX, 298 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara. Facultatea de Management Agricol. Tablă de materii şi în lb. engleză. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 294-298. [9.00] lei. 65.012.4:656.8(498-22+498 Timişoara) 339.138:656.8(498-22+498 Timişoara) 043

DL: 2007/42951 1334 - LEANCA, IONEL. Managementul mentenanţei şi modernizării utilajelor în sistemele industriale : teză de doctorat / drd.: Leanca Ionel ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Constantin Răduţi. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 385 f. : fig., schem. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica din Bucureşti. Facultatea de Electrotehnică. Bibliogr. f. 375-385. [10.00] lei. 658.58 043

DL: 2007/42744

510 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1335 - LOBONŢ, LUCIAN. Cercetări privind realizarea unor arhitecturi de procese în vederea modelării proiectării, implementării şi îmbunătăţirii sistemelor calităţii : teză de doctorat / ing. Lucian Lobonţ ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2006. [4], 143, [30] f. : fig. în parte color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Inginerie "Hermann Oberth". Bibliogr. f. 138-142. [6.00] lei. 65.012.4:658.62.018.2 043

DL: 2007/42861 1336 - LUNGESCU, DAN. Comportamentul organizaţional şi managementul restructurării economiei româneşti : teză de doctorat / doctorand: lect. univ. Dan Lungescu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ioan Mihuţ. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 252 p. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor. Bibliogr. p. 181-189. [4.00] lei. 65.012.4 338(498) 043

DL: 2007/43171 1337 - MANDEA, PAUL. Managementul investiţiilor industriale în concepţia reingineriei economico-financiare : teză de doctorat / ing. Paul Mandea ; cond. şt.: prof. dr. ing. A. Carabulea. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2005. 445 p. : fig., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Transilvania" din Braşov. Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. Catedra de Automatică. Bibliogr. p. 435-445. [13.00] lei. 65.012.4:658.152 043

DL: 2007/40643

TEZE DE DOCTORAT 511

1338 - MARTINOV, DAN MARIUS. Sistem expert pentru gestiunea întreprinderii : teză de doctorat / doctorand: Martinov Dan Marius ; cond. şt.: prof. univ. dr. Pavel Năstase. - Bucureşti : Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2005. 212 f. : schem. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitate şi Informatica de Gestiune. Bibliogr. f. 207-209. [6.00] lei. 004.891:658.15:334.7 043

DL: 2007/42640 1339 - MITU, NARCIS EDUARD. Managementul contabil privind gestiunea obţinerii şi valorificării producţiei în industria de autoturisme : teză de doctorat / Narcis Eduard Mitu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Staicu. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2005. 283 f. : graf., tab. ; 31 cm. Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bibliogr. f. 275-283. [7.00] lei. 65.012.4:657:658.15+629.33 043

DL: 2007/43382 1340 - NEAGU, MARTIN. Rolul planificării fluxurilor financiare în elaborarea strategiei desfăşurării activităţii unei societăţi comerciale : teză de doctorat / Neagu Martin ; cond. şt.: prof. univ. dr. Burtică Marin. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2004. 312 f. : fig., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. f. 254-268. [9.00] lei. 658.15:347.72 043

DL: 2007/42399

512 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1341 - NEŞTIAN, ŞTEFAN ANDREI. Managementul calităţii în învăţământul superior : teză de doctorat / Andrei Ştefan Neştian ; cond. şt.: prof. univ. dr. Panaite Nica. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2006. 324 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bibliogr. f. 255-260. [7.00] lei. 65.012.4:658.62.018.2+378(498) 043

DL: 2007/43521 1342 - OLTEAN, DORIN. Contribuţii privind managementul riscului de incendiu în condiţiile urbane ale unei metropole : teză de doctorat / autor: ing. Dorin Oltean ; cond. de doctorat: prof. univ. dr. ing. Alecsandru Pavel... - Ploieşti : Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, 2006. 259 p. : fig. color, graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică. Catedra de utilaj petrolier şi petrochimic. Departamentul de fiabilitate şi securitate industrială. Fără cop. Bibliogr. p. 235-238. P. 248-258. [7.50] lei. 65.012.4:699.81(498-25) 043

DL: 2008/44064

TEZE DE DOCTORAT 513

1343 - OLTEANU, MĂDĂLINA. Managementul activelor bancare în România : aplicaţii la Banca Comercială Română : teză de doctorat / drd.: Olteanu (Rădoi) Mădălina ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ciucur Dumitru. - Bucureşti : Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2005. 437 f. : fig., graf. color, tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea Economie Generală. Catedra de Economie şi Politici Economice. Bibliogr. f. 434-437. [13.00] lei. 65.012.4:336.71:657.423(498) 65.012.4:336.71(498) Banca... 043

DL: 2007/43212 1344 - PAHONE, CARMEN LUIZA. Utilizarea conturilor anuale în fundamentarea proceselor decizionale ale întreprinderii : teză de doctorat / Carmen Luiza Pahone ; cond. şt.: prof. univ. dr. Neculai Tabără. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 418 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bibliogr. f. 375-381. [12.00] lei. 657.37:334.7+65.012.123 043

DL: 2007/42221 1345 - PĂCURAR, RUXANDRA GABRIELA. Managementul dezvoltării turistice durabile la nivel regional : teză de doctorat / Ruxandru-Gabriela Păcuraru ; cond. şt.: prof. univ. dr. Panaite C. Nica. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2004. 365 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Univeristatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bibliogr. f. 292-296. [10.00] lei. 65.012.4:338.48+796.5 043

DL: 2007/42366

514 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1346 - PÂNZARU, STELIAN. Managementul operaţional al producţiei : studii de caz la S.C. Automecanica S.A. Mediaş : teză de doctorat / Stelian Pânzaru ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Petrescu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 2005. 330 f. : fig., garf., schem. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Ştiinţe Economice. Domeniul Management. Bibliogr. f. 321-331. [11.00] lei. 65.012.4:658.5 001.87:334.7(498 Mediaş) Automecanica S.A. 043

DL: 2007/42608 1347 - PLATONA, IULIA. Managementul şi marketingul amenajării şi dezvoltării turismului rural în România : teză de doctorat / Iulia Platona ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ioan Fruja. - Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, 2005. 270, [9] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului. Facultatea de Management Agricol. Bibliogr. f. 266-270. [8.00] lei. 65.012.4:338.48(498-22) 339.138:338.48(498-22) 043

DL: 2007/42438 1348 - POP, IOAN. Perfecţionarea managementului vânzărilor produselor alimentare : teză de doctorat / doctorand: Ioan Pop ; cond. şt.: prof. univ. dr. Mihai Naghi. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 332 f. : schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor. Bibliogr. f. 306-311. [8.00] lei. 658.8:664 043

DL: 2007/43170

TEZE DE DOCTORAT 515

1349 - ROMOCEA, MARIUS. Contribuţii la optimizarea mentenanţei sistemelor de fabricaţie în serie : teză de doctorat / Marius Romocea ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Constantin Dumitrescu. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. 341 p. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Timişoara. Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi. Bibliogr. p. 318-328. [10.00] lei. 658.58:658.524 043

DL: 2007/43024 1350 - RUS, DANIELA. Managementul comercializării produselor cosmetice : teză de doctorat / doctorand: Daniela Rus ; cond. şt.: prof. univ. dr. Mihai Naghi. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 338 p. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor. Bibliogr. p. 331-338. [4.00] lei. 658.8:687.55 043

DL: 2007/42632

516 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1351 - SAVU, LUCIAN DOREL. Probleme actuale ale evaluării societăţilor comerciale din sectorul farmaceutic : teză de doctorat / doctorand: Lucian Dorel Savu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Lazăr Cistelecan. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 2005. 316 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economice. Rez. în lb. engleză. Tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 288-292. Indici. [7.00] lei. 658.1:334.7:615 657.92:334.7:615 043

DL: 2007/42628 1352 - SHEPS, ISAAC. Quality and Productivity improvement systems in the Romanian beer market : Ph.D. thesis / Isaac Sheps ; scientific adviser: prof. Emil Scarlat... - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 305 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Romanian Ministry of Education and Research. Academy of Economic Studies Bucharest. Faculty of Economic Cybernetics, Statistics and Informatics. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. f. 263-272. [9.00] lei. 658.62.018.2:663.4(498) 043

DL: 2007/42531

TEZE DE DOCTORAT 517

1353 - SINGUREANU, NICOLETA. Posibilităţi de perfecţionare a sistemului de asigurare a calităţii în întreprinderile producătoare de mobilă din România în perspectiva dezvoltării durabile : teză de doctorat / Nicoleta Singureanu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Viorel Petrescu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. [17], 259 f. : graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Ştiinţe Economice. Facultatea de Comerţ. Tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 211-215. [7.00] lei. 658.62.018.2:684.4(498) 043

DL: 2007/42880 1354 - STATE, VIOLETA. Modele de determinare a stării financiare a întreprinderii : studiu comparativ : teză de doctorat / drd. State I. Violeta ; cond. şt.: prof. univ. dr. Horia I. D. Cristea. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2006. 281 p. : tab. ; 31 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. p. 273-281. [5.00] lei. 658.1:334.7 043

DL: 2007/43300 1355 - STOLERIU, GHIORGHIŢA. Contribuţii privind evaluarea eficienţei sistemelor de management al calităţii în întreprinderile mici şi mijlocii din România : teză de doctorat / doctorand: ing. Ghiorghiţa Stoleriu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Marieta Olaru. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 330 f. : tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice din Bucureşti. Facultatea de Comerţ. Bibliogr. f. 315-330. [10.00] lei. 65.012.4:658.62.018.2:334.746.3/.4(498) 043

DL: 2007/42910

518 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1356 - STROILĂ, GABRIEL. Evoluţii şi perspective în echiparea militarilor : Îmbunătăţirea echipamentului militarilor prin creşterea nivelului parametrilor tehnico-tactici, în perspectiva modernizării armatei : teză de doctorat / Gabriel Stroilă ; cond. şt.: prof. univ. dr. Viorel Petrescu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 316 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Comerţ. Catedra de Merceologie şi Managementul Calităţii. Tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 308-316. [9.00] lei. 658.62.018.2:355.66+687.152(498) 043

DL: 2007/42988 1357 - SUSANU, IRINA OLIMPIA. Managementul politicii de produs : componentă a mixului de marketing : în industria alimentară, ramura conservării legumelor şi fructelor : [teză de doctorat] / drd. lector ec. Irina Susanu ; coord. şt.: prof. univ. dr. ec. Paraschiv Vagu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos", 2004. 262 f. : fig., graf., h. şi tab. color ; 30 cm. Antetitlu: Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative. Bibliogr. f. 256-262. [7.50] lei. 65.012.4:664.84/.85 339.138:664.84/.85 043

DL: 2007/41406

TEZE DE DOCTORAT 519

1358 - ŞERBAN, RADU R.. Optimizarea deciziei firmei : teză de doctorat / drd. Radu R. Şerban ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Marin. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. [3], 176 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Bibliogr. f. 169-176. [5.50] lei. 519.863:65.012.123:061.5 043

DL: 2007/42537 1359 - TALAGHIR, CARMEN MIHAELA. Particularităţi ale contabilităţii de gestiune în societăţile comerciale din industria siderurgică : teză de doctorat / Talaghir Carmen-Mihaela ; cond. şt.: prof. univ. dr. ec. Neculai Tabără. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 288 f. : graf., tab. ; 30 cm. [8.00] lei. 658.15:669 043

DL: 2007/42612 1360 - TUDOSE, MIHAELA BRÂNDUŞA. Optimizarea structurii financiare a întreprinderii : teză de doctorat / drd.: ec. Tudose C. Mihaela-Brînduşa ; cond. şt.: prof. univ. dr. Vasile Cocriş. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2005. 348 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Domeniul de doctorat: Finanţe. Bibliogr. f. 339-348. [10.00] lei. 658.14 043

DL: 2007/42219

520 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1361 - ŢARĂ, GABRIEL. Managementul activităţilor aeroportuare : teză de doctorat / ing. Ţară Gabriel ; cond. şt.: prof. dr. Constantin Răduţi. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2004. IV, 196, [4] p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Bibliogr. p. 191-196. [4.00] lei. 65.012.4:656.71 043

DL: 2007/42322 1362 - VĂTUIU, TEODORA. Strategii manageriale de realizare a sistemelor informatice : teză de doctorat / doctorand: Vătuiu Teodora ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ion Lungu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 287 f. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Bibliogr. f. 281-287. [8.50] lei. 65.012.4:004:336.148(498) Curtea... 043

DL: 2007/42514 1363 - VELICAN, VIRGINIA. Managementul economico-financiar al sistemelor industriale : teză de doctorat / drd. Velican Virginia ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Constantin Răduţi. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 473 p. : fig., graf. şi tab. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Electrotehnică. Bibliogr. f. 465-473. [14.00] lei. 658.1:338.45(498) 043

DL: 2007/41416

TEZE DE DOCTORAT 521

1364 - VINTILĂ, CRISTIAN. Optimizarea prin managementul de proiect a concepţiei produselor industriale = Industrial products conception optimization through project management : teză de doctorat / ing. Cristian Vintilă ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Constantin Ispas. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006. 197 p., [13] f. pl. : fig., schem. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice. Text în lb. română. Bibliogr. la sfârşitul cap. [6.00] lei. 65.012.4:65.012.2:62 043

DL: 2008/44072 1365 - VIŞOIU, IULIAN. Managementul performanţei - indicatori microeconomici : teză de doctorat / student: ing. Iulian Vişoiu ; cond. şt.: prof. dr. ing. ec. Costache Rusu. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2006. 266 f. : fig., schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi. Catedra de Management şi Ingineria Sistemelor de Producţie. Bibliogr. f. 248-259. [8.00] lei. 65.012.4:330.101.542(498) 043

DL: 2007/43459 1366 - VLAD, FLOREA. Managementul logisticii şi distribuţiei produselor petroliere cu exemplificare la SNP Petrom, Sucursala PECO Timiş : teză de doctorat / doctorand: Vlad Florea ; cond. şt.: prof. dr. Gheorghe Băileşteanu. - Timişoara : Universitatea de Vest, 2005. 314 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Ştiinţe Economice. Bibliogr. f. 307-314. [9.50] lei. 65.012.4:665.6(498) 043

DL: 2007/43008

522 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1367 - VOICILAŞ, DAN MARIUS. Eficienţa economică a investiţiilor străine de capital în sectorul agroalimentar al României : teză de doctorat / Dan Marius H. Voicilaş ; cond. şt.: prof. univ. dr. Letiţia Zahiu. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 342, [38] f. : tab. color ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea Economică Agroalimentară şi a Mediului. Bibliogr. f. 338-341. [8.00] lei. 658.152:63+664(498) 043

DL: 2007/42766 1368 - ZAPCIU, GEORGETA VICTORIA. Contribuţii privind aplicarea conceptelor managementului de proiect în optimizarea fluxurilor materiale în întreprinderile industriale : teză de doctorat / doctorand: ing. Georgeta Victoria Zapciu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Constantin Ispas. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006. 249 p. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica din Bucureşti. Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice. Catedra maşini şi sisteme de producţie. Pe cop. tit. şi în lb. engleză. Bibliogr. p. 224-231. [6.00] lei. 65.012.4:65.012.2:658.62:334.72 043

DL: 2008/44076

TEZE DE DOCTORAT 523

1369 - ZEINAB M. EL GHAYALY. Evaluarea eficienţei economice a proiectelor de investiţii în industria mobilei în Egipt : teză de doctorat = Evaluating Economic Eficiency of Investment Project in Furniture Industry in Egypt / Zeinab M. El Ghayaly ; cond. şt.: prof. univ. dr. Marian Stoian. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 193 f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Management. Text în lb. română. Tablă de materii şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 187-190. [6.00] lei. 658.152:684(620) 043

DL: 2007/42555

654 Telecomunicaţii

1370 - SERAFIN, PETRU LUCIAN. Contribuţii la analiza alarmelor în reţelele de telecomunicaţii : teză de doctorat / [drd.]: ing. Petru Lucian Serafin ; cond. şt. : prof. dr. ing. Alimpie Ignea. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. 178 f. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" din Timişoara. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii. Bibliogr. f. 171-178. [6.00] lei. 654.92 043

DL: 2007/42499

524 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

656 Transporturi. Servicii poştale

1371 - CĂRĂRUŞ, GHEORGHE. Cercetări privind optimizarea traficului auto în raza municipiului Chişinău : teză de doctorat / ing. Gheorghe Cărăruş ; cond. şt.: prof. dr. ing. Corneliu Cofaru. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2005. 214 p., [15] f. : il. color., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Transilvania" Braşov. Facultatea de Inginerie Mecanică. Catedra de Autovehicule şi Motoare. Bibliogr. p. 209-214. [4.00] lei. 519.863:656.1(478 Chişinău) 043

DL: 2007/42623 1372 - FRÂNNCU, ALEODOR MARIAN.Strategia negocierii şi încheierii afacerilor în acţiunea de privatizare a aviaţiei civile : teză de doctorat / ing. Frâncu Aleodor Marian ; cond. şt.: prof. dr. Constantin Răduţi. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 232 f. : fig., tab. ; 30 cm. Bibliogr. f. 224-232. [7.00] lei. 338.246.025.88:656.7(498) 043

DL: 2007/41414 1373 - STAN, GHEORGHE. Contribuţii privind optimizarea transportului rutier prin sisteme inteligente : teză de doctorat / drd.: ing. Gheorghe Stan ; cond. şt.: prof. dr. ing. Corneliu Mihail Alexandrescu. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2006. 360 p. : fig. color, schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" Bucureşti. Facultatea de Transporturi. Catedra Telecomenzi şi Electronică în Transporturi. Bibliogr. p. 358-360. [10.00] lei. 656.1:004(498) 043

DL: 2007/43449

TEZE DE DOCTORAT 525

1374 - STOIAN, GILLDA. Transporturile internaţionale ale României în contextul asocierii şi aderării la Uniunea Europeană : [teză de doctorat] / drd. Gillda Stoian ; cond. şt.: prof. univ. dr. Fota Constantin. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2005. 188 f. : fig., graf., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea din Craiova. Facultatea de Ştiinţe Economice. Secţia Tranziţii Economice Internaţionale. Bibliogr. f. 184-187. [5.50] lei. 656(498) 043

DL: 2007/41404

657 Contabilitate

1375 - ABUBAKER MUFTAH SHABOUN. Organizarea contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor de producţie în complexele avicole din Libia : teză de doctorat / Abubaker Muftah Shaboun ; cond. şt.: prof. univ. dr. Oprea Călin. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 187 f. : schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Bibliogr. f. 185-187. [5.50] lei. 657.47:636.5(612) 657:658.15:636.5(612) 043

DL: 2007/42588 1376 - BOLOGA, MIHAELA. Bilanţul şi analiza pe bază de bilanţ la instituţiile publice : teză de doctorat / Mihaela Burlacu (Bologa) ; cond. şt.: prof. univ. dr. Ladislau Possler. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 392 f. : fig., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Conţine şi rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 297-299. [11.00] lei. 657.372:334.7 043

DL: 2007/42574

526 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1377 - DAVIDESCU, REVEICA. Implicaţii financiar - contabile şi juridice privind investiţiile străine de capital în exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi gaze : teză de doctorat / doctorand: Davidescu N. Reveica (Popa) ; cond. şt.: prof. univ. dr. Gherasimatos Spiru. - Bucureşti : Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2005. 341 f. : fig. în parte color, schem., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Bibliogr. f. 307-312. [7.00] lei. 657:622.276+622.279 339.727.22(100:498) 043

DL: 2007/42639 1378 - DEMEAN, MARIANA. Modele noi privind contabilitatea performanţei financiare a întreprinderii : teză de doctorat / drd. Demen Mariana ; cond. şt.: prof. univ. dr. Mihai Ristea. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 348 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Bibliogr. f. 345-348. [8.00] lei. 657:334.7 657.44 043

DL: 2007/42686

TEZE DE DOCTORAT 527

1379 - HÂRLEA, ADRIANA SORELA. Perfecţionarea organizării contabilităţii societăţilor de servicii de investiţii financiare : teză de doctorat / drd. Adriana Sorela Hârlea ; cond. şt.: prof. univ. dr. Oprea Călin. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. [318] f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice Bucureşti. Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Rez. şi în lb. engleză. Bibliogr. f. 286-294. [9.00] lei. 657:330.322(498) 043

DL: 2007/42643 1380 - IANCU, ELENA. Analiza diagnostic a sistemului contabil din România : teză de doctorat / drd. Elena Iancu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Mihai Ristea. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. [331] f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Bibliogr. 7 f. [6.00] lei. 657(498) 043

DL: 2007/42687 1381 - LUNGU, CAMELIA IULIANA. Teorie şi practici contabile privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare : teză de doctorat / asist. univ. drd. Camelia Iuliana Dumitru (Lungu) ; cond. de doctorat prof. univ. dr. Mihai Ristea. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 375, [6] f. 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice, Bucureşti. Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Bibliogr. f. 352-363. [9.00] lei. 657.41/.47(498)

DL: 2007/43187

528 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1382 - MIHĂIŢĂ, CRISTEA. Perfecţionarea contabilităţii de gestiune în concordanţă cu cerinţele unei conduceri eficiente a firmei - pe exemplul unităţilor de vinificaţie : teză de doctorat / drd. Mihăiţă Cristea ; cond. şt.: Călin Oprea. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. [VII], 181 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Bibliogr. f. 179-181. [5.00] lei. 657:658.15:663.2:061(498) 043

DL: 2007/43183 1383 - MOCANU, MIHAI. Calculaţia costurilor producţiei zootehnice în societăţile agricole din România : teză de doctorat / ec. Mihai Mocanu ; cond. şt.: prof. univ. dr. Neculai Tabără. - Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2006. 210 f. : graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Bibliogr. f. 206-210. [6.00] lei. 657.47:336+631.115 043

DL: 2008/43941 1384 - STAN, ADRIANA MIHAELA. Tensionarea costurilor şi rezultatelor prin contabilitatea de gestiune : teză de doctorat / drd. Stan Adriana Mihaela (Ionescu) ; cond. şt.: prof. univ. dr. Mihai Ristea. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. XII, 408 f. : tab. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Contabilitatea şi Informatică de Gestiune. Bibliogr. f. 405-408. [12.00] lei. 657:658.15 657.47 043

DL: 2007/42642

TEZE DE DOCTORAT 529

659 Publicitate. Informaţii

1385 - FELEA, MIHAI. Organizarea şi funcţionarea structurilor de relaţii publice în cadrul firmelor comerciale : teză de doctorat / drd.: lect. Mihai Adrian Felea ; cond. şt.: prof. univ. dr. Dumitru Patriche. - Bucureşti : Academia de Studii Economice, 2005. 225 f. ; 30 cm. Antetitlu: Academia de Studii Economice. Facultatea de Comerţ. Bibliogr. f. 220-225. [6.00] lei. 659.4:347.72(100) 043

DL: 2007/43141

66/68 Industrii şi meserii diverse

1386 - ALEXANDRU, DAN. Contribuţii la studiul utilizării gazelor petroliere lichefiate în sisteme autonome : teză de doctorat / doctorand: ing. Dan Alexandru ; cond. de doctorat: prof. dr. ing. Mihai Nagi. - Timişoara : Universitatea "Politehnica" Timişoara, 2005. 159 f. : fig., graf. color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" din Timişoara. Facultatea de Mecanică. Departamentul de Maşini Termice şi Transporturi. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 153-158. [5.00] lei. 681.5:622.276 622.323 043

DL: 2007/42882

530 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1387 - BAJAN, NICU. Reacţii de imobilizare a unor compuşi biologic activi pe derivaţi celulozici : teză de doctorat / ing. Bajan Nicu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Marcel Popa. - Iaşi : Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", 2006. IV, 216 p. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Facultatea de Inginerie Chimică. Bibliogr. p. 207-216. [6.50] lei. 579.61 661.728 043

DL: 2007/43102 1388 - BATALU, NICOLAE DAN. Cercetări privind echilibrele fazice, structura şi proprietăţile unor aliaje de titan cu memoria formei, aplicabile în ingineria medicală : teză de doctorat / ing. Batalu Nicolae Dan ; cond. de doct.: prof. dr. ing. Angel Aloman. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 320 p. : fig., graf. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Bibliogr. p. 295-309. [4.00] lei. 669.018:669.295 043

DL: 2007/42323

TEZE DE DOCTORAT 531

1389 - BĂLĂNESCU, NICULINA MIHAELA. Utilizarea tehnicilor matematice la caracterizarea şi evaluarea riscului de mediu în industria materialelor metalice : teză de doctorat = The using of mathematical technics for environmental risk assessment and characterization in metallic materials industry / Niculina Mihaela Bălănescu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Avram Nicolae. - Bucureşti : Universitatea "Politehnica" Bucureşti, 2005. 167 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Politehnica" din Bucureşti. Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Fără f. de tit. - Descrierea după cop. Text numai în lb. română. Bibliogr. f. 163-167. [5.00] lei. 004.942:504.054:662.74+669.1 043

DL: 2007/42999 1390 - BODEA, MARIUS. Cercetări experimentale în vederea modelării matematice a elaborării unor oţeluri aliate cu crom şi molibden prin metalurgia pulberilor : teză de doctorat / ing. Marius Bodea ; cond. şt.: prof. dr. ing. fiz. Ionel Chicinaş. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. 190, [18] p. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. p. 182-185. [4.00] lei. 621.762:669.26+669.28 043

DL: 2007/43516

532 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1391 - BOGHEAN, PETRU. Cercetări cu privire la parametrii mişcării pe sol a lemnului şi soluţiilor pentru îmbunătăţirea regimului de deplasare a sarcinii, în cadrul operaţiei de colectare : teză de doctorat / ing. Petru Boghean ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ilie Oprea. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2004. 222, 10 f. : graf., il., tab. în parte color ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea "Transilvania" Braşov. Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere. Rez. în lb. engleză. Bibliogr. f. 203-222. [7.00] lei. 674 043

DL: 2007/42377 1392 - BOIERIU, CAMELIA. Contribuţii la studiul panourilor reconstituite decorative, din lemn masiv de foioase, folosite în decoraţiuni interioare şi mobilier : teză de doctorat / ing. Camelia Boieriu ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Valentin Năstase. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2006. 176 p. : fig. color, graf., tab. ; 30 cm. + [139] p. pl. Antetitlu: Universitatea Transilvania Braşov. Facultatea Industria Lemnului. Catedra de tehnologia lemnului. Bibliogr. f. 169-175. [6.00] lei. 674.031 674-413 684.4 043

DL: 2008/44091

TEZE DE DOCTORAT 533

1393 - BOROŞ, MIHAEL. Contribuţii la raţionalizarea şi optimizarea prelucrării mecanice a lemnului pe maşinile-unelte de şlefuit cu bandă lată : teză de doctorat / ing. Boroş Mihael ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ţăran Nicolae. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 2006. 203 f. : fig. în parte color, graf., tab. ; 30 cm + 1 vol. (32 f.). Antetitlu: Universitatea Transilvania Braşov. Facultatea de Industria Lemnului. Anexa: Contribuţii pentru îmbunătîţirea prelucrării mecanice a lemnului pe maşinile de şlefuit cu bandă lată. Bibliogr. f. 195-203. [9.00] lei. 674.056:621.923 043

DL: 2008/44093 1394 - BUHARU, MIHAI VIOREL. Studii şi cercetări privind obţinerea şi caracterizarea pulberilor din oţeluri carbon şi slab aliate în vederea producerii industriale : teză de doctorat / ing. Mihai Viorel Buharu ; cond. şt.: prof. dr. ing. Ioan Vida-Simiti. - Cluj-Napoca : Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 2005. 155 p., [13] f. : fig., graf., tab. ; 30 cm. Antetitlu: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Catedra de Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor. Rez. în lb. engleză. Conţine curriculum vitae. Bibliogr. p. 149-154. [3.00] lei. 669.14 043

DL: 2007/43096

534 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1395 - BUŢU, MIHAI. Rolul elementului dizolvat în procesul de finisare a granulaţiei aliajelor de alumini