+ All Categories
Home > Documents > Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și...

Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și...

Date post: 12-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 36 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 25 /25
Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția organizatoare de doctorat/Școala doctorală Conducător de doctorat Nr. de teze în coordonare (2015-2016) Nr. de teze în coordonare (2016-2017) Academia de Administrare Publică ȘD în Științe Administrative Dulschi Ion 2 1 Groza Andrei 1 1 Popovici Angela - 2 Romandaș Nicolae - 1 Roșcovan Mihai 1 - Solomon Constantin - 2 Spătaru Tatiana - 3 Şaptefraţi Tatiana 1 2 Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” și Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din România (consorțiu) ȘD Științe Militare și de Securitate Albu Natalia 0 Cîrciumaru Florian 1 Cebotari Svetlana 2 1 JucVictor 1 - Lavric Aurelian 1 1 Manolache Constantin - 3 Mereuță Gheorghe - 1 Nițu Costinel 1 (c, s) Sofronescu Igor 3 (c, p) 2 Stan Anton 2 (c, s)
Transcript
Page 1: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare

pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017

Instituția organizatoare de doctorat/Școala

doctorală

Conducător de doctorat Nr. de teze

în

coordonare

(2015-2016)

Nr. de teze

în

coordonare

(2016-2017)

Academia de Administrare Publică

ȘD în Științe Administrative

Dulschi Ion 2 1

Groza Andrei 1 1

Popovici Angela - 2

Romandaș Nicolae - 1

Roșcovan Mihai 1 -

Solomon Constantin - 2

Spătaru Tatiana - 3

Şaptefraţi Tatiana 1 2

Academia Militară a Forțelor Armate

„Alexandru cel Bun” și Universitatea

Națională de Apărare „Carol I” din România

(consorțiu)

ȘD Științe Militare și de Securitate

Albu Natalia 0

Cîrciumaru Florian 1

Cebotari Svetlana 2 1

JucVictor 1 -

Lavric Aurelian 1 1

Manolache Constantin - 3

Mereuță Gheorghe - 1

Nițu Costinel 1 (c, s)

Sofronescu Igor 3 (c, p) 2

Stan Anton 2 (c, s)

Page 2: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

Stancu Marian 1 +1 (c, s)

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

ȘD Studiul Artelor și Culturologie

Andrieș Vladimir 2 -

Badrajan Svetlana 1 2

Berezovicova Tatiana 3 2

Bunea Diana - 2

Ghilaș Ana - 1

Guțu Zoia 2 1

Melnic Victoria 3 -

Mironenco Elena - 3

Roșca Anghelina 1 -

Suhomlin Irina 1 -

Târțău Svetlana 1 1

Tcacenco Victoria - 4

Țicunova Svetlana 3 -

Academia de Studii Economice din Moldova

ȘD A.S.E.M.

Bacal Petru 1 2

Belostecinic Grigore 3 2

Benea-Popușoi Elina - 1

Bîrcă Alic 1

Bolun Ion 1 1

Botnari Nadejda 1

Bușmachiu Eugenia - 1

Chistruga Boris 2 1

Cociug Victoria 2 2

Cojocaru Vadim 2 1

Cotelnic Ala 1 1

Covaş Lilia 1

Godonoagă Anatol - 1

Page 3: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

Grabarovschi Ludmila - 1

Grigoroi Lilia 1

Lobanov Natalia - 1

Matei Constantin 1

Moldovan Dumitru - 1

Nederița Alexandru - 2

Pârţachi Ion 1 1

Petroia Andrei - 1

Popovici Angela 1 1

Portarescu Serghei 1

Solcan Angela - 1

Suhovici Ana - 1

Tomşa Aurelia 1

Ţurcanu Gheorghe 3

Vaculovschi Dorin 1

Academia de Studii Economice din Moldova

și Universitatea de Studii Politice și

Economice Europene „Constantin Stere”

(consorțiu)

ȘD în Drept, Științe Politice și Administrative

Armeanic Alexandru 1 -

Așevschi Valentin 1 -

Avornic Gheorghe - 1

Balan Oleg - 2

Băieșu Aurel - 1

Bordeianu Cătălin 3 2

Cârnaț Teodor - 1

Cebotari Valentina 1 -

Cojocaru Eugenia - 1

Costachi Gheorghe 2 -

Craiovan Ion 1 1

Dandara Liliana 2 1

Evdotiev Igor - 1

Page 4: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

Golubenco Gheorghe 1 -

Grecu Raisa 2 3

Humă Ioan 1 -

Mariț Alexandru 1 -

Mihalachi Iurie - 1

Osoianu Tudor - 1

Plotnic Olesea 1 -

Poalelungi Mihail - 2

Popovici Tudor 2 1

Romandaș Nicolae - 1

Solomon Constantin 1 -

Zaporojan Veaceslav 1 4

Universitatea Agrară de Stat din Moldova;

Institutul Științifico – Practic de

Horticultură și Tehnologii Alimentare;

Institutul de Pedologie, Agrochimie şi

Protecţie a Solului „N. Dimo”; Institutul de

Cercetări pentru Culturile de Cîmp

„Selecția”; Institutul de Tehnică Agricolă

„Mecagro”; Institutul Științifico-Practic de

Biotehnologii în Zootehnie și Medicină

Veterinară; Institutul de Fitotehnie

„Porumbeni” (parteneriat)

ȘD a Parteneriatului Instituțiilor din Învățămînt

și Cercetare din Agricultură

Andrieş Vladimir 1 2

Andriuca Valentina 1 1

Balan Valerian 1 2

Baltag Grigore - 1

Bălănescu Savva 1 2

Boincean Boris 2 2

Botnarenco Ion 1 1

Caisîn Larisa 1 2

Cerbari Valerian 1 1

Cimpoieş Gheorghe 1 1

Cimpoieş Dragoş 1 1

Eremia Nicolae - 2

Erhan Teodor 2 2

Hăbăşescu Ion 1 1

Mocanu Natalia 1 1

Page 5: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

Moscalic Roman 1 1

Palii Andrei 1 1

Peşteanu Ananie 1 2

Prisăcaru Veronica - 1

Rotaru Ilie 1 1

Serbin Vladimir - 1

Starciuc Nicolae 1 2

Starodub Victor 1 1

Timofti Elena 1 1

Ţurcanu Ştefan 1 1

Volconovici Liviu 2 3

Universitatea Cooperatist-Comercială din

Moldova

ȘD Economia și managementul dezvoltării

comerțului și cooperației de consum

Maleca Ina 1 -

Melinte Claudia 1 -

Universitatea Liberă Internațională din

Moldova

ȘD Drept Baltag Dumitru - 1

Barbăneagră Alexei 1 1

Băieşu Aurel 1 -

Cauia Alexandru 1 3

Gamurari Vitalie 0 3

Golubenco Gheorghe 1 2

Osoianu Natalia - 1

Poalelungi Mihail 1 2

Rotari Oxana 1 1

Rusu Vitalie - 1

Smochină Andrei 2 -

Page 6: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

Smochină Carolina - 1

Ţurcan Serghei 1 1

Ulianovschi Xenofon

ȘD Științe umaniste, politice și ale comunicării Coadă Ludmila 1

Cernencu Mihai - 1

Guțu Ana 2 2

Lazarev Ludmila 0

Manoli Ion

Prus Elena

Savin Angela 2 1

Stoianova Inga 1

Sulac Sofia 3 1

Tentiuc Ion - 2

Untilă Victor 0 0

Vicol Dragoș - 1

ȘD Științe economice, sociale și tehnologii

informationale

Blagorazumnaia Olga 1 -

Briceag Silvia 1 -

Calancea Angela - 2

Caunenco Irina 1 1

Florea Eleonora 3 -

Graur Elena - 2

Gribincea Alexandru 1 1

Iurchevici Iulia - 2

Moldovan-Batrînac Viorelia 2 1

Rusnac Svetlana 2 3

Stratan Alexandru - 1

Şleahtiţchi Mihail 1 1

Ștefârță Adelina 3

Page 7: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

Ţâu Nicolae 1 -

Varban Stepan - 2

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

ȘD Filologie

Abramciuc Maria 1 2

Coșciug Angela 1 -

Leahu Nicolae 1 1

Popa Gheorghe - 1

Sainenco Ala 1 -

Sirota Elena 2 -

Șleahtițchi Maria - 2

Trincă Lilia 1

Vrabie Diana 1 2

Universitatea de Educație Fizică și Sport

ȘD a Universității de Stat de Educație Fizică și

Sport

Aftimiciuc Olga - 1

Budevici-Puiu Anatolie 2 1

Budevici-Puiu Liliana 1 -

Buftea Victor 1 1

Carp Ion 1 1

Chirazi Marian 1 2

Ciorbă Constantin 1

Demcenco Petru - 1

Dorgan Viorel 3 1

Dragu Mircea 1

Goncearuc Svetlana - 2

Grimalschi Teodor - 1

Jurat Valeriu 2+1 c, p

Manolachi Veaceslav 1

Moroșan Raisa - 1

Păcuraru Alexandru - 1

Page 8: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

Popescu Veronica 2 1

Racu Sergiu 2+1 c, s 1

Rîșneac Boris - 1

Rotaru Andrei 1

Triboi Vasile 2 1

Zavalişca Aurelia 1 2

Universitatea de Studii Europene din

Moldova

ȘD Științe Juridice și Relații Internaționale

Airapetean Artur 2 2

Băieșu Aurel - 1

Bujor Valeriu 1 3

Burian Alexandru 1 2

Ceban Cristina 1 1

Chirtoacă Leonid 1 -

Cghirtoacă Natalia 1 -

Dorul Olga 0 2

Gamurari Vitalie - 1

Rotaru Ilie - 1

Sedlețchi Iurie - 1

Suceveanu Natalia 1 -

Vieriu Dumitru 1 -

Vieriu Eufimia 1 1

Universitatea de Stat din Moldova

ȘD Matematica și Știința Informației Cataranciuc Sergiu - 1

Hâncu Boris - 1

Prepeliță Aurelia 1 -

ȘD Științe Fizice și Inginerești Bragaru Tudor 1 1

Paladi Florentin 2 -

Page 9: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

Potlog Tamara 1 -

ȘD Științe Chimice Gonța Maria 1 1

Gulea Aurelian 1 3

ȘD Științe Biologice și Geonomice Jigău Gheorghe - 2

Leșanu Mihail 2 -

ȘD Psihologie și Științe ale Educației Anțibor Liudmila - 2

Bîrnaz Nina 1 1

Bodrug-Lungu Valentina 2 1

Bolboceanu Aglaida - 1

Cojocaru Natalia 1 1

Dandara Otilia 1 -

Goraș-Postică Viorica - 1

Guțu Vladimir 1 2

Potâng Angela - 2

Racu Jana - 1

Strah Lidia - 2

Șevciuc Maia - 1

Șoitu Laurențiu - 2

Tolstaia Svetlana 2 1

ȘD Științe Economice

Băzgu Ion - 2

Caprian Iulia 1 2

Cojocaru Maria 1 2

Doga-Mîrzac Mariana - 1

Dolghi Cristina 2 -

Page 10: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

Dragomir Liliana - 1

Ganea Victoria 1 -

Hămuraru Maria 2 -

Jalencu Marian 1 -

Lușmanschi Galina - 2

Onofrei Alexandru 2 -

Rotaru (Dragomir) Lilia 1 -

Rusu Gheorghe - 2

Scutaru Alexandru - 1

Ștefaniuc Olga - 1

Ulian Galina 2 -

Verejan Nicolae 2 -

ȘD Științe Sociale Bencheci Diana 1 4

Bulgaru Maria 0

Cebotari Svetlana 1 1

Cheianu-Andrei Diana 1

Ciobu Emil - 1

Dorogan Valentin 2 -

Moșneaga Valeriu 2 -

Oceretnîi Anastasia - 2

Teosa Valentina 1 -

Turco Tatiana - 4

Saca Victor 1 -

Stepanov Georgeta 1 2

Vasilescu Grigore 3 -

Marin Constantin 1 1

Page 11: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

ȘD Științe Juridice Aramă Elena 1 -

Arseni Alexandru 2 1

Băieșu Sergiu 3 1

Belei Elena 1 -

Boișteanu Eduard 2 -

Botnaru Stela - 1

Cârnaț Teodor 1 1

Chibac Gheorghe 1 2

Cobăneanu Sergiu 1 -

Cojocaru Violeta - 2

Cojuhari Alexandru - 3

Crețu Vasile 1 -

Dolea Igor 2 2

Dorul Olga 2 -

Dumneanu Liudmila - 1

Eșanu Adriana - 2

Gheorghiță Mihai 1 -

Gîrla Lilia 1 -

Grama Mariana 1 1

Maimescu Sava 1 -

Manea Vladislav - 2

Moraru Victor 2 1

Negru Andrei 1 2

Osmochescu Nicolae 2 1

Roman Dumitru 1 -

Roșca Nicolae - 1

Rusu Grigore 1 -

Scobioală (Sîrcu) Diana 2 -

Page 12: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

Stati Vitalie 1 2

Șavga Alina 1 -

Volcinschi Victor 1 -

Zaharia Victor - 1

ȘD Istorie, Arheologie și Filosofie Bogatu Eugenia - 1

Caldare Dumitru 2 -

Coandă Svetlana 2 -

Dragnev Emil 3 2

Pâslariuc Virgiliu 1 1

Petrencu Anatol - 4

Rotaru Liliana 1 -

Saharneanu Eudochia 1 2

Sava Eugen 1 -

Șarov Igor 2 -

Solomon Constantin - 1

Tomuleț Valentin - 1

Țapoc Vasile 1 -

ȘD Studii Lingvistice și Literare Cazacu Adriana 2 2

Condrea Iraida 1 1

Gumenîi Ion 1 -

Molea Viorica - 2

Oglindă Emilia 1 1

Țau Elena 2 1

ȘD Studii de Lingvistică Romano-germanică și

Literatură Universală și Comparată

Dumbrăveanu Ion - 1

Grădinaru Angela 2 1

Page 13: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

Guțu Ion 1 2

Șaganean Gabriela 2 -

Zbanț Ludmila 1 -

Universitatea de Stat de Medicină și

Farmacie ”N. Testemițanu”; Centrul

Național de Sănătate Publică; Institutul

Mamei şi Copilului;

Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie;

Institutul de Cardiologie; Institutul de

Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”;

Institutul de Oncologie; Spitalul Clinic

Republican (consorțiu)

ȘD în domeniul Științe medicale

Adauji Stela - 2

Bacinschi Nicolae 1 -

Bahnarel Ion 1 -

Balica Ion 1 -

Bendelic Eugen - 1

Bernic Jana 2 -

Bodiu Aurel 1 -

Bodrug Nicolae 1 1

Bour Alin - 1

Botnaru Victor - 3

Caproş Natalia 1 1

Caproş Nicolae 0 1

Catereniuc Ilia 1 3

Cazacov Vladimir 1 1

Ceban Emil 1 2

Chele Nicolae - 2

Ciobanu Lucia 1 1

Corețchi Liuba - 1

Cotelea Tamara 1 -

Crudu Valeriu 1 1

Curocichin Ghenadie 2 -

Curteanu Ala 1 -

Cuşnir Valeriu 1 -

Page 14: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

David Lilia - 1

Donos Ala 1 -

Dumbrava Vlada-Tatiana - 1

Dumitraş Vasile 2 1

Fala Valeriu 1 2

Friptu Valentin 2 2

Gaţcan Ştefan 1 -

Gavriliuc Mihail 2 1

Ghindă Serghei 1 -

Ghidirim Nicolae - 2

Grejdianu Tudor 1 1

Grib Liviu - 1

Grosu Aurel 1 -

Groppa Liliana 1 1

Groppa Stanislav 1 -

Guțu Eugen - 2

Holban Tiberiu 1 -

Lozan Oleg 1 -

Lupan Ion 3 -

Lutan Vasile 1 -

Mazur Minodora 2 -

Mereuţa Ion 1 --

Mihu Ion - 1

Mișin Igor - 1

Moscalu Vitalie - 1

Moldovanu Ion 1 1

Nacu Viorel 1 2

Odobescu Stela 1 -

Page 15: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

Palade Gheorghe 1 -

Palii Ina - 2

Pascal Oleg 2 -

Pădure Andrei 1 -

Pisarenco Serghei - 1

Pogonea Ina - 1

Popovici Ion 0 -

Prisacari Viorel - 1

Remeş Vladimir 1 -

Revenco Valeriu 2 -

Rojnoveanu Gheorghe - 1

Rotaru Natalia 4 -

Rotaru Tudor 1 -

Rusu Natalia 2 -

Safta Vladimir 1 -

Sandul Alexandru 1 1

Sârbu Zinaida 1 1

Serbenco Anatolie - 1

Sîrbu Dumitru 1 1

Solomon Oleg 1 -

Spinei Aurelia 1 -

Spînu Constantin 1 1

Stasii Ecaterina - 2

Stratu Ecaterina - 1

Şcerbatiuc Dumitru 1 -

Şciuca Svetlana 1 2

Tafuni Ovidiu - 1

Tagadiuc Olga 1 1

Page 16: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

Taran Anatolie - 1

Tudor Elena - 1

Ţîbîrnă Gheorghe 1 -

Ţîbîrnă Ion 1 -

Țurcan Svetlana - 1

Ţurcan Vasile 3 -

Țurea Valentin - 2

Trifan Valentina 1 -

Valica Vladimir - 1

Verega Grigore 1 -

Vişnevschi Anatolie 1 -

Vovc Victor - 1

Vudu Lorina 1 -

Uncu Livia 1 -

Uncuță Diana 1 2

Ungureanu Sergiu 2 -

Zota Eremia 1 -

Universitatea de Stat din Tiraspol;

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu

Hasdeu” din Cahul și Institutul de Științe ale

Educației (parteneriat)

Școala doctorală Științe ale Educației

Andrițchi Viorica - 1

Bocancea Viorel 1 -

Botgros Ion 1 -

Botnari Valentina 1 -

Braicov Andrei 1 1

Calmuțchi Laurențiu - 1

Chirică Galina - 1

Gheorghiţă Eugen 0 -

Golubițchi Silvia - 2

Hadârcă Maria - 1

Page 17: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

Hariton Andrei - 1

Lupu Ilie 2 3

Pascari Valentina - 1

Petrovschi Nina 1 -

Pogolşa Lilia 1 -

Racu Aurelia - 1

Silistraru Nicolae 2 3

Universitatea Tehnică a Moldovei Ababii Victor 1 1

ȘD Știința calculatoarelor, electronică și

comunicații

Avram Ion 1 -

Beșliu Victor - 1

Bîlba Valeriu - 1 c.s.

Bostan Viorel - 1 c.p.

Guțuleac Emilian 1 -

Izvoreanu Bartolomeu - 1

Kulev Mihail 1 1

Lupan Oleg - 2

Moraru Vasile 1 -

Perju Veaceslav 1 -

Sudacevschi Viorica 1 1

Șontea Victor - 1

Tighineanu Ion - 2

Tronciu Vasile 1 -

ȘD Energetică și inginerie electrică Arion Valentin 2 -

Nucă Ilie 1 -

Stratan Ion 1 -

Page 18: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

ȘD Inginerie civilă Buimistru Tatiana 1 -

Chiriac Vasile - 1

Guțul Vera 1 -

Nistor-Lopatenco Livia 1 -

Polcanov Vladimir 2 -

Rusu Ion 1 1

Ungureanu Dumitru 1 -

ȘD Știința alimentelor

(în parteneriat cu Institutul Științifico-Practic de

Horticultură și Tehnologii Alimentare)

Baerle Alexei 1 c, s 2 c.p

Bălănuță Anatol 1 1

Bernic Mircea 1 1

Carabulea Boris 1 -

Chirsanova Aurica - 1

Cotelea Valeriu - 1 c.s.

Deseatnicova Olga - 1

Macari Artur 1 1

Odageriu Gheorghe - 2 c.s.

Sturza Rodica 1 1+1 c.s.

Tatarov Pavel 1 c, p 2 c.s

Vacarciuc Liviu - 1+4 c.p.

ȘD Economie, finanțe si management Albu Svetlana 1 1

Bugaian Larisa 2 2

Gheorghiță Maria 1 2

Gorobievschi Svetlana 1 2

Sverdlic Valentin 1 -

Țurcanu Nicolae 0 -

Page 19: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

ȘD Inginerie mecanică, industrială și

transporturi

Bostan Ion 1 1+ 1c.p.

Cartofeanu Vasdile - 2 c.s.

Dulgheru Valeriu - 1 c.p.

Manoli Ilie 1 -

Stoicev Petru 1 c,p -

Toca Alexei 1 -

Topală Pavel 1 c,s -

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion

Creangă”

ȘD Psihologie Adăscălița Viorica - 2

Bodorin Cornelia - 1

Ciobanu Adriana 1 2

Jelescu Petru - 1

Losîi Elena 2 2

Negură Ion 1 -

Olărescu V 2 3

Perjan Carolina 1 -

Pleșca Maria - 2

Racu Igor 1 2

Racu Iulia 2 2

Racu Jana 1 -

Verdeș Angela 1 3

Vîrlan Maria - 3

ȘD Științe ale Educației Arbuz-Spatari Olimpiada 2 -

Armașu Ludmila 3 1

Page 20: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

Balmuș Nicolae 1(c, p) -

Barbăneagră Alexandra - 2

Brigalda Eleonora 1 -

Budnic Ana 2 2

Calaraș Carolina - 1

Cara Angela 4 -

Cojocaru-Borozan Maia 1 -

Cojocaru Vasile 0 2

Cristea Sorin 2 (c,p) -

Cuznețov Larisa 4 + 1 c, s -

Dumbrăveanu Roza - 1

Gagim Ion - 1

Gînju Stela 1 1

Haheu-Munteanu Efrosinia 1 -

Hubenco Teodora 2 -

Lapoșina Emilia - 1

Ovcerenco Nadejda - 2

Paniș Aliona 2 -

Papuc Ludmila 2 (c,s) 1

Patrascu Dumitru 2 1

Pîslaru Vlad - 1

Prigorschi Claudia 1 -

Racu Aurelia 3 -

Sadovei Larisa 4 -

Silistraru Nicolae 0 -

Simac Ana 3 -

Solcan Angela 1 -

Sugac Olga 1 -

Page 21: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

Țarnă Ecaterina - 1

Ursu Ludmila - 2

- -

ȘD Istorie. Patrimoniu cultural. Modernitate Chicuș Nicolae - 1

Dumitru Diana 1 1

Munteanu Octavian - 1

Musteață Sergiu 2 -

Tabac Silviu 1 -

Ursu Valentina 1 2

Varta Ion 1 -

UnivER SCIENCE

(Cluster educațional-științific)

Universitatea de Stat din Tiraspol; Institutul

de Matematică și Informatică;Universitatea

de Stat „Alecu Russo” din Bălți și

Universitatea Academiei de Științe a

Moldovei (consorțiu)

ȘD Matematică și Știința Informației

Ciobanu Mitrofan

Vostokov S. V.

1 c, p 1 c, p

1 c, s

Cojocaru Svetlana 1

Cozma Dumitru 1

Corlat Andrei 1

Gaindric Constantin 2

Șcerbacov Victor 1 c, s

Institutul de Fizică Aplicată; Institutul de

Inginerie Electronică și Nanotehnologii

„Dumitru Ghițu”; Institutul de Energetică;

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Berzan Vladimir 1

Kravțov Victor

Coropceanu Eduard 1 c,p

1 c,s

Enachi Nicolae 1

Macovei Mihai 1 1

Nicolaeva Albina 1

Page 22: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

și Universitatea Academiei de Științe a

Moldovei (consorțiu)

ȘD Științe Fizice

Postolati Vitali 1

Sidorenco Anatolii 1

Șikimaka Olga 1 1

Țurcan Vladimir 1 1

Institutul de Chimie al Academiei de Științe a

Moldovei și Universitatea Academiei de

Științe a Moldovei (consorțiu)

ȘD Științe Chimice și Tehnologice

Arîcu Aculina 1

Bogdevici Oleg 1 c,s

Cocu Maria 1

Coropceanu Eduard 1

Ivanova Raisa 1

Lozan Vasile 1

Lupașcu Tudor 1+1 c,p

Macaev Fluir 1 1

Nastas Raisa 1 1

Nicon Ungur 1 1

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție

a Plantelor; Institutul de Fiziologie și

Sanocreatologie; Institutul de Ecologie și

Geografie; Grădina Botanică (Institut);

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din

Bălți; Universitatea Academiei de Științe a

Moldovei (consorțiu)

ȘD Științe Biologice

Andreev Alexei 1

Balan Ion 1 1

Boronciuc Gheorghe 1

Botnari Vasile 1

Bulimaga Constantin 1

Burțeva Svetlana 1

Cepoi Liliana 1

Chiriac Tatiana 1

Ciloci Alexandra 1

Ciochină Valentina 1

Page 23: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

Ciorchină Nina 2

Derjanschi Valeriu 1

Duca Maria 2

Furdui Teodor 1

Ganea Anatolie 2

Nedealcov Maria 1

Nistreanu Victoria 1 1

Palancean Alexei 1

Rastimeșina Inna 1

Rudi Ludmila 1

Rudic Valeriu 2

Toderaș Ion 1

Ungureanu Laurenția 1

Usatîi Agafia 1

Voloșciuc Leonid 1

Zubcov Elena 1

Institutul de Geologie și Seismologie;

Institutul de Ecologie și Geografie și

Universitatea Academiei de Științe a

Moldovei (consorțiu)

ȘD Științe Geonomice

Alcaz Vasile 1

Bogdevici Oleg 1

Boian Ilie 1

Ciobotaru Valerian 1

Moraru Constantin 1

Nedealcov Maria 2 1

Institutul de Cercetări Juridice și Politice;

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu

Hașdeu” din Cahul; Universitatea de Stat

Balmuș Victor 1

Chirtoacă Leonid 1 1

Chirtoacă Natalia 1

Costachi Gheorghe 3

Page 24: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

„Alecu Russo” din Bălți și Universitatea

Academiei de Științe a Moldovei (consorțiu)

ȘD Științe Juridice, Politice și Sociologice

Cuşnir Valeriu 1 1

Guștiuc Andrei 3 1

Juc Victor 2

Moraru Victor 1

Ramandaș Nicolai 1

Rusu Vitalie 1

Sprîncean Serghei 1

Volcinschi Victor 1 1

Institutul de Filologie; Institutul de Istorie;

Institutul Patrimoniului Cultural;

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu

Hașdeu” din Cahul; Universitatea de Stat

„Alecu Russo” din Bălți și Universitatea

Academiei de Științe a Moldovei (consorțiu)

ȘD Științe Umaniste

Bahnaru Vasile 4

Bobînă Gheorghe 1

Cimpoi Mihai 1

Cojocaru Gheorghe 1 3

Condraticova Liliana 2+1 c.p

Constantinov Valentin 1 1

Corcinschi Nina 1 1

Cvilincova Elizaveta 2

Dergaciov Valentin 1

Dragnev Demir 2 1

Enciu Nicolae 1

Ghilaș Victor 1 1c,s

Grati Aliona 1

Levițki Oleg 1

Pascaru Ana

Capcelea Valeriu 1 c,p

1 c,s

Țurcanu Andrei 1

Țvircun Victor 1

Vulpe Ana 1

Page 25: Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze …...Lista conducătorilor de doctorat și numărul de teze în coordonare pentru admiterea 2015-2016, 2016-2017 Instituția

Institutul Național de Cercetări Economice;

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu

Hașdeu” din Cahul; Universitatea de Stat

„Alecu Russo” din Bălți și Universitatea

Academiei de Științe a Moldovei (consorțiu)

ȘD Științe Economice și Demografice

Aculai Elena 1

Bajura Tudor 1

Beșliu Iurie 1

Cebotari Valentina 1

Gagauz Olga 1 c,p

Ganea Victoria 1

Iliade Gheorghe 1

Luchian Ivan 1 2

Manole Tatiana 1

Miron Oxana 1

Perciun Rodica 2

Savelieva Galina 1 c,s

Stratan Alexandru 2

Timuș Angela 2

Trofimov Victoria 2

c – cotutelă

p – coordonator principal

s – coordonator secundar


Recommended