+ All Categories
Home > Documents > Teze de doctorat 2007

Teze de doctorat 2007

Date post: 29-Jan-2017
Category:
Author: ngoxuyen
View: 256 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 116 /116
1 Serie analitică ISSN 1857-1549 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI TEZE DE DOCTORAT 2007 (Serie analitică) Chişinău. 2011
Transcript
 • 1

  Serie analitic

  ISSN 1857-1549

  Biblioteca Naional a Republicii Moldova

  BIBLIOGRAFIA NAIONAL A MOLDOVEI

  TEZE DE DOCTORAT

  2007

  (Serie analitic)

  Chiinu. 2011

 • 2

  Teze de doctorat (2007)

  Director general : Alexe Ru, doctor n fi losofi e

  Alctuitor : Larisa Palamarciuc

  Redactor bibliografi c : Parascovia Caleva

  Coperta : Drago Popa-Miu

  Biblioteca Naional a Republicii Moldova, 2011

  CZU 015(478)

  016:01(043)

  378.245(01)

  Bibliografi a Naional a Moldovei. Teze de doctorat 2007

  (Serie analitic) / Biblioteca Naional a Republicii Moldova;

  alct.: Larisa Palamarciuc; red. bibliogr.: Parascovia Caleva.

  Chiinu : BNRM, 2011 (Imprimeria BNRM). 114 p.

 • 3

  Serie analitic

  ARGUMENT

  Seria Teze de doctorat este parte component a Bibliogra-fi ei Naionale a Moldovei i constituie o viziune de ansamblu

  asupra activitii de cercetare din Republica Moldova, legat de

  obinerea titlului de doctor n tiine.

  Bibliografi a Naional a Moldovei. Teze de doctorat in-

  formeaz utilizatorii despre tezele de doctorat susinute n in-

  stituiile de nvmnt i cele tiinifi ce ale Republicii Moldova

  pentru titlul de doctor n tiine i doctor habilitat n toate dome-

  niile tiinei conform Regulamentului Consiliului Naional pentru

  Acreditare i Atestare din 24 ianuarie 2005 Cu privire la func-

  ionarea consiliilor tiinifi ce specializate i conferirea gradelor

  tiinifi ce i titlurilor tiinifi ce i tiinifi co-didactice n Republi-

  ca Moldova. Acest volum Teze de doctorat (Seria analitic)

  cuprinde descrierile bibliografi ce ale tezelor de doctorat ce au

  aprut n perioada ianuarie-decembrie 2007.

  Lucrarea este adresat lucrtorilor tiinifi ci, profesorilor,

  studenilor i tuturor celor interesai de activitatea tiinifi c din

  Republica Moldova.

  Documentele sunt sistematizate conform Clasifi crii Zecima-

  le Universale (CZU), iar n cadrul fi ecrei clase ordonarea este

  alfabetic.

  Descrierile bibliografi ce sunt conform standardelor naionale

  n vigoare i conin urmtoarele elemente:

  numrul de ordine al descrierii bibliografi ce;

  responsabilitatea principal (autor);

  titlu; responsabilitatea secundar; publicare (loc, an);

  caracterizarea cantitativ. Note

  indexul CZU;

  numrul de inventar al tezei

  subiecte

 • 4

  Teze de doctorat (2007)

  Elementele descrierii bibliografi ce:

  Nr. AUTOR. Titlu : denumirea specialitii, conform No-

  menclatorului specialitilor lucrtorilor tiinifi ci / Numele docto-

  randului; Numele conductorului tiinifi c. Locul de publicare,

  Anul publicrii.

  Paginaie; ilustraii ; format.

  Antetitlu (Denumirea instituiei tiinifi ce),

  Bibliografi e; Anexe

  CZU Nr. inventar

  Subiecte

  Lucrarea este nsoit de dou indexuri auxiliare: Indexul de

  nume ce include numele doctoranzilor, conductorilor i con-

  sultanilor tiinifi ci i Indexul de subiecte. Cele dou indexuri

  sunt elemente utile n consultarea indicelui bibliografi c.

 • 5

  Serie analitic

  0 GENERALITI00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII

  I CULTURII

  1. BOBICEV, VICTORIA. Metode i algoritmi statistici de pro-cesare a textelor (n baza textelor n limba romn) : Specialitatea : 01.05.04 Modelare matematic, metode matematice, produse pro-

  gram : Teza de doctor n informatic / Victoria Bobicev ; cond. t. :

  dr. hab. n informatic, prof. universitar Anatol Popescu. Chiinu,

  2007.

  228 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Tehnic a Moldovei.

  Bibliogr. : P. 157-173 ; Anexe.

  004.912(043) T 3021

  Procesare de text

  Text Algoritmizare

  2. CIUMAC, ANATOLIE. Modele i algoritmi de confi gurare a setului de servere pentru reelele locale : Specialitatea : 05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul i reele informaionale : Tez de doc-

  tor n tehnic / Anatolie Ciumac ; cond. t. : dr. hab., prof. universitar

  Ion Bolun ; consult. t. : dr. hab., prof. universitar Anatol Popescu.

  Chiinu, 2007.

  142 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Tehnic a Moldovei.

  Bibliogr. : P. 105-114 ; Anexe.

  004.732(043) T 3132

  Reele locale de calculatoare

  Reele informaionale Servere

  3. COJOCARU, SVETLANA. Interfee inteligente pentru siste-me de calcul simbolic : Specialitatea : 01.05.04 Modelare matema-tic, metode matematice, produse program : Tez de doctor habilitat n

  informatic / Svetlana Cojocaru ; consult. t. : dr. hab. n informatic,

  prof. universitar Constantin Gaindric. Chiinu, 2007.

  159 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei.

 • 6

  Teze de doctorat (2007)

  Institutul de Matematic i Informatic.

  Bibliogr. : P. 108-122 ; Anexe.

  004.512 : 004.8(043) T 2935

  Interfee inteligente

  Sisteme de calcul simbolic Adaptare la utilizator

  4. COSMA, DOREL. Tendine ale evoluiei interviului n presa contemporan : Specialitatea : 10.01.10 Jurnalism i tiine ale co-municrii : Tez de doctor n fi lologie / Dorel Cosma ; cond. t. : dr. n fi lologie, conf. universitar Mihail Guzun. Chiinu, 2007.146 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 113-123 ; Anexe. 070.1(043) T 3047Interviuri Pres Pres Interviu Istorie Ziaristic investigativ

  5. CREU, SERGIU. Tehnici extensibile de interpretare sintacticosemantic a textelor n limbaj natural : Specialitatea : 01.05.04 Modelare matematic, metode matematice, produse pro-gram : Tez de doctor n informatic / Sergiu Creu ; cond. t. : dr. hab. Dumitru Todoroi ; consult. t. : dr. hab. Anatol Popescu. Chii-nu, 2007.134 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 103-109 ; Anexe. 004.822(043) T 3115Reea semantic Limbaj naturalInterpretarea textelor

  1FILOSOFIE17 MORAL. ETIC. FILOZOFIE PRACTIC

  6. CAPCELEA, VALERIU. Norme sociale ca factor de stabili-zare a societii n tranziie : Specialitatea : 09.00.01 Ontologie i gnoseologie : Tez de doctor habilitat n fi losofi e / Valeriu Capcelea ;

 • 7

  Serie analitic

  consult. t. : dr. hab., conf. universitar Eudochia Saharneanu. Chii-

  nu, 2007.

  230 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

  Bibliogr. : P. 206-226.

  124.5(043) T 3208

  Norme sociale (fi los.)

  7. GRAMMA, RODICA. Progresul tehnico-tiinifi c i medicina n viziunea bioeticii : Specialitatea : 09.00.08 Filosofi a i metodolo-gia tiinei : Tez de doctor n fi losofi e / Rodica Gramma ; cond. t. : dr.

  hab. n fi losofi e, prof. universitar Teodor rdea. Chiinu, 2007.

  126 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie

  N. Testemianu.

  Bibliogr. : P. 115-123.

  17 : 61(043) T 3013

  Bioetic

  Progres tehnico-tiinifi c Probleme fi losofi ce

  8. ROCA, LIUDMILA. Redimensionarea problemelor morale i tehnogene din perspectiva strategiei supravieuirii lumii con-temporane : Specialitatea : 09.00.08 Filosofi a i metodologia ti-inei : Tez de doctor habilitat n fi losofi e / Liudmila Roca ; consult.

  t. : dr. hab. n fi losofi e, prof. universitar Teodor rdea. Chiinu,

  2007.

  211 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie

  N. Testemianu.

  Bibliogr. : P. 191-204.

  17 T 3116

  Omenire Dezvoltare Aspecte morale

  3 TIINE SOCIALE

  316 Sociologie

  9. BUCIUCEANU, MARIANA. Probleme sociale ale comporta-

  mentului delicvent n rndul tineretului (n baza investigaiilor so-

 • 8

  Teze de doctorat (2007)

  ciologice efectuate n Republica Moldova) : Specialitatea 22.00.04 Structura social, instituii i procese sociale : Tez de doctor n so-

  ciologie / Mariana Buciuceanu ; cond. t. : dr. hab., prof. universitar

  Maria Bulgaru. Chiinu, 2007.

  160 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

  Bibliogr. : P. 147-152 ; Anexe.

  316.624-053.6(043.3) T 2909

  Comportament deviant Sociologie

  10. , . - : : 19.00.07 -, , :

  / -

  ; . . : . , . Ion

  Negur. Chiinu, 2007.

  231 p. ; 30 cm.

  Antetitlu :

  . Ion Creang.

  Bibliogr. : P. 155-166.

  316.62(043) T 3011

  Comportament social Psihologie

  32 POLITIC

  11. ALBU, NATALIA. Infl uena procesului de globalizare asu-pra securitii naionale a Republicii Moldova : Specialitatea : 23.00.04 Teoria i istoria relaiilor internaionale i dezvoltrii glo-

  bale : Tez de doctor n politic / Natalia Albu ; cond. t. : dr. hab. n

  politic, conf. universitar Alla Roca. Chiinu, 2007.

  170 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

  Bibliogr. : P. 127-141 ; Anexe.

  327(100)20(043) T 3066

  Globalizare

  Securitate naional Rep. Moldova Aspecte internaionale

 • 9

  Serie analitic

  12. ANTONOV, VIORICA. Implicaiile politice ale terorismului internaional : Specialitatea : 23.00.01 Teoria, metodologia i isto-ria politologiei; instituii i procese politice : Tez de doctor n tiine politice / Viorica Antonov ; cond. t. : dr. n fi lozofi e, conf. universitar Victor Juc ; consult. t. : dr. hab. n fi lozofi e, prof. universitar Alexan-dru Zavtur. Chiinu, 2007.132 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Filoso-fi e, Sociologie i tiine Politice.

  Bibliogr. : P. 104-120 ; Anexe. 323.8(043) T 3206Terorism internaional

  13. CEBOTARI, SVETLANA. Politica extern a Republicii Moldova n contextul proceselor integraioniste : Interese i prio-

  riti : Specialitatea 23.00.01 Teoria, metodologia i istoria politolo-giei ; instituii i procese politice : Tez de doctor n politic / Svetlana Cebotari ; cond. t. : dr. hab. n t. politice, prof. universitar Victor Saca. Chiinu, 2007.169 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

  Bibliogr. : P. 131-143 ; Anexe.327(478)19/20(043) T 2967

  Politic extern Rep. Moldova

  14. CERTAN, ION. Activitatea partidelor de stnga n Republi-ca Moldova 1989-2001 : Specialitatea : 07.00.02 Istoria romnilor : Tez de doctor n istorie / Ion Certan ; cond. t. : dr. hab. n t. istorice, prof. universitar Ion icanu. Chiinu, 2007.199 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 148-162 ; Anexe. 329(478).055.4(043) T 3061Partide politice de stnga Rep. Moldova

  15. CIOCAN, IURIE. Partidele politice n sistemul relaiilor de putere (cazul Republicii Moldova) : Specialitatea : 23.00.01 Teo-

 • 10

  Teze de doctorat (2007)

  ria, metodologia i istoria politologiei; instituii i procese politice : Tez de doctor n tiine politice / Iurie Ciocan ; cond. t. : dr. n fi loso-fi e, conf. cercettor Pantelimon Varzari. Chiinu, 2007.182 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Filoso-fi e, Sociologie i tiine Politice.

  Bibliogr. : P. 106-115 ; Anexe. 329 (478)199... (043) T 3160Partide politice Rep. Moldova Sistem pluripartid Rep. Moldova

  16. COZMA, ARTUR. Diplomaia Republicii Moldova n peri-oada anilor 1944-2001 : Specialitatea : 23.00.04 Teoria i istoria relaiilor internaionale i dezvoltrii globale : Tez de doctor n tiine politice / Artur Cozma ; cond. t. : dr. hab n istorie, prof. universitar Gheorghe Rusnac. Chiinu, 2007.191 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Istorie, Stat i Drept. Bibliogr. : P. 156-170 ; Anexe. 327(478)19/20(043) T 2991Politic extern Rep. Moldova

  17. EJOVA, CRISTINA. Terorismul internaional n contextul globalizrii (analiz politologic) : Specialitatea 23.00.01 Teoria, metodologia i istoria politologiei ; instituii i procese politice : Tez de doctor n tiine politice / Cristina Ejova ; cond. t. : dr. hab. n t. politice, prof. universitar Victor Saca. Chiinu, 2007.170 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 133-152 ; Anexe. 327.8(100)(043) T 3108Terorism internaional

  18. ENEA, VIOREL. Partidele politice din Romnia postde-cembrist : relaii i probleme : Specialitatea : 23.00.01 Teoria, metodologia i istoria politologiei ; instituii i procese politice : Tez

 • 11

  Serie analitic

  de doctor n tiine politice / Viorel Enea ; cond. t. : dr. hab. n fi loso-

  fi e Alexandru Roca. Chiinu, 2007.

  144 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Filoso-

  fi e, Sociologie i tiine Politice.

  Bibliogr. : P. 142-141.

  329(498)1989...(043) T 3159

  Partide politice Romnia

  Sistem pluripartid Romnia

  19. ROCA, ALEXANDRU. Teoria i practica statului social : istorie i contemporaneitate : Specialitatea : 23.00.01 Teoria, me-todologia i istoria politologiei ; instituii i procese politice : Tez de

  doctor n politic / Alexandru Roca ; cond. t. : dr. hab. n fi lozofi e,

  prof. universitar Alexandru Zavtur. Chiinu, 2007.

  154 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Filoso-

  fi e, Sociologie i tiine Politice.

  Bibliogr. : P. 150-159.

  321.6/ .8(043) T 2962

  Sisteme politice contemporane

  Statul social

  20. RUSU, RODICA. Dimensiunea ideologic a procesului politic n Republica Moldova : Specialitatea 23.00.01 Teoria, metodologia i istoria politologiei ; instituii i procese politice : Tez de doctor n

  tiine politice / Rodica Rusu ; cond. t. : dr. n istorie, prof. universitar

  Ion Sandu. Chiinu, 2007.

  147 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

  Bibliogr. : P. 108-123 ; Anexe.

  32(478)19/20(043) T 2966

  Situaie politic Moldova

  Ideologie politic Rep. Moldova

  21. , . - ( XVI

 • 12

  Teze de doctorat (2007)

  . 80- . XVII .) : : 07.00.03 - : / ; . . : . - , . . Chiinu, 2007.174 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : . Ion Creang.

  Bibliogr. : P. 155-174 ; . 327(478+477)15/16(043) T 3069

  Relaii moldo-ucraniene Istorie

  33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE

  330/336 tiine economice. Economie politic.

  Finane. Finanae publice. Sistem bancar i monetar

  22. BNCIL, NATALIA. Teoria i practica de evaluare a uni-tilor economice n baza cerinelor actuale bancare : Specialita-tea : 08.00.10 Finane; moned; credit : Teza de doctor habilitat n economie / Natalia Bncil ; consult. t. : dr. hab. n economie, prof. universitar Anatol Caraganciu. Chiinu, 2007.302 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 227-237 ; Anexe.

  336.71 T 3020Bnci Activitate Sistem bancar

  23. CHILDESCU, VALENTINA. Impactul transformrii relaiilor de proprietate asupra efi cienei economice : Specialitatea : 08. 00. 01 Economie politic; doctrine economice : Tez de doctor n economie / Valentina Childescu ; cond. t. : dr. hab. n economie, prof. universitar Andrei Cojuhari. Chiinu, 2007.124 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Tehnic a Moldovei. Bibliogr. : P. 137-148 ; Anexe.

  330.111.62 T 3164Relaii de proprietate Economie

 • 13

  Serie analitic

  24. CINIC, LILIANA. Factorii determinani ai atragerii inves-tiiilor n economia naional : Specialitatea : 08.00.10 Finane;

  moned; credit : Tez de doctor n economie / Liliana Cinic ; cond. t. : dr. hab. n economie, prof. universitar Anatol Caraganciu. Chiinu, 2007.170 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova.

  Bibliogr. : P. 130-140 ; Anexe. 336.581 : 338(478) T 3077Economia naional Investiii

  25. CRICLIVAIA, DIANA. Particulariti de soluionare a pro-blemelor agenilor economici prin aplicarea conveniilor privind

  evitarea dublei impuneri (cazul Republicii Moldova) : Specialita-tea 08.00.10 Finane; moned; credit : Tez de doctor n economie / Diana Criclivaia ; cond. t. : dr. hab. n economie, prof. universitar Rodica Hncu. Chiinu, 2007.137 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 128-137 ; Anexe. 336.225.676(478) T 3212Dubl impunere Rep. Moldova

  26. CUHAL, VERONICA. Impactul politicii monetare asupra creterii economice : Specialitatea : 08.00.10 Finane; moned; cre-dit : Teza de doctor n economie / Veronica Cuhal ; cond. t. : dr. hab. n economie, prof. universitar Anatol Caraganciu. Chiinu, 2007.162 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova.Bibliogr. : P. 126-136 ; Anexe.336.722.8 T 2995

  Politica monetar

  27. CUCU, MARIANA. Aspectul stabilizrii i sporirii siguran-ei funcionrii sistemului bancar al Republicii Moldova n con-

  textul integrrii n Uniunea European : Specialitatea : 08.00.10 Finane; moned; credit : Teza de doctor n economie / Mariana Cucu ;

 • 14

  Teze de doctorat (2007)

  cond. t. : dr. hab. n economie, prof. universitar Ludmila Cobzari. Chiinu, 2007.190 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 122-146 ; Anexe.

  336.71(478) : 339.923 : 061.11 T 3023Sistem bancar Rep. Moldova

  28. ENICOV, IGOR. Teoria i practica riscului n banca comer-cial : Specialitatea : 08.00.10 Finane; moned; credit : Tez de doctor habilitat n economie / Igor Enicov ; consult. t. : dr. hab. , prof. universitar Eugeniu Hricev. Chiinu, 2007.242 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 195-210 ; Anexe.

  336.71 T 3209Bnci comerciale Riscuri

  29. GOGRNOIU, GHEORGHE. Perfecionarea sistemelor fi s-cale n perspectiva integrrii europene i contribuiei la formarea

  veniturilor bugetare (experiene moldo-romne) : Specialitatea : 08.00.10 Finane; moned; credit : Tez de doctor n economie / Gheorghe Gogrnoiu ; cond. t. : dr. hab. n t. economice Rodica Hn-cu. Chiinu, 2007.161 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 154-161 ; Anexe. 336.221.4 (478+498) (043) T 2963Sisteme fi scale Rep. MoldovaSisteme fi scale RomniaFiscalitatea administrativ Rep. MoldovaFiscalitatea administrativ Romnia

  30. HRICEV, IRINA. Abordarea sistemic a business-planifi -crii n unitile economice : Specialitatea : 08.00.05 Economie i management (n activitatea de antreprenoriat) : Tez de doctor n economie / Irina Hricev ; cond. t. : dr. hab., prof. universitar Ala

 • 15

  Serie analitic

  Cotelnic. Chiinu, 2007.108 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 102-107 ; Anexe.

  334.02 : 658.012.2 T 3157Business Planifi care

  31. MUNTEANU, TATIANA. Cile de formare i distribuire a veniturilor disponibile ale populaiei : Specialitatea 08.00.01 Eco-nomie politic ; doctrine economice : Tez de doctor n economie / Tatiana Munteanu ; cond. t. : dr. hab., prof. universitar Andrei Coju-hari. Chiinu, 2007.129 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Tehnic a Moldovei. Bibliogr. : P. 117-124 ; Anexe.

  330.564.2 T 3154Veniturile totale Rep. Moldova

  32. SMC, ANDREI. Factorii umani ai competitivitii econo-miei naionale : Specialitatea 08.00.05 Economie i management (n activitatea de antreprenoriat) : Tez de doctor n economie / Andrei Smc ; cond. t. : dr. hab., prof. universitar Eugeniu Hricev. Chii-nu, 2007.130 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 111-118 ; Anexe. 331.101.262 : 338(478) T 3065Factorul uman Economie naional

  33. RDEA, IURIE. Impactul operaiunilor cu valorile mobi-liare asupra randamentului fi nanciar al bncilor : Specialitatea : 08.00.10 Finane; moned; credit : Tez de doctor n economie / Iurie rdea ; cond. t. : dr. hab. n economie, conf. universitar Angela Secrieru. Chiinu, 2007.152 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 125-134 ; Anexe.

  336.717 T 3045

 • 16

  Teze de doctorat (2007)

  Operaii bancare Rep. Moldova

  Hrtii de valoare Operaii bancare Rep. Moldova

  34. , .

  : : 13.00.01 -

  : -

  / ; . . : . . , .

  Gheorghe Rudic. Chiinu, 2007.

  117 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : .

  Bibliogr. : P. 109-117.

  331.3 T 3224

  Educaie profesional

  Muncitori colarizare la ntreprinderi

  35. , .

  -

  : : 08.00.05

  ( )

  : -

  / ; . .:

  , . Ludmila Bila. Chiinu, 2007.

  135p. ; 30 cm.

  Antetitlu : .

  Bibliogr. : P. 122-130 ; .

  331.101.262 : 658.012.4 T 2985

  Potenial uman Management

  338 Situaie economic. Politic economic.

  Conducere i planifi care economic. Producie. Servicii. Preuri

  36. BIBIRIGEA, IOAN ROMEO. Managementul integrrii tu-

  rismului romnesc n Uniunea European : Specialitatea : 08.00.05

  Economie i management (n turism) : Teza de doctor n economie /

  Ioan Romeo Bibirigea ; cond. t. : dr. hab., prof. univ. Simion Certan.

  Chiinu, 2007.

  190 p. ; 30 cm.

 • 17

  Serie analitic

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 133-141 ; Anexe. 338.48(498) : 658.012.4 T 3041Turism Management Romnia

  37. CAVCALIUC, INA. Strategii de marketing n vederea dez-voltrii turismului intern n Republica Moldova : Specialitatea : 08.00.06 Marketing; logistica : Tez de doctor n economie / Ina Cavcaliuc ; cond. t. : dr. n economie, conf. universitar Viorelia Mol-

  dovan-Batrnac. Chiinu, 2007.

  218 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova.

  Bibliogr. : P. 111-118 ; Anexe.

  338.48(478) T 3111

  Turism Marketing Rep. Moldova

  Turism Economie Dezvoltare

  38. GUMENIUC, INA. Reducerea costurilor i sporirea compe-titivitii produciei ntreprinderilor industriei de zahr : Speciali-

  tatea : 08.00.05. Economie i management (n industria zahrului) :

  Tez de doctor n economie / Ina Gumeniuc ; cond. t. : dr. hab., conf.

  universitar Larisa Bugaian. Chiinu, 2007.

  150 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Tehnic a Moldovei.

  Bibliogr. : P. 134-145 ; Anexe.

  338.45 : 664.1 T 3210

  Industria zahrului Economie Rep. Moldova

  39. GUMOVSCHI, ANA. Infl uena politicii de pre asupra ges-

  tiunii fi nanciare a agenilor economici : Specialitatea : 08.00.10

  Finane, moned, credit : Tez de doctor n economie / Ana Gumov-

  schi ; cond. t. : dr. hab. n economie, prof. universitar Sergiu Chirc.

  Chiinu, 2007.

  151 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova.

  Bibliogr. : P. 130-137 ; Anexe.

  338.5 : 658.15(478) T 2964

 • 18

  Teze de doctorat (2007)

  ntreprinderi Gestiune fi nanciar Rep. MoldovaPolitica preurilor Rep. Moldova

  40. POPA, MIHAELA. Cooperarea economic durabil a Rom-niei n domeniul turismului internaional : Specialitatea : 08.00.14 Economie mondial; relaii economice internaionale : Teza de doc-tor n economie / Mihaela Popa ; cond. t. : dr. hab. n economie, conf. universitar Alexandru Gribincea. Chiinu, 2007.165 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liber Internaional din Moldova. Bibliogr. : P. 124-135 ; Anexe. 338.48 : 339.942(498) T 3026Turism internaional Cooperarea economic

  41. RU, ION. Securitatea economic a Romniei n perspec-tiva de aderare la Uniunea European : Specialitatea 08.00.14 Economie mondial; relaii economice internaionale : Teza de doctor n economie / Ion Ru ; cond. t. : dr. hab. n economie, prof. univer-sitar Petru Roca. Chiinu, 2007.163p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liber Internaional din Moldova. Bibliogr. : P. 123-134 ; Anexe. 338.1(498) T 2945Economie RomniaIntegrarea european Romnia

  42. STRATAN, ALEXANDRU. Mecanismul funcionrii efi ciente a sectorului agrar : Specialitatea : 08.00.05 Economie i manage-ment (n agricultura) : Tez de doctor habilitat n economie / Alexan-dru Stratan ; consult. t. : dr. hab. n economie, prof. universitar Petru urcanu. Chiinu, 2007.287 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Agrar de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 250-259 ; Anexe. 338.43.(478) T 3191Agricultur Economie Rep. Moldova

 • 19

  Serie analitic

  43. TCACI, ALEXANDRU. Efi ciena utilizrii factorilor de producie n ntreprinderile agricole din zona de centru a Repu-

  blicii Moldova : Specialitatea : 08.00.05 Economie i management (n agricultur) : Tez de doctor n economie / Alexandru Tcaci ; cond. t. : dr. hab. n economie, prof. universitar Petru urcanu. Chiinu, 2007.162 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Agrar de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 125-136 ; Anexe. 338.43(478) T 3083Economie agrar Rep. Moldova

  339 Comer. Relaii economice internaionale.

  Economie mondial

  44. BRUM, INESA. Leasingul fi nanciar form de investire n dezvoltarea Republicii Moldova : Specialitatea : 08.00.10 Fi-nane; moned; credit : Tez de doctor n economie / Inesa Brum ; cond. t. : dr. hab. n economie, prof. universitar Ludmila Cobzari. Chiinu, 2007.190 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 130-137 ; Anexe. 339.187.6(478) T 3022Leasing Rep. Moldova

  45. DOLTU, CONSTANTIN. Investiiile strine directe i infl u-ena lor asupra modernizrii economiei n tranziie : Specialitatea : 08.00.01 Economia politic; Doctrine economice : Teza de doctor n economie / Constantin Doltu ; cond. t. : dr. hab. n economie, prof. universitar Dumitru Moldovan. Chiinu, 2007.151 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 112-119 ; Anexe.

  339.727.22 T 3119Investiii strine Rep. Moldova

 • 20

  Teze de doctorat (2007)

  46. IORDACHE, FLORIN. Impactul corporaiilor transnaio-nale asupra proceselor de integrare economice a Romniei n UE : Specialitatea : 08.00.14 Economie mondial ; relaii economice internaionale : Tez de doctor n economie / Florin Iordache ; cond. t.

  : dr., conf. universitar Svetlana Gorobievschi. Chiinu, 2007.

  186 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Liber Internaional din Moldova.

  Bibliogr. : P. 136-42 ; Anexe.

  339.922 T 3062

  Corporaii transnaionale

  Integrare economic european Romnia

  47. POLEARU, VLADIMIR. Managementul resurselor inves-

  tiionale n reeaua de distribuire a companiilor petroliere inter-

  naionale : Specialitatea : 08.00.05.- Economie i management (n

  industrie) : Tez de doctor n economie / Vladimir Polearu ; cond.

  t. : dr. hab. n economie, prof. universitar Sergiu Chirca. Chiinu,

  2007.

  160 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova.

  Bibliogr. : P. 136-146 ; Anexe.

  339.94 : 665.6 T 3330

  Companii petroliere internaionale Investiii Management

  Management corporativ

  48. SAVA, ELENA. Relaiile economice dintre rile triadei :

  probleme i perspective : Specialitatea: 08.00.14 Economie mon-

  dial ; relaii economice internaionale : Tez de doctor n economie /

  Elena Sava ; cond. t. : dr. hab. n economie, prof. universitar Alexan-

  dru Gribincea. Chiinu, 2007.

  146 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

  Bibliogr. : P. 115-121 ; Anexe.

  339.9 T 3197

  Relaii economice internaionale rile triadei

 • 21

  Serie analitic

  49. , . - : : 08.00.14 - : / . Chiinu, 2007.273 p. ; 30 cm. Antetitlu : . Bibliogr. : P. 237-252 ; .

  339.94 3092Globalizarea economieiEconomie Globalizare Economie global

  34 DREPT. LEGISLAIE. JURISPRUDEN340/342 Drept n general. Propedeutic. Metodele i tiinele

  auxiliare ale dreptului. Drept public. Drept constituional.

  Drept administrativ

  50. BELECCIU, LILIANA. Contractul de concesiune : Speciali-tatea : 12.00.02 Drept public (administrativ); Organizarea i funcio-narea instituiilor de drept : Tez de doctor n drept / Liliana Belecciu ; cond. t. : dr. n drept, conf. universitar Maria Orlov. Chiinu, 2007.158 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Poliie tefan cel Mare. Bibliogr. : P. 152-158. 342.924 T 2908Tratate administrativeDrept administrativ Tratate

  51. CIUGUREANU-MIHAILU, CAROLINA. Reglementa-rea internaional a drepturilor copilului : Specialitatea : 12.00.10 Drept internaional public : Tez de doctor n drept / Carolina Ciu-gureanu-Mihailu ; cond. t. : dr. n drept, conf. universitar Nicolae Osmochescu. Chiinu, 2007. 186 p. ; 30 cm.

 • 22

  Teze de doctorat (2007)

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 138-160 ; Anexe.

  341.231.14-53.2 T 2994Drepturile omului Copii

  52. COJOCARU, VIOLETA. Aspectele teoretico-practice pri-vind procedura recunoaterii i executrii hotrrilor judecto-

  reti strine n dreptul internaional privat : Specialitatea : 12.00.03 Drept privat (internaional privat) : Tez de doctor habilitat n drept / Violeta Cojocaru ; consult. t. : dr. n drept, prof. universitar Jean-Pierre Laborde. Chiinu, 2007.259 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 188-204 ; Anexe.

  341.98 T 2965Competen (drept internaional)Decizii (drept internaional)

  53. COTICI, RADU. Statutul juridic al organelor administra-iei de stat : Specialitatea : 12.00.02 Drept public (administrativ); organizarea i funcionarea instituiilor de drept : Tez de doctor n drept / Radu Cotici ; cond. t. : dr. hab. n drept, prof. universitar Ion Guceac. Chiinu, 2007.157 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Istorie, Stat i Drept.

  Bibliogr. : P. 144-153.342.922 T 3016

  Administraia de stat

  54. DEDIU, EMIL. Semnturile electronice n dreptul comer-ului internaional : Specialitatea : 12.00.03 Drept privat (interna-ional privat) : Tez de doctor n drept / Emil Dediu ; cond. t. : dr. n drept, conf. universitar Aurel Bieu. Chiinu, 2007.186 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

  Bibliogr. : P. 156-171 ; Anexe.

 • 23

  Serie analitic

  341.9 : 347.7 T 3107Dreptul comerului internaional Semnturile electronice

  55. MIHOCI, VASILE. Probleme teoretice i practice privind realizarea dreptului fundamental al omului la aprare i asisten

  juridic : Specialitatea : 12.00.02 Drept public (constituional); or-ganizarea i funcionarea instituiilor de drept : Tez de doctor n drept / Vasile Mihoci ; cond. t. : dr. hab. n drept, prof. universitar Gheorghe Avornic. Chiinu, 2007.146 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 130-140 ; Anexe. 342.72/ .73 T 3200Drepturile omului fundamentale Rep. Moldova Drepturile omului fundamentale Romnia

  56. MRGINEANU, LILIA. Rolul i statutul juridic al autori-tilor administraiei publice n soluionarea problemelor copiilor

  afl ai n difi cultate : Specialitatea : 12.00.02 Drept public (adminis-trativ); organizarea i funcionarea instituiilor de drept : Tez de doc-tor n drept / Lilia Mrgineanu ; cond. t. : dr. n drept, conf. universitar Maria Orlov. Chiinu, 2007.186 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Istorie, Stat i Drept. Bibliogr. : P. 153-167 ; Anexe. 342.9 (478) T 3194Drept administrativDrepturile copilului Rep. Moldova

  57. MNZAL, TRAIAN. Rolul dreptului internaional n rea-lizarea cooperrii statelor n lupta contra criminalitii economice : Specialitatea : 12.00.10 Drept internaional public : Tez de doctor n drept / Traian Mnzal ; cond. t. : dr. hab. n drept, conf. universitar Oleg Balan. Chiinu, 2007.182 p. ; 30 cm.

 • 24

  Teze de doctorat (2007)

  Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Istorie,

  Stat i Drept.

  Bibliogr. : P. 149-153 ; Anexe.

  341.1 : 343.37 T 3163

  Infraciuni economice Drept internaional

  58. POGONE, GALINA. Statutul juridic al minoritilor et-

  nice n Republica Moldova : Specialitatea : 12.00.02 Drept public

  (constituional); organizarea i funcionarea instituiilor de drept : Tez

  de doctor n drept / Galina Pogone ; cond. t. : dr. n drept, conf. uni-

  versitar Sergiu Cobneanu. Chiinu, 2007.

  178 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Istorie,

  Stat i Drept.

  Bibliogr. : P. 148-158 ; Anexe.

  342.724 (478) (043.3) T 3112

  Minoriti etnice Rep. Moldova

  59. PRODAN, MARIANA. Cauzalitatea - condiie inerent a

  rspunderii juridice : Specialitatea : 12.00.01 Teoria general a

  dreptului ; Istoria statului i dreptului ; Istoria doctrinelor politice i

  de drept : Tez de doctor n drept / Mariana Prodan ; cond. t. : dr. n

  drept, conf. universitar Dumitru Baltag. Chiinu, 2007.

  175 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Liber Internaional din Moldova.

  Bibliogr. : P. 159-170.

  340.11 T 3081

  Drept Teorie

  60. PUCA, VICTOR. Autoritatea judectoreasc n exerci-

  tarea puterii de stat : Specialitatea : 12.00.02 Drept public (con-

  stituional); organizarea i funcionarea instituiilor de drept : Tez de

  doctor n drept / Victor Puca ; cond. t. : dr. n drept, conf. universitar

  Sergiu Cobneanu. Chiinu, 2007.

  163 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Istorie,

  Stat i Drept.

 • 25

  Serie analitic

  Bibliogr. : P. 143-159 ; Anexe.342.5 T 3165

  Puterea statului Rep. Moldova

  61. ZAPOROJAN, VEACESLAV. Protecia drepturilor funda-mentale n justiia constituional a Republicii Moldova : Spe-cialitatea : 12.00.02 Drept public (constituional); organizarea i funcionarea instituiilor de drept : Tez de doctor n drept / Veaceslav Zaporojan ; cond. t. : dr. n drept, conf. universitar Sergiu Cobneanu. Chiinu, 2007.165 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Istorie, Stat i Drept. Bibliogr. : P. 150-159 ; Anexe. 342.72/.73 T 3155Drepturile omului fundamentale Rep. Moldova

  62. , . - : : 12.00.02. () ; : - / ; . . : . Sergiu Cobneanu. Chiinu, 2007.130 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : . , . Bibliogr. : P. 117-127. 342.98(478)(043) T 3179Funcionari publici Regim juridic Rep. MoldovaFuncionari publici Rep. Moldova

  343/344 Drept penal. Procedur penal. Criminologie.

  Criminalistic.

  Drept penal special. Drept militar. Drept maritim.

  Dreptul penal al aviaiei militare

  63. HADRC, IGOR. Problemele rspunderii penale pentru infraciunile svrite n sfera circulaiei substanelor narcotice,

 • 26

  Teze de doctorat (2007)

  psihotrope, a analoagelor i precursorilor acestora : Specialitatea : 12.00.08 Drept penal : Tez de doctor n drept / Igor Hadrc ; cond. t. : dr. hab., prof. universitar Sergiu Brnz. Chiinu, 2007.222 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 197-217.

  343.575 T 3106Narcotice Infraciuni Droguri Infraciuni

  64. NDRAG, DUMITRU. Strategii de cretere a efi cienei ma-nagementului n penitenciare : Specialitatea : 08.00.05 Economie i management ( n instituii publice) : Teza de doctor n economie / Dumitru Ndrag ; cond. t. : dr. n economie, conf. universitar Svetla-na Gorobievschi. Chiinu, 2007.189 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liber Internaional din Moldova. Bibliogr. : P. 149-159 ; Anexe.

  343.82 T 2977Penitenciare Management

  65. PAGARIN, MARIA SOFIA. Suspendarea executrii pedep-sei sub supraveghere : Specialitatea : 12.00.08 Drept penal i cri-minologie, drept penitenciar : Tez de doctor n drept / Maria Sofi a Pagarin ; consult. t. : dr. n drept, conf. universitar Xenofon Ulianov-schi. Chiinu, 2007.221 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liber Internaional din Moldova. Bibliogr. : P. 176-184 ; Anexe.

  347.847 T 3078Executarea pedepsei (drept penal)

  66. PRODAN, SVETLANA. Rspunderea penal pentru infrac-iunile legate de creditare : Specialitatea : 12.00.08 Drept penal (drept penal) : Tez de doctor n drept / Svetlana Prodan ; cond. t. : dr. hab. n drept, prof. universitar Sergiu Brnz. Chiinu, 2007.194 p. ; 30 cm.

 • 27

  Serie analitic

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.Bibliogr. : P. 162-171 ; Anexe.34.34 T 3105

  Infraciuni economiceCredite (drept penal)

  67. ROTARU, OXANA. Criminalitatea minorilor : aspect pe-nal, psihologic i criminologic : Specialitatea : 12.00.08 Drept pe-nal (drept penal i criminologie) : Tez de doctor n drept / Oxana Rotaru ; cond. t. : dr. n drept, conf. universitar Trofi m Carpov. Chi-inu, 2007.165 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liber Internaional din Moldova. Bibliogr. : P. 147-151 ; Anexe.

  343.915 T 2946Criminalitate juvenil Rep. MoldovaMinori Criminalitate Rep. Moldova

  68. , . - : : 12.00.08 (- ) : - / ; . . : ., . Iurie Sedlechi. Chiinu, 2007.162 p. ; 30 cm. Antetitlu : . Bibliogr. : P. 145-61. 343.15(478) 2988Sentin Proces penal Rep. Moldova

  347 Drept civil. Drept privat

  69. ANGHEL, ION. Procedura judectoreasc : istoria i con-temporaneitatea : Specialitatea : 12.00.01 Teoria general a dreptu-lui ; Istoria statului i dreptului ; Istoria doctrinelor politice i de drept : Tez de doctor n drept / Ion Anghel ; cond. t. : dr. hab. n drept, prof. universitar Andrei Smochin. Chiinu, 2007.174 p. ; 30 cm.

 • 28

  Teze de doctorat (2007)

  Antetitlu : Universitatea Liber Internaional din Moldova. Bibliogr. : P. 155-170. 347.9/.99 T 3085Procedura judiciar Istorie

  70. CRUNTU, CONSTANTIN. Modaliti de transmitere i transformare a drepturilor i obligaiilor civile : cesiunea de cre-

  an i cesiunea de datorie : Specialitatea : 12.00.03 Drept privat (drept civil) : Tez de doctor n drept / Constantin Cruntu ; cond. t. ; dr. hab., prof. universitar Eugenia Cojocari. Chiinu, 2007.142 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

  Bibliogr. : P. 134-138.347.4 T 2952

  Obligaii (drept civil)Dreptul contractelor

  71. CHIROCA, DORIAN. Coninutul i natura juridic a dreptului subiectiv de autor : Specialitatea : 12.00.03 Drept privat (drept civil) : Tez de doctor n drept / Dorian Chiroca ; cond. t. : dr. n drept, prof. universitar Victor Volcinschi. Chiinu, 2007.154 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 143-148.

  347.77 T 3110Drept de autor

  72. DANDARA, LILIANA. Uzufructul dezmembrmnt al dreptului de proprietate n temeiul legislaiei Republicii Moldo-

  va : Specialitatea : 12.00.03 Drept privat (drept civil) : Tez de doctor n drept / Liliana Dandara ; cond. t. : dr. hab. n drept, prof. universitar Eugenia Cojocari. Chiinu, 2007.162 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Bibliogr. : P. 125-131 ; Anexe.

  347.252 T 2993Uzufruct (drept civil)

 • 29

  Serie analitic

  73. IOVA, ION. Aspecte juridico-administrative de reglemen-tare a pieei valorilor mobiliare. Elemente de drept comparat : Specialitatea : 12.00.02 Drept public (drept fi nanciar); organizarea i funcionarea instituiilor de drept : Tez de doctor n drept / Ion Iova ; cond. t. : dr. n drept, conf. universitar Andrei Gutiuc. Chiinu, 2007.226 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Poliie tefan cel Mare. Bibliogr. : P. 187-202 ; Anexe. 347.73 : 336.761 T 2968Drept fi nanciarPiaa valorilor mobiliare

  74. MARTIN, CRISTINA. Reglementarea juridic a operaiu-nilor de leasing fi nanciar n Republica Moldova : Specialitatea : 12.00.03 drept privat (drept civil, dreptul afacerilor) : Tez de doctor n drept / Cristina Martin ; cond. t. : dr. n drept, conf. universitar Victor Volcinschi. Chiinu, 2007.223 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 162-173 ; Anexe.

  347.453.1 T 2992Leasing Rep. Moldova

  75. MRGRIT, NICOLAE. Asigurri i fraude maritime : Specialitatea 12.00.03 Drept privat (cu specifi carea : drept civil) : Tez de doctor n drept / Nicolae Mrgrit ; cond. t. : dr. hab. n drept, prof. universitar Eugenia Cojocari. Chiinu, 2007.157 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liber Internaional din Moldova. Bibliogr. : P. 143-150.

  347.78 T 3118Drept maritim

  76. MUNTEANU, ALEXANDRU. Admisibilitatea recursului mpotriva deciziilor instanei de apel : Specialitatea 12.00.03 Drept privat (cu specifi carea : drept procesual civil) : Tez de doctor n drept

 • 30

  Teze de doctorat (2007)

  / Alexandru Munteanu ; cond. t. : dr. hab. n drept, prof. universitar Alexandru Cojuhari. Chiinu, 2007.189 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 151-173 ; Anexe.

  347.956 T 3084Apel (drept civil)

  77. PROCA, LUDMILA. Asistena social instituie distinct a dreptului proteciei sociale (aspect instituional-administrativ) : Specialitatea : 25.00.02 Organizarea i dirijarea n instituiile admi-nistraiei publice : Tez de doctor n drept / Ludmila Proca ; cond. t. : dr. n drept, conf. universitar Nicolae Romanda ; consult. t. : dr. hab., conf. universitar Aurelia Racu. Chiinu, 2007.166 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Administrare Public pe lng Pree-dintele Republicii Moldova. Bibliogr. : P. 149-162. 349.3 : 364 T 3162Dreptul proteciei sociale

  78. VLAICU, VLAD. Probleme ale proteciei mediului n proce-sul realizrii unor drepturi i obligaii constituionale : Specialita-tea : 12.00.02 Drept public(constituional); organizarea i funciona-rea instituiilor de drept : Tez de doctor n drept / Vlad Vlaicu ; cond. t. : dr. n drept, conf. universitar Dumitru Grama. Chiinu, 2007.161 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Istorie, Stat i Drept.

  Bibliogr. : P. 128-152 ; Anexe. 349.6 T 3193Drept ecologicDrepturile omului fundamentale

  79. , .

  (. 60- 70- . XIX .) : :

 • 31

  Serie analitic

  07. 00. 03 : / ; . . : . . , . . . Chiinu, 2007.166 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : . Ion Creang.

  Bibliogr. : P. 142-160 ; .348.978(043) 3051

  Judectorii de prima instan Rep. Moldova Istorie

  80. , . : : : 08.00.01 , : / - ; . .: , . Nadejda ican. Chiinu, 2007.174 p. ; 30 cm. Antetitlu : . Bibliogr. : P. 144-157 ; . 347.77 : 33 T 3151Proprietate intelectual Protecie Rep. Moldova

  349 Ramuri speciale ale dreptului

  81. IORDANOV, IORDANCA RODICA. Fundamentarea ti-inifi c i reglamentarea normativ a drepturilor ecologice ale

  omului n Republica Moldova : Specialitatea : 12.00.02 Drept pu-blic (ecologic, organizarea i funcionarea instituiilor de drept) : Tez de doctor n drept / Iordanca Rodica Iordanov ; cond. t. : dr. hab. n drept, prof. universitar Gheorghe Avornic. Chiinu, 2007. 191 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 162-176 ; Anexe.

  349.6 (478) T 2949Drept ecologic Rep. Moldova

 • 32

  Teze de doctorat (2007)

  351 Activiti proprii. Sferele de activitate

  ale administraiei publice

  82. BUZESCU, MARIN. Administrarea organelor de stat care asigur ordinea public : Specialitatea : 12.00.02 Drept public (drept administrativ) : Tez de doctor n drept / Marin Buzescu ; cond.

  t. : dr., prof. universitar Victor Guuleac. Chiinu, 2007.

  137 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Liber Internaional din Moldova.

  Bibliogr. : P. 117-133.

  351.74(478+498)(043) T 3063

  Ordine public Administrare Rep. Moldova

  Ordine public Administrare Romnia

  83. COAD, LUDMILA. Instituia zemstvelor n Basarabia : aspecte istorico-juridice : Specialitatea : 07.00.02 Istoria romnilor : Tez de doctor n istorie / Ludmila Coad ; cond. t. : dr. hab., prof.

  universitar Demir Dragnev. Chiinu, 2007.

  181 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Istorie,

  Stat i Drept.

  Bibliogr. : P. 141-158 ; Anexe.

  352(478)(091)(043) T 3087

  Autoadministrare local Rep. Moldova Istorie

  84. FR, CONSTANTIN. Reformarea managementului ad-ministraiei publice n etapele pre i post integrrii Romniei n

  Uniunea European : Specialitatea : 08.00.05 Economie i mana-gement (n administraia public) : Tez de doctor n economie / Con-

  stantin Fr ; cond. t. : dr. hab., prof. universitar Dan Ilie Morega.

  Chiinu, 2007.

  139 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Liber Internaional din Moldova.

  Bibliogr. : P. 113-121 ; Anexe.

  351/354.073(498)(043) T 3086

  Administraie public Management Romnia

  Administraie public Aspect economic Romnia

 • 33

  Serie analitic

  85. FLOANDER, ION. Realizarea unitii de scop i aciune a autoritilor publice prin intermediul controlului administrativ : Specialitatea : 12.00.02 Drept public (administrativ); organizarea i funcionarea instituiilor de drept : Tez de doctor n drept / Ion Floan-der ; cond. t. : dr. hab. n drept, prof. universitar Andrei Smochin. Chiinu, 2007.157 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liber Internaional din Moldova. Bibliogr. : P. 146-154. 351.9(478)(043) T 2943Control administrativ Rep. Moldova Control administrativ Romnia

  86. IACUB, IRINA. Locul i rolul curii de conturi n cadrul sistemului organelor de stat : Specialitatea : 12.00.02 Drept pu-blic (administrativ) ; organizarea i funcionarea instituiilor de drept : Tez de doctor n drept / Irina Iacub ; cond. t. : dr. hab. n drept, prof. universitar Gheorghe Costachi. Chiinu, 2007.158 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Istorie,

  Stat i Drept. Bibliogr. : P. 146-154 ; Anexe. 351.825(478)(043) T 3079Curtea de Conturi Rep. Moldova

  37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

  87. BLICI, VERA. Formarea contiinei lingvistice la elevii din clasele liceale : Specialitatea : 13.00.01 Pedagogie general : Tez de doctor n pedagogie / Vera Blici ; cond. t. : dr. hab. n peda-gogie Tatiana Callo. Chiinu, 2007.146 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de tiine ale Educaiei.

  Bibliogr. : P. 129-138 ; Anexe.

  373.5.037(043) T 3113

 • 34

  Teze de doctorat (2007)

  Contiin lingvistic Formare Elevi Clase liceale Psihologie pedagogic

  88. BENCHECI, MIHAIL. Proiectarea curriculumului n insti-tuiile de nvmnt tip colegiu pentru formarea tehnicianului-constructor : Specialitatea : 13.00.08 Teoria i metodologia instru-irii profesionale : Tez de doctor n pedagogie / Mihail Bencheci ; cond. t. : dr. hab. n pedagogie, prof. universitar Dumitru Patracu. Chiinu, 2007.161 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol. Bibliogr. : P. 114-126 ; Anexe. 377.36 : 62(043) T 2936Colegii de construcie Curriculum

  89. CALARA, CAROLINA. Fundamente psihopedagogice de formare a dirigintelui ca manager al actului educativ : Specialita-tea : 13.00.01 Pedagogie general : Tez de doctor n pedagogie /

  Carolina Calara ; cond. t. : dr. n istorie, conf. universitar Ludmila

  Papuc. Chiinu, 2007.

  161 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang

  din Chiinu.

  Bibliogr. : P. 131-140 ; Anexe.

  371.132(043) T 3161

  Profesori Pregtire psihologic

  90. COJOCARU, ION. nvmntul matemetic n Moldova : secolul al XV-lea nceputul secolului al XX-lea : (Aspect didac-tic) : Specialitatea: 13.00.02 Teoria i metodologia instruirii (mate-matica) : Tez de doctor n pedagogie / Ion Cojocaru ; cond. t. : dr.

  n pedagogie, prof. universitar Andrei Hariton ; consult. t. : dr. n t.

  fi z.-mat., conf. universitar Laureniu Calmuchi. Chiinu, 2007.

  154 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol.

  Bibliogr. : P. 127-134 ; Anexe.

  37 : 51(478)(043)(091) T 2895

 • 35

  Serie analitic

  nvmnt matematic Rep. Moldova Istorie nvmnt mathematic superior Rep. Moldova Istorie

  91. DNESCU, ELENA. Bazele psihopedagogice ale stimulrii creativitii copiilor precolari n domeniul artistico-plastic : Spe-cialitatea : 13.00.01 Pedagogie general : Teza de doctor n pedago-gie / Elena Dnescu ; cond. t. : dr. hab. n pedagogie, prof. universitar Vladimir Guu. Chiinu, 2007.163 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang din Chiinu. Bibliogr. : P. 136-144 ; Anexe. 37.2.036(043) T 2996Precolari Educaie artistic

  92. MISTREANU, TATIANA. Bazele pedagogice ale educa-iei civice a elevilor din nvmntul gimnazial : Specialitatea : 13.00.01 Pedagogie general : Tez de doctor n pedagogie / Tatiana Mistreanu ; cond. t. : dr. hab. n pedagogie, prof. universitar Vladimir Guu. Chiinu, 2007.165 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 128-137 ; Anexe. 37.035(043) T 3064Educaie social Clase gimnaziale

  93. POSAN, LILIANA. Motivaia nvrii la vrstele adulte din perspectiva conceptului educaie pe parcursul vieii : Specia-litatea : 13.00.01 Pedagogie general : Tez de doctor n pedagogie / Liliana Posan ; cond. t. : dr. hab. n pedagogie Vladimir Guu. Chiinu, 2007.165 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 122-134 ; Anexe. 374.7.015.3(043) T 3053Aduli Educaie Psihologie nvare Motivaii

 • 36

  Teze de doctorat (2007)

  94. RACU, TATIANA. Formarea conduitei civice la adolesceni n condiiile democratizrii societii : Specialitatea : 13.00.01 Pe-dagogie general : Tez de doctor n pedagogie / Tatiana Racu ; cond.

  t. : dr. hab. n pedagogie, conf. universitar Larisa Cuzneov. Chii-nu, 2007.

  167 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang

  din Chiinu.

  Bibliogr. : P. 116-124 ; Anexe.

  373.5.035(043) T 3156

  Adolesceni Educaie social

  95. SCLIFOS, LIA. Repere psihopedagogice ale formrii com-

  petenei investigaionale la liceeni : Specialitatea : 13.00.01 Peda-gogie general : Tez de doctor n pedagogie / Lia Sclifos ; cond. t. :

  dr. n pedagogie, conf. universitar Otilia Dandara. Chiinu, 2007.

  199 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Institutul de tiine ale Educaiei.

  Bibliogr. : P. 146-156 ; Anexe.

  373.5.037(043) T 3043

  Elevi Formarea capacitilor creative

  Aptitudini intelectuale Dezvoltare

  96. SPRINCEAN, MARIANA. Resursele psihologice de amelio-

  rare a dezvoltrii copiilor cu defi ciene mentale ereditare : Speci-

  alitatea 19.00.10 Psihologie special : Tez de doctor n psihologie /

  Mariana Sprincean ; cond. t. : dr. hab. n psihologie, prof. universitar

  Nicolae Bucun. Chiinu, 2007.

  151 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang

  din Chiinu.

  Bibliogr. : P. 131-143 ; Anexe.

  376.42.015.3(043) T 3015

  Copii napoiai mintal Dezvoltare Psihologie pedagogic

  97. TNASE, MARINELA. Modelul formrii profesionale ini-iale a profesorului de psihologie : Specialitatea : 13.00.01 Pedago-

 • 37

  Serie analitic

  gie general : Tez de doctor n pedagogie / Marinela Tnase ; cond. t. : dr. hab. n pedagogie, prof. universitar Nicolae Silistraru. Chiinu, 2007.202 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de tiine ale Educaiei. Bibliogr. : P. 145-158 ; Anexe. 371.124 : 15(043) T 3205Profesori de psihologie Formare

  98. AULEAN, MICAELA. Formarea atitudinii pozitive fa de cultura naional la elevii claselor primare (la orele de limba englez) : Specialitatea : 13.00.01 Pedagogie general : Tez de doc-tor n pedagogie / Micaela aulean ; cond. t. : dr., conf. universitar Viorica Palaria. Chiinu, 2007.176 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de tiine ale Educaiei. Bibliogr. : P. 129-140 ; Anexe. 373.3.035(043) : 811.111 T 3204Limba englez Comunicare interculturalElevi Clase primare Educaie social

  99. VNTU, CAROLINA. Msuri de prevenie i recuperare a devianei comportamentale la adolesceni : Specialitatea : 19.00.10 Psihologie special : Tez de doctor n psihologie / Carolina Vntu ; cond. t. : dr. hab. n psihologie, prof. universitar Nicolae Bucun. Chiinu, 2007.164 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang din Chiinu. Bibliogr. : P. 126-133; Anexe. 376.58.015.3(043) T 3014Comportament deviant Psihologie pedagogic

  100. , . - -

  : : 13.00.08 :

 • 38

  Teze de doctorat (2007)

  -

  / ; . . : . . ,

  . Dumitru Patracu. Chiinu, 2007.

  190 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : .

  Bibliogr. : P. 144-158 ; .

  378.14 : 687(043) 3180

  Ingineri Industria confeciilor textile Formare

  101. -, . -e- - ( ) : : 13.00.02 T () : / - ; . : . x. , . - Ilie Lupu. Chiinu, 2007.200 p. ; 30 cm. Antetitlu : . Bibliogr. : P. 126-130 ; . 37.015.3 : 51(043) T 3181Matematic Curs gimnazial Motivaia studieriiMotivaie pentru studii Psihologie pedagogic

  39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. VIA SOCIAL. FOLCLOR

  102. MATVEEV, SERGIU. Procese etno-culturale n spaiul Carpato-Nistrean n secolele II-XIV p. CHR. n istoriografi a sovietic : Specialitatea : 07.00.02 Istoria romnilor : Tez de doctor n istorie / Sergiu Matveev ; cond. t. : dr. hab., conf. universitar Ion

  Eremia. Chiinu, 2007.

  172 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 133-167.

  39(=135.1) : 930 T 3067

  Romni Etnogenez Istoriografi e

 • 39

  Serie analitic

  5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII50 GENERALITI DESPRE TIINE MATEMATICE

  I TIINE NATURALE

  103. BEJAN, ANDREI. Modelarea timpului de orientare n sis-teme de ateptare cu prioriti : Specialitatea : 01.01.09 Ciber-netic matematic i cercetri operaionale : Tez de doctor n stiine

  fi zico-matematice / Andrei Bejan ; cond. t. : dr. hab. n t. fi z-mat., prof. universitar Gheorghe Miscoi. Chiinu, 2007. 118 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

  Bibliogr. : P. 89-95 ; Anexe.519.872(043) T 3122

  Sisteme de ateptare cu prioriti Cercetri operaionale

  104. BUJAC, MARIANA. Asupra varietilor abstracte, contu-rului Euler multidimensional i aspectelor aplicative ale acestora : Specialitatea : 01.01.09 Cibernetic matematic i cercetri operaio-nale : Tez de doctor n tiine fi zico-matematice / Mariana Bujac ; cond. t. : academician, prof. universitar Petru Soltan. Chiinu, 2007.68 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 61-64.

  519.7(043) T 2997Varieti abstracte Cibernetic matematic

  105. BULIMESTRU, ION. Precursori i noi materiale n baza combinaiilor heteronucleare ale bismutului (III) cu unele elemen-te 3d : Specialitatea : 02.00.01 Chimia anorganic : Teza de doctor n chimie / Ion Bulimestru ; cond. t. : dr. hab. n chimie, prof. universitar Aurelian Gulea. Chiinu, 2007.118 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 95-115. 541.49 : 546.87(043) T 2971Compui coordinativeBismut Combinaii complexe

 • 40

  Teze de doctorat (2007)

  106. CALMUCHI, LAURENIU. Metode algebrice i func-ionale n teoria extensiilor spaiilor topologice : Specialitatea : 01.01.04 Geometrie i topologie : Tez de doctor n stiine fi zico-matematice / Laureniu Calmuchi ; consult. t. : academician, dr. hab. n t. fi z.-mat., prof. unibersitar Mitrofan Cioban. Chiinu, 2007.203 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol. Bibliogr. : P. 165-181 ; Anexe. 515.12(043) T 3024Spaii topologice Metode algebrice

  107. CAMERZAN, INGA. Proprieti structurale ale reelelor Petri temporizate : Specialitatea: 01.05.04 Modelare matematic, metode matematice, produse program : Tez de doctor n informatic / Inga Camerzan ; cond. t. : dr., prof. universitar Toader Jucan. Chi-inu, 2007.120 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol. Bibliogr. : P. 112-120. 519.7(043) T 3059Reea Petri Proprieti structurale

  108. CIOCRLAN, ALEXANDRU. Sinteza sesquiterpenoidelor drimanice polifuncionale din diterpenoidele labdanice larixol i

  sclareol : Specialitatea : 02.00.10 Chimia bioorganic, chimia com-puilor naturali i fi ziologic activi : Tez de doctor n chimie / Alexan-dru Ciocrlan ; cond. t. : dr. hab. n chimie Mihai Cola ; consult. t. : dr. hab. n chimie, prof. universitar Pavel Vlad. Chiinu, 2007.135 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Chimie. Bibliogr. : P. 109-131.

  547.913.6(043) T 3140Diterpenoide ladbanice Compui norladbanici

  109. COCU, MARIA. Sinteza templat i studiul compuilor coordinativi ai unor 3d-elemente cu liganzi tetradentai n baza

 • 41

  Serie analitic

  tiosemicarbazidei alchilate : Specialitatea : 02.00.01 Chimia an-organic : Teza de doctor n chimie / Maria Cocu ; cond. t. : dr. hab. n chimie, prof. universitar Nicolae Grblu ; consult. t. : dr. hab. n chimie, prof. universitar Mihail Revenco. Chiinu, 2007.124 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Chimie. Bibliogr. : P. 107-120.

  541.49 : 546.72/74(043) T 3025Compui 3d-metalelor cu baze Schift Sinteza templatCompui complexe Chimie anorganic

  110. DONICA, ALA. Evaluarea strii ecologice din principale-le zone de recreaie ale mun. Chiinu n baza ecobioindicaiei : Specialitatea : 03.00.16 Ecologie : Tez de doctor n biologie / Ala Donica ; cond. t. : dr. n agricultur, conf. universitar Adam Begu. Chiinu, 2007.182 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Ecologie i Geografi e.

  Bibliogr. : P. 136-148 ; Anexe. 504.064.36 : 574(478-25)(043) T 3058

  Mediu nconjurtor Monitoring ecologic mun. ChiinuMonitoring ecologic mun. ChiinuExpertiz ecologic mun. Chiinu

  111. FONOBEROVA, MARIA. Optimal Flows in Dynamic Net-works and Algorithms for Their Finding : Specyalite : 01.01.09 Mathematical Cybernetics and Operational Research : PhD Thesis in Physical and Mathematical Sciences / Maria Fonoberova ; sc. adviser : dr. hab. of physical and mathematical sciences, prof. Dmitrii Lozovanu. Chiinu, 2007.90 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academy of Sciences of Moldova. Institute of Mathe-matics and Computer Science.Bibliogr. : P. 70-76 ; Anexe.519.7(043) T 3192

  Reele de dinamic (matematic)

 • 42

  Teze de doctorat (2007)

  112. HARITONOV, SVETLANA. Evoluia proprietilor fi zico-chimice ale lipidelor fortifi cate cu iod : Specialitatea : 02.00.04 Chimie fi zic : Teza de doctor n chimie / Svetlana Haritonov ; cond.

  t. : dr. hab. n t. chimice, conf. universitar Rodica Sturza. Chiinu,

  2007.

  155 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Tehnic a Moldovei.

  Bibliogr. : P. 114-122 ; Anexe.

  577.115 : 546.15(043) T 2896

  Lipide Concentrare cu iod Proprieti fi zico-chimice

  113. ICHIM, MARIA. Rolul algelor i unor plante vasculare n procesul de epurare biologic a apelor reziduale de la complexele

  zootehnice : Specialitatea : 03.00.18 Hidrobiologie, ihtiologie : Tez

  de doctor n biologie / Maria Ichim ; cond. t. : dr. hab., prof. universi-

  tar Victor alaru. Chiinu, 2007.

  152 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de tiine din Moldova. Institutul

  de Zoologie.

  Bibliogr. : P. 135-152 ; Anexe.

  582.2 / .3 : 628.35 : 636(043) T 3139

  Ape reziduale Epurare biologic Cultivarea algelor

  Epurarea apelor reziduale (zootehnie)

  114. IPATE, DUMITRU. Probleme generale de aproximare

  ale aplicaiilor continue ale spaiilor topologice : Specialitatea :

  01.01.04 Geometrie i topologie : Tez de doctor habilitat n tiine

  fi zico-matematice / Dumitru Ipate ; consult. t. : dr. hab. n t. fi z.-mat,

  prof. universitar Mitrofan Cioban. Tiraspol, 2007.

  184 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat Nistrean.

  Bibliogr. : P. 171-184.

  515.122(043) T 3141

  Spaii topologice (matematic)

  115. IUSIUMBELI, ANATOLI. Modele de control optimal dis-

  cret i soluionarea jocurilor dinamice pe reele : Specialitatea :

 • 43

  Serie analitic

  01.01.09 Cibernetic matematic i cercetri operaionale : Tez de doctor n tiine fi zico-matematice / Anatoli Iusiumbeli ; cond. t. : dr. hab. n t. fi z.-mat., prof. universitar Dumitru Lozovanu. Chiinu,

  2007.

  74 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

  Bibliogr. : P. 68-75 ; Anexe.

  519.837(043) T 3046

  Jocuri dinamice Calculatoare

  116. LIULENOVA, VALENTINA. Reglarea nutriiei minerale,

  activitatea zaharozosintazei, zaharozofosfatsintazei i acumularea

  zaharozei de ctre sfecla pentru zahr : Specialitatea : 03.00.12

  Fiziologia plantelor : Tez de doctor n biologie / Valentina Liulenova

  ; cond. t. : dr. hab. n agricultur, prof. universitar Simion Toma ;

  consult. t. : dr. hab. n agricultur Boris Boincean. Chiinu, 2007.

  142 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Genetic i Fiziologie a Plantelor. Bibliogr. : P. 136-142. 581.1 : 633.63(043) T 3190Sfecl de zahr Fiziologie

  117. LUPAN, MIRCEA. Clasifi carea topologic a sistemului p-tratic complet cu centre de simetrie : Specialitatea : 01.01.02 Ecu-aii difereniale : Tez de doctor n tiine fi zico-matematice / Mircea Lupan ; cond. t. : dr. hab. n t. fi z-mat., prof. universitar Nicolae Vulpe. Chiinu, 2007.121 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Matematic i Informatic. Bibliogr. : P. 108-118. 517.925(043) T 2906Sistemul ptratic Clasifi carea topologic

  118. LUPACU, VICTOR. Aspecte n evaluarea plantelor modi-fi cate genetic (Nicotiana tabacum, var. Xanthi) i metode de iden-

 • 44

  Teze de doctorat (2007)

  tifi care a acestora : Specialitatea : 03.00.15 Genetic : Tez de doc-tor n biologie / Victor Lupacu ; cond.t. : dr. hab., prof. universitar

  Maria Duca. Chiinu, 2007.

  129 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Genetic i Fiziologie a Plantelor.

  Bibliogr. : P. 104-126.

  577.218(043) : 575. 22(043) T 3166

  Plante modifi cate genetic Cercetri

  Tutun Testare

  119. MALAETEAN, IURIE. Sinteza i studiul complecilor

  unor metale de tip 3d cu acizi mono- i dicarboxilici : Specialita-

  tea : 02.00.01 Chimie anorganic : Teza de doctor n chimie / Iurie

  Malaetean ; cond. t. : dr. hab. n t. chimice, academician, prof. uni-

  versitar Nicolae Grblu ; consult. t. : dr. n chimie, conf. universitar

  Grigore Timco. Chiinu, 2007.

  134 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Chimie. Bibliogr. : P. 115-127. 541.49 : 546.6(043) T 3189Compui coordinative (chimie anorganic) Cercetri

  120. PALII, ANDREI. Schimbul dublu i interaciunile magne-tice orbital-dependente n clasterii metalelor de tranziie : Specia-litatea : 01.04.02 Fizica teoretic : Tez de doctor habilitat n tiine fi zico-matematice / Andrei Palii : [text n l. engl.] . Chiinu, 2007.

  228 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de tiine din Moldova. Institutul de Fizic Aplicat. Bibliogr. : P. 120-228. 544.1(043) : 535.349(043) T 3050Structura chimic a materiei Fizic chimic

  121. PCANU, ANGELA. GL (2, IR) orbitele sistemelor de

 • 45

  Serie analitic

  ecuaii difereniale polinomiale : Specialitatea : 01.01.02 Ecuaii difereniale : Tez de doctor n stiine fi zico-matematice / Angela P-

  canu ; cond. t. : dr. hab. n t. fi z.-mat., prof. universitar Alexandru

  ub. Chiinu, 2007.

  80 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol.

  Bibliogr. : P. 74-78.

  517.925(043) T 2950

  Ecuaii difereniale polinomiale Cercetri

  122. PRODIUS, DENIS. Sinteza i studiul clusterilor homo- i

  heteronucleari ai fi erului cu acizi di- i tricloroacetici : Specialita-

  tea : 02.00.01 Chimia anorganic : Teza de doctor n chimie / Denis

  Prodius ; cond. t. : dr. hab. n t. chimice, prof. universiar Constantin

  Turt. Chiinu, 2007.

  124 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul

  de Chimie.

  Bibliogr. : P. 102-121.

  541.49 : 546.723(043) T 3018

  Oxo-carboxilaii ai fi erului Combinaii complexe

  Spectroscopia Mossbauer Chimia anorganic

  Biosinteza Stimulatorii

  123. RUSULEAC, TATIANA. Formarea difereniat a compe-

  tenelor de rezolvare a problemelor la elevii claselor I-IV : Specia-

  litatea : 13.00.02 Teoria i metodologia instruirii (matematic) : Tez

  de doctor n pedagogie / Tatiana Rusuleac ; cond. t. : dr. n pedagogie,

  conf. universitar Ludmila Ursu. Chiinu, 2007.

  135 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Pedagogic de Stat din Tiraspol

  (cu sediul n Chiinu).

  Bibliogr. : P. 103-110 ; Anexe.

  51(072.2) T 3044

  Matematic Metodologia instruirii, cl. 1-4

 • 46

  Teze de doctorat (2007)

  124. CERBACOV, VICTOR. On linear and inverse quasigro-ups and their applications in code theory : Specialitatea : 01.01.06 Logic matematic, algebr i teoria numerelor : Tez de doctor habi-litat n tiine fi zico-matematice / Victor cerbacov. Chiinu, 2007.246 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Mate- matic i Informatic. Bibliogr. : P. 221-238 ; Anexe. 512.548.7(043) T 3257Cvasigrupuri(algebr)

  125. VASILACU, NATALIA. Diversitatea i particularitile biologo-ecologice a ornitofaunei oraului Chiinu : Specialitatea : 03.00.08 Zoologie : Tez de doctor n biologie / Natalia Vasilacu ; cond. t. : dr. n t. biologice, conf. universitar Andrei Munteanu ; consult. t. : dr. n biologie, conf. universitar Nicolae Zubcov. Chi-inu, 2007.120 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Chimie. Bibliogr. : P. 102-118. 598.2(478-25)(043) T 2973Ornitologie Biodiversitate or. ChiinuPsri Biodiversitate or. Chiinu

  126. ZOSIM, LILIANA. Biotehnologia cultivrii spirulinei i obinerii produselor cu coninut prognozat de fi er i de alte sub-stane bioactive valoroase : Specialitatea : 03.00.23 Biotehnologie : Tez de doctor n biologie / Liliana Zosim ; cond. t. : academician, prof. universitar Valeriu Rudic. Chiinu, 2007.128 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Microbiologie i Biotehnologie. Bibliogr. : P. 98-125.

  573.6 : 582.26(043) T 3120Spirulina platensis Biotehnologie Biopreparate Spirulina platensis

 • 47

  Serie analitic

  127. , . - - -

  : : 04.00.12 -, ; : - - / ; []. Chiinu, 2006.276 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : . .

  Bibliogr. : P. 179-197 ; . 550.34 (478) (043) 2668Observri seismice Rep. MoldovaMoldova Observri seismice

  128. , . - -

  : : 02.00.10 , : - / ; . . : , Pavel Vlad. Chiinu, 2007.125 p. ; 30 cm. Antetitlu : . . Bibliogr. : P. 107-122 ; . 547.596/599(043) T 3150Terpenoide ciclice Ciclizare superacid

  129. , . ,

  : : 16.00.02 , -, : - / ; . . : . . , . - . Chiinu, 2007.131 p. ; 30 cm. Antetitlu :

 • 48

  Teze de doctorat (2007)

  .

  Bibliogr. : P. 114-115 ; e.

  591.43(043) T 3080

  Stru african Tract digestiv Morfologia comparativ

  Psri domestice Anatomie

  130. . -

  -

  : : 03.00.18 , :

  -

  / ; . . : . .,

  Ion Todera. Chiinu, 2007.

  145 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : . .

  Bibliogr. : P. 111-145.

  597.08(478)(043) T 2960

  Peti Protecia biodiversitii

  Ihtiologie Rep. Moldova

  Ihtiofauna Diversitate Rep. Moldova

  Ecosisteme acvatice Rep. Moldova

  131. , . - -

  -

  (Lycopersicon esculentum Mill.) : : 03.00.15

  :

  / ; . . : . -

  , . Anatol Jacota. Chiinu, 2007.

  182 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : .

  .

  Bibliogr. : P. 115-131 ; .

  581.15:635.64(043) T 3184

  Tomate Mutagenez

 • 49

  Serie analitic

  61 MEDICINA

  611/615 Anatomie. Anatomie uman i comparat.

  Farmacologie.Terapeutic.Toxicologie

  132. APETRI, LUMINIA. Managementul marketingului servi-ciilor medicale : Specialitatea : 14.00.33 Medicin social i manage-ment : Tez de doctor n medicin / Luminia Apetri ; cond. t. : dr. hab. n medicin, prof. universitar Constantin Eco ; consult. t. : dr. hab. n economie, prof. universitar Grigore Belostecinic. Chiinu, 2007. 121 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie Nicolae Testemianu

  Bibliogr. : P. 103-113 ; Anexe. 614 : 65.012.4 T 3149Servicii medicale Management Rep. MoldovaAsistena medical Marketing Rep. Moldova

  133. BERNAZ, EMILIAN. Argumentarea sistemului de apro-vizionare farmaceutic a Forelor Armate ale Republicii Moldova

  : Specialitatea : 15.00.01 Farmacie : Tez de doctor n farmacie / Emilian Bernaz ; cond. t. : dr. hab. n farmacie, prof. universitar Va-sile Procopiin ; consult. t. : dr. n medicin, conf. universitar Vasile Dumitra. Chiinu, 2007.169 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N. Testemianu. Bibliogr. : P. 120-131 ; Anexe. 615.014 : 338.24.021.8(043) T 3126Farmaceutic Aprovizionare Fore Armate Rep. MoldovaFore Armate Aprovizionare farmaceutic Rep. Moldova

  134. CALMC, VARFOLOMEI. Optimizarea activitii de educa-ie pentru sntate i promovare a modului sntos de via n con-

  diii socio-economice noi : Specialitatea : 14.00.33 Medicina social i management : Tez de doctor n medicin / Varfolomei Calmc ; cond. t. : dr. hab. n medicin, prof. universitar Constantin Eco ; consult. t. : dr. n medicin, conf. universitar Ion Bahnarel. Chiinu, 2007.

 • 50

  Teze de doctorat (2007)

  162 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N. Testemianu. Bibliogr. : P. 128-141 ; Anexe. 614(478) (043) T 3147Educaie pentru sntateMod de via sntos Formare Medicin preventiv Rep. Moldova

  135. CATERENIUC, ILIA. Morfologia aparatului neurovascu-lar extra- i intraorganic al complexului hepatoligamentar : Spe-cialitatea : 14.00.02 Anatomia omului : Tez de doctor habilitat n medicin / Ilia Catereniuc ; consult. t. : dr. hab. n medicin, prof. universitar Piotr Lobko ; dr. hab. n medicin, prof. universitar Mihail tefane. Chiinu, 2007.333 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N. Testemianu. Bibliogr. : P. 271-308 ; Anexe.

  611.36-091(043) T 3076Complex hepatoligamentar Anatomia omului Aparat neurovascular Cercetri morfologiceHidatidoz hepatic

  136. MEINA, VICTOR. Estimarea strii de sntate a anga-jailor ntreprinderilor vinicole n relaie cu condiiile de munc : Specialitatea : 14.00.07 Igiena : Tez de doctor n medicin / Victor Meina ; cond. t. : dr. hab. n medicin Grigore Friptuleac. Chii-nu, 2007.162 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N. Testemianu. Bibliogr. : P. 124-134 ; Anexe.

  613.6 : 663.2/.3(043) T 3082ntreprinderi vinicole Angajai Sntate Igiena muncii ntreprinderi vinicole

 • 51

  Serie analitic

  137. NEVOIA, ANGELA. Modifi crile coninutului aminoa-cizilor liberi la obolanii de diferit vrst la aciunea factorilor

  stresogeni de divers natur : Specialitatea : 03.00.13 Fiziologia omului i animalelor : Tez de doctor n biologie / Angela Nevoia ; cond. t. : dr. n biologie, conf. universitar Valentina Ciochin; consult. t. : dr. hab. n biologie, prof. universitar Teodor Furdui. Chiinu, 2007.135 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de tiine a Moldovei. Institutul de Fizio- logie i Sanocreatologie. Bibliogr. : P. 106-131. 612.014.31(043) T 2982Stres Fiziologie Cercetri

  138. URCAN, LAURA. Caracteristica epidemiologic i per-fecionarea sistemului de supraveghere a reaciilor adverse post-

  vaccinale (RAP) n Republica Moldova : Specialitatea : 14.00.30 Epidemiologie : Tez de doctor n medicin / Laura urcan ; cond. t. : dr. hab. n medicin Victoria Bucov. Chiinu, 2007.125 p. ; 30 cm. Antetitlu : Centrul Naional tiinifi co-Practic de Medicin Preventiv. Bibliogr. : P. 85-103 ; Anexe. 614.47(478)(043) T 3055Control epidemiologic Vaccinare Rep. Moldova Vaccinuri virale Copii Rep. Moldova Reacii postvaccinale Cercetri Rep. Moldova

  616 Patologie. Medicin clinic

  139. BTCA, ANGELA. Corelaii morfo-biochimice n patoge-nia ocului hemoragic : Specialitatea : 14.00.16 Fiziologie normal i patologic: Teza de doctor n medicin / Angela Btca ; cond. t. : dr. hab. n biologie, prof. universitar Vasile Lutan. Chiinu, 2007.127 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N. Testemianu.

 • 52

  Teze de doctorat (2007)

  Bibliogr. : P. 101-122 ; Anexe. 616-005.1-085(043) T 2980

  oc hemoragic Terapie infuzional

  140. BOGDAN, VALERIU. Atitudinea chirurgical asupra fo-carului de peritonit postoperaie n dependen de localizarea lui

  n cavitatea peritoneal : Specialitatea : 14.00.27 Chirurgie : Teza de doctor n medicin / Valeriu Bogdan ; cond. t. : dr. hab. n medici-n, prof. universitar Vladimir Hotineanu. Chiinu, 2007.148 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N. Testemianu. Bibliogr. : P. 123-143. 616.381-002-089(043) T 3001Peritonit postoperatorie Tratament chirurgical

  141. BORONIN, LARISA. Clinica i evoluia schizofreniei pa-ranoide cu debut pn la vrsta de 25 ani : Specialitatea : 14.00.18 Psihiatrie : Teza de doctor n medicin / Larisa Boronin ; cond. t. : dr. hab. n medicin, prof. universitar Anatol Nacu. Chiinu, 2007.146 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N. Testemianu. Bibliogr. : P. 119-139 ; Anexe. 616.895.87-08(043) T 3137Schizofrenie paranoic Tratament

  142. BRUMARU, ALBINA. Activitatea imunoreglatoare a pre-paratului BioR n tratamentul tuberculozei pulmonare : Speciali-tatea : 14.00.36 Diagnosticul de laborator, imunologie si alergologie : Teza de doctor n medicin / Albina Brumaru ; cond. t. : dr. hab. n medicin, prof. universitar S. Ghinda ; consult. t. : dr. hab. n medici-n, conf. universitar C. Iavorschi. Chiinu, 2007.120 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Instituia Medico-Sanitar Public. Institutul de Fti-ziopneumologie Chiril Draganiuc.

  Bibliogr. : P. 95-116.

 • 53

  Serie analitic

  616.24-002.5 : 615.37(043) T 2978Tuberculoz pulmonar Imunoterapie Biopreparate Tuberculoz pulmonar

  143. BUCAEL (CECAN), ANGELA. Infl uena glicozidelor cardiace asupra sistemelor pro- i antioxidant n normo- i hipe-roxibarie pe fondal de insufi cien cardiac acut : Specialitatea : 14.00.25 Farmacologie, farmacologie clinic : Teza de doctor n me-dicin / Angela Bucael (Cecan) ; cond. t. : dr. hab. n medicin, prof.

  universitar Nicolai Sava ; dr. n medicin, conf. universitar Veaceslav

  Gonciar ; consult. t. : dr. hab. n medicin, prof. universitar Valentin

  Gudumac. Chiinu, 2007.

  137 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie

  N. Testemianu.

  Bibliogr. : P. 108-131 ; Anexe.

  616.12-008.46-085(043) T 2983

  Insufi cien cardiac acut Terapie

  144. CALENICI, EUGENIA A. Hipertensiunea arterial esen-ial : Tulburri nevrotiforme i afective (studiu clinic i strate-gii curative) : Specialitatea : 14.00.06 Cardiologie i reumatologie (cardiologie) : Teza de doctor habilitat n medicin / Eugenia A. Cale-

  nici ; consult. t. : dr. hab. n medicin, prof. universitar Ion brn

  ; dr. hab. n medicin, prof. universitar Mircea Revenco. Chiinu,

  2007.

  212 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Instituia Medico-Sanitar Public Institutul

  de Cardiologie.

  Bibliogr. : P. 170-215.

  616.12-008.331.1 : 616.8-009-08(043) T 3129

  Hipertensiune arterial - Sindrom afectiv - Tratament psihotrop

  145. CATRINICI, VICTOR. Veziculografi a n determinarea gradului extinderii locale a cancerului vezicii urinare i prostatei : Specialitatea : 14.00.19 - Imagistic medical : Tez de doctor n me-

 • 54

  Teze de doctorat (2007)

  dicin / Victor Catrinici ; cond. t. : dr. n t.medicale, conf. universitar Nicolae Ghidirim ; consult. t. : dr. hab. n medicin Andrei Roca.

  Chiinu, 2007.

  105 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Instituia Medico-Sanitar Public Institutul Oncologic. Bibliogr. : P. 93-105 ; Anexe. 616.62-006.6-073.75(043) T 3136Vezica urinar Cancer Imagistic Prostat Cancer Imagistic

  146. CEPOIDA, ELENA. Valoarea metodei cu sond n localiza-rea corpilor strini intraorbitari : Specialitatea : 14.00.19 Imagis-tica medical : Tez de doctor n medicin / Elena Cepoida ; cond. t. : dr. hab. n t. medicale, conf. universitar Natalia Rotaru ; consult. t. : dr. hab. n t. medicale, conf. universitar Andrei Roca. Chiinu, 2007.1018 p. ; 30 cm. Antetitlu : Instituia Medico-Sanitar Public Institutul Oncologic. Bibliogr. : P. 87-97 ; Anexe.

  617.7-003.6-073.75(043) T 3104Corp strin orbitar Metode localizrii cu sondaOchi Traumatism

  147. CEPOIDA, PETRU. Modifi crile hemodinamice la pacien-ii cu pielonefrit cronic n diferite stadii de insufi cien renal

  cronic : Specialitatea : 14.00.05 Boli interne (Nefrologie) : Tez de doctor n medicin / Petru Cepoida ; cond. t. : dr. n medicin, prof. universitar Constantin Babiuc ; consult. t. : dr. hab. n medicin, prof. universitar Aurel Grosu. Chiinu, 2007.

  130 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie

  N. Testemianu. Bibliogr. : P. 110-125. 616.61-002.3-036.12(043) T 3135Pielonefrit cronic Modifi crile hemodinamice

  Insufi cien renal cronic

 • 55

  Serie analitic

  148. COJUHARI, LILIA. Particularitile clinice, imunologice i optimizarea tratamentului n hepatita viral C acut la persoa-

  nele de vrst tnr i medie : Specialitatea : 14.00.10 Boli in-fecioase : Tez de doctor n medicin / Lilia Cojuhari ; cond. t. : dr. hab. n medicin, conf. universitar Victor Pntea ; consult. t. : dr. n medicin Gheorghe Cunir. Chiinu, 2007.112 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N. Testemianu. Bibliogr. : P. 93-108. 616.36-002.1-053.8(043) T 3032Hepatita viral C Tratament Vrsta tnr i medie

  149. CORCODEL, DIANA. Aspecte medico-sociale i psihologice ale sntii copiilor de vrst precolar din familiile monoparen-

  tale n mediul rural : Specialitatea : 14.00.33 Medicina social i ma-nagement : Teza de doctor n medicin / Diana Corcodel ; cond. t. : dr. hab. n medicin, prof. universitar Dumitru Tintiuc. Chiinu, 2007.135 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N. Testemianu. Bibliogr. : P. 106-116 ; Anexe.

  616-058-053.4(043) T 2956Copii din familii monoparentale Aspecte medico-socialePrecolari Control medical

  150. COTONE, ALIC. Diagnosticul i tratamentul endoscopic n obstruciile biliare distale complicate cu icter mecanic : Spe-cialitatea : 14.00.27 Chirurgie : Tez de doctor n medicin / Alic Cotone ; cond. t. : dr. hab. n medicin, prof. universitar Vladimir Hotineanu. Chiinu, 2007.128 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N. Testemianu. Bibliogr. : P. 113-124. 616.36-008.5-072.1-08(043) T 3002Icter mecanic Diagnostic endoscopic Tratament

 • 56

  Teze de doctorat (2007)

  151. CREANG, ELENA. Studierea heterogenitii genomice helicobacter pylori n ulcerul gastroduodenal i consideraii me-

  dicamentoase : Specialitatea : 14.00.05 Boli interne (Gastroente-rologie) : Tez de doctor n medicin / Elena Creang ; cond. t. : dr. hab. n medicin, prof. universitar Ion brn ; consult. t. : dr. hab. n medicin, prof. universitar Nicolae Barbacar. Chiinu, 2007.123p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N. Testemianu. Bibliogr. : P. 96-118.

  616.33-002.44-08(043) T 3019Ulcer gastroduodenal Tratament Profi laxie

  152. DELIV, INGA. Particularitile clinico-evolutive i de tra-tament ale depresiei non-psihotice la persoanele anxioase : Specia-litatea : 14.00.18 Psihiatrie : Teza de doctor n medicn / Inga Deliv ; cond. t. : dr. hab. n medicin, prof. universitar Mircea Revenco. Chiinu, 2007.171 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N. Testemianu. Bibliogr. : P. 124-144 ; Anexe.

  616.89-008.454-085(043) T 3117Depresii non-psihotice Tratament

  153. DESEATNICOVA, ELENA. Particularitile clinico-evolu-tive, indicii de antioxidare i peroxidare a lipidelor la pacienii cu

  gut : Specialitatea : 14.00.06 Cardiologie i reumatologie : Tez de doctor n medicin / Elena Deseatnicova ; cond. t. : dr. hab. n medici-n, prof. universitar Liliana Groppa ; consult. t. : dr. hab. n medicin, prof. universitar Valentin Gudumac. Chiinu, 2007.130 p. ; 30 cm. Antetitlu : Instituia Medico-Sanitar Public Institutul de Cardiologie. Bibliogr. : P. 107-123 ; Anexe. 616-002.78(043) T 3057Gut Protecie antioxidant

 • 57

  Serie analitic

  154. GALADIUC, DORIN. Evoluia parametrilor clinici i fi zio-logici sub infl uena oxigenului activ n terapia intensiv complex a ischemiei cerebrale acute : Specialitatea : 14.00.37 Anesteziolo-gie si reanimatologie : Tez de doctor n medicin / Dorin Galadiuc ; cond. t. : dr. hab. n medicin, prof. universitar Boris Prgari. Chi-inu, 2007.106 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N. Testemianu. Bibliogr. : P. 91-101. 616.831-005.4-085(043) T 3005Ishemie cerebrale acute Terapie intensiv

  155. GHEORGHIA, STELA. Consideraii la optimizarea su-pravegherii epidemiologice n Borrelioza Lyme : Specialitatea : 14.00.30 Epidemiologie : Tez de doctor n medicin / Stela Ghe-orghia ; cond. t. : dr. n medicin, conf. universitar Valeriu Chicu. Chiinu, 2006.130 p. ; 30 cm. Antetitlu : Centrul Naional tiinifi co-Practic de Medicin Preventiv. Bibliogr. : P. 106-123. 616.98-036.22(043) T 2958Infecii specifi ce Epidemiologie Borrelioza Lyme Control epidemiologic

  156. GLAVAN, ALINA. Tratamentul complex al fracturilor de i consecinele lui : Specialitatea : 14.00.22 Ortopedie i traumato-logie : Teza de doctor n medicin / Alina Glavan ; cond. t. : dr. hab. n t.medicale, prof .universitar Vitalie Beior ; dr. hab. n t.medicale, prof. universitar Filip Gornea. Chiinu, 2007.135 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N. Testemianu. Bibliogr. : P. 121-135. 616.717.5-001.5-089(043) T 2984Radius distal Fracturi Tratament Osteoporoza Tratament

 • 58

  Teze de doctorat (2007)

  157. KULCIKAIA, STELA. Rspndirea, tabloul clinic, dia-gnosticul, tratamentul i profi laxia complicaiilor postvaccinale i

  revaccinale cu BCG la copii : Specialitatea : 14.00.26 Ftiziopneu-mologie : Teza de doctor n medicin / Stela Kulcikaia ; cond. t. : dr.

  hab. n medicin, conf. cercettor C. Iavorschi ; consult. t. : dr. hab. n

  medicin, prof. cercettor S. Ghinda. Chiinu, 2007.

  123 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Instituia Medico-Sanitar Public. Institutul de Fti-

  ziopneumologie Chiril Draganiuc.

  Bibliogr. : P. 103-117.

  616-002.5 : 615.371-053.2(043) T 3034

  Tuberculoz Vaccinare Copii

  Vaccinare Tuberculoz Copii

  158. LITOVCENCO, ANATOLII. Trauma cranio-cerebral

  asociat cu fracturile oaselor tubulare la copii. Optimizarea algo-

  ritmilor de diagnostic : Specialitatea : 14.00.28 Neurochirurgie :

  Tez de doctor n medicin / Anatolii Litovcenco ; cond. t. : dr. hab.

  n medicin, prof. universitar Alexandru Iova ; consult. t. : dr. hab. n

  medicin Eva Gudumac. Chiinu, 2007.

  128 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie

  N. Testemianu.

  Bibliogr. : P. 93-121.

  616.831-001-07-053.2(043) T 3007

  Traume cranio-cerebrale Diagnostic Copii

  Fracturi oaselor Diagnostic Copii

  159. LUCA, LUCIA. Transmiterea materno-fetal a infeciei HIV

  i tratamentul profi lactic : Specialitatea : 14.00.10 Boli infecioase

  : Tez de doctor n medicin / Lucia Luca ; cond. t. : dr. n medicin,

  conf. universitar Victor Pntea ; consult. t. : dr. hab. n medicin, prof.

  universitar Constantin Spnu. Chiinu, 2007.

  138 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie

  N. Testemianu.

  Bibliogr. : P. 113-135.

 • 59

  Serie analitic

  616-097-02 : 578.828-084(043) T 3245HIV Tratamentul profi lactic

  160. MANIUC, MIHAIL. Chirurgia funcional endoscopic ri-nosinuzal la copii : Specialitatea : 14.00.04 Otorinolaringologie : Tez de doctor habilitat n medicin / Mihail Maniuc ; consult. t. : dr. hab.n medicin., prof. universitar Ion Ababii. Chiinu, 2007.228 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N. Testemianu. Bibliogr. : P. 195-227. 616.216-072.1-053.2(043) T 2957Sinusuri paranazale Chirurgia endoscopic Copii Otorinolaringologie Pediatrie

  161. MOHD ALI, AL-KHALAF. Monitoringul electrofi ziologic n procesul de diagnosticare, tratament chirurgical i recuperare

  al bolnavilor cu meningioame spinale : Specialitatea : 14.00.28 Neurochirurgie : Tez de doctor n medicin / Al-Khalaf Mohd Ali ; cond. t. : dr. hab. n medicin Grigore Zapuhlh ; consult. t. : dr. hab. n medicin, prof. universitar Mihail Gavriliuc. Chiinu, 2007.136 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N. Testemianu. Bibliogr. : P. 92-108. 616.832-006.328-07-089(043) T 2955Meningioame spinale Tratament chirurgicalMduva spinrii Meningioame Diagnostic

  162. NALIVAICO, OXANA. Particularitile funcionale ale reac-tivitii vasculare pulmonare i sistemice la pacienii cu hiperten-

  siune arterial pulmonar : Specialitatea : 14.00.06 Cardiologie i reumatologie (cardiologie) : Tez de doctor n medicin / Oxana Nalivaico ; cond. t. : dr. hab. n medicin, prof. universitar Mihail Popovici. Chiinu, 2007.132 p. ; 30 cm. Antetitlu : Instituia Medico-Sanitar Public Institutul

 • 60

  Teze de doctorat (2007)

  de Cardiologie. Bibliogr. : P. 94-120. 616.131-008.331.1(043) T 3188Hipertensiune arterial pulmonar Tratament

  Bronhopneumopatia cronic Tratament

  163. NIKOLENKO, ION. Tuberculoza pulmonar n practica

  internistului : erori de diagnostic : Specialitatea : 14.00.26 Ftizio-

  pneumologie : Tez de doctor n medicin / Ion Nikolenko ; cond. t. : dr. hab. n medicin, conf. universitar Serghei Matcovschi ; consult. t. : dr. n medicin, conf. universitar Aurelia Ustian. Chiinu, 2007.109 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Instituia Medico-Sanitar Public. Institutul de Fti-

  ziopneumologie Chiril Draganiuc.

  Bibliogr. : P. 80-105.

  616.24-002.5-07(043) T 2919

  Tuberculoz pulmonar Diagnostic

  164. PALANCIUC, ELENA. Argumentarea tiinifi c a particu-

  laritilor de depistare a tumorilor n populaia mediului rural :

  Specialitatea : 14.00.33 Medicina social i management : Tez de

  doctor n medicin / Elena Palanciuc ; cond. t. : dr. hab. n medicin,

  conf. universitar Tudor Grejdianu ; consult. t. : dr hab. n medicin,

  prof. universitar Ion Meriu. Chiinu, 2007.

  159 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie

  N. Testemianu.

  Bibliogr. : P. 117-124 ; Anexe.

  616-006 : 312.922(478)(043) T 3134

  Afeciuni oncologice Factori de risc Populaie rural Rep. Mol-

  dova

  Populaie rural Oncologie Profi laxie Rep. Moldova

  165. PANCENCO, ANATOLIE. Serviciile stomatologice presta-

  te populaiei n condiiile structurilor medicale private urbane :

  Specialitatea : 14.00.21 Stomatologie : Tez de doctor n medicin /

 • 61

  Serie analitic

  Anatolie Pancenco ; cond. t. : dr. hab. n medicin, prof. universitar Ion Munteanu ; consult. t. : dr. hab. n medicin, prof. universitar Dumitru Tintiuc. Chiinu, 2007.175 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N. Testemianu. Bibliogr. : P. 137-158 ; Anexe. 616.31: 614.253.2 (1-21)(043) T 3128Servicii stomatologice Structuri medicale private urbane

  166. POPESCU, LIUBA. Unele aspecte farmacoterapeutice n disfunctia diastolica de geneza hipertensiva : beta-adrenoblocada

  nonselectiv versus dihidropiridin de generaia III : Specialitatea : 14.00.06 Cardiologie si reumatologie : Teza de doctor n medicina / Liuba Popescu ; cond. t. : dr. hab. n medicin, conf. universitar Alexandru Carau. Chiinu, 2007.140 p. ; 30 cm. Antetitlu : Instituia Medico-Sanitar Public Institutul de Cardiologie. Bibliogr. : P. 110-133. 616.12-008.331.1-085(043) T 3006Hipertensiune arterial Tratament Substane hipotensive

  167. PRIPA, VALERII. Posibilitile radiodiagnosticului mo-dern n


Recommended