+ All Categories
Home > Documents > Tema 7 Sistemul de Directie

Tema 7 Sistemul de Directie

Date post: 07-Jul-2018
Category:
Upload: codrin-cuciurean
View: 317 times
Download: 2 times
Share this document with a friend

of 31

Transcript
 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  1/31

  77.. SISTEMUL DE

  DIRECȚIE

  Prof.dr.ing. Ciobotaru Ticușor 

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  2/31

  11. Rol, cerințe,. Rol, cerințe, clasificăriclasificări

  sistemul de direcție are rolul de a imprima autovehicululuitraiectoria de deplasare în concordanță cu comanda dată de șofer ;

  sistemul de direcție constituie o componentă cheie pentrudeplasarea în condiții de siguranță a autovehiculului;

   

  2

   

  asupra vitezei medii de deplasare, precum și asupramanevrabilității.

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  3/31

  11. Rol, cerințe,. Rol, cerințe, clasificăriclasificări

  1. Să asigure stabilitatea mersului rectiliniu al autovehiculului:•la încetarea rotirii volanului și după eliberarea acestuia, roțile dedirecție să aibă tendința de a reveni la poziția mersului rectiliniu;•să prevină și să elimine oscilațiile roților de direcție în jurulpivoților (în limba engleză, acest fenomen se numește sh immy ).

  2. Să ermită rotirea volanului: 

  3

   

  •cu un efort cât mai redus;•cu unghiuri de rotire suficient de mici pentru a se obținesiguranța conducerii autovehiculului și o acționare rapidă asistemului de direcție;

  •simetric stânga – dreapta;

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  4/31

  11. Rol, cerințe,. Rol, cerințe, clasificăriclasificări

  3 Să permită obținerea unor raze de viraj cu valori cât mai mici.

  4. Să conducă la modificări cât mai mici ale unghiurilor de așezare aroților pe calea de rulare ca urmare a acțiunii sistemului de direcție șial suspensiei.

  5. Să permită transmiterea într-o mică măsură a șocurilor și 

  4

   

  .

  6. Să aibă un randament ridicat și un consum energetic redus (încazul utilizării servoasistării).

  7. Să fie compatibil cu mecanismul de ghidare al roților și al punțiiastfel încât mișcările acestora să nu conducă la rotirea volanului;

  8. Să conducă la uzuri reduse, să fie fiabil, să posede o durabilitateridicată, să fie mentenabil, lucrările de mentenanță să fie în volumredus și cu costuri mici.

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  5/31

  11. Rol, cerințe,. Rol, cerințe, clasificăriclasificări

  A. Dup locul de dispun ere al volanulu i 

  volan și post de conducere pe stânga;volan și post de conducere pe dreapta;

  B. Dup locu l amplasării punților directoare

  la autovehiculele cu două punți

   

  Punte directoare față

  Punte directoare spateAmbele punți directoare

   

  5

   

  la autovehiculele cu trei punți

  la autovehiculele cu patru punți

  Numai puntea 1 (față)Punțile 1 și 2Punțile 1 și 3

  Numai punțile 1 și 2 (față)Punțile 1 și 2 și 4Punțile 1 și 3

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  6/31

  11. Rol, cerințe,. Rol, cerințe, clasificăriclasificări

  B. Dup locu l amplasării punților directoare

  6

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  7/31

  11. Rol, cerințe,. Rol, cerințe, clasificăriclasificări

  B. Dup locu l amplasării punților directoare

  7

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  8/31

  11. Rol, cerințe,. Rol, cerințe, clasificăriclasificări

  C. După tipul si angrenajul mecanismului de acționare

  după tipul angrenajului;

  după valoarea raportului de Raport de transmitere constantRa ort de transmitere variabil

  Melc globoidal + rolăȘurub + piulițăȘurub + piuliță cu bile recirculantePinion + cremalieră

  8

   

  D. Du p tipul de acționare a mecanismului de direcție

  mecanică (fără servoasistare)

  cu servoasistare hidraulică

  la servoasistare electrică

   

  Pompa antrenată de m.a.i.Pompa antrenată de motor electric

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  9/31

  11. Rol, cerințe,. Rol, cerințe, clasificăriclasificări

  E. Dupa dispun erea mecanismulu i de ac ț ionare fa ță de transm isia direc ț iei 

  mecanism de acționare integrat in trapezul de direcțiemecanism de acționare separat de trapezul de direcție;

  F. Dup construcția punții directoare

  9

  sistem de direcție pentru punte directoare rigidă;sistem de direcție pentru punte directoare fracționată.

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  10/31

  2. ReglementăriReglementăriCodul reglementării   Titlul

  E/ECE/324/Add.11/Rev.4

  E/ECE/TRANS/505/Add.11/Rev.4

  Regulation No. 12

  Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the

  protection of the driver against the steering mechanism in the event of impact

  E/ECE/324

  E/ECE/TRANS/505

  Regulation No. 79

  Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to steering

  equipment

  DIRECTIVA 92/62/CEE DIRECTIVA 92/62/CEE A COMISIEI din 2 iulie 1992 de adaptare la progresultehnic a Directivei 70/311/CEE a Consiliului privind sistemul de direcție al

  autovehiculelor și al remorcilor acestora

  DIRECTIVA 74/297/CEEDIRECTIVA 74/297/CEE A CONSILIULUI din 4 iunie 1974 privind apropierea

  legislațiilor statelor membre referitoare la amenajarea interioară a

   

  10

   

  (74/297/CEE)

  DIRECTIVA 91/662/CEE DIRECTIVA COMISIEI din 6 decembrie 1991 de adaptare la progresul tehnic aDirectivei 74/297/CEE a Consiliului privind comportamentul la impact al

  volanului ș i al coloanei volanului

  ISO/TR 8725:1988 Road vehicles - Transient open-loop response test method with one period of sinusoidal input

  ISO/TR 8726:1988 Road vehicles - Transient open-loop response test method with pseudo-randomsteering input

  ISO 7401:2011 Road vehicles -- Lateral transient response test methods -- Open-loop testmethods

  ISO 4138:2012 Passenger cars -- Steady-state circular driving behaviour -- Open-loop testmethods

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  11/31

  33.. Procedee de executare a virajuluiProcedee de executare a virajului

  Prin rotirea punții în jurul unuiPrin rotirea punții în jurul unuipunct situat pe axa punțiipunct situat pe axa punții

  11

  Prin bracarea roților de laPrin bracarea roților de laaceeași punteaceeași punte

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  12/31

  Prin rotirea unei porțiuni dinPrin rotirea unei porțiuni dinșasiu (cu șasiu articulat)șasiu (cu șasiu articulat)

  33.. Procedee de executare a virajuluiProcedee de executare a virajului

  12

  Prin rotirea punții în jurul unuiPrin rotirea punții în jurul unuipunct situat pe axapunct situat pe axa

  autovehicululuiautovehiculului

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  13/31

  PrinPrinantrenareaantrenarea

  roților curoților cuvitezeviteze

  33.. Procedee de executare a virajuluiProcedee de executare a virajului

  13

   

  diferitediferite

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  14/31

  5. Compunerea generală

  14

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  15/31

  5. Compunerea generală

  15

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  16/31

  6. Cinematica sistemului de direcție

  21

      a

   B

  1V    2V 

  1 1

  1 22 2ctg ; ctg

   B B R R

   L L

  2 1ctg ctg constant.

   B

   L

  16

   R

  1 R

  12

         b

  3V  4V 

  G

  O

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  17/31

  6. Cinematica transmisiei sistemului de direcție

   

  b

   p1O 2O

  A

  B

  q

  17

  1O   2O

  AB

  1

  2

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  18/31

  6. Cinematica transmisiei sistemului de direcție

  1O   2O

  AB

  1

  2

   

   p

  q

  b

  18

  1 2 2 1

  1 2sin cos sin p q p b

  1 2cos sin cos 0 p q p

  1 2cos sin sinq b p

  1 2sin cos cosq p

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  19/31

  6. Cinematica transmisiei sistemului de direcție

  1O   2O

  AB

  1

  2

   p

  q

  b

  19

  2 2

  1 2

  221 2

  22

  1 2

  2 sin sin

  sin sin

  cos cos

  q b bp

   p

   p

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  20/31

  6. Cinematica transmisiei sistemului de direcție

  1O   2O

  AB

  1

  2

   p

  q

  b

  20

  1 2

  2 22 2 2 22 sin sin sin sin cos cosq b bp p p

  2 2 2 22 2 sin sin 2 sin sin cos cosq b p b p p

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  21/31

  6. Cinematica transmisiei sistemului de direcție

  2

  2 2 sin A b p p 22 cos B p 2 2 22 2 sinC b p q b p

  sin cos 0 A B C  2

  2 21 tg2 tg 2 12t t 

   

  21

  tg2

  t     2 22 2s n ; cos1 11 tg 1 tg

  2 2

  t t 

  2

  2 2

  2 1 01 1

  t t  A B C t t 

  2 2 2 A A C B

  C B

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  22/31

  6. Cinematica transmisiei sistemului de direcție

  2 2 2

  2   arcsin 2 arctg2

  b q A A C B

   p C B

  2

  1

  arctg 1 A  B

   

  22

  1tg   L

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  23/31

  6. Cinematica transmisiei sistemului de direcție

  arctg2

  b

   L

   

  Relația lui Jeantnaud

  1,6 L B pentru

  b

  23

  arc g2 0,7   L

    1,6 L B pentru

   Această metodă de adoptare a unghiului   nu conduce la o valoareoptimă a acestuia, dar poate constitui un estimat inițial util.

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  24/31

  6. Cinematica transmisiei sistemului de direcție

  20

  25

  30

  35

  40

  Condiția Ackerman

  Paralelogram

  Trapez 20˚

  Trapez 18˚

  Trapez 15˚

  Trapez Jeantaud

  2[ ]

  24

  0

  5

  10

  15

  0 5 10 15 20 25 30 35 40

   

  1[ ]

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  25/31

  6. Cinematica transmisiei sistemului de direcție

  1

  1.5

  2

  2.5

  3

  Trapez 20˚

  Trapez 18˚

  Trapez 15˚

  Trapez Jeantaud

  2 2   [ ] A

  25

  -2

  -1.5-1

  -0.5

  0

  0.5

  0 5 10 15 20 25 30 35 40

   

  1[ ]

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  26/31

  6. Cinematica transmisiei sistemului de direcție

  b

   p

  1O

  2O

  A

  B

  qc

  M   NP

  a

  1O A M P

  26

  b1

  O2O

  A B

  q

   x

  M

  N

  P

  1

  2 p a

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  27/31

  6. Cinematica transmisiei sistemului de direcție

  b1

  O2

  O

  A B

  q

   x

  M

  N

  P

  1  2

   p a

  1sin cos2b p q x

  1cos sin p q a

  1   22

  b A p x

  1   2 B a p

  27

  2 2 2

  2 2 2 2

  2

  2 2

  2 arctg A A C B

  C B

  2

  2 2 2

  12

  bC x p a q

    2

    22

  b A p c x

  2 12 B a p B   22 2 2

  22

  b

  C c x p a q

  2 2 2

  1 1 1 1

  11 12 arctg

   A A C B

  C B

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  28/31

  6. Cinematica transmisiei sistemului de direcție

  20

  25

  30

  Sistemul de direcție

  studiat

  Condiția Ackerman

  2[ ]

  28

  0

  5

  10

  0 5 10 15 20 25 30 35

   

  1[ ]

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  29/31

  6. Cinematica transmisiei sistemului de direcție

  1.00

  1.50

  2.002 2

    [ ] A

  29

  -0.50

  0.00

  0.50

  0 5 10 15 20 25 30 35 401[ ]

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  30/31

  6. Cinematica transmisiei sistemului de direcție

  30

 • 8/19/2019 Tema 7 Sistemul de Directie

  31/31

  6. Cinematica transmisiei sistemului de direcție

  31


Recommended