+ All Categories
Home > Documents > ROF ABA OLT 2014

ROF ABA OLT 2014

Date post: 16-Dec-2016
Category:
Author: dinhnhan
View: 240 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 58 /58
APROBAT, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, ing. Ovidiu GABOR ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ "APELE ROMÂNE" ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ OLT REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 2014
Transcript
 • APROBAT,

  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

  ing. Ovidiu GABOR

  ADMINISTRAIA NAIONAL "APELE ROMNE"

  ADMINISTRAIA BAZINAL DE AP OLT

  REGULAMENT

  DE ORGANIZARE

  SI FUNCTIONARE

  2014

 • 2

  CAPITOLUL I

  Dispoziii generale

  Art. 1. Administraia Bazinal de Ap Olt este instituie public cu personalitate juridic,

  organizat la nivelul districtului de bazin hidrografic Olt si funcioneaz pe baz de gestiune

  economic si autonomie financiara, n subordinea Administraiei Naionale Apele Romane, cu

  statut asimilat filialei.

  Administraia Bazinal de Ap Olt a fost nfiintata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului

  nr. 107/2002, aprobat cu modificri prin Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completrile

  ulterioare si OUG nr. 3/2010.

  Art. 2. Sediul Administraiei Bazinale de Ap Olt este n municipiul Rm.Valcea, str. Remus

  Bellu nr.6 - Romnia.

  Art. 3. Prezentul Regulament de Organizare si Funcionare al Administraiei Bazinale de

  Ap Olt a fost redactat n conformitate cu organigrama aprobat n Consiliul de conducere al

  Administraiei Naionale Apele Romane .

  CAPITOLUL II

  Obiectul de activitate

  Art 4. Administraia Bazinal de Ap Olt are urmtoarele atribuii principale:

  Gospodarirea unitar, durabil a resurselor de ap de suprafa si subteran si protecia acestora mpotriva epuizrii si degradrii, precum si repartiia raional si echilibrat a acestor

  resurse;

  Administrarea, exploatarea si intreinerea infrastructurii Sistemului naional de gospodarire a apelor, ntreinerii cursurilor de ap, lucrrilor de aprare mpotriva inundaiilor, aflat n

  administrarea sa;

  Administrarea, exploatarea si intreinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si balilor, n starea lor natural sau amenajat, a zonelor umede si a celor protejate, aflate n

  patrimoniu;

  Administrarea, exploatarea si ntreinerea infrastructurii Sistemului bazinal Olt de veghe hidrologic si hidrogeologic;

  Administrarea, exploatarea si ntreinerea Sistemului bazinal Olt de supraveghere a calitii resurselor de ap; - supravegherea calitii resurselor de ap de suprafa si subteran, de prevenire

  si avertizare n caz de poluri accidentale;

  Administrarea, exploatarea si ntreinerea Sistemului bazinal Olt de supraveghere cantitativ a resurselor de ap din administrare;

  Realizarea sistemului informatic si de telecomunicaii n unitile sistemului de gospodrire a apelor; elaborarea de produse software n domeniul gospodririi apelor, hidrologiei si

  hidrogeologiei;

  Asigurarea funciilor de operator unic pentru resursele de ap de suprafa naturale sau amenajate din b.h.Olt, indiferent de detinatorul cu orice titlu al amenajrii, si pentru resursele de ap

  subterane, indiferent de natur lor si a instalaiilor aferente, cu potenialele lor naturale, cu excepia

  resurselor acvatice vii, n condiiile legii, cu excepia celor prevazute expres n reglementrile

  specifice n vigoare;

  Alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apa de suprafata si subterane din b.h.Olt n toate formele sale de utilizare, cu potentialele lor naturale, cu exceptia resurselor acvatice vii, pe baz de

  abonamente, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile

  ulterioare;

  Apararea impotriva inundatiilor prin lucrarile de gospodarire a apelor aflate n administrarea sa si gestionarea stocului de materiale si mijloace specifice de aparare impotriva inundatiilor;

  http://aperom/legis/oficiale/afisp.php?f1=31843&diez1=r7&f2=8565&diez2=&link=1

 • 3

  Intretinerea si exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de aparare impotriva inundatiilor, aflate n administrare;

  Avizarea si autorizarea din punct de vedere al gospodaririi apelor a lucrarilor si activitatilor ce se executa pe ape sau au legatura cu apele din b.h.Olt;

  Instruirea si perfectionarea personalului din domeniul gospodaririi apelor n centrele proprii de formare profesionala si/sau n colaborare cu alte institutii specializate;

  Realizarea de anuare, sinteze, studii, proiecte, instructiuni, monografii si tiparituri n domeniul apelor;

  Elaborarea schemei directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic Olt;

  Implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor.

  CAPITOLUL III

  Structura organizatoric

  Art. 5. Administraia Bazinala de Ap Olt cuprinde n structura sa organizatoric: a) Sistemele de Gospodarirea Apelor: Harghita, Covasna, Braov, Sibiu, Valcea si Olt

  organizate la nivelul spaiilor hidrografice de pe teritoriul judetelor respective, uniti fr personalitate juridic;

  b) Sistemul Hidrotehnic Independent Priza Olt, jud.Valcea, unitate fr personalitate juridic;

  Art. 6. Conducerea Administraiei Bazinale de Ap Olt este asigurata de un Comitet de directie format din 5 membri, directorul este presedintele comitetului de directie. Comitetul de direcie funcioneaz n baza R.O.F. propriu, aprobat de A.N. "Apele Romne" Directorul are n subordine:

  Directorul tehnic resurse ap si planuri de management Directorul tehnic exploatare lucrri hidrotehnice Directorul tehnic dezvoltare investiii Directorul economic Juridic Inspectia Bazinala a Apelor Sntate si Securitate n Munc Relaii cu Presa Secretariatul Tehnic al Comitetului de Bazin U.I.P. Audit Public Intern Relatii Transfrontaliere Comunicatii si Tehnologia Informatiei Resurse Umane, Relatii cu Publicul, Administrativ Sistem Integrat de Management si Audit Sistemele de Gospodarirea Apelor Sistemul Hidrotehnic Priza Olt

  Directorul tehnic resurse ap si planuri de management coordoneaz activitile: Plan de Management Bazinal Prognoza Bazinala, Hidrologie si Hidrogeologie Gestiune, Monitoring si Protecia Resurselor de Ap Avize si Autorizaii Laborator Calitatea Apelor

  Directorul tehnic exploatare lucrri hidrotehnice coordoneaz activitile: Exploatare Lucrari - UCC si Siguranta Constructiilor Hidrotehnice Interventie Rapida Cadastru, Patrimoniu Aparare Impotriva Inundaiilor Dispecerat

 • 4

  Mecanizare - Energetic

  Formaia Service - Reparatii Directorul tehnic dezvoltare investiii coordoneaz activitile

  Promovare Investiii, Urmrire Investiii

  Achiziii Lucrri si Servicii

  Promovare si Implementare Proiecte si Programme Europene Directorul economic coordoneaz activitile:

  Financiar

  Contabilitate

  Mecanism economic si Sinteze economice

  CAPITOLUL IV

  Atribuii

  Art. 7. Atribuiile Directorului Administraiei Bazinale de Ap Olt

  Directorul asigura conducerea Administraiei Bazinale de Ap Olt si este numit prin Decizie

  a Directorului general al Administratiei Nationale Apele Romane.

  Directorul i desfoar activitatea pe baza actelor normative n vigoare si a Hotrrilor

  Comitetului de Directie.

  Directorul Administraiei Bazinale de Ap Olt conduce activitatea curent a acesteia, o

  reprezint n relatiile cu autoritile publice, cu alte persoane juridice, precum si cu persoane fizice,

  n limitele de competen stabilite prin Hotrri ale Consiliului de conducere, ale comitetului

  director al A.N. Apele Romane . sau prin actele normative.

  Directorul Administraiei Bazinale de Ap Olt are urmtoarele atribuii, rspunderi si

  competene:

  Conduce si coordoneaz ntreaga activitate a Administraiei Bazinale de Ap.;

  Rspunde de adminstrarea legal si eficient a ntregului patrimoniu;

  Aplica intocmai deciziile conducerii A.N. Apele Romane ;

  Mentine un dialog permanent cu sindicatele, institutiile, organismele si reprezentantii administratiei locale ;

  Indeplineste atributiile de angajator ca reprezentant legal al ABA Olt, persoana juridica;

  Selecteaza, angajaza si concediaza, in conditiile CCM si ale legiilor in vigoare, personalul A.B.A. Olt. Delega competenta de angajator directorilor subunitatilor fara personalitate

  juridica;

  Numeste, suspenda sau elibereaza din functie, cu aprobarea directorului General al A N Apele Romane, directorii din aparatul propriu al Administraiei Bazinale de Ap Olt,

  directorii, inginerii sefi, contabilii sefi ai Sistemelor de Gospodarirea Apelor si seful

  Sistemului Hidrotehnic independent;

  Aproba competentele personalului de conducere din sediul central si unitatile din subordine precum si competentele salariatilor din domeniul tehnic, economico-financiar si juridic;

  Dispune, ori de cte ori este necesar, analiza modului de desfurare a activitilor din Administraia Bazinal de Ap Olt;

  Aprob msurile de mbuntire a activitii propuse de conducerea executiv a Administraiei Bazinale de Ap Olt;

  Emite deciziile de nominalizarea comisiilor pentru desfurarea activitii Administraiei Bazinale de Ap Olt;

  Semneaza contractele de parteneriat public privat, si orice alte tipuri de contracte ncheiate de Administraia Bazinal de Ap Olt;

  Emite deciziile pentru transferul mijloacelor fixe ntre sediul central si subuniti;

  Aprob programul de deplasri n strinatate si propunerile nominale;

 • 5

  Intocmeste fisele de post ale directorilor tehnici, directorului economic ai Administraia Bazinal de Ap Olt si ale directorilor subunitatilor;

  Aprob concediile de odihn pentru membrii Comitetului de Directie din subordine precum si pentru personalul din compartimentele direct subordonate;

  Aproba propunerile de liste de investiii din surse proprii si listele de utilaj dotare;

  Aprob raporturile lunare ale comisiei UCC. Dispune aplicarea msurilor necesare realizrii acestora, propuse de Comisia UCC, si Departamentele Managementul Resurselor de ap sau

  Managementul Lucrrilor hidrotehnice ale A.N. "Apele Romne";

  Supune spre aprobare Consiliului de conducere al A.N. "Apele Romne" bugetul de venituri si cheltuieli

  Executa BVC ul ABA Olt aprobat de conducerea A.N. Apele Romane

  Aproba repartizarea BVC la subunitati;

  Semneaza si/sau aprob avize, autorizaii, referate tehnice n baza prevederilor legislaiei n vigoare n domeniul gospodririi apelor;

  Coordoneaz activitatea privind auditul public intern;

  Verific modul de ntrebuinare a resurselor bneti si materiale, a stocurilor si a tuturor valorilor bneti;

  Ia msurile necesare pentru recuperarea creanelor prin obinerea de titluri executorii si sprijin organele abilitate n executarea acestora;

  Exercit controlul direct asupra tuturor actelor si formularelor prin care se centralizeaz veniturile si cheltuielile instituiei;

  Aprob regulamentul intern si msurile de protecia si securitatea muncii, n conformitate cu legislaia n vigoare;

  Propune spre aprobare Consiliului de Conducere al A.N. "Apele Romne" organigrama si regulamentul de organizare si funcionare ale Administraiei Bazinale de Ap Olt;

  Aprob msuri, potrivit legii, pentru imputarea si recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajailor;

  Coordoneaz activitatea de personal, asigur respectarea disciplinei muncii, ndeplinirea atribuiilor de serviciu si a prevederilor legale, de ctre intreg personalul si emite deciziile

  legale;

  Aprob programul de formare si perfecionare profesional a salariailor urmrind pregtirea specific si reorientarea unor categorii de salariai n contextul schimbarilor intervenite n

  obiectul de activitate al Administratiei Nationale Apele Romane, potrivit cerinelor de

  modernizare a acestuia;

  Emite decizia prin care numeste comitetul de securitate si sntate n munc;

  Adopt orice alte hotrri si dispune msuri privind activitatea Administraiei Bazinale de Ap Olt n condiiile legii si conform Hotrrilor Consiliului de conducere al Administratiei

  Nationale Apele Romane;

  Deleag n scris din competentele si atribuiile sale subordonatilor din administraie;

  Deleag atribuiile sale ctre unul dintre directorii tehnici prin delegare de competente n scris pe perioada absenei sale din instituie;

  n lipsa directorului din instituie, atribuiile acestuia sunt preluate de ctre unul din directorii tehnici prin delegare de competen n baza unei decizii

  Art. 8. Atribuiile Directorului Tehnic- Resurse de ap si planuri de management

  Coordoneaz activitatea compartimentelor:

  Plan de Management Bazinal, Prognoze Bazinale Hidrologie si Hidrogeologie, Lucrari

  Geologice Pompari Experimentale, Gestiune, Monitoring si Protectia Resurselor de Apa, Avize-

  Autorizatii si Laborator de Calitatea Apelor.

  Atribuii generale:

 • 6

  ndeplineste toate atributiile directorului ABA Olt cand acesta lipseste din unitate sau n cazul indisponibilitatii acestuia, prin delegare de competente n scris;

  ndeplineste orice alte atributii prevazute de lege si sarcinile stabilite de conducerea institutiei;

  Coordoneaza prin compartimentele din subordine activitatea tehnica de administrare a resurselor de apa b.h.Olt desfsurata de Sistemele de Gospodarire a Apelor;

  Raspunde de gestionarea resurselor de apa, aplica n mod unitar n toate sistemele de gospodarire a apelor metodologiile, actele normative si prescriptiile tehnice privind alocarea

  dreptului de utilizare si protectia resurselor de apa;

  Raspunde de aplicarea unitara n toate bazinele hidrografice a procedurilor si a metodologiilor privind activitatea de emitere a avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a

  apelor, precum si de aplicarea prevederilor schemelor directoare de amenajare si

  management a bazinelor hidrografice pentru domeniul sau de activitate;

  Rspunde de asigurarea si implementarea Sistemului de management al Calitii n conformitate cu (SR EN ISO 9001/2008; SREN ISO 14001/2005; SR OHSAS 18001/2008)

  n domeniul sau de activitate;

  Coordoneaza activitatea de cunoastere a resurselor de apa prin observatii si masuratori hidrologice, hidrogeologice si de calitate a apei, n vederea asigurarii informatiilor operative

  necesare luarii deciziilor si a constituirii fondului national de date hidrologice si

  hidrogeologice;

  Coordoneaza si controleaza activitatea Sistemelor de Gospodarire a Apelor n domeniul gestionarii resurselor de apa de suprafata si subterane si protectia acestora impotriva epuizarii

  si degradarii;

  Coordoneaza, indruma si controleaza activitatea la folosintele de apa din punct de vedere al gospodaririi a apelor si aplica masurile necesare pentru atingerea starii bune a apelor;

  Participa la actiuni de control impreuna cu Inspectia Teritoriala a Apelor la utilizatori pentru respectarea legislatiei n domeniul apelor, functionarii si incadrarii n prevederile avizelor si

  autorizatiilor de gospodarire a apelor;

  Analizeaza si rezolva n spiritul legii sesizari ale persoanelor fizice si juridice specifice domeniului sau de activitate;

  Elaboreaza sinteze si rapoarte n legatura cu activitatea de gospodarire a apelor la nivelul intregii tari;coordoneaza elaborarea sintezelor specifice domeniului sau de activitate la

  nivelul bazinelor hidrografice;

  Analizeaza, verifica si avizeaza programele anuale de activitate ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor din domeniul cunoasterii cantitative si calitative a resurselor de apa,

  ale laboratoarelor de calitate, emiterea de avize si autorizatii de gospodarire a apelor,

  elaborarea de sinteze si rapoarte specifice domeniului sau de activitate;

  Coordoneaza, indruma si controleaza activitatile tehnice ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor n legatura cu aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodaririi a

  apelor;

  Participa la concilierea divergentelor la incheierea abonamentelor pentru utilizarea / exploatarea resurselor de apa sau pentru exploatarea agregatelor minerale din albiile si

  malurile cursurilor de apa, cuvetele lacurilor de acumulare;

  Analizeaza necesitatile de dotare ale retelei de observatii si masuratori hidrologice si hidrogeologice cu aparatura specifica n vederea indeplinirii programelor de activitate;

  elaboreaza documentatia de fundamentare si fisele tehnice n vederea achizitionarii acesteia;

  coordoneaza activitatea desfasurata la nivelul A.B.A. Olt ;

  Organizeaza si indruma activitatea laboratoarelor de calitatea apelor din punct de vedere metodologic, asigurarea calitatii datelor obtinute prin analizele de laborator:

 • 7

  Aplica strategia si coordoneaza impreuna cu Inspectia Apelor, din punct de vedere tehnic la nivel national actiunile preventive si operative pentru monitorizarea, prevenirea si

  combaterea poluarilor accidentale, a folosintelor de apa;

  Coordoneaza elaborarea si aplicarea planului bazinal de prevenire si de inlaturare a efectelor poluarilor accidentale, precum si asigurarea unei protectii sporite si imbunatatirea mediului

  acvatic prin masuri specifice de reducere progresiva a poluarii;

  Analizeaza si indruma activitatile de dotare cu reactivi si aparatura specifica a laboratoarelor de calitate pentru indeplinirea programelor de activitate; elaboreaza documentatia de

  fundamentare si fisele tehnice in vederea achizitionarii acesteia; coordoneaza activitatea

  desfasurata la nivelul Sistemelor de Gospodarire a Apelor;

  Elaboreaza Manualul cadru al calitatii si procedurile generale de lucru ale laboratoarelor de calitate n conformitate cu cerintele organismului de acreditare a acestora;

  Elaboreaza si promoveaza instructiuni metodologice n domeniul sau de activitate; face propuneri de elaborare si de promovare a unor acte normative si metodologii specifice

  domeniului gospodaririi a apelor;

  Raspunde de implementarea procedurilor si metodologiilor precum si a directivelor Uniunii Europene n domeniul sau de activitate, care au fost deja transpuse n legislatia romana;

  Participa la realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea conventiilor si acordurilor internationale ale Romaniei n probleme de gospodarirea apelor, hidrologie si hidrogeologie

  precum si pentru implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor, sau

  pentru implementarea unor proiecte internationale la care Administratia Nationala Apele

  Romane este parte;

  Particip la intocmirea rapoartelor ctre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice sau Uniunea European dup caz, n legtur cu stadiul implementrii prevederilor Directivelor

  Europene n domeniul apei;

  Analizeaza si propune cercetari privind cunoasterea resurselor de apa si protectia calitatii apelor, participa la avizarea si receptia lucrarilor la care este sau se considera beneficiar

  tehnic;

  Organizeaza cursuri de specializare a personalului n domeniul sau de activitate si testarea periodica acestuia; participa la examinarea personalului angajat din domeniul de activitate,

  de la nivelul A.B.A.Olt si de la subunitatile acestora.

  Asigura, coordoneaza si raspunde de activitatea de implementare si aplicare a celor 18 directive UE specifice apei la nivelul spatiului hidrografic Olt;

  Asigura, coordoneaza si raspunde de aplicarea Documentelor Ghid ale UE la nivelul BH Olt, n vederea implementarii si aplicarii Directivei Cadru 2000/60;

  Coordoneaza si raspunde de elaborarea Planului de Management Bazinal, respectand termenele impuse prin calendarul de aplicare al Directivei Cadru Apa si implicit prin Legea

  310/2004

  Asigura contributia de specialitate n vederea elaborarii Schemelor Directoare de Amenajare si Management Bazinal, alcatuite din Planul de Management Bazinal si Planul de Amenajare

  Bazinal;

  Coordoneaza si asigura contributia de specialitate pentru actiunile necesare n vederea respectarii angajamentelor rezultate din incheierea negocierilor cu UE a Capitolului 22-

  Mediul inconjurator;

  Coordoneaza si instruieste personalul abilitat pentru implementarea Directivelor UE specifice apei din cadrul Sistemelor de Gospodarire a Apelor;

  Colaboreaza cu organele de specialitate ale A.N. Apele Romane sau ale administratiei publice locale si centrale, precum si cu alte organizatii neguvernamentale n vederea

  asigurarii activitatii de implementare a Directivelor UE specifice apei;

  Elaboreaza si asigura aplicarea reglementarilor de organizare si desfasurare a CTE din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Olt.

 • 8

  Art. 9. Atribuiile Directorului Tehnic - Exploatare lucrri hidrotehnice

  Coordoneaza activitatea compartimentelor: Exploatare Lucrri UCC si Siguranta Constructiilor

  Hidrotehnice, Interventie Rapida, Patrimoniu si Cadastru, Aparare Impotriva Inundatiilor,

  Dispecerat, Mecanizare- Energetic si formatia Service.

  Indeplinete toate atribuiile directorului ABA, cnd acesta lipsete din unitate sau n cazul indisponibilitii acestuia, prin delegare de competente n scris;

  Indeplinete orice alte atribuii prevzute de lege si sarcinile stabilite de ctre conducerea instituiei;

  Administrarea, exploatarea, intretinerea, repararea si modernizarea Sistemului National de Gospodarire a Apelor aflat n administrarea Administratiei Bazinale de Apa Olt;

  Administrarea albiilor minore ale cursurilor de apa cadastrate, a cuvetelor lacurilor si baltilor, n stare naturala sau amenajata, a zonelor umede si a celor protejate aflate n administrare din

  spatiul hidrografic Olt;

  Coordonarea exploatarii lacurilor de acumulare din bazinul hidrografic Olt, indiferent de detinatorul acestora; dispunerea n perioade de ape mari sau viituri, n cazuri de poluari

  accidentale, precum si n cazuri de introducere a restrictiilor n utilizarea debitelor de apa, a

  masurilor operative obligatorii n legatura cu exploatarea lacurilor de acumulare;

  Organizarea desfasurarii activitatii de urmarire a comportarii n timp a constructiilor hidrotehnice din administrare;

  Avertizarea si propunerea de interventii n cazuri de producere a fenomenelor hidrologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din administrare;

  Coordonarea apararii impotriva inundatiilor, prin constructiile hidrotehnice aflate n administrare, precum si a constituirii stocului de materiale si mijloace specifice de aparare de

  inundatii aferente acestora;

  Participarea la secretariatele tehnice permanente n domeniul apararii de inundatii si accidentelor la constructiile hidrotehnice si la pregatirea populatiei pentru apararea de inundatii

  prin exercitii periodice;

  Coordonarea si urmarirea elaborarii planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor hidrologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din administrare din bazinul

  hidrografic Olt, precum si a acordarii asistentei tehnice la elaborarea de catre utilizatori si

  administratii locale a planurilor proprii de aparare de inundatii;

  Colaborarea permanenta cu Comisiile de dezastre, cu unitatile de ordine publica, cu autoritatile publice teritoriale de sanatate si altele pentru inlaturarea cauzelor si efectelor poluarilor

  accidentale;

  Intocmirea, n mod corelat pe ansamblul bazinului hidrografic, de propuneri de lucrari noi de amenajare, necesare satisfacerii cerintelor de apa, protectiei calitatii apelor si restaurarii

  cursurilor de apa, precum si prevenirii actiunii distructive a apelor;

  Participarea la intocmirea hartilor de hazard si de risc n cazul apelor mari;

  Coordonarea realizarii de lucrari de amenajare a cursurilor de apa si a altor lucrari de investitii din surse proprii ale A.B.A. Olt,acordarea asistentei tehnice de specialitate si colaborarea la

  avizarea si receptionarea lucrarilor de investitii finantate de la bugetul de stat;

  Coordonarea si urmarirea activitatii de elaborare a cadastrului apelor si elaborarea sintezei cadastrului apelor;

  Coordonarea si verificarea inventarierii si tinerea la zi a evidentei patrimoniului de interes public si privat al statului aflat n administrare;

  Coordonarea si verificarea elaborarii si derularii Programului de Gospodarire a Apelor, fizic si valoric;

  Coordonarea activitatii de mecanizare si energetic n mod unitar si eficient la nivel de bazin hidrografic;

  Coordonarea executrii lucrrilor de reparaii a utilajelor si mijloacelor de transport pe care A.B.A. Olt le deine, n atelierele proprii sau ale altor ageni economici;

 • 9

  Coordonarea activitatii tehnice specifica de la toate SGA urile bazinului hidrografic Olt si a activitatii Sistemului Hidrotehnic Independent Priza Olt;

  Solicitarea de la Sistemele de Gospodarire a Apelor propuneri de lucrari noi si lucrari de reparatii la constructiile hidrotehnice, le analizeaza si le supune spre aprobare potrivit

  competentelor;

  Elaborarea si asigurarea aplicarii reglementarilor de organizare si desfasurare a CTE din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Olt;

  Art. 10. Atribuiile Directorului Tehnic- Dezvoltare investiii

  Coordoneaz activitatea compartimentelor: Promovare Investitii, Urmarire Investitii, Promovare

  si Implementare Proiecte si Programe Europene, Achizitii Lucrari si Servicii;

  Coordoneaz elaborarea programului de investiii si dotri si stabilete msurile si sarcinile necesare realizrii acesteia;

  Stabilete msurile si sarcinile pentru realizarea documentaiilor tehnice privind investiiile;

  Analizeaz si urmrete modul de realizare al investiiilor si de punere n funciune a echipamentelor achiziionate;

  Coordoneaz activitatea de determinare a capacitilor si resurselor disponibile si propune realocarea acestora pe compartimente;

  Coordoneaza promovarea si pregatirea proiectelor n vederea finantarii din surse externe;

  Coordoneaza elaborarea cererii de finantare pentru accesare fonduri n vederea executiei lucrarilor de investitii;

  Coordoneaza intocmirea planului anual al achizitiilor publice de produse si servicii;

  Indeplinete orice alte atribuii prevzute de lege si sarcinile stabilite de ctre conducerea instituiei;

  Intocmirea, n mod corelat pe ansamblul bazinului hidrografic, de propuneri de lucrari noi de amenajare, necesare satisfacerii cerintelor de apa, protectiei calitatii apelor si restaurarii

  cursurilor de apa, precum si prevenirii actiunii distructive a apelor;

  Coordonarea realizarii de lucrari de amenajare a cursurilor de apa si a altor lucrari de investitii din surse proprii ale A.B.A. Olt,acordarea asistentei tehnice de specialitate si colaborarea la

  avizarea si receptionarea lucrarilor de investitii finantate de la bugetul de stat;

  Coordonarea si verificarea inventarierii si tinerea la zi a evidentei patrimoniului de interes public si privat al statului aflat n administrare;

  Analiza propunerilor de dotare cu utilaje independente si cu montaj, precum si cu alte mijloace fixe si depunerea acestora spre aprobare.

  Coordonarea realizarii de lucrari de amenajare a cursurilor de apa si a altor lucrari de investitii din surse proprii ale Administratiei, acordarea asistentei tehnice de specialitate si colaborarea la

  avizarea si receptionarea lucrarilor de investitii;

  Promovarea de lucrari noi n domeniul gospodaririi a apelor;

  Pregatirea si inaintarea la Ministerul Mediului si Padurilor a documentatiilor necesare pentru lucrarile cu competente de aprobare superioare Administratiei (pregatind si avizele necesare sau

  documentatiile necesare obtinerii avizelor din competenta ministerului);

  Elaborarea prescriptiilor si reglementarilor de organizare si desfasurare a CTE din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Olt;

  Organizarea avizarii documentatiilor pentru toate obiectivele de investitii (indiferent de sursa de finantare) si de emiterea actului final, sub forma de,,Aviz pentru documentele acceptate sau

  ,,Incheiere pentru documentatiile respinse sau amanate.

  Intocmirea n mod corelat, pe ansamblul fiecarui bazin hidrografic, de propuneri de lucrari noi de amenajare, necesare satisfacerii cerintelor de apa, protectiei calitatii apelor si restaurarii

  cursurilor de apa, precum si prevenirii actiunii distructive a apelor.

 • 10

  Art. 11. Atribuiile Directorului economic

  Desfasoara o activitate specializata n masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul

  activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea

  persoanelor juridice si fizice, care trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica,

  prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta

  financiara si fluxurile de trezorerie.

  n vederea indeplinirii obiectului de activitate, intocmeste documentele justificative privind

  operatiunile patrimoniale, organizeaza si tine corect si la zi contabilitatea, organizeaza si efectueaza

  inventarierea patrimoniului precum si valorificarea acestuia, respecta regulile de intocmire a

  executiei bugetelor de venituri si cheltuieli, a contului general anual de executie a bugetului, aplica

  si urmareste aplicarea noului mecanism economic n domeniul gospodaririi a apelor prevazut n

  O.U.G. nr. 73/2005 prin utilizarea abonamentului cadru de utilizare/exploatare a resurselor de apa

  de catre beneficiari, asigura veniturile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a

  Administratiei Bazinale de Ap Olt conform bugetului aprobat.

  Pentru indeplinirea activitatilor prevazute n obiectul de activitate, are urmatoarele atributii:

  Colaboreaza cu toate SGA si compartimentele Admistraiei Bazinale de Ap Olt pentru realizarea obiectivelor politicii de gospodarirea Apelor;

  Aplica legislatia n vigoare din domeniul economic specific institutiilor publice finantate din venituri proprii si din surse bugetare si emite norme si circulare de aplicare unitara n toate

  unitatile;

  Participa alaturi de conducerea Administratiei Bazinale de Ap Olt la elaborarea strategiei economice si financiare la realizarea obligatiilor prevazute n actele normative ce reglementeaza

  activitatea de gospodarire a apelor;

  Asigura implementarea, monitorizarea si raportarea Directivei Cadru Apa 60/2000/EC avand ca obiectiv principal recuperarea costurilor aferente activitatilor de gospodarire a apelor, n

  concordanta, cu principiul poluatorul plateste;

  Fundamenteaza si elaboreaza impreuna cu alte compartimente metodologia de redimensionare a contributiilor pe categorii de surse si utilizatori respectand cerintele Directivei Cadru Apa

  60/2000/EC;

  Asigura functia de unic prestator al serviciilor de gospodarire a apelor prin valorificarea complexa a apelor ca resursa economica;

  Efectueaza si urmareste compensatiile n vederea reducerii creantelor;

  Informarea periodica a Consiliul de directie asupra veniturilor si cheltuielilor din activitatea de baza;

  Coordoneaza si controleaza activitea economica de la SGA-urile din subordine;

  Participa la coordonarea si controlul activitatii economico-financiara a unitatilor din subordine;

  Fundamenteaza si elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Administraiei Bazinale de Ap Olt;

  Intocmeste situatii si raportari pentru conducerea Administratie Nationale Apele Romane, Curtea de Conturi si alte organe de control.

  Art. 12. Atribuiile compartimentelor din subordinea Directorului A.B.A. Olt sunt

  urmtoarele:

  Juridic Reprezint si apar interesele instituiei n faa instanelor judectoreti, a altor organe de

  jurisdicie, organelor de urmrie penal, notariatelor, precum si n raporturile cu persoanele

  juridice si persoanele fizice, respectnd termenele legale pentru efectuarea actelor de procedur,

  n limita competenelor acordate de conducerea Administratiei Bazinale de Apa Olt;

  n relaiile cu persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat, ori cu alte instituii de stat sau private, reprezint instituia numai n baza delegaiei speciale si exprese date de conducere;

 • 11

  ntocmesc proiectele de contracte, regulamente sau orice alte acte cu caracter juridic sau i dau avizul cu privire la cele ntocmite de alte compartimente sau servicii;

  Redacteaz opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituiei si propun msuri n vederea respectrii dispoziiilor legale. Punctul de vedere va fi conform legii si

  crezului profesional, opinia fiind consultativ;

  Avizeaz pentru legalitate, la cererea conducerii ori a compartimentelor interesate, toate actele si msurile care vizeaz organizarea si funcionarea instituiei, n vederea realizrii optime si legale

  a scopului pentru care-i desfoar activitatea Administraia Bazinal de Apa Olt;

  Colaboreaz cu toate compartimentele din cadrul instituiei, asigurnd, la cerere, asisten juridic n vederea ntocmirii tuturor actelor necesare n conformitate cu prevederile legale n

  vigoare;

  Propune msuri de respectare a dispoziiilor legale cu privire la aprobarea si conservarea patrimoniului, a drepturilor si intereselor legitime ale personalului, analiznd cauzele care

  genereaz infraciuni si litigii;

  Propune msurile necesare pentru recuperarea creanelor prin obinerea de titluri executorii si sprijin organele abilitate n executarea acestora;

  Colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul institutiei , asigurand, la cere , asistenta juridica in vederea intocmirii tuturor actelor necesare in conformitate cu prevederile legale in

  vigoare;

  Are obligatia de a urmari si a studia noile reglementari legale si de a informa conducerea si compartimentele interesate in legatura cu existenta si aplicarea acestora;

  Avizeaz asupra legalitii contractelor economice, altor proiecte de acte cu efect juridic, avizul fiind atributul exclusive al compartimentului juridic si contencios;

  Avizarea pozitiv sau negativ a actelor este aplicat numai n ceea ce privete aspectele strict juridice ale acestora. Compartimentului juridic si contencios nu se pronun asupra aspectelor de

  natur economic, tehnic sau de orice alt natur, cuprinse n documentul avizat sau semnat;

  n exercitarea profesiei se supun numai legii, Constituiei Romniei, Statutului profesiei, regulilor eticii si deontologiei profesionale. De asemenea, sunt independent professional si nu

  pot fi supui niciunei ngradiri sau presiuni de orice natur, fiind protejai prin lege mpotriva

  acestora;

  Relaia profesional ntre salariaii Compartimentului Juridic si Contencios si instituie se bazeaz pe onestitate, corectitudine, confidenialitate si independent opiniilor profesionale;

  Activitatea desfurat de salariaii Compartimentului Juridic si Contencios este o activitate de mijloace si nu de rezultat. Acetia sunt obligai s depun toate diligenele n vederea aprrii

  intereselor instituiei.

  Inspectia Bazinala a Apelor Inspectia Bazinala a Apelor din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Olt si compartimentele

  de specialitate din cadrul sistemelor de gospodarire a apelor, reprezinta organismele de specialitate

  pentru inspectie si control tehnic n domeniul gospodaririi apelor.

  Elaboreaza Planul anual de inspectie cu obiectivele controlate, acoperind intreg teritoriul bazinului hidrografic Olt.

  Elaboreaza, gestioneaza si reactualizeaza periodic Registrul Bazinal al Obiectivelor Controlate , continand listele cu toate obiectivele controlate de pe teritoriul de competenta si le

  inainteaza spre verificare Biroului I.T.A. din sediul central al Administratiei Nationale Apele

  Romane .

  Organizeaza activitatea de inspectie pe intreg teritoriul bazinului hidrografic Olt si asigura finalizarea acesteia.

  Inspecteaza si controleaza pe intreg teritoriul bazinului hidrografic Olt respectarea de catre persoanele juridice si fizice ale legilor si reglemetarilor n vigoare din domeniul gospodaririi

 • 12

  calitative si cantitative a apelor, precum si a exploatarii n siguranta a barajelor si altor

  constructii hidrotehnice.

  Verifica modul n care lucrarile construite sau n curs de executie pe ape, sau avand legatura cu apele, sunt realizate, exploatate si intretinute, n conformitate cu prevederile

  avizelor/autorizatiilor de gospodarire a apelor si a celorlalte reglementari n domeniul apelor.

  Inspecteaza si controleaza la utilizatorii de apa, modul de organizare a masurarii debitelor de apa captate si evacuate.

  Verifica aplicarea prevederilor legale privind regimul cantitativ si calitativ al volumelor de apa captate si evacuate de catre folosintele de apa.

  Verifica respectarea de catre utilizatorii de apa a restrictiilor temporare de utilizare a apelor, stabilit de organele de gospodarire a apelor, potrivit legii.

  Inspecteaza si controleaza modul de intretinere si exploatare a lucrarilor de amenajare a cursurilor de apa.

  Verifica respectarea dispozitiilor legale n activitatea de exploatare a materialelor din albiile minore si majore ale cursurilor de apa.

  Verifica la agentii economici sau persoanele fizice folosirea, transportul, manipularea sau depozitarea de materiale sau substante de orice fel, antrenabile n apele de suprafata sau

  subterane.

  Verifica modul n care utilizatorii de apa isi indeplinesc obligatiile legale privind modificarea tehnologiilor de fabricatie, n vederea reducerii consumului de apa si a volumului de ape uzate,

  micsorarii nocivitatii acestora si recuperarii substantelor utile pe care le contin.

  Verifica modul de functionare a statiilor de epurare si respectarea conditiilor de calitate a apelor uzate evacuate n emisari, potrivit actelor de reglementare n vigoare.

  Verifica masurile luate de agentii economici privind prevenirea si combaterea poluarilor accidentale.

  Verifica activitatea de urmarire a comportarii n exploatare a haldelor, iazurilor, bazinelor de stocare a deseurilor sau substantelor periculoase, precum si alte constructii hidrotehnice cu acest

  rol.

  Verifica autorizatiile, actele de reglementare n domeniul gospodaririi apelor.

  Solicita explicatii verbale sau scrise, date si documente persoanelor angajate n unitatea controlata, care prin natura atributiilor au contingenta cu obiectul controlului.

  Stabileste masuri si termene, n conformitate cu dispozitiile legale, obligatorii pentru unitatile controlate, n vederea inlaturarii deficientelor constatate si urmareste modul n care aceste

  masuri si termene au fost indeplinite sau respectate.

  ntocmeste acte de control cu constatarile si masurile dispuse.

  Constata, singura sau n comun cu alte autoritati n domeniu, contraventiile legale n vigoare, aplica sanctiunile contraventionale n domeniul gospodaririi apelor si sesizeaza organele de

  cercetare penala n cazul constatarii unei infractiuni, potrivit prevederilor legale n domeniul

  gospodaririi apelor.

  Sesizeaza organele ierarhic superioare ale unitatilor controlate, daca este cazul, cu privire la incalcarea dispozitiilor legale si deficientelor constatate n domeniul apelor.

  ndeplineste Procedura de lucru PL-11 din documentele calitatii privind Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor .

  Propune conducerii instituirea regimului de supraveghere speciala pentru oprirea, n conditiile prevazute de lege, a functionarii unitatilor sau instalatiilor, n caz de poluare a apelor atunci cand

  ameninta sanatatea populatiei ori se produc pagube economice.

  Face propuneri n conditiile legii, emitentului actului de reglementare pentru gospodarirea apelor, suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare a folosintelor de apa sau

  constructii hidrotehnice, dupa caz.

  Efectueaza controale tematice la : alimentari cu apa, statii de epurare, constructii hidrotehnice, exploatari de agregate minerale din albia raurilor, etc.

 • 13

  Efectueaza impreuna cu celelalte departamente ale Administratiei Bazinale de Apa Olt controale de fond la Sistemele de Gospodarire a Apelor, aprobate de conducerea A.B.A. Olt.

  Participa la actiuni de inspectie si control impreuna cu alte autoritati cu atributii n domeniu.

  Controleaza si rezolva n spiritul legii sesizari ale persoanelor fizice si juridice.

  Asigura accesul liber al publicului la informatia de gospodarire a apelor Registrul bazinal al obiectivelor controlate si Registrul proceselor verbale de constatare si a informatiilor publice cu

  respectarea Normelor tehnice privind organizarea si desfasurarea activitatii de inspectie si

  control, a Inspectiei Teritoriale a Apelor din cadul Administratiei Nationale Apele Romane ,

  din domeniul gospodaririi apelor.

  Coordoneaza, instruieste si controleaza personalul abilitat pentru inspectie n domeniul apelor din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Olt.

  Participa la actiuni tehnico-economice, stiintifice si dezbateri publice precum si n comisiile interministeriale n domeniul gospodaririi apelor, cu aprobarea Directorului.

  Colaboreaza cu organele de specialitate ale ministerului sau ale administratiei publice centrale si locale, precum si cu alte organizatii neguvernamentale, n limitele prevazute de lege.

  Participa la elaborarea de proiecte de acte legislative pentu domeniul apelor la solicitarea Directorului.

  ntocmeste Raportul anual privind rezultatele activitatii de inspectie desfasurata de A.B.A. olt si il inainteaza catre Directorul General al A.N. Apele Romane pana la 15 ianuarie al anului

  urmator.

  Elaboreaza rapoarte si informatii privind activitatea de baza la solicitarea Directorului.

  Colaboreaza pentru schimb de informatii cu celelalte compartimente din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Olt si subunitatile acesteia, n vederea rezolvarii sarcinilor de serviciu si

  activitati de inspectie tehnica de specialitate.

  Sntate si Securitate n Munc Se realizeaz de catre compartimentul de securitatea si sanatatea n munca ]i Comitetul de

  securitate si sanatate n munca,numit prin decizia directorului A.B.A. Olt si are atribuiile

  urmtoare:

  Aproba programul anual de securitate si sanatate n munca;

  Urmareste aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizarii prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al imbunatatirii conditiilor de munca;

  Urmareste modul n care se aplica si se respecta reglementarile legale privind securitatea si sanatatea n munca;

  Analizeaza factorii de risc de accidentare si imbolnavire profesionala, existenti la locurile de munca; Analizeaza propunerile salariatilor privind prevenirea accidentelor de munca si a

  imbolnavirilor profesionale, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca;

  Efectueaza cercetari proprii asupra accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;

  Efectueaza inspectii proprii privind aplicarea si respectarea normelor de securitate si sanatate n munca;

  Informeaza inspectoratele teritoriale de munca despre starea sanatatii si securitatii n munca n propria unitate;

  Realizeaza cadrul de participare a salariatilor la luarea unor hotarari care vizeaza schimbari ale procesului de productie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate etc.), cu

  implicatii n domeniul securitatii muncii;

  Dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de securitate si sanatate n munca de catre conducatorul unitatii cel putin o data pe an, cu privire la situatia securitatii si sanatatii n munca,

  actiunile care au fost intreprinse si eficienta acestora n anul incheiat, precum si programul de

  protectie a muncii pentru anul urmator; un exemplar din acest raport trebuie prezentat

  inspectoratului teritorial de protectie a muncii;

 • 14

  Verifica aplicarea normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, tinand seama de factorii de risc identificati;

  Verifica reintegrarea sau mentinerea n munca a salariatilor care au suferit accidente de munca ce au avut ca efect diminuarea capacitatii de munca.

  Relaii cu presa Reprezinta punctul de vedere oficial al institutiei, n relatia cu mass-media;

  Raspunde solicitarilor venite din partea mass-media, verbal (declaratii, interventii, interviuri de presa) si/sau scris (informari de presa, puncte de vedere, drept la replica), conform

  reglementarilor din Legea nr. 544/2001, privind accesul liber la informatiile de interes public,

  completata de HG nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

  544/ 2001 si OM nr. 1012/2005 pentru aprobarea procedurii privind mecanismul de acces la

  informatiile de interes public privind gospodarirea apelor, n aplicarea Legii apelor nr. 107/1996,

  cu modificarile si completarile ulterioare;

  Propune, concepe, redacteaza si difuzeaza catre mass-media comunicatele/ informarile/ dosarele/ mapele de presa;

  Raspunde de organizarea periodica si n termene legale a conferintelor/altor evenimente de presa- inclusiv evenimente aniversare Ziua Mondiala a Apei, Ziua Internationala a Dunarii, Ziua

  Porilor Deschise etc., cu invitarea tuturor reprezentantilor mass-media de profil, fara

  restrictionarea accesului unei publicatii media, n vederea asigurarii informarii si mediatizarii

  informatiilor de interes public;

  Monitorizeaza zilnic aparitiile media si le aduce la cunostinta conducerii;

  Elaboreaza raportari anuale ale aparitiilor media, din punct de vedere cantitativ si calitativ;

  Propune, redacteaza si concepe strategia de comunicare si de imagine a Administratiei Bazinale de Apa, cu planul de actiuni desfasurate si bugetul estimat;

  Propune, redacteaza si concepe continutul brosurilor si a altor materiale informative, n scopul asigurarii informarii publice;

  Mentine legatura cu responsabilii cu presa de la nivelul Sistemelor de Gospodarire a Apelor, precum si de la nivelul altor institutii, de la caz la caz .

  Propune strategia de comunicare si de imagine ABA, cu planul de aciuni desfasurate pentru mass-media si bugetul estimat, pe care o va supune spre aprobare Directorului;

  Propune derularea unor campanii de responsabilizare social (CSR), cu vizibilitate mediatic si supune aceast propunere spre aprobarea Directorului Administratiei Bazinale Apa Olt si

  informeaza AN Apele Romane.

  Particip la aciuni de informare a populaiei despre activitatea i rolul Administraiei Bazinale de Ap Olt n gestionarea cantitativ i calitativ a apei, alturi de toate compartimentele

  implicate n gestionarea resurselor de ap;

  Verific i propune pentru actualizare informaiile altor compartimente pentru postare pe site-ul Administraiei Bazinale de Ap, n colaborare cu C.T.I;

  Propune i se ocup de aprobarea materialelor publicitare (pliante, brouri, C.D-uri), precum i de multiplicarea i distribuia lor;

  Intocmete i transmite la Administraia Naional Apele Romne, articole din presa local privind activitatea Administraiei Bazinale de Ap Olt, ori de cte ori este cazul;

  Centralizeaz zilnic revista presei primit de la S.G.A./S.H.I. i o transmite la A.N. Apele Romne.

  Secretariatul Tehnic al Comitetului de bazin Asigura implementarea prevederilor Legii 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

  (respectiv OUG 3/2010) art. 47 si a H.G. nr. 270/03.04.2012 privind realizarea sarcinilor si

  responsabilitatilor stabilite de comitet privind colectarea, analizarea si raportarea informatiilor

 • 15

  necesare n vederea executarii atributiilor comitetului precum si transmiterea deciziilor partilor

  interesate.

  Pune la dispozitia Comitetului de Bazin Olt documentele necesare n vederea adoptarii deciziilor cu privire la:

  Planul de restrictii si de folosire a apelor n perioadele deficitare, din bazinul hidrografic Olt;

  Componentele schemelor directoare si programele de masuri pentru atingerea obiectivelor din schemele directoare;

  Planurile de prevenire a poluarilor accidentale si de inlaturare a efectelor lor, din bazinul hidrografic Olt;

  Schemele locale n vederea integrarii lor n schema directoarea;

  Incadrarea n clase de calitate a corpurilor de apa, din bazinul hidrografic Olt;

  Lista zonelor protejate si masurile de reconstructie ecologica a zonelor propuse, din bazinul hidrografic Olt;

  Planul de management al bazinului hidrografic Olt;

  Planurile de actiune aplicabile n zonele vulnerabile la nitrati proveniti din surse agricole, din bazinul hidrografic Olt;

  Hartile de vulnerabilitate si hartile de risc la inundatii;

  Planurile de management a riscului la inundatii;

  Readucerea apelor n vechea albie pentru situatii de interes public;

  Stabilirea prioritatilor de finantare si conformare a programelor de dezvoltare si amenajare a bazinului hidrografic Olt;

  Regulamentul de exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare si prizelor de apa.

  Participa la sedintele comitetului fara drept de vot;

  Solicita la oricare instututie publica informatiile cu privire la activitatea de gospodarire a apelor si protectia calitatii apelor si a mediului n vederea realizarii informarii publicului sau a celor

  interesati;

  Pregateste corespondenta legata de activitatea comitetului n conformitate cu deciziile luate n sedintele de comitet precum si rezolvarea corespondentei curente intre sedinte;

  Raspunde solicitarilor persoanelor interesate, n problemele care fac obiectul atributiilor comitetului;

  Asigura pregatirea si organizarea sedintelor de comitet si a dezbaterilor publice sau alte actiuni organizate de comitet.

  Asigura intocmirea proceselor - verbale ale sedintelor de lucru si dezbaterilor publice;

  Elaboreaza proiectele programului de lucru anual si a fondurilor necesare activitatii comitetului.

  Raspunde de modul de gestionare a resurselor financiare alocate pentru functionare;

  Propune comitetului numirea sau inlocuirea membrilor sai;

  Intocmeste si prezinta n cadrul sedintelor, materiale cu privire la activitatea Administratiei Bazinale de Apa Olt.

  U.I.P. Atribuii generale:

  Asigura pregatirea si planificarea proiectelor in concordanta cu structura finantarii;

  Acorda asistenta in aplicarea proiectelor;

  Asigura gestiunea financiara a proiectelor conform procedurilor din acordurile de finantare a contractelor de achizitie;

  Asigura relatiile functionale cu Unitatea de Management a Proiectelor, Organismele Intermediare POS Mediu, Autoritatea de Management POS Mediu;

  Intocmeste raportarile conform prevederilor acordurilor de finantare si legislatiei nationale si prezentarea acestora organelor abilitate;

 • 16

  Asigura intocmirea de rapoarte periodice de evaluare a stadiilor fizice, de rapoarte financiare solicitate de ANAR si DG-AM POS MEDIU;

  Verifica/transmite catre autoritatile superioare toate rapoartele financiare si de monitorizare/evaluare a proiectelor realizate;

  Administreaza fondurile si bugetul Proiectelor si asigura monitorizarea financiara a tuturor lucrarilor ce fac obiectul Proiectelor;

  Rspunde de:

  Urmrirea activitii de contractare a serviciilor de proiectare, consultanta, supraveghere tehnica a lucrarilor i alte studii;

  Urmrirea activitii de contractare a execuiei lucrrilor din cadrul obiectivelor de investiii din fonduri AXA5 POS Mediu de ctre A.B.A. Olt cu ofertanii ctigtori ai procedurii de achizitie

  publica de lucrari ;

  Asigurarea condiiilor de execuie a lucrrilor- obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare si a autorizatiei de construire, predarea amplasamentului liber de sarcini, convocarea in teren a

  persoanelor implicate in derularea executiei lucrarilor(proiectant, diriginte de santier) pentru

  clarificarea problemelor aparute (daca este cazul);

  Verificarea i prezentarea spre aprobare a devizelor generale, inclusiv reactualizarea acestora ori de cte ori este nevoie;

  Transmiterea ctre proiectant a observaiior formulate la documentaiile de execuie i urmrete soluionarea acestora;

  Verificarea situaiilor de lucrri executate i avizeaz la plat facturile aferente acestora, conform reglementrilor contractuale;

  Transmiterea spre avizare a documentaiilor tehnico-economice la organe de control ale statului -Inspectoratul de Stat n Construcii, conform legislaiei n vigoare ;

  Analizarea documentaiilor de licitaii i ofertele de pre, la lucrrile de investiii;

  Urmarirea executarii lucrrilor nefinalizate rezultate cu ocazia recepiei obiectivelor de investiii la terminarea lucrrilor;

  Sesizarea proiectantului n cazul neconcordanei documentaiei de execuie cu situaia real din teren;

  Urmarirea respectarii normativelor n vigoare, a caietelor de sarcini i a legislaiei n domeniul investiiilor de ctre diriginii de antier i executani;

  Urmrirea respectarii de ctre executant a dispoziiilor i/sau a msurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate, a dispoziiilor de antier;

  Inspectarea obiectivelor de investitii pentru verificarea stadiul implementarii lucrarilor de executie;

  Intocmirea rapoartelor tehnice periodice si de orice natura in legatura cu Proiectul;

  Verificarea modulului n care constructorii execut la termen i n condiii de calitate corespunztoare prevederile caietelor de sarcini i solicitrile comisiei de recepie, remedierile i

  completarile nscrise n anexa 2 (daca este cazul) a procesului verbal de receptive;

  ntocmirea i transmiterea situaiilor i documentaiilor solicitate la A.N.A.R., MMP, privitor la activitatea UIP din cadrul A.B.A. Olt;

  Verificarea si urmarirea incadrarii tuturor cheltuielilor in devizele generale aprobate;

  Verificarea incadrarii situatiilor de lucrari in programele aprobate, respectarii preturilor negociate si a executarii lucrarilor conform graficelor de executie anexate la contract;

  Intocmirea formelor pentru decontarea cheltuielilor pentru lucrarile executate si confirmate cantitativ si calitativ de catre dirigintii de santier;

  Asigura conformitatea cu privire la informarea si publicitatea proiectelor POS Mediu in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala.

 • 17

  Audit Public Intern Compartimentul de Audit Public Intern functioneaza n baza Legii 672/2002- republicata si a

  Ordinului M.F. nr. 38/15.01.2003 si are urmatoarele atributii:

  Elaboreaza norme metodologice specifice ABA Olt cu avizul Administratiei Nationale Apele Romane;

  Elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern, de regula pe o perioada de 3 ani, i, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;

  Efectueaza activitatile de audit public intern la ABA Olt si SGA - urile din subordine, pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control sunt conforme cu normele de

  legalitate, regularitate, economicitate, eficacitate si eficienta;

  Respecta periodicitatea misiunilor de audit, cel putin o data la 3 ani, asupra urmatoarelor aspecte, fara a se limita la acestea:

  - sistemul contabil si fiabilitatea acestuia; - activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfaurate de ABA Olt si SGA-uri

  din momentul constituirii angajamentelor pna la utilizarea fondurilor, inclusiv a

  fondurilor provenite din finantare externa;

  - platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare; - administrarea patrimoniului, precum si concesionarea sau nchirierea de bunuri din

  domeniul privat al ABA Olt;

  - concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul public al statului; - modul de stabilire, reglementare si constituire a veniturilor proprii; - sistemul de luare a deciziilor; - sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme; - sistemele informatice.

  Pe baza actelor de control intocmite, prezinta conducerii ABA Olt raportul de audit intern cuprinzand constatarile efectuate, concluziile, recomandarile si documentatia anexa (situatii,

  acte, documente si alt material probant sau justificativ);

  Raporteza periodic la A.N. Apele Romane asupra constatarilor, concluziilor si a recomandarilor rezultate din activitatea de audit;

  Informeaza A.N. Apele Romane despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul structurii auditate, precum si despre consecintele acestora;

  In cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii raporteaza imediat conducatorului ABA Olt;

  La solicitarea A.N. Apele Romane participa la constituirea unor echipe de audit intern n vederea realizarii obiectivelor prevazute n programul de audit;

  Desfasoara misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter exceptional, dispuse de conducerea ABA Olt;

  Colaboreaza la solutionarea oricaror probleme aparute la nivelul SGA-urilor cu prilejul efectuarii auditului intern;

  Elaboreza raportul anual al activitatii de audit public intern.

  Relaii Transfrontaliere Face propuneri pentru reactualizarea prevederilor cuprinse n cadrul regulamentelor ce decurg n

  baza conveniilor bilaterale RO-BG n domeniul proteciei si utilizrii apelor de frontiera din

  arealul A.B.A.Olt

  Colaboreaz cu serviciile de specialitate din cadrul A.B.A. Olt pentru elaborarea de proiecte internaionale n vederea respectrii prevederilor cuprinse n regulamentele n vigoare.

  ntocmete propuneri pentru iniierea de aciuni de cooperare tehnic cu firme din ar si externe.

  ntocmeste propuneri si le supune spre aprobare conducerii A.B.A. Olt pentru participarea specialistilor la intalnirile internationale.

 • 18

  Urmareste actualizarea portofoliului de proiecte cu finantare externa n relatiile RO-BG, cu respectarea prevederilor ce decurg din regulamentele n vigoare.

  Difuzeaz compartimentelor de specialitate materialele ntocmite n baza ntalnirilor bilaterale si urmareste realizarea sarcinilor ce decurg din acestea.

  ntocmeste propuneri pentru mandate la intalnirile n participare internationala, supunandu-le spre aprobare conducerii.

  La solicitarea conducerii face propuneri pentru nominalizarea personalului de specialitate al Administratiei Bazinale, n vederea intalnirilor internationale.

  n baza Programului de activitate anual pentru respectarea prevederilor regulamentelor (ce decurge) din cadrul conventiilor bilaterale intocmeste B.V.C.-ului aferent compartimentului

  Relatii Transfrontaliere.

  Asigura gestionarea si actualizarea bazei de date privind deplasarile externe.

  Urmareste incadrarea n Programul anual aprobat.

  Dupa caz intocmeste documentele necesare deplasarii n strainatate ale specialistilor din cadrul compartimentului.

  Comunicatii si Tehnologia Informatiei Biroul Comunicaii si IT are rolul de a asigura suportul informatic (hardware, software si de

  comunicaii), elaborarea strategiei integrate de dezvoltare a sistemului informatic pentru

  desfurarea activitii instituiei, de a asigura securitatea informaiilor si a datelor, de a promova si

  implementa Tehnologia Informaiei, de a moderniza si dezvolta sistemul informatic si informaional

  n cadrul instituiei, sediu central si subuniti teritoriale.

  Biroul Comunicaii si IT are urmtoarele atribuii:

  Asigur suportul informatic necesar desfurrii n bune condiii a tuturor activitilor, asigur organizarea, coordonarea si ndrumarea tehnic de specialitate a serviciilor si birourilor n

  gestionarea si administrarea datelor din cadrul Administraiei Bazinale de Ap Olt (sediul

  central si subuniti teritoriale);

  Asigur administrarea, gestionarea, monitorizarea si operabilitatea reelelor de calculatoare: servere, staii de lucru, echipamente periferice, echipamente de comunicaii si face propuneri

  privind posibilitile de mbuntire a acestora;

  Asigur gestionarea si administrarea reelelor private de date (VPN) ntre sediul Administraiei Bazinale de Ap Olt si toate subunitile n care exist sau se dezvolt sisteme informatice si

  reele de calculatoare, indiferent de forma de construcie a acestora, cu drepturi depline n

  stabilirea politicilor de securitate si dezvoltare;

  Este unic administrator al reelelor de calculatoare cu drepturi depline n stabilirea politicilor de securitate si dezvoltare;

  Stabilete, conform procedurilor, utilizatorii/grupurile care au acces la o anumit resurs de reea si configureaza drepturile lor de acces, gestioneaz domenii, utilizatori, grupuri de

  utilizatori, folosirea n comun a directoarelor, fiierelor, perifericelor; gestioneaz serviciile de

  tiprire;

  In colaborare cu forul tutelar stabilete politicile de securitate si de dezvoltare a reelei de calculatoare si asigur securitatea reelelor de calculatoare (fizic: copii de rezerv, sigurana

  pstrrii suporilor de salvare..., logic: configurare drepturi de acces utilizatori, grupuri),

  partajri de resurse hard si soft, implementarea de programe utilitare, aplicaii de reea, n

  scopul dezvoltrii structurilor informatice si a schimbului de date, conform protocoalelor

  stabilite;

  Asigur sau dup caz particip la elaborarea, dezvoltarea si implementarea sistemului de programe necesar n activitatea Administraiei Bazinale de Ap Olt pentru gestionarea si

  utilizarea bazelor de date pe probleme de gospodrire a apelor si hidrologie;

  Asigur elaborarea, dezvoltarea, implementarea si exploatarea optim a pachetelor de programe si suportul informatic necesar altor servicii si birouri din Administraia Bazinal de Olt,

 • 19

  analizeaz si face propuneri de dezvoltare/ optimizare a diverselor componente ale sistemului

  informaional-decizional, propune adaptarea activitii compartimentelor la necesitile unui

  sistem informatizat si ale sistemelor informatice suport de decizie;

  Asigur utilizarea optim si eficient a echipamentelor de calcul din dotare (calculatoare, reele, echipamente de comunicaii etc.), precum si a produselor software liceniate, achiziionate de la

  firme specializate sau elaborate n cadrul A.N.Apele Romne si Administraiei Bazinale de

  Ap Olt, n conformitate cu legile n vigoare; ncadrarea n normele, normativele, metodologiile

  si standardele cu obiect informatic n vigoare;

  Analizeaz si face propuneri de dotare cu echipamente informatice si de soluii hard / soft de interconectare n cadrul Administraiei Bazinale de Ap Olt, n conformitate cu studiile de

  oportunitate elaborate n acest sens, avizeaz propunerile de dotare n domeniul tehnicii de

  calcul si comunicaiilor asigurnd dezvoltarea si funcionarea unitar a Sistemului Informatic al

  Administraiei Bazinale de Ap Olt si al subunitilor componente;

  Particip la elaborarea si ntreinerea de produse program si proiecte tip de sisteme informatice si rspunde de implementarea, intreinerea, dezvoltarea de baze de date si aplicaii n

  conformitate cu cerinele unitii;

  Analizeaz permanent fluxul informaional operativ si face propuneri de optimizare a sistemului de preluare, transmitere, prelucrare, stocare si arhivare a datelor si informaiilor la nivelul

  Administraiei Bazinale de Ap Olt n contextul automatizrii activitii de achiziie a datelor, a

  diseminrii informaiilor din domeniul apelor pentru toate serviciile de specialitate, att n

  vederea utilizrii acestor informaii, ct si n sprijinul lurii unor decizii rapide de ctre factorii

  de decizie ai Administraiei Bazinale de Ap Olt;

  Participa la pregatirea planului de aprovizionare tehnico-material necesar domeniului de activitate IT: componente hardware si software, piese de rezerv necesare, tonere, cartuse, etc.;

  Asigur activitatea de service, mentenana sistemului informatic pe baza unui grafic de mentena pentru toate echipamentele de calcul din cadrul ABA Olt: integrarea si configurarea

  de noi echipamente de tehnic de calcul n reea, identificarea si rezolvarea diverselor incidente

  de hard, repararea/nlocuirea componentelor uzate, urmrirea funcionrii tehnicii de calcul;

  Gestioneaz, verific periodic si ine evidena strii tehnice a fiecrui echipament de tehnic de calcul si a modului de rezolvare a defeciunilor n evidenele proprii;

  Instruiete/ofer asisten tehnic hardware utilizatorilor de tehnic de calcul, privind modul de lucru, regulile de exploatare si de ntreinere a echipamentelor;

  Particip, la solicitare, n comisia de apreciere a echipamentelor de tehnic de calcul existente n oferte prezentate biroului spre analiz si/sau comisia de inventariere a echipamentelor de tehnic

  de calcul;

  Asigur instalarea de software liceniat n conformitate cu drepturile si obligaiile din licen;

  Instaleaz/ntreine software-ul de baz (S.O., suite de aplicatii, SQL....) pe calculatoarele existente n dotarea compartimentelor utilizatoare de tehnic de calcul, n funcie de drepturile

  acordate prin licen de ctre productor;

  Instaleaza si configureaz programe anti-virus; instruiete personalul din alte compartimente privind protecia mpotriva virusilor informatici;

  Particip la implementarea aplicaiilor server/client din Sistemul Integrat de Management al Apelor n vederea constituirii Fondului Naional de date de gospodrire a apelor: instaleaz si

  configureaz aplicaiile client ce folosesc baza de date, administreaz drepturile de acces ale

  utilizatorilor aplicaiilor client, realizeaz interfaa cu Coordonatorul tehnic al administratorilor

  bazelor de date din cadrul forului tutelar, colaboreaz cu forul tutelar n scopul schimbului de

  date, realizeaz alte sarcini aprute ce in de administrarea bazei de date;

  Asigur ncadrarea n normele, normativele, metodologiile si standardele cu obiect informatic n vigoare a echipamentelor de calcul si produselor program, ntreine relaii de colaborare si

  consultan cu instituii specializate n domeniul informatic si de comunicaii, se preocup de

  cunoaterea permanent a stadiului si evoluiei domeniului informatic;

 • 20

  Asigur n cadrul proiectelor DESWAT si WIMS administrarea drepturilor utilizatorilor n accesarea modulelor aplicaiei (HydroMap, Pagina personal, Comunitate, Document

  Management, Rapoarte), instruirea personalului unitii cu privire la modul de lucru cu acestea,

  semnalarea incidentelor constatate n timpul exploatrii aplicaiilor pe site-ul de suport tehnic

  on-line si verificarea soluionrii acestora, actualizarea informaiilor de pe Portalul extern

  http://www.rowater.ro n zona A.B.A. Olt n conformitate cu cerinele conducerii unitii;

  Urmrete buna funcionare si efectueaz lucrri de ntreinere si reparaii pentru: aparatura si echipamentele de comunicaie, de transmisie automat informaii, de automatizare, de laborator,

  tehnic de calcul, radioTV, hidro-meteo;

  Organizeaz, coordoneaz si particip la diferite forme de perfecionare a pregtirii personalului de informatic, n conformitate cu cerinele stabilite prin planurile de pregtire si de

  perfecionare;

  Respect si duce la ndeplinire prevederile documentaiei Sistemului Integrat de Management si Audit Intern (SIMAI): manualul calitii (MC), procedurile de sistem (PS), procedurile de lucru

  (PL), instruciunile de lucru (IL) si fiele de proces (FP);

  Intreine relaii de colaborare si consultan cu instituii specializate n domeniul informatic si de comunicaii n limita competenelor date de conducerea unitii;

  Asigur alinierea Sistemului Informatic si de comunicaii propriu la cerinele de integrare European si cadrul pentru implementarea Directivelor Uniunii Europene n domeniu.

  Intocmete, conform planului sau la cere, rapoarte operative privind activitatea proprie, n raport cu obiectivele propuse;

  Informeaz conducerea Administraiei privind situaia activitii de informatic, propunnd msuri pentru mbuntirea organizrii si desfurrii activitii de informatic, pentru creterea

  indicilor de utilizare si exploatare a sistemelor si echipamentelor de calcul.

  Resurse Umane, Relatii cu Publicul, Administrativ Atribuii generale

  Atribuii pe linia administrrii personalului: asigura recrutarea personalului si indeplinirea

  formalitatilor de angajare, de incheiere, modificare si incetare a contractelor individuale de munca,

  accesul la drepturile de pensionare, de somaj si a indemnizatiilor sociale; asigura evidenta activitatii

  salariatilor si fundamentarea, monitorizarea cheltuielilor de personal; asigura ntocmirea si aplicarea

  Regulamentului de organizare si funcionare si a Regulamentului Intern, gestionarea fiselor

  posturilor; asigura desfasurarea activitatii de solutionare a petitiilor cetatenilor formulate n nume

  propriu si asigura suport pentru compartimentele si subunitatile institutiei in gestionarea

  performantei organizationale.

  n realizarea acestor activiti RURP - Administrativ are ca atribuii principale:

  Activitatea de administrare personal:

  intocmirea si gestionarea dosarelor de personal;

  rspunde de ntocmirea si modificarea contractelor individuale de munc conform legislaiei n vigoare, si asigura suport pentru respectarea drepturilor si obligaiilor ce decurg din acestea;

  intocmirea dosarelor de pensionare pentru limita de vrst sau invaliditate, anticipat sau anticipat partial;

  elibereaz legitimaiile de serviciu;

  intocmeste adeverinele solicitate de persoanele care au calitatea de angajat si a fostilor salariati;

  avizeaz dispoziiile Directorului ABA cu privire la personalul angajat;

  rspunde de nregistrarea si evidena contractelor individuale de munc n Registrul general de eviden al salariailor (REVISAL), n conformitate cu prevederile legale n vigoare;

  genereaz rapoarte referitoare la domeniul de activitate folosind instrumentele de lucru;

  ntocmeste si actualizez Statul de funcii in conformitate cu organigrama aprobata;

  ntocmete si actualizeaz organigrama pentru A.B.A. Olt si pentru toate subunitile conform strategiei si dispoziiilor conducerii;

  http://www.rowater.ro/

 • 21

  monitorizeaz ncadrarea n numarul mediu de personal aprobat prin Organigram si rspunde de ntocmirea si comunicarea datelor statistice;

  analizeaza solicitrile emise de entitile aflate n subordinea A.B.A. Olt si ale compartimentelor, cu privire la activitatea de resurse umane si formuleaz rspunsuri conform

  prevederilor legislative, cu aprobarea conducerii;

  menine baza de date cu personalul angajat al A.B.A. Olt si a personalul care a ncetat raportul de munc cu A.B.A. Olt;

  gestioneaz notele de lichidare la ncetarea contractelor individuale de munc;

  gestioneaz arhiva de documente referitoare la activitatea de resurse umane (dosare de personal, state de funcii si statele de personal, decizii, note interne etc.), cu respectarea confidenialitii

  informaiilor si a prevederilor legale aplicabile;

  ndeplinete si alte atribuii cu caracter specific ce decurg din actele normative n vigoare sau dispuse de directorul instituiei.

  Activitatea de recrutare

  asigura recrutarea si selectarea personalului n baza necesarului de personal aprobat cu respectarea legislaiei n vigoare si a procedurii de lucru;

  asigura suport pentru angajarea de personal conform prevederilor legale si normelor interne aplicabile, cu respectarea sistemului de salarizare aprobat de ordonatorul de credite;

  organizeaz concursuri / examene / interviuri pentru ocuparea posturilor vacante / promovri conform prevederilor legale, normelor interne aplicabile si a aprobarilor conducerii institutiei;

  asigur afiarea anunurilor de recrutare, publicarea in presa a acestora si afisarea rezultatelor concursurilor;

  centralizez dosarele candidailor si le prezint comisiilor de evaluare pentru ocuparea posturilor prin concurs/examen;

  asigur secretariatul comisiilor de evaluare pentru concursuri/examene de angajare si promovare a salariatilor.

  Asigurarea conformitii n activitatea de resurse umane

  elaboreaz propuneri de proceduri specifice activitii de resurse umane;

  implementeaz formularele interne aplicabile activitii de resurse umane;

  centralizeaz fiele de post ale salariailor si ofer suport compartimentelor din cadrul A.B.A. Olt pentru ntocmirea/actualizarea fielor de post;

  duce la ndeplinire a deciziilor conducerii referitoare la activitatea de resurse umane;

  asigur aplicarea procedurilor referitoare la disciplina n munc conform sesizrilor efilor ierarhici, aprobate de conducere n conformitate cu legislaia n vigoare;

  implementeaz deciziile conducerii referitoare la sanciunile disciplinare dispuse n urma organizrii cercetarii prealabila a abaterilor disciplinare, n conformitate cu legislaia n vigoare

  si cu normele si procedurile interne;

  asigura evidenta sanctiunilor disciplinare si solicita compartimentului Juridic radierea acestora conform codului munci;

  asigur comunicarea intern specific activitii de resurse umane;

  solutioneaza solicitarile salariatilor, in scris sau verbal, referitoare la activitatea specifica;

  aduce la cunostinta conducerii situatiile conflictuale care nu au putut fi solutionate amiabil;

  acioneaz ca un partener pentru celelalte departamente/compartimente si subuniti, oferind suport pentru aspectele referitoare la activitatea de resurse umane;

  verific aspectele referitoare la conformitatea si aplicarea actelor normative si legislaia referitoare la resurse umane pentru entitile aflate n subordinea A.B.A. Olt.

  Managementul performantei

  coordoneaza si urmareste implementarea unui sistem de evaluare a performantei si dezvoltare a carierei salariatilor;

  asigura suport compartimentelor si monitorizeaza adaptarea la locul de munca si probarea aptitudinilor profesionale ale salariatilor aflati in perioada de proba si in perioada de stagiu;

 • 22

  asigura suport compartimentelor pentru stabilirea obiectivelor/indicatorilor de performanta pentru fiecare post/salariat;

  coordoneaza si asigura aplicarea legalitatii pentru promovarea salariatilor in functii sau grade salariale;

  asigura completarea contractelor individuale de munca ale salariatilor prin acte aditionale cu obiectivele/ indicatorii de performanta aprobati;

  organizeaza activitatea de evaluare a performantelor: la sfarsitul perioadei de proba si anual;

  aduce la cunostinta salariatilor rezultatul evaluarii si centralizeaza fisele individuale de evaluare a performantei.

  Activitatea de salarizare

  asigura suport pentru aplicarea prevederilor legale privind sistemul de salarizare n limita bugetului aprobat si cu respectarea contractului colectiv de munca;

  monitorizeaz incadrarea in fondul de salarizare din cadrul bugetului de venituri si cheltuieli, asigur suport biroului Financiar la fundamentarea indicatorului cheltuiala de personal din

  BVC;

  ntocmete statele de personal si comunica biroului Financiar modificarile produse in contractele individuale de munca necesare calcului salariilor;

  propune, mpreun cu organele de protecia muncii si Compartimentul de Sntate si Securitate Munc locurile de munc si meseriile cu condiii nocive si periculoase la care se pot acorda

  sporuri;

  asigur suport compartimentelor pentru programarea si reprogramarea concediilor de odihn

  tine evidenta timpului de munca nelucrat: concedii medicale, concedii fara plata, absente nemotivate, zile libere platite, etc.

  avizeaz foile colective de prezen pentru compartimentele A.B.A. Olt; Activitatea de formare profesional

  coordoneaz procesul de implementare a activitilor de formare profesional: programul anual de formare profesionala formala si non- formala si realizarea acestuia;

  coordoneaz activitatea de formare profesional, att cu formatori interni, ct si cu furnizori de formare profesional;

  identific nevoile de instruire ale personalului;

  identific personalul din cadrul instituiei cu potenial de formator si asigur instruirea specific n vederea certificrii ca formator intern n cadrul instituiei, conform prevederilor legale si

  bugetului aprobat;

  efectueaz nscrieri la cursuri externe, organizate de furnizori de formare profesional;

  centralizeaz informaiile referitoare la instruirea personalului (materiale de curs, liste de prezen, certificri / acreditri / diplome obinute, formulare de feedback);

  intocmeste evidene referitoare la activitatea de formare profesional : programul anual de formare profesionala formala si non - formala si realizarea acestuia

  centralizeaz oferte de formare profesional de la furnizori; Activitatea de relaii cu publicul

  primete si nregistreaz petiiile n registrul de eviden;

  raspunde de solutionarea in termen a petiiilor care intra n sfera de competen;

  repartizeaz petiiile la compartimentele de specialitate si precizeaz termenul legal pentru rspuns;

  urmreste soluionarea si expedierea rspunsului n termenul legal stabilit prin lege;

  tine evidenta rspunsurilor la petitii;

  claseaz petiiile anonime sau cele n care nu sunt trecute datele de identificare ale petiionarului;

  propune clasarea petiiilor venite cu acelai subiect si a petiiilor venite de mai multe ori la numrul iniial;

 • 23

  redirectioneaza petiiile ndreptate greit ctre autoritile sau instituiile publice care au ca atribuii rezolvarea problemelor sesizate.

  Activitatea administrativ

  asigur activitatea de reparaii curente;

  asigur activitatea de mentenan a cldirii si a instalaiilor aferente prin ntocmirea de referate pentru achiziionarea de servicii de ntreinere si reparaii; asigur activitatea de mentenen a

  locuinelor de serviciu si a instalaiilor aferente; asigur si urmrete plata tuturor cheltuielilor

  de ntreinere si utilitai la locuinele de serviciu;

  rspunde de gospodrirea raional a materialelor de consum cu caracter administrativ gospodresc;

  organizeaz si asigur efectuarea cureniei n birouri si celelalte ncperi si spaiile comune ale cldirii; organizeaz si asigur efectuarea curaeniei la locuinele de serviciu;

  certific exactitatea si realizarea prestaiilor efetuate de teri, telefoane, abonamente si alte cheltuieli administrativ-gospodreti; certific exactitatea si realizarea furnizrii de servicii si

  produse de ctre teri, servicii de telefonie, comunicaii, utiliti, alte cheltuieli administrativ-

  gospodreti;

  urmarete gospodrirea raional a energiei electrice, apei, combustibililor, convorbirilor telefonice, materialelor de uz gospodresc etc.urmrind ncadrarea n consumurile normate si cu

  respectarea prevederilor legale; urmarete gospodrirea raional a energiei electrice, apei,

  combustibililor utilizai pentru nclzirea sediului, a convorbirilor telefonice urmrind

  ncadrarea n limitele stabilite de conducerea instituiei conform prevederilor legale;

  asigur activitatea de secretariat, registratura, privind nregistrarea, evidena si pstrarea documentelor; asigur activitatea secretariatului general pe perioadele de concediu sau deplasri

  ale titularului postului; asigur activitatea de registratur (nregistrarea si distribuirea

  corespondenei conform rezoluiilor conducerii), evidene si pstrarea registrelor de

  coresponden;

  organizeaz si rspunde de arhivarea documentelor ce provin din cadrul unitii; asigur arhivarea si pstrarea documentelor din cadrul unitii;

  pe linie administrativ asigur si rspunde de utilizarea raional a sediului, instalaiilor aferente celorlalte mijloace de inventar administrativ-gospodreti, de efectuarea curaeniei n birouri si

  celelalte ncperi; acest aliniat se regasete mai sus;

  asigur achiziionarea materialelor pentru curenie, a consumabilelor si a tuturor materialelor necesare activitilor administrativ-gospodreti si activitii curente a unitii, pe baza

  documentelor de achiziie aprobate;

  asigur ntocmirea documentelor de intrare-recepie a bunurile de consum/materiale, avizele de expediie pentru toate produsele achiziionate.

  Activitatea de arhiv

  asigur activitatea de primire, nregistrare si clasare a documentaiilor privitoare la derularea activitii administrative, financiar-contabile si de specialitate;

  asigur evidena, selecionarea si pstrarea documentelor create n arhiva unitii;

  respect indicativul termenelor de pstrare a documentelor, precum si nomenclatorul dosarelor, registrelor, condicilor si celorlalte documente conform prevederilor legale.

  Activitatea de secretariat

  asigur si rspunde de rezolvarea zilnic a corespondenei cu alte instituii, societi comerciale cu care unitatea are contacte de lucru;

  asigur nregistrarea documentelor intrate si ieite din instituie de la si ctre alte instituii si teri, urmrind n acelai timp ncadrarea n termene legale de rezolvare a documentelor.

  asigur expedierea prin intermediul potei a corespondenei, precum si preluarea de la oficiile potale a corespondenei adresate instituiei.

 • 24

  Activitatea gestiunea informatiilor clasificate

  Activitatea Informatiilor Clasificate este subordonata Directorului Administratiei Bazinale de

  Apa Olt si are scopul aplicarii prevederilor Legii 182/2002 privind protectia informatiilor

  clasificate si a H G 781/2002 privind informatiile clasificate secret de serviciu.

  intocmeste normele interne pe linia protectiei informatiilor clasificate;

  intocmeste si supune aprobarii SRI, Programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si a Planului de paza si aparare al Administratiei Bazinala de Apa Olt;

  coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate in toate componentele acesteia si la toate S.G.A-urile subordonate Administratiei Bazinale de Apa Olt ;

  consiliaza conducerea in legatura cu informatiile clasificate;

  informeaza conducerea despre vulnerabilitatile si riscurile existente in sistemul de protectie a informatiilor clasificate si propune masuri de inlaturare;

  organizeaza activitati de pregatire specifica a persoanelor care au acces la informatii clasificate;

  intocmeste si actualizeaza listele cu informatii clasificate elaborate sau detinute de Administratia Bazinala de Apa Olt pe clase si niveluri de secretizare;

  intocmeste si actualizeaza listele cu functii si persoane care au acces la informatii clasificate, pe care le comunica ORNIS si SRI

  prezinta conducatorului unitatii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor si locurilor unde se pastreaza sau se lucreaza cu documente clasificate;

  efectueaza cu aprobarea conducerii unitatii controale legate de protectia informatiilor clasificate;

  indruma si asigura aplicarea la nivelul Sistemelor de Gospodarirea Apelor, a Legii nr. 182/2002, privind informatiile clasificate, HG nr. 585/2002, privind informatiile

  clasificate, HG nr. 781/2002 privind informatiile clasificate secret de serviciu si HG nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia corespondentei clasificate pe

  teritoriul Romaniei.

  Activitatea de protectie civila

  intocmeste si supune aprobarii deciziile privind organizarea protectiei civila, evacuarea si apararea la nivelul Administratiei Bazinale de Apa Olt;

  intocmeste organigrama de protectie civila a Administratiei Bazinale de Apa Olt - sediu si a subunitatilor;

  tine evidenta organizarii activitatii de protectie civila si a gradului de inzestrare la nivel central;

  intocmeste si supune spre avizare Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Planul de Protectie Civila;

  intocmeste Planul de evacuare al administratiei in variantele si cerintele HG nr. 1222/2005 si 1352/2006;

  sprijina si indruma intocmirea Schemelor de organizare, Planurilor de protectie civila si de evacuare a personalului din componenta Administratiei Bazinale de Apa Olt si le supune spre

  aprobare sefului de protectie civila;

  executa recunoasteri in teren si stabileste localitatile si dispunerea unei parti din personal si a membrilor de familie;

  participa la aplicatiile si exercitiile de protectie conduse de IJSU stabilite pentru fiecare an de pregatire;

  participa la exercitii de instiintare, alarmare si evacuare a populatiei si bunurilor materiale din zonele inundabile ale barajelor a constructiilor hidrotehnice sau a localitatilor din bazinul

  hidrografic Olt;

  participa la consfatuirile de pregatire a personalului cu protectia civila de la A.N. "Apele Romane" si organele centrale;

 • 25

  Sistem Integrat de Management si Audit Coordoneaza activitatea de implementare, mentinere si audit intern a Sistemului Integrat de

  Management pentru toata organizatia Administratia Bazinala de Apa Olt, conform standardelor

  SR EN ISO 9001/2008; SR EN ISO 14001/2005; SR OHSAS 18001/2008;

  Coordoneaza activitatea de implementare, monitorizare a Sistemului de Control Intern/ Managerial (Ordinul MFP 946/2005 si SR EN ISO 31000/2010;

  Colaboreaza cu compartimentul Audit public intern pentru urmarirea fiselor de risc identificate (Ordinul MFP 946/2005);

  Raspunde de implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial, conform Ordinului Ministerului de Finante Publice 946/2005, cu modificarilor si completarilor n vigoare;

  Raspunde de constientizarea personalului privind Politica n domeniul Calitatii, Mediului si Sanatatii si Securitatii Muncii;

  Propune si participa la elaborarea Procedurilor de Lucru (PL), Fiselor de Proces (FP) si Instructiunilor de Lucru (IL);

  Verifica documentele Sistemului Integrat de Management si respectarea standardelor si legislatiei n vigoare;

  Asigura actualizarea documentelor Sistemului Integrat de Management;

  Participa la actualizarea structurii organizatorice a Sistemului Integrat de Management; Stabileste necesarul de instruire n domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii

  ocupationale;

  Propune programe de instruire si urmareste eficacitatea acestora;

  Participa la elaborarea/modificarea/verificarea documentelor Sistemului Integrat de Management;

  Inregistreaza PL/ IL (ABA) si modificarile acestora si mentine aceste inregistrari;

  Publica pe server drafturilor documentelor SIM pentru analiza;

  Inregistreaza formularele si mentine aceste inregistrari;

  Publica formularele din anexe pe server pentru a fi utilizate;

  Participa la elaborarea, modificarea, verificarea documentelor Sistemului de Management Integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala;

  Pastreaza originalul PL/ IL (ABA);

  Intocmeste Lista procedurilor, fiselor de proces si instructiunilor n vigoare;

  Retrage, arhiveaza, distruge IL (ABA) perimate;

  Supervizeaza difuzarea controlata a documentelor interne si externe;

  Propune programul anual de desfasurare al auditurilor interne n cadrul intregii organizatii ABA Olt;

  Efectueaza auditurile interne la sediul ABA Olt, SGA-uri, SHI;

  Formeaza echipa de audit (din auditori interni si personal tehnic);

  Intocmeste planul de audit;

  Conduce auditul;

  Intocmeste Raportul de audit si Rapoartele de neconformitate (RN);

  Accepta actiunile corective propuse;

  Raporteaza Directorului ABA rezultatele auditului;

  Difuzeaza copii ale R


Recommended