+ All Categories
Home > Documents > prezentare watman aba olt

prezentare watman aba olt

Date post: 01-Feb-2017
Category:
Upload: vanbao
View: 235 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
20
MINISTERUL MEDIULUI , APELOR Ș I P Ă DURILOR ADMINISTRA Ț IA N IONAL Ă APELE ROM Â NE WATMAN Sistem informa ți onal pentru managementul integrat al apelor în bazinul hidrografic OLT 06 februarie 2015 Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune, bugetul de stat și surse proprii Cod Proiect SMIS CSNR 42569
Transcript
Page 1: prezentare watman aba olt

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ

APELE ROMÂNE

WATMAN

Sistem informațional pentru managementul integrat al

apelor în bazinul hidrografic OLT

06 februarie 2015

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune, bugetul de stat și surse proprii

Cod Proiect – SMIS – CSNR 42569

Page 2: prezentare watman aba olt

În conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului și Schimbărilor

Climatice nr. 1594 / 26.06.2013 și Contractul de Finanțare

nr. 3732 / 09.08.2013 pentru aprobarea proiectului WATMAN,

Valoarea totală a proiectului la nivel național este de

63.841.292 euro din care:

Valoare eligibila = 63.231.579 euro, sumă finanțată din

- 54.056.677 euro, suma nerambursabilă – Fondul de Coeziune al UE

- 9.174.902 euro, suma nerambursabilă – Bugetul de Stat

Valoare neeligibila = 609.713 euro, suma asigurată din bugetul propriu.

Durata de implementare a proiectului – 12 luni

Page 3: prezentare watman aba olt

Contractul de Furnizare nr. 3625 / 04.07.2014 este încheiat cu

durata de valabilitate 1 an - proiectul WATMAN

Valoarea totală a produselor, serviciilor și lucrărilor la nivel

național este de 275.647.972 lei, fără TVA, din care

valoarea părții de proiect ce se va implementa în zona

de administrare a ABA OLT este de 24.752.520 lei fără TVA.

Din care:

Execuţie lucrări 6.687.036 lei fără TVA.

Furnizare produse şi prestări servicii 18.065.484 lei fără TVA

Page 4: prezentare watman aba olt

Obiectivul principal al proiectului WATMAN este

reducerea riscului la inundații în zonele cele mai

vulnerabile, iar principalii indicatorii urmăriți:

• populația care beneficiază de proiect, privind

protecția împotriva inundațiilor este de 1,5

milioane locuitori;

• reducerea riscului de incidență la inundații - în

zona proiectului va fi de 7 %.

Page 5: prezentare watman aba olt

Proiectul presupune 2 componente majore de intervenție

1. MĂRIREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ A CONSTRUCȚIILOR HIDROTEHNICE

- MODERNIZAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A STĂRII BARAJELOR PRIN MONTAREA DE

SENZORI AUTOMAȚI.

- CONSOLIDAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A REȚELELOR HIDROGRAFICE

(PRECIPITAȚII SOLIDE, LICHIDE, DEBITE, ETC.) PRIN REALIZAREA STAȚIILOR AUTOMATIZATE

PENTRU DEBITELE PE AFLUENȚII LOR ȘI DERIVAȚII.

- SOFTWARE ȘI HARDWARE PENTRU CONTROLUL ȘI COORDONAREA EXPLOATĂRII

CONSTRUCȚIILOR HIDROTEHNICE.

- ECHIPAMENTE ȘI PIESE DE SCHIMB.

2. CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE CALAMITĂȚI NATURALE

- REALIZAREA CENTRELOR DE COORDONARE ȘI A CENTRELOR DE INTERVENȚIE RAPIDĂ.

- MODERNIZAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A CALITĂȚII APEI PRIN MONTAREA DE

STAȚII AUTOMATE DE CALITATE ÎN NUMĂR DE 6.

Page 6: prezentare watman aba olt

BENEFICII DIRECTE

1. OPTIMIZAREA SIGURANTEI ȘI EFICIENȚEI LUCRĂRILOR

HIDROTEHNICE DEJA EXISTENTE DE LA NIVEL NAȚIONAL, AFLATE ÎN

ADMINISTRAREA A.N. ”APELE ROMÂNE”;

2. INFORMATIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE A DATELOR PROVENITE

DE LA STAȚIILE AUTOMATE CARE VOR FI MONTATE LA NIVELUL BARAJELOR,

CARE FAC PARTE DIN INFRASTRUCTURA CRITICĂ;

3. MONITORIZAREA PERMANENTĂ, DE LA DISTANȚĂ, A MODULUI DE

COMPORTARE A CONSTRUCȚIILOR HIDROTEHNICE;

4. INTEGRAREA TUTUROR INFORMAȚIILOR LA NIVELUL SISTEMULUI

NAȚIONAL DE GOSPODĂRIRE A APELOR ȘI COMUNICAREA CÂT MAI RAPIDĂ

ÎNTRE AUTORITĂȚILE CENTRALE ȘI LOCALE RESPONSABILE.

Page 7: prezentare watman aba olt

WATMAN – Sistem informațional

pentru Managementul

Integrat al Apelor

STAŢII AUTOMATIZATE CU

SENZORI PENTRU MĂRIREA

GRADULUI DE SIGURANŢĂ LA

BARAJE:

-Barajul Dopca - cod 6A01

-Barajul Frumoasa – cod 6A02

-Barajul Gura Raului – cod 6A03

-Barajul Săcele – cod 6A04

-Barajul Mesteacan - cod 6A05

Page 8: prezentare watman aba olt
Page 9: prezentare watman aba olt

INFRASTRUCTURA SISTEMULUI WATMAN – SISTEM INFORMATIONAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL APELOR

Camera Barajistului (89 buc.)

SQL Cluster

Standard Edition

80

LYNC Cluster

Enterprise Edition

HDD 60 GB

RAM 16 GB

vCPU 2

IP 192.168.0.0/22

OSWindows Standard

2012 R2 - 64 biti

Server de aplicatie - Monitorizare baraj &

introducerea manuala a parametrilor

monitorizati & concentrator de VPN

HDD 60 GB

RAM 16 GB

vCPU 2

IP 192.168.0.0/22

OSWindows Standard

2012 R2 - 64 biti

Server de aplicatie ATLAS - Software pentru vizualizarea structurilor

gis fabricate

HDD 60 GB

RAM 8 GB

vCPU 2

IP 192.168.0.0/22

OSWindows Standard

2012 R2 - 64 biti

Micorosft Lync Server 2012 Activ

HDD 60 GB

RAM 8 GB

vCPU 2

IP 192.168.0.0/22

OSWindows Standard

2012 R2 - 64 biti

Micorosft Lync Server 2012 Activ

HDD 60 GB

RAM 4 GB

vCPU 2

IP 192.168.0.0/22

OSWindows Standard

2012 R2 - 64 biti

SQL server standard 2012 Pasiv

ORACLE RAC

Standard Edition

HDD 100 GB SSD

RAM 24 GB

vCPU 4

IP 192.168.0.0/22

OSWindows Stardard

2012 - 64 biti

Oracle Database RAC Activ Nod 1 v12c

HDD 100 GB SSD

RAM 24 GB

vCPU 2

IP 192.168.0.0/22

OSWindows Stardard

2012 - 64 biti

Oracle Database RAC Activ Nod 2 v12c

HDD 60 GB

RAM 8 GB

vCPU 2

IP 192.168.0.0/22

OSWindows Standard

2012 R2 - 64 biti

Server de aplicatie EMERGIS - Software pentru gestionarea

situatiilor de urgenta

40, 5350

HDD 60 GB

RAM 16 GB

vCPU 4

IP 192.168.0.0/22

OSWindows Standard

2012 R2 - 64 biti

SQL server standard 2012 Activ

Sensori Baraj

HDD 60 GB

RAM 16 GB

vCPU 4

IP 192.168.0.0/22

OSWindows Standard

2012 R2 - 64 biti

ArcGIS Server Advanced Enterprise

Servicii GIS

1521

80

80

1521

NIVEL 1 (ANAR)

Cofret

RS 485

HDD 1TB (Raid 1)

RAM 8 GB

CPU 4

IP 192.168.0.0/22

OSWindows Server

Standard 2012 R2

Statie monitorizare- HP ML350p (89 buc.)

HDD 250 GB

RAM 4 GB

CPU 2

IP 192.168.0.0/22

OSWindows 8.1 Professional

PC achizitie date & Introducere manuala

date - Fujitsu ESPRIMO E720 E85 (60 buc.)

80

FC / RS 485 > RS 232

Servicii GIS

SMTP Server

25

NIVEL 4 (Dispecerat baraj si senzori)

Data logger

Sensori

Cofret

Data logger

Modem GSM

SemnalGSM

NIVEL 3 (SGA/SHI)

NIVEL 2 (ABA)

HDD 250 GB

RAM 4 GB

CPU 2

IP 192.168.0.0/22

OSWindows 8.1 Professional

Statii Monitorizare - Fujitsu ESPRIMO E720

E85 (46 buc.)

HDD 250 GB

RAM 4 GB

CPU 2

IP 192.168.0.0/22

OSWindows 8.1 Professional

Statii Monitorizare - Fujitsu ESPRIMO E720

E85 (11 buc.)

HDD 250 GB

RAM 4 GB

CPU 2

IP 192.168.0.0/22

OSWindows 8.1 Professional

Statii monitorizare (2 buc.) si Statii de lucru (4 buc.)- Fujitsu ESPRIMO

E720 E85

80

AD cluster

HDD 60 GB

RAM 4 GB

vCPU 2

IP 192.168.0.0/22

OSWindows Standard

2012 R2 - 64 biti

Active Directory Server 1

HDD 60 GB

RAM 4 GB

vCPU 2

IP 192.168.0.0/22

OSWindows Standard

2012 R2 - 64 biti

Active Directory Server 2

HDD 100 GB

RAM 24 GB

vCPU 4

IP 192.168.0.0/22

OSWindows Standard

2012 R2 - 64 biti

Bitdefender Antivirus GravityZone Security

Control Center & Insoft LearnIN Elearning Server

& Quest NetVault Backup & Quest Foglight

Bundle & Tool Server (Altova Database Spy

Enterprise 2014 - Administrare DB, ArcGIS

Desktop Advanced Enterprise, PKI Server)

Servere de administrare si monitorizare

1433

15211521

RS 485

80

Modem GSM

SemnalGSM

Page 10: prezentare watman aba olt

La barajele din administrarea AN Apele Române vor fi instalate stații automatizate pentru

monitorizarea on-line a tuturor parametrilor de gospodărire a apelor (cota în acumulare,

volum, debit defluent, în functie de deschiderea vanelor / stavilelor, parametrii de urmărire a

comportării construcției hidrotehnice, etc.).

În cadrul bazinului hidrografic Olt vor fi amplasate un număr total de 43 de stații automatizate împărțite pe categorii de folosințe.

Județul Brașov: vor fi amplasate un număr de 15 stații automatizate din care:

- 6 stații automatizate senzori pentru măsurarea precipitațiilor solide și lichide: Săcele, Moeciu, Fundata, Brașov, Lisa, Jilbert;

- 2 stații pentru mărirea gradului de siguranță la baraje: baraj Dopca, baraj Săcele;

5 stații pentru măsurarea debitelor derivațiilor: Hoghiz, Predeal, 2 Codlea, Săcele;

1 stație pentru măsurarea calității apei: Ghimbav.

1 stație automatizată pentru post hidrometric pe afluenți: Dopca

Page 11: prezentare watman aba olt

În zonele montane, de formare a scurgerii cu aport de apă substanțial în acumulări,

vor fi instalate stații automatizate pentru monitorizarea on-line a precipitațiilor solide și lichide.

Judetul Covasna: vor fi amplasate un număr de 3 stații automatizate din care:

1 stație automatizată pentru măsurarea calității apei: Boroșneu Mare.

2 stații automatizate cu senzori pentru măsurarea precipitațiilor lichide și solide la

Baraolt și Covasna;

Judetul Harghita: vor fi amplasate 8 stații automatizate din care:

4 stații automatizate cu senzori pentru măsurarea precipitațiilor lichide și solide:

Miercurea Ciuc, Căpâlnița, Ciuc Sângeorgiu, Plăieșii de Jos;

1 stație pentru mărirea gradului de siguranță la baraje: Baraj Frumoasa;

1 stație pentru măsurarea debitelor derivațiilor: aducțiune Frumoasa;

2 stații automatizată pentru posturile hidrometrice pe afluenți în localiatea Frumoasa;

Page 12: prezentare watman aba olt

Amonte de lacurile de acumulare pentru care nu există date măsurate vor fi instalate

Stații automatizate pentru monitorizarea on-line a debitelor afluente

Județul Sibiu: vor fi amplasate 8 stații automatizate din care:

- 5 stații automatizate cu senzori pentru măsurarea precipitațiilor lichide

și solide: Gura Râului, Cârțișoara, Poplaca, Gura Râului;

- O stație pentru măsurarea debitelor folosințelor: în localitatea Sadu;

- O stație automatizată pentru marirea gradului de siguranță la barajul

Gura Râului;

O stație pentru măsurarea debitelor derivațiilor: Gura Râului;

Județul Vâlcea: vor fi amplasate 11 stații automatizate din care :7 stații automatizate cu senzori pentru măsurarea precipitațiilor lichide și solide:

Malaia, Voineasa, Ob. Lotrului, Balindru-Voineasa, Perisani, Vaideeni;

1 –Sălătruc (Argeș)

3 stații pentru măsurarea calității apei: Băbeni, Malaia, Bistrița-Băbeni;

O stație pentru măsurarea debitelor folosințelor: în localitatea Brezoi;

Page 13: prezentare watman aba olt

LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII COMUNE MAI MULTOR OBIECTE

Pentru principalele folosințe din bazinul hidrografic Olt vor fi instalate stații automatizate în

vederea monitorizării on-line a volumelor de apă brută furnizate.

Pentru fiecare staţie automatizată (mai putin staţiile automatizate pentru debite folosinţe),

s-a prevăzut o incintă pentru protecţia echipamentelor şi aparaturii de măsură care va fi

funcţie de posibilităţile de realizare din amplasment şi de parametrii măsuraţi de

dimensuni: 4 m x 4 m sau 6 m x 2 m în secţiunile unde pe lângă parametrii privind

nivelul/debitul/ calitatea apei, se măsoară şi precipitaţiile lichide şi temperatura mediului

ambient; 2 m x 2 m în secţiunile unde se măsoară numai parametrii privind

nivelul/debitul/calitatea apei.

Împrejmuirea platformei se va face cu panouri montate pe stâlpi prefabricaţi.

Pentru accesul în incintă s-a prevăzut o poartă metalică 1 m x 2 m.

Protejarea albiei în zona postului hidrometric s-a evaluat pentru o lungime de

10 m albie profilată cu secțiune constantă și cu o înălțime corespunzătoare nivelului maxim

istoric.

Page 14: prezentare watman aba olt

EXEMPLU - PROTEJAREA MALULUI ALBIEI ÎN SECȚIUNEA POSTULUI

HIDROMETRIC LA UN RÂU CU ALBIA RELATIV STABILIZATĂ

Pentru principalele derivații de transfer a apei din BH OLT

vor fi instalate stații automatizate pentru monitorizarea on-line a

volumelor de apă tranzitate

Page 15: prezentare watman aba olt

EXEMPLU DE STAȚII AUTOMATIZATE

La barajele din administrarea AN Apele Române vor fi instalate sisteme supraveghere video,

de control al accesului și antiefracție.

Page 16: prezentare watman aba olt

REZULTATELE PROGNOZATE ALE PROIECTULUI

Pentru principalele folosințe din BH OLT vor fi instalate stații automatizate

pentru monitorizarea on-line a parametrilor de calitate a apei

- Sistemele decizionale modernizate pentru acţiunile operative din timpul

şi după producerea inundaţiilor;

- Optimizarea controlului în coordonarea exploatării construcţiilor

hidrotehnice;

- Date hidrologice îmbunătăţite şi integrate prin colectarea de mai

multe date în secţiunile de râu unde nu există în acest moment staţii

hidrologice;

- Prognoza mai precisă a viiturilor şi a poluărilor într-o perioadă scurtă

de timp, prin folosirea datelor colectate.

Prin toate măsurile care se vor lua, proiectul WATMAN este cel mai mare

proiect de management şi de întărire a capacităţii instituţionale şi

decizionale derulat până în prezent în România.

Page 17: prezentare watman aba olt

CENTRE DE INTERVENȚIE RAPIDĂ - 2

Centrele de Intervenție Rapidă vor fi dotate cu materiale / mijloace pentru intervenția în

situații de urgență generate de inundații sau poluări accidentale: diguri gonflabile, mașini de

umplut saci, pontoane cu motor, palplanșe metalice, dispozitiv de bătut

palplanșe, tractoare cu remorcă, sisteme de iluminat portabile, motostivuitor,

laborator mobil, trailere poluare, sistem raclaj, sistem river cat pentru masurare viteză / debit etc.

VÂLCEA: 1 (SGA VÂLCEA – Orașul Râmnicu Vâlcea) – raza de

acțiune județele SIBIU, VÂLCEA ȘI OLT

COVASNA: 1 (SGA COVASNA – Localitatea CHICHIȘ) – raza de acțiune

județele HARGHITA, COVASNA ȘI BRAȘOV

Page 18: prezentare watman aba olt

CENTRUL DE COORDONARE

În cadrul dispeceratului de gospodarire a apelor vor fi transmise toate informațiile/datele

colectate în ANAR de la stațiile hidrometrice, baraje, derivații, etc, urmând a fi realizate

aplicații/soft-uri electronice care să permită monitorizarea, coordonarea și controlul

intervențiilor în situații de urgență generate de inundații sau poluări accidentale.

RÂMNICU VÂLCEA: 1(Sediul ABA OLT – dispeceratul de gospodarire a apelor)

Page 19: prezentare watman aba olt

PROTECȚIE

MONITORIZARE

ALERTARE

INTERVENȚIE

Page 20: prezentare watman aba olt

TITLUL PROIECTULUI: WATMAN - Sistem Informațional pentru Managementul

Integrat al Apelor - Etapa I

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”

EDITOR: Administrația Bazinală de Apă Olt

DATA PUBLICĂRII: 06 februarie 2015

NOTĂ: Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a

Uniunii Europene sau a Guvernului României


Recommended