+ All Categories
Home > Documents > RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar...

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar...

Date post: 29-May-2020
Category:
Upload: others
View: 11 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
59
Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 1 din 25 Data versiunii: 05.10.2011 3333 RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar 2010-2011 Material finalizat de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la data de 01.10.2011 Componenţa comisiei: Prof. dr. Vasile Nicoară – Director Prof. Lucian Oprea – Coordonator C.E.A.C. Prof. Sorina Plopeanu – Membru C.E.A.C. Prof. Mihaela Gearâp – Membru C.E.A.C. Prof. Andaluzia Poşircă – Membru C.E.A.C. Prof. Sanda Oprea – Membru C.E.A.C. Prof. Mihai Contanu – Reprezentantul Sindicatului Prof. Decebal Făgădău – Reprezentantul Consiliului Local Adrian Topor – Şeful Comitetului de Părinţi Andrei Tudoran – Preşedintele Ligii Elevilor PARTEA I. INFORMAŢII GENERALE A. DATE DE IDENTIFICARE: Denumirea unităţii de învăţământ: COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN” Localitate/Judeţ: CONSTANŢA/CONSTANŢA Adresa: ŞTEFAN CEL MARE NR. 6 Cod poştal: 900726 Telefon – Fax 0341 – 405800, 0341 – 405801 0241 – 550344 Site/e - mail www.cnmb.eu / [email protected] Niveluri de învăţământ/specializări Nivel GIMNAZIAL Nivel LICEAL (ciclul inferior)/ Matematică-Informatică, Ştiinţele Naturii, Ştiinţe Socio-umane Nivel LICEAL (ciclul superior)/ Matematică-Informatică, Ştiinţele Naturii, Ştiinţe Socio-umane
Transcript
Page 1: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 1 din 25 Data versiunii: 05.10.2011

3333

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII

Anul şcolar 2010-2011

Material finalizat de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la data de 01.10.2011

Componenţa comisiei: Prof. dr. Vasile Nicoară – Director

Prof. Lucian Oprea – Coordonator C.E.A.C.

Prof. Sorina Plopeanu – Membru C.E.A.C.

Prof. Mihaela Gearâp – Membru C.E.A.C.

Prof. Andaluzia Poşircă – Membru C.E.A.C.

Prof. Sanda Oprea – Membru C.E.A.C.

Prof. Mihai Contanu – Reprezentantul Sindicatului

Prof. Decebal Făgădău – Reprezentantul Consiliului Local

Adrian Topor – Şeful Comitetului de Părinţi

Andrei Tudoran – Preşedintele Ligii Elevilor

PARTEA I. INFORMAŢII GENERALE A. DATE DE IDENTIFICARE:

Denumirea unităţii de învăţământ: COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN”

Localitate/Judeţ: CONSTANŢA/CONSTANŢA

Adresa: ŞTEFAN CEL MARE NR. 6

Cod poştal: 900726

Telefon – Fax 0341 – 405800, 0341 – 405801

0241 – 550344 Site/e - mail

www.cnmb.eu / [email protected] Niveluri de învăţământ/specializări � Nivel GIMNAZIAL � Nivel LICEAL (ciclul inferior)/ Matematică-Informatică, Ştiinţele Naturii, Ştiinţe

Socio-umane � Nivel LICEAL (ciclul superior)/ Matematică-Informatică, Ştiinţele Naturii,

Ştiinţe Socio-umane

Page 2: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 2 din 25 Data versiunii: 05.10.2011

B) INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI

B1 - Existenţi la începutul /sfârşitul anului şcolar 2010-2011: 1125/1129

Nr. elevi Nivelul de învăţământ Nr. clase La început La sfârşit

Forma de învăţământ

Limba de predare

Clasa a V-a 3 94 94 Clasa a VI-a 2 63 63 Clasa a VII-a 2 61 62 Clasa a VIII-a 2 57 58

Secundar inferior

Gimnaziu Total 9 275 277

Clasa a IX-a 7 222 223 Clasa a X-a 7 209 208

Liceal (ciclu inferior) Total 14 431 431

Clasa a XI-a 7 209 211 Clasa a XII-a 7 210 210

Liceal (ciclu superior) Total 14 419 421

ZI ROMÂNĂ

Notă: Numărul de clase de gimnaziu a crescut de la 7 în anul şcolar 2009 - 2010 la 9 în anul şcolar 2010 – 2011. Numărul claselor de liceu a rămas neschimbat.

B2 - Distribuţia efectivelor de elevi la finalul anului şcolar 2010-2011

Numărul de elevi Anul de studiu Filiera Profil Specialitatea Număr clase Total Din repetenţie

Teoretică Real Mate-Info Bilingv (E, G) 2 65 0 Teoretică Real Mate-Info Intensiv Informatică 1 31 0 Teoretică Real Ştiinţele Naturii 2 59 0 Teoretică Real Ştiinţele Naturii Bilingv (E+F) 1 34 0 Teoretică Uman Ştiinţe sociale 1 34 0

Clasa a IX-a

Total la clasa a IX-a 7 223 0 Teoretică Real Mate-Info Bilingv (E+G) 1 24 0 Teoretică Real Mate-Info Intensiv Informatică 1 29 0 Teoretică Real Mate-Info 1 30 0 Teoretică Real Ştiinţele Naturii 1 31 0 Teoretică Real Ştiinţele Naturii Bilingv (E+G) 1 32 0 Teoretică Real Ştiinţele Naturii Bilingv (E+F) 1 29 0 Teoretică Uman Ştiinţe sociale 1 33 0

Clasa a X-a

Total la clasa a X-a 7 208 0 Teoretică Real Mate-Info Bilingv (E+G) 2 61 0 Teoretică Real Mate-Info Intensiv Informatică 1 23 0 Teoretică Real Ştiinţele Naturii Bilingv (E+F) 1 30 0 Teoretică Real Ştiinţele Naturii Intensiv Engleză 1 30 0 Teoretică Real Ştiinţele Naturii 1 34 0 Teoretică Uman Ştiinţe sociale Intensiv Engleză 1 33 0

Clasa a XI-a

Total la clasa a XI-a 7 211 0 Teoretică Real Mate-Info Bilingv (E+G) 2 60 0 Teoretică Real Mate-Info Bilingv Franceză 1/2 16 0 Teoretică Real Mate-Info 1/2 13 0 Teoretică Real Mate-Info Intensiv Informatică 1 28 0 Teoretică Real Ştiinţele Naturii Intensiv Engleză 1 31 0 Teoretică Real Ştiinţele Naturii 1 31 0 Teoretică Uman Ştiinţe sociale Intensiv Engleză 1 31 0

Clasa a XII-a

Total la clasa a XII-a 7 210 0 (Pentru conformitate vezi anexa 1)

Page 3: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 3 din 25 Data versiunii: 05.10.2011

B3 - Diagrame statistice structurale

Structura claselor pe nivel

Liceu 28

Gimnaziu 9

Profilul claselor de liceu 2010-2011

Matematică - Informatică

Ştiinţele Naturii

Ştiinţe Sociale

Normal, 13.5

Bilingv/Intensiv, 21.5

Normal, 12.5

Bilingv/Intensiv, 24.5

0 5 10 15 20 25

Număr clase

2009-2010

2010-2011

Modul de studiu al limbilor str ăine în CNMB

Reparti ţia num ărului de ore

224

224

230

227

221

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

(Pentru conformitate vezi anexa 1)

Page 4: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 4 din 25 Data versiunii: 05.10.2011

C) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE Sursa: Stat funcţii de execuţie existent la 01.10.2010; Anexele 2 şi 3

C.1 PERSONALUL DIDACTIC DE CONDUCERE

Nume şi prenume director NICOARĂ VASILE, grad didactic DOCTOR ÎN GEOGRAFIE,

vechime în învăţământ 29 ani, are norma de bază în unitatea de învăţământ, modalitatea de numire

concurs, fiind director din anul 2002.

Nume şi prenume director adjunct MORARU GHEORGHE, grad didactic I, vechime în

învăţământ 30 ani, are norma de bază în unitatea de învăţământ, modalitatea de numire concurs, fiind

director adjunct din anul 2003.

C.2 PERSONALUL DIDACTIC

Numărul de norme pentru fiecare disciplină de studiu este prezentat în diagrama care urmează:

Distribu ţia normelor pe catedre

12.088.46

7.935.985.89

5.234.75

3.813.333.24

3.062.69

2.431.92

1.500.56

0.24

EnglezăMatematic ă

Român ăInformatic ă

German ăFizic ă

FrancezăBiologie

IstorieEd. Fizic ă

ChimieGeografie

Socio-umaneArte

ReligieEd. Tehnologic ă

Italian ă

Cat

edra

Număr

C.2.1. Norme didactice

Denumirea funcţiei Studii Total norme Ocupate Cumul P.O. Profesor cu grad didactic I S 51.05 42.09 2.69 6.27 Profesor cu grad didactic II S 12.89 10.89 0 2.00 Profesor definitiv S 6.18 5.85 0 0..33 Profesor debutant S 2.83 2.39 0 0.44 Profesor cu grad didactic I SSD 1.31 1.00 0 0.31

Total 74.26 62.22 2.69 9.35

Page 5: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 5 din 25 Data versiunii: 05.10.2011

C.2.2. Distribuţia personalului didactic grupe de vechime

42

910

114

518

136

0

0-2 ani

2-6 ani

6-10 ani

10-14 ani

14-18 ani

18-22 ani

22-25 ani

25-30 ani

30-35 ani

35-40 ani

40-45 ani

C.2.3. Încadrarea personalului didactic

Structură şi evoluţie 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 - 2011

Cadre didactice titulare 58 59 56

Suplinitori 5 4 6

Detaşaţi de la alte unităţi şcolare 7 13 13

Cumul şi plata cu ora 8 8 7

56

13

6

6

1

0 10 20 30 40 50 60

Titular

Detaşat

Suplinitor

Cumul

Plata cu ora

C.2.4. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Număr personal didactic calificat – 84

Doctor Gradul I Gradul II Definitiv Debutant

Număr personal didactic necalificat

5 53 12 8 4 0

Page 6: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 6 din 25 Data versiunii: 05.10.2011

4

8

12

53

5

0 10 20 30 40 50 60

Debutant

Definitiv

Gradul II

Gradul I

Doctor

C.2.5. Distribuţia pe arii curriculare

Facem observaţia că, din totalul de 82 de cadre didactice angajate la Colegiul Naţional "Mircea

cel Bătrân", un număr de 3 persoane nu au predat efectiv, fiind în concediu (de studii, maternitate, sau

postnatale) sau cu activitate în I.S.J., după cum urmează:

Disciplina Număr profesori Socio-umane 1 Informatică 1 Limba Germană 1

În consecinţă numărul de persoane aflate efectiv în activitate la şcoală a fost de 79.

2

4

7

15

21

33

0 10 20 30 40

Limbă şi comunicare

Matematică şi ştiinţe

Om şi societate

Tehnologii

Educaţie f izică

Arte

C.2.6. Numărul mediu de elevi / normă didactică

În anul şcolar 2010 – 2011, distribuţia numărului mediu de elevi pentru o normă didactică, în

funcţie de disciplină, este ilustrată în diagrama de mai jos:

Page 7: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 7 din 25 Data versiunii: 05.10.2011

592

556

526

420

418350

348

338

296

279

188

185

142

133

130

93

84

ItalianăEd.

ReligieGeografie

ArteSocio-

Ed. fizicăIstorie

ChimieBiologie

InformaticăFizică

RomânăMatematicFranceză

EnglezăGermană

Număr mediu de elevi / norm ă didactic ă

C.3 PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

Total posturi personal didactic auxiliar 12 din care ocupate 12. Toate posturile sunt

ocupate de personal calificat. Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar,

conform normativelor în vigoare este de 100%.

Post Nivel studii Total posturi Ocupate Vacante Bibliotecar gradul I S 1 1 0 Secretar III SSD 1 1 0 Secretar IA M 1 1 0 Secretar II M 1 1 0 Laborant II SSD 1 1 0 Laborant I PLM 3 3 0 Analist (programator) ajutor II M 1 1 0 Administrator financiar grad I S 2 2 0 Administrator financiar treapta I M 1 1 0

Total didactic auxiliar 12 12 0

C.4 PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV)

Total posturi de personal nedidactic 14 persoane, toate posturile fiind ocupate de

personal calificat. Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conform

normativelor în vigoare 100%.

Post Total posturi Ocupate Vacante Portar, îngrijitor, manip. bun. grad I 8 8 0 Portar, îngrijitor, manip. bun. grad II 5 5 0 Muncitor II 1 1 0

Total nedidactic 14 14 0

Page 8: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 8 din 25 Data versiunii: 05.10.2011

D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE DIDACTICE

Pentru conformitate vezi anexa 5 – Suprafeţe CNMB 2011

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" îşi desfăşoară activitatea în 2 sedii, după cum urmează:

1. Sediul principal: Str. Ştefan cel Mare, nr. 6

- Corpul Liceal (săli de clasă/grupă, amfiteatre, laboratoare, cabinete, cancelarie, sală de sport,

sală festivă, etc.);

- Corpul Administrativ (directori, secretariat, contabilitate, administraţie, sală de consilii,

cabinete, etc.)

2. Sediul secundar: Str. N. Iorga, nr. 4

- Corpul Gimnazial (săli de clasă, sală de sport, cancelarie, cabinet director educativ, etc.);

- Grădiniţa „Academia Piticilor” – aparţinând de Fundaţia Alumni a Colegiului Naţional

"Mircea cel Bătrân"

Nr. Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp)

1 Săli de clasă şi amfiteatre 23 1366

2 Cabinete / Săli grupă 9 / 6 290 / 138

3 Laboratoare 8 700

4 Centrul de Cercetări al Elevilor 1 60

5 Săli / terenuri de educaţie fizică şi sport 2 / 2 495+67/1100

6 Sală pentru consilii 1 24

7 Sală pentru consiliere psiho-pedagogică 1 43

8 Sală festivităţi 1 115

Alte spaţii

Cancelarie Corp Principal 1 115 9

Cancelarie Corp Secundar 1 17

23

15

9

4

10

ClaseCabinete şi grupeLaboratoareSăli/terenuri sportAnexe

Page 9: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 9 din 25 Data versiunii: 05.10.2011

Din totalul de 900mp al celor două curţi interioare mari din sediul liceal este delimitat terenul de

sport de aproximativ 500mp în interiorul curţii mari.

La data finalizării acestui raport toate spaţiile şcolare didactice sunt operaţionale.

Unitatea funcţionează în 2 schimburi (nivelul liceal inferior şi superior) şi un schimb (nivelul

gimnazial), durata orei de curs / activităţilor didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor / activităţilor

recreative fiind de 10 minute.

E) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE

Nr. Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp)

1 Bibliotecă 1 32

2 Centru de informare (MULTIMEDIA) 1 16

3 Arhivă 1 17

4 Cabinet medical 1 21

5 Birou Fundaţia Alumni 1 25

Alte spaţii

Anexă copiator 1 6

Toalete 7 85

Vestiare 4 80

Chioşc alimentar 2 20

Anexă cancelarie 1 21

Spălătorie 1 20

6

Sală de exerciţii sportive şi de întreţinere 1 20

F) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE

Nr. Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp)

1 Secretariat 2 34

2 Spaţiu destinat echipei manageriale 3 62

3 Contabilitate/Casierie/Birou administraţie 1 16

4 Atelier întreţinere 1 45

5 Vestiar 3 20

6 Anexă secretariat 1 6

Page 10: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 10 din 25 Data versiunii: 05.10.2011

86%

11%3%

Didactice

Administrative

Auxiliare

F) CURRICULUM

Repartizarea orelor pe arii curriculare

Număr săptămânal de ore / arie curricular ă

533

347

194

89.5

115

0 100 200 300 400 500 600

Limb ă şi comunicare

Matematic ă şi ştiin ţe

Om şi societate

Arte şi educa ţie fizic ă

Tehnologii

Curriculum-ul utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional, atât pentru nivelul gimnazial

cât şi pentru cel liceal, la toate profilele şi specializările. Au fost selectate un număr de 24 de discipline

opţionale. Distribuţia orelor alocate materiilor opţionale se regăseşte în tabelul de mai jos. (Pentru

conformitate vezi Anexa 10 – CDS 2010-2011.)

Grupa Catedra Număr de materii opţionale

Număr clase/grupe TC CDS

Tipul

Fizică 2 2 2 Interdisciplinar / Aprofundare Biologie 4 4 4 Extindere

Matematică 1 9 1 Aprofundare Franceză 2 4 2 Extindere Engleză 8 31 3 5 Extindere / Aprofundare

Limba română 1 1 1 Extindere Limba germană 5 15 3 2 Extindere

Informatică 1 4 1 Extindere

Page 11: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 11 din 25 Data versiunii: 05.10.2011

PARTEA A II-A.

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII

REALIZATE

I. Rezultate obţinute la concursurile şcolare Pentru conformitate vezi Anexa 4 – Premii, concursuri CNMB 2010 - 2011

În anul şcolar 2010 – 2011 au participat la concursurile şcolar un număr de 2151 elevi faţă de

884 elevi în anul şcolar precedent (�143,3%), elevi care au obţinut 860 premii şi menţiuni comparativ

cu 1169 premii şi menţiuni obţinute în anul şcolar 2009 – 2010 (� 26,4%), premii structurate în funcţie

de nivelul competiţiei astfel:

Concursuri şcolare 2010-2011

5

33

11

37

8

Local

Judeţean

Interjudeţean

Naţional

Internaţional

Niv

el

Număr

Premiile ob ţinute în 2010-2011

51

429

99

236

18

Local

Judeţean

Interjudeţean

Naţional

Internaţional

Niv

el

Număr

Numărul de premii obţinute în funcţie de tipul premiului:

Distribu ţia premiilor 2010-2011

189

174

179

298

19

Premii I

Premii II

Premii III

Menţiuni

Premii speciale

Niv

el

Număr

Page 12: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 12 din 25 Data versiunii: 05.10.2011

Distributia numarului total de premii 2010-2011

313153

12858

5148

2626

181113

95

211

MatematicăLimba engleză

FizicăBiologieChimie

InformaticăLimba franceză

IstorieLimba română

Limba germanăArte

GeografieEd. fizică

Ed. tehnologicăLimba italiană

Psihologie

Distribu ţia premiilor pe arii curriculare 2010-2011

Limbă şi comunicare

24%

Matematică şi ştiinţe64%

Om şi societate4%

Tehnologii6%

Arte şi educaţie fizică2%

Page 13: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 13 din 25 Data versiunii: 05.10.2011

I.1. Olimpiade şcolare

I.1.1. Olimpiade internaţionale şi calificări în loturile lărgite ale României

� POPESCU MIHAI RADU - Medalie de Argint la Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii

Europene – Profesor: Sanda Oprea

� MOROIANU ŞTEFANIA LUCICA şi COSTEA ANDREI CĂTĂLIN – Calificaţi

în lotul lărgit al României pentru Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori

2010 – Profesori: Sanda Oprea, Monica Dumitru, Liliana Timofte, Claudia Dobrin.

Adriana Popescu

I.1.2. Olimpiade Naţionale (43 premii şi menţiuni ���� 4,8%):

Evoluţia numărului de premii la Olimpiadele Naţionale

Anul şcolar 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 Număr de premii şi menţiuni 48 41 43

Premii oţinute Nr. Disciplina Concursul

Nr. elevi participanţi I II III M Pr. spec. Lot Total

1 Matematică Olimpiada M1+M2 8 3 2 1 6

2 Fizică Olimpiada 17 2 2 1 5 3 4 13

3 Informatică Olimpiada 9 1 1

4 Limba engleză Olimpiada 4 1 1 2

5 Limba germană Olimpiada 5 1 2 2 5

6 Limba franceză Olimpiada 2 1 1

7 Limba română Olimpiada 2 1 1

8 Biologie Olimpiada 11 2 1 1 3 4 7

9 Chimie Olimpiada 15 1 1 3 2 6 4 13

10 Educaţie fizică Olimpiada 2 2 2

I.1.3. Olimpiade Judeţene (254 premii şi menţiuni ���� 5,4%)

Anul şcolar 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 Număr de premii şi menţiuni 158 241 254

1.2. Concursuri naţionale şi internaţionale

Anul şcolar 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 Număr de premii şi menţiuni 184 192 221

Page 14: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 14 din 25 Data versiunii: 05.10.2011

1.3. Bacalaureat 2010

Sursa: Baza de date a Comisiei de Bacalaureat 2011

Vezi Anexa 6 – BAC 2011

Toţi cei 210 de candidaţi ai Colegiului Naţional "Mircea cel Bătrân" au absolvit examenul de

Bacalaureat 2009, în sesiunea iunie – iulie, cu medii cuprinse între 6,36 şi 9,86.

Media la examenul de Bacalaureat 2011: 9,04 este mai mică faţă de anul 2010 cu 2,79%. Mediile

ultimilor trei ani la sesiunile de bacalaureat suni prezentate, împreună cu evoluţia faţa de anul

precedent, în tabelul de mai jos:

Examenul de bacalaureat 2009 2010 2011 Media generală 9,61 9,30 9,04

Tendinţă � 3,22% � 2,79%

1 0 25

12

67

85

38

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

6.00 -6.49

6.50 -6.99

7.00 -7.49

7.50 -7.99

8.00 -8.49

8.50 -8.99

9.00 -9.49

9.50 -9.99

10

Distribu ţia mediilor generale la BAC 2011

1.4. Admiterea în învăţământul superior

Pentru conformitate vezi Anexa 8 – Admitere învăţământ superior 2011

Toţi absolvenţii promoţiei 2011 au fost declaraţi admişi în instituţii de învăţământ superior.

Din datele centralizate de la un număr de 208 absolvenţi, dintr-un total de 210 ai promoţiei

2011, ponderea absolvenţilor Colegiului Naţional "Mircea cel Bătrân" care urmează studiile în

străinătate a evoluat din 2009 până în 2011 conform datelor din tabelul următor:

Promoţia 2009 2010 2011 România 197 154 167 Destinaţie studii

Străinătate 28 44 41 Procentaj din total 12,44% 22,22% 19,71%

Pentru absolvenţii care studiază în România, ponderea pe centre universitare se regăseşte în

graficul de mai jos:

Media generală: 9,04

Page 15: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 15 din 25 Data versiunii: 05.10.2011

Distribu ţia pe centre universitare

84

75

4

2

2

Bucureşti

Constanţa

Cluj-Napoca

Iaşi

Braşov

Analizând domeniile de carieră alese de absolvenţii promoţiei 2011 putem remarca o

tendinţă de reorientare de la categoria Politică şi comunicare (în scădere de la 20% în 2010 la 4,3% în

2011) către zona Medicină (în creştere de la 20% în 2010 la 29% în 2011) şi Inginerie, (în creştere de la

14% în 2010 la 20% în 2011).

Domeniul carierei alese - 2011

2

2

14

42

24

62

9

52

Arte

Ofiţeri

Arhitectură

Inginerie

Învăţământ - Cercetare

Medicină

Politică şi comunicare

Economie

Domeniul carierei alese - 2010

1

5

7

29

29

41

41

45

Arte

Ofiţeri

Arhitectură

Inginerie

Învăţământ - Cercetare

Medicină

Politică şi comunicare

Economie

Domeniul carierei alese - 2009

1

1

8

51

25

40

33

66

Arte

Ofiţeri

Arhitectură

Inginerie

Învăţământ - Cercetare

Medicină

Politică şi comunicare

Economie

Page 16: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 16 din 25 Data versiunii: 05.10.2011

II. Activităţi de formare şi perfecţionare a personalului didactic Vezi Anexa 7 – Perfecţionări 2010-2011

În anul şcolar 2010 – 2011 un număr de 29 cadre didactice au derulat un număr total de 50 de

activităţi în domeniile perfecţionării şi formarii profesionale, conform următoarei structuri:

• A. Activităţi vizând perfecţionarea prin grade didactice/masterat/doctorat. (finalizate sau în derulare/înscriere) – 1

• B. Participare la cursuri de formare – 40

• C. Activităţi de formator / instructor / expert – 9

Distribuţia acestor activităţi pentru fiecare catedră se regăseşte în tabelul de mai jos:

Număr de activităţi pe categorii Nr. Catedra Profesori A B C

Total perfecţionări

1. Limba şi literatura română 1 0 2 0 2 2. Informatică 5 0 6 3 9 3. Fizică 3 0 5 0 5 4. Chimie 1 0 2 1 3 5. Biologie 3 0 1 4 5 6. Istorie 2 0 1 1 2 7. Limba engleză 7 0 11 0 11 8. Limba germană 4 0 8 0 8 9. Limba franceză 3 1 4 0 5

Totaluri 29 1 40 9 50

III. Oferta educaţionalã

III.1. Programe naţionale şi internaţionale

� Unitate ECDL

� Programul LAB VIEW

� Examene atestat CAMBRIDGE

� Examen atestat IELTS

� Examene atestat SPRACHDIPLOM

� Programul Bacalaureat Francofon

� Proiecte Europene COMENIUS

� Academie ORACLE

Page 17: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 17 din 25 Data versiunii: 05.10.2011

III.2. Proiecte naţionale, parteneriate şi colaborări naţionale şi internaţionale

III.2.1. Proiecte educative propuse de CNMB

În anul şcolar 2010-2011, Colegiul Naţional “Mircea cel Batrân” a avut înscrise in Calendarul Activităţilor Educative Naţionale 2009-2010 două proiecte, în cel Regional 2011 un proiect, iar în cel judeţean 1 proiect, dupa cum urmează:

1. Festivalul Internaţional de Teatru pentru Elevi “Aplauze”, ediţia a III-a, aflat la poziţia 68, domeniul Cultural artistic: Literatură şi Teatru din Anexa F a Calendarului Activităţilor Educative Naţionale 2011. Anul acesta am selectat 9 trupe la secţiunea 15-18 ani din Bucureşti, Botoşani şi Braşov, alături de care au evoluat trupe din Ankara şi Chişinău, iar la secţiunea 7-15 ani 6 trupe din Bucureşti, Năvodari, Piatra-Neamţ şi Constanţa. Spectacolele au avut loc în limba română şi în limba turcă. Numărul total de participanţi a fost de 250 de actori, coordonatori, regizori, membri ai juriului şi traineri. Juriul a fost alcătuit din personalităţi artistice şi culturale constanţene, organizatori fiind: profesor Luminiţa Radu, profesor Andaluzia Poşircă şi profesor Mihaela Gearâp.

2. Concursul de matematică “N.N.Mihăileanu”, ediţia a XII-a, aflat în Anexa F 9, poziţia 35 a Calendarului Naţional al Activităţilor Educative în anul 2011, s-a bucurat de prezenţa a 287 elevi la concursul individual şi a 93 elevi din clasele VII – XII, organizaţi în echipaje de câte trei elevi (31 echipaje) la concursul pe echipe. Din afara judeţului Constanţa au participat 62 elevi de la 13 unităţi şcolare din Bucureşti, Buzău, Câmpulung, Galaţi, Iaşi, Slobozia, Tulcea, Urziceni, Zalău precum şi din Chişinău. Aceştia au fost însoţiţi de 12 cadre didactice. Din judeţul Constanţa au participat elevi de la 22 unităţi şcolare din Constanţa,Cernavodă, Mangalia, Medgidia, Năvodari. Organizatorii concursului sunt profesor Gabriela Constantinescu şi profesor Cătălin Zîrnă.

3. Suita de manifestări “My Space”, ediţia a VII-a, aflat la poziţia 176 a Calendarului Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene în anul 2010, a fost organizat în Săptămâna Mondială a Spaţiului 4-10 octombrie. S-a desfăşurat pe trei secţiuni: Concurs de desene (clasele V – VIII); Concurs de creaţie literară (clasele V-VIII) şi Concurs de matematică pe echipe MathSpace (clasele V-VIII). Organizatorii concursului sunt profesor Gabriela Constantinescu şi profesor Cătălin Zîrnă. 4. Concursul judeţean de creaţie literară „Ştefan Brânză”, Constanţa, ediţia a XXXVII-a, prins în Calendarul Judeţean al activităţilor educative, s-a desfăşurat pe data de 27 mai 2011, în cadrul Zilelor şcolii. Ediţia din 2011 a avut două secţiuni: creaţii literare în limba română şi în limbi străine de circulaţie internaţională studiate (poezie, proză scurtă, eseu, interviu). Creaţiile au fost evaluate de un juriu alcătuit din profesori de specialitate ai Colegiului. S-au înscris 58 de elevi din Constanţa - Liceul Teoretic „Ovidius”, Liceul Internaţional de Informatică, Liceul Teoretic ”George Călinescu”, Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”, Liceul Teoretic „Traian”, Grupul Şcolar de Electrotehnică şi Telecomunicaţii. Coordonatorul proiectului a fost profesor Luminiţa Belcin. 5. Concursul de Rachetomodele “Hermann Oberth”, ediţia a III-a , din Calendarul Judeţean al activităţilor educative, s-a desfăşurat pe data de 12 iunie 2011. Anul acesta s-au înscris 23 de echipaje a 4 până la 7 elevi fiecare. Concursul este organizat de profesor Ion Băraru de la Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”, profesor Paula Comşa de la Şcoala cu clasele I-VIII “Dan Barbilian” şi profesor Adriana Elabed de la Şcoala Spectrum Constanţa.

III.2.2. Proiecte şi parteneriate, colaborări demarate în 2009-2010 şi continuate în 2010-2011

1. Proiect Leonardo da Vinci cu titlul „Usage of Wind and Solar Energy at Lightening Technologies”; Nr. proiect: 546B1A80D062CF5D

Page 18: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 18 din 25 Data versiunii: 05.10.2011

2. Proiect POSDRU cu titlul „Metode şi instrumente noi pentru formarea competenţelor elevilor în managementul vieţii personale. Platforma digitală interactivă în tematica psihologiei aplicate pentru elevii de liceu”; Cod proiect POSDRU/85/1.1/S/64159

3. Proiect „Global English”: British Council – CNMB; nr. 834 din 3.11.2010 4. Act adiţional nr. 1 din 23.11.2010 la Contractul standard nr. 402/22.11.2010 privind dreptul de utilizare a sublicenţei ECDL de către Centrul de testare acreditat ECDL RO 146

5. Protocol de colaborare: Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Bucureşti – CNMB; nr. 3488 din

7.04.2011 6. Protocol educaţional: Şcoala cu clasele I-VIII “Dan Barbilian” Constanţa – CNMB; nr. 83 din

03.06.2011 7. Protocol de colaborare: CNMB – Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Chişinău; nr. 521 din 25.05.2011 8. Protocol de colaborare: CNMB – Liceul Teoretic “Mircea cel Bătrân” Chişinău; nr. 471 din 2.05.2011 9. Protocol de colaborare: Şcoala cu clasele I-VIII “Dan Barbilian” Constanţa – CNMB; nr.178 din 28.11.2010 10. Protocol de colaborare: CNMB – SC RAJA SA Constanţa; nr. 907 din 09.12.2010 11. Protocol de colaborare: CNMB – Clubul Părinţilor “Plus D” privind Concursul “N. N. Mihăileanu”; nr. 824/29.10.2010 12. Protocol de colaborare: CNMB – Şcoala specială nr.2 Constanţa; nr. 917/13.12.2010 13. Protocol de colaborare: Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Constanţa – CNMB; nr. 1778 din 13.12.2010. 14. Protocol de colaborare: CNMB – Primăria Cumpăna; nr. 11721 din 03.12.2010 15. Protocol de colaborare: CNMB – Institutul Român pentru Acţiune, Instruire şi Cercetare în domeniul Păcii PATRIR; nr. 722 din 22.09.2010 16. Protocol de colaborare: ISJ şi Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa – CNMB; nr. 831 din 1.11.2010 17. Protocol de parteneriat: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - CNMB; nr. 701 din 14.09.2010. 18. Protocol de colaborare: CNMB – Colegiul Naţional “Liviu Rebreanu” Bistriţa; nr.854 din 10.11.2010 19. Protocol de colaborare: CNMB – Centrul de Educaţie Complementară Fastrackids, administrat de Asociaţia Creative Human Development; nr. 835 din 04.11.2010 20. Protocol de colaborare: CNMB – Editura “Crizon” privind Concursul „My Space” nr. 822/29.10.2010

Page 19: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 19 din 25 Data versiunii: 05.10.2011

21. Protocol de colaborare: CNMB – Editura “Crizon” privind Concursul “N. N. Mihăileanu” nr. 819/29.10.2010

22. Protocol de colaborare: CNMB – Fundaţia Academică “Alumni” a CNMB privind Concursul “N. N. Mihăileanu”; nr. 818/29.10.2010

23. Protocol de colaborare: CNMB – Fundaţia Academică “Alumni” a CNMB privind Concursul “My Space”; nr. 821/29.10.2010

24. Protocol de colaborare: CNMB – Fundaţia pentru Promovarea Competenţei MAGISTER privind Concursul “N. N. Mihăileanu”; nr. 820 din 29.10.2010

25. Protocol de Parteneriat Instituţional: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanţa – CNMB; nr. 574 din 15.06.2010

26. Protocol de colaborare: Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Constanţa – CNMB; nr. 772 din 06.10.2010.

27. Protocol de colaborare: CNMB – Filiala din România a Organizaţiei World Vision International privind Concursul “N. N. Mihăileanu”; nr. 403 din 20.04.2010

28. Acord de parteneriat: Colegiul Tehnic “Dr. Alexandru Bărbat” Braşov – CNMB; nr. 602 din 01.04.2010

29. Protocol de colaborare: CNMB – ISJ Constanţa pentru Festivalul internaţional de teatru pentru elevi “Aplauze”; Nr. 785/13.10.2010

30. Protocol de colaborare: CNMB – Colegiul Naţional de Arte “Regina Maria” Constanţa pentru Festivalul internaţional de teatru pentru elevi “Aplauze” Nr. 786/13.10.2010

31. Protocol de colaborare: CNMB – Fundaţia Baylor-Marea Neagră Constanţa pentru Festivalul internaţional de teatru pentru elevi “Aplauze”; nr. 783/13.10.2010

32. Protocol de colaborare: CNMB – Radio Constanţa pentru Festivalul internaţional de teatru pentru elevi “Aplauze”; nr. 494/18.05.2011

33. Protocol de colaborare: CNMB – Teatrul pentru copii şi tineret Constanţa pentru Festivalul internaţional de teatru pentru elevi “Aplauze”; nr. 498/18.05.2011

34. Protocol de colaborare: CNMB – Universitatea “Ovidius” Constanţa pentru Festivalul internaţional de teatru pentru elevi “Aplauze”; nr. 178/24.03.2011

35. Protocol de colaborare: CNMB – Serviciul public administrare creşe, Creşa nr. 2 Constanţa; nr. 542/07.06.2011

36. Protocol de colaborare: Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia – CNMB; nr. 715/10.01.2011

37. Protocol de colaborare: Palatul Copiilor Bistriţa – CNMB; nr. 413/14.04.2011

38. Certificat Centru de Examinare Cambridge 2010

Page 20: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 20 din 25 Data versiunii: 05.10.2011

39. Protocol de colaborare: CNMB – Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Constanţa; nr. 580/28.06.2011

40. Parteneriat – Centru de Examinare IELTS 2010-2011

III.2.3. Proiecte si parteneriate, colaborări demarate înainte de 2010-2011 şi continuate în 2010-2011

1. Proiect COMENIUS ECO POP, ECO-CULTURE AND ICT, Nr. proiect COM-08-PM-501-

CT-IT 2. Parteneriat educaţional “ECE RomBul” CNMB – Liceul “N.Vaptarov” Silistra Bulgaria, Liceul

“P.R.Slaveikov” Dobrici Bulgaria, Colegiul Dobrogean “Spiru Haret” Tulcea, 2007 nr. 158/19.02.2008

2. Parteneriat educaţional CNMB – Colegiul Naţional “Barbu Ştirbei” Călăraşi; nr. 693/05.11.2008 3. Protocol de colaborare Sectia Politie 1 Constanţa – CNMB; nr. 479076/22.01.2008; nr.

70/325.01.2008 4. Protocol de colaborare CNMB – Asociatia Română a Profesorilor de Limba Franceză – nr.

740/02.12.2008 5. Protocol de colaborare Ambasada Franţei – CNMB; nr. 387/30.06.2008 6. Protocol de colaborare Fundaţia de Evaluare în Educaţie – CNMB; nr. 34/26.09.2008; nr.

565/02.10.2008 7. Protocol de colaborare CNMB – “Crucea Roşie” Constanţa; nr. 159/13.02.2009 8. Protocol de colaborare Asociaţia Dobrogeană “Grigore Sălceanu” Constanţa – CNMB nr.

223/31.03.2010 15. Protocol de colaborare AIESEC Constanţa – CNMB; nr. 116/25.02.2010 16. Acord de înfrăţire CNMB – Liceul Tehnic Industrial “Mehmet Rustu Uzel” Corlu, Turcia nr.443/18.05.2009 17. Protocol de colaborare Asociaţia Studenţilor şi Medicilor Voluntari – CNMB, nr. 764/ 4.10.2010 24. Acord de înfrăţire CNMB-Liceul “Fatma Emin Kutvar” Balikesir, Turcia; nr. 703/25.08.2009 25. Protocol de colaborare Teatrul de Stat Constanţa – CNMB; nr. 726 din 15.09.2011

III.4. Activităţi extracurriculare

Ansamblu coral;

Echipe sportive de băieţi şi fete la volei şi baschet, şah, majorete;

Page 21: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 21 din 25 Data versiunii: 05.10.2011

Cercuri de matematică, fizică, chimie, jurnalism, informatică, fotografie;

Redactarea revistei şcolare în limba română «Zări albastre»;

Redactarea revistei şcolare în limba română «Patratul literar»;

Redactarea revistei şcolare în limba engleză «Hello?»;

Redactarea revistei şcolare în limba germană «Misch-Masch»;

Ansamblu de dansuri folclorice «Florile Dobrogei»;

Trupa de teatru în limba română “Noi”;

Doua echipe de teatru în limba engleză;

O trupă de teatru în limba franceză;

Centrul de Cercetãri Ştiinţifice al Elevilor ;

Excursii tematice ;

Tabere şcolare ;

Expediţii ;

Curs de limba japoneză

Page 22: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 22 din 25 Data versiunii scrise: 05.10.2011

PARTEA A III-A.

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE

PERFORMANŢĂ, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI

STANDARDELOR DE REFERINŢĂ

Nr. Indicatori de performanţă Nesatis-făcător

Satis-făcător

Bine Foarte bine

Exce-lent

DOMENIUL A: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

a) stucturile instituţionale, administrative şi manageriale

1 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi proiectul de implementare)

2 Organizarea internă a unităţii de învăţământ �

3 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă

4 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ �

5 Existenţa si funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor

6 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi �

7 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului

8 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi �

9 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor scolare �

10 Dotarea spaţiilor şcolare �

11 Accesibilitatea spaţiilor şcolare �

12 Utilizarea spaţiilor şcolare �

13 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative �

14 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare �

15 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare �

16 Utilizarea spaţiilor auxiliare �

17 Dotarea cu mijloace de învăţământ şi cu auxiliare curriculare �

18 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare

19 Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare �

20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare

21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii �

b) resurse umane

22 Managementul personalului didactic şi de conducere �

23 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic

Page 23: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 23 din 25 Data versiunii scrise: 05.10.2011

DOMENIUL B: EFICACITATE INSTITUŢIONALĂ

a) conţinutul programelor de studiu

24 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale �

25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţii comunităţii �

26 Proiectarea curriculumului �

27 Realizarea curriculumului �

b) rezultatele învăţării

28 Evaluarea rezultatelor şcolare �

29 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extra-clasă şi extra-şcolare)

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

30 Activitatea ştiinţifică �

31 Activitatea metodică a cadrelor didactice �

d) activitatea financiară a organizaţiei

32 Constituirea bugetului şcolii �

33 Execuţia bugetară �

DOMENIUL C: MANAGEMENTUL CALITĂŢII

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

34 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională �

35 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii �

36 Dezvoltarea profesională a personalului �

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

37 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare �

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării

38 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării �

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

39 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral �

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

40 Optimizarea accesului la resursele educaţionale �

f) actualizarea sistematică a bazei de date referitoare la asigurarea internă a calităţii

41 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ �

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele şi calificările oferite

42 Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii �

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii

43 Constituirea şi funcţionalitatea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii

TOTAL CALIFICATIVE Nesatis-făcător

Satis-făcător

Bine Foarte bine

Exce-lent

Page 24: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 24 din 25 Data versiunii scrise: 05.10.2011

0 0 3 25 15

Punctaj obţinut: 141p

Procent din maxim: 81.97%

CALIFICATIV OBŢINUT: FOARTE BINE

Punctaj atribuit: Calificativ:

Nesatisfăcător: 0p Nesatisfăcător: 0 – 22p

Satisfăcător: 1p Satisfăcător: 23 – 64p

Bine: 2p Bine: 65 – 104p

Foarte bine: 3p Foarte bine: 105 – 149p

Excelent: 4p Excelent: 150 – 172p

PARTEA A IV-A.

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE

PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR

IV.1. Resurse umane

IV.1.1. Personal didactic

Încadrarea cu corp profesoral de elită;

Îmbunătăţirea performanţei profesionale prin formare curentă şi continuă în didactici

interactive şi AEL, promovarea de noi programe de formare continuă (prin Fundaţia

Alumni şi proiecte POSDRU)

Încadrarea unor profesori din Germania şi S.U.A. pentru predarea cu precădere la clasele

de bilingv;

Participarea profesorilor la manifestări metodico-ştiinţifice şi publicarea unor lucrări de

creaţie proprie;

Crearea de echipe didactice pentru proiecte educative trnsdisciplinare.

IV.1.2. Elevi

Stimularea participării elevilor în număr cât mai mare la activităţile Centrului de Cercetări,

cercuri ştiinţifice, activităţi culturale, artistice şi sportive; participarea la tabere de vară în

Anglia, Franţa, Germania pentru perfecţionarea limbilor străine;

Page 25: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

C.E.A.C. - Raport de evaluare internă 2010 – 2011 Pagina 25 din 25 Data versiunii scrise: 05.10.2011

Includerea prin selecţie a unor elevi în programele de schimburi de elevi, cu an de studii în

şcoli partenere euro-atlantice;

Participarea la proiecte, programe şi parteneriate cu şcoli din regiune (România, Bulgaria,

Turcia, Republica Moldova, Ucraina şi Serbia) dar şi din Uniunea Europeană (Italia,

Portugalia, Franţa, Germania, etc.)

IV.2. Resurse materiale

Finalizarea renovării pe Aripa Mircea a imobilului principal al Colegiului şi demararea

lucrărilor pentru restul imobilului;

Includerea în proiect de reabilitare a imobilului din str. N. Iorga nr. 4;

Amenajarea unui Centru de Documentare şi Informare;

Achiziţia şi dotarea cu mijloace didactice a cabinetelor şi laboratoarelor şcolare, a

bibliotecii şi a sălii de sport.

Page 26: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Mate-Info/Științe/Uman Intensiv/Bilingv L Ma Mi J V Total1 5A G 30 E 30 30 30 5 6 5 5 5 262 5B E 28 G 28 30 28 6 6 4 5 5 263 5C E 36 G 26 F 10 34 36 5 6 5 4 6 264 6A E 30 G 14 F 16 28 30 6 6 6 5 5 285 6B E 25 G 8 E 8 G 25 35 33 6 5 6 5 5 276 7A E 31 G 17 F 14 31 31 7 5 7 6 6 317 7B E 15 G 16 E 16 G 15 30 31 6 6 6 6 7 318 8A E 20 G 12 E 12 G 20 30 32 6 6 7 6 6 319 8B E 26 F 26 27 26 6 6 7 7 6 32

211 66 0 66 145 66 0 0 0 275 277 53 52 53 49 51 258

10 9A Matematică-Informatică Intensiv Informatică E 31 G 13 F 18 31 31 7 6 7 7 5 3211 9B Matematică-Informatică Bilingv E E 33 G 15 F 18 30 33 6 6 7 6 7 3212 9C Matematică-Informatică Bilingv G G 32 E 32 34 32 6 7 7 7 6 3313 9D Științe ale naturii E 31 F 31 31 31 6 6 6 5 6 2914 9E Științe ale naturii E 28 G 9 F 19 28 28 5 6 6 6 6 2915 9F Științe ale naturii Bilingv E+F E 18 F 16 E 16 G 7 F 10 34 34 6 7 7 6 6 3216 9G Ştiinţe sociale E 34 G 5 F 29 I 34 34 34 7 6 6 6 5 30

175 32 16 48 49 125 0 0 34 222 223 43 44 46 43 41 21717 10A Matematică-Informatică Intensiv Informatică E 29 G 11 F 18 30 29 6 6 7 7 6 3218 10B Matematică-Informatică E 30 F 30 30 30 6 6 6 6 7 3119 10C Matematică-Informatică Bilingv E+G E 12 G 12 E 12 G 1 F 9 S 2 24 24 7 7 7 6 6 3320 10D Științe ale naturii Bilingv E+G E 16 G 16 E 16 G 16 32 32 6 6 7 7 7 3321 10E Științe ale naturii E 27 G 3 F 1 E 5 G 5 F 21 31 31 7 5 6 6 6 3022 10F Științe ale naturii Bilingv E+F E 16 F 13 E 12 G 9 F 8 29 29 6 7 7 6 5 3123 10G Ştiinţe sociale E 33 G 5 F 28 I 33 33 33 6 6 6 7 5 30

163 31 14 45 47 114 0 2 33 209 208 44 43 46 45 42 220338 63 30 93 96 239 0 2 67 431 431 87 87 92 88 83 437

24 11A Matematică-Informatică Intensiv Informatică E 21 F 2 G 3 F 18 23 23 7 6 6 6 6 3125 11B Matematică-Informatică Bilingv E+G E 16 G 17 E 17 G 9 F 7 33 33 6 7 6 7 6 3226 11C Matematică-Informatică Bilingv E+G E 16 G 12 E 12 G 1 F 15 28 28 6 7 7 6 6 3227 11D Științe ale naturii Bilingv E+F E 15 F 15 E 15 G 3 F 12 30 30 6 6 7 6 6 3128 11E Științe ale naturii Intensiv Engleză E 30 F 27 I 3 30 30 5 6 6 7 6 3029 11F Științe ale naturii E 34 G 9 F 23 I 1 S 1 33 34 6 6 5 6 6 2930 11G Ştiinţe sociale Intensiv Engleză E 33 G 4 F 29 I 33 32 33 5 5 5 7 6 28

165 29 17 44 29 131 4 1 33 209 211 41 43 42 45 42 21331 12A Matematică-Informatică Bilingv E+G E 13 G 16 E 16 F 13 30 29 6 7 6 7 7 3332 12B Matematică-Informatică Bilingv E+G E 15 G 16 E 16 G 15 31 31 7 7 6 7 6 3333 12C Matematică-Informatică 1/2 F; 1/2 simplu E 16 F 13 E 13 F 16 29 29 6 6 6 6 6 3034 12D Matematică-Informatică Intensiv Informatică E 28 G 7 F 18 I 3 27 28 6 6 6 6 6 3035 12E Științe ale naturii Intensiv Engleză E 31 G 12 F 17 I 2 31 31 6 6 7 6 7 3236 12F Științe ale naturii E 31 F 31 31 31 6 5 6 6 7 3037 12G Ştiinţe sociale Intensiv Engleză E 31 G 4 F 27 I 31 31 31 6 5 6 7 6 30

165 32 13 45 38 122 5 0 31 210 210 43 42 43 45 45 218330 61 30 89 67 253 9 1 64 419 421 84 85 85 90 87 431

35 12 6 16 28 29 4 2 4 1125 1129 224 224 230 227 221 1126

Nr. ClasaNr. elevi

Intensiv Germană

Ore/săptămânăÎnceput an

Tip clasă Sfârșit anL2 L3L1

Intensiv Engleză - Germană

TOTALURI GIMNAZIU

Intensiv Engleză - Germană

Intensiv Engleză

Intensiv Engleză

Intensiv EnglezăIntensiv Engleză - Germană

Intensiv Engleză

Intensiv Engleză

TOTALURI CLASA A 9-A

TOTALURI CLASA A 10-ATOTALURI CICLUL INFERIOR AL LICEULUI

TOTALURI CLASA A 11-A

TOTALURI CLASA A 12-ATOTALURI CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI

TOTALURI GENERALE:

Anexa 1 - Situaţie elevi/clase/orar/ 2010-2011 Pagina 1 din 2 Data versiunii scrise: 10/5/2011

Page 27: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

ENGLEZĂ: 1127 99.82FRANCEZĂ: 618 54.74GERMANĂ: 498 44.11

ITALIANĂ: 140 12.40SPANIOLĂ: 3 0.27

Luni 224Marţi 224Miercuri 230Joi 227Vineri 221

Număr elevi care studiază Interes (%)Interesul pentru limba străină(%)

99.82

54.74

44.11

12.40

0.27

ENGLEZĂ:

FRANCEZĂ:

GERMANĂ:

ITALIANĂ:

SPANIOLĂ:

Repartiţia numărului de ore

224

224

230

227

221

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Anexa 1 - Situaţie elevi/clase/orar/ 2010-2011 Pagina 2 din 2 Data versiunii scrise: 10/5/2011

Page 28: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC

Numele şi prenumele Specialitatea Vechime Grad Statut MenţiuniAli Sinan Rel. Islamică 0-2 DEBUTANT TITULARAndreescu Aliss Filosofie 25-30 DOCTOR TITULAR Inspector şcolar general

Andrei Gheorghe Matematică 30-35 I P.O.Andrei Steluţa Limba Engleză 25-30 I TITULARAntonoaea-Zepa Dănuţ Psihologie 10-14 DEFINITIV SUPLINITORBaltă Venera Limba Engleză 25-30 I TITULARBălaşa Doina Chimie 22-25 I TITULARBăraru Ion Fizică 35-40 I TITULARBelcin Luminiţa Limba Română 14-18 I TITULARBistriţeanu Adriana Limba Engleză 25-30 I CUMULBorcan Cristiana Emilia Limba Engleză 35-40 I CUMULCheramidoglu Doina Limba Engleză 25-30 I TITULARChichirim Mirela Informatică 10-14 II DETAŞATChichirim Nelu Matematică 14-18 I TITULARCiubotăraşu Niculina Geografie 25-30 I DETAŞATCîrligeanu Anca-Evelina Limba Română 22-25 DOCTOR TITULARConstantinescu Gabriela Matematică 25-30 I TITULARContanu Mihai Matematică 35-40 I TITULARCrăciun Daniela Limba Engleză 6-10 II DETAŞATCutova Jeniţa Ed. Tehnol. 18-22 I TITULARDănilă Aurelia Geografie 25-30 II TITULARDiamandi Laurenţiu Limba Germană 14-18 I TITULARDincă Aurelia Ed. Fizică 14-18 I DETAŞATDobrin Claudia Fizică 14-18 I TITULARDogărescu Adina Carmen Fizică 14-18 I TITULARDumitrof Gabriela Informatică 10-14 I TITULAR Concediu de creştere a copilului

Dumitru Monica-Mariana Chimie 14-18 I TITULAREgor Valentin Ed. Fizică 14-18 I DETAŞATErmolaev Irina Psihologie 6-10 II DETAŞATFrecuş Viorica Matematică 30-35 I TITULARFrenţiu Olivia Svetlana Limba Franceză 30-35 I TITULARFulea Nicolae Economie 30-35 DEFINITIV TITULARGache Florian-Aurelian Matematică 14-18 I TITULARGearâp Mihaela Informatică 18-22 I TITULARGhinea Mirela Limba Română 22-25 I TITULARGheorghe Florentina Limba Franceză 10-14 II DETAŞATGiuglea Antoaneta Laura Informatică 14-18 I TITULARGrapă Elena Doina Limba Franceză 30-35 I TITULAR Inspector şcolar + 1/2 normă

Ignat Daniela Limba Germană 25-30 II TITULARLeon Elena Limba Franceză 35-40 I CUMULLupu Mihai Istorie 25-30 DOCTOR TITULARMatei Bianca Ionela Limba Engleză 10-14 I TITULARMaxim Mirela Informatică 6-10 II DETAŞATMindirigiu Eduard George Rel. Ortodoxă 6-10 II TITULARMoraru Gheorghe Ed. Fizică 25-30 I TITULARMunteanu Andreea Ed. Plastică 2-6 DEFINITIV TITULARMunteanu Doina Biologie 30-35 I TITULARNicoară Paula Geografie 25-30 I SUPLINITORNicoară Vasile Geografie 25-30 DOCTOR TITULARNicolaescu Roxana Limba Germană 6-10 DEFINITIV TITULAR Concediu de creştere a copilului

Nicolau Marina Ştefania Limba Franceză 30-35 I TITULARNiculescu Florina Jasmine Limba Engleză 25-30 I TITULAR Inspector şcolar

Nistorescu Mariana Limba Română 22-25 I TITULAROprea Lucian Fizică 22-25 I TITULAROprea Sanda Fizică 25-30 I TITULAROmer Osgean Limba Turcă 0-2 DEBUTANT SUPLINITORPanasianu Cristina Limba Engleză 6-10 DEFINITIV DETAŞAT

Anexa 2 - Incadrare personal 2010-2011 Pagina 1 din 4 Data versiunii scrise: 10/5/2011

Page 29: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC

Pauliuc Anzela Limba Germană 0-2 DEBUTANT DETAŞATPetcu Neguţa Istorie 10-14 I TITULARPetrişor Ioan Matematică 30-35 I TITULARPlopeanu Sorina Istorie 6-10 II TITULARPopa Mariana Socio-umane 30-35 I SUPLINITORPopescu Adriana Simona Biologie 14-18 I DETAŞATPopescu Liliana Paula Limba Engleză 35-40 I CUMULPoşircă Andaluzia Limba Engleză 10-14 II TITULARRadu Luminiţa Limba Română 18-22 DOCTOR TITULARRadu Mirabela Ioana Limba Engleză 6-10 DEFINITIV SUPLINITORRăvoiu Cecman Daniela Informatică 25-30 I TITULARRizu Laura Limba Română 35-40 I CUMULSimion Luminiţa Chimie 30-35 I TITULARSoare Tudorel Doru Ed. Fizică 30-35 I TITULARStan Victoria Chimie 30-35 I DETAŞATStanache Maria Ed. Muzicală 2-6 DEFINITIV TITULARStolz Johann Josef Limba Engleză 30-35 II DETAŞAT Germania

Şoşoiu Silvia Limba Engleză 6-10 DEFINITIV TITULARTănase Loredana Elena Biologie 10-14 I TITULARTârhoacă Cora Limba Germană 10-14 II TITULARTimofte Liliana Marcela Biologie 25-30 I TITULARUdrea Anca Georgiana Limba Engleză 0-2 DEBUTANT SUPLINITORZaiţ Odet-Gabriela Socio-umane 25-30 I CUMULZisu Amalia Limba Română 10-14 I TITULARZîrnă Cătălin Matematică 18-22 I TITULAR

Număr de profesori: 82

Română 7

Engleză 15

Franceză 5

Germană 5

Turcă 1

Matematică 8

Fizică 5

Chimie 4

Biologie 4

Istorie 3

Geografie 4

Socio-umane 6

Ed. fizică 4

Arte 2

Ed. tehnologică 1

Informatică 6

Religie 2

82

Pe discipline

Numărul de profesori pe discipline

7

15

5

5

1

8

5

4

4

3

4

6

4

2

1

6

2

Română

Engleză

Franceză

Germană

Turcă

Matematică

Fizică

Chimie

Biologie

Istorie

Geografie

Socio-umane

Ed. fizică

Arte

Ed. tehnologică

Informatică

Religie

Anexa 2 - Incadrare personal 2010-2011 Pagina 2 din 4 Data versiunii scrise: 10/5/2011

Page 30: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC

Limbă şi comunicare 33

Matematică şi ştiinţe 21

Om şi societate 15

Tehnologii 7

Educaţie fizică 4

Arte 2

82

0-2 ani 4

2-6 ani 2

6-10 ani 9

10-14 ani 10

14-18 ani 11

18-22 ani 4

22-25 ani 5

25-30 ani 18

30-35 ani 13

35-40 ani 6

40-45 ani 0

82

Debutant 4

Definitiv 8

Gradul II 12

Gradul I 53

Doctor 5

82

Structura încadrării pe arii curriculare

Structura încadrării pe grupe de vechime

Structura încadrării pe grade didactice

2

4

7

15

21

33

0 10 20 30 40

Limbă şi comunicare

Matematică şi ştiinţe

Om şi societate

Tehnologii

Educaţie fizică

Arte

4

2

9

10

11

4

5

18

13

6

0

0-2 ani

2-6 ani

6-10 ani

10-14 ani

14-18 ani

18-22 ani

22-25 ani

25-30 ani

30-35 ani

35-40 ani

40-45 ani

4

8

12

53

5

0 10 20 30 40 50 60

Debutant

Definitiv

Gradul II

Gradul I

Doctor

Anexa 2 - Incadrare personal 2010-2011 Pagina 3 din 4 Data versiunii scrise: 10/5/2011

Page 31: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

ÎNCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC

Titular 56

Detaşat 13

Suplinitor 6

Cumul 6

Plata cu ora 1

82

Structura încadrării în funcţie de statut

56

13

6

6

1

0 10 20 30 40 50 60

Titular

Detaşat

Suplinitor

Cumul

Plata cu ora

Anexa 2 - Incadrare personal 2010-2011 Pagina 4 din 4 Data versiunii scrise: 10/5/2011

Page 32: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Ore

Ore

nor

Ore

PO

Nor

me

bază

Nor

me

PO

Total norme

gimnaziu

Ore

Ore

nor

Ore

PO

Nor

ma

bază

Nor

me

PO

Total norme liceu

1279 74.25 311 246 65 14.22 3.85 18.07 968 850 118 49.17 7.01 56.18 74.25

533 30.89 145 123 22 7.06 1.35 8.41 388 339 49 19.58 2.90 22.48 30.89

1 Rizu Laura 16 8 0.50 8 0 8 0.00 0.50 0.50 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.502 Nistorescu Mariana 16 26 1.63 22 18 4 1.13 0.25 1.38 4 0 4 0.00 0.25 0.25 1.633 Belcin Luminiţa 18 26 1.44 9 9 0 0.50 0.00 0.50 17 9 8 0.50 0.44 0.94 1.444 Radu Lumini ţa 18 18 1.00 2 2 0 0.11 0.00 0.11 16 16 0 0.89 0.00 0.89 1.005 Ghinea Mirela 16 20 1.25 0 0 0 0.00 0.00 0.00 20 18 2 1.13 0.13 1.25 1.256 Zisu Amalia Maria 18 19 1.06 0 0 0 0.00 0.00 0.00 19 18 1 1.00 0.06 1.06 1.067 Cîrligeanu Anca 18 19 1.06 0 0 0 0.00 0.00 0.00 19 18 1 1.00 0.06 1.06 1.06

136 7.93 41 29 12 1.74 0.75 2.49 95 79 16 4.51 0.93 5.44 7.93

1 Andrei Steluţa 16 16 1.00 4 4 0 0.25 0.00 0.25 12 12 0 0.75 0.00 0.75 1.002 Baltă Venera 16 16 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 16 16 0 1.00 0.00 1.00 1.003 Cheramidoglu Doina 16 20 1.25 4 0 4 0.00 0.25 0.25 16 16 0 1.00 0.00 1.00 1.254 Matei Bianca 18 18 1.00 4 4 0 0.22 0.00 0.22 14 14 0 0.78 0.00 0.78 1.005 Niculescu Florina 16 8 0.50 5 5 0 0.31 0.00 0.31 3 3 0 0.19 0.00 0.19 0.506 Poşircă Andaluzia 18 23 1.28 10 10 0 0.56 0.00 0.56 13 8 5 0.44 0.28 0.72 1.287 Şoşoiu Silvia 18 18 1.00 8 8 0 0.44 0.00 0.44 10 10 0 0.56 0.00 0.56 1.008 Crăciun Daniela 18 22 1.22 4 0 4 0.00 0.22 0.22 18 18 0 1.00 0.00 1.00 1.229 Panasianu Cristina 18 18 1.00 6 6 0 0.33 0.00 0.33 12 12 0 0.67 0.00 0.67 1.0010 Udrea Anca 18 18 1.00 12 12 0 0.67 0.00 0.67 6 6 0 0.33 0.00 0.33 1.0011 Popescu Liliana 18 8 0.44 3 3 0 0.17 0.00 0.17 5 5 0 0.28 0.00 0.28 0.4412 Borcan Cristina 18 8 0.44 0 0 0 0.00 0.00 0.00 8 8 0 0.44 0.00 0.44 0.4413 Radu Mirabela 18 8 0.44 0 0 0 0.00 0.00 0.00 8 8 0 0.44 0.00 0.44 0.4414 Bistriţeanu Adriana 16 8 0.50 0 0 0 0.00 0.00 0.00 8 0 8 0.00 0.50 0.50 0.50

209 12.08 60 52 8 2.95 0.47 3.42 149 136 13 7.88 0.78 8.66 12.08

1 Frenţiu Olivia 16 16 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 16 16 0 1.00 0.00 1.00 1.002 Grapă Doina 16 16 1.00 6 6 0 0.38 0.00 0.38 10 10 0 0.63 0.00 0.63 1.003 Nicolau Marina 16 20 1.25 0 0 0 0.00 0.00 0.00 20 16 4 1.00 0.25 1.25 1.254 Gheorghe Florentina 18 18 1.00 2 2 0 0.11 0.00 0.11 16 16 0 0.89 0.00 0.89 1.005 Leon Elena 16 8 0.50 2 0 2 0.00 0.13 0.13 6 0 6 0.00 0.38 0.38 0.50

78 4.75 10 8 2 0.49 0.13 0.61 68 58 10 3.51 0.63 4.14 4.75

1 Diamandi Laurenţiu 18 20 1.11 8 8 0 0.44 0.00 0.44 12 10 2 0.56 0.11 0.67 1.112 Ignat Dana 18 20 1.11 0 0 0 0.00 0.00 0.00 20 18 2 1.00 0.11 1.11 1.113 Târhoacă Cora 18 20 1.11 8 8 0 0.44 0.00 0.44 12 10 2 0.56 0.11 0.67 1.114 Pauliuc Anzela 18 18 1.00 18 18 0 1.00 0.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1.005 Nicolaescu Roxana 18 10 0.56 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10 10 0 0.56 0.00 0.56 0.566 Stolz Johann Josef 18 18 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 18 18 0 1.00 0.00 1.00 1.00

106 5.89 34 34 0 1.89 0.00 1.89 72 66 6 3.67 0.33 4.00 5.89

1 Baltă Venera 16 2 0.13 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2 0 2 0.00 0.13 0.13 0.132 Gheorghe Florentina 18 2 0.11 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2 0 2 0.00 0.11 0.11 0.11

4 0.24 0 0 0 0.00 0.00 0.00 4 0 4 0.00 0.24 0.24 0.24

347 20.56 72 54 18 3.24 1.09 4.33 275 245 30 14.38 1.84 16.22 20.56

1 Frecuş Viorica 16 17 1.06 5 4 1 0.25 0.06 0.31 12 12 0 0.75 0.00 0.75 1.062 Petrişor Ioan 16 18 1.13 0 0 0 0.00 0.00 0.00 18 16 2 1.00 0.13 1.13 1.133 Chichirim Nelu 18 20 1.11 0 0 0 0.00 0.00 0.00 20 18 2 1.00 0.11 1.11 1.114 Contanu Mihai 16 21 1.31 21 16 5 1.00 0.31 1.31 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1.315 Gache Florian 18 20 1.11 4 2 2 0.11 0.11 0.22 16 16 0 0.89 0.00 0.89 1.116 Constantinescu Gabriela 16 20 1.25 5 1 4 0.06 0.25 0.31 15 15 0 0.94 0.00 0.94 1.257 Zârnă Cătălin 18 20 1.11 4 2 2 0.11 0.11 0.22 16 16 0 0.89 0.00 0.89 1.118 Andrei Gheorghe 16 6 0.38 0 0 0 0.00 0.00 0.00 6 0 6 0.00 0.38 0.38 0.38

142 8.46 39 25 14 1.53 0.85 2.38 103 93 10 5.47 0.61 6.08 8.46

1 Oprea Lucian 18 19 1.06 0 0 0 0.00 0.00 0.00 19 18 1 1.00 0.06 1.06 1.062 Oprea Sanda 16 16 1.00 2 2 0 0.13 0.00 0.13 14 14 0 0.88 0.00 0.88 1.003 Băraru Ion 16 17 1.06 2 1 1 0.06 0.06 0.13 15 15 0 0.94 0.00 0.94 1.064 Dobrin Claudia/Florin 18 19 1.06 8 7 1 0.39 0.06 0.44 11 11 0 0.61 0.00 0.61 1.065 Dogărescu Adina 18 19 1.06 0 0 0 0.00 0.00 0.00 19 18 1 1.00 0.06 1.06 1.06

90 5.23 12 10 2 0.58 0.12 0.69 78 76 2 4.42 0.11 4.53 5.23

ÎNCADRARE

2010 - 2011

Total general Colegiu

Total matematic ă

FIZICĂ

Total fizic ă

Total limba italian ă

Matematic ă şi ştiin ţeMATEMATICĂ

Total limba francez ă

GERMANĂ

Total limba german ă

ITALIANĂ

Total la limba român ă

ENGLEZĂ

Total limba englez ă

FRANCEZĂ

LICEU

Ver

ifica

re

Nr.

Ore

tota

l

Tot

al n

orm

e

GIMNAZIU

Limba şi comunicareROMÂNĂ

Anexa 3 - Încadrare 2010-2011 Pagina 1 din 4 Data tipăririi 10/5/2011

Page 33: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

1 Dumitru Monica 18 18 1.00 6 6 0 0.33 0.00 0.33 12 12 0 0.67 0.00 0.67 1.002 Simion Lumini ţa 16 18 1.13 0 0 0 0.00 0.00 0.00 18 16 2 1.00 0.13 1.13 1.133 Bălaşa Doina 16 10 0.63 2 0 2 0.00 0.13 0.13 8 0 8 0.00 0.50 0.50 0.634 Stan Victoria 16 5 0.31 0 0 0 0.00 0.00 0.00 5 0 5 0.00 0.31 0.31 0.31

51 3.06 8 6 2 0.33 0.13 0.46 43 28 15 1.67 0.94 2.60 3.06

1 Munteanu Doina 16 18 1.13 0 0 0 0.00 0.00 0.00 18 18 0 1.13 0.00 1.13 1.132 Tănase Loredana 18 19 1.06 0 0 0 0.00 0.00 0.00 19 18 1 1.00 0.06 1.06 1.063 Popescu Adriana 18 9 0.50 2 2 0 0.11 0.00 0.11 7 7 0 0.39 0.00 0.39 0.504 Timofte Liliana 16 18 1.13 11 11 0 0.69 0.00 0.69 7 5 2 0.31 0.13 0.44 1.13

64 3.81 13 13 0 0.80 0.00 0.80 51 48 3 2.83 0.18 3.01 3.81

194 11 44 35 9 2 1 3 150 123 27 7 2 9 11

1 Lupu Mihai 16 16 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 16 16 0 1.00 0.00 1.00 1.002 Plopeanu Sorina 18 22 1.22 13 13 0 0.72 0.00 0.72 9 5 4 0.28 0.22 0.50 1.223 Petcu Neguţa 18 20 1.11 2 0 2 0.00 0.11 0.11 18 18 0 1.00 0.00 1.00 1.11

58 3.33 15 13 2 0.72 0.11 0.83 43 39 4 2.28 0.22 2.50 3.33

1 Dănilă Aurelia 18 18 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 18 18 0 1.00 0.00 1.00 1.002 Nicoară Vasile 16 4 0.25 0 0 0 0.00 0.00 0.00 4 4 0 0.25 0.00 0.25 0.253 Ciubotăraşu Niculina 16 20 1.25 11 11 0 0.69 0.00 0.69 9 5 4 0.31 0.25 0.56 1.254 Nicoară Paula 16 3 0.19 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3 0 3 0.00 0.19 0.19 0.19

45 2.69 11 11 0 0.69 0.00 0.69 34 27 7 1.56 0.44 2.00 2.69

1 Mindirigiu George (Ort.) 18 23 1.28 6 1 5 0.06 0.28 0.33 17 17 0 0.94 0.00 0.94 1.282 Ali Sinan (Isl.) 18 4 0.22 1 1 0 0.06 0.00 0.06 3 3 0 0.17 0.00 0.17 0.22

27 1.50 7 2 5 0.11 0.28 0.39 20 20 0 1.11 0.00 1.11 1.50

1 Fulea Nicolae (Econ.) 18 9 0.50 0 0 0 0.00 0.00 0.00 9 9 0 0.50 0.00 0.50 0.502 Ermolaev Irina (Psihol.) 18 8 0.44 0 0 0 0.00 0.00 0.00 8 4 4 0.22 0.22 0.44 0.443 Antonoaea Dănuţ (Antrep.) 18 6 0.33 0 0 0 0.00 0.00 0.00 6 0 6 0.00 0.33 0.33 0.334 Popa Mariana (Log.+Fil.) 18 14 0.78 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14 14 0 0.78 0.00 0.78 0.785 Zaiţ Odette (Filosofie) 16 6 0.38 0 0 0 0.00 0.00 0.00 6 0 6 0.00 0.38 0.38 0.38

43 2.43 0 0 0 0.00 0.00 0.00 43 27 16 1.50 0.93 2.43 2.43

1 Omer Osgean 18 3 0.17 2 0 2 0.00 0.11 0.11 1 1 0 0.06 0.00 0.06 0.173 0.17 2 0 2 0 0.11 0.11 1 1 0 0.06 0.00 0.06 0.17

1 Petrescu Daniela 18 18 1.00 9 9 0 0.50 0.00 0.50 9 9 0 0.50 0.00 0.50 1.00

18 1.00 9 9 0 0.50 0.00 0.50 9 9 0 0.50 0.00 0.50 1.00

89.5 5.15 32 24 8 1.33 0.44 1.78 58 53 5 3.08 0.29 3.38 5.15

1 Munteanu Andreea 18 16.5 0.92 8 8 0 0.44 0.00 0.44 8.5 8.5 0 0.47 0.00 0.47 0.9216.5 0.92 8 8 0 0.44 0.00 0.44 8.5 8.5 0 0.47 0.00 0.47 0.92

1 Stanache Maria 18 18 1.00 8 8 0 0.44 0.00 0.44 10.0 10.0 0 0.56 0.00 0.56 1.00

18 1.00 8 8 0 0.44 0.00 0.44 10.0 10.0 0 0.56 0.00 0.56 1.00

1 Soare Tudorel Doru 16 16 1.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 16 16 0 1.00 0.00 1.00 1.002 Egor Valentin 18 21 1.17 8 8 0 0.44 0.00 0.44 13 10 3 0.56 0.17 0.72 1.173 Moraru Gheorghe 16 10 0.63 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10 8 2 0.50 0.13 0.63 0.634 Dincă Aurelia 18 8 0.44 8 0 8 0.00 0.44 0.44 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.44

55 3.24 16 8 8 0.44 0.44 0.89 39 34 5 2.06 0.29 2.35 3.24

115 6.53 18 10 8 0.56 0.47 1.03 97 90 7 5.12 0.39 5.51 6.53

1 Cutova Jenita 18 10 0.56 9 9 0 0.50 0.00 0.50 1 1 0 0.06 0.00 0.06 0.5610 0.56 9 9 0 0.50 0.00 0.50 1 1 0 0.06 0.00 0.06 0.56

1 Răvoiu Daniela 16 21 1.31 4 1 3 0.06 0.19 0.25 17 17 0 1.06 0.00 1.06 1.312 Chichirim Mirela 18 21 1.17 0 0 0 0.00 0.00 0.00 21 18 3 1.00 0.17 1.17 1.173 Gearâp Mihaela 18 23 1.28 5 0 5 0.00 0.28 0.28 18 18 0 1.00 0.00 1.00 1.284 Giuglea Laura 18 21 1.17 0 0 0 0.00 0.00 0.00 21 18 3 1.00 0.17 1.17 1.175 Maxim Mirela 18 19 1.06 0 0 0 0.00 0.00 0.00 19 18 1 1.00 0.06 1.06 1.06

105 5.98 9 1 8 0.06 0.47 0.53 96 89 7 5.06 0.39 5.45 5.98Total informatic ă

TehnologiiEDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ ŞI ANTREPRENORIALĂ

Total educa ţie tehnologic ă

INFORMATICĂ

EDUCAŢIE MUZICALĂ

Total educa ţie muzical ă

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Total educa ţie fizic ă şi sport

Total consiliere

ArteEDUCAŢIE PLASTICĂ

Total educa ţie plastic ă

Total socio-umane

CONSILIERE

LIMBA TURCĂ

Total limba turc ă

Total geografie

RELIGIE

Total religie

SOCIO-UMANE

ISTORIE

Total istorie

GEOGRAFIE

Total chimie

BIOLOGIE

Total biologie

Om şi societate

CHIMIE

Anexa 3 - Încadrare 2010-2011 Pagina 2 din 4 Data tipăririi 10/5/2011

Page 34: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Ore136209106784

533

Ore142905164347

Ore58452743318194

Ore18175590Total

Educaţie muzicalăEducaţie plastică

Educaţie fizică şi sport

ConsiliereTotal

Limba turcă

Arte şi educa ţie fizic ă

Matematic ă şi ştiin ţeMatematică

FizicăChimie

BiologieTotal

Om şi societateIstorie

Socio-umane

Limb ă şi comunicareRomânăEngleză

Germană

GeografieReligie

FrancezăItaliană

Total

Aria limb ă şi comunicare

26%

38%

20%

15%1%

Română

Engleză

Italian ă

Franceză

Germană

Aria matematic ă şi ştiin ţe

41%

26%

15%

18%

Matematic ă

Fizică

Biologie

Chimie

Aria om şi societate

30%

23%14%

22%

2%9%

Socio-umane

Istorie

GeografieReligie

Turcă

Consiliere

Aria arte şi educa ţie fizic ă

20%

18%62%

Desen

Muzică

Educa ţie fizic ă şi sport

Anexa 3 - Încadrare 2010-2011 Pagina 3 din 4 Data tipăririi 10/5/2011

Page 35: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Ore10105115

Ore533347194901151279

817462

Om şi societateArte şi educaţie fizică

TehnologiiTotal

Total

Arii curriculareLimbă şi comunicareMatematică şi ştiinţe

TehnologiiEducaţie tehnologică

Informatică

Limbă şi comunicare/Arte/Om şi societate:Matematică şi ştiinţe/Tehnologii:

Tehnologii9%

91%

Ed. tehnologic ă

Informatic ă

27%

10%7%

42%

15%

Limb ă şi comunicare

Matematic ă şi ştiin ţe

Om şi societate

Tehnologii

Arte

64%36%

Limb ă şi comunicare, om şi societate şi arte

Matematic ă, ştiin ţe şi tehnologii

Anexa 3 - Încadrare 2010-2011 Pagina 4 din 4 Data tipăririi 10/5/2011

Page 36: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"

I II III M M. spec. Pr. spec. Lot Total1 Matematică Olimpiada M1+M2 Judeţean 65 6 8 6 30 502 Matematică Olimpiada M1+M2 Naţional 6 3 1 43 Matematică Concursul de matematică aplicată "A. Haimovici" Judeţean 13 1 3 9 134 Matematică Concursul de matematică aplicată "A. Haimovici" Naţional 2 2 25 Matematică Concursul "Math Space", CNMB Local 21 8 4 4 5 216 Matematică Concursul "Math Space" Interjudețean 21 1 2 6 8 177 Matematică Concursul "Regalul Generației XXI", Ploiești Interjudețean 21 1 12 138 Matematică Concursul "Euclid" Naţional 20 2 2 5 5 149 Matematică Concursul "Cristian Calude", Galați Interjudețean 23 1 3 11 15

10 Matematică Concursul "Ion Barbu-Dan Barbilian", Călărași Interjudețean 2 2 211 Matematică Concursul "Arhimede" Naţional 30 1 2 5 12 2012 Matematică Concursul Națíonal "LuminaMath" Naţional 165 4 8 14 20 4613 Matematică Concursul "Nicolae Coculescu", Slatina Interjudețean 11 4 1 514 Matematică Concursul "Math Science", CNME Local 14 1 3 3 7 1415 Matematică Concursul “Petru Moroşanu - Trident”, Brăila Interjudețean 35 2 1 2 7 1216 Matematică Concursul “Nicolae Păun”, Rm. Vâlcea Naţional 1 1 117 Matematică Concursul Național “Al. Myller”, Iași Naţional 10 2 1 1 3 718 Matematică Concursul “Şcoala cu ceas” Naţional 3 1 1 1 319 Matematică Concursul “Viceamiral Vasile Urseanu” Local 8 1 1 1 2 520 Matematică Concursul “Laurenţiu Panaitopol”, Bucureşti Naţional 10 1 1 1 321 Matematică Concursul “Laurenţiu Panaitopol” Tulcea Naţional 10 1 1 2 3 722 Matematică Concursul “Cangurul” Naţional 5 1 3 1 523 Matematică Concursul “N.N. Mihăileanu”, CNMB Naţional 50 2 6 7 19 3424 Fizică Olimpiada Judeţean 60 13 5 3 14 3525 Fizică Olimpiada Naţional 11 1 1 4 3 926 Fizică Olimpiade de Ştiinţe a Uniunii Europene Internaţional 1 1 127 Fizică NASA - Ames Space Settlement Contest Internaţional 78 9 2 4 1 2 928 Fizică NASA - ESSDC - Houston, Texas Internaţional 9 1 1 129 Fizică East European Design Competition Internaţional 48 4 1 1 1 1 430 Fizică Concursul de fizică creativă "Ştefan Procopiu" Judeţean 34 9 18 1 2831 Fizică Concursul de fizică creativă "Ştefan Procopiu" Naţional 25 7 4 8 6 1 2632 Fizică Concursul "Evrika" Naţional 1 1 133 Chimie Olimpiada Judeţean 24 3 5 8 6 2234 Chimie Olimpiada Naţional 7 1 6 735 Chimie Concursul naţional "Raluca Râpan" Judeţean 5 3 2 536 Chimie Concursul naţional "Raluca Râpan" Naţional 2 2 237 Chimie Simpozionul naţional "Chimia, prieten sau duşman?" Judeţean 1 1 138 Chimie Simpozionul naţional "Chimia, prieten sau duşman?" Naţional 1 1 139 Biologie Olimpiada Judeţean 66 5 7 10 20 4240 Biologie Olimpiada Naţional 3 1 1

Premii obţinute la Olimpiadele şi Concursurile şcolare în anul şcolar 2010-2011

Nr. Disciplina Concursul NivelNr. elevi

participanțiEchipe

Premii obținute

Anexa 4 - C.N.M.B. Premii la concursurile din 2010-2011 Pagina 1 din 6 Data versiunii: 10/5/2011

Page 37: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"41 Biologie Olimpiada "Educaţie pentru sănătate" Naţional 2 1 1 2

42Pluridisciplinar (Fizică,

Chimie, Biologie)Ştiinţe pentru Juniori Judeţean 7 4 2 1 7

43Pluridisciplinar (Fizică,

Chimie, Biologie)Ştiinţe pentru Juniori Naţional 6 1 1 1 1 4 4

44

Pluridisciplinar (Fizică,

Chimie, Biologie,

Geografie)

Ştiinţele Pământului Judeţean 3 1 1 1 3

45 Informatică Olimpiada Judeţean 23 8 846 Informatică Olimpiada Naţional 9 1 147 Informatică Concurs "CIA" - Olimpiada de TIC Naţional 2 1 148 Informatică Concurs naţional "Think Quest" (MEC+Oracle) Internaţional 17 3 049 Informatică Concurs naţional PACO Naţional 6 2 2 450 Informatică Concurs interjudeţean "Dan Barbilian" Interjudețean 2 2 251 Informatică Concurs interjudeţean "Marea Neagră Digitală" Interjudețean 22 2 1 3 652 Informatică Concurs "Generaţia Info" Judeţean 26 4 6 4 12 2653 Limba engleză Olimpiada Judeţean 46 2 5 9 6 2254 Limba engleză Olimpiada Naţional 4 1 1 255 Limba engleză Concurs internaţional "Discurs public" ESU Judeţean 35 23 10 1 3456 Limba engleză Concurs internaţional "Discurs public" ESU Interjudețean 26 12 12 1 2557 Limba engleză Concurs internaţional "Discurs public" ESU Naţional 12 2 8 2 1258 Limba engleză Concurs internaţional "Discurs public" ESU Naţional 2 2 259 Limba engleză Concurs internaţional "Cangurul lingvist" Judeţean 260 7 8 7 11 3360 Limba engleză Concurs internaţional "Cangurul lingvist" Naţional 2 1 1 261 Limba engleză Concurs internaţional "Cangurul lingvist" Internaţional 1 062 Limba engleză Concurs naţional "Speak OUT" Judeţean 20 5 3 7 1 1663 Limba engleză Concurs naţional "Speak OUT" Naţional 2 1 1 264 Limba engleză Concurs de eseuri "Shakespeare School" Naţional 20 065 Limba engleză Concurs "Interschool Challenge Quiz Contest" Judeţean 6 1 1 166 Limba engleză Festival de teatru "Shakespeare's Heritage" Internaţional 10 1 2 267 Limba engleză Festival naţional de teatru "Aplauze" Naţional 18 1 068 Limba germană Olimpiada Judeţean 60 2 1 369 Limba germană Olimpiada Naţional 4 1 1 2 1 470 Limba germană Olimpiada Naţional 1 1 172 Limba germană Concurs internaţional "Cangurul lingvist" Judeţean 121 1 173 Limba germană Concurs judeţean "Spass auf Deutsch" Judeţean 66 1 1 275 Limba franceză Olimpiada Judeţean 17 5 3 9 1776 Limba franceză Olimpiada Naţional 2 1 177 Limba franceză Concurs internaţional "Cangurul lingvist" Judeţean 220 078 Limba franceză Concursul judetean "Le petit renard" Judeţean 7 4 3 779 Limba franceză Concurs de poezie "Marco I Alberto Ippolito" Italia Internaţional 1 1 180 Limba italiană Olimpiada Judeţean 4 1 181 Limba română Olimpiada Judeţean 25 4 5 3 3 15

Anexa 4 - C.N.M.B. Premii la concursurile din 2010-2011 Pagina 2 din 6 Data versiunii: 10/5/2011

Page 38: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"82 Limba română Olimpiada Naţional 2 1 184 Limba română Festivalul naţional de teatru "Aplauze" Naţional 12 1 1 1 285 Istorie Olimpiada Judeţean 3 2 1 386 Istorie Concursul “Prevenirea delincvenţei juvenile” Judeţean 23 6 7 10 2387 Geografie Olimpiada Judeţean 7 1 1 1 2 588 Psihologie Olimpiada Judeţean 1 1 189 Educaţie fizică Olimpiada - secţiunea şah Naţional 2 2 290 Educaţie fizică Olimpiada - secţiunea volei băieţi Judeţean 8 1 1 191 Educaţie fizică Olimpiada - secţiunea volei fete Judeţean 8 1 1 192 Educaţie fizică Cupa "Academicus" - baschet băieţi Judeţean 12 1 1 193 Educaţie muzicală Festivalul de Interpretare Instrumentală "Cantabile" Judeţean 2 1 1 294 Educaţie plastică Glocal Tour Interjudețean 1 1 195 Educaţie plastică Concurs naţional "Vapoare pe Marea Neagră" Local 10 10 1096 Educaţie tehnologică Concurs "Vapoare pe Marea Neagră" Local 18 1 197 Educaţie tehnologică Concurs interjudeţean "Play Energy" Interjudețean 3 1 1

2151 25 177 168 177 292 7 12 4 833

Total premii si mentiuni Nationale Internationale

860 236 18

Matematică 313 138 0 36 51 66 159 0 1

Limba engleză 153 20 2 54 48 27 21 0 3

Fizică 128 37 15 40 21 32 30 0 5

Biologie 58 7 0 12 10 11 25 0 0

Chimie 51 14 0 12 11 11 10 6 1

Informatică 48 6 0 16 9 4 19 0 0

Limba franceză 26 1 1 4 5 3 13 1 0

Istorie 26 0 0 6 9 11 0 0 0

Limba română 18 4 0 4 5 5 3 0 1

Limba germană 11 5 1 3 2 4 1 0 1

Arte 13 0 0 0 1 1 11 0 0

Geografie 9 0 0 1 1 1 2 0 0

Ed. fizică 5 2 0 1 0 1 3 0 0

Ed. tehnologică 2 0 0 0 0 2 0 0 0

Limba italiană 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Psihologie 1 0 0 0 1 0 0 0 0863 189 174 179 298 7 12

IIII IIIIIIII IIIIIIIIIIII MMMM MS.MS.MS.MS.Disciplina PS.PS.PS.PS.

Anexa 4 - C.N.M.B. Premii la concursurile din 2010-2011 Pagina 3 din 6 Data versiunii: 10/5/2011

Page 39: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"

Nivel Număr concursuri I II III M MS PS Tot.Local 5 10 8 9 24 0 0 51

Judeţean 33 113 84 98 132 0 2 429Interjudeţean 11 19 26 10 44 0 0 99

Naţional 37 31 44 58 89 6 8 236Internaţional 8 4 6 2 3 1 2 18

94 177 168 177 292 7 12 833

Distributia numarului total de premii 2010-2011

313153

12858

5148

2626

181113

95

211

MatematicăLimba engleză

FizicăBiologieChimie

InformaticăLimba franceză

IstorieLimba română

Limba germanăArte

GeografieEd. fizică

Ed. tehnologicăLimba italiană

Psihologie

Anexa 4 - C.N.M.B. Premii la concursurile din 2010-2011 Pagina 4 din 6 Data versiunii: 10/5/2011

Page 40: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"

Premii NumărPremii I 189Premii II 174Premii III 179Menţiuni 298Premii speciale 19

Distribu ţia premiilor 2010-2011

189

174

179

298

19

Premii I

Premii II

Premii III

Menţiuni

Premii speciale

Niv

el

Număr

Premiile ob ţinute în 2010-2011

51

429

99

236

18

Local

Judeţean

Interjudeţean

Naţional

Internaţional

Niv

el

Număr

Concursuri şcolare 2010-2011

5

33

11

37

8

Local

Judeţean

Interjudeţean

Naţional

Internaţional

Niv

el

Număr

Anexa 4 - C.N.M.B. Premii la concursurile din 2010-2011 Pagina 5 din 6 Data versiunii: 10/5/2011

Page 41: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"

Limbă şi comunicare 209Matematică şi ştiinţe 550Om şi societate 36Tehnologii 50Arte şi educaţie fizică 18

863

Distribu ţia premiilor pe arii curriculare 2010-2011

Limbă şi comunicare

24%

Matematică şi ştiinţe64%

Om şi societate4%

Tehnologii6%

Arte şi educaţie fizică2%

Anexa 4 - C.N.M.B. Premii la concursurile din 2010-2011 Pagina 6 din 6 Data versiunii: 10/5/2011

Page 42: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

C.E.A.C. Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"

Spaţiu S (mp) Spaţiu S (mp) Spaţiu S (mp)Acces cursanţi 20 Grup sanitar profesori 2 Hol 133

Portar 10 Cabinet fizică 33 Sala1 31WC 3 Anexă cabinet fizică 9 Sala2 42

Acces principal 24 Laborator fizică 64 Sala3 52Acces scări profesori 33 Amfiteatru 54 Sala4 52

Hol 42 Hol 42 Sala5 52Muzeu 13 Hol 40 Sală copiator 3

Bibliotecă 31 Cabinet limba română 64 Cabinet director gimnaziu 15Anexă copiator 25 Anexa română 14 Hol 32

Amfiteatru 48 Laborator biologie 66 Laborator informatică 29Hol 40 Cabinet biologie 32 Cabinet limbi moderne 33

Centrul de Cercetări 59 Cabinet istorie 20 Cancelarie 17Cabinet chimie 15 Hol 6 Anexă cancelarie 5

Laborator chimie 59 Hol 106 Hol 32Anexa chimie 35 Clasă X, XII 56 Grup sanitar 6

Acces scări elevi 46 Clasă X, XII 56 532

Cameră anexă sport 10 Clasă X, XII 56Cameră anexă sport 20 Clasă X, XII 56 Spaţiu S (mp)

Sală de sport 494 Cabinet Engleză 56 Hol 11Grup sanitar 9 Clasă X, XII 56 Vestiar 4

Hol 36 Clasă X, XII 56 Arhivă 4Vestiar 21 Clasă X, XII 56 Sală de sport 67

Amfiteatru Coriolan 114 Grup sanitar 11 Grup sanitar 13Hol 38 Anexa cancelarie 15 Sală pentru studenţi 61

Culoar 11 Cancelarie 114 Sala 6 45Grup sanitar 27 Hol 58 Hol 9

Hol 8 Hol 58 Sală pentru studenţi 48Cabinet medical 17 Grup sanitar profesori 4 Grup sanitar 6

Scară acces 8 Cabinet psiholog şcolar 43 267

2 scări acces etaj 18 Anexă 17Hol 30 Depozit hărţi 9 Spaţiu S (mp)Hol 148 Hol 30 Curte mică liceu 400

Clasă IX, XI 75 Hol 148 Teren sport liceu 800Clasă IX, XI 75 Clasă IX, XI 76 Teren sport gimnaziu 900

Laborator informatică 3 76 Clasă IX, XI 77 Chioşc alimentar liceu 30Laborator informatică 2 75 Clasă IX, XI 77 Arhivă / Sală fitness 32Laborator informatică 1 80 Clasă IX, XI 76 2162

Hol corp administrativ 30 Clasă IX, XI 80 Total spaţii clase 1366Cabinet directori 36 Hol corp admin. 4 Total spaţiu laboratoare 611

Secretariat, Contabilitate 70 Grup sanitar corp admin. 2 Total spaţiu cabinete 428Sala corp admin. 24 Cabinet matematică 36 Total spaţii administrative 253Hol corp admin. 10 Cabinet limbi straine 23 Total spaţii grupuri sanitare 85

Acces scări corp admin. 21 Laborator informatică 36 Total spaţiu sport 616Grup sanitar corp admin. 2 Laborator informatică 25 Total spaţii acces 1286

Camera anexă şi personal 9 Cabinet limbi straine 27 Total spaţii interioare 49722095 2046

Spaţii exterioare (aprox.)

Gimnaziu - demisol

Liceu - parter Liceu - etaj Gimnaziu - parter

Anexa 5 - Suprafeţe C.N.M.B. Pagina 1 din 1 Data versiunii scrise: 10/5/2011

Page 43: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" - Constanţa Rezultate la BAC 2011

Nr. Numele şi prenumele Clasa Media1 TUDORAN C.G. CEZARA IOANA XII - A 9.702 CONDUR G MIHAI XII - A 9.603 FILIMON L ANCA LIVIA XII - A 9.584 CIUCEANU V IRINA XII - A 9.555 COJOCARU G SORANA XII - A 9.516 POPA I NICOLAE FLAVIAN XII - A 9.487 NEACŞU D LAURENŢIU XII - A 9.458 STĂNCULESCU C.D. IRINA CARMEN XII - A 9.409 LICA N ANDREEA SORINA XII - A 9.33

10 TAMAŞ D ANDREI XII - A 9.3111 ENIU S SABINA ELENA XII - A 9.2612 MOCANU B RUXANDRA SÎNZIANA XII - A 9.2013 STAN C.F. CORINA XII - A 9.1814 VOICULESCU D.M. BIANCA ANDREEA XII - A 9.0115 GOŞMAN C ANDREEA CAMELIA XII - A 8.9816 LUPOIU C VLAD IONUŢ XII - A 8.9117 OMER N EROL XII - A 8.9118 IZVERCEANU D DRAGOŞ CRISTIAN XII - A 8.8819 RĂDULESCU C.D. CEZARA DIANA XII - A 8.8820 ANDRAŞ G ERIKA VIOLETA XII - A 8.8321 BAYRAM B BÜŞRA XII - A 8.8022 DĂNULESCU F ROXANA XII - A 8.7823 POP I MARIA LUCREŢIA XII - A 8.7324 BARI E SEZEN XII - A 8.6825 BAYRAM B BARÎŞ XII - A 8.6426 PRODAN R.C. ALEXANDRA XII - A 8.5127 LEU D DIANA ELENA XII - A 8.5028 ION F ALINA MĂDĂLINA XII - A 8.3829 TRANTU D MIHNEA GEORGE XII - A 7.7530 NICOLAE G LUMINIŢA XII - B 9.7631 GEARÂP V MARIA DIANA XII - B 9.5332 TOADER P SIMINA MĂDĂLINA XII - B 9.5033 ONCICA V OTILIA XII - B 9.4634 MARIN I ANA MARIA XII - B 9.4135 BOTA I SILVIA CONSTANTINA ALEXANDRA XII - B 9.4036 HALICI I TANIA DIANDRA XII - B 9.3637 DRAGOMIR C ANDREI CLAUDIU XII - B 9.2838 OPINCARU P MARIA MĂDĂLINA XII - B 9.2839 CASCATĂU N ALEXANDRU EMILIAN XII - B 9.2640 POPA NEMOIU D MIRUNA XII - B 9.2541 NICU G CARINA XII - B 9.2342 BABANICA P ANA MARIA XII - B 9.2143 LEHĂDUŞ M IOANA XII - B 9.1844 NEZIR E MERAL XII - B 9.1045 OPINCARU P IOANA IOSEFINA XII - B 9.0646 BAJDECHI N MIRCEA XII - B 8.9847 MÂŢ P CRISTIAN VALENTIN XII - B 8.9648 BĂDILĂ O ANDREEA MĂDĂLINA XII - B 8.9349 MOSCU V SÎNZIANA GEORGETA XII - B 8.9150 NEAGU I CONSTANTIN XII - B 8.9151 RAICU D ANDRA XII - B 8.9152 TROFIM M ALINA GEORGIANA XII - B 8.7553 GÎGĂ M ELENA XII - B 8.6654 COITU N ŞTEFAN THEO XII - B 8.55

Anexa 6 la RAEI 2011 - BAC 2011 Pagina 1 din 5 Data versiunii: 10/5/2011

Page 44: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" - Constanţa Rezultate la BAC 2011

55 POPESCU S RĂZVAN IONEL XII - B 8.5556 MILITARU I FLAVIA ALEXANDRA XII - B 8.5157 CONSTANDACHE I ROXANA IRINA XII - B 8.5058 PUIANU C FLORIAN ANDREI XII - B 8.1859 TIRON D ANDRA XII - B 7.3660 VINTILĂ M DORIN PHILIP XII - B 6.3661 REBEGEA C GABRIELA XII - C 9.4862 MAROCICO P GABRIELA XII - C 9.4063 GHEGELIU A SANDRA XII - C 9.3664 NICULAE V ANDREEA LAURA XII - C 9.2865 TRANDAFIR N ANAMARIA XII - C 9.2566 CLOŞCĂ M ANTOANETA GABRIELA XII - C 9.2067 DRĂGUŢEL I.C. ANA MARIA XII - C 9.2068 COMĂNIŢĂ V BOGDAN ION XII - C 9.1569 HURMUZACHE V ANDRADA CODRUŢA XII - C 9.1370 CUPII F AILIN XII - C 9.0871 TODAŞCĂ I TALIDA GEORGIANA XII - C 9.0872 GIURGEA A MĂLINA XII - C 9.0373 SCUPRA I DUMITRU XII - C 8.9574 CIOCOIU S.V. DIANA SILVIA XII - C 8.9175 DAVID V ANDRADA XII - C 8.9176 DRĂGUŢ I ANDREEA MIHAELA XII - C 8.9077 CACIANDONE D STERE XII - C 8.8878 TÂRŞOAGĂ C ALEXANDRU FLORIAN XII - C 8.8879 GĂLĂŢEANU C VLAD IONUŢ XII - C 8.8580 DROPOL G DIANA MADLEINE XII - C 8.8181 BOGZEANU G ANDREI XII - C 8.7682 MUNTEANU C LAURA VANESSA XII - C 8.7383 PAROŞANU I ANDREEA IOANA XII - C 8.6884 BĂRNESCU C GINA ANCUŢA XII - C 8.5685 ŢIFREA A.M. RALUCA ELENA XII - C 8.4886 SANDU C ELENA ALEXANDRA XII - C 8.3887 TIRON I.D. ALEXANDRA LIVIA XII - C 8.1188 ION M ANA MARIA XII - C 8.0589 NEAGU M ELENA ALEXANDRA XII - C 8.0390 MUCILIANU F EDUARD TEODOR XII - D 9.8691 MANGRI C ALEXANDRA XII - D 9.7692 AGIALI E AYLIN XII - D 9.7393 NĂSTASE C CLAUDIU XII - D 9.6694 DIMA V OANA MIRUNA XII - D 9.6595 TĂRĂBUŢĂ O PETRU ŞERBAN XII - D 9.6396 PĂUN M MONICA XII - D 9.6197 ŞAPERA I CLAUDIU XII - D 9.5598 GHINDOVEANU D CORINA ANA XII - D 9.5399 HALIP V ALEXANDRU XII - D 9.53100 NEAMŢU L DRAGOŞ XII - D 9.53101 DIMCICĂ M TUDOR XII - D 9.48102 NADOLEANU T ANDRADA ALEXANDRA XII - D 9.45103 DUMITRAŞCU D CLAUDIU DORU XII - D 9.43104 CIORBARU D RALUCA IRINA XII - D 9.41105 MATEESCU R LUCA XII - D 9.40106 POPESCU T.P. SEBASTIAN GABRIEL XII - D 9.38107 SAVU L LAURA ADRIANA XII - D 9.28108 ISMAIL T SERMINA XII - D 9.20109 BOERU D MARIUS RĂZVAN XII - D 9.13

Anexa 6 la RAEI 2011 - BAC 2011 Pagina 2 din 5 Data versiunii: 10/5/2011

Page 45: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" - Constanţa Rezultate la BAC 2011

110 TRIF L LAVINIA XII - D 9.11111 AGIALI E TAYGUN XII - D 9.10112 RIZEA F MIHAI XII - D 9.06113 ŞERBAN O LILIANA OCTAVIA XII - D 9.00114 MEMET E ARIF XII - D 8.95115 GUŞĂ P LUCIAN EMIL XII - D 8.73116 MIŞU S LUMINIŢA XII - D 8.73117 BUCATARI G MIHAI XII - D 7.73118 GEORGESCU F SILVIU MIHAI XII - E 9.73119 NAE C ANDREI XII - E 9.70120 CIUCUR I CRISTIAN IONUŢ XII - E 9.63121 TOLOŞ M ALINA MIHAELA XII - E 9.51122 MARIN V IULIA CRISTIANA XII - E 9.50123 CUŞU G ELENA IONELA XII - E 9.40124 DUMITRACHE G ELENA ANDREEA XII - E 9.40125 ENACHE P LUMINIŢA ELENA XII - E 9.36126 IRINOIU I OANA ALINA XII - E 9.36127 LUPOIU B OANA XII - E 9.36128 CRISTESCU D DIANA XII - E 9.35129 MUNTEANU I ANDREEA ROXANA XII - E 9.30130 COMŞA M RĂZVAN XII - E 9.16131 SOARE C SERGIU ŞTEFAN XII - E 9.10132 TOTOLICI D ILEANA XII - E 9.10133 OŢET I.S. ADINA XII - E 9.08134 ALEXANDRU M VALENTIN FLORIN XII - E 8.95135 CIUCEANU L LIVIA DIANA XII - E 8.93136 MUZECHEARU O GEORGIANA XII - E 8.91137 PANCENCU I ANDRA NICOLETA XII - E 8.91138 ANGHEL F GABRIEL HORAŢIU XII - E 8.81139 BUIUCA N ALEXANDRU COSTIN XII - E 8.70140 CIOCAN M CRISTIAN XII - E 8.66141 MĂRGEANU D VLAD XII - E 8.65142 BUTUŞINĂ M.G. PETRICĂ XII - E 8.63143 OCHIULEŢ D PETRUŢ DANIEL XII - E 8.63144 CÂSU V ION VIRGIL XII - E 8.58145 ABIBULA E AILYN XII - E 8.46146 NANCU G VALI XII - E 8.41147 VRÎNCIANU P.P. ŞTEFAN ADRIAN XII - E 7.75148 CÎRLAN L.F. MIRCEA ANDREI XII - E 7.71149 BUZEA N ANDREEA MĂDĂLINA XII - F 9.63150 BOGHIU S.R. ANDREEA CĂTĂLINA XII - F 9.58151 DUMBRAVĂ V LIZUCA NARCISA XII - F 9.56152 GACHE G ELIZA XII - F 9.51153 ZONTEA E.A. RADU CĂTĂLIN XII - F 9.51154 BUHASCHI E EDITH XII - F 9.46155 BÎRZAN A LUIZA DANIELA XII - F 9.45156 FURNEA D ANDREEA ANCA XII - F 9.43157 SUVEJANU V.C. THOMAS ANDREI XII - F 9.33158 IUGA V CONSTANTIN ALEXANDRU XII - F 9.31159 TEODORESCU R IOANA XII - F 9.31160 MIRCEA A ANA MARIA XII - F 9.23161 TOADER A MĂDĂLINA FRANCESKA XII - F 9.23162 HIRA V COSTICĂ XII - F 9.18163 BELCIUG M.T. MARIUS XII - F 9.16164 GIURIN C ANDREEA XII - F 9.15

Anexa 6 la RAEI 2011 - BAC 2011 Pagina 3 din 5 Data versiunii: 10/5/2011

Page 46: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" - Constanţa Rezultate la BAC 2011

165 COSTIN D LAURA XII - F 9.10166 GHEŢU R VANESSA CORINA XII - F 9.06167 LEABU N SIMINA GEORGIANA XII - F 8.93168 TARARACHE D ELENA XII - F 8.91169 CIATURI G ANTONIA ELEONORA XII - F 8.90170 CIOC G ELENA XII - F 8.90171 BOGHICI C RADU CRISTIAN XII - F 8.78172 CARAGHEORGHE T GEORGE SEBASTIAN XII - F 8.78173 BULEANDRĂ C ALEXANDRU XII - F 8.76174 ROMAN I BIANCA ALEXANDRA XII - F 8.75175 ANTON A DIANA ANDREEA XII - F 8.63176 TACCIU G COSMIN ŞTEFĂNEL XII - F 8.06177 NIŢULENCO I TATIANA XII - F 8.05178 CIUCĂ E.D. RALUCA BEATRICE XII - F 8.03179 NASIPALI F DENIS XII - F 7.25180 STANCIU A SIMONA XII - G 9.83181 MARINESCU I MIHAELA XII - G 9.73182 PARTECA A ANTONELA XII - G 9.73183 MIHAI G.M. IOANA CRISTINA XII - G 9.71184 NIRLU G ELIZA XII - G 9.65185 CIUBOTARIU N NICOLETA XII - G 9.56186 RĂDUCU D ALEXANDRU SEBASTIAN XII - G 9.53187 CĂLDĂRARU S ALINA ROXANA XII - G 9.50188 HÂRŢESCU D MARIA CARLA XII - G 9.50189 FULINA N DAFINA XII - G 9.48190 PĂDUROIU L MARIA ANDREEA XII - G 9.41191 SIMION M CRISTIANA ALEXANDRA XII - G 9.41192 ZAHARIA I BIANCA GEORGIANA XII - G 9.38193 FRANGU N CRISTIANA XII - G 9.33194 MIHAI M VLAD XII - G 9.33195 MARIN F CRISTIAN XII - G 9.30196 MIHAI C IOANA XII - G 9.30197 STOICA E MĂDĂLINA XII - G 9.28198 UNGUREANU N ELENA XII - G 9.20199 ŢĂŢÂRCĂ M DIANA ŞTEFANIA XII - G 9.16200 ŞAMATA I MARIANA XII - G 9.10201 PANĂ D BIANCA XII - G 9.06202 VĂLEANU C ANDREI XII - G 9.06203 MIHAI S THEODOR DAN XII - G 8.96204 FLOREA I LIDIA LOREDANA XII - G 8.88205 LAZĂR M LAURA MARIANA XII - G 8.71206 BĂNICĂ G ADRIAN XII - G 8.68207 OPREA D ANA MARIA XII - G 8.65208 TOPOR V DRAGOŞ MARIAN XII - G 8.61209 LIUTA A MIHAELA XII - G 8.60210 CRISTIAN A.E. MARIA IZABELA XII - G 7.61

9.04Media la examenul de Bacalaureat 2011:

Anexa 6 la RAEI 2011 - BAC 2011 Pagina 4 din 5 Data versiunii: 10/5/2011

Page 47: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" - Constanţa Rezultate la BAC 2011

1 0 25

12

67

85

38

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

6.00 -6.49

6.50 -6.99

7.00 -7.49

7.50 -7.99

8.00 -8.49

8.50 -8.99

9.00 -9.49

9.50 -9.99

10

Distribuţia mediilor generale la BAC 2011

Anexa 6 la RAEI 2011 - BAC 2011 Pagina 5 din 5 Data versiunii: 10/5/2011

Page 48: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

C.E.A.C. Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"

Nr.Nume şi prenume

A. Perfecţionare prin grade didactice / masterat / doctorat. Finalizare / în curs de derulare / înscriere în

anul şcolar 2010 - 2011B. Cursuri de formare 2010 - 2011

C. Derularea activităţii de formator / instructor / expert

Curs formare pentru proiectul "Bacalaureat francofon" - CIEP - Sevres decembrie 2010

Proiectul „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” - Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea

Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU)

Programul de formare continuă „Asigurarea internă a calităţii” - POSDRU /57/1.3/S/33057

2Oprea Sanda

Curs formare pentru proiectul "Bacalaureat francofon" - CIEP - Sevres decembrie 2010

3Dobrin Claudia

Cursul de formare a formatorilor DeCeE

4Gearâp Mihaela

Curs CISCO- IT Essentials

5Chichirim

MirelaCurs CISCO- IT Essentials

6Giuglea Laura

Curs CISCO- IT Essentials

Curs CISCO- IT Essentials“Proiectarea bazelor de date şi programare

SQL”

Finalizare curs formatori Intel Teach, organizat de CCD Constanta ThinkQuest 2011

8Maxim Mirela

Curs “Calitate in educatie” organizat de Fundatia “Alumni” a CNMB Constanta

Formator I.D.R.U.

« Campus France », 3 februarie, Bucuresti, Institutul FrancezRéunion du réseau des lycées bilingues à section bilingue

francophone, Ambasada Frantei in Romania, SCAC, Bucuresti, 16 mai 2011Initiation à la programmation neuro-linguistique, formator Michel

Simonis, Région pastorale Charleroi, Belgia, CCD Constanta, 4-8 iulie 2011

10Nicolau Marina

« TICE et le module interdisciplinaire », 5-7.11.10, Sibiu, organizat de SCAC, MECTS, ARPF

11Gheorghe Florentina

Colocviu, grad 1, 3 februarie 2011, Constanta

12Timofte Liliana

Metode interactive de predare la clasa – biologie; noiembrie 2010

13Munteanu

DoinaMetode interactive de predare la clasa –

biologie; noiembrie 2011

14Popescu Adriana

Educaţie pentru sănătate: POSDRU – “Oferte educaţionale" 25-29 ianuarie 2011

Expert elaborare itemi în proiectul POSDRU “INSAM"; 2010-2011

15Plopeanu

Sorina

Programul de formare continuă „Asigurarea internă a calităţii” - POSDRU

/57/1.3/S/33057

Frenţiu Olivia9

Răvoiu Daniela

7

1Oprea Lucian

Anexa 7 - Perfecţionări 2010-2011 Pagina 1 din 2 Data versiunii scrise: 10/5/2011

Page 49: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

C.E.A.C. Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"

Consiliere şi orientare - noiembrie 2010

Seminar de pregatire a proiectului Umwelt baut Brucken - Junge Europaer im Dialog; ianuarie 2011

MECTS prin Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană Mediaş, la C. N. „Caragiale”, Bucuresti - septembrie 2010

Seminar de pregatire a probei scrise din cadrul atestatului „Deutsches Sprachdiplom Stufe II” (25 ore din modulul „Evaluare”)

MECTS prin Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană Mediaş, la C. N. „Caragiale”, Bucureşti - septembrie 2011

Seminar de pregatire a probei scrise din cadrul atestatului „Deutsches Sprachdiplom Stufe II” (25 ore din modulul „Evaluare”)

Junglehrerseminar - Goethe Institut Bucureşti; Eforie Nord, septembrie 2010

Multimedia-Führerschein; Curs online - Goethe Institut, Germania - 0ct. 2010 - feb. 2011

20 Matei Bianca Curs de formare profesională pentru evaluare - ianuarie 2011

21Poşircă

AndaluziaCurs de formare profesională pentru evaluare - ianuarie 2012

22Crăciun Daniela

Curs TIC II avansaţi, Fundaţia Alumni, CNMB

Curs TIC I, Fundaţia Alumni,CNMB

Curriculum şi Comunicare, Fundaţia Alumni, CNMB

Preparing students for IELTS,British Council

International English Exams,UNISCAN Group

ECDL complet, GMB Computers

Profesorul creator de soft educaţional-POSDRU, oct.2010-martie 2011

Food for thoughts,Rennes,Franta,LFEE Europe,mai 2011

E-learning course,Glocal Tour,mai 2011

Invatarea limbilor straine si retelele de socializare,CCD+Universitatea Ovidius,iunie 2011

27Petcu

NegutaDrepturile omului în istoria recenta, Institutul de Investigare a Crimelor

Comunismului din Romania, MECTS, iunie 2011

28 Balta Venera Abilităţi curriculare,POSDRU,2011

e - şcoala POSDRU

e - chimie POSDRU

Radu Luminiţa

26

Necula Alexandra Mihaela

25

Şoşoiu Silvia24

23Andrei Steluţa

16

17

18

19

Johann Stolz

Gheorghe Mirela

Nicolaescu Roxana

Dumitru Monica

29Formator Didakticos - Timişoara,

septembrie 2010

Diamandi laurenţiu

Anexa 7 - Perfecţionări 2010-2011 Pagina 2 din 2 Data versiunii scrise: 10/5/2011

Page 50: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

C.E.A.C. Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"

Clasa Nr. Numele şi prenume Tara Oras Universitate Facultate 1 Specializare 1

12A 1 Andras Erika Violeta RO Bucureşti Universitatea din Bucureşti Drept Colegiul JuridicFranco-Român12A 2 Bari Sezen RO Constanţa Ovidius Medicină şi Farmacie Medicină generală12A 3 Bayram Baris RO Constanţa Academia Navală Electromecanică12A 4 Bayram Busra RO Constanţa Ovidius Medicină şi Farmacie Medicină generală12A 5 Cojocaru Sorana RO Bucureşti A.S.E. Cibernetică12A 6 Condur Mihai UK Londra Imperial College Informatică12A 7 Eniu Sabina Elena RO Bucureşti Universitatea Politehnică Electronică Telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei12A 8 Filimon Anca Livia UK Londra University College of London Managementul informaţiei12A 9 Gosman Camelia Andreea RO Bucureşti Universitatea Politehnică Inginerie medicală12A 10 Ion Alina Mădălina RO Bucureşti Universitatea din Bucureşti Limbi şi literaturi străine Engleză-Japoneză12A 11 Izverceanu Dragoş RO Bucureşti Universitatea Politehnică Automatică şi calculatoare12A 12 Leu Diana Elena RO Bucureşti Universitatea Politehnică Automatică şi calculatoare12A 13 Lică Andreea Sorina RO Bucureşti Universitatea Politehnică FILS12A 14 Mocanu Ruxandra RO Bucureşti Universitatea "Ioan Mincu" Arhitectură12A 15 Neacşu Laurenţiu RO Constanţa Ovidius Medicină şi Farmacie Farmacie12A 16 Omer Erol RO Bucureşti Universitatea Politehnică Automatică şi calculatoare12A 17 Pop Maria Lucreţia RO Bucureşti Universitatea "Ioan Mincu" Arhitectură12A 18 Popa Nicolae Flavian RO Bucureşti Universitatea Politehnică Automatică şi calculatoare12A 19 Prodan Alexandra RO Bucureşti Universitatea "Ioan Mincu" Arhitectură12A 20 Rădulescu Diana Cezara RO Bucureşti UMF "Carol Davila" Medicină12A 21 Ciuceanu Irina RO Bucureşti Universitatea Politehnică Mecatronică şi robotică12A 22 Stan Corina RO Bucureşti Universitatea din Bucureşti Drept12A 23 Stănculescu Irina12A 24 Tamaş Andrei RO Bucureşti Universitatea Politehnică Electronică12A 25 Trantu Mihnea George12A 26 Tudoran Cezara Ioana UK Londra University College of London Managementul informaţiei12A 27 Voiculescu Bianca Andreea RO Bucureşti UMF "Carol Davila" Medicină12A 28 Lupoiu Vlad Ionuţ RO Bucureşti Universitatea Politehnică Automatică şi calculatoare12A 29 Velicu Vlad Ioan USA New York The City University Macaulay Honors College Chimie şi engleză12B 30 Babanica Ana-Maria RO Bucureşti A.S.E. FaBiz Germană12B 31 Bădilă Andreea-Mădălina RO Bucureşti Universitatea Politehnică Electronică Telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei12B 32 Bajdechi Mircea RO Bucureşti UMF "Carol Davila" Medicină Medicină generală12B 33 Bota Silvia Constantina UK Manchester University of Manchester Drept şi ştiinţe politice12B 34 Cascatău Alexandru RO Bucureşti Universitatea Politehnică Electronică Telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei12B 35 Coitu Theo RO Bucureşti Universitatea "Ioan Mincu" Arhitectură12B 36 Constandache Irina-Roxana RO Bucureşti Universitatea din Bucureşti Drept12B 37 Dragomir Andrei Claudiu UK Manchester University of Manchester IT12B 38 Gearâp Maria-Diana RO Iaşi Universitatea "Gr. T. Popa" Medicină şi Farmacie12B 39 Gîgă Elena RO Constanţa Ovidius Medicină şi Farmacie Medicină generală12B 40 Halici Diandra RO Cluj-Napoca Universitatea "Babeş-Bolyai" Drept12B 41 Lehăduş Ioana RO Bucureşti Titu Maiorescu Medicină şi Farmacie Medicină dentară12B 42 Marin Ana-Maria RO Bucureşti Universitatea "Ioan Mincu" Arhitectură12B 43 Mâţ Cristian AU Viena University of Vienna Economics and business12B 44 Militaru Flavia Alexandra RO Bucureşti A.S.E.12B 45 Moscu Sânziana Georgeta RO Bucureşti Titu Maiorescu Medicină şi Farmacie Medicină dentară12B 46 Neagu Constantin RO Bucureşti Universitatea Politehnică Mecatronică şi robotică12B 47 Nezir Meral RO Constanţa Ovidius Psihologie12B 48 Nicolae Luminiţa RO Constanţa Ovidius Economie12B 49 Nicu Carina D12B 50 Oncică Otilia RO Bucureşti Universitatea "Ioan Mincu" Arhitectură12B 51 Opincaru Ioana-Iosefina RO Constanţa Ovidius Chimie12B 52 Opincaru Maria-Mădălina UK Sheffield University of Sheffield Computer Science12B 53 Popescu Răzvan RO Bucureşti Universitatea Politehnică Autovehicule rutiere12B 54 Puianu Andrei RO Bucureşti UMF "Carol Davila" Medicină Medicină dentară12B 55 Raicu Andra12B 56 Tiron Andra RO Cluj-Napoca Universitatea "Babeş-Bolyai" Biologie12B 57 Toader Simina-Mădălina RO Braşov American Hotel Academy Management turistic12B 58 Trofim Alina Georgiana RO Constanţa Ovidius Medicină şi Farmacie Medicină generală12B 59 Vintilă Dorin Philip RO Constanţa Ovidius Educaţie fizică şi sport12B 60 Popa-Nemoiu Miruna RO Bucureşti A.S.E. FaBiz Germană12C 61 Bărnescu Gina Ancuţa RO Constanţa Ovidius Istorie12C 62 Bogzeanu Andrei RO Constanţa U.M.C.12C 63 Caciandone Stere RO Bucureşti Universitatea Politehnică Automatică şi calculatoare12C 64 Cicoiu Diana Silvia RO Bucureşti Universitatea din Bucureşti Drept12C 65 Cloşcă Gabriela Antoaneta RO Constanţa Ovidius Finanţe, Bănci12C 66 Comăniţă Bogdan Ion RO Constanţa U.M.C.12C 67 Cupii Ailin RO Bucureşti UMF "Carol Davila" Farmacie12C 68 David Andrada RO Constanţa Ovidius Matematică şi informatică12C 69 Drăguţ Andreea Mihaela RO Constanţa Ovidius Medicină şi Farmacie12C 70 Drăguţel Ana-Maria RO Bucureşti A.S.E. Comerţ12C 71 Dropol Diana Madleine UK Londra Middlesex University Advertising şi maeketing12C 72 Gălăţeanu Vlad Ionuţ RO Bucureşti Universitatea Politehnică Inginerie în limbi străine12C 73 Ghegeliu Sandra UK Leeds University of Leeds International relations12C 74 Giurgea Mălina UK Huddersfield University of Huddersfield Graphic Design

Anexa 8 - Admiterea în învăţământul superior 2011 Pagina 1 din 4 Data versiunii: 10/5/2011

Page 51: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

C.E.A.C. Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"

12C 75 Hurmuzache Andrada RO Bucureşti Universitatea din Bucureşti Drept12C 76 Ion Ana-Maria RO Constanţa Ovidius Medicină şi Farmacie12C 77 Marocico Gabriela RO Bucureşti Academia Tehnică Militară12C 78 Munteanu Laura Vanessa RO Bucureşti SNSPI12C 79 Neagu Elena Alexandra RO Bucureşti Universitatea Politehnică12C 80 Niculae Laura Andreea RO Bucureşti UMF "Carol Davila" Medicină generală12C 81 Paroşanu Andreea Ioana RO Bucureşti UMF "Carol Davila" Medicină generală12C 82 Rebegea Gabriela RO Bucureşti A.S.E.12C 83 Sandu Elena Alexandra RO Constanţa Ovidius Medicină şi Farmacie12C 84 Scupra Dumitru RO Constanţa Ovidius Drept12C 85 Târşoagă Alexandru RO Constanţa U.M.C.12C 86 Tiron Alexandra Livia RO Bucureşti A.S.E.12C 87 Todaşcă Talida RO Bucureşti Universitatea "Ioan Mincu" Arhitectură12C 88 Trandafir Anamaria RO Constanţa Ovidius Medicină şi Farmacie12C 89 Ţifrea Raluca Elena RO Bucureşti A.S.E. Finanţe, Bănci12D 90 Ghindoveanu Corina Ana RO Constanţa Ovidius Medicină şi Farmacie Medicină generală12D 91 Mangri Alexandra RO Constanţa Ovidius Medicină şi Farmacie Farmacie12D 92 Ismail Sermina RO Constanţa Ovidius Medicină şi Farmacie Medicină generală12D 93 Bucătari Mihai RO Constanţa Ovidius Medicină şi Farmacie Medicină dentară12D 94 Mateescu Luca RO Bucureşti Universitatea din Bucureşti Drept12D 95 Tărăbuţă Petru UK Glasgow University of Glasgow Electronică12D 96 Agiali Taygun RO Bucureşti Universitatea Politehnică12D 97 Dimcică Tudor RO Bucureşti Universitatea Politehnică12D 98 Memet Arif NL Amsterdam Universitatea din Amsterdam Economie şi Business12D 99 Guşă Lucian RO Bucureşti Universitatea Politehnică12D 100 Năstase Claudiu UK Leicester University of Leicester Geografie fizică12D 101 Halip Alexandru RO Bucureşti UMF "Carol Davila" Medicină Medicină generală12D 102 Dumitraşcu Claudiu-Doru UK Bradford University of Bradford Intelligent Systems and Robotics12D 103 Boeru Marius-Răzvan RO Cluj-Napoca Universitatea "Babeş-Bolyai" Matematică şi informatică12D 104 Popescu Sebastian-Gabriel UK Glasgow University of Glasgow Economics12D 105 Neamţu Dragoş RO Bucureşti UMF "Carol Davila" Medicină Medicină generală12D 106 Şerban Octavia RO Constanţa Ovidius Medicină şi Farmacie Medicină generală12D 107 Nadoleanu Andrada RO Constanţa Ovidius Medicină şi Farmacie Medicină generală12D 108 Ciorbaru Raluca UK Londra University of Westminster Arhitectură12D 109 Mihai Rizea UK Liverpool University of Liverpool Medical School12D 110 Mucilianu Eduard UK Londra University College of London Computer Science12D 111 Păun Monica UK Edinburgh Unversity of Edinburgh Astrophysics12D 112 Trif Lavinia RO Bucureşti Universitatea din Bucureşti Matematică şi informatică12D 113 Dima Oana-Miruna RO Bucureşti UMF "Carol Davila" Medicină Medicină generală12D 114 Mişu Luminiţa RO Constanţa Ovidius Drept12D 115 Şapera Claudiu RO Bucureşti A.S.E.12D 116 Agiali Aylin RO Bucureşti A.S.E.12D 117 Savu Laura-Adriana RO Bucureşti Universitatea Politehnică Automatică şi calculatoare12E 118 Abibula Aylin RO Bucureşti A.S.E. Finanţe, Bănci12E 119 Alexandru Valentin Florin UK Sheffield University of Sheffield Computer Science12E 120 Anghel Gabriel Horaţiu RO Bucureşti Universitatea Politehnică12E 121 Buiuca Alexandru Costin RO Bucureşti UMF "Carol Davila" Medicină Medicină generală12E 122 Butuşină Petrică RO Iaşi Universitatea de Arhitectură Urbanism12E 123 Cîrlan Mircea UK Aberdeen University of Aberdeen Farmacie12E 124 Câşu Ion Virgil UK Sheffield University of Sheffield12E 125 Ciocan Cristian RO Constanţa Academia Navală12E 126 Ciuceanu Livia-Diana RO Constanţa Ovidius Studii americane12E 127 Ciucur Cristian-Ionuţ UK Design automobile12E 128 Comşa Răzvan RO Bucureşti U.T. Construcţii12E 129 Cristescu Diana RO Bucureşti UMF "Carol Davila" Medicină Medicină generală12E 130 Cuşu Elena Ionela RO Constanţa Ovidius Matematică şi informatică12E 131 Dumitrache Elena-Andreea UK Worcester University of Worcester Jurnalism12E 132 Enache Elena Luminiţa UK Birmingham University College Turism12E 133 Georgescu Silviu Mihai UK Oxford Oxford Brookes University Management12E 134 Irinoiu Oana Alina RO Bucureşti A.S.E. Relaţii internaţionale12E 135 Lupoiu Oana RO Bucureşti UMF "Carol Davila" Medicină Medicină generală12E 136 Mărgeanu Vlad UK Londra Kingston University12E 137 Marin Iulia-Cristiana RO Bucureşti A.S.E. Cibernetică12E 138 Munteanu Andreea-Roxana RO Constanţa Ovidius Finanţe, Bănci12E 139 Muzechearu Georgiana RO Constanţa Ovidius Drept12E 140 Nae Andrei RO Bucureşti A.S.E.12E 141 Nancu Vali RO Constanţa Ovidius Farmacie12E 142 Ochiuleţ Petruţ Daniel RO Bucureşti U.T. Construcţii12E 143 Oţet Adina RO Bucureşti A.S.E. Cibernetică12E 144 Pancencu Andra-Nicoleta RO Constanţa Ovidius Drept12E 145 Soare Sergiu-Ştefan RO Bucureşti U.T. Construcţii12E 146 Toloş Alina-Mihaela RO Constanţa Ovidius Medicină şi Farmacie12E 147 Totolici Ileana RO Bucureşti UMF "Carol Davila" Medicină Medicină dentară12E 148 Vrînceanu Ştefan Adrian RO Constanţa Ovidius Medicină şi Farmacie12F 149 Anton Diana Andreea RO Constanţa Ovidius Ştiinţele naturii

Anexa 8 - Admiterea în învăţământul superior 2011 Pagina 2 din 4 Data versiunii: 10/5/2011

Page 52: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

C.E.A.C. Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"

12F 150 Belciug Marius RO Braşov Academia Militară Aviaţie12F 151 Bârzan Luiza daniela RO Constanţa Ovidius Medicină şi Farmacie12F 152 Boghici Radu Cristian RO Constanţa Academia Navală Electrotehnică12F 153 Boghiu Andreea Cătălina DK Turism12F 154 Buhaschi Edith RO Bucureşti Universitatea "Ioan Mincu" Arhitectură12F 155 Buleandră Alexandru RO Bucureşti Titu Maiorescu Medicină generală12F 156 Buzea Andreea Mădălina RO Constanţa Ovidius Management12F 157 Caragheorghe George RO Bucureşti Titu Maiorescu Medicină generală12F 158 Ciaturi Antonia Eleonora RO Constanţa Ovidius Medicină generală12F 159 Cioc Elena RO Constanţa Ovidius Medicină generală12F 160 Ciucă Raluca Beatrice RO Constanţa Ovidius Stomatologie12F 161 Costin Laura RO Bucureşti Româno-Americană Turism12F 162 Dumbravă Lizuca Narcisa RO Constanţa Ovidius Medicină generală12F 163 Furnea Andreea Anca RO Constanţa Ovidius Medicină veterinară12F 164 Gache Eliza RO Constanţa Ovidius Finanţe, Bănci12F 165 Gheţu Vanesa Corina RO Constanţa Ovidius Medicină generală12F 166 Giurin Andreea RO Constanţa Ovidius Medicină generală12F 167 Hira Costică RO Constanţa Ovidius Ştiinte economice Contabilitate şi informatică de gestiune12F 168 Iuga Constantin Alexandru RO Bucureşti A.S.E. Administrarea afacerilor12F 169 Leabu Simina Georgiana RO Bucureşti Universitatea din Bucureşti Litere12F 170 Mircea Ana Maria RO Constanţa Ovidius Stomatologie12F 171 Nasipali Denis RO Constanţa U.M.C.12F 172 Roman Bianca Alexandra RO Constanţa Ovidius Stomatologie12F 173 Suvejanu Thomas Andrei RO Bucureşti A.S.E. Relaţii internaţionale12F 174 Tacciu Cosmin Ştefănel RO Bucureşti Universitatea Politehnică Automatică şi calculatoare12F 175 Tararache Elena RO Constanţa Ovidius Ştiinte economice Contabilitate şi informatică de gestiune12F 176 Toader Mădălina Franceska RO Bucureşti A.S.E. Administrarea afacerilor12F 177 Zontea Radu Cătălin RO Constanţa Ovidius Medicină generală12F 178 Niţulenco Tatiana RO Constanţa Ovidius Medicină generală12F 179 Teodorescu Ioana UK Birmingham University of Birmingham Genetică12G 180 Bănică Adrian NL Haga The Hague University Drept internaţional12G 181 Căldăraru Alina-Roxana RO Constanţa Ovidius Ştiinte economice Afaceri internaţionale12G 182 Ciubotariu Nicoleta UK Aberdeen University of Aberdeen Politică şi relaţii internaţionale12G 183 Cristian Maria Izabela RO Constanţa Ovidius Medicină şi Farmacie Medicină dentară12G 184 Florea Lidia-Loredana RO Cluj-Napoca Universitatea "Babeş-Bolyai" Drept12G 185 Frangu Cristiana RO Constanţa Ovidius Drept12G 186 Fulina Dafina RO Constanţa Ovidius Drept12G 187 Hârţescu Maria-Carla UK Essex University of Essex Drept internaţional12G 188 Lazăr Laura-Mariana RO Constanţa Ovidius Ştiinte economice Economia firmei12G 189 Liuta Mihaela RO Constanţa Ovidius Drept12G 190 Marin Cristian ES Madrid Şcoala de antrenori12G 191 Marinescu Mihaela RO Constanţa Ovidius Ştiinte economice Contabilitate şi informatică de gestiune12G 192 Mihai Ioana RO Constanţa Ovidius Medicină şi Farmacie Medicină dentară12G 193 Mihai Ioana cristina RO Bucureşti A.S.E. Marketing12G 194 Mihai Theodor-Dan RO Bucureşti A.S.E. Marketing12G 195 Mihai Vlad NL Leeuwarden Stenden University Media Management12G 196 Nirlu Eliza RO Constanţa Ovidius Jurnalism, actorie12G 197 Oprea Ana-Maria RO Constanţa Ovidius Medicină şi Farmacie12G 198 Pană Bianca UK Londra Studii de film12G 199 Parteca Antonela RO Constanţa Ovidius Drept12G 200 Păduroiu Maria Andreea RO Constanţa Ovidius Drept12G 201 Răducu Sebastian RO Constanţa Ovidius Jurnalism12G 202 Simion Alexandra RO Constanţa Ovidius Drept12G 203 Stanciu Simona RO Constanţa Ovidius Ştiinte economice12G 204 Stoica Mădălina RO Constanţa Ovidius Litere12G 205 Şamata Mariana RO Constanţa Ovidius Drept12G 206 Topor Dragoş RO Constanţa U.M.C.12G 207 Ţăţârcă Diana UK Londra University of Westminster Producţie film şi televiziune12G 208 Ungureanu Elena RO Constanţa Ovidius Ştiinte economice12G 209 Văleanu Andrei NL Haga The Hague University Drept internaţional12G 210 Zaharia Bianca-Georgiana DK Aarhus Aarhus University Tehnologia arhitecturală

România 167 Domeniul cariere alese NumărStrăinătate 40 Arte 2

Ofiţeri 2Centru universitar Nr. Arhitectură 14

Bucureşti 84 Inginerie 42Constanţa 75 Învăţământ - Cercetare 24Cluj-Napoca 4 Medicină 62Iaşi 2 Politică şi comunicare 9Braşov 2 Economie 52

207

Anexa 8 - Admiterea în învăţământul superior 2011 Pagina 3 din 4 Data versiunii: 10/5/2011

Page 53: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

C.E.A.C. Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"

Admitere 2011

România81%

Străinătate19%

Distribuţia pe centre universitare

84

75

4

2

2

Bucureşti

Constanţa

Cluj-Napoca

Iaşi

Braşov

Domeniul carierei alese - 2011

2

2

14

42

24

62

9

52

Arte

Ofiţeri

Arhitectură

Inginerie

Învăţământ - Cercetare

Medicină

Politică şi comunicare

Economie

Domeniul carierei alese - 2011

1%1% 7%

20%

12%30%

4%

25%

Admitere 2010

România78%

Străinătate22%

Admitere 2009

România88%

Străinătate12%

Domeniul carierei alese - 2010

1

5

7

29

29

41

41

45

Arte

Ofiţeri

Arhitectură

Inginerie

Învăţământ - Cercetare

Medicină

Politică şi comunicare

Economie

Domeniul carierei alese - 2009

1

1

8

51

25

40

33

66

Arte

Ofiţeri

Arhitectură

Inginerie

Învăţământ - Cercetare

Medicină

Politică şi comunicare

Economie

Anexa 8 - Admiterea în învăţământul superior 2011 Pagina 4 din 4 Data versiunii: 10/5/2011

Page 54: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

C.E.A.C. Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"

Nr. Item

Calificativ Justificare*

1 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă

2 BNu este îndeplinit integral standardul 1.2. descriptorul: "Scăderea constantă în ultimii 3 ani a numarului abaterilor disciplinare ale personalului şi ale educabililor"

3 E Suplimentar faţă de standarde - Supraveghere video internă4 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă5 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă6 E Suplimentar faţă de standarde - Existenta bazei de date complete pentru toţi elevii şi profesorii şcolii7 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă8 E Suplimentar faţă de standarde - Excursii / vizite tematice în centre universitare, Participare RIUF9 E Suplimentar faţă de standarde - Mărirea accesului la sălile 12, 13 şi 7, 8 de pe Aripa Mircea prin construirea scării interioare suplimentare

10 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă

11 BNu sunt indepliniţi din standardul 1.3. descriptorii: "Circulatia in interiorul cladirii a persoanelor cu disabilitati locomotorii" ; "Fluidizarea accesului elevilor în situaţii de urgenţă"

12 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă13 E Suplimentar faţă de standarde - Spaţiile administrative sunt separate de spaţiile didactice şi prevăzute cu logistică proprie14 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă15 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă16 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă

17 ESuplimentar faţă de standarde - Dispozitive experimentale realizate prin mijloace proprii pentru laboratorul de fizică în urma organizării Olimpiadei Naţionale de Fizică, dispozitive SMART

18 E Suplimentar faţă de standarde - Existenţa programului de gestionare şi monitorizare electronică a programului de împrumut de carte19 E Suplimentar faţă de standarde - Utilizarea Platformei LabView în Laboratorul de Fizică20 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă21 B Nu este îndeplinit standardul 5.1.1: "Absenţa erorilor de completare a documentelor şcolare şi a actelor de studii"22 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă23 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă

24 ESuplimentar faţă de standarde - Crearea unui mediu concurenţial pozitiv, vizitarea şcolii de către grupuri de elevi, părinţi, profesori din alte şcoli; creşterea numărului de clase a V-a de la 2 la 3

25 E Suplimentar faţă de standarde - Şedinte comune părinţi-elevi-profesori la anumite clase26 E Suplimentar faţă de standarde - Participarea elevilor la iniţierea şi elaborarea CDS, chiar la profilul opus specializării27 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă28 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă29 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă30 E Suplimentar faţă de standarde - Existenţa şi funcţionarea Centrului de Cercetări al Elevilor

31 ESuplimentar faţă de standarde - Participarea profesorilor în Comisii internaţionale de evaluare, formarea personalului didactic la nivel naţional prin Fundaţia ALUMNI a C.N.M.B.

32 E Suplimentar faţă de standarde - Atragerea de fonduri extrabugetare, suplimentar faţă de cele prevăzute la standardul 1.133 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă34 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă35 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă

Anexa 9 - Evaluare 2010 - 2011 Pagina 1 din 2 Data versiunii: 10/5/2011

Page 55: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

C.E.A.C. Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"

36 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă37 E Suplimentar faţă de standarde - Creşterea numărului de clase a V-a, în urma numărului solicitărilor şi a valorii competitorilor38 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă39 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă40 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă41 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă42 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă43 FB Îndeplinirea integrală a standardelor de referinţă

* Notă: În cazul calificativului "Excelent" sunt prezentate succint doar activităţile suplimentare faţă de cele pentru care există evaluare conform standardelor, iar în cazul calificativului "Bine" criteriile care nu au fost îndeplinite conform aceloraşi standarde.

Anexa 9 - Evaluare 2010 - 2011 Pagina 2 din 2 Data versiunii: 10/5/2011

Page 56: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

C.E.A.C. - Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"

5 6 7 8 9 10 11 121 Învăţarea în societatea cunoaşterii 1 1 CDS Interdisciplinar Da2 Metode de rezolvare a problemelor de fizică 1 1 CDS Aprofundare Nu3 Educaţia pentru sănătate 1 1 CDS Extindere Da4 ENO-CNMB - Şcoala ecologică virtuală 1 1 CDS Extindere Da5 Medicina naturistă 1 1 CDS Extindere Da6 Genetica şi viitorul 1 1 CDS Extindere Da7 Matematică Complemente de matematică 1 2 2 4 9 CDS Aprofundare Nu8 Reussir le Delf 1 1 1 3 CDS Extindere Da9 Voyages bilingues - curs de traduceri 1 1 CDS Extindere Da10 Reading and Writing Targets 2 2 2 6 CDS Extindere Da11 Grammar and Vocabulary 2 2 CDS Extindere Da12 Geografia Marii Britanii şi SUA 2 2 TC Extindere Da13 Istoria Marii Britanii şi SUA 3 3 TC Extindere Da14 Cultură şi civilizaţie UK şi SUA 3 2 5 TC Extindere Da15 Tehnici de comunicare orală şi scrisă 2 3 3 2 10 CDS Extindere Da16 Tehnici de comunicare orală şi scrisă 1 1 2 CDS Aprofundare Nu17 Successful Writing Proficiency 1 1 CDS Extindere Da18 Română Literatură universală 1 1 CDS Extindere Da19 Tehnici de comunicare orală şi scrisă 1 2 2 2 7 CDS Extindere Da20 Geografia Germaniei 1 1 TC Extindere Da21 Istoria Germaniei 2 2 TC Extindere Da22 Cultura şi civilizaţia Germaniei 2 2 4 TC Extindere Da23 Sprachdiplom 2 2 4 CDS Extindere Da24 Informatică Bazele informaticii 1 1 1 1 4 CDS Extindere Da

Germană

Tipul opţionalului

Engleză

Nr.

Fizică

Numărul de ore / nivelCatedra Titlul opţionalului

Rubrică proprie

Biologie

Nr. ore / opţional

Franceză

Anexa 11 - C.D.Ş. 2010 - 2011 Pagina 1 din 1 Data versiunii: 10/5/2011

Page 57: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

TOTAL PLATI 2010-2011

2602775

TOTAL BUGET LOCAL 2602775

TOTAL PLATI 2010/2011

19997

10736 BANI LICEU/OLIMPIC.

430000

1000

Transport elevi 40072

III)CHELTUIELI MATERIALE(DEPLASARI)

TOTAL BUGET DE STAT 501805

SOLD INITIAL 65208.15

TOTAL INCASARI AN SCOLAR 2010-2011 373243.67

TOTAL PLATI AN SCOLAR 2010-2011 360782.75

SOLD SFARSIT PERIOADA 77669.07

INCASARI PLATI

502.92 198.92

13370 13361.68

58969.31 58803.36

8738 7000.63

150.44

4288 4342.19

2016 1995.77

8855 8855

2807 2807

46060 46060

2807 2807

2192 2192

RAPORT FINANCIAR PRIVIND SITUATIA PLATILOR SI INCASARILOR IN ANUL SCOLAR 2010-2011

1)SURSA DE FINANTARE BUGETUL LOCAL

CATEGORIA DE CHELTUIELI

BIBLIOTECA

I) CHELTUIELI DE PERSONAL (ART 10)

II)BURSE ELEVI

2)SURSA DE FINANTARE BUGETUL STAT

CATEGORIA DE CHELTUIELI

I) CHELTUIELI DE PERSONAL (ART 10)

II)BURSE ELEVI

IIII) CHELTUIELI INVESTITII

IV)AJUTOARE SOCIALE

cheltuieli bac si titularizare

3)SURSA DE FINANTARE SURSE PROPRII

CAMBRIDGE SIMULARE

CAMBRIGE EXAMEN

CATEDRA SPORT

CATEDRA FRANCEZA

CATEDRA ENGLEZA

CATEDRA ROMANA

CHIRIE PROF .SUA

CATEDRA MATEMATICA

CONCURS MIHAILEANU

CATEDRA MATEMATICA

CATEDRA GERMANA

RO

Page 58: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

1130 1130

1000 1000

57110 56166.68

6824.44

10800 14081.33

41127 41127

5981 5976

26891.8

8750 5228.91

375 1715

30025

1565 1440

8960 7867

25280 25587

1301 1184.61

22410 22813.43

373243.67 360782.75

4600

1)TOTAL CHELTUIELI =276681 lei din care:

-conexiuni laboratoare informatica=1232

-cheltuieli furnituri birou.papetarie,toner=13749 lei

-abonamente telefonie si internet=1576 lei

-cheltuieli bunuri si servicii intretinere si functionare scoala-17413 lei

- amenajare centru de cercetari -40000 lei

-servicii copii print=3960 lei

-desfasurare congres AEDE=7764 lei

-tiparire carte coloanele templului=11641 lei

-achizitie carti=600 lei

-cheltuieli desfasurare festivalul national de teatru ,,Aplauze”=4043 lei

-desfasurare concurs National N.N. Mihaileanu=51629 lei

-premii elevi si olimpici=8149 lei

-cheltuieli concurs italia =1362 lei

-deplasare si cazare SUA proiect Nasa=41127

-Taxa colegii centenare=1200 lei

-taxe corespondenta=364 lei

-chirie profesor voluntar SUA=8792 lei

-achizitie mijloace fixe sala sport=5000 lei

-tabla scolara si mobilier catedra de matematica=2807

-achizitie Lcd-catedra de germana=670 lei

-suporti videoproiectoare si accesorii=3887 lei

-scaner280 lei

-placa de marmura intrare scoala=510 lei

-cheltuieli primire delegatii Turcia=1400 lei

-cheltuieli desfasurare zilele liceului=6800 lei

-prestari sevicii informatice=4276 lei

III) PRINCIPALELE CHELTUIELI SUSTINUTE DIN VENITURILE PROPRII ALE COLEGIULUI NATIONAL MIRCEA CEL

BATRAN CONFORM BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI DIN ANUL2010- 2011

FESTIVAL TEATRU

DISCURS PUBLIC

ECDL

BURSE STEFAN BRANZA

CENTRU NASA

PRACTICA PEDAGOGICA

CENTRU DOBRICI

ORACLE INFO

TOTAL

EXAMEN IELTS

TAXE XEROX

PREMIERE PATRICIU

PREMIERE OLIMPICI

REPARATII

TAXA BACALAUREAT

SPEAK OUT

SECRETARIAT

SPONSORIZARI

Page 59: RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Anul şcolar ...media0.webgarden.ro/files/media0:4e8e953d5351f.pdf... · Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Comisia pentru Evaluarea

CHELTUIELI =42912din care:1)-cheltuieli cu materiale consumabile birotica=2936 lei2)-cheltuieli cu combustibilii,transport persoane, delegatii scolare=3164 lei

-Achizitie 30 scaune monobloc =464 lei-Achizitie 10 mese patrate=395 lei-taxa concurs Adolf Haimovici=170 lei-reparatii microbuz-597 lei-cheltuieli primiri delegatii straine=2505 lei-cheltuieli transport Tara lui Andrei=50 lei-Cazare si transport concurs NASA=10358 LEI -afise teatru=443 lei-reparatii curente cnmb=2539-deplasare festival taetru francez Brest=3998 lei-deplasare Sed. Asoc Europene a cadrelor Didactice Varsovia=1430 lei-proiect educational Chisinau=1316 lei-olimpiada matematica=349-achizitie carti=430-achizitie medicamente=765 lei-cheltuieli materiale si papetarie=1200TOTAL CHELTUIELI=27009 lei

II) CHELTUIELI SUSTINUTE DIN ACTIVITATEA DE BAZA A FUNDATIEI ALUMNI A CNMB IN ANUL 2011

3)-cheltuieli cu colaboratorii=11560 lei(profesori Nicolaina Alex, Rosu Tiberiu, Mihai Vasile,busuioc –femeie serviciu)

III) PRINCIPALELE CHELTUIELI SUSTINUTE DIN VENITURILE PROPRII ALE FUNDATIEI ALUMNI A COLEGIULUI

NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN 2010- 2011

Comitet parinti

4)-cheltuieli de protocol prezentare si organizare parteneriate scolare=2274lei 5)- cheltuieli premii carti=348 6)-cheltuieli servicii bancare=274 7)-cheltuieli prestari servicii paza,=14000 acordare pianina=1000 8)-cheltuieli prime asigurare=4977 9)-cheltuieli medicamente=1109 10)-cheltuieli materiale intretinere =370 lei 11) –premii scolare =900 lei


Recommended