+ All Categories
Home > Documents > Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR...

Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR...

Date post: 05-Feb-2018
Category:
Upload: truongnhu
View: 253 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
21
2009 CNFPA pag. 1/21 TABEL DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE STANDARDELE OCUPAŢIONALE ŞI OCUPAŢIILE DIN C.O.R. Cod standard ocupaţional Denumire standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR Cod COR ocupaţie (A) Construcţii de maşini, mecanică fină, echipamente şi aparatură A27 Cazangiu Cazangiu recipiente 721301 A14 Confecţioner cablaje auto Confecţioner cablaje auto 724114 A36 Confecţioner produse pirotehnice Confecţioner produse pirotehnice 822203 A21 Curăţitor-sablator Curăţitor-sablator 722429 A18 Debitator semifabricate Debitator semifabricate 722428 A23 Finisor universal ferodouri Finisor universal ferodouri 815906 A30 Forjor în matriţă Forjor matriţer 722101 A1 Frezor Frezor universal 722408 A2 Galvanizator Galvanizator 822301 A16 Găuritor filetator Găuritor filetator 722409 A19 Lăcătuş construcţii metalice şi navale Lăcătuş construcţii metalice şi navale 721407 A29 Lăcătuş mecanic Lăcătuş mecanic 721410 A9 Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale 721424 A39 Maistru mecanic auto Maistru mecanic auto 311509 A38 Mecanic aviaţie Mecanic aviaţie 723201 A3 Montator aparatură opto-electronică Montator aparatură optică 731109 A17 Montator de aparataj electric Montator de aparataj electric 724110 A40 Montator subansamble Montator subansamble 828701 A25 Operator control nedistructiv Operator control nedistructiv cu curenţi turbionari 315216 Operator control nedistructiv cu lichide penetrante 315214 Operator control nedistructiv cu particule magnetice 315215
Transcript
Page 1: Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR ...media0.webgarden.ro/files/media0:4b1653f7aab4f.pdf.upl... · 2009 – CNFPA pag. 2/21 Cod standard ocupaţional Denumire standard

2009 – CNFPA pag. 1/21

TABEL DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE STANDARDELE OCUPAŢIONALE ŞI OCUPAŢIILE DIN C.O.R.

Cod standard

ocupaţional

Denumire

standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR

Cod COR

ocupaţie

(A) Construcţii de maşini, mecanică fină, echipamente şi aparatură A27 Cazangiu Cazangiu recipiente 721301

A14 Confecţioner cablaje auto Confecţioner cablaje auto 724114

A36 Confecţioner produse pirotehnice Confecţioner produse pirotehnice 822203

A21 Curăţitor-sablator Curăţitor-sablator 722429

A18 Debitator semifabricate Debitator semifabricate 722428

A23 Finisor universal ferodouri Finisor universal ferodouri 815906

A30 Forjor în matriţă Forjor matriţer 722101

A1 Frezor Frezor universal 722408

A2 Galvanizator Galvanizator 822301

A16 Găuritor filetator Găuritor filetator 722409

A19 Lăcătuş construcţii metalice şi navale Lăcătuş construcţii metalice şi navale 721407

A29 Lăcătuş mecanic Lăcătuş mecanic 721410

A9 Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale

721424

A39 Maistru mecanic auto Maistru mecanic auto 311509

A38 Mecanic aviaţie Mecanic aviaţie 723201

A3 Montator aparatură opto-electronică Montator aparatură optică 731109

A17 Montator de aparataj electric Montator de aparataj electric 724110

A40 Montator subansamble Montator subansamble 828701

A25 Operator control nedistructiv

Operator control nedistructiv cu curenţi turbionari

315216

Operator control nedistructiv cu lichide penetrante

315214

Operator control nedistructiv cu particule magnetice

315215

Page 2: Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR ...media0.webgarden.ro/files/media0:4b1653f7aab4f.pdf.upl... · 2009 – CNFPA pag. 2/21 Cod standard ocupaţional Denumire standard

2009 – CNFPA pag. 2/21

Cod standard

ocupaţional

Denumire

standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR

Cod COR

ocupaţie Operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante

315212

Operator control nedistructiv cu ultrasunete

315213

Operator control nedistructiv pentru verificarea etanşeităţii

315217

A4 Operator la maşini unelte cu comandă numerică

Operator la maşini-unelte semiautomate şi automate

821101

A5 Optician Optician 731110

A22 Preparator ferodouri Preparator ferodouri 815905

A24 Preparator plăci etanşare comprimate Preparator plăci etanşare comprimate 823129

A12 Presator metale la rece Presator metale la rece 721412

A6 Rectificator Rectificator universal 722412

A32 Sculer matriţer Sculer matriţer 722202

A13 Sudor

Brazor 721201

Sudor manual cu flacără de gaze 721202

Sudor manual cu arc 721203

Sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux

721204

Operator tăiere 721205

Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector

721206

Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector

721207

Sudor 721208

A7 Strungar Strungar universal 722413

A15 Şlefuitor metale Şlefuitor metale 722407

A26 Tehnician prelucrări mecanice Tehnician prelucrări mecanice 311520

A31 Tinichigiu industrial Tinichigiu industrial 721304

A11 Vopsitor industrial Vopsitor industrial 714104

Vopsitor auto 714108

Page 3: Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR ...media0.webgarden.ro/files/media0:4b1653f7aab4f.pdf.upl... · 2009 – CNFPA pag. 2/21 Cod standard ocupaţional Denumire standard

2009 – CNFPA pag. 3/21

Cod standard

ocupaţional

Denumire

standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR

Cod COR

ocupaţie

(B) Electrotehnică, automatică, electronică B6 Automatist de întreţinere

Automatist 724401 B7 Automatist de reparaţii

C5 Automatist posturi publice inteligente

B9 Electrician de întreţinere Electrician de întreţinere şi reparaţii 724507

B10 Metrolog

Metrolog şi depanator mecanică fină, tehnica digitală şi analogică

731121

Metrolog verificator 731122

B11 Montator, reglor şi depanator de ascensoare

Montator, reglor şi depanator de ascensoare

724112

(C) Tehnologia informaţiei, comunicaţii, poştă C35 Administrator baze de date Administrator baze de date 213903

C22 Administrator de reţea de calculatoare Administrator de reţea de calculatoare 213902

C36 Analist Analist 213101

C30 Consultant în informatică Consultant în informatică 213104

C26 Designer pagini web (studii medii) Designer pagini web 411303

C32 Director departament/divizie informatică Director departament/divizie informatică 123605 123606

C2 Diriginte poştă Diriginte poştă 414205

C6 Electromecanic de reţea Electromecanic reţele linii 724406

C7 Electromecanic electro-alimentare şi climatizare

Electromecanic electro-alimentare 724411

C9 Electronist echipamente digitale de transmisiuni

Electronist telecomunicaţii 724407

C3 Factor poştal Factor poştal 414206

C33 Grafician PC (DTP designer) Grafician calculator 411302

C10 Jonctor Jonctor 724408

C11 Oficiant comercial (telecomunicaţii) Oficiant telefoane 422301

Page 4: Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR ...media0.webgarden.ro/files/media0:4b1653f7aab4f.pdf.upl... · 2009 – CNFPA pag. 2/21 Cod standard ocupaţional Denumire standard

2009 – CNFPA pag. 4/21

Cod standard

ocupaţional

Denumire

standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR

Cod COR

ocupaţie Oficiant telegraf 422302

C4 Oficiant poştă Oficiant poştă telegrame 414208

C23 Operator calculator electronic şi reţele Operator calcul electronic şi reţele 312201

C24 Operator introducere, validare şi prelucrare date

Operator introducere, validare şi prelucrare date

411301

C34 Operator în domeniul proiectării asistate pe calculator

Operator în domeniul proiectării asistate pe calculator

312204

C25 Operator procesare texte, imagini Operator procesare texte, imagini 411305

C15 Pilonist-antenist Pilonist-antenist 313211

C27 Programator ajutor Programator ajutor 312101

C37 Proiectant sisteme informatice Proiectant sisteme informatice 213103

C16 Radioelectronist staţii emisie radio-TV Radioelectronist staţii de emisie radio-tv 313216

C17 Radioelectronist staţii radioreleu şi satelit Radioelectronist staţii radiorelee şi satelit 313217

C31 Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator

Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator

213907

C38 Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice

Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice

213908

C20 Tehnician instalator CATV Tehnician CATV 313208

C18 Tehnician staţie emisie radio-TV Tehnician statii de emisie radio-tv 311411

C19 Tehnician staţii radioreleu şi satelit Tehnician statii radiorelee si satelit 311412

C12 Telefonist Telefonist 4223304

C13 Telegrafist Telegrafist (teleimprimatorist) 422306

(D) Metalurgie feroasă şi neferoasă, produse refractare D1 Cocsar Cocsar 812101

D2 Laminator

Laminator 812213

Laminator semifabricate, profiluri, tablă şi platbandă

812201

D3 Oţelar Oţelar 812103

D4 Pregătitor materiale şarjă Pregătitor materiale de şarje 812104

Page 5: Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR ...media0.webgarden.ro/files/media0:4b1653f7aab4f.pdf.upl... · 2009 – CNFPA pag. 2/21 Cod standard ocupaţional Denumire standard

2009 – CNFPA pag. 5/21

Cod standard

ocupaţional

Denumire

standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR

Cod COR

ocupaţie

(E) Geologie, industrie extractivă, energetică

E4 Electrician centrale electrice Electrician exploatare centrale şi staţii electrice

724501

E9 Electrician echipamente electrice şi energetice

Electrician echipamente electrice şi energetice

724101

E5 Electrician protecţie relee, automatizări şi măsurători electrice

Electrician protecţie relee, automatizări şi măsurători electrice

724506

E6 Electrician reţele electrice

Electrician exploatare reţele electrice 724502

Electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene

724504

E8 Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate

Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate

811103

E3 Operator hidraulic în alimentări cu apă Operator hidraulic în alimentările cu apă 816304

E7 Operator turbine abur şi gaz Operator la instalaţii de turbine cu abur sau gaze

816109

E1 Primitor – preparator produse fluide Primitor – preparator produse fluide 811313

E2 Sondor la intervenţii de sonde Sondor la intervenţii de sonde 811311

(F) Silvicultură, exploatarea şi prelucrarea lemnului, celuloză şi hârtie

F6 Drujbist (Fasonator mecanic) Fasonator mecanic (cherestea) 614103

Drujbist 614105

F1 Maistru în industrializarea lemnului Maistru în industrializarea lemnului 317103

F2 Operator cherestea Gaterist la tăiat buşteni 814124

Tăietor la ferăstrău panglică 814125

F9 Operator la maşini – unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului

Operator la maşini – unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului

824025

F8 Paznic de vânătoare Paznic de vânătoare 615401

F5 Tapiţer Tapiţer 743701

F4 Tâmplar Tâmplar universal 742201

Page 6: Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR ...media0.webgarden.ro/files/media0:4b1653f7aab4f.pdf.upl... · 2009 – CNFPA pag. 2/21 Cod standard ocupaţional Denumire standard

2009 – CNFPA pag. 6/21

Cod standard

ocupaţional

Denumire

standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR

Cod COR

ocupaţie Tâmplar binale 742221

F7 Tâmplar manual Tâmplar manual / artizanal 742203

(G) Construcţii G29 Asfaltator Asfaltator 712904

G1 Betonist Betonist 712301

G43 Constructor structuri din beton armat

Betonist 712301

Fierar betonist 712302

Montator elemente prefabricate din beton armat

712303

G33 Constructor structuri monolit Constructor structuri monolit 712304

G40 Coordonator formaţie de lucru

Maistru construcţii civile, industriale şi agricole

311201

Maistru electrician in construcţii 311308

Maistru instalator în construcţii 311208

Maistru lăcătuş, construcţii metalice 311504

G35 Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă

Coordonator în materie de sănătate şi securitate în muncă (studii superioare)

241221

Coordonator în materie de sănătate şi securitate în muncă (studii medii)

315220

G42 Deservent utilaje în construcţii

Macaragiu 833301

Maşinist la instalaţiile de preparat şi turnat beton şi mixturi asfaltice

833202

Maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist)

833201

G2 Dulgher Dulgher (exclusiv restaurator) 712401

Dulgher restaurator 712402

G3 Electrician în construcţii Electrician în construcţii 713701

G45 Electrician de întreţinere în construcţii Electrician de întreţinere şi reparaţii 724507

G4 Faianţar Faianţar 713201

G5 Fierar betonist Fierar betonist 712302

Page 7: Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR ...media0.webgarden.ro/files/media0:4b1653f7aab4f.pdf.upl... · 2009 – CNFPA pag. 2/21 Cod standard ocupaţional Denumire standard

2009 – CNFPA pag. 7/21

Cod standard

ocupaţional

Denumire

standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR

Cod COR

ocupaţie G6 Instalator apă, canal Instalator apă, canal 713602

G7 Instalator încălzire centrală şi gaze Instalator încălzire centrală şi gaze 713604

G41 Instalator tehnico-sanitar şi gaze Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze

713609

G8 Instalator ventilare şi condiţionare aer Instalator ventilare şi condiţionare apă ? 713606

G9 Izolator Izolator hidrofug 713403

Izolator termic 713405

G44 Izolator lucrări speciale

Izolator hidrofug 713403

Izolator lucrări speciale (antiacide şi de protecţie)

713404

G38 Laborant în construcţii

Laborant determinări fizico-mecanice 311103

Laborant determinări geologice şi geotehnice

311105

G37 Lăcătuş în construcţii Constructor şi montator de structuri metalice

721421

G24 Macaragiu Macaragiu 833301

Maşinist pod rulant 833302

G32 Maşinist la maşini pentru terasamente Maşinist la maşini pentru terasamente 833201

G25 Montator pereţi şi plafoane din ghips carton

Montator pereţi şi plafoane din ghips carton

713406

G21 Operator circuite reţea alimentări cu apă Operator circuite reţea apă 816305

G22 Operator sudare ţevi şi fitinguri PEHD Operator sudare ţevi şi fitinguri PEHD 823208

G29 Pavator Pavator 712902

G34 Specialist în sănătate şi securitate în muncă

Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

241220

(H) Protecţia mediului H2 Auditor de mediu Auditor de mediu 242305

H6 Coşar Coşar 714301

H3 Laborant analize apă Laborant chimist 311101

H4 Lucrător pentru salubrizare Lucrător pentru salubrizare 916208

Page 8: Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR ...media0.webgarden.ro/files/media0:4b1653f7aab4f.pdf.upl... · 2009 – CNFPA pag. 2/21 Cod standard ocupaţional Denumire standard

2009 – CNFPA pag. 8/21

Cod standard

ocupaţional

Denumire

standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR

Cod COR

ocupaţie

H5 Lucrător utilaje specializate pentru salubrizare

Lucrător utilaje specializate pentru salubrizare

916209

H1 Manager sistem de mediu Manager al sistemului de management de mediu

242304

(I) Industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului I5 Brutar Brutar 741201

I11 Frigotehnist Frigotehnist 723301

I12 Măcelar Măcelar 741103

I13 Morar Morar 827301

I3 Operator la fabricarea berii Operator la fabricarea berii 827802

I14 Operator la fabricarea mezelurilor Operator la fabricarea mezelurilor 827107

I18 Operator la fabricarea produselor de patiserie şi panificaţie congelate

Operator la fabricarea produselor de patiserie şi panificaţie congelate

741205

I9 Operator la fabricarea produselor făinoase

Operator la fabricarea produselor făinoase

827402

I8 Operator la fabricarea uleiurilor vegetale Operator la fabricarea uleiurilor vegetale 827501

I2 Operator la prepararea produselor zaharoase

Operator la prepararea produselor zaharoase

827401

I22 Patiser Patiser 741203

I1 Preparator băuturi răcoritoare Preparator băuturi răcoritoare 827808

I15 Preparator conserve Preparator conserve legume şi fructe 741401

I6 Preparator îngheţată Preparator îngheţată 827403

I7 Preparator produse lactate Preparator produse lactate 741302

I4 Preparator rachiuri industriale şi lichioruri Preparator rachiuri industriale şi lichioruri 827809

I17 Preparator semiconserve peşte Preparator peşte, raci, broaşte în cherhanale şi oficii

827104

(J) Chimie, petrochimie

Page 9: Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR ...media0.webgarden.ro/files/media0:4b1653f7aab4f.pdf.upl... · 2009 – CNFPA pag. 2/21 Cod standard ocupaţional Denumire standard

2009 – CNFPA pag. 9/21

Cod standard

ocupaţional

Denumire

standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR

Cod COR

ocupaţie

J1 Operator cazane Operator la instalaţiile cazanelor din centrale electrice

816108

J11 Operator la prelucrarea maselor plastice Operator la prelucrarea maselor plastice 823203

J3 Operator la tratarea apei tehnologice Operator la tratarea apei tehnologice 816307

J8 Operator poliesteri armaţi cu fibră de sticlă

Operator poliesteri armaţi cu fibră de sticlă

815209

J9 Vulcanizator de produse industriale din cauciuc

Vulcanizator de produse industriale din cauciuc

823104

J10 Vulcanizator piese din cauciuc la prese Vulcanizator piese din cauciuc la prese 823118

(K) Industria textilă, confecţii, pielărie, încălţăminte K7 Confecţioner asamblor articole textile Confecţioner asamblor articole din textile 828602

K12 Croitor-ştanţator piese încălţăminte Croitor-ştanţator piese încălţăminte 826609

K10 Cusător piese din piele şi înlocuitori Cusător piese din piele şi înlocuitori 826607

K11 Finisor încălţăminte Finisor încălţăminte 826610

K2 Finisor textil Finisor textile (tricotor, imprimeur) 743210

K9 Lenjer – confecţioner lenjerie după comandă

Lenjer – confecţioner lenjerie după comandă

743302

K4 Maistru în industria textilă – pielărie Maistru în industria textilă - pielărie 316101

K8 Operator confecţioner industrial Operator confecţioner industrial 826301

K14 Pregătitor piese încălţăminte Pregătitor piese încălţăminte 826606

K13 Tălpuitor industrial Tălpuitor industrial 826609

K5 Tehnician în industria textilă Tehnician în industria textilă 316106

K6 Tehnolog confecţii din tricotaje şi ţesături Tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor

316103

K15 Trăgător feţe pe calapod Trăgător feţe pe calapod 826608

(L) Transporturi L9 Agent de navă Agent de navă 342911

L7 Docher Docher 833308

Page 10: Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR ...media0.webgarden.ro/files/media0:4b1653f7aab4f.pdf.upl... · 2009 – CNFPA pag. 2/21 Cod standard ocupaţional Denumire standard

2009 – CNFPA pag. 10/21

Cod standard

ocupaţional

Denumire

standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR

Cod COR

ocupaţie L6 Funicularist Funicularist 833303

L8 Liftier Liftier 812213

L11 Operator dană Operator dană 413315

L5 Stivuitorist

Maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare

833401

Maşinist la alte maşini de transport pe orizontală şi verticală

833402

Stivuitorist 833403

L1 Şofer transport marfă şi persoane Şofer autobuz 832301

Şofer autocamion/maşină de mare tonaj 832401

(M) Educaţie şi formare profesională, cercetare-proiectare, sport

M1 Director unitate de învăţământ Director în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi de maiştri

122910

M2 Educator Educatoare 332001

M9 Evaluator de competenţe profesionale Evaluator de competenţe profesionale 241219

M10 Formator Formator 241205

Formator de formatori 241207

M4 Inspector şcolar de specialitate Inspector învăţământ 235203

M5 Inspector şcolar general Inspector general şcolar 121006

M6 Învăţător Învăţător 331001

M3 Manager de inovare Manager de inovare 241941

M13 Mediator şcolar Mediator şcolar 334010

M8 Profesor gimnaziu-liceu

Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri

232101

Profesor în învăţământul gimnazial 232201

(N) Agricultură, piscicultură, pescuit N33 Administrator bunuri agricole Administrator bunuri agricole 321309

N8 Agricultor Agricultor 611101

Page 11: Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR ...media0.webgarden.ro/files/media0:4b1653f7aab4f.pdf.upl... · 2009 – CNFPA pag. 2/21 Cod standard ocupaţional Denumire standard

2009 – CNFPA pag. 11/21

Cod standard

ocupaţional

Denumire

standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR

Cod COR

ocupaţie

N25 Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale

Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale

613001

N29 Agricultor pentru culturi de câmp ecologice

Agricultor pentru culturi de câmp ecologice

611105

N27 Apicultor Apicultor 612301

N28 Ciupercar Ciupercar 611202

N12 Combainier Combainier agricol 833102

N1 Consultant în agribusiness Consultant afaceri în agricultură 241935

N20 Consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje

Consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje

221327

N19 Crescător bovine Crescător bovine 612105

N18 Crescător păsări Crescător de păsări 612201

N17 Crescător porci Crescător porcine 612106

N31 Director de societate comercială agricolă Director de societate comercială agricolă 121024

N2 Fermier în producţia animală Fermier în producţia animală 131104

N3 Fermier în producţia horticolă Fermier în horticultură 131103

N4 Fermier în producţia vegetală Fermier în producţia vegetală 131102

N13 Legumicultor Legumicultor 611103

N30 Lucrător în gospodăria agroturistică Lucrător în gospodăria agroturistică 512114

N5 Mecanic agricol Mecanic agricol 723302

N15 Mecanic de exploatare în cultura mare Mecanic de exploatare în cultura mare 833104

N16 Mecanic de exploatare în zootehnie Mecanic de exploatare în zootehnie 833105

N21 Muncitor floricultor Floricultor 611204

N22 Muncitor peisagist Peisagist floricultor 611205

Florar-decorator 611203

N23 Muncitor pepinierist Pepinierist 614106

N11 Muncitor piscicol Muncitor piscicol 921303

N6 Pescar Pescar în ape interioare şi de coastă 615201

N7 Piscicultor Piscicultor 615102

N10 Pomicultor Pomicultor 611501

N14 Sericicultor Sericicultor 612302

Page 12: Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR ...media0.webgarden.ro/files/media0:4b1653f7aab4f.pdf.upl... · 2009 – CNFPA pag. 2/21 Cod standard ocupaţional Denumire standard

2009 – CNFPA pag. 12/21

Cod standard

ocupaţional

Denumire

standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR

Cod COR

ocupaţie N26 Şef fermă agrozootehnică Şef fermă agrozootehnică 122111

N9 Viticultor Viticultor 611502

(O) Comerţ O9 Agent comercial Agent comercial 342101

O3 Agent vânzări Agent vânzări 341904

O13 Consultant cameral pentru reprezentare pe plan intern şi internaţional

Consultant cameral 244705

O14 Consultant cameral pentru promovare şi informare de afaceri

O14 Director de magazin Director magazin 121021

O1 Lucrător comercial

Vânzător 522004

Lucrător comercial 522006

Vânzător ambulant de produse nealimentare (Se vor folosi numai următoarele unităţi de competenţă: Comunicarea cu clienţii, Aplicarea NPM şi PSI, Promovarea imaginii standului, Efectuarea vânzării, Încasarea contravalorii mărfii, Menţinerea stocului de rezervă, Întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare.)

911102

Vânzător de produse naturiste 522007

O5 Manager vânzări Director vânzări 121018

O17 Mercantizor Mercantizor 342102

O18 Operator vânzări prin telefon Operator vânzări prin telefon 341903

O12 Referent comerţ exterior Referent comerţ exterior 341902

O8 Tehnician merceolog Tehnician merceolog 343303

(P) Activităţi financiare, bancare, de asigurări P5 Administrator cont Administrator cont 421203

P28 Administrator credite Administrator credite 241119

P15 Agent de bursă Agent bursă 412205

P21 Agent imobiliar Agent imobiliar (broker imobiliar) 341301

P16 Broker de ring Broker mărfuri 341601

Page 13: Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR ...media0.webgarden.ro/files/media0:4b1653f7aab4f.pdf.upl... · 2009 – CNFPA pag. 2/21 Cod standard ocupaţional Denumire standard

2009 – CNFPA pag. 13/21

Cod standard

ocupaţional

Denumire

standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR

Cod COR

ocupaţie P6 Casier (pentru banca) Operator ghişeu bancă 421201

P29 Consultant bancar Consultant bancar 241512

P7 Contabil şef unitate bancară Contabil şef/director financiar bancă/leasing

121112

P8 Director unitate bancară Director unitate bancară operaţională / director adjunct unitate bancară operaţională

121110

P26 Expert evaluator de bunuri mobile Expert evaluator de bunuri mobile 241703

P25 Expert evaluator de întreprinderi Expert evaluator de întreprinderi 241701

P23 Expert evaluator de proprietăţi imobiliare Expert evaluator de proprietăţi imobiliare 241702

P19 Expert fiscal Expert fiscal 241128

P27 Intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker)

Intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker)

341901

P11 Ofiţer credite Administrator de credite 241119

P12 Referent operaţii intre sedii Referent operaţii intre sedii 421204

P13 Verificator bani Verificator bani 421107

(R) Administraţie şi servicii publice R19 Agent agricol Agent agricol 321301

R1 Agent de pază, control acces, ordine şi intervenţie

Agent de pază, control acces, ordine şi intervenţie

516901

Gardian public 516904

R2 Agent de protecţie, însoţire şi gardare persoane fizice şi valori

Agent de protecţie, însoţire şi gardare persoane fizice şi valori

516902

R27 Agent ocupare Agent ocupare 342305

R12 Agent vamal Controlor vamal 344101

R28 Analist piaţa muncii Analist piaţa muncii 241210

R34 Analist resurse umane Analist resurse umane 342306

R46 Asistent manager comerţ exterior Asistent manager 343103

R49 Asistent relaţii publice şi comunicare Asistent în relaţii publice şi comunicare (studii medii)

342906

Page 14: Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR ...media0.webgarden.ro/files/media0:4b1653f7aab4f.pdf.upl... · 2009 – CNFPA pag. 2/21 Cod standard ocupaţional Denumire standard

2009 – CNFPA pag. 14/21

Cod standard

ocupaţional

Denumire

standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR

Cod COR

ocupaţie R43 Auditor al calităţii Auditor în domeniul calităţii 242303

R68 Auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională

Auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională

242317

R20 Auditor intern Auditor intern 241125

R9 Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor

Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor

516106

R29 Consilier de orientare profesională Consilier de orientare privind cariera 241208

R26 Consilier juridic Consilier juridic 242103

R30 Consultant bugetar Consultant bugetar 241112

R31 Consultant în domeniul forţei de muncă Consultant în domeniul forţei de muncă 241209

R64 Consultant sistem calitate Consultant sistem calitate 242310

R48 Contabil Contabil 343302

R21 Contabil şef administraţie publică Contabil şef 123102

R33 Controlor datorie vamală Controlor vamal (studii superioare) 241907

R25 Controlor financiar Controlor financiar 123103

R3 Detectiv particular Detectiv particular 345004

R58 Director de program Director de program 121013

R13 Evaluator de risc incendiu Evaluator de risc incendiu 315102

R56 Expert achiziţii publice Expert achiziţii publice 241940

R65 Expert local pe problemele romilor Expert local pe problemele romilor 423103

R59 Expert prevenire şi combatere a corupţiei Expert prevenire şi combatere a corupţiei 241942

R10 Ignifugator Ignifugator 714107

R67 Inginer sisteme de securitate Inginer sisteme de securitate 214438

R55 Inspector de protecţie civilă Inspector de protecţie civilă 123903

R6 Inspector fiscal Inspector taxe şi impozite 344201

R66 Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

315219

R51 Inspector protecţia muncii Inspector de specialitate protecţia muncii 241204

R36 Inspector resurse umane Inspector resurse umane 342304

R42 Lichidator de întreprinderi Lichidator 241122

Page 15: Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR ...media0.webgarden.ro/files/media0:4b1653f7aab4f.pdf.upl... · 2009 – CNFPA pag. 2/21 Cod standard ocupaţional Denumire standard

2009 – CNFPA pag. 15/21

Cod standard

ocupaţional

Denumire

standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR

Cod COR

ocupaţie

R39 Manager al sistemului calităţii Manager al sistemului de management al calităţii

242302

R37 Manager de condominiu Administrator imobile 512112

R38 Manager de proiect Manager proiect 241919

R60 Manager îmbunătăţire procese Manager îmbunătăţire procese 241946

R35 Manager resurse umane Manager resurse umane 123207

R53 Manager securitate la incendiu Manager securitate 123906

R61 Metodist Metodist 214906

R4 Operator dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de control

Operator dispecer sisteme de monitorizare şi pentru aparatură de control

313209

R62 Responsabil proces Responsabil proces 241931

R47 Secretar stenodactilograf operator birotică

Secretară 411501

Secretară dactilografă 411502

Secretară prelucrare texte 411503

R23 Secretar unitate administrativ teritorială Secretar primărie, prefectură, procuratură 111057

R11 Servant pompier Servant pompier 516104

R63 Specialist îmbunătăţire procese Specialist îmbunătăţire procese 241928

R40 Specialist în sistemul calităţii Specialist în domeniul calităţii 242301

R50 Specialist poligraf Specialist poligraf 244503

R7 Şef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutor

Şef formaţie intervenţie, salvare si prim ajutor

516102

R8 Şef serviciu pompieri civili Sef serviciu pompieri 516101

R18 Şef serviciu urbanism Şef serviciu instituţie publică 111064

R5 Tehnician pentru sistemele de detecţie, supraveghere video şi de monitorizare, control acces şi comunicaţii

Tehnician pentru sistemele de detecţie, supraveghere video şi de monitorizare, control acces şi comunicaţii

313210

(S) Turism, hoteluri, restaurante S13 Administrator pensiune turistică Administrator pensiune turistică 512113

Page 16: Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR ...media0.webgarden.ro/files/media0:4b1653f7aab4f.pdf.upl... · 2009 – CNFPA pag. 2/21 Cod standard ocupaţional Denumire standard

2009 – CNFPA pag. 16/21

Cod standard

ocupaţional

Denumire

standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR

Cod COR

ocupaţie

S36 Agent de transport turistic intern şi internaţional

Agent de turism – transport turistic intern/internaţional

341404

S12 Agent ticketing Agent de turism – ticketing 341404

S6 Agent turism Agent de turism 341402

S14 Animator centre de vacanţă Animator centre de vacanţă 511310

S8 Barman Barman 512301

S20 Barman preparator Barman preparator 512306

S9 Bucătar Bucătar 512201

S21 Bucătar şef Bucătar şef 349304

S2 Cameristă hotel Cameristă hotel 514201

S10 Chelner Ospătar (chelner) 512302

S5 Cofetar-patiser Cofetar 741202

Patiser 741203

S3 Concierge Concierge 422205

S24 Director de agenţie de turism, touroperatoare, detailistă/sucursală

Director de agenţie de turism, touroperatoare, detailistă/sucursală

131509

S28 Director de centru de informare turistică Director centru de informare turistică 131513

S29 Director de club hotelier Director de club (hotelier) 131510

S38 Director de exploatare-întreţinere unităţi hoteliere

Director tehnic 121024

S25 Director de hotel / motel / hotel pentru tineret / hostel / camping/sat de vacanţă/popas turistic

Director de hotel / motel / hotel pentru tineret / hostel / camping/sat de vacanţă/popas turistic

131507

S35 Director departament catering Director de departament catering 131516

S26

Director restaurant/rotiserie/cramă/bra-serie/ berărie/grădină de vară/bar/bar de noapte/bar de zi/cafe bar – cafenea/ disco-bar (discotecă videotecă)/bufet bar/ unităţi tip fast-food/cofetărie/patiserie

Director restaurant/rotiserie/cramă/bra-serie/ berărie/grădină de vară/bar/bar de noapte/bar de zi/cafe bar – cafenea/ disco-bar (discotecă videotecă)/bufet bar/ unităţi tip fast-food/cofetărie/patiserie

131508

Page 17: Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR ...media0.webgarden.ro/files/media0:4b1653f7aab4f.pdf.upl... · 2009 – CNFPA pag. 2/21 Cod standard ocupaţional Denumire standard

2009 – CNFPA pag. 17/21

Cod standard

ocupaţional

Denumire

standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR

Cod COR

ocupaţie

S34 Director unităţi hoteliere mici Conducător întreprindere mică – patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante

131501

S37 Director vânzări servicii hoteliere Director vânzări 121018

S27 Ghid de animaţie Ghid de animaţie 349401

S1 Ghid de turism Ghid de turism 349101

S19 Ghid montan Ghid montan 349106

S39 Ghid naţional de turism (touroperator) Ghid naţional de turism (touroperator) 349103

S17 Guvernantă de hotel/etaj Guvernantă de hotel/etaj 349204

S30 Lucrător pensiune turistică Lucrător pesiune turistică 514911

S22 Manager în activitatea de turism Manager în activitatea de turism 122501

S32 Pizzar Pizzar 512202

S4 Recepţioner Recepţioner 422202

S23 Somelier Somelier 512304

S16 Şef de recepţie hotel Şef de recepţie hotel 349203

S18 Şef de sală restaurant (maitre d’hotel) Şef de sală restaurant (maitre d’hotel) 349301

(T) Cultură, artizanat şi meşteşuguri tradiţionale T3 Bibliograf Bibliograf 243201

T4 Bibliotecar Bibliotecare cu studii medii 414103

T6 Butafor Butafor 347101

T2 Cântăreţ Cântăreţ 347301

T22 Cioplitor în piatră şi marmură Cioplitor în piatră şi marmură 711301

T23 Confecţioner obiecte artizanale din lemn Confecţioner obiecte artizanale din lemn 733103

T17 Conservator opere de artă şi monumente istorice

Conservator opere de artă şi monumente istorice

243102

T9 Dansator Dansator 347302

Balerin 245401

T10 Disc jockey Disc jockey 347304

T5 Documentarist Documentarist 347117

Page 18: Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR ...media0.webgarden.ro/files/media0:4b1653f7aab4f.pdf.upl... · 2009 – CNFPA pag. 2/21 Cod standard ocupaţional Denumire standard

2009 – CNFPA pag. 18/21

Cod standard

ocupaţional

Denumire

standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR

Cod COR

ocupaţie T19 Gestionar custode sală Gestionar custode sală 413108

T11 Impresar artistic Impresar artistic 342908

T18 Imprimatori pe mătase, lemn şi textile Imprimatori pe mătase, lemn şi textile NC 7346.1.1

T1 Instrumentist muzicant Instrumentist muzicant 347303

T21 Împletitor nuiele Împletitor nuiele 742403

T12 Maestru de ceremonii Maestru de ceremonii 347306

T7 Maestru sunet lumini Maestru lumini 347113

T24 Modelator ceramică Modelator ceramică 342909

T20 Organizator spectacole Organizator spectacole 342909

T8 Peruchier Peruchier 245510

T14 Referent de specialitate aşezământ cultural

Referent de specialitate aşezământ cultural

243207

T25 Tâmplar manual/ artizanal Tâmplar manual/ artizanal 742203

T26 Traforator manual lemn Traforator manual lemn 733110

(U) Mass-media, edituri şi tipografie U1 Cercetător marketing şi sondaje Cercetător economist în marketing 258109

U14 Editor imagine Editor imagine 313124

U8 Fotoreproducător retuşor Fotoreproducător 734404

U9 Legător Legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale)

734501

U3 Operator de interviu Operator de interviu 342910

U15 Operator imagine Operator imagine 313204

U10 Operator montaj, copiat, tipar de probă Copist formare tipar plan 734301

U12 Operator radio Operator radio -radioficare 313205

U16 Regizor montaj – emisie Regizor emisie 245514

U17 Reporter TV Reporter 245114

U13 Reporter radio

U7 Textier publicitate (copywriter) Copywriter publicitate , cu studii superioare

245525

Page 19: Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR ...media0.webgarden.ro/files/media0:4b1653f7aab4f.pdf.upl... · 2009 – CNFPA pag. 2/21 Cod standard ocupaţional Denumire standard

2009 – CNFPA pag. 19/21

Cod standard

ocupaţional

Denumire

standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR

Cod COR

ocupaţie U11 Tipăritor offset Tipograf – tipăritor 825101

U18 Tipograf flexograf Tipograf flexograf 825112

(V) Sănătate, igienă, servicii sociale V27 Animator socio-educativ Animator socio-educativ 511307

V28 Asistent maternal Asistent maternal 513103

V12 Asistent medical balneo – fizioterapie Asistent medical fizioterapie 322603

V14 Asistent medical dietetică – nutriţie Asistent de nutriţie 322301

V15 Asistent medical farmacie Asistent farmacist 322801

V16 Asistent medical generalist Asistent medical generalist 322101

V24 Asistent personal al persoanei cu handicap grav

Asistent personal al persoanei cu handicap grav

513304

V33 Asistent personal profesionist Asistent personal profesionist 513305

V22 Asistent social nivel mediu Asistent social nivel mediu 346001

V9 Asistent social prevenirea abandonului şi reintegrare

Asistent social nivel superior 244601

V34 Confecţioner proteze ortopedice Confecţioner proteze ortopedice 733124

V29 Infirmieră Infirmier 513204

V3 Îngrijitor bătrâni şi copii la domiciliu

Îngrijitor de copii 513101

Îngrijitor bătrâni la domiciliu 513301

Baby sitter 513302

Îngrijitor bolnavi la domiciliu 513303

V32 Lucrător prin arte combinate Lucrător prin arte combinate 513905

V10 Lucrător social Lucrător social 513903

V4 Maseur Maseur 322602

V31 Mediator sanitar Mediator sanitar 513902

V25 Mediator social Mediator social 513904

V21 Nursa Asistent medical cu studii superioare 222908

V26 Pedagog de recuperare Pedagog de recuperare 333003

V23 Pedagog social Pedagog social 346002

Page 20: Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR ...media0.webgarden.ro/files/media0:4b1653f7aab4f.pdf.upl... · 2009 – CNFPA pag. 2/21 Cod standard ocupaţional Denumire standard

2009 – CNFPA pag. 20/21

Cod standard

ocupaţional

Denumire

standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR

Cod COR

ocupaţie V30 Tehnician acustician audioprotezist Tehnician acustician audioprotezist 323002

V1 Tehnician dentar Tehnician dentar 322501

V5 Tehnician protezist-ortezist Tehnician protezist-ortezist 323001

(W) Materiale de construcţii, industria cimentului, industria sticlei şi a ceramicii fine W1 Turnător produse ceramice Turnător produse ceramice 732103

(X) Alte industrii şi servicii

X22 Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport

Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport

514907

X28 Agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie Agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie 514901

X29 Alpinist utilitar Alpinist utilitar 712920

X40 Amanetar Amanetar 421401

X26 Ambalator manual Ambalator manual 932001

X11 Bijutier metale preţioase Bijutier metale preţioase 731302

X39 Astrolog Astrolog 514902

X12 Cizmar- confecţioner încălţăminte după comandă

Cizmar- confecţioner încălţăminte după comandă

744201

X13 Coafor Coafor 514101

X14 Cosmetician Cosmetician 514102

X15 Creator proiectant îmbrăcăminte Designer vestimentar 347116

X16 Croitor – confecţioner îmbrăcăminte după comandă

Croitor – confecţioner îmbrăcăminte după comandă

743501

X1 Delegat sindical de întreprindere Delegat sindical de întreprindere 419004

X2 Delegat sindical naţional Delegat sindical naţional 114207

X5 Electrician auto Electrician auto 723101

X4 Electromecanic reparaţii frigidere şi aparate de uz casnic

Electromecanic reparator obiecte de uz casnic

724103

X17 Electronist depanator aparate radio, TV şi aparatură audio- video

Montator – reglor şi depanator de aparate radio şi TV, redresoare şi amplificatoare

828304

Page 21: Cod standard Denumire Denumire ocupaţie COR Cod COR ...media0.webgarden.ro/files/media0:4b1653f7aab4f.pdf.upl... · 2009 – CNFPA pag. 2/21 Cod standard ocupaţional Denumire standard

2009 – CNFPA pag. 21/21

Cod standard

ocupaţional

Denumire

standard ocupaţional Denumire ocupaţie COR

Cod COR

ocupaţie X25 Florar – decorator Florar – decorator 611203

X27 Fochist

Fochist pentru cazane de abur şi apă fierbinte

816103

Fochist pentru cazane mici de abur 816105

Fochist pentru cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune

816106

Fochist pentru cazane conduse de calculator

816107

X18 Frizer Frizer 514103

X30 Îmbuteliator fluide sub presiune Îmbuteliator fluide sub presiune 932002

X23 Machior

Macheur 245509

Machior spectacole 347128

Machior 514107

X24 Mediator Mediator 244702

X19 Manichiurist - pedichiurist Manichiurist 514104

Pedichiurist 514105

X6 Mecanic auto Mecanic auto 723103

X9 Operator curăţitor chimic Operator curăţitor chimic 826421

X10 Operator spălător textile Operator spălător textile 826404

X31 Operator transport şi distribuire butelii de GPL

Operator transport şi distribuire butelii de GPL

933007

X32 Operator umplere recipiente de GPL Operator umplere recipiente de GPL 933009

X20 Optician medical Optician medical 322401

X3 Organizator târguri şi expoziţii Organizator târguri şi expoziţii 241911

X38 Stilist protezist de unghii Stilist protezist de unghii 514110

X33 Şlefuitor diamante naturale Şlefuitor diamante naturale 737310

X7 Tinichigiu auto Tinichigiu carosier 721303

X8 Vopsitor auto Vopsitor auto 714108


Recommended