+ All Categories
Home > Documents > í - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:561a68ff6d80d.pdf.upl/Limbajul HTML.pdfí }...

í - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:561a68ff6d80d.pdf.upl/Limbajul HTML.pdfí }...

Date post: 02-Nov-2019
Category:
Upload: others
View: 53 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
18
1 Competenţe de evaluat 1. Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML 2. Folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: text, imagine 3. Aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini – copiere, mutare, ştergere 4. Enumerarea şi aplicarea modalităţilor de a realiza o hiper-legătură 5. Utilizarea tabelelor într-o pagină web 6. Realizarea unor aplicaţii practice 7. Transformarea documentelor text obişnuite sau a prezentărilor PPT în pagini web Conţinuturi 1. Lansarea editorului HTML 2. Interfaţa editorului 3. Inserarea şi formatarea unui text: corp de literă, mărime, stil, culoare – obţinerea culorii – legătura cu aplicaţia Paint (Edit colors) şi cu aplicaţia Calculator (Dec-Hex) 4. Inserarea unei imagini – modificarea proprietăţilor imaginii: poziţionare, dimensiuni, încadrare în text 5. Formatarea unui fundal sau a unei teme 6. Folosirea instrumentelor Copiere, Decupare, Lipire pentru a copia text, imagine 7. Realizarea unei legături pe un text 8. Realizarea unei legături pe o imagine 9. Maparea unei imagini 10. Inserarea unui tabel 11. Formatarea tabelului 12. Modalităţi de depozitare a paginilor 13. Aplicaţii practice
Transcript
Page 1: í - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:561a68ff6d80d.pdf.upl/Limbajul HTML.pdfí } u v À o µ í X h ] o ] Ì } ] ] o } Ì v o ] Ì ] ] µ v ] P ] v ] ,dD> ... î

1

Competenţe de evaluat 1. Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML 2. Folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: text, imagine 3. Aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini – copiere, mutare, ştergere 4. Enumerarea şi aplicarea modalităţilor de a realiza o hiper-legătură 5. Utilizarea tabelelor într-o pagină web 6. Realizarea unor aplicaţii practice 7. Transformarea documentelor text obişnuite sau a prezentărilor PPT în pagini web Conţinuturi 1. Lansarea editorului HTML 2. Interfaţa editorului 3. Inserarea şi formatarea unui text: corp de literă, mărime, stil, culoare – obţinerea culorii – legătura cu aplicaţia Paint (Edit colors) şi cu aplicaţia Calculator (Dec-Hex) 4. Inserarea unei imagini – modificarea proprietăţilor imaginii: poziţionare, dimensiuni, încadrare în text 5. Formatarea unui fundal sau a unei teme 6. Folosirea instrumentelor Copiere, Decupare, Lipire pentru a copia text, imagine 7. Realizarea unei legături pe un text 8. Realizarea unei legături pe o imagine 9. Maparea unei imagini 10. Inserarea unui tabel 11. Formatarea tabelului 12. Modalităţi de depozitare a paginilor 13. Aplicaţii practice

Page 2: í - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:561a68ff6d80d.pdf.upl/Limbajul HTML.pdfí } u v À o µ í X h ] o ] Ì } ] ] o } Ì v o ] Ì ] ] µ v ] P ] v ] ,dD> ... î

2

Lecţia 1 Elementele standard ale unui document HTML HTML (HyperText Markup Language = Limbaj de Marcare a HyperTextului), reprezintă un ansamblu de marcaje (tag-uri) cu semnificaţie precisă, prin a căror folosire se obţine un hypertext. HTML este un limbaj destinat descrierii statice a paginilor web. Putem asemăna procesul de creare a unui hypertext, a unei pagini web, cu operaţiile de formatare făcute asupra unui document obişnuit, creat cu un editor de text evoluat; tag-urile au rolul pe care-l au butoanele sau punctele de meniu din editorul de texte. Un tag HTML are forma generală: <TAG>...</TAG> Un document HTML este un fişier text care, pe lângă textul propriu-zis ce va apărea în pagină, conţine şi o serie de elemente speciale, denumite etichete, sau marcaje (tags, în limba engleză).

Un document HTML contine taguri (marcaje). a) taguri de tip pereche exemplu: <html>…</html> b) taguri singulare exemplu: <br> Pas 1: se deschide NotePad: Start/All Programs/Accesories/Notepad şi se bifează opţiunea Format/WordWrap Pas2: începutul unui document HTML <HTML> </HTML> Fiecare dintre acestea sunt numite tag-uri. Există un tag pentru început şi un tag pentru final (încheiere). Pentru a face un tag final, doar adaugă / la tagul de început. Majoritatea, dar nu toate tagurile au un tag final. Ceea ce tocmai i-aţi spus pana acum browserului: acesta este începutul unui document HTML (<HTML>) şi acesta este sfârşitul unui document HTML (</HTML). Acum trebuie să punem ceva între tag-urile de început şi de sfărşit. Pas 3: zona de antet: perechea de tag-uri de tip : HEAD (reprezintă antetul paginii web) <HTML> <HEAD> </HEAD> </HTML> Pas 4: titlul paginii: perechea de tag-uri de tip TITLE ( reprezintă titlul care va apărea pe bara de titlu a ferestrei Internet Explorer). <HTML> <HEAD> <TITLE></TITLE> </HEAD> </HTML> Pas 5: corpul paginii perechea de tag-uri de tip BODY (conţinutul paginii web) <HTML> <HEAD> <TITLE></TITLE> </HEAD>

Page 3: í - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:561a68ff6d80d.pdf.upl/Limbajul HTML.pdfí } u v À o µ í X h ] o ] Ì } ] ] o } Ì v o ] Ì ] ] µ v ] P ] v ] ,dD> ... î

3

<BODY> </BODY> </HTML> Exerciţiul 1: <HTML> <HEAD> <TITLE>Exerciţiu pagina Web!</TITLE> </HEAD> <BODY> Prima mea pagina web </BODY> </HTML> Pas 6: Salvarea ca fişier HTML: - File/Save As, alegeţi directorul în care salvaţi (directorul cu numele elevului) Câmpul Save in - În câmpul File name scrieţi numele documentului (exercitiul 1.html) cu extensia .html sau .htm iar în câmpul Save as type alegeţi All files(*.*) Pas 7: deschiderea fisierului html: dublu click pe el pentru a-l deschide sau deschide un browser de web, apoi click File / Open / Browse, selectează fişierul exerciţiul1.html Pas 8: modificarea paginii web: Clic dreapta în pagina web, View Source După fiecare modificare pe care o vei face, nu uita să salvezi, pentru că altfel nu vei observa schimbările. Dupa ce ai salvat, intră în browserul de web şi click Refresh. Exerciţiul 2 Schimbaţi titlul paginii cu Lectia1.html şi textul din body enumerând paşii necesari creării unei pagini web OBSERVAŢII 1) Ceea ce ai realizat se numeşte scheletul unui document HTML; orice document HTML are nevoie de aceste tag-uri de bază. 2) Ceea ce ai scris între tag-urile <TITLE>...</TITLE> va apărea în bara de titlu a ferestrei browserului. Exerciţiul 3 Răspundeţi în caietele de notiţe la următoarele întrebări: 2. Ce este limbajul HTML? 3. Ce sunt tag-urile? 4. Care este perechea de tag-uri pentru: a) document HTML b) antet c) titlu d) conţinutul paginii? 5. Care este modalitatea de salvare a unui document HTML? 6. Cum modificaţi un document html existent?

Page 4: í - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:561a68ff6d80d.pdf.upl/Limbajul HTML.pdfí } u v À o µ í X h ] o ] Ì } ] ] o } Ì v o ] Ì ] ] µ v ] P ] v ] ,dD> ... î

4

Lecţia 2 Aplicaţii practice Aplicaţie practică 1. Introduceţi codul sursă din cele două exemple şi observaţi paginile web rezultate. Ce observaţi? Care este diferenţa între cele două exemple? EXEMPLUL 1 <html> <head> <title> Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Baia Mare </title> </head> <body> Istoric Stiri Profesori Elevi Proiecte Forum </body> </html> EXEMPLUL 2 <html> <head> <title> Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Baia Mare </title> </head> <body> Istoric<br> Stiri<br> Profesori<br> Elevi<br> Proiecte<br> Forum </body> </html> 2. Completaţi spaţiile libere în caietele de notiţe: Etapele realizării unei pagini web sunt: 1. editarea ........utilizand: a) ....................b)....................... 2. salvarea......... cu extensia:.............. 3. rezolvarea referinţelor ................... 4. vizualizarea paginii web cu ajutorul unui browser (Internet Explorer sau...) O pagină HTML standard este formată din: 1. bloc extern..................... 2. 3 blocuri incluse: antetul paginii:................ titlul paginii:................... corpul paginii:................ 3. trecerea la un rând nou: ................

Page 5: í - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:561a68ff6d80d.pdf.upl/Limbajul HTML.pdfí } u v À o µ í X h ] o ] Ì } ] ] o } Ì v o ] Ì ] ] µ v ] P ] v ] ,dD> ... î

6

Lecţia 3 Utilizarea culorilor în HTML Culorile într-un document HTML sunt definite cu ajutorul codului RGB care exprimă în sistem hexazecimal cantitatea de roşu, verde şi albastru prezentă în fiecare culoare. atributele etichetei <BODY> sunt: bgcolor - culoarea fundalului text - culoarea textului link - culoarea linkurilor vlink - culoarea linkurilor vizitate alink - culoarea linkului activ Pentru a stabili culorile într-o pagină Web se folosesc atributele etichetei <BODY> după următoarea sintaxă: <BODY bgcolor="#RGB sau nume_culoare" text="#RGB sau nume_culoare" link="#RGB sau nume_culoare" alink="#RGB sau nume_culoare" vlink="#RGB sau nume_culoare">corpul documentului</BODY> Alegerea culorilor pentru o pagină Web trebuie să fie în strânsă legătură cu mesajul transmis de aceasta şi să permită citirea cu uşurinţă a informaţiilor prezentate. Pentru a evita afişarea defectuoasă a culorilor din pagină este recomandată folosirea culorilor "sigure". 1. Culoarea fundalului Pentru a stabili culoarea fundalului unei pagini folosim atributul bgcolor (background color) al etichetei <BODY>, căruia îi atribuim o valoare astfel: <BODY bgcolor="#RGB sau nume_culoare"> Se poate folosi drept valoare pentru atributul bgcolor fie codul hexazecimal al culorii fie numele ei. Iată un exemplu de pagină cu fundal verde: Exemplul 3. 1 <HTML> <HEAD> <TITLE>culori1</TITLE> </HEAD> <BODY bgcolor="#00FF00"> <H1 align="center">Pagina cu fundal verde</H1><HR> </BODY> </HTML> Vizualizaţi aspectul paginii folosind Internet Explorer. 2. Culoarea textului Pentru a seta culoarea textului din întreaga pagină se foloseşte atributul text al etichetei <BODY>, conform sintaxei: <BODY text="#RGB sau nume_culoare">

Page 6: í - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:561a68ff6d80d.pdf.upl/Limbajul HTML.pdfí } u v À o µ í X h ] o ] Ì } ] ] o } Ì v o ] Ì ] ] µ v ] P ] v ] ,dD> ... î

7

Dacă am stabilit o culoare pentru textul din pagină şi dorim să utilizăm o altă culoare pentru o anumită secţiune a textului (culoarea unui bloc de text), vom folosi eticheta <FONT>. Aceasta este o etichetă container care cuprinde între etichetele de început şi de final textul a cărui culoare dorim să o modificăm. Stabilirea culorii se face folosind atributul color al etichetei conform sintaxei: <FONT color="#RGB sau nume_culoare">Text</FONT> Exemplul 3. 2 <HTML> <HEAD> <TITLE>culori2</TITLE> </HEAD> <BODY bgcolor="#FFFFFF" text="#0000FF"> <H1 align="center">Text albastru si rosu</H1> <HR> Textul din aceasta pagina este albastru cu mici <FONT color="#FF0000"> exceptii</FONT> </BODY> </HTML> Vizualizaţi aspectul paginii folosind Internet Explorer. 3. Culoarea legăturilor În general legăturile (links) dintr-o pagină Web au culori prestabilite (default), astfel: • blue (albastru) - pentru legături • red (roşu) - pentru legătura activa (cea pe care este fixat cursorul mouse-ului, cu butonul stâng apăsat) • purple (violet) - pentru legăturile vizitate, cele pe care s-a efectuat cel puţin un click Pentru a schimba culorile prestabilite se folosesc următoarele atribute ale etichetei <BODY>: link pentru legături alink pentru legăturile active vlink pentru legăturile vizitate conform sintaxei: <BODY link="#RGB sau nume_culoare" alink="#RGB sau nume_culoare" vlink="#RGB sau nume_culoare"> Documentul din Exemplul 3.3 creează o pagină în care textul este negru iar legăturile au culoarea verde, legăturile active culoarea albastru şi cele vizitate, culoarea roşu. În exemplu este folosită eticheta <A> şi atributul sau href, care vor fi prezentate pe larg în capitolul despre legături. În acest moment singurul lucru care ne interesează este cum putem stabili culorile acestora.

Exemplul 3. 3 <HTML> <HEAD> <TITLE>culori3</TITLE> </HEAD> <BODY bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#00FF00" alink="#0000FF" vlink="#FF0000"> <H1 align="center">Legaturi colorate</H1>

Page 7: í - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:561a68ff6d80d.pdf.upl/Limbajul HTML.pdfí } u v À o µ í X h ] o ] Ì } ] ] o } Ì v o ] Ì ] ] µ v ] P ] v ] ,dD> ... î

8

<HR> <A href="culori1.html">Legatura catre primul exemplu</A> </BODY> </HTML> Vizualizaţi aspectul paginii folosind Internet Explorer. 4. Alegerea culorilor Sunt multe elemente care trebuie luate în considerare la alegerea culorilor pentru o pagină Web. Primul şi cel mai important este acela de a face conţinutul uşor de citit. Aceasta înseamnă...aţi ghicit! Litere negre pe fond alb. Deşi în vestimentaţie combinaţia de roşu cu bleumarin este rafinată, într-o pagină Web literele roşii pe fond albastru nu arată bine şi sunt greu de citit. O altă combinaţie nefericită este cea cu fondul negru sau de culoare foarte închisă şi textul de culoare albă. Să nu uităm nici faptul că toate monitoarele dispun de reglaje ale strălucirii luminoase şi ale contrastului pe care utilizatorii le setează diferit, în funcţie de preferinţele personale, de toleranţa ochiului, de iluminarea camerei, etc. Pe un monitor cu reglaje medii ale contrastului şi strălucirii, un text de culoare roşie dispus pe un fundal negru va fi ilizibil, chiar dacă la valori maxime ale acestor caracteristici combinaţia poate genera efecte interesante. În alegerea culorilor pentru un site este bine să ţineţi seama de câteva elemente de psihologia culorilor, pentru a sublinia astfel mesajul pe care vreţi să îl transmiteţi. Iată câteva dintre sentimentele pe care le sugerează culorile: • Roşu - agresivitate, pasiune, putere, vitalitate • Roz - feminitate, inocenţă, moliciune • Portocaliu - amuzament, veselie, căldură, exuberanţă • Galben - sentimente pozitive şi cordialitate • Verde - linişte, sănătate, prospeţime • Albastru - autoritate, demnitate, securitate, încredere • Violet - sofisticare, spiritualitate, mister • Maro - utilitate, legătura cu pământul, bogăţie • Alb - puritate, încredere, modernitate, rafinament • Gri - sobrietate, autoritate, simţ practic • Negru - seriozitate, distincţie, hotărâre Alegerea culorilor pentru site trebuie să fie în concordanţă cu tema site-ului şi să sublinieze mesajul său. Astfel, dacă doriţi să construiţi un site destinat copiilor veţi folosi culori vesele şi luminoase, în vreme ce pentru un site destinat prezentării unei firme de consultanţă financiară sunt potrivite culori sobre şi care sugerează seriozitate şi încredere. Alegerea culorilor pentru legături este, de asemenea, importantă. Legăturile au, în mod prestabilit, anumite culori. Schimbarea acestora, deşi posibilă, îl poate induce în eroare pe vizitator. Ca şi în cazul textului, alegeţi pentru legături, legăturile vizitate şi legătura activă culori care să vină în contrast cu culoarea sau imaginea de fundal a paginii. Rămâneţi consecvent culorilor alese pentru legături, pe parcursul întregului site. Sistemul general utilizat pentru definirea culorilor este RGB prin care sunt specificate pentru fiecare culoare care sunt cantităţile de roşu (Red), verde (Green) şi albastru (Blue) care o compun.

Page 8: í - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:561a68ff6d80d.pdf.upl/Limbajul HTML.pdfí } u v À o µ í X h ] o ] Ì } ] ] o } Ì v o ] Ì ] ] µ v ] P ] v ] ,dD> ... î

9

În HTML orice culoare este desemnată printr-un cod de 6 cifre hexazecimale, dintre care primele două reprezintă cantitatea de roşu, cele două din mijloc, cantitatea de verde, iar ultimele două cantitatea de albastru. Sistemul hexazecimal este un sistem de numeraţie care foloseşte 16 cifre, existând următoarea corespondenţă între cifrele hexazecimale şi cele zecimale:

Sistem zecimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sistem hexazecimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Aplicaţie practică 1. Introduceţi codul sursă de mai jos pentru a observa pagina web rezultată. <html> <head> <title> Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Baia Mare </title> </head> <body bgcolor=”silver” text=”blue”> Istoric<br> <font style=”times roman” size=3 color=”ff0000”> Stiri<br> <font size=3 color="green"> Profesori<br> <font size=5> Elevi<br> Proiecte<br> Forum <br> <font color="red"> SUCCES MAI DEPARTE! </body> </html> 2. Deschideţi Notepad (Start/Allprograms/Accessories/Notepad). Scrieţi codul sursă pentru o pagina web care să conţină: titlul paginii: Prima pagina web conţinut: culoarea de fundal: albastru Numele si prenumele vostru (culoare negru, marimea 5) Data nasterii (culoare rosie, marimea 4) Zodia (culoarea verde,marimea 3) Hobby-uri (culoarea galben, marimea 2) Datele să fie scrise fiecare pe rând nou; Salvaţi fişierul pe Desktop cu numele index.htm , alegeţi la optiunea Save as type All Files; Deschideţi fişierul index.htm. Ce observaţi?

Page 9: í - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:561a68ff6d80d.pdf.upl/Limbajul HTML.pdfí } u v À o µ í X h ] o ] Ì } ] ] o } Ì v o ] Ì ] ] µ v ] P ] v ] ,dD> ... î

10

Lecţia 4 Formatarea textului 1. Textul afişat este caracterizat de următoarele atribute: a) mãrime (size) b) culoare (color) c) font (style) Eticheta singularã <basefont> se defineşte astfel: <basefont size=numãr color=culoare style=font> Unde: - numãr poate fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1 fontul cel mai mic, 7 fontul cel mai mare) - culoare este o culoare precizatã prin nume sau construcţia RGB - font poate fi un font generic ca “serif”, “cursive” sau un font instalat pe calculator ca «Times Roman», «Arial». 2. Poziţionarea conţinutului paginii Web faţă de marginile ferestrei browserului se face cu ajutorul a două atribute ale etichetei <body>: Leftmargin – distanţa dintre marginea din stanga a conţinutului paginii Topmargin – distanţa dintre marginea de sus a ferestrei browserului şi marginea de sus a conţinutului paginii Aplicaţie practică 1 Scrieţi codul sursă în Notepad, salvaţi fişierul cu numele aplicatie1.html, pe Desktop şi vizualizaţi pagina obţinută. <html> <head> <title>exemplu</title> </head> <body bgcolor="silver" text="blue"> Pagina are fondul de culoare gri şi textul de culoare albastra<br> <font style="TimesRoman" size=3 color="ff0000">Textul este scris cu fontul "Times Roman", marimea 3, culoarea rosie<br> <font size=3 color="green">Textul este scris cu fontul implicit, marimea 3, culoarea verde<br> <font size=5>Textul este scris cu fontul implicit, marimea 5, culoarea implicita<br> Succes mai departe ! </body> 3. Formatarea paragrafelor: 1. <i> textul este scris cursiv </i> 2. <u> textul este scris subliniat </u> 3. <b> textul este scris ingrosat </b> 4. Delimitarea paragrafelor - se realizeaza cu ajutorul etichetei <p>, eticheta de sfarsit </p> fiind optionala. <p align=valori>…</p>

Page 10: í - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:561a68ff6d80d.pdf.upl/Limbajul HTML.pdfí } u v À o µ í X h ] o ] Ì } ] ] o } Ì v o ] Ì ] ] µ v ] P ] v ] ,dD> ... î

11

unde „valori” este definit astfel: left – textul este aliniat la marginea din stanga right – textul este aliniat la marginea din dreapta center – textul este centrat justify – textul este aliniat si la dreapta si la stanga Exemplu: Pt alinierea paragrafului la stanga: <p align=left>…</p> 5. Gruparea paragrafelor Pentru a stabili acelasi mod de aliniere pentru mai multe paragrafe, trebuie sa le grupam intr-un singur bloc, cu ajutorul etichetei <div> <div align="right"> <p>.....primul paragraf... <p>....al doilea paragraf... <p>... al treilea paragraf... </div> Aplicaţie practică 2 Realizaţi o pagină web care să conţină 5 elevi din clasa voastră. Pagina trebuie să aibă următorul aspect: Titlul paginii: Catalog Clasa 12 …(dimensiune 4, culoare rosie, centrat) Diriginte: prof…. (dimensiune 3, verde, aliniat la dreapta) Nume Prenume 1 (albastru, dimensiune 2, aliniament la stanga) Nume Prenume 2 Nume Prenume 3 Nume Prenume 4 Nume Prenume 5 Culoare de fundal: gri Numele fisierului: nume_elev.html Salvaţi pe Desktop Aplicaţie practică 3 Completaţi spaţiile libere în caietele de notiţe: 1. Precizarea culorilorîntr-o pagină web se realizează: a) prin nume de culoare.................. b) prin construcţia RGB ” #rrggbb”……………….. 2. Atributele textului : a) mărime b) culoare c) font

Page 11: í - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:561a68ff6d80d.pdf.upl/Limbajul HTML.pdfí } u v À o µ í X h ] o ] Ì } ] ] o } Ì v o ] Ì ] ] µ v ] P ] v ] ,dD> ... î

12

eticheta singulară basefont este definită astfel : <basefont size= numar color=culoare style=font> unde: numar reprezintă................. culoare reprezintă................. font reprezintă...................... 3. Poziţionarea conţinutului paginii web Leftmargin aliniază ................ Topmargin aliniază..................

Page 12: í - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:561a68ff6d80d.pdf.upl/Limbajul HTML.pdfí } u v À o µ í X h ] o ] Ì } ] ] o } Ì v o ] Ì ] ] µ v ] P ] v ] ,dD> ... î

13

Lecția 5 Inserarea listelor în documente HTML 1. Liste neordonate (unordered list) sunt încadrate de etichetele <ul> si </ul>. Fiecare intrare în listă este precedată de eticheta <li> Exemplul 1 <ul> <li>nivel1 <li>nivel2 <li>nivel3 </ul> sau <ul> <li>nivel1 (implicit disc) <ul> <li>nivel2 (implicit circle) <ul> <li>nivel3 (implicit square) </ul> <li>nivel2 </ul> <li>nivel1 </ul> 2. Liste ordonate (ordered list) se realizează încadrând intrările din listă între etichetele pereche <ol> si </ol> Exemplul 2 elevii clasei a XI-B <ol> <li> Abel Andreea <li> Aman Alexandru <li> .... </ol>

3. Crearea unei liste de definiţii se realizează cu ajutorul etichetelor pereche <dl> si </dl> între care vor fi încadrate intrările în listă. În acest caz, o intrare în listă este constituită din două părţi: Un termen <dt> definition term O definiţie <dd> definition description Exemplul 3 <dl> <dt>liste ordonate <dd>elementele listei trebuie parcurse în ordinea numerotãrii <p> <dt>liste neordonate

Page 13: í - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:561a68ff6d80d.pdf.upl/Limbajul HTML.pdfí } u v À o µ í X h ] o ] Ì } ] ] o } Ì v o ] Ì ] ] µ v ] P ] v ] ,dD> ... î

14

<dd>elementele listei nu trebuie parcurse în ordine <p> <dt>liste de definiţii <dd>elementele listei au douã pãrţi: un termen şi descrierea sa </dl> Aplicaţie practică 1 Realizaţi un document HTML care să conţină o listă cu 5 elevi ai clasei voastre (ca în exemplul 2) Aplicaţie practică 2 Realizaţi un document HTML care să conţină o lecţie de informatică cu titlul INTERNETUL şi în care să se găsească definiţiile următoarelor noţiuni: HTML pagina Web machetare

Page 14: í - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:561a68ff6d80d.pdf.upl/Limbajul HTML.pdfí } u v À o µ í X h ] o ] Ì } ] ] o } Ì v o ] Ì ] ] µ v ] P ] v ] ,dD> ... î

15

Lecția 6 Inserarea tabelelor Inserarea unui tabel se realizează cu ajutorul elementului table. Elementul table admite atributele: summary = text (specifică o descriere a rolului şi structurii tabelului) align = left/center/right (specifică modul de aliniere a tabelului în document) width = valoare (specifică lăţimea întregului tabel) height = valoare (specifică înălţimea tabelului) border = valoare (specifică grosimea liniei chenarului din jurul tabelului) cellspacing=valoare (specifică spaţiul dintre celule şi spaţiul dintre celule şi marginile tabelului) cellpading = valoare (specifică spaţiul dintre chenarul celulei şi conţinutul ei) Specificarea unei linii din tabel se face folosind eticheta <tr> Specificarea celulelor care constituie antetul tabelului se realizează prin intermediul etichetei <th> Pentru celulele care vor conţine informaţiile din tabel se utilizează eticheta <td>.

Exemplu: <table width="200px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td>luni</td> <td>marti</td> </tr> <tr> <td>fizica</td> <td>logica</td> </tr> </table>

Aplicaţie practică: Creaţi o pagină web care să conţină un tabel cu orarul clasei voastre.

Page 15: í - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:561a68ff6d80d.pdf.upl/Limbajul HTML.pdfí } u v À o µ í X h ] o ] Ì } ] ] o } Ì v o ] Ì ] ] µ v ] P ] v ] ,dD> ... î

16

Lecţia 7 Inserarea legăturilor în documente HTML Limbajul HTML contine multimple elemente prin intermediul carora se poate crea o legatura catre resurse web: .img creaza o legatura catre o imagine .link specifica legaturi catre resurse utile; poate fi montat numai in sectiunea head .a creeaza o legatura catre un program executabil pe calculatorul utilizatorului .applet creaza o legatura catre un program executabil pe calculatorul utilizatorului Elementul a Textul cuprins intre <a> si </a> va aparea evidentiat (colorat, subliniat) in fereastra browserului , in functie de valorile atributelor sau in functie de valorile de configurare a browserului. Atribute: .href=URL (adresa sursei la care se face legatura) .name=sir de caractere (asociaza un nume ancorei curente, astfel incat sa poata constitui tinta unui alt link) .title = sir de caractere (asociaza un nume resursei la care se face legatura) Informatii suplimentare in <a href=”mmm.htm”> Regulament de organizare</a> Opiniile despre aceasta carte pot fi expediate aici: <a href=”mailto:[email protected]”>Mesaj catre autor</a> Elementul img Img nu admite eticheta la sfarsit, prin urmare nu are continut. Atribute: .src=URL (specifica adresa fisierului care contine imagine; cele mai utilizate formate de fisiere grafice sunt GIF(graphic interchange format) si JPEG (joint photographic expert’s group) Sursa SRC nu specifica numai ce imagine se foloseste ci specifica si unde este imaginea, in ce director. Sursa folosita, "chef.gif", inseamna ca browserul va cauta imaginea numita chef.gif in acelasi director unde se gaseste si documentul html. .alt=text (semnifica un text alternativ care va fi afisat de browser – cele care nu se pot vizualiza imagini) .height=dimensiune(defineste inaltimea imaginii) .width=dimensiune(defineste latimea imaginii) .aligh=valoare (specifica modul de aliniere a imaginii in raport cu textul. Valoarea poate fi: top-partea de sus a imaginii este aliniata cu textul middle- imaginea este aliniata centrat in raport cu textul bottom – partea de jos a imaginii este aliniata in raport cu textul left – imaginea este aliniata la marginea din stanga a paginii right – imaginea este aliniata la marginea din dreapta a paginii border- numar pixeli (imaginea va fi incadrata de un chenar cu grosimea specificata in numar de pixeli hspace- dimensiune (specifica spatiul inserat in stanga si in dreapta imaginii) vspace- dimensiune (specifica spatiul inserat in partea de sus si partea de jos a imaginii) Exemplu: <html> <head> <title>o pozã</title> </head> <body> <img src="globuri.jpg" height=135 width=135

Page 16: í - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:561a68ff6d80d.pdf.upl/Limbajul HTML.pdfí } u v À o µ í X h ] o ] Ì } ] ] o } Ì v o ] Ì ] ] µ v ] P ] v ] ,dD> ... î

17

align=middle alt="ilustratã de la mare"> <i>hai la mare!</i> </body> </html> Aplicaţie practică Realizaţi o pagina web care să conţină următoarele elemente: 1. titlul paginii web: concurs; 2. titlul documentului: Rezultatele concursului de informatică, culoarea titlului scris cu roşu; 3. culoarea textului din pagina web: albastru închis; 3. o imagine cu elevii participanţi la concurs, pe care o veţi salva pe Desktop cu numele poza.jpg; 4. un tabel care să conţină elevii participanţi, punctajul obţinut şi premiul acordat; 5. fundalul paginii: gri deschis; 6. salvaţi pagina web în locul indicat de profesor.

Page 17: í - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:561a68ff6d80d.pdf.upl/Limbajul HTML.pdfí } u v À o µ í X h ] o ] Ì } ] ] o } Ì v o ] Ì ] ] µ v ] P ] v ] ,dD> ... î

18

Lecţia 8 Cadre (Frame) Cu ajutorul cadrelor pot fi dispuse mai multe pagini web în aceeaşi fereastră a browserului. Fiecare document HTML care generează o pagina web reprezintă un cadru; cadrele sunt independente unele faţă de altele. <frameset> defineşte modul de împărţire a ferestrei în cadre. Un cadru poate fi vertical sau orizontal. Atribute: cols – defineşte cadre verticale - are ca valoare un procent care arată cât din suprafaţa totală ocupă coloanele rows – defineşte cadre orizontale – are ca valoare un procent care arată cât din suprafaţa totală ocupă rândurile; daca sunt mai multe rânduri, procentele se despart prin virgulă. <frame> defineşte documentul HTML care trebuie alocat fiecărui cadru. Exemplul 1.html <html> <head> <title>Cadre</title> </head> <frameset cols=25%,75%> <frame src=”frame_a.html”> <frame src=”frame_b.html”> </frameset> </html> unde: frame_a.html este un fisier html care are continutul Cadrul A frame_b.html este un fisier html care are continutul Cadrul B

Page 18: í - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:561a68ff6d80d.pdf.upl/Limbajul HTML.pdfí } u v À o µ í X h ] o ] Ì } ] ] o } Ì v o ] Ì ] ] µ v ] P ] v ] ,dD> ... î

19

Exemplul 2.html <html> <head> <title>Cadre</title> </head> <frameset rows=50%,50%> <frame src=”frame_a.html”> <frameset cols=25%,75%> <frame src=”frame_b.html”> <frame src=”frame_c.html”> </frameset> </html> unde: frame_a.html este un fisier html care are continutul Cadrul A frame_b.html este un fisier html care are continutul Cadrul B frame_c.html este un fisier html care are continutul Cadrul C Aplicaţie practică: Pornind de la exemplele cu cadre exersate, realizaţi o pagină web care să aibă urmatoarea structură: În cadrul A o fotografie cu elevii clasei voastre; În cadrul B numele clasei, numele profesorului diriginte şi numele elevilor, sub formă de listă; În cadrul C un tabel cu elevii premianţi din fiecare an şcolar: clasa, numele şi prenumele, premiul obţinut. Salvaţi pagina web în locul indicat de profesor. exemplu: Clasa/an scolar Premiul obţinut Numele elevului Clasa a IX-a Premiul I Premiul II Premiul III Menţiune

Clasa a X-a Premiul I Premiul II Premiul III Menţiune

Clasa a XI-a Premiul I Premiul II Premiul III Menţiune


Recommended