+ All Categories
Home > Documents > Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin

Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin

Date post: 15-Mar-2016
Category:
Upload: autorallyro
View: 235 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
AutoRally Magazin - numar dedicat Raliului Tara Barsei, editia 2010
25
BĂNEASA RALLY SHOW BUCUREŞTI 27 August 2010 SUPLIMENT INFORMATIV WWW.AUTORALLY.RO 27-28 august 2010 • RALIUL TARA BÂRSEI EDIŢIA a V-a BRAŞOV 28 August 2010
Transcript
Page 1: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin

BĂNEASARALLY SHOWBUCUREŞTI27 August 2010

SUPLIMENT INFORMATIV WWW.AUTORALLY.RO 27-28 august 2010 • RALIUL TARA BÂRSEI

EDIŢIA a V-a

BRAŞOV28 August 2010

Page 2: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin
Page 3: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin

4RALIUL TARA BÂRSEI„cnR dUnLop 2010”27-28 AUGUST 2010

Etapa bulgară de campionat mondial de raliuri a declanşat reacşii şi comentarii numeroase la nord de Dunăre, aşa cum era şi normal, pentru că a fost geografic cea mai apropiată competiţie de graniţele noastre. Sentimentul general a făcut parte din categoria “de ce alţii pot şi noi nu” şi nu puţini au invocat povestea cu capra vecinului.

Din păcate însă, cei mai mulţi au uitat că Bulgaria are o tradiţie consistentă în sport, încă de pe vremea când la noi se circula cu maşina o dumincă da şi una ba. Şi la fel ca şi în alte domenii, vecinii de la sud de Dunare ne-au cam luat-o în faţă. Respectînd principiul mondializării Campionatului Mondial de Raliuri, FIA a răsplătit eforturile organizatorilor bulgari promovînd fosta etapă de campionat european la rangul de rundă în WRC. Însă schimbările recente de politică sportivă, citeşte, schimbarea preşedintelui forului mondial vor duce, ca şi în cazul Poloniei, la imposibilitatea repetării evenimentului, indiferent de calitatea organizatorică a ediţiei 2010.

Comparaţia cu raliurile de la sud de Dunăre nu ne este favorabilă. Apariţia FRAS, dificultatea afilierii la FIA, disputele interne cu ACR-ul datorate mai ales orgoliilor, au dus la întârzierea dezvoltării sportului cu motor. Toată lumea este de acord ca România posedă un potenţial important în raliuri, dar acest lucru este valabil în orice domeniu. Aceasta sintagmă ne amăgeşte şi ne impiedică să vedem adevăratele cauze ale retardului. La fel ca şi în cazul altor discipline sportive, incluzînd fotbalul, situaţia socială şi economică generala, plus lipsa de profesionalism a celor care conduc, duc la rezultatele pe care le avem. De unde şi vorba ca “omul sfinţeşte locul”.

Să revenim însă la oile noastre. Urmează Raliul Ţara Bârsei, devenit deja o rundă de tradiţie în campionat. Punctul de atracţie îl constituie din nou duelul dintre Bogdan Marişca şi Gergo Szabo, cei doi fiind detaşaţi în lupta pentru titlul naţional.

La grupa A echipajul Keleti / Ponta a scăpat în câştigător al grupei nu are altceva de făcut în etapa asta decât să-şi propună să urce în ierarhia « generală». Asta cu atât mai mult cu cât lui Keleti nu i-a trecut dorul de maşina 4x4 ori aceste trei etape nu pot fi decât antrenamente bune cu viitori adversari. Să remarcăm la aceasta grupă dificultatea în care este Alex Filip care după iesirea violentă în decor de la Sibiu se vede treaba, că nu a reuşit să-şi repare maşina.

Să remarcăm revenirea pe lista de start – dupa forfaitul de la Sibiu, a echipajelor de la grupa H : Gunther Graef şi Eugen Banciu se vor bate la Braşov pentru locul întâi al grupei ceea ce pentru spectatori va fi extrem de benefic. Asta mai ales şi pentru faptul că pe lista se afla şi Alex Piţigoi cu Fordul lui wrc.

În rest se menţine « strocul » de 40-42 de echipaje per etapa ceea ce nu-i rău pentru un an cu recesiune economică.Pentru 2010 organizatorul raliului Ţara Bârsei propune o mică escapadă în Bucureşti, în încercarea de a trezi capitala din letargie. O super specială în Băneasa Shopping City şi mai ales promovarea unui asemenea eveniment, nu poate decât să fie benefică pentru imaginea săracă a acestui sport. Performanţele sportive, însă, vor fi pe macadamul din triunghiul Sacele –Predeal – Azuga. Aşadar spectacol pentru promovare la Bucureşti şi lupta pentru victorie de etapa şi de ce nu de campionat la Braşov.

Editorial

Redacþia:AUToRALLY MAGAZInSupliment informativ:www.autorally.ro

Editor: AUTo BLIc BRAªoV Adresa: Braºov,Str. Republicii nr. 50,Tel.: 0745.039736, Fax: 0368.430187,e-mail: [email protected];

Graficã ºi design:AFAcERI pRoSpERE SRL www.afaceriprospere.ro

Foto:Rallyphoto.ro

TIPĂRIT LA MEDIAEXPERTwww.mediaexpert.ro

© 2003 Toate drepturile asupra acestei lu-crãri aparþin AUTo BLIc BRAªoV. conþinutul revistei „AUToRALLY MAGAZIn” nu poate fi reprodus integral sau parþial, în scris sau pe orice alt suport ºi nu poate fi distribuit liber sau prin vânzare decât cu permisiunea scrisã a AUTo BLIc BRAªoV.

cUpRInS:EdIToRIAL 4

hARTA GEnERALA SI pRoGRAM 6/7

jAck dAnIEL’S RALLY TEAM 8/9

cLASAMEnTE 10

nApocA RALLY AcAdEMY 12/13

pRoFIL EchIpAj EdWIn kELETTI / VIcToR ponTA 18/19

InTERVIU: GERGo SZABo 22

pRoFIL EchIpAj TITI AUR / kARoL BoRBELY 24

pRoFIL EchIpAj MAnU MIhALAchE / SoRIn coLcERIU 26

cUpA dAcIA LoGAn - kLAR 28/29

pRoFIL EchIpAj GUnThER GRAEF / cRISTIAn cIBU 32/33

pRoBE SpEcIALE RALIU 34/35

ISToRIA RALIULUI 40/42

RALIUL ARAdULUI- pREVIEW 47

Radu Roman

La sud şi nord de Dunare

Page 4: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin

6RALIUL TARA BÂRSEI„cnR dUnLop 2010”27-28 AUGUST 2010 7

RALIUL TARA BÂRSEI„cnR dUnLop 2010”27-28 AUGUST 2010

hartaprogram

Vineri 27 august 2010

10:30 – 12:30 Recunoasteri (antr. Oficiale)

13:00 – 17:00 Curse demonstrative

17:00 – 18:30 Curse demonstrative (karting, auto epoca, drift)

19:00 – 23:00 Baneasa Rally Show

Sambata 28 august 2010

Ora 09:31 Start Raliu Brasov - Magnolia Shopping Center

Ora 10:42 PS 2 Azuga – Predeal (14.20 km)

Ora 11:25 PS 3 Azuga – Cabana “Susai” (7.90 km)

Ora 12:17 Service Brasov str. Poenelor – cap de linie RAT

Ora 13:05 PS 4 Sacele – Azuga (24.70km)

Ora 13:40 PS 5 Azuga – Cabana “Susai” (7.90 km)

Ora 14:47 Service Brasov str. Poenelor – cap de linie RAT

Ora 16:02 PS 6 Azuga – Predeal (14.20 km)

Ora 16:45 PS 7 Azuga – Cabana “Susai” (7.90 km)

Ora 17:37 Service Brasov str. Poenelor – cap de linie RAT

Ora 18:25 PS 8 Sacele – Azuga (24.70km)

Ora 19:45 Service Brasov str. Poenelor – cap de linie RAT

Ora 20:01 Sosire Raliu Brasov - Magnolia Shopping Center

Ora 22:30 Festivitatea de premiere Brasov - Magnolia Shopping Center

coMI

TETU

L dE

oRG

AnIZ

ARE

ARISToTEL cAncEScU presedinte consiliul judetean Brasov

coSMIn BIRjARU R.n.p.R. directia Silvica ploiesti

conSTAnTIn EnoAE Sef ocolul Silvic Azuga

nISToR RAdU FLoREA primar oras Sacele

SoRIn hERMEnEAn Regia publica Locala a padurilor Sacele

AdRIAn opRIcA directia pentru Sport a judetului Brasov

coMISAR SEF dE poLITIE

cLAUdIU TAMÂRjAn Ipj Brasov Serviciul politia Rutiera

InG AUGUSTIn pULpEA director General RAT Brasov

coL.SAndU MARc inspectoratul judetean de jandarmi Brasov

LT.coL.FLoRIn dAnEScU Inspectoratul judetean de jandarmi prahova

coL.GABRIEL MoTRUnA prim adjunct al Inspectorului Sef ISU

“Tara Bârsei” Brasov

MR.MIhAI dRAGAn prim adjunct al Inspectorului Sef ISU

“Serban cantacuzino” prahova

SEcU

RITA

TE

• Nu staţionaţi niciodată în exteriorul virajelor; orice derapaj vă poate fi fatal.

• Nu ieşiti de pe probele speciale decât după trecerea maşinii oficiale de deschidere.

• În deplasarea dvs. cu autoturismul, vă rugăm să conduceţi cu prudenţă şi cu o viteză până la limita evitării oricărui pericol; semnalizaţi din timp şi asiguraţi-vă la orice manevră.

oFIc

IALII

cUR

SEI

oFIcIALIobservator FRAS Emanuel ILInA (B)

coLEGIUL coMISARILoR SpoRTIVIpresedinte Stefan VASILE (B)Membru Adrian FodoR (cj)Membru Lucian FILIp (IS)

ARBITRIdirector Sportiv Laurentiu oRoS (BV)director organizatoric Bela SToIcA (BV)Secretar Sef Remus STRIAn (BV)Sef centru de calcul Rares FLoREScU (SB)Sef Verificare Tehnica Lucian GÎRBAcIU (B)Relatii cu Sportivii dorin ToMA (BV)cronometror Sef Florin cALAnGEA (B)observator cu Arbitri Tamas LAnG (cj)Sef Securitate Mihai AVRAM (cj)Sef Traseu Ionut RoMAn (B)Sef deschidere Razvan RATIU(BV)Medic Sef dr. Valentin doBRU (MS)ofiter de presa dan cRAcIUn (BV)

EDIŢIA a V-a

BRAŞOV28 August 2010

Page 5: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin
Page 6: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin

RALIUL TARA BÂRSEI„cnR dUnLop 2010”27-28 AUGUST 20101oclasamente

după 5 etape

cLASAMEnT GEnERAL FIA (n+A) Nr. crt Nr. conc. Pilot/copilot Pct.

1 5 MARISCA Bogdan 89.00

2 1 SZABO Gergo 83.00

3 6 GIRTOFAN Dan 53.00

4 25 PORCISTEANU 52.00

5 41 SPITZMULLER Csaba 43.00

6 8 MIHALACHE Manuel 40.00

7 28 AUR Titi 35.00

8 2 TEMPESTA 27.00

9 99 KELETI Edwin 22.00

cLASAMEnT GRUpA n Nr. crt Nr. conc. Pilot/copilot Pct.

1 5 MARISCA Bogdan 89.00

2 1 SZABO Gergo 83.00

3 6 GIRTOFAN Dan 53.00

4 25 PORCISTEANU 52.00

5 41 SPITZMULLER Csaba 43.00

6 8 MIHALACHE Manuel 40.00

7 28 AUR Titi 37.00

8 2 TEMPESTA 27.00

9 11 SAVU Horatiu 20.00

cLASAMEnT GRUpA Anr. crt nr. conc. pilot/copilot pct.1 99 KELETI Edwin 125.002 9 DANNY 81.003 29 COSMA Vlad 70.004 54 TOMITA Rares 46.005 79 FILIP Alexandru 45.006 19 MITROI Alexandru 15.007 53 LACATUS Mihai 14.008 24 SZABO Csongor 12.009 51 FRANCE Jerome 12.00

cLASAMEnT GRUpA hnr. crt nr. conc. pilot/copilot pct.

1 336 BANCIU Dorin 50.00

2 310 GRAEF Gunther 49.00

3 321 CRISAN Florin 24.00

4 399 ILIESCU Sorin 23.00

5 35 CRETU Goerge 10.00

6 403 FAGADAR Claudiu 6.00

cLASAMEnT jUnIoRInr. crt nr. conc. pilot/copilot pct.

1 29 COSMA Vlad 90.00

2 54 TOMITA Rares 66.00

3 445 MIREA Alexandru 32.00

4 65 CASIAN Bogdan 25.00

5 427 OLESCH Raul 25.00

6 85 STANOIEV Bogdan 16.00

7 26 BUNICA Alina Carmina 12.00

8 487 POPA Valentin 12.00

cLASAMEnT cUpA dAcIA nr. crt nr. conc. pilot/copilot pct.1 47 IVAN Viorel 112.002 70 GRIGORE Adrian 56.003 93 NASTASE Bogdan 40.004 417 MIHUT Ioan 39.005 445 MIREA Alexandru 36.006 469 BARBU Sebastian 36.007 427 OLESCH Raul 28.008 415 KREPELKA Alexandru 26.00

9 78 TANASE Marius 19.00

cLASAMEnT 2Wdnr. crt nr. conc. pilot/copilot pct.

1 99 KELETI Edwin 125.00

2 9 DANNY 81.00

3 29 COSMA Vlad 70.00

4 79 FILIP Alexandru 45.00

5 54 TOMITA Rares 42.00

6 47 IVAN Viorel 18.00

7 445 MIREA Alexandru 16.00

8 19 MITROI Alexandru 15.00

9 53 LACATUS Mihai 14.00

10 51 FRANCE Jerome 12.00

cLASAMEnT EchIpEnr. crt nr. conc. pilot/copilot pct.

1 Jack Daniel's RT 338.00

2 Napoca Rally Academy 277.00

cLASAMEnT GRUpA knr. crt nr. conc. pilot/copilot pct.

1 309 GROZA Elisei 68.00

2 302 BERARI Catalin 43.00

3 32 CLADOVEANU Aurel 30.00

4 333 MORARU Adrian 27.00

5 111 BALDESCU Victor 15.00

6 445 MIREA Alexandru 15.00

7 60 PITIGOI Alexandru 12.00

8 330 ARGESANU Dragos 12.00

cLASAMEnT dIESELnr. crt nr. conc. pilot/copilot pct.

1 44 TOADER Cristian 10.00

2 42 CASCAVAL Andrei 8.00

3 333 MORARU Adrian 4.00

Page 7: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin
Page 8: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin
Page 9: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin
Page 10: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin
Page 11: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin
Page 12: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin

22RALIUL SIBIULUI„cnR dUnLop 2010”15-18 IULIE 2010

Interviu

Autorally inainte de ultimul service, sa arate de parca urmeaza sa inceapa raliul ?Gergo Szabo : « Sti bine ca nu sunt un fan al suprafetei pe care se desfasoara raliul din Sibiu. Si asta ti-o spune unul care are firma de preparat si inchiriat automobile de cursa si pe care il costa , mereu, multa munca si bani refacerea masinilor dupa o etapa desfasurata la Sibiu. De aceea in acest an ne-am luat masuri inca de acasa, si am pregatit masinile forate bine. Am schimbat orice piesa, orice subansamblu care prezenta cel mai mic semn de « oboseala », am luat cu noi in “duba” de service toate piesele de schimb care , din experienta editiilor trecute, ar putea fi necesare iar noi si cand vorbesc la plural, ma refer si la Titi de a carui masina ma ocup tot eu si echipa mea. »

Autorally : Ok, ok dar sa fim seriosi Titi nu a avut viteza de deplasare pe probe chiar daca la final a prins podiumul etapei, mai mult datorita experientei extraordinare decat datorita vitezei cu care a rulat.Gergo Szabo : « Nu a avut aceeasi vitez ok, dar nici nu a facut pene peste pene care pene sti si tu ca strica nu numai anvelopele cat mai mult piesele adiacente rotii. Cat despre viteza noastra, crede-ma, am mers mult mai prudent decat in alti ani, pe ultimele probe ocolind pietrele mari si lasand masina sa « curga » pe o trasa sigura. Diferenta intre noi si adversarii nostri se datoreaza mai mult problemelor cu care s-au confruntat acestia pe

parcursul raliului decat vitezei noastre mari. Ca sa inchei trebuie sa spun ca exact asta ne-am propus sa mergem « save » si sa profitam de eventualele probleme tehnice ale adversarilor. Cum se spune in romaneste ? ne-a iesit ? » Autorally : Da , da asa se spune , v-a iesit. V-a iesit la Sibiu insa urmeaza trei etape , finale, in care se va juca titlul nu te intreb despre tactica pentru ca probabil o sa mi-o povestesti intr-un interviu de final daca iti va iesi, te intreb cum vezi acest final de campionat ?Gergo Szabo : “Macamul este suprafata mea preferata iar etapele care urmeaza imi plac foarte mult. La Brasov m-am simtit in totdeanua extrem de bine (doar acolo am debutat nu?) , la Arad (urmatoarea etapa) am castigat anul trecut campionatul iar raliul de al Iasi mi-a placut mereu. Noi ne propunem sa obtinem puncte in fiecare din etapele care au ramas pentru ca dupa parerea mea va avea castig de cauza cel care va acumula puncte in fiecare etapa. »

Autorally : Cine va fi adversarul tau cel mai de temut ?Gergo Szabo : « Pentru noi Bogdan (nr. Bogdan Marisca) reprezinta adversarul cel mai de temut. Din pacate pentru ei, restul pilotilor au pierdut din diferite motive, multe puncte ca sa mai conteze in lupta pentru titlu. Noi nu trebuie sa castigam toate etapele ca sa devenim din nou campioni, trebuie doar sa terminam mereu inaintea lui Bogdan. Pentru acest lucru ne pregatim si acest lucru va fi targhetul nostru. »

Dan Craciun : Bine ca vorbesti din nou la plural pentru ca era sa uit, sa te intreb, cum ai reusit sa sfidezi toate comentariile care nu-ti dadeau nici o sansa in acest sezon cu un copilot nou ?Gergo Szabo : « Respect toate opiniile

tuturor dar sa sti ca eu si cu Levi ne intelegem foarte bine. In primul rand , locuind in Romania, Levi manegeriaza mult mai usor problemele administrative decat o putea face Zoli (nr. Kohler Zoltan – fostul copilot ) in al doilea rand Levi a reusit , intr-un timp extrem de scurt sa se adapteze stilului de dictare in limba maghiara si mai ales reuseste tot mai des sa –mi spuna (sa-mi dicteze) exact ceea ce eu mi-as dori sa aud.Acum cand am trecut de mijlocul campionatului pot spune ca suntem un cuplu foarte bun. Nu ne oprim aici, facem teste foarte des ca sa ne perfectionam si mai bine. »

Dan Craciun : Cele trei intrebari pe care mi le-am propus sa ti le pun s-au epuizat , in incheiere ai cuvantul :Szabo Gergo : « La final as dori sa spun cateva cuvinte despre fani. Asa cum spuneam si la finele campionatului trecut, cand am devenit campion al Romaniei, pentru mine sustinerea fanilor din Romania reprezinta cea mai mare satisfactie pe care o poate trai cineva venit din alta tara. In acest sezon am simtit ca aceasta sustinere este si mai mare si asta ma motiveaza enorm. Pentru acesti oameni voi lupta din toate puterile mele si ale lui Levi evident, sa castig din nou campionatul in Romania. Va multumesc tuturor si sper sa fiti alaturi de noi la Brasov , Arad si Iasi unde sa sarbatorim impreuna o noua victorie.Voua celor de la Autorally va multumesc pentru modul constant cu care ati reflectat rezultatele noastre. Datorita voua si conationalii mei au aflat si sunt la curent mereu cu performantele mele. Tuturor cele bune. Va astept pe probe ».

Interviu consemnat de Dan CraciunEchipa Autorally

Interviu cu campionul national de raliuri en titre pilotul maghiar Gergo Szabo

Imi doresc enorm un nou titlu de campion al Romaniei

Page 13: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin
Page 14: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin

Manu

SorinManu MIHALACHE

Sorin COLCERIU

8

26RALIUL TARA BÂRSEI„cnR dUnLop 2010”27-28 AUGUST 2010

profil

Page 15: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin
Page 16: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin
Page 17: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin

32RALIUL TARA BÂRSEI„cnR dUnLop 2010”27-28 AUGUST 2010

profil

Gunther Graef Cristian Cibu

• CHIP PERFORMANCE TUNING

• Car electronic

• Workshop - Service & Accesories

• Activ Motorsport

• Race Logistic Management

• Race Car - Rent & Preparation

Page 18: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin

34RALIUL TARA BÂRSEI„cnR dUnLop 2010”27-28 AUGUST 2010 35

RALIUL TARA BÂRSEI„cnR dUnLop 2010”27-28 AUGUST 2010

Prima maşină la ora: 11 : 25 / 13 :40 / 16 :45Circulaţia este închisă în intervalul: 10 :00 – 18 :45COORDONATE GPS: Start N 45 44.891, E 25 60.019 SosireN 45 50.307, E 25 61.662

pS 3,5,7 / 4,8pS 2,6

PS 3, 5, 7 Azuga – cabana Susai

PS 4, 8 Sacele – Azuga

Triunghiul forestier Săcele – Predeal - Azuga revine, după doi ani, pe harta raliului cu trei « speciale » spectaculoa-se. Un mare avantaj pentru spectatori este faptul că cele trei speciale sunt extrem de accesibile beneficiind, fără ca organizatorii să aibă un merit în acest sens, de mult lauda-tele drumuri care “înţeapă » specialele, spectatorii având astfel acces să vizioneze în aceeaşi zi de sâmbătă 28 august , treceri pe mai multe probe speciale sau minim două treceri pe aceaşi proba. Principale puncte de acces spre probele speciale sunt:

Dinspre Braşov sau Bucureşti

Azuga intrare pe str. Indepen-denţei (prima strada la stg respectiv ultima la dreapta după ce aţi intrat respectiv va pregătiţi să iesiti din Azu-ga) şi cu ajutorul indicatoare-lor « Păstrăvărie » secondate

de indicatoarele cu « Rally » ale organizatorului ajungeţi în startul probelor 2,6 - 3,5,7 respectiv finalul probelor 4,8Primii kilometri ale ambelor sectoare de probe (2 si3 respectiv 4) sunt extrem de spectaculoşi şi sunt câteva zone bune de vizionare pentru spectatori. Dacă doriţi să vedeţi cum evoluează fanii voştri pe finalul probelor 2,6 respectiv 3,5,7 atunci « intraţi » ,din Predeal, spre Hotel Cioplea la stânga. Respectiv la dreapta in funcţie de unde veniţi sau spre pârtia Clăbucet (pe sub podul de cale ferată la stânga. Respectiv la dreapta în funcţie de unde veniţi în staţiune) şi va continuaţi drumul spre parcarea de sub hotelul Cioplea. Aici trebuie neapărat să vă abandonaţi automobilul proprietate şi să treceţi bariera forestieră mer-gînd pe jos (cca 3km) până la intersecţia cu drumul care duce spre cabana Susai. De

aici urmaţi indicaţiile oameni-lor de ordine şi ajungeţi pe ultimii kilometri a celor două probe la alegere, înainte intraţi pe finalul probei 2,6 , la dreapta intraţi pe finalul probei 3.5,7În acest sector nu sunt zone sigure pentru a parca autotu-rismul personal de aceea :

AtenţieAutomobilul personal trebuie parcat în locurile indicate de oamenii de ordine !Intrarea şi parcarea automo-bilului proprietate personală în preajma traseului de con-curs se face pe răspunderea proprietarului! Organizarul este exonerat de eventualele pagube produse automobilelor!Vă rugăm insistent să ţineţi cont de aceste recomandări. Drumul de acces spre probele speciale este unul extrem de uşor de parcurs pe jos. Nu vă expuneţi unor riscuri inutile.

Dinspre Sacele

Pentru cei care doresc să îmbine utilul vizionării a două treceri cu plăcutul savurări unui grătar propunem ac-cesul dinspre cantonul silvic Săcele. După ce ai parcurs mare parte din municipiul Săcele după « cap de linie » autobuze intraţi la dr pe str. Gârcinului şi vă continuaţi drumul cu 25-30 km/h pe un sector de drum de macadam printre case ale căror locuitori nu vor fi foarte pritenoşi dacă mergând cu viteză mai mare ridicaţi praful de pe uliţă. Cu condiţia să ajungeţi cu minim două ore înainte de startul primului concurent (vezi programul de mai jos), treceţi bariera forestieră şi vă continuaţi drumul până când veţi găsi loc de campare sigur atât pentru dvs. cât şi pentru maşină şi veţi fi convinşi că nu sunteţi pe proprietate privată.

PS 2, 6 Azuga – Predeal

Spectacol pe macadam !

Prima maşină la ora: 10 :42 / 16 :02Circulaţia este închisă în intervalul: 09 :15 – 18 :00COORDONATE GPS: StartN 45 44.901, E 25 60.197 SosireN 45 50.398, E 25 61.512

Prima maşină la ora: 13 : 05 / 18 :25Circulaţia este închisă în intervalul: 11 :30 – 20 :25COORDONATE GPS: StartN 45 58.665, E 25 71.062 SosireN 45 44.906, E 25 60.158

Page 19: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin
Page 20: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin
Page 21: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin

40RALIUL TARA BÂRSEI„cnR dUnLop 2010”27-28 AUGUST 2010

Istoric

>>> continuare la pagina 42

Nicolae Cosmescu

CÂND E SA FIE!

SEAT ,TEMPESTINI SI AUTO BLIC, „SALVEAZĂ MOBILELE”

Calendarul competiţional pe 2006 prevedea o singură deplasare a automobiliştilor în zona Braşovului, la tradiţionala întrecere ce deschidea sezonul. Atât şi nimic mai mult.

Spre sfârşitul lui august, după întoarcerea din vacanţă, toată suflarea acestui sport urma să se revadă la Bucureşti, pentru o etapă căreia Capitala nu i-a putut niciodată asigura condiţii optime de desfăşurare. Probabil că nici în acel an.

Cu trei săptămâni înaintea startului, o veste cade cu forţa unui trăsnet:: sponsorul principal „a defectat”!! Situaţie în care organizatorul a depus armele.

Poate că s-ar fi trecut mai uşor peste neplăcutul eveniment dacă nu ar fi fost în joc prestigiul şi credibilitatea noii federaţii, actualul FRAS. Şi atunci, unul dintre membrii staff-ului acesteia, in acelasi timp presedintele Auto Blic , primeste „sarcina” federala de a salva situatia. Primind asigurari ca va fi sprijinit, Auto Blic are curajul să „ridice mănuşa”. Se oferă să pună rapid pe picioare un raliu pe „macadam” in zona Brasovului. Căruia îi găseşte şi un nume adecvat: „raliul ţara Bârsei”. Pentru a cărui reuşită a apelat la zestrea generoasă de trasee pe care le oferea perimetrul geografic menţionat. A fost un efort uriaş, la care s-au alăturat toţi cei care puteau ajuta cu ceva. Cu deosebire, directorul Seat Romania - Bogdan Militaru un apropiat al FRAS da mai ales al raliurilor şi Marco Tempestini, prin prietenii săi. Se poate afirma, fără a greşi, că a fost singura etapă din ultimii ani ce a întrunit sufragiul tuturor. Nimeni nu i-a adus cea mai mică critică! „Mobilele fuseseră salvate”.

Aşa încât, la data la care trebuia să aibă loc „raliul

Bucureştiului” s-a disputat cel al...”Ţării Bârsei”! Care nici măcar nu figura în calendar, sau în intenţia cuiva, cu doar câteva luni mai înainte. Dar care, din dorinţa de implicare al aceluiaşi importator de care am mai vorbit, Seat, va deveni una din obişnuitele întreceri ale oricărui program competiţional al FRAS. De atunci şi până acum. Cu tendinţa firească de a deveni o clasică a campionatului.

S-A ÎNCEPUT CU O DISPUTĂ FRATRICIDĂ

Pentru etapa inaugurală s-a apelat în principal la fostul poligon de la Târlungeni, pentru Super speciala de debut, clasicul triunghi Sacele – Predeal – Azuga cunoscut sub denumirea de Renţea şi

Pietrele lui Solomon. Pe aceasta din urma speciala se va juca şi soarta învingătorului acelei prime ediţii. Competiţia a început în nota de dominare a cuplului Tempestini-Pîrscoveanu. Echipaj care, pe Garcini (Sacele cu iesire spre Predeal), va preda rapid fotoliul de lider, datorita unor probleme la direcţie. Acesta va fi ocupat de Titi Aur, avându-l în dreapta pe Adrian Berghea. Cum pe Renţea (Azuga – Sacele), Marişca „sare din cărţi”, pe locul secund se infiltreaza echipajul mixt, Claudiu David-Mihaela Beldie. Exceptându-l pe Tempestini, toţi cei despre care am vorbit erau colegi în cea mai potentă echipă a acelor ani, atât material cât şi uman, faimoasa în epocă, OMV Petrom Rally Team. David se afla într-un sezon de graţie, în care avea toate şansele să devină campion absolut, încât va ataca hotărât pe toate probele. Sesizase faptul că putea face un pas important spre visul fiecărui pilot, şi se va impune strălucitor pe ultimele trei probe speciale. Diferenţa în favoarea sa e făcută şi cu concursul involuntar al lui Aur, care pe

O teorie spune că nimic nu se produce până nu îi vine vremea. Iar atunci, nimeni nu se poate opune înfăptuirii acesteia. Chiar şi ce părea imposibil devine real, şi implacabil precum destinul. Un exemplu, Campionatul european de fotbal disputat cu ceva ani în urmă, competiţie care a revenit Danemarcei. Ţară ce nici măcar nu era calificată la turneu!! Un alt exemplu, raliul Ţara Bârsei, de care ne vom ocupa acum.

Bogdan Militaru – membru fondator Raliul Ţara Bârsei, sponsor şi pilot deschizător în ediţia 2008.

Tempesta – membru fondator Raliul Ţara Bârsei, sponsor şi pilot participant în toate ediţiile.

Page 22: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin

42RALIUL TARA BÂRSEI„cnR dUnLop 2010”27-28 AUGUST 2010

Istorico secunda si 7 zecimi. La startul ultimei speciale (Azuga - Sacele) Tempesta era in frunte cu 7,1 secunde, o speciala lunga de 24km pe care se putea intampla orice. Si s-a intamplat. Pe la jumatatea probel Tempesta aterizeaza cu puntea spate pe un cap de pod si ramane doar cu putea fata dar continua nebuneste pana la final. Urmeaza Dan Girtofan care nu avea de unde sa stie ce a patit italianul si merge cu „gazul jos”. Castiga speciala cu 20 de secunde si implicit si un raliu, cu 12,9’, al carui protagonist a fost. „Nu am mers asa de repede pe macadam intreaga mea cariera” isi aminteste si azi Dan Girtofan. Iar Tempesta s-a bucurat azi in 2010, cand a aflat de reintroducerea acestei speciale in harta raliului afrimand: „poate imi voi putea lua si eu revansa pentru infrangerea din 2007”

Merita evidenţiat rezultatul lui Daniel Onoriu, campionul VTM de mai târziu, care, în ciuda precarei sale experienţe s-a clasat pe locul patru la general! Nu a fost vorba de nicio întâmplare, „Ono” fiind „posesorul celui mai mare talent instinctiv”, dintre toţi alergătorii români ai momentului. Şi,

vorba aceluiaşi Aur, „dacă ar fi avut ocazia să meargă lângă Loeb, ne-ar fi bătut pe toţi”.

În 2008, cei de la Auto Blic introduc un element de noutate absolută: rally show pe un stadion într-o superba locatie de sub Tampa in centrul oraşului. Paternitatea le aparţine. Dar şi un alt decor de desfăşurare, cu probe precum „Comandău”, „Zăbrătau”, „Bărcani” in judetul Covasna. Doar Renţea mai amintea de ediţiile anterioare.

Deşi nu era de-al locului, victoria revine unui „finlandez atipic”, Jarkko Miettinen. Care a recidivat în anul următor, într-un raliul al Tării Bârsei disputat în...Covasna!

Atunci, o excelentă prestaţia au avut-o Vali Porcisteanu şi Dan Dobre, care „şi-au permis” să se claseze pe locul secund, înainte viitorilor campioni ai României.

Pentru editia aniversara din 2010, Raliul Tara Barsei revine pe meleagurile unde a cunoscut consacrarea - triunghiul forestier Sacele – Predeal – Azuga, doar prologul va fi in Bucuresti adica in locul unde ar fi trebuit sa fie aceasta etapa acum cinci ani.

Nicolae COSMESCU

fatidica Gărcini are o „mică problemă, o pană lentă pe spate”. Dar suficentă să piardă secunde preţioase la David. Inclusiv poziţia de lider. Definitiv, fiindcă pe următoarea şi ultima, celebra Renţea, cu ale sale capcane, pe care toţi au abordat-o cu prudenţă, Claudiu David, spre cinstea sa, a parcurs-o aşa cum a declarat: „eu trec full. Dacă ajung, ajung.” Şi a ajuns primul! Însă nici el nu a fost scutit de probleme în acel raliu. După un CO, a ajuns la service, moment în care i-a căzut complet roata faţă!! Se rupsese rotula. Dar „când e să fii învingător” nimic nu ţi se poate opune.

Din păcate pentru el, David nu a reuşit titlul absolut în acel an. Nu fiindcă n-ar fi dorit, nu ar fi fost suficient de dotat, sau nu ar fi meritat. Ci pentru simplul motiv că în cursa decisivă, de la Deva, trebuia „să fie de acord şi Aur”.

După care, faimoasa echipa s-a dizolvat, şi nici pentru David, nici pentru Titi, nimic în campionatul naţional nu va mai fi ce a fost. Dar aceasta este o poveste pentru altadată.

De evidenţiat, totuşi, victoriile repurtate în acel raliu, ale lui Porcişteanu-Dobre, la clasa N2, şi Răspopa-Colceriu, la grupa A.

ÎN CĂUTAREA IDENTIŢĂŢII

Pentru ediţia următoare, organizatorii au încercat să utilizeze în prima zi de concurs, atât Târlungeniul cât şi masacrantul Dalghiu, pe care se juca în alte timpuri „raliul Braşovului”.

Şi de data aceasta, începutul ostlităţilor lasă să se întrevadă o nouă dispută Aur-Tempestini. Titi, în compania unui alt navigator, Anton Avram, deschide balul, adjudecându-şi prima trecere pe „poligon”. Marco, rispostează cu două victorii la rând pe Dălghiu, dar ziua se încheia avându-l la conducere pe Aur, care mai pune încă două secunde între el şi Tempestini.

Ziua secundă, ultima, începe cu abandonul lui Titi Aur, care „a abordat prea vijelios un viraj dreapta, în urma căruia am dat cu roata stânga spate într-un cap de pod”, de care nu a mai trecut.

Ziua a doua a raliului avea sa consemneze una din cele mai palpitante „batalii” pentru castigarea etapei din acest deceniu. S-a dat o lupta fantastica in trei, clujenii Tempesta si Bogdan Marisca pe de o parte si localnicul Dan Girtofan pe de alta parte. Diferentele intre protagonisti au fost intre

Claudiu David / Mihaela Beldie – echipajul care a câştigat prima ediţie a Raliului Ţara Bârsei .

Yarkko Miettinen / Mikko Lukka – au fost câştigatorii ulltimelor două ediţii ale raliului.

Dan Gîrtofan / Adrian Berghea – echipajul câştigător al celei mai disputate ediţii a Raliului Ţara Bârsei, cea din 2007.

Page 23: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin
Page 24: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin

46RALIUL TARA BÂRSEI„cnR dUnLop 2010”27-28 AUGUST 2010

parteneri

Page 25: Raliul Tara Barsei 2010 - AutoRally Magazin

Recommended