Home >Investor Relations >Proiectul Strategiei de Dezvoltare Regionalƒ Nord actualizat

Proiectul Strategiei de Dezvoltare Regionalƒ Nord actualizat

Date post:14-Nov-2014
Category:
View:888 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Proiectul Strategiei de Dezvoltare Regională Nord actualizat
Transcript:
  • 1. Agenia de DezvoltareRegional NordAudieri publice Proiectul Strategiei de DezvoltareRegional Nord actualizatVlad GHIU, membruCRD Nordwww.adrnord.md 1

2. Agenia de DezvoltareRegional Nord Procesul de actualizare Studiul politicilor sectoriale naionale Stabilirea metodologiei de actualizare a SDR Nord Vizita experilor letoni la ADR Nord Analiza diagnostic a SDR Nord (experii letoni)www.adrnord.md2 3. Agenia de Dezvoltare Regional NordProcesul de actualizare Colectarea datelor necesare pentru actualizarea SDR Nordn domeniile prioritare SDR i eficienei energetice Vizita de studiu n Letonia a specialitilor ADR Nord Armonizarea SDR Nord conform cadrului legal de elaborarea politicilor de dezvoltare (HG nr.33 din 2010) Actualizarea datelor statistice din capitolele SDR Nord www.adrnord.md3 4. Agenia de DezvoltareRegional Nord Date actualizate Demografie; Cile de acces i comunicaii; Mijloace i servicii de AAC; Poluarea mediului i managementul deeurilor; Sectorul energetic i mijloace de Eficien energetic; Sectorul economic i piaa forei de munc; Sectorul social: nvmnt i educaie, sntate public,veniturile/cheltuielile populaiei.www.adrnord.md 4 5. Agenia de DezvoltareRegional NordProcesul de actualizare Actualizarea analizei SWOT Formularea obiectivelor de dezvoltare (generale ispecifice) Colectarea i procesarea datelor n domeniul EE din RDN Formularea msurilor n domeniul Eficienei energeticepentru fiecare prioritate Traducerea proiectului SDR Nord actualizat i expediereaspre consultare experilorwww.adrnord.md 5 6. Agenia de Dezvoltare Regional NordProcesul de actualizare Stabilirea indicatorilor regionali n domeniile prioritare SDRNord i eficienei energetice, RDN Vizita experilor letoni la ADR Nord, pentru consultarea idefinitivarea proiectului SDR Nord -20-21 august Consultarea public a proiectului SDR Nord actualizat n 3microregiuni - septembrie Aprobarea SDR Nord actualizat de ctre CRD Nord -octombrie SDR Nord actualizat va fi publicat n format tradiional 200brouri i pe site-ul ADR Nord (decembrie). www.adrnord.md6 7. Agenia de Dezvoltare Regional NordObiectivul general: Dezvoltarea echilibrat a Regiunii de DezvoltareNord, prin diversificarea activitilor economicecu un capital uman competitiv pe piaa muncii,prin deschiderea spre inovaiile tehnologiceprietenoase mediului nconjurtor. www.adrnord.md 7 8. Agenia de DezvoltareRegional NordObiective specifice: Dezvoltarea infrastructurii de utiliti publice i cide acces pentru ridicarea atractivitii investiionalei nivelului de trai a locuitorilor regiunii. mbuntirea mediului de afaceri prin susinereadezvoltrii antreprenoriatului i inovaiilortehnologice n regiune. Ridicarea gradului de ocupare prin cretereacompetitivitii capitalului uman pe piaa muncii icrearea noilor locuri de munc.www.adrnord.md8 9. Agenia de DezvoltareRegional NordObiective specifice: Fortificarea polilor de cretere i reducerea disparitilordin regiune. mbuntirea factorilor de mediu i a atractivitiituristice Eficientizarea energetic a cldirilor i promovareautilizrii surselor regenerabile de energii.www.adrnord.md 9 10. Agenia de Dezvoltare Regional NordPrioritile Strategiei de Dezvoltare Regional NORD SDR Nord se axeaz pe 3 prioriti de activitate pentru implementarea obiectivelor strategice: 1. Reabilitarea infrastructurii fizice 2. Diversificarea economiei i susinerea dezvoltriisectorului privat 3. mbuntirea factorilor de mediu i a atractivitiituristice Not: Prioritile menionate sunt completate cu msuri i programe privind sporirea eficienei energetice i utilizarea surselor regenerabile de energie, n scopul implementrii politicilor naionale de dezvoltare, stipulate n Strategia Naional de Dezvoltare Regional a Republicii Moldova 2012-2020.www.adrnord.md10 11. Agenia de DezvoltareRegional NordPrioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice1.1 Extinderea i reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu ap, canalizare i staiilor de epurare.1.2 Reconstrucia, reabilitarea i amenajarea drumurilor regionale, n special, a drumurilor care se conecteaz la artere naionale i la alte poriuni de drumuri renovate.1.3 Dezvoltarea infrastructurii i serviciilor aeroportuare ale aeroporturilor de la Bli i Mrculeti1.4 Stimularea activitilor transfrontaliere prin sporirea investiiilor n crearea punctelor de trecere dintre Moldova i Romnia, aflate pe teritoriul RDN.1.5 Eficientizarea energetic a cldirilor publice din RDN.www.adrnord.md 11 12. Agenia de Dezvoltare Regional NordPrioritatea 2. Diversificarea economiei i susinerea dezvoltrii sectorului privat2.1 Dezvoltarea formrii continue. Sprijin pentru calificarea irecalificarea profesional a populaiei ocupate din regiune.2.2 Stimularea MM prin dezvoltarea serviciilor de informare si consultare pentru IMM (industrie, servicii, turism etc.) i susinerea crerii incubatoarelor tehnologice, centrelor de inovaii tehnologice i aplicrii tehnologiilor inovative (frigidere, sere, industria de prelucrare etc.)2.3 Creterea atractivitii regionale ca locaie pentru investiii prin crearea infrastructurii de afaceri, conectarea la utiliti publice i ci de acces a Parcurilor industriale din regiune www.adrnord.md 12 13. Agenia de DezvoltareRegional Nord Prioritatea 2. Diversificarea economiei i susinereadezvoltrii sectorului privat2.4 Sprijinirea ntreprinderilor cu potenial de export, care implementeaz standardele internaionale de calitate.2.5 Stimularea asocierii i cooperrii tuturor actorilor din sectorul agroindustrial, n scopul asigurrii echitii n relaia dintre productorii de materie prim, procesatori i comerciani.2.6 Promovarea principiilor de eficien energetic n sectoarele economice n scopul optimizrii cheltuielilor de producere.www.adrnord.md13 14. Agenia de DezvoltareRegional Nord Prioritatea 3. mbuntirea factorilor de mediu i aatractivitii turistice3.1 Sporirea accesului la informaia de mediu i promovareaeducaiei ecologice.3.2 Dezvoltarea sistemelor de management integrat aldeeurilor solide, inclusiv colectarea separat, reciclarea icrearea poligoanelor moderne de stocare a deeurilornereciclabile, construcia unei uzine de prelucrare adeeurilor n regiune.www.adrnord.md14 15. Agenia de Dezvoltare Regional Nord Prioritatea 3. mbuntirea factorilor de mediu i aatractivitii turistice3.3 Sporirea securitii ecologice n regiune, prinpromovarea activitilor de stopare a degradrii solurilor ielaborarea unor programe de anticipare i rspuns lastrile extreme de vreme.3.4 Reabilitarea edificiilor turistice i promovarea integrrii lorn circuitele turistice internaionale.3.5 Reducerea impactului negativ asupra mediului, generatde tehnologii nvechite prin promovarea i stimulareautilizrii surselor de energii regenerabile. www.adrnord.md 15 16. Agenia de DezvoltareRegional NordMULUMESC!www.adrnord.md16 17. Agenia de DezvoltareRegional NordAudieri publiceProiectul POR Nord 2013-2015Inga COJOCARU,ADR Nordwww.adrnord.md 17 18. Agenia de Dezvoltare Regional Nord Procesul de elaborare POR Nord 2013-2015 Definitivarea structurii POR Nord 2013-2015 Stabilirea metodei i planului de elaborare a POR Nord 2013-2015 Elaborarea fielor proiectelor aprobate de CRD n cadrul APP II Stabilirea obiectivelor programelor POR Stabilirea indicatorilor regionali de produs i rezultat Stabilirea activitilor de implementare POR Nord 2013-2015 Consultarea proiectului POR 2013-2015 Aprobarea POR 2013-2015 la edina CRD www.adrnord.md18 19. Agenia de Dezvoltare Regional Nord Structura POR 2013-2015 Introducere I. Nivelul strategic: Viziunea de dezvoltare a RDN Prioriti strategice II. Nivelul operaional Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice Programul 1. Reabilitarea i construcia reelelor de ap, decanalizare i a staiilor de epurare. Descrierea situaiei Obiectivele Programului Indicatori de produs i rezultate - Tabel proiecte prioritatea 1 Program 1 - Tabel activiti - Anexe (fia proiectului) Monitorizare i evaluare Concluzii www.adrnord.md 19 20. Agenia de DezvoltareRegional NordII. Nivelul operaional 16 programePrioritatea 1 Reabilitarea infrastructurii fiziceProgramul 1 Extinderea i reabilitarea sistemelor de aprovizionare cuap, canalizare i a staiilor de epurareProgramul 2 Reconstrucia, reabilitarea i amenajarea drumurilorregionaleProgramul 3 Dezvoltarea infrastructurii i a serviciilor aeroportuare aleaeroporturilor de la Bli i MrculetiProgramul 4 Stimularea activitilor transfrontaliere prin sporireainvestiiilor n crearea punctelor de trecere dintre Republica Moldovai Romnia, aflate pe teritoriul RDNProgramul 5 Eficientizarea energetic a cldirilor publice i reelelor deiluminare stradal din RDNwww.adrnord.md20 21. Agenia de Dezvoltare Regional Nord Prioritatea 2Susinere la dezvoltarea sectorului privat i pieei forei de muncProgramul 6 Dezvoltarea formrii continue. Sprijin pentru calificarea irecalificarea profesional a populaiei ocupate din regiuneProgramul 7 Stimularea MM prin dezvoltarea serviciilor de informare iconsultare pentru MM (industrie, servicii, turism etc.) i susinerea creriiincubatoarelor tehnologice, a centrelor de inovaii tehnologice i aplicriitehnologiilor inovative (frigidere, sere, industria de prelucrare etc.)Programul 8 Creterea atractivitii regionale ca locaie pentru investiii princrearea infrastructurii de afaceri, conectarea la utiliti publice i ci deacces a parcurilor industriale din regiuneProgramul 9 Sprijinirea ntreprinderilor cu potenial de export, careimplementeaz standardele internaionale de calitateProgramul 10 Stimularea asocierii i cooperrii tuturor actorilor din sectorulagroindustrial, n scopul asigurrii echitii n relaia dintre productorii dematerie prim, procesatori i comercianiProgramul 11 Promovarea principiilor de eficien energetic n sectoareleeconomice n scopul optimizrii cheltuielilor de producere www.adrnord.md21 22. Agenia de Dezvoltare Regional NordPrioritatea 3 mbuntirea mediului ambiant pentru a-i sporiatractivitatea turistic.Programul 12 Sporirea accesului la informaia de mediu i promovarea educaieiecologiceProgramu

Embed Size (px)
Recommended