Home >Documents >Proiect Managementul Achizitiilor Si Furnizorilor

Proiect Managementul Achizitiilor Si Furnizorilor

Date post:15-Jul-2015
Category:
View:335 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

Proiect Managementul achizi iilor i al furnizorilor la S.C. CET Govora S.A

Masterand :Huidulescu Andrei Anul II , Logistica Industriala

DATE DE INDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMICS.C. C.E.T GOVORA S.A are ca obiect principal de activitate produc ia, de abur industrial si agent termic utilizand cazane ce consuma lignit si combustibil superior,cu randamente mai mari.

Furnizori de materiale

Nr. Crt.1 2

Materia PrimCarbune Pacura

UMt t

Sursa de aprovizionareUzina de exploatare miniera Berbesti Sc.Petrom.S.A

3 4

Instalatii de tratare a apei Tabla laminata

buc buc

S.C. Mikafluid din Elvetia MittalSteel Galati

Identificarea principalelor probleme ale firmei1. Nerespectarea termenului de livrare a 10% din comenzii, din cauza furnizorului de tabla laminata. 2. In urma executarii lucrarilor de control nedistructiv prin metoda ultrasunetelor, la recepia barelor si paletelor pentru morile de macinat carbune, s-a constatat c 10% dintre acestea vin cu defecte de fabricaie,constand in fisuri,retasuri,incluziuni metalice si nemetalice. 3. La efectuarea proiectelor i diagramelor s-au sesizat erori de calcul la 2% din comenzii. 4. Lipsa documentelor de nsoire a m rfii pentru produsele livrate. 5. Nerespectarea termenului de livrare a m rfii din cauza transportului asigurat de furnizor.

Selectarea problemei prioritare Matricea de evaluare a alternativelorCriterii 1 2 3 4 5 Pre 25 % 5 5 4 3 3 Consum 20 % 3 4 5 1 1 Durat 15 % 4 5 3 5 4 Calitate 40 % 5 5 4 2 2 Total 17 19 16 11 11

Punctaj de la 1 la 5

Definirea problemei y La prelucrarea tablei laminate s-a constatat c 10% din pl ci vin cu defecte de fabrica ie. Trasarea misiunii y Reducerea num rului de bare si palete continand defecte cu 5 % n 2 luni. Selectarea echipei y Laborator Control nedistructiv

Procedura de lucru

1.Aparatura ultrasonica Examinarea se va face cu un aparat ultrasonic prin metoda impuls reflectat capabil sa genereze frecvente in domeniul 1-5 MHz. Aparatul trebuie sa prezinte o liniaritate pe vertical de +/5% din inal imea ecranului si o abatere a liniarit ii bazei de timp de +/- 2%. Aparatul trebuie sa fie periodic verificat metrologic in conformitate cu normele metrologice in vigoare. Aparatul se regleaz astfel ncat pe ecran sa apara minim dou ecouri de fund Amplificarea aparatului se regleaza astfel ncat amplitudinea primului ecou de fund sa fie la 80-100% din naltimea ecranului Aparatul USN 50 din dotarea laboratorului CND-CET Govora se consider adecvat pentru controlul barelor si paletelor pentru moara MVC 42. Palpatoare

Analiza datelor Diagrama cauz -efect

Imbunatatirea Identificarea alternativelor- Tehnici de control incomplete - Procedura invechita - Mediu dezordonat

Solutii alternativeTehnici de control incomplete- Achizitionare echipament performant pentru control ultrasunete - Control suplimentar cu Lichide Penetrante

Procedura invechita/inexistenta- Intocmirea unei proceduri de lucru pentru controlul suplimentar al tablelor cu lichide penetrante - Elaborarea unei proceduri de control cu ultrasunete avand limite mai mici de admisibilitate a defectelor

Mediu dezordonatTrasarea de sarcini de serviciu in randul operatorilor CND care sa reglementeze situatia mediului dezordonat din laboratorul de control nedistructiv cum ar fi: Reorganizare spatiu de lucru Acordarea de bonusuri specifice pentru organizarea si disciplina la locul de munca. Implementarea metodei 5S

Evaluarea alternativelorCriterii de evaluare a alternativelor utilizate au fost: 1. impactul asupra problemei 2. relatia cost/beneficii 3. timpul de implementare 4. costul total 5. mediul

Pt a evalua alternativele de imbunatatire in raport cu aceste criterii echipa a folosit ca instrument al calitatii matricea (tab.) de selectare a alternativelor unde a utilizat urmatoarele notatii:3 - impact foarte favorabil 2 impact mediu favorabil 1 impact slab favorabil

Tabelul Matricea de selectare a alternativelorCauza` Alternativa de imbunatatire1

Criterii de selectie2 3 4 5

Total

Tehnici de control incomplete

Achizitionare echipament performant pentru control ultrasunete Control suplimentar cu Lichide Penetrante

1

3

2

1

1

8

1 3

3 2

3 3

3 2

2 1

12 11

Procedura invechita/inexistenta

Intocmirea unei proceduri de lucru pentru controlul suplimentar al tablelor cu lichide penetrante Elaborarea unei proceduri de control cu ultrasunete avand limite mai mici de admisibilitate a defectelor

2

3

3

1

3

12

Mediu dezordonat

Reorganizare spatiu de lucru Acordarea de bonusuri specifice pentru organizarea si disciplina la locul de munca.

3 1

1 1

2 2

2 1

3 2

11 8

Implementarea metodei 5S

3

3

2

2

1

11

Planificarea imbunatatirilorDupa evaluarea alternativelor de imbunatatire echipa a stabilit actiunile corective,resursele necesare si responsabilitatile si a elaborat urmatorul plan de actiune. CauzaTehnici de control incomplete

Actiune corectiva

Resurse

Responsabil Termen

Stadiu de realizare50%

Control suplimentar cu Lichide Penetrante

Umane Financiare Informationale Umane Informationale Umane Informationale Umane Financiare Informationale Umane Financiare Informationale

Inginer CND

60 zile

Procedura invechita/inexistenta

Intocmirea unei proceduri de lucru pentru controlul suplimentar al tablelor cu lichide penetrante Elaborarea unei proceduri de control cu ultrasunete avand limite mai mici de admisibilitate a defectelor

Sef laborator CND

30

100%

Sef laborator CND

30

50%

Mediu dezordonat

Reorganizare spatiu de lucru

Inginer CND

7

75%

Implementarea metodei 5S

Sef laborator CND

15

50%

Realizarea procedurii de control suplimentar cu lichide penetrante Zonele controlate vor fi cele marcate cu rosu pe desen

Control cu lichide penetrante la paleta moara MVC 4

Control cu lichide penetrante la bare moara MCV 4

Control cu lichide penetrante la bare moara MCV 4

Criterii de acceptare-respingere

ControlulIn aceasta etapa echipa a proiectat si implementat elementele de control pt a se asigura ca act. Corective au fost utilizate si mentinute. Aceste activitati sunt evidentiate in diagrama de control (tab.)

Embed Size (px)
Recommended