+ All Categories
Home > Documents > Politica de produs a Intreprinderii

Politica de produs a Intreprinderii

Date post: 08-Jul-2018
Category:
Upload: vlad-cujba
View: 220 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
12
Politica de produs a Intreprinderii
Transcript
Page 1: Politica de produs a Intreprinderii

8/19/2019 Politica de produs a Intreprinderii

http://slidepdf.com/reader/full/politica-de-produs-a-intreprinderii 1/16

Politica de produs a Intreprin

Page 2: Politica de produs a Intreprinderii

8/19/2019 Politica de produs a Intreprinderii

http://slidepdf.com/reader/full/politica-de-produs-a-intreprinderii 2/16

Politica de produs reprezintă

principala componentă a mixului dmarketing a întreprinderii. Fără a avproduse competitive, adaptate

cerinţelor pieţei-ţintă, nimeni nu anici o şansă în competiţia pentru

atragerea unui numar cât mai mare clienţi 

R!"! P!#$#%## &' PR&"(

Politica de produs are în vedereconduita pe care o adoptă o

 întreprindere re)eritor la dimensiunilstructura şi evoluţia gamei de *unu

materiale şi servicii ce )ac o*iectul

Page 3: Politica de produs a Intreprinderii

8/19/2019 Politica de produs a Intreprinderii

http://slidepdf.com/reader/full/politica-de-produs-a-intreprinderii 3/16

Page 4: Politica de produs a Intreprinderii

8/19/2019 Politica de produs a Intreprinderii

http://slidepdf.com/reader/full/politica-de-produs-a-intreprinderii 4/16

Principalele componente alepoliticii de produs+

•  Proiectarea şi realizarea produselor noi , presurealizarea noilor produse, în concordanţă cu nevoileconsumatorilor, pentru a pute f testate (testare te#accepta$ilitate" în vederea lansării lor pe piaţă.

•  Asigurarea legală a produsului , în vederea prot

acestuia împotriva concurenţei neloiale căruia i-ar pcădea victimă acesta.

•  Analiza portofoliului produselor , pe care întrepare de%a prezente pe piaţă. Prin utilizarea unor metoprecum &', )atricea )c*inse+, / etc. întreprpoziţionează produsele pe piaţă şi poate decide car

care vor rămâne în continuare şi care sunt cele care

Page 5: Politica de produs a Intreprinderii

8/19/2019 Politica de produs a Intreprinderii

http://slidepdf.com/reader/full/politica-de-produs-a-intreprinderii 5/16

&' PR&"(' /# &#'0(#"0#!

0e re!ulă, produsul pe care îl oeră o anumită întreprindere pe piaţă

sin!ur. 1l ace parte dintr-o anumită gamă de produse. 2cest lucru înel ace parte dintr-o !rupă de produse înrudite prin satisacerea uneisociale, sau prin caracteristici, fzice şi c#imice, asemănătoare.

3n cadrul unei !ame de produse pot e4ista mai multe linii de produseare în componenţă produse omo!ene din punct de vedere al materieal te#nolo!iei de a$ricaţie

0imensiunile !amei de produse sunt5Lungimea, este dată eectivul de produse distincte din cadrul între!produse6

Lărgimea, este reprezentată de suma numărului de linii de produse !amei6

Profunzimea, constă în identifcarea numărului de produse disti

cadrul fecărei linii de a$ricaţie.

Page 6: Politica de produs a Intreprinderii

8/19/2019 Politica de produs a Intreprinderii

http://slidepdf.com/reader/full/politica-de-produs-a-intreprinderii 6/16

Principalele etape pe care le parcur!eprodusul de-a lun!ul prezenţei sale pe psunt5

12 !ansarea

32 

%reşterea42 

aturitate

Page 7: Politica de produs a Intreprinderii

8/19/2019 Politica de produs a Intreprinderii

http://slidepdf.com/reader/full/politica-de-produs-a-intreprinderii 7/16

%#%!"! &' 6#$ !PR&"("!"# 

Page 8: Politica de produs a Intreprinderii

8/19/2019 Politica de produs a Intreprinderii

http://slidepdf.com/reader/full/politica-de-produs-a-intreprinderii 8/16

Factorii de in7uenţăa duratei ciclului de viaţă a

produsFactori speci8ci+

•  7atura produsului

•  radul de noutate a produsului în mom

lansării

•  )ărimea !amei sortimentale din care a

parte produsul

Page 9: Politica de produs a Intreprinderii

8/19/2019 Politica de produs a Intreprinderii

http://slidepdf.com/reader/full/politica-de-produs-a-intreprinderii 9/16

ă

Page 10: Politica de produs a Intreprinderii

8/19/2019 Politica de produs a Intreprinderii

http://slidepdf.com/reader/full/politica-de-produs-a-intreprinderii 10/16

'tapele lansării noilor produse+8.realizarea unor studii documentare, cercetări de piaţă, analize economice precu

modalităţi de o$ţinere a inormaţiilor reeritoare la oportunitatea şi posi$ilitateaprodus6

9.selectarea ideilor privind noul produs, prin fltrul unor criterii te#nice, economico

maretin! şi selectarea variantei optime pe $aza lor6:.realizarea prototipului produsului respectiv6

;.testarea te#nică şi de accepta$ilitate. /estarea te#nica se realizează în spatii sp(la$oratoare, $ancuri de pro$ă etc.", urmărindu-se parametri te#nici ai produsuaccepta$ilitate (uneori în cazul $unurilor productive ea se suprapune peste testrealizează su$ orma unor studii realizate în rândul cumpărătorilor potenţiali, peaprecierile şi su!estiile acestora cu privire la dieritele elemente noului produs6

<.defnitivarea produsului în urma concluziilor desprinse din testarea te#nica şi de

=.sta$ilirea elementelor de identifcare ale produsului (nume, marcă etc.", protecţacestuia (înre!istrarea $revetului de invenţie, a mărcii produsului"6

>.pre!ătirea resurselor întreprinderii pentru introducerea produsului în a$ricaţia

?.sta$ilirea condiţiilor lansării produsului pe piaţă (când, unde şi cum va avea loc produsului"6

@.pre!ătirea pieţei pentru primirea noului produs.

Page 11: Politica de produs a Intreprinderii

8/19/2019 Politica de produs a Intreprinderii

http://slidepdf.com/reader/full/politica-de-produs-a-intreprinderii 11/16

2cceptarea noilor produse lansate pe piaţă, de întreprindconsumatorii potenţiali, nu se realizează dintr-odată. Anii aceştia acceptă produsul mai rapid, alţii mai lent. 0acă stconsumatorii potenţiali ai unui produs, în uncţie de rapidcare ei adoptă noul produs, rezultă un număr de cinci !ruadoptanţi5

1.Inovatorii (sau Entuziaştii  )

.Acceptan!ii timpurii (sau "izionarii)

#.$a%oritatea timpurie (sau Pragmatici  )

&.$a%oritatea 'ntrziată (sau Conservatorii)

.Acceptan!ii 'ntrzia!i (sau *cepticii  )

 /ipuri de consumatori în uncţie de rapidiacceptării produselor noi

Page 12: Politica de produs a Intreprinderii

8/19/2019 Politica de produs a Intreprinderii

http://slidepdf.com/reader/full/politica-de-produs-a-intreprinderii 12/16

 /ipuri de consumatori în uncţie de rapidiacceptării produselor noi

Timp

Page 13: Politica de produs a Intreprinderii

8/19/2019 Politica de produs a Intreprinderii

http://slidepdf.com/reader/full/politica-de-produs-a-intreprinderii 13/16

'aracteristica pietelor5

Page 14: Politica de produs a Intreprinderii

8/19/2019 Politica de produs a Intreprinderii

http://slidepdf.com/reader/full/politica-de-produs-a-intreprinderii 14/16

Page 15: Politica de produs a Intreprinderii

8/19/2019 Politica de produs a Intreprinderii

http://slidepdf.com/reader/full/politica-de-produs-a-intreprinderii 15/16

Posi$ilităţi de a$ordare strate!ică a pieţei cu p

Page 16: Politica de produs a Intreprinderii

8/19/2019 Politica de produs a Intreprinderii

http://slidepdf.com/reader/full/politica-de-produs-a-intreprinderii 16/16

/B2/1II 01 PB0A


Recommended