+ All Categories
Home > Documents > Poli Traumatism Ele

Poli Traumatism Ele

Date post: 31-Dec-2015
Category:
Upload: marin-sergiu
View: 39 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
of 53 /53
POLITRAUMATISMELE POLITRAUMATISMELE CURS CURS
Transcript

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELECURSCURS

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE Definitie Definitie - l- lezarea traumatica ezarea traumatica

concomitenta a minim doua concomitenta a minim doua aparate sau sisteme cu :aparate sau sisteme cu :

tulburari functionale gravetulburari functionale grave risc vital - datorat cel putin risc vital - datorat cel putin

unei leziuniunei leziuni Terminologie : Terminologie : ““ multiple trauma patient”multiple trauma patient”

Politraumatizatul:Politraumatizatul: precoce – esential in stabilizarea precoce – esential in stabilizarea

rapida a functiilor vitale rapida a functiilor vitale tardiv – terapia incearca sa tardiv – terapia incearca sa

sustina sistemele de aparare si sustina sistemele de aparare si mecanismele de compensare mecanismele de compensare ale organismuluiale organismului

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

Etiologie:Etiologie:

1.1. Accident de Accident de trafic (rutier, feroviar, maritim)trafic (rutier, feroviar, maritim)

2.2. Accidente de Accidente de muncamunca (industrie, agricultura, constructii) (industrie, agricultura, constructii)

3.3. Auto si heteroagresiuniAuto si heteroagresiuni

4.4. Precipitari Precipitari (accidentale, sau urmare auto/heteroagresiunii)(accidentale, sau urmare auto/heteroagresiunii)

5.5. Accidente casniceAccidente casnice (caderi, loviri cu sau de un corp dur) (caderi, loviri cu sau de un corp dur)

6.6. Accidente Accidente recreationalerecreationale (sport) (sport)

7.7. Traume de Traume de razboirazboi

8.8. Catastrofe naturaleCatastrofe naturale (cutremur, inundatii, avalanse, etc) (cutremur, inundatii, avalanse, etc)

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

Patogenie :Patogenie :

• Agenti fizici Agenti fizici • BarotraumeBarotraume• ElectricitateElectricitate• Leziuni termiceLeziuni termiceAgentii fizici:Agentii fizici:- Impact direct (compresie, strivire, taiere)Impact direct (compresie, strivire, taiere)- Unda de soc (accidente rutiere, explozii)Unda de soc (accidente rutiere, explozii)- Acceleratie / deceleratieAcceleratie / deceleratie

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

Contuziile Contuziile – – fara compromiterea integritatii tegumentului/mucoaseifara compromiterea integritatii tegumentului/mucoasei

Mecanism: ciocnire, acceleratie, deceleratieMecanism: ciocnire, acceleratie, deceleratie PlagilePlagile –– lipsa de continuitate la nivelul pielii/mucoaseilipsa de continuitate la nivelul pielii/mucoasei

Agent traumatic:Agent traumatic: Mecanic (taiere, intepare, muscatura, accidente, impuscare)Mecanic (taiere, intepare, muscatura, accidente, impuscare)

Termic (arsuri, degeraturi)Termic (arsuri, degeraturi)

Chimic (arsuri)Chimic (arsuri)

Electric (electrocutare)Electric (electrocutare)

SuperficialeSuperficiale – limitate la tegument – limitate la tegument

ProfundeProfunde – nepenetrante ( nu patrund in cavitati seroase )– nepenetrante ( nu patrund in cavitati seroase )

penetrante ( cu/fara leziuni viscerale )penetrante ( cu/fara leziuni viscerale )

Plagi recente/vechi >6 orePlagi recente/vechi >6 ore

ContaminateContaminate//curatecurate

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

Accidentele rutiereAccidentele rutiere Principalul factor etiologic al politraumatismelorPrincipalul factor etiologic al politraumatismelor

Cel mai frecvent Cel mai frecvent 20-40 ani → şoferi20-40 ani → şoferiii << 20 20 >>50 50 →→ pietoni pietoniii

VinovăţiaVinovăţia 90 % - factorul uman90 % - factorul uman 60 % - şoferii60 % - şoferii

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

Factori favotizantiFactori favotizanti Consumul de alcoolConsumul de alcool Consumul de droguriConsumul de droguri Viteza mareViteza mare Experienţa insuficientă la volanExperienţa insuficientă la volan Hiporeflectivitatea:Hiporeflectivitatea:

ObosealaOboseala Diverse stări psiho-emoţionaleDiverse stări psiho-emoţionale

““BBravada” la tineri ravada” la tineri Starea carosabiluluiStarea carosabilului Defecte la sistemul de frânare, direcţie sau iluminareDefecte la sistemul de frânare, direcţie sau iluminare Indisciplina pietonilorIndisciplina pietonilor

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE Mărimea şi tipul maşiniiMărimea şi tipul maşinii

Poziţia victimei în maşinăPoziţia victimei în maşină

Tipul impactului:Tipul impactului: FrontalFrontal LateralLateral PosteriorPosterior RostogolireRostogolire

Utilizarea mijloacelor de siguranţăUtilizarea mijloacelor de siguranţă CenturiCenturi AiAirrbaguribaguri

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

Mecanism Mecanism

CIOCNIRE → IMPACTCIOCNIRE → IMPACT

DECELERAŢIE → OPRIRE BRUSCĂDECELERAŢIE → OPRIRE BRUSCĂ

ACCELERAŢIE → PROIECTAREACCELERAŢIE → PROIECTARE

CompresiuneCompresiune PneumotoraxHemotoraxPneumotorax in tensiune

Torace

Torace instabil

SternFractura sternContuzie miocardTamponament cardiac

Accelerare/decelerare

Leziuni arterialeHematoameFracturi

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE În funcţie de:În funcţie de:

Locul ocupat în maşinăLocul ocupat în maşină Folosirea sau nu a mijloacelor de protecţieFolosirea sau nu a mijloacelor de protecţie Tipul de impactTipul de impact

Apar cu frecvenţă mai mare anumite leziuni (modele lezionale)

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE LOVIRE FRONTALĂ → ŞOFER FĂRĂ MIJLOACE DE PROTECŢIELOVIRE FRONTALĂ → ŞOFER FĂRĂ MIJLOACE DE PROTECŢIE

Lovire de: volan, parbriz, oglindă retrovizoare:Lovire de: volan, parbriz, oglindă retrovizoare: Leziuni cranieneLeziuni craniene Fracturi oase facialeFracturi oase faciale Plăgi scalp, faţăPlăgi scalp, faţă Fracturi braţ sau antebraţFracturi braţ sau antebraţ

Lovire de volan:Lovire de volan: Fracturi de sternFracturi de stern Fracturi costaleFracturi costale Contuzii pulmonareContuzii pulmonare Contuzie sau ruptură cardiacăContuzie sau ruptură cardiacă Rupturi Rupturi de de splină, ficatsplină, ficat Rupturi de intestinRupturi de intestin

Lovire de bordul maşinii:Lovire de bordul maşinii: Fracturi de bazinFracturi de bazin Fracturi de şoldFracturi de şold Fracturi de femurFracturi de femur

Prin deceleraţie:Prin deceleraţie: Fractură coloană cervicalăFractură coloană cervicală Contuzii cerebraleContuzii cerebrale

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

IMPACT LATERALIMPACT LATERAL Leziuni la nivelul scalpuluiLeziuni la nivelul scalpului

Leziuni la nivelul feţeiLeziuni la nivelul feţei

Leziuni la nivelul gâtuluiLeziuni la nivelul gâtului

Leziuni la nivelul toraceluiLeziuni la nivelul toracelui

Leziuni rinichi dreptLeziuni rinichi drept

Leziuni lob drept hepaticLeziuni lob drept hepatic

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

MIJLOACEMIJLOACELE LE DE DE PROTECŢIEPROTECŢIE

Scad mortalitateScad mortalitateaa şi morbiditatea şi morbiditatea

Apar leziuni legate de mijloacele de protecţieApar leziuni legate de mijloacele de protecţie

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE VICTIMAVICTIMA – PIETON – PIETON

MECANISME:MECANISME: SIMPLESIMPLEImpact direct:Impact direct: Escoriaţii la locul de contactEscoriaţii la locul de contact PlăgiPlăgi Alte leziuniAlte leziuni

Proiectare Proiectare → → leziuni grave leziuni grave → → pe partea opusă contactuluipe partea opusă contactului Prin călcare Prin călcare → → leziuni grave leziuni grave → → pe toată suprafaţa corpuluipe toată suprafaţa corpului Comprimare (strivire) Comprimare (strivire) → → leziuni similare călcăriileziuni similare călcării

ASOCIATEASOCIATE Lovire – cădereLovire – cădere Lovire – cădere – călcareLovire – cădere – călcare► ► asociază leziuni ca în mecasociază leziuni ca în mecanismeleanismele simple simple

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

Caderile:Caderile: de la acelasi nivelde la acelasi nivel

de la inaltime (precipitarea)de la inaltime (precipitarea)

Plagile prin impuscare:Plagile prin impuscare:

orificiu de intrare/iesireorificiu de intrare/iesire

fragmentarea glontului – proiectile secundarefragmentarea glontului – proiectile secundare

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

Traumatismele :Traumatismele :

a 4-a cauza de deces in SUA dupa : a 4-a cauza de deces in SUA dupa : bolile cardiace, cancere si bolile bolile cardiace, cancere si bolile cerebrovascularecerebrovasculare

Prima cauza de deces la adultul sub 40 de aniPrima cauza de deces la adultul sub 40 de ani 90.000 decese pe an90.000 decese pe an decesele reprezinta “varful icebergului” decesele reprezinta “varful icebergului” in 1993 pentru 90.000 decese - 18.200.000 accidente in 1993 pentru 90.000 decese - 18.200.000 accidente predomina accidentele rutierepredomina accidentele rutiere asistenta medicala la locul accidentului asistenta medicala la locul accidentului centre de traumatologiecentre de traumatologie

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE Anunţarea evenimentului:Anunţarea evenimentului:

Staţii de salvareStaţii de salvare Spitale de urgenţăSpitale de urgenţă Unităţi sanitare din Unităţi sanitare din

teritoriuteritoriu Organele de ordineOrganele de ordine

Degajarea victimelor: Presupune existenţa de echipe mixte (medicale + pompieri + organe de ordine) – care sunt instruite (SMURD)

Nu se degajează un accidentat dacă nu avem un număr suficient de ajutoare Asigurarea permeabilităţii căilor aeriene Poziţie corectă a corpului

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

tratamentul in faza prespitaltratamentul in faza prespital

tratamentul in spitaltratamentul in spital

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE Faza prespital:Faza prespital: Evaluarea initiala:Evaluarea initiala:

AAirway (cai aeriene)irway (cai aeriene) BBreathing (respiratie)reathing (respiratie) CCirculation (circulatie)irculation (circulatie) DDisability (status neurologic)isability (status neurologic)

evaluarea primara a pacientului in evaluarea primara a pacientului in paralel cu primele masuri paralel cu primele masuri terapeutice : terapeutice : cap, gat, torace, cap, gat, torace, abdomen, membre, TA, Puls, SpOabdomen, membre, TA, Puls, SpO2 2

imobilizarea cervicalaimobilizarea cervicala - guler- guler scoaterea din mediul accidentului : scoaterea din mediul accidentului :

ex. extragerea dintr-un vehicul ex. extragerea dintr-un vehicul Decubit dorsal pe un plan durDecubit dorsal pe un plan dur

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE Primul ajutor medical:Primul ajutor medical:

Asigurarea respiraţieiAsigurarea respiraţiei Asigurarea circulaţieiAsigurarea circulaţiei

Masaj cardiac externMasaj cardiac extern Masaj cardiac internMasaj cardiac intern DefibrilaţieDefibrilaţie

HemostazaHemostaza Imobilizarea fracturilorImobilizarea fracturilor Calmarea durerii (analgetice)Calmarea durerii (analgetice) Protecţie împotriva friguluiProtecţie împotriva frigului Cai venoase (2)Cai venoase (2)

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE asigurarea oxigenarii sangelui : asigurarea oxigenarii sangelui :

administrarea de Oadministrarea de O2 2 pe masca pe masca sausau

ventilatie mecanica pe masca + ventilatie mecanica pe masca + balon balon

intubatia traheala - intubatia traheala - in caz de in caz de GCS< 8GCS< 8 sau insuficienta sau insuficienta respiratorie acuta ( traumatism respiratorie acuta ( traumatism toracic, aspiratie pulmonara), soctoracic, aspiratie pulmonara), soc

ventilatie mecanicaventilatie mecanica scopul - mentinerea SpOscopul - mentinerea SpO22 > > 95%95%

( 90%)( 90%)

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

Glasgow Coma ScoreDO : spontan 4 pt., la comanda3, durere2 , nu 1RM : executa comenzi 6, localizeaza 5 , retrage4, flexie3, extensie2, nu 1RV: orientat 5, dezorientat4, cuvinte neadecvate3, geamat2, nimic 1

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

IOT cu gatul imobilizat in gulerIOT cu gatul imobilizat in guler abordul venos periferic abordul venos periferic (sau central - femurala)(sau central - femurala) - cat mai larg, de dorit - cat mai larg, de dorit

multiplumultiplu recoltare de sangerecoltare de sange : : pentru determinarea grupei sanguinepentru determinarea grupei sanguine administrarea de fluide : administrarea de fluide : cristaloide sau coloidecristaloide sau coloide scopul : mentinerea TAS> 100 mmHgscopul : mentinerea TAS> 100 mmHg Imobilizarea membrelor lezate :Imobilizarea membrelor lezate : atele pneumatice !?atele pneumatice !? Hemostaza de urgentaHemostaza de urgenta

Hemoragie externa. Torace. Abdomen. Pelvis. Fracturi

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

De retinut – De retinut – jumatatea de ora de aurjumatatea de ora de aur - Primul ajutor: - Primul ajutor:

eliberarea cailor aeriene, eliberarea cailor aeriene,

IOT,IOT,

sigilarea unei plagi toracice deschise, sigilarea unei plagi toracice deschise,

hemostaza provizorie,hemostaza provizorie,

stabilizarea volet, stabilizarea volet,

resuscitarea cardiorespiratorieresuscitarea cardiorespiratorie

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE Transport : Transport : conditii de sustinere a conditii de sustinere a

functiilor vitale , monitorizarefunctiilor vitale , monitorizare Transportul primar:Transportul primar:

În condiţii cât mai bune:În condiţii cât mai bune: ImprovizatImprovizat AutoAuto AeroAero NavalNaval

În ordinea priorităţilorÎn ordinea priorităţilor

Conform indicaţiilor echipei Conform indicaţiilor echipei medicalemedicale

Sub supravegherea unui Sub supravegherea unui membru al echipeimembru al echipei

După asigurarea funcţiilor După asigurarea funcţiilor vitalevitale

Se face cu anunţarea spitalului destinatar

Se comunică datele complete despre bolnav

Asigurarea unui transport adecvat

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

Monitorizare in timpul transportului :Monitorizare in timpul transportului :

TA - metoda noninvaziva, manuala sau automataTA - metoda noninvaziva, manuala sau automata EKGEKG SpOSpO2 2

Starea de constienta - GCSStarea de constienta - GCS

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

Ingrijirea secundara:Ingrijirea secundara: - verificarea semnelor vitale- verificarea semnelor vitale - istoricul accidentului- istoricul accidentului - ex. fizic complet (cap, gat, torace, abdomen, bazin, extremitati)- ex. fizic complet (cap, gat, torace, abdomen, bazin, extremitati) - scurt examen neurologic- scurt examen neurologic - imobilizarea fracturilor- imobilizarea fracturilor - se continua masurile de rasuscitare si monitorizare- se continua masurile de rasuscitare si monitorizare

Ora de aur - Ora de aur - “Golden hour”“Golden hour” Corectarea parametrilor fiziologici sa se faca intr-un timp cat mai scurt Corectarea parametrilor fiziologici sa se faca intr-un timp cat mai scurt

(1h): (1h): oxigenare, presiuni de perfuzie, combaterea edemului cerebral, corectarea oxigenare, presiuni de perfuzie, combaterea edemului cerebral, corectarea

anemieianemiei

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE Faza de spitalFaza de spital : : completarea completarea

bilantului lezionalbilantului lezional

Investigatii - radiologie : Investigatii - radiologie : cap, gat, torace, cap, gat, torace, bazin, membrebazin, membre

CT cerebral sau /si CT cerebral sau /si toracic sau /si toracic sau /si abdominal abdominal Bilantul lezional :Bilantul lezional : rapidrapid exactexact fara riscuri suplimentare pentru pacientfara riscuri suplimentare pentru pacient

Continua sustinerea functiilor vitale Continua sustinerea functiilor vitale Cat mai multe investigatii in camera de Cat mai multe investigatii in camera de

desocaredesocare

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

Laborator :Laborator :

gaze sanguinegaze sanguine hemogramahemograma coagulare coagulare ionogramaionograma

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

Total body CT - scan: Total body CT - scan: cap, coloana cervicala, torace, cap, coloana cervicala, torace, abdomenabdomen

ObiectiveObiective : : evaluarea cerebralaevaluarea cerebrala evaluarea coloanei cervicaleevaluarea coloanei cervicale torace : contuzie pulmonara, hemomediastin, rupturi vasculare, torace : contuzie pulmonara, hemomediastin, rupturi vasculare,

hemopericard - precizeaza originea unei hemoragii intratoracicehemopericard - precizeaza originea unei hemoragii intratoracice Hemoperitoneu, hematom retroperitonealHemoperitoneu, hematom retroperitoneal

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

Tratament:Tratament: drenajul hemopneumotoraxuluidrenajul hemopneumotoraxului administrarea de sange : izogrup , izo Rh sauadministrarea de sange : izogrup , izo Rh sau O I Rh negativ daca este pericol vital imediatO I Rh negativ daca este pericol vital imediat hemostazahemostaza evacuarea hematoamelorevacuarea hematoamelor volet decompresivvolet decompresiv cateter ventricular pentru monitorizarea PICcateter ventricular pentru monitorizarea PIC

Corectarea anemiei: Corectarea anemiei: Hb > 9g/dl, Ht > 25%Hb > 9g/dl, Ht > 25% MER MER Sange integralSange integral Asigura capacitatea de transport a OAsigura capacitatea de transport a O2 2

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

Leziuni toraciceLeziuni toracice rupturi de parenchim pulmonarrupturi de parenchim pulmonar rupturi de arbore traheobronsicrupturi de arbore traheobronsic leziuni vasculareleziuni vasculare Rezultat : Rezultat : pneumotoraxpneumotorax hemotoraxhemotorax hemomediastinhemomediastin hemopericardhemopericard

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

TCC :TCC : leziuni primare - dependente de leziuni primare - dependente de

traumatism traumatism hematoame hematoame intracraniene, contuzii, leziuni intracraniene, contuzii, leziuni axonale difuze..axonale difuze..

leziuni secundare - ischemice - leziuni secundare - ischemice - dependente de factorii agresori dependente de factorii agresori secundarisecundari : : hipotensiunea, hipotensiunea, hipoxia, anemia, hipercapnia, hipoxia, anemia, hipercapnia, hipocapnia, febra, acidoza , hipocapnia, febra, acidoza , alcaloza, hiperglicemia, alcaloza, hiperglicemia, hipoglicemiahipoglicemia

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

Leziuni ale coloanei cervicale:Leziuni ale coloanei cervicale: fara afectarea maduvei fara afectarea maduvei cu afectarea maduveicu afectarea maduvei Explorare prin RMN Explorare prin RMN Tratament neurochirurgicalTratament neurochirurgical

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

Leziuni abdominale :Leziuni abdominale : Rupturi de organ parenchimatos : Rupturi de organ parenchimatos :

splina , ficat + hemoragii splina , ficat + hemoragii HemoperitoneuHemoperitoneu Fractura de bazinFractura de bazin Hematom retroperitoneal 2000 - Hematom retroperitoneal 2000 -

5000 ml sange5000 ml sange

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

Leziuni ale membrelor:Leziuni ale membrelor: fracturi : fracturi : femur 1500 - 2000 ml femur 1500 - 2000 ml

sange, gamba 500 - 1000 ml, sange, gamba 500 - 1000 ml, humerus 500 mlhumerus 500 ml

luxatiiluxatii

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE

Interventii chirurgicale: Interventii chirurgicale: hemostazahemostaza

toracotomietoracotomie Laparotomie : splenectomie, Laparotomie : splenectomie,

suturi de organesuturi de organe osteosinteze ale membrelorosteosinteze ale membrelor

POLITRAUMATISMELEPOLITRAUMATISMELE Internare in TI : Internare in TI :

Obiective Obiective

Prevenirea leziunilor secundare prin :Prevenirea leziunilor secundare prin : prevenirea hipoxemieiprevenirea hipoxemiei prevenirea hipotensiuniiprevenirea hipotensiunii corectarea anemieicorectarea anemiei corectarea hipertensiuniicorectarea hipertensiunii prevenirea si corectarea hipercapnieiprevenirea si corectarea hipercapniei prevenirea si corectarea hipocapnieiprevenirea si corectarea hipocapniei tratamentul hipertermieitratamentul hipertermiei prevenirea si combaterea prevenirea si combaterea

hiperglicemieihiperglicemiei prevenirea si combaterea prevenirea si combaterea

hipoglicemieihipoglicemiei


Recommended