+ All Categories
Home > Documents > Tfm7whvbtqgi32i4uop2...

Tfm7whvbtqgi32i4uop2...

Date post: 27-Jan-2015
Category:
Upload: ion-tudor
View: 105 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Description:
 
of 185 /185
Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului „ÎN TREI’ ÎNTRU’ N’ CEPUT E-RA- ⊛҉ CUVÂNTUL[ IISUS – FIUL TATĂLUI , CU - DUHUL (CU - VÂNTUL)]“ ( ) SI CUVÂNTUL E-RA ⊛҉ LA DUMNEZEU ( - TATĂL ) SI CUVÂNTUL(CU DUHUL), DUMNEZEU E-RA ⊛҉ ( ) „Să fie lumină... ҉#Şi a fost lumină!“ Biblia „Geneza” 1.1- 1.6 ACEASTA E-RA, ⊛҉ ÎN TREI ÎN TR’UN’CEPUT LA DUMNEZEU...si ÎN TREI PRINTR Trei ÎNTR UN’IN SUL (papyrus, „sulul vie- aței”, „cartea Vie-aței”) TOATE S-AU FACUT(vezi și ordinea infașurată, respectiv desfăsurată inchipuită de catre David Bohm in Mecanica Cu-antică, Cu-arcuri – vezi și figura dupa Leo Vuyk). PROFETUL David scrie in “Psalmi”: ”Sălăsluitu-te-ai în Soare Doamne, Dumnezeul nostru, Mântuitorul (Mantiitorul) nostru (naos-noos-nous-astrum), al căror nume nu-L cunosc”(din Sfânta Evanghelie dupa IOAN, de la 1688, respectiv “Psalmii lui David”).”Cuvântul, cel de o ființa cu Tatăl, prin CA – RE - EL-I toate s’au făcut”. Carele – vezi carul de foc ce s-a pogorat si a luat ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 1
Transcript
Page 1: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

„ÎN TREI’ ÎNTRU’ N’ CEPUT E-RA- ⊛҉ CUVÂNTUL[ IISUS – FIUL TATĂLUI , CU - DUHUL (CU - VÂNTUL)]“ ( ⩚ ) SI CUVÂNTUL E-RA ⊛҉ LA DUMNEZEU ( -⩚ TATĂL ) SI CUVÂNTUL(CU DUHUL), DUMNEZEU E-RA ⊛҉ ( ⩚ )

„Să fie lumină...҉�Şi a fost lumină!“

Biblia „Geneza” 1.1- 1.6

ACEASTA E-RA, ⊛҉ ÎN TREI ÎN TR’UN’CEPUT LA DUMNEZEU...si ÎN TREI PRINTR Trei ÎNTR UN’IN SUL (papyrus, „sulul vie-aței”, „cartea Vie-aței”) TOATE S-AU FACUT(vezi și ordinea infașurată, respectiv desfăsurată inchipuită de catre David Bohm in Mecanica Cu-antică, Cu-arcuri – vezi și figura dupa Leo Vuyk).PROFETUL David scrie in “Psalmi”: ”Sălăsluitu-te-ai în Soare Doamne, Dumnezeul nostru, Mântuitorul (Mantiitorul) nostru (naos-noos-nous-astrum), al căror nume nu-L cunosc”(din Sfânta Evanghelie dupa IOAN, de la 1688, respectiv “Psalmii lui David”).”Cuvântul, cel de o ființa cu Tatăl, prin CA – RE - EL-I toate s’au făcut”. Carele – vezi carul de foc ce s-a pogorat si a luat pe Sf. Ilie – Eli-jah-Eli-yah...Ali-lui-yah.“Am să vă trimit alt Mângaietor (Mana-gie-tor) este (MANA –GII– RA -TOR)”-Φ…-ℳ ℵ - 𝔖𝔗𝔗 - ℜ -⩚ ⩚ ⩚ 𝔍𝔒𝔎( )⊛҉ ,adică, nici mai mult, nici mai puțin decât MANA - GIRATORUL (aceași Sfânta Evanghelie de la 1688)…ΠνεῡSμα in limba greacă inseamna si Duh, dar si Vânt (ΠνεῡSμα γιων – Sfiitul Duh, Temutul Duh,⩚ de aceiași Putere cu Tatăl).©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 1

Page 2: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Prea Sfântă Născatoare care pre DUMNEZEU CU VÂNTUL(DUHUL) ai nascut...Părintele Ilie Cleopa: „ Mana Sa fi-vaR’a ⊛҉ Raiul”, adică Mana Sa Fi v’arRaiul; Sfiitul Duh, noul Mana-Giratorul Φ si Φια’ Raiul; ΕΦια – Eva, Fiica lui Dumnezeu.Original: „Mânca’v’ar Raiul”Evanghelie…E-Φ- ngelie(inspirată de Sfântul⩚ Duh – îngereste descoperită interpretare in versiune medite-Ra-⊛҉-ni-ană).Ceea ce urmează, arată cu claritate că Sfinții Apostoli, învățați fiind de însuși Christos Dumnezeu, erau oameni de știinta, nu faceau minuni prin magie, ci sub efectul Sf. Duh, a cărui acțiune asupra Omului care îi cerea ajutorul, este trimiterea directă la răspunsul problemei, pe care Sf. Apostoli voiau să o rezolve.Lunile anului:Decembrie - arhaic - UNDREA – UN D(umnezeu)ER-RA-RE(GE);Ianuarie – arhaic - GIERAR- UN GII-E-RA-RE(GE) și Februarie - FĂURAR sau UN FI-E-RA-RE(GE) sau UN FI - O-RAR-RE(GE). Noe era născut în prima zi a anului, după calendarul actual la 1 Martie sau 1 Ianuarie; potopul a inceput pe 27 din luna nasterii lui Moise si a durat exact 6 luni, adica din 27 Martie pana in 27Sepembrie(septe–șapte)sau dupa calendarul actual 27Ianuarie -27 Iulie.Diferitele cuvinte provenite din alte limbi este efectul babilonizării acestora, dupa potop.CREAȚIA(CREAT –ZI- λ-Φ)⩚ a luat naştere prin FORT-ZA TOR-SION-NICA a lui Shipov (răsucire), a spaţiului – timp 5- D (3 - S, 2 – D), despre care am arătat in („Misterele timpului“, Ed. Omega 2006) că are caracter fractalic și totdeauna în trei( ).⩚Din cutele torsionate (G. Schipov) ale spaţiului au apărut forme geometrice („Geometria sacra“, D. ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 2

Page 3: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Winter).De exemplu, micile sfere - particule - au presupus o torsionare multiplă, în acelaşi sens, de un mare număr de ori, astfel că s-a produs ruperea spaţiului-timp în acele puncte de tensiune torsionică maximă de la baza sferelor (baloanelor de spaţiu-timp), adică prin densificarea spațiu – timpului.Sferele provenite din spaţiul-timp, torsionat după voie, de nenumărate ori, în acelaşi sens, s-au desprins şi au urmat calea deplasându-se pe traiectorii spirale, sinusoidale, hiperbolice la început, eliptice mai apoi. Masa lor este energie potenţială; torsionarea spaţiului a creat tensiuni torsionice care s-au transformat în energie potenţială ( vezi echivalenta einsteiniană masa - energie). Spaţiul, odata torsionat acumulează energie potenţială, tinzând înapoi spre forma sa iniţială, netedă, generând tensiuni potenţiale (energie potenţială, echivalentă cu masa). Această energie, transformându-se în masa, după voie, a generat prin transformarea unei părţi a energiilor de legătură internă o forţă care mai apoi s-a numit gravitaţională, deci cu potential cinetic.Astfel, timpul din „balonasele”-particule, string (coardă) intr-o spirala era timpul; tensiunea acumulată de arculețul de timp , face sa cedeze materia (spatiu-timp densificat), datorita energiei potențiale acumulate si sare ca string (n.trad.”coardă”) sinusoidala, ghidând astfel particula.Ghidul de unda este deci sinusoida temporală.Superstring – string sinusoidal de timp cu mare lungime de undă, adică frecvență mică.Materia urmează această traiectorie, prelingându-se de-a lungul stringului de timp, care revine la forma inițiala de arc spiral, materia reașezandu-se inițial în lungul arcului de timp și in ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 3

Page 4: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

jurul său, prin acretie, formând la loc particula si aceasta, până la prima ciocnire, prin camp, prin schimb de particule virtuale, cu altă particulă, schimbandu-și traiect-tor-ia (asa-numitele virgin-Higgs boson), sau formând noi particule prin recombinare si schimbare a spinului (rotație a particulei in jurul axelor sale de simetrie, cam cum s-ar roti TERRA), bine înțeles incluzând mișcarile conice de precesie, nutație si eventual alte geometrii ce descriu miscarea spinorială (spinul si valorile sale sunt ușor de descris cu un zar), Stephen Hawking, am văzut ulterior, folosind cărți de joc pentru această exemplificare (in „An Universe in a Nutshell”) .Timpul a fost polarizat şi torsionat, dând naştere curbelor si benzilor temporale (vezi liniile de curent ale lui Paul Constantinescu – „Rolul sinergiei în geneză şi informaţie“, Bucuresti 1990, Ed. Tehnică). Corpurile cu mase mari au generat Forţa Nucleară Tare, care asigură coeziunea componentelor nucleare. Prin implozie (Dan Winter), corpurile cu mase mari(am aratat mai sus procesul de acreție) s-au aprins în reactii de fuziune nucleară şi prin rotaţie totul tinde şi astăzi să se rotunjească, conformându-se mişcărilor circulare spirale, asociate timpului încă de la Aristotel încoace. (vezi „Metafizica“ lui Aristotel).Rotaţia corpurilor masive în fuziune nucleară, a generat, prin forţa centrifugă, o forţă care expulza cele mai mici cuante de lumină: fotonii. S-a con-statuat ulterior ca cei mai mici sunt neutrinii. Benzile timpului (voi arata, sunt matematic descrise angular din centrul spiralei, unghiurile generand liniile de curent ale lui de Broglie așa numite de mine, benzi temporale), au luat şi ele naştere, cazuri limită ale curbelor temporale.Deplasarea particulelor:©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 4

Page 5: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Timpul tinut „captiv” in particula, produce o tensionare – arc fiind, iar la tensiune maximă , stringul de timp, odata eliberat, ia formă sinusoidală, cunoscută pentru stringuri(poate fi vazut, prin materia portată in „despicările particulă – antiparticulă,”Randall Knight, Young & Freedman, in „Physics for Scientist & Engineering, University Physics, International Edition, a XI-a editie, Editura. Pearson, Wesley Addison).Materia alunecă de-a lungul stringului, pană cand stringul se strânge la loc, in forma spirală din particulă, pană la urmatorul string-salt al particulei.Motorul temporal, tensionat de lipsa de „mişcare temporală“, a început să azvârle în vacuum bucăţile de spaţiu formate şi energizate, masificate prin torsiune, corporalizate. Şi bucăţile mici provenite din corpurile mari, aprinse prin fuziune, au început să fie azvârlite în vacuum de forţa câmpului temporal, respectând benzile corespunzătoare acelor benzi din reacţiile de fuziune ale corpurilor aprinse (stelele).Benzile temporale sunt real legate de liniile spectrale surprinse de oamenii de stiinta, astronomi, care exprimă desigur frecvențe, legate real de perioadele temporale ale elementelor din tabelul periodic si poate incă altele.O stea, ca si un atom sunt legate de forta SINERGIEI –ENERGIE ONDULATORIE+TIMP (Hacken - Mânzat), și este efectul si/sau cooperant al partilor componente, care incepe cu TIMPUL si se termina cu MASA si cu SPIRITUL(TIMP si ENERGIE).Unitatea lumii, de aici incepe să se contureze, iar matematic am arătat că relațiile spațiu-timp sunt la fel in macroscopic, dar si in mezo si microscopic, mărimea singură fiind aceea, careia percepțiile noastre le dau o mai mică ori mai mare, ori altă ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 5

Page 6: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

semnificație, în realitate, toate avand aceleasi baze dinamice si existențiale. Stelele au emis fotoni, sub presiunea benzilor planului temporal, arcuite ca un tor, ca un con, ca o sferă („Sacred geometry“ – Dan Winter).Benzile temporale, pe post de catapulte au azvârlit cuantele de timp (perioadele specifice fiecăror benzi), odată ce particulele pe care le-a azvârlit din sori, perechile (foton, frecvenţă 1/perioada), au dat frecvenţe determinând câmpul magnetic stelar, împrumutând particulelor polaritatea timpului. Polarizarea timpului este sursa polarizării de orice fel, din întreaga natură. Energia cinetică, caracteristică scurgerii timpului dă şi poartă Forţa electromagnetică.În ritmul cuantelor de timp, mini-câmpurile (magnetic, electric – provenit din polarizarea temporală), au început să alterneze pe rând, respectând traiectoriile răsucite de câmpul torsionic: astfel au apărut câmpul electromagnetic şi radiaţia electromagnetică asociată corpurilor aprinse şi benzilor temporale pe post de catapulte. Aceste catapulte temporale joacă tenis prin Univers cu particulele trimise pe traiectoriile răsucite de câmpul primordial torsionic (liniile de curent ale lui Mihai Drăgănescu, Paul Constantinescu, Jean-Louis de Broglie, David Bohm, Jean-Paul Vigier). După perioadele medii (cuantele specifice fiecărei benzi temporale) s-au format frecvenţele medii ale spectrului radiativ electromagnetic. De la undele mecanice, sonore, unde radio şi microunde, spectrul vizibil, (fotonic) si invizibil pentru om, pana la si de la infraroşu până la ultraviolet, radiaţiile X (Roentgen) şi radiaţiile gamma, toate sunt „hârtie“ de spaţiu răsucită de câmpul torsor în forme geometrice energizate cu energia potenţială care tinde ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 6

Page 7: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

spre liniştea netezirii spaţiului şi pusă în mişcare de energia cinetică a mişcătorului timp, a cărui încordare iniţială pune totul în mişcare.Neputinţa energiilor din formele spaţiale torsionate, le-a îngheţat în materie, viitoare goluri atractive pentru mase, umbre şi lumini.Torsorul a creat Univesul Nostru din îndoirea, cu Forţa Voii Sale, a Timpului şi a Spaţiului într-un elipsoid care astăzi se numeşte Univers.Suprafaţa acestuia, pe post de Super Oglindă, a generalizat prin repetiţie fractală, entitatea Univers, repetându-l, dar nerepetând ordinea legilor.Astfel au luat naştere Palierele Existenţiale, plute fibrat pe fibra oceanului existenţial universal; cărţi de joc deterministe în pachetul indeterminării universale.Căci întru’nceput a fost Cuvântul, care a generat primul câmp: câmpul spaţio-temporal cu Forţa Cuvântului, ca un altfel de Sunet si Lumina, a generat Câmpul şi unda torsionică(Ghenadi Shipov), ce s-a apucat, adevărat vârtej, Vertex şi Tornadă să îndoie, să răsucească şi să con - torsioneze spaţiul şi timpul. Se ştie că şi sunetele si lumina modelează materia. Sunetele, dau anumite forme în materie, generând LIT(OS)-ERELE(literele) si în final alfabetul. Acesta a fost scris întâi pe spaţiul 5-D, adica pe Planul Temporal(2-D), si trei dimensiuni spatiale libere(3-S), intr-o metrica indefinita, doar local euclidiana, in general pseudo-euclidiana, adica hiperbolica; aceasta s-a facut apoi pe genele umane, sub forma codonilor (tripleţi de semne ADN – PETER GARIAEV), apoi de oamenii începutului care stăpâneau puterea Sunetelor si a Luminii şi le-au imprimat pe pereţii peşterilor, pe copaci, pe pietre, pe monumente.Numarul Sunetelor, ca Foneme si Litere este dat ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 7

Page 8: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

de calculul combinatoric, aplicat pe numarul de nucleotide (adenina, citozina, guanina, timina, uracil) din lantul ADN: min =∑i=2

5

C = 26, (∀i)∊{2,3,4,5} si max = ₅ⁱ ∑i=0

5

C ,₅ⁱ (∀i)∊{0,1,2,3,4,5} = 32; Deci Numarul de foneme uzitate este cuprins intre 26 si 32 (FONEME si LITERE corespodente fonemelor – litos = piatra) de bază asociate LITERELOR OR SIMBOLURILOR folosite in oricare limbă.În general, ştiinţa secolului XXI are de mult modele săpate, desenate în materie.Forţa sunetelor de pe Pământ pare, deci a fi mare. Sunetele au timbru, înălţime şi tărie. Sunetele joase şi cu timbru cald învăluiesc în linişte Sufletul Uman, de aceea Liturghiile crează premizele Uniunii Temporare a omului cu Dumnezeu (Cuvântul), priminând ca dar al Transcendenţei, Duhul lui Dumnezeu. Acesta crează torsorul intern ce modeleză Sufletul Uman.CAP I. 14. „Si CUVANTUL (CU DUHUL) trup S’a facut si s’a Salaș-lui’it in trei intru noi; si noi văzutu-I-am slava ca pe slava Unuia Născut din TATĂL, plin de HAR si de ADEVĂR.”(Sfânta Evanghelie dupa Ioan, CAP I, verset 14. )Oare, nu seamăna Vântul(Sfântul Duh) cu forța tor-sion-nică a lui Ghenadi Shipov?...si de ce oare a numit-o asa?...tor-sion-nică...Big-Bang – Marele Sunet – dus – de Vântul dumnezeesc (Sf.Duh) este forța...TOR-SION-NICĂ peste spațiu –timp?Fiindcă inainte de Big Bang, nu s’au intrebat, oare, mulți oameni de știință, oare CE sau CINE a fost...?Logosul ca salaș si izvor al vieții nu se referă la ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 8

Page 9: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

viața la modul biologic; în limbajul ioanic, cuvântul „viață”, folosit de 36 de ori, ci modalitatea omului de a viețui in Unul Dumnezeu cel în Trei Fețe proslăvit.Sunetele înalte sau tari provoacă teamă, panică, de aceea înălţimea, tăria mare, timbrul aspru şi sec, însoţit şi învăluit de armonici disgraţioase se numesc zgomote.Oamenii, stăpâni ai sunetelor, pot manipula alţi oameni(chiar mase de oameni), cu înlănţuiri anume de sunete, unele, cu armonicile lor paralizează pe ceilalţi. Asocierile cu psihologia şi manifestările umane au condus la tehnici de influenţare sonoră sau luminoasă, tehnici de inducţie subliminală.Se folosesc sunete şi alte unde pe care urechea nu le aude, ochiul nu le vede, dar Sufletul, Creierul, în general corpul uman, prin celulele sale sensibile la diferite tipuri de radiaţii, având receptori capabili să discearnă:-aşezarea spaţială;-dispoziţia temporală (frecvenţial-ondulatorie);asta cum ar fi centriolii lui Buehler, simt, recepţionează, înregistrează şi reacţionează la aceşti stimuli subliminali.În filme, pentru continuitatea mişcării pentru ochiul uman şi creier, trebuie să-i fie derulate 24cadre/secundă – la care se adaugă o a douăzeci şi cincea (25-a) imagine pe care ochiul nu o sesizează, creierul o înregiestrează în subconştient şi care poate fi imaginea unui leader politic, leader al vreunui cult, leader al vreunei societăţi secrete, ce vor să conducă şi să manipuleze masele, ca scop al folosirii acestor tehnici subliminale: Discursul cu elemente sonore subliminale conţine cuvinte - cu o anumită sonoritate, cu ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 9

Page 10: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

caracteristici de tărie, înălţime, timbru, armonici şi modulaţie în funcţie de situaţia emoţională cerută şi creată; Imaginea a 25-a ca element de subterfugiu subliminal de transmitere a unor mesaje ascunse alături de mesajul inițial.Există oameni care se ocupă special de aceasta.Un singur câmp de protecţie ne scapă ( şi le scapă) – Aura puternică, Charisma Sufletului care este darul lui Dumnezeu, Cuvânt şi Lumină.Dintotdeauna, școlile, academiile-așa cum erau numite- erau așezăminte plasate in vecinătatea unor instituții clericale- biserici, mănăstiri.De aici a rezultat ce poate fi văzut azi-pe alocurea, aproape total laicizate-institutii culturale sau științifice.Este important, ca atare, rolul de baza al bisericii in crearea științelor si culturii, in genere.Se pare, după cele relatate de “Părinții Bisericii”, Oxford Press, Cambridge Mass, 1957, că la sfârșitul antichitații și începuturile creștinismului puterea stiințelor era foarte mare, iar secretele lor, scoboratoare din Ceruri si din inspirația Divină, faceau mulțimi mari de oameni să creadă, unii în Unul Dumnezeu cel Viu, dar și alții in nu știu care zei păgâni.Sfintii Apostoli, însă le aratau acele lucruri, mai ales cele legate de viată si de moarte - care au fascinat întotdeauna omenirea si înca o mai face - fie sub inspirație Divină, fie repetând procedee de origine divină. Apostolii înșiși, de Dumnezeu inspirați, erau cam ceea ce reprezintă oamenii de știință de astăzi si mai mult. Astăzi, când mulțumită unor oameni Daruiți cu ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 10

Page 11: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Harismele lui Dumnezeu, fie de la naștere, fie descoperite între timp, nu încetăm a ne minuna de cât rău poate face omul in prezent, direct și mai ales indirect, folosind Darurile Dumnezeești, proprii sau furate de la cei au parte de Harismele lui Christos.Așa zisa Renaștere nu a fost altceva decat reluarea cunostințelor antice-măcar că fuseseră fabuloase - câte mai ramăseseră după distrugerile succesive ale valurilor de barbari, huni, vizigoți, turci, tătari de tot felul si poruncile absolut imbecile ale unor impărați care fie se credeau zei, fie erau intr-o avansată stare de ebrietate alcoholică sau de putere, specie care, din păcate, dăinuie și în zilele noastre. Crucea în X a sfântului Andrei prefigurează semnul văzut de împaratul Constantin cel Mare, semn cu care își învingea dușmanii.The torsionic Force – by Ghenadi Shipov upon the coherent triple state of space-time makes on the PLATEAU’s of Complexity of Richard P. Feynman (Nobel Awarded in 1965) transformes these plateau of complexity in densified space in particles, containing littlle resorts of time.Timpul Modeleaza spatiul, bineinteles, in mod SPIRAL; prin compresie, spatiul creste in DENSITATE si da MATERIA; GEOMETRIA nu se impune REALITĂȚII, ci INVERS, REALITATEA IMPUNE UN MODEL GEOMETRIC; REPERELE NU SUNT Euclidiene, Riemann-iene, etc. Coordonatele spațiale, TREBUIE APRIORI sa FIE LĂSATE LIBERE; ELE IAU FORMA POTRIVITĂ SPAȚIULUI VECINĂTĂȚII CORPULUI, ÎL DESCRIU ȘI AȘA-ZISELE AXE URMEAZA FORMA CORPULUI SI A SPAȚIULUI CE-L CUPRINDE;

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 11

Page 12: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

SIGUR CĂ TEORIA ÎNGLOBEAZĂ STRING-urile ca fiind GEODEZICE TEMPORALE. Timpul (spiral, ca formă) este un concept, dar (vezi Robert Jahn, Brenda Dune, Princeton University), câmpul cognitiv este plan; timpul, fiind un concept deasemenea, înseamnă că acesta se afla intr-un plan, fiind parte din conștiință, care, am spus este “Planul Constiinței”.

PENTRU NOI....Întru’n’ceput, pentru noi, Dumnezeu a făcut spaţiul, şi pentru ca spaţiul să nu rămînă singur si gol, pentru noi, Dumnezeu a făcut timpul.Pentru noi, oamenii, Dumnezeu a polarizat timpul, astfel ca noi, să ştim ce a fost şi ce este...Nimeni nu ştia că spaţiul va fi considerat euclidian...O geometrie pe sferă a încolţit atunci în mintea eschimoşilor; pentru că ei trăiesc sub acele cupole emisferice de gheaţă, numite igloo-uri, nu ca europenii, cu camerele lor colţuroase, care i-au dus cu gândul la lungime, lăţime, înălţime, toate perpendiculare între ele.Putem spune ca eschimoșii au fost primii care s-au ghidat după o geometrie riemanniană.Şi pentru că Dumnezeu a făcut spaţiul ca să-l locuiască toate vieţuitoarele, şi cele cu o mie de ochi, şi cele cu doi ochi, şi cele cu un singur ochi, a făcut aşa:A luat o foiţă de spaţiu-timp, şi prin forţa de răsucire (forța tor-sion-nica – „Cat de slavit e Domnul in Sion, nu poate limba talcui”), în lumină şi sunet a

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 12

Page 13: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Cuvântului, a făcut cum fac unii copii - care după ce li s-a spart balonul colorat - a supt foiţa de spaţiu-timp, alteori a umflat-o, şi, răsucind-o, a legat-o cu un fir de timp, pentru ca biluţa de spaţiu comprimat, să nu fie capabilă să se desfăşoare la loc, aşa, dintr-o dată, ci numai cât o împingea arculeţul, de timp spiral, închis înăuntru...tensionat...energie potențiala, care crescând, face ca aceasta sa se transforme in energie cinetică, propulsând particula.Iar problema numărului și așezării dimensiunilor spaţiului a lăsat-o liberă, iar pe Timp l-a făcut ca pe o fustanelă spaniola, cu franjuri, ca pe o foaie de hârtie, pe care o tai cu foarfeca, şi, aşa, în joacă, faci din ea, un cotor cu mai multe benzi; in coordonate polare, benzile temporale sunt sectoare unghiulare de cerc.

Benzile şi scările rulante nu mai sunt demult o noutate; unele se mişcă mai repede, iar altele, mai încet.Pe unele, e mai aglomerat.Pe scara rulantă, care duce la raionul cu jucării, pentu copiii mici, pentru co-piii mijlocii şi pentru copiii adulţi, este cel mai aglomerat.

Aceea este banda temporală de maximă probabilitate.DEFINIŢIA1. TIMPUL este un plan, rotativ după toate axele temporale: timpul, timpul mereu ca o spirala care devine periodic o coarda sinusoidala; timpul propriu, timpul cosmic şi timpul observatorului,transpor-tor şi purtător de ENERGIE şi INFORMAŢIE.

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 13

Page 14: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Aceasta este o definiţie generală a timpului, de aceea putem să cităm şi noi pe professor honoris causa, doctor în psihologie, Ion Mânzat, „ ...toate au loc împreună şi deodată şi nu unele după altele, ci unele prin altele...“ şi să deducem că timpul, general definit, nu are, fiind un plan, direcţie şi sens..în accepţiunea fizică a acestor ultimi termeni conceptuali.Ceea ce înseamnă că: - timpul propriu;- timpul observatorului, nu ar avea sens şidirecţie, ci, dimpotrivă, sunt axe orientate. - timpul cosmic (sidereal);„Trecut şi viitor e în sufletul meu,ca pădurea într-un sâmbure de ghindă “(Mihai Eminescu „Geniu pustiu“). Vom porni de la modalitatea de a concepe timpul în antichitate, luând ca punct de plecare unele viziuni din mitologii diferite, pornind de la concepţiile unor filosofi orientali, greci şi ajungând la modul de a „vedea „ timpul de către filosofi, fizicieni moderni sau contemporani nouă. Mitologia greacă a preluat pe Chronos-nume şi concept-de la iranieni –care aveau deja conceptul de timp infinit (Zrvan Akarana).Acelaşi Chronos este întâlnit la Hesiod, Orfeu, Pherekydes din Syros.Chronos apare la Mnaseas din Patrai, aici primind semnificaţia timpului abia în cosmogoniile orfice de început. El este imaginat sub formă de balaur, având capete de taur sau de leu şi ajunge să fie considerat chiar zeu.În această nouă ipostază, primeşte atributele unei zeităţi, fiind considerat „cel fără bătrâneţe” format din apa care la ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 14

Page 15: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

rândul ei era un principiu fundamental, ce stă la baza tuturor lucrurilor.(Si a zis Dumezeu:”Sa fie o tarie prin mijlocul apelor si sa despartata apele de ape!”si a fost asa....A facut Dumnezeu taria si a despartit Dumnezeu apele cele de sub tarie de apele cele deasupra tariei. Taria a numit-o Dumezeu cer )Postura de zeu îl face să fie la originea altor :coprincipii cum ar fi:-Ether, -Chaos, -Zeus.După Pherekydes din Syros existau trei principii: Zas(focul), Chtonia(pământul) şi Chronos care a făcut din propria sămânţă”: - focul;-mişcarea;-aerul; -apa”. Pherekydes indică după cum se pare ca origine a aproape tot ce există Timpul…În civilizaţia Maya se credea că timpul se repetă la 260 de ani, iar la vechii indieni la 12000 ani. Ciclic, dar nu circular, timpul în aceste civilizaţii are probabil legătură cu ideea (credinţa) în reîncarnare. Grecii antici gândeau timpul ca liniar, iar vechii iudei şi ireversibil. Concepţia creştin-ortodoxă aduce ca ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 15

Page 16: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

noutate o realitate multiplă, intuită şi în unele medii ştiinţifice, fizica lui Feynman şi conceptele noi de Megavers, gândit ca Fibră ce suportă Fibraţi (Existenţe) semănând foarte bine cu noţiuni ca Mântuire Vremelnică relativ la cea Veşnică, care aduce în prim plan Biserica Ortodoxă cea Apostolică prin Har şi Adevăr. In tratarea unui subiect atât de fierbinte cum este acela de suflet, am făcut eforturi în a găsi suport informaţional, să găsim un vehicul adecvat pentru ca matricile (paternurile) ADN să dea socoteală –nu atât pentru partea biologică din organism, cât mai ales pentru felul cum este condus biologicul. Mai ales pentru acea parte prin care este organizată şi–credem noi-condusă latura psihică.O componentă cu o latură puternic informaţională este timpul asa cum prematur am aratat in „Misterele Timpului - O Teorie a Transcendentei”, indexul timpului nu e doar intre 0 si 1 ci continuu intre 0 si 1, adica [0,1](vezi Anexele cartii).Cuplat de la Einstein încoace cu spaţiul într-un continuum cvadridimensional numit Spaţiu Minkowski, pentru intuiţia comună arată ca un con de lumină, con ce se repeta in 5-D.Acesta asigură legătura dintre cauze situate în partea inferioară a conului, numit şi conul trecutului, trecând prin origine spre cele mai probabile evenimente viitoare, aflate în partea superioară a conului. Cauzalitatea este asigurată doar în interiorul Conului, în afara sa fiind Altceva, Altundeva sau Alt Univers...Legătura dintre cauză şi efectele posibile este făcută prin semnale luminoase, ale căror proprietăţi remarcabile le cunoaştem.©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 16

Page 17: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Iată deci că în conurile de lumină, ”înfăşurate pe axa timpului”, semnalele ce unesc evenimentele, separate nu neapărat spaţial, dar separate neapărat temporal , sunt singurele care unesc evenimentele.Timpul devine astfel punte informaţională între evenimente, justificând pe de-a întregul ideea că el reprezintă informaţia în stare pură.Astăzi, timpul este conceput în ştiinţă ca entitate neliniară, vorbindu-se tot mai des, în fizică şi în alte domenii de „ curbe temporale”, pe care „circulă” conurile de lumină ce definesc mişcarea şi evenimentele.Dar, de unde au apărut ideile de timp neliniar, curbe temporale ?Un foarte apropiat colaborator al lui Einstein, renumitul om de ştiinţă John Archibald Wheeler în articolul său din ianuarie 1988, intitulat „World as system self synthesized by quantum networking” formulează mai multe „chei” şi „puzzles”, care reprezintă tot atâtea nedumeriri. Una dintre aceste nedumeriri este : „ Cum să se derive timpul ,dacă nu se consideră timpul ?” t= τ (τⁱ)

τ,unde τ ₁este timpul cosmic,τ ₂este timpul propriu, iar τ ₃ este timpul observatorului.

Altfel spus, faţă de ce să se scurgă timpul, dacă nu există o altă coordonată, independentă din care acesta să provină, să derive ?

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 17

Page 18: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Un posibil răspuns este „ordinea implicată” definită de cunoscutul om de ştiinţă David Bohm, ca „mişcare din care totul provine şi decurge, fie că este spaţiu, timp sau materie”.Această aserţiune îl apropie mult pe Bohm de renumitul filosof al Greciei antice, Aristotel .Aristotel ar fi vrut ca de la început să precizeze dacă timpul face parte dintre existenţe sau ne-existenţe şi „care este natura lui”. El se gândea desigur la Pitagora, ale cărui idei despre timp sunt cumva asemănătoare cu unele din contemporaneitate, când afirmă că „timpul este sfera ultimului cer” sau „unii spun că timpul este mişcarea întregului”.S-ar putea deci spune că „timpul înconjoară Universul”(a se citi „impregnează Universul”. Pitagora concepe deci timpul în afara Universului cognoscibil nouă ,completându-l. (vezi J.A.Wheeler art. cit., Mihai Drăgănescu – „Inelul lumii materiale”)Aceasta nu presupune distanţe mari, ci doar găsirea de „porţi informaţionale”, care să permită măsurarea timpului universal, din care timpul nostru decurge, ca derivată fizico-analitică. După apariţia Teoriei Relativităţii, se pare că în conformitate cu viteza de derulare a unui proces fizic, se prefigurează o mulţime de timpi asociaţi fiecare cu mişcarea lui.Multitudinea aceasta de timpi dă curbele temporale, care desfăşurându-se, precum părul în şuviţe formează un adevărat câmp temporal.Acest plan(câmp) temporal este izomorf (asemănător în privinţa unor proprietăţi) cu planul complex. Acesta ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 18

Page 19: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

nu este altceva decât un plan neted ca suprafaţa unei mese şi are anumite proprietăţi.O calitate foarte importantă, din punctul nostru de vedere, este aceea că planul complex este împărţit în Benzi*şi fiind izomorf-cum am arătat şi înainte-cu Planul (câmpul) Temporal, calitatea de-a fi împărţit în Benzi se transmite şi acestuia.1 Revenind la cei vechi-Archytes ne-a lăsat aceasta : „timpul universal este intervalul naturii(Φ –toate con-cresc peste marimea lui Φ) şi al universului ”. Aristotel afirmă : ” ..alţii spun că timpul este sfera însăşi”.Tot Aristotel afirmă : …”Desigur, timpul este o parte a mişcării circulare, dar nu este mişcarea circulară”…. pentru că …”dacă ar fi mai multe cercuri la fel, timpul ar fi mişcarea oricăruia dintre ele, astfel că timpul ar fi mai multe timpuri în acelaşi timp”. Iată o afirmaţie care , deşi este o nedumerire , poate fi foarte bine socotită o idee pre-relativistă.….”cei care spun că timpul este sfera întregului, au socotit aşa pentru că toate sunt în timp şi în sfera întregului,…..dar pentru că se pare că timpul este mişcare şi transformare, aceasta s- ar putea cerceta”.Timpul, putem spune „impregnează” Universul ; timpul este deci măsura tuturor mişcărilor şi transformărilor din Univers, de fapt este un sumum al tuturor acestor măsuri .Se sugerează, de fapt că timpul „se scurge” faţă de Ceva (art. cit., op. cit.). Schimbarea întreagă este mai rapidă sau mai înceată, timpul însă este la fel peste tot şi peste toate lucrurile. Wheeler scrie că 10 paticule inseamna 10 timpi,⁸⁰ ⁸⁰ referindu-se desigur la timpii proprii ai particulelor.©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 19

Page 20: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Aşadar, timpul nu este mişcarea, dar este măsura mişcării, deşi „odată cu mişcarea, noi presupunem şi timpul”, pentru că „noi cunoaştem timpul când delimităm mişcarea, delimitând anterioritatea şi posterioritatea ; şi atunci spunem că s-a produs timpul, când în mişcare, luăm cunoştinţă de anterioritate şi posterioritate”. Aceasta este temă de discuție și astăzi.Timpul nu este mişcare, ci mişcarea este timp, întrucât comportă o măsură, adică un număr.„…dar noi măsurăm nu numai mişcarea cu timpul, ci măsurăm şi timpul cu mişcarea, prin faptul că se determină între ele”… „şi zicem că timpul este lung sau scurt, măsurându-l cu mişcarea”…. „căci noi măsurăm cu timpul mişcarea, iar cu mişcarea măsurăm timpul”…TIMPUL ESTE INFORMAȚIA ÎN STARE PURĂ ȘI RECIPROC, INFORMAȚIA ESTE TIMPUL ÎN STARE PURA.„….mişcarea se potriveşte cu mărimea (n.n.-cu măsura), iar timpul cu mişcarea (n.n.-ca în Teoria Relativităţii), pentru că aceste cantităţi sunt continue şi indivizibile.Astăzi, însă noi măsurăm timpul cu ritmul (frecvenţa) şi ritmul cu timpul. O întreagă ramură de Analiză Matematică-Analiza Fourier-se ocupă de ritmuri şi frecvenţe, dând de lucru fizicienilor, care folosesc această analiză spectrală Fourier în codarea şi decodarea informaţiei provenite din natură. În Biologie şi Genetică se analizează informaţia schimbată de gene cu mediul înconjurător. În Astronomie se face analiză spectrală pentru studierea

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 20

Page 21: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

corpurilor cereşti, iar una dintre cele mai gustate aplicaţii ale analizei Fourier este Televiziunea.Pulsurile TV au forma simplu spirală, cu chiralitate de stânga sau de dreapta. Dacă Aristotel, filosof genial, dar marcat de lipsurile conceptuale ale vremii sale, a reuşit să ajungă atât de aproape de ideile de bază ale Teoriei Relativităţii, peste aproximativ 2000 de ani, Mihai Eminescu, filosof al poeziei şi poet al filosofiei, şochează încă, acum la aprox.125 de ani de la moartea sa prin faptul că aşa-numita sa poezie filosofică este atât de aproape de concepte fizice care şi astăzi poartă pecetea perenităţii.Este probabil că Eminescu avea cunoştinţă de unele concepte-avangardiste de la cursurile de fizică, filosofie sau de filosofia fizicii, pe care le-a audiat cu siguranţă-aşa cum se poate vedea din „Fragmentarium”- prin Universităţile germane şi austriece.Nu e de mirare că în poezia filosofică a lui Eminescu întâlnim concepte relativiste, concepte care abia se prefigurau pe atunci şi pe care poetul probabil le-a auzit pomenite la cursuri, dar care s-au cristalizat în formidabilul creuzet al sufletului poetului abia la deplina maturitate filosofică a acestuia.Este remarcabil abia la câteva zeci de ani mai târziu, prin contribuţiile lui Lorentz şi Fitzgerald s-a ajuns la fondarea de catre Einstein în 1905 a Teoriei Relativităţii restrânse şi care abia în 1915 a fost dezvoltată de către Einstein şi Minkowski în forma ei Generală.©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 21

Page 22: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Pentru „relativitatea eminesciană” stau mărturie poezii cum ar fi „La Steaua”, „Luceafărul”, „Scrisoarea I ” ,iar ca proză „Sărmanul Dionis” este prototip de relativitate şi holografie cuantică.În poezia „ La Steaua” putem interpreta versurile:„Icoana stelei ce-a muritÎncet pe cer se suieEra pe când nu s-a zăritAzi o vedem şi nu e…”Este un scenariu de stingere a unei stele. În locul său de pe cer, lumina emisă până la colapsul stelei călătoreşte în valuri succesive, făcând ca imaginea ei să se propage până la noi (cei care observăm) la distanţe de mulţi ani – lumină , chiar după un timp foarte lung de la consumarea rezervei de hidrogen a stelei „murinde”.Distanţa la stea este determinabilă (măsurabilă), aşa cum rezultă din ultimul vers al strofei, unde se precizează că momentul stingerii stelei coincide cu perceperea luminii sale de către observator. Într-adevăr, remarcabil !În Scrisoarea I, relativitatea timpului şi a spaţiilor siderale caracterizează colapsul gravitaţional:„Soarele , ce azi e mândru , el îl vede trist şi roşCum se-nchide ca o rană printre nori întunecoşi,

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 22

Page 23: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Cum planeţii toţi îngheaţă şi s-azvârl rebeli în spaţEi, din frânele luminii şi ai soarelui scăpaţi;Iar catapeteasma lumii în adânc s-au înnegrit,Ca şi frunzele de toamnă toate stelele-au pierit;Timpul mort şi-ntinde trupul şi devine vecinicie,Căci nimic nu se întâmplă în întinderea pustie,Şi în noaptea nefiinţii totul cade, totul tace,Căci în sine împăcată reîncep-eterna pace…Foarte cunoscut în zilele noastre, Universul fluctuant există între două modalităţi opuse : extindere şi contragere. Partea a doua este tocmai ce sugerează primele şase versuri, starea de trecere spre un colaps gravific de proporţii universale, în care „planeţii” sunt atraşi de forţa colosală a unei supergăuri negre, iar „cerul se strânse ca o bucată de piele făcută sul”(ne spun versurile 5 şi 6), iar timpul se dilată până la stopare (vezi Teoria Relativităţii Speciale), ne spun versurile 7 şi 8.În „Luceafărul” există mai multe strofe care se leagă implicit sau explicit cu Relativitatea.Un exemplu este şi strofa de mai jos :„Porni Luceafărul. Şi-n cerCreşteau a lui aripe,©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 23

Page 24: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Şi căi de mii de ani treceau ,În tot atâtea clipe”„Creşteau în cer a lui aripe…”- aceasta înseamnă creşterea vitezei Luceafărului faţă de Pământ :„Şi căi de mii de ani treceau În tot atâtea clipe”„Mii de ani „se scurgeau pe Pământ, dar viteza Luceafărului era atât de mare încât, în conformitate cu Teoria Relativităţii, pentru el erau necesare doar „clipe”(„tot atâtea clipe”). Există şi o scurtă formulă relativistă care exprimă şi concretizează ultimele două versuri : Tobservator=Tpropriu√1− v ²

c ²

unde Tobservator este timpul scurs pe Pământ, iar Tpropriu este tipul ce se scurge pentru Luceafăr ; el se deplasează cu viteza V.Să mai dăm interpretare şi strofei ce urmează:„Un cer de stele dedesupt,Deasupra-i cer de stele,Părea un fulger ne-ntrerupt,Rătăcitor prin ele…”

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 24

Page 25: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

redă o idee caracteristică pentru deplasările supraluminice (…”Părea un fulger ne-ntrerupt…”)Mai mult-(…unde-ajunge nu-i hotar…”)—în mişcarea sa cu viteză cel puţin egală cu viteza luminii, Luceafărul atinge şi chiar depăşeşte „Barierele Universului”, iar timpul se dilată până la stopare (n.n.-…”şi vremea-ncearcă în zadar, din goluri a se naşte”).Eminescu este perceput ca precursor al unor idei relativiste şi de numitul doctor Ygrec, în „ Ştiinţă şi poezie”—„Adevărul literar şi artistic”—din 21 mai 1922 ori de inginer N. Hoisescu, în „Orizontul” nr. 38, din 20 septembrie,1923. În eseurile scrise de autorii mai sus citaţi, legăturile relativităţii cu poezia lui Eminescu vizează –aşa cum şi noi am găsit-„Luceafărul”, ”La steaua”, „Scrisoarea I”, povestirea fantastică „Sărmanul Dionis”.Legăturile stabilite atunci sunt poate cele mai timpurii, având în vedere că la acea vreme Teoria Relativităţii prezenta caracter de noutate .La vremea când au apărut, ele nu au fost luate prea în serios de critica vremii, din insuficienta pregătire ştiinţifică a criticilor de atunci –critică de orientare aproape în exclusivitate de tip umanist.Aşa că au fost tratate cel mult drept bizarerii, căutare cu orice preţ a ineditului de către autorii mai sus citaţi.Şi pentru că majoritatea cititorilor zilelor noastre cunoaşte proza scurtă „Sărmanul Dionis”, subliniez că în partea sa de început, este prezentat poate pentru ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 25

Page 26: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

prima dată într-o operă de anvergură, cunoscutul Principiu al Holografiei Cuantice, într-o formă puţin rudimentară, însă explicită.„Să ne-nchipuim lumea redusă la dimensiunile unui glonte, şi toate celea din ea scăzute în analogie, locuitorii acestei lumi, presupuindu-i dotaţi cu organele noastre ar pricepe toate celea absolut în felul şi în proporţiunile în care le pricepem noi. Să ne-o închipuim acum, înmiit de mare –acelaşi lucru. Cu proporţiuni neschimbate-o lume înmiit de mare şi alta înmiit de mică, ar fi pentru noi tot atât de mare. Cine ştie dacă nu trăim într-o lume microscopică şi numai făptura ochilor noştri ne face s-o vedem în mărimea în care o vedem? (…) Presupuind lumea redusă la un bob de rouă şi raporturile de timp la o picătură de vreme, seculii din istoria acestei lumi microscopice ar fi clipite şi în aceste clipite oamenii ar lucra tot atâta şi ar cugeta tot atâta ca în evii noştri“.Iată un mod de a gândi lucrurile şi fenomenele-fractalic-în baza princi-piului holografic, la acea vreme neprecizat încă… Cine oare putea scrie, îngroşat, pentru a scoate în evidenţă înţelesul tainic : „O lume ca nelumea este posibilă, neîntreruptă fiind de-o altă ordine de lucruri“(„Sărmanul Dionis“, Manuscrisul 2269, fi1a 19-39, Biblioteca Academiei 2287).„Orice accelerare de mişcare scade timp, sporeşte spaţiu. Când unul din termeni creşte, celălalt scade. Toate sunt într-o eternă ecuaţiune“ ( Manuscrisul 2267 , fila76).

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 26

Page 27: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Este evidentă legătura dintre citatul eminescian şi teoria relativităţii einsteiniene în sens restrâns.În legătură cu simultaneitatea a două evenimente, Eminescu are şi aici ceva de spus, măcar că a spus-o înainte ca relativitatea să fi fost descoperită : „Nu-i adevărat că există un trecut –consecutivitatea e în cugetarea noastră, cauzele fenomenelor, consecutive pentru noi, aceleaşi întotdeauna, există şi lucrează simultan“(„Sărmanul Dionis“).Evenimentele nu se desfășoară unele după altele, ci unele prin altele (professor Honoris Causa dr.Ion Mânzat)

1* vezi„Analiză Matematică-Funcţii Complexe-P. Hamburg, P. Mocanu şi N. Negoescu, pag.33, din care cităm: «...funcţia exponenţială este periodică, de perioadă 2πί››. Această proprietate spune că planul complex C se împarte într-o infinitate numărabilă de benzi, paralele cu axa orizontală Ox»“.

STATUSUL TRIPLU AL TIMPULUI ( ), INTELES⩚ CA INFORMATIE - IN ACORD CUFeynman P. Richard (1965 PHYSICS NOBEL AWARDED)             The torsionic Force –by Ghenadi Shipov upon the coherent triple state of space-time makes on the ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 27

Page 28: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

PLATEAU’s of Complexity of Richard P.Feynman (Nobel Awarded in 1965) transformes these plateau of complexity in densified space in particles, containing littlle resorts.            Feynman Clocks describe exccellently the “small clocks”- Einstein, “small radars” – Louis de Broglie as Feynman clocks working upon “plateaus of complexity”, “sequential complexity”, and finally brains or not “causal networks”.            What I said about brains is not just for brains.Yes, even the brain is not a causal network, the plateaus of complexity of Feynman clocks – FCs - are suficientlly to explaine the brain –causal and non-causal.            The sinusoidal strings explaine the movements of particles.Detensioning the litlle resort of particle, this resort became a sinusoidal string and the matter of the particle is leaking along the resort, because in the energy of vacuum, matter and anti-matter have one single force guiding it- the tensions of the small resorts and a mirror expressing the force matter anti-matter (you heard about the energy of vacuum).            When the force of tenssion of sinusoidal resort is maximum, the matter or anti-matter goes to leak the along the entire extended resort, wich bacame sinusoidal string, recalling the particle in this second position and so on.            But, why the time is a SPIRAL?            Well, because the enseen SUPER  MIRROR split  a  particle in two particles evolving different in time (see “bubble chambers” and the associated ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 28

Page 29: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

picture), accordinglly with Feynman’s Diagram.            Clearly, one particle goes in the direction of positive time and the other –back in time(see Addison Wesley, Pearsson Edition, Physics for scientists and engineers and Physics for University), in respect with Feynman considerations.

CU-ARC uri dupa LEO VUYK - FORMA STRING SINUSOIDALParks citând pe Messod si Roger Sabbah („Secretele exodului”, 2000) pentru a explica traducerea din aramaică Sf. Scripturi revelează că evreii erau monoteisti, având preoți „Yahoud”, iudeii exilați din Egipt, care au fost la inceput preoți ai lui Amon si apoi ai lui Athon, sub influența lui Ankenaton (Ank-in-Athon), insmnand Cruce in Soare (Son – Germanic – ceea ce ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 29

Page 30: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

inseamnă si Soare, dar si Fiu), care dă fertilitatea, care transformă pe Athon ca unic Dumnezeu (n.n. Discul Solar, ca obiect era numit Tehen Athon, vezi si “Fondatori de mai religii”, Potter, C., F., Prietenii cărții, Bucuresti, 1998). Athon este Dumnezeul lui David, care scrie:”Salaș-Elu-I-Tu-Te-ai în Soare, Doamne, Dumnezeul nostru”.Asemenea, citarea mea este după acad. Dan Winter, dar nu numai, ci si dupa alții – egiptologi, care au tradus si cunosc partea care se referă la Ank-in-Athon.CRUCE ÎN (ÎN TREI)SOARE E-RA ⊛҉ o binecuvântare pentru egipteni si evrei…simbol vector al fertilitaății si oricum - ambele rase sunt semite.”Marele oraș al Orizontului este plin de farmec. În el de desfasoară ceremonii placute”, scrie si Martini, Alberto, in “Enigme captivante ale istoriei”, Prietenii Cărții, Bucuresti, 2002 si ”Stonehenge- Pietre care privesc spre Soare”.Civilizații si orașe, cum ar fi : Zei păgâni, Quetzalcoatl, sarpele cu pene Tot aici găsim replica civilizației tlaxcalane (America Centrală) a Potopului, numai Tezpi - Noe Indian – fiind salvat - cu plante si animale, pe o corabie(Noe s-a născut în prima zi a anului,iar potopul a durat din luna intâi, ziua 27 până în luna a șaptea(septembrie), ziua 27; vedem vedea ce calendar exceptional de exact se folosea in vremea lui Noe.Ideiile lui Bohm, Blohintzev, Vigier, Salam, Ion C. TudorAceste sugestii nu par atat de bizare, deoarece combina, doua soluții cuantice diferite sugerate de către David Bohm si Jean Paul Vigier, descrisă în: „Potențial infinit, timpul si viețile” de David Bohm (1996); D.Peat: Cotări(1): „David Bohm argumentează că aceste potențiale

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 30

Page 31: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

cuantice (deasemenea folosind modelul logic de reducere la absurd in ceea ce privește modelul dublei soluții)”, ghideaza electronul in versiune non – mecanică.In acest articol,voi folosi ideea comparată cu Marele Sunet Intricat.(2).Explicația favorită a lui J.P. Vigier pentru procesele de tip termic de asemenea manieră a unui tip de subducție, ca mecanism al proceselor de tip sub cuantic fluid, ca bază a propulsării electronului in jurul unui punct atractor.In acest model fizic nou voi numi acest fluid sucuantic, vacuum Higgs-virgin fluid energetic de oscilație. (3) Abdus Salam considera impreuna cu Jogesh Pati, in 1974 că Cuarcurile și Leptonii sunt formati din 8componente Preonice(4 Cromoni si 4 Flavoni-Ion Tudor) sunt deci 8 dimensiuni in macro, mezzo si microscopice parți ale lumii, incluzând ordinea Implicată si Supraimplicată a lui David Bohm.Dacă cu-arcurile si leptonii (mai puțin neutrinii) sunt capabili sa absoarbă energia direcționata din vacuum, ei ar trebui să aiba cunoasterea pe care fiecare timp le are despre viteza si direcția lor in spațiu. Soluția este de a re-introduce idea mai puțin ciudată a unei simetrii universale, prin postularea a mai puține bizarerii anume existenta unui Univers Dual Anti-Oglinda corelata EPR, ceea ce voi numi:Big-Bang intricat in jos, spre scala lui Planck. Cuvantul de ordine ar fi „Univers Dual si Non-Cartezian existent, cu acelasi timp in ambele Universuri. Cartesianul "Cogito Ergo Sum" "Gandesc deci exist” devine „Non-local corelat, existăm si gândim separat” see TESTS, Libet)Pentru a evalua pe Feynman: „Ei bine , veți spune, mă ocup de matematici o vreme, asta este suficient de bizar”. ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 31

Page 32: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Oricum, invers iarăsi, vom spune, Feynman cu asta se ocupă, el este un matematician.Asta e tot, materie, energie si mișcare sunt rezultatul oscilațiilor Higgs-boson virgine, in cadrul unei latice 3-dimensionale- trei probabil de la „three times Feynman clocks”. Aceste fiecare cu-arcuri sau lap-ton(buclă – tur, tură- perioada a unei particule, iar ton – frecvență). Deci fiecare Quarc și Lepton are un nivel sub-cuantic real si e capabil să roteasca prin coliziune alte particule... );coliziune cu vacuum-ul, susține Leo Vuyk...dacă vacuum-ul ar fi un fel de vid...dar nu e...SPINUL acestor particule poate fi POLARIZAT...dar nu cum susține Leo Vuyk...la această frecare cu vacuumul...nu, ci cu particulele ce plutesc ici- colo prin vacuum. Polarizarea aceasta a SPINULUI –asociat rotației ar fi LORENTZ-covariant cu MEMORIA direcției si MAGNITUDINII in spațiul Higgs-boson virgin. Această MEMORIE ar fi deci instantaneu corelata EPR. Mecanicist, referindu-ne la Un Univers, indicat si direcționat acționeaza prin coloziuni reale si oscilații reale, la efecte HOLISTICE de intricare a unor acțiuni pe diferite PALIERE EXISTENȚIALE ale Universului considerat.Elementele de la Big Bang (Big Sound) incepând, cu elemente in tangență si îngemănând elemente descrise cu parametri ascunși și MECANICIST – (MECANIC HOLO-EXITENTIAL) în acelasi timp, nu rămânem, cum am putut vedea mai sus fără răspuns, in prezentarea mea, pentru că aceste fenomene au fost prezentate ca ÎNGEMĂNATE incă de la primele ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 32

Page 33: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

aserțiuni, ceea ce, având in vedere postulatul de mai sus, ne arată RECIPROCITATEA dintre cele prezentate mai spre început cu cele prezentate in aceste rânduri, aici cu VALOARE de MARTOR, cu valori(MAI MULTE) de selecție și semnificație. Many Worlds Interpretations(Mai multe interpretari ale Lumii)Sunt mai multe interpretări ale lumii. David Deutsch scria: "Experimentele au confirmat Fizica Cuantica si multitudinea de interpretări ale lumii, este interpretarea ne-paradoxală a acesteia. Toate aceste lumi sunt reale si eu sunt într-una dintre ele. Universul este descris ca fiind una dintre ele ca ecuație a unei unde, afirma Leo Vuyk. În esență, ecuația arată că în fiecare moment, lumea (Universul) duce la mai multe lumi. Este vorba de mântuirea vremelnică relativ la cea veșnică. În fiecare moment, timpul se despică, o multitudine de lumi, fiecare corespodentă unei unice realități , unui singur palier existențial.Oricum, această cunoscută problemă ontologică a Lumilor Multiple este apariția in timpul mereu despicat - ca un fel de bule – a bilioane de universuri, care se spliteaza continuu, toate din cauza TUTUROR POSIBILITATȚILOR DIN MECANICĂ, datorită infinității sale. Pentru simplul fapt ca NU toate funcțiile se datorează faptului ca undele asociate nu se splitează.Numărul universurilor din megavers este raportat la frecvența envenimentelor cuantice, deasemenea raportate la ramurile universurilor ca istorii.

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 33

Page 34: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

John Archibald Wheeeler pune problema unei sume de istorii, necum a unei singure istorii.Experimental, avem pe D. Deusch, care pentru astfel de frecvențe duc la ramuri de universurilor după frecvențe, pentru ca particulele cuantice care produc fenomene de interferență ale fenomenelor de pe ramuri ale diferitelor istorii. Deasemenea putem spune că interferențele fenomenul, ele produc in mod evident mai multe universuri(și dubla splitare pecare experimentele le evidențiază, relevă o multitudinile de universuri – universuri în vecinătate, în acord cu D. Deusch), anume universul real, unde locuiesti si un univers umbra.Întâi, se sugerază transltarea peste problema de rezolvat, prin translatarea particulei umbra, bazata de D. Desch, care se raporteaza aici la și el formileaza ipoteza particulei umbra in urma masurătorilor lui Stern si Gerlach sugerănd ca această peoblemă poate fi rezolvata dacă translatăm își poate gasi rezolvarea prin translatarea umbrei peste universul real, acaesta găsindu-și oricum acompaniamentul măsurându-l nu numai de Stern Gherlach ci si măsuratorilor pe această cale specifică, măsurătorilor pe calea specifica pentru particulele umbră ale lui Mach-Zehnder , acestea până la măsuraea particulelor umbră pe calea lor specific). Deci ca stare : Acești fotoni diferiți, suportă o despicare in funcțiile-undă in aceată oglinda-antioglindă și reprezintă de asemenea) fotoni si tot atâtea particule reale in corelație(foton-pozitron, proton - antiproton deci si alte particule - antiparticulă ).Aceasta este ilustratrea, in fond, a corelației EPR. Pe această cale cuarcurile si leptonii, ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 34

Page 35: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

(neutrino sunt excluși, deci două moduri de existență dau moduri care pot despica intr-ordine generală, justificând existența a două lumi pentru particule macroscopice pentru care avem http://www.almaden.ibm.com/almaden/media/image_mirage.html )Secundo, sugerez că Universurile Multiple ale lui D. Deutsch rămâne să fie interpretate ca identic – sincronizate Universuri Anti –Oglindă, identic sincronizate, spațial separate și ne – corelate EPR.universes could also be interpreted as identical synchronized anti-mirror universes spatially separated and non-local EPR correlated. Thus in this paper "Many Worlds" is interpreted differently from "Deutsch’s MWI", the wavefunction collapse is still incorporated as an "objective phenomenon", there are EPR correlated observers outside the system, which are positioned in the opposite dual universes. "Hidden variables" or real particle forms are responsible for the "chance" element in nature, and together with a local oscillation pattern of real nonzero-sized vacuum particles (dubbed Higgs-Virgin particles) they are responsible for the exact ticking rate of atom clocks and they are the origin of time and mass all according relativity rules.

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 35

Page 36: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

However, the strange and counterintuitive possibility is postulated that this quantum vacuum resistance for mass in motion can be compensated by the quantum vacuum itself ONLY if we combine the ideas of Vigier, Bell, Bohm and Salam, and a new dual universal Bohmian alike "pilot wave", which is interpreted as the EPR correlation (or Big Bang entanglement) between individual elementary anti-mirror particles, living in dual spatial separated universes. According to modern physics, the EPR correlation mechanism predicts that each elementary particle that came out of the Big Bang had a counterpart (anti-mirror spinning and charged) particle which was EPR correlated. These EPR correlations should now be "washed out" due to a not well-understood "decoherence" and annihilation mechanism, which created the so-called "broken symmetry" of our material Universe. However, this model predicts that the EPR correlated anti-mirror symmetry between particles is still there, in the form of dual universal symmetry synchronizing mechanism called "Big Bang entanglement" which should exist between dual spatial separated copy universes. As a result, these ideas introduced a new ontology of physics, and a new particle-wave-vacuum principle. The vacuum is supposed to be filled up with real so-called non-zero sized energetic oscillating so-called "Higgs-virgin particles" (i.e., Dark Energy). These linear oscillations should have the "Planck length" (10-35 cm), and are supposed to be the base of a quantum space frame, with the geometry of an incomplete complex chiral space frame lattice.

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 36

Page 37: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

By comparing different real 3-D octa-/tetrahedron lattice models, it came out, t hat there are at least two possible chiral lattice models possible, with a left- and a right hand spiraling geometry.Intr’adevar, “propulsorul” - axial al particulei (vezi reprezentarea grafica, apartinand lui LEO VUYK mai jos in schita particulei), infasuratoarea pe con – arcul spiral al particulei – incepe de la varful atractor al conului, urcand pe con in spire din ce in ce mai largi. ARGUMENT(⩚)Dintotdeauna, scolile, academiile-asa cum erau numite- erau asezaminte plasate in vecinatatea unora clericale- biserici, manastiri.De aici a rezultat ce poate fi vazut azi-pe alocuri, totalmente laicizate-institutii culturale sau stiintifice.Este important, ca atare, rolul de baza in crearea stiintelor si culturii, in genere.Se pare, dupa cele relatate in Parintii Bisericii, Oxford Press, Cambridge Mass, 1957, ca la sfarsitul antichitatii si inceputurile crestinismului puterea stiintelor era foarte mare, iar secretele lor, scoboratoare din Ceruri si din inspiratia Divina, faceau multimi mari de oameni sa creada ca nu stiu care zei, le aratau acele lucruri, mai ales cele legate de viata si de moarte-care au fascinat intotdeauna omenirea si inca o mai face-fie sub inspiratie Divina, fie repetand procedee de origine divina.Astazi, multumita unor oameni cu Daruri de la Dumnezeu, fie de la nastere, fie descoperite intre

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 37

Page 38: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

timp, nu incetam a ne minuna de cat rau poate face omul, folosind harismele dumnezeesti.Asa zisa Renastere nu a fost altceva decat reluarea cunostintelor antice-macar ca fusesera fabuloase, cate mai ramasesera dupa distrugerile succesive ale valurilor de barbari, huni, vizigoti de tot felul si poruncile absolut imbecile ale unor imparati care fie se credeau zei, fie erau intr-o avansata stare de ebrietate alcoolica sau de putere.La Faculatatea de Fizica, un professor de “FIZICA ATOMICA SI NUCLEARA”, acorda SAPTE NOTE (CALIFICATIVE); eu, studiind “Metodele de Chitara”, alcatuite de MATTEO CARCASSI, respectiv FERDINANDO CARULLI, am inteles ceea ce orice FIZICIAN, intelege despre UNITATEA LUMII:Legatura NOTE (SUNETE) – CULORI, care mi-a fost REVELATA si atunci cand prima mea sotie a venit cu un curs de la “Facultatea de Informatica”, Curs in care alt Professor arata cum se construieste un COMPILATOR;Sotia mi-a spus, ca ONOR PROFESSOR…zice ca el nu mai are notatii din cele cunoscute; obiceiul lui era sa nu promoveze la examenul sau decat exact 12!dintre studenti, adica mereu jumatate din efectivul grupei de INFORMATICA, jumatate dintre cei ramasi,, mereu jumatate;Mie – spunand sotia - ca vaitandu-se de lipsa caracterelor pentru notatii si simboluri matematice, professorul a inceput sa foloseasca bemoli, diezi sau becari – mi s-au deschis ochii, intelegand ca respectivele ecuatii, ce contineau( ) diezi, bemoli,⩚ becari erau ecuatii ce transpuneau in cod masina (pe calculator), sunete sau culori corespondente acelor sunete.

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 38

Page 39: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Cuvintele care vindeca.Conform acestora, ADN-ul uman nu este doar responsabil pentru construirea corpului nostru, dar serveste si ca depozit de informatii si cale de comunicare. Adica un fel de Internet. Lingvistii rusi au descoperit ca intregul cod genetic, indeosebi partea de 90 % declarata inutila de occidentali, respecta aceleasi reguli folosite in toate limbile umane. Doar 10% foloseste la formarea limbajului.Astfel, ei au comparat regulile sintactice (modul in care cuvintele formeaza fraze si propozitii), semantice (studiul intelesurilor intr-un anumit limbaj) si cele gramaticale de baza. Astfel, au descoperit ca moleculele alcaline din ADN respecta regulile gramaticale obisnuite folosite in toate limbajele umane. Cu alte cuvinte, limbajele umane nu au aparut “la intamplare”, ci sunt rezultatul ADN-ului. Biofizicianul si biologul rus Piotr Gariaev si colegii sai au explorat si comportamentul vibrational al ADN-ului, adica efectul anumitor frecvente asupra acestuia. Concluzia este stupefianta: cromozomii vii functioneaza exact ca si computere holografice/solitonice folosind radiatie laser generata endogen chiar in interiorul ADN-ului! Invatatorii spirituali(duhovnicii) cunosc de mii de ani faptul ca acest corp uman este programabil prin limbaj, cuvinte si prin gand; de aceea rugaciunile au efecte benefice, mai ales daca sunt insotite de plangerile sufletului. Acum s-a demonstrat si explicat stiintific acest lucru. Desigur, frecventa folosita trebuie sa fie cea corespunzatoare. Si de aceea nu oricine are succes totdeauna sau nu obtine rezultate de aceeasi anvergura. Omul trebuie sa “lucreze” asupra proceselor interioare si sa obtina o anumita maturitate ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 39

Page 40: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

spirituala pentru a putea stabili o comunicare directa si constienta cu ADN-ul. Cercetatorii rusi lucreaza la un dispozitiv care va asigura succesul cu conditia folosirii frecventei corecte. In acest fel, intreaga informatie a fost transmisa fara nici un efect secundar de tipul celor intalnite in practicile occidentale. Aceasta reprezinta una dintre cele mai mari revolutii in stiinta medicala, care va duce cu siguranta la transformari uluitoare! Rezultatele spectaculoase au fost obtinute doar prin folosirea vibratiilor si a limbajului in locul tehnicilor oarecum “barbare” de chirurgie moleculara. Aceste experimente arata imensul potential al geneticii vibrationale care are evident o mai mare influenta in formarea organismelor fata de procesele biochimice ale secventelor alcaline din ADN (partea de doar 10 % din total).⩚, ar fi ramas un secret pentru, mine, pana, cand un copil care si-a petrecut copilaria timpurie in GRECIA, nu mi-ar fi denumit, ca aceasta litera ( ) ca⩚ fiind – “TRI TON”, adica in greaca Τρι Θων si echivalentul din EGIPTUL ANTIC al literei a, dar si SIMBOLUL DIVINITATII - Θων-ιτε, denominatia⩚ greaca pentru Sf. Munte ATOS, γι - - Θων; se pare⩚ ⩚ ca in egipteana antica aceasta litera, aparent ciudata

⩚ fiind citita A sau E sau chiar . Astfel Aᴁ γι A Θων devine E γι(π - ετ) ⩚ Θων ori E γιπετ Τρι Θων (expresia fiind de provenienta ANTICA);altfel - ( )γ⩚ ᴁ (επι- pamant, land) Θων. Anglofonii numesc aceasta litera trident, la fel latinii.Mai jos exista o harta cu amplasamentul ruinelor capelei Saint TRIFON(ΤριΦων sau ΤριΦιων ).

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 40

Page 41: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

TIMPULUI PROPRIU, AL OBSERVATORULUI   SI SPIRALA LOG-ARITMICA “Ce se afla in fire Sa fie si in forma” (Liviu Sofonea

Tobs=Tpro •cosφ ¿⇒Tobs= $ $ $ •Tpro /¿, undem [∢(Tpro , Tobs)]=φ Tobs=Tpro •¿ ⇒Tobs=Tpro •¿;Tobs(2 π )=Tpro(2 π )• exp(−φ)si pentru ca exp (2 πi)=1 (∗), SPIRALA LOGARITMICA capata forma:r=a•k(ᵠ ( α )⇒exp (−φi)(2 πi)=exp (2 πφ)ceea ce arata ca spirele se departeaza in rapoarte ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 41

Page 42: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

egale.Tobs(2 πi )=Tpro(2 πi) • [exp (−iφ)](−2 πi)⇒Tobs(4π ²)=Tpro(4 π ²) • [exp(2 πφ)]⇒Tobs (timpul observatorului) si Tpro (timpul propriu) se afla in sfera rapoartele timpilor departandu-se de centru, in rapoarte egale, asa cum arata coeficientul:[exp(2 πφ)], iar aceasta pentru orice spirala logaritmica, exponentiala de mai sus aratand ca si spirele sale se departeaza in rapoarte egale. (vezi si Leo Vuyk propeller – propulsorul lui Leo Vuyk)Identic, Tobs=Tpro • [exp (−φ ( 2 π )], care arata sensul spiralelor temporale : locale, solare, sau sidereale.Pe de alta parte, directa cu in-versa inmultite, dau elementul neutru, adica unitatea (in sens larg) ca SuperOglinda(SURSA DE ENERGIE CARE NU ESTE INCA STRUCTURATA, STRUCTURANDU-SE DUPA VOIE) si punte de legatura temporala intre materie si antimaterie, fiindca, de exemplu Richard P. Feynman in teza sa pentru Nobel Award, arata ca ANTIMATERIA se misca in… TRECUT.Planul temporal fiind izomorf cu ℝ , deci cu ℂ, i este² de norma egala cu unitatea, idem est: exp (2 πi)=1, dat fiind ca ‖i‖ = 1, ceea ce ne indreptateste sa scriem ca planul complex, si prin izomorfimul de mai sus, ca planul temporal este impartit in benzi sau in coordinate polare in toruri concentrice sau sectoare circulare –cand scrierea se face in coordonate polare (∗).

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 42

Page 43: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

CON-ELI-CO-IDECON-ELI-CO-ID AL SPIRALEI LOGARITMICE este: r = f(θ) + l,Rconoide=f (ϑ )+l dar spirala logaritmicar=a•exp (lϑ ) ⇒ Rconoide=a • exp (lϑ )+l . Pe de alta parte,f (ϑ )=a • kⁿ unde l=nα , iar r este raza spiralei logaritmice, insa :tgϑ= Rcon

Hcon=1+aα, dar Eli-con-co- ide are l=Hcon, de unde :Rcon=l+aϑ .Alt fel, forma generala a spiralei logaritmice: f (ϑ )=a • kⁿ, cu n= l

α, deci:Rcon=l++an• lnk ; pentru a • exp ( lϑ )=ak ⁿ (1), obtinem:Rcon=l+ ln kⁿ(2) .

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 43

Page 44: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Din (1), (2) ⇒Rcon=l ¿, care este con- eli-co-ide a SPIRALEI LUI ARHIMEDE.Suprafata riglata a con-eli- co-ide are caracter de spectru Fourier, din cauza de dualitate unda – corpuscul.={[( ǀLǀ ²4 π ²

)]−1¿ • [(a⍬+1)•(ǀLǀ ²)4 π ²

]}/2Dar, deoarece, vect-Tor moment cinetic orbital ǀLǀ=•ℏ ⇒ [( ǀLǀ ²

4 π ²)]=l+1, unde l este numarul cCU-ANTIC orbital, cu n valori : {0,1,2, … (n−1)}.

Lz=m( h2 π

)⇒ 2 π Lz=h.Din perspectiva vec-tor moment magnetic orbital: µ = (particula in miscare de orbitare-Θ)µ=( ǀΘǀ

2m ˳)• L⇒ ǀµǀ= ǀΘǀ

2 m˳ℏ⇒, unde µBohr−Procopiu=(Θm˳)ℏ .Sau(r ’=e 9 ᶩ ᶿ )∧(r=e ᶩ ᶿ ),  in respect cu sensul “TRECUT” al timpului ∧  sensul (spiral) “VIITOR” al string –ului de timp, “arculetul” particulei, care se desfasoara sinusoidal, “micul ceasornic” sau “micul radar” al particulei (Feynman, Einstein, de Broglie), ceea ce cu adevarat confera character ondulator particulei, deplasarea sa facandu- se dupa stringuri temporal sinusoidale (co- sinusoidale).In figura de mai jos, am figurat sintetic, legatura dintre particula, con tinand arcul de TIMP SPIRAL, dar prezentat cu “micul ceasornic” in miscare, materia alunecand pe acest STRING SINUSOIDAL, provenind din arcul TEMPORAL- INFORMATIONAL.STRINGUL ESTE TEMPORAL IN PARTICULA si INFORMATIONAL, atunci cand particular se misca, cu un ”PAS” EGAL CU LUNGIMEA DE UNDA.Pe de alt ra parte, SINUSOIDA reprezinta un “ciob”

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 44

Page 45: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

din Marea Oglinda Universala, astfel incat, ASA CUM S-A CREAT LUMEA, TOT IN ACEST FEL S-AU FORMAT SI SE FORMEAZA SI SE VOR MAI FORMA – POATE - PERECHI IN FELUL CEL ARATAT, PARTICULA – ANTIPARTICULA.TIMPUL ESTE – CA STRING – OGLINDA NEVAZUTA, CARE IN PARTE, UNIVERSUL IN MII DE FATETE, LUMI – MATERIE si lumi ANTIMATERIE, PALIERE EXISTENTIALE, DISTINCTE, DAR SI INTRICATE, ACEA STA LA NIVEL LOCAL; SI MI LA RE pentru MEGAVERS, cand OGLINDA ENERGETICA NEVAZUTA IN PARTE MEGAVERSUL IN MII DE UNIVERSURI, DISTINCTE SI TOTUSI INTRICATE – IN EN TANG ELEMENTE. • DESPRE PARTICULELE CARE AU ACEEAŞI FRECVENŢĂ, SPUNEM CĂ INTRĂ SAU POT INTRA ÎN REZONANŢĂ;• ESTE CA UN PESCAR, CE-ŞI ÎMPINGE BARCA ÎN VALURI, SĂRIND APOI ŞI EL ÎN EA, UNDUINDU-SE, OM ŞI BARCĂ, PE TALAZURILE CE URCĂ ŞI COBOARĂ;• ÎN FUNCŢIE DE VIBRAŢIA ORIGINALĂ ŞI REZONANŢA ANSAMBLULUI OM-BARCĂ,CALCULĂM PERIOADA MIŞCĂRII, ADICĂ TIMPUL PROPRIU ŞI VITEZA DE MIŞCARE A PARTICULEI idem est ANSAMBLUL OM-BARCĂ SAU PARTICULA-UNDA; 

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 45

Page 46: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

PARTICULA CU UNDA TEMPORALA SINUSOIDALA (IN CORE PORTEAZA MATERIE-ANTIMATERIE DE O PARTE SI DE ALT- RA - ⨀҉ PARTE A “OGLINZII”)

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 46

Page 47: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Cel mai direct in ceea ce am scris mai sus, Laureat Nobel pentru Fizica, a fost Richard P. Feynman.Se pot vedea particula si antiparticula, in camera cu bule, string-uri temporale, pe care materia aluneca, se prelinge atunci cand micul arc de timp se desfasoara, sub presiunea propriei sale tensiuni interne, de-a lungul stringului de timp, sinusoidal asa ca in spirala Cornu (vezi Korn).Vezi si Physics for “Scientists and Engineers”, Physics for University, Ed. Wesley Addison, Pearson, by Randall Knight, al doilea titlu by Young & Freedman.            Atunci cand atinge Oglinda Nevazuta, Universala, dar si Locala, cu caracter fractal, particula se despica, luand energie de la oglinda sa magica, dand nastere unei particule si unei antiparticule.De exemplu, in CREAREA de anti-electron(pozitron), singurul inconvenient in tratarea d-lui Randall Knight este explicarea conservarii energiei in ecuatia nucleara de care scriam.El foloseste formula lui Einstein pentru aplicarea principiului conservarii energiei, netinand cont de faptul ca nu prea gasesti electroni care sa atinga viteza luminii. De aceea mi-am permis sa aduc in acest caz, o mica rectificare, ce, veti vedea duce usor la rezolvarea problemei conservarii energiei, in cazul sus mentionat. Ceea ce se vede la microscopul electronic, in camera cu bule, arata cam ca doua flori, (spirale in despicarea unei particule intr-o particula si o antiparticula) Pearson, Addison Wesley, “Physics for Scientists and Engineers”, respectiv ”Physics for University). Richard P. Feynman – Laureat al Nobel Award -1965, descrie antiparticulele evoluind inapoi in timp. Feynman vede timpul ca o entitate “Dreieke—Dan Barbilian- “Opere I”convergenta catre binärformen, de stocare a informatiei, fiindca pentru Feynman, “TIMPUL ESTE, IN PRIMUL RAND - INFORMATIE”-cu caracter statistic, proces s ochastic, dupa el posibil de a fi stocat, la fel ca orice alta informatie, in memorii de tip retea neurala sau alti registri posibili de ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 47

Page 48: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

memorie - fie ea si artificiala. A-se-mana-tor (asemanator), in-mana-un-chi-at (inmanunchiat, clustered) - ceea ce este propriu repetitiv si pentru structura umana si pentru multe structuri fractalice, aparatul acustico-vestibular (3-inele reciproc pseudo-rectangulare, respectand geometria bazata pe o mtrica indefinite (hiperbolica - Lobacevski) pentru per-ceptia spatiului, columela, hipocampul, ambele spirale, pentru per-ceptia timpului), iar pe acelasi principiu, cresterea cochiliilor de tot felul (melci – cu geometrie spirala, scoici – cu geometrie CARDIOIDA - conurile din padurile de conifere:pin, brad, molid, circeii vitei de vie, care au trei fibre de transmisie – cu geometrie spirala, tot atatea cat numarul de dimensiuni macro, mezo si microscopice, adica 8 in total – ceea ce arata capacitatea de orientare a vitei de vie in spatiu sit imp, macro, mezo si microscopic), arata secventierea si per-ceptia timpului, retrospectiv si prospectiv (predictiv feed-back: feed-forward: care se refera la crearea unei situatii, care, aproape inevitabil, va duce la un rezultat, desigur asteptat si feed-before:care se refera la a sti dinainte, a intui). Pulsurile, obtinute usor cu un stroboscop, sunt de asemenea spirale, forme de E.M. pe care le puteti si dvs. observa, la aparatele de receptie TV. Se ocupa aparatul acustic-vestibular doar de auz si echilibru? De ce echilibru, daca nu pentru a pozitiona correct obiectele in spatiu si timp, alaturi de vaz, desigur, aparatul perceptiv- motric fiind susceptibil de unitate peceptiva, datorat principiului de non-localitate, aparatul cohlear – vestibular pare a se ocupa nu numai de orientarea in spatiu, ci fiind legat de capacitatea omului de a-si aminti evenimente sau chiar prezicand pentru perioade scurte, evenimente. Ceea ce se vede nu este timpul, ci materia ce acopera ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 48

Page 49: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

stringurile de timp, aruncate peste haul  despartit de “Oglinda Energetica”.Oglinda Energetica Nevazuta nu este o noutate si serveste la CREAREA de noi particule si distrugerea altora ce existau, acestea trecand in aceasta forma de ENERGIE, care este chiar Oglinda Energetica Nevazuta. Ea are caracter Local, dar si Universal. Si asa, toate s-au facut. Imaginea de mai sus nu este una perfect legata cu realitatea, fiind con-sidereal ca aceasta este o buna metafora pentru a intelege ca este un fragment holographic al microuniversului(o = omicron), iar noi sa intelegem ca suntem fragmente holografice ale Mega versului.Deisigur, suntem gemulete in imensul vitraliu al palierelor existentiale pe care, noi, oamenii zburdam fara de nici o grija, uitand de Maretia Crea-tor-ului uneori, acel mai de sus Cer – Ω(o-mega). Spiralele de timp ale materiei, respectiv antimateriei, sunt opuse ca sens, si de aici ideea de “oglinda”, parcurgand timpul una spre viitor, cealalta spre trecut.Creierul – causal si non - causal in acelasi timp.In acord cu Palierele de existenta(vezi si Feynman, Richard, P. sau Hitchcock, Scott – High Energy Cyclotron Laboratory, Michigan StateUniversity), asa cum scriam in “Misterele Timpului – O teorie a Transcendentei ”, suntem cu totii traitori pe plutele noastre existentiale de tip cauzal, plutind pe un Mare Ocean(din punctul nostru de vedere) al Nedeterminarii Universale, macar ca Universul, vazut dintr-un punct Exterior Siesi, nu este Indeterministic.

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 49

Page 50: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

MYSTERY   OF TIME Sunday, August 04, 20133:56 AM   CUPRINS1. Argument2. Dinamica  timpului, dinamica  sufletului3.  Fibrati pe fibra universala©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 50

Page 51: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

4. Feynman - platouri de complexitate. Retelele cauzale de excitatie.Retele secventiale de excitatie5. Noduri in retelele cauzale Feynman6. Cu-arc:  stranietatile  sugerate de Leo Vuyk7. Apertura circulara si difractia Frenel.Spirala Cornu(Korn)8. Graficul timpului observatorului in raport cu timpul propriu este acelasi  cu  graficul lui Dan Winter obtinut  Bliss Tuner, live.9. Dimensiuni carteziene  sau nu libere10. Varful conului, ca atractor universal11. Infasuratoarea conului – o elicoida - conoid12. Pasul suprafetei riglate, care este conul in sine13. De ce in toate reprezentarile temporale , conul este figura cea mai des folosita?14. Da, indiferent de dimensionalitate, de ce con,apoi alt con15. J.A. Wheeler, dimensionalitatea este o interogatie si timpul un mit16. A nu se confuda "sharp cones" ale lui Trandafir Balan cu dimensiunile rulate de tip Kaluza-Klein17. Metrici definite(euclidiene) si metrici indefinite(pseudo-euclidiene sau hiperbolice)18. Metrici indefinite de la Die von einer Quantik  induzierte riemanniche metrik – mit Dan Barbilian19. Cateva consideratii ale lui Nicolae Tesla20. Postfata.

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 51

Page 52: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

  CREAȚIA ÎN   EVANGHELIA DUPĂ SFÂNTUL IOAN, CEL MAI IUBIT(IVIT) DINTRE UCENICI          Dintre poligoanele regulate, există unul – HEPTAGONUL- ce nu este tocmai regulat. Dacă laturile sunt considerate egale, atunci unghiurile sale sunt numere transcendente, adica nu sunt algebrice; reciproc, dacă unghiurile sunt considerate egale laturile sunt numere transcendente.         Să considerăm trei piramide heptagonale, adică baza un heptagon, deci șapte fețe laterale. Prima cu a doua piramidă au pe rand de 7 ori câte o față cu celelalte 7 fețe ale piramidei 2, iar piramida 2 la fel cu piramida 3. De fapt, fiecare față triunghiulara a 1-piramidei, admite 7- rotații pe fețele 2- piramidei, fiecare față rotindu-se împrejurul celor 7 fețe ale 3- piramidei. Analogia ce putem face este între cele trei heptagoane regulate – pe de o parte – si pe de alt ra parte sapa cu diamante folosită în foraj asupra rocilor dure, unde trei roți dințate se rotesc toate trei și in același timp.         Într-un politop cu trei piramide heptagonale avem un total de conexiuni de 7x7x7= 343         3+4+3= 10 cifre sau zece semitonuri dintr-o gamă de 7 note cu șapte intervale.         Există un instrument –PSALTIREA – cu zece coarde si un altul – Indian – a carui grif (gât), este impartit in 21 de intervale (frets), adică 3 game muzicale.Fie de 3 ori 7 note: (e0,e1,e2,e3,e4,e5,e6)x(e7, e8, e9, e10, e11, e12, ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 52

Page 53: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

e13, e14)x(e15, e16, e17, e18, e19, e20, e21). 7=5Tonuri+2SemiTonuri=10SemiTonuri,deci10STx10STx10ST=10 =2 x5 ;³ ³ ³

∑i=1

3

10 e i=30, i {1,3} ,⋲ adica C₁₀⁷xC₇³ =2x3x5x7x20;10STx21; 21eᵢ = (C :C )₇³ ₇⁴ e =1, adicaᵢ UNITATEA Întreită - Întru Domnul Iisus Christos (Iisus χριστοσ); unde 3e este trisonul, iar 4e tetracordulᵢ ᵢ grecesc; 21eᵢ = (C +C )₇³ ₇⁴ e = 70 (apostoli ai Domnuluiᵢ Iisus Christos) i ={1,2,3,4,5,67} ; Indicii de sus au produsul 12 (apostoli ai Domnului Iisus Christos). C = C₇⁵ ₇² = 360 – să fie grade sexagesimale? (Cm -combinări de mⁿ luate câte n).         Rapoartele anarmonice sunt de trei ori cate 5:   5, 5, 5 ;de unde 5 dimensiuni: trei spațiale, doua temporale.Câte sunt?          C₂₁⁷C₇³=28488600=2x3x3x15827x100= 2x3x3x7x7x17x19x100 = 2 x 3 x5 x 7 x17x19 (19-lunile³ ² ² ² embolismice, 19- numărul de ani lunari si solari care coincid-după calendarul lui Sosigene), 17- puterile lui 17 – puterile uneia dintre spiralele Pitagoreice, ale unei benzi temporale, valabile nu doar pe TERRA.         E ω� ειμι το� Φιωζ τον χο�σμο�ν ‘ο ɤ ⩚ -χολον  Θων (Eχω'μ(ει�μι�) 'ο-λο ισ-Τεις)-Exomologiste,ɤ Echo-'m(ει�μι�)-o' LOGIS-TEIS(Λ 𝛀ΓΙΣ-ΤΕΙΣ).Dacă Dumnezeu nu ar fi făcut “Oglinda energetică nevăzută”, atunci nu am mai fi avut acest Ecou al Cuvântu-lui(Cu-Duhul lui), ca Forță Divină Creatoare.      În interpretarea lui David Bohm, în afară de dimensiunile macro și mezoscopice, în numar de 5(3-S, ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 53

Page 54: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

2T), în microscopic, mezoscopic și macroscopic, el găsește de cuviință că există si o ordine implicată și una supraimplicată, anume ordinea “înfășurată si ordinea desfașurată”. Acestea seamană perfect cu un “SUL” al vieții (see “ REVELATION”, I'MEAN-AM'IN-martor-Iisus(“IM’IN”-sunt înăuntru) Nazarineanul “APOCALIPSA”), aflat la A-tot-PUTERNICUL(FI ETERN, Iisus și El'I- TATĂL) Dumnezeu, care desfașoara acest sul al vieții. Iată cum: ”Întru început e-ra ⊛҉ Cuvântul(CuDuhul), si Cuvântul e-ra la Dumnezeu, iar Cuvantul Dumnezeu e-ra si prin-trînsul (prin-trei-în-SUL (papyrus), toate s-au făcut si afară din-SUL nimic nu s-a făcut, deci încă două dimensiuni, în total macroscopice si microscopice (CU-ANTICE), 7 – D, in cadrul ordinii Sul-u'Elui Vietii (Papyrus), La Dumnezeu Ordinea Înfășurată, iar noua, parte din Ordinea desfăsurată, parte din Ordinea Înfășurată (David Bohm-”The Whollyness and the Implicate Order”).Vezi si Icoana Maicei Domnului, DOMNUL Iisus CHRIST OASTE ținând în mâna un SUL PARȚIAL DESFĂȘURAT, PARTE ÎNFĂȘURAT.         În dimensiunea interioară – nemărginită si supra(a se citi deasupra) temporală a lui Dumnezeu, în veșnicie (“veșnicia- doar o clipă sus-pe’n’dată”-Mihai Eminescu), înainte de crearea lumii; anterior oricarei creații; “mai’nainte de toți vecii”.         Traducerea grecescului Logos sau latin Verbum – care arata ACTIUNE- vezi actiunea ca si concept de baza in “Fizica Teoretica”, altfel, in filosofia greaca veche: Puterea de Crea-Tor (Creato-a- RE, CREATB DE REGE)- REGE (RIG⩚ in limba dacica si romana veche); ratiunea de a exista a oricarui lucru. In revelatia Sf. Ioan Evanghelist(ul-Iisus si El-I): Fiul-Fios Ton(greaca)- Lumina ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 54

Page 55: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

si frecventele ei-vazute, exterioare sau interioare, a doua persoana a Sf. Trei-imi(ειμι) – vezi interpretarea elinei vechi a lui Erasmus din Rotterd(e)am.         Cuvantul participa nemijlocit la nasterea timpului, prin actul creatiei, impreuna cu- EIS(greaca-εισ) este o pre-pozitie din-amica(intima), sugerand vecinatate, dar si miscarea perpetua si COMUTANTA cu Dumnezeu TATAL pur-ciel(CIEL - SIEL - CER) za- TOR al DUHU’LUI(dacica si romana veche-Duh El’I, Eloi, Elo'Him), de aceea- si-Putere. Exemplu: sintagma “in vecii vecilor” =”Invie Christos Iisus si in Fi e Christos Iisus si El’I lor”.         S-a observat ca Prologul Evangheliei dupa Sf. Ioan este o constructie SIMFONICA si cea mai POETICA dintre Sf. Evanghelii, scrisa de Sf. Ioan Evanghelistul, cel mai iubit dintre ucenici – vezi explicatia valorii Tonurilor si Semitonurilor in modelul de mai sus al Creatiei.         El’I, El’I, la- MA’IS-AVVA-AKTA’(I)N’ I; (studiul lingvistic, dupa metoda acad. Solomon Marcus, care, desi evreu, cunoaste in profunzime limba romana, aceasta reflectandu-se in “Lingvistica Matematica”, al carui autor este).Sf. ANA: “⩚ THON ‘a’ IS-⩚VVA-OT”(Iisus-Tatal-Sfintul, ⩚NK- IN- ⩚THON (ANK- IS- ⩚ - THOTH sau ⩚NK- IN- ⩚ -THOTH- “THOTH ⩚ TL⩚ NTUL”(preot atlant), atlantii au fost aproape toti maturati de POTOPUL BIBLIC, avand intre precepte CUVANTUL, insa dezvoltarea tehnologica -ANTIGRAVITATIE(de ex.) pentru constructia Π -R⩚ -m'IS –(Π-P⩚-Iμ'Iς). ⩚NK-IN-⩚THON- nu i-a putut salva din calea apelor deslantuite - faraon care impreuna cu sotia sa, Nefertiti au cunoscut pe Dumnezeul ciel Viu, Data-Tor de

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 55

Page 56: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Vie-Ata); toate citatele din “NOUL TESTAMENT”-revizuita, redactata si comentata de I.P.S. Mitropolit VARTOLOMEU ANANIA; Editura Institutului Biblic si de Misiune a Bisericii Ortodoxe Romane-1993; si “THE FATHERS of the HOLLY CURCH”-Oxford Press, Cambridge Mass, 1958. Observatie: Textul biblic este reprodus dupa editia de la 1688 a NOULUI “TESTAMENT”. Testament =Testimony = MARTURIE, MARTURISIRE, LEGATIE, LEGAMANT = LEGACY.Venirile din alte limbi, provin din momentul babilonizarii, cand limbile s-au diferentiat, bucatele din alte limbi regasindu-se si in limba romana.

.

Τρις Κιρ Ά�λτ Θων = Triskelion(despicarea stringurilor de timp, ca materie-antimaterie în ecuațiile materie-

antimaterie)

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 56

Page 57: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

FUNCTIA DE UNDA A LUI de BROGLIE SI PRINCIPIUL LUI HEISENBERG(Tudor, I., Craiova, 1986)Functia de stare a particulelor aflate in stari legate admite trei discursuri:

ORDINE – particula in atom, cu entropie scazuta, deci stare de ordine mare ECHILIBRU ORBITAL, unde in relatiile de tip Heisenberg pot fi folosite exact cu semnul egal HAOSUL “din afara”, caracterizat de ORDINE SCAZUTA, ENTROPIE RIDICATA.

1) Functia de stare asociata miscarii unei particule de energie E, impuls p, pozitie r. Particula nu poate fi conceputa ca unda oricum, ci cred eu, doar atunci cand este in miscare, deci, pana la urma, functia de unda asociata particulei la momentul initial t, poate fi considerata, doar daca particula se afla deja in miscare, chiar si in momentul considerat initial.Deci nu este vorba de momentul initial propriu-zis, ci de limitele sale de inainte si dupa momentul initial.Numai prin deplasari infinitesimale putem considera existenta unei unde asociate unui moment asa-zis initial, adica in jurul acestuia, pe spirala timpului.Tinitial [t -o(t‗), t +o(t+)], unde este vecinatatea inЄ ₯ ᵢ ᵢ ₯ care se desfasoara spirala temporala.Interval pe ℝ, disc in ℝ , bila in ℝ … ℝ .² ³ ᵐ De ce introduc acest concept?Pentru ca eu nu pot sa calculez deocamdata t- timpul, din punct de vedere ondulator.;ca reprezentare mental aceste limit ear putea fi considerate cu infinitul mic pe spirala timpului, inapoi si inainte., via principiul de corespondenta din “Mecanica cu- antica ”.IN PRICIPIUL DE CORESPONDENTA(“MECANICA CUANTICA”- SERBAN TITEICA, ED …), pentru un sistem de particule subatomice , se arata ca ammai multe ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 57

Page 58: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

particule , variatia starii energetice a uneia dintre particule, va duce la o variatie globala a sistemului de particule, care va fi transdusa ca o noua variatie, extrrem de mica, care in cele trei cazuri prezentate la inceput va avea un efect:1) Minim;2) Pe orbita, unul observabil;3) In haos unul evident turbulent.(variatia greu per-ceptibi- la cu simturile si nici atat cu aparatura)De fapt, nu este chiar asa: eu nu pornesc ca Heisenberg de la principiul de corespondenta, ci invers: ma pre-fac a nu-l cunoaste si pornesc dela o variatie a functiei de unda (stare) a lui de Broglie asociata unei particule sau sistem de particule.

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 58

Page 59: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

SPIRALA KORNSPIRALA CORNU

FUNCTIA DE UNDA SI POSTULATELE Lui BOHR (1986 -Ion Tudor, Craiova)I. Existenta unui sir de energii: E1, E2, …En; II. Trecerea prin emisia ori absorbtia de energie EM(fotonica) de la o stare ENERGETICA Enla alta are frecventa data de: ν = (Em-En)/h, unde Em ≥ Enne conduc la existent unor marimi ale sistemului ce variaza armonic sinusoidal pe spirala logaritmica cu ecart de frecventa ν.Traiectoria unui electron, de exemplu, care orbiteaza un nucleu este circular, dar prezinta ondulatii sinusoidale, indifferent de forma norului electronic; Feynman insusi, cand studia electronii in plasma nu se putea referi la un singur electron, ci la norul cu comportament sinergic in ansamblu.Functia de unda asociata unei cresteri in actiune, de la xi : xi +δxi, i {1,2,3}t+δt duc la o expresie a functiei deЄ unda:Ψ ( t , λ )=exp [ i

ℏ( pr−Et )], evident o forma geometrica SPIRALA.

Ψ (t +δt , xi+δxi)=A • exp {[i /(h/2π )]•( pr−Et )}•exp [i /(h/2 π )]( pδr – E δt)Cand δt variaza de la [0, T] si δr variaza de la [0, Λ] sau in general δt [(n-1)T, nT], iar δr [0, Λ], atunci:Є Є ∫0

λ

∫0

T

Ψ ( t , λ ) dtdλ=¿¿ =¿∫

0

Λ

∫(n−1 )T

T

(cos2 πh

¿) [ ( pλ−Eδt ) dδtdλ ]=A∫λ

Λ

∫(n−1)T

T

¿¿¿¿¿ ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 59

Page 60: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

¿ A ∫λ=0

Λ

∫( n−1 ) T

nT

¿¿¿

Intr’adevarez=cosz+i sinz exp[−iℏ

( pr−ET )]=cosprℏ

+isinETℏ , unde cos =partea reala si sin =partea imaginara, mai bine spus – imagistica.In acest caz, functia exponentiala, descriind o spirala, semnul de la exponent are doar semnificatia sensului de parcurgere al spiralei.Daca integram r dupa λ, de la 0 la o valoare maxima Λ si admitem pentru aceasta λ∈[0, Λ] un corespondent de turatie (frecventa ) a unei particule in miscare giratorie(pe o traiectorie circular-sinusoidala) de centru fix, in raport cu particular ce’o orbiteaza (ocoleste), t ∈ [(n-1)T, nT], unde T este perioada in care particula ocoleste odata particula centrala n∈[1,n] atunci putem scrie o serie de ecuatii care⩝ sustin puternic teoria vartejului (vertexului).Noutatea este ca eu consider lungimea de unda Λ cuantificata si perioada asijderea cuantizata; pe tot timpul, ecuatia diferentiala de mai sus, devine:

A∫0

Λ

{ ∫( n−1) T

nT

exp [ iℏ

( pλ−Eδt)]dδt }dλ=0

Propun asumptia ca λ nu e fix, ci discret, crescand prin absorbtii si resorbtii successive pana la Λ, si are orientare spatial co-variantiva cu cresterile din perioada, care e timp, asa ca este sinusoidal si da si orbitei caracter local sinusoidal pe absorbtii si local cosinusoidal pe resorbtii sau invers, conform cu fazarea stringului sinusoidal, cu defazajul sau fazaφ=m [∢( λ ,t )]:

A∫0

Λ

cospλℏ

¿¿

¿ AℏE

cosETℏ ∫

0

Λ

cospλℏ

dλ=−Aℏ ²Ep

exp [ iℏ

(ET−pΛ)], ceea ce reprezinta functia de unda asociata unei particule in orbitare in jurul alteia - poate mai masiva – cu lungimea de ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 60

Page 61: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

unda al carei maxim il atinge la capatul unei perioade de orbitare, lungimea de unda Λ fiind in directa proportionalitate cu perioada T, iar relatiile de mai sus si de mai jos caracterizeaza aceasta proportiune directa:cu notatiaB=−Aℏ²Ep

putem scrie: Ψ (T , Λ)=B • exp ¿ , deci tinand pe o parte faptul aceta, iar pe de alta ciclicitatea miscarii sinusoidal circulare, vom obtine relatia premergatoare echilibrului (relatie de cuplaj intre (energie si entropie) – care da gradul de organizare, (energie si informatie) – care da SINERGIA (efectul si/sau cooperant al partilor unui sistem):Ψ (t , x )=K •Ψ ⁿ (T , Λ), avand ca baza relatia: e iz=cos z+i sin z, iar

K=Bⁿ⇒Ψ (t , x )=K • Ψ ⁿ (T , Λ)¿Iata dar, ecuatia functiei de unda se pastreaza ca forma, doar numarul de ture modificandu-se, in orice tip de orbitare in jurul unui centru mai masiv, pentru orice particular ce orbiteaza, n avand insa semnificatia numarului de ture ale particulei ce orbiteazaA∫

0

Λ

¿¿

(−AℏE )exp(−T

ℏ )(ℏp )exp( pΛℏ )=(−Aℏ ²/ Ep)exp ((pΛ−ET )/ℏ)

Ψ (T , Λ)=( Aћ/ E)[sin( pΛ /ћ)]• [−sin(−Eδt) /ћ]ǀ T0

= =( Aћ

E )exp [( iћ )( pΛ

ћ ) ]• exp[(−iћ )•(Eδt

ћ )]⎹ T0(A /E)• sin[(pΛ- ET)/ ]•sin(-pΛ/ ) = 0, iar pentru caћ ћ ћ expresia dupa variatia lui Λ este sin

pΛℏ

≠ 0⟺ pΛℏ

≠ 0 (1’) ⇒ sin [(pΛ−ET )/ћ ]=0 , adicapΛ – ET=0⇒ ET=ℏ, p Λ /ћ ≠ 0 , ⇒ pΛ=ℏ,ceea ce duce la ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 61

Page 62: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

cunoscuta relatie Λ=ℏp

oricare ar fi p, λ∊ {0, Λ}−(Ah ²/ Ep 4 π ²)•exp [(2 πi /h)•(ET−pΛ)](1), unde T-perioada de miscare a cuantei, iar Λ- lungimea de unda asociata miscarii orbitale (cazul prezentat).Deci particula orbiteaza(vezi 4 π ² in jurul supafetei unei sfere, care vine de la cercul de raza 2 – vezi sinusoida aplicata pe cerc(±1, 1-(-1)=2, -1-1=-2));daca acesta se roteste, planul de rotatie se roteste, asa ca se obtine norul electronic, idem est valoarea absoluta a amplitudinii intr-o perioada. Valoarea medie 4 π ² este deci o valoare exacta, unde √π este indus de sinusoida aplicata cercului: Lcerc (O , 1 )=2 π • √π

√π si suprafata sferei corespondente

Ssfera=(2 π• 1 )2=4 π √ π ²Ceea ce se vede in versiunea consacrata a atomului este norul electronic, de forma circular-sinusoidala, elipsoide, desigur, cand norul electronic este abordat non frontal, ci sub un unghi α fat a de planul orbital; formula sin ( pΛ−ET ) ca si componenta a actiunii arata ca orbita insasi are componenta sinusoidala, ca si timpul, faptul ca pΛ−ET=0arata respectarea principiului minimei actiuni, iar ET=ℏ ⟺ET= h

2 π arata componenta circulara a traiectoriei.Traiectoria unei particule pe orbita are deci doua componente: una circulara si alta sinusoidala dincolo de alte discutii despre norul orbital.Aceasta este expresia functiei de unda asociata unei particule de lungime de unda Λ, unde am “crescut”infinitesimal si avansul de timp pe spirala timpului δt, de la 0 la T si avansul lungimii de unda, tot infinitesimal dλ de la 0 la Λ, cele doua marimi fiind in core - relatie, astfel ca am notat

Ψ (T , Λ)=−( Ah ²/ Ep 4 π ²)•exp [(2πi /h)•(ET−pΛ)] (2)Am notatB=−( Ah² /Ep 4 π ²)⇒Ψ (T , Λ)=B • exp[(2πi)(ET−pΛ)], deci structura functiei de unda,dupa n perioade nT, estedata de un produs finit, daca particula de pe orbita are un timp finit de viata. Ψ (x )=Kⁿ (T , Λ) ., (3)Dar, ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 62

Page 63: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Λ=h/2πp , Asa ca ET−p Λ=ET=0⇒ET=ℏ(4)Daca Λ=cT , se obtine relatia de cuplaj;cu exp (2 πi)=1, ceea ce duce la adevarata relatie de cuplaj, intrucat am luat v =c in relatia E= mc ,² integrala pe exp(z)= cosz+ i sinz, fiind dupa n-perioade nT egala cu 0 (E-mc )T ² ⇒ T(E-pc) = 0, iar pentru E=mc ² ⇒ Ψ(T, Λ) = B ⇒ Ψ(t, x)= K • Bⁿ depinde doar de nivelul de energie al particulei de pe orbita, nicidecum de natura ei. ∫0

Λ

∫0

T

¿ A ( ћE )• exp[( i

ћ ) ( pΛ−ET )]=−AℏE

(5)⇒exp [(i /ћ)(pΛ−ET )]=1

⇒ pΛ – ET=0(6) ⇒ET−ℏ=0 , adica ET=ℏ (7 ), deoarece si de aceea Λ=ℏ/ p .

Concluzia este ca in raport de stabilitatea particulei pe orbita, relatia Heisenberg admite semnul “⩾”, in stare organizata, adica in atom (corpuri: solide, lichide, gazoase, plasma) entropia in scadere sau stabila duca la o stare organizata.Dar Heisenberg nu a avut in vedere si starile haotice, in curs de organizare, ce schimba atat semnul inecuatiei Heisenberg, cat si obtinerea de organizare in haos prin micsorarea entropiei si, desigur prin relatii fractale, fenomen ce are loc tot timpul, fiind prezent la cochiliile de melci, scoici (melci de mare), (spirala hiperbolica descrescatoare, con- eli- co-ide ale spiralei hiperbolice), scoici cu doua valve (cardioida), HIPOCAMPUL (de la dezvoltarea embrionara a Creierului), COLUMELA SPIRALA din aparatul VESTIBULO-COHLEAR si multe altele.Ide- idele lui Marte, care coincid cu primele zile ale primaverii, desigur in luna Martie.Functia de unda a fost introdusa de catre de Broglie si are spirala in latent, continuta de sus numita functie de unda de Broglie.Factorul de contractie nu a fost introdus nici de Einstein, nici de Fitzgerald ori Lorentz, ci de catre Fizeu.©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 63

Page 64: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

SPIRALA CORNU(Ion C. Tudor, nov. 2013)In difractia Fresnel , printr-o APERTURA CIRCULARA OPACA, TRECE LUMINA si face ca in difractia specifica acestui experiment, sa ne arate o figura de difractie bi-circulara, lumina pentru parametrul intreg,numar PAR, un flux RADIATIV de patru ori mai mic decat pentru numere intregi IMPARE(vezi si efectul CERENKOV si HIPER – CONUL MACH LUMINOS al NEUTRINILOR de CULOARE ALBASTRA, ceea ce face DISPERSIA in ALBASTRU de PATRU ori MAI MARE decat aceea in spectrul ROSU, ceea ce face CERUL ALBASTRU).Apertura este o deschizatura (decupaj circular), unde se aseaza o sfera.Spirala Cornu (Korn), un motiv traditional pentru natiunea romana, este, mai simplu, o dubla spirala, adica doua capete ale unei bare de metal (2mm – 1cm) indoaita la ambele capete, in fiecare parte spiral, in general in numar egal de spire.©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 64

Page 65: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Am avut motive sa consider aceasta spirala , ca fiind una logaritmica, la amandoua capetele.Graficul de spirala dubla al SPIRALEI CORNU confera undei pe care o reprezinta, proprietatea de a trece prin sfera opaca.De fapt, prezentarea generala a spiralei logaritmice, a fost facuta mai sus, de aceea voi insista doar pe acele rezultate care sunt folositoare in cele expuse in aceasta sectiune a “Misterelor Timpului”.R=a exp(lθ ), in partea pozitiva a dublei spirale CORNU(“Complemente de Fizica”, de Inta, I., Dumitru, S., Bucuresti, Editura Tehnica,Editia 1982).−r ’=aexp (−lθ);Prima se afla in primul cadran, a doua este simetrica aflata in cadranul al treilea.Ideea mi-a venit pe cand am privit la graficul de tip exponential din prima mea carte “Misterele timpului – O teorie a transcendentei”.Graficul de variabila unghiulara al raportului timp observator la timp propriu, o simpla functie, m-a facut sa ma gandesc cum face un fierar, atunci cand rasuceste capetele barei metalice, pentru a obtine spiralele de la capetele barei, altminteri un motiv folcloric arhaic, ce arata vechimea stiintei adevarate pe pamant romanesc.Adunand relatiile care dau cele doua spirale, asezate asa cum am explicat, obtinem:(r /a)+(r ’ /a)=(1 /2 a)(r−r ’)={¿,unde cosh inseamna, cosinus hyperbolic, l – distant de la un punct de pe spirala pana la punctul ei de aplicatie (originea), θ – este unghiul dupa care spirala se desfasoara, in al treilea cadran, apoi in primul cadran se infasoara inapoi, adica in sens invers, asa ca in oglinda; cand va priviti in oglinda, ceasul de pe mana stanga, pare a fi pe mana dreapta, nu?Formula de mai sus se mai poate scrie:(r /a)+(r ’ /a)=1/cosω, ω=± arc cos2 [exp (lθ)] /{[exp(2lθ )] ²+1}+2 kπ , unde k ϵ Z, adica este numar intreg. ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 65

Page 66: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

r=aexp(lθ ), pentru portiunea pozitiva a spiralei logaritmicer ’=−aexp (−lθ), pentru portiunea negativa a spiralei logaritmicer+r ’=2 a [exp (lθ)−exp(−lθ )]/2=2a ⦁sinh( lθ)=2arctg ω ⇒ versiunea unui string infinit, dar ciocnirile (vezi particula de schimb, prin intermediul campului), arata ca acest fenomen nu are loc in realitate, desi expresia teoretica, pare a-I putea permite. Versiunea stringului de timp cu valoare de APLICATIE, care, se va vedea corespunde spiralei Korn (Cornu) este:r –r ’=2 a [exp (lθ)+exp (−lθ)] /2=2a cosh (lθ)=2 a/cosω ⇒ cosω=(2a)/(r – r ’)⇒a→0 , cosω→0⇒ω=π /2 ,iar pentru a=±(½)/(r – r ’) ⇒ cos ω = ± 1 ⇒ ω = 0 ⇒ ω = π In genere, ω=± arcos {(2 a)[e¯ ᶩᶱ+e ᶩᶱ ]/2 }+2kπ ,unde k∈Z, alt fel avem expresia specifica: ω=± arcos {(2 a)[(e ² ᶩᶱ+1)/2(eᶩᶱ )]}+2 kπ, unde k ∈ ℤ. In raport de a, r, r’ ⇒ ω=± arccos[(2a)/ (r – r ’)]+2 kπ , undek∈Z, Cum ω ∈ [0, π ], iar cos ω ∈ [0, 1], pentru intervalul mai sus mentionat, iar pe de alta parte cos ω este clar dependent de functia ce da spirala (a se vedea Anexa 1 din “MISTERELE TIMPULUI – O TEORIE A TRANSCENDENTEI”, editata de mine, ION C. TUDOR in anul 2007), graficul raportului Tobs/Tpro, are doua tipuri de reprezentare grafica, exponentialele de baze supra si sub unitare, mi-a venit imediat in minte cum voi putea, spre a evita proprietatea Spiralei hiperbolice, de natura asimptotica si, bine inteles cum voi obtine SPIRALA CORNU; Pe de alta parte graficul Tobs/Tpro este ceea ce DAN WINTER a numit graficul SPIRITUAL si coincide cu graficul Tobs/Tpro.Marturisesc ca probabil aceleasi DUBLE PROPRIETATI s-ar putea deduce din spirala lui Arhimede, din spiralele asimptotice mai cunoscute sau mai putin cunoscute; de aceea ii invit pe stimatii cititori sa incerce acest lucru, avand in vedere multitudinea de spirale si ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 66

Page 67: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

respectiv coneli-co-idele (idele lui MARTE).Desigur, aceiasi discutie o con-porta con-siderarea SPIRALEI ASIMPTOTICE, de forma:f (ϑ )=a/ϑ;Discutia ce urmeaza este similara celei la care s-a pretat si SPIRALA LOGARITMICA, rationamentul aplicat fiind similar.Toate calculele sunt orientative, in nici un caz, nu vor oferi cititorului vreo cheie de bolta; Ceea ce este strecurat, intentional de autor, nu ar trebui sa ridice prob-leme; daca totusi unii cititori vor avea calitatea de a reface aceste calcule, acest fapt, poate parea un aspect banal, dar nu este de loc(de fel), intamplator, toate drepturile, ca si in cazul primei mele carti, “MISTERELE TIMPULUI – O TEORIE A TRANSCENDENTEI”, macar in privinta editarii ca text si calcul ori eventuale aproximari, apartinand autorului(adica, mie, ION C. TUDOR). Imi rezerv dreptul de a nu da in tot dea una rezultatele exacte, nici toate explicatiile ce duc la rezultate exacte, datorita posibilelor aplicatii periculoase, pe care le pot incerca persoane fara experienta de laborator sau incercari in conditii nepotrivite ori ilegale, pentru evitarea realizarii de aplicatii in scopuri teroriste sau aplicatii de tip mass-murder.Editura nu isi va asuma nici un drept sau greseala de conceptie, text, cu specificatia, de sigur, ca orice greseala sau supra pondere cu un ele con-ceptii a semanatoare sunt, desigur, pur intamplatoare, iar noi adica eu sau editura, nu ne asumam nici unul dintre aceste con- incidente, alt minte re a, chiar alea tor ii sau pur intamplatoare. In figurile de mai jos avem, succesiv de la stanga la dreapta:SPIRALA FRACTALICA, IN CENTRU SPIRALA CORNU SI MAI JOS – dupa DAN WINTER o spirala arhi-mediana CENTRATA PE STONEHENGE, dupa aparente o SPIRALA LOGARITMICA, care cuprinde frontierele de nord si de est ale SCOTIEI©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 67

Page 68: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

GOLDEN RATIO (SPIRALA DE AUR) DUPA DAN WINTER

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 68

Page 69: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Εγω Λογων Θων –Ton, Frecventa, a Luminii, in si extra spectrum, a Sunetelor, a Ultra si Infra- SunetelorΕγω Φιως Θων…𝛀 Ά� χολον Θων (EU sint Lumina lumii, Iar cel ce ma va urma nu va trai in intuneric, ci va(a fia-vezi conceptual de afiire la acad.Mihai Draganescu-“Inelul lumii materiale”) avea(a fi-e’n-ea) vie-ata veci-nica)Εγω ειμι (I Manu-El-I, Manu = Mana(Elui Dumnezeu –Sfiitului Duh –i.e. temutului Duh)) το� Φιω Θωνϛ χο�σμον ‘o α� χο�λον Θων…(“Eu sint Lumina lumii, cel ce-Mi va urma Mie, Nu va trai in intuneric ci va avea VIE-ATA Vecilor” - Κιρ Ιησοῡ χριστοῡ, Domnul Iisus Hristos)Eγω ειμι το Φιωϛ Θων χοσμον ‘ο α χολον Θων εμοι…(Eu sint Lumina lumii, cine imi va urma Mie, nu va umbla in intuneric, ci va avea Lumina Vie-Atei)τρι σων (Sunet-trei) Φιωϛ θων (frecventa :-Luminii sau Sunetului)χω-’μ(ειμι)’o(μικρον)- Λωγις – ΤειςЄEcho- 𝛀(mega) și o(micron)-Logis(IS)te(is) Θωνλλ’ ξειτ(ε χιιt) ’ Φιω τη�ς. Doi iota unul langa⩚ ἐ о ϛ altul, in scri – sul de mana , apar ca un “u”si acum este foarte greu de a face distinctiile corespunzatoare, pentru o traducere corecta, de aceea, una ca aceasta se poate face numai prin comparatii, desi nici atunci nu apare diferenta despre care sciam. In intregime Presupune un zid energetic nevazut, unul la scala microscopic, altul la scara megascopica, asigurat de demonstratia pe Fractalitate:”ceea ce este in mare este si in mic”(vezi Appendix 2 din “Misterele Timpului- O teorie a transcendentei” de Ion Tudor);

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 69

Page 70: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Deci pecum ce este in fire, trebuie sa fie si in forma, este evident ca Cel ce a Omologat Totul, are in Sfintul sau nume Echo, adica Ecou; bine inteles, aceasta presupune existent unui zid energetic nevazut, catre care se va fi indreptat impulsul Creator Initial; Ideea de reflexie apare ast fel ca evident.Ast fel, se adevereste ceea ce am scris acum 25 de ani in legatura cu acest zid reflectant, ce-l justifica pe poetul national, Mihai Eminescu sa scrie intr-una din tre poesiile sale:……si Deo dat’un punct se misca, Cel Din TE®I(iS), si Unul SingurChi(fr.) Dei’n Ch-a(α)ost face Mumă,Ia-ra( ) El(i) devine TATĀ(ĒL-I).⊙҉

Observatie: Tot acest mod de a citi este legat de limba elina veche, versus unele interpretari ale lui Erasmus din Rotterdam (“Limba Elina”, Bucuresti, 1972, Ed. Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii ortodoxe Romane, tiparit cu aprobarea si binecuvantarea PREA Fericitului †Justinian, Patriarh al Bisericii ortodoxe Romane); alte pasaje sunt citite dupa “Slujba Invierii – talcuire si text”, Iasi, 2000, Ed. “TRINITAS”, versiunea in limba greaca, cu binecuvantare de la I.P.S DANIEL, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei). FEMEIA VA SFARAMA CAPUL SARPELUI – vezi Geneza (vezi EVA(EΦια – FIICA LUI DUMNEZEU))IN GENEZA: DUMNEZEU catre sarpe:”…dusmanie voi pune intre tine si femeie, intre saminta ta si saminta Ei:Aceasta iti va zdrobi capul, iar tu ii vei intepa calcaiul”-Geneza, Cap3, versetul 15.LECTIA DESPRE CERC SI SFERAPutem construi dintr-un cerc mare de raza R, trei cercuri de raza r, astfel incat: R =3 r; este evident ca impartind suprafata unei sfere(cea mare), suma suprafetelor sferelor de raza r, va echivala exact aria sferei mari.2πR reprezinta lungimea unui cerc l[C(O,R)] si ca 3 l[c(o,r)] = L C(O,R).©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 70

Page 71: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Cercul in rotatie genereaza o suprafata riglata, care reprezinta suprafata unei sfere, cu aceiasi raza ca cea a cercului din care provine; de a semenea, nu mi se pare de mirare, ca cercul generator, in jurul oricarui diametru, va duce la o suprafata riglata, care este sfera.Lcerc mic=2 πr;pentru un cerc de raza R=3r ⇒

LCERC MARE=2πR=2 π 3 r=6 πr=3(2 πr)=3 Lcerc mic⇒ LCERC MARE = 3∙ Lcerc mic;printr-o rotatie in jurul oricarui diametru, se obtine suprafata sferei de acelasi diametru cu cel al cercului, iar SFERA MARE va pastra proportiile⍱ stabilite anterior pentru CERCUL MARE si cercul mic, iar orice( )S(O,R)∧ s(o,r) ∧ R=3r ⇒ relatiile de mai jos:⍱ Suprafata sferei mici :s=4 πr ² ; Suprafata sferei mari : S=4 π R ²; Deci: 9 [(2R) ² π ]=S; (2 r )² π=s ; (2 r )² (πr)=9[(2 r ) ²(πr )]; 3[(2r ) ²(πr )/3]=3³ [(2 r )² (πr)/3]; 3[(4 πr ³)/3]=[(4 πR ³)/3]; Adica: 3 Vsfera mica=V sfera mare (impartirea exacta a unei sfere in alte proportii este IMPOSIBILA)

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 71

Πνεῡ�μα‘AγιονΚῡ�ρIησοῡ�ς χρῡ�ςτοῡ

Πα�τερ

Page 72: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

0

0,2

0,4

0,6

0 ,8

1

1,2

timp propriu

spatiu

timpul cosmic

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

LUMINA,UNDE SONORE, ALTE RADIATII

Cele 3x7 numite “portative”, formeaza prin rotatie si combinare, ceea ce astazi pe care stiinta il numeste BIG BANG (MARELE SUNET – CUVANTUL, care Cuvanteaza ast fel: “Eu sunt LUMINA lumii, cine-mi va urma mie, nu va trai in intuneric, ci va avea viata VECILOR” (vezi Sfanta Evanghelie dupa Sfantul Ioan)”), iar modul de actiune s-a creat prin trei heptagoane cu acelasi varf, intr-o analogie mecanica cu sapa de foraj in roca dura, formata din trei rotitze dintzate, care se rotesc toate in acelasi timp.

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 72

Πνεῡ�μα‘AγιονΚῡ�ρIησοῡ�ς χρῡ�ςτοῡ

Πα�τερ

Page 73: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 73

Page 74: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 74

(1/3) S (1/3)S

(1/3) S

ΠνεῡSμα ‘Aγιον

Kιρ‘I ησοῡSς χριτοῡSς

Πάτερ

Page 75: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SPIRALA TIMPULUIDIAGRAMĂ TEMPORALĂ

Tpropriu

Tcos

mic

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Aria unei Sfere este S = 4πr²Daca impartim Suprafata sferei in treiAvem deci :(1/3) S⦁r = (4πr /3)² ⦁r;Asa Dar: (1/3) S⦁r = (4πr )/3,³Adica, impartind suprafata unei sfere in trei parti egale si inmultim cu raza,obtinem Volumul unei sfere, ceea ce in se(a)mn-aCa Volumul Sferei Initiale inmultita cu raza, ne da TREI VOLUME SFERICE, a caror suma, ne da volumul sferei mari, initiale. Deci (dupa Mihai Eminescu):”Punctu’ ace(a)sta in miscare,Mult mai slab ca boaba spu(i)-mii,E(li) STAPANUL FĚR’I - de MAR(I)GII-NIPESTE marginile LUMII…”

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 75

Kιρ‘I ησοῡSς χριτοῡSς

Πάτερ

Page 76: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SPIRALA TIMPULUIDIAGRAMĂ TEMPORALĂ

Tpropriu

Tcos

mic

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

O TEORIE CLASIC CU-ANTICA A CON – STIINTEIABSTRACT

Este o certitudine a TIMPULUI ca INFORMATIE ce EMERGE o THEORIA a CON – STIINTEIKEY WORDS:

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 76

Fig 1.CON TEMPORAL IN ROTATIE SPIRALA

Page 77: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Ceasuri Feynman (FCs); Detectoare Feynman (FDs); Retele cu Excitatie Colectiva(CENs); Retele de Excitatie Secventiala (SENs); Platouri de Complexitate(POCs); Retele Cauzale(CNs); Metode de calcul cu-antic ce descriu separarea sagetilor TIMPULUI ca Directie si Dimensiune; SPIRALE TEMP-ORARE de tip LOGARITMIC sau HIPERBOLIC(intr-o Metrica Pseudo-euclidiana din geometria hiperbolica a lui Lobacevski), SPIRALE TEMP-ORALE KORN(CORNU); STRINGURI TEMPORALE SINUSOIDALE; SAGETILE: CU-ANTICE a TIMPULUI(QATs); SAGETILE CLASICE ale TIMPULUI(CATs); HIPOCAMP;(SPIRAL, ca si COLUMELA, Scientic American, nr. 5,, 2003, april, “Sa cunoastem mai bine Gingko Biloba”, by Jeremy Cahill& others); GLANDULA PINEALIS; GLANDULA PITUITARIA;

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 77

Page 78: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Neuro-Transmitatori: 1. Acetilcolina,2. Dopamina,3. Serotonina,4. Acid Gama Amino-butiric,5. Nor-Epinefrina.

Starea timpului este dubla, de fapt: Aparenta IREVERSIBILITATE in lumea macroscopica; Aparenta IREVERSIBILITATEin lumea cu-antica.(vezi, Poincaré, Henri – “Sagetile timpului”, Marchal, C., la al XXII -lea WorkShop for High Energy Physics); Opinie SEPARATA: Barbour, Julian-“timpul nu exista”; Opinie speciala, in afara workshop-ului mentionat si in genere: Wheeler, John Archibald:”timpul este la…RASCRUCE”-IBM Journal for Research and Development, Jan, 1988, pag. 1-15,vol.1; Opinii PRO EXISTENTA a TIMPULUI:

1. Brillouin(citat de Paul Constantinescu in “SINERGIA – GENEZA si INFORMATIA SISTEMELOR, SISTEME IERARHIZATE, 1986, 1990”);2. Hitchcock, Scott “Super Conducting Cyclotron Laboratory(NSCL), Michigan State University, East Lansing, 2000, June, 21”.

STAREA TRIPLA a TIMPULUI (Hitchcock, Feynman-Nobel awarded in 1965) este trecuta spre stocarea(vezi”Procese Stochastice”, “Inferenta ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 78

Page 79: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Statistica”-Ciucu, Craiu, Sacuiu, Ed.,…); Barbilian, Dan, “Der Rimanische Raum kübische Binär - Formen”,Opere I, pag 286-293, “Exkurs über die Dreieke Riemannische Raum”, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1967; Timpul cosmic face legatura intre timpii proprii si timpii la observator, timpul neavand deci decat, “sa le spunem coordonate”, anume timpul obsevatorului si timpul propriu, timpul cosmic derivand din acestea, prin conventie.

3. FTL(FASTER THAN LIGHT) sunt SEMNALE si INFORMATIE(TIMP-Constantinescu, P., “SINERGIA(Haken, prof.dr.mat.fizician Constantinescu, Paul, PhD.,Professor Honoris Causa Manzat, Ion)-GENEZA si DEZVOLTAREA Sistemelor)-plutind in SUPER LUMINAL:4. Vitezele SUPER LUMINALE in CREIER au fost EVIDENTIATE(PROBATE) in noua paradigma EPR(Einstein, Podolski, Rosen), la GENEVE(GENIEVRE, aratand o LIMITA INFERIOARA a TRANSMISIEI de INFORMATIE(TIMP-in “TRECUT”sau”VIITOR”)si PUTEREA DE FEED-BACK PREDICTIV(FEED-BEFORE(a sti dinainte, INTUI)&FEED-FORWARD(inainte de a avea loc))

Vinformatie ≥ 1.5• 10 • c⁴ sau viteza de propagare a GRAVITATIEI(vezi Tom van Flandern: Vgravitation waves≥ 2•(10^10)•c

5. EMERGENTA CON-STIINTEI Cum emerge con-stiinta in retelele complexe ale Creierului?

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 79

Page 80: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Doua Stari, definesc cum voi dezvolta existent celor doua STARI ale CREIERULUI: Starea de Computer Cuantic a Creierului (Robert Jahn, Brenda Dunne, Princetone University, “Creierul este un Plan”); Starea de Computer Clasic a Creierului. Este exceptional aceea ca STAREA TRIPLA a TIMPULUI(INFORMATIEI) trece in stare STOCATA BINAR, deci CON-STIINTA EMERGE DUBLU: Una de natura CUANTICA; A doua de natura CLASICA Acesta si nu altceva este tradus ca BINAR-TERNAR, cu functie de DUBLU argument: f (3−D , 2−T ), cu metrica Tudor: ds ²=dx ²−c2 dT 2 obs ( sin2φ ) dφ

6. CE ESTE GANDUL? Clasic, coerenta mai multor STARI DIN RETELELE NEURONICE COMPLEXE ACTIONEAZA ATAT CA:

Un singur Neuron; Ca CENs si SENs(vezi Keywords);

Actiunea singular a unui Neuron, precum si actiunile unor mari mase de Neuroni, ca retele neural complexe(vezi POCs), genereaza unde E.M. in mai multe spectre de frecventa, atat cele cunoscute(α, ϑ), cat si altele.Este propusa o GRAVITATIE CUANTICA implicate(si una supra-implicata:vezi Bohm, David, “The Wholeness and Implicate Order”, colaboratori: Jean-Louis de Broglie, Jean-Pierre Vigier, Blohintzev, altii). “Gravitatia din Creier”, propusa, implica si este implicate in procese de tip HOLO-GRAFIC, in cadrul principiului de non-localitate, generat de paradigma EPR(Einstein-

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 80

Page 81: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Podolski-Rosen), este atribuita la doua categorii de SUPER-TRANSMITATORI: Particule ca-FONONII; FOTONI-ANTIFOTONI, din Spectrul VIZIBIL sau INVISIBIL; NEUTRINI - ANTINEUTRINI, PROTONI - ANTIPROTONI(vezi Knight, Randall, “Physics for Scientists and Engineers”, Young&Freedman, “Physics for University”, Editia 11, an…) Pana aici…:”Sunet si Lumina”, adica “Sonoluminiscenta”-col. Dr. Mohirta, Ionel,StanciulescuTraian,Manu,…”FundamenteleBiofotonicii”,“Luxonica”, si in special, la baza, SCHWINGER, JULIAN, vezi Bibliografia);

7. Ce sau Cine da undele E.M.(generate de Creier)? La nivel de neuron, structura Micro-Tubulilor(Matti Pitkānen-Suomi sau Finlanda) in citoschelet, poate actiona ca un qubit (quantum byt), cand se afla in modul Computer Cuantic; Acest fenomen este asigurat si de mediatorii neuro-transmitatori, care au si rol de sincronizare CATs-QATs(Clasic-Cuantic); acestia actioneaza CA FOTONI INTERNI, PROTONI-ANTIPROTONI INTERNI, PARTICULE CA FONONII, ELECTRONI-POZITRONI INTERNI, etc. Comportamentul pe PALIERELE(FIBRATI)- POCs, mentionate, se bazeaza pe Retelele cu Excitatie Colectiva (CENs) si SECVENTIALA(SENs); Proprietatile undelor E.M. emise de Creier sau fost evidentiate la aparate de imagistica cu rezonanta magnetica(NMR), radiatia(undele E.M. sau UNDE CEREBRALE), a aratat legatura ce se face prin SINCRONIZAREA REGIUNILOR ACTIVE CU-ANTICE,

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 81

Page 82: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

respective ELECRO-CHIMIC; Este propusa o GRAVITATIE CU-ANTICA A CREIERULUI, implicata ca PROCES HOOGRAFIC, determinate de FOTONI si particule CA – FONONII; Explicarea CONSTIINTEI, pare sa fie o REZULTANTA pe cate un PALIER de COMPLEXITATE si excitatie colectiva SECVENTIALA(SENs), ca stari de difuzie CU-ANTICA, pe de o parte, iar pe de alta, ELECTRO-CHIMICA; Exista ACTIUNE S=∫

t 1

t 2

Ldt , de la nivel de deschideri SINAPTICE , in realm-ul Mezoscopic al Unui NEURON, pana la o ACTIUNE colectiva a unor mari grupuri de neuroni prin efectul SINERGIC, care reprezinta efectul si/sau COLECTIV(material- informational), ceea ce este CREAT si citat de (Hacken, Ion Manzat, “Psihologia Sinergetica”, Paul Constantinescu – “SINERGIA – Rolul SINRGIEI in GENEZA si dezvoltarea sistemelor”,1990, “Sisteme Ierarhizate, 1986”;acad. Mihai Draganescu, “INELUL LUMII MATERIALE”, “INFORMATIA MATERIEI”, an…) Vitezele super luminice in Creier uu fost probate, in paradigm EPR, la GENEVE, aratand ca limita inferioara de viteza a circulatiei informatiei in Creier: Vinferior ≥1, 5• 10 • c, unde c - viteza luminii, iar⁴ astronom Tom VanFlandern (Maryland University, WASHINGTON STATE, Army Labs),arata ca viteza de propagare a gravitatiei, aratata ca fiind prezenta intr-o forma anume in Creier, este de ordinal 2•10 °• c, unde¹ , ca si mai sus, c este viteza luminii. Aceasta arata ca Informatia (Timpul) participa essential la formarea gandului si finalmente da GANDIREA; Spiralele de INFORMATIE TEMPORALA (sens trigonometric inseamna VIITOR(predictiv : feed before, a sti dinainte, a INTUI ), sensul invers

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 82

Page 83: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

trigonometric inseamna TRECUT(feed-forward, a sti inainte de a avea loc), ca informative, care da VITEZA si conexiunea NEURONILOR, relationati CU-ANTIC si CLASIC, HOLO-GRAFIC – pentru sensatii, miscari (sfera psiho-motrica-Lauretta Bender) si CON-STIINTA DE STARE DE ECHILIBRU si eventualele inregistrari ale unor numere(DATE ale unor EVENIMENTE); Este si o nadejde , peste tot ceea ce se numeste CON-STIINTA Creierului EMERGE(Gandirii, mai precis) din MARELE CREIER; Intelegerea functionalitatii Creierului este un ultim test pentru orice theoria a ”ORI - CE”, “ORI - UNDE” si “ORI- CAND”; CON-STIINTA EMERGE INCEPAND cu dezvoltarea EMBRIONARA a HIPOCAMPULUI, legat SPIRAL de CEREBEL(un adevarat “CORDON OMBILICAL”(Scientific American, 2003, nr.5, Jeremy Cahill& others, “SA CUNOASTEM MAI BINE GINGKO BILOBA”), ce EMERGE dintru inceput din MARELE CREIER”), COLUMELA SPIRALA, arata fara echivoc, emergenta de tip CU-ANTIC DIFUZ si CLASIC din spatiul-timp VESTIBULO - COHLEAR si HIPOCAMPIC, ca parte fractalica(VEZI “FRACTALITATE SI HOLO-GRAFIE”, Octavian Stanasila, Bistriceanu, Eleodor, in“REALITATE SI MATEMATICA”, Bucuresti, Ed. MATRIX ROM, 1996), de gandire a MARELUI CREIER(Scott Hitchcock- apprentice of Richard P. Feynman, Nobel awarded in 1965, THE MAN GIVING THE “CLUE”FOR ATHOMIC BOMB); Legaturile Neurale la EMISIE catre RECEPTORI si la RECEPTIE (PERCEPTIE), se fac prin HIPOCAMPUL SPIRAL, ORIENTAND INFORMATIA, I = f (TIMP), forma, atat a HIPOCAMPULUI, A “CORDONULUI SPIRAL OMBILICAL”, CE IL LEAGA DE CAILE DE TRANSMISIE DINSPRE SI INSPRE RECEPTORI, forma SPIRALA A COLUMELEI, ARATA DOAR

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 83

Page 84: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

CATEVA DIN STRUCTURILE SPATIALE(MATERIALE), CE DIRIJEAZA TIMPUL SPIRAL, CARE NU E ALTCEVA DECAT “INFOMATIA IN STARE PURA”; Cum SPIRALA de TIMP (cand se afla in PARTICULE- fotoni, neutrino, particule CA-FONONII), atunci cand se afla in MISCARE, aceasta SPIRALA de TIMP se desface sub forma unui STRING de forma SINUSOIDALA(vezi demonstratiile de mai sus), este asimilata cu INFORMATIA- dupa Shannon, Hartley, Eigen, Boltzman, devine clar rolul de “DOZARE” a neuro=transmitatorilor de catre GLANDULA PINEALIS(HIPOFIZA), structura centrala PITUITARA au rol de excitatie neural colectiva(CENs), respectiv rol de excitatie colectiva secventiala(SENs)

CONCLUZIE: Ce transmite “GANDUL” printre PALIERELE de ORGANIZARE COLECTIVA(POCs-platourile de COMPLEXITATE – Scott Hitchcock, dupa FEYNMAN), “EXPLICAREA SINERGETICA, adica ENERGO - INFORMATIONALA” A CON – STIINTEI(UNDE “H” ESTE HAMILTONIANUL, ASOCIAT ENERGIEI, RESPECTIV WINERIANUL I, ASOCIAT INFORMATIEI), perechea SINERGIA = f(H, I), “GANDUL”, ca UNITATE DE MASURA a CON-STIINTEI, acestea sint ASPECTE STRUCTURAL- FENOMENOLOGICE(acad. Mihai Draganescu-“INELUL LUMII MATERIALE”) CARE APAR, NU NUMAI LA INTREPATRUNDEREA CU-ANTIC – CLASIC, CI SI O INTREPATUNDERE INTRE “PLATOURILE DE COMPLEXITATE”(POCs – FEYNMAN, RICHARD, P), SI LASA, DESIGUR IN URMA, FOARTE MULTE INTREBARI LA CARE , PROBABIL, VOR MAI DA SI ALTII RASPUNSURI.

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 84

Page 85: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

H.A.C. Dobbs – rewiew from “New York Times”

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 85

Page 86: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

ECUATIILE MISCARII UNEI PARTICULE(A UNUI MOBIL, IN GENERAL)In con-ordonate polare, ecuatiile de miscare ale unei particule sunt dictate de nevoia generala de a afla caracteristicile con- elicoidei, pasul cresterii spiralei TEMPORAL INFORMATIONALE ce inconjoara conul si alte aspecte ce leaga marimile implicate la unde care sunt si particule sau particule ce genereaza unde, pe toate palierele: macroscopic, mezoscopic si microscopic:

x = r cos ωTobservator y = r sin ωTobservator z = c Tobservator (este ecuatia conului, care mi-a servit² ² pentru obtine norma, respective metrica sau intervalul invariant in 5 dimensiuni )unde( unda-λ) r, ω, c ⩾ 0, toate constantAsa dar:(2π/ω) = TpropriuPe cilindru, miscarea fiind pulsatorie, cu pulsul ω = (2π/tpropriu), concluzionez doua sau trei cazuri posibile: 1. elicea (infasuratoarea) pe con ori cilindru este intretinuta 2. elicea (infasuratoarea) pe con ori cilindru este auto- in - trei – tinuta3. exista o forta ce ar fi gii-ne-arata, cum ar fi aceea generata de varful atractor al conului (“Matematica si Realitate”, 1996, Ed. MATRIX ROM, Stanasila, O., Bistriceanu, E.)4. TRA-IECT-TOR-IA, o ELICE DREAPTA de raza r si PAS: h = [c(2π/ω)]tpropriu ⇒ h = c t propriu² ² ²5. Suprafata riglata din ultima ecuatie a infasuratoarei elicoidale, ne arata un con, con ce da consistenta ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 86

Page 87: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

conului din cea de-a treia ecuatie(z = c tobservator)² ²6. Ca observatie, putem arata ca ecuatia conului in “z”, nu este sidereal o suprafata; doar ecuatia in “h” este ceea ce completeaza schema de con – in “z” ,˂ ˃ aratandu-ne un con complet, cu suprafata, care, in treacat fie spus, trebuie sa fie generate pentru a trece de la o scheme de con, la un con complet, cu suprafata, un con umplut de semnificatii, areale si volumice (vezi conul de mai sus).7. Viteza de urcare a eliconoidei pe con, are ecuatia: v =² r ω +c = (rω/sin α), unde tg α = (2πr/ h) ² ² ² ⇒ [(2πr/ h)] = (rω/c) ⇒ (2πc/ ω).8. De sigur, v = ±(r ω +c ) ² ² ² ² ⇒ v ±² c = r ω² ² ²9. Observatia mai importanta este viteza descriind un con, IMPLICIT SPATIUL – TIMP descrie un CON(oare nu viteza este legatura dintre spatiu sit imp?)Deci: daca hodograful vitezei este un con, atunci, implicit, SPATIUL TIMP descrie un CON.10. CERCUL : v x+v y =R ω din planul Vz = c (plan care² ² ² ² taie conul, fiindca viteza descrie un con), unde R este raza de curbura a con-elico-i-dei11. a = an = rω = (v sin α/r) = v /R; acceleratia normala² ² ² ² an arata ca VIC-TORUL aº ⊥Oz si taie Oz12. raza de curbura: R = (r/sinα).13. Situat pe cercul de baza, cilindrul infinit, nu numai ca se vede ca un con, ci in virtutea efectelor relativiste,pentru observatorul ramas “acasa”, cilindrul nostru, chiar ESTE un con. Si aceasta pentru ca nici o miscare elicoidala pe cilindru nu poate fi intre tinuta la infinit, iar pe de alta parte, cilindrul nu are un punct atractor, dar conul are macar un punct atractor, anume, varful conului;14. “Vibratia” CON-notata de ω – ca PULSATIE si indica la BAZA un PROCES provenit din tensiunea arcului de timp din oricare “particular generica”, ce descrie miscarea elicoidului pe con, tensiune in ARCUL DE ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 87

Page 88: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

TIMP intre torsionat.15. Conul vitezelor – pentru ca viteza nu este o marime”vizibila”. Fie ecuatia v = r ω +c ² ² ² ² ⇒ v =² r (4π /T )+c ⇒ [(v -c )T ]/π = 4πr , iar (v +c ) = r ω² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² = [(2π) ]/t pro si (v ±c )t pro = (2πr) , T= tpro.² ² ² ² ² ²16. Asa dar, 2T(v ±c ) = 4πr ⇒ S (centrobs)² ² ² ²±S c(centropro) = (2πr)² ²17. In concluzie, aceste conuri, polarizeaza spatiul – timp, iar arcul tensionat de timp(string sinusoidal), este infasurat intr-o sfera(“micul ceasornic - Einsiein”, “micul radar – de Broglie”), ghidul de unda al particulei.18. Conul observatorului, ramas in laboratorul observatorului si conul propriu, al particulei observate in miscare, acestea sunt cele ce polarizeaza timpul, confirmand cele afimate de catre H.A.C. Dobbs in New York Times.19. Aceste conuri, cand sunt arcuri TEMPORAL- ELICOIDALE se gasesc in PARTICULA, iar in miscare arcurile temporale devin STRINGURI SINUSOIDALE pe care “se prelinge material, care astfel se deplaseaza, fiind cand unda, alunecand pe string, cand particula cu stringul strans intr-o spirala log-aritmica ”.Hodo-graful vitezei unei unei particule in miscare circular uniform, cu viteza v este SPIRALA:v ²=R ² [ω₀²+2 ε ( ϑ−ϑₒS ) ]=vₒ2+2 aᵗR(ϑ−ϑ ₀) Daca unghiul α dintre viteza si acceleratie este constant atunci viteza mobil-ului se scrie: v=vₒ {exp [± (ϑ−ϑₒ ) ctgα ] } , undeϑ= ∢(tg Tr, d), d - o dreapta fixa in plan, de exemplu generatoarea unui con; astfel, ecuatia de mai sus, care este o SPIRALA LOG-ARITMICA, reprezinta HELIXUL sau ELICEA care descrie SUPRAFATA RIGLATA a CONULUI.©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 88

Page 89: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Ecuatiile miscarii unui mobil fiind x=r cosωt , y=rsin ωt , z=ct , unde r, ω, c sunt constant positive rezulta ca avem o traiectorie in forma de HELIX de raza:r, de pas h=c2 πω

, unghiul de inclinare tgα=2 πr

h= rω

c, v=√r2 ω2∔ c ²= rω

sin α, iar cercul

Vx ²+Vy ²=R ² ω ² din planul Vz=c arata ca viteza descrie un CON, iar a¿¿ si taie Oz, iar R= rsin ² α

; sa observam ca daca un corp se roteste in jurul unei axe orizontale Ox cu acceleratia unghiulara ε si la randul sau, axa Ox se roteste in jurul unei₁ axe fixe Oy cu acceleratia unghiulara constanta ε , viteza ₂unghiulara a rotatiei rezultante este ω=t √ε ₁2∔ε ₂²; axoidele sunt conuri circulare cu axele Ox, Oy si generatoarea comuna sub unghiul α=ar ctgε ₂ε ₁

CATEVA CONSIDERATII ALE LUI NICOLAE TESLAAm avut fericita ocazie de a vedea un film despre Nicolae Tesla, pe care CIA a avut amabilitatea sa-l desecretizeze. Am sa ma refer direct la subiectul acestei carti si scriu ca :Un vector este o marime fizica ce este capabila de actiune sau “UN VECTOR ESTE UN PURTATOR DE ACTIUNE”; GRAVITATIA nu ar fi un CAMP VECTORIAL, daca in legea atractiei universale a lui Newton, MASELE nu ar fi vectori, dar sunt; INDUCTIA MAGNETICA nu ar fi CAMP VECTORIAL, daca INTENSITATEA curentului nu ar fi vector; FORTA COULOMBIANA nu ar fi genera un CAMP ELECTRIC VECTORIAL, daca SARCINILE nu ar fi

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 89

Page 90: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

VECTORI; ENERGIA LUMINOASA NU AR FI VECTOR, DACA INTENSITATEA LUMINICA NU AR FI VECTOR. E( I γ )= I γ

r ², unde I este intesitatea luminoasa,VECTOR, DE SIGUR, eventual pe unghi solid (CON)

F c (Q )=k ⦁ Q (1 ) •Q (2 )r ²

, unde F c este forta coulombiana, k=cst., Q(i), i∈{1,2…n} – sarcini electrice, desigur capabile de actiune, deci VECTORI DE SARCINA;B ( I )=k ⦁ μ I

r ² ,unde B( I ) este inductia magnetica, iar I este curentul generat de sarcini, de tip Q(i), unde i ∊{1,2,…,n}, deci un VECTOR DE CURENT;

H ( I )=k ⦁ I (Q)r ²

,unde H este intensitatea campului magnetic, iar Ieste VECTORUL DE CURENT; Idem pentru MASE.Aceste marimi fizice, cu adevarat VECTORIALE (capabile de actiune) si altele, derivate din acestea sau de aceiasi forma cu acestea reprezinta ADEVARATII VECTORI; de exemplu FORTA NUCLEARA.Nota autorului: Asa cum am aratat in prima mea carte:”MISTERELE TIMPULUI – O TEORIE A TRANSCENDENTEI(Appendix 2)”, ceea ce se petrece in macroscopic, se petrece si in mezoscopic (Scott Hitchcock, Richard P. Feynman, s.a.,) si in microscopic (DAN BARBILIAN, OPERA MATEMATICA, vol I, Bucuresti, 1967, ED. Didactica si Pedagogica) si (Maricel Agop, Nicolae Mazilu, “Fundamentele Fizicii Moderne”, Ed. “Junimea”,Iasi, 1989). Pe de alta parte, GRAVITATIA este REPLICA CENTRIPETA, A FORTEI CENTRIFUGE, GENERATA DE ROTATIA TERREI IN JURUL PROPRIEI AXE, cu o ECLIPTICA, plasata la un unghi de aproximativ 22 (grade sexagesimale) si un mas[∢(axa polilor ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 90

Page 91: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

magnetici, axa polilor geografici)] egal aproximativ 24, 5 (grade sexagesimale), cu un CON de PRECESIE de o perioada in jurul a 24.000 ani si un CON de NUTATIE.Tot in filmul de la CIA am inteles ca NICOLAE TESLA realizase déjà un CICLOTRON (Wikipedia – CICLOTRONUL lui TESLA), lucra la TELEPORTARE cu acest cyclotron al lui, folosind FRECVENTE INALTE;Ad notez ca asa-zisa TELEPORTARE desigur era facuta cu ajutorul CICLOTRONULUI, pentru ca acolo con exista MATERIE, ce evolueaza spre VIITOR, la cuplajul cu ANTIMATERIA, care evolueaza spre TRECUT(Feynman P. Richard, Nobel awarded in 1965).Cunoscand EXACT:1. SPIRALA si2. FRECVENTA potrivita, ce se poate (in versiunea NANO a CICLOTRONULUI), cu un processor stabil, ca furnizor de INALTA FRECVENTA, se obtin versiuni, de 3KWh, 4KWh 5Kwh, 6KWh, 7KWh, 8KWh si 9KWh, bune surse de ENERGIE(generatoare de energie, pentru uz local, eventual militar sau in locuinte), bine inteles, in versiunea nano - solid state.3. TELE PORTAREA poate, probabil, avea si aplicatii militare si filmul desecretizat de CIA afirma existent unor experimente de TELE PORTARE initiate de NICOLAE TESLA.4. RETINETI, deci copii: nu este vector o distanta, de exemplu, ci doar MARIMILE FIZICE CAPABILE DE ACTIUNE(n.a., ION C. TUDOR): ACTIUNEA S = ∫t 0

t 1

Ldt , unde L este lagrangeianul asociat procesului fizic in desfasurare, “INTRODUCERE IN MECANICA TEORETICA”, Stefan Staicu, Bucuresti, 1983, Editura Stiintifica si Enciclopedica)5. Aplicatiile militare nu le voi descrie, asa cum am scris ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 91

Page 92: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

mai sus, din motive de securitate internationala.L.A.S.E.R.-UL PRIN FIBRA OPTICA SI LEGATURA MATERIE - ANTIMATERIAFibra optica este confectionata cu o sectiune cilindrica, iar undele E.M. transmise printr-o fibra optica se amplifica cand fibra optica este construita sub forma de SPIRALA ARHI- MEDIANA, desi asemanatoare cu aceea din figura de mai jos. Rezultatul este L.A.S.E.R. si urmeaza un traseu de reflectari succesive, care urmeaza spirala fibrei optice, nefiind totusi o spirala, dupa cum veti citi mai jos.SPI - RA – LA ARHI – MEDIANA: f(ϑ) = a ϑ; la SPI -⦁ RA - LA ARHI - MEDIANA, proprietatea ce o defineste este ca distanta dintre SPIRE se mentine CONSTANT EGALA.Problema TRASEULUI L.A.S.E.R. prin spirele fibrei optice(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) este problema de a gasi n numere naturale astfel incat suma patratelor primelor n – 1 numere sa fie egala cu patratul celui de al n-lea numar (vezi si SPIRALA lui ARHIMEDE, care nu se refera doar la numere natural si este, desigur mai aproape de realitate).Prin introducerea - ca fiind cea mai buna aproximatie, a SPIRALEI TIMPULUI, se va obtine un L.A.S.E.R. de o foarte mare putere si de o marime con-fort-abil de mica, SPIRALA TIMPULUI, fie logaritmica, fie asimptotica (pentru lungimi mari de transmisie a razei) asigurand deplina COERENTA CU INTREGUL AMBIENTAL()vezi frecventele Schuman, exacte), PANA IN STRAFUNDURILE TERREI, adica acest L.A.S.E.R. va fi unul ECOLOGIC(ΕχωΛογος) din toate punctele de vedere ( λλ’ ε�ξει):ἀ(⅀X i = Ω ), (∀i), de la ² ² ⩚ la Ω (pentru orice i de la α la

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 92

Page 93: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

ω) id est:LEMA: daca a +b = c ⇒ a k + b k = c k si² ² ² ² ⁿ ² ⁿ ² ⁿ reciproc, deci: [3,4,(5), 12, (13), 84(12x7), (85 = 5x 17), 12x 17], [(13x17), (5x17 ), 12x17 , 13x17 , ² ² ² 84x17²],[(5x17 ), 12x17 , (13x17 ), ³ ³ ³ 84x 17 ,³ 5x17 ],⁴[12x17 , (13x17 ), (⁴ ⁴ 84x17⁴), 84x17 , 5x17 ]... ⁴ ⁵versiunea intai de generare a TIMPULUI poate fi asezata in FORMA MATRICIALA, ceea ce duce la un TENSOR TEMPORAL - (UN TENSOR ESTE O MATRICE) – ce din fericire nu este unicul.(de la italice – in trecut)Aceasta este una dintre SPIRALELE POSIBILE ALE TIMPULUI, adica una din LINIILE DE CURENT (STRINGURILE TEMPORALE PURTATOARE DE MATERIE), care au fost atat de onest introduse de printul Jean- Louis de Broglie.Folosind cresterea TEMPORALA de tip ARHI-MEDIAN OR LOG-ARITMICA, id est f (ϑ )=aeᶩᶿ=akⁿ, unde ϑ=nα (partea pozitiv-pozitiva din SPIRALA CORNU or KORN, cealalta negativ-negativa f (ϑ )=−ae ‾ ᶩᶿ ) OR ASIMPTOTICA, id est f (ϑ )=a/ϑdeci puterile lui 17 :17 , 17² ,17³ …pot fi intre puterile lui 17, positive – VIITOR or NEGATIVE - TRECUT,ca AMPLIFICATOR TEMPORAL.Fiind in BAZA, STRINGURILE TEMPORALE prin FIBRA OPTICA eficientizeaza la MAXIM orice L.A.S.E.R. din doua puncte de vedere:1. PUTEREA L.A.S.E.R.2. DIMENSIUNEA RELATIV REDUSA A L.A.S.E.R.3. DIRECTIONALITATEA, DECI PRECIZIA de LOVIRE A TINTEI.4. SI DESIGUR SI RAMURA CE SE DESPRINDE LA NIVELUL 12, ANUME PUTERILE LUI 7, astfel SPIRELE TEMPORALE fiind usor de MANIPULAT, inainte si inapoi, reluarea CICLULUI de puteri ale lui

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 93

Page 94: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

17, combinate cu intoarceri dupa puterile lui 7, nu costa nimic in bilantul energetic L.A.S.E.R. dar la iesire RAZA VA FI UNA DE O PUTERE SALBATICA. 5. VERSIUNEA 12X7, 5X17 TREBUIE TRATATA SEPARAT, EA MISCAND ANTI –MATERIA INAPOI IN TIMP(Feynman, Richard, P.).

ANTI-MATERIAIn versiunea creatiei unei antiparticule, singura greseala prin omisiune este modul ambiguu in care se rezolva Principiul Conservarii Energiei. Dar Super-Oglinda Energetica, Nevazuta, duce la rezolvarea corecta a problemei conservarii energiei in crearea de antiparticule.In “Physics for Scientists and Engineers ”, de Randall Knight, se cauta rezolvarea principiului de conservare a energiei, folosindu-se formula E = mc , unde c nu² mai reprezinta viteza Luminii, ci viteza unui electron!Ast fel, un e ¿ loveste o tinta; apar (sint) create e ¿ + e ,adica:⁺

e 9 +e 9 → e 9 +e 9 +e 9 +e⁺Nu putem folosi V e ¿ = c, pentru ca: V e ¿ ≪ c, formula lui Einstein nefiind, din acest motiv aplicabila; ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 94

Page 95: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

sa incercam totusi: 2E e ¿ = 2Me c ar fi energia pentru membrul stang² al ecuatiei nucleare, pe cand in membrul drept, bilantul energetic este: 4E e ¿ , id est: 2Me ¿ c = 4M e ¿ c . ² ²In realitate, un foton γ este extras din oglinda energetic nevazuta, divizandu-se in:γ=e 9 +e⁺⇒ e 9 +e 9 +nγ →e 9 +e 9 +(e 9 +e⁺)⇒2 E e 9 =2 M e 9 •V ² e 9 +Mc ² in membrul stang ⇒2 M e ⁻•V 2 e⁻+M c2→ 4 M e⁻• V 2 ⇒2 M e ⁻•V 2 e⁻=nEγ⇒ Ee 9 +E e ⁺=2 Eγ, ceea ce arata ca electronii emergenti din tinta lovita de primul electron primesc – fiecare dintre cei doi - cate un foton γ, ecuatia nucleara, respectand acum si principiul conservarii MASEI(ENERGIEI).Poate ca, totusi, rezolvarea probematicii conservarii energiei in modul lui Randall Knight, desi incomplete, fiindca, nu toti electronii in pereche cu un positron, ating viteza luminii, da si o urma de adevar, fiindca rezolvarea lui Knight, se face la limita relatiei de cuplaj, vibratorii substantiali, fiind materie se misca luminic si sub luminic, pe cand stringul de timp caracterizand INFORMATIA se misca inainte, aratand MASEI (ENERGIEI)calea (coarda) ce trebuie urmata, baleind pentru gasirea unui loc liber.Daca TIMPUL gandeste?Unii spun ca da!

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 95

Page 96: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

HARTA DE NORD A SCOTIEI SI STONEHENGE VAZUT CA “TEMPLU SACRU” DE CATRE DAN WINTER – FROM IBM (SCOTLAND MAP OR FRANCE MAP),RUINELE CAPELEI ROMANE DE LA SAINT- TRIPHON(VAUD)(– Sf. Τρι Φων (Sf. Τρι Θων)©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 96

Page 97: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

REPREZENTARE A TIMPULUI, ARATAND PE “CINEVA”, IN – TOR-CAND ROATA(VIE-ATZEI). – Ruines of the Chapel Saint Tri-phon – (Vaud)(VEZI SI “ROATA VIE-ATZEI” DE LA MUZEUL ARHIEPISCOPAL DIN BUZAU – VRANCEA).

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 97

Page 98: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

MODELUL TERMO-DINAMIC AL MECANICII CU-ANTICE AL LUI LOUIS de BROGLIE. LINIILE DE CURENT SUB CU-ANTICE de BROGLIE APLICATE IN MECANICA BOHMIANA(David Bohm, Jean-Pierre Vigier, Blohintzev) In general, Paul Constantinescu distinge TIMPUL ca INFORMATIE, atat spre TRECUT, cat si spre VIITOR, folosind o functie de timp, asa cum am prezentat, de exemplu, in descrierea spiralei log-aritmice, asimptotice sau arhi- mediene;Considerand o functie deocamdata indefinite, cu timpul ca variabila. In “SINERGIA-INFORMATIA SI GENEZA SISTEMELOR” din “Fundamentele Sinergeticii” – mat.fiz.dr.ing. Constantinescu, Paul, 1990, Editura Tehnica, avem:MEDIA DE TIMP PENTRU TRECUT,

μ₋(T )= limT → ∞

(1/T )∫−T

0

f (t)dt si MEDIA DE TIMP PENTRU VIITOR: μ₊(T )= lim

T → ∞∫0

T

f (t)dtProprietati: Fie o multime E asociata cu un Σ sistem cu masura normata la unitate, respectiv automorfismele Τᵝ ale multimii E, care conserva masura, id est: Tᵠ Tᵝ=TᵠᵟᵝCazul ERGODIC (al transformarilor ERGODICE) ale grupului ℑ al transformarilor T , se considera atunci candᵝ transformarile ergodice T nu lasa invarianta nici oᵝ submultime de puncte x∊ E, cu masura nenula si neunitara.Teorema de ergodicitate . Fie o o functie f(x) ∊ℂ, masurabila in x peste E a.i.∫E₀

E

f ( x )dx ≤ ∞ Demonstratie Definim fᵢ(x)= 1

i+1∑n=0

f (Tᵢⁿ ), unde i este dimensiunea spatiului fazelor; doar in caz, suma este presupusa a fi, implicit seria Taylor a unei functii ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 98

Page 99: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

trigonometrice circulare sau hiperbolice, de sigur esantionabila in forma Fourier extinsa.f (x)=1

T∫0

T

f (Tᵝᵪ)dβ , T=dim[ t 1 , t 2], exceptand o multime finita de valori ale lui x de masura Lebesgue nula, limitele functiilorlimn → ∞

fɴ (x )=f ᴛ [ (x)].Cand N si T →∞, ∃ si sunt egale: limfN

(x) = F(x)limf

Tx=F (x)⇒F (x)=∫

0

1

f (x )dN, aceasta in cazul DISCRET pentru limitele VALORILOR MEDII DE FAZA,pentru FN, respectiv VALORILE MEDII DE FAZA pentru CAZUL CONTINUU, pentru cealalta functie(von Neumann, Norbert Wiener, Birchhoff).(MIHAI EMINESCU: “ Unul E-n Toti, Precum Una E-n Toate”).Norbert Wiener a utilizat: SERIILE TEMPORALE pentru minimizarea abaterilor patratice medii de PREDICTIE in cazul mesajelor care depind liniar de MISCAREA BROWNIANA; SERII DE VALORI pentru TEMPERATURA SERII DE VALORI pentru VOLTAJ,in comunicatii: RADIO, TV, RADAR

Tᵝf (t)=f (t +β) –dupa Markov si pentru eliminarea zgomotului general de fond – dupa H.A.C. Dobbs – in procesarea temporala – dupa Feynman.Appendix1: transformarile grupului folosit, trebuie sa satisfaca:Tᵝ [Tᵠf (t)]=(Tᵝ ⁺ ᵠ ) f ( t).

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 99

Page 100: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

REPREZENTARE SIMBOLICAA CELEI DE A DOUA CUANTIFICARI:MATERIE – ANTIMATERIE; AICI: ELECTRON - POZITRONMEDIA DE TIMP SI MASURILE PENTRU INFORMATIE SI ENTROPIE

Ф [ f (t)] , M (TRECUT )=M (VIITOR )

Λ → ∞⇒ limΛ

1Λ∫0

Λ

Φ [F (t+τ ) ] dτ=limΛ∫−Λ

0

Ф [ f (t+τ ) ]Masura Boltzmann caracterizeaza starea de organizare a unor sisteme – inclusive cele haotice, desi intr-un anume fel, entropia este –dupa Boltzmann - si o masura a ENERGIEI unui sistem.ε=−k∑ pᵢ lnpᵢ, pᵢ−stari browniene de probabilitate,cu trimitere la teoriacinetico-moleculara.Pentru un sistem finit, dar nelimitat, se poate face exercitiul trecerii la limita a sumei, adica la integrare.Pe de alta parte informatia asociata starilor probabilist-energetice ale entropiei sut date de formulele, Hartley, Shannon, Eigen dupa cum urmeaza:

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 100

Page 101: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

R.V. Hartley furnizeaza o masura a informatiei, IH=log ₂n=∑

i=0

n

log₂1pᵢ

, pentru un singur set de probabilitati p (UN SINGUR EVENT MULTIPLU).ᵢNumarul de stari de probabilitate este n = 2ᶰShannon ne da pentru INFORMATIE : Is ≃ εEl considera evente p1, p2, …pn cu∑i=1

n

pᵢ=1; media ponderata a cantitatilor log pᵢ⇒ Is=

−∑i=1

n

pᵢ log pᵢ

∑i=1

n

pᵢ

=−∑i=1

n

pᵢ log pᵢ

Valorile maxime ale functiei = Ф −∑i=1

n

pᵢ log pᵢ+β (∑i=1

n

pᵢ−1)

Intre IH si Is = 1k εB ⇒ ε B = ε°B –Is, care sunt¹ ecuatiile lui Eigen si reprezentand valoarea de selectie a informatiei, aplicata in de osebi structurilor biologice si modeleaza dual dezvoltarea speciilor prezinta anlogii cu sistemul de ecuatii considerat de Hacken in cazul sinergetic substanta - camp.“Absorbtia” unui foton este caracterizata de cunoscuta tranzitie energetic:

Ep−Eqħ

=ωCuplajul dintre unda si vibratorii substantiali au fost descrisi, de catre Louis de Broglie, in mod diferit fata de “Scoala de la Coppenhagen”. In adevar, calculand in doua moduri exprimarea energiei unei cuante, E=hν=mc ², unde ν este frecventa vibratorului (oscilatorului substantial), de Broglie intre 1923 -1924, considera ca exista o unda incorporate in particular, asa cum si eu am aratyat mai sus, in ceea ce se numeste “teoria vartejului”, vibratorul inglobat in particul (“micul ceasornic” – Einstein, “micul radar”

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 101

Page 102: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

– de Broglie), ceea ce- permite lui de Broglie sa construiasca “La thermodinamique cachée de la particule isolée(La termodinamique cachée des particule)”, Paris, Ghautier –Villars, 1964.Acestea leaga marimile fenomenelor ondulatorii (ν, λ), de marimile asociate fenomenelor corpuscular pλ=h si E=hν ⇔ cu relatiile deduse de mine mai sus: ET=h; de Broglie, dupa 1950 a reluat si dezvoltat aceasta ipoteza, datorita – marturiseste de Broglie – pe de o parte rezultatelor luiMax Born si interpretarii functiei de unda de Broglie ca “unda de preobabilitate” – si pe de alta parte interpretarilor abusive ale “Scolii de la Coppenhagen”, unde adevarata fata a intregii Mecanici Cu-Antice este ⟨asezata in termini laplaceeni potriviti⟩, eludand si falsificand in acest fel rezultatele simple si mai aproape de concret, care vor fi regasite mai tarziu, la David Bohm, Jean-Pierre Vigier, Blohintzev;Jean –Louis de Broglie gandise unda sa ca asociata unei ⟨particule, cuarc de timp –string sinusoidal de timp-informatie⟩ si nu ca unda de probabilitate, timpul-informatie la Max Born capatand astfel rolul de joc cu zaruri, lucru care l-a facut pe Einstein sa spuna:”DUMNEZEU NU JOACA ZARURI”;De Broglie porneste de la rezultate ale lui Bohm si Vigier – si anume existentza unui mediu subcuantic –vezi “The Implicate Order” – David Bohm, perfectionand modelul “undei pilot” , respective a “liniilor subcuantice de current, ce ghideaza particula”.Pentru a realize acest lucru, de Broglie, care realizase cuplajul “unda -corpuscul”, termen preluat mai tarziu si de Scoala de la Coppenhagen – din “TEORIA VARTEJULUI – VERTEX (VORTICE) THEORY” – de Broglie asadar alege a considera CUPLAJUL asigurat de un POTENTIAL CU-ANTIC – Q, corpusculii in acest

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 102

Page 103: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

model fiind atrasi de pe o linie de curent or traiectorie(L) pe alta.Este usor de obervat ca INFORMATIA, dupa oricare dintre definitii, este legata de spirala logaritmica, aceea care descrie si TIMPUL;CONCLUZIE:Legatura dintre TIMP si INFORMATIE este una indisolubila, aceste doua marimi fiind legate intrinsic una de cealalta, fie ca vorbim despre definitia dupa Shannon, Hartley, iar entropia, caracteristica energetica (dupa Boltzmann) are o forma binecunoscuta, mai sus, dar nu numai, fiindca in teoria CINETICO-MOLECULARA, distributia Maxwell-Boltzmann este:f ( v )=B exp (−h2 v2 ) v ², unde B=4 π ( m2 πkT

) ³ ' ² si h=( m

2 kT)½, unde m – masa molecule, k – constanta lui Boltzmann, T este temperatura gazului, exprimata in grade Kelvin. Legatura acestei densitati de probabilitate cu o SPIRALA este evident, iar functia de probabilitate descrie ENTROPIA care da caracterul ENERGETIC, de unde LEGATURA MATERIE – TIMP – INFORMATIE si reciproc, ne apare ca INDISOLUBILA, de aceea de exemplu, SUFLETUL poate fi – privit fiind ca INFORMATIE de calm (entropie scazuta), de agitatie (entropie crescuta) si – cel mai important – este legat de CORPUL FIZIC.TERMO - DINAMIC, AERUL este doar VEHICUL pentru SUFLET – palierul pulmonar si OXIGENUL PIERDUT la moarte, da acea diferenta de 1-2 grame si nicidecum SUFLETUL, care desigur este IMATERIAL. (Formulele dupa acad. VIOREL Gh. VODA, “Gandirea statistica, un mod de gandire al viitorului”, Editura ALBATROS, Bucuresti, 1977).Este usor de observant ca aceasta concluzie – emisa mai sus – este valabila si in cazul Informatiei dupa Shannon – si in cazul Informatiei dupa Hartley.

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 103

Page 104: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Deasemenea, se vede usor ca si Energia urmeaza o traiectorie spirala, de unde TRIADA: (TIMP, INFORMATIE, MATERIE); (TIMP, INFORMATIE, ENERGIE).De exemplu, informatia dupa Shannon si entropia au aceiasi forma SPIRALA, mai putin (sau mai mult), un semn si o constanta;semnul da, desigur felul miscarii spirale, care determina o stare de agitatie a sistemului, mai mare sau mai mica,iar con – stanta marimea acelei energii.Aceste legaturi sunt subtile si chiar fara a proceda la calcule, legaturile enuntate mai sus sunt de ordinul EVIDENTEI.Astfel, prin SINERGIE, se vede – tot de ordinal EVIDENTEI, ca daca INFORMATIA si ENERGIA urmeaza o cale si le masuram in timp, rezulta clar forma spirala a timpului, care este patern pentru miscarea spirala generala observata in Univers. Daca, din punct de vedere…cuantic ar fi stat altfel lucrurile, ar fi aparut semne de intrebare; dar, FUNCTIA DE UNDA urmeaza ACELASI PATERN SPIRAL (mai putin sau mai mult unele armonici, usor NORMABILE LA PATERNUL de mai sus).Formulele au vorbit, de la INVATATORUL – RA BUNII – in GIRA prin Sf. Duh le-am auzit si…asa ⊙҉m-am decis sa termin aceasta umila lucrare.Toate aceste legaturi – CRED – ca exista, iar ENTROPIA este marimea fizica ce face legatura intre ENERGIE si MATERIE, iar SIN(PATERN)-ERGIA(ENERGIE) le UNESTE pe TOATE intr’un TOT UNITAR numit de noi UNIVERS. La con-cordanta(coarda) de faza se produce efectul de SINERGIE MAXIMA; Defazajele ϕ ≠ p

π2

, p∈Z duc la non-con-cordanta si ca o consecinta, minim al sinergiei, cresterea entropiei, si ineficienta proceselor adiacente, in genere, procese fizice associate.©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 104

Page 105: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

In aceste puncte (p∈Z), nu numai timpul este cuantificat, ci si vitezele; astfel, putem sa definim o functie DISCRETA fᵢo :{ pπ

2, p∈Z }→ {nc }, unde nc sunt valorile functiei fᵢo ( pπ

2 )=n cIar c - viteza luminii.Asadar, domeniul de valori ale functiei definite mai sus, in punctele care sunt multiplii lui π2

, au forma: {c, 2c, 3c, 4c…}.Pentru con formitate, vezi “Misterele Timpului –O teorie a Transcenden-tei”, in Appendix 1.MODELUL DUBLEI SOLUTII SI MODELUL VARTEJULUI (VERTEXULUI)Acesta admite existent unei solutii in (v , φ), unde

v=−1m

gradφ , iar m – masa particulei, φ – fiind faza UNDEI PILOT. Rezonanta si coerenta fazelor vibratorului substantial si a undei pilot constituie ipoteza fundamental; astfel particula se deplaseaza pe o familie de linii de curent – vezi MISTERELE TIMPULUI – BENZILE TEMPORALE de PROBABILITATE, exprimate de mine in coordinate polare, deci ANGULARE.1. CAZUL NERELATIVIST : unde v=−1m

grad φ, mdevine in:2. CAZUL RELATIVIST :pentru o noua FAMILIE de LINII de CURENT(TRAIECTORII): v=−c ²

grad φ∂ φ∂ t

, care se reduce la aproximatia newtoniana pentru c → ∞ (a nu se confunda cu v→ ∞);3. IN PARTICULAR, PENTRU O SARCINA INCARCATA ELECTRIC:

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 105

Page 106: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

(L): v=−c ²grad φ+ eA�

c∂ φ∂ t

−eV, care se reduce la cazul 2.

Pentru e=0, unde A este un POTENTIAL VECTORIAL A si un si un POTENTIAL SCALAR V, din care deriva sarcina e (nu neaparat un electron);4. PARTICULE DE SPIN SEMI-INTREG: ± 1

2

(L): vᵢ=−cu₊αᵢuu₊u , unde u este spinorul, u este₊ operatorul autoadjunt(transpus si conjugat), iar αᵢ sunt matricile lui DiracPotentialul cu-antic Q este baza si sursa cuplajului in “MODELUL VARTEJULUI(VERTEXULUI)”:

Q=−ħ2 m

Δaa

, unde a este amplitudinea undei pilot, u=a e

r ᵠħ

, iar Δ este simbolul lui Laplace.5. FORTA CARE DERIVA DIN POTENTIALUL CU-ANTIC Q, in aproximatia newtoniana completeaza fortele in ecuatia lui Newton (F=ma) cu o NOUA FORTA de ORIGINE CU-ANTICA derivata din POTENTIALUL CU-ANTIC Q, adica ∇Q si poate fi asociata cu INTERACTIUNEA SUPER TARE (a V-a FORTA), CE EXPLICA GENEZA PARTICULELOR.6. ECUATIA KLEIN – GORDON:Q=Mₒc ²−mₒc ², unde Mₒc ² √mₒc ²+ h ² c ²

4 π ²⊡aa

, unde ⊡= 1

c ²∂ ²∂t ²

−Δ este operatorul lui d’Alembert.

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 106

Page 107: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Aproximatia newtoniana face POTENTIALUL CU-ANTIC Q relativist sa treaca in POTENTIALUL CU-ANTIC NERELATIVIST Q=−ħ2 m

Δaa7. FORMULA DE GHIDAJ: v=−1

mgrad ( Et )=0, unde

Ψ ( x , y , z , t )=er ᵠħ

Et, ceea c ear face particular imobila, dar este usor de vazut ca “interpretarea con-recta a zeroului nu este altceva decat a mea BANDA TEMPORALA DE MAXIMA PROBABILITATE”, PARTICULA DEPLASANDU-SE DE PE O LINIE DE CURENT SUB-CU-ANTIC PE ALTA;8. In “modelul dublei solutii”, de Broglie arata ca UNDA FIZICA(NECUM PROBABILISTA) este u=aer ᵠħ

este COMPUSA dintre v=ℜ r ᵠ

ħEt⇔v=R

r ᵠħ

S, unde S=Et reprezinta ACTIUNEA, unda u fiind de mica amplitudine, fiind analoga “undei fantoma” con – siderata de Einstein, care insoteste particula in care este CON-CENTRATA INTREAGA ENERGIE A PARTICULEI, care poate fi asociata cu functia de unda normata:ψ=Cv, unde C este constanta de normare, peste tot, in afara de zone mici de singularitate(particula), unde amplitudinea undei u este mare, singularitatii(particulelor) asociate corpusculilor (am notat tot cu R, in afara de normare, amplitudinea undei v).Este ceea ce numim interpretarea cauzala a mecanicii cuantice, fiecare pe un palier existential (fibrat) grefat pe fibra existentei universale, “plute cauzale peste oceanul indeterminist”, asa cum arata si sfintele scripturi:“Valurile marii acestei vieti, vazandu-le ridicandu-se asupra noastra, La limanul tau cel lin alergam Mantuitorule”.Aceasta se bazeaza pe un rezultat al lui Bohm si Vigier, care arata ca in conditii sufficient de generale, densitatea de probabilitate ∣ψ ∣² din mecanica cuantica

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 107

Page 108: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

aproximeaza densitatea fizica al vitezei ¿, unde v- viteza, ρ-densitatea, cu ecuatiile de continuitate atasate:∂ ρ∂t

+¿(ρv) si ∂ ρₒ∂ t

+¿( ρₒvₒ) si in care singularitatile au viteze v (x , t) , respectiv o distributie de probabilitateP ( x , t ): t → T ,limP (x , t )=ρₒ (x , t)Dupa cum aratau Bohm si Feynman, valoarea lui T din limita considerata mai sus, nu ridica probleme de interpretare fizica, asa cum am aratat eu mai sus, deoarece procesele de geneza au dispus de un timp T suficient de mare, in decursul caruia, echilibrul, odata stabilit, nu mai poate fi distrus de fluctuatiile aleatorii, considerate obisnuit de mecanica cuantica.Probabil acesta este si motivul ce l-a facut pe David Bohm sa considere o “ordine infasurata” si o”ordine desfasurata”, ordinea infasurata desfasurandu-se(derulandu-se) in timpul propriu al fiecaruia.Prin prisma rezultatului de mai sus arata ca densitatea de probabilitate P(x , t) tinde, pentru fiecare traiectorie(banda temporala)(L –linie de curent) catre o densitate limita P stabila, independent de distributia de probabilitate initiala a singularitatilor(particulelor), avand valoarea, in cazul scalar, nevectorial P=kR ², unde R ²=∣ψ ∣ ²;in cazul spinorial P=k φ⋆αᵢφ.In acest fel orice multime de singularitati(particule), ghidate pe traiectoriile (L-linii de curent), ajung sa fie repartizate cu o densitate de probabilitate proportional cu densitatea fluidului subcuantic ρₒ, intr-o miscare brownoida cu atat mai ampla, cu cat entropia lacala este mai mare (starea de dezordine, respective dezorganizare).Pe acest rezultat se sprijina transformarea ε=−kln ρ ⇔ ε=lnρ 9 ᵏ ⇔ ρ=e

−εk adica O SPIRALA LOG –ARITMICA INCHISA IN PARTICULA.Aceasta transformare se mai numeste Bohm – Blohintzev.

CONCLUZIE:©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 108

Page 109: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Entropia ε caracterizeaza din punct de vedere ENERGETIC PARTICULA, ceea ce mai sus AM AFIRMAT SI CARE ACUM ESTE DEMONSTRAT(quod erat, demonstratum est).ENERGIA PARTICULEI – vedem mai sus- ESTE INCHISA SUB FORMA UNEI ENTROPII STAPANITE DE TIMPUL SPIRAL AL PARTICULEI SI SE ELIBEREAZA TREPTAT, IAR NU HAOTIC OR MACAR BROWNOID.Este usor de observant ca aceasta concluzie – emisa mai sus – este valabila si in cazul Informatiei dupa Shannon si in cazul Informatiei dupa Hartley.

SUBSTITUTIA BOHM – BLOHINTZEV IN MODELUL VARTEJULUI©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 109

Page 110: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

ACTIUNEA conform substitutiei Bohm – Blohintzev este S=−iℏlnφ ⇔ S=−ln φʰⁱ

2 π, SPIRALA care conduce direct la functia de unda a lui de Broglie, uzitata in intreaga “MECANICA CUANTICA” ;TRAIECTORIA este o SPIRALA DUBLA SINUSOIDALA(STRING TEMPORAL), numita SPIRALA CORNU(KORN) si sub forma INTEGRALA ESTE CHIAR FUNCTIA de UNDA a lui de Broglie:

∬Ψ ( x , y , z ,T )=∫0

Λ

∫0

T

e−i( pr−Et )

ℏ , unde sin φ=TproTobs

,iar T=(Tpropriu ,Tobservator ), T=VECTOR;pentru ca spirele sunt inverse ca sens la capete este evident ca aceasta dubla integrala este normata la UNITATE(O INTEGRALA – O PARTICULA), de aceea pΛ−ET=0 ⇔ ET=h, deoarece Λ=h

p.Altfel, functia de unda a lui de Broglie in forma diferentiala este: Ψ ( t , x , y , z )=Aexp[ i

ђ( pr−Et )], care in mod evident, geometric vorbind, este deasemenea ecuatia unei SPIRALE(Aceste ecuatii au fost deduse si alt fel( λ-Φι sau⩚ Eλ-Φι) de mine in 1986, asa cum se poate vedea mai sus).

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 110

Page 111: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

CUANTIZAREA RELATIVITATII∫Pₐdxᵃ=∫ (Pᵦdxᵝ +Pıdl )=∫ 2 L ²

l ² [1−(Ll

dldS )

2]dS ; l=l ˳exp (± sL

), unde dldS

=±lL

, care este o solutie SPIRALA, unde L este lungimea de unda, iar l ₒ este amplitudinea undei spirale, l descriind orbita l, care oscileaza, plutind pe deasupra timpului.O ALTA GEOMETRIE – GEOMETRIA SPIRALA(LEO VUYK) in cazul cuantizarii relativitatii de Paul S. Wesson Dept. of Physics, University Waterloo, Waterloo, ON, N2L 2G1, CANADA in “Classical and quantized of dynamics in five-dimensional relativity”.In general, oricare spirala poate fi INFASURATOAREA unui CON;Ecuatiile INFASURATOAREI dau un unghi format de normalele infasuratoarei cu NORMA PRINCIPALA:φ=∫

0

sdsτ

, iar ecuatia loxodromei: tan( 90−φ2

)=k exp (lθ), unde τ este dat de ecuatiile razei sferei osculatoare: r ²=ρ ²+τ ² ( dφ

ds), iar centrul sferei osculatoare C=ρN +τ

dφds

B , unde B este dat de: dB

ds¿− N

τ, iar tan

900−φ2

=k exp lϑ, unde se observa usor ca membrul drept al ecuatiei este o spirala logaritmica.

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 111

Page 112: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Intr’adevar, “propulsorul” axial al particulei (vezi reprezentarea grafica, apartinand lui LEO VUYK mai jos in schita particulei), infasuratoarea pe con – arcul spiral al particulei – incepe de la varful atractor al conului, urcand pe con in spire din ce in ce mai largi si propulsorul conic dublu lamelar;in acest timp, particular emite radiatii de forma sinusoidala, cum am explicat in partea de inceput a cartii de fata.Propulsorul axial foloseste energia arcului temporal.Vitezele supraluminice se regasesc printre frecventele Schumann:c √2, c √3, c √5 etc. (“Tornada Hiperconului Supraluminic”, nr5 din “Revista de Psihologie Transpersonala” ); vezi propulsia con - chirala a particulei de la dreapta la stanga prin propulsorul chiral – arc - axial, arculetul de timp fiind ca elicea pentru un avion, de exemplu.

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 112

Page 113: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

PLANUL COGNITIEI – TIMPUL E ESTE UN CONCEPT – DECI SE AFLA IN PLANUL COGNITIV ASADAR ESTE UN PLAN – BY ROBERT JAHN& BRENDA DUNNE - PRINCETON UNIVERSITY

5-D spatiu-timp [+ ( )+] si teoria ) ) ) vartejului(VERTEXULUI)Pentru a construe metrica in 5-D generala, avem potentialul cuantic in forma:Φ=Φ (xᵞ , l);aceasta problema in cadrul metricii 5 –D se poate evita prin extinderea in serie Fourier a lui Φ.Astfel, avem :Φ ( xᵞ ,l )= ∑

n=−∞

n=∞

Φ¿¿¿, care insuneaza o serie de SPIRALE.METRICA 5 –D este dS ²=gₐᵦdxᵃdxᵝ +⋴Φ ² dl ², astfel ca putem scrie:∫Pᴀdxᴬ=∫Pₐdxᵃ+Pᵢdi ᵢ2=∫ 2 L2

l2 [1−( Ll

dldS )

2]ds

Aceasta este zero d S2=0, in timp ce (1): L2

l2 gₐᵦ ( xᵞ ) dxᵃdxᵝ− L4

l 4 d l2 ne da l=lₒ exp (± sL ), care este ecuatia unei spirale log aritmice, unde

dldS

=±lL

si∫ pₐdxᵃ=∫muₐdxᵃ=∫ hdscl

=±hc

Ll

, cuLl=n este NENULA, CHIAR SI PENTRU PARTICULE MASIVE iar

∫mcds=nh

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 113

Page 114: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

0=dS ²=dt ²−∑i=1

3

xᵢ²+2l ², 5-viteze Uᴬ=dxᴬdλ

, unde λ este parametrul afin(cu afinitate),care respecta UᴬUᴀ=0, unde c,G,h dupa Planck sunt normate la unitate.Cu λ=s, pentru Tpropriu din 4-D, vitezele in 5- D respecta :(w ): v ²=u ²+w ²; aceasta implica cel putin o VITEZA SUPER-LUMI-NICA, dS ²=gₐᵦ (xᵞ ,l )dxᵃ dxᵝ∈Φ ² (xᵞ , l), cu ( g ₄ , ₐ ) :g ₄₄=∈Φ ², este potentialul Higgs scalar, unde ∈ este lasat cusign−natural.⊡Φ=gᶭᶹΦ, Γ= ⋴Φ ² ½, norma euclidiana care impune ⋴= +1 adica Gₐᵦ=8 πTₐᵦ, cu Gₐᵦ ≡4 Rₐᵦ−⁴ Rgₐᵦ /2, undedS ²= l ²

L ²¿ (8)

Frecventa este CON-STRANSA la solutiile ω=±2LEcuatia (8) a fost studiata Al’gii’fi-ra-ic(Al-cyphraic, Al’givraic) si computational(Al’con’fii’tata’ion), folosind programul GR Tensor Solutia (8) implica clar 2(doua) timpuri SAU doi timpi.Voi arata cum se construieste (8), ca sa arate ca un 5 – D ana-log cu solutiile lui Sitter:

ρ=−p=Λ

ρ+ p= Λ8 π

cu ω=±2L

, L=lungimeadeunda;Solutia (8) are deci, cu certitudine, DOI TIMPI.Aceasta rezullta din con- jectu - ra- ⊛ ҉ (conjectura) lui Sitter, construita din ceea ce ramane din cantitatile in cu-ant ic(5 – D), pentru ca unda sa suporte PRESIUNEA si DENSITATEA de ENERGIE (adica de MASA) a VACUUM-ULUI, fundamentala in teoria relativitatii generale, stare fundamental caracterizata de p+ρ=0; este con-afir-mat (con-fir-mat) cazul cu Λ=0 si mai mult cu Λ⩽0 printr’o re scalare a intervalelor de frecventa, in asa fel ca unele unde ce se manifesta intr-un spectru superior, sa aiba lungimi de unda L – NEGATIVE !

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 114

Page 115: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Metrica pentru DOI TIMPI in forma canonica:0=dS ²= l ²

L²ds ²+dl ² (9); aici avem dS ²=gₐᵦdxᵃdxᵝ , folosind toate cele 5 – con-ordonate (coordonate) valabile pentru a suprima – asa cum ne-am propus mai sus, pentru a elimina POTENTIALUL Higgs SCALAR Φ.SOLUTIA SPIRALA a ECUATIEI (9) este

l=lₒ exp (±i(s−sₒ)

L), evident o SPIRALA LOG-ARITMICA, unde l si s sunt ab-sorbite (SORB = vartej or vertex)ₒ ₒ rezultand ecuatia SPIRALA l=lₒ exp (± is

L), descriind traiectoria sau, uneori, orbita l, care oscileaza asupra timpului cu amplitudinea l si lungimea de unda L.ₒMiscarea SPIRALA simplu ARMONICA (ARMONIZATA) din d ²l

ds ²=−l

L ² si dl

ds=±

ilL

, astfel ca identificarea fizica a masei particulei este observabila datorita momentului in extra dimensiune din teoria branelor sau extra coordonata ca fiind indusa in MATERIE echivalent modulo a (mod a), constant.Orbita l intersecteaza s-plane intr-un numar infinit de timpi.Exista doar o singura perioada in METRICA (9), definite de l, dar, desigur suma Fourier a armonicilor simple, pot fi folosite pentru ORBITE MAI COMPLICATE, in planul ls;alternativ, scalele extra lungimilor pot fi introduce in (9) via metrica:

L2→L 12 …L n2

L22 L32 … L n2+ L12 L 32 … L n2+…Daca identificam planele orbitelor ls pentru o a - particula, realizam vechea idee atribuita lui Wheeler sau lui Feynman, anume :”daca in univers exista 10⁸⁰ particule, atunci avem 10 TIMPI ASOCIATI acestor⁸⁰ particule”. Desigur, aceasta daca luam in considerare

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 115

Page 116: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

numai timpii proprii particulelor(n.n.Oricum, metrica (9) ne da 5 ECUATII GEODEZICE, reprezentand termenii ecuatiilor de miscare frecventiala (TURATA) in spatiu-timp si ECUATIILE DE MISCARE TURATA dupa TRAIECTORII SPIRALE in EXTRA–TIMP: duᵃds

+Γᵦᵧᵃuᵝuᵞ=fᵃ (10), unde fᵃ≡(−gᵃᵝ+ uᵃuᵝ

2 )uᵝdlds

∂ gₐᵦ∂l

, unde f - este a cinceaᵃ forta, iar pentru masa inertiala (pe care am expus-o mai sus, pentru material INDUSA [6] in theoria mem – branelor.Dupa Shipov, FORTA se despica - pe de o parte, construind 4 – vitezele si pe de alta parte a 5 - viteza paralela cu ea (FORTA) . Chestiunea POTENTIALULUI CUANTIC VECTOR Q, cu valoarea Q ≡uᵃuᵝ∂ gₐᵦ∂ l

, face trecerea de la spatiul 5-D la spatiul 4 –D, tinand cont de UNDA:l=lₒexp (± is

L), care este o solutie de forma SPIRALA exprimata in termini de L – lungime de unda si s – actiunea. TIMPUL, asadar este un VECTOR, creaza si determina ACTIUNI. TIMPUL este deci, INFORMATIE VECTORIALA, fiind stiut ca, in genere, INFORMATIA, inca si VECTORIALA genereaza ACTIUNE.Q = 0 daca ∂ gₐᵦ

∂l=0. Aceasta arata non – intruziunea celei de-a 5 – a dimensiuni in spatiu – timp, cel putin, nu la toate nivelele.Relativitatea 5 – D este astfel in respect cu teoria stringurilor. x4=l arata respectarea principiului de corespondenta, echivalenta slaba, care este indusa ca SIMETRIE pe metrica din 5 – D.Coordonata indusa ca si timp suplimentar este relativa la masa inertiala, nu si masa gravifica (“Time’s Arrow and QuantumMeasurement”Schulmann, L.S.,

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 116

Page 117: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

MATTMATT

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Phys.Revue, D7, 2868, 1973, Cambridge University, Cambridge Press, 1997).Γ=∣∊ Φ ²∣½, iar ⊡≡ gᵃᵝ ‚ ₐᵦ - simbolul lui d’Alembert, explicitat mai sus.Forma [+(- - -) +] 5-dimensionala este deci aceea care confera simetrie lumii, chiar asa, [TIMP – (SPATIU – SPATIU- SPATIU) – TIMP].

FORCESS UNIFIEDTEORIA VARTEJULUI (VERTEXULUI)Vom considera doua tipuri de particule, asociate si vitezelor de deplasare ale acestora:

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 117

Page 118: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

SUBLUMINICE – ERGONI, ASOCIATI ENERGIEI, CARACTERIZATI DE RELATIA DE NEDERMINARE: ∆ S ∆ ε ≥

n2

kh

SUPRALUMINICE – BITONI, ASOCIATI INFORMATIEI, DECI TIMPULUI, CARACTERIZATI DE RELATIA DE NEDERMINARE:∆ Π ∆ q≥k2, cu Π=∆ εAcum voi considera cazul in care vecorii 𝚬 si 𝚮 sunt generate de un DIPOL, cu MOMENTUL DIPOLAR:

p (t )=p exp (−iωt )Vom lua cazul undei monocromatice, stiut fiind ca in caz de superpozitie a doua sau multa unde trebuie facuta esntionarea de tip Fourier, despre care caz vom vorbi mai jos, deci Η=H ₀exp (−iωt ), respectiv E=E ₀exp (−iωt ) din care rezulta RELATIILE ROTOR(VARTEJ) ale marimilor E si H, dupa cum urmeaza:H=−i

1μω

∇ X E si E=i1

εω∇ X H; fiind caracterizate de cate un “ROTOR”, aceste relatii sunt cele ce dau sus-numita TEORIE A VERTEXULUI.Acest exemplu sugereaza ca vartejurile obtinute prin ROTORUL – ca OPERATOR diferential si – mai mult – aceste rezultate au fost utilizate in “MODELUL VARTEJULUI”; voi arata deasemenea ca REGLAJELE :- Negative;- Pozitive;- Feed-before;- Feed-forward, ultimile doua ca reglaje prospective pot explica structurarea, destructurarea si restructurarea unor forme ale existentei.- Transformata Fourier X (ω )=∫

−∞

x (t ) exp (−iωt ) dt care poate fi interpretata ca descriind traiectoriile x(t) si UNDA ASOCIATA e−iωt pot fi extinse prin transformata Laplace de mai sus, pentru ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 118

Page 119: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

rezultate mai exacte in amplitudine si frecventa X ( t )=∫

−∞

+∞

x (t)e−st.

RELATII DOMINANT ENERGETICE(η-ERGONI,v≤c)RELATII DE CUPLAJ, (v =c,la echilibru cuantic)

RELATII DOMINANT INFORMATIONALE(β – BITONI, v≥ c)∂ S∂t

+c⍺ p+βm₀ c2=0∂ ε

∂ t+¿+c⍺ π+iβkℏ∣m₀ ∣=0¿

P ²=p ²− E ²c ²

∆ S ∆ ε ≥n2

kℏ Π ²=π ²− I ²c ²

E ²=E ₀2+ p ² c ² ∆ π ∆ q ≥k2

I ²=I ₀2+c ² π ²

E= m ₀c ²

√1−v ²c ²

R ²=r ²−c ² t ² I=−i∣m₀∣ c ²

√1−v ²c ²

kℏ

LA ECHILIBRU CUANTIC(p∗=0, m =0)₀VITEZE SUBLUMINICE – ERGONIPARTICULE CU CARACTERISTICI PREPONDERENT ENERGETICE )

εk=i

Sℏ

, (Vs=Vε = c)CA RELATIE DE CUPLAJVITEZE SUPER LUMINICE: BITONI. TAHIONI(PARTICULE CU CARACTERISTICI PREPONDERENT INFORMATIONALE)

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 119

Page 120: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

POLITOPUL IN 5 DIMENSIUNIFenomenul de in – snuruire (boot - strap) pune in evident proprietatile tahionice ale cuantelor energetic-informationale, aratand modul de producere, reproducere, creare – anihilare, organizare si re – organizare, deci interactiunilor de schimb prin particule elementare (particule de schimb), la interactiunea campurilor fizice asociate particulelor; deasemenea, reprezinta un model pentru prima si a doua cuantificare (creare si anihilare de particule).TEOREMA DE UMPLERE A SPATIULUI cu cele 5 POLIEDRE (tetraedrul, cubul, octaedrul, dodecaedrul si icosaedrul).Consideram Nₐ=Nₐ₋₁+Nₐ₋₂ si N = 4, N = 6, N = 10,₁ ₂ ₃ N = 16, N =26, deci incepand cu doua siruri de₄ ₅ generatori: β, η;cu 2 generatori presupusi prin ipoteza-model (biton, ergon)β, η, βη, ηβ;cu 4 generatori N ,pentru a =2₄β, η, βη, ηβ, βηβ, ηβη; cu 6 generatori N , pentru a =4₆β, η, βη, ηβ, ηβη, βηβ, βηβη,

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 120

Page 121: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

ηβηβ……………………………….cu 10 generatori N ,₁ₒ pentru a=8……………………………….cu 16 generatori N , pentru a =₁₆ 14……………………………….cu 26 generatori N ,pentru a =₂₆ 24……………………………….GENERATORI(fetze ale generatorilor politopului) (2) {4, 6, 8, 12, 16}, care conduc la sectiunea de aur din ecuatia: Φ ‒ Φ ‒ Φ = 0ⁿ ⁿ⁻¹ ⁿ⁻²

Cu Φ₁≈ 1,618 si Φ₂≈ ‒ 0 ,618; Φ +Φ = 1, Φ Φ = ‒ 1₁ ₂ ₁ ₂

4- numarul de fete ale tetraedrului;6 –numarul de fete ale cubului;8 – numarul de fete ale octaedrului;12 –numarul de fete al dodecaedrului;20 – numarul de fete al icosaedrului32 – numarul de hyperfete ale POLITOPULUI 52 – NUMARUL DE FETZE AL TESERACTULUI60 - 5x12- NUMARUL DE FETZE ALE PENTA - TESERACTULUI84 = 7x12 – NUMARUL DE FETZE ALE HEPTA – TESERACTULUI (TENSOR TEMPORAL DE PRIM ORDIN, ULTIMUL DIN PRIMUL SIR, URMAT DE REZULTANTA PRIMA INTRE PUTERILE LUI 17 ALE MISCARII TEMPORALE:Y1 = 5X17)(5+7)X12 =12 = 144; ²144 – NUMARUL DE FETZE ALE OCTO - TESERACTULUICARE SUNT 8 SI 9 cu index 10De la 7x12 timpul se poate intoarce in sens invers ca ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 121

Page 122: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

sens, dupa puterile lui 7; timpul dezvolta o ramura in sens direct dupa puterile lui 17.gₓₐ=e ₓηₓₐeᵝₐⁱ

Ωᵞₓₐ ≡Tᵞₓₐ ≡−12

eᵞᵢ(er ₓ ‚ ₐ−e ʲₐ ‚ ₓ) ACEASTA ESTE al V- lea CAMP, GENERATORUL CELEI dea V ¿ FORTE, A-NUME Ω - VORTICITATEAᵃ TORSIONICA SHIPOV.

Graf [Ψ (Tpro,Tobs )]=TobservatorTpropriu

, ADICA “GRAFICULTIMPULUI ”

COMPONENTA ENERGO - SINERGETICA©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 122

Page 123: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

COMPONENTA INFORMATIONALA

v

CALEA SPIRITUALA (masurata EXPERIMENTAL de catre acad. Dan Winter), coincide cu partea de sus in graficul meu [(™) from ION C. TUDOR)], iar in subiacent aceasta CALE SPIRITUALA este sustinuta de PARTEA INFORMATIONALA (vezi mai sus si “Statusul Triplu al Timpului” de Richard P. Feynman si “MISTERELE TIMPULUI” ale lui Ion C. Tudor)

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 123

Page 124: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

CALEA SPIRITUALA, DETERMINATA EXPERIMENTAL DE CATRE ACADEMICIAN DANIEL WINTER, MASURATA CU BLISS TUNER, LA NIVELUL INIMII

ECUATIILE TIMP-INFORMATIE-ENTROPIE-ENERGIE (MASA) PRIN SINERGIE©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 124

Page 125: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Sunt 8 SI 9 ecuatii fundamentale ce descriu relatia TIMP – INFORMATIE – ENTROPIE – ENERGIE – MASA, care FUNCTIONEAZA CIRCULAR, SIMILAR CU OURABORUS, SARPELE CE ISI MUSCA COADA:ρ=exp (−ε

k), (1)

pᵢ=exp (−εk

), (2)l=lₒ exp (± s

L), (3)

pᵢ¿, (4) ¿p (t )=pᵢ exp(−iωt), (5)E=Eₒ exp (−iωt ), (6)H=Hₒ exp(−iωt ), (7)r=±exp (± lϑ ), (8)Ψ (r , t )=exp¿¿, (9)

RELATIA DE CUPLAJ SI ECUATIILE GENERALE ALE MISCARII©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 125

Page 126: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

εk=i

sℏ

-RELATIA DE CUPLAJx=r cos ωTobs , y=sinω Tobs , z ²=c ² T ² obs , 2 π

ω=Tpro

O LUME MULTI - DIMENSIONALA ?

multidimensionalitatea timpuluiIn afara de Richard P. Feynman, Leo Vuyk, care oricum, sunt inca aparte fata de abordarea noastra din Misterele Timpului – O teorie a transcendentei, exista un articol bine documentat a lui V. S. Barashenkov si de M.Z. Zur’iev, primul Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Moscow si – respective Firma Yuridor, Moscow, Russia, care, referindu-se la dimensionalitatea timpului, privesc lucrurile in doua moduri, unul fiind chiar similar cu unghiul nostru de perceptie a timpului – si unde mai pui ca se refera la multi dim-ensionalitatea timpului, cu exemple din astronomia Sistemului Nostru Solar.Ajungand pe o cale asemanatoare, totusi diferita la rezultatele mele, teoretice, acesti doi oameni de stiinta rusi dau si elemente de astronomie, care imi intaresc si mie convingerea ca nu am gresit, nici in calcule, nici conceptual;Acesti doi oameni de stiinta rusi afirma: “ considerarea multi dimensional a timpului – la nivel macroscopic, nu contrazice cu nimic, observatiile experimentale, (vezi exemplul dat de Barashenkov si Zur’iev in legatura cu deplasarea periheliului planetelor – mai ales, a lui Mercur si recte al Terrei; dupa ei, iata cum stau lucrurile:Considerand prin definitie:

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 126

Page 127: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

( x ) ᵧ=(−x ,c t) ᵧᵀ si (−x , c t) , unde x=x (t) si t=t (t) , sagetile se superscript indexand in fapt pseudo – vectori in numar de cinci.Vectorul care da directia timpului este cel care normeaza timpul la unitate:τ=d t

dtTimpul, concept tri dimensional t 1 , t 2 , t 3, unde axa t este₁ paralela, iar t este perpendiculara pe Tobservator, deci t₂ ₂ este Tpropriu ca directie temporala;v=d x

d τ=−( τ⩢ ) x=τᵢ

∂ x∂ t

=d xdt

=(v , c τ)ᵀ, unde ∇=(−∂∂ tᵢ

), cu i∈{1,2,3 }

ds ²=c2 (dt )2¿, unde γ=√1− v ²c ²

u=d xds

=γvc=γβ, iar u ²=1

Forma sferica ne da:∑

i

( ∆ x ᵢ2−c2 ∆ t ᵢ2 )=∆ t ²∑i

(v ᵢ2−c2τ ᵢ2)=∆ t 2 ( v2−c2 )=0⇒v ≤ c, dar ∆ Tpro∆ Tobs

=cosϑ cu ϑ=∢ ( traiect Tobs , Tpro ) ⇒ Vpro≡∆ x

∆ Tpro= v

cosϑ≥ c

Aceste formule sunt in concordanta cu observatiiile astronomice pentru planetele Mercur, Terra si pot fi extinse relativ cu usurinta la intregul nostru Sistem Solar.Ω ≡(‒1/2)[eᵢᵃ(eᵧ� � ₓᵃ ‒ eₓ � ᵧᵃ)], care este tensorul de rotatie Shipov, unde a, γ, x, i∈ {0,1,2,3,4}, provenit din CAMPUL TOR-SION-NIK.©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 127

Page 128: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

SUPORTUL MATEMATIC AL SPATIU – TIMPULUI1.Definitie:Fie (H, ‹. , .›) un produs scalar de numere reale si e= (Tobservator, x) si f=(Tpropriu,y);, unde Tpro

Tobs=γ si (e , f )=c2 t 1t 2−x9 ₁ x9 ₂Fie un spatiu al produsului, de forma: E=R XH ;pentru fiecare eveniment (e , f )=ts−‹ x9 , y9 ›, vom spune ca (E ,( ., .))este o lume a eventurilor, peste produsul scalar H, pe scurt o lume a evenimentelor.

Proprietati:1. Fie(E ,( ., .))o lume a evenimentelor date de produsul scalar si fie 2. e=(t , x) , f =(s , y ), evenimente din E3. MultimeaK={(e , f )∈ E2 :s−t ˃‖x , y‖∨(e=f )} este numita relatie cauzala sau simplu cauzalitate;4. Functionala‖ . ‖ t : K [0 ]→ R₊exprimata de ‖ e ‖ t=√ (e , e)e-sta numita norma temporale;5. Functionalaσ : E →R₊ , definite caσ (e , f )=‖ f −e ‖t este metrica temporala;6. Daca(e , f )=0 atunci e si f sunt ortogonale;7. In rest pentru (∀ e , f ¿∈K [0]∖{0 }atunci , unghiul hiperbolicdintre e si f este definit ∢(e , f )={(e ’ , f ’ )}atunci exista λ si μ∈ R₊astfel incat

e ’= λesi f ’=μf .8. Masura unghiului hyperbolic este de:9. m [∢(e , f )]=arcch¿ / ‖e ‖ t ‖ f ‖ t ¿ ;

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 128

Page 129: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului 10. m : H → R, iar expresia de mai sus este numita masura hiperbolica a unghiului dintre evenimentelee si f , idemest∢[m ( e , f )] .

Evenimentele, astfel definite, duc la aparitia unui CON INGUST, adica un UNGHI SOLID INGUST, care se supune UNEI LEGI DE SUPRA – ADITIVITATE HIPERBOLICA.EFECTUL GIROSCOPIC IN CEEA CE PRIVESTE ROTATIA PAMANTULUI

Intr-o seara de vara, impreuna cu bunul meu prieten, IonelMohirta, am facut un experiment:Pe un rigid fixat, am plasat o rotita de ceasornic, iar pe axa lui de rotatie, o bucsa cu un acoperamant rigid fixat, din cauciuc, prin care am trecut o andrea cu bratele aranjate egal; rotita rotita levogir, facea ca acul sa se invarta dextrogir si rotita invartatita dextrogir, a facut ca andreaua(acul), sa se invarta levogir.Ne-am tot intrebat cum se poate una ca asta;Raspunsul a venit pela miezul noptii (ora 01:00 A.M. de vara, in fapt ora 12:00 A.M normala de vara).Atunci vreme de cateva minute, rotita si acul s-au rotit in aceasi directie, facandu-ne sa spunem ca s-au deschis cerurile, pentru aprox. 10 minute.Atunci campurile Pamantului s-au deschis odata cu ceschiderea celor celeste.

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 129

Page 130: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 130

Page 131: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

2.1 Higher DimensionsThe world of everyday experience is three-dimensional. But why should thisbe so? The question goes back at least to Kepler [27], who speculated thatthe threefold nature of the Holy Trinity might be responsible. More recentarguments have involved the stability of planetary orbits and atomic groundstates, the use of wave propagation for information transmission, the fundamentalconstants of nature, and the anthropic principle [28], as well as

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 131

Page 132: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

wormhole eects [29], the cosmological constant [30], certain \geometry-free"considerations [31], string theories [32], and nucleation probabilities in quantumcosmology [33]. All these lines of reasoning converge on the same conclusion:that, in agreement with common intuition, space is composed of threemacroscopic spatial dimensions x1; x2 and x3.Nevertheless, the temptation to tinker with the dimensionality of nature hasproved irresistible to physicists over the years. The main reason for this isthat phenomena which require very dierent explanations in three-dimensionalspace can often be shown to be manifestations of simpler theories in higherdimensionalmanifolds. But how can this idea be reconciled with the observedthree-dimensionality of space? If there are additional coordinates, why doesphysics appear to be independent of them?

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 132

Page 133: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

ACAD. DAN WINTER SUSTINAND OPINIILE DE MAI SUSWE HAVE THE PROOF-- GRAVITY's CAUSE:

Planck Length (1.616252 x 10^-35 meter) x Golden Ratio (1.618033989) ^ 116 power = .282537 Angstrom -The First Radii of Hydrogen (below)Planck Length (1.616252 x 10^-35 meter) x Golden Ratio (1.618033989) ^ 117 power = .457154 Angstrom -The Second Radii of HydrogenPlanck Length (1.616252 x 10^-35 meter) x Golden Ratio (1.618033989) ^ 118 power = .739691 Angstrom -The Third ©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 133

Page 134: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

Radii of HydrogenCompare the calculation from Winter above - with Hydrogen experimental base below- (Heyrovska) .28 Angstrom, .46 Angstrom, .74 Angstrom. (1 Angstrom = 10 ^-10 meter)(Equations above from WINTER) - This next section BELOW is exerpt fromDr. Rajalakshmi Heyrovska (Raji Heyrovska, Ph. D.)Academy of Sciences of the Czech Republic, Czech Republic. http://www.jh-inst.cas.cz/~rheyrovs/"...the energy of atomic hydrogen is actually equivalent to the energy of the simplest atomic   condenser   with the   Golden   meancapacity" Dan Winter's new equations:- climactic evidence of fractality in time..

---(confirms also - Bruce Cathie- how Grid Dimensions determine nuclear critical mass- should now be refined to include fractality in time..

Cathie did it with multiples of speed of light - but did not understand the role of Golden Ratio Fractality)

Hydrogen Frequency- Plank time x Golden Ratio

Solar year = Plank time x Golden Ratio ^241.01 ( 1.35125 x 10^-43) x (1.618 ^ 241.01) = 31538925.97 Secs= 1 yr

Venus Year = Plank time x Golden Ratio ^240 ( 224.701 Earth days / Solar Year 365.242 = .6152(~GoldenRatio)> See Venus Pent Retrograde Orbit below..

Venus = Niburu= Return of Phoenix (Osiris . Enki)- Below...

'Timestar' animation - focus particularly on the embedding which allows you to zoom within (compress well).

This image was inspired by the remarkable work of John Martineau, in "A Little Book of Coincidence". Five tiled spiral galactic (NGC300) planes form the background. The perigee and apogee relationship between Earth and Venus is described by a nested pentagram pair. The orbit of Venus is represented by the larger sphere (with the Sun in its center), and smaller sphere has the Earth at its center. The five inner spheres just fit inside the outer circle to touch the inner sphere. The radius ratio of outer

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 134

Page 135: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

circle to smaller circle is phi ** 4. Spheres are used to represent the circles for artistic effect, and the outermost five spheres are decorative only. More info: http://www.intent.com I think John Martineau's name will (some day, hopefully soon!) be heralded among Kepler, Galileo, Newton and Einstein for the astronomical discoveries he's made. Here's a link to John's book if you haven't seen it (HIGHLY recommended): http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0802713882/intent-20 (Created with POV-Ray http://www.povray.org created by BruceRawles

KOZYREV OPPINIONS: A world with an opposite time pattern is equivalent to our world, reflected in a mirror.

In a world reflected by a mirror, causality iscompletely retained. Therefore, in a world with anopposite time pattern the events should develop just as regularly as in our world. It is erroneous to think that,having run a movie film of our world in a reversedirection, we would obtain a pattern of the world of anopposite time direction. We can in no way formally changethe sign in the time intervals. This leads to a disruptionof causality: i.e., to an absurdity, to a world whichcannot exist. In a variation of the directivity of time,there should also become modified the influences which thetime pattern exerts upon the material system. Therefore,the world reflected in a mirror should differ in its

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 135

Page 136: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

physical properties from our world. However, classicalmechanics confirms the identity of these worlds. Up untilrecent times, this identity was assumed in atomic mechanicsand was said to be the law of the preservation of parity.However, these studies by Lie and Young of the nuclearprocesses during weak interactions led to the experiments,having demonstrated the erroneous position of this law.This result is quite natural under the actual existence oftime directivity, which is confirmed by the directexperiments described later. At the same time,, one cannever make the opposite conclusion. Numerous investigationsof the observed phenomena of the nonpreservation of parityhave demonstrated the possibility of other interpretations.It is necessary to conclude that further experiments inthe field of nuclear physics narrow the scope of possibleinterpretations to such an extent that the existence oftime directivity in the elementary processes will becomequite obvious.

The difference in the world from the mirror image isespecially graphically indicated by biology. The morphologyof animals and plants provides many examples of asymmetry,distinguishing right from left and independently of whathemisphere of the earth the organism is living in.Asymmetry of organisms is manifested not only in

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 136

Page 137: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

theirmorphology. The chemical asymmetry of protoplasmdiscovered by Louis Pasteur demonstrates that the asymmetryconstitutes a basic property of life. The persistentasymmetry of organisms being transmitted to theirdescendents cannot be random. This asymmetry can be notonly a passive result of the laws of nature, reflecting thetime direct- ivity. Most likely, under a definiteasynnetry, corresponding to the given time pattern, anorganism acquires an additional viability: i.e., it can useit for the reinforcement of life processes. Then, on thebases of our fundamental theorem, we can conclude that in aworld with an opposite time pattern, the heart in thevertebrates would be located on the right, the shells ofmollusks would be mainly turned leftward, and in protoplasmthere would be observed an opposite qualitative inequalityof the right and left molecules. It is possible that thespecially formulated biological experi- ments will be ableto prove directly that life actually uses the time patternas an additional source of energy.

Let us now comment on yet another importantcircumstance, connected with the determination of the timepattern by Eq. (1). Each causal-resultant relationship hasa certain spatial direction, the base vector of which issignified by i. Therefore, in an actual causal relationshipthe pseudo-scalar i ù C will be oriented by the

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 137

Page 138: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

time 2

pattern. Let us prove that at one ý point -- the cause --and at another point -- the result -- these values shouldbe in opposite directions. In reality, the result in thefuture will be situated in relation to the cause, while thecause in the past will be situated in relation to theresult. This means that at the points cause and effect ëtshould have opposite signs, meaning that there should alsobe an opposite orientation of the plane perpendicular to i.Then, at a definite i-value we have a change in the type ofthe coordinate system, and the expression iC will have

2different signs. However,if during the transition from thecause to the effect we have a change in the sign of i, thesign of C will remain unchanged and, hence, iC will

2 2 change sign in this case also. This means thatthe time pattern is characterized by the values +iC

2and constitutes a physical process, the model of whichcan be the relative rotation of a certain ideal top(gyroscope). By an ideal gyroscope, we connote a body theentire mass of which is located at a certain singledistance from the axis. This top can have an effect onanother body through a material axis of rotation andmaterial relationships with this axis, the masses of whichcan be disregarded. Therefore, the mechanical

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 138

Page 139: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

property ofan ideal gyroscope will be equivalent to the properties ofa material point having the mass of the gyroscope, and itsrotation. Let us assume that the point with which the topinteracts is situated along the direction of its axis. Letus signify by j the bas vector of this direction andconsider it to be aq standard vector. We can tentatively,independently of the type of the coordinate system, placeit in another point: for example, in the direction fromwhich the rotation of the top appears to be originating --in this case, in a clockwise direction. The rotation of thetop which is occurring can be described by the approximatepseudo-scalar ju, where u equals the linear velocity ofrotation. With such a description and the directionselected by us, u should be pseudo-scalar, positive in theleft hand system of coordinates. Let us now consider themotion of a point upon which the gyroscope axis is actingfrom the position of the point on its rim. Since thedistance of this point from the plane of the rim isarbitrarily small, its velocity, computed from the positionof the rim in respect to the radius and the period, will bethe same value for u. We can draw on a sheet of paper themotion of the points of the rim relative to the center andto the motion of the center from the position of the rimpoints. The motion is obtained in one direction if we

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 139

Page 140: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

examine the paper from the same side: e.g., from above.However, the infinitely small emergence of a stationarypoint from the plane of the rim compels us to examine therotation from another position: i.e., to examine thepaper from beneath. We obtain a rotation in the oppositedirection, as a result of which we should compare with thegyroscope the approximate pseudo-scalar: i.e., ju. Thissignifies that the time pattern being determined by thevalues +iC actually has an affinity with the relative

2rotation, which is determined by the value +ju of the sametype. It is understandable that this formal analogy doesnot fully esplain the essence of a time pattern. However,it opens up the remarkable possibility of an experimentalstudy of the properties of time. In reality, if into thecausal relationship there will enter a rotating body, wecan expect a combination of values +iC and +ju, since this

2operation is quite permissible from a mathematicalstandpoint. In other words, we can expect that in a systemwith rotation the time pattern changes instead of +iC : it

2becomes equal to +(iC + ju). Let us now attempt to explain

2which variations can occur in a mecanical system. For this, it is necessary to refine the concept of cause and

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 140

Page 141: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

effect in mechanics

The forces are the cause altering the mutualarrangement of bodies and their quantity of motion. Thechange in the arrangement of bodies can lead to theappearance of new forces, and according to the d'Alembertpriciple, the variation of a quantity of motion for unittime, taken with an opposite sign, can be regarded as theforce of inertia. Therefore, in mechanics the forces arecomprised of the causes and all possible effects. However,in the movement of a body (1) under the effect of a forceF, the force of inertia dp /dt does not constitute a result.

1Both of these forces originate at one point. According toaxiom II, owing to this there cannot be a causal-resultantrelationship between them, and they are identical concepts.Therefore, as Kirchoff operated in his mechanics, the forceof inertia can serve as a determination of the force F. Theforce F, applied to point (1) can evoke an effect only inanother point (2). Let us call this force of the result ofthe effect S of the first point upon the second:

0

dp dp 1 2 S = F - ------ = ------- (2) 0 dt dt

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 141

Page 142: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

For the first point, however, it comprises the lostd'Alembert force:

dp dp 1 2 ------ = F - ------- dt dt

In conformity with these expressions, we can considerthat for the time dt, point (1) loses the pulse dp which

2is transmitted to point (2). In the case for which there is a causal relationship between point (1) and (2), &t is not = to 0, and betweenthem there exists the approximate difference &p is not =

2to 0. When the cause is situated at point (1), thetransition of dp from point (1) to point (2) corresponds

2to an increase in the time. Therefore :

&p &p 1 2 ------ = ------- = ” (3) &t &t 0

Let us signify by i the unit vector of effect S . Then,

0according to Eq. (3):

| &p | |&p |

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 142

Page 143: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

2 | 2 | |&x| ” = i|” | = i ------ = i |----| ----- . 0 0 &t | &x | &t

According to Eq. (1), the value ³&x³/&t can be replacedby C if we tentatively utilize that system of coordinates 2in which C is positive

2 | &p | | 2 | S = iC | ----|. (4) 0 2 | &x |

Under this condition:

| &p | | 2 | S = iC | ----|. (4) 0 2 | &x |

The factor at iC comprises a value independent of a

2time pattern: i.e., a force invariant. In reality, during any pattern of time not only the spatial intervals but also the time intervals should be measured by the unchanging scales. Therefore, the velocity and, consequently, also thepulses should not depend on the pattern (course) of time. As was

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 143

Page 144: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

demonstrated above, in case of the existence of a time pattern iC in point (2), there must be in point (1) the

2time pattern -iC . This means that during the effect upon

2point (2), there must be a counter effect or a reaction force R in point (1): 0 | &p | | 2 | R = - iC | ----|. (5) 0 2 | &x |

Thus, the third Newtonian law proves to be the directresult of the properties ofcausality and pattern of time. The effect and the countereffect comprise two facets of the identical phenomenon, andbetween them a time discontinuity cannot exist. In thismanner, the law of the conservation of a pulse is one ofthe most fundamental laws of nature.

Let us now assume that the time pattern has varied and,instead of +iC it has become equal to +( iC + ju ). 2 2Then, based on Eqs. (4), and (5), the followingtransformation of forces should occur:

| &p | | &p | | 2 | | 2 | S = (iC +ju)| ----|; R = - (iC + ju)|-----| . 2 | &x | 2 | &x |

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 144

Page 145: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

The additional forces are obtained

u &S = S - S = + j --- |S |, 0 C 0 2 (6) u &R = R - R = - j --- |S |, 0 C 0 2

Thus, in the causal relationship with a spinning top(gyroscope), we can expect the appearance of additional forces (6), acting along the axis of rotation of the top. The proper experiments described in detail in the following section indicate that, in reality, during the rotation, forces develop acting upon the axis and depending upon the time direction. The measured value of the additional forces permits us to determine, based on Eq. (6), the value C of

2the time pattern not only in magnitude but also in sign: i.e., to indicate the type of the coordinate system in which C is

2positive. It turns out that the time pattern of our worldis positive in a levorotary system of coordinates. Fromthis, we are afforded the possibility of an objective

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 145

Page 146: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

determination of left and right; the left-hand system ofcoordinates is said to be that system in which the timeprogress is positive, while the right- hand system is onein which it is negative. In this manner, the time progresslinking all of the bodies in the world, even during theirisolation, plays the role of that material bridgeconcerning the need, of which Gauss (3) has already spoken,for the coordination of the concepts of left and right.

The appearance of the additional forces can perhaps begraphically repre- sented in the following manner: Timeenters a system through the cause to the effect. Therotation alters the possibility of this inflow, and, as aresult, the time pattern can create additional stresses inthe system. The additional stresses alter the potential andthe full energy of the system. These variations producethe time pattern. From this it follows that time hasenergy. Since the additional forces are equal and aredirected oppositely, the pulse of the system does not vary.This signifies that time does not have a pulse, although itpossesses energy. In Newtonian mechanics, C = oo. The

2additional forces according to Eq. (6) disappear, asshould occur in this mechanics. This is natural because theinfinite pattern of time can in no way be altered.Therefore, time proves to be an imparted fate and

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 146

Page 147: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului

invincible force. Jowever, the actual time has a finitepattern and can be effective, and this signifies that theprinciple of time can be reversible. How, in reality, theseeffects can be accomplished should be demonstrated sometimeby experiments studying the properties of time.

VICTORIA SI PACEAAdmiram Pacea.Ne bucuram, caci Imbracamintea si Puterea si Virtutile sunt ale tineretii.Victoriile ofera sufletului mari si frumoase placeri, dar adesea sfirsiturile luptelor sunt izvorul tristetelor. Si intr-un Cuvant sa spunem:”Pace tuturor”.PROFETUL

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 147

Page 148: Tfm7whvbtqgi32i4uop2 signature-1eceba3bbe763366798b33eff9f8ee329b78720604378088637123f3128c530c-poli-140812141021-phpapp02

Măreț fost-a poporul meu în timpuri apuse, măreț dincolo de ințelegerea oamenilor ce-s acum in jurul meu; având știința ințelepciunii celor de demult, căutand departe in inima infinității cunoștințe ce aparțineau tinereții Pământului Vocea inspaimantatoare a Profetilor era in pamantul stapanitorilor lui Israeli. Pe de o parte stapanitorii carmuiesc in lux si nedreptate, pe de alta parte, Profetii fugeau de tot felul de exagerari si de tot felul de trai neinfranat. Cugetarea Profetului era totdeauna severa. Toti fii lui Israeli admirau Profetii si ii iubeau ca binefacatori si tamaduitori de suflete;Oh! tinerilor!, Profetilor li se cuvine slava si cinstea. Sa zicem, dar, Osana intru cei de Sus lui Dumnezeu, pe pamant Pace, intre oameni Buna Voire.

©MYSTERY OF TIME by ION C. TUDOR Page 148


Recommended