+ All Categories
Home > Documents > INSPECTORATUL DE POLI ŢIE JUDEŢEAN HARGHITA

INSPECTORATUL DE POLI ŢIE JUDEŢEAN HARGHITA

Date post: 11-Jan-2016
Category:
Upload: barton
View: 27 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
INSPECTORATUL DE POLI ŢIE JUDEŢEAN HARGHITA. SERVICIUL DE ORDINE PUBLIC Ă. REORGANIZARE A SISTEMULUI DE ORDINE PUBLIC Ă Î N MEDIUL URBAN ŞI RURAL. creşterea performanţei dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică; proximizarea activităţii poliţiştilor din mediul rural; - PowerPoint PPT Presentation
of 6 /6
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN HARGHITA SERVICIUL DE ORDINE PUBLICĂ
Transcript
Page 1: INSPECTORATUL   DE POLI ŢIE JUDEŢEAN HARGHITA

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN HARGHITA

SERVICIUL DE ORDINE PUBLICĂ

Page 2: INSPECTORATUL   DE POLI ŢIE JUDEŢEAN HARGHITA

• creşterea performanţei dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică;

• proximizarea activităţii poliţiştilor din mediul rural;

• profesionalizarea poliţiştilor de ordine publică;

• asigurarea prezenţei în teren a elementului poliţienesc 24/24 ore.

Page 3: INSPECTORATUL   DE POLI ŢIE JUDEŢEAN HARGHITA

Îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului constituie unul din obiectivele strategice prevăzute în Strategia naţională de ordine publică 2010 – 2013, aprobată prin H.G. nr. 1040 din 2010.

Reorganizarea sistemului de ordine publică în mediul urban a apărut ca urmare a necesităţii întăririi conceptului de proximitate, prin atribuirea unor noi competenţe poliţiştilor din cadrul acestei structuri, fiind vizate în special activităţile de cercetare şi instrumentare a unor fapte cu autor cunoscut, în care modul de sesizare necesită plângerea prealabilă a părţii vătămate, respectiv:

Loviri şi alte violenţe, vătămare corporală, violarea de domiciliu, ameninţarea, furtul, pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă, abuzul de încredere, distrugerea, tulburarea de posesie, nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, abandonul de familie, rele tratamente aplicate minorului, nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, tulburarea folosirii locuinţei, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 61/1991, infracţiuni prevăzute de O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi.

Noul concept a fost implementat începând cu data de 01.06. 2011.Pentru punerea în aplicare a noului concept toţi poliţiştii de proximitate au fost investiţi cu

calitatea de organ de cercetare al poliţiei judiciare şi au fost pregătiţi pentru a putea face faţă noilor competenţe.

Se are în intenţie suplimentarea numărului poliţiştilor de proximitate la nivelul judeţului.Cu toate că au fost investiţi cu noi competenţe, poliţiştii de proximitate au rămas cu

aceleaşi atribuţii, prioritare fiind activităţile preventive, prezenţa constantă în unităţile de învăţământ, la întâlnirile asociaţilor de locatari precum şi alte activităţi derulate în sprijinul cetăţeanului.

Page 4: INSPECTORATUL   DE POLI ŢIE JUDEŢEAN HARGHITA

Au fost înfiinţate 6 secţii de poliţie pentru mediul rural, după principiul de arondare la cele 4 parchete locale;S-au menţinut 6 posturi comunale de poliţie (Atid, Bilbor, Lunca de Jos, Plăieşii de Jos, Praid, Vărșag);52 posturi de poliţie au rămas cu 1 lucrător cu funcţie de execuţie;Începând cu data de 01.09.2011 au fost operaţionalizate toate secţiile;Pe raza celor 6 secţii au fost constituite 13 zone de patrulare;

Concluzii rezultate în urma evaluării principalilor indicatori statistici înregistraţi după operaţionalizarea noului sistem de ordine publică, comparativ cu perioada similară din anul 2010.

a scăzut numărul infracţiunilor sesizate de la 877 la 803 (- 8,44 %);a crescut numărul faptelor penale cu A.N. sesizate de 209 la 234 (11,96 %);au fost constatate în flagrant 58 infracţiuni;au scăzut numărul infracţiunilor stradale sesizate de la 8 la 5; numărul intervențiilor la solicitările cetăţenilor a scăzut de la 923 la 661 (- 28,39%);procentul intervenţiilor la solicitările formulate prin S.N.U.A.U. realizate în intervalul de timp de până la 10 minute a scăzut de la 70,11 % în 2010 la 39,94 % în 2011; s-a confiscat volumul de 650 mc material lemnos faţă de 260 mc în 2010 (+390 mc /+150%);

Page 5: INSPECTORATUL   DE POLI ŢIE JUDEŢEAN HARGHITA

Prin reorganizarea poliţiei din mediul rural, nu a fost îndepărtat poliţistul din comună, ci din contră elementul poliţienesc va fi considerabil mai activ şi mai eficient, deoarece personalul secţiilor de poliţie rurale se va specializa şi va fi prezent în zona de competenţă 24 de ore din 24, cu asigurarea corespunzătoare a timpului de repaus pentru poliţişti.

Page 6: INSPECTORATUL   DE POLI ŢIE JUDEŢEAN HARGHITA

Bălan

Bilbor

Corb

uTu

lgheş

SubcetateGălăuţaş

Sărm

TOPLIŢA

BORS

EC

Remetea Ditrău

Lăza

rea

GHEORGHENI

Joseni

Ciumani

Suseni

Voşlă

beni

BĂLANSândominic

Lunca de

JosLunca de Sus

Frumoasa

Păuleni CiucCiceu

Siculeni

RacuMădăraş

Dăneşti

Cârţa Tomeşti

Mihăileni

MIERCUREA CIUCVLĂ

HIŢA

Plăieşii de Jos

CiucsângeorgiuLeliceni

Cozm

eni

TuşnadBă

ile

Tuşn

ad

SânmartinSâncrăieni

Sântimbru

Sânsimion

Vârş

ag

ZeteaCă

pâlni

ţaSatu

MareBrăd

eşti

Deal

u

Lueta

Mereşti

Ocland

Măr

tiniş

CRISTURU SECUIESC

Feliceni

UlieşDârju

Mug

eni

Poru

mbe

ni

PraidCo

rund

Lupe

ni

Atid

Şim

oneş

ti

Avră

meş

ti

Săce

l

Secuieni

ODORHEIU SECUIESC

Secţia nr 1. Miercurea Ciuc – 13 POSTURILunca de Jos (Post Comunal de Poliţie)Carta Sandominic Tomesti Damesti Siculeni Mihaileni Frumoasa Lunca de Sus Pauleni Ciuc Madaras Racu Ciceu

Secţia nr. 5 Gheorgheni -7 POSTURIDitrau Lazarea Joseni Voslabeni Suseni Ciumani Remetea

Secţia nr 2. Miercurea Ciuc – 9 POSTURIPlăieşi de Jos (Post Comunal de Poliţie)Sancraieni Sansimion Tusnad Cozmeni Sanmartin Leliceni Santimbru Ciucsingeorgiu

Secţia nr. 3 Odorheiu Secuiesc – 13 POSTURI Atid (Post Comunal de Poliţie)Praid (Post Comunal de Poliţie)Feliceni Mugeni Secuieni Simonesti Dirjiu Lupeni Porumbeni Corund Sacel Ulies Avramesti

Secţia nr. 6 Topliţa – 6 POSTURI:Bilbor (Post Comunal de Poliţie)GalautasSubcetateSarmasCorbuTulghes

Secţia nr. 4 Odorheiu Secuiesc – 10 POSTURI Varsag (Post Comunal de Poliţie)Capilnita Lueta Meresti MartinisSatu MareOcland Dealu Zetea Bradesti

LEGENDĂ

Denumire ROŞU - Poliție Municipiu sau Oraș

Denumire VERDE – Post Comunal de Poliţie

Denumire ALBASTRU – P.P. cu o funcție de execuție


Recommended