+ All Categories
Home > Documents > Omul conform creationismului

Omul conform creationismului

Date post: 08-Jul-2015
Category:
Upload: stefanmoraru
View: 666 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
53
Transcript
Page 1: Omul conform creationismului
Page 2: Omul conform creationismului

Introducere

Geneza

Teoria Big Bang şi principiul zero

Creaţia şi evoluţia lumii cf evoluţionismului- eronată

Astronomia biblică

Vârsta Pământului

Uneltele

Biogeneza şi mutaţiile genetice

Dinozauri şi fosile

Omul în comparaţie cu maimuţele antropoide

Page 3: Omul conform creationismului

Modelul creaţionist susţine că apariţia omului, supranumit şi “coroana Creaţiei”, este cel mai bine relatată în cartea sfântă, Biblia.

Ea aderă nu numai la trupul nostru, dar şi la suflet, vorbind despre partea spirituală a fiinţei umane.

Page 4: Omul conform creationismului

Geneza/Facerea conform Bibliei Ştiinţa/Geologia

Ziua I-a. A creat lumina şi a separat-o de întuneric

Lumina, materia primă pentru regnul mineral

Fizica subatomică şi subnucleară

Ziua II-a. A despărţit apele şi a creat cerul

Regnul mineral, materia primă pentru ce va urma

Ziua III-a. A creat pământul (uscatul) şi plantele

Regnul mineral + regnul vegetal

Ziua IV-a. A creat Soarele, Luna şi stelele

Regnul mineral

Ziua V-a. A creat animalele acvatice şi păsările

Regnul animal

Ziua VI-a. A creat animalele terestre şi omul

Regnul animal + Omul profitor

Ziua VII-a. Dumnezeu s-a odihnit după munca sa.

Omul producător şi creator

Page 5: Omul conform creationismului

Remarcăm faptul că, în mod evident, o zi de creaţie divină nu este identică cu ziua pe care o cunoaştem noi acum şi care, în prezent, este apreciată la 24 ore.

Hinduşii numesc perioada de manifestare a creaţiei Mahavantara, ca zi a creaţiei, aceasta fiind estimată la cca. 3x10^14 ani tereştri (311.040.000.000.000, respectiv cca. trei sute de milioane de milioane de ani) iar Pralaya ca noapte a creaţiei, timp în care creaţia nu se manifestă.

Page 6: Omul conform creationismului

Odată ce creaţia s-a terminat, acest proces s-a conservat prin două legi energetice prin care Creatorul susţine şi menţine baza sistemului creat:

legea conservării energiei

legea entropiei, care arată că energia folosibilă pentru lucrul mecanic este în continuă descreştere în univers

Page 7: Omul conform creationismului

„Teoria Big Bang” este modelul care explică apariția

materiei, energiei, spațiului și timpului, altfel spus, a

existenței Universului.

Modelul evoluţionist adoptă această teorie, care se

referă la ideea că Universul s-a extins de la o

singularitate primordială fierbinte și densă.

Page 8: Omul conform creationismului
Page 9: Omul conform creationismului

Conform Principiului zero, un sistem asupracăruia nu se acţionează din exterior este înechilibru cu mediul în care se află.

Aplicarea principiului zero al termodinamicii nu este posibilă asupra acestei teorii. Presupunerea de bază a modelului evolutionist că origineauniversului poate fi cunoscută pe baza legilornaturale care acţionează în prezent nu mai estevalabilă.

Page 10: Omul conform creationismului

Nu există un mediu înconjurător cu care să fie înechilibru acea sferă iniţială.

Dacă ar fi existat un mediu înconjurător , acel ou nu armai putea fi numit primordial.

Echilibrul dintre ou şi mediu (să presupunem prinabsurd că ar fi existat acel mediu) n-ar fi putut să ducăla o explozie, aşa cum susţine evoluţionismul.

Page 11: Omul conform creationismului

Henry Morris afirmă că nicio teorie ştiinţifică cu privire la naşterea universului nu poate fi demonstrată sau verificată ştiinţific, deoarece oamenii nu au fost acolo să vadă ce anume a avut loc.

„Este cât se poate de evident că, în legătură cu un asemenea subiect, nicio teorie nu poate fi confirmată vreodată ştiinţific. Niciun om de ştiinţă nu a fost prezent ca să poată urmări naşterea universului şi niciun om de ştiinţă nu poate să reproducă sau măcar să simuleze acest proces în laborator”

Page 12: Omul conform creationismului

Dacă evoluţia ar avea loc în prezent, ar fi imposbil de observat, deoarece se presupune că evoluţia unui singur organism de ordin inferior necesită câteva milioane de ani, iar observarea acestui proces nu este posibilă, pentru că omul nu dispune de niciun mijloc de a măsura evoluţia sau de a fi prezent la un act de creaţie.

Page 13: Omul conform creationismului

Niciun om de ştiinţăn-a fost capabil prinstudii, argumente şiobservaţii ştiinţifice sădemonstreze apariţiade noi genuri de organisme vii (doarîmbunătăţiri în cadrulaceleaşi specii.)

Page 14: Omul conform creationismului

Evoluţionismul presupune că nu există Creator şică viaţa a apărut din întamplare, prin apariţiaspontană a unei celule vii din materie moartă, faptce contrazice bazele teoriei creaţioniste.

Prima lege a termodinamicii afirmă că universul nu se putea crea pe sine. E legea conservării

energiei. Nu poate fi nici creată, nici distrusă.

Page 15: Omul conform creationismului

În primul rând, organizarea spaţio-temporală a materiei nu se poate face la întamplare, ci numai pebaza unor reguli, care pot fi cunoscute de oamenii cevor sa le cunoască, dar pe care cu siguranţă nu le-au creat ei.

Page 16: Omul conform creationismului

Mai mult, această organizare spatio-temporală a materiei se face pe baza unor informaţii create

tocmai în acest scop de o inteligenţă, saupreexistentă, dar respectă legile de organizare.

Informaţiile pentru crearea componentelor, de la cele mai simple la cele mai complexe provin de la o

sursă de inteligenţă, capabilă să creeze.

Page 17: Omul conform creationismului

Să ne imaginăm că într-o cutie de televizor introducem toate componentele acestuia.

Evoluţioniştii afirmă că viaţa a apărut prin jocul întâmplării. Daca am mişca cutia televizorului în orice fel am dori şi cât timp am dori, supunând-o la orice temperaturi şi presiuni am dori,la un moment dat, componentele acelui televizor se vor aranja singure în aşa fel încât televizorul ar începe să funcţioneze. Desigur, aşa ceva nu se va întâmpla niciodată. Este necesară o inteligenţă care să aranjeze şi să cupleze elementele componente astfel încât să rezulte un televizor. Această inteligenţă este cea a creatorului televizorului care a pornit de la elemente componente existente, dar pe care le-a unit numai într-un anumit fel pentru a rezulta un televizor

Page 18: Omul conform creationismului

Dumnezeu cunoaşte numărul astrelor – le-a dat nume la toate – Psalm 147:4; Isaia 40:26.

Astrele sunt diferite – 1 Cor. 15:41 – au onoare, demnitate diferită.

Page 19: Omul conform creationismului

Soarele nu ar fi putut evolua dintr-un nor interstelar, în protostea, apoi în soare. Legea a doua a termodinamicii neagă aceasta. Nici de la soare nu se putea ajunge la acest univers complex, cu planete şi pământ. Soarele e alcătuit din gaze – pământul din elemente chimice grele.

Page 20: Omul conform creationismului

Fecioara – sămânţa promisă a femeii Balanţa – cântarul justiţiei divine Scorpionul – muşcătura ce va fi cauzată seminţei

promise Săgetătorul – coruperea rasei umane prin demonism Capricornul – ticăloşia absolută a omenirii Vărsătorul – pierirea lumii primordiale prin apă

Page 21: Omul conform creationismului

Peştii – apariţia adevăratului popor al lui Dumnezeu Berbecele – sacrificiul unui substitut inocent pentru

păcate Taurul – învierea berbecelui înjunghiat sub forma

măreţului Taur Gemenii – natura duală a Regelui domnitor Racul – adunarea celor mântuiţi din toate timpurile Leul – stârpirea şarpelui fugar de către Marele rege

Page 22: Omul conform creationismului

Potrivit capitolului 2 din Biblie, Adam a fost creat matur şi inteligent. În ziua creării lui, a fost în stare să umble prin grădină şi să dea nume animalelor. Pomii din Eden dădeau fructe, deşi fuseseră creaţi doar cu câteva zile înaintea lui Adam.

Page 23: Omul conform creationismului

Dumnezeu a creat soarele, luna şi stelele în ziua a patra, dar peste două zile lumina lor deja se vedea pe pământ, deşi aceasta ar fi trebuit să ajungă după ani de zile aici. Prin urmare, întreaga creaţie a lui Dumnezeu pare să fi fost matură în momentul apariţiei ei. Pământul a fost creat în formă matură, având aparenţa unor ani la creaţie, aşadar acest lucru poate explica vârsta dată de evoluţionişti, desi vârsta conform creaţionismului este mai mică.

Page 24: Omul conform creationismului

Uneltele descoperite, pe care le numim primitive, nu

sunt semn al unei inteligenţe mai reduse a celor ce

le-au confecţionat şi folosit. Omul străvechi nu avea

inteligenţă redusă, comparativ cu a noastră, ci

cunoştinţe mai puţine.

Page 25: Omul conform creationismului

Pe de altă parte, e posibil ca instrumentele primitive

să provină de la grupuri izolate de civilizaţii

avansate. Uneltele confecţionate azi de triburi din

Noua Guinee sau Paraguay sunt foarte

asemănătoare cu cele descoperite. Acest lucru nu

înseamnă că oamenii acestor triburi contemporane

ar fi mai puţin inteligenţi decât noi.

Page 26: Omul conform creationismului

Legile de conservare demonstrează odata in plus deficienţele modelului evoluţionist.

Explicaţie: Albert Einstein a demonstrat că toateentităţile universului : materie, spaţiu şi timp nu suntabsolute, ci trebuie să se raporteze la ceva, deciuniversul în sine nu este absolut.

Page 27: Omul conform creationismului

“Mecanismele genetice si adaptarea vieţuitoarelor la diferite condiţii de mediu creează această mare diversitate”.

ADAPTARE NU ÎNSEAMNĂ EVOLUŢIE. Biologia nu poate explica”transformarea unui animal fără ochi in animal cu ochi”

Page 28: Omul conform creationismului

Evoluţioniştii consideră că mutaţiile genetice dovedesc evoluţia. Oamenii de ştiinţă ştiu azi că, din o mie de mutaţii, 999 au efect negativ sau sunt letale.

Page 29: Omul conform creationismului

Louis Pasteur a demonstrat că viaţa nu poate apărea din materie lipsită de viaţă. Viaţa apare doar din materie vie. Aceasta e legea biogenezei. Nu există ceea ce evoluţioniştii numesc generare spontană.

Page 30: Omul conform creationismului

Musculiţele de oţet au fost bombardate cu raze gama, cu raze X, care au produs multe mutaţii şi mulţi mutanţi.

Au rezultat musculiţe fără aripi, cu aripi zbârcite, cu jumătăţi de aripi, cu şase picioare sau opt picioare, cu ochi roşii, negri sau fără ochi. Dar musculiţa n-a evoluat, nu s-a transformat în ţânţar, nici în altceva. S-a început experimentul cu musculiţe şi s-a terminat la fel. În majoritatea cazurilor, mutaţiile s-au dovedit letale.

Page 31: Omul conform creationismului
Page 32: Omul conform creationismului

Alţi oameni de ştiinţă au expus muştele DDT-ului şi apoi au zis că muştele au evoluat şi acum sunt imune faţă de DDT. Dar acea muscă e tot muscă. Tot ce se poate spune e că muştele au fost sprayate, iar cele care nu au rezistat, au murit. Muştele s-ar putea adapta, dar aceasta nu explică cum s-ar putea transforma muştele în ţânţari.

Mutaţiile nu explică vreo apariţie nouă, ci arată în schimb degenerare. Dacă pe pământ ar fi existat doar peşti, cândva, şi ar fi avut loc mutaţii în ei, ar fi rămas peşti cu mutaţii genetice, dar nu s-ar fi transformat în cai. Mutaţia genetică nu e dovadă a evoluţiei

Page 33: Omul conform creationismului
Page 34: Omul conform creationismului
Page 35: Omul conform creationismului

Dinozaurul este o reptilă uriaşă. Spre deosebire de oameni, a căror creştere se opreşte în pragul vârstei de douăzeci de ani, reptilele cresc atâta timp cât trăiesc.

Se afirmă că dinozaurii ar fi fost extrem de feroce. Însă,studiile făcute au dus la concluzia că erau vegetarieni. Forma fălcii şi a umărului labelor din faţă îi împiedica să sfâşie şi să rupă, cu atât mai puţin să-şi prindă prada

Page 36: Omul conform creationismului

Texas, la Glen Rose urme de dinozauri care se încrucişau cu cele de om;

Coastele Madagascarului ouă de dinozaur (vechi de 1000 ani)

Rhodesia picturi pe pereţii peşterilor, care înfăţişau brontozauri.

S-au găsit dovezi conform cărora omul şi dinozaurii au fost contemporani.

Page 37: Omul conform creationismului

Creaţionismul, care include existenţa unui potopglobal, explică mult mai uşor formarea zăcămintelor de cărbuni. Tansformareavegetaţiei în cărbune princompresie adiabatică la temperaturi ridicate este multmai plauzibilă decat explicaţiiledate de unifrism.

Page 38: Omul conform creationismului
Page 39: Omul conform creationismului
Page 40: Omul conform creationismului
Page 41: Omul conform creationismului
Page 42: Omul conform creationismului
Page 43: Omul conform creationismului
Page 44: Omul conform creationismului
Page 45: Omul conform creationismului
Page 46: Omul conform creationismului

“Prin caracterele de asemănare a maimuţelor cu omul,s-a tras concluzia că maimuţele şi omul au avutun “strămoş comun”.

ASEMĂNAREA NU ARATĂ UN STRĂMOŞ COMUN. Există animale ce se aseamană cu frunzele,dar nu putem afirma că animalele şi frunzele au un strămoşcomun.

Page 47: Omul conform creationismului

Evoluţioniştii cred că pot oferi un model de evoluţiedin care să se obţină creierul uman responsabil cu interpretarea impulsurilor senzoriale, coordonarea şi controlul activităţii corpului uman şi în special în activitatea emoţională, de gândire şi creaţie. Ei încearcă să demonstreze doar superioritatea cantitativă a creierului uman în comparaţie cu cel al maimuţelor antropoide.

Creaţioniştii sunt convinşi că diferenţa dintre creierul uman şi cel al maimuţelor antropoide este în primul rând una calitativă.

Page 48: Omul conform creationismului

S-au făcut experimente de învăţare a limbajului cu semne

pe cimpanzeul Lana şi pe gorila Koko,comparând astfelcantitatea de simboluri şi semne pe care le poatepercepe omul modern faţă de maimuţele antropoide.

Page 49: Omul conform creationismului

Oameni CimpanzeiAparatul vocal al omului este apt pentru producerea sunetelor necesare vorbirii.

Aparatul vocal al cimpanzeilor nu esteapt pentru vorbire.

Limbajul este spontan. Învăţarea unui limbaj este foarte dificilă şi

reprezintă un proces nenatural.

Nu este necesară o răsplată pentru

întărirea învăţării.

Este necesară în permanenţă răsplata pentru

învăţare.

Concepţiile abstracte pot fi înţelese şidiscutate.

Conceptele abstracte nu pot fi înţelese şidiscutate.

Pot să ia decizii logice asupra sensurilor

diferite ale aceluiaşi cuvânt pronunţat (de

exemplu corn) în funcţie de context.

Nu au o astfel de abilitate.

Imitaţia este importantă, dar reprezintă

un factor secundar pentru limbaj.

Imitaţia este factorul primar în expresia

limbajului.

Procesele auditorii sunt primare pentru

recepţia limbii şi pentru comunicarea

directă.

Procesele vizuale sunt primare pentru

comunicare.

Page 50: Omul conform creationismului

Dacă embrionul uman recapitulează evoluţia strămoşilor

săi conform scenariului evoluţionist, inima umană în

dezvoltarea embrionară ar trebui să înceapă cu o cavitate,

apoi să se dezvolte succesiv în două, trei şi în final în

patru cavităţi. Dar inima omenească începe cu două

cavităţi, care fuzionează într-o cavitate şi apoi se divide

direct în cele 4 cavităţi: două auricule şi două ventricule,

deci o dezvoltare 2-1-4 fată de 1-2-3-4 cum ar fi secvenţa

evoluţionistă.

Page 51: Omul conform creationismului

În plus, creierul uman se dezvoltă înaintea nervilor

inimii, iar inima înaintea vaselor sangvine, în contradicţie

cu modelul evoluţionist.

Page 52: Omul conform creationismului

http://alexcurbet.wordpress.com

http://www.predici-reformate.com

http://ebooks.unibuc.ro

pag.126-Biologie animala clasa a VI

pag 154-Biologie, genetica, ecologie, evolutionist-clasaa VII-a

Page 53: Omul conform creationismului

Ciubotariu Andrei Damian Daniela Diac Lorena Enea Cezara

Horghidan Elena Leon Robert

Mocanu Mihaela Murgu Ioana Olaru Hanelore Rotariu Gabriela Tăbolcea Alexandra Tanasă Andreea Ţurcanu Bianca


Recommended