Home >Documents >NOI CERCETARI PRIVIND ECOLOGIA, ETOLOGIA, MORFOLOGIA · PDF file noi cercetari privind...

NOI CERCETARI PRIVIND ECOLOGIA, ETOLOGIA, MORFOLOGIA · PDF file noi cercetari privind...

Date post:17-Aug-2020
Category:
View:4 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • COORDONATORI:

  Ș.l.dr. Cristina MOISE Conf.univ.dr.ing. Mihaela Antofie

  Ș.l.dr. Iuliana ANTONIE Andreea SICOE, Diana ROBU, Teodora

  GRIGOROIU anul IV Inginerie și Protecția Mediului în Agricultură

  Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului,

  Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  NOI CERCETARI PRIVIND ECOLOGIA, ETOLOGIA, MORFOLOGIA

  ȘI EVOLUȚIA POPULAȚIEI GÂNDACULUI ROŞU AL PLOPULUI (Melasoma populi L. 1758)

  UNIVERSITATEA ,, LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

  FACULTATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI PROTECŢIA

  MEDIULUI

  XGEN 2020

 • Prezentul studiu a fost efectuat la plantaţia de Plop negru din Copşa Mică, judeţul Sibiu.

  Pentru a cerceta evoluția populaţiei speciei de Melasoma populi L. (Gândacul roşu al plopului)

  studiul a început încă din toamna anului 2009 când a fost depistată acestă specie la plantaţia

  de plop. Pentru a avea o evidenţă cât mai riguroasa a numarului de exemplare am efectuat

  deplasări sistematice începând cu luna septembrie a anului 2018 şi pâna în luna iunie a anului

  2019.

  Pe parcursul analizei evoluției populației speciei am efectuat observaţii asupra daunătorului

  Gândacul roşu al plopului (Melasoma populi L.), în toate fazele de dezvoltare ale insectei.

  Începând cu toamna anului 2018 am început observaţiile privind evoluţia populaţiei în diferite

  stadii de dezvoltare, de stadiul adult dar şi de ou și larvare de diferite generații. Stadiul de ou a

  fost observat pe partea dorsală a frunzelor de plop dar şi pe scoarţa arborilor.

 • ▪ II. Material și metodă

  ▪ Metoda de cercetare a avut două direcții: de recoltare a adulților de pe arborii atacați, manual prin capturarea exemplarelor in borcanul entomologic cu dop rodat (Fig.2.). Adulții capturați au fost înțepați, uscați și etichetați, alcătuind o colecție cu specia studiată pe zile și luni și ani de colectare.

  ▪ O altă etapă a studiului a constat în urmărirea evoluția speciei de la faza de ou până la cea larvară de prima generaţie în condiții de laborator.

  ▪ Pentru a putea observa evoluția dăunătorului am prelevat din plantație de pe arborii atacați, frunzele cu ponta şi am ţinut ouăle în condiţii de laborator obţinând astfel date cu privire la evoluția speciei din stadiul de ou până în stadiul de larvă din prima generaţie, prin centralizarea numărului de zile pe care acestea l-au parcurs.

 • ▪ Metoda de recoltare a fost manuală prin capturarea speciei în borcanul entomologic cu dop rodat direct de pe frunzele de plop și de pe scoarță. Exemplarele capturate pe parcursul celor 13 deplasări în teren au fost în numar de ±861, dintre care aproximativ 551 de femele și 307 masculi (Tabelul 2). Din analiza condițiilor climatice a fiecărei zile de colectare pot să subliniez faptul că temperatura medie zilnică a fost de 22,46oC. Datorită faptului ca femelele capturate au fost în număr mai mare decât masculii putem concluziona că populația de Melasoma populii L. este în plin progres numeric. Exemplarele capturate au fost înțepate și sunt într-o colecție entomologică a speciei, care cuprinde datele de colectare (zi, lună, an).

 • ▪ III. REZULTATE ȘI DISCUȚII

  ▪ Din observaţiile şi cercetările făcute putem să subliniem faptul că ouăle au fost depuse în grămezi de 20-30 bucăţi, pe spatele frunzei şi în condiții de laborator au eclozat la intervale cuprinse între 2 şi 10 zile în funcţie de ziua depunerii pontei de către femelă Tabelul 1.

  ▪ Din deplasările în teren am observat atât în mediu cât şi în laborator larvele în diferite stadii de dezvoltare. Acestea la început au picioarele slab dezvoltate folosite mai mult la târâre pe suprafaţa frunzei. De asemenea aparatul bucal de tip rupt şi mestecat este foarte bine dezvoltat larvele fiind foarte rapace hrănindu-se în permanență cu frunzele de plop, producând mari daune prin defoliere acestei specii de arbore. Larvele se hrănesc cu parenchimul frunzei, s-a observat că sunt localizate pe dosul acestora. În faza de atac puternic pot să consume întreg parenchimul frunzei lasând doar nervurile. Pe lângă frunzele de plop larvele de hrănesc şi cu frunze au fost observate pe frunze de salcie, frasin deci putem concluziona că sunt polifage.

 • Numarul de ouă depuse de femele pe frunze la diferite date de colectare

  Nr.

  crt.

  Data

  colectării

  Numărul

  de ouă

  Numărul de zile

  pană la

  ecloziune

  Numărul de

  larve

  eclozate

  1 11.09.2018 42 7 zile 33

  2 22.04.2019 28 10 zile 21

  3 15.05.2019 52 3 zile 39

  4 19.05.2019 69 8 zile 55

  5 29.05.2019 80 2 zile 63

  6 09.05.2019 55 10 zile 48

 • ▪ Culoarea oului este variata începând de la nuanţe de portocaliu spre roşu. Trebuie să mentionez că am reuşit să surprindem şi depunerea pontei de către femelele din captivitate. Acestea au depus ouă şi pe fundul vasului în care au fost ţinute pentru efectuarea observaţiilor.

  ▪ Ca o noutate în condițiile observațiilor din laborator am reuşit să filmăm cu ajutorul Microscopului Electronic IPM Scope chiar momentul când larvele au ieşit din ouă, cum acestea au început să se hrănească cu corionul oului şi au început să se deplaseze pe frunze în căutarea hranei. Ca o observaţie legată de etologia dăunătorului am reusit să evidenţiem intervalul de timp de 6 zile, cât a durat eclozarea larvelor de prima generaţie în data de 21 septembrie 2018. La ora 8 dimineaţa din ouă a ieşit o singură larvă iar la ora 12 erau deja eclozate 25 de larve. Temperatura aerului a fost de 20 0C. Incubaţia ouălor a durat între 10-20 de zile, iar în condiţii de captivitate în funcţie de temperatura aerului în condiții de laborator (Fig.16). Am putut observa că temperatura a influenţat foarte mult perioada de timp de evoluție a larvelor din faza de ou în cea de larvă de prima generaţie. Cu cât temperatura a fost mai mare, peste 200C, timpul de eclozare al ouălor a fost mai mic.

 • ▪ Ca o noutate în condițiile observațiilor din laborator am reuşit să filmăm cu ajutorul Microscopului Electronic IPM Scope chiar momentul când larvele au ieşit din ouă, cum acestea au început să se hrănească cu corionul oului şi au început să se deplaseze pe frunze în căutarea hranei. Ca o observaţie legată de etologia dăunătorului am reusit să evidenţiem intervalul de timp de 6 zile, cât a durat eclozarea larvelor de prima generaţie în data de 21 septembrie 2018. La ora 8 dimineaţa din ouă a ieşit o singură larvă iar la ora 12 erau deja eclozate 25 de larve. Temperatura aerului a fost de 20 0C. Incubaţia ouălor a durat între 10-20 de zile, iar în condiţii de captivitate în funcţie de temperatura aerului în condiții de laborator. m putut observa că temperatura a influenţat foarte mult perioada de timp de evoluție a larvelor din faza de ou în cea de larvă de prima generaţie. Cu cât temperatura a fost mai mare, peste 200C, timpul de eclozare al ouălor a fost mai micDin observaţiile efectuate în teren dar şi în condiţii de laborator am concluzionat că larvele năpârlesc de 3 ori, iar stadiul larvar durează între 30-45 de zile. Începând cu luna iulie larvele din ultimul stadiu (L3) se retrag în scoarţa copacului sau în crăpăturile acesteia unde se transformă în nimfe. Perioada de pupă durează între 12-13 zile.

 • ▪ În urma deplasărilor în teren pe parcursul celor 8 luni pe parcursul anilor 2018-2019, am efectuat un număr de 13 deplasări pentru colectarea de material biologic la plantaţia de plop negru, din Copşa Mică.

  ▪ Materialul a fost colectat manual direct de pe frunzele de plop. Apariţia adulţilor a fost începând cu luna aprilie şi am putut observa că evoluţia lor în acest stadiu a durat între 2-3 săptămâni (15-25 de zile). După apariție adulţii se hrănesc şi ei cu parenchimul frunzelor de plop pentru maturizarea sexuală. După acuplare femelele depun ponta, din observaţiile făcute între 3-6 zile la sfârşitul lunii aprilie şi începutul lunii mai pe partea inferioara a frunzelor în grupuri de 10-30 de bucăţi.

  ▪ Larvele sunt galbui cu capul şi toracele negre şi cu lungimea de 10-12 mm.

  ▪ Adultul are dimensiuni cuprinse între 5-6 mm, cu corpul de formă ovală. Capul şi pronotul sunt negre. Elitrele sunt de culoare roşu aprins, cu o pată neagră la bază.

 • Numarul de exemplare, ale speciei Melasoma populi L. şi raportul între sexe

  Nr.

  crt.

  Data

  deplasării

  Ora

  colectării

  Numar de

  exemplare

  colectate

  Numarul

  de ♀

  Numar de

  ♂ Observaţii

  1 11.09.2018 08:30 36 23 13

  Temperatura

  variabila

  2 18.10.2018 10:30 21 17 4

  3 12.11.2018 10:00 5 4 1

  4 25.03.2019 11:00 29 17 12

  5 04.04.2019 09:30 50 32 18

  6 09.04.2019 10:00 75 43 32

  7 22.04.2019 10:30 85 59 26

  8 14.05.2019 13:20 110 63 47

  9 19.05.2019 08:30 98 54 44

  10 29.05.2019 13:50 95 64 31

  11 08.06.2019 14:30 91 72 19

  12 15.06.2019 12:30 86 63 23

  13 19.06.2019 13:30 80 43 37

  TOTAL 861 554 307

 • ▪ IV. CONCLUZII ŞI RECOM