+ All Categories
Home > Documents > Mariana Puntea, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova -...

Mariana Puntea, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova -...

Date post: 12-Jul-2015
Category:
Upload: giz-moldova
View: 263 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
17
Program pentru Cooperare Teritorială Moldova– Ucraina 2014-2016 31 Octombrie, 2014 Chişinău, Moldova
Transcript
Page 1: Mariana Puntea, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Programul Operațional Comun Moldova-Ucraina 2014-2016

Program pentru Cooperare Teritorială

Moldova– Ucraina 2014-2016

31 Octombrie, 2014Chişinău, Moldova

Page 2: Mariana Puntea, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Programul Operațional Comun Moldova-Ucraina 2014-2016

Contextul legal

Program de Cooperarea Teritorial în cadrul Parteneriatului Estic

Strategia pentru Programul Regional Est 2010-2013 (IEPV)

Programul Indicativ pentru Vecinătate de Est 2010-2013 (IEPV)

Page 3: Mariana Puntea, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Programul Operațional Comun Moldova-Ucraina 2014-2016

Program de Cooperarea Teritorial Parteneriatul Estic

Program CT PE Ukraina – Belarusia– Ukraine: Volyn, Rivne, Zhytomyr oblasts, northern districts of Kyiv oblast, and Chernigiv oblast– Belarus: Brest and Gomel oblasts

Program CT PE Moldova – Ukraina– Moldova: întreg teritoriul – Ukraina: regiunile Chernivtsi, Vinnytsya si Odessa

Program CT PE Armenia – Georgia– Georgia: regiunile Samtskhe-Javakheti si Kvemo Kartli– Armenia: Shirak, Lori si Tavush regions (marzes)

Program CT PE Georgia – Azerbaijan– Georgia: regiunile Kvemo Kartli si Kakheti – Azerbaijan: regiunile Ganja-Gazakh and Sheki-Zaqatala

Page 4: Mariana Puntea, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Programul Operațional Comun Moldova-Ucraina 2014-2016

Instituțiile de management al programului

Comitetul Comun de Decizii

Organ decizional bilateral

Autoritatea de Management

In decembrie 2013, CE a delegat responsabilitatea de administrare a programului Agenției pentru Cooperare Internaționala a Germaniei (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) GmbH

Secretariat Tehnic Chisinau

Page 5: Mariana Puntea, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Programul Operațional Comun Moldova-Ucraina 2014-2016

Obiectiv general al PCT Md-Ua

Consolidarea contactelor transfrontaliere între autoritățile publice, comunități și societatea civilă în vederea dezvoltării soluțiilor comune pentru provocările de dezvoltare în domeniile social și economic.

Page 6: Mariana Puntea, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Programul Operațional Comun Moldova-Ucraina 2014-2016

Priorități tematice

Page 7: Mariana Puntea, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Programul Operațional Comun Moldova-Ucraina 2014-2016

Unde?

Cine?

Pentru ce ?

Cit?

Cum?

Page 8: Mariana Puntea, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Programul Operațional Comun Moldova-Ucraina 2014-2016

Apel pentru propuneri de proiecte

Un singur apel pentru propuneri de proiecte la nivel e Program

Licitație deschisă într-o singura etapă

În conformitatea cu regulile PRAG (Ghidul Practic pentru activități externe ale UE)

Page 9: Mariana Puntea, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Programul Operațional Comun Moldova-Ucraina 2014-2016

Aria eligibilă a Programului: Unde?

Republica Moldova Ucraina

întreg teritoriul regiunea Chernivtsiregiunea Vinnytsya,regiunea Odessa

Page 10: Mariana Puntea, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Programul Operațional Comun Moldova-Ucraina 2014-2016

Criterii de eligibilitate pentru aplicanți/parteneri: Cine?

MoldovaInstituții publice: •Autorități publice regionale și locale

•Instituții publice

Forme echivalente de instituții publice :

•Organizații de stat non-profit

•Întreprinderi comunale și municipale

Instituții non-guvernamentale și non-profit :

•ONG și asociații obștești

Orice alte instituții naționale ce corespund criteriilor definite în Directiva UE 2004/18/EC

Page 11: Mariana Puntea, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Programul Operațional Comun Moldova-Ucraina 2014-2016

Caracter transfrontalier;

Implicare a cel puțin unui partener din fiecare stat participant ;

Elaborat și implementat în comun;

Acțiunile se desfășoară în aria eligibilă a Programului ;

Caracter non-profit al activităților;

Perioada de implementare: 9-18 luni (decembrie 2016!!!)

Criterii de eligibilitate pentru proiect: Cum?

Page 12: Mariana Puntea, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Programul Operațional Comun Moldova-Ucraina 2014-2016

Criterii de eligibilitate pentru proiect: Cum?

Tip de proiecte: simetrice și integrate

Cu preferința vor fi selectate proiecte de tip soft

Acțiuni de reabilitare/reparare/lucrări de instalare a infrastructurii sunt eligibile

Page 13: Mariana Puntea, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Programul Operațional Comun Moldova-Ucraina 2014-2016

Alocarea financiară

Contribuția UE –3,3 mil. EUR

10% co-finanțare națională dimensiunea grantului 60.000 – 300.000 Euro

Page 14: Mariana Puntea, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Programul Operațional Comun Moldova-Ucraina 2014-2016

Costuri efectiv suportate de beneficiar și partener în perioada de implementare a acțiunii, în aria eligibilă și în conformitate cu contractul de grant.

Contribuția în natură (in-kind) este neeligibilă

Valoarea grantului nu poate constitui mai mult de 90% din costurile eligibile ale proiectului

Sursele de co-finanțare pot fi oricare cu excepția celor din bugetul UE.

Eligibilitatea costurilor: Cit ?

Page 15: Mariana Puntea, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Programul Operațional Comun Moldova-Ucraina 2014-2016

Calendarul estimativ al programului

Decembrie 2014 Lansarea licitației

Februarie 2015 Depunerea aplicațiilor

Februarie – aprilie 2015

Evaluarea propunerilor de proiect

May 2015 Aprobarea proiectelor selectate

Iunie 2015 Semnarea contractelor de grant

Iulie 2015 –decembrie 2016

Implementarea proiectelor

Page 16: Mariana Puntea, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Programul Operațional Comun Moldova-Ucraina 2014-2016

ContactePentru suport ….•Erk Roeloffs , director AM Nord

[email protected]•Mariana Puntea, expert ST Chisinau

[email protected]•Tatiana Udrea, expert ST Chisinau

[email protected]•Tatyana Smorgonskaya, expert contracte si finanțe, Kiev

[email protected]

Autoritatea de Management Nord

[email protected]

Page 17: Mariana Puntea, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Programul Operațional Comun Moldova-Ucraina 2014-2016

Spor la muncă!


Recommended