+ All Categories
Home > Documents > lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

Date post: 23-Feb-2018
Category:
Upload: andrei-tiltu
View: 222 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 20

Transcript
 • 7/24/2019 lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

  1/20

  Flora pFlora pdurii de foioasedurii de foioase

 • 7/24/2019 lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

  2/20

  Fauna pdurii de foioaseFauna pdurii de foioase

 • 7/24/2019 lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

  3/20

  Tema:Verigi i lanuritrofice

  Proiect didactic la biologie nProiect didactic la biologie n

  clasa a IX-a.clasa a IX-a.

 • 7/24/2019 lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

  4/20

  Obiective operaionale:Obiective operaionale:

  O1-s defineasc noiunile de verig iO1-s defineasc noiunile de verig ilan trofic cu exemplu concretlan trofic cu exemplu concret

  O!- s gseasc verigi i lanuri trofice "nO!- s gseasc verigi i lanuri trofice "ndiverse ecosistemediverse ecosisteme O#-s stabileasc locul omului "n cadrulO#-s stabileasc locul omului "n cadrul

  unui lan trofic alesunui lan trofic ales O$-s aplice cunotinele la re%olvareaO$-s aplice cunotinele la re%olvarea

  exerciiilor propuseexerciiilor propuse

 • 7/24/2019 lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

  5/20

  Verigi trofice

 • 7/24/2019 lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

  6/20

 • 7/24/2019 lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

  7/20

  &a'oritatea organismelor( cu excep ia celorautotrofe( triesc unele pe seama altora( fiindconsumatori( dar "n acela i timp sunt i )ran

  pentru alte organisme

  *n ecosistem( )rana circul de la productori laconsumatori fitofagi si consumatori %oofagi

 • 7/24/2019 lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

  8/20

 • 7/24/2019 lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

  9/20

  + e%,nd organismele "n linie( "n ordinea "n care suntm,ncate unele de altele se ob ine un lan "n care )rana

  circul "ntr-un singur sensalea de circula ie a materiei i energiei "ntre nivelurile

  trofice succesive se nume te lan trofic .l este consecin a rela iilor trofice care se stabilesc "ntre

  indivi%ii nivelurilor trofice succesive

 • 7/24/2019 lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

  10/20

 • 7/24/2019 lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

  11/20

  /an ul trofic este un ir de verigi care se succed de la productori p,n la ultimul

  consumator

  Fiecare verig repre%int o specie0up tipul de ecosistem( lan urile trofice pot

  fi terestre i acvatice

 • 7/24/2019 lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

  12/20

 • 7/24/2019 lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

  13/20

 • 7/24/2019 lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

  14/20

  3umrul verigilor "ntr-un lantrofic este variabil4 frecvent sunt#-5 verigi( rareori a'ung,nd la un

  numr mai mare+cest numr este limitat

  datorit mai multor factori dintre

  care amintim:3u toat )rana substan a2dintr-o verig trofic este

  transferat la veriga urmtoare4 oparte este neutili%abil( alt parte

  neasimilat( iar alt parte sepierde prin respira ie4

 • 7/24/2019 lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

  15/20

  Volumul limitat alcantit ii de substan e

  minerale care ptrund"n veriga ini ial i care depind de resursele

  minerale din sol4

  0imensiunea )ranei0imensiunea )raneide exemplu( o balende exemplu( o balensau elefant nu pot fisau elefant nu pot fi

  "ng)i ite de alte"ng)i ite de alteanimale24animale24

 • 7/24/2019 lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

  16/20

  re terea consumului deconsumului deenergie spre captul lan uluienergie spre captul lan ului

  trofic animalele %oofagetrofic animalele %oofageconsum mai mult energieconsum mai mult energiepentru a ob ine prada dec,tpentru a ob ine prada dec,t

  animalele fitofage( iar acestea(animalele fitofage( iar acestea(

  consum mai mult energieconsum mai mult energiedec,t productorii2dec,t productorii2*ntr-un lan trofic se constat*ntr-un lan trofic se constat

  cre terea dimensiunilorcre terea dimensiunilor

  consumatorilor spre captul lorconsumatorilor spre captul lor

 • 7/24/2019 lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

  17/20

  *n ecosistemeleantropi%ate( datorit

  interven iei omului( lan urile trofice sunt mult mai scurte

  dec,t cele naturale(deoarece dispar o serie deverigi insecte duntoare(psri care se )rnesc cu

  acestea( animale care nu- imai gsesc un adpost prin

  distrugerea unor plante2

 • 7/24/2019 lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

  18/20

  6dentifica6dentificaiiprin exemple( reprin exemple( reelele troficeelele troficeobservateobservate

 • 7/24/2019 lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

  19/20

  +nali%ai imaginile propuse utili%"nd+nali%ai imaginile propuse utili%"nd

  noiunile "nvate la lecia de ast%inoiunile "nvate la lecia de ast%i

 • 7/24/2019 lanturi_si_retele_trofice (1).ppt

  20/20

  Folosind imaginile de mai 'os(Folosind imaginile de mai 'os(creai lanuri trofice "n perec)i7creai lanuri trofice "n perec)i7


Recommended