+ All Categories
Home > Documents > Jurnal de practica S.A.S

Jurnal de practica S.A.S

Date post: 14-Jan-2016
Category:
Author: cosmin-serban
View: 27 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Formatul oficial al jurnalului de practica al Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala a universitatii bucuresti
Embed Size (px)
of 49 /49
Universitatea din Bucureşti Practică de specialitate Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Anul universitar 2014/2015 Domeniul Asistenţă Socială Stagiul de practică compactă Jurnal de practică (Material care va fi păstrat de student) Student Coordonatori Nume şi prenume: _____________________ _____ Coordonator Facultate: ____________________ _____ Anul de studiu: _____________________ _____ Coordonator Instituţie: ____________________ _____ Seria / Modulul: _____________________ _____ Grupa: _____________________
Transcript
Page 1: Jurnal de practica S.A.S

Universitatea din Bucureşti Practică de specialitateFacultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Anul universitar 2014/2015Domeniul Asistenţă Socială Stagiul de practică compactă

Jurnal de practică

(Material care va fi păstrat de student)

Student Coordonatori

Nume şi

prenume:

__________________________ Coordonator

Facultate:

_________________________

Anul de studiu: __________________________ Coordonator Instituţie: _________________________

Seria / Modulul: __________________________

Grupa: __________________________

Cuprins

Capitol Denumire Pagina

Capitolul I Instituţia în care se desfăşoară stagiul de practică _____________________________ 2

Capitolul II Obiectivele şi activităţile propune pentru stagiul de practică

____________________

4

Capitolul III Activităţile desfăşurate pe parcursul stagiului de practică ______________________ 5

Capitolul Auto-evaluarea activităţii desfăşurate pe parcursul stagiului de practică ___________ 20

Page 2: Jurnal de practica S.A.S

IV

Capitolul V Concluziile generale ale stagiului de practică ________________________________ 22

Capitolul

VI

Evaluarea activităţii studentului de către coordonatorul instituţional ______________ 23

Capitolul I – Instituţia în care se desfăşoară stagiul de practică

I.1. Date de contact

Denumire ►__________________________________________________________

Serviciul / Departamentul în care s-a desfăşurat practica

►__________________________________________________________

►__________________________________________________________

Adresă: ►__________________________________________________________

Coordonator în instituţie (asistent social)

►__________________________________________________________

Telefon, email: ►__________________________________________________________

Îndrumător în instituţie (dacă este cazul, altul decât coordonatorul instituţional, cel care supervizează direct)

►__________________________________________________________

Telefon, email: ►__________________________________________________________

I.2. Descrierea instituţiei

Beneficiarii instituţiei(nevoi, grupe de vârstă, particularităţi)

►__________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Personal de specialitate (echipa şi structura de organizare)

►__________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2

Page 3: Jurnal de practica S.A.S

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Prestaţii şi servicii sociale (tipuri şi proceduri de acordare)

►__________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Legislaţie specifică instituţiei

►__________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Alte observaţii ►__________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

3

Page 4: Jurnal de practica S.A.S

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Capitolul II – Obiectivele şi activităţile propune pentru stagiul de practică

Ce sunt? Obiectivele reprezintă ceea ce studentul îşi propune, împreună cu cei doi coordonatori de practică, să

atingă la finalul stagiului de practică. Obiectivele trebuie să fie realizabile cu resursele disponibile (proprii şi ale instituţiei) şi până la finalizarea stagiului de practică, măsurabile şi adecvate profesiei.

Activităţile reprezintă ceea ce studentul va realiza pe parcursul stagiului de practică pentru a atinge obiectivele.

Cine ? Obiectivele se stabilesc de către studenţi împreună cu coordonatorul de practică din Facultate. Activităţile se planifică de către studenţi împreună cu coordonatorul de practică din instituţie.

Când ? Obiectivele şi activităţile se planifică la începutul stagiului de practică.

De ce ? Stabilirea obiectivelor la începutul stagiului practică facilitează structurarea activităţilor care

urmează să fie realizate şi gestionarea timpului de lucru. Atingerea obiectivelor este unul dintre criteriile pentru evaluarea finală a stagiului de practică.

Obiective: ►__________________________________________________________________________

►__________________________________________________________________________

►__________________________________________________________________________

►__________________________________________________________________________

►__________________________________________________________________________

►__________________________________________________________________________

►__________________________________________________________________________

►__________________________________________________________________________

►__________________________________________________________________________

Activităţi: ►__________________________________________________________________________

►__________________________________________________________________________

►__________________________________________________________________________

►__________________________________________________________________________

►__________________________________________________________________________

►__________________________________________________________________________

►__________________________________________________________________________

►__________________________________________________________________________

►__________________________________________________________________________

►__________________________________________________________________________

4

Page 5: Jurnal de practica S.A.S

►__________________________________________________________________________

►__________________________________________________________________________

►__________________________________________________________________________

►__________________________________________________________________________

Capitolul III – Activităţile desfăşurate pe parcursul stagiului de practică

Când ? Secţiunile următoare ale jurnalului de practică, rezervate activităţilor desfăşurate de către student în

instituţie, este completat pe parcursul sau la finalul fiecărei zile de practică, sub îndrumarea directă a Coordonatorului sau a Îndrumătorului din instituţie.

Cum ? Descrierea activităţilor se va face succint, studentul corelându-le cu aspecte precum: aplicabilitatea

unei teorii în practică, dobândirea unei abilităţi sau deprinderi în timpul desfăşurării activităţii, opinii şi atitudini înainte şi după desfăşurarea activităţii, stări afective care au influenţat şi care au rezultat ca urmare a desfăşurării activităţii. Această secţiune a jurnalului de practică are un dublu caracter: descriptiv şi reflexiv.

De ce ? Exerciţiul de descriere a activităţilor şi de reflectare asupra acestora facilitează procesul de

structurare a activităţilor viitoare şi de auto-ajustare a comportamentului studentului în funcţie de condiţiile mediului instituţional şi de propriile resurse interioare. De asemenea, completarea acestei secţiuni în timpul sau imediat după terminarea activităţii asigură notarea cât mai fidelă a acestor aspecte, prevenind instalarea procesului natural de uitare. Jurnalul de practică poate reprezenta pentru student şi pentru coordonatori un instrument de monitorizare a progreselor realizate pe parcursul derulării stagiului de practică.

Ziua din săptămână în care se efectuează practica: ►____________________________________

Intervalul orar: ►____________________________________

Alte observaţii privind organizarea activităţilor: ►_______________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Secţiunea privind activităţile de practică

Pentru fiecare zi de practică este rezervată o pagină, în care studentul descrie succint activitatea desfăşurată şi reflectă asupra unor aspecte privind:

o aplicabilitatea unei teorii în practică;

5

Page 6: Jurnal de practica S.A.S

o dobândirea unei abilităţi sau deprinderi în timpul desfăşurării activităţii;

o opinii şi atitudini înainte şi după desfăşurarea activităţii,

o stări afective care au influenţat şi care au rezultat ca urmare a desfăşurării activităţii;

o activităţi noi pe care şi le propune să le realizeze în următoarele zile de practică.

Ziua 1 Data __________________ Intervalul orar __________________________

Descrierea succintă a activităţilor:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Aplicabilitatea unei teorii în practică:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Abilităţi sau deprinderi dobândite:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Opinii şi atitudini ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Stări afective ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Activităţi noi propuse pentru următoarele zile de practică:

6

Page 7: Jurnal de practica S.A.S

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ziua 2 Data __________________ Intervalul orar __________________________

Descrierea succintă a activităţilor:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Aplicabilitatea unei teorii în practică:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Abilităţi sau deprinderi dobândite:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Opinii şi atitudini ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Stări afective ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Activităţi noi propuse pentru următoarele zile de practică:

7

Page 8: Jurnal de practica S.A.S

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ziua 3 Data __________________ Intervalul orar __________________________

Descrierea succintă a activităţilor:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Aplicabilitatea unei teorii în practică:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Abilităţi sau deprinderi dobândite:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Opinii şi atitudini ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Stări afective ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Activităţi noi propuse pentru următoarele zile de practică:

8

Page 9: Jurnal de practica S.A.S

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ziua 4 Data __________________ Intervalul orar __________________________

Descrierea succintă a activităţilor:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Aplicabilitatea unei teorii în practică:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Abilităţi sau deprinderi dobândite:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Opinii şi atitudini ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Stări afective ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Activităţi noi propuse pentru următoarele zile de practică:

9

Page 10: Jurnal de practica S.A.S

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ziua 5 Data __________________ Intervalul orar __________________________

Descrierea succintă a activităţilor:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Aplicabilitatea unei teorii în practică:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Abilităţi sau deprinderi dobândite:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Opinii şi atitudini ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Stări afective ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Activităţi noi propuse pentru următoarele zile de practică:

10

Page 11: Jurnal de practica S.A.S

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ziua 6 Data __________________ Intervalul orar __________________________

Descrierea succintă a activităţilor:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Aplicabilitatea unei teorii în practică:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Abilităţi sau deprinderi dobândite:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Opinii şi atitudini ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Stări afective ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Activităţi noi propuse pentru următoarele zile de practică:

11

Page 12: Jurnal de practica S.A.S

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ziua 7 Data __________________ Intervalul orar __________________________

Descrierea succintă a activităţilor:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Aplicabilitatea unei teorii în practică:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Abilităţi sau deprinderi dobândite:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Opinii şi atitudini ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Stări afective ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Activităţi noi propuse pentru următoarele zile de practică:

12

Page 13: Jurnal de practica S.A.S

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ziua 8 Data __________________ Intervalul orar __________________________

Descrierea succintă a activităţilor:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Aplicabilitatea unei teorii în practică:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Abilităţi sau deprinderi dobândite:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Opinii şi atitudini ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Stări afective ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Activităţi noi propuse pentru următoarele zile de practică:

13

Page 14: Jurnal de practica S.A.S

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ziua 9 Data __________________ Intervalul orar __________________________

Descrierea succintă a activităţilor:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Aplicabilitatea unei teorii în practică:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Abilităţi sau deprinderi dobândite:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Opinii şi atitudini ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Stări afective ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Activităţi noi propuse pentru următoarele zile de practică:

14

Page 15: Jurnal de practica S.A.S

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ziua 10 Data __________________ Intervalul orar __________________________

Descrierea succintă a activităţilor:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Aplicabilitatea unei teorii în practică:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Abilităţi sau deprinderi dobândite:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Opinii şi atitudini ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Stări afective ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Activităţi noi propuse pentru următoarele zile de practică:

15

Page 16: Jurnal de practica S.A.S

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ziua 11 Data __________________ Intervalul orar __________________________

Descrierea succintă a activităţilor:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Aplicabilitatea unei teorii în practică:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Abilităţi sau deprinderi dobândite:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Opinii şi atitudini ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Stări afective ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Activităţi noi propuse pentru următoarele zile de practică:

16

Page 17: Jurnal de practica S.A.S

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ziua 12 Data __________________ Intervalul orar __________________________

Descrierea succintă a activităţilor:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Aplicabilitatea unei teorii în practică:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Abilităţi sau deprinderi dobândite:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Opinii şi atitudini ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Stări afective ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Activităţi noi propuse pentru următoarele zile de practică:

17

Page 18: Jurnal de practica S.A.S

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ziua 13 Data __________________ Intervalul orar __________________________

Descrierea succintă a activităţilor:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Aplicabilitatea unei teorii în practică:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Abilităţi sau deprinderi dobândite:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Opinii şi atitudini ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Stări afective ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Activităţi noi propuse pentru următoarele zile de practică:

18

Page 19: Jurnal de practica S.A.S

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ziua 14 Data __________________ Intervalul orar __________________________

Descrierea succintă a activităţilor:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Aplicabilitatea unei teorii în practică:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Abilităţi sau deprinderi dobândite:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Opinii şi atitudini ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Stări afective ale studentului:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Activităţi noi propuse pentru următoarele zile de practică:

19

Page 20: Jurnal de practica S.A.S

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Capitolul IV – Auto-evaluarea activităţii desfăşurate pe parcursul stagiului de practică

Când ? Această secţiune a jurnalului de practică se completează de către student la finalul stagiului, după ce

a finalizat toate activităţile planificate în Capitolul II.

Cum ? Auto-evaluarea presupune procese de reflecţie şi de introspecţie asupra propriei prestaţii pe

parcursul întregii activităţi de practică şi în particular asupra măsurii în care obiectivele propuse şi activităţile planificate la începutul stagiului s-au realizat până la finalul stagiului, precum şi a condiţiilor (resurse, abilităţi, cunoştinţe, atitudini, sentimente ale studentului) care au influenţat desfăşurarea activităţii de practică.

Auto-evaluarea priveşte aspecte precum:o măsura în care obiectivele au fost atinse şi/sau condiţiile care au făcut dificilă atingerea lor;o corelarea practicii cu teoria învăţată în anul de studiu şi/sau cu specificul direcţiei de studiu;o abilităţi şi deprinderi dobândite până la finalul stagiului de practică;o opinii şi atitudini ale studentului faţă de:

A. propria activitate;B. beneficiarii instituţiei.

o stări afective care au influenţat opiniile şi atitudinile studentului, precum şi sentimente care s-au schimbat ca urmare a activităţilor desfăşurate pe parcursul stagiului de practică.

De ce ? Activitatea de auto-evaluare contribuie la dezvoltarea personală şi orientează studentul către

formularea de obiective pentru viitoarele stagii de practică.

Măsura în care obiectivele au fost atinse şi/sau condiţiile care au făcut dificilă atingerea lor:

►______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Corelarea practicii cu teoria învăţată în anul de studiu şi/sau cu specificul direcţiei de studiu:

►______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

20

Page 21: Jurnal de practica S.A.S

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Abilităţi şi deprinderi dobândite până la finalul stagiului de practică:

►______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Opinii şi atitudini ale studentului faţă de:

A. Propria activitate:

►______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B. Beneficiarii instituţiei:

►______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Stări afective care au influenţat opiniile şi atitudinile studentului, precum şi sentimente care s-au schimbat ca urmare a activităţilor desfăşurate pe parcursul stagiului de practică:

►______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

21

Page 22: Jurnal de practica S.A.S

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Capitolul V – Concluziile generale ale stagiului de practică

Această secţiune a jurnalului de practică este rezervată unor concluzii generale ale stagiului de practică şi va conţine aprecierile studentului, precum şi ale coordonatorilor de practică. Secţiunea se va completa de către student la finalul stagiului de practică, după ce a realizat auto-evaluarea şi înainte de evaluarea făcută de coordonatorul instituţional. Concluziile coordonatorului din Facultate vor fi făcute la finalul colocviului de practică.

Concluziile generale ale studentului privind stagiul de practică:

►______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Concluziile generale ale Coordonatorului sau ale Îndrumătorului din instituţie privind practica:

►______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Concluziile generale ale Coordonatorului din Facultate privind stagiul de practică:►______________________________________________________________________________

22

Page 23: Jurnal de practica S.A.S

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Capitolul VI – Evaluarea activităţii studentului de către coordonatorul instituţional

Evaluarea activităţii studentului se va face de către persoana din instituţie care a fost responsabilă cu supervizarea directă a desfăşurării practicii (coordonatorul instituţional, respectiv îndrumătorul de practică, acolo unde este cazul). Această persoană este de profesie asistent social.

Criterii de evaluareFoarte bine

BineSatisfăcăto

rSuficient Insuficient

A. Folosirea eficientă a timpului de lucru

Prezenţă 5 4 3 2 1

Punctualitate 5 4 3 2 1

Respectarea programului de lucru 5 4 3 2 1

Rezolvarea la timp a sarcinilor ce i-au repartizate

5 4 3 2 1

B. Comportamentul faţă de instituţie

Interesul şi dorinţa de a cunoaşte specificul instituţiei

5 4 3 2 1

Respect faţă de rolul şi scopul instituţiei

5 4 3 2 1

Atitudine corectă şi profesională faţă de echipă

5 4 3 2 1

C. Comportament faţă de beneficiari

Atitudine nediscriminatorie 5 4 3 2 1

Suport şi înţelegere faţă de nevoi 5 4 3 2 1

D. Interes pentru dobândirea deprinderilor şi abilităţilor necesare profesiei

Seriozitate şi perseverenţă în activitatea desfăşurată

5 4 3 2 1

Preocupare pentru a învăţa din experienţele practice

5 4 3 2 1

Deprinderea lucrului în echipă 5 4 3 2 1

Capacitatea de aplicare a teoriilor învăţate în practică

5 4 3 2 1

Spirit de iniţiativă 5 4 3 2 1

Recomandări pentru student:

►______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Alte observaţii:

23

Page 24: Jurnal de practica S.A.S

►______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Data: ____________ Semnătură Coordonator: __________________________

Semnătură Îndrumător: ___________________________

24

L.S.


Recommended