+ All Categories
Home > Documents > Început de Jurnal…

Început de Jurnal…

Date post: 08-Feb-2017
Category:
Upload: duongdiep
View: 238 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
40
Jurnalul unui C.D.I. dinamic şi inovator _________________________________________ _____________________________________________ 1 Început de Jurnal Revista şcolară „Jurnalul unui C.D.I. - dinamic şi inovator” reprezintă cartea de vizită a Centrului de Documentare şi Informare de la Colegiul Tehnic ‚George Bariţiu‛ din Baia Mare, judeţul Maramureş. Preocuparea pentru editarea acestei reviste a antrenat în egală măsură atât elevii cât şi profesorii din şcoala noastră. Munca lor a fost răsplătită încă de la apariţia primului număr prin obţinerea a două premii speciale. Revista doreşte să valorifice creativitatea, imaginaţia şi talentul elevilor promovând activitatea de cercetare a acestora şi a profesorilor care-i îndrumă, prin publicarea la finalul fiecărui an şcolar a celor mai importante realizări C.D.I. Considerăm că această revistă este cel mai bun feedback al rezultatelor obţinute după un an de muncă, şi în plus dacă ea stârneşte interesul cititorilor, atunci putem spune că eforturile noastre nu au fost în zadar. Revista noastră se doreşte a fi un îndemn la îmbogăţirea culturală, morală şi spirituală a fiecăruia dintre noi. Mulţumim pe această cale tuturor cadrelor didactice care au colaborat şi insuflat elevilor, pasiunea pentru arta scrisului. prof. Silvia Camelia GURZUN Responsabil C.D.I.
Transcript
Page 1: Început de Jurnal…

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 1

Icircnceput de Jurnal hellip

Revista şcolară bdquoJurnalul unui CDI - dinamic şi inovatorrdquo reprezintă cartea de

vizită a Centrului de Documentare şi Informare de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ din

Baia Mare judeţul Maramureş

Preocuparea pentru editarea acestei reviste a antrenat icircn egală măsură atacirct elevii cacirct şi

profesorii din şcoala noastră Munca lor a fost răsplătită icircncă de la apariţia primului număr

prin obţinerea a două premii speciale Revista doreşte să valorifice creativitatea imaginaţia

şi talentul elevilor promovacircnd activitatea de cercetare a acestora şi a profesorilor care-i

icircndrumă prin publicarea la finalul fiecărui an şcolar a celor mai importante realizări CDI

Considerăm că această revistă este cel mai bun feedback al rezultatelor obţinute după

un an de muncă şi icircn plus dacă ea stacircrneşte interesul cititorilor atunci putem spune că

eforturile noastre nu au fost icircn zadar

Revista noastră se doreşte a fi un icircndemn la icircmbogăţirea culturală morală şi spirituală

a fiecăruia dintre noi Mulţumim pe această cale tuturor cadrelor didactice care au colaborat

şi insuflat elevilor pasiunea pentru arta scrisului

prof Silvia Camelia GURZUN ndash Responsabil CDI

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 2

ldquoTop Secretrdquondash Balul Bobocilor 2013 ndash proiect de activitate extraşcolară organizat de elevii

claselor a XI-a Grupul ţintă - elevii claselor a IX-a Perioada derulării 20 septembrie - 21

octombrie 2013 Nr elevi implicaţi 60

Coordonatori proiect prof Camelia Bogdan prof Daniela Chinde prof Gabriela Sălăgean

ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo- proiect implementat de Asociaţia sbquoGeorge

Bariţiu‛ Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul Tehnic sbquoGeorge

Bariţiu‛ şi Centrul Europe Direct Maramureş Acest proiect a fost premiat icircn cadrul concursului

naţional sbquoAcţionăm responsabil ndash competiţia iniţiativelor de responsabilitate socială ‛ lansat de JCI

Romacircnia icircn parteneriat cu MEC şi Institutul Pentru Politici Sociale Perioada derulării 1

octombrie 2013-1 mai 2014 Nr elevi implicaţi 350 şi 20 de voluntari din echipa de proiect

Coordonator proiect prof Silvia Gurzun

bdquoTo study or to stay To stay or to emigraterdquo - proiect bilateral Comenius derulat icircn

parteneriat cu o şcoală din Letonia implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin

Programul Sectorial Comenius al Programului de Invăţare pe tot Parcursul Vieţii Perioada de

implementare iulie 2012 ndash august 2014 Nr elevi implicaţi 50

Coordonator proiect prof Daniela Chinde

bdquoŞcoala pentru o Romacircnie verderdquo - program de educaţie ecologică implementat la nivel

naţional de Asociaţia Zibo Help icircn parteneriat cu instituţii de icircnvăţămacircnt din ţară Perioada

derulării septembrie 2013 - iunie 2014 Nr elevi implicaţi la nivel de şcoală 350

Coordonator proiect prof Silvia Gurzun

ldquoDăruind primeşti un zacircmbetrdquo - proiect de responsabilitate socială derulat icircn parteneriat

cu Şcoala Gimnazială Baia Sprie icircn cadrul proiectului sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri‛

Perioada derulării 24 noiembrie - 24 decembrie 2013 Nr elevi implicaţi 60 voluntari

Coordonator proiect prof Silvia Gurzun

bdquoLearn to learn Develop your autonomy in learningrdquo - proiect Comenius Multilateral

- derulat icircn parteneriat cu şcoli din Letonia Turcia Italia Polonia Grecia şi Franţa implementat

cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Sectorial Comenius al Programului de

Invăţare pe tot Parcursul Vieţii Perioada derulării iulie 2013 - august 2015 Nr elevi implicaţi 30

Coordonator proiect prof Daniela Chinde

Programe şi proiecte implementate prin CDI

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 3

ldquoNouă ne pasărdquo - proiect de responsabilitate socială derulat icircn parteneriat cu Liceul

Tehnologic Ocna Şugatag icircn cadrul proiectului sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri‛

Perioada derulării 15 martie - 15 aprilie 2014 Nr elevi implicaţi 40 voluntari

Coordonator proiect prof Silvia Gurzun

bdquoJob Shadow Day 2014rdquo ndash proiect internaţional derulat la nivel naţional de Junior

Achievement Romacircnia care are scopul de a familiariza tinerii liceeni cu piața locurilor de muncă

Perioada derulării 1 martie - 11 aprilie 2014 Nr elevi implicaţi 250

Coordonator proiect prof Păuniţa Picircrlog

bdquoAlege-ţi calea responsabilrdquo- proiect de parteneriat educaţional pentru prevenirea şi

combaterea consumului de cannabis și etnobotanice realizat icircn parteneriat cu ISJ Maramureş

Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Maramureş şi Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛

Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Perioada derulării 1 aprilie - 31 Mai 2014 Nr elevi

implicaţi 40

Coordonatori proiect prof Camelia Dan prof Mihaela Popan prof Manuela Conea

Concursul Naţional bdquoQuestrdquo ndash concurs de limba engleză destinat elevilor de la liceele şi

colegiile cu profil tehnic din ţară Perioada derulării 1 martie - 8 aprilie 2014 Participanţi 100

Coordonatori proiect prof Daniela Chinde prof Claudia Stainer prof Manuela Conea

Concursul Naţional bdquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo ndash Ediţia a IV-a

concurs de idei de afaceri realizat icircn parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş şi

Incubatorul de Afaceri Baia Mare Perioada derulării 9-10 Mai 2014 Participanţi 28 de echipaje

(3 elevi_1 prof)

Coordonatori proiect prof Păuniţa Picircrlog prof doc Silvia Gurzun prof Simona Popescu

Concursul Naţional Perspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic bdquoInterferenţe

educaţionalerdquo - Ediţia a V-a Perioada derulării 16 Mai 2014 Participanţi 350 elevi şi profesori

Coordonatori organizare prof Camelia Bogdan prof Vasile Pop prof doc Silvia Gurzun

Coordonatori secţiuni prof Claudiu Buxbaum prof Loredana Păcurar prof Octavian Butuza

bdquoCărţile cresc oamenirdquo ndash proiect educaţional pentru stimularea lecturii icircn racircndul elevilor

de la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ clasele IX-XIII Perioada derulării martie-iunie 2014

Coordonatori prof Camelia Bogdan prof Petronela Mureşan prof Viorica Hordău

bdquoIVET-Venture A Participative approach to strengthen key competences of traineesrdquo

ndash proiect international derulat icircn cadrul programului Lifelong Learning Programme finanţat de

Comisia Europeană icircn cadrul programului Leonardo da Vinci şi derulat icircn parteneriat cu instituţii

din Germania Austria Romania şi Turcia

Coordonator proiect prof Claudia Stainer

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 4

1 Activităţi pedagogice culturale ndash curriculare şi extracurriculare

Data

Perioada

Denumire Discipline

implicate

Indicatori

de grup ţintă

Indicatori

de rezultat

Semestrul I

16092013

30092013

Prezentarea CDI şi a organizării sale specifice pentru

elevii claselor a IX-a şi noilor utilizatori CDI

Consiliere şi

orientare

profesională

125 elevi din

clasele a IX-a

-5 activităţi de

informare

15102013

30102013

Curs de formare icircn domeniul managementului

proiectelor de responsabilitate socială

Socio-umane 20 de elevi

voluntari

-1 curs de 6 zile

12112013 Prezentare ofertă şcolară Universitatea Tehnică din

Cluj Napoca

Consiliere

şi orientare

60 de elevi

clasele a XII-a

-1 prezentare

-50 de pliante

distribuite

-3 afişe

12112013 Vizită de studiu a unui grup de 12 elevi din Turcia icircn

cadrul unui proiect Leonardo da Vinci - coordonat de

Asociaţia sbquoMansio‛ Baia Mare

Limba

engleză

15 elevi

clasa a XI-a

12 elevi străini

-1 atelier de

comunicare

icircn limba

engleză

25112013

10122013

Atelier de creaţie ndash Film ldquoNumai icircmpreună putem

icircnvinge violenţardquo şi participare la Concursul

judeţean sbquoFlori de gacircnd icircmpotriva violenţei‛ organizat

de Asociaţia Artemis Baia Mare ndashPremiul II

Lb şi

literatura

romacircnă

Socio-umane

3 elevi - 1 film

- Locul II

- 3 diplome

- 1 premiu

15122013

20122013

Expoziţia ldquoVis de Crăciunrdquo ndash desene felicitări afişe

cu tema Crăciunului

Lb Romacircnă

Religie

30 elevi - 1 expoziţie

- 1 articol icircn

presa locală

16122013

20132013

Ateliere de creaţie ndash bdquoCrăciunul ndash sărbătoare icircn

casă şi icircn sufletrdquo ndash confecţionare de podoabe şi

ornamente de Crăciun

Socio-umane 20 elevi - 1 expoziţie cu

produsele

realizate

- 50 fotografii

9122013

13122013

Expoziţie ldquoEdmundo ndash a World of Educationrdquo ndash

consiliere pentru oportunităţi de continuare a studiilor

icircn străinătate

Consiliere şi

orientare

50 elevi - 1 expoziţie

- 5 informări

- fotografii

16012014 Prezentare ofertă şcolară Universitatea Tehnică din

Cluj Napoca

Consiliere şi

orientare

60 elevi

clasele a XII-a

- 1 PPT

- 50 pliante

- 3 afişe

Semestrul II

11022014 Prezentare SEV ndash acţiune derulată icircn parteneriat cu

Asociaţia American International School of

Transylvania Baia Mare

Limba

engleză

20 elevi - 1 informare

- 2 ateliere de

lucru

14022014 bdquoMobile Love on Valentinersquos Dayrdquo ndash activitate

culturală organizată de ziua icircndrăgostiţilor

Limba

engleză

15 elevi - 1 PPT

- 2 ateliere

14022014 bdquoValentinersquos Day la Bariţiurdquo ndash activitate culturală

organizată de ziua icircndrăgostiţilor

Limba

engleză

25 elevi - 1 PPT

- 1 film

20022014 bdquoLet Your Voluntar Educaterdquo- activitate de

promovare a voluntariatului realizată de voluntarii

de la American International School of Transylvania

Limba

engleză

20 elevi - 5 ateliere

interactive

- 1 film

Activităţi derulate icircn CDI

An şcolar 2013-2014

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 5

20022014 bdquoCu viaţa mea apăr viaţardquo - Atelier creaţie pentru

realizarea afişelor icircn vederea participării la concursul

judeţean ndash Premiul Special al Juriului

CDI 2 elevi - 3 ateliere de

lucru

- 2 diplome

24022014 bdquoDragobetelerdquo ndash realizarea unei expoziţii tematice cu

lucrările elevilor

Lb Romacircnă

CDI

15 elevi -1 expoziţie

- 2 prezentări

1042014

11042014

Ateliere de creaţie afişe pliante flayere roll-up

materiale realizate pentru ldquoTacircrgul ofertelor

educaţionalerdquo şi acţiunile de promovare a ofertei

şcolare

CDI 50 elevi - 2 roll-up-uri

- 100 pliante

- 500 flayere

- 1 banner film

7042014

11042014

ldquoZilele Porţilor Deschiserdquo ndash vizite realizate de elevii

claselor a VIII-a de la 12 şcoli gimnaziale din Baia

Mare pentru orientarea şcolară şi profesională acţiuni

realizate icircn săptămacircna sbquoŞcoala Altfel ‛

CDI 350 elevi -1 PPT 2 filme

- 300 de pliante

- 50 de mape

- 12 acorduri de

parteneriat

20052014 Prezentarea ofertei de muncă elevilor din clasa a XII-a

de către un reprezentant al Fabricii de avioane din

Dumbrăviţa judeţul Maramureş

Orientare

şcolară şi

vocaţională

150 elevi - 1 PPT

- 75 pliante

10022014

15062014

Activităţi de recuperare a elevilor cu dificultăţi de

icircnvăţare sau eşec şcolar ndash cercuri de lectură de

documentare pe diverse domenii activităţi de

mentorat

CDI

Discipline

100 elevi - Regsitru

evidenţă

1022014

10042014

Activităţi de documentare icircn vederea pregătiri elevilor

pentru faza judeţeană şi naţională a olimpiadelor la

discipline matematică engleză tehnic etc

CDI

Discipline

75 elevi - Regsitru

evidenţă

15052014

27062014

Activităţi de cercetare şi documentare a elevilor icircn

vederea realizării atestatelor de certificare a

competenţelor de specializare Activităţi de

documentare icircn vederea pregătiri elevilor din clasele a

XII-a pentru Bacalaureat 2014

CDI

Discipline

100 elevi - Regsitru

evidenţă

2 Activităţi de promovare a inovaţiei pedagogice

Data

Perioada

Denumire Discipline

implicate

Indicatori

de grup țintă

Indicatori

de rezultat

Semestrul I

20112013

24112013

Participare la ldquoSalonul Naţional de Inventică şi

Creaţie Ştiinţifică pentru Tineretrdquo ndash Bucureşti

2013

Discipline

Tehnice

2 elevi

1 profesor

- 1 expoziţie

naţională

Diplome de

participare

16122013

20122013

ldquoO idee de afacere haioasărdquo ndash competiţie de idei de

afaceri pentru elevii din clasele a XII-a

Discipline

tehnice

50 elevi - 1 concurs

- 1 articol

- 3 premii

14012013 ldquoClasa tradiţională versus clasa modernărdquo ndash

atelier de creaţie pentru realizarea unui film icircn cadrul

proiectului Comenius

Limba

engleză

15 elevi

- 1 film

- 5 ateliere

- fotografii

Semestrul II

24022014 Participare la dezbaterea rdquoPutem vorbi despre un stil

de viaţă europeanrdquoorganizată de Centrul Europe

Direct Maramureş

CDI 7 elevi - 1 acord de

parteneriat

- fotografii

21032014 Organizarea seminarului - bdquoDecideţi cine vă

reprezintărdquo icircn CDI de către Centrul Europe Direct

Maramureş

CDI 30 elevi - 1 comunicat

de presă

- fotografii

25052014 Participare la Concursul judeţean de afişe bdquoAlegerile Istorie 5 elevi - fotografii

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 6

Europarlamentare 2014 ndash Noi decidem cine are

Responsabilitateardquo ndash Premiul II şi 2 Menţiuni

TIC

CDI

- 5 diplome

- premii

9052014 Participare la Concursul judeţean de desene ldquoEU

trăiesc sănătosrdquo- Premiul Special şi 2 Menţiuni

Istorie

TIC

CDI

3 elevi - fotografii

- 5 diplome

- premii

9052014 Particiare la Conferinţa ldquoIcircmpreună icircn Europa ndash

unitatea şi diversitatea stilului de viaţă

europeanrdquo de Ziua Europei

CDI 10 elevi - 1 film

- 3 diplome

- fotografii

30052014 ldquoEuropa casa noastrărdquo - Campanie de informare a

tinerilor bariţieni cu privire la instituţiile şi valorile

europene şi Concursul naţional sbquoLider Europeansbquo

Istorie

TIC

CDI

40 elevi

- 1 informare

- fotografii

- 1 articol

online

3 Activităţi de formare şi dezvoltare a competenţelor elevilor icircn domeniu infodocumentar

(cercetare documentară)

Data

Perioada

Denumire Discipline

implicate

Indicatori

de grup țintă

Indicatori

de rezultat

Semestrul I

15102013

15122013

Revista şcolară ldquoCercetări Documentare prin

CDIrdquo- Nr 2 Decembrie 2013 Număr aniversar

Tema sbquoGeorge Bariţiu ndash o personalitate complexă‛

Istorie

Limba şi

literatura

romacircnă TIC

12 elevi din

clasele a X-a

- 10 ateliere de

lucru

- 10 exemplare

tipărite

25112013

10122013

ldquoCampania celor 16 zile de activism icircmpotriva

violenţei asupra femeirdquo ndash activităţi de cercetare

documentară pe tema violenţei asupra femei

Istorie

Limba şi

literatura

romacircnă TIC

5 elevi - 1 expoziţie

foto

- 1 film

tematic

20092013

23122013

Activităţi de cercetare documentară realizate icircn cadrul

proiectelor disciplinare derulate icircn şcoală pe parcursul

Semestrului I

Toate

disciplinele

500 elevi - registru de

evidenţă

Semestrul II

15022014

15052014

Revista şcolară ldquoCercetări Documentare prin

CDIrdquo- Nr 3 Mai 2014

Tema sbquoGhid practic de integrare a Responsabilităţii

Sociale icircn proiectele educative‛

Limba şi

literatura

romacircnă TIC

Consiliere şi

orientare

12 elevi din

clasele a X-a

- 7 ateliere de

lucru

- 35 exemplare

tipărite

- referate

602014

21032014

Filmului documentar ldquoUn altfel de muzeu icircn şcoala

noastră ndash Muzeul Comunismuluirdquo - activităţi de

cercetare documentară avacircnd ca temă perioada

comunismului şi realizarea unui film cu muzeul

Istorie

TIC

10 elevi - 1 expoziţie

- 150 de

fotografii

- 1 film

15042014

15062014

Revista şcolară ldquoJurnalul unui CDI dinamic şi

inovatorrdquo- Nr 3 Iunie 2014

CDI 10 elevi - 10 ateliere de

lucru

- 15 exemplare

tipărite

10012014

27062014

Activităţi de cercetare documentară realizate icircn cadrul

proiectelor disciplinare derulate icircn şcoală pe parcursul

Semestrului II

Toate

disciplinele

500 elevi - registru de

evidenţă

- referate

4 Activităţi pentru creşterea interesului elevilor pentru lectură

Data

Perioada

Denumire Discipline

implicate

Indicatori

de grup țintă

Indicatori

de rezultat

Semestrul I

25112013 ldquoLectura hrana sufletului meurdquo - activităţi de Limba şi

literatura

75 elevi - 45 de cărţi

citite

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 7

10122013

stimulare a lecturii icircn racircndul elevilor din şcoală romacircnă

25102013

27062014

ldquoTe provoc citeşte-mărdquo - realizarea unei expoziţii

cu cărţile noi intrate icircn fondul documentar al CDI

Lb Romacircnă

Alte

discipline

350 elevi - 50 de lecturi

9012014

15012014

ldquoEminescu şi poeziardquo ndash activităţi de lectură din

opera marelui poet

Limba şi

literatura

romacircnă

30 elevi - 35 cărţi

icircmprumutate

Semestrul II

1042014

1052014

Realizarea broşurii ldquoDefinim creaţiardquo ndash ateliere de

creaţie literară şi stimulare a lecturii icircn racircndul

elevilor din clasele a IX ndashXII

Limba şi

literatura

romacircnă

20 elevi - 10 broşuri

tipărite

15022014

15062014

ldquoTalent şi creativitaterdquo - amenajarea unei expoziţii

cu publicaţiile elevilor şi cadrelor didactice din şcoală

cărţi reviste manuale broşuri ziare etc

CDI 5 elevi - 1 expoziţie

- 25 de

produse

15022014

15062014

bdquoAnimaţii lecturărdquo ndash activităţi de lectură a

imaginii activităţi care au ca finalitate realizarea

unor documente audio-video necesare la cursuri

CDI 120 elevi - filme

- fotografii

1505 2014 Participarea la Concursul naţional de reviste şcolare

ldquoTinereţe şi Jurnalismrdquo - Menţiune obţinută de

revista şcolară sbquoJurnalul unui CDI dinamic şi

inovator‛

CDI 8 elevi - 1 diplomă

- 1 parteneriat

1062014

30062014

Activităţi de culegere prelucrare şi tehnoredactare a

cărţii bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul

tehnologicrdquo volum publicat icircn cadrul concursului

naţional bdquo Interferenţe educaţionale‛care conţine

articolele elevilor şi cadrelor didactice participante la

concurs

CDI 5 elevi - 20 exemplare

tipărite

5 Activităţi de dezvoltare a resursei umane din şcoală icircn domeniul politicii documentare

Data

Perioada

Activitatea de (in)formare organizată Furnizor de

(in)formare

(formator)

Indicatori de

grup țintă

Nr de

credite

alocate

Semestrul I

11122013 Diseminare vizită de studiu la Linz icircn Austria ndash

icircn cadrul proiectului POS DRU sbquoFormare

profesor evaluator de competenţe profesionale‛

CNDIPT 21 profesori -

13122013 Cercul pedagogic al profesorilor de limba

franceză

ISJ

Maramureş

28 profesori

din judeţ

-

16122013 Curs de formare sbquoDe la debut la succes‛ ISJ

Maramureş

30 profesori

din judeţ

-

Semestrul II

Activităţi de diseminarea a rezultatelor obţinute icircn urma implementării proiectelor şi activităţilor derulate icircn CDI

pe parcursul anului şolar şi informarea cadrelor didactice privind noutăţile din domeniul politicii documentare

Iunie 2014

Prof documentarist - Silvia Camelia GURZUN

Bibliotecar - Daniela POP

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 8

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 9

Icircn perioada iulie 2013 - august 2015 la Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare se desfăşoară

proiectul Comenius Multilateral ldquoLearn to learn Develop your autonomy in learningrdquo

implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Sectorial Comenius al

Programului de Invăţare pe tot Parcursul Vieţii

Proiectul are ca parteneri instituţii de icircnvăţămacircnt din 7 ţări europene

O Colegiul Tehnic laquo George Bariţiu raquo Baia Mare - Romacircnia

O Vecpiebalgas vidusskola ndash Letonia

O Maltepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi ndash Turcia

O Istituto di Istruzione Superiore E Usuelli Ruzza ndash Italia

O Liceum w Zespole Szkoacuteł Gimnazjum i Liceum Ogoacutelnokształcące

w Dobrzejewicach ndash Polonia

O 3rd Lykeio of Trikala Odysseas Elytis ndash Grecia

O Legt le Verger - Franţa

Proiectul se adresează elevilor icircntre 16-19 ani care

formează grupul ţintă Ei icircşi vor dezvolta prin

participarea la acest proiect abilităţile IT icircşi vor

dezvolta competenţele de comunicare icircn limba engleză

precum şi cele de icircnvăţare autonomă icircşi vor icircmbogăţi

cunoştinţele cu privire la cultura ţării partenere şi

totodată vor promova cultura şi tradiţiile romacircneşti icircn

Europa

Prin proiectul nostru dorim să contribuim la unul din

scopurile Uniunii Europene şi anume dezvoltarea

competenţelor cheie necesare cetăţenilor europeni active

pentru a se putea integra icircn societatea europeană

contemporană

Proiectul implică realizarea unui numar minim de

douăzeci şi patru de deplasări ale elevilor şi profesorilor

romacircni icircn ţările partenre icircn scopul realizării activităţilor

proiectului Pe parcursul anului şcolar 2013-2014 au

avut loc reuniuni de proiect icircn trei ţări partenere Turcia

Italia şi Letonia

Icircn perioada 3-8 Noiembrie 2013 a avut loc prima

reuniune a proiectului icircn Istanbul Turcia Delegaţia din Romania a fost formată dintr-un grup de

patru elevi şi trei profesori care au reprezentat Romacircnia Elevii şi profesorii romacircni şi-au cunoscut

partenerii au participat la activităţi de team building au prezentat Romacircnia regiunea Maramureş

Learn to learn

Develop your autonomy in learning - Proiect Comenius Multilateral -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 10

Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ şi sistemul educaţional romacircnesc care a fost comparat cu

sistemele educaţionale ale ţărilor partenere din perspectiva icircnvăţării autonome

A fost ales un logo al proiectului icircn urma unei competiţii şi al votului acordat de către fiecare

participant la reuniune Au avut loc workshopuri pe tema proiectului precum şi workshopuri

culturale pe parcursul cărora elevii au aflat informaţii despre ţările partenere cultura şi tradiţiile

lor

Fiecare ţară a prezentat un dans tradiţional iar paşii dansului au fost icircnvăţaţi de către toţi elevii

participanţi Icircn cadrul acestei vizite s-a creat contextul icircntacirclnirilor viitoare ale echipelor de proiect

din fiecare ţară parteneră Cadrele didactice participante au făcut o planificare a activităţilor care

urmează să se desfăşoare icircn cei doi ani de implementare a proiectului şi au discutat aspectele legate

de vizitele următoare

Icircn perioada 24 februarie ndash 1 martie 2014 o echipă de profesori şi elevi de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge

Baritiu‛ Baia Mare au reprezentat Romacircnia la reuniunea proiectului European Comenius lsquorsquoLearn

to Learn Develop your autonomy in learningrsquorsquo desfăşurată icircn Padova Italia Pe durata şederii icircn

Italia elevii baimăreni au fost cazaţi icircn familiile elevilor italieni şi au participat la activităţi legate

de tema proiectului activităţi de teambuilding ateliere de lucru pe tema dezvoltării autonomiei icircn

icircnvăţare a elevilor analizarea rezultatelor chestionarelor aplicate icircn fiecare ţară parteneră

prezentări multimedia sbquoModern vs Traditional School‛ dezbateri referitoare la autonomia şi

motivaţia icircn icircnvăţare workshop-uri cu tematica rsquorsquoThe Perfect Schoolrsquorsquo vizite culturale tematice

Atelierele de lucru au avut loc icircntr-un mediu cultural

benefic dezvoltării personale prin lărgirea viziunii

asupra unor noi culturi şi civilizaţiiVizita a

reprezentat pentru elevii şi profesorii Colegiului

Tehnic rsquorsquoGeorge Bariţiursquorsquo o oportunitate icircn vederea

extinderii viziunii asupra cooperării europene active

prin icircnsuşirea modului de viaţă şi a tradiţiilor unor

diverse identităţi culturale avacircnd la bază respectul

reciproc pentru diversitate

Icircn perioada 25-30 aprilie 2014 a avut loc a 3-a

reuniune a proiectului desfăşurată icircn Letonia

localitatea Vecpiebalga La reuniune au participat 60 de profesori şi elevi din 7 ţări europene Grecia

Italia Polonia Franţa Turcia Letonia şi Romacircnia parteneri icircn proiectul mai sus amintit din

cadrul programului de Icircnvăţare pe tot parcursul vieţii finanţat de către Comisia Europeană

desfăşurat pe o perioada de doi ani pe parcursul cărora au loc icircntacirclniri icircn toate cele 7 ţări europene

Pe parcursul reuniunii din Letonia a treia icircn cadrul proiectului elevii romacircni au avut

oportunitatea de a cunoaşte cultura ţării gazdă din interiorul familiilor letone deoarece au fost

cazaţi la partenerii lor de a participa la activităţile proiectului centrate pe dezvoltarea

competenţelor de icircnvăţare autonomă pe tot parcursul vieţii precum şi aprofundarea şi exersarea

competenţelor de comunicare icircn limba engleză

Au avut loc activităţi de teambuilding ateliere de lucru pe tema proiectului prezentări ale

materialelor realizate icircn prealabil de către fiecare ţară parteneră vizite culturale Reuniunea care a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 11

marchat icircncheierea primului an de implementare a proiectului s-a finalizat cu realizarea broşurii

sbquoLearn to learn‛ la care au contribuit toate ţările implicate icircn proiect

prof Daniela Chinde ndash coordonator proiect

Impresiile elevilor hellip

sbquoPrin intermediul acestui proiect am descoperit noi culturi şi obiceiuri bineicircnţeles diferite de ale

noastre Am descoperit diferenţele şi asemănările dintre naţiuni fiecare icircn parte doarece icircn proiect

au participat mai multe ţări‛

sbquoIcircn opinia mea această experienţă este unică şi foarte importantă datorită faptului că am avut

poibilitatea de a călători spre o altă ţară şi de a vedea acele splendide aşezări nu doar citind

icircnvăţacircnd despre ele sau uitacircndu-mă la fotografii O altă importanţă a proiectului a fost faptul că am

avut ocazia de a-mi icircmbunătăţi modul de comunicare şi icircnţelegere icircn limba engleză‛

sbquoPot spune că această experienţă m-a schimbat şi nu doar pe mine pe noi toţi Şi nu mă refer doar

la cunoştinţele despre cultura lor toate lucrurile icircnvăţate limba engleză pe care mi-am exersat-o la

maxim ci mă refer la noi ca persoane Suntem mult mai deschişi mai amabili mai dornici să ne

implicăm icircn proiectele şcolii‛

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 12

Icircn perioada 1 octombrie 2013 ndash 1 mai 2014 Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛ Pentru Promovarea

Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ şi Centrul Europe

Direct Maramureş a derulat proiectul de responsabilitate socială sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde

de TINEri‛- coordonator prof Silvia Gurzun

Acest proiect face parte din lista celor 12 proiecte premiate icircn cadrul concursului naţional

bdquoAcţionăm Responsabil ndash competiţia iniţiativelor de responsabilitate socială‛ lansat de Federaţia

Junior Chamber International (JCI) Romacircnia icircn parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi

Institutul pentru Politici Sociale

Pornind de la convingerea că fiecare dintre noi putem să fim de ajutor comunităţii din care facem

parte proiectul sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri‛ şi-a propus să contribuie la

dezvoltarea unei culturi a responsabilităţii sociale icircn racircndul elevilor de la Colegiul Tehnic bdquoGeorge

Bariţiu‛ icircnsă la un nivel care să permită formarea unui grup de tineri care să aibă iniţiativă şi să icirci

mobilizeze pe cei din jurul lor să se implice icircn rezolvarea problemelor locale sociale de mediu

culturale etc E necesar ca aceşti tineri să conştientizeze că viitorul comunităţii icircn care trăiesc

depinde de noi toţi Nu ne trebuie decacirct voinţă şi icircncredere icircn puterile noastre pentru a face ca

lucrurile să se schimbe icircn bine

Icircn plus nu trebuie să uităm că icircnvăţarea şi dezvoltarea personală a acestor tineri nu se opreşte la

porţile şcolii Icircnvăţarea nu reprezintă doar ceea ce icircnvăţăm la şcoală sau icircn cadrul unor cursuri de

specialitate Implicacircndu-se activ icircn diverse proiecte şi activităţi lucracircnd icircn echipă sau de unii

singuri confruntacircndu-se cu diverse situaţii şi probleme elevii dobacircndesc implicit noi abilităţi noi

cunoştinţe noi atitudini - icircntr-un cuvacircnt noi competenţe Icircn cadrul acestor acţiuni icircnvăţarea este

centrată pe cel ce icircnvaţă pe procesul de icircnvăţare nefiind bazat pe predare ci pe acţiune facilitacircnd

toleranţa sprijinirea categoriilor defavorizate şi oferă posibilitatea exersării şi descoperirii diverselor

capacităţi şi talente

Icircn cadrul proiectului pe bază de concurs au fost selectaţi 20 de tineri motivaţi cu abilităţi de lider

şi simţ civic care au participat la un curs de formare icircn domeniul managementului proiectelor de

responsabilitate socială După finalizarea sesiunilor de icircnvăţare cei 20 de tineri au fost organizaţi

icircn echipe de lucru pentru scrierea şi implementarea a 2 proiecte de resposabilitate socială avacircnd ca

grupuri ţintă copii şi tineri ce provin din familii defavorizate şi care trăiesc icircn mediul rural

Sub sloganul sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ icircn perioada 6-7 decembrie 2013 s-a derulat prima

acţiune din cadrul acestui proiect prin care voluntarii asociaţiei au reuşit să aducă frumusețea şi

magia sărbătorilor de iarnă icircn sufletul a 35 de copii nevoiaşi din localitatea Baia Sprie Ei au

petrecut alături de cei mici două zile de neuitat organizacircnd pentru cei mici diverse activităţi

educative şi distractive ateliere pentru confecţionarea de podoabe şi ornamente pentru brad un

concert de colinde jocuri interactive şi momente surpriză Icircn prima zi activităţile s-au desfăşurat

la Şcoala Gimnazială Baia Sprie iar a doua zi la Pensiunea Rustic din localitate Alături de cei

Proiectul ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo

- un exemplu de integrare a Responsabilităţii Sociale icircn şcoală

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 13

mari copiii au scris scrisorile pentru Moş Crăciun şi astfel voluntarii au putut afla de ce au nevoie

aceşti copii şi familiile lor La finalul celor două zile petrecute icircmpreună toţi copiii au beneficiat de o

masă caldă şi tremuracircnd de emoție s-au bucurat de icircntacirclnirea lor cu Moş Nicolae care le-a adus

multe daruri

A doua etapă a proiectului sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ a vizat colectarea de alimente

icircmbrăcăminte jucării şi bunuri casnice donate de elevi cadrele didactice părinţi sau comunitatea

locală Pe data de 20 decembrie 2013 cei 20 de voluntari au mers din nou icircn vizită la aceşti copii

pentru a le duce alimente icircmbrăcăminte şi alte cadouri Cu această ocazie au reuşit ca icircn pragul

sărbătorilor de iarnă să aducă un strop de bucurie icircn sufletele a 40 de familii nevoiaşe din

localitatea Baia Sprie Cu siguranţa Nașterea Domnului marea sărbătoare a creștinilor acest

miracol al lumii aduce schimbarea și speranța noastră de mai bine și ne face parcă icircn preajma

acestor sărbători mai buni mai omenoși mai răbdători mai iertători unii cu alții

Icircn perioada 3-4 Aprilie 2014 a avut loc vizita de lucru din cadrul celui de-al doilea proiect de

responsabilitate socială implementat de voluntarii asociaţiei prin intermediul căruia ei au reuşit să

ofere clipe de neuitat celor 25 de tineri cuprinşi icircn grupul ţintă al proiectului bdquoNouă ne pasă‛ şi

care sunt elevi ai Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Copiii şi tinerii instituţionalizaţi reprezintă o categorie de persoane care necesită o atenţie şi o grijă

specială nu numai din partea statului dar şi a noastră fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui

mediu familial natural De multe ori activităţi familiare pentru majoritatea tinerilor precum

vizionarea unui film la cinematograf sau ieşirile la masă icircn oraş cu prietenii reprezintă activităţi

inedite pentru aceşti tineri De aceea echipa bdquoNouă ne pasă‛ a icircncercat ca prin acest proiect să le

ofere acetor tineri pe lacircngă un ajutor material şi experienţe de viaţă pozitive care să le dezvolte

abilităţile de viaţă necesare integrării lor icircn societate

Timp de 2 zile cei 25 de tineri care provin din familii cu o situaţie materială precară sau Case de

Tip Familial au participat la activități de socializare și educație non-formală pentru facilitarea

comunicării icircncurajarea toleranței și a atitudinii non-discriminatorii organizate de echipa de

proiect icircn Centrul de Documentare şi Informare din şcoală şi la Pensiunea bdquoPoarta

Maramureşului‛ din localitatea Ocna Şugatag

Prin aceste activităţi voluntarii au icircncercat să le creeze momente de bună dispoziţie care să

contribuie la dezvoltarea abilităţilor de socializare a tinerilor care rareori ies din mediul lor Aceştia

au avut ocazia să trăiască experienţe noi să-şi dezvolte sentimentul de respect de sine să simtă că

sunt la fel de valoroşi ca aceia pentru care viaţa a fost mai darnică şi să se bucure din plin de

momentele petrecute icircmpreună cu noii lor prieteni

Din dorinţa de a icircncuraja activităţile sportive icircntr-un mod distractiv voluntarii au organizat icircn

curtea interioară a pensiunii diverse competiţii sportive care au fost icircntacircmpinate cu mult

entuziasm de tineri Deşi era pentru prima dată cacircnd trăiau aceste experienţe tinerii s-au străduit

să-şi dovedească talentul şi chiar au reuşit să se descurce la toate probele derulate Noutatea

experienţei a fost covacircrşitoare pentru cei mai mulţi dintre ei venindu-le greu să creadă că prin

simple jocuri distractive şi alături de gesturi mărunte ca o icircncurajare sau icircmbrăţişare au trăit clipe

de neuitat care le-a adus zacircmbetul pe faţă

Icircn plus icircn contextul icircn care pentru aceşti tineri servirea unei mese icircntr-un cadru familiar sau cu

prietenii la un restaurant reprezintă un adevărat lux echipa bdquoNouă ne pasă‛ a organizat o masă

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 14

festivă la finalul celor 2 zile de activităţi moment care a fost trăit cu un real entuziasm de către toţi

participanţii la proiect

Tot icircn cadrul proiectului icircn perioada ianuarie ndash aprilie 2014 pentru alţi elevi din şcoală au fost

organizate 10 ateliere educative tematice 15 proiecţii de filme şi seminarii de informare pe tema

responsabilităţii sociale şi un concurs de proiecte de responsabilitate socială

La finalul proiectului a avut loc icircntacirclnirea de evaluare a celor 20 de tineri formaţi prin proiect cu

această ocazie şi-au completat şi Paşaportul Responsabilului Social iar apoi au primit diplomele de

merit pentru participarea şi implicarea lor icircn activităţile proiectului

Diseminarea rezultatelor obţinute icircn cadrul proiectului a fost realizată icircn cadrul unei conferinţe

care a fost organizată de către partenerul nostru de proiect - Centrul Europe Direct Maramureş cu

ocazia zilei de 9 Mai 2014 iar apoi icircn cadrul unui seminar de informare organizat la Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ din Baia Mare

Sunt lăudabile munca entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat aceşti voluntari dar şi

implicarea şi spiritul umanitar pe care l-au dovedit membrii echipei de proiect coordonatorii

instituţiilor partenere profesorii de la şcolile partenere şi nu icircn ultimul racircnd agenţii economici

implicaţi icircn derularea acţiunilor cuprinse icircn proiect

prof Silvia Camelia Gurzun ndash coordonator proiect

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 15

ldquoViitorul depinde de NOIrdquo

Icircn era tehnologiei avansate și a progreselor tehnologice uimitoare omul trebuie să rămacircnă

OM el trebuie să-și păstreze dramul de umanitate cu care se naște Școala și familia trebuie să fie

cele care cultivă umanitatea icircn sufletul copilului viitor adult responsabil Acesta trebuie să icircnvețe

că icircn viață există icircnvinși și icircnvingători favorizați și defavorizați Prin urmare cei care avem

norocul de a fi niște ocrotiți ai sorții trebuie să intervenim acolo unde destinul este puțin potrivnic

Acesta poate fi un segment pe care acționează proiectele de responabilitate socială activități care

stimulează elevii să fie mai receptivi la necesitățile celor din jurul lor

Proiectul Nouă ne pasăViitorul depinde de TINEri se icircncadrează perfect icircn acest tipar

datorită faptului că a reușit să coopteze icircntr-o echipă niște elevi ndash adulți icircn devenire ndash ai Colegiului

Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ și să-i provoace să se implice icircn favoarea unor copii făcacircnd parte din

familii defavorizate Ceea ce s-a realizat icircn cadrul acestui proiect coordonat de prof documentarist

Silvia GURZUN a depășit toate așteptările S-a icircnceput timid cu selecția elevilor al căror profil

trebuia să se potrivească cu specificul acestui proiect Au urmat icircntacirclniri peste icircntacirclniri indicații

sugestii recomandări din partea coordonatoarei și a restului echipei ajungacircndu-se la a crea o echipă

stracircns icircnchegată unitară care avea un singur scop să lumineze sufletele unor copii de școală

primară din Baia Sprie icircn prag de Crăciun precum și să așeze zacircmbete și fericire pe fețele unor

adolescenți de la Liceul Tehnologic Ocna Șugatag prin oferirea de cadouri alimente și haine

colectate de voluntarii barițieni dar mai ales prin timpul petrecut icircmpreună cu aceștia jocurile și

momentele de socializare care sunt esențiale icircn dezvoltarea normală a unui copil

Obiectivele acestui proiect au fost pe deplin atinse prin muncă asiduă și implicare

necondiționată a grupului de voluntari barițieni care au conștientizat faptul că fiecare dintre noi

poate contribui la fericirea celuilalt iar fericirea pe care acest proiect a provocat-o a fost

incomensurabilă atacirct icircn sufletele noastre ca binefăcători cacirct și icircn sufletele celor nevoiași

beneficiarii acestui proiect

prof Mihaela POPAN membru icircn echipa de implementare a proiectului

Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri

bdquoM-am icircmscris icircn acest proiect deoarece multă lume mă icircndruma spre voluntariat Icircnainte credeam

că voluntariatul este ceva plictisitor dar am descoperit că voluntariatul icircnseamnă multă muncă dar

şi distracţie Dacă eşti o persoană serioasă care ştie să icircmbine utilul cu plăcutul voluntariatul este

o modalitate de relaxare atacirct fizică cacirct şi sufletească atunci cacircnd te gacircndeşti că ai făcut ceva fără a

aştepta nimic icircnapoi Proiectul Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINErisbquo m-a icircnvăţat să mă

mulţumesc şi să apreciez mai mult ceea ce am deoarece există copii care şi-ar dori să aibă jumătate

din ce am eu dar nu icircşi pot permite din diverse motive Am icircnvăţat să privesc mai cu atenţie icircn

jurul meu şi să nu judec după aparenţe Icircn cele două acţiuni realizate cu echipa de proiect am

icircntacirclnit copii cu situaţii familiale grave dar cu toate acestea căutau icircn adacircncul sufletului lor o

făracircmă de putere pentru a ne oferi un zacircmbet Icircn timpul activităţilor i-am cunoscut mai bine şi

chiar dacă la icircnceput pe unii dintre ei i-am judecat greşit pacircnă la finalul activităţilor mi-am

schimbat părerea despre ei şi ei sunt la fel ca noi toţi dar viaţa nu a fost la fel de darnică cu ei cum

a fost cu noi Pe durata proiectului am icircntacirclnit o mulţime de persoane care şi-au ocupat un loc

special icircn inimile noastre persoane cărora trebuie să le admirăm puterea de a mai zacircmbi icircn ciuda

situaţiei grele pe care o au persoane cu care am legat prietenii foarte stracircnse persoane de la care

chiar ai ce să icircnveţi Noi voluntarii din echipa de proiect am primit cea mai mare răsplată pe care

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 16

am fi putut să o aşteptăm bucuria de pe chipurile copiilor din grupurile ţintă la finalul

activităţilor bucurie care ne spunea tuturor ca ne-am simţit foarte bine icircmpreună pe durata

activităţilor‛

Iobagi Ciprian Marius ndash Voluntar

sbquoLa icircnceput cacircnd m-am hotăracirct să intru icircn acest proiect m-am gacircndit să o fac mai mult de dragul

distracției icircnsă după ce am derulat prima acțiune de responsabilitate socială mi-am dat seama că icircn

viaţă sunt lucruri mult mai importante de făcut decacirct distracţia și orice ai face să o faci gacircndind că

o faci doar pentru binele tău Făcacircnd referire la faptul că după ce am văzut ce icircnseamnă să ajuți

oamenii să icirci vezi fericiți și să ști că zacircmbetul lor se datorează ție nu mi-a mai stat gacircndul la mine

sau la ce vreau să fac pentru mine Icircmi doream din ce icircn ce mai mult să-i ajut pe ei și pe mulți

alțiilt Vreau să spun că acest proiect m-a maturizat m-a ambiționat m-a făcut să devin mai

responsabilă și mai sigură pe mine am icircnvățat să fiu deschisă cu cei din jurul meu și să ofer o macircnă

de ajutor celor care au cu adevărat nevoie Alături de astfel de persoane mi-am icircnsuşit principii și

valori sensibilitatea și voința de a-i ajuta să fie mulțumiți de ei indiferent de defectele şi problemele

pe care le au Momentele trăite alături de aceşti copii şi tineri nevoiaşi te dezvoltă te icircnvață ce

icircnseamnă cu adevărat viața te fac să racirczi de supărare și să placircngi de fericire să conştientizezi că

viața trebuie trăită cu folos pentru că VIITORUL DEPINDE DE TINEri A fost o experiență

minunată și mi-ar plăcea să o săvacircrșesc la nesfacircrșit‛

Luciana Vinţ - Voluntar

Prima icircntacirclnire a proiectului Toți voluntarii ne-am adunat icircn CDI și icircmpreună cu doamna

profesoară Silvia Gurzun am icircncercat să ne cunoaștem mai bine Am stabilit cu toții să ne icircntacirclnim

icircn fiecare zi de marți a săptămacircnii Cu fiecare săptămacircnă ce trecea am icircnceput să mă atașez icircncet

icircncet de toți Așa am ajuns să aștept cu nerăbdare fiecare zi de marți Fiecare icircntacirclnire cu ei mă

făcea să mă simt minunat pentru mine toţi eram ca o familie Prima ieşire cu grupul de voluntari a

avut loc icircn cadrul proiectului derulat icircn parteneriat cu Școala Gimnazială Baia Sprie care pot

spune cu toată sinceritatea că a fost de neuitat Acolo am cunoscut nişte copii minunaţi care din

păcate nu au parte de o viaţă normală din cauza problemelor sociale şi materiale La icircnceput părea

că ceva icirci reține să comunice cu noi Dar probabil văzacircnd că noi suntem deschiși cu ei au icircnceput

foarte repede să comunice şi să se atașeze de noi La sfacircrşitul celor două zile petrecute cu ei au fost

foarte fericiți că ne-au cunoscut și că au stat cu noi Din păcate a trebuit să ne luăm rămas bun de

la ei și să plecăm cu gacircndul că icircn curacircnd ne vom revedea Doamna profesoară Silvia a fost și este ca

o mamă pentru noi o mamă lider Și-a dat foarte mult silința ca totul să fie pe placul nostru

Recunosc că uneori făceam ce nu trebuia și era puțin aspră cu noi icircnsă ea doar icircncerca să ne ajute

și să ne explice cum să facem lucrurile cacirct mai bine A doua ieșire cu toți voluntarii a fost icircn cadrul

proiectului derulat icircn parteneriat cu Liceul Tehnologic Ocna Şugatag Cu această ocazie am

cunoscut un grup de adolescenți Noi voluntarii am icircncercat ca prin activităţi interactive şi jocuri

de socializare să ne cunoaştem cacirct mai bine A fost minunat( Cu unii dintre ei mai țin legătura pe

facebook) Am avut și ieșiri prin oraș cu voluntarii și cu doamnele profesoare din echipa de proiect

aş putea spune cu familia A fost foarte plăcut Icircncă nu pot să uit seara poveștilor de groază icircn

care colegul meu Flaviu a speriat-o foarte tare pe Madame Sincer o să icircmi fie foarte dor de toți Cu

bune cu rele dar mereu am fost icircmpreună Și dacă i-am supărat cu ceva icircmi pare sincer rău și sper

că mă vor ierta Totuși mi-ar plăcea ca şi după terminarea acestui proiect să mai facem icircntacirclniri icircn

CDI Pentru mine tot ce s-a petrecut și mai ales toți au icircnsemnat și icircnseamnă foarte mult

Iuhasz Francesca ndash Voluntar

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 17

A doua reuniune internaţională de proiect Baia Mare

Romacircnia 20 - 31 Octombrie 2013

Vizitatori din Letonia la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Timp de 11 zile din 20 icircn 31 Octombrie 2013 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare a

găzduit a doua reuniune a proiectului de parteneriat şcolar bilateral Comenius ndash bdquoTo Study or to

Work To Stay or to Emigrate‛ Echipele participante au fost formate din coordonatorii

proiectului din fiecare unitate de icircnvăţămacircnt parteneră profesori membri icircn echipa de proiect şi

elevi

Şcoala din Letonia a fost reprezentată de o echipă formată din 6 profesori directorul adjunct al

instituţiei de icircnvăţămacircnt şi 23 de elevi care au fost găzduiţi icircn familiile elevilor romacircni

Pe parcursul vizitei s-au desfăşurat activităţi de socializare de teambuilding conferinţe ateliere de

lucru toate avacircnd ca scop dezvoltarea competenţelor elevilor de a se integra icircn societatea europeană

contemporană

Elevii au devenit conştienţi de benficiile finalizării studiilor au fost icircncurajaţi să nu abandoneze

şcoala timpuriu pentru a pleca la muncă icircn străinătate ca şi emigranţi să icircşi continue educaţia şi

să-şi construiască o carieră Aceste competenţe icirci vor ajuta să se descurce pe piaţa muncii să icircşi

construiască o carieră şi să crească competitivitatea pe piaţa muncii

Elevii şi-au lărgit orizonturile nu numai cu privire la propria lor bunăstare dar şi cu privire la

economia ţării lor Ei vor fi mai responsabili icircn luarea deciziilor cu privire la alegerea carierei

Elevii au fost informaţi cu privire la oportunităţile de studiu şi muncă oferite icircn ţara de origine

precum şi icircn celelalte ţări europene

S-au realizat vizite culturale la obiectivele turistice din zona noastră pentru a-i familiariza pe letoni

cu obiceiurile şi cultura romacircnească

ldquoTo study or to work To stay or to emigraterdquo - Proiect Comenius Bilateral -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 18

Elevii şi profesorii letoni au fost impresionaţi de ospitalitatea familiilor partenerilor romacircni de

bucătăria romacircnească de obiectivele turistice pe care le-au vizitat icircn zonă

Pe parcursul reuniunii elevii coordonaţi de către profesori au realizat un produs final al proiectului

ndash Filmul bdquoI am European‛ - care icircncearcă să dea un răspuns la icircntrebarea cheie a proiectului

bilateral Comenius - sbquoTo study or to work To stay or to emigrate‛

Filmul prezintă viaţa icircn paralel a doi elevi din ţări est europene ndash Romacircnia şi Letonia ndash care

emigrează icircn Regatul Unit al Mării Britanii Elevii sunt prezentaţi icircn contrast unul avacircnd o

bursă pentru continuarea studiilor se integrează uşor icircşi construieşte o carieră se reicircntoarce icircn

ţara natală şi devine un cetăţean european activ icircn timp ce celălalt elev are un lung şir de eşecuri

datorită faptului că fiind influenţat de prieteni abandonează şcoala şi emigrează pentru a intra pe

piaţa muncii la negru motivat de cacircştigarea banilor foarte rapid

Icircn urma vizionării acestui film elevii au devenit conştienţi de faptul că trebuie să icircşi finalizeze

studiile pentru a-şi construi o carieră care să le asigure succes icircn viaţă icircn timp ce abandonarea

şcolii influenţa negativă a anturajului motivaţia obţinerii de beneficii materiale imediate prin

muncă necalificată se finalizează icircn majoritatea cazurilor prin eşec

prof Daniela Chinde - coordonator proiect

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 19

Sub sloganul sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ icircn perioada 6-7 decembrie 2013 s-a derulat prima

acţiune de responsabilitate socială prin care 20 de tineri voluntari ai Asociaţiei sbquoGeorge Bariţiu‛

au reuşit să aducă frumuseţea şi magia sărbătorilor de iarnă icircn sufletul a 35 de copii nevoiaşi din

localitatea Baia Sprie

Voluntarii au petrecut alături de cei mici două zile de neuitat organizacircnd diverse activităţi

educative şi distractive ateliere pentru confecţionarea de podoabe şi ornamente pentru brad un

concert de colinde jocuri interactive momente surpriză care icircn prima zi s-au desfăşurat la şcoală

iar a doua zi la Pensiunea Rustic din Baia Sprie Icircn plus alături de cei mari copiii au scris

scrisorile pentru Moş Crăciun de unde am putut afla de ce au nevoie aceşti copii şi familiile lor La

finalul celor două zile petrecute icircmpreună toţi copiii au beneficiat de o masă caldă şi tremuracircnd de

emoție s-au bucurat de icircntacirclnirea lor cu Moş Nicolae care le-a adus multe daruri

A doua etapă a proiectului sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ a vizat colectarea de alimente

icircmbrăcăminte jucării şi bunuri casnice donate de elevii şi cadrele didactice din şcoala noastră Pe

data de 20 decembrie 2013 cei 20 de voluntari au mers din nou icircn vizită la aceşti copii pentru a le

duce alimente icircmbrăcăminte şi alte cadouri Cu această ocazie am reuşit ca icircn pragul sărbătorilor

de iarnă să aducem un strop de bucurie icircn sufletele a 40 de familii nevoiaşe din localitatea Baia

Sprie

Sunt lăudabile munca entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat aceşti voluntari dar şi

spiritul umanitar pe care l-au dovedit profesorii dir Camelia Bogdan dir adj Vasile Pop şi

Mihaela Popan de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ dir Ioan Tămaş Melinda Costin şi Debora

Codroiu de la Şcoala Gimnazială Baia Sprie şi nu icircn ultimul racircnd doamna Cristina Leş

administratorul pensiunii care a reuşit să creeze o atmosferă de Crăciun de vis prin bradul vrăjit

frumos icircmpodobit şi aşezat la loc de cinste icircn Pensiunea Rustic din Baia Sprie

Cu siguranţa Naşterea Domnului marea sărbătoare a creştinilor acest miracol al lumii aduce

schimbarea şi speranţa noastră de mai bine şi ne face parcă icircn preajma acestor sărbători mai buni

mai omenoşi mai răbdători mai iertători unii cu alţii

prof Silvia Camelia Gurzun ndash coordonator proiect

bdquoDăruind primeşti un zacircmbetrdquo

- un proiect de suflet -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 20

Imagini surprinse icircn timpul celor 2 acţiuni din cadrul proiectului

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 21

Technical College sbquoGeorge Bariţiu‛ (headmistress Camelia Laura Bodgan) is involved in another

international project under the Lifelong Learning Programme financed by the European Comission

called sbquoIVET-Venture A Participative Approach to strengthen key competences of trainees‛ which

is a Leonardo da Vinci project ndash Transfer of Innovation bringing together institutions from

Germany Austria Romania and Turkey

The starting point of the project is represented by the weak key competences many trainees possess

which are focused on the bare (theoretical) knowledge transfer During the project we are planning

to transfer a creative and interactive learning approach to the field of IVET in order to strengthen

certain key competences especially civic and social In addition the adapted approach will be

transfered from Germany and Austria to other countries and their

VET systems

The learning environment lacks innovative and participatory

activities based on our studentsrsquo interests and lifestyle and

moreover the transfer of key competences beyond the mere

knowlwdge component has been neglected

The key competences developed during the VET training should

offer the students the possibility to manage their careers and play a role in society as active citizens

The purpose of the project is to improve the attractivity of VET training by developping the

adventure-based methodology to support the teachers to acquire and use non-formal teaching

methods which are seen as more efficient methods of working with trainees

The agenda of the project is a rich one There has already been a fisrt meeting hosted by our project

coordinators from the Leibniz University Hannover in December 2013 where the project was

represented by Claudia Stainer the coordinator of the project and Simona Popescu member of the

project team During the meeting each partner introduced itself and we discussed on work packages

and the responsibilities of each partner We discussed and defined the projects aims we set the

future tasks the materials that have to be created and talked about proofing the IVET-VENTURE

training in practice

ldquoIVET-Venture A Participative approach

to strengthen key competences of traineesrdquo

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 22

Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul

Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Centrul Europe Direct Maramureş şi Liceul Tehnologic Ocna Şugatag a

derulat icircn perioada 3-4 Aprilie 2014 o vizită de lucru icircn localitatea Ocna Şugatag pentru a oferi

clipe de neuitat celor 25 de tineri cuprinşi icircn grupul ţintă al proiectului de responsabilitate socială

bdquoNouă ne pasă‛ Acţiunea face parte din cel de-al doilea proiect de responsabilitate socială propus

de voluntarii asociaţiei icircn cadrul proiectului ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo

Copiii şi tinerii instituţionalizaţi reprezintă o categorie de persoane care necesită o atenţie şi o grijă

specială nu numai din partea statului dar şi a noastră fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui

mediu familial natural De multe ori activităţi familiare pentru majoritatea tinerilor precum

vizionarea unui film la cinematograf sau ieşirile la masă icircn oraş cu prietenii reprezintă activităţi

inedite pentru aceşti tineri De aceea echipa bdquoNouă ne pasă‛ a icircncercat ca prin acest proiect să le

ofere acetor tineri pe lacircngă un ajutor material şi experienţe de viaţă pozitive care să le dezvolte

abilităţile de viaţă necesare integrării lor icircn societate Timp de 2 zile 25 de tineri care provin din

familii cu o situaţie materială precară sau Case de Tip Familial au participat la activități de

socializare și educație non-formală pentru facilitarea comunicării icircncurajarea toleranței și a

atitudinii non-discriminatorii organizate de echipa de proiect icircn Centrul de Documentare şi

Informare din şcoală şi la Pensiunea bdquoPoarta Maramureşului‛ din localitatea Ocna Şugatag

Prin aceste activităţi voluntarii au icircncercat să le creeze momente de bună dispoziţie care să

contribuie la dezvoltarea abilităţilor de socializare a tinerilor care rareori ies din mediul lor Aceştia

au avut ocazia să trăiască experienţe noi să-şi dezvolte sentimentul de respect de sine să simtă că

sunt la fel de valoroşi ca aceia pentru care viaţa a fost mai darnică şi să se bucure din plin de

momentele petrecute icircmpreună cu noii lor prieteni Din dorinţa de a icircncuraja activităţile sportive

icircntr-un mod distractiv voluntarii au organizat icircn curtea interioară a pensiunii diverse competiţii

sportive care au fost icircntacircmpinate cu mult entuziasm de tineri Deşi era pentru prima dată cacircnd

trăiau aceste experienţe tinerii s-au străduit să-şi dovedească talentul şi chiar au reuşit să se

descurce la toate probele derulate Noutatea experienţei a fost covacircrşitoare pentru cei mai mulţi

dintre ei venindu-le greu să creadă că prin simple jocuri distractive şi alături de gesturi mărunte ca

o icircncurajare sau icircmbrăţişare au trăit clipe de neuitat care le-a adus zacircmbetul pe faţă Icircn plus icircn

contextul icircn care pentru aceşti tineri servirea unei mese icircntr-un cadru familiar sau cu prietenii la

un restaurant reprezintă un adevărat lux echipa bdquoNouă ne pasă‛ a organizat o masă festivă la

finalul celor 2 zile de activităţi moment care a fost trăit cu un real entuziasm de către toţi

participanţii la proiect

Mulţumim pe această cale Centrului Europe Direct Maramureş (coordonator ndash Margareta

Căpicirclnean) pentru materialele informative dăruite tinerilor instituţionalizaţi şi cadrelor didactice

prof Mihaela Popan prof Claudia Stainer de la Colegiul Tehnic laquo George Bariţiulaquo prof Rodica

Balin şi d-lui director prof Andreica Gheorghe de la Liceul Tehnologic Ocna Şugatag pentru

entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat icircn acest proiect

Proiectul bdquoNouă ne pasărdquo

icircnceputul unor noi prietenii pentru elevii bariţieni

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 23

Imagini surprinse icircn timpul activităţilor realizate cu

elevii Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 24

Icircn perioada 9-10 mai 2014 Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare a fost gazda Concursului

Naţional Start icircn afaceri Topul tinerilor antreprenori concurs cuprins icircn Calendarul Acţiunilor

Educative Regionale aprobate de MEN şi care a ajuns icircn acest an la cea de-a patra ediţie

Concursul a fost desfăşurat icircn parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş

Incubatorul de Afaceri Baia Mare şi Asociaţia George Bariţiu pentru Promovarea Societăţii

Informaţionale

Scopul concursului este dezvoltarea spiritului antreprenorial icircn racircndul elevilor din clasele XI-XII

prin familiarizarea acestora cu activităţile specifice unei firme reale simularea operaţiunilor şi

proceselor economice specifice mediului de afaceri precum şi dezvoltarea competenţelor şi

aptitudinilor necesare unui icircntreprinzător

Icircn zilele de vineri şi sacircmbătă 9-10 mai 28 de echipe de la colegiile şi liceele din ţară şi-au prezentat

ideile de afaceri icircn cadrul celor două secţiuni ale competiţiei Idei de top‛ la care s-au icircnscris opt

echipe cu participare directă şi Idei de afaceri năstruşnice la care 20 de echipe au participat icircn

mod indirect online

Icircn cadrul concursului a fost pregătită o expoziţie cu materializarea ideilor de afaceri ale tinerilor

viitori icircntreprinzători care a demonstrat aplicabilitatea ideilor dar şi creativitatea spiritul inovativ

şi originalitatea echipelor de elevi şi ale profesorilor icircndrumători

Membrii juriului alcătuit din Korkmakz Yusuf (Romdil) Livia Pop - inspector şcolar de specialitate

şi Vlad Pascu - Incubatorul de Afaceri au avut o misiune dificilă icircn evaluarea celor 8 proiecte

icircnscrise la secţiunea sbquoIdei de Top‛ Punctajele au fost acordate pe baza unor criterii de evaluare şi

indicatori care au avut icircn vedere calitatea planului de afaceri obiectivele companiei precum şi

modul icircn care au fost promovate produsele

La finalul concursului la secţiunea sbquoIdei de Top au fost acordate patru menţiuni Liceului

Tehnologic Gherla Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Liceului Teoretic Emil Racoviţă şi

Colegiului Naţional Vasile Lucaciu din Baia Mare Premiul al III-lea a revenit Colegiului Tehnic

Transilvania Baia Mare Premiul al II-lea Colegiului Tehnic Anghel Saligny Baia Mare iar

premiul icircntacirci Liceului Tehnologic Traian Vuia din Tăuţii Măgherăuş Premiul special acordat de

juriu a rămas icircn vitrina unităţii Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Toţi elevii şi profesorii

icircndrumători au primit diplome şi premii din partea organizatorilor şi din partea partenerului de

proiect - SC Oneit SRL Icircn cea de a doua zi a concursului a urmat evaluarea ideilor de afaceri

icircnscrise la secţiunea sbquoIdei de afaceri năstruşnice‛ la care cele 20 de echipaje icircnscrise icircn concurs au

obţinut numeroase premii

Mulţumim pe această cale cadrelor didactice de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ pentru munca

depusă icircn organizarea şi desfăşurarea cu succes a primei ediţii organizate la nivel naţional şi

sperăm din tot sufletul că reuşita acestei ediţii a concursului va atrage icircn anii următori un număr

cacirct mai mare de concurenţi

Coordonatori - prof Silvia GURZUN prof Păuniţa PIcircRLOG

Concursul Naţional

bdquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo Ediţia IV

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 25

ldquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo

Ediţia IV

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 26

Icircn data de 16 mai 2014 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare a fost gazda celei de-a cincea

ediţii a Concursului Naţional bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic ndash Interferenţe

educaţionale‛ concurs cuprins icircn Calendarul concursurilor şcolare naţionale avizate de MEN

Concursul face parte dintr-un proiect iniţiat acum cinci ani care s-a desfăşurat pacircnă icircn prezent ca

simpozion naţional şi care are ca scop promovarea exemplelor de bună practică ce ilustrează

creativitatea şi inovarea icircn icircnvăţămacircntul tehnologic preuniversitar dezvoltarea competenţelor

personale profesionale şi sociale prin icircnvăţarea pe tot parcursul vieţii

Prin acest concurs naţional ne propunem să stimulăm nu numai

creativitatea elevilor dar şi a profesorilor care deţin resurse

insuficient puse icircn valoare

Considerăm că tehnologia nu trebuie icircnchisă icircntr-un bdquoturn de

fildeş‛ specialiştii icircn domeniu aparţin unei elite care comunică

cu restul lumii şi de aceea acest eveniment se adresează elevilor

şi profesorilor pasionaţi de tehnologie care identifică interferenţe

importante cu alte domenii ale culturii literatură filozofie arte

matematică etc

Această ediţie a concursului a atras un număr mare de participanţi din ţară elevi coordonaţi de

cadre didactice care au avut iniţiativa de a se icircnscrie la două din cele trei secţiuni ale concursului

Secţiunea I bdquoNoi tendinţe icircn e-learning‛ Secţiunea II bdquoTehnoFantezii - Artă şi Tehnologii‛ şi

Secţiunea III Simpozion Naţional - bdquoInterferenţe educaţionale‛ reuşind astfel să obţină cel puţin

un premiu Lucrările icircnscrise icircn concurs au demonstrat din nou preocuparea şi calităţile de

excepţie ale elevilor şi cadrelor didactice din icircnvăţămacircntul romacircnesc Produsul final al acestui

proiect icircl reprezintă volumul publicat şi dedicat evenimentului icircn care sunt cuprinse toate

lucrările participante la această ediţie a concursului

Echipa de organizare

Concurs Naţional bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic

ndash Interferenţe educaţionale‛

Concursul Naţional

Perspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic

ldquoInterferenţe educaţionalerdquo - Ediţia V

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 27

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 28

Ministerul Tineretului şi Sportului a organizat icircn perioada 20 ndash 24

noiembrie 2013 la Complexul Expoziţional Romexpo Bucureşti cea de a

XI-a ediţie a bdquoSalonului Naţional de Inventică şi Creaţie Ştiinţifică

pentru Tineret care s-a desfăşurat icircn cadrul Tacircrgului Internaţional

bdquoGaudeamus - Carte de icircnvăţătură‛

Cu această ocazie au avut loc expoziţii de invenţii şi idei vernisaje

conferinţe mese rotunde şi dezbateri pe diferite domenii ale educaţiei culturii şi ştiinţei ale

economiei creative Grupul ţintă pentru acest eveniment a fost compus din tineri cu vacircrste icircntre 14

şi 35 de ani din toată ţara tineri care au o orientare spre o societate bazată pe cunoaştere şi

dezvoltare Această iniţiativă icircşi propune să promoveze şi să icircncurajeze tinerii icircn domeniul

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică Cu acest prilej Ministerul Tineretului şi Sportului a lansat şi un

concurs de invenţii şi creaţii pentru tinerii care au preocupări cunoştinţe şi aptitudini provenind

din diverse domenii

La concurs au participat tineri ale căror invenţii sau creaţii s-au icircncadrat icircn următoarele secţiuni

1) Ştiinţe aplicate (mecanică electricitate optică termotehnică biotehnologie nanotehnologie

aeronautică astronautică etc)

2) Tehnologia informaţiei (tehnologie care asociază utilizarea calculatorului şi a informaţiilor care

ajută să producă să manipuleze să comunice sau să difuzeze informaţiile)

3) Creaţie tehnică (de produs de interior grafic design etc)

Lucrările tinerilor au fost expuse icircn cadrul salonului icircntr-un loc special amenajat fiecare

tacircnărechipă avacircnd la dispoziţie un spaţiu de prezentare Selecţia lucrărilor icircnscrise la concurs s-a

realizeat de către un juriu format din specialişti ai domeniilor respective iar cele mai creative şi

inovative lucrări pe fiecare tematică au fost premiate la finalul manifestării icircntr-un cadru festiv

Şcoala noastră a participat la acest eveniment cu invenţia bdquoSenzor de apă‛ şi a fost reprezentată de

către elevii Ioan Chiş - clasa a XI-a E şi Alex Suciu - clasa a X-a C

Prof coordonator - ing Păuniţa PIcircRLOG

Participare cu succes la Salonul Naţional de

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică pentru Tineret 2013

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 29

Icircn fiecare an icircn perioada 25 noiembrie ndash 10 decembrie are loc la nivel mondial sbquoCampania celor

16 zile de activism icircmpotriva violenţei asupra femeiirdquo

Sub genericul bdquoDe la pacea de acasă la pacea icircn lumerdquo campania

a icircnceput icircn data de 25 noiembrie de Ziua Internaţională Icircmpotriva

Violenţei asupra Femeii şi s-a icircncheiat icircn data de 10 decembrie de Ziua

Internaţională a Drepturilor Omului

Icircn Baia Mare icircn cadrul acestei campanii mai multe instituţii şi

organizaţii au realizat acţiuni cu scopul sensibilizării comunităţii

locale cu privire la acest fenomen Serviciul Public Asistenţă Socială

Baia Mare Filiala Baia Mare a Asociaţiei Femeilor Icircmpotriva

Violenţeindash Artemis Femina XXI Asociaţia YMCA Baia Mare Graiul

Maramureşului Biblioteca Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ Baia Mare

Cu această ocazie şcoala noastră s-a implicat icircn această acţiune

icircncurajacircnd elevii să i-a atitudine icircmpotriva violenţei icircntr-un mod creativ şi să participe la

concursul judeţean bdquoFlori de gacircndhellip icircmpotriva violenţeirdquo- ediţia a VIII-a

Concursul este organizat la nivel local de AFIV Artemis Baia Mare şi SPAS Baia Mare icircn

parteneriat cu Graiul Maramureşului Femina XXI Asociaţia YMCA Baia Mare şi Biblioteca

Judeţeană sbquoPetre Dulfu‛ Baia Mare

Cele mai bune lucrări au fost premiate icircn cadru festiv icircn data de 10 decembrie 2013 la Biblioteca

Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ din Baia Mare Elevii Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ au obţinut

două premii Premiul II (Fazecaş Alexandra Codrea Andrada prof coordonator Silvia Gurzun ) şi

Premiul III (Mădălina Bugnăruc şi Tania Dobroiu prof coordonator Gabriela Sălăgean) ambele

premii fiind obţinute la secţiunea - bdquoImagine‛ (fotografie clip video pictură şi desen)

Alexandra Fazecaş ndash clasa a X-a

Campania celor 16 zile de activism icircmpotriva

violenţei asupra femeii

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 30

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romacircnesc icircn parteneriat

cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Fundaţia Konrad Adenauer a derulat icircn perioada 6 februarie ndash

21 martie 2014 concursul naţional de creaţie bdquoUn altfel de muzeu icircn şcoala ta Muzeul

comunismului‛ Acest concurs s-a adresat elevilor din clasele IX-XII din unităţile de icircnvăţămacircnt

din Romacircnia care aparţin de Ministerul Educaţiei Naţionale Concursul şi-a propus ca printr-un

exerciţiu de creativitate să atragă interesul elevilor asupra cunoaşterii şi studierii istoriei regimului

comunist din Romacircnia

Astfel elevii de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare au fost provocaţi de d-na profesor

documentarist Gurzun Silvia să amenajeze icircn Centrul de Documentare şi Informare din şcoală un

spaţiu dedicat istoriei comunismului icircn Romacircnia un muzeu care să prezinte prin intermediul

exponatelor (fotografii obiecte creaţii artistice etc) percepţia lor despre perioada comunistă

Timp de două săptămacircni un grup de elevi şi cadre didactice au căutat peste tot icircn şcoală acasă la

bunici sau la prieteni lucruri şi obiecte păstrate din perioada comunismului icircncercacircnd să adune

cacirct mai multe exponate pentru amenajarea unui adevărat muzeu După perioada de colectare şi

amenajare exponatele au fost fotografiate iar apoi a fost realizat un film de prezentare a muzeului

cu durata de 10 minute care a fost icircnscris icircn concurs şi care se află icircn arhiva Institutului de

Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romacircnes

Le mulţumim pe această cale tuturor elevilor şi cadrelor didactice care s-au implicat din tot sufletul

icircn această acţiune şi pentru faptul că numai datorită lor Centrul de Documentare şi Informare şi-

a icircmbogăţit arhiva cu un nou produs multimedia care va fi cu siguranţă o sursă de informaţie

pentru viitorii elevi ai acestei instituţii de icircnvăţămacircnt

Valentina Moisi ndash clasa a X-a

Un altfel de muzeu icircn şcoala mea

- Muzeul Comunismului -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 31

1 Dezbaterea - rdquoPutem vorbi despre un stil de viaţă europeanrdquo

Icircn data de 24 februarie 2014 Centrul Europe Direct Maramureş a organizat la Centrul

Millennium din Baia Mare o dezbatere intitulată sugestiv ‛Putem vorbi despre un stil de viaţă

european‛ Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ a răspuns afirmativ invitaţiei primite din partea

Centrului Europe Direct Maramureş şi a participat la acest

eveniment cu un grup de 7 elevi şi 3 cadre didactice

Icircn cadrul acestei dezbateri cei 40 de participanţi au avut

prilejul de a discuta pe parcursul a peste 2 ore despre

calitatea vieţii noastre icircn Europa Aceştia au vorbit despre

caracteristici importante ale unui stil de viaţă european cum

ar fi dezvoltarea personală crearea unui mediu favorabil

cooperării accesul la oportunităţi o diplomaţie echitabilă

dar şi păstrarea identităţii naţionale conservarea tradţiilor şi

a mixului de obiceiuri Evenimentul a avut ca scop aducerea

icircn prim plan a temelor campaniei de informare care se

derulează la nivelul icircntregii Uniuni Europene pentru

pregătirea Alegerilor pentru Parlamentul European ce vor

avea loc icircn perioada 22-25 mai 2014

Cu această ocazie elevii şcolii noastre au putut afla

informaţii preţioase despre Serviciul Europe Direct pus la

dispoziţia cetăţenilor europeni de Comisia Europeană atacirct la

nivel central cacirct şi pe plan local şi despre ‛Măsurile UE

pentru creşterea calităţii vieţii‛ icircn ceea ce priveşte siguranţa alimentară protecţia datelor acces la

servicii de sănătate protecţia mediului siguranţa produselor protecţia consumatorilor Icircn plus au

purtat un dialog despre ce icircnseamnă pentru ei un stil de viaţă european şi au icircmpărtăşit din

experienţele acumulate prin implicarea icircn proiecte europene şi activităţi de voluntariat S-a creionat

icircmpreună cacircteva caracteristici ale stilului de viaţă european care se referă mai ales la trăsături de

caracter atitudine şi condiţii favorabile şi nu neapărat la nevoile materiale O altă prezentare a fost

efectuată de coordonatorul Centrului Europe Direct Maramureş pentru a transmite informaţii utile

despre Uniunea Europeană şi principalele instituţii europene cu accent pe structura Parlamentului

European rolul PE icircn luarea deciziilor la nivel european şi informaţii despre alegerile

europarlamentare 2014 Un moment important l-a constituit prezentarea de informaţii practice şi

discutarea modului icircn care cetăţenii europeni rezidenţi icircn alt stat decacirct cel de origine pot vota

pentru alegerile europarlamentare La finalul icircntacirclnirii elevii au fost invitaţi să savureze cicircteva

preparate sănătoase pregătite de organizatori scopul acestui moment fiind de a promova o

alimentaţie sănătoasă

Margareta Căpicirclnean ndash coordonator Centrul Europe Direct Maramureş

Centrul Europe Direct Maramureş

- un partener al şcolii icircn promovarea valorilor europene -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 32

2 Seminarul - bdquoDecideţi cine vă reprezintărdquo

Pe 21 martie 2014 icircn cadrul Centrului de Informare şi Documentare de la Colegiul Tehnic ‛George

Bariţiu‛ Baia Mare a avut loc Seminarul -‛Alegerile pentru Parlamentul European 2014 Decideţi

cine vă reprezintă‛ organizat de Centrul Europe Direct Maramureş icircn colaborare cu şcoala noastră

Acest eveniment a fost dedicat tinerilor care au dreptul la vot şi la care au fost invitaţi elevii claselor

a XII-a A Scopul acestui seminar a fost de a facilita accesul tinerilor care votează prima dată la

informarea cu privire la alegerile pentru Parlamentului European conştientizarea de către tineri a

beneficiilor cetăţeniei participative şi creşterea gradului de interes cu privire la importanţa

alegerilor europarlamentare şi a exprimării votului pentru a decide cine ne va reprezenta icircn

Parlamentul European

Prezentările s-au axat pe informaţii concrete despre alegerile europarlamentare data alegerilor date

despre Parlamentul European modul icircn care sunt reprezentate statele membre icircn PE atribuţiile

Parlamentului European rolul Parlamentului European la nivelul UE

Cu această ocazie s-a prezentat şi activitatea Centrului Europe Direct Maramureş şi a Serviciului

Central de informare Europe Direct ndash coordonat de Comisia Europeană Icircn cadrul evenimentului

elevii au fost invitaţi să participe la sbquoConcursul de promovare a alegerilor europarlamentare‛ şi au

fost distribuite broşuri de informare despre Alegerile PE 2014 realizate de Uniunea Europeană

precum şi alte materiale pe teme europene

De asemenea s-a discutat cu tinerii despre principale realizări ale Parlamentului European şi s-a

vizionat pe httpwwwmyvote2014euentheir-vote modul icircn care europarlamentarii au votat

cacircteva iniţiative importante din mandatul care se icircncheie icircn 2014 S-a prezentat elevilor pagina de

internet a alegerilor europarlamentare 2014 httpwwwelections2014euro şi videoclipul de

prezentare a Alegerilor pentru Parlamentul European din 25 mai 2014

Vlăduţ Pop ndash clasa a XII-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 33

3 Concursul bdquoAlegerile Europarlamentare 2014 ndash Noi decidem cine are Responsabilitateardquo

Concursul a avut ca obiectiv principal promovarea alegerilor pentru

Parlamentul European conştientizarea maramureşenilor cu privire la

importanţa participării la vot pe 25 mai (data alegerilor icircn Romacircnia) şi

icircncurajarea unei cetăţenii participative icircn racircndul tinerilor votanţi

La acest concurs au participat elevi de liceu coordonaţi de cadre

didactice studenţi de la instituţii universitare locale tineri romacircni şi

străini implicaţi icircn acţiuni de voluntariat icircn cadrul unor ONG-uri

locale

Participanţii la concurs au avut de realizat un material de promovare a

alegerilor pentru Parlamentul European afiş pliant sau fluturaş care

să aibă ca temă creşterea participării la votul pentru alegerile europene din anul 2014 iar

conţinutul materialului de promovare să fie creaţie originală să nu icircncalce legile drepturilor de

autor sau de confidenţialitate ale altei persoane fizice sau juridice

Icircn cadrul evenimentului a fost organizată o expoziţie icircn faţa bibliotecii judeţene cu toate materialele

icircnscrise icircn concurs De asemenea toate materialele participante la concurs au fost expuse icircn cadrul

evenimentului organizat pe 9 mai 2014 ndash Ziua Europei Premierea participanţilor a avut loc icircn

cadrul evenimentului de exterior pe care Centrul Europe Direct Maramureş l-a organizat la

Biblioteca Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ Baia Mare icircn săptămacircna ‛Şcoala Altfel‛

Pentru şcoala noastră a fost o mare bucurie deoarece cei 4 elevi icircnscrişi icircn concurs (Luciana Vinţ

Alina Fărcaş Alex Ardelean şi Ciprian Iobagi) au obţinut numeroase premii Premiul II din partea

juriului la secţiunea - Afişe şi 2 Menţiuni la secţiunea Vot

Ciprian Iobagi Alex Ardelean ndash clasa a X-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 34

4 Concursul de desene ldquoEU trăiesc sănătosrdquo Concursul de desene ldquoEU trăiesc sănătosrdquo a fost organizat de Centrul Europe Direct Maramureş

cu prilejul Zilei Europei Pe data de 9 mai 2014 la Centrul Millennium din Baia Mare a fost

organizată o expoziţie cu peste 140 de lucrări icircnscrise icircn concurs La acest eveniment elevii

Colegiului Tehnic ldquoGeorge Bariţiurdquo au demonstrat din nou că deşi studiază la un liceu cu profil

tehnic ei au talent şi la desen fapt dovedit prin cele 3 premii obţinute de elevii Andreea Pop

Francesca Iuhasz şi Alexandru Fluczar Premiul Special Menţiune I şi Menţiune III

Francesca Iuhasz ndash clasa a XI-a

5 Conferinţa ldquoIcircmpreună icircn Europa ndash unitatea şi diversitatea stilului de viaţă europeanrdquo

Pe 9 mai 2014 de Ziua Europei Centrul Europe Direct Maramureş a organizat o conferinţă ce a

avut ca temă ndash unitatea şi diversitatea stilului de viaţă european Evenimentul s-a desfăşurat la

Centrul Millenium din Baia Mare icircntr-un cadru minunat creat prin expoziţia de desene din cadrul

concursului de desene intitulat sugestiv bdquoEu trăiesc sănătos‛ Conferinţa privind stilul de viaţă

european a reunit peste 150 de participanţi de la instituţii de icircnvăţămacircnt şi ONG-uri din judeţul

Maramureş Icircn cadrul conferinţei au fost evidenţiate valori europene şi valori care definesc un stil

de viaţă sănătos şi armonios precum toleranţa diversitatea unitatea voluntariatul dar şi

păstrarea sănătăţii şi educaţia non-formală Cu această ocazie voluntarii Asociaţiei sbquoGeorge

Bariţiu‛ Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale au prezentat participanţilor rezultatele

obţinute icircn cadrul proiectului de responsabilitate socială - sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de

TINEri‛

Luciana Vinţ ndash clasa a X-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 35

Parteneriatul semnat icircntre Asociaţia American International School of Transylvania şi

Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ icircn cadrul proiectului sbquoGate to Active European Citizenship‛

finanţat de Comisia Europeană programul Tineret in Acţiune coordonat de American

International School of Transylvania a avut ca scop derularea unor activităţi pentru tineret

Cei de la Asociaţie şi-au propus organizarea unor evenimente pentru conştientizarea de

către elevii de liceu a importanţei activităţilor de voluntariat creşterea gradului de sensibilizare cu

privire la valoarea voluntariatului promovarea responsabilităţii civice şi sociale prin acţiuni

concrete de voluntariat promovarea unor programe de educaţie civică icircn contexte formale şi

nonformale

Icircn Centrul de Documentare şi Informare din liceul nostru s-au organizat mese rotunde pe

tema voluntariatului s-au prezentat obiectivele Serviciului European de Voluntariat s-a discutat

despre posibilităţile de voluntariat existente pentru tinerii din Baia Mare

Icircn cadrul proiectului bdquoDrugs Change Everything‛ (Drogurile schimbă tot) s-a derulat o

campanie de informare şi prevenire a consumului de droguri icircn şcoli prin intermediul unor

activităţi desfăşurate icircn CDI ce au avut ca obiective sensibilizarea elevilor icircn vederea alegerii unei

vieţi sănătoase şi dezvoltarea unei atitudini responsabile dezvoltarea spiritului tolerant icircn racircndul

elevilor prin intermediul unor activităţi ce presupun schimbul de experienţă intercultural şi

lingvistic promovarea diversităţii multiculturalismului şi voluntariatului

Elevii din Bariţiu s-au icircntacirclnit cu voluntarii AIST icircn vederea realizării unei mese rotunde

cu tema bdquoSpune NU drogurilor‛ şi s-au implicat icircn crearea unei mini piese de teatru

Icircn cadrul zilelor aflate sub semnul iubirii cu ocazia zilei de Valentinersquos Day sau a

Dragobetelui voluntarii Asociaţiei au condus activitatea bdquoLet Our Volunteers Educate‛- LOVE

icircn cadrul căreia şi-a propus ca obiective motivarea elevilor să icircnveţe limbi străine icircncurajarea

elevilor de a-şi exprima opiniile icircn limba engleză promovarea voluntariatului Timp de aproape o

oră s-au făcut scurte incursiuni icircn limbile materne ale voluntarilor germana poloneza şi daneza

Prin explicarea unor reguli de pronunţie şi citire

prin introducerea unor expresii uzuale (salutul

icircntrebări folosite pentru cunoaşterea celui cu care

conversezi) sau a unor noţiuni gramaticale

(conjugarea verbului a fi sau a avea) voluntarii

au demonstrat elevilor cacirct de simplu şi distractiv

poate fi studiul unei limbi străine Pentru a-i

implica şi mai activ pe elevii participanţi la final

s-a organizat un concurs de citire pronunţie şi

gramatică a cărui cacircştigător a fost răsplătit cu o

diplomă de onoare pentru cel mai rapid icircnvăţăcel

Asociaţia American International School of Transylvania

şi Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo

- parteneriat icircn promovarea participării pro-active

a tinerilor la viaţa comunităţii -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 36

Feedbackul primit din partea elevilor este unul pozitiv Faptul că după-amiezele sunt

organizate activităţi unde ei pot participa ca voluntari este considerat un fericit prilej de a ieşi din

rutina zilnică ce presupune statul icircn faţa calculatorului Se simt icircncurajaţi icircn a-şi exprima părerile

propri icircşi pun icircn valoare aptitudini pe care nici nu ştiau că le posedă conştientizează mult mai

bine apartenenţa la comunitaea din care fac parte şi icircşi doresc să prticipe activ la viaţa acesteia

Nouă profesorilor nu ne rămacircne decacirct să-i icircncurajăm cacirct mai mult să participe activ la cacirct

mai multe asemenea evenimente pentru a-şi descoperi icircntregul lor potenţial ce nu poate fi pus icircn

valoare decacirct prin implicarea icircn activităţi extraşcolare şi nonformale

Manuela Conea - profesor limba engleză

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 37

Icircn perioada 9 - 10 aprilie 2014 Colegiul Tehnic ‛George Bariţiu‛ Baia Mare a avut ca obiectiv

principal promovarea şcolii la nivel judeţean şi prezentarea ofertei şcolare icircn racircndul elevilor din

clasele a VIII-a de la şcolile gimnaziale din oraşul Baia Mare

Astfel icircn săptămacircna sbquoŞcoala Altfel‛ aproximativ 300 de elevi din 12 instituţii de icircnvăţămacircnt care

au semnat un acord de parteneriat educaţional cu instituţia noastră au trecut plini de emoţie şi

curiozitate pragul Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛

Tinerii oaspeţi interesaţi de activitatea şi oferta educaţională a şcolii au vizitat mai icircntacirci spaţiile de

studiu laboratoarele şi baza sportivă iar apoi au participat la diverse ateliere interactive pregătite de

elevii bariţieni icircmpreună cu cadrele didactice

Dialogul dintre cadrele didactice şi elevii de gimnaziu le-a facilitat acestora să icircnţeleagă mai bine

care sunt valorile care guvernează această instituţie de icircnvăţămacircnt şi ce oportunităţi le poate oferi

atacirct pe plan profesional cacirct şi pe plan personal această şcoală europeană

Zilele Porţilor Deschise

la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquodin Baia Mare

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 38

bdquoEuropa casa noastră‛ este o campanie de informare şi

comunicare anuală a Reprezentanţei Comisiei Europene icircn

Romacircnia derulată icircn parteneriat cu Ministerul Educaţiei

Naţionale

Campania este menită să transpună priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene icircn mediul

şcolar şi are ca scop informarea elevilor şi profesorilor din şcolile şi liceele din ţară cu privire la

proiectul de integrare europeană (istoria prezentul şi viitorul acestuia) priorităţile de comunicare

ale Comisiei Europene dar şi informaţii care icirci privesc direct (posibilitatea de a studia şi de a lucra

icircn statele membre implicarea icircn activităţi de voluntariat schimburi icircntre tineri participarea la

internship-uri implicarea icircn proiecte comunitare)

Campania Europa casa noastră este deschisă tuturor şcolilor (primare şi gimnaziale) precum şi

liceelor din Romacircnia şi are patru componente importante

1 Vizite icircn şcoli

2 Concursul de proiecte sbquoLider European‛

3 Ziua Europei

4 Concursul de desene Ziua Europei

Icircn data de 30 mai 2014 doi reprezentanţi ai Comisiei Europene icircn Romacircnia au făcut o vizită de

lucru la două instituţii de icircnvăţămacircnt din judeţul Maramureş din care una a fost Colegiul Tehnic

sbquoGeorge Bariţiu‛ pentru a oferi tinerilor maramureşeni informaţii despre atribuţiile instituţiilor

europene Cu această ocazie elevii au putut afla informaţii concrete despre Concursul Naţional

sbquoLider European‛ concurs dezvoltat de Reprezentanţa Comisiei Europene icircn Romacircnia icircn

parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale care are rolul de a dezvolta abilităţile elevilor de

leadership şi de a le pune icircn valoare icircn contextul unor activităţi legate de valorile şi temele

europene

La această acţiune a fost invitat să participe şi un reprezentant al unui ONG de tineret de pe plan

local mai exact domnul Ionuţ Sabo din partea asociaţiei Team for Youth Association care le-a

vorbit elevilor despre importanţa voluntariatului şi a implicării active icircn viaţa comunităţii

La finalul evenimentului toţi elevii au primit broşuri informative despre Europa şi au făcut poze

alături de reprezentanţii Comisiei Europene icircn Romacircnia

Luciana Vinţ ndash clasa a X-a

ldquoEuropa casa noastrărdquo

Campania de informare a tinerilor bariţieni

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 39

Repere semnificative din istoria Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ este situat icircn oraşul Baia Mare reşedinţa judeţului Maramureş

Şcoala a fost icircnfiinţată icircn anul 1974 avacircnd drept scop pregătirea de personal calificat icircn

electrotehnică pentru telecomunicaţii deservind Direcţiile Judeţene de Poştă şi Telecomunicaţii din

judeţele Maramureş Satu Mare Sălaj Bistriţa Năsăud şi Bihor Clădirea şcolii este amplasată

central pe strada Culturii nr 8 şi dispune de spaţii amenajate adecvat pentru activităţi

educaţionale şi pregătire practică

1974 Anul icircnfiinţării şcolii sub denumirea de Liceul de Electrotehnică pentru Telecomunicaţii

Baia Mare icircn subordinea şi finanţat de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor pacircnă icircn

anul 1990

1976 Icircncepe instruirea prin Şcoala Profesională de Telecomunicaţii Şcolii i se schimbă denumirea

icircn Liceul Industrial nr 4 Baia Mare Populaţia şcolară este alcătuită din elevi selectaţi prin

concurs de admitere pe locuri repartizate distinct judeţelor Maramureş Satu Mare Sălaj Bistriţa

Năsăud şi Bihor

1978 Prima promoţie a şcolii susţine examenul de bacalaureat şi obţine locuri de muncă oferite de

Poştă şi Telecomunicaţii din judeţele respective

1990 Şcoala trece icircn subordinea Ministerului Icircnvăţămacircntului şi primeşte o nouă denumire

Grupul Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii Baia Mare Se icircnfiinţează Şcoala Tehnică

Postliceală de Telecomunicaţii Din acest an calificarea elevilor se realizaează pe trei nivele

profesionale liceu şcoală profesională şi şcoală postliceală

1993 După 1989 piaţa muncii se modifică substanţial ceea ce face ca şcoala să diversifice oferta

educaţională prin completare cu clase icircn domeniul electronicii

2000 Este anul icircn care şcoala primeşte denumirea de Grup Şcolar bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Continuă diversificarea specializărilor din domeniile telecomunicaţii şi electronică

2002 Se obţine finanţare UE prin programul Phare Ro 010801 Phare Ro 010803 Coeziune

Economică şi Socială ndash componenta Icircnvăţămacircnt tehnic şi profesional Acest fapt a adus şcolii

reabilitarea clădirii dotarea cu echipamente de instruire pentru toate specializările şi nivelele şi

perfecţionarea cadrelor didactice pentru practicarea unui icircnvăţămacircnt modern Este anul confirmării

prestigiului şcolii prin elevul Erdei Rudolf care cacircştigă olimpiada naţională de electronică

desfăşurată la Timişoara

2004 Este instalată reţeaua de calculatoare AeL ceea ce permite desfăşurarea de lecţii icircn sistem e-

Learning

2014 - An aniversar

40 de ani de la icircnfiinţarea

Colegiului Tehnic ldquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 40

2007 Grupul Şcolar bdquoGeorge Bariţiu‛ primeşte statutul de colegiu tehnic devenind Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

2008 S-a desfăşurat olimpiada interdisciplinară tehnică ndash domeniile electronică telecomunicaţii şi

automatizări faza naţională Elevii şcolii participanţi la această olimpiadă au obţinut 4 premii I

Icircn toamna acestui an are loc inaugurarea Centrului de Documentare şi Informare al Colegiului

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ realizat prin finanţare obţinută de la Ministerul Educaţiei Tineretului şi

Sportului

2010 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ organizează prima ediţie a Concursului Naţional de Limba

Engleză sbquoQuest‛şi prima ediţie a Simpozionului Naţional bdquoInterferenţe‛ Tot icircn acest an Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare obţine pentru prima dată titlul de Şcoală Europeană

2011 Se promovează parteneriatele educaţionale cu şcoli din Europa prin proiecte europene -

implementarea de proiecte Comenius şi Leonardo da Vinci

2012 Are loc icircmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale şi

parteneriate active şcoală-icircntreprindere prin intermediul a două proiecte POS DRU

2013 Găzduim pentru a doua oară Olimpiada Naţională la disciplinele tehnice - obţinacircnd 2

premii II Este anul icircn care şcoala cacircştigă pentru a doua oară titlul de Şcoala Europeană - locul 15

la nivel naţional şi locul 1 la nivel local

2014 Şcoala organizează prima ediţia la nivel naţional a concursului bdquoStart icircn afaceri Topul

tinerilor antrperenori‛ şi prima ediţie la nivel naţional a concursului bdquoPerspective moderne icircn

icircnvăţămacircntul tehnologic ndash Interferenţe educaţionale

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare trecut prezent şi viitor Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ este o şcoală europeană cu tradiţie icircn domeniile telecomunicaţii

electronică şi automatizări ancorată icircn trecut şi cu deschidere amplă spre viitor

Politica educaţională se axează pe un demers didactic calitativ care să răspundă nevoilor de formare

socio-profesională prin calificări competitive pe piaţa muncii Existenţa unui mediu educaţional la

standarde internaţionale şi naţionale superioare generează formarea unei culturi generale şi de

specialitate prin dobacircndirea cunoştinţelor tehnice aprofundate icircn specializările telecomunicaţii

tehnică de calcul electronică şi automatizări a deprinderilor de muncă intelectuală icircn racircndul

tinerilor Centrarea icircnvăţării pe valori este una dintre priorităţile noastre şi conduce spre

conturarea unui profil moral şi acţional al tinerilor

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ oferă elevilor accesul icircn mod egal la educaţie icircn scopul atingerii

performanţei individuale şi colective prin formarea unor cetăţeni activi creativi responsabili

educaţi să icircnveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabile la cerinţele pieţei

forţei de muncă Şcoala este centru de formare a resurselor umane specializate pentru nevoile

comunităţii şi exigenţele societăţii globale icircn continuă schimbare

Profesionalismul cadrelor didactice cooperarea prin parteneriatul şcoală-familie-comunitate

respectul pentru valori şi promovarea lor responsabilitatea formării tinerilor ca cetăţeni europeni

ne reprezintă şi ne deschide spre performanţă

Prof documentarist ndashSilvia Camelia GURZUN

Bibliotecar ndashDaniela POP

Page 2: Început de Jurnal…

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 2

ldquoTop Secretrdquondash Balul Bobocilor 2013 ndash proiect de activitate extraşcolară organizat de elevii

claselor a XI-a Grupul ţintă - elevii claselor a IX-a Perioada derulării 20 septembrie - 21

octombrie 2013 Nr elevi implicaţi 60

Coordonatori proiect prof Camelia Bogdan prof Daniela Chinde prof Gabriela Sălăgean

ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo- proiect implementat de Asociaţia sbquoGeorge

Bariţiu‛ Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul Tehnic sbquoGeorge

Bariţiu‛ şi Centrul Europe Direct Maramureş Acest proiect a fost premiat icircn cadrul concursului

naţional sbquoAcţionăm responsabil ndash competiţia iniţiativelor de responsabilitate socială ‛ lansat de JCI

Romacircnia icircn parteneriat cu MEC şi Institutul Pentru Politici Sociale Perioada derulării 1

octombrie 2013-1 mai 2014 Nr elevi implicaţi 350 şi 20 de voluntari din echipa de proiect

Coordonator proiect prof Silvia Gurzun

bdquoTo study or to stay To stay or to emigraterdquo - proiect bilateral Comenius derulat icircn

parteneriat cu o şcoală din Letonia implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin

Programul Sectorial Comenius al Programului de Invăţare pe tot Parcursul Vieţii Perioada de

implementare iulie 2012 ndash august 2014 Nr elevi implicaţi 50

Coordonator proiect prof Daniela Chinde

bdquoŞcoala pentru o Romacircnie verderdquo - program de educaţie ecologică implementat la nivel

naţional de Asociaţia Zibo Help icircn parteneriat cu instituţii de icircnvăţămacircnt din ţară Perioada

derulării septembrie 2013 - iunie 2014 Nr elevi implicaţi la nivel de şcoală 350

Coordonator proiect prof Silvia Gurzun

ldquoDăruind primeşti un zacircmbetrdquo - proiect de responsabilitate socială derulat icircn parteneriat

cu Şcoala Gimnazială Baia Sprie icircn cadrul proiectului sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri‛

Perioada derulării 24 noiembrie - 24 decembrie 2013 Nr elevi implicaţi 60 voluntari

Coordonator proiect prof Silvia Gurzun

bdquoLearn to learn Develop your autonomy in learningrdquo - proiect Comenius Multilateral

- derulat icircn parteneriat cu şcoli din Letonia Turcia Italia Polonia Grecia şi Franţa implementat

cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Sectorial Comenius al Programului de

Invăţare pe tot Parcursul Vieţii Perioada derulării iulie 2013 - august 2015 Nr elevi implicaţi 30

Coordonator proiect prof Daniela Chinde

Programe şi proiecte implementate prin CDI

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 3

ldquoNouă ne pasărdquo - proiect de responsabilitate socială derulat icircn parteneriat cu Liceul

Tehnologic Ocna Şugatag icircn cadrul proiectului sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri‛

Perioada derulării 15 martie - 15 aprilie 2014 Nr elevi implicaţi 40 voluntari

Coordonator proiect prof Silvia Gurzun

bdquoJob Shadow Day 2014rdquo ndash proiect internaţional derulat la nivel naţional de Junior

Achievement Romacircnia care are scopul de a familiariza tinerii liceeni cu piața locurilor de muncă

Perioada derulării 1 martie - 11 aprilie 2014 Nr elevi implicaţi 250

Coordonator proiect prof Păuniţa Picircrlog

bdquoAlege-ţi calea responsabilrdquo- proiect de parteneriat educaţional pentru prevenirea şi

combaterea consumului de cannabis și etnobotanice realizat icircn parteneriat cu ISJ Maramureş

Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Maramureş şi Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛

Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Perioada derulării 1 aprilie - 31 Mai 2014 Nr elevi

implicaţi 40

Coordonatori proiect prof Camelia Dan prof Mihaela Popan prof Manuela Conea

Concursul Naţional bdquoQuestrdquo ndash concurs de limba engleză destinat elevilor de la liceele şi

colegiile cu profil tehnic din ţară Perioada derulării 1 martie - 8 aprilie 2014 Participanţi 100

Coordonatori proiect prof Daniela Chinde prof Claudia Stainer prof Manuela Conea

Concursul Naţional bdquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo ndash Ediţia a IV-a

concurs de idei de afaceri realizat icircn parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş şi

Incubatorul de Afaceri Baia Mare Perioada derulării 9-10 Mai 2014 Participanţi 28 de echipaje

(3 elevi_1 prof)

Coordonatori proiect prof Păuniţa Picircrlog prof doc Silvia Gurzun prof Simona Popescu

Concursul Naţional Perspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic bdquoInterferenţe

educaţionalerdquo - Ediţia a V-a Perioada derulării 16 Mai 2014 Participanţi 350 elevi şi profesori

Coordonatori organizare prof Camelia Bogdan prof Vasile Pop prof doc Silvia Gurzun

Coordonatori secţiuni prof Claudiu Buxbaum prof Loredana Păcurar prof Octavian Butuza

bdquoCărţile cresc oamenirdquo ndash proiect educaţional pentru stimularea lecturii icircn racircndul elevilor

de la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ clasele IX-XIII Perioada derulării martie-iunie 2014

Coordonatori prof Camelia Bogdan prof Petronela Mureşan prof Viorica Hordău

bdquoIVET-Venture A Participative approach to strengthen key competences of traineesrdquo

ndash proiect international derulat icircn cadrul programului Lifelong Learning Programme finanţat de

Comisia Europeană icircn cadrul programului Leonardo da Vinci şi derulat icircn parteneriat cu instituţii

din Germania Austria Romania şi Turcia

Coordonator proiect prof Claudia Stainer

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 4

1 Activităţi pedagogice culturale ndash curriculare şi extracurriculare

Data

Perioada

Denumire Discipline

implicate

Indicatori

de grup ţintă

Indicatori

de rezultat

Semestrul I

16092013

30092013

Prezentarea CDI şi a organizării sale specifice pentru

elevii claselor a IX-a şi noilor utilizatori CDI

Consiliere şi

orientare

profesională

125 elevi din

clasele a IX-a

-5 activităţi de

informare

15102013

30102013

Curs de formare icircn domeniul managementului

proiectelor de responsabilitate socială

Socio-umane 20 de elevi

voluntari

-1 curs de 6 zile

12112013 Prezentare ofertă şcolară Universitatea Tehnică din

Cluj Napoca

Consiliere

şi orientare

60 de elevi

clasele a XII-a

-1 prezentare

-50 de pliante

distribuite

-3 afişe

12112013 Vizită de studiu a unui grup de 12 elevi din Turcia icircn

cadrul unui proiect Leonardo da Vinci - coordonat de

Asociaţia sbquoMansio‛ Baia Mare

Limba

engleză

15 elevi

clasa a XI-a

12 elevi străini

-1 atelier de

comunicare

icircn limba

engleză

25112013

10122013

Atelier de creaţie ndash Film ldquoNumai icircmpreună putem

icircnvinge violenţardquo şi participare la Concursul

judeţean sbquoFlori de gacircnd icircmpotriva violenţei‛ organizat

de Asociaţia Artemis Baia Mare ndashPremiul II

Lb şi

literatura

romacircnă

Socio-umane

3 elevi - 1 film

- Locul II

- 3 diplome

- 1 premiu

15122013

20122013

Expoziţia ldquoVis de Crăciunrdquo ndash desene felicitări afişe

cu tema Crăciunului

Lb Romacircnă

Religie

30 elevi - 1 expoziţie

- 1 articol icircn

presa locală

16122013

20132013

Ateliere de creaţie ndash bdquoCrăciunul ndash sărbătoare icircn

casă şi icircn sufletrdquo ndash confecţionare de podoabe şi

ornamente de Crăciun

Socio-umane 20 elevi - 1 expoziţie cu

produsele

realizate

- 50 fotografii

9122013

13122013

Expoziţie ldquoEdmundo ndash a World of Educationrdquo ndash

consiliere pentru oportunităţi de continuare a studiilor

icircn străinătate

Consiliere şi

orientare

50 elevi - 1 expoziţie

- 5 informări

- fotografii

16012014 Prezentare ofertă şcolară Universitatea Tehnică din

Cluj Napoca

Consiliere şi

orientare

60 elevi

clasele a XII-a

- 1 PPT

- 50 pliante

- 3 afişe

Semestrul II

11022014 Prezentare SEV ndash acţiune derulată icircn parteneriat cu

Asociaţia American International School of

Transylvania Baia Mare

Limba

engleză

20 elevi - 1 informare

- 2 ateliere de

lucru

14022014 bdquoMobile Love on Valentinersquos Dayrdquo ndash activitate

culturală organizată de ziua icircndrăgostiţilor

Limba

engleză

15 elevi - 1 PPT

- 2 ateliere

14022014 bdquoValentinersquos Day la Bariţiurdquo ndash activitate culturală

organizată de ziua icircndrăgostiţilor

Limba

engleză

25 elevi - 1 PPT

- 1 film

20022014 bdquoLet Your Voluntar Educaterdquo- activitate de

promovare a voluntariatului realizată de voluntarii

de la American International School of Transylvania

Limba

engleză

20 elevi - 5 ateliere

interactive

- 1 film

Activităţi derulate icircn CDI

An şcolar 2013-2014

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 5

20022014 bdquoCu viaţa mea apăr viaţardquo - Atelier creaţie pentru

realizarea afişelor icircn vederea participării la concursul

judeţean ndash Premiul Special al Juriului

CDI 2 elevi - 3 ateliere de

lucru

- 2 diplome

24022014 bdquoDragobetelerdquo ndash realizarea unei expoziţii tematice cu

lucrările elevilor

Lb Romacircnă

CDI

15 elevi -1 expoziţie

- 2 prezentări

1042014

11042014

Ateliere de creaţie afişe pliante flayere roll-up

materiale realizate pentru ldquoTacircrgul ofertelor

educaţionalerdquo şi acţiunile de promovare a ofertei

şcolare

CDI 50 elevi - 2 roll-up-uri

- 100 pliante

- 500 flayere

- 1 banner film

7042014

11042014

ldquoZilele Porţilor Deschiserdquo ndash vizite realizate de elevii

claselor a VIII-a de la 12 şcoli gimnaziale din Baia

Mare pentru orientarea şcolară şi profesională acţiuni

realizate icircn săptămacircna sbquoŞcoala Altfel ‛

CDI 350 elevi -1 PPT 2 filme

- 300 de pliante

- 50 de mape

- 12 acorduri de

parteneriat

20052014 Prezentarea ofertei de muncă elevilor din clasa a XII-a

de către un reprezentant al Fabricii de avioane din

Dumbrăviţa judeţul Maramureş

Orientare

şcolară şi

vocaţională

150 elevi - 1 PPT

- 75 pliante

10022014

15062014

Activităţi de recuperare a elevilor cu dificultăţi de

icircnvăţare sau eşec şcolar ndash cercuri de lectură de

documentare pe diverse domenii activităţi de

mentorat

CDI

Discipline

100 elevi - Regsitru

evidenţă

1022014

10042014

Activităţi de documentare icircn vederea pregătiri elevilor

pentru faza judeţeană şi naţională a olimpiadelor la

discipline matematică engleză tehnic etc

CDI

Discipline

75 elevi - Regsitru

evidenţă

15052014

27062014

Activităţi de cercetare şi documentare a elevilor icircn

vederea realizării atestatelor de certificare a

competenţelor de specializare Activităţi de

documentare icircn vederea pregătiri elevilor din clasele a

XII-a pentru Bacalaureat 2014

CDI

Discipline

100 elevi - Regsitru

evidenţă

2 Activităţi de promovare a inovaţiei pedagogice

Data

Perioada

Denumire Discipline

implicate

Indicatori

de grup țintă

Indicatori

de rezultat

Semestrul I

20112013

24112013

Participare la ldquoSalonul Naţional de Inventică şi

Creaţie Ştiinţifică pentru Tineretrdquo ndash Bucureşti

2013

Discipline

Tehnice

2 elevi

1 profesor

- 1 expoziţie

naţională

Diplome de

participare

16122013

20122013

ldquoO idee de afacere haioasărdquo ndash competiţie de idei de

afaceri pentru elevii din clasele a XII-a

Discipline

tehnice

50 elevi - 1 concurs

- 1 articol

- 3 premii

14012013 ldquoClasa tradiţională versus clasa modernărdquo ndash

atelier de creaţie pentru realizarea unui film icircn cadrul

proiectului Comenius

Limba

engleză

15 elevi

- 1 film

- 5 ateliere

- fotografii

Semestrul II

24022014 Participare la dezbaterea rdquoPutem vorbi despre un stil

de viaţă europeanrdquoorganizată de Centrul Europe

Direct Maramureş

CDI 7 elevi - 1 acord de

parteneriat

- fotografii

21032014 Organizarea seminarului - bdquoDecideţi cine vă

reprezintărdquo icircn CDI de către Centrul Europe Direct

Maramureş

CDI 30 elevi - 1 comunicat

de presă

- fotografii

25052014 Participare la Concursul judeţean de afişe bdquoAlegerile Istorie 5 elevi - fotografii

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 6

Europarlamentare 2014 ndash Noi decidem cine are

Responsabilitateardquo ndash Premiul II şi 2 Menţiuni

TIC

CDI

- 5 diplome

- premii

9052014 Participare la Concursul judeţean de desene ldquoEU

trăiesc sănătosrdquo- Premiul Special şi 2 Menţiuni

Istorie

TIC

CDI

3 elevi - fotografii

- 5 diplome

- premii

9052014 Particiare la Conferinţa ldquoIcircmpreună icircn Europa ndash

unitatea şi diversitatea stilului de viaţă

europeanrdquo de Ziua Europei

CDI 10 elevi - 1 film

- 3 diplome

- fotografii

30052014 ldquoEuropa casa noastrărdquo - Campanie de informare a

tinerilor bariţieni cu privire la instituţiile şi valorile

europene şi Concursul naţional sbquoLider Europeansbquo

Istorie

TIC

CDI

40 elevi

- 1 informare

- fotografii

- 1 articol

online

3 Activităţi de formare şi dezvoltare a competenţelor elevilor icircn domeniu infodocumentar

(cercetare documentară)

Data

Perioada

Denumire Discipline

implicate

Indicatori

de grup țintă

Indicatori

de rezultat

Semestrul I

15102013

15122013

Revista şcolară ldquoCercetări Documentare prin

CDIrdquo- Nr 2 Decembrie 2013 Număr aniversar

Tema sbquoGeorge Bariţiu ndash o personalitate complexă‛

Istorie

Limba şi

literatura

romacircnă TIC

12 elevi din

clasele a X-a

- 10 ateliere de

lucru

- 10 exemplare

tipărite

25112013

10122013

ldquoCampania celor 16 zile de activism icircmpotriva

violenţei asupra femeirdquo ndash activităţi de cercetare

documentară pe tema violenţei asupra femei

Istorie

Limba şi

literatura

romacircnă TIC

5 elevi - 1 expoziţie

foto

- 1 film

tematic

20092013

23122013

Activităţi de cercetare documentară realizate icircn cadrul

proiectelor disciplinare derulate icircn şcoală pe parcursul

Semestrului I

Toate

disciplinele

500 elevi - registru de

evidenţă

Semestrul II

15022014

15052014

Revista şcolară ldquoCercetări Documentare prin

CDIrdquo- Nr 3 Mai 2014

Tema sbquoGhid practic de integrare a Responsabilităţii

Sociale icircn proiectele educative‛

Limba şi

literatura

romacircnă TIC

Consiliere şi

orientare

12 elevi din

clasele a X-a

- 7 ateliere de

lucru

- 35 exemplare

tipărite

- referate

602014

21032014

Filmului documentar ldquoUn altfel de muzeu icircn şcoala

noastră ndash Muzeul Comunismuluirdquo - activităţi de

cercetare documentară avacircnd ca temă perioada

comunismului şi realizarea unui film cu muzeul

Istorie

TIC

10 elevi - 1 expoziţie

- 150 de

fotografii

- 1 film

15042014

15062014

Revista şcolară ldquoJurnalul unui CDI dinamic şi

inovatorrdquo- Nr 3 Iunie 2014

CDI 10 elevi - 10 ateliere de

lucru

- 15 exemplare

tipărite

10012014

27062014

Activităţi de cercetare documentară realizate icircn cadrul

proiectelor disciplinare derulate icircn şcoală pe parcursul

Semestrului II

Toate

disciplinele

500 elevi - registru de

evidenţă

- referate

4 Activităţi pentru creşterea interesului elevilor pentru lectură

Data

Perioada

Denumire Discipline

implicate

Indicatori

de grup țintă

Indicatori

de rezultat

Semestrul I

25112013 ldquoLectura hrana sufletului meurdquo - activităţi de Limba şi

literatura

75 elevi - 45 de cărţi

citite

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 7

10122013

stimulare a lecturii icircn racircndul elevilor din şcoală romacircnă

25102013

27062014

ldquoTe provoc citeşte-mărdquo - realizarea unei expoziţii

cu cărţile noi intrate icircn fondul documentar al CDI

Lb Romacircnă

Alte

discipline

350 elevi - 50 de lecturi

9012014

15012014

ldquoEminescu şi poeziardquo ndash activităţi de lectură din

opera marelui poet

Limba şi

literatura

romacircnă

30 elevi - 35 cărţi

icircmprumutate

Semestrul II

1042014

1052014

Realizarea broşurii ldquoDefinim creaţiardquo ndash ateliere de

creaţie literară şi stimulare a lecturii icircn racircndul

elevilor din clasele a IX ndashXII

Limba şi

literatura

romacircnă

20 elevi - 10 broşuri

tipărite

15022014

15062014

ldquoTalent şi creativitaterdquo - amenajarea unei expoziţii

cu publicaţiile elevilor şi cadrelor didactice din şcoală

cărţi reviste manuale broşuri ziare etc

CDI 5 elevi - 1 expoziţie

- 25 de

produse

15022014

15062014

bdquoAnimaţii lecturărdquo ndash activităţi de lectură a

imaginii activităţi care au ca finalitate realizarea

unor documente audio-video necesare la cursuri

CDI 120 elevi - filme

- fotografii

1505 2014 Participarea la Concursul naţional de reviste şcolare

ldquoTinereţe şi Jurnalismrdquo - Menţiune obţinută de

revista şcolară sbquoJurnalul unui CDI dinamic şi

inovator‛

CDI 8 elevi - 1 diplomă

- 1 parteneriat

1062014

30062014

Activităţi de culegere prelucrare şi tehnoredactare a

cărţii bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul

tehnologicrdquo volum publicat icircn cadrul concursului

naţional bdquo Interferenţe educaţionale‛care conţine

articolele elevilor şi cadrelor didactice participante la

concurs

CDI 5 elevi - 20 exemplare

tipărite

5 Activităţi de dezvoltare a resursei umane din şcoală icircn domeniul politicii documentare

Data

Perioada

Activitatea de (in)formare organizată Furnizor de

(in)formare

(formator)

Indicatori de

grup țintă

Nr de

credite

alocate

Semestrul I

11122013 Diseminare vizită de studiu la Linz icircn Austria ndash

icircn cadrul proiectului POS DRU sbquoFormare

profesor evaluator de competenţe profesionale‛

CNDIPT 21 profesori -

13122013 Cercul pedagogic al profesorilor de limba

franceză

ISJ

Maramureş

28 profesori

din judeţ

-

16122013 Curs de formare sbquoDe la debut la succes‛ ISJ

Maramureş

30 profesori

din judeţ

-

Semestrul II

Activităţi de diseminarea a rezultatelor obţinute icircn urma implementării proiectelor şi activităţilor derulate icircn CDI

pe parcursul anului şolar şi informarea cadrelor didactice privind noutăţile din domeniul politicii documentare

Iunie 2014

Prof documentarist - Silvia Camelia GURZUN

Bibliotecar - Daniela POP

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 8

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 9

Icircn perioada iulie 2013 - august 2015 la Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare se desfăşoară

proiectul Comenius Multilateral ldquoLearn to learn Develop your autonomy in learningrdquo

implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Sectorial Comenius al

Programului de Invăţare pe tot Parcursul Vieţii

Proiectul are ca parteneri instituţii de icircnvăţămacircnt din 7 ţări europene

O Colegiul Tehnic laquo George Bariţiu raquo Baia Mare - Romacircnia

O Vecpiebalgas vidusskola ndash Letonia

O Maltepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi ndash Turcia

O Istituto di Istruzione Superiore E Usuelli Ruzza ndash Italia

O Liceum w Zespole Szkoacuteł Gimnazjum i Liceum Ogoacutelnokształcące

w Dobrzejewicach ndash Polonia

O 3rd Lykeio of Trikala Odysseas Elytis ndash Grecia

O Legt le Verger - Franţa

Proiectul se adresează elevilor icircntre 16-19 ani care

formează grupul ţintă Ei icircşi vor dezvolta prin

participarea la acest proiect abilităţile IT icircşi vor

dezvolta competenţele de comunicare icircn limba engleză

precum şi cele de icircnvăţare autonomă icircşi vor icircmbogăţi

cunoştinţele cu privire la cultura ţării partenere şi

totodată vor promova cultura şi tradiţiile romacircneşti icircn

Europa

Prin proiectul nostru dorim să contribuim la unul din

scopurile Uniunii Europene şi anume dezvoltarea

competenţelor cheie necesare cetăţenilor europeni active

pentru a se putea integra icircn societatea europeană

contemporană

Proiectul implică realizarea unui numar minim de

douăzeci şi patru de deplasări ale elevilor şi profesorilor

romacircni icircn ţările partenre icircn scopul realizării activităţilor

proiectului Pe parcursul anului şcolar 2013-2014 au

avut loc reuniuni de proiect icircn trei ţări partenere Turcia

Italia şi Letonia

Icircn perioada 3-8 Noiembrie 2013 a avut loc prima

reuniune a proiectului icircn Istanbul Turcia Delegaţia din Romania a fost formată dintr-un grup de

patru elevi şi trei profesori care au reprezentat Romacircnia Elevii şi profesorii romacircni şi-au cunoscut

partenerii au participat la activităţi de team building au prezentat Romacircnia regiunea Maramureş

Learn to learn

Develop your autonomy in learning - Proiect Comenius Multilateral -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 10

Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ şi sistemul educaţional romacircnesc care a fost comparat cu

sistemele educaţionale ale ţărilor partenere din perspectiva icircnvăţării autonome

A fost ales un logo al proiectului icircn urma unei competiţii şi al votului acordat de către fiecare

participant la reuniune Au avut loc workshopuri pe tema proiectului precum şi workshopuri

culturale pe parcursul cărora elevii au aflat informaţii despre ţările partenere cultura şi tradiţiile

lor

Fiecare ţară a prezentat un dans tradiţional iar paşii dansului au fost icircnvăţaţi de către toţi elevii

participanţi Icircn cadrul acestei vizite s-a creat contextul icircntacirclnirilor viitoare ale echipelor de proiect

din fiecare ţară parteneră Cadrele didactice participante au făcut o planificare a activităţilor care

urmează să se desfăşoare icircn cei doi ani de implementare a proiectului şi au discutat aspectele legate

de vizitele următoare

Icircn perioada 24 februarie ndash 1 martie 2014 o echipă de profesori şi elevi de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge

Baritiu‛ Baia Mare au reprezentat Romacircnia la reuniunea proiectului European Comenius lsquorsquoLearn

to Learn Develop your autonomy in learningrsquorsquo desfăşurată icircn Padova Italia Pe durata şederii icircn

Italia elevii baimăreni au fost cazaţi icircn familiile elevilor italieni şi au participat la activităţi legate

de tema proiectului activităţi de teambuilding ateliere de lucru pe tema dezvoltării autonomiei icircn

icircnvăţare a elevilor analizarea rezultatelor chestionarelor aplicate icircn fiecare ţară parteneră

prezentări multimedia sbquoModern vs Traditional School‛ dezbateri referitoare la autonomia şi

motivaţia icircn icircnvăţare workshop-uri cu tematica rsquorsquoThe Perfect Schoolrsquorsquo vizite culturale tematice

Atelierele de lucru au avut loc icircntr-un mediu cultural

benefic dezvoltării personale prin lărgirea viziunii

asupra unor noi culturi şi civilizaţiiVizita a

reprezentat pentru elevii şi profesorii Colegiului

Tehnic rsquorsquoGeorge Bariţiursquorsquo o oportunitate icircn vederea

extinderii viziunii asupra cooperării europene active

prin icircnsuşirea modului de viaţă şi a tradiţiilor unor

diverse identităţi culturale avacircnd la bază respectul

reciproc pentru diversitate

Icircn perioada 25-30 aprilie 2014 a avut loc a 3-a

reuniune a proiectului desfăşurată icircn Letonia

localitatea Vecpiebalga La reuniune au participat 60 de profesori şi elevi din 7 ţări europene Grecia

Italia Polonia Franţa Turcia Letonia şi Romacircnia parteneri icircn proiectul mai sus amintit din

cadrul programului de Icircnvăţare pe tot parcursul vieţii finanţat de către Comisia Europeană

desfăşurat pe o perioada de doi ani pe parcursul cărora au loc icircntacirclniri icircn toate cele 7 ţări europene

Pe parcursul reuniunii din Letonia a treia icircn cadrul proiectului elevii romacircni au avut

oportunitatea de a cunoaşte cultura ţării gazdă din interiorul familiilor letone deoarece au fost

cazaţi la partenerii lor de a participa la activităţile proiectului centrate pe dezvoltarea

competenţelor de icircnvăţare autonomă pe tot parcursul vieţii precum şi aprofundarea şi exersarea

competenţelor de comunicare icircn limba engleză

Au avut loc activităţi de teambuilding ateliere de lucru pe tema proiectului prezentări ale

materialelor realizate icircn prealabil de către fiecare ţară parteneră vizite culturale Reuniunea care a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 11

marchat icircncheierea primului an de implementare a proiectului s-a finalizat cu realizarea broşurii

sbquoLearn to learn‛ la care au contribuit toate ţările implicate icircn proiect

prof Daniela Chinde ndash coordonator proiect

Impresiile elevilor hellip

sbquoPrin intermediul acestui proiect am descoperit noi culturi şi obiceiuri bineicircnţeles diferite de ale

noastre Am descoperit diferenţele şi asemănările dintre naţiuni fiecare icircn parte doarece icircn proiect

au participat mai multe ţări‛

sbquoIcircn opinia mea această experienţă este unică şi foarte importantă datorită faptului că am avut

poibilitatea de a călători spre o altă ţară şi de a vedea acele splendide aşezări nu doar citind

icircnvăţacircnd despre ele sau uitacircndu-mă la fotografii O altă importanţă a proiectului a fost faptul că am

avut ocazia de a-mi icircmbunătăţi modul de comunicare şi icircnţelegere icircn limba engleză‛

sbquoPot spune că această experienţă m-a schimbat şi nu doar pe mine pe noi toţi Şi nu mă refer doar

la cunoştinţele despre cultura lor toate lucrurile icircnvăţate limba engleză pe care mi-am exersat-o la

maxim ci mă refer la noi ca persoane Suntem mult mai deschişi mai amabili mai dornici să ne

implicăm icircn proiectele şcolii‛

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 12

Icircn perioada 1 octombrie 2013 ndash 1 mai 2014 Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛ Pentru Promovarea

Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ şi Centrul Europe

Direct Maramureş a derulat proiectul de responsabilitate socială sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde

de TINEri‛- coordonator prof Silvia Gurzun

Acest proiect face parte din lista celor 12 proiecte premiate icircn cadrul concursului naţional

bdquoAcţionăm Responsabil ndash competiţia iniţiativelor de responsabilitate socială‛ lansat de Federaţia

Junior Chamber International (JCI) Romacircnia icircn parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi

Institutul pentru Politici Sociale

Pornind de la convingerea că fiecare dintre noi putem să fim de ajutor comunităţii din care facem

parte proiectul sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri‛ şi-a propus să contribuie la

dezvoltarea unei culturi a responsabilităţii sociale icircn racircndul elevilor de la Colegiul Tehnic bdquoGeorge

Bariţiu‛ icircnsă la un nivel care să permită formarea unui grup de tineri care să aibă iniţiativă şi să icirci

mobilizeze pe cei din jurul lor să se implice icircn rezolvarea problemelor locale sociale de mediu

culturale etc E necesar ca aceşti tineri să conştientizeze că viitorul comunităţii icircn care trăiesc

depinde de noi toţi Nu ne trebuie decacirct voinţă şi icircncredere icircn puterile noastre pentru a face ca

lucrurile să se schimbe icircn bine

Icircn plus nu trebuie să uităm că icircnvăţarea şi dezvoltarea personală a acestor tineri nu se opreşte la

porţile şcolii Icircnvăţarea nu reprezintă doar ceea ce icircnvăţăm la şcoală sau icircn cadrul unor cursuri de

specialitate Implicacircndu-se activ icircn diverse proiecte şi activităţi lucracircnd icircn echipă sau de unii

singuri confruntacircndu-se cu diverse situaţii şi probleme elevii dobacircndesc implicit noi abilităţi noi

cunoştinţe noi atitudini - icircntr-un cuvacircnt noi competenţe Icircn cadrul acestor acţiuni icircnvăţarea este

centrată pe cel ce icircnvaţă pe procesul de icircnvăţare nefiind bazat pe predare ci pe acţiune facilitacircnd

toleranţa sprijinirea categoriilor defavorizate şi oferă posibilitatea exersării şi descoperirii diverselor

capacităţi şi talente

Icircn cadrul proiectului pe bază de concurs au fost selectaţi 20 de tineri motivaţi cu abilităţi de lider

şi simţ civic care au participat la un curs de formare icircn domeniul managementului proiectelor de

responsabilitate socială După finalizarea sesiunilor de icircnvăţare cei 20 de tineri au fost organizaţi

icircn echipe de lucru pentru scrierea şi implementarea a 2 proiecte de resposabilitate socială avacircnd ca

grupuri ţintă copii şi tineri ce provin din familii defavorizate şi care trăiesc icircn mediul rural

Sub sloganul sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ icircn perioada 6-7 decembrie 2013 s-a derulat prima

acţiune din cadrul acestui proiect prin care voluntarii asociaţiei au reuşit să aducă frumusețea şi

magia sărbătorilor de iarnă icircn sufletul a 35 de copii nevoiaşi din localitatea Baia Sprie Ei au

petrecut alături de cei mici două zile de neuitat organizacircnd pentru cei mici diverse activităţi

educative şi distractive ateliere pentru confecţionarea de podoabe şi ornamente pentru brad un

concert de colinde jocuri interactive şi momente surpriză Icircn prima zi activităţile s-au desfăşurat

la Şcoala Gimnazială Baia Sprie iar a doua zi la Pensiunea Rustic din localitate Alături de cei

Proiectul ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo

- un exemplu de integrare a Responsabilităţii Sociale icircn şcoală

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 13

mari copiii au scris scrisorile pentru Moş Crăciun şi astfel voluntarii au putut afla de ce au nevoie

aceşti copii şi familiile lor La finalul celor două zile petrecute icircmpreună toţi copiii au beneficiat de o

masă caldă şi tremuracircnd de emoție s-au bucurat de icircntacirclnirea lor cu Moş Nicolae care le-a adus

multe daruri

A doua etapă a proiectului sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ a vizat colectarea de alimente

icircmbrăcăminte jucării şi bunuri casnice donate de elevi cadrele didactice părinţi sau comunitatea

locală Pe data de 20 decembrie 2013 cei 20 de voluntari au mers din nou icircn vizită la aceşti copii

pentru a le duce alimente icircmbrăcăminte şi alte cadouri Cu această ocazie au reuşit ca icircn pragul

sărbătorilor de iarnă să aducă un strop de bucurie icircn sufletele a 40 de familii nevoiaşe din

localitatea Baia Sprie Cu siguranţa Nașterea Domnului marea sărbătoare a creștinilor acest

miracol al lumii aduce schimbarea și speranța noastră de mai bine și ne face parcă icircn preajma

acestor sărbători mai buni mai omenoși mai răbdători mai iertători unii cu alții

Icircn perioada 3-4 Aprilie 2014 a avut loc vizita de lucru din cadrul celui de-al doilea proiect de

responsabilitate socială implementat de voluntarii asociaţiei prin intermediul căruia ei au reuşit să

ofere clipe de neuitat celor 25 de tineri cuprinşi icircn grupul ţintă al proiectului bdquoNouă ne pasă‛ şi

care sunt elevi ai Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Copiii şi tinerii instituţionalizaţi reprezintă o categorie de persoane care necesită o atenţie şi o grijă

specială nu numai din partea statului dar şi a noastră fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui

mediu familial natural De multe ori activităţi familiare pentru majoritatea tinerilor precum

vizionarea unui film la cinematograf sau ieşirile la masă icircn oraş cu prietenii reprezintă activităţi

inedite pentru aceşti tineri De aceea echipa bdquoNouă ne pasă‛ a icircncercat ca prin acest proiect să le

ofere acetor tineri pe lacircngă un ajutor material şi experienţe de viaţă pozitive care să le dezvolte

abilităţile de viaţă necesare integrării lor icircn societate

Timp de 2 zile cei 25 de tineri care provin din familii cu o situaţie materială precară sau Case de

Tip Familial au participat la activități de socializare și educație non-formală pentru facilitarea

comunicării icircncurajarea toleranței și a atitudinii non-discriminatorii organizate de echipa de

proiect icircn Centrul de Documentare şi Informare din şcoală şi la Pensiunea bdquoPoarta

Maramureşului‛ din localitatea Ocna Şugatag

Prin aceste activităţi voluntarii au icircncercat să le creeze momente de bună dispoziţie care să

contribuie la dezvoltarea abilităţilor de socializare a tinerilor care rareori ies din mediul lor Aceştia

au avut ocazia să trăiască experienţe noi să-şi dezvolte sentimentul de respect de sine să simtă că

sunt la fel de valoroşi ca aceia pentru care viaţa a fost mai darnică şi să se bucure din plin de

momentele petrecute icircmpreună cu noii lor prieteni

Din dorinţa de a icircncuraja activităţile sportive icircntr-un mod distractiv voluntarii au organizat icircn

curtea interioară a pensiunii diverse competiţii sportive care au fost icircntacircmpinate cu mult

entuziasm de tineri Deşi era pentru prima dată cacircnd trăiau aceste experienţe tinerii s-au străduit

să-şi dovedească talentul şi chiar au reuşit să se descurce la toate probele derulate Noutatea

experienţei a fost covacircrşitoare pentru cei mai mulţi dintre ei venindu-le greu să creadă că prin

simple jocuri distractive şi alături de gesturi mărunte ca o icircncurajare sau icircmbrăţişare au trăit clipe

de neuitat care le-a adus zacircmbetul pe faţă

Icircn plus icircn contextul icircn care pentru aceşti tineri servirea unei mese icircntr-un cadru familiar sau cu

prietenii la un restaurant reprezintă un adevărat lux echipa bdquoNouă ne pasă‛ a organizat o masă

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 14

festivă la finalul celor 2 zile de activităţi moment care a fost trăit cu un real entuziasm de către toţi

participanţii la proiect

Tot icircn cadrul proiectului icircn perioada ianuarie ndash aprilie 2014 pentru alţi elevi din şcoală au fost

organizate 10 ateliere educative tematice 15 proiecţii de filme şi seminarii de informare pe tema

responsabilităţii sociale şi un concurs de proiecte de responsabilitate socială

La finalul proiectului a avut loc icircntacirclnirea de evaluare a celor 20 de tineri formaţi prin proiect cu

această ocazie şi-au completat şi Paşaportul Responsabilului Social iar apoi au primit diplomele de

merit pentru participarea şi implicarea lor icircn activităţile proiectului

Diseminarea rezultatelor obţinute icircn cadrul proiectului a fost realizată icircn cadrul unei conferinţe

care a fost organizată de către partenerul nostru de proiect - Centrul Europe Direct Maramureş cu

ocazia zilei de 9 Mai 2014 iar apoi icircn cadrul unui seminar de informare organizat la Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ din Baia Mare

Sunt lăudabile munca entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat aceşti voluntari dar şi

implicarea şi spiritul umanitar pe care l-au dovedit membrii echipei de proiect coordonatorii

instituţiilor partenere profesorii de la şcolile partenere şi nu icircn ultimul racircnd agenţii economici

implicaţi icircn derularea acţiunilor cuprinse icircn proiect

prof Silvia Camelia Gurzun ndash coordonator proiect

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 15

ldquoViitorul depinde de NOIrdquo

Icircn era tehnologiei avansate și a progreselor tehnologice uimitoare omul trebuie să rămacircnă

OM el trebuie să-și păstreze dramul de umanitate cu care se naște Școala și familia trebuie să fie

cele care cultivă umanitatea icircn sufletul copilului viitor adult responsabil Acesta trebuie să icircnvețe

că icircn viață există icircnvinși și icircnvingători favorizați și defavorizați Prin urmare cei care avem

norocul de a fi niște ocrotiți ai sorții trebuie să intervenim acolo unde destinul este puțin potrivnic

Acesta poate fi un segment pe care acționează proiectele de responabilitate socială activități care

stimulează elevii să fie mai receptivi la necesitățile celor din jurul lor

Proiectul Nouă ne pasăViitorul depinde de TINEri se icircncadrează perfect icircn acest tipar

datorită faptului că a reușit să coopteze icircntr-o echipă niște elevi ndash adulți icircn devenire ndash ai Colegiului

Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ și să-i provoace să se implice icircn favoarea unor copii făcacircnd parte din

familii defavorizate Ceea ce s-a realizat icircn cadrul acestui proiect coordonat de prof documentarist

Silvia GURZUN a depășit toate așteptările S-a icircnceput timid cu selecția elevilor al căror profil

trebuia să se potrivească cu specificul acestui proiect Au urmat icircntacirclniri peste icircntacirclniri indicații

sugestii recomandări din partea coordonatoarei și a restului echipei ajungacircndu-se la a crea o echipă

stracircns icircnchegată unitară care avea un singur scop să lumineze sufletele unor copii de școală

primară din Baia Sprie icircn prag de Crăciun precum și să așeze zacircmbete și fericire pe fețele unor

adolescenți de la Liceul Tehnologic Ocna Șugatag prin oferirea de cadouri alimente și haine

colectate de voluntarii barițieni dar mai ales prin timpul petrecut icircmpreună cu aceștia jocurile și

momentele de socializare care sunt esențiale icircn dezvoltarea normală a unui copil

Obiectivele acestui proiect au fost pe deplin atinse prin muncă asiduă și implicare

necondiționată a grupului de voluntari barițieni care au conștientizat faptul că fiecare dintre noi

poate contribui la fericirea celuilalt iar fericirea pe care acest proiect a provocat-o a fost

incomensurabilă atacirct icircn sufletele noastre ca binefăcători cacirct și icircn sufletele celor nevoiași

beneficiarii acestui proiect

prof Mihaela POPAN membru icircn echipa de implementare a proiectului

Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri

bdquoM-am icircmscris icircn acest proiect deoarece multă lume mă icircndruma spre voluntariat Icircnainte credeam

că voluntariatul este ceva plictisitor dar am descoperit că voluntariatul icircnseamnă multă muncă dar

şi distracţie Dacă eşti o persoană serioasă care ştie să icircmbine utilul cu plăcutul voluntariatul este

o modalitate de relaxare atacirct fizică cacirct şi sufletească atunci cacircnd te gacircndeşti că ai făcut ceva fără a

aştepta nimic icircnapoi Proiectul Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINErisbquo m-a icircnvăţat să mă

mulţumesc şi să apreciez mai mult ceea ce am deoarece există copii care şi-ar dori să aibă jumătate

din ce am eu dar nu icircşi pot permite din diverse motive Am icircnvăţat să privesc mai cu atenţie icircn

jurul meu şi să nu judec după aparenţe Icircn cele două acţiuni realizate cu echipa de proiect am

icircntacirclnit copii cu situaţii familiale grave dar cu toate acestea căutau icircn adacircncul sufletului lor o

făracircmă de putere pentru a ne oferi un zacircmbet Icircn timpul activităţilor i-am cunoscut mai bine şi

chiar dacă la icircnceput pe unii dintre ei i-am judecat greşit pacircnă la finalul activităţilor mi-am

schimbat părerea despre ei şi ei sunt la fel ca noi toţi dar viaţa nu a fost la fel de darnică cu ei cum

a fost cu noi Pe durata proiectului am icircntacirclnit o mulţime de persoane care şi-au ocupat un loc

special icircn inimile noastre persoane cărora trebuie să le admirăm puterea de a mai zacircmbi icircn ciuda

situaţiei grele pe care o au persoane cu care am legat prietenii foarte stracircnse persoane de la care

chiar ai ce să icircnveţi Noi voluntarii din echipa de proiect am primit cea mai mare răsplată pe care

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 16

am fi putut să o aşteptăm bucuria de pe chipurile copiilor din grupurile ţintă la finalul

activităţilor bucurie care ne spunea tuturor ca ne-am simţit foarte bine icircmpreună pe durata

activităţilor‛

Iobagi Ciprian Marius ndash Voluntar

sbquoLa icircnceput cacircnd m-am hotăracirct să intru icircn acest proiect m-am gacircndit să o fac mai mult de dragul

distracției icircnsă după ce am derulat prima acțiune de responsabilitate socială mi-am dat seama că icircn

viaţă sunt lucruri mult mai importante de făcut decacirct distracţia și orice ai face să o faci gacircndind că

o faci doar pentru binele tău Făcacircnd referire la faptul că după ce am văzut ce icircnseamnă să ajuți

oamenii să icirci vezi fericiți și să ști că zacircmbetul lor se datorează ție nu mi-a mai stat gacircndul la mine

sau la ce vreau să fac pentru mine Icircmi doream din ce icircn ce mai mult să-i ajut pe ei și pe mulți

alțiilt Vreau să spun că acest proiect m-a maturizat m-a ambiționat m-a făcut să devin mai

responsabilă și mai sigură pe mine am icircnvățat să fiu deschisă cu cei din jurul meu și să ofer o macircnă

de ajutor celor care au cu adevărat nevoie Alături de astfel de persoane mi-am icircnsuşit principii și

valori sensibilitatea și voința de a-i ajuta să fie mulțumiți de ei indiferent de defectele şi problemele

pe care le au Momentele trăite alături de aceşti copii şi tineri nevoiaşi te dezvoltă te icircnvață ce

icircnseamnă cu adevărat viața te fac să racirczi de supărare și să placircngi de fericire să conştientizezi că

viața trebuie trăită cu folos pentru că VIITORUL DEPINDE DE TINEri A fost o experiență

minunată și mi-ar plăcea să o săvacircrșesc la nesfacircrșit‛

Luciana Vinţ - Voluntar

Prima icircntacirclnire a proiectului Toți voluntarii ne-am adunat icircn CDI și icircmpreună cu doamna

profesoară Silvia Gurzun am icircncercat să ne cunoaștem mai bine Am stabilit cu toții să ne icircntacirclnim

icircn fiecare zi de marți a săptămacircnii Cu fiecare săptămacircnă ce trecea am icircnceput să mă atașez icircncet

icircncet de toți Așa am ajuns să aștept cu nerăbdare fiecare zi de marți Fiecare icircntacirclnire cu ei mă

făcea să mă simt minunat pentru mine toţi eram ca o familie Prima ieşire cu grupul de voluntari a

avut loc icircn cadrul proiectului derulat icircn parteneriat cu Școala Gimnazială Baia Sprie care pot

spune cu toată sinceritatea că a fost de neuitat Acolo am cunoscut nişte copii minunaţi care din

păcate nu au parte de o viaţă normală din cauza problemelor sociale şi materiale La icircnceput părea

că ceva icirci reține să comunice cu noi Dar probabil văzacircnd că noi suntem deschiși cu ei au icircnceput

foarte repede să comunice şi să se atașeze de noi La sfacircrşitul celor două zile petrecute cu ei au fost

foarte fericiți că ne-au cunoscut și că au stat cu noi Din păcate a trebuit să ne luăm rămas bun de

la ei și să plecăm cu gacircndul că icircn curacircnd ne vom revedea Doamna profesoară Silvia a fost și este ca

o mamă pentru noi o mamă lider Și-a dat foarte mult silința ca totul să fie pe placul nostru

Recunosc că uneori făceam ce nu trebuia și era puțin aspră cu noi icircnsă ea doar icircncerca să ne ajute

și să ne explice cum să facem lucrurile cacirct mai bine A doua ieșire cu toți voluntarii a fost icircn cadrul

proiectului derulat icircn parteneriat cu Liceul Tehnologic Ocna Şugatag Cu această ocazie am

cunoscut un grup de adolescenți Noi voluntarii am icircncercat ca prin activităţi interactive şi jocuri

de socializare să ne cunoaştem cacirct mai bine A fost minunat( Cu unii dintre ei mai țin legătura pe

facebook) Am avut și ieșiri prin oraș cu voluntarii și cu doamnele profesoare din echipa de proiect

aş putea spune cu familia A fost foarte plăcut Icircncă nu pot să uit seara poveștilor de groază icircn

care colegul meu Flaviu a speriat-o foarte tare pe Madame Sincer o să icircmi fie foarte dor de toți Cu

bune cu rele dar mereu am fost icircmpreună Și dacă i-am supărat cu ceva icircmi pare sincer rău și sper

că mă vor ierta Totuși mi-ar plăcea ca şi după terminarea acestui proiect să mai facem icircntacirclniri icircn

CDI Pentru mine tot ce s-a petrecut și mai ales toți au icircnsemnat și icircnseamnă foarte mult

Iuhasz Francesca ndash Voluntar

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 17

A doua reuniune internaţională de proiect Baia Mare

Romacircnia 20 - 31 Octombrie 2013

Vizitatori din Letonia la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Timp de 11 zile din 20 icircn 31 Octombrie 2013 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare a

găzduit a doua reuniune a proiectului de parteneriat şcolar bilateral Comenius ndash bdquoTo Study or to

Work To Stay or to Emigrate‛ Echipele participante au fost formate din coordonatorii

proiectului din fiecare unitate de icircnvăţămacircnt parteneră profesori membri icircn echipa de proiect şi

elevi

Şcoala din Letonia a fost reprezentată de o echipă formată din 6 profesori directorul adjunct al

instituţiei de icircnvăţămacircnt şi 23 de elevi care au fost găzduiţi icircn familiile elevilor romacircni

Pe parcursul vizitei s-au desfăşurat activităţi de socializare de teambuilding conferinţe ateliere de

lucru toate avacircnd ca scop dezvoltarea competenţelor elevilor de a se integra icircn societatea europeană

contemporană

Elevii au devenit conştienţi de benficiile finalizării studiilor au fost icircncurajaţi să nu abandoneze

şcoala timpuriu pentru a pleca la muncă icircn străinătate ca şi emigranţi să icircşi continue educaţia şi

să-şi construiască o carieră Aceste competenţe icirci vor ajuta să se descurce pe piaţa muncii să icircşi

construiască o carieră şi să crească competitivitatea pe piaţa muncii

Elevii şi-au lărgit orizonturile nu numai cu privire la propria lor bunăstare dar şi cu privire la

economia ţării lor Ei vor fi mai responsabili icircn luarea deciziilor cu privire la alegerea carierei

Elevii au fost informaţi cu privire la oportunităţile de studiu şi muncă oferite icircn ţara de origine

precum şi icircn celelalte ţări europene

S-au realizat vizite culturale la obiectivele turistice din zona noastră pentru a-i familiariza pe letoni

cu obiceiurile şi cultura romacircnească

ldquoTo study or to work To stay or to emigraterdquo - Proiect Comenius Bilateral -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 18

Elevii şi profesorii letoni au fost impresionaţi de ospitalitatea familiilor partenerilor romacircni de

bucătăria romacircnească de obiectivele turistice pe care le-au vizitat icircn zonă

Pe parcursul reuniunii elevii coordonaţi de către profesori au realizat un produs final al proiectului

ndash Filmul bdquoI am European‛ - care icircncearcă să dea un răspuns la icircntrebarea cheie a proiectului

bilateral Comenius - sbquoTo study or to work To stay or to emigrate‛

Filmul prezintă viaţa icircn paralel a doi elevi din ţări est europene ndash Romacircnia şi Letonia ndash care

emigrează icircn Regatul Unit al Mării Britanii Elevii sunt prezentaţi icircn contrast unul avacircnd o

bursă pentru continuarea studiilor se integrează uşor icircşi construieşte o carieră se reicircntoarce icircn

ţara natală şi devine un cetăţean european activ icircn timp ce celălalt elev are un lung şir de eşecuri

datorită faptului că fiind influenţat de prieteni abandonează şcoala şi emigrează pentru a intra pe

piaţa muncii la negru motivat de cacircştigarea banilor foarte rapid

Icircn urma vizionării acestui film elevii au devenit conştienţi de faptul că trebuie să icircşi finalizeze

studiile pentru a-şi construi o carieră care să le asigure succes icircn viaţă icircn timp ce abandonarea

şcolii influenţa negativă a anturajului motivaţia obţinerii de beneficii materiale imediate prin

muncă necalificată se finalizează icircn majoritatea cazurilor prin eşec

prof Daniela Chinde - coordonator proiect

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 19

Sub sloganul sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ icircn perioada 6-7 decembrie 2013 s-a derulat prima

acţiune de responsabilitate socială prin care 20 de tineri voluntari ai Asociaţiei sbquoGeorge Bariţiu‛

au reuşit să aducă frumuseţea şi magia sărbătorilor de iarnă icircn sufletul a 35 de copii nevoiaşi din

localitatea Baia Sprie

Voluntarii au petrecut alături de cei mici două zile de neuitat organizacircnd diverse activităţi

educative şi distractive ateliere pentru confecţionarea de podoabe şi ornamente pentru brad un

concert de colinde jocuri interactive momente surpriză care icircn prima zi s-au desfăşurat la şcoală

iar a doua zi la Pensiunea Rustic din Baia Sprie Icircn plus alături de cei mari copiii au scris

scrisorile pentru Moş Crăciun de unde am putut afla de ce au nevoie aceşti copii şi familiile lor La

finalul celor două zile petrecute icircmpreună toţi copiii au beneficiat de o masă caldă şi tremuracircnd de

emoție s-au bucurat de icircntacirclnirea lor cu Moş Nicolae care le-a adus multe daruri

A doua etapă a proiectului sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ a vizat colectarea de alimente

icircmbrăcăminte jucării şi bunuri casnice donate de elevii şi cadrele didactice din şcoala noastră Pe

data de 20 decembrie 2013 cei 20 de voluntari au mers din nou icircn vizită la aceşti copii pentru a le

duce alimente icircmbrăcăminte şi alte cadouri Cu această ocazie am reuşit ca icircn pragul sărbătorilor

de iarnă să aducem un strop de bucurie icircn sufletele a 40 de familii nevoiaşe din localitatea Baia

Sprie

Sunt lăudabile munca entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat aceşti voluntari dar şi

spiritul umanitar pe care l-au dovedit profesorii dir Camelia Bogdan dir adj Vasile Pop şi

Mihaela Popan de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ dir Ioan Tămaş Melinda Costin şi Debora

Codroiu de la Şcoala Gimnazială Baia Sprie şi nu icircn ultimul racircnd doamna Cristina Leş

administratorul pensiunii care a reuşit să creeze o atmosferă de Crăciun de vis prin bradul vrăjit

frumos icircmpodobit şi aşezat la loc de cinste icircn Pensiunea Rustic din Baia Sprie

Cu siguranţa Naşterea Domnului marea sărbătoare a creştinilor acest miracol al lumii aduce

schimbarea şi speranţa noastră de mai bine şi ne face parcă icircn preajma acestor sărbători mai buni

mai omenoşi mai răbdători mai iertători unii cu alţii

prof Silvia Camelia Gurzun ndash coordonator proiect

bdquoDăruind primeşti un zacircmbetrdquo

- un proiect de suflet -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 20

Imagini surprinse icircn timpul celor 2 acţiuni din cadrul proiectului

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 21

Technical College sbquoGeorge Bariţiu‛ (headmistress Camelia Laura Bodgan) is involved in another

international project under the Lifelong Learning Programme financed by the European Comission

called sbquoIVET-Venture A Participative Approach to strengthen key competences of trainees‛ which

is a Leonardo da Vinci project ndash Transfer of Innovation bringing together institutions from

Germany Austria Romania and Turkey

The starting point of the project is represented by the weak key competences many trainees possess

which are focused on the bare (theoretical) knowledge transfer During the project we are planning

to transfer a creative and interactive learning approach to the field of IVET in order to strengthen

certain key competences especially civic and social In addition the adapted approach will be

transfered from Germany and Austria to other countries and their

VET systems

The learning environment lacks innovative and participatory

activities based on our studentsrsquo interests and lifestyle and

moreover the transfer of key competences beyond the mere

knowlwdge component has been neglected

The key competences developed during the VET training should

offer the students the possibility to manage their careers and play a role in society as active citizens

The purpose of the project is to improve the attractivity of VET training by developping the

adventure-based methodology to support the teachers to acquire and use non-formal teaching

methods which are seen as more efficient methods of working with trainees

The agenda of the project is a rich one There has already been a fisrt meeting hosted by our project

coordinators from the Leibniz University Hannover in December 2013 where the project was

represented by Claudia Stainer the coordinator of the project and Simona Popescu member of the

project team During the meeting each partner introduced itself and we discussed on work packages

and the responsibilities of each partner We discussed and defined the projects aims we set the

future tasks the materials that have to be created and talked about proofing the IVET-VENTURE

training in practice

ldquoIVET-Venture A Participative approach

to strengthen key competences of traineesrdquo

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 22

Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul

Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Centrul Europe Direct Maramureş şi Liceul Tehnologic Ocna Şugatag a

derulat icircn perioada 3-4 Aprilie 2014 o vizită de lucru icircn localitatea Ocna Şugatag pentru a oferi

clipe de neuitat celor 25 de tineri cuprinşi icircn grupul ţintă al proiectului de responsabilitate socială

bdquoNouă ne pasă‛ Acţiunea face parte din cel de-al doilea proiect de responsabilitate socială propus

de voluntarii asociaţiei icircn cadrul proiectului ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo

Copiii şi tinerii instituţionalizaţi reprezintă o categorie de persoane care necesită o atenţie şi o grijă

specială nu numai din partea statului dar şi a noastră fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui

mediu familial natural De multe ori activităţi familiare pentru majoritatea tinerilor precum

vizionarea unui film la cinematograf sau ieşirile la masă icircn oraş cu prietenii reprezintă activităţi

inedite pentru aceşti tineri De aceea echipa bdquoNouă ne pasă‛ a icircncercat ca prin acest proiect să le

ofere acetor tineri pe lacircngă un ajutor material şi experienţe de viaţă pozitive care să le dezvolte

abilităţile de viaţă necesare integrării lor icircn societate Timp de 2 zile 25 de tineri care provin din

familii cu o situaţie materială precară sau Case de Tip Familial au participat la activități de

socializare și educație non-formală pentru facilitarea comunicării icircncurajarea toleranței și a

atitudinii non-discriminatorii organizate de echipa de proiect icircn Centrul de Documentare şi

Informare din şcoală şi la Pensiunea bdquoPoarta Maramureşului‛ din localitatea Ocna Şugatag

Prin aceste activităţi voluntarii au icircncercat să le creeze momente de bună dispoziţie care să

contribuie la dezvoltarea abilităţilor de socializare a tinerilor care rareori ies din mediul lor Aceştia

au avut ocazia să trăiască experienţe noi să-şi dezvolte sentimentul de respect de sine să simtă că

sunt la fel de valoroşi ca aceia pentru care viaţa a fost mai darnică şi să se bucure din plin de

momentele petrecute icircmpreună cu noii lor prieteni Din dorinţa de a icircncuraja activităţile sportive

icircntr-un mod distractiv voluntarii au organizat icircn curtea interioară a pensiunii diverse competiţii

sportive care au fost icircntacircmpinate cu mult entuziasm de tineri Deşi era pentru prima dată cacircnd

trăiau aceste experienţe tinerii s-au străduit să-şi dovedească talentul şi chiar au reuşit să se

descurce la toate probele derulate Noutatea experienţei a fost covacircrşitoare pentru cei mai mulţi

dintre ei venindu-le greu să creadă că prin simple jocuri distractive şi alături de gesturi mărunte ca

o icircncurajare sau icircmbrăţişare au trăit clipe de neuitat care le-a adus zacircmbetul pe faţă Icircn plus icircn

contextul icircn care pentru aceşti tineri servirea unei mese icircntr-un cadru familiar sau cu prietenii la

un restaurant reprezintă un adevărat lux echipa bdquoNouă ne pasă‛ a organizat o masă festivă la

finalul celor 2 zile de activităţi moment care a fost trăit cu un real entuziasm de către toţi

participanţii la proiect

Mulţumim pe această cale Centrului Europe Direct Maramureş (coordonator ndash Margareta

Căpicirclnean) pentru materialele informative dăruite tinerilor instituţionalizaţi şi cadrelor didactice

prof Mihaela Popan prof Claudia Stainer de la Colegiul Tehnic laquo George Bariţiulaquo prof Rodica

Balin şi d-lui director prof Andreica Gheorghe de la Liceul Tehnologic Ocna Şugatag pentru

entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat icircn acest proiect

Proiectul bdquoNouă ne pasărdquo

icircnceputul unor noi prietenii pentru elevii bariţieni

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 23

Imagini surprinse icircn timpul activităţilor realizate cu

elevii Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 24

Icircn perioada 9-10 mai 2014 Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare a fost gazda Concursului

Naţional Start icircn afaceri Topul tinerilor antreprenori concurs cuprins icircn Calendarul Acţiunilor

Educative Regionale aprobate de MEN şi care a ajuns icircn acest an la cea de-a patra ediţie

Concursul a fost desfăşurat icircn parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş

Incubatorul de Afaceri Baia Mare şi Asociaţia George Bariţiu pentru Promovarea Societăţii

Informaţionale

Scopul concursului este dezvoltarea spiritului antreprenorial icircn racircndul elevilor din clasele XI-XII

prin familiarizarea acestora cu activităţile specifice unei firme reale simularea operaţiunilor şi

proceselor economice specifice mediului de afaceri precum şi dezvoltarea competenţelor şi

aptitudinilor necesare unui icircntreprinzător

Icircn zilele de vineri şi sacircmbătă 9-10 mai 28 de echipe de la colegiile şi liceele din ţară şi-au prezentat

ideile de afaceri icircn cadrul celor două secţiuni ale competiţiei Idei de top‛ la care s-au icircnscris opt

echipe cu participare directă şi Idei de afaceri năstruşnice la care 20 de echipe au participat icircn

mod indirect online

Icircn cadrul concursului a fost pregătită o expoziţie cu materializarea ideilor de afaceri ale tinerilor

viitori icircntreprinzători care a demonstrat aplicabilitatea ideilor dar şi creativitatea spiritul inovativ

şi originalitatea echipelor de elevi şi ale profesorilor icircndrumători

Membrii juriului alcătuit din Korkmakz Yusuf (Romdil) Livia Pop - inspector şcolar de specialitate

şi Vlad Pascu - Incubatorul de Afaceri au avut o misiune dificilă icircn evaluarea celor 8 proiecte

icircnscrise la secţiunea sbquoIdei de Top‛ Punctajele au fost acordate pe baza unor criterii de evaluare şi

indicatori care au avut icircn vedere calitatea planului de afaceri obiectivele companiei precum şi

modul icircn care au fost promovate produsele

La finalul concursului la secţiunea sbquoIdei de Top au fost acordate patru menţiuni Liceului

Tehnologic Gherla Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Liceului Teoretic Emil Racoviţă şi

Colegiului Naţional Vasile Lucaciu din Baia Mare Premiul al III-lea a revenit Colegiului Tehnic

Transilvania Baia Mare Premiul al II-lea Colegiului Tehnic Anghel Saligny Baia Mare iar

premiul icircntacirci Liceului Tehnologic Traian Vuia din Tăuţii Măgherăuş Premiul special acordat de

juriu a rămas icircn vitrina unităţii Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Toţi elevii şi profesorii

icircndrumători au primit diplome şi premii din partea organizatorilor şi din partea partenerului de

proiect - SC Oneit SRL Icircn cea de a doua zi a concursului a urmat evaluarea ideilor de afaceri

icircnscrise la secţiunea sbquoIdei de afaceri năstruşnice‛ la care cele 20 de echipaje icircnscrise icircn concurs au

obţinut numeroase premii

Mulţumim pe această cale cadrelor didactice de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ pentru munca

depusă icircn organizarea şi desfăşurarea cu succes a primei ediţii organizate la nivel naţional şi

sperăm din tot sufletul că reuşita acestei ediţii a concursului va atrage icircn anii următori un număr

cacirct mai mare de concurenţi

Coordonatori - prof Silvia GURZUN prof Păuniţa PIcircRLOG

Concursul Naţional

bdquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo Ediţia IV

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 25

ldquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo

Ediţia IV

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 26

Icircn data de 16 mai 2014 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare a fost gazda celei de-a cincea

ediţii a Concursului Naţional bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic ndash Interferenţe

educaţionale‛ concurs cuprins icircn Calendarul concursurilor şcolare naţionale avizate de MEN

Concursul face parte dintr-un proiect iniţiat acum cinci ani care s-a desfăşurat pacircnă icircn prezent ca

simpozion naţional şi care are ca scop promovarea exemplelor de bună practică ce ilustrează

creativitatea şi inovarea icircn icircnvăţămacircntul tehnologic preuniversitar dezvoltarea competenţelor

personale profesionale şi sociale prin icircnvăţarea pe tot parcursul vieţii

Prin acest concurs naţional ne propunem să stimulăm nu numai

creativitatea elevilor dar şi a profesorilor care deţin resurse

insuficient puse icircn valoare

Considerăm că tehnologia nu trebuie icircnchisă icircntr-un bdquoturn de

fildeş‛ specialiştii icircn domeniu aparţin unei elite care comunică

cu restul lumii şi de aceea acest eveniment se adresează elevilor

şi profesorilor pasionaţi de tehnologie care identifică interferenţe

importante cu alte domenii ale culturii literatură filozofie arte

matematică etc

Această ediţie a concursului a atras un număr mare de participanţi din ţară elevi coordonaţi de

cadre didactice care au avut iniţiativa de a se icircnscrie la două din cele trei secţiuni ale concursului

Secţiunea I bdquoNoi tendinţe icircn e-learning‛ Secţiunea II bdquoTehnoFantezii - Artă şi Tehnologii‛ şi

Secţiunea III Simpozion Naţional - bdquoInterferenţe educaţionale‛ reuşind astfel să obţină cel puţin

un premiu Lucrările icircnscrise icircn concurs au demonstrat din nou preocuparea şi calităţile de

excepţie ale elevilor şi cadrelor didactice din icircnvăţămacircntul romacircnesc Produsul final al acestui

proiect icircl reprezintă volumul publicat şi dedicat evenimentului icircn care sunt cuprinse toate

lucrările participante la această ediţie a concursului

Echipa de organizare

Concurs Naţional bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic

ndash Interferenţe educaţionale‛

Concursul Naţional

Perspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic

ldquoInterferenţe educaţionalerdquo - Ediţia V

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 27

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 28

Ministerul Tineretului şi Sportului a organizat icircn perioada 20 ndash 24

noiembrie 2013 la Complexul Expoziţional Romexpo Bucureşti cea de a

XI-a ediţie a bdquoSalonului Naţional de Inventică şi Creaţie Ştiinţifică

pentru Tineret care s-a desfăşurat icircn cadrul Tacircrgului Internaţional

bdquoGaudeamus - Carte de icircnvăţătură‛

Cu această ocazie au avut loc expoziţii de invenţii şi idei vernisaje

conferinţe mese rotunde şi dezbateri pe diferite domenii ale educaţiei culturii şi ştiinţei ale

economiei creative Grupul ţintă pentru acest eveniment a fost compus din tineri cu vacircrste icircntre 14

şi 35 de ani din toată ţara tineri care au o orientare spre o societate bazată pe cunoaştere şi

dezvoltare Această iniţiativă icircşi propune să promoveze şi să icircncurajeze tinerii icircn domeniul

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică Cu acest prilej Ministerul Tineretului şi Sportului a lansat şi un

concurs de invenţii şi creaţii pentru tinerii care au preocupări cunoştinţe şi aptitudini provenind

din diverse domenii

La concurs au participat tineri ale căror invenţii sau creaţii s-au icircncadrat icircn următoarele secţiuni

1) Ştiinţe aplicate (mecanică electricitate optică termotehnică biotehnologie nanotehnologie

aeronautică astronautică etc)

2) Tehnologia informaţiei (tehnologie care asociază utilizarea calculatorului şi a informaţiilor care

ajută să producă să manipuleze să comunice sau să difuzeze informaţiile)

3) Creaţie tehnică (de produs de interior grafic design etc)

Lucrările tinerilor au fost expuse icircn cadrul salonului icircntr-un loc special amenajat fiecare

tacircnărechipă avacircnd la dispoziţie un spaţiu de prezentare Selecţia lucrărilor icircnscrise la concurs s-a

realizeat de către un juriu format din specialişti ai domeniilor respective iar cele mai creative şi

inovative lucrări pe fiecare tematică au fost premiate la finalul manifestării icircntr-un cadru festiv

Şcoala noastră a participat la acest eveniment cu invenţia bdquoSenzor de apă‛ şi a fost reprezentată de

către elevii Ioan Chiş - clasa a XI-a E şi Alex Suciu - clasa a X-a C

Prof coordonator - ing Păuniţa PIcircRLOG

Participare cu succes la Salonul Naţional de

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică pentru Tineret 2013

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 29

Icircn fiecare an icircn perioada 25 noiembrie ndash 10 decembrie are loc la nivel mondial sbquoCampania celor

16 zile de activism icircmpotriva violenţei asupra femeiirdquo

Sub genericul bdquoDe la pacea de acasă la pacea icircn lumerdquo campania

a icircnceput icircn data de 25 noiembrie de Ziua Internaţională Icircmpotriva

Violenţei asupra Femeii şi s-a icircncheiat icircn data de 10 decembrie de Ziua

Internaţională a Drepturilor Omului

Icircn Baia Mare icircn cadrul acestei campanii mai multe instituţii şi

organizaţii au realizat acţiuni cu scopul sensibilizării comunităţii

locale cu privire la acest fenomen Serviciul Public Asistenţă Socială

Baia Mare Filiala Baia Mare a Asociaţiei Femeilor Icircmpotriva

Violenţeindash Artemis Femina XXI Asociaţia YMCA Baia Mare Graiul

Maramureşului Biblioteca Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ Baia Mare

Cu această ocazie şcoala noastră s-a implicat icircn această acţiune

icircncurajacircnd elevii să i-a atitudine icircmpotriva violenţei icircntr-un mod creativ şi să participe la

concursul judeţean bdquoFlori de gacircndhellip icircmpotriva violenţeirdquo- ediţia a VIII-a

Concursul este organizat la nivel local de AFIV Artemis Baia Mare şi SPAS Baia Mare icircn

parteneriat cu Graiul Maramureşului Femina XXI Asociaţia YMCA Baia Mare şi Biblioteca

Judeţeană sbquoPetre Dulfu‛ Baia Mare

Cele mai bune lucrări au fost premiate icircn cadru festiv icircn data de 10 decembrie 2013 la Biblioteca

Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ din Baia Mare Elevii Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ au obţinut

două premii Premiul II (Fazecaş Alexandra Codrea Andrada prof coordonator Silvia Gurzun ) şi

Premiul III (Mădălina Bugnăruc şi Tania Dobroiu prof coordonator Gabriela Sălăgean) ambele

premii fiind obţinute la secţiunea - bdquoImagine‛ (fotografie clip video pictură şi desen)

Alexandra Fazecaş ndash clasa a X-a

Campania celor 16 zile de activism icircmpotriva

violenţei asupra femeii

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 30

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romacircnesc icircn parteneriat

cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Fundaţia Konrad Adenauer a derulat icircn perioada 6 februarie ndash

21 martie 2014 concursul naţional de creaţie bdquoUn altfel de muzeu icircn şcoala ta Muzeul

comunismului‛ Acest concurs s-a adresat elevilor din clasele IX-XII din unităţile de icircnvăţămacircnt

din Romacircnia care aparţin de Ministerul Educaţiei Naţionale Concursul şi-a propus ca printr-un

exerciţiu de creativitate să atragă interesul elevilor asupra cunoaşterii şi studierii istoriei regimului

comunist din Romacircnia

Astfel elevii de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare au fost provocaţi de d-na profesor

documentarist Gurzun Silvia să amenajeze icircn Centrul de Documentare şi Informare din şcoală un

spaţiu dedicat istoriei comunismului icircn Romacircnia un muzeu care să prezinte prin intermediul

exponatelor (fotografii obiecte creaţii artistice etc) percepţia lor despre perioada comunistă

Timp de două săptămacircni un grup de elevi şi cadre didactice au căutat peste tot icircn şcoală acasă la

bunici sau la prieteni lucruri şi obiecte păstrate din perioada comunismului icircncercacircnd să adune

cacirct mai multe exponate pentru amenajarea unui adevărat muzeu După perioada de colectare şi

amenajare exponatele au fost fotografiate iar apoi a fost realizat un film de prezentare a muzeului

cu durata de 10 minute care a fost icircnscris icircn concurs şi care se află icircn arhiva Institutului de

Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romacircnes

Le mulţumim pe această cale tuturor elevilor şi cadrelor didactice care s-au implicat din tot sufletul

icircn această acţiune şi pentru faptul că numai datorită lor Centrul de Documentare şi Informare şi-

a icircmbogăţit arhiva cu un nou produs multimedia care va fi cu siguranţă o sursă de informaţie

pentru viitorii elevi ai acestei instituţii de icircnvăţămacircnt

Valentina Moisi ndash clasa a X-a

Un altfel de muzeu icircn şcoala mea

- Muzeul Comunismului -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 31

1 Dezbaterea - rdquoPutem vorbi despre un stil de viaţă europeanrdquo

Icircn data de 24 februarie 2014 Centrul Europe Direct Maramureş a organizat la Centrul

Millennium din Baia Mare o dezbatere intitulată sugestiv ‛Putem vorbi despre un stil de viaţă

european‛ Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ a răspuns afirmativ invitaţiei primite din partea

Centrului Europe Direct Maramureş şi a participat la acest

eveniment cu un grup de 7 elevi şi 3 cadre didactice

Icircn cadrul acestei dezbateri cei 40 de participanţi au avut

prilejul de a discuta pe parcursul a peste 2 ore despre

calitatea vieţii noastre icircn Europa Aceştia au vorbit despre

caracteristici importante ale unui stil de viaţă european cum

ar fi dezvoltarea personală crearea unui mediu favorabil

cooperării accesul la oportunităţi o diplomaţie echitabilă

dar şi păstrarea identităţii naţionale conservarea tradţiilor şi

a mixului de obiceiuri Evenimentul a avut ca scop aducerea

icircn prim plan a temelor campaniei de informare care se

derulează la nivelul icircntregii Uniuni Europene pentru

pregătirea Alegerilor pentru Parlamentul European ce vor

avea loc icircn perioada 22-25 mai 2014

Cu această ocazie elevii şcolii noastre au putut afla

informaţii preţioase despre Serviciul Europe Direct pus la

dispoziţia cetăţenilor europeni de Comisia Europeană atacirct la

nivel central cacirct şi pe plan local şi despre ‛Măsurile UE

pentru creşterea calităţii vieţii‛ icircn ceea ce priveşte siguranţa alimentară protecţia datelor acces la

servicii de sănătate protecţia mediului siguranţa produselor protecţia consumatorilor Icircn plus au

purtat un dialog despre ce icircnseamnă pentru ei un stil de viaţă european şi au icircmpărtăşit din

experienţele acumulate prin implicarea icircn proiecte europene şi activităţi de voluntariat S-a creionat

icircmpreună cacircteva caracteristici ale stilului de viaţă european care se referă mai ales la trăsături de

caracter atitudine şi condiţii favorabile şi nu neapărat la nevoile materiale O altă prezentare a fost

efectuată de coordonatorul Centrului Europe Direct Maramureş pentru a transmite informaţii utile

despre Uniunea Europeană şi principalele instituţii europene cu accent pe structura Parlamentului

European rolul PE icircn luarea deciziilor la nivel european şi informaţii despre alegerile

europarlamentare 2014 Un moment important l-a constituit prezentarea de informaţii practice şi

discutarea modului icircn care cetăţenii europeni rezidenţi icircn alt stat decacirct cel de origine pot vota

pentru alegerile europarlamentare La finalul icircntacirclnirii elevii au fost invitaţi să savureze cicircteva

preparate sănătoase pregătite de organizatori scopul acestui moment fiind de a promova o

alimentaţie sănătoasă

Margareta Căpicirclnean ndash coordonator Centrul Europe Direct Maramureş

Centrul Europe Direct Maramureş

- un partener al şcolii icircn promovarea valorilor europene -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 32

2 Seminarul - bdquoDecideţi cine vă reprezintărdquo

Pe 21 martie 2014 icircn cadrul Centrului de Informare şi Documentare de la Colegiul Tehnic ‛George

Bariţiu‛ Baia Mare a avut loc Seminarul -‛Alegerile pentru Parlamentul European 2014 Decideţi

cine vă reprezintă‛ organizat de Centrul Europe Direct Maramureş icircn colaborare cu şcoala noastră

Acest eveniment a fost dedicat tinerilor care au dreptul la vot şi la care au fost invitaţi elevii claselor

a XII-a A Scopul acestui seminar a fost de a facilita accesul tinerilor care votează prima dată la

informarea cu privire la alegerile pentru Parlamentului European conştientizarea de către tineri a

beneficiilor cetăţeniei participative şi creşterea gradului de interes cu privire la importanţa

alegerilor europarlamentare şi a exprimării votului pentru a decide cine ne va reprezenta icircn

Parlamentul European

Prezentările s-au axat pe informaţii concrete despre alegerile europarlamentare data alegerilor date

despre Parlamentul European modul icircn care sunt reprezentate statele membre icircn PE atribuţiile

Parlamentului European rolul Parlamentului European la nivelul UE

Cu această ocazie s-a prezentat şi activitatea Centrului Europe Direct Maramureş şi a Serviciului

Central de informare Europe Direct ndash coordonat de Comisia Europeană Icircn cadrul evenimentului

elevii au fost invitaţi să participe la sbquoConcursul de promovare a alegerilor europarlamentare‛ şi au

fost distribuite broşuri de informare despre Alegerile PE 2014 realizate de Uniunea Europeană

precum şi alte materiale pe teme europene

De asemenea s-a discutat cu tinerii despre principale realizări ale Parlamentului European şi s-a

vizionat pe httpwwwmyvote2014euentheir-vote modul icircn care europarlamentarii au votat

cacircteva iniţiative importante din mandatul care se icircncheie icircn 2014 S-a prezentat elevilor pagina de

internet a alegerilor europarlamentare 2014 httpwwwelections2014euro şi videoclipul de

prezentare a Alegerilor pentru Parlamentul European din 25 mai 2014

Vlăduţ Pop ndash clasa a XII-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 33

3 Concursul bdquoAlegerile Europarlamentare 2014 ndash Noi decidem cine are Responsabilitateardquo

Concursul a avut ca obiectiv principal promovarea alegerilor pentru

Parlamentul European conştientizarea maramureşenilor cu privire la

importanţa participării la vot pe 25 mai (data alegerilor icircn Romacircnia) şi

icircncurajarea unei cetăţenii participative icircn racircndul tinerilor votanţi

La acest concurs au participat elevi de liceu coordonaţi de cadre

didactice studenţi de la instituţii universitare locale tineri romacircni şi

străini implicaţi icircn acţiuni de voluntariat icircn cadrul unor ONG-uri

locale

Participanţii la concurs au avut de realizat un material de promovare a

alegerilor pentru Parlamentul European afiş pliant sau fluturaş care

să aibă ca temă creşterea participării la votul pentru alegerile europene din anul 2014 iar

conţinutul materialului de promovare să fie creaţie originală să nu icircncalce legile drepturilor de

autor sau de confidenţialitate ale altei persoane fizice sau juridice

Icircn cadrul evenimentului a fost organizată o expoziţie icircn faţa bibliotecii judeţene cu toate materialele

icircnscrise icircn concurs De asemenea toate materialele participante la concurs au fost expuse icircn cadrul

evenimentului organizat pe 9 mai 2014 ndash Ziua Europei Premierea participanţilor a avut loc icircn

cadrul evenimentului de exterior pe care Centrul Europe Direct Maramureş l-a organizat la

Biblioteca Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ Baia Mare icircn săptămacircna ‛Şcoala Altfel‛

Pentru şcoala noastră a fost o mare bucurie deoarece cei 4 elevi icircnscrişi icircn concurs (Luciana Vinţ

Alina Fărcaş Alex Ardelean şi Ciprian Iobagi) au obţinut numeroase premii Premiul II din partea

juriului la secţiunea - Afişe şi 2 Menţiuni la secţiunea Vot

Ciprian Iobagi Alex Ardelean ndash clasa a X-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 34

4 Concursul de desene ldquoEU trăiesc sănătosrdquo Concursul de desene ldquoEU trăiesc sănătosrdquo a fost organizat de Centrul Europe Direct Maramureş

cu prilejul Zilei Europei Pe data de 9 mai 2014 la Centrul Millennium din Baia Mare a fost

organizată o expoziţie cu peste 140 de lucrări icircnscrise icircn concurs La acest eveniment elevii

Colegiului Tehnic ldquoGeorge Bariţiurdquo au demonstrat din nou că deşi studiază la un liceu cu profil

tehnic ei au talent şi la desen fapt dovedit prin cele 3 premii obţinute de elevii Andreea Pop

Francesca Iuhasz şi Alexandru Fluczar Premiul Special Menţiune I şi Menţiune III

Francesca Iuhasz ndash clasa a XI-a

5 Conferinţa ldquoIcircmpreună icircn Europa ndash unitatea şi diversitatea stilului de viaţă europeanrdquo

Pe 9 mai 2014 de Ziua Europei Centrul Europe Direct Maramureş a organizat o conferinţă ce a

avut ca temă ndash unitatea şi diversitatea stilului de viaţă european Evenimentul s-a desfăşurat la

Centrul Millenium din Baia Mare icircntr-un cadru minunat creat prin expoziţia de desene din cadrul

concursului de desene intitulat sugestiv bdquoEu trăiesc sănătos‛ Conferinţa privind stilul de viaţă

european a reunit peste 150 de participanţi de la instituţii de icircnvăţămacircnt şi ONG-uri din judeţul

Maramureş Icircn cadrul conferinţei au fost evidenţiate valori europene şi valori care definesc un stil

de viaţă sănătos şi armonios precum toleranţa diversitatea unitatea voluntariatul dar şi

păstrarea sănătăţii şi educaţia non-formală Cu această ocazie voluntarii Asociaţiei sbquoGeorge

Bariţiu‛ Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale au prezentat participanţilor rezultatele

obţinute icircn cadrul proiectului de responsabilitate socială - sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de

TINEri‛

Luciana Vinţ ndash clasa a X-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 35

Parteneriatul semnat icircntre Asociaţia American International School of Transylvania şi

Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ icircn cadrul proiectului sbquoGate to Active European Citizenship‛

finanţat de Comisia Europeană programul Tineret in Acţiune coordonat de American

International School of Transylvania a avut ca scop derularea unor activităţi pentru tineret

Cei de la Asociaţie şi-au propus organizarea unor evenimente pentru conştientizarea de

către elevii de liceu a importanţei activităţilor de voluntariat creşterea gradului de sensibilizare cu

privire la valoarea voluntariatului promovarea responsabilităţii civice şi sociale prin acţiuni

concrete de voluntariat promovarea unor programe de educaţie civică icircn contexte formale şi

nonformale

Icircn Centrul de Documentare şi Informare din liceul nostru s-au organizat mese rotunde pe

tema voluntariatului s-au prezentat obiectivele Serviciului European de Voluntariat s-a discutat

despre posibilităţile de voluntariat existente pentru tinerii din Baia Mare

Icircn cadrul proiectului bdquoDrugs Change Everything‛ (Drogurile schimbă tot) s-a derulat o

campanie de informare şi prevenire a consumului de droguri icircn şcoli prin intermediul unor

activităţi desfăşurate icircn CDI ce au avut ca obiective sensibilizarea elevilor icircn vederea alegerii unei

vieţi sănătoase şi dezvoltarea unei atitudini responsabile dezvoltarea spiritului tolerant icircn racircndul

elevilor prin intermediul unor activităţi ce presupun schimbul de experienţă intercultural şi

lingvistic promovarea diversităţii multiculturalismului şi voluntariatului

Elevii din Bariţiu s-au icircntacirclnit cu voluntarii AIST icircn vederea realizării unei mese rotunde

cu tema bdquoSpune NU drogurilor‛ şi s-au implicat icircn crearea unei mini piese de teatru

Icircn cadrul zilelor aflate sub semnul iubirii cu ocazia zilei de Valentinersquos Day sau a

Dragobetelui voluntarii Asociaţiei au condus activitatea bdquoLet Our Volunteers Educate‛- LOVE

icircn cadrul căreia şi-a propus ca obiective motivarea elevilor să icircnveţe limbi străine icircncurajarea

elevilor de a-şi exprima opiniile icircn limba engleză promovarea voluntariatului Timp de aproape o

oră s-au făcut scurte incursiuni icircn limbile materne ale voluntarilor germana poloneza şi daneza

Prin explicarea unor reguli de pronunţie şi citire

prin introducerea unor expresii uzuale (salutul

icircntrebări folosite pentru cunoaşterea celui cu care

conversezi) sau a unor noţiuni gramaticale

(conjugarea verbului a fi sau a avea) voluntarii

au demonstrat elevilor cacirct de simplu şi distractiv

poate fi studiul unei limbi străine Pentru a-i

implica şi mai activ pe elevii participanţi la final

s-a organizat un concurs de citire pronunţie şi

gramatică a cărui cacircştigător a fost răsplătit cu o

diplomă de onoare pentru cel mai rapid icircnvăţăcel

Asociaţia American International School of Transylvania

şi Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo

- parteneriat icircn promovarea participării pro-active

a tinerilor la viaţa comunităţii -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 36

Feedbackul primit din partea elevilor este unul pozitiv Faptul că după-amiezele sunt

organizate activităţi unde ei pot participa ca voluntari este considerat un fericit prilej de a ieşi din

rutina zilnică ce presupune statul icircn faţa calculatorului Se simt icircncurajaţi icircn a-şi exprima părerile

propri icircşi pun icircn valoare aptitudini pe care nici nu ştiau că le posedă conştientizează mult mai

bine apartenenţa la comunitaea din care fac parte şi icircşi doresc să prticipe activ la viaţa acesteia

Nouă profesorilor nu ne rămacircne decacirct să-i icircncurajăm cacirct mai mult să participe activ la cacirct

mai multe asemenea evenimente pentru a-şi descoperi icircntregul lor potenţial ce nu poate fi pus icircn

valoare decacirct prin implicarea icircn activităţi extraşcolare şi nonformale

Manuela Conea - profesor limba engleză

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 37

Icircn perioada 9 - 10 aprilie 2014 Colegiul Tehnic ‛George Bariţiu‛ Baia Mare a avut ca obiectiv

principal promovarea şcolii la nivel judeţean şi prezentarea ofertei şcolare icircn racircndul elevilor din

clasele a VIII-a de la şcolile gimnaziale din oraşul Baia Mare

Astfel icircn săptămacircna sbquoŞcoala Altfel‛ aproximativ 300 de elevi din 12 instituţii de icircnvăţămacircnt care

au semnat un acord de parteneriat educaţional cu instituţia noastră au trecut plini de emoţie şi

curiozitate pragul Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛

Tinerii oaspeţi interesaţi de activitatea şi oferta educaţională a şcolii au vizitat mai icircntacirci spaţiile de

studiu laboratoarele şi baza sportivă iar apoi au participat la diverse ateliere interactive pregătite de

elevii bariţieni icircmpreună cu cadrele didactice

Dialogul dintre cadrele didactice şi elevii de gimnaziu le-a facilitat acestora să icircnţeleagă mai bine

care sunt valorile care guvernează această instituţie de icircnvăţămacircnt şi ce oportunităţi le poate oferi

atacirct pe plan profesional cacirct şi pe plan personal această şcoală europeană

Zilele Porţilor Deschise

la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquodin Baia Mare

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 38

bdquoEuropa casa noastră‛ este o campanie de informare şi

comunicare anuală a Reprezentanţei Comisiei Europene icircn

Romacircnia derulată icircn parteneriat cu Ministerul Educaţiei

Naţionale

Campania este menită să transpună priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene icircn mediul

şcolar şi are ca scop informarea elevilor şi profesorilor din şcolile şi liceele din ţară cu privire la

proiectul de integrare europeană (istoria prezentul şi viitorul acestuia) priorităţile de comunicare

ale Comisiei Europene dar şi informaţii care icirci privesc direct (posibilitatea de a studia şi de a lucra

icircn statele membre implicarea icircn activităţi de voluntariat schimburi icircntre tineri participarea la

internship-uri implicarea icircn proiecte comunitare)

Campania Europa casa noastră este deschisă tuturor şcolilor (primare şi gimnaziale) precum şi

liceelor din Romacircnia şi are patru componente importante

1 Vizite icircn şcoli

2 Concursul de proiecte sbquoLider European‛

3 Ziua Europei

4 Concursul de desene Ziua Europei

Icircn data de 30 mai 2014 doi reprezentanţi ai Comisiei Europene icircn Romacircnia au făcut o vizită de

lucru la două instituţii de icircnvăţămacircnt din judeţul Maramureş din care una a fost Colegiul Tehnic

sbquoGeorge Bariţiu‛ pentru a oferi tinerilor maramureşeni informaţii despre atribuţiile instituţiilor

europene Cu această ocazie elevii au putut afla informaţii concrete despre Concursul Naţional

sbquoLider European‛ concurs dezvoltat de Reprezentanţa Comisiei Europene icircn Romacircnia icircn

parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale care are rolul de a dezvolta abilităţile elevilor de

leadership şi de a le pune icircn valoare icircn contextul unor activităţi legate de valorile şi temele

europene

La această acţiune a fost invitat să participe şi un reprezentant al unui ONG de tineret de pe plan

local mai exact domnul Ionuţ Sabo din partea asociaţiei Team for Youth Association care le-a

vorbit elevilor despre importanţa voluntariatului şi a implicării active icircn viaţa comunităţii

La finalul evenimentului toţi elevii au primit broşuri informative despre Europa şi au făcut poze

alături de reprezentanţii Comisiei Europene icircn Romacircnia

Luciana Vinţ ndash clasa a X-a

ldquoEuropa casa noastrărdquo

Campania de informare a tinerilor bariţieni

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 39

Repere semnificative din istoria Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ este situat icircn oraşul Baia Mare reşedinţa judeţului Maramureş

Şcoala a fost icircnfiinţată icircn anul 1974 avacircnd drept scop pregătirea de personal calificat icircn

electrotehnică pentru telecomunicaţii deservind Direcţiile Judeţene de Poştă şi Telecomunicaţii din

judeţele Maramureş Satu Mare Sălaj Bistriţa Năsăud şi Bihor Clădirea şcolii este amplasată

central pe strada Culturii nr 8 şi dispune de spaţii amenajate adecvat pentru activităţi

educaţionale şi pregătire practică

1974 Anul icircnfiinţării şcolii sub denumirea de Liceul de Electrotehnică pentru Telecomunicaţii

Baia Mare icircn subordinea şi finanţat de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor pacircnă icircn

anul 1990

1976 Icircncepe instruirea prin Şcoala Profesională de Telecomunicaţii Şcolii i se schimbă denumirea

icircn Liceul Industrial nr 4 Baia Mare Populaţia şcolară este alcătuită din elevi selectaţi prin

concurs de admitere pe locuri repartizate distinct judeţelor Maramureş Satu Mare Sălaj Bistriţa

Năsăud şi Bihor

1978 Prima promoţie a şcolii susţine examenul de bacalaureat şi obţine locuri de muncă oferite de

Poştă şi Telecomunicaţii din judeţele respective

1990 Şcoala trece icircn subordinea Ministerului Icircnvăţămacircntului şi primeşte o nouă denumire

Grupul Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii Baia Mare Se icircnfiinţează Şcoala Tehnică

Postliceală de Telecomunicaţii Din acest an calificarea elevilor se realizaează pe trei nivele

profesionale liceu şcoală profesională şi şcoală postliceală

1993 După 1989 piaţa muncii se modifică substanţial ceea ce face ca şcoala să diversifice oferta

educaţională prin completare cu clase icircn domeniul electronicii

2000 Este anul icircn care şcoala primeşte denumirea de Grup Şcolar bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Continuă diversificarea specializărilor din domeniile telecomunicaţii şi electronică

2002 Se obţine finanţare UE prin programul Phare Ro 010801 Phare Ro 010803 Coeziune

Economică şi Socială ndash componenta Icircnvăţămacircnt tehnic şi profesional Acest fapt a adus şcolii

reabilitarea clădirii dotarea cu echipamente de instruire pentru toate specializările şi nivelele şi

perfecţionarea cadrelor didactice pentru practicarea unui icircnvăţămacircnt modern Este anul confirmării

prestigiului şcolii prin elevul Erdei Rudolf care cacircştigă olimpiada naţională de electronică

desfăşurată la Timişoara

2004 Este instalată reţeaua de calculatoare AeL ceea ce permite desfăşurarea de lecţii icircn sistem e-

Learning

2014 - An aniversar

40 de ani de la icircnfiinţarea

Colegiului Tehnic ldquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 40

2007 Grupul Şcolar bdquoGeorge Bariţiu‛ primeşte statutul de colegiu tehnic devenind Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

2008 S-a desfăşurat olimpiada interdisciplinară tehnică ndash domeniile electronică telecomunicaţii şi

automatizări faza naţională Elevii şcolii participanţi la această olimpiadă au obţinut 4 premii I

Icircn toamna acestui an are loc inaugurarea Centrului de Documentare şi Informare al Colegiului

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ realizat prin finanţare obţinută de la Ministerul Educaţiei Tineretului şi

Sportului

2010 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ organizează prima ediţie a Concursului Naţional de Limba

Engleză sbquoQuest‛şi prima ediţie a Simpozionului Naţional bdquoInterferenţe‛ Tot icircn acest an Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare obţine pentru prima dată titlul de Şcoală Europeană

2011 Se promovează parteneriatele educaţionale cu şcoli din Europa prin proiecte europene -

implementarea de proiecte Comenius şi Leonardo da Vinci

2012 Are loc icircmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale şi

parteneriate active şcoală-icircntreprindere prin intermediul a două proiecte POS DRU

2013 Găzduim pentru a doua oară Olimpiada Naţională la disciplinele tehnice - obţinacircnd 2

premii II Este anul icircn care şcoala cacircştigă pentru a doua oară titlul de Şcoala Europeană - locul 15

la nivel naţional şi locul 1 la nivel local

2014 Şcoala organizează prima ediţia la nivel naţional a concursului bdquoStart icircn afaceri Topul

tinerilor antrperenori‛ şi prima ediţie la nivel naţional a concursului bdquoPerspective moderne icircn

icircnvăţămacircntul tehnologic ndash Interferenţe educaţionale

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare trecut prezent şi viitor Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ este o şcoală europeană cu tradiţie icircn domeniile telecomunicaţii

electronică şi automatizări ancorată icircn trecut şi cu deschidere amplă spre viitor

Politica educaţională se axează pe un demers didactic calitativ care să răspundă nevoilor de formare

socio-profesională prin calificări competitive pe piaţa muncii Existenţa unui mediu educaţional la

standarde internaţionale şi naţionale superioare generează formarea unei culturi generale şi de

specialitate prin dobacircndirea cunoştinţelor tehnice aprofundate icircn specializările telecomunicaţii

tehnică de calcul electronică şi automatizări a deprinderilor de muncă intelectuală icircn racircndul

tinerilor Centrarea icircnvăţării pe valori este una dintre priorităţile noastre şi conduce spre

conturarea unui profil moral şi acţional al tinerilor

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ oferă elevilor accesul icircn mod egal la educaţie icircn scopul atingerii

performanţei individuale şi colective prin formarea unor cetăţeni activi creativi responsabili

educaţi să icircnveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabile la cerinţele pieţei

forţei de muncă Şcoala este centru de formare a resurselor umane specializate pentru nevoile

comunităţii şi exigenţele societăţii globale icircn continuă schimbare

Profesionalismul cadrelor didactice cooperarea prin parteneriatul şcoală-familie-comunitate

respectul pentru valori şi promovarea lor responsabilitatea formării tinerilor ca cetăţeni europeni

ne reprezintă şi ne deschide spre performanţă

Prof documentarist ndashSilvia Camelia GURZUN

Bibliotecar ndashDaniela POP

Page 3: Început de Jurnal…

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 3

ldquoNouă ne pasărdquo - proiect de responsabilitate socială derulat icircn parteneriat cu Liceul

Tehnologic Ocna Şugatag icircn cadrul proiectului sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri‛

Perioada derulării 15 martie - 15 aprilie 2014 Nr elevi implicaţi 40 voluntari

Coordonator proiect prof Silvia Gurzun

bdquoJob Shadow Day 2014rdquo ndash proiect internaţional derulat la nivel naţional de Junior

Achievement Romacircnia care are scopul de a familiariza tinerii liceeni cu piața locurilor de muncă

Perioada derulării 1 martie - 11 aprilie 2014 Nr elevi implicaţi 250

Coordonator proiect prof Păuniţa Picircrlog

bdquoAlege-ţi calea responsabilrdquo- proiect de parteneriat educaţional pentru prevenirea şi

combaterea consumului de cannabis și etnobotanice realizat icircn parteneriat cu ISJ Maramureş

Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Maramureş şi Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛

Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Perioada derulării 1 aprilie - 31 Mai 2014 Nr elevi

implicaţi 40

Coordonatori proiect prof Camelia Dan prof Mihaela Popan prof Manuela Conea

Concursul Naţional bdquoQuestrdquo ndash concurs de limba engleză destinat elevilor de la liceele şi

colegiile cu profil tehnic din ţară Perioada derulării 1 martie - 8 aprilie 2014 Participanţi 100

Coordonatori proiect prof Daniela Chinde prof Claudia Stainer prof Manuela Conea

Concursul Naţional bdquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo ndash Ediţia a IV-a

concurs de idei de afaceri realizat icircn parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş şi

Incubatorul de Afaceri Baia Mare Perioada derulării 9-10 Mai 2014 Participanţi 28 de echipaje

(3 elevi_1 prof)

Coordonatori proiect prof Păuniţa Picircrlog prof doc Silvia Gurzun prof Simona Popescu

Concursul Naţional Perspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic bdquoInterferenţe

educaţionalerdquo - Ediţia a V-a Perioada derulării 16 Mai 2014 Participanţi 350 elevi şi profesori

Coordonatori organizare prof Camelia Bogdan prof Vasile Pop prof doc Silvia Gurzun

Coordonatori secţiuni prof Claudiu Buxbaum prof Loredana Păcurar prof Octavian Butuza

bdquoCărţile cresc oamenirdquo ndash proiect educaţional pentru stimularea lecturii icircn racircndul elevilor

de la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ clasele IX-XIII Perioada derulării martie-iunie 2014

Coordonatori prof Camelia Bogdan prof Petronela Mureşan prof Viorica Hordău

bdquoIVET-Venture A Participative approach to strengthen key competences of traineesrdquo

ndash proiect international derulat icircn cadrul programului Lifelong Learning Programme finanţat de

Comisia Europeană icircn cadrul programului Leonardo da Vinci şi derulat icircn parteneriat cu instituţii

din Germania Austria Romania şi Turcia

Coordonator proiect prof Claudia Stainer

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 4

1 Activităţi pedagogice culturale ndash curriculare şi extracurriculare

Data

Perioada

Denumire Discipline

implicate

Indicatori

de grup ţintă

Indicatori

de rezultat

Semestrul I

16092013

30092013

Prezentarea CDI şi a organizării sale specifice pentru

elevii claselor a IX-a şi noilor utilizatori CDI

Consiliere şi

orientare

profesională

125 elevi din

clasele a IX-a

-5 activităţi de

informare

15102013

30102013

Curs de formare icircn domeniul managementului

proiectelor de responsabilitate socială

Socio-umane 20 de elevi

voluntari

-1 curs de 6 zile

12112013 Prezentare ofertă şcolară Universitatea Tehnică din

Cluj Napoca

Consiliere

şi orientare

60 de elevi

clasele a XII-a

-1 prezentare

-50 de pliante

distribuite

-3 afişe

12112013 Vizită de studiu a unui grup de 12 elevi din Turcia icircn

cadrul unui proiect Leonardo da Vinci - coordonat de

Asociaţia sbquoMansio‛ Baia Mare

Limba

engleză

15 elevi

clasa a XI-a

12 elevi străini

-1 atelier de

comunicare

icircn limba

engleză

25112013

10122013

Atelier de creaţie ndash Film ldquoNumai icircmpreună putem

icircnvinge violenţardquo şi participare la Concursul

judeţean sbquoFlori de gacircnd icircmpotriva violenţei‛ organizat

de Asociaţia Artemis Baia Mare ndashPremiul II

Lb şi

literatura

romacircnă

Socio-umane

3 elevi - 1 film

- Locul II

- 3 diplome

- 1 premiu

15122013

20122013

Expoziţia ldquoVis de Crăciunrdquo ndash desene felicitări afişe

cu tema Crăciunului

Lb Romacircnă

Religie

30 elevi - 1 expoziţie

- 1 articol icircn

presa locală

16122013

20132013

Ateliere de creaţie ndash bdquoCrăciunul ndash sărbătoare icircn

casă şi icircn sufletrdquo ndash confecţionare de podoabe şi

ornamente de Crăciun

Socio-umane 20 elevi - 1 expoziţie cu

produsele

realizate

- 50 fotografii

9122013

13122013

Expoziţie ldquoEdmundo ndash a World of Educationrdquo ndash

consiliere pentru oportunităţi de continuare a studiilor

icircn străinătate

Consiliere şi

orientare

50 elevi - 1 expoziţie

- 5 informări

- fotografii

16012014 Prezentare ofertă şcolară Universitatea Tehnică din

Cluj Napoca

Consiliere şi

orientare

60 elevi

clasele a XII-a

- 1 PPT

- 50 pliante

- 3 afişe

Semestrul II

11022014 Prezentare SEV ndash acţiune derulată icircn parteneriat cu

Asociaţia American International School of

Transylvania Baia Mare

Limba

engleză

20 elevi - 1 informare

- 2 ateliere de

lucru

14022014 bdquoMobile Love on Valentinersquos Dayrdquo ndash activitate

culturală organizată de ziua icircndrăgostiţilor

Limba

engleză

15 elevi - 1 PPT

- 2 ateliere

14022014 bdquoValentinersquos Day la Bariţiurdquo ndash activitate culturală

organizată de ziua icircndrăgostiţilor

Limba

engleză

25 elevi - 1 PPT

- 1 film

20022014 bdquoLet Your Voluntar Educaterdquo- activitate de

promovare a voluntariatului realizată de voluntarii

de la American International School of Transylvania

Limba

engleză

20 elevi - 5 ateliere

interactive

- 1 film

Activităţi derulate icircn CDI

An şcolar 2013-2014

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 5

20022014 bdquoCu viaţa mea apăr viaţardquo - Atelier creaţie pentru

realizarea afişelor icircn vederea participării la concursul

judeţean ndash Premiul Special al Juriului

CDI 2 elevi - 3 ateliere de

lucru

- 2 diplome

24022014 bdquoDragobetelerdquo ndash realizarea unei expoziţii tematice cu

lucrările elevilor

Lb Romacircnă

CDI

15 elevi -1 expoziţie

- 2 prezentări

1042014

11042014

Ateliere de creaţie afişe pliante flayere roll-up

materiale realizate pentru ldquoTacircrgul ofertelor

educaţionalerdquo şi acţiunile de promovare a ofertei

şcolare

CDI 50 elevi - 2 roll-up-uri

- 100 pliante

- 500 flayere

- 1 banner film

7042014

11042014

ldquoZilele Porţilor Deschiserdquo ndash vizite realizate de elevii

claselor a VIII-a de la 12 şcoli gimnaziale din Baia

Mare pentru orientarea şcolară şi profesională acţiuni

realizate icircn săptămacircna sbquoŞcoala Altfel ‛

CDI 350 elevi -1 PPT 2 filme

- 300 de pliante

- 50 de mape

- 12 acorduri de

parteneriat

20052014 Prezentarea ofertei de muncă elevilor din clasa a XII-a

de către un reprezentant al Fabricii de avioane din

Dumbrăviţa judeţul Maramureş

Orientare

şcolară şi

vocaţională

150 elevi - 1 PPT

- 75 pliante

10022014

15062014

Activităţi de recuperare a elevilor cu dificultăţi de

icircnvăţare sau eşec şcolar ndash cercuri de lectură de

documentare pe diverse domenii activităţi de

mentorat

CDI

Discipline

100 elevi - Regsitru

evidenţă

1022014

10042014

Activităţi de documentare icircn vederea pregătiri elevilor

pentru faza judeţeană şi naţională a olimpiadelor la

discipline matematică engleză tehnic etc

CDI

Discipline

75 elevi - Regsitru

evidenţă

15052014

27062014

Activităţi de cercetare şi documentare a elevilor icircn

vederea realizării atestatelor de certificare a

competenţelor de specializare Activităţi de

documentare icircn vederea pregătiri elevilor din clasele a

XII-a pentru Bacalaureat 2014

CDI

Discipline

100 elevi - Regsitru

evidenţă

2 Activităţi de promovare a inovaţiei pedagogice

Data

Perioada

Denumire Discipline

implicate

Indicatori

de grup țintă

Indicatori

de rezultat

Semestrul I

20112013

24112013

Participare la ldquoSalonul Naţional de Inventică şi

Creaţie Ştiinţifică pentru Tineretrdquo ndash Bucureşti

2013

Discipline

Tehnice

2 elevi

1 profesor

- 1 expoziţie

naţională

Diplome de

participare

16122013

20122013

ldquoO idee de afacere haioasărdquo ndash competiţie de idei de

afaceri pentru elevii din clasele a XII-a

Discipline

tehnice

50 elevi - 1 concurs

- 1 articol

- 3 premii

14012013 ldquoClasa tradiţională versus clasa modernărdquo ndash

atelier de creaţie pentru realizarea unui film icircn cadrul

proiectului Comenius

Limba

engleză

15 elevi

- 1 film

- 5 ateliere

- fotografii

Semestrul II

24022014 Participare la dezbaterea rdquoPutem vorbi despre un stil

de viaţă europeanrdquoorganizată de Centrul Europe

Direct Maramureş

CDI 7 elevi - 1 acord de

parteneriat

- fotografii

21032014 Organizarea seminarului - bdquoDecideţi cine vă

reprezintărdquo icircn CDI de către Centrul Europe Direct

Maramureş

CDI 30 elevi - 1 comunicat

de presă

- fotografii

25052014 Participare la Concursul judeţean de afişe bdquoAlegerile Istorie 5 elevi - fotografii

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 6

Europarlamentare 2014 ndash Noi decidem cine are

Responsabilitateardquo ndash Premiul II şi 2 Menţiuni

TIC

CDI

- 5 diplome

- premii

9052014 Participare la Concursul judeţean de desene ldquoEU

trăiesc sănătosrdquo- Premiul Special şi 2 Menţiuni

Istorie

TIC

CDI

3 elevi - fotografii

- 5 diplome

- premii

9052014 Particiare la Conferinţa ldquoIcircmpreună icircn Europa ndash

unitatea şi diversitatea stilului de viaţă

europeanrdquo de Ziua Europei

CDI 10 elevi - 1 film

- 3 diplome

- fotografii

30052014 ldquoEuropa casa noastrărdquo - Campanie de informare a

tinerilor bariţieni cu privire la instituţiile şi valorile

europene şi Concursul naţional sbquoLider Europeansbquo

Istorie

TIC

CDI

40 elevi

- 1 informare

- fotografii

- 1 articol

online

3 Activităţi de formare şi dezvoltare a competenţelor elevilor icircn domeniu infodocumentar

(cercetare documentară)

Data

Perioada

Denumire Discipline

implicate

Indicatori

de grup țintă

Indicatori

de rezultat

Semestrul I

15102013

15122013

Revista şcolară ldquoCercetări Documentare prin

CDIrdquo- Nr 2 Decembrie 2013 Număr aniversar

Tema sbquoGeorge Bariţiu ndash o personalitate complexă‛

Istorie

Limba şi

literatura

romacircnă TIC

12 elevi din

clasele a X-a

- 10 ateliere de

lucru

- 10 exemplare

tipărite

25112013

10122013

ldquoCampania celor 16 zile de activism icircmpotriva

violenţei asupra femeirdquo ndash activităţi de cercetare

documentară pe tema violenţei asupra femei

Istorie

Limba şi

literatura

romacircnă TIC

5 elevi - 1 expoziţie

foto

- 1 film

tematic

20092013

23122013

Activităţi de cercetare documentară realizate icircn cadrul

proiectelor disciplinare derulate icircn şcoală pe parcursul

Semestrului I

Toate

disciplinele

500 elevi - registru de

evidenţă

Semestrul II

15022014

15052014

Revista şcolară ldquoCercetări Documentare prin

CDIrdquo- Nr 3 Mai 2014

Tema sbquoGhid practic de integrare a Responsabilităţii

Sociale icircn proiectele educative‛

Limba şi

literatura

romacircnă TIC

Consiliere şi

orientare

12 elevi din

clasele a X-a

- 7 ateliere de

lucru

- 35 exemplare

tipărite

- referate

602014

21032014

Filmului documentar ldquoUn altfel de muzeu icircn şcoala

noastră ndash Muzeul Comunismuluirdquo - activităţi de

cercetare documentară avacircnd ca temă perioada

comunismului şi realizarea unui film cu muzeul

Istorie

TIC

10 elevi - 1 expoziţie

- 150 de

fotografii

- 1 film

15042014

15062014

Revista şcolară ldquoJurnalul unui CDI dinamic şi

inovatorrdquo- Nr 3 Iunie 2014

CDI 10 elevi - 10 ateliere de

lucru

- 15 exemplare

tipărite

10012014

27062014

Activităţi de cercetare documentară realizate icircn cadrul

proiectelor disciplinare derulate icircn şcoală pe parcursul

Semestrului II

Toate

disciplinele

500 elevi - registru de

evidenţă

- referate

4 Activităţi pentru creşterea interesului elevilor pentru lectură

Data

Perioada

Denumire Discipline

implicate

Indicatori

de grup țintă

Indicatori

de rezultat

Semestrul I

25112013 ldquoLectura hrana sufletului meurdquo - activităţi de Limba şi

literatura

75 elevi - 45 de cărţi

citite

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 7

10122013

stimulare a lecturii icircn racircndul elevilor din şcoală romacircnă

25102013

27062014

ldquoTe provoc citeşte-mărdquo - realizarea unei expoziţii

cu cărţile noi intrate icircn fondul documentar al CDI

Lb Romacircnă

Alte

discipline

350 elevi - 50 de lecturi

9012014

15012014

ldquoEminescu şi poeziardquo ndash activităţi de lectură din

opera marelui poet

Limba şi

literatura

romacircnă

30 elevi - 35 cărţi

icircmprumutate

Semestrul II

1042014

1052014

Realizarea broşurii ldquoDefinim creaţiardquo ndash ateliere de

creaţie literară şi stimulare a lecturii icircn racircndul

elevilor din clasele a IX ndashXII

Limba şi

literatura

romacircnă

20 elevi - 10 broşuri

tipărite

15022014

15062014

ldquoTalent şi creativitaterdquo - amenajarea unei expoziţii

cu publicaţiile elevilor şi cadrelor didactice din şcoală

cărţi reviste manuale broşuri ziare etc

CDI 5 elevi - 1 expoziţie

- 25 de

produse

15022014

15062014

bdquoAnimaţii lecturărdquo ndash activităţi de lectură a

imaginii activităţi care au ca finalitate realizarea

unor documente audio-video necesare la cursuri

CDI 120 elevi - filme

- fotografii

1505 2014 Participarea la Concursul naţional de reviste şcolare

ldquoTinereţe şi Jurnalismrdquo - Menţiune obţinută de

revista şcolară sbquoJurnalul unui CDI dinamic şi

inovator‛

CDI 8 elevi - 1 diplomă

- 1 parteneriat

1062014

30062014

Activităţi de culegere prelucrare şi tehnoredactare a

cărţii bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul

tehnologicrdquo volum publicat icircn cadrul concursului

naţional bdquo Interferenţe educaţionale‛care conţine

articolele elevilor şi cadrelor didactice participante la

concurs

CDI 5 elevi - 20 exemplare

tipărite

5 Activităţi de dezvoltare a resursei umane din şcoală icircn domeniul politicii documentare

Data

Perioada

Activitatea de (in)formare organizată Furnizor de

(in)formare

(formator)

Indicatori de

grup țintă

Nr de

credite

alocate

Semestrul I

11122013 Diseminare vizită de studiu la Linz icircn Austria ndash

icircn cadrul proiectului POS DRU sbquoFormare

profesor evaluator de competenţe profesionale‛

CNDIPT 21 profesori -

13122013 Cercul pedagogic al profesorilor de limba

franceză

ISJ

Maramureş

28 profesori

din judeţ

-

16122013 Curs de formare sbquoDe la debut la succes‛ ISJ

Maramureş

30 profesori

din judeţ

-

Semestrul II

Activităţi de diseminarea a rezultatelor obţinute icircn urma implementării proiectelor şi activităţilor derulate icircn CDI

pe parcursul anului şolar şi informarea cadrelor didactice privind noutăţile din domeniul politicii documentare

Iunie 2014

Prof documentarist - Silvia Camelia GURZUN

Bibliotecar - Daniela POP

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 8

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 9

Icircn perioada iulie 2013 - august 2015 la Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare se desfăşoară

proiectul Comenius Multilateral ldquoLearn to learn Develop your autonomy in learningrdquo

implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Sectorial Comenius al

Programului de Invăţare pe tot Parcursul Vieţii

Proiectul are ca parteneri instituţii de icircnvăţămacircnt din 7 ţări europene

O Colegiul Tehnic laquo George Bariţiu raquo Baia Mare - Romacircnia

O Vecpiebalgas vidusskola ndash Letonia

O Maltepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi ndash Turcia

O Istituto di Istruzione Superiore E Usuelli Ruzza ndash Italia

O Liceum w Zespole Szkoacuteł Gimnazjum i Liceum Ogoacutelnokształcące

w Dobrzejewicach ndash Polonia

O 3rd Lykeio of Trikala Odysseas Elytis ndash Grecia

O Legt le Verger - Franţa

Proiectul se adresează elevilor icircntre 16-19 ani care

formează grupul ţintă Ei icircşi vor dezvolta prin

participarea la acest proiect abilităţile IT icircşi vor

dezvolta competenţele de comunicare icircn limba engleză

precum şi cele de icircnvăţare autonomă icircşi vor icircmbogăţi

cunoştinţele cu privire la cultura ţării partenere şi

totodată vor promova cultura şi tradiţiile romacircneşti icircn

Europa

Prin proiectul nostru dorim să contribuim la unul din

scopurile Uniunii Europene şi anume dezvoltarea

competenţelor cheie necesare cetăţenilor europeni active

pentru a se putea integra icircn societatea europeană

contemporană

Proiectul implică realizarea unui numar minim de

douăzeci şi patru de deplasări ale elevilor şi profesorilor

romacircni icircn ţările partenre icircn scopul realizării activităţilor

proiectului Pe parcursul anului şcolar 2013-2014 au

avut loc reuniuni de proiect icircn trei ţări partenere Turcia

Italia şi Letonia

Icircn perioada 3-8 Noiembrie 2013 a avut loc prima

reuniune a proiectului icircn Istanbul Turcia Delegaţia din Romania a fost formată dintr-un grup de

patru elevi şi trei profesori care au reprezentat Romacircnia Elevii şi profesorii romacircni şi-au cunoscut

partenerii au participat la activităţi de team building au prezentat Romacircnia regiunea Maramureş

Learn to learn

Develop your autonomy in learning - Proiect Comenius Multilateral -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 10

Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ şi sistemul educaţional romacircnesc care a fost comparat cu

sistemele educaţionale ale ţărilor partenere din perspectiva icircnvăţării autonome

A fost ales un logo al proiectului icircn urma unei competiţii şi al votului acordat de către fiecare

participant la reuniune Au avut loc workshopuri pe tema proiectului precum şi workshopuri

culturale pe parcursul cărora elevii au aflat informaţii despre ţările partenere cultura şi tradiţiile

lor

Fiecare ţară a prezentat un dans tradiţional iar paşii dansului au fost icircnvăţaţi de către toţi elevii

participanţi Icircn cadrul acestei vizite s-a creat contextul icircntacirclnirilor viitoare ale echipelor de proiect

din fiecare ţară parteneră Cadrele didactice participante au făcut o planificare a activităţilor care

urmează să se desfăşoare icircn cei doi ani de implementare a proiectului şi au discutat aspectele legate

de vizitele următoare

Icircn perioada 24 februarie ndash 1 martie 2014 o echipă de profesori şi elevi de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge

Baritiu‛ Baia Mare au reprezentat Romacircnia la reuniunea proiectului European Comenius lsquorsquoLearn

to Learn Develop your autonomy in learningrsquorsquo desfăşurată icircn Padova Italia Pe durata şederii icircn

Italia elevii baimăreni au fost cazaţi icircn familiile elevilor italieni şi au participat la activităţi legate

de tema proiectului activităţi de teambuilding ateliere de lucru pe tema dezvoltării autonomiei icircn

icircnvăţare a elevilor analizarea rezultatelor chestionarelor aplicate icircn fiecare ţară parteneră

prezentări multimedia sbquoModern vs Traditional School‛ dezbateri referitoare la autonomia şi

motivaţia icircn icircnvăţare workshop-uri cu tematica rsquorsquoThe Perfect Schoolrsquorsquo vizite culturale tematice

Atelierele de lucru au avut loc icircntr-un mediu cultural

benefic dezvoltării personale prin lărgirea viziunii

asupra unor noi culturi şi civilizaţiiVizita a

reprezentat pentru elevii şi profesorii Colegiului

Tehnic rsquorsquoGeorge Bariţiursquorsquo o oportunitate icircn vederea

extinderii viziunii asupra cooperării europene active

prin icircnsuşirea modului de viaţă şi a tradiţiilor unor

diverse identităţi culturale avacircnd la bază respectul

reciproc pentru diversitate

Icircn perioada 25-30 aprilie 2014 a avut loc a 3-a

reuniune a proiectului desfăşurată icircn Letonia

localitatea Vecpiebalga La reuniune au participat 60 de profesori şi elevi din 7 ţări europene Grecia

Italia Polonia Franţa Turcia Letonia şi Romacircnia parteneri icircn proiectul mai sus amintit din

cadrul programului de Icircnvăţare pe tot parcursul vieţii finanţat de către Comisia Europeană

desfăşurat pe o perioada de doi ani pe parcursul cărora au loc icircntacirclniri icircn toate cele 7 ţări europene

Pe parcursul reuniunii din Letonia a treia icircn cadrul proiectului elevii romacircni au avut

oportunitatea de a cunoaşte cultura ţării gazdă din interiorul familiilor letone deoarece au fost

cazaţi la partenerii lor de a participa la activităţile proiectului centrate pe dezvoltarea

competenţelor de icircnvăţare autonomă pe tot parcursul vieţii precum şi aprofundarea şi exersarea

competenţelor de comunicare icircn limba engleză

Au avut loc activităţi de teambuilding ateliere de lucru pe tema proiectului prezentări ale

materialelor realizate icircn prealabil de către fiecare ţară parteneră vizite culturale Reuniunea care a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 11

marchat icircncheierea primului an de implementare a proiectului s-a finalizat cu realizarea broşurii

sbquoLearn to learn‛ la care au contribuit toate ţările implicate icircn proiect

prof Daniela Chinde ndash coordonator proiect

Impresiile elevilor hellip

sbquoPrin intermediul acestui proiect am descoperit noi culturi şi obiceiuri bineicircnţeles diferite de ale

noastre Am descoperit diferenţele şi asemănările dintre naţiuni fiecare icircn parte doarece icircn proiect

au participat mai multe ţări‛

sbquoIcircn opinia mea această experienţă este unică şi foarte importantă datorită faptului că am avut

poibilitatea de a călători spre o altă ţară şi de a vedea acele splendide aşezări nu doar citind

icircnvăţacircnd despre ele sau uitacircndu-mă la fotografii O altă importanţă a proiectului a fost faptul că am

avut ocazia de a-mi icircmbunătăţi modul de comunicare şi icircnţelegere icircn limba engleză‛

sbquoPot spune că această experienţă m-a schimbat şi nu doar pe mine pe noi toţi Şi nu mă refer doar

la cunoştinţele despre cultura lor toate lucrurile icircnvăţate limba engleză pe care mi-am exersat-o la

maxim ci mă refer la noi ca persoane Suntem mult mai deschişi mai amabili mai dornici să ne

implicăm icircn proiectele şcolii‛

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 12

Icircn perioada 1 octombrie 2013 ndash 1 mai 2014 Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛ Pentru Promovarea

Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ şi Centrul Europe

Direct Maramureş a derulat proiectul de responsabilitate socială sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde

de TINEri‛- coordonator prof Silvia Gurzun

Acest proiect face parte din lista celor 12 proiecte premiate icircn cadrul concursului naţional

bdquoAcţionăm Responsabil ndash competiţia iniţiativelor de responsabilitate socială‛ lansat de Federaţia

Junior Chamber International (JCI) Romacircnia icircn parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi

Institutul pentru Politici Sociale

Pornind de la convingerea că fiecare dintre noi putem să fim de ajutor comunităţii din care facem

parte proiectul sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri‛ şi-a propus să contribuie la

dezvoltarea unei culturi a responsabilităţii sociale icircn racircndul elevilor de la Colegiul Tehnic bdquoGeorge

Bariţiu‛ icircnsă la un nivel care să permită formarea unui grup de tineri care să aibă iniţiativă şi să icirci

mobilizeze pe cei din jurul lor să se implice icircn rezolvarea problemelor locale sociale de mediu

culturale etc E necesar ca aceşti tineri să conştientizeze că viitorul comunităţii icircn care trăiesc

depinde de noi toţi Nu ne trebuie decacirct voinţă şi icircncredere icircn puterile noastre pentru a face ca

lucrurile să se schimbe icircn bine

Icircn plus nu trebuie să uităm că icircnvăţarea şi dezvoltarea personală a acestor tineri nu se opreşte la

porţile şcolii Icircnvăţarea nu reprezintă doar ceea ce icircnvăţăm la şcoală sau icircn cadrul unor cursuri de

specialitate Implicacircndu-se activ icircn diverse proiecte şi activităţi lucracircnd icircn echipă sau de unii

singuri confruntacircndu-se cu diverse situaţii şi probleme elevii dobacircndesc implicit noi abilităţi noi

cunoştinţe noi atitudini - icircntr-un cuvacircnt noi competenţe Icircn cadrul acestor acţiuni icircnvăţarea este

centrată pe cel ce icircnvaţă pe procesul de icircnvăţare nefiind bazat pe predare ci pe acţiune facilitacircnd

toleranţa sprijinirea categoriilor defavorizate şi oferă posibilitatea exersării şi descoperirii diverselor

capacităţi şi talente

Icircn cadrul proiectului pe bază de concurs au fost selectaţi 20 de tineri motivaţi cu abilităţi de lider

şi simţ civic care au participat la un curs de formare icircn domeniul managementului proiectelor de

responsabilitate socială După finalizarea sesiunilor de icircnvăţare cei 20 de tineri au fost organizaţi

icircn echipe de lucru pentru scrierea şi implementarea a 2 proiecte de resposabilitate socială avacircnd ca

grupuri ţintă copii şi tineri ce provin din familii defavorizate şi care trăiesc icircn mediul rural

Sub sloganul sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ icircn perioada 6-7 decembrie 2013 s-a derulat prima

acţiune din cadrul acestui proiect prin care voluntarii asociaţiei au reuşit să aducă frumusețea şi

magia sărbătorilor de iarnă icircn sufletul a 35 de copii nevoiaşi din localitatea Baia Sprie Ei au

petrecut alături de cei mici două zile de neuitat organizacircnd pentru cei mici diverse activităţi

educative şi distractive ateliere pentru confecţionarea de podoabe şi ornamente pentru brad un

concert de colinde jocuri interactive şi momente surpriză Icircn prima zi activităţile s-au desfăşurat

la Şcoala Gimnazială Baia Sprie iar a doua zi la Pensiunea Rustic din localitate Alături de cei

Proiectul ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo

- un exemplu de integrare a Responsabilităţii Sociale icircn şcoală

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 13

mari copiii au scris scrisorile pentru Moş Crăciun şi astfel voluntarii au putut afla de ce au nevoie

aceşti copii şi familiile lor La finalul celor două zile petrecute icircmpreună toţi copiii au beneficiat de o

masă caldă şi tremuracircnd de emoție s-au bucurat de icircntacirclnirea lor cu Moş Nicolae care le-a adus

multe daruri

A doua etapă a proiectului sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ a vizat colectarea de alimente

icircmbrăcăminte jucării şi bunuri casnice donate de elevi cadrele didactice părinţi sau comunitatea

locală Pe data de 20 decembrie 2013 cei 20 de voluntari au mers din nou icircn vizită la aceşti copii

pentru a le duce alimente icircmbrăcăminte şi alte cadouri Cu această ocazie au reuşit ca icircn pragul

sărbătorilor de iarnă să aducă un strop de bucurie icircn sufletele a 40 de familii nevoiaşe din

localitatea Baia Sprie Cu siguranţa Nașterea Domnului marea sărbătoare a creștinilor acest

miracol al lumii aduce schimbarea și speranța noastră de mai bine și ne face parcă icircn preajma

acestor sărbători mai buni mai omenoși mai răbdători mai iertători unii cu alții

Icircn perioada 3-4 Aprilie 2014 a avut loc vizita de lucru din cadrul celui de-al doilea proiect de

responsabilitate socială implementat de voluntarii asociaţiei prin intermediul căruia ei au reuşit să

ofere clipe de neuitat celor 25 de tineri cuprinşi icircn grupul ţintă al proiectului bdquoNouă ne pasă‛ şi

care sunt elevi ai Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Copiii şi tinerii instituţionalizaţi reprezintă o categorie de persoane care necesită o atenţie şi o grijă

specială nu numai din partea statului dar şi a noastră fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui

mediu familial natural De multe ori activităţi familiare pentru majoritatea tinerilor precum

vizionarea unui film la cinematograf sau ieşirile la masă icircn oraş cu prietenii reprezintă activităţi

inedite pentru aceşti tineri De aceea echipa bdquoNouă ne pasă‛ a icircncercat ca prin acest proiect să le

ofere acetor tineri pe lacircngă un ajutor material şi experienţe de viaţă pozitive care să le dezvolte

abilităţile de viaţă necesare integrării lor icircn societate

Timp de 2 zile cei 25 de tineri care provin din familii cu o situaţie materială precară sau Case de

Tip Familial au participat la activități de socializare și educație non-formală pentru facilitarea

comunicării icircncurajarea toleranței și a atitudinii non-discriminatorii organizate de echipa de

proiect icircn Centrul de Documentare şi Informare din şcoală şi la Pensiunea bdquoPoarta

Maramureşului‛ din localitatea Ocna Şugatag

Prin aceste activităţi voluntarii au icircncercat să le creeze momente de bună dispoziţie care să

contribuie la dezvoltarea abilităţilor de socializare a tinerilor care rareori ies din mediul lor Aceştia

au avut ocazia să trăiască experienţe noi să-şi dezvolte sentimentul de respect de sine să simtă că

sunt la fel de valoroşi ca aceia pentru care viaţa a fost mai darnică şi să se bucure din plin de

momentele petrecute icircmpreună cu noii lor prieteni

Din dorinţa de a icircncuraja activităţile sportive icircntr-un mod distractiv voluntarii au organizat icircn

curtea interioară a pensiunii diverse competiţii sportive care au fost icircntacircmpinate cu mult

entuziasm de tineri Deşi era pentru prima dată cacircnd trăiau aceste experienţe tinerii s-au străduit

să-şi dovedească talentul şi chiar au reuşit să se descurce la toate probele derulate Noutatea

experienţei a fost covacircrşitoare pentru cei mai mulţi dintre ei venindu-le greu să creadă că prin

simple jocuri distractive şi alături de gesturi mărunte ca o icircncurajare sau icircmbrăţişare au trăit clipe

de neuitat care le-a adus zacircmbetul pe faţă

Icircn plus icircn contextul icircn care pentru aceşti tineri servirea unei mese icircntr-un cadru familiar sau cu

prietenii la un restaurant reprezintă un adevărat lux echipa bdquoNouă ne pasă‛ a organizat o masă

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 14

festivă la finalul celor 2 zile de activităţi moment care a fost trăit cu un real entuziasm de către toţi

participanţii la proiect

Tot icircn cadrul proiectului icircn perioada ianuarie ndash aprilie 2014 pentru alţi elevi din şcoală au fost

organizate 10 ateliere educative tematice 15 proiecţii de filme şi seminarii de informare pe tema

responsabilităţii sociale şi un concurs de proiecte de responsabilitate socială

La finalul proiectului a avut loc icircntacirclnirea de evaluare a celor 20 de tineri formaţi prin proiect cu

această ocazie şi-au completat şi Paşaportul Responsabilului Social iar apoi au primit diplomele de

merit pentru participarea şi implicarea lor icircn activităţile proiectului

Diseminarea rezultatelor obţinute icircn cadrul proiectului a fost realizată icircn cadrul unei conferinţe

care a fost organizată de către partenerul nostru de proiect - Centrul Europe Direct Maramureş cu

ocazia zilei de 9 Mai 2014 iar apoi icircn cadrul unui seminar de informare organizat la Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ din Baia Mare

Sunt lăudabile munca entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat aceşti voluntari dar şi

implicarea şi spiritul umanitar pe care l-au dovedit membrii echipei de proiect coordonatorii

instituţiilor partenere profesorii de la şcolile partenere şi nu icircn ultimul racircnd agenţii economici

implicaţi icircn derularea acţiunilor cuprinse icircn proiect

prof Silvia Camelia Gurzun ndash coordonator proiect

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 15

ldquoViitorul depinde de NOIrdquo

Icircn era tehnologiei avansate și a progreselor tehnologice uimitoare omul trebuie să rămacircnă

OM el trebuie să-și păstreze dramul de umanitate cu care se naște Școala și familia trebuie să fie

cele care cultivă umanitatea icircn sufletul copilului viitor adult responsabil Acesta trebuie să icircnvețe

că icircn viață există icircnvinși și icircnvingători favorizați și defavorizați Prin urmare cei care avem

norocul de a fi niște ocrotiți ai sorții trebuie să intervenim acolo unde destinul este puțin potrivnic

Acesta poate fi un segment pe care acționează proiectele de responabilitate socială activități care

stimulează elevii să fie mai receptivi la necesitățile celor din jurul lor

Proiectul Nouă ne pasăViitorul depinde de TINEri se icircncadrează perfect icircn acest tipar

datorită faptului că a reușit să coopteze icircntr-o echipă niște elevi ndash adulți icircn devenire ndash ai Colegiului

Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ și să-i provoace să se implice icircn favoarea unor copii făcacircnd parte din

familii defavorizate Ceea ce s-a realizat icircn cadrul acestui proiect coordonat de prof documentarist

Silvia GURZUN a depășit toate așteptările S-a icircnceput timid cu selecția elevilor al căror profil

trebuia să se potrivească cu specificul acestui proiect Au urmat icircntacirclniri peste icircntacirclniri indicații

sugestii recomandări din partea coordonatoarei și a restului echipei ajungacircndu-se la a crea o echipă

stracircns icircnchegată unitară care avea un singur scop să lumineze sufletele unor copii de școală

primară din Baia Sprie icircn prag de Crăciun precum și să așeze zacircmbete și fericire pe fețele unor

adolescenți de la Liceul Tehnologic Ocna Șugatag prin oferirea de cadouri alimente și haine

colectate de voluntarii barițieni dar mai ales prin timpul petrecut icircmpreună cu aceștia jocurile și

momentele de socializare care sunt esențiale icircn dezvoltarea normală a unui copil

Obiectivele acestui proiect au fost pe deplin atinse prin muncă asiduă și implicare

necondiționată a grupului de voluntari barițieni care au conștientizat faptul că fiecare dintre noi

poate contribui la fericirea celuilalt iar fericirea pe care acest proiect a provocat-o a fost

incomensurabilă atacirct icircn sufletele noastre ca binefăcători cacirct și icircn sufletele celor nevoiași

beneficiarii acestui proiect

prof Mihaela POPAN membru icircn echipa de implementare a proiectului

Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri

bdquoM-am icircmscris icircn acest proiect deoarece multă lume mă icircndruma spre voluntariat Icircnainte credeam

că voluntariatul este ceva plictisitor dar am descoperit că voluntariatul icircnseamnă multă muncă dar

şi distracţie Dacă eşti o persoană serioasă care ştie să icircmbine utilul cu plăcutul voluntariatul este

o modalitate de relaxare atacirct fizică cacirct şi sufletească atunci cacircnd te gacircndeşti că ai făcut ceva fără a

aştepta nimic icircnapoi Proiectul Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINErisbquo m-a icircnvăţat să mă

mulţumesc şi să apreciez mai mult ceea ce am deoarece există copii care şi-ar dori să aibă jumătate

din ce am eu dar nu icircşi pot permite din diverse motive Am icircnvăţat să privesc mai cu atenţie icircn

jurul meu şi să nu judec după aparenţe Icircn cele două acţiuni realizate cu echipa de proiect am

icircntacirclnit copii cu situaţii familiale grave dar cu toate acestea căutau icircn adacircncul sufletului lor o

făracircmă de putere pentru a ne oferi un zacircmbet Icircn timpul activităţilor i-am cunoscut mai bine şi

chiar dacă la icircnceput pe unii dintre ei i-am judecat greşit pacircnă la finalul activităţilor mi-am

schimbat părerea despre ei şi ei sunt la fel ca noi toţi dar viaţa nu a fost la fel de darnică cu ei cum

a fost cu noi Pe durata proiectului am icircntacirclnit o mulţime de persoane care şi-au ocupat un loc

special icircn inimile noastre persoane cărora trebuie să le admirăm puterea de a mai zacircmbi icircn ciuda

situaţiei grele pe care o au persoane cu care am legat prietenii foarte stracircnse persoane de la care

chiar ai ce să icircnveţi Noi voluntarii din echipa de proiect am primit cea mai mare răsplată pe care

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 16

am fi putut să o aşteptăm bucuria de pe chipurile copiilor din grupurile ţintă la finalul

activităţilor bucurie care ne spunea tuturor ca ne-am simţit foarte bine icircmpreună pe durata

activităţilor‛

Iobagi Ciprian Marius ndash Voluntar

sbquoLa icircnceput cacircnd m-am hotăracirct să intru icircn acest proiect m-am gacircndit să o fac mai mult de dragul

distracției icircnsă după ce am derulat prima acțiune de responsabilitate socială mi-am dat seama că icircn

viaţă sunt lucruri mult mai importante de făcut decacirct distracţia și orice ai face să o faci gacircndind că

o faci doar pentru binele tău Făcacircnd referire la faptul că după ce am văzut ce icircnseamnă să ajuți

oamenii să icirci vezi fericiți și să ști că zacircmbetul lor se datorează ție nu mi-a mai stat gacircndul la mine

sau la ce vreau să fac pentru mine Icircmi doream din ce icircn ce mai mult să-i ajut pe ei și pe mulți

alțiilt Vreau să spun că acest proiect m-a maturizat m-a ambiționat m-a făcut să devin mai

responsabilă și mai sigură pe mine am icircnvățat să fiu deschisă cu cei din jurul meu și să ofer o macircnă

de ajutor celor care au cu adevărat nevoie Alături de astfel de persoane mi-am icircnsuşit principii și

valori sensibilitatea și voința de a-i ajuta să fie mulțumiți de ei indiferent de defectele şi problemele

pe care le au Momentele trăite alături de aceşti copii şi tineri nevoiaşi te dezvoltă te icircnvață ce

icircnseamnă cu adevărat viața te fac să racirczi de supărare și să placircngi de fericire să conştientizezi că

viața trebuie trăită cu folos pentru că VIITORUL DEPINDE DE TINEri A fost o experiență

minunată și mi-ar plăcea să o săvacircrșesc la nesfacircrșit‛

Luciana Vinţ - Voluntar

Prima icircntacirclnire a proiectului Toți voluntarii ne-am adunat icircn CDI și icircmpreună cu doamna

profesoară Silvia Gurzun am icircncercat să ne cunoaștem mai bine Am stabilit cu toții să ne icircntacirclnim

icircn fiecare zi de marți a săptămacircnii Cu fiecare săptămacircnă ce trecea am icircnceput să mă atașez icircncet

icircncet de toți Așa am ajuns să aștept cu nerăbdare fiecare zi de marți Fiecare icircntacirclnire cu ei mă

făcea să mă simt minunat pentru mine toţi eram ca o familie Prima ieşire cu grupul de voluntari a

avut loc icircn cadrul proiectului derulat icircn parteneriat cu Școala Gimnazială Baia Sprie care pot

spune cu toată sinceritatea că a fost de neuitat Acolo am cunoscut nişte copii minunaţi care din

păcate nu au parte de o viaţă normală din cauza problemelor sociale şi materiale La icircnceput părea

că ceva icirci reține să comunice cu noi Dar probabil văzacircnd că noi suntem deschiși cu ei au icircnceput

foarte repede să comunice şi să se atașeze de noi La sfacircrşitul celor două zile petrecute cu ei au fost

foarte fericiți că ne-au cunoscut și că au stat cu noi Din păcate a trebuit să ne luăm rămas bun de

la ei și să plecăm cu gacircndul că icircn curacircnd ne vom revedea Doamna profesoară Silvia a fost și este ca

o mamă pentru noi o mamă lider Și-a dat foarte mult silința ca totul să fie pe placul nostru

Recunosc că uneori făceam ce nu trebuia și era puțin aspră cu noi icircnsă ea doar icircncerca să ne ajute

și să ne explice cum să facem lucrurile cacirct mai bine A doua ieșire cu toți voluntarii a fost icircn cadrul

proiectului derulat icircn parteneriat cu Liceul Tehnologic Ocna Şugatag Cu această ocazie am

cunoscut un grup de adolescenți Noi voluntarii am icircncercat ca prin activităţi interactive şi jocuri

de socializare să ne cunoaştem cacirct mai bine A fost minunat( Cu unii dintre ei mai țin legătura pe

facebook) Am avut și ieșiri prin oraș cu voluntarii și cu doamnele profesoare din echipa de proiect

aş putea spune cu familia A fost foarte plăcut Icircncă nu pot să uit seara poveștilor de groază icircn

care colegul meu Flaviu a speriat-o foarte tare pe Madame Sincer o să icircmi fie foarte dor de toți Cu

bune cu rele dar mereu am fost icircmpreună Și dacă i-am supărat cu ceva icircmi pare sincer rău și sper

că mă vor ierta Totuși mi-ar plăcea ca şi după terminarea acestui proiect să mai facem icircntacirclniri icircn

CDI Pentru mine tot ce s-a petrecut și mai ales toți au icircnsemnat și icircnseamnă foarte mult

Iuhasz Francesca ndash Voluntar

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 17

A doua reuniune internaţională de proiect Baia Mare

Romacircnia 20 - 31 Octombrie 2013

Vizitatori din Letonia la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Timp de 11 zile din 20 icircn 31 Octombrie 2013 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare a

găzduit a doua reuniune a proiectului de parteneriat şcolar bilateral Comenius ndash bdquoTo Study or to

Work To Stay or to Emigrate‛ Echipele participante au fost formate din coordonatorii

proiectului din fiecare unitate de icircnvăţămacircnt parteneră profesori membri icircn echipa de proiect şi

elevi

Şcoala din Letonia a fost reprezentată de o echipă formată din 6 profesori directorul adjunct al

instituţiei de icircnvăţămacircnt şi 23 de elevi care au fost găzduiţi icircn familiile elevilor romacircni

Pe parcursul vizitei s-au desfăşurat activităţi de socializare de teambuilding conferinţe ateliere de

lucru toate avacircnd ca scop dezvoltarea competenţelor elevilor de a se integra icircn societatea europeană

contemporană

Elevii au devenit conştienţi de benficiile finalizării studiilor au fost icircncurajaţi să nu abandoneze

şcoala timpuriu pentru a pleca la muncă icircn străinătate ca şi emigranţi să icircşi continue educaţia şi

să-şi construiască o carieră Aceste competenţe icirci vor ajuta să se descurce pe piaţa muncii să icircşi

construiască o carieră şi să crească competitivitatea pe piaţa muncii

Elevii şi-au lărgit orizonturile nu numai cu privire la propria lor bunăstare dar şi cu privire la

economia ţării lor Ei vor fi mai responsabili icircn luarea deciziilor cu privire la alegerea carierei

Elevii au fost informaţi cu privire la oportunităţile de studiu şi muncă oferite icircn ţara de origine

precum şi icircn celelalte ţări europene

S-au realizat vizite culturale la obiectivele turistice din zona noastră pentru a-i familiariza pe letoni

cu obiceiurile şi cultura romacircnească

ldquoTo study or to work To stay or to emigraterdquo - Proiect Comenius Bilateral -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 18

Elevii şi profesorii letoni au fost impresionaţi de ospitalitatea familiilor partenerilor romacircni de

bucătăria romacircnească de obiectivele turistice pe care le-au vizitat icircn zonă

Pe parcursul reuniunii elevii coordonaţi de către profesori au realizat un produs final al proiectului

ndash Filmul bdquoI am European‛ - care icircncearcă să dea un răspuns la icircntrebarea cheie a proiectului

bilateral Comenius - sbquoTo study or to work To stay or to emigrate‛

Filmul prezintă viaţa icircn paralel a doi elevi din ţări est europene ndash Romacircnia şi Letonia ndash care

emigrează icircn Regatul Unit al Mării Britanii Elevii sunt prezentaţi icircn contrast unul avacircnd o

bursă pentru continuarea studiilor se integrează uşor icircşi construieşte o carieră se reicircntoarce icircn

ţara natală şi devine un cetăţean european activ icircn timp ce celălalt elev are un lung şir de eşecuri

datorită faptului că fiind influenţat de prieteni abandonează şcoala şi emigrează pentru a intra pe

piaţa muncii la negru motivat de cacircştigarea banilor foarte rapid

Icircn urma vizionării acestui film elevii au devenit conştienţi de faptul că trebuie să icircşi finalizeze

studiile pentru a-şi construi o carieră care să le asigure succes icircn viaţă icircn timp ce abandonarea

şcolii influenţa negativă a anturajului motivaţia obţinerii de beneficii materiale imediate prin

muncă necalificată se finalizează icircn majoritatea cazurilor prin eşec

prof Daniela Chinde - coordonator proiect

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 19

Sub sloganul sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ icircn perioada 6-7 decembrie 2013 s-a derulat prima

acţiune de responsabilitate socială prin care 20 de tineri voluntari ai Asociaţiei sbquoGeorge Bariţiu‛

au reuşit să aducă frumuseţea şi magia sărbătorilor de iarnă icircn sufletul a 35 de copii nevoiaşi din

localitatea Baia Sprie

Voluntarii au petrecut alături de cei mici două zile de neuitat organizacircnd diverse activităţi

educative şi distractive ateliere pentru confecţionarea de podoabe şi ornamente pentru brad un

concert de colinde jocuri interactive momente surpriză care icircn prima zi s-au desfăşurat la şcoală

iar a doua zi la Pensiunea Rustic din Baia Sprie Icircn plus alături de cei mari copiii au scris

scrisorile pentru Moş Crăciun de unde am putut afla de ce au nevoie aceşti copii şi familiile lor La

finalul celor două zile petrecute icircmpreună toţi copiii au beneficiat de o masă caldă şi tremuracircnd de

emoție s-au bucurat de icircntacirclnirea lor cu Moş Nicolae care le-a adus multe daruri

A doua etapă a proiectului sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ a vizat colectarea de alimente

icircmbrăcăminte jucării şi bunuri casnice donate de elevii şi cadrele didactice din şcoala noastră Pe

data de 20 decembrie 2013 cei 20 de voluntari au mers din nou icircn vizită la aceşti copii pentru a le

duce alimente icircmbrăcăminte şi alte cadouri Cu această ocazie am reuşit ca icircn pragul sărbătorilor

de iarnă să aducem un strop de bucurie icircn sufletele a 40 de familii nevoiaşe din localitatea Baia

Sprie

Sunt lăudabile munca entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat aceşti voluntari dar şi

spiritul umanitar pe care l-au dovedit profesorii dir Camelia Bogdan dir adj Vasile Pop şi

Mihaela Popan de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ dir Ioan Tămaş Melinda Costin şi Debora

Codroiu de la Şcoala Gimnazială Baia Sprie şi nu icircn ultimul racircnd doamna Cristina Leş

administratorul pensiunii care a reuşit să creeze o atmosferă de Crăciun de vis prin bradul vrăjit

frumos icircmpodobit şi aşezat la loc de cinste icircn Pensiunea Rustic din Baia Sprie

Cu siguranţa Naşterea Domnului marea sărbătoare a creştinilor acest miracol al lumii aduce

schimbarea şi speranţa noastră de mai bine şi ne face parcă icircn preajma acestor sărbători mai buni

mai omenoşi mai răbdători mai iertători unii cu alţii

prof Silvia Camelia Gurzun ndash coordonator proiect

bdquoDăruind primeşti un zacircmbetrdquo

- un proiect de suflet -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 20

Imagini surprinse icircn timpul celor 2 acţiuni din cadrul proiectului

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 21

Technical College sbquoGeorge Bariţiu‛ (headmistress Camelia Laura Bodgan) is involved in another

international project under the Lifelong Learning Programme financed by the European Comission

called sbquoIVET-Venture A Participative Approach to strengthen key competences of trainees‛ which

is a Leonardo da Vinci project ndash Transfer of Innovation bringing together institutions from

Germany Austria Romania and Turkey

The starting point of the project is represented by the weak key competences many trainees possess

which are focused on the bare (theoretical) knowledge transfer During the project we are planning

to transfer a creative and interactive learning approach to the field of IVET in order to strengthen

certain key competences especially civic and social In addition the adapted approach will be

transfered from Germany and Austria to other countries and their

VET systems

The learning environment lacks innovative and participatory

activities based on our studentsrsquo interests and lifestyle and

moreover the transfer of key competences beyond the mere

knowlwdge component has been neglected

The key competences developed during the VET training should

offer the students the possibility to manage their careers and play a role in society as active citizens

The purpose of the project is to improve the attractivity of VET training by developping the

adventure-based methodology to support the teachers to acquire and use non-formal teaching

methods which are seen as more efficient methods of working with trainees

The agenda of the project is a rich one There has already been a fisrt meeting hosted by our project

coordinators from the Leibniz University Hannover in December 2013 where the project was

represented by Claudia Stainer the coordinator of the project and Simona Popescu member of the

project team During the meeting each partner introduced itself and we discussed on work packages

and the responsibilities of each partner We discussed and defined the projects aims we set the

future tasks the materials that have to be created and talked about proofing the IVET-VENTURE

training in practice

ldquoIVET-Venture A Participative approach

to strengthen key competences of traineesrdquo

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 22

Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul

Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Centrul Europe Direct Maramureş şi Liceul Tehnologic Ocna Şugatag a

derulat icircn perioada 3-4 Aprilie 2014 o vizită de lucru icircn localitatea Ocna Şugatag pentru a oferi

clipe de neuitat celor 25 de tineri cuprinşi icircn grupul ţintă al proiectului de responsabilitate socială

bdquoNouă ne pasă‛ Acţiunea face parte din cel de-al doilea proiect de responsabilitate socială propus

de voluntarii asociaţiei icircn cadrul proiectului ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo

Copiii şi tinerii instituţionalizaţi reprezintă o categorie de persoane care necesită o atenţie şi o grijă

specială nu numai din partea statului dar şi a noastră fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui

mediu familial natural De multe ori activităţi familiare pentru majoritatea tinerilor precum

vizionarea unui film la cinematograf sau ieşirile la masă icircn oraş cu prietenii reprezintă activităţi

inedite pentru aceşti tineri De aceea echipa bdquoNouă ne pasă‛ a icircncercat ca prin acest proiect să le

ofere acetor tineri pe lacircngă un ajutor material şi experienţe de viaţă pozitive care să le dezvolte

abilităţile de viaţă necesare integrării lor icircn societate Timp de 2 zile 25 de tineri care provin din

familii cu o situaţie materială precară sau Case de Tip Familial au participat la activități de

socializare și educație non-formală pentru facilitarea comunicării icircncurajarea toleranței și a

atitudinii non-discriminatorii organizate de echipa de proiect icircn Centrul de Documentare şi

Informare din şcoală şi la Pensiunea bdquoPoarta Maramureşului‛ din localitatea Ocna Şugatag

Prin aceste activităţi voluntarii au icircncercat să le creeze momente de bună dispoziţie care să

contribuie la dezvoltarea abilităţilor de socializare a tinerilor care rareori ies din mediul lor Aceştia

au avut ocazia să trăiască experienţe noi să-şi dezvolte sentimentul de respect de sine să simtă că

sunt la fel de valoroşi ca aceia pentru care viaţa a fost mai darnică şi să se bucure din plin de

momentele petrecute icircmpreună cu noii lor prieteni Din dorinţa de a icircncuraja activităţile sportive

icircntr-un mod distractiv voluntarii au organizat icircn curtea interioară a pensiunii diverse competiţii

sportive care au fost icircntacircmpinate cu mult entuziasm de tineri Deşi era pentru prima dată cacircnd

trăiau aceste experienţe tinerii s-au străduit să-şi dovedească talentul şi chiar au reuşit să se

descurce la toate probele derulate Noutatea experienţei a fost covacircrşitoare pentru cei mai mulţi

dintre ei venindu-le greu să creadă că prin simple jocuri distractive şi alături de gesturi mărunte ca

o icircncurajare sau icircmbrăţişare au trăit clipe de neuitat care le-a adus zacircmbetul pe faţă Icircn plus icircn

contextul icircn care pentru aceşti tineri servirea unei mese icircntr-un cadru familiar sau cu prietenii la

un restaurant reprezintă un adevărat lux echipa bdquoNouă ne pasă‛ a organizat o masă festivă la

finalul celor 2 zile de activităţi moment care a fost trăit cu un real entuziasm de către toţi

participanţii la proiect

Mulţumim pe această cale Centrului Europe Direct Maramureş (coordonator ndash Margareta

Căpicirclnean) pentru materialele informative dăruite tinerilor instituţionalizaţi şi cadrelor didactice

prof Mihaela Popan prof Claudia Stainer de la Colegiul Tehnic laquo George Bariţiulaquo prof Rodica

Balin şi d-lui director prof Andreica Gheorghe de la Liceul Tehnologic Ocna Şugatag pentru

entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat icircn acest proiect

Proiectul bdquoNouă ne pasărdquo

icircnceputul unor noi prietenii pentru elevii bariţieni

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 23

Imagini surprinse icircn timpul activităţilor realizate cu

elevii Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 24

Icircn perioada 9-10 mai 2014 Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare a fost gazda Concursului

Naţional Start icircn afaceri Topul tinerilor antreprenori concurs cuprins icircn Calendarul Acţiunilor

Educative Regionale aprobate de MEN şi care a ajuns icircn acest an la cea de-a patra ediţie

Concursul a fost desfăşurat icircn parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş

Incubatorul de Afaceri Baia Mare şi Asociaţia George Bariţiu pentru Promovarea Societăţii

Informaţionale

Scopul concursului este dezvoltarea spiritului antreprenorial icircn racircndul elevilor din clasele XI-XII

prin familiarizarea acestora cu activităţile specifice unei firme reale simularea operaţiunilor şi

proceselor economice specifice mediului de afaceri precum şi dezvoltarea competenţelor şi

aptitudinilor necesare unui icircntreprinzător

Icircn zilele de vineri şi sacircmbătă 9-10 mai 28 de echipe de la colegiile şi liceele din ţară şi-au prezentat

ideile de afaceri icircn cadrul celor două secţiuni ale competiţiei Idei de top‛ la care s-au icircnscris opt

echipe cu participare directă şi Idei de afaceri năstruşnice la care 20 de echipe au participat icircn

mod indirect online

Icircn cadrul concursului a fost pregătită o expoziţie cu materializarea ideilor de afaceri ale tinerilor

viitori icircntreprinzători care a demonstrat aplicabilitatea ideilor dar şi creativitatea spiritul inovativ

şi originalitatea echipelor de elevi şi ale profesorilor icircndrumători

Membrii juriului alcătuit din Korkmakz Yusuf (Romdil) Livia Pop - inspector şcolar de specialitate

şi Vlad Pascu - Incubatorul de Afaceri au avut o misiune dificilă icircn evaluarea celor 8 proiecte

icircnscrise la secţiunea sbquoIdei de Top‛ Punctajele au fost acordate pe baza unor criterii de evaluare şi

indicatori care au avut icircn vedere calitatea planului de afaceri obiectivele companiei precum şi

modul icircn care au fost promovate produsele

La finalul concursului la secţiunea sbquoIdei de Top au fost acordate patru menţiuni Liceului

Tehnologic Gherla Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Liceului Teoretic Emil Racoviţă şi

Colegiului Naţional Vasile Lucaciu din Baia Mare Premiul al III-lea a revenit Colegiului Tehnic

Transilvania Baia Mare Premiul al II-lea Colegiului Tehnic Anghel Saligny Baia Mare iar

premiul icircntacirci Liceului Tehnologic Traian Vuia din Tăuţii Măgherăuş Premiul special acordat de

juriu a rămas icircn vitrina unităţii Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Toţi elevii şi profesorii

icircndrumători au primit diplome şi premii din partea organizatorilor şi din partea partenerului de

proiect - SC Oneit SRL Icircn cea de a doua zi a concursului a urmat evaluarea ideilor de afaceri

icircnscrise la secţiunea sbquoIdei de afaceri năstruşnice‛ la care cele 20 de echipaje icircnscrise icircn concurs au

obţinut numeroase premii

Mulţumim pe această cale cadrelor didactice de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ pentru munca

depusă icircn organizarea şi desfăşurarea cu succes a primei ediţii organizate la nivel naţional şi

sperăm din tot sufletul că reuşita acestei ediţii a concursului va atrage icircn anii următori un număr

cacirct mai mare de concurenţi

Coordonatori - prof Silvia GURZUN prof Păuniţa PIcircRLOG

Concursul Naţional

bdquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo Ediţia IV

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 25

ldquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo

Ediţia IV

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 26

Icircn data de 16 mai 2014 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare a fost gazda celei de-a cincea

ediţii a Concursului Naţional bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic ndash Interferenţe

educaţionale‛ concurs cuprins icircn Calendarul concursurilor şcolare naţionale avizate de MEN

Concursul face parte dintr-un proiect iniţiat acum cinci ani care s-a desfăşurat pacircnă icircn prezent ca

simpozion naţional şi care are ca scop promovarea exemplelor de bună practică ce ilustrează

creativitatea şi inovarea icircn icircnvăţămacircntul tehnologic preuniversitar dezvoltarea competenţelor

personale profesionale şi sociale prin icircnvăţarea pe tot parcursul vieţii

Prin acest concurs naţional ne propunem să stimulăm nu numai

creativitatea elevilor dar şi a profesorilor care deţin resurse

insuficient puse icircn valoare

Considerăm că tehnologia nu trebuie icircnchisă icircntr-un bdquoturn de

fildeş‛ specialiştii icircn domeniu aparţin unei elite care comunică

cu restul lumii şi de aceea acest eveniment se adresează elevilor

şi profesorilor pasionaţi de tehnologie care identifică interferenţe

importante cu alte domenii ale culturii literatură filozofie arte

matematică etc

Această ediţie a concursului a atras un număr mare de participanţi din ţară elevi coordonaţi de

cadre didactice care au avut iniţiativa de a se icircnscrie la două din cele trei secţiuni ale concursului

Secţiunea I bdquoNoi tendinţe icircn e-learning‛ Secţiunea II bdquoTehnoFantezii - Artă şi Tehnologii‛ şi

Secţiunea III Simpozion Naţional - bdquoInterferenţe educaţionale‛ reuşind astfel să obţină cel puţin

un premiu Lucrările icircnscrise icircn concurs au demonstrat din nou preocuparea şi calităţile de

excepţie ale elevilor şi cadrelor didactice din icircnvăţămacircntul romacircnesc Produsul final al acestui

proiect icircl reprezintă volumul publicat şi dedicat evenimentului icircn care sunt cuprinse toate

lucrările participante la această ediţie a concursului

Echipa de organizare

Concurs Naţional bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic

ndash Interferenţe educaţionale‛

Concursul Naţional

Perspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic

ldquoInterferenţe educaţionalerdquo - Ediţia V

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 27

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 28

Ministerul Tineretului şi Sportului a organizat icircn perioada 20 ndash 24

noiembrie 2013 la Complexul Expoziţional Romexpo Bucureşti cea de a

XI-a ediţie a bdquoSalonului Naţional de Inventică şi Creaţie Ştiinţifică

pentru Tineret care s-a desfăşurat icircn cadrul Tacircrgului Internaţional

bdquoGaudeamus - Carte de icircnvăţătură‛

Cu această ocazie au avut loc expoziţii de invenţii şi idei vernisaje

conferinţe mese rotunde şi dezbateri pe diferite domenii ale educaţiei culturii şi ştiinţei ale

economiei creative Grupul ţintă pentru acest eveniment a fost compus din tineri cu vacircrste icircntre 14

şi 35 de ani din toată ţara tineri care au o orientare spre o societate bazată pe cunoaştere şi

dezvoltare Această iniţiativă icircşi propune să promoveze şi să icircncurajeze tinerii icircn domeniul

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică Cu acest prilej Ministerul Tineretului şi Sportului a lansat şi un

concurs de invenţii şi creaţii pentru tinerii care au preocupări cunoştinţe şi aptitudini provenind

din diverse domenii

La concurs au participat tineri ale căror invenţii sau creaţii s-au icircncadrat icircn următoarele secţiuni

1) Ştiinţe aplicate (mecanică electricitate optică termotehnică biotehnologie nanotehnologie

aeronautică astronautică etc)

2) Tehnologia informaţiei (tehnologie care asociază utilizarea calculatorului şi a informaţiilor care

ajută să producă să manipuleze să comunice sau să difuzeze informaţiile)

3) Creaţie tehnică (de produs de interior grafic design etc)

Lucrările tinerilor au fost expuse icircn cadrul salonului icircntr-un loc special amenajat fiecare

tacircnărechipă avacircnd la dispoziţie un spaţiu de prezentare Selecţia lucrărilor icircnscrise la concurs s-a

realizeat de către un juriu format din specialişti ai domeniilor respective iar cele mai creative şi

inovative lucrări pe fiecare tematică au fost premiate la finalul manifestării icircntr-un cadru festiv

Şcoala noastră a participat la acest eveniment cu invenţia bdquoSenzor de apă‛ şi a fost reprezentată de

către elevii Ioan Chiş - clasa a XI-a E şi Alex Suciu - clasa a X-a C

Prof coordonator - ing Păuniţa PIcircRLOG

Participare cu succes la Salonul Naţional de

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică pentru Tineret 2013

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 29

Icircn fiecare an icircn perioada 25 noiembrie ndash 10 decembrie are loc la nivel mondial sbquoCampania celor

16 zile de activism icircmpotriva violenţei asupra femeiirdquo

Sub genericul bdquoDe la pacea de acasă la pacea icircn lumerdquo campania

a icircnceput icircn data de 25 noiembrie de Ziua Internaţională Icircmpotriva

Violenţei asupra Femeii şi s-a icircncheiat icircn data de 10 decembrie de Ziua

Internaţională a Drepturilor Omului

Icircn Baia Mare icircn cadrul acestei campanii mai multe instituţii şi

organizaţii au realizat acţiuni cu scopul sensibilizării comunităţii

locale cu privire la acest fenomen Serviciul Public Asistenţă Socială

Baia Mare Filiala Baia Mare a Asociaţiei Femeilor Icircmpotriva

Violenţeindash Artemis Femina XXI Asociaţia YMCA Baia Mare Graiul

Maramureşului Biblioteca Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ Baia Mare

Cu această ocazie şcoala noastră s-a implicat icircn această acţiune

icircncurajacircnd elevii să i-a atitudine icircmpotriva violenţei icircntr-un mod creativ şi să participe la

concursul judeţean bdquoFlori de gacircndhellip icircmpotriva violenţeirdquo- ediţia a VIII-a

Concursul este organizat la nivel local de AFIV Artemis Baia Mare şi SPAS Baia Mare icircn

parteneriat cu Graiul Maramureşului Femina XXI Asociaţia YMCA Baia Mare şi Biblioteca

Judeţeană sbquoPetre Dulfu‛ Baia Mare

Cele mai bune lucrări au fost premiate icircn cadru festiv icircn data de 10 decembrie 2013 la Biblioteca

Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ din Baia Mare Elevii Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ au obţinut

două premii Premiul II (Fazecaş Alexandra Codrea Andrada prof coordonator Silvia Gurzun ) şi

Premiul III (Mădălina Bugnăruc şi Tania Dobroiu prof coordonator Gabriela Sălăgean) ambele

premii fiind obţinute la secţiunea - bdquoImagine‛ (fotografie clip video pictură şi desen)

Alexandra Fazecaş ndash clasa a X-a

Campania celor 16 zile de activism icircmpotriva

violenţei asupra femeii

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 30

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romacircnesc icircn parteneriat

cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Fundaţia Konrad Adenauer a derulat icircn perioada 6 februarie ndash

21 martie 2014 concursul naţional de creaţie bdquoUn altfel de muzeu icircn şcoala ta Muzeul

comunismului‛ Acest concurs s-a adresat elevilor din clasele IX-XII din unităţile de icircnvăţămacircnt

din Romacircnia care aparţin de Ministerul Educaţiei Naţionale Concursul şi-a propus ca printr-un

exerciţiu de creativitate să atragă interesul elevilor asupra cunoaşterii şi studierii istoriei regimului

comunist din Romacircnia

Astfel elevii de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare au fost provocaţi de d-na profesor

documentarist Gurzun Silvia să amenajeze icircn Centrul de Documentare şi Informare din şcoală un

spaţiu dedicat istoriei comunismului icircn Romacircnia un muzeu care să prezinte prin intermediul

exponatelor (fotografii obiecte creaţii artistice etc) percepţia lor despre perioada comunistă

Timp de două săptămacircni un grup de elevi şi cadre didactice au căutat peste tot icircn şcoală acasă la

bunici sau la prieteni lucruri şi obiecte păstrate din perioada comunismului icircncercacircnd să adune

cacirct mai multe exponate pentru amenajarea unui adevărat muzeu După perioada de colectare şi

amenajare exponatele au fost fotografiate iar apoi a fost realizat un film de prezentare a muzeului

cu durata de 10 minute care a fost icircnscris icircn concurs şi care se află icircn arhiva Institutului de

Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romacircnes

Le mulţumim pe această cale tuturor elevilor şi cadrelor didactice care s-au implicat din tot sufletul

icircn această acţiune şi pentru faptul că numai datorită lor Centrul de Documentare şi Informare şi-

a icircmbogăţit arhiva cu un nou produs multimedia care va fi cu siguranţă o sursă de informaţie

pentru viitorii elevi ai acestei instituţii de icircnvăţămacircnt

Valentina Moisi ndash clasa a X-a

Un altfel de muzeu icircn şcoala mea

- Muzeul Comunismului -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 31

1 Dezbaterea - rdquoPutem vorbi despre un stil de viaţă europeanrdquo

Icircn data de 24 februarie 2014 Centrul Europe Direct Maramureş a organizat la Centrul

Millennium din Baia Mare o dezbatere intitulată sugestiv ‛Putem vorbi despre un stil de viaţă

european‛ Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ a răspuns afirmativ invitaţiei primite din partea

Centrului Europe Direct Maramureş şi a participat la acest

eveniment cu un grup de 7 elevi şi 3 cadre didactice

Icircn cadrul acestei dezbateri cei 40 de participanţi au avut

prilejul de a discuta pe parcursul a peste 2 ore despre

calitatea vieţii noastre icircn Europa Aceştia au vorbit despre

caracteristici importante ale unui stil de viaţă european cum

ar fi dezvoltarea personală crearea unui mediu favorabil

cooperării accesul la oportunităţi o diplomaţie echitabilă

dar şi păstrarea identităţii naţionale conservarea tradţiilor şi

a mixului de obiceiuri Evenimentul a avut ca scop aducerea

icircn prim plan a temelor campaniei de informare care se

derulează la nivelul icircntregii Uniuni Europene pentru

pregătirea Alegerilor pentru Parlamentul European ce vor

avea loc icircn perioada 22-25 mai 2014

Cu această ocazie elevii şcolii noastre au putut afla

informaţii preţioase despre Serviciul Europe Direct pus la

dispoziţia cetăţenilor europeni de Comisia Europeană atacirct la

nivel central cacirct şi pe plan local şi despre ‛Măsurile UE

pentru creşterea calităţii vieţii‛ icircn ceea ce priveşte siguranţa alimentară protecţia datelor acces la

servicii de sănătate protecţia mediului siguranţa produselor protecţia consumatorilor Icircn plus au

purtat un dialog despre ce icircnseamnă pentru ei un stil de viaţă european şi au icircmpărtăşit din

experienţele acumulate prin implicarea icircn proiecte europene şi activităţi de voluntariat S-a creionat

icircmpreună cacircteva caracteristici ale stilului de viaţă european care se referă mai ales la trăsături de

caracter atitudine şi condiţii favorabile şi nu neapărat la nevoile materiale O altă prezentare a fost

efectuată de coordonatorul Centrului Europe Direct Maramureş pentru a transmite informaţii utile

despre Uniunea Europeană şi principalele instituţii europene cu accent pe structura Parlamentului

European rolul PE icircn luarea deciziilor la nivel european şi informaţii despre alegerile

europarlamentare 2014 Un moment important l-a constituit prezentarea de informaţii practice şi

discutarea modului icircn care cetăţenii europeni rezidenţi icircn alt stat decacirct cel de origine pot vota

pentru alegerile europarlamentare La finalul icircntacirclnirii elevii au fost invitaţi să savureze cicircteva

preparate sănătoase pregătite de organizatori scopul acestui moment fiind de a promova o

alimentaţie sănătoasă

Margareta Căpicirclnean ndash coordonator Centrul Europe Direct Maramureş

Centrul Europe Direct Maramureş

- un partener al şcolii icircn promovarea valorilor europene -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 32

2 Seminarul - bdquoDecideţi cine vă reprezintărdquo

Pe 21 martie 2014 icircn cadrul Centrului de Informare şi Documentare de la Colegiul Tehnic ‛George

Bariţiu‛ Baia Mare a avut loc Seminarul -‛Alegerile pentru Parlamentul European 2014 Decideţi

cine vă reprezintă‛ organizat de Centrul Europe Direct Maramureş icircn colaborare cu şcoala noastră

Acest eveniment a fost dedicat tinerilor care au dreptul la vot şi la care au fost invitaţi elevii claselor

a XII-a A Scopul acestui seminar a fost de a facilita accesul tinerilor care votează prima dată la

informarea cu privire la alegerile pentru Parlamentului European conştientizarea de către tineri a

beneficiilor cetăţeniei participative şi creşterea gradului de interes cu privire la importanţa

alegerilor europarlamentare şi a exprimării votului pentru a decide cine ne va reprezenta icircn

Parlamentul European

Prezentările s-au axat pe informaţii concrete despre alegerile europarlamentare data alegerilor date

despre Parlamentul European modul icircn care sunt reprezentate statele membre icircn PE atribuţiile

Parlamentului European rolul Parlamentului European la nivelul UE

Cu această ocazie s-a prezentat şi activitatea Centrului Europe Direct Maramureş şi a Serviciului

Central de informare Europe Direct ndash coordonat de Comisia Europeană Icircn cadrul evenimentului

elevii au fost invitaţi să participe la sbquoConcursul de promovare a alegerilor europarlamentare‛ şi au

fost distribuite broşuri de informare despre Alegerile PE 2014 realizate de Uniunea Europeană

precum şi alte materiale pe teme europene

De asemenea s-a discutat cu tinerii despre principale realizări ale Parlamentului European şi s-a

vizionat pe httpwwwmyvote2014euentheir-vote modul icircn care europarlamentarii au votat

cacircteva iniţiative importante din mandatul care se icircncheie icircn 2014 S-a prezentat elevilor pagina de

internet a alegerilor europarlamentare 2014 httpwwwelections2014euro şi videoclipul de

prezentare a Alegerilor pentru Parlamentul European din 25 mai 2014

Vlăduţ Pop ndash clasa a XII-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 33

3 Concursul bdquoAlegerile Europarlamentare 2014 ndash Noi decidem cine are Responsabilitateardquo

Concursul a avut ca obiectiv principal promovarea alegerilor pentru

Parlamentul European conştientizarea maramureşenilor cu privire la

importanţa participării la vot pe 25 mai (data alegerilor icircn Romacircnia) şi

icircncurajarea unei cetăţenii participative icircn racircndul tinerilor votanţi

La acest concurs au participat elevi de liceu coordonaţi de cadre

didactice studenţi de la instituţii universitare locale tineri romacircni şi

străini implicaţi icircn acţiuni de voluntariat icircn cadrul unor ONG-uri

locale

Participanţii la concurs au avut de realizat un material de promovare a

alegerilor pentru Parlamentul European afiş pliant sau fluturaş care

să aibă ca temă creşterea participării la votul pentru alegerile europene din anul 2014 iar

conţinutul materialului de promovare să fie creaţie originală să nu icircncalce legile drepturilor de

autor sau de confidenţialitate ale altei persoane fizice sau juridice

Icircn cadrul evenimentului a fost organizată o expoziţie icircn faţa bibliotecii judeţene cu toate materialele

icircnscrise icircn concurs De asemenea toate materialele participante la concurs au fost expuse icircn cadrul

evenimentului organizat pe 9 mai 2014 ndash Ziua Europei Premierea participanţilor a avut loc icircn

cadrul evenimentului de exterior pe care Centrul Europe Direct Maramureş l-a organizat la

Biblioteca Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ Baia Mare icircn săptămacircna ‛Şcoala Altfel‛

Pentru şcoala noastră a fost o mare bucurie deoarece cei 4 elevi icircnscrişi icircn concurs (Luciana Vinţ

Alina Fărcaş Alex Ardelean şi Ciprian Iobagi) au obţinut numeroase premii Premiul II din partea

juriului la secţiunea - Afişe şi 2 Menţiuni la secţiunea Vot

Ciprian Iobagi Alex Ardelean ndash clasa a X-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 34

4 Concursul de desene ldquoEU trăiesc sănătosrdquo Concursul de desene ldquoEU trăiesc sănătosrdquo a fost organizat de Centrul Europe Direct Maramureş

cu prilejul Zilei Europei Pe data de 9 mai 2014 la Centrul Millennium din Baia Mare a fost

organizată o expoziţie cu peste 140 de lucrări icircnscrise icircn concurs La acest eveniment elevii

Colegiului Tehnic ldquoGeorge Bariţiurdquo au demonstrat din nou că deşi studiază la un liceu cu profil

tehnic ei au talent şi la desen fapt dovedit prin cele 3 premii obţinute de elevii Andreea Pop

Francesca Iuhasz şi Alexandru Fluczar Premiul Special Menţiune I şi Menţiune III

Francesca Iuhasz ndash clasa a XI-a

5 Conferinţa ldquoIcircmpreună icircn Europa ndash unitatea şi diversitatea stilului de viaţă europeanrdquo

Pe 9 mai 2014 de Ziua Europei Centrul Europe Direct Maramureş a organizat o conferinţă ce a

avut ca temă ndash unitatea şi diversitatea stilului de viaţă european Evenimentul s-a desfăşurat la

Centrul Millenium din Baia Mare icircntr-un cadru minunat creat prin expoziţia de desene din cadrul

concursului de desene intitulat sugestiv bdquoEu trăiesc sănătos‛ Conferinţa privind stilul de viaţă

european a reunit peste 150 de participanţi de la instituţii de icircnvăţămacircnt şi ONG-uri din judeţul

Maramureş Icircn cadrul conferinţei au fost evidenţiate valori europene şi valori care definesc un stil

de viaţă sănătos şi armonios precum toleranţa diversitatea unitatea voluntariatul dar şi

păstrarea sănătăţii şi educaţia non-formală Cu această ocazie voluntarii Asociaţiei sbquoGeorge

Bariţiu‛ Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale au prezentat participanţilor rezultatele

obţinute icircn cadrul proiectului de responsabilitate socială - sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de

TINEri‛

Luciana Vinţ ndash clasa a X-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 35

Parteneriatul semnat icircntre Asociaţia American International School of Transylvania şi

Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ icircn cadrul proiectului sbquoGate to Active European Citizenship‛

finanţat de Comisia Europeană programul Tineret in Acţiune coordonat de American

International School of Transylvania a avut ca scop derularea unor activităţi pentru tineret

Cei de la Asociaţie şi-au propus organizarea unor evenimente pentru conştientizarea de

către elevii de liceu a importanţei activităţilor de voluntariat creşterea gradului de sensibilizare cu

privire la valoarea voluntariatului promovarea responsabilităţii civice şi sociale prin acţiuni

concrete de voluntariat promovarea unor programe de educaţie civică icircn contexte formale şi

nonformale

Icircn Centrul de Documentare şi Informare din liceul nostru s-au organizat mese rotunde pe

tema voluntariatului s-au prezentat obiectivele Serviciului European de Voluntariat s-a discutat

despre posibilităţile de voluntariat existente pentru tinerii din Baia Mare

Icircn cadrul proiectului bdquoDrugs Change Everything‛ (Drogurile schimbă tot) s-a derulat o

campanie de informare şi prevenire a consumului de droguri icircn şcoli prin intermediul unor

activităţi desfăşurate icircn CDI ce au avut ca obiective sensibilizarea elevilor icircn vederea alegerii unei

vieţi sănătoase şi dezvoltarea unei atitudini responsabile dezvoltarea spiritului tolerant icircn racircndul

elevilor prin intermediul unor activităţi ce presupun schimbul de experienţă intercultural şi

lingvistic promovarea diversităţii multiculturalismului şi voluntariatului

Elevii din Bariţiu s-au icircntacirclnit cu voluntarii AIST icircn vederea realizării unei mese rotunde

cu tema bdquoSpune NU drogurilor‛ şi s-au implicat icircn crearea unei mini piese de teatru

Icircn cadrul zilelor aflate sub semnul iubirii cu ocazia zilei de Valentinersquos Day sau a

Dragobetelui voluntarii Asociaţiei au condus activitatea bdquoLet Our Volunteers Educate‛- LOVE

icircn cadrul căreia şi-a propus ca obiective motivarea elevilor să icircnveţe limbi străine icircncurajarea

elevilor de a-şi exprima opiniile icircn limba engleză promovarea voluntariatului Timp de aproape o

oră s-au făcut scurte incursiuni icircn limbile materne ale voluntarilor germana poloneza şi daneza

Prin explicarea unor reguli de pronunţie şi citire

prin introducerea unor expresii uzuale (salutul

icircntrebări folosite pentru cunoaşterea celui cu care

conversezi) sau a unor noţiuni gramaticale

(conjugarea verbului a fi sau a avea) voluntarii

au demonstrat elevilor cacirct de simplu şi distractiv

poate fi studiul unei limbi străine Pentru a-i

implica şi mai activ pe elevii participanţi la final

s-a organizat un concurs de citire pronunţie şi

gramatică a cărui cacircştigător a fost răsplătit cu o

diplomă de onoare pentru cel mai rapid icircnvăţăcel

Asociaţia American International School of Transylvania

şi Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo

- parteneriat icircn promovarea participării pro-active

a tinerilor la viaţa comunităţii -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 36

Feedbackul primit din partea elevilor este unul pozitiv Faptul că după-amiezele sunt

organizate activităţi unde ei pot participa ca voluntari este considerat un fericit prilej de a ieşi din

rutina zilnică ce presupune statul icircn faţa calculatorului Se simt icircncurajaţi icircn a-şi exprima părerile

propri icircşi pun icircn valoare aptitudini pe care nici nu ştiau că le posedă conştientizează mult mai

bine apartenenţa la comunitaea din care fac parte şi icircşi doresc să prticipe activ la viaţa acesteia

Nouă profesorilor nu ne rămacircne decacirct să-i icircncurajăm cacirct mai mult să participe activ la cacirct

mai multe asemenea evenimente pentru a-şi descoperi icircntregul lor potenţial ce nu poate fi pus icircn

valoare decacirct prin implicarea icircn activităţi extraşcolare şi nonformale

Manuela Conea - profesor limba engleză

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 37

Icircn perioada 9 - 10 aprilie 2014 Colegiul Tehnic ‛George Bariţiu‛ Baia Mare a avut ca obiectiv

principal promovarea şcolii la nivel judeţean şi prezentarea ofertei şcolare icircn racircndul elevilor din

clasele a VIII-a de la şcolile gimnaziale din oraşul Baia Mare

Astfel icircn săptămacircna sbquoŞcoala Altfel‛ aproximativ 300 de elevi din 12 instituţii de icircnvăţămacircnt care

au semnat un acord de parteneriat educaţional cu instituţia noastră au trecut plini de emoţie şi

curiozitate pragul Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛

Tinerii oaspeţi interesaţi de activitatea şi oferta educaţională a şcolii au vizitat mai icircntacirci spaţiile de

studiu laboratoarele şi baza sportivă iar apoi au participat la diverse ateliere interactive pregătite de

elevii bariţieni icircmpreună cu cadrele didactice

Dialogul dintre cadrele didactice şi elevii de gimnaziu le-a facilitat acestora să icircnţeleagă mai bine

care sunt valorile care guvernează această instituţie de icircnvăţămacircnt şi ce oportunităţi le poate oferi

atacirct pe plan profesional cacirct şi pe plan personal această şcoală europeană

Zilele Porţilor Deschise

la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquodin Baia Mare

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 38

bdquoEuropa casa noastră‛ este o campanie de informare şi

comunicare anuală a Reprezentanţei Comisiei Europene icircn

Romacircnia derulată icircn parteneriat cu Ministerul Educaţiei

Naţionale

Campania este menită să transpună priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene icircn mediul

şcolar şi are ca scop informarea elevilor şi profesorilor din şcolile şi liceele din ţară cu privire la

proiectul de integrare europeană (istoria prezentul şi viitorul acestuia) priorităţile de comunicare

ale Comisiei Europene dar şi informaţii care icirci privesc direct (posibilitatea de a studia şi de a lucra

icircn statele membre implicarea icircn activităţi de voluntariat schimburi icircntre tineri participarea la

internship-uri implicarea icircn proiecte comunitare)

Campania Europa casa noastră este deschisă tuturor şcolilor (primare şi gimnaziale) precum şi

liceelor din Romacircnia şi are patru componente importante

1 Vizite icircn şcoli

2 Concursul de proiecte sbquoLider European‛

3 Ziua Europei

4 Concursul de desene Ziua Europei

Icircn data de 30 mai 2014 doi reprezentanţi ai Comisiei Europene icircn Romacircnia au făcut o vizită de

lucru la două instituţii de icircnvăţămacircnt din judeţul Maramureş din care una a fost Colegiul Tehnic

sbquoGeorge Bariţiu‛ pentru a oferi tinerilor maramureşeni informaţii despre atribuţiile instituţiilor

europene Cu această ocazie elevii au putut afla informaţii concrete despre Concursul Naţional

sbquoLider European‛ concurs dezvoltat de Reprezentanţa Comisiei Europene icircn Romacircnia icircn

parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale care are rolul de a dezvolta abilităţile elevilor de

leadership şi de a le pune icircn valoare icircn contextul unor activităţi legate de valorile şi temele

europene

La această acţiune a fost invitat să participe şi un reprezentant al unui ONG de tineret de pe plan

local mai exact domnul Ionuţ Sabo din partea asociaţiei Team for Youth Association care le-a

vorbit elevilor despre importanţa voluntariatului şi a implicării active icircn viaţa comunităţii

La finalul evenimentului toţi elevii au primit broşuri informative despre Europa şi au făcut poze

alături de reprezentanţii Comisiei Europene icircn Romacircnia

Luciana Vinţ ndash clasa a X-a

ldquoEuropa casa noastrărdquo

Campania de informare a tinerilor bariţieni

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 39

Repere semnificative din istoria Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ este situat icircn oraşul Baia Mare reşedinţa judeţului Maramureş

Şcoala a fost icircnfiinţată icircn anul 1974 avacircnd drept scop pregătirea de personal calificat icircn

electrotehnică pentru telecomunicaţii deservind Direcţiile Judeţene de Poştă şi Telecomunicaţii din

judeţele Maramureş Satu Mare Sălaj Bistriţa Năsăud şi Bihor Clădirea şcolii este amplasată

central pe strada Culturii nr 8 şi dispune de spaţii amenajate adecvat pentru activităţi

educaţionale şi pregătire practică

1974 Anul icircnfiinţării şcolii sub denumirea de Liceul de Electrotehnică pentru Telecomunicaţii

Baia Mare icircn subordinea şi finanţat de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor pacircnă icircn

anul 1990

1976 Icircncepe instruirea prin Şcoala Profesională de Telecomunicaţii Şcolii i se schimbă denumirea

icircn Liceul Industrial nr 4 Baia Mare Populaţia şcolară este alcătuită din elevi selectaţi prin

concurs de admitere pe locuri repartizate distinct judeţelor Maramureş Satu Mare Sălaj Bistriţa

Năsăud şi Bihor

1978 Prima promoţie a şcolii susţine examenul de bacalaureat şi obţine locuri de muncă oferite de

Poştă şi Telecomunicaţii din judeţele respective

1990 Şcoala trece icircn subordinea Ministerului Icircnvăţămacircntului şi primeşte o nouă denumire

Grupul Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii Baia Mare Se icircnfiinţează Şcoala Tehnică

Postliceală de Telecomunicaţii Din acest an calificarea elevilor se realizaează pe trei nivele

profesionale liceu şcoală profesională şi şcoală postliceală

1993 După 1989 piaţa muncii se modifică substanţial ceea ce face ca şcoala să diversifice oferta

educaţională prin completare cu clase icircn domeniul electronicii

2000 Este anul icircn care şcoala primeşte denumirea de Grup Şcolar bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Continuă diversificarea specializărilor din domeniile telecomunicaţii şi electronică

2002 Se obţine finanţare UE prin programul Phare Ro 010801 Phare Ro 010803 Coeziune

Economică şi Socială ndash componenta Icircnvăţămacircnt tehnic şi profesional Acest fapt a adus şcolii

reabilitarea clădirii dotarea cu echipamente de instruire pentru toate specializările şi nivelele şi

perfecţionarea cadrelor didactice pentru practicarea unui icircnvăţămacircnt modern Este anul confirmării

prestigiului şcolii prin elevul Erdei Rudolf care cacircştigă olimpiada naţională de electronică

desfăşurată la Timişoara

2004 Este instalată reţeaua de calculatoare AeL ceea ce permite desfăşurarea de lecţii icircn sistem e-

Learning

2014 - An aniversar

40 de ani de la icircnfiinţarea

Colegiului Tehnic ldquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 40

2007 Grupul Şcolar bdquoGeorge Bariţiu‛ primeşte statutul de colegiu tehnic devenind Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

2008 S-a desfăşurat olimpiada interdisciplinară tehnică ndash domeniile electronică telecomunicaţii şi

automatizări faza naţională Elevii şcolii participanţi la această olimpiadă au obţinut 4 premii I

Icircn toamna acestui an are loc inaugurarea Centrului de Documentare şi Informare al Colegiului

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ realizat prin finanţare obţinută de la Ministerul Educaţiei Tineretului şi

Sportului

2010 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ organizează prima ediţie a Concursului Naţional de Limba

Engleză sbquoQuest‛şi prima ediţie a Simpozionului Naţional bdquoInterferenţe‛ Tot icircn acest an Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare obţine pentru prima dată titlul de Şcoală Europeană

2011 Se promovează parteneriatele educaţionale cu şcoli din Europa prin proiecte europene -

implementarea de proiecte Comenius şi Leonardo da Vinci

2012 Are loc icircmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale şi

parteneriate active şcoală-icircntreprindere prin intermediul a două proiecte POS DRU

2013 Găzduim pentru a doua oară Olimpiada Naţională la disciplinele tehnice - obţinacircnd 2

premii II Este anul icircn care şcoala cacircştigă pentru a doua oară titlul de Şcoala Europeană - locul 15

la nivel naţional şi locul 1 la nivel local

2014 Şcoala organizează prima ediţia la nivel naţional a concursului bdquoStart icircn afaceri Topul

tinerilor antrperenori‛ şi prima ediţie la nivel naţional a concursului bdquoPerspective moderne icircn

icircnvăţămacircntul tehnologic ndash Interferenţe educaţionale

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare trecut prezent şi viitor Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ este o şcoală europeană cu tradiţie icircn domeniile telecomunicaţii

electronică şi automatizări ancorată icircn trecut şi cu deschidere amplă spre viitor

Politica educaţională se axează pe un demers didactic calitativ care să răspundă nevoilor de formare

socio-profesională prin calificări competitive pe piaţa muncii Existenţa unui mediu educaţional la

standarde internaţionale şi naţionale superioare generează formarea unei culturi generale şi de

specialitate prin dobacircndirea cunoştinţelor tehnice aprofundate icircn specializările telecomunicaţii

tehnică de calcul electronică şi automatizări a deprinderilor de muncă intelectuală icircn racircndul

tinerilor Centrarea icircnvăţării pe valori este una dintre priorităţile noastre şi conduce spre

conturarea unui profil moral şi acţional al tinerilor

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ oferă elevilor accesul icircn mod egal la educaţie icircn scopul atingerii

performanţei individuale şi colective prin formarea unor cetăţeni activi creativi responsabili

educaţi să icircnveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabile la cerinţele pieţei

forţei de muncă Şcoala este centru de formare a resurselor umane specializate pentru nevoile

comunităţii şi exigenţele societăţii globale icircn continuă schimbare

Profesionalismul cadrelor didactice cooperarea prin parteneriatul şcoală-familie-comunitate

respectul pentru valori şi promovarea lor responsabilitatea formării tinerilor ca cetăţeni europeni

ne reprezintă şi ne deschide spre performanţă

Prof documentarist ndashSilvia Camelia GURZUN

Bibliotecar ndashDaniela POP

Page 4: Început de Jurnal…

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 4

1 Activităţi pedagogice culturale ndash curriculare şi extracurriculare

Data

Perioada

Denumire Discipline

implicate

Indicatori

de grup ţintă

Indicatori

de rezultat

Semestrul I

16092013

30092013

Prezentarea CDI şi a organizării sale specifice pentru

elevii claselor a IX-a şi noilor utilizatori CDI

Consiliere şi

orientare

profesională

125 elevi din

clasele a IX-a

-5 activităţi de

informare

15102013

30102013

Curs de formare icircn domeniul managementului

proiectelor de responsabilitate socială

Socio-umane 20 de elevi

voluntari

-1 curs de 6 zile

12112013 Prezentare ofertă şcolară Universitatea Tehnică din

Cluj Napoca

Consiliere

şi orientare

60 de elevi

clasele a XII-a

-1 prezentare

-50 de pliante

distribuite

-3 afişe

12112013 Vizită de studiu a unui grup de 12 elevi din Turcia icircn

cadrul unui proiect Leonardo da Vinci - coordonat de

Asociaţia sbquoMansio‛ Baia Mare

Limba

engleză

15 elevi

clasa a XI-a

12 elevi străini

-1 atelier de

comunicare

icircn limba

engleză

25112013

10122013

Atelier de creaţie ndash Film ldquoNumai icircmpreună putem

icircnvinge violenţardquo şi participare la Concursul

judeţean sbquoFlori de gacircnd icircmpotriva violenţei‛ organizat

de Asociaţia Artemis Baia Mare ndashPremiul II

Lb şi

literatura

romacircnă

Socio-umane

3 elevi - 1 film

- Locul II

- 3 diplome

- 1 premiu

15122013

20122013

Expoziţia ldquoVis de Crăciunrdquo ndash desene felicitări afişe

cu tema Crăciunului

Lb Romacircnă

Religie

30 elevi - 1 expoziţie

- 1 articol icircn

presa locală

16122013

20132013

Ateliere de creaţie ndash bdquoCrăciunul ndash sărbătoare icircn

casă şi icircn sufletrdquo ndash confecţionare de podoabe şi

ornamente de Crăciun

Socio-umane 20 elevi - 1 expoziţie cu

produsele

realizate

- 50 fotografii

9122013

13122013

Expoziţie ldquoEdmundo ndash a World of Educationrdquo ndash

consiliere pentru oportunităţi de continuare a studiilor

icircn străinătate

Consiliere şi

orientare

50 elevi - 1 expoziţie

- 5 informări

- fotografii

16012014 Prezentare ofertă şcolară Universitatea Tehnică din

Cluj Napoca

Consiliere şi

orientare

60 elevi

clasele a XII-a

- 1 PPT

- 50 pliante

- 3 afişe

Semestrul II

11022014 Prezentare SEV ndash acţiune derulată icircn parteneriat cu

Asociaţia American International School of

Transylvania Baia Mare

Limba

engleză

20 elevi - 1 informare

- 2 ateliere de

lucru

14022014 bdquoMobile Love on Valentinersquos Dayrdquo ndash activitate

culturală organizată de ziua icircndrăgostiţilor

Limba

engleză

15 elevi - 1 PPT

- 2 ateliere

14022014 bdquoValentinersquos Day la Bariţiurdquo ndash activitate culturală

organizată de ziua icircndrăgostiţilor

Limba

engleză

25 elevi - 1 PPT

- 1 film

20022014 bdquoLet Your Voluntar Educaterdquo- activitate de

promovare a voluntariatului realizată de voluntarii

de la American International School of Transylvania

Limba

engleză

20 elevi - 5 ateliere

interactive

- 1 film

Activităţi derulate icircn CDI

An şcolar 2013-2014

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 5

20022014 bdquoCu viaţa mea apăr viaţardquo - Atelier creaţie pentru

realizarea afişelor icircn vederea participării la concursul

judeţean ndash Premiul Special al Juriului

CDI 2 elevi - 3 ateliere de

lucru

- 2 diplome

24022014 bdquoDragobetelerdquo ndash realizarea unei expoziţii tematice cu

lucrările elevilor

Lb Romacircnă

CDI

15 elevi -1 expoziţie

- 2 prezentări

1042014

11042014

Ateliere de creaţie afişe pliante flayere roll-up

materiale realizate pentru ldquoTacircrgul ofertelor

educaţionalerdquo şi acţiunile de promovare a ofertei

şcolare

CDI 50 elevi - 2 roll-up-uri

- 100 pliante

- 500 flayere

- 1 banner film

7042014

11042014

ldquoZilele Porţilor Deschiserdquo ndash vizite realizate de elevii

claselor a VIII-a de la 12 şcoli gimnaziale din Baia

Mare pentru orientarea şcolară şi profesională acţiuni

realizate icircn săptămacircna sbquoŞcoala Altfel ‛

CDI 350 elevi -1 PPT 2 filme

- 300 de pliante

- 50 de mape

- 12 acorduri de

parteneriat

20052014 Prezentarea ofertei de muncă elevilor din clasa a XII-a

de către un reprezentant al Fabricii de avioane din

Dumbrăviţa judeţul Maramureş

Orientare

şcolară şi

vocaţională

150 elevi - 1 PPT

- 75 pliante

10022014

15062014

Activităţi de recuperare a elevilor cu dificultăţi de

icircnvăţare sau eşec şcolar ndash cercuri de lectură de

documentare pe diverse domenii activităţi de

mentorat

CDI

Discipline

100 elevi - Regsitru

evidenţă

1022014

10042014

Activităţi de documentare icircn vederea pregătiri elevilor

pentru faza judeţeană şi naţională a olimpiadelor la

discipline matematică engleză tehnic etc

CDI

Discipline

75 elevi - Regsitru

evidenţă

15052014

27062014

Activităţi de cercetare şi documentare a elevilor icircn

vederea realizării atestatelor de certificare a

competenţelor de specializare Activităţi de

documentare icircn vederea pregătiri elevilor din clasele a

XII-a pentru Bacalaureat 2014

CDI

Discipline

100 elevi - Regsitru

evidenţă

2 Activităţi de promovare a inovaţiei pedagogice

Data

Perioada

Denumire Discipline

implicate

Indicatori

de grup țintă

Indicatori

de rezultat

Semestrul I

20112013

24112013

Participare la ldquoSalonul Naţional de Inventică şi

Creaţie Ştiinţifică pentru Tineretrdquo ndash Bucureşti

2013

Discipline

Tehnice

2 elevi

1 profesor

- 1 expoziţie

naţională

Diplome de

participare

16122013

20122013

ldquoO idee de afacere haioasărdquo ndash competiţie de idei de

afaceri pentru elevii din clasele a XII-a

Discipline

tehnice

50 elevi - 1 concurs

- 1 articol

- 3 premii

14012013 ldquoClasa tradiţională versus clasa modernărdquo ndash

atelier de creaţie pentru realizarea unui film icircn cadrul

proiectului Comenius

Limba

engleză

15 elevi

- 1 film

- 5 ateliere

- fotografii

Semestrul II

24022014 Participare la dezbaterea rdquoPutem vorbi despre un stil

de viaţă europeanrdquoorganizată de Centrul Europe

Direct Maramureş

CDI 7 elevi - 1 acord de

parteneriat

- fotografii

21032014 Organizarea seminarului - bdquoDecideţi cine vă

reprezintărdquo icircn CDI de către Centrul Europe Direct

Maramureş

CDI 30 elevi - 1 comunicat

de presă

- fotografii

25052014 Participare la Concursul judeţean de afişe bdquoAlegerile Istorie 5 elevi - fotografii

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 6

Europarlamentare 2014 ndash Noi decidem cine are

Responsabilitateardquo ndash Premiul II şi 2 Menţiuni

TIC

CDI

- 5 diplome

- premii

9052014 Participare la Concursul judeţean de desene ldquoEU

trăiesc sănătosrdquo- Premiul Special şi 2 Menţiuni

Istorie

TIC

CDI

3 elevi - fotografii

- 5 diplome

- premii

9052014 Particiare la Conferinţa ldquoIcircmpreună icircn Europa ndash

unitatea şi diversitatea stilului de viaţă

europeanrdquo de Ziua Europei

CDI 10 elevi - 1 film

- 3 diplome

- fotografii

30052014 ldquoEuropa casa noastrărdquo - Campanie de informare a

tinerilor bariţieni cu privire la instituţiile şi valorile

europene şi Concursul naţional sbquoLider Europeansbquo

Istorie

TIC

CDI

40 elevi

- 1 informare

- fotografii

- 1 articol

online

3 Activităţi de formare şi dezvoltare a competenţelor elevilor icircn domeniu infodocumentar

(cercetare documentară)

Data

Perioada

Denumire Discipline

implicate

Indicatori

de grup țintă

Indicatori

de rezultat

Semestrul I

15102013

15122013

Revista şcolară ldquoCercetări Documentare prin

CDIrdquo- Nr 2 Decembrie 2013 Număr aniversar

Tema sbquoGeorge Bariţiu ndash o personalitate complexă‛

Istorie

Limba şi

literatura

romacircnă TIC

12 elevi din

clasele a X-a

- 10 ateliere de

lucru

- 10 exemplare

tipărite

25112013

10122013

ldquoCampania celor 16 zile de activism icircmpotriva

violenţei asupra femeirdquo ndash activităţi de cercetare

documentară pe tema violenţei asupra femei

Istorie

Limba şi

literatura

romacircnă TIC

5 elevi - 1 expoziţie

foto

- 1 film

tematic

20092013

23122013

Activităţi de cercetare documentară realizate icircn cadrul

proiectelor disciplinare derulate icircn şcoală pe parcursul

Semestrului I

Toate

disciplinele

500 elevi - registru de

evidenţă

Semestrul II

15022014

15052014

Revista şcolară ldquoCercetări Documentare prin

CDIrdquo- Nr 3 Mai 2014

Tema sbquoGhid practic de integrare a Responsabilităţii

Sociale icircn proiectele educative‛

Limba şi

literatura

romacircnă TIC

Consiliere şi

orientare

12 elevi din

clasele a X-a

- 7 ateliere de

lucru

- 35 exemplare

tipărite

- referate

602014

21032014

Filmului documentar ldquoUn altfel de muzeu icircn şcoala

noastră ndash Muzeul Comunismuluirdquo - activităţi de

cercetare documentară avacircnd ca temă perioada

comunismului şi realizarea unui film cu muzeul

Istorie

TIC

10 elevi - 1 expoziţie

- 150 de

fotografii

- 1 film

15042014

15062014

Revista şcolară ldquoJurnalul unui CDI dinamic şi

inovatorrdquo- Nr 3 Iunie 2014

CDI 10 elevi - 10 ateliere de

lucru

- 15 exemplare

tipărite

10012014

27062014

Activităţi de cercetare documentară realizate icircn cadrul

proiectelor disciplinare derulate icircn şcoală pe parcursul

Semestrului II

Toate

disciplinele

500 elevi - registru de

evidenţă

- referate

4 Activităţi pentru creşterea interesului elevilor pentru lectură

Data

Perioada

Denumire Discipline

implicate

Indicatori

de grup țintă

Indicatori

de rezultat

Semestrul I

25112013 ldquoLectura hrana sufletului meurdquo - activităţi de Limba şi

literatura

75 elevi - 45 de cărţi

citite

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 7

10122013

stimulare a lecturii icircn racircndul elevilor din şcoală romacircnă

25102013

27062014

ldquoTe provoc citeşte-mărdquo - realizarea unei expoziţii

cu cărţile noi intrate icircn fondul documentar al CDI

Lb Romacircnă

Alte

discipline

350 elevi - 50 de lecturi

9012014

15012014

ldquoEminescu şi poeziardquo ndash activităţi de lectură din

opera marelui poet

Limba şi

literatura

romacircnă

30 elevi - 35 cărţi

icircmprumutate

Semestrul II

1042014

1052014

Realizarea broşurii ldquoDefinim creaţiardquo ndash ateliere de

creaţie literară şi stimulare a lecturii icircn racircndul

elevilor din clasele a IX ndashXII

Limba şi

literatura

romacircnă

20 elevi - 10 broşuri

tipărite

15022014

15062014

ldquoTalent şi creativitaterdquo - amenajarea unei expoziţii

cu publicaţiile elevilor şi cadrelor didactice din şcoală

cărţi reviste manuale broşuri ziare etc

CDI 5 elevi - 1 expoziţie

- 25 de

produse

15022014

15062014

bdquoAnimaţii lecturărdquo ndash activităţi de lectură a

imaginii activităţi care au ca finalitate realizarea

unor documente audio-video necesare la cursuri

CDI 120 elevi - filme

- fotografii

1505 2014 Participarea la Concursul naţional de reviste şcolare

ldquoTinereţe şi Jurnalismrdquo - Menţiune obţinută de

revista şcolară sbquoJurnalul unui CDI dinamic şi

inovator‛

CDI 8 elevi - 1 diplomă

- 1 parteneriat

1062014

30062014

Activităţi de culegere prelucrare şi tehnoredactare a

cărţii bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul

tehnologicrdquo volum publicat icircn cadrul concursului

naţional bdquo Interferenţe educaţionale‛care conţine

articolele elevilor şi cadrelor didactice participante la

concurs

CDI 5 elevi - 20 exemplare

tipărite

5 Activităţi de dezvoltare a resursei umane din şcoală icircn domeniul politicii documentare

Data

Perioada

Activitatea de (in)formare organizată Furnizor de

(in)formare

(formator)

Indicatori de

grup țintă

Nr de

credite

alocate

Semestrul I

11122013 Diseminare vizită de studiu la Linz icircn Austria ndash

icircn cadrul proiectului POS DRU sbquoFormare

profesor evaluator de competenţe profesionale‛

CNDIPT 21 profesori -

13122013 Cercul pedagogic al profesorilor de limba

franceză

ISJ

Maramureş

28 profesori

din judeţ

-

16122013 Curs de formare sbquoDe la debut la succes‛ ISJ

Maramureş

30 profesori

din judeţ

-

Semestrul II

Activităţi de diseminarea a rezultatelor obţinute icircn urma implementării proiectelor şi activităţilor derulate icircn CDI

pe parcursul anului şolar şi informarea cadrelor didactice privind noutăţile din domeniul politicii documentare

Iunie 2014

Prof documentarist - Silvia Camelia GURZUN

Bibliotecar - Daniela POP

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 8

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 9

Icircn perioada iulie 2013 - august 2015 la Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare se desfăşoară

proiectul Comenius Multilateral ldquoLearn to learn Develop your autonomy in learningrdquo

implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Sectorial Comenius al

Programului de Invăţare pe tot Parcursul Vieţii

Proiectul are ca parteneri instituţii de icircnvăţămacircnt din 7 ţări europene

O Colegiul Tehnic laquo George Bariţiu raquo Baia Mare - Romacircnia

O Vecpiebalgas vidusskola ndash Letonia

O Maltepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi ndash Turcia

O Istituto di Istruzione Superiore E Usuelli Ruzza ndash Italia

O Liceum w Zespole Szkoacuteł Gimnazjum i Liceum Ogoacutelnokształcące

w Dobrzejewicach ndash Polonia

O 3rd Lykeio of Trikala Odysseas Elytis ndash Grecia

O Legt le Verger - Franţa

Proiectul se adresează elevilor icircntre 16-19 ani care

formează grupul ţintă Ei icircşi vor dezvolta prin

participarea la acest proiect abilităţile IT icircşi vor

dezvolta competenţele de comunicare icircn limba engleză

precum şi cele de icircnvăţare autonomă icircşi vor icircmbogăţi

cunoştinţele cu privire la cultura ţării partenere şi

totodată vor promova cultura şi tradiţiile romacircneşti icircn

Europa

Prin proiectul nostru dorim să contribuim la unul din

scopurile Uniunii Europene şi anume dezvoltarea

competenţelor cheie necesare cetăţenilor europeni active

pentru a se putea integra icircn societatea europeană

contemporană

Proiectul implică realizarea unui numar minim de

douăzeci şi patru de deplasări ale elevilor şi profesorilor

romacircni icircn ţările partenre icircn scopul realizării activităţilor

proiectului Pe parcursul anului şcolar 2013-2014 au

avut loc reuniuni de proiect icircn trei ţări partenere Turcia

Italia şi Letonia

Icircn perioada 3-8 Noiembrie 2013 a avut loc prima

reuniune a proiectului icircn Istanbul Turcia Delegaţia din Romania a fost formată dintr-un grup de

patru elevi şi trei profesori care au reprezentat Romacircnia Elevii şi profesorii romacircni şi-au cunoscut

partenerii au participat la activităţi de team building au prezentat Romacircnia regiunea Maramureş

Learn to learn

Develop your autonomy in learning - Proiect Comenius Multilateral -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 10

Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ şi sistemul educaţional romacircnesc care a fost comparat cu

sistemele educaţionale ale ţărilor partenere din perspectiva icircnvăţării autonome

A fost ales un logo al proiectului icircn urma unei competiţii şi al votului acordat de către fiecare

participant la reuniune Au avut loc workshopuri pe tema proiectului precum şi workshopuri

culturale pe parcursul cărora elevii au aflat informaţii despre ţările partenere cultura şi tradiţiile

lor

Fiecare ţară a prezentat un dans tradiţional iar paşii dansului au fost icircnvăţaţi de către toţi elevii

participanţi Icircn cadrul acestei vizite s-a creat contextul icircntacirclnirilor viitoare ale echipelor de proiect

din fiecare ţară parteneră Cadrele didactice participante au făcut o planificare a activităţilor care

urmează să se desfăşoare icircn cei doi ani de implementare a proiectului şi au discutat aspectele legate

de vizitele următoare

Icircn perioada 24 februarie ndash 1 martie 2014 o echipă de profesori şi elevi de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge

Baritiu‛ Baia Mare au reprezentat Romacircnia la reuniunea proiectului European Comenius lsquorsquoLearn

to Learn Develop your autonomy in learningrsquorsquo desfăşurată icircn Padova Italia Pe durata şederii icircn

Italia elevii baimăreni au fost cazaţi icircn familiile elevilor italieni şi au participat la activităţi legate

de tema proiectului activităţi de teambuilding ateliere de lucru pe tema dezvoltării autonomiei icircn

icircnvăţare a elevilor analizarea rezultatelor chestionarelor aplicate icircn fiecare ţară parteneră

prezentări multimedia sbquoModern vs Traditional School‛ dezbateri referitoare la autonomia şi

motivaţia icircn icircnvăţare workshop-uri cu tematica rsquorsquoThe Perfect Schoolrsquorsquo vizite culturale tematice

Atelierele de lucru au avut loc icircntr-un mediu cultural

benefic dezvoltării personale prin lărgirea viziunii

asupra unor noi culturi şi civilizaţiiVizita a

reprezentat pentru elevii şi profesorii Colegiului

Tehnic rsquorsquoGeorge Bariţiursquorsquo o oportunitate icircn vederea

extinderii viziunii asupra cooperării europene active

prin icircnsuşirea modului de viaţă şi a tradiţiilor unor

diverse identităţi culturale avacircnd la bază respectul

reciproc pentru diversitate

Icircn perioada 25-30 aprilie 2014 a avut loc a 3-a

reuniune a proiectului desfăşurată icircn Letonia

localitatea Vecpiebalga La reuniune au participat 60 de profesori şi elevi din 7 ţări europene Grecia

Italia Polonia Franţa Turcia Letonia şi Romacircnia parteneri icircn proiectul mai sus amintit din

cadrul programului de Icircnvăţare pe tot parcursul vieţii finanţat de către Comisia Europeană

desfăşurat pe o perioada de doi ani pe parcursul cărora au loc icircntacirclniri icircn toate cele 7 ţări europene

Pe parcursul reuniunii din Letonia a treia icircn cadrul proiectului elevii romacircni au avut

oportunitatea de a cunoaşte cultura ţării gazdă din interiorul familiilor letone deoarece au fost

cazaţi la partenerii lor de a participa la activităţile proiectului centrate pe dezvoltarea

competenţelor de icircnvăţare autonomă pe tot parcursul vieţii precum şi aprofundarea şi exersarea

competenţelor de comunicare icircn limba engleză

Au avut loc activităţi de teambuilding ateliere de lucru pe tema proiectului prezentări ale

materialelor realizate icircn prealabil de către fiecare ţară parteneră vizite culturale Reuniunea care a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 11

marchat icircncheierea primului an de implementare a proiectului s-a finalizat cu realizarea broşurii

sbquoLearn to learn‛ la care au contribuit toate ţările implicate icircn proiect

prof Daniela Chinde ndash coordonator proiect

Impresiile elevilor hellip

sbquoPrin intermediul acestui proiect am descoperit noi culturi şi obiceiuri bineicircnţeles diferite de ale

noastre Am descoperit diferenţele şi asemănările dintre naţiuni fiecare icircn parte doarece icircn proiect

au participat mai multe ţări‛

sbquoIcircn opinia mea această experienţă este unică şi foarte importantă datorită faptului că am avut

poibilitatea de a călători spre o altă ţară şi de a vedea acele splendide aşezări nu doar citind

icircnvăţacircnd despre ele sau uitacircndu-mă la fotografii O altă importanţă a proiectului a fost faptul că am

avut ocazia de a-mi icircmbunătăţi modul de comunicare şi icircnţelegere icircn limba engleză‛

sbquoPot spune că această experienţă m-a schimbat şi nu doar pe mine pe noi toţi Şi nu mă refer doar

la cunoştinţele despre cultura lor toate lucrurile icircnvăţate limba engleză pe care mi-am exersat-o la

maxim ci mă refer la noi ca persoane Suntem mult mai deschişi mai amabili mai dornici să ne

implicăm icircn proiectele şcolii‛

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 12

Icircn perioada 1 octombrie 2013 ndash 1 mai 2014 Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛ Pentru Promovarea

Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ şi Centrul Europe

Direct Maramureş a derulat proiectul de responsabilitate socială sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde

de TINEri‛- coordonator prof Silvia Gurzun

Acest proiect face parte din lista celor 12 proiecte premiate icircn cadrul concursului naţional

bdquoAcţionăm Responsabil ndash competiţia iniţiativelor de responsabilitate socială‛ lansat de Federaţia

Junior Chamber International (JCI) Romacircnia icircn parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi

Institutul pentru Politici Sociale

Pornind de la convingerea că fiecare dintre noi putem să fim de ajutor comunităţii din care facem

parte proiectul sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri‛ şi-a propus să contribuie la

dezvoltarea unei culturi a responsabilităţii sociale icircn racircndul elevilor de la Colegiul Tehnic bdquoGeorge

Bariţiu‛ icircnsă la un nivel care să permită formarea unui grup de tineri care să aibă iniţiativă şi să icirci

mobilizeze pe cei din jurul lor să se implice icircn rezolvarea problemelor locale sociale de mediu

culturale etc E necesar ca aceşti tineri să conştientizeze că viitorul comunităţii icircn care trăiesc

depinde de noi toţi Nu ne trebuie decacirct voinţă şi icircncredere icircn puterile noastre pentru a face ca

lucrurile să se schimbe icircn bine

Icircn plus nu trebuie să uităm că icircnvăţarea şi dezvoltarea personală a acestor tineri nu se opreşte la

porţile şcolii Icircnvăţarea nu reprezintă doar ceea ce icircnvăţăm la şcoală sau icircn cadrul unor cursuri de

specialitate Implicacircndu-se activ icircn diverse proiecte şi activităţi lucracircnd icircn echipă sau de unii

singuri confruntacircndu-se cu diverse situaţii şi probleme elevii dobacircndesc implicit noi abilităţi noi

cunoştinţe noi atitudini - icircntr-un cuvacircnt noi competenţe Icircn cadrul acestor acţiuni icircnvăţarea este

centrată pe cel ce icircnvaţă pe procesul de icircnvăţare nefiind bazat pe predare ci pe acţiune facilitacircnd

toleranţa sprijinirea categoriilor defavorizate şi oferă posibilitatea exersării şi descoperirii diverselor

capacităţi şi talente

Icircn cadrul proiectului pe bază de concurs au fost selectaţi 20 de tineri motivaţi cu abilităţi de lider

şi simţ civic care au participat la un curs de formare icircn domeniul managementului proiectelor de

responsabilitate socială După finalizarea sesiunilor de icircnvăţare cei 20 de tineri au fost organizaţi

icircn echipe de lucru pentru scrierea şi implementarea a 2 proiecte de resposabilitate socială avacircnd ca

grupuri ţintă copii şi tineri ce provin din familii defavorizate şi care trăiesc icircn mediul rural

Sub sloganul sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ icircn perioada 6-7 decembrie 2013 s-a derulat prima

acţiune din cadrul acestui proiect prin care voluntarii asociaţiei au reuşit să aducă frumusețea şi

magia sărbătorilor de iarnă icircn sufletul a 35 de copii nevoiaşi din localitatea Baia Sprie Ei au

petrecut alături de cei mici două zile de neuitat organizacircnd pentru cei mici diverse activităţi

educative şi distractive ateliere pentru confecţionarea de podoabe şi ornamente pentru brad un

concert de colinde jocuri interactive şi momente surpriză Icircn prima zi activităţile s-au desfăşurat

la Şcoala Gimnazială Baia Sprie iar a doua zi la Pensiunea Rustic din localitate Alături de cei

Proiectul ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo

- un exemplu de integrare a Responsabilităţii Sociale icircn şcoală

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 13

mari copiii au scris scrisorile pentru Moş Crăciun şi astfel voluntarii au putut afla de ce au nevoie

aceşti copii şi familiile lor La finalul celor două zile petrecute icircmpreună toţi copiii au beneficiat de o

masă caldă şi tremuracircnd de emoție s-au bucurat de icircntacirclnirea lor cu Moş Nicolae care le-a adus

multe daruri

A doua etapă a proiectului sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ a vizat colectarea de alimente

icircmbrăcăminte jucării şi bunuri casnice donate de elevi cadrele didactice părinţi sau comunitatea

locală Pe data de 20 decembrie 2013 cei 20 de voluntari au mers din nou icircn vizită la aceşti copii

pentru a le duce alimente icircmbrăcăminte şi alte cadouri Cu această ocazie au reuşit ca icircn pragul

sărbătorilor de iarnă să aducă un strop de bucurie icircn sufletele a 40 de familii nevoiaşe din

localitatea Baia Sprie Cu siguranţa Nașterea Domnului marea sărbătoare a creștinilor acest

miracol al lumii aduce schimbarea și speranța noastră de mai bine și ne face parcă icircn preajma

acestor sărbători mai buni mai omenoși mai răbdători mai iertători unii cu alții

Icircn perioada 3-4 Aprilie 2014 a avut loc vizita de lucru din cadrul celui de-al doilea proiect de

responsabilitate socială implementat de voluntarii asociaţiei prin intermediul căruia ei au reuşit să

ofere clipe de neuitat celor 25 de tineri cuprinşi icircn grupul ţintă al proiectului bdquoNouă ne pasă‛ şi

care sunt elevi ai Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Copiii şi tinerii instituţionalizaţi reprezintă o categorie de persoane care necesită o atenţie şi o grijă

specială nu numai din partea statului dar şi a noastră fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui

mediu familial natural De multe ori activităţi familiare pentru majoritatea tinerilor precum

vizionarea unui film la cinematograf sau ieşirile la masă icircn oraş cu prietenii reprezintă activităţi

inedite pentru aceşti tineri De aceea echipa bdquoNouă ne pasă‛ a icircncercat ca prin acest proiect să le

ofere acetor tineri pe lacircngă un ajutor material şi experienţe de viaţă pozitive care să le dezvolte

abilităţile de viaţă necesare integrării lor icircn societate

Timp de 2 zile cei 25 de tineri care provin din familii cu o situaţie materială precară sau Case de

Tip Familial au participat la activități de socializare și educație non-formală pentru facilitarea

comunicării icircncurajarea toleranței și a atitudinii non-discriminatorii organizate de echipa de

proiect icircn Centrul de Documentare şi Informare din şcoală şi la Pensiunea bdquoPoarta

Maramureşului‛ din localitatea Ocna Şugatag

Prin aceste activităţi voluntarii au icircncercat să le creeze momente de bună dispoziţie care să

contribuie la dezvoltarea abilităţilor de socializare a tinerilor care rareori ies din mediul lor Aceştia

au avut ocazia să trăiască experienţe noi să-şi dezvolte sentimentul de respect de sine să simtă că

sunt la fel de valoroşi ca aceia pentru care viaţa a fost mai darnică şi să se bucure din plin de

momentele petrecute icircmpreună cu noii lor prieteni

Din dorinţa de a icircncuraja activităţile sportive icircntr-un mod distractiv voluntarii au organizat icircn

curtea interioară a pensiunii diverse competiţii sportive care au fost icircntacircmpinate cu mult

entuziasm de tineri Deşi era pentru prima dată cacircnd trăiau aceste experienţe tinerii s-au străduit

să-şi dovedească talentul şi chiar au reuşit să se descurce la toate probele derulate Noutatea

experienţei a fost covacircrşitoare pentru cei mai mulţi dintre ei venindu-le greu să creadă că prin

simple jocuri distractive şi alături de gesturi mărunte ca o icircncurajare sau icircmbrăţişare au trăit clipe

de neuitat care le-a adus zacircmbetul pe faţă

Icircn plus icircn contextul icircn care pentru aceşti tineri servirea unei mese icircntr-un cadru familiar sau cu

prietenii la un restaurant reprezintă un adevărat lux echipa bdquoNouă ne pasă‛ a organizat o masă

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 14

festivă la finalul celor 2 zile de activităţi moment care a fost trăit cu un real entuziasm de către toţi

participanţii la proiect

Tot icircn cadrul proiectului icircn perioada ianuarie ndash aprilie 2014 pentru alţi elevi din şcoală au fost

organizate 10 ateliere educative tematice 15 proiecţii de filme şi seminarii de informare pe tema

responsabilităţii sociale şi un concurs de proiecte de responsabilitate socială

La finalul proiectului a avut loc icircntacirclnirea de evaluare a celor 20 de tineri formaţi prin proiect cu

această ocazie şi-au completat şi Paşaportul Responsabilului Social iar apoi au primit diplomele de

merit pentru participarea şi implicarea lor icircn activităţile proiectului

Diseminarea rezultatelor obţinute icircn cadrul proiectului a fost realizată icircn cadrul unei conferinţe

care a fost organizată de către partenerul nostru de proiect - Centrul Europe Direct Maramureş cu

ocazia zilei de 9 Mai 2014 iar apoi icircn cadrul unui seminar de informare organizat la Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ din Baia Mare

Sunt lăudabile munca entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat aceşti voluntari dar şi

implicarea şi spiritul umanitar pe care l-au dovedit membrii echipei de proiect coordonatorii

instituţiilor partenere profesorii de la şcolile partenere şi nu icircn ultimul racircnd agenţii economici

implicaţi icircn derularea acţiunilor cuprinse icircn proiect

prof Silvia Camelia Gurzun ndash coordonator proiect

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 15

ldquoViitorul depinde de NOIrdquo

Icircn era tehnologiei avansate și a progreselor tehnologice uimitoare omul trebuie să rămacircnă

OM el trebuie să-și păstreze dramul de umanitate cu care se naște Școala și familia trebuie să fie

cele care cultivă umanitatea icircn sufletul copilului viitor adult responsabil Acesta trebuie să icircnvețe

că icircn viață există icircnvinși și icircnvingători favorizați și defavorizați Prin urmare cei care avem

norocul de a fi niște ocrotiți ai sorții trebuie să intervenim acolo unde destinul este puțin potrivnic

Acesta poate fi un segment pe care acționează proiectele de responabilitate socială activități care

stimulează elevii să fie mai receptivi la necesitățile celor din jurul lor

Proiectul Nouă ne pasăViitorul depinde de TINEri se icircncadrează perfect icircn acest tipar

datorită faptului că a reușit să coopteze icircntr-o echipă niște elevi ndash adulți icircn devenire ndash ai Colegiului

Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ și să-i provoace să se implice icircn favoarea unor copii făcacircnd parte din

familii defavorizate Ceea ce s-a realizat icircn cadrul acestui proiect coordonat de prof documentarist

Silvia GURZUN a depășit toate așteptările S-a icircnceput timid cu selecția elevilor al căror profil

trebuia să se potrivească cu specificul acestui proiect Au urmat icircntacirclniri peste icircntacirclniri indicații

sugestii recomandări din partea coordonatoarei și a restului echipei ajungacircndu-se la a crea o echipă

stracircns icircnchegată unitară care avea un singur scop să lumineze sufletele unor copii de școală

primară din Baia Sprie icircn prag de Crăciun precum și să așeze zacircmbete și fericire pe fețele unor

adolescenți de la Liceul Tehnologic Ocna Șugatag prin oferirea de cadouri alimente și haine

colectate de voluntarii barițieni dar mai ales prin timpul petrecut icircmpreună cu aceștia jocurile și

momentele de socializare care sunt esențiale icircn dezvoltarea normală a unui copil

Obiectivele acestui proiect au fost pe deplin atinse prin muncă asiduă și implicare

necondiționată a grupului de voluntari barițieni care au conștientizat faptul că fiecare dintre noi

poate contribui la fericirea celuilalt iar fericirea pe care acest proiect a provocat-o a fost

incomensurabilă atacirct icircn sufletele noastre ca binefăcători cacirct și icircn sufletele celor nevoiași

beneficiarii acestui proiect

prof Mihaela POPAN membru icircn echipa de implementare a proiectului

Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri

bdquoM-am icircmscris icircn acest proiect deoarece multă lume mă icircndruma spre voluntariat Icircnainte credeam

că voluntariatul este ceva plictisitor dar am descoperit că voluntariatul icircnseamnă multă muncă dar

şi distracţie Dacă eşti o persoană serioasă care ştie să icircmbine utilul cu plăcutul voluntariatul este

o modalitate de relaxare atacirct fizică cacirct şi sufletească atunci cacircnd te gacircndeşti că ai făcut ceva fără a

aştepta nimic icircnapoi Proiectul Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINErisbquo m-a icircnvăţat să mă

mulţumesc şi să apreciez mai mult ceea ce am deoarece există copii care şi-ar dori să aibă jumătate

din ce am eu dar nu icircşi pot permite din diverse motive Am icircnvăţat să privesc mai cu atenţie icircn

jurul meu şi să nu judec după aparenţe Icircn cele două acţiuni realizate cu echipa de proiect am

icircntacirclnit copii cu situaţii familiale grave dar cu toate acestea căutau icircn adacircncul sufletului lor o

făracircmă de putere pentru a ne oferi un zacircmbet Icircn timpul activităţilor i-am cunoscut mai bine şi

chiar dacă la icircnceput pe unii dintre ei i-am judecat greşit pacircnă la finalul activităţilor mi-am

schimbat părerea despre ei şi ei sunt la fel ca noi toţi dar viaţa nu a fost la fel de darnică cu ei cum

a fost cu noi Pe durata proiectului am icircntacirclnit o mulţime de persoane care şi-au ocupat un loc

special icircn inimile noastre persoane cărora trebuie să le admirăm puterea de a mai zacircmbi icircn ciuda

situaţiei grele pe care o au persoane cu care am legat prietenii foarte stracircnse persoane de la care

chiar ai ce să icircnveţi Noi voluntarii din echipa de proiect am primit cea mai mare răsplată pe care

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 16

am fi putut să o aşteptăm bucuria de pe chipurile copiilor din grupurile ţintă la finalul

activităţilor bucurie care ne spunea tuturor ca ne-am simţit foarte bine icircmpreună pe durata

activităţilor‛

Iobagi Ciprian Marius ndash Voluntar

sbquoLa icircnceput cacircnd m-am hotăracirct să intru icircn acest proiect m-am gacircndit să o fac mai mult de dragul

distracției icircnsă după ce am derulat prima acțiune de responsabilitate socială mi-am dat seama că icircn

viaţă sunt lucruri mult mai importante de făcut decacirct distracţia și orice ai face să o faci gacircndind că

o faci doar pentru binele tău Făcacircnd referire la faptul că după ce am văzut ce icircnseamnă să ajuți

oamenii să icirci vezi fericiți și să ști că zacircmbetul lor se datorează ție nu mi-a mai stat gacircndul la mine

sau la ce vreau să fac pentru mine Icircmi doream din ce icircn ce mai mult să-i ajut pe ei și pe mulți

alțiilt Vreau să spun că acest proiect m-a maturizat m-a ambiționat m-a făcut să devin mai

responsabilă și mai sigură pe mine am icircnvățat să fiu deschisă cu cei din jurul meu și să ofer o macircnă

de ajutor celor care au cu adevărat nevoie Alături de astfel de persoane mi-am icircnsuşit principii și

valori sensibilitatea și voința de a-i ajuta să fie mulțumiți de ei indiferent de defectele şi problemele

pe care le au Momentele trăite alături de aceşti copii şi tineri nevoiaşi te dezvoltă te icircnvață ce

icircnseamnă cu adevărat viața te fac să racirczi de supărare și să placircngi de fericire să conştientizezi că

viața trebuie trăită cu folos pentru că VIITORUL DEPINDE DE TINEri A fost o experiență

minunată și mi-ar plăcea să o săvacircrșesc la nesfacircrșit‛

Luciana Vinţ - Voluntar

Prima icircntacirclnire a proiectului Toți voluntarii ne-am adunat icircn CDI și icircmpreună cu doamna

profesoară Silvia Gurzun am icircncercat să ne cunoaștem mai bine Am stabilit cu toții să ne icircntacirclnim

icircn fiecare zi de marți a săptămacircnii Cu fiecare săptămacircnă ce trecea am icircnceput să mă atașez icircncet

icircncet de toți Așa am ajuns să aștept cu nerăbdare fiecare zi de marți Fiecare icircntacirclnire cu ei mă

făcea să mă simt minunat pentru mine toţi eram ca o familie Prima ieşire cu grupul de voluntari a

avut loc icircn cadrul proiectului derulat icircn parteneriat cu Școala Gimnazială Baia Sprie care pot

spune cu toată sinceritatea că a fost de neuitat Acolo am cunoscut nişte copii minunaţi care din

păcate nu au parte de o viaţă normală din cauza problemelor sociale şi materiale La icircnceput părea

că ceva icirci reține să comunice cu noi Dar probabil văzacircnd că noi suntem deschiși cu ei au icircnceput

foarte repede să comunice şi să se atașeze de noi La sfacircrşitul celor două zile petrecute cu ei au fost

foarte fericiți că ne-au cunoscut și că au stat cu noi Din păcate a trebuit să ne luăm rămas bun de

la ei și să plecăm cu gacircndul că icircn curacircnd ne vom revedea Doamna profesoară Silvia a fost și este ca

o mamă pentru noi o mamă lider Și-a dat foarte mult silința ca totul să fie pe placul nostru

Recunosc că uneori făceam ce nu trebuia și era puțin aspră cu noi icircnsă ea doar icircncerca să ne ajute

și să ne explice cum să facem lucrurile cacirct mai bine A doua ieșire cu toți voluntarii a fost icircn cadrul

proiectului derulat icircn parteneriat cu Liceul Tehnologic Ocna Şugatag Cu această ocazie am

cunoscut un grup de adolescenți Noi voluntarii am icircncercat ca prin activităţi interactive şi jocuri

de socializare să ne cunoaştem cacirct mai bine A fost minunat( Cu unii dintre ei mai țin legătura pe

facebook) Am avut și ieșiri prin oraș cu voluntarii și cu doamnele profesoare din echipa de proiect

aş putea spune cu familia A fost foarte plăcut Icircncă nu pot să uit seara poveștilor de groază icircn

care colegul meu Flaviu a speriat-o foarte tare pe Madame Sincer o să icircmi fie foarte dor de toți Cu

bune cu rele dar mereu am fost icircmpreună Și dacă i-am supărat cu ceva icircmi pare sincer rău și sper

că mă vor ierta Totuși mi-ar plăcea ca şi după terminarea acestui proiect să mai facem icircntacirclniri icircn

CDI Pentru mine tot ce s-a petrecut și mai ales toți au icircnsemnat și icircnseamnă foarte mult

Iuhasz Francesca ndash Voluntar

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 17

A doua reuniune internaţională de proiect Baia Mare

Romacircnia 20 - 31 Octombrie 2013

Vizitatori din Letonia la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Timp de 11 zile din 20 icircn 31 Octombrie 2013 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare a

găzduit a doua reuniune a proiectului de parteneriat şcolar bilateral Comenius ndash bdquoTo Study or to

Work To Stay or to Emigrate‛ Echipele participante au fost formate din coordonatorii

proiectului din fiecare unitate de icircnvăţămacircnt parteneră profesori membri icircn echipa de proiect şi

elevi

Şcoala din Letonia a fost reprezentată de o echipă formată din 6 profesori directorul adjunct al

instituţiei de icircnvăţămacircnt şi 23 de elevi care au fost găzduiţi icircn familiile elevilor romacircni

Pe parcursul vizitei s-au desfăşurat activităţi de socializare de teambuilding conferinţe ateliere de

lucru toate avacircnd ca scop dezvoltarea competenţelor elevilor de a se integra icircn societatea europeană

contemporană

Elevii au devenit conştienţi de benficiile finalizării studiilor au fost icircncurajaţi să nu abandoneze

şcoala timpuriu pentru a pleca la muncă icircn străinătate ca şi emigranţi să icircşi continue educaţia şi

să-şi construiască o carieră Aceste competenţe icirci vor ajuta să se descurce pe piaţa muncii să icircşi

construiască o carieră şi să crească competitivitatea pe piaţa muncii

Elevii şi-au lărgit orizonturile nu numai cu privire la propria lor bunăstare dar şi cu privire la

economia ţării lor Ei vor fi mai responsabili icircn luarea deciziilor cu privire la alegerea carierei

Elevii au fost informaţi cu privire la oportunităţile de studiu şi muncă oferite icircn ţara de origine

precum şi icircn celelalte ţări europene

S-au realizat vizite culturale la obiectivele turistice din zona noastră pentru a-i familiariza pe letoni

cu obiceiurile şi cultura romacircnească

ldquoTo study or to work To stay or to emigraterdquo - Proiect Comenius Bilateral -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 18

Elevii şi profesorii letoni au fost impresionaţi de ospitalitatea familiilor partenerilor romacircni de

bucătăria romacircnească de obiectivele turistice pe care le-au vizitat icircn zonă

Pe parcursul reuniunii elevii coordonaţi de către profesori au realizat un produs final al proiectului

ndash Filmul bdquoI am European‛ - care icircncearcă să dea un răspuns la icircntrebarea cheie a proiectului

bilateral Comenius - sbquoTo study or to work To stay or to emigrate‛

Filmul prezintă viaţa icircn paralel a doi elevi din ţări est europene ndash Romacircnia şi Letonia ndash care

emigrează icircn Regatul Unit al Mării Britanii Elevii sunt prezentaţi icircn contrast unul avacircnd o

bursă pentru continuarea studiilor se integrează uşor icircşi construieşte o carieră se reicircntoarce icircn

ţara natală şi devine un cetăţean european activ icircn timp ce celălalt elev are un lung şir de eşecuri

datorită faptului că fiind influenţat de prieteni abandonează şcoala şi emigrează pentru a intra pe

piaţa muncii la negru motivat de cacircştigarea banilor foarte rapid

Icircn urma vizionării acestui film elevii au devenit conştienţi de faptul că trebuie să icircşi finalizeze

studiile pentru a-şi construi o carieră care să le asigure succes icircn viaţă icircn timp ce abandonarea

şcolii influenţa negativă a anturajului motivaţia obţinerii de beneficii materiale imediate prin

muncă necalificată se finalizează icircn majoritatea cazurilor prin eşec

prof Daniela Chinde - coordonator proiect

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 19

Sub sloganul sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ icircn perioada 6-7 decembrie 2013 s-a derulat prima

acţiune de responsabilitate socială prin care 20 de tineri voluntari ai Asociaţiei sbquoGeorge Bariţiu‛

au reuşit să aducă frumuseţea şi magia sărbătorilor de iarnă icircn sufletul a 35 de copii nevoiaşi din

localitatea Baia Sprie

Voluntarii au petrecut alături de cei mici două zile de neuitat organizacircnd diverse activităţi

educative şi distractive ateliere pentru confecţionarea de podoabe şi ornamente pentru brad un

concert de colinde jocuri interactive momente surpriză care icircn prima zi s-au desfăşurat la şcoală

iar a doua zi la Pensiunea Rustic din Baia Sprie Icircn plus alături de cei mari copiii au scris

scrisorile pentru Moş Crăciun de unde am putut afla de ce au nevoie aceşti copii şi familiile lor La

finalul celor două zile petrecute icircmpreună toţi copiii au beneficiat de o masă caldă şi tremuracircnd de

emoție s-au bucurat de icircntacirclnirea lor cu Moş Nicolae care le-a adus multe daruri

A doua etapă a proiectului sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ a vizat colectarea de alimente

icircmbrăcăminte jucării şi bunuri casnice donate de elevii şi cadrele didactice din şcoala noastră Pe

data de 20 decembrie 2013 cei 20 de voluntari au mers din nou icircn vizită la aceşti copii pentru a le

duce alimente icircmbrăcăminte şi alte cadouri Cu această ocazie am reuşit ca icircn pragul sărbătorilor

de iarnă să aducem un strop de bucurie icircn sufletele a 40 de familii nevoiaşe din localitatea Baia

Sprie

Sunt lăudabile munca entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat aceşti voluntari dar şi

spiritul umanitar pe care l-au dovedit profesorii dir Camelia Bogdan dir adj Vasile Pop şi

Mihaela Popan de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ dir Ioan Tămaş Melinda Costin şi Debora

Codroiu de la Şcoala Gimnazială Baia Sprie şi nu icircn ultimul racircnd doamna Cristina Leş

administratorul pensiunii care a reuşit să creeze o atmosferă de Crăciun de vis prin bradul vrăjit

frumos icircmpodobit şi aşezat la loc de cinste icircn Pensiunea Rustic din Baia Sprie

Cu siguranţa Naşterea Domnului marea sărbătoare a creştinilor acest miracol al lumii aduce

schimbarea şi speranţa noastră de mai bine şi ne face parcă icircn preajma acestor sărbători mai buni

mai omenoşi mai răbdători mai iertători unii cu alţii

prof Silvia Camelia Gurzun ndash coordonator proiect

bdquoDăruind primeşti un zacircmbetrdquo

- un proiect de suflet -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 20

Imagini surprinse icircn timpul celor 2 acţiuni din cadrul proiectului

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 21

Technical College sbquoGeorge Bariţiu‛ (headmistress Camelia Laura Bodgan) is involved in another

international project under the Lifelong Learning Programme financed by the European Comission

called sbquoIVET-Venture A Participative Approach to strengthen key competences of trainees‛ which

is a Leonardo da Vinci project ndash Transfer of Innovation bringing together institutions from

Germany Austria Romania and Turkey

The starting point of the project is represented by the weak key competences many trainees possess

which are focused on the bare (theoretical) knowledge transfer During the project we are planning

to transfer a creative and interactive learning approach to the field of IVET in order to strengthen

certain key competences especially civic and social In addition the adapted approach will be

transfered from Germany and Austria to other countries and their

VET systems

The learning environment lacks innovative and participatory

activities based on our studentsrsquo interests and lifestyle and

moreover the transfer of key competences beyond the mere

knowlwdge component has been neglected

The key competences developed during the VET training should

offer the students the possibility to manage their careers and play a role in society as active citizens

The purpose of the project is to improve the attractivity of VET training by developping the

adventure-based methodology to support the teachers to acquire and use non-formal teaching

methods which are seen as more efficient methods of working with trainees

The agenda of the project is a rich one There has already been a fisrt meeting hosted by our project

coordinators from the Leibniz University Hannover in December 2013 where the project was

represented by Claudia Stainer the coordinator of the project and Simona Popescu member of the

project team During the meeting each partner introduced itself and we discussed on work packages

and the responsibilities of each partner We discussed and defined the projects aims we set the

future tasks the materials that have to be created and talked about proofing the IVET-VENTURE

training in practice

ldquoIVET-Venture A Participative approach

to strengthen key competences of traineesrdquo

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 22

Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul

Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Centrul Europe Direct Maramureş şi Liceul Tehnologic Ocna Şugatag a

derulat icircn perioada 3-4 Aprilie 2014 o vizită de lucru icircn localitatea Ocna Şugatag pentru a oferi

clipe de neuitat celor 25 de tineri cuprinşi icircn grupul ţintă al proiectului de responsabilitate socială

bdquoNouă ne pasă‛ Acţiunea face parte din cel de-al doilea proiect de responsabilitate socială propus

de voluntarii asociaţiei icircn cadrul proiectului ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo

Copiii şi tinerii instituţionalizaţi reprezintă o categorie de persoane care necesită o atenţie şi o grijă

specială nu numai din partea statului dar şi a noastră fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui

mediu familial natural De multe ori activităţi familiare pentru majoritatea tinerilor precum

vizionarea unui film la cinematograf sau ieşirile la masă icircn oraş cu prietenii reprezintă activităţi

inedite pentru aceşti tineri De aceea echipa bdquoNouă ne pasă‛ a icircncercat ca prin acest proiect să le

ofere acetor tineri pe lacircngă un ajutor material şi experienţe de viaţă pozitive care să le dezvolte

abilităţile de viaţă necesare integrării lor icircn societate Timp de 2 zile 25 de tineri care provin din

familii cu o situaţie materială precară sau Case de Tip Familial au participat la activități de

socializare și educație non-formală pentru facilitarea comunicării icircncurajarea toleranței și a

atitudinii non-discriminatorii organizate de echipa de proiect icircn Centrul de Documentare şi

Informare din şcoală şi la Pensiunea bdquoPoarta Maramureşului‛ din localitatea Ocna Şugatag

Prin aceste activităţi voluntarii au icircncercat să le creeze momente de bună dispoziţie care să

contribuie la dezvoltarea abilităţilor de socializare a tinerilor care rareori ies din mediul lor Aceştia

au avut ocazia să trăiască experienţe noi să-şi dezvolte sentimentul de respect de sine să simtă că

sunt la fel de valoroşi ca aceia pentru care viaţa a fost mai darnică şi să se bucure din plin de

momentele petrecute icircmpreună cu noii lor prieteni Din dorinţa de a icircncuraja activităţile sportive

icircntr-un mod distractiv voluntarii au organizat icircn curtea interioară a pensiunii diverse competiţii

sportive care au fost icircntacircmpinate cu mult entuziasm de tineri Deşi era pentru prima dată cacircnd

trăiau aceste experienţe tinerii s-au străduit să-şi dovedească talentul şi chiar au reuşit să se

descurce la toate probele derulate Noutatea experienţei a fost covacircrşitoare pentru cei mai mulţi

dintre ei venindu-le greu să creadă că prin simple jocuri distractive şi alături de gesturi mărunte ca

o icircncurajare sau icircmbrăţişare au trăit clipe de neuitat care le-a adus zacircmbetul pe faţă Icircn plus icircn

contextul icircn care pentru aceşti tineri servirea unei mese icircntr-un cadru familiar sau cu prietenii la

un restaurant reprezintă un adevărat lux echipa bdquoNouă ne pasă‛ a organizat o masă festivă la

finalul celor 2 zile de activităţi moment care a fost trăit cu un real entuziasm de către toţi

participanţii la proiect

Mulţumim pe această cale Centrului Europe Direct Maramureş (coordonator ndash Margareta

Căpicirclnean) pentru materialele informative dăruite tinerilor instituţionalizaţi şi cadrelor didactice

prof Mihaela Popan prof Claudia Stainer de la Colegiul Tehnic laquo George Bariţiulaquo prof Rodica

Balin şi d-lui director prof Andreica Gheorghe de la Liceul Tehnologic Ocna Şugatag pentru

entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat icircn acest proiect

Proiectul bdquoNouă ne pasărdquo

icircnceputul unor noi prietenii pentru elevii bariţieni

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 23

Imagini surprinse icircn timpul activităţilor realizate cu

elevii Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 24

Icircn perioada 9-10 mai 2014 Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare a fost gazda Concursului

Naţional Start icircn afaceri Topul tinerilor antreprenori concurs cuprins icircn Calendarul Acţiunilor

Educative Regionale aprobate de MEN şi care a ajuns icircn acest an la cea de-a patra ediţie

Concursul a fost desfăşurat icircn parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş

Incubatorul de Afaceri Baia Mare şi Asociaţia George Bariţiu pentru Promovarea Societăţii

Informaţionale

Scopul concursului este dezvoltarea spiritului antreprenorial icircn racircndul elevilor din clasele XI-XII

prin familiarizarea acestora cu activităţile specifice unei firme reale simularea operaţiunilor şi

proceselor economice specifice mediului de afaceri precum şi dezvoltarea competenţelor şi

aptitudinilor necesare unui icircntreprinzător

Icircn zilele de vineri şi sacircmbătă 9-10 mai 28 de echipe de la colegiile şi liceele din ţară şi-au prezentat

ideile de afaceri icircn cadrul celor două secţiuni ale competiţiei Idei de top‛ la care s-au icircnscris opt

echipe cu participare directă şi Idei de afaceri năstruşnice la care 20 de echipe au participat icircn

mod indirect online

Icircn cadrul concursului a fost pregătită o expoziţie cu materializarea ideilor de afaceri ale tinerilor

viitori icircntreprinzători care a demonstrat aplicabilitatea ideilor dar şi creativitatea spiritul inovativ

şi originalitatea echipelor de elevi şi ale profesorilor icircndrumători

Membrii juriului alcătuit din Korkmakz Yusuf (Romdil) Livia Pop - inspector şcolar de specialitate

şi Vlad Pascu - Incubatorul de Afaceri au avut o misiune dificilă icircn evaluarea celor 8 proiecte

icircnscrise la secţiunea sbquoIdei de Top‛ Punctajele au fost acordate pe baza unor criterii de evaluare şi

indicatori care au avut icircn vedere calitatea planului de afaceri obiectivele companiei precum şi

modul icircn care au fost promovate produsele

La finalul concursului la secţiunea sbquoIdei de Top au fost acordate patru menţiuni Liceului

Tehnologic Gherla Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Liceului Teoretic Emil Racoviţă şi

Colegiului Naţional Vasile Lucaciu din Baia Mare Premiul al III-lea a revenit Colegiului Tehnic

Transilvania Baia Mare Premiul al II-lea Colegiului Tehnic Anghel Saligny Baia Mare iar

premiul icircntacirci Liceului Tehnologic Traian Vuia din Tăuţii Măgherăuş Premiul special acordat de

juriu a rămas icircn vitrina unităţii Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Toţi elevii şi profesorii

icircndrumători au primit diplome şi premii din partea organizatorilor şi din partea partenerului de

proiect - SC Oneit SRL Icircn cea de a doua zi a concursului a urmat evaluarea ideilor de afaceri

icircnscrise la secţiunea sbquoIdei de afaceri năstruşnice‛ la care cele 20 de echipaje icircnscrise icircn concurs au

obţinut numeroase premii

Mulţumim pe această cale cadrelor didactice de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ pentru munca

depusă icircn organizarea şi desfăşurarea cu succes a primei ediţii organizate la nivel naţional şi

sperăm din tot sufletul că reuşita acestei ediţii a concursului va atrage icircn anii următori un număr

cacirct mai mare de concurenţi

Coordonatori - prof Silvia GURZUN prof Păuniţa PIcircRLOG

Concursul Naţional

bdquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo Ediţia IV

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 25

ldquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo

Ediţia IV

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 26

Icircn data de 16 mai 2014 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare a fost gazda celei de-a cincea

ediţii a Concursului Naţional bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic ndash Interferenţe

educaţionale‛ concurs cuprins icircn Calendarul concursurilor şcolare naţionale avizate de MEN

Concursul face parte dintr-un proiect iniţiat acum cinci ani care s-a desfăşurat pacircnă icircn prezent ca

simpozion naţional şi care are ca scop promovarea exemplelor de bună practică ce ilustrează

creativitatea şi inovarea icircn icircnvăţămacircntul tehnologic preuniversitar dezvoltarea competenţelor

personale profesionale şi sociale prin icircnvăţarea pe tot parcursul vieţii

Prin acest concurs naţional ne propunem să stimulăm nu numai

creativitatea elevilor dar şi a profesorilor care deţin resurse

insuficient puse icircn valoare

Considerăm că tehnologia nu trebuie icircnchisă icircntr-un bdquoturn de

fildeş‛ specialiştii icircn domeniu aparţin unei elite care comunică

cu restul lumii şi de aceea acest eveniment se adresează elevilor

şi profesorilor pasionaţi de tehnologie care identifică interferenţe

importante cu alte domenii ale culturii literatură filozofie arte

matematică etc

Această ediţie a concursului a atras un număr mare de participanţi din ţară elevi coordonaţi de

cadre didactice care au avut iniţiativa de a se icircnscrie la două din cele trei secţiuni ale concursului

Secţiunea I bdquoNoi tendinţe icircn e-learning‛ Secţiunea II bdquoTehnoFantezii - Artă şi Tehnologii‛ şi

Secţiunea III Simpozion Naţional - bdquoInterferenţe educaţionale‛ reuşind astfel să obţină cel puţin

un premiu Lucrările icircnscrise icircn concurs au demonstrat din nou preocuparea şi calităţile de

excepţie ale elevilor şi cadrelor didactice din icircnvăţămacircntul romacircnesc Produsul final al acestui

proiect icircl reprezintă volumul publicat şi dedicat evenimentului icircn care sunt cuprinse toate

lucrările participante la această ediţie a concursului

Echipa de organizare

Concurs Naţional bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic

ndash Interferenţe educaţionale‛

Concursul Naţional

Perspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic

ldquoInterferenţe educaţionalerdquo - Ediţia V

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 27

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 28

Ministerul Tineretului şi Sportului a organizat icircn perioada 20 ndash 24

noiembrie 2013 la Complexul Expoziţional Romexpo Bucureşti cea de a

XI-a ediţie a bdquoSalonului Naţional de Inventică şi Creaţie Ştiinţifică

pentru Tineret care s-a desfăşurat icircn cadrul Tacircrgului Internaţional

bdquoGaudeamus - Carte de icircnvăţătură‛

Cu această ocazie au avut loc expoziţii de invenţii şi idei vernisaje

conferinţe mese rotunde şi dezbateri pe diferite domenii ale educaţiei culturii şi ştiinţei ale

economiei creative Grupul ţintă pentru acest eveniment a fost compus din tineri cu vacircrste icircntre 14

şi 35 de ani din toată ţara tineri care au o orientare spre o societate bazată pe cunoaştere şi

dezvoltare Această iniţiativă icircşi propune să promoveze şi să icircncurajeze tinerii icircn domeniul

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică Cu acest prilej Ministerul Tineretului şi Sportului a lansat şi un

concurs de invenţii şi creaţii pentru tinerii care au preocupări cunoştinţe şi aptitudini provenind

din diverse domenii

La concurs au participat tineri ale căror invenţii sau creaţii s-au icircncadrat icircn următoarele secţiuni

1) Ştiinţe aplicate (mecanică electricitate optică termotehnică biotehnologie nanotehnologie

aeronautică astronautică etc)

2) Tehnologia informaţiei (tehnologie care asociază utilizarea calculatorului şi a informaţiilor care

ajută să producă să manipuleze să comunice sau să difuzeze informaţiile)

3) Creaţie tehnică (de produs de interior grafic design etc)

Lucrările tinerilor au fost expuse icircn cadrul salonului icircntr-un loc special amenajat fiecare

tacircnărechipă avacircnd la dispoziţie un spaţiu de prezentare Selecţia lucrărilor icircnscrise la concurs s-a

realizeat de către un juriu format din specialişti ai domeniilor respective iar cele mai creative şi

inovative lucrări pe fiecare tematică au fost premiate la finalul manifestării icircntr-un cadru festiv

Şcoala noastră a participat la acest eveniment cu invenţia bdquoSenzor de apă‛ şi a fost reprezentată de

către elevii Ioan Chiş - clasa a XI-a E şi Alex Suciu - clasa a X-a C

Prof coordonator - ing Păuniţa PIcircRLOG

Participare cu succes la Salonul Naţional de

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică pentru Tineret 2013

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 29

Icircn fiecare an icircn perioada 25 noiembrie ndash 10 decembrie are loc la nivel mondial sbquoCampania celor

16 zile de activism icircmpotriva violenţei asupra femeiirdquo

Sub genericul bdquoDe la pacea de acasă la pacea icircn lumerdquo campania

a icircnceput icircn data de 25 noiembrie de Ziua Internaţională Icircmpotriva

Violenţei asupra Femeii şi s-a icircncheiat icircn data de 10 decembrie de Ziua

Internaţională a Drepturilor Omului

Icircn Baia Mare icircn cadrul acestei campanii mai multe instituţii şi

organizaţii au realizat acţiuni cu scopul sensibilizării comunităţii

locale cu privire la acest fenomen Serviciul Public Asistenţă Socială

Baia Mare Filiala Baia Mare a Asociaţiei Femeilor Icircmpotriva

Violenţeindash Artemis Femina XXI Asociaţia YMCA Baia Mare Graiul

Maramureşului Biblioteca Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ Baia Mare

Cu această ocazie şcoala noastră s-a implicat icircn această acţiune

icircncurajacircnd elevii să i-a atitudine icircmpotriva violenţei icircntr-un mod creativ şi să participe la

concursul judeţean bdquoFlori de gacircndhellip icircmpotriva violenţeirdquo- ediţia a VIII-a

Concursul este organizat la nivel local de AFIV Artemis Baia Mare şi SPAS Baia Mare icircn

parteneriat cu Graiul Maramureşului Femina XXI Asociaţia YMCA Baia Mare şi Biblioteca

Judeţeană sbquoPetre Dulfu‛ Baia Mare

Cele mai bune lucrări au fost premiate icircn cadru festiv icircn data de 10 decembrie 2013 la Biblioteca

Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ din Baia Mare Elevii Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ au obţinut

două premii Premiul II (Fazecaş Alexandra Codrea Andrada prof coordonator Silvia Gurzun ) şi

Premiul III (Mădălina Bugnăruc şi Tania Dobroiu prof coordonator Gabriela Sălăgean) ambele

premii fiind obţinute la secţiunea - bdquoImagine‛ (fotografie clip video pictură şi desen)

Alexandra Fazecaş ndash clasa a X-a

Campania celor 16 zile de activism icircmpotriva

violenţei asupra femeii

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 30

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romacircnesc icircn parteneriat

cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Fundaţia Konrad Adenauer a derulat icircn perioada 6 februarie ndash

21 martie 2014 concursul naţional de creaţie bdquoUn altfel de muzeu icircn şcoala ta Muzeul

comunismului‛ Acest concurs s-a adresat elevilor din clasele IX-XII din unităţile de icircnvăţămacircnt

din Romacircnia care aparţin de Ministerul Educaţiei Naţionale Concursul şi-a propus ca printr-un

exerciţiu de creativitate să atragă interesul elevilor asupra cunoaşterii şi studierii istoriei regimului

comunist din Romacircnia

Astfel elevii de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare au fost provocaţi de d-na profesor

documentarist Gurzun Silvia să amenajeze icircn Centrul de Documentare şi Informare din şcoală un

spaţiu dedicat istoriei comunismului icircn Romacircnia un muzeu care să prezinte prin intermediul

exponatelor (fotografii obiecte creaţii artistice etc) percepţia lor despre perioada comunistă

Timp de două săptămacircni un grup de elevi şi cadre didactice au căutat peste tot icircn şcoală acasă la

bunici sau la prieteni lucruri şi obiecte păstrate din perioada comunismului icircncercacircnd să adune

cacirct mai multe exponate pentru amenajarea unui adevărat muzeu După perioada de colectare şi

amenajare exponatele au fost fotografiate iar apoi a fost realizat un film de prezentare a muzeului

cu durata de 10 minute care a fost icircnscris icircn concurs şi care se află icircn arhiva Institutului de

Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romacircnes

Le mulţumim pe această cale tuturor elevilor şi cadrelor didactice care s-au implicat din tot sufletul

icircn această acţiune şi pentru faptul că numai datorită lor Centrul de Documentare şi Informare şi-

a icircmbogăţit arhiva cu un nou produs multimedia care va fi cu siguranţă o sursă de informaţie

pentru viitorii elevi ai acestei instituţii de icircnvăţămacircnt

Valentina Moisi ndash clasa a X-a

Un altfel de muzeu icircn şcoala mea

- Muzeul Comunismului -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 31

1 Dezbaterea - rdquoPutem vorbi despre un stil de viaţă europeanrdquo

Icircn data de 24 februarie 2014 Centrul Europe Direct Maramureş a organizat la Centrul

Millennium din Baia Mare o dezbatere intitulată sugestiv ‛Putem vorbi despre un stil de viaţă

european‛ Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ a răspuns afirmativ invitaţiei primite din partea

Centrului Europe Direct Maramureş şi a participat la acest

eveniment cu un grup de 7 elevi şi 3 cadre didactice

Icircn cadrul acestei dezbateri cei 40 de participanţi au avut

prilejul de a discuta pe parcursul a peste 2 ore despre

calitatea vieţii noastre icircn Europa Aceştia au vorbit despre

caracteristici importante ale unui stil de viaţă european cum

ar fi dezvoltarea personală crearea unui mediu favorabil

cooperării accesul la oportunităţi o diplomaţie echitabilă

dar şi păstrarea identităţii naţionale conservarea tradţiilor şi

a mixului de obiceiuri Evenimentul a avut ca scop aducerea

icircn prim plan a temelor campaniei de informare care se

derulează la nivelul icircntregii Uniuni Europene pentru

pregătirea Alegerilor pentru Parlamentul European ce vor

avea loc icircn perioada 22-25 mai 2014

Cu această ocazie elevii şcolii noastre au putut afla

informaţii preţioase despre Serviciul Europe Direct pus la

dispoziţia cetăţenilor europeni de Comisia Europeană atacirct la

nivel central cacirct şi pe plan local şi despre ‛Măsurile UE

pentru creşterea calităţii vieţii‛ icircn ceea ce priveşte siguranţa alimentară protecţia datelor acces la

servicii de sănătate protecţia mediului siguranţa produselor protecţia consumatorilor Icircn plus au

purtat un dialog despre ce icircnseamnă pentru ei un stil de viaţă european şi au icircmpărtăşit din

experienţele acumulate prin implicarea icircn proiecte europene şi activităţi de voluntariat S-a creionat

icircmpreună cacircteva caracteristici ale stilului de viaţă european care se referă mai ales la trăsături de

caracter atitudine şi condiţii favorabile şi nu neapărat la nevoile materiale O altă prezentare a fost

efectuată de coordonatorul Centrului Europe Direct Maramureş pentru a transmite informaţii utile

despre Uniunea Europeană şi principalele instituţii europene cu accent pe structura Parlamentului

European rolul PE icircn luarea deciziilor la nivel european şi informaţii despre alegerile

europarlamentare 2014 Un moment important l-a constituit prezentarea de informaţii practice şi

discutarea modului icircn care cetăţenii europeni rezidenţi icircn alt stat decacirct cel de origine pot vota

pentru alegerile europarlamentare La finalul icircntacirclnirii elevii au fost invitaţi să savureze cicircteva

preparate sănătoase pregătite de organizatori scopul acestui moment fiind de a promova o

alimentaţie sănătoasă

Margareta Căpicirclnean ndash coordonator Centrul Europe Direct Maramureş

Centrul Europe Direct Maramureş

- un partener al şcolii icircn promovarea valorilor europene -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 32

2 Seminarul - bdquoDecideţi cine vă reprezintărdquo

Pe 21 martie 2014 icircn cadrul Centrului de Informare şi Documentare de la Colegiul Tehnic ‛George

Bariţiu‛ Baia Mare a avut loc Seminarul -‛Alegerile pentru Parlamentul European 2014 Decideţi

cine vă reprezintă‛ organizat de Centrul Europe Direct Maramureş icircn colaborare cu şcoala noastră

Acest eveniment a fost dedicat tinerilor care au dreptul la vot şi la care au fost invitaţi elevii claselor

a XII-a A Scopul acestui seminar a fost de a facilita accesul tinerilor care votează prima dată la

informarea cu privire la alegerile pentru Parlamentului European conştientizarea de către tineri a

beneficiilor cetăţeniei participative şi creşterea gradului de interes cu privire la importanţa

alegerilor europarlamentare şi a exprimării votului pentru a decide cine ne va reprezenta icircn

Parlamentul European

Prezentările s-au axat pe informaţii concrete despre alegerile europarlamentare data alegerilor date

despre Parlamentul European modul icircn care sunt reprezentate statele membre icircn PE atribuţiile

Parlamentului European rolul Parlamentului European la nivelul UE

Cu această ocazie s-a prezentat şi activitatea Centrului Europe Direct Maramureş şi a Serviciului

Central de informare Europe Direct ndash coordonat de Comisia Europeană Icircn cadrul evenimentului

elevii au fost invitaţi să participe la sbquoConcursul de promovare a alegerilor europarlamentare‛ şi au

fost distribuite broşuri de informare despre Alegerile PE 2014 realizate de Uniunea Europeană

precum şi alte materiale pe teme europene

De asemenea s-a discutat cu tinerii despre principale realizări ale Parlamentului European şi s-a

vizionat pe httpwwwmyvote2014euentheir-vote modul icircn care europarlamentarii au votat

cacircteva iniţiative importante din mandatul care se icircncheie icircn 2014 S-a prezentat elevilor pagina de

internet a alegerilor europarlamentare 2014 httpwwwelections2014euro şi videoclipul de

prezentare a Alegerilor pentru Parlamentul European din 25 mai 2014

Vlăduţ Pop ndash clasa a XII-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 33

3 Concursul bdquoAlegerile Europarlamentare 2014 ndash Noi decidem cine are Responsabilitateardquo

Concursul a avut ca obiectiv principal promovarea alegerilor pentru

Parlamentul European conştientizarea maramureşenilor cu privire la

importanţa participării la vot pe 25 mai (data alegerilor icircn Romacircnia) şi

icircncurajarea unei cetăţenii participative icircn racircndul tinerilor votanţi

La acest concurs au participat elevi de liceu coordonaţi de cadre

didactice studenţi de la instituţii universitare locale tineri romacircni şi

străini implicaţi icircn acţiuni de voluntariat icircn cadrul unor ONG-uri

locale

Participanţii la concurs au avut de realizat un material de promovare a

alegerilor pentru Parlamentul European afiş pliant sau fluturaş care

să aibă ca temă creşterea participării la votul pentru alegerile europene din anul 2014 iar

conţinutul materialului de promovare să fie creaţie originală să nu icircncalce legile drepturilor de

autor sau de confidenţialitate ale altei persoane fizice sau juridice

Icircn cadrul evenimentului a fost organizată o expoziţie icircn faţa bibliotecii judeţene cu toate materialele

icircnscrise icircn concurs De asemenea toate materialele participante la concurs au fost expuse icircn cadrul

evenimentului organizat pe 9 mai 2014 ndash Ziua Europei Premierea participanţilor a avut loc icircn

cadrul evenimentului de exterior pe care Centrul Europe Direct Maramureş l-a organizat la

Biblioteca Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ Baia Mare icircn săptămacircna ‛Şcoala Altfel‛

Pentru şcoala noastră a fost o mare bucurie deoarece cei 4 elevi icircnscrişi icircn concurs (Luciana Vinţ

Alina Fărcaş Alex Ardelean şi Ciprian Iobagi) au obţinut numeroase premii Premiul II din partea

juriului la secţiunea - Afişe şi 2 Menţiuni la secţiunea Vot

Ciprian Iobagi Alex Ardelean ndash clasa a X-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 34

4 Concursul de desene ldquoEU trăiesc sănătosrdquo Concursul de desene ldquoEU trăiesc sănătosrdquo a fost organizat de Centrul Europe Direct Maramureş

cu prilejul Zilei Europei Pe data de 9 mai 2014 la Centrul Millennium din Baia Mare a fost

organizată o expoziţie cu peste 140 de lucrări icircnscrise icircn concurs La acest eveniment elevii

Colegiului Tehnic ldquoGeorge Bariţiurdquo au demonstrat din nou că deşi studiază la un liceu cu profil

tehnic ei au talent şi la desen fapt dovedit prin cele 3 premii obţinute de elevii Andreea Pop

Francesca Iuhasz şi Alexandru Fluczar Premiul Special Menţiune I şi Menţiune III

Francesca Iuhasz ndash clasa a XI-a

5 Conferinţa ldquoIcircmpreună icircn Europa ndash unitatea şi diversitatea stilului de viaţă europeanrdquo

Pe 9 mai 2014 de Ziua Europei Centrul Europe Direct Maramureş a organizat o conferinţă ce a

avut ca temă ndash unitatea şi diversitatea stilului de viaţă european Evenimentul s-a desfăşurat la

Centrul Millenium din Baia Mare icircntr-un cadru minunat creat prin expoziţia de desene din cadrul

concursului de desene intitulat sugestiv bdquoEu trăiesc sănătos‛ Conferinţa privind stilul de viaţă

european a reunit peste 150 de participanţi de la instituţii de icircnvăţămacircnt şi ONG-uri din judeţul

Maramureş Icircn cadrul conferinţei au fost evidenţiate valori europene şi valori care definesc un stil

de viaţă sănătos şi armonios precum toleranţa diversitatea unitatea voluntariatul dar şi

păstrarea sănătăţii şi educaţia non-formală Cu această ocazie voluntarii Asociaţiei sbquoGeorge

Bariţiu‛ Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale au prezentat participanţilor rezultatele

obţinute icircn cadrul proiectului de responsabilitate socială - sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de

TINEri‛

Luciana Vinţ ndash clasa a X-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 35

Parteneriatul semnat icircntre Asociaţia American International School of Transylvania şi

Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ icircn cadrul proiectului sbquoGate to Active European Citizenship‛

finanţat de Comisia Europeană programul Tineret in Acţiune coordonat de American

International School of Transylvania a avut ca scop derularea unor activităţi pentru tineret

Cei de la Asociaţie şi-au propus organizarea unor evenimente pentru conştientizarea de

către elevii de liceu a importanţei activităţilor de voluntariat creşterea gradului de sensibilizare cu

privire la valoarea voluntariatului promovarea responsabilităţii civice şi sociale prin acţiuni

concrete de voluntariat promovarea unor programe de educaţie civică icircn contexte formale şi

nonformale

Icircn Centrul de Documentare şi Informare din liceul nostru s-au organizat mese rotunde pe

tema voluntariatului s-au prezentat obiectivele Serviciului European de Voluntariat s-a discutat

despre posibilităţile de voluntariat existente pentru tinerii din Baia Mare

Icircn cadrul proiectului bdquoDrugs Change Everything‛ (Drogurile schimbă tot) s-a derulat o

campanie de informare şi prevenire a consumului de droguri icircn şcoli prin intermediul unor

activităţi desfăşurate icircn CDI ce au avut ca obiective sensibilizarea elevilor icircn vederea alegerii unei

vieţi sănătoase şi dezvoltarea unei atitudini responsabile dezvoltarea spiritului tolerant icircn racircndul

elevilor prin intermediul unor activităţi ce presupun schimbul de experienţă intercultural şi

lingvistic promovarea diversităţii multiculturalismului şi voluntariatului

Elevii din Bariţiu s-au icircntacirclnit cu voluntarii AIST icircn vederea realizării unei mese rotunde

cu tema bdquoSpune NU drogurilor‛ şi s-au implicat icircn crearea unei mini piese de teatru

Icircn cadrul zilelor aflate sub semnul iubirii cu ocazia zilei de Valentinersquos Day sau a

Dragobetelui voluntarii Asociaţiei au condus activitatea bdquoLet Our Volunteers Educate‛- LOVE

icircn cadrul căreia şi-a propus ca obiective motivarea elevilor să icircnveţe limbi străine icircncurajarea

elevilor de a-şi exprima opiniile icircn limba engleză promovarea voluntariatului Timp de aproape o

oră s-au făcut scurte incursiuni icircn limbile materne ale voluntarilor germana poloneza şi daneza

Prin explicarea unor reguli de pronunţie şi citire

prin introducerea unor expresii uzuale (salutul

icircntrebări folosite pentru cunoaşterea celui cu care

conversezi) sau a unor noţiuni gramaticale

(conjugarea verbului a fi sau a avea) voluntarii

au demonstrat elevilor cacirct de simplu şi distractiv

poate fi studiul unei limbi străine Pentru a-i

implica şi mai activ pe elevii participanţi la final

s-a organizat un concurs de citire pronunţie şi

gramatică a cărui cacircştigător a fost răsplătit cu o

diplomă de onoare pentru cel mai rapid icircnvăţăcel

Asociaţia American International School of Transylvania

şi Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo

- parteneriat icircn promovarea participării pro-active

a tinerilor la viaţa comunităţii -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 36

Feedbackul primit din partea elevilor este unul pozitiv Faptul că după-amiezele sunt

organizate activităţi unde ei pot participa ca voluntari este considerat un fericit prilej de a ieşi din

rutina zilnică ce presupune statul icircn faţa calculatorului Se simt icircncurajaţi icircn a-şi exprima părerile

propri icircşi pun icircn valoare aptitudini pe care nici nu ştiau că le posedă conştientizează mult mai

bine apartenenţa la comunitaea din care fac parte şi icircşi doresc să prticipe activ la viaţa acesteia

Nouă profesorilor nu ne rămacircne decacirct să-i icircncurajăm cacirct mai mult să participe activ la cacirct

mai multe asemenea evenimente pentru a-şi descoperi icircntregul lor potenţial ce nu poate fi pus icircn

valoare decacirct prin implicarea icircn activităţi extraşcolare şi nonformale

Manuela Conea - profesor limba engleză

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 37

Icircn perioada 9 - 10 aprilie 2014 Colegiul Tehnic ‛George Bariţiu‛ Baia Mare a avut ca obiectiv

principal promovarea şcolii la nivel judeţean şi prezentarea ofertei şcolare icircn racircndul elevilor din

clasele a VIII-a de la şcolile gimnaziale din oraşul Baia Mare

Astfel icircn săptămacircna sbquoŞcoala Altfel‛ aproximativ 300 de elevi din 12 instituţii de icircnvăţămacircnt care

au semnat un acord de parteneriat educaţional cu instituţia noastră au trecut plini de emoţie şi

curiozitate pragul Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛

Tinerii oaspeţi interesaţi de activitatea şi oferta educaţională a şcolii au vizitat mai icircntacirci spaţiile de

studiu laboratoarele şi baza sportivă iar apoi au participat la diverse ateliere interactive pregătite de

elevii bariţieni icircmpreună cu cadrele didactice

Dialogul dintre cadrele didactice şi elevii de gimnaziu le-a facilitat acestora să icircnţeleagă mai bine

care sunt valorile care guvernează această instituţie de icircnvăţămacircnt şi ce oportunităţi le poate oferi

atacirct pe plan profesional cacirct şi pe plan personal această şcoală europeană

Zilele Porţilor Deschise

la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquodin Baia Mare

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 38

bdquoEuropa casa noastră‛ este o campanie de informare şi

comunicare anuală a Reprezentanţei Comisiei Europene icircn

Romacircnia derulată icircn parteneriat cu Ministerul Educaţiei

Naţionale

Campania este menită să transpună priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene icircn mediul

şcolar şi are ca scop informarea elevilor şi profesorilor din şcolile şi liceele din ţară cu privire la

proiectul de integrare europeană (istoria prezentul şi viitorul acestuia) priorităţile de comunicare

ale Comisiei Europene dar şi informaţii care icirci privesc direct (posibilitatea de a studia şi de a lucra

icircn statele membre implicarea icircn activităţi de voluntariat schimburi icircntre tineri participarea la

internship-uri implicarea icircn proiecte comunitare)

Campania Europa casa noastră este deschisă tuturor şcolilor (primare şi gimnaziale) precum şi

liceelor din Romacircnia şi are patru componente importante

1 Vizite icircn şcoli

2 Concursul de proiecte sbquoLider European‛

3 Ziua Europei

4 Concursul de desene Ziua Europei

Icircn data de 30 mai 2014 doi reprezentanţi ai Comisiei Europene icircn Romacircnia au făcut o vizită de

lucru la două instituţii de icircnvăţămacircnt din judeţul Maramureş din care una a fost Colegiul Tehnic

sbquoGeorge Bariţiu‛ pentru a oferi tinerilor maramureşeni informaţii despre atribuţiile instituţiilor

europene Cu această ocazie elevii au putut afla informaţii concrete despre Concursul Naţional

sbquoLider European‛ concurs dezvoltat de Reprezentanţa Comisiei Europene icircn Romacircnia icircn

parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale care are rolul de a dezvolta abilităţile elevilor de

leadership şi de a le pune icircn valoare icircn contextul unor activităţi legate de valorile şi temele

europene

La această acţiune a fost invitat să participe şi un reprezentant al unui ONG de tineret de pe plan

local mai exact domnul Ionuţ Sabo din partea asociaţiei Team for Youth Association care le-a

vorbit elevilor despre importanţa voluntariatului şi a implicării active icircn viaţa comunităţii

La finalul evenimentului toţi elevii au primit broşuri informative despre Europa şi au făcut poze

alături de reprezentanţii Comisiei Europene icircn Romacircnia

Luciana Vinţ ndash clasa a X-a

ldquoEuropa casa noastrărdquo

Campania de informare a tinerilor bariţieni

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 39

Repere semnificative din istoria Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ este situat icircn oraşul Baia Mare reşedinţa judeţului Maramureş

Şcoala a fost icircnfiinţată icircn anul 1974 avacircnd drept scop pregătirea de personal calificat icircn

electrotehnică pentru telecomunicaţii deservind Direcţiile Judeţene de Poştă şi Telecomunicaţii din

judeţele Maramureş Satu Mare Sălaj Bistriţa Năsăud şi Bihor Clădirea şcolii este amplasată

central pe strada Culturii nr 8 şi dispune de spaţii amenajate adecvat pentru activităţi

educaţionale şi pregătire practică

1974 Anul icircnfiinţării şcolii sub denumirea de Liceul de Electrotehnică pentru Telecomunicaţii

Baia Mare icircn subordinea şi finanţat de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor pacircnă icircn

anul 1990

1976 Icircncepe instruirea prin Şcoala Profesională de Telecomunicaţii Şcolii i se schimbă denumirea

icircn Liceul Industrial nr 4 Baia Mare Populaţia şcolară este alcătuită din elevi selectaţi prin

concurs de admitere pe locuri repartizate distinct judeţelor Maramureş Satu Mare Sălaj Bistriţa

Năsăud şi Bihor

1978 Prima promoţie a şcolii susţine examenul de bacalaureat şi obţine locuri de muncă oferite de

Poştă şi Telecomunicaţii din judeţele respective

1990 Şcoala trece icircn subordinea Ministerului Icircnvăţămacircntului şi primeşte o nouă denumire

Grupul Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii Baia Mare Se icircnfiinţează Şcoala Tehnică

Postliceală de Telecomunicaţii Din acest an calificarea elevilor se realizaează pe trei nivele

profesionale liceu şcoală profesională şi şcoală postliceală

1993 După 1989 piaţa muncii se modifică substanţial ceea ce face ca şcoala să diversifice oferta

educaţională prin completare cu clase icircn domeniul electronicii

2000 Este anul icircn care şcoala primeşte denumirea de Grup Şcolar bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Continuă diversificarea specializărilor din domeniile telecomunicaţii şi electronică

2002 Se obţine finanţare UE prin programul Phare Ro 010801 Phare Ro 010803 Coeziune

Economică şi Socială ndash componenta Icircnvăţămacircnt tehnic şi profesional Acest fapt a adus şcolii

reabilitarea clădirii dotarea cu echipamente de instruire pentru toate specializările şi nivelele şi

perfecţionarea cadrelor didactice pentru practicarea unui icircnvăţămacircnt modern Este anul confirmării

prestigiului şcolii prin elevul Erdei Rudolf care cacircştigă olimpiada naţională de electronică

desfăşurată la Timişoara

2004 Este instalată reţeaua de calculatoare AeL ceea ce permite desfăşurarea de lecţii icircn sistem e-

Learning

2014 - An aniversar

40 de ani de la icircnfiinţarea

Colegiului Tehnic ldquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 40

2007 Grupul Şcolar bdquoGeorge Bariţiu‛ primeşte statutul de colegiu tehnic devenind Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

2008 S-a desfăşurat olimpiada interdisciplinară tehnică ndash domeniile electronică telecomunicaţii şi

automatizări faza naţională Elevii şcolii participanţi la această olimpiadă au obţinut 4 premii I

Icircn toamna acestui an are loc inaugurarea Centrului de Documentare şi Informare al Colegiului

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ realizat prin finanţare obţinută de la Ministerul Educaţiei Tineretului şi

Sportului

2010 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ organizează prima ediţie a Concursului Naţional de Limba

Engleză sbquoQuest‛şi prima ediţie a Simpozionului Naţional bdquoInterferenţe‛ Tot icircn acest an Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare obţine pentru prima dată titlul de Şcoală Europeană

2011 Se promovează parteneriatele educaţionale cu şcoli din Europa prin proiecte europene -

implementarea de proiecte Comenius şi Leonardo da Vinci

2012 Are loc icircmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale şi

parteneriate active şcoală-icircntreprindere prin intermediul a două proiecte POS DRU

2013 Găzduim pentru a doua oară Olimpiada Naţională la disciplinele tehnice - obţinacircnd 2

premii II Este anul icircn care şcoala cacircştigă pentru a doua oară titlul de Şcoala Europeană - locul 15

la nivel naţional şi locul 1 la nivel local

2014 Şcoala organizează prima ediţia la nivel naţional a concursului bdquoStart icircn afaceri Topul

tinerilor antrperenori‛ şi prima ediţie la nivel naţional a concursului bdquoPerspective moderne icircn

icircnvăţămacircntul tehnologic ndash Interferenţe educaţionale

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare trecut prezent şi viitor Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ este o şcoală europeană cu tradiţie icircn domeniile telecomunicaţii

electronică şi automatizări ancorată icircn trecut şi cu deschidere amplă spre viitor

Politica educaţională se axează pe un demers didactic calitativ care să răspundă nevoilor de formare

socio-profesională prin calificări competitive pe piaţa muncii Existenţa unui mediu educaţional la

standarde internaţionale şi naţionale superioare generează formarea unei culturi generale şi de

specialitate prin dobacircndirea cunoştinţelor tehnice aprofundate icircn specializările telecomunicaţii

tehnică de calcul electronică şi automatizări a deprinderilor de muncă intelectuală icircn racircndul

tinerilor Centrarea icircnvăţării pe valori este una dintre priorităţile noastre şi conduce spre

conturarea unui profil moral şi acţional al tinerilor

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ oferă elevilor accesul icircn mod egal la educaţie icircn scopul atingerii

performanţei individuale şi colective prin formarea unor cetăţeni activi creativi responsabili

educaţi să icircnveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabile la cerinţele pieţei

forţei de muncă Şcoala este centru de formare a resurselor umane specializate pentru nevoile

comunităţii şi exigenţele societăţii globale icircn continuă schimbare

Profesionalismul cadrelor didactice cooperarea prin parteneriatul şcoală-familie-comunitate

respectul pentru valori şi promovarea lor responsabilitatea formării tinerilor ca cetăţeni europeni

ne reprezintă şi ne deschide spre performanţă

Prof documentarist ndashSilvia Camelia GURZUN

Bibliotecar ndashDaniela POP

Page 5: Început de Jurnal…

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 5

20022014 bdquoCu viaţa mea apăr viaţardquo - Atelier creaţie pentru

realizarea afişelor icircn vederea participării la concursul

judeţean ndash Premiul Special al Juriului

CDI 2 elevi - 3 ateliere de

lucru

- 2 diplome

24022014 bdquoDragobetelerdquo ndash realizarea unei expoziţii tematice cu

lucrările elevilor

Lb Romacircnă

CDI

15 elevi -1 expoziţie

- 2 prezentări

1042014

11042014

Ateliere de creaţie afişe pliante flayere roll-up

materiale realizate pentru ldquoTacircrgul ofertelor

educaţionalerdquo şi acţiunile de promovare a ofertei

şcolare

CDI 50 elevi - 2 roll-up-uri

- 100 pliante

- 500 flayere

- 1 banner film

7042014

11042014

ldquoZilele Porţilor Deschiserdquo ndash vizite realizate de elevii

claselor a VIII-a de la 12 şcoli gimnaziale din Baia

Mare pentru orientarea şcolară şi profesională acţiuni

realizate icircn săptămacircna sbquoŞcoala Altfel ‛

CDI 350 elevi -1 PPT 2 filme

- 300 de pliante

- 50 de mape

- 12 acorduri de

parteneriat

20052014 Prezentarea ofertei de muncă elevilor din clasa a XII-a

de către un reprezentant al Fabricii de avioane din

Dumbrăviţa judeţul Maramureş

Orientare

şcolară şi

vocaţională

150 elevi - 1 PPT

- 75 pliante

10022014

15062014

Activităţi de recuperare a elevilor cu dificultăţi de

icircnvăţare sau eşec şcolar ndash cercuri de lectură de

documentare pe diverse domenii activităţi de

mentorat

CDI

Discipline

100 elevi - Regsitru

evidenţă

1022014

10042014

Activităţi de documentare icircn vederea pregătiri elevilor

pentru faza judeţeană şi naţională a olimpiadelor la

discipline matematică engleză tehnic etc

CDI

Discipline

75 elevi - Regsitru

evidenţă

15052014

27062014

Activităţi de cercetare şi documentare a elevilor icircn

vederea realizării atestatelor de certificare a

competenţelor de specializare Activităţi de

documentare icircn vederea pregătiri elevilor din clasele a

XII-a pentru Bacalaureat 2014

CDI

Discipline

100 elevi - Regsitru

evidenţă

2 Activităţi de promovare a inovaţiei pedagogice

Data

Perioada

Denumire Discipline

implicate

Indicatori

de grup țintă

Indicatori

de rezultat

Semestrul I

20112013

24112013

Participare la ldquoSalonul Naţional de Inventică şi

Creaţie Ştiinţifică pentru Tineretrdquo ndash Bucureşti

2013

Discipline

Tehnice

2 elevi

1 profesor

- 1 expoziţie

naţională

Diplome de

participare

16122013

20122013

ldquoO idee de afacere haioasărdquo ndash competiţie de idei de

afaceri pentru elevii din clasele a XII-a

Discipline

tehnice

50 elevi - 1 concurs

- 1 articol

- 3 premii

14012013 ldquoClasa tradiţională versus clasa modernărdquo ndash

atelier de creaţie pentru realizarea unui film icircn cadrul

proiectului Comenius

Limba

engleză

15 elevi

- 1 film

- 5 ateliere

- fotografii

Semestrul II

24022014 Participare la dezbaterea rdquoPutem vorbi despre un stil

de viaţă europeanrdquoorganizată de Centrul Europe

Direct Maramureş

CDI 7 elevi - 1 acord de

parteneriat

- fotografii

21032014 Organizarea seminarului - bdquoDecideţi cine vă

reprezintărdquo icircn CDI de către Centrul Europe Direct

Maramureş

CDI 30 elevi - 1 comunicat

de presă

- fotografii

25052014 Participare la Concursul judeţean de afişe bdquoAlegerile Istorie 5 elevi - fotografii

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 6

Europarlamentare 2014 ndash Noi decidem cine are

Responsabilitateardquo ndash Premiul II şi 2 Menţiuni

TIC

CDI

- 5 diplome

- premii

9052014 Participare la Concursul judeţean de desene ldquoEU

trăiesc sănătosrdquo- Premiul Special şi 2 Menţiuni

Istorie

TIC

CDI

3 elevi - fotografii

- 5 diplome

- premii

9052014 Particiare la Conferinţa ldquoIcircmpreună icircn Europa ndash

unitatea şi diversitatea stilului de viaţă

europeanrdquo de Ziua Europei

CDI 10 elevi - 1 film

- 3 diplome

- fotografii

30052014 ldquoEuropa casa noastrărdquo - Campanie de informare a

tinerilor bariţieni cu privire la instituţiile şi valorile

europene şi Concursul naţional sbquoLider Europeansbquo

Istorie

TIC

CDI

40 elevi

- 1 informare

- fotografii

- 1 articol

online

3 Activităţi de formare şi dezvoltare a competenţelor elevilor icircn domeniu infodocumentar

(cercetare documentară)

Data

Perioada

Denumire Discipline

implicate

Indicatori

de grup țintă

Indicatori

de rezultat

Semestrul I

15102013

15122013

Revista şcolară ldquoCercetări Documentare prin

CDIrdquo- Nr 2 Decembrie 2013 Număr aniversar

Tema sbquoGeorge Bariţiu ndash o personalitate complexă‛

Istorie

Limba şi

literatura

romacircnă TIC

12 elevi din

clasele a X-a

- 10 ateliere de

lucru

- 10 exemplare

tipărite

25112013

10122013

ldquoCampania celor 16 zile de activism icircmpotriva

violenţei asupra femeirdquo ndash activităţi de cercetare

documentară pe tema violenţei asupra femei

Istorie

Limba şi

literatura

romacircnă TIC

5 elevi - 1 expoziţie

foto

- 1 film

tematic

20092013

23122013

Activităţi de cercetare documentară realizate icircn cadrul

proiectelor disciplinare derulate icircn şcoală pe parcursul

Semestrului I

Toate

disciplinele

500 elevi - registru de

evidenţă

Semestrul II

15022014

15052014

Revista şcolară ldquoCercetări Documentare prin

CDIrdquo- Nr 3 Mai 2014

Tema sbquoGhid practic de integrare a Responsabilităţii

Sociale icircn proiectele educative‛

Limba şi

literatura

romacircnă TIC

Consiliere şi

orientare

12 elevi din

clasele a X-a

- 7 ateliere de

lucru

- 35 exemplare

tipărite

- referate

602014

21032014

Filmului documentar ldquoUn altfel de muzeu icircn şcoala

noastră ndash Muzeul Comunismuluirdquo - activităţi de

cercetare documentară avacircnd ca temă perioada

comunismului şi realizarea unui film cu muzeul

Istorie

TIC

10 elevi - 1 expoziţie

- 150 de

fotografii

- 1 film

15042014

15062014

Revista şcolară ldquoJurnalul unui CDI dinamic şi

inovatorrdquo- Nr 3 Iunie 2014

CDI 10 elevi - 10 ateliere de

lucru

- 15 exemplare

tipărite

10012014

27062014

Activităţi de cercetare documentară realizate icircn cadrul

proiectelor disciplinare derulate icircn şcoală pe parcursul

Semestrului II

Toate

disciplinele

500 elevi - registru de

evidenţă

- referate

4 Activităţi pentru creşterea interesului elevilor pentru lectură

Data

Perioada

Denumire Discipline

implicate

Indicatori

de grup țintă

Indicatori

de rezultat

Semestrul I

25112013 ldquoLectura hrana sufletului meurdquo - activităţi de Limba şi

literatura

75 elevi - 45 de cărţi

citite

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 7

10122013

stimulare a lecturii icircn racircndul elevilor din şcoală romacircnă

25102013

27062014

ldquoTe provoc citeşte-mărdquo - realizarea unei expoziţii

cu cărţile noi intrate icircn fondul documentar al CDI

Lb Romacircnă

Alte

discipline

350 elevi - 50 de lecturi

9012014

15012014

ldquoEminescu şi poeziardquo ndash activităţi de lectură din

opera marelui poet

Limba şi

literatura

romacircnă

30 elevi - 35 cărţi

icircmprumutate

Semestrul II

1042014

1052014

Realizarea broşurii ldquoDefinim creaţiardquo ndash ateliere de

creaţie literară şi stimulare a lecturii icircn racircndul

elevilor din clasele a IX ndashXII

Limba şi

literatura

romacircnă

20 elevi - 10 broşuri

tipărite

15022014

15062014

ldquoTalent şi creativitaterdquo - amenajarea unei expoziţii

cu publicaţiile elevilor şi cadrelor didactice din şcoală

cărţi reviste manuale broşuri ziare etc

CDI 5 elevi - 1 expoziţie

- 25 de

produse

15022014

15062014

bdquoAnimaţii lecturărdquo ndash activităţi de lectură a

imaginii activităţi care au ca finalitate realizarea

unor documente audio-video necesare la cursuri

CDI 120 elevi - filme

- fotografii

1505 2014 Participarea la Concursul naţional de reviste şcolare

ldquoTinereţe şi Jurnalismrdquo - Menţiune obţinută de

revista şcolară sbquoJurnalul unui CDI dinamic şi

inovator‛

CDI 8 elevi - 1 diplomă

- 1 parteneriat

1062014

30062014

Activităţi de culegere prelucrare şi tehnoredactare a

cărţii bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul

tehnologicrdquo volum publicat icircn cadrul concursului

naţional bdquo Interferenţe educaţionale‛care conţine

articolele elevilor şi cadrelor didactice participante la

concurs

CDI 5 elevi - 20 exemplare

tipărite

5 Activităţi de dezvoltare a resursei umane din şcoală icircn domeniul politicii documentare

Data

Perioada

Activitatea de (in)formare organizată Furnizor de

(in)formare

(formator)

Indicatori de

grup țintă

Nr de

credite

alocate

Semestrul I

11122013 Diseminare vizită de studiu la Linz icircn Austria ndash

icircn cadrul proiectului POS DRU sbquoFormare

profesor evaluator de competenţe profesionale‛

CNDIPT 21 profesori -

13122013 Cercul pedagogic al profesorilor de limba

franceză

ISJ

Maramureş

28 profesori

din judeţ

-

16122013 Curs de formare sbquoDe la debut la succes‛ ISJ

Maramureş

30 profesori

din judeţ

-

Semestrul II

Activităţi de diseminarea a rezultatelor obţinute icircn urma implementării proiectelor şi activităţilor derulate icircn CDI

pe parcursul anului şolar şi informarea cadrelor didactice privind noutăţile din domeniul politicii documentare

Iunie 2014

Prof documentarist - Silvia Camelia GURZUN

Bibliotecar - Daniela POP

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 8

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 9

Icircn perioada iulie 2013 - august 2015 la Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare se desfăşoară

proiectul Comenius Multilateral ldquoLearn to learn Develop your autonomy in learningrdquo

implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Sectorial Comenius al

Programului de Invăţare pe tot Parcursul Vieţii

Proiectul are ca parteneri instituţii de icircnvăţămacircnt din 7 ţări europene

O Colegiul Tehnic laquo George Bariţiu raquo Baia Mare - Romacircnia

O Vecpiebalgas vidusskola ndash Letonia

O Maltepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi ndash Turcia

O Istituto di Istruzione Superiore E Usuelli Ruzza ndash Italia

O Liceum w Zespole Szkoacuteł Gimnazjum i Liceum Ogoacutelnokształcące

w Dobrzejewicach ndash Polonia

O 3rd Lykeio of Trikala Odysseas Elytis ndash Grecia

O Legt le Verger - Franţa

Proiectul se adresează elevilor icircntre 16-19 ani care

formează grupul ţintă Ei icircşi vor dezvolta prin

participarea la acest proiect abilităţile IT icircşi vor

dezvolta competenţele de comunicare icircn limba engleză

precum şi cele de icircnvăţare autonomă icircşi vor icircmbogăţi

cunoştinţele cu privire la cultura ţării partenere şi

totodată vor promova cultura şi tradiţiile romacircneşti icircn

Europa

Prin proiectul nostru dorim să contribuim la unul din

scopurile Uniunii Europene şi anume dezvoltarea

competenţelor cheie necesare cetăţenilor europeni active

pentru a se putea integra icircn societatea europeană

contemporană

Proiectul implică realizarea unui numar minim de

douăzeci şi patru de deplasări ale elevilor şi profesorilor

romacircni icircn ţările partenre icircn scopul realizării activităţilor

proiectului Pe parcursul anului şcolar 2013-2014 au

avut loc reuniuni de proiect icircn trei ţări partenere Turcia

Italia şi Letonia

Icircn perioada 3-8 Noiembrie 2013 a avut loc prima

reuniune a proiectului icircn Istanbul Turcia Delegaţia din Romania a fost formată dintr-un grup de

patru elevi şi trei profesori care au reprezentat Romacircnia Elevii şi profesorii romacircni şi-au cunoscut

partenerii au participat la activităţi de team building au prezentat Romacircnia regiunea Maramureş

Learn to learn

Develop your autonomy in learning - Proiect Comenius Multilateral -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 10

Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ şi sistemul educaţional romacircnesc care a fost comparat cu

sistemele educaţionale ale ţărilor partenere din perspectiva icircnvăţării autonome

A fost ales un logo al proiectului icircn urma unei competiţii şi al votului acordat de către fiecare

participant la reuniune Au avut loc workshopuri pe tema proiectului precum şi workshopuri

culturale pe parcursul cărora elevii au aflat informaţii despre ţările partenere cultura şi tradiţiile

lor

Fiecare ţară a prezentat un dans tradiţional iar paşii dansului au fost icircnvăţaţi de către toţi elevii

participanţi Icircn cadrul acestei vizite s-a creat contextul icircntacirclnirilor viitoare ale echipelor de proiect

din fiecare ţară parteneră Cadrele didactice participante au făcut o planificare a activităţilor care

urmează să se desfăşoare icircn cei doi ani de implementare a proiectului şi au discutat aspectele legate

de vizitele următoare

Icircn perioada 24 februarie ndash 1 martie 2014 o echipă de profesori şi elevi de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge

Baritiu‛ Baia Mare au reprezentat Romacircnia la reuniunea proiectului European Comenius lsquorsquoLearn

to Learn Develop your autonomy in learningrsquorsquo desfăşurată icircn Padova Italia Pe durata şederii icircn

Italia elevii baimăreni au fost cazaţi icircn familiile elevilor italieni şi au participat la activităţi legate

de tema proiectului activităţi de teambuilding ateliere de lucru pe tema dezvoltării autonomiei icircn

icircnvăţare a elevilor analizarea rezultatelor chestionarelor aplicate icircn fiecare ţară parteneră

prezentări multimedia sbquoModern vs Traditional School‛ dezbateri referitoare la autonomia şi

motivaţia icircn icircnvăţare workshop-uri cu tematica rsquorsquoThe Perfect Schoolrsquorsquo vizite culturale tematice

Atelierele de lucru au avut loc icircntr-un mediu cultural

benefic dezvoltării personale prin lărgirea viziunii

asupra unor noi culturi şi civilizaţiiVizita a

reprezentat pentru elevii şi profesorii Colegiului

Tehnic rsquorsquoGeorge Bariţiursquorsquo o oportunitate icircn vederea

extinderii viziunii asupra cooperării europene active

prin icircnsuşirea modului de viaţă şi a tradiţiilor unor

diverse identităţi culturale avacircnd la bază respectul

reciproc pentru diversitate

Icircn perioada 25-30 aprilie 2014 a avut loc a 3-a

reuniune a proiectului desfăşurată icircn Letonia

localitatea Vecpiebalga La reuniune au participat 60 de profesori şi elevi din 7 ţări europene Grecia

Italia Polonia Franţa Turcia Letonia şi Romacircnia parteneri icircn proiectul mai sus amintit din

cadrul programului de Icircnvăţare pe tot parcursul vieţii finanţat de către Comisia Europeană

desfăşurat pe o perioada de doi ani pe parcursul cărora au loc icircntacirclniri icircn toate cele 7 ţări europene

Pe parcursul reuniunii din Letonia a treia icircn cadrul proiectului elevii romacircni au avut

oportunitatea de a cunoaşte cultura ţării gazdă din interiorul familiilor letone deoarece au fost

cazaţi la partenerii lor de a participa la activităţile proiectului centrate pe dezvoltarea

competenţelor de icircnvăţare autonomă pe tot parcursul vieţii precum şi aprofundarea şi exersarea

competenţelor de comunicare icircn limba engleză

Au avut loc activităţi de teambuilding ateliere de lucru pe tema proiectului prezentări ale

materialelor realizate icircn prealabil de către fiecare ţară parteneră vizite culturale Reuniunea care a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 11

marchat icircncheierea primului an de implementare a proiectului s-a finalizat cu realizarea broşurii

sbquoLearn to learn‛ la care au contribuit toate ţările implicate icircn proiect

prof Daniela Chinde ndash coordonator proiect

Impresiile elevilor hellip

sbquoPrin intermediul acestui proiect am descoperit noi culturi şi obiceiuri bineicircnţeles diferite de ale

noastre Am descoperit diferenţele şi asemănările dintre naţiuni fiecare icircn parte doarece icircn proiect

au participat mai multe ţări‛

sbquoIcircn opinia mea această experienţă este unică şi foarte importantă datorită faptului că am avut

poibilitatea de a călători spre o altă ţară şi de a vedea acele splendide aşezări nu doar citind

icircnvăţacircnd despre ele sau uitacircndu-mă la fotografii O altă importanţă a proiectului a fost faptul că am

avut ocazia de a-mi icircmbunătăţi modul de comunicare şi icircnţelegere icircn limba engleză‛

sbquoPot spune că această experienţă m-a schimbat şi nu doar pe mine pe noi toţi Şi nu mă refer doar

la cunoştinţele despre cultura lor toate lucrurile icircnvăţate limba engleză pe care mi-am exersat-o la

maxim ci mă refer la noi ca persoane Suntem mult mai deschişi mai amabili mai dornici să ne

implicăm icircn proiectele şcolii‛

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 12

Icircn perioada 1 octombrie 2013 ndash 1 mai 2014 Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛ Pentru Promovarea

Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ şi Centrul Europe

Direct Maramureş a derulat proiectul de responsabilitate socială sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde

de TINEri‛- coordonator prof Silvia Gurzun

Acest proiect face parte din lista celor 12 proiecte premiate icircn cadrul concursului naţional

bdquoAcţionăm Responsabil ndash competiţia iniţiativelor de responsabilitate socială‛ lansat de Federaţia

Junior Chamber International (JCI) Romacircnia icircn parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi

Institutul pentru Politici Sociale

Pornind de la convingerea că fiecare dintre noi putem să fim de ajutor comunităţii din care facem

parte proiectul sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri‛ şi-a propus să contribuie la

dezvoltarea unei culturi a responsabilităţii sociale icircn racircndul elevilor de la Colegiul Tehnic bdquoGeorge

Bariţiu‛ icircnsă la un nivel care să permită formarea unui grup de tineri care să aibă iniţiativă şi să icirci

mobilizeze pe cei din jurul lor să se implice icircn rezolvarea problemelor locale sociale de mediu

culturale etc E necesar ca aceşti tineri să conştientizeze că viitorul comunităţii icircn care trăiesc

depinde de noi toţi Nu ne trebuie decacirct voinţă şi icircncredere icircn puterile noastre pentru a face ca

lucrurile să se schimbe icircn bine

Icircn plus nu trebuie să uităm că icircnvăţarea şi dezvoltarea personală a acestor tineri nu se opreşte la

porţile şcolii Icircnvăţarea nu reprezintă doar ceea ce icircnvăţăm la şcoală sau icircn cadrul unor cursuri de

specialitate Implicacircndu-se activ icircn diverse proiecte şi activităţi lucracircnd icircn echipă sau de unii

singuri confruntacircndu-se cu diverse situaţii şi probleme elevii dobacircndesc implicit noi abilităţi noi

cunoştinţe noi atitudini - icircntr-un cuvacircnt noi competenţe Icircn cadrul acestor acţiuni icircnvăţarea este

centrată pe cel ce icircnvaţă pe procesul de icircnvăţare nefiind bazat pe predare ci pe acţiune facilitacircnd

toleranţa sprijinirea categoriilor defavorizate şi oferă posibilitatea exersării şi descoperirii diverselor

capacităţi şi talente

Icircn cadrul proiectului pe bază de concurs au fost selectaţi 20 de tineri motivaţi cu abilităţi de lider

şi simţ civic care au participat la un curs de formare icircn domeniul managementului proiectelor de

responsabilitate socială După finalizarea sesiunilor de icircnvăţare cei 20 de tineri au fost organizaţi

icircn echipe de lucru pentru scrierea şi implementarea a 2 proiecte de resposabilitate socială avacircnd ca

grupuri ţintă copii şi tineri ce provin din familii defavorizate şi care trăiesc icircn mediul rural

Sub sloganul sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ icircn perioada 6-7 decembrie 2013 s-a derulat prima

acţiune din cadrul acestui proiect prin care voluntarii asociaţiei au reuşit să aducă frumusețea şi

magia sărbătorilor de iarnă icircn sufletul a 35 de copii nevoiaşi din localitatea Baia Sprie Ei au

petrecut alături de cei mici două zile de neuitat organizacircnd pentru cei mici diverse activităţi

educative şi distractive ateliere pentru confecţionarea de podoabe şi ornamente pentru brad un

concert de colinde jocuri interactive şi momente surpriză Icircn prima zi activităţile s-au desfăşurat

la Şcoala Gimnazială Baia Sprie iar a doua zi la Pensiunea Rustic din localitate Alături de cei

Proiectul ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo

- un exemplu de integrare a Responsabilităţii Sociale icircn şcoală

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 13

mari copiii au scris scrisorile pentru Moş Crăciun şi astfel voluntarii au putut afla de ce au nevoie

aceşti copii şi familiile lor La finalul celor două zile petrecute icircmpreună toţi copiii au beneficiat de o

masă caldă şi tremuracircnd de emoție s-au bucurat de icircntacirclnirea lor cu Moş Nicolae care le-a adus

multe daruri

A doua etapă a proiectului sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ a vizat colectarea de alimente

icircmbrăcăminte jucării şi bunuri casnice donate de elevi cadrele didactice părinţi sau comunitatea

locală Pe data de 20 decembrie 2013 cei 20 de voluntari au mers din nou icircn vizită la aceşti copii

pentru a le duce alimente icircmbrăcăminte şi alte cadouri Cu această ocazie au reuşit ca icircn pragul

sărbătorilor de iarnă să aducă un strop de bucurie icircn sufletele a 40 de familii nevoiaşe din

localitatea Baia Sprie Cu siguranţa Nașterea Domnului marea sărbătoare a creștinilor acest

miracol al lumii aduce schimbarea și speranța noastră de mai bine și ne face parcă icircn preajma

acestor sărbători mai buni mai omenoși mai răbdători mai iertători unii cu alții

Icircn perioada 3-4 Aprilie 2014 a avut loc vizita de lucru din cadrul celui de-al doilea proiect de

responsabilitate socială implementat de voluntarii asociaţiei prin intermediul căruia ei au reuşit să

ofere clipe de neuitat celor 25 de tineri cuprinşi icircn grupul ţintă al proiectului bdquoNouă ne pasă‛ şi

care sunt elevi ai Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Copiii şi tinerii instituţionalizaţi reprezintă o categorie de persoane care necesită o atenţie şi o grijă

specială nu numai din partea statului dar şi a noastră fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui

mediu familial natural De multe ori activităţi familiare pentru majoritatea tinerilor precum

vizionarea unui film la cinematograf sau ieşirile la masă icircn oraş cu prietenii reprezintă activităţi

inedite pentru aceşti tineri De aceea echipa bdquoNouă ne pasă‛ a icircncercat ca prin acest proiect să le

ofere acetor tineri pe lacircngă un ajutor material şi experienţe de viaţă pozitive care să le dezvolte

abilităţile de viaţă necesare integrării lor icircn societate

Timp de 2 zile cei 25 de tineri care provin din familii cu o situaţie materială precară sau Case de

Tip Familial au participat la activități de socializare și educație non-formală pentru facilitarea

comunicării icircncurajarea toleranței și a atitudinii non-discriminatorii organizate de echipa de

proiect icircn Centrul de Documentare şi Informare din şcoală şi la Pensiunea bdquoPoarta

Maramureşului‛ din localitatea Ocna Şugatag

Prin aceste activităţi voluntarii au icircncercat să le creeze momente de bună dispoziţie care să

contribuie la dezvoltarea abilităţilor de socializare a tinerilor care rareori ies din mediul lor Aceştia

au avut ocazia să trăiască experienţe noi să-şi dezvolte sentimentul de respect de sine să simtă că

sunt la fel de valoroşi ca aceia pentru care viaţa a fost mai darnică şi să se bucure din plin de

momentele petrecute icircmpreună cu noii lor prieteni

Din dorinţa de a icircncuraja activităţile sportive icircntr-un mod distractiv voluntarii au organizat icircn

curtea interioară a pensiunii diverse competiţii sportive care au fost icircntacircmpinate cu mult

entuziasm de tineri Deşi era pentru prima dată cacircnd trăiau aceste experienţe tinerii s-au străduit

să-şi dovedească talentul şi chiar au reuşit să se descurce la toate probele derulate Noutatea

experienţei a fost covacircrşitoare pentru cei mai mulţi dintre ei venindu-le greu să creadă că prin

simple jocuri distractive şi alături de gesturi mărunte ca o icircncurajare sau icircmbrăţişare au trăit clipe

de neuitat care le-a adus zacircmbetul pe faţă

Icircn plus icircn contextul icircn care pentru aceşti tineri servirea unei mese icircntr-un cadru familiar sau cu

prietenii la un restaurant reprezintă un adevărat lux echipa bdquoNouă ne pasă‛ a organizat o masă

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 14

festivă la finalul celor 2 zile de activităţi moment care a fost trăit cu un real entuziasm de către toţi

participanţii la proiect

Tot icircn cadrul proiectului icircn perioada ianuarie ndash aprilie 2014 pentru alţi elevi din şcoală au fost

organizate 10 ateliere educative tematice 15 proiecţii de filme şi seminarii de informare pe tema

responsabilităţii sociale şi un concurs de proiecte de responsabilitate socială

La finalul proiectului a avut loc icircntacirclnirea de evaluare a celor 20 de tineri formaţi prin proiect cu

această ocazie şi-au completat şi Paşaportul Responsabilului Social iar apoi au primit diplomele de

merit pentru participarea şi implicarea lor icircn activităţile proiectului

Diseminarea rezultatelor obţinute icircn cadrul proiectului a fost realizată icircn cadrul unei conferinţe

care a fost organizată de către partenerul nostru de proiect - Centrul Europe Direct Maramureş cu

ocazia zilei de 9 Mai 2014 iar apoi icircn cadrul unui seminar de informare organizat la Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ din Baia Mare

Sunt lăudabile munca entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat aceşti voluntari dar şi

implicarea şi spiritul umanitar pe care l-au dovedit membrii echipei de proiect coordonatorii

instituţiilor partenere profesorii de la şcolile partenere şi nu icircn ultimul racircnd agenţii economici

implicaţi icircn derularea acţiunilor cuprinse icircn proiect

prof Silvia Camelia Gurzun ndash coordonator proiect

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 15

ldquoViitorul depinde de NOIrdquo

Icircn era tehnologiei avansate și a progreselor tehnologice uimitoare omul trebuie să rămacircnă

OM el trebuie să-și păstreze dramul de umanitate cu care se naște Școala și familia trebuie să fie

cele care cultivă umanitatea icircn sufletul copilului viitor adult responsabil Acesta trebuie să icircnvețe

că icircn viață există icircnvinși și icircnvingători favorizați și defavorizați Prin urmare cei care avem

norocul de a fi niște ocrotiți ai sorții trebuie să intervenim acolo unde destinul este puțin potrivnic

Acesta poate fi un segment pe care acționează proiectele de responabilitate socială activități care

stimulează elevii să fie mai receptivi la necesitățile celor din jurul lor

Proiectul Nouă ne pasăViitorul depinde de TINEri se icircncadrează perfect icircn acest tipar

datorită faptului că a reușit să coopteze icircntr-o echipă niște elevi ndash adulți icircn devenire ndash ai Colegiului

Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ și să-i provoace să se implice icircn favoarea unor copii făcacircnd parte din

familii defavorizate Ceea ce s-a realizat icircn cadrul acestui proiect coordonat de prof documentarist

Silvia GURZUN a depășit toate așteptările S-a icircnceput timid cu selecția elevilor al căror profil

trebuia să se potrivească cu specificul acestui proiect Au urmat icircntacirclniri peste icircntacirclniri indicații

sugestii recomandări din partea coordonatoarei și a restului echipei ajungacircndu-se la a crea o echipă

stracircns icircnchegată unitară care avea un singur scop să lumineze sufletele unor copii de școală

primară din Baia Sprie icircn prag de Crăciun precum și să așeze zacircmbete și fericire pe fețele unor

adolescenți de la Liceul Tehnologic Ocna Șugatag prin oferirea de cadouri alimente și haine

colectate de voluntarii barițieni dar mai ales prin timpul petrecut icircmpreună cu aceștia jocurile și

momentele de socializare care sunt esențiale icircn dezvoltarea normală a unui copil

Obiectivele acestui proiect au fost pe deplin atinse prin muncă asiduă și implicare

necondiționată a grupului de voluntari barițieni care au conștientizat faptul că fiecare dintre noi

poate contribui la fericirea celuilalt iar fericirea pe care acest proiect a provocat-o a fost

incomensurabilă atacirct icircn sufletele noastre ca binefăcători cacirct și icircn sufletele celor nevoiași

beneficiarii acestui proiect

prof Mihaela POPAN membru icircn echipa de implementare a proiectului

Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri

bdquoM-am icircmscris icircn acest proiect deoarece multă lume mă icircndruma spre voluntariat Icircnainte credeam

că voluntariatul este ceva plictisitor dar am descoperit că voluntariatul icircnseamnă multă muncă dar

şi distracţie Dacă eşti o persoană serioasă care ştie să icircmbine utilul cu plăcutul voluntariatul este

o modalitate de relaxare atacirct fizică cacirct şi sufletească atunci cacircnd te gacircndeşti că ai făcut ceva fără a

aştepta nimic icircnapoi Proiectul Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINErisbquo m-a icircnvăţat să mă

mulţumesc şi să apreciez mai mult ceea ce am deoarece există copii care şi-ar dori să aibă jumătate

din ce am eu dar nu icircşi pot permite din diverse motive Am icircnvăţat să privesc mai cu atenţie icircn

jurul meu şi să nu judec după aparenţe Icircn cele două acţiuni realizate cu echipa de proiect am

icircntacirclnit copii cu situaţii familiale grave dar cu toate acestea căutau icircn adacircncul sufletului lor o

făracircmă de putere pentru a ne oferi un zacircmbet Icircn timpul activităţilor i-am cunoscut mai bine şi

chiar dacă la icircnceput pe unii dintre ei i-am judecat greşit pacircnă la finalul activităţilor mi-am

schimbat părerea despre ei şi ei sunt la fel ca noi toţi dar viaţa nu a fost la fel de darnică cu ei cum

a fost cu noi Pe durata proiectului am icircntacirclnit o mulţime de persoane care şi-au ocupat un loc

special icircn inimile noastre persoane cărora trebuie să le admirăm puterea de a mai zacircmbi icircn ciuda

situaţiei grele pe care o au persoane cu care am legat prietenii foarte stracircnse persoane de la care

chiar ai ce să icircnveţi Noi voluntarii din echipa de proiect am primit cea mai mare răsplată pe care

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 16

am fi putut să o aşteptăm bucuria de pe chipurile copiilor din grupurile ţintă la finalul

activităţilor bucurie care ne spunea tuturor ca ne-am simţit foarte bine icircmpreună pe durata

activităţilor‛

Iobagi Ciprian Marius ndash Voluntar

sbquoLa icircnceput cacircnd m-am hotăracirct să intru icircn acest proiect m-am gacircndit să o fac mai mult de dragul

distracției icircnsă după ce am derulat prima acțiune de responsabilitate socială mi-am dat seama că icircn

viaţă sunt lucruri mult mai importante de făcut decacirct distracţia și orice ai face să o faci gacircndind că

o faci doar pentru binele tău Făcacircnd referire la faptul că după ce am văzut ce icircnseamnă să ajuți

oamenii să icirci vezi fericiți și să ști că zacircmbetul lor se datorează ție nu mi-a mai stat gacircndul la mine

sau la ce vreau să fac pentru mine Icircmi doream din ce icircn ce mai mult să-i ajut pe ei și pe mulți

alțiilt Vreau să spun că acest proiect m-a maturizat m-a ambiționat m-a făcut să devin mai

responsabilă și mai sigură pe mine am icircnvățat să fiu deschisă cu cei din jurul meu și să ofer o macircnă

de ajutor celor care au cu adevărat nevoie Alături de astfel de persoane mi-am icircnsuşit principii și

valori sensibilitatea și voința de a-i ajuta să fie mulțumiți de ei indiferent de defectele şi problemele

pe care le au Momentele trăite alături de aceşti copii şi tineri nevoiaşi te dezvoltă te icircnvață ce

icircnseamnă cu adevărat viața te fac să racirczi de supărare și să placircngi de fericire să conştientizezi că

viața trebuie trăită cu folos pentru că VIITORUL DEPINDE DE TINEri A fost o experiență

minunată și mi-ar plăcea să o săvacircrșesc la nesfacircrșit‛

Luciana Vinţ - Voluntar

Prima icircntacirclnire a proiectului Toți voluntarii ne-am adunat icircn CDI și icircmpreună cu doamna

profesoară Silvia Gurzun am icircncercat să ne cunoaștem mai bine Am stabilit cu toții să ne icircntacirclnim

icircn fiecare zi de marți a săptămacircnii Cu fiecare săptămacircnă ce trecea am icircnceput să mă atașez icircncet

icircncet de toți Așa am ajuns să aștept cu nerăbdare fiecare zi de marți Fiecare icircntacirclnire cu ei mă

făcea să mă simt minunat pentru mine toţi eram ca o familie Prima ieşire cu grupul de voluntari a

avut loc icircn cadrul proiectului derulat icircn parteneriat cu Școala Gimnazială Baia Sprie care pot

spune cu toată sinceritatea că a fost de neuitat Acolo am cunoscut nişte copii minunaţi care din

păcate nu au parte de o viaţă normală din cauza problemelor sociale şi materiale La icircnceput părea

că ceva icirci reține să comunice cu noi Dar probabil văzacircnd că noi suntem deschiși cu ei au icircnceput

foarte repede să comunice şi să se atașeze de noi La sfacircrşitul celor două zile petrecute cu ei au fost

foarte fericiți că ne-au cunoscut și că au stat cu noi Din păcate a trebuit să ne luăm rămas bun de

la ei și să plecăm cu gacircndul că icircn curacircnd ne vom revedea Doamna profesoară Silvia a fost și este ca

o mamă pentru noi o mamă lider Și-a dat foarte mult silința ca totul să fie pe placul nostru

Recunosc că uneori făceam ce nu trebuia și era puțin aspră cu noi icircnsă ea doar icircncerca să ne ajute

și să ne explice cum să facem lucrurile cacirct mai bine A doua ieșire cu toți voluntarii a fost icircn cadrul

proiectului derulat icircn parteneriat cu Liceul Tehnologic Ocna Şugatag Cu această ocazie am

cunoscut un grup de adolescenți Noi voluntarii am icircncercat ca prin activităţi interactive şi jocuri

de socializare să ne cunoaştem cacirct mai bine A fost minunat( Cu unii dintre ei mai țin legătura pe

facebook) Am avut și ieșiri prin oraș cu voluntarii și cu doamnele profesoare din echipa de proiect

aş putea spune cu familia A fost foarte plăcut Icircncă nu pot să uit seara poveștilor de groază icircn

care colegul meu Flaviu a speriat-o foarte tare pe Madame Sincer o să icircmi fie foarte dor de toți Cu

bune cu rele dar mereu am fost icircmpreună Și dacă i-am supărat cu ceva icircmi pare sincer rău și sper

că mă vor ierta Totuși mi-ar plăcea ca şi după terminarea acestui proiect să mai facem icircntacirclniri icircn

CDI Pentru mine tot ce s-a petrecut și mai ales toți au icircnsemnat și icircnseamnă foarte mult

Iuhasz Francesca ndash Voluntar

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 17

A doua reuniune internaţională de proiect Baia Mare

Romacircnia 20 - 31 Octombrie 2013

Vizitatori din Letonia la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Timp de 11 zile din 20 icircn 31 Octombrie 2013 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare a

găzduit a doua reuniune a proiectului de parteneriat şcolar bilateral Comenius ndash bdquoTo Study or to

Work To Stay or to Emigrate‛ Echipele participante au fost formate din coordonatorii

proiectului din fiecare unitate de icircnvăţămacircnt parteneră profesori membri icircn echipa de proiect şi

elevi

Şcoala din Letonia a fost reprezentată de o echipă formată din 6 profesori directorul adjunct al

instituţiei de icircnvăţămacircnt şi 23 de elevi care au fost găzduiţi icircn familiile elevilor romacircni

Pe parcursul vizitei s-au desfăşurat activităţi de socializare de teambuilding conferinţe ateliere de

lucru toate avacircnd ca scop dezvoltarea competenţelor elevilor de a se integra icircn societatea europeană

contemporană

Elevii au devenit conştienţi de benficiile finalizării studiilor au fost icircncurajaţi să nu abandoneze

şcoala timpuriu pentru a pleca la muncă icircn străinătate ca şi emigranţi să icircşi continue educaţia şi

să-şi construiască o carieră Aceste competenţe icirci vor ajuta să se descurce pe piaţa muncii să icircşi

construiască o carieră şi să crească competitivitatea pe piaţa muncii

Elevii şi-au lărgit orizonturile nu numai cu privire la propria lor bunăstare dar şi cu privire la

economia ţării lor Ei vor fi mai responsabili icircn luarea deciziilor cu privire la alegerea carierei

Elevii au fost informaţi cu privire la oportunităţile de studiu şi muncă oferite icircn ţara de origine

precum şi icircn celelalte ţări europene

S-au realizat vizite culturale la obiectivele turistice din zona noastră pentru a-i familiariza pe letoni

cu obiceiurile şi cultura romacircnească

ldquoTo study or to work To stay or to emigraterdquo - Proiect Comenius Bilateral -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 18

Elevii şi profesorii letoni au fost impresionaţi de ospitalitatea familiilor partenerilor romacircni de

bucătăria romacircnească de obiectivele turistice pe care le-au vizitat icircn zonă

Pe parcursul reuniunii elevii coordonaţi de către profesori au realizat un produs final al proiectului

ndash Filmul bdquoI am European‛ - care icircncearcă să dea un răspuns la icircntrebarea cheie a proiectului

bilateral Comenius - sbquoTo study or to work To stay or to emigrate‛

Filmul prezintă viaţa icircn paralel a doi elevi din ţări est europene ndash Romacircnia şi Letonia ndash care

emigrează icircn Regatul Unit al Mării Britanii Elevii sunt prezentaţi icircn contrast unul avacircnd o

bursă pentru continuarea studiilor se integrează uşor icircşi construieşte o carieră se reicircntoarce icircn

ţara natală şi devine un cetăţean european activ icircn timp ce celălalt elev are un lung şir de eşecuri

datorită faptului că fiind influenţat de prieteni abandonează şcoala şi emigrează pentru a intra pe

piaţa muncii la negru motivat de cacircştigarea banilor foarte rapid

Icircn urma vizionării acestui film elevii au devenit conştienţi de faptul că trebuie să icircşi finalizeze

studiile pentru a-şi construi o carieră care să le asigure succes icircn viaţă icircn timp ce abandonarea

şcolii influenţa negativă a anturajului motivaţia obţinerii de beneficii materiale imediate prin

muncă necalificată se finalizează icircn majoritatea cazurilor prin eşec

prof Daniela Chinde - coordonator proiect

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 19

Sub sloganul sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ icircn perioada 6-7 decembrie 2013 s-a derulat prima

acţiune de responsabilitate socială prin care 20 de tineri voluntari ai Asociaţiei sbquoGeorge Bariţiu‛

au reuşit să aducă frumuseţea şi magia sărbătorilor de iarnă icircn sufletul a 35 de copii nevoiaşi din

localitatea Baia Sprie

Voluntarii au petrecut alături de cei mici două zile de neuitat organizacircnd diverse activităţi

educative şi distractive ateliere pentru confecţionarea de podoabe şi ornamente pentru brad un

concert de colinde jocuri interactive momente surpriză care icircn prima zi s-au desfăşurat la şcoală

iar a doua zi la Pensiunea Rustic din Baia Sprie Icircn plus alături de cei mari copiii au scris

scrisorile pentru Moş Crăciun de unde am putut afla de ce au nevoie aceşti copii şi familiile lor La

finalul celor două zile petrecute icircmpreună toţi copiii au beneficiat de o masă caldă şi tremuracircnd de

emoție s-au bucurat de icircntacirclnirea lor cu Moş Nicolae care le-a adus multe daruri

A doua etapă a proiectului sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ a vizat colectarea de alimente

icircmbrăcăminte jucării şi bunuri casnice donate de elevii şi cadrele didactice din şcoala noastră Pe

data de 20 decembrie 2013 cei 20 de voluntari au mers din nou icircn vizită la aceşti copii pentru a le

duce alimente icircmbrăcăminte şi alte cadouri Cu această ocazie am reuşit ca icircn pragul sărbătorilor

de iarnă să aducem un strop de bucurie icircn sufletele a 40 de familii nevoiaşe din localitatea Baia

Sprie

Sunt lăudabile munca entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat aceşti voluntari dar şi

spiritul umanitar pe care l-au dovedit profesorii dir Camelia Bogdan dir adj Vasile Pop şi

Mihaela Popan de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ dir Ioan Tămaş Melinda Costin şi Debora

Codroiu de la Şcoala Gimnazială Baia Sprie şi nu icircn ultimul racircnd doamna Cristina Leş

administratorul pensiunii care a reuşit să creeze o atmosferă de Crăciun de vis prin bradul vrăjit

frumos icircmpodobit şi aşezat la loc de cinste icircn Pensiunea Rustic din Baia Sprie

Cu siguranţa Naşterea Domnului marea sărbătoare a creştinilor acest miracol al lumii aduce

schimbarea şi speranţa noastră de mai bine şi ne face parcă icircn preajma acestor sărbători mai buni

mai omenoşi mai răbdători mai iertători unii cu alţii

prof Silvia Camelia Gurzun ndash coordonator proiect

bdquoDăruind primeşti un zacircmbetrdquo

- un proiect de suflet -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 20

Imagini surprinse icircn timpul celor 2 acţiuni din cadrul proiectului

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 21

Technical College sbquoGeorge Bariţiu‛ (headmistress Camelia Laura Bodgan) is involved in another

international project under the Lifelong Learning Programme financed by the European Comission

called sbquoIVET-Venture A Participative Approach to strengthen key competences of trainees‛ which

is a Leonardo da Vinci project ndash Transfer of Innovation bringing together institutions from

Germany Austria Romania and Turkey

The starting point of the project is represented by the weak key competences many trainees possess

which are focused on the bare (theoretical) knowledge transfer During the project we are planning

to transfer a creative and interactive learning approach to the field of IVET in order to strengthen

certain key competences especially civic and social In addition the adapted approach will be

transfered from Germany and Austria to other countries and their

VET systems

The learning environment lacks innovative and participatory

activities based on our studentsrsquo interests and lifestyle and

moreover the transfer of key competences beyond the mere

knowlwdge component has been neglected

The key competences developed during the VET training should

offer the students the possibility to manage their careers and play a role in society as active citizens

The purpose of the project is to improve the attractivity of VET training by developping the

adventure-based methodology to support the teachers to acquire and use non-formal teaching

methods which are seen as more efficient methods of working with trainees

The agenda of the project is a rich one There has already been a fisrt meeting hosted by our project

coordinators from the Leibniz University Hannover in December 2013 where the project was

represented by Claudia Stainer the coordinator of the project and Simona Popescu member of the

project team During the meeting each partner introduced itself and we discussed on work packages

and the responsibilities of each partner We discussed and defined the projects aims we set the

future tasks the materials that have to be created and talked about proofing the IVET-VENTURE

training in practice

ldquoIVET-Venture A Participative approach

to strengthen key competences of traineesrdquo

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 22

Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul

Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Centrul Europe Direct Maramureş şi Liceul Tehnologic Ocna Şugatag a

derulat icircn perioada 3-4 Aprilie 2014 o vizită de lucru icircn localitatea Ocna Şugatag pentru a oferi

clipe de neuitat celor 25 de tineri cuprinşi icircn grupul ţintă al proiectului de responsabilitate socială

bdquoNouă ne pasă‛ Acţiunea face parte din cel de-al doilea proiect de responsabilitate socială propus

de voluntarii asociaţiei icircn cadrul proiectului ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo

Copiii şi tinerii instituţionalizaţi reprezintă o categorie de persoane care necesită o atenţie şi o grijă

specială nu numai din partea statului dar şi a noastră fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui

mediu familial natural De multe ori activităţi familiare pentru majoritatea tinerilor precum

vizionarea unui film la cinematograf sau ieşirile la masă icircn oraş cu prietenii reprezintă activităţi

inedite pentru aceşti tineri De aceea echipa bdquoNouă ne pasă‛ a icircncercat ca prin acest proiect să le

ofere acetor tineri pe lacircngă un ajutor material şi experienţe de viaţă pozitive care să le dezvolte

abilităţile de viaţă necesare integrării lor icircn societate Timp de 2 zile 25 de tineri care provin din

familii cu o situaţie materială precară sau Case de Tip Familial au participat la activități de

socializare și educație non-formală pentru facilitarea comunicării icircncurajarea toleranței și a

atitudinii non-discriminatorii organizate de echipa de proiect icircn Centrul de Documentare şi

Informare din şcoală şi la Pensiunea bdquoPoarta Maramureşului‛ din localitatea Ocna Şugatag

Prin aceste activităţi voluntarii au icircncercat să le creeze momente de bună dispoziţie care să

contribuie la dezvoltarea abilităţilor de socializare a tinerilor care rareori ies din mediul lor Aceştia

au avut ocazia să trăiască experienţe noi să-şi dezvolte sentimentul de respect de sine să simtă că

sunt la fel de valoroşi ca aceia pentru care viaţa a fost mai darnică şi să se bucure din plin de

momentele petrecute icircmpreună cu noii lor prieteni Din dorinţa de a icircncuraja activităţile sportive

icircntr-un mod distractiv voluntarii au organizat icircn curtea interioară a pensiunii diverse competiţii

sportive care au fost icircntacircmpinate cu mult entuziasm de tineri Deşi era pentru prima dată cacircnd

trăiau aceste experienţe tinerii s-au străduit să-şi dovedească talentul şi chiar au reuşit să se

descurce la toate probele derulate Noutatea experienţei a fost covacircrşitoare pentru cei mai mulţi

dintre ei venindu-le greu să creadă că prin simple jocuri distractive şi alături de gesturi mărunte ca

o icircncurajare sau icircmbrăţişare au trăit clipe de neuitat care le-a adus zacircmbetul pe faţă Icircn plus icircn

contextul icircn care pentru aceşti tineri servirea unei mese icircntr-un cadru familiar sau cu prietenii la

un restaurant reprezintă un adevărat lux echipa bdquoNouă ne pasă‛ a organizat o masă festivă la

finalul celor 2 zile de activităţi moment care a fost trăit cu un real entuziasm de către toţi

participanţii la proiect

Mulţumim pe această cale Centrului Europe Direct Maramureş (coordonator ndash Margareta

Căpicirclnean) pentru materialele informative dăruite tinerilor instituţionalizaţi şi cadrelor didactice

prof Mihaela Popan prof Claudia Stainer de la Colegiul Tehnic laquo George Bariţiulaquo prof Rodica

Balin şi d-lui director prof Andreica Gheorghe de la Liceul Tehnologic Ocna Şugatag pentru

entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat icircn acest proiect

Proiectul bdquoNouă ne pasărdquo

icircnceputul unor noi prietenii pentru elevii bariţieni

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 23

Imagini surprinse icircn timpul activităţilor realizate cu

elevii Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 24

Icircn perioada 9-10 mai 2014 Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare a fost gazda Concursului

Naţional Start icircn afaceri Topul tinerilor antreprenori concurs cuprins icircn Calendarul Acţiunilor

Educative Regionale aprobate de MEN şi care a ajuns icircn acest an la cea de-a patra ediţie

Concursul a fost desfăşurat icircn parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş

Incubatorul de Afaceri Baia Mare şi Asociaţia George Bariţiu pentru Promovarea Societăţii

Informaţionale

Scopul concursului este dezvoltarea spiritului antreprenorial icircn racircndul elevilor din clasele XI-XII

prin familiarizarea acestora cu activităţile specifice unei firme reale simularea operaţiunilor şi

proceselor economice specifice mediului de afaceri precum şi dezvoltarea competenţelor şi

aptitudinilor necesare unui icircntreprinzător

Icircn zilele de vineri şi sacircmbătă 9-10 mai 28 de echipe de la colegiile şi liceele din ţară şi-au prezentat

ideile de afaceri icircn cadrul celor două secţiuni ale competiţiei Idei de top‛ la care s-au icircnscris opt

echipe cu participare directă şi Idei de afaceri năstruşnice la care 20 de echipe au participat icircn

mod indirect online

Icircn cadrul concursului a fost pregătită o expoziţie cu materializarea ideilor de afaceri ale tinerilor

viitori icircntreprinzători care a demonstrat aplicabilitatea ideilor dar şi creativitatea spiritul inovativ

şi originalitatea echipelor de elevi şi ale profesorilor icircndrumători

Membrii juriului alcătuit din Korkmakz Yusuf (Romdil) Livia Pop - inspector şcolar de specialitate

şi Vlad Pascu - Incubatorul de Afaceri au avut o misiune dificilă icircn evaluarea celor 8 proiecte

icircnscrise la secţiunea sbquoIdei de Top‛ Punctajele au fost acordate pe baza unor criterii de evaluare şi

indicatori care au avut icircn vedere calitatea planului de afaceri obiectivele companiei precum şi

modul icircn care au fost promovate produsele

La finalul concursului la secţiunea sbquoIdei de Top au fost acordate patru menţiuni Liceului

Tehnologic Gherla Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Liceului Teoretic Emil Racoviţă şi

Colegiului Naţional Vasile Lucaciu din Baia Mare Premiul al III-lea a revenit Colegiului Tehnic

Transilvania Baia Mare Premiul al II-lea Colegiului Tehnic Anghel Saligny Baia Mare iar

premiul icircntacirci Liceului Tehnologic Traian Vuia din Tăuţii Măgherăuş Premiul special acordat de

juriu a rămas icircn vitrina unităţii Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Toţi elevii şi profesorii

icircndrumători au primit diplome şi premii din partea organizatorilor şi din partea partenerului de

proiect - SC Oneit SRL Icircn cea de a doua zi a concursului a urmat evaluarea ideilor de afaceri

icircnscrise la secţiunea sbquoIdei de afaceri năstruşnice‛ la care cele 20 de echipaje icircnscrise icircn concurs au

obţinut numeroase premii

Mulţumim pe această cale cadrelor didactice de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ pentru munca

depusă icircn organizarea şi desfăşurarea cu succes a primei ediţii organizate la nivel naţional şi

sperăm din tot sufletul că reuşita acestei ediţii a concursului va atrage icircn anii următori un număr

cacirct mai mare de concurenţi

Coordonatori - prof Silvia GURZUN prof Păuniţa PIcircRLOG

Concursul Naţional

bdquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo Ediţia IV

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 25

ldquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo

Ediţia IV

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 26

Icircn data de 16 mai 2014 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare a fost gazda celei de-a cincea

ediţii a Concursului Naţional bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic ndash Interferenţe

educaţionale‛ concurs cuprins icircn Calendarul concursurilor şcolare naţionale avizate de MEN

Concursul face parte dintr-un proiect iniţiat acum cinci ani care s-a desfăşurat pacircnă icircn prezent ca

simpozion naţional şi care are ca scop promovarea exemplelor de bună practică ce ilustrează

creativitatea şi inovarea icircn icircnvăţămacircntul tehnologic preuniversitar dezvoltarea competenţelor

personale profesionale şi sociale prin icircnvăţarea pe tot parcursul vieţii

Prin acest concurs naţional ne propunem să stimulăm nu numai

creativitatea elevilor dar şi a profesorilor care deţin resurse

insuficient puse icircn valoare

Considerăm că tehnologia nu trebuie icircnchisă icircntr-un bdquoturn de

fildeş‛ specialiştii icircn domeniu aparţin unei elite care comunică

cu restul lumii şi de aceea acest eveniment se adresează elevilor

şi profesorilor pasionaţi de tehnologie care identifică interferenţe

importante cu alte domenii ale culturii literatură filozofie arte

matematică etc

Această ediţie a concursului a atras un număr mare de participanţi din ţară elevi coordonaţi de

cadre didactice care au avut iniţiativa de a se icircnscrie la două din cele trei secţiuni ale concursului

Secţiunea I bdquoNoi tendinţe icircn e-learning‛ Secţiunea II bdquoTehnoFantezii - Artă şi Tehnologii‛ şi

Secţiunea III Simpozion Naţional - bdquoInterferenţe educaţionale‛ reuşind astfel să obţină cel puţin

un premiu Lucrările icircnscrise icircn concurs au demonstrat din nou preocuparea şi calităţile de

excepţie ale elevilor şi cadrelor didactice din icircnvăţămacircntul romacircnesc Produsul final al acestui

proiect icircl reprezintă volumul publicat şi dedicat evenimentului icircn care sunt cuprinse toate

lucrările participante la această ediţie a concursului

Echipa de organizare

Concurs Naţional bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic

ndash Interferenţe educaţionale‛

Concursul Naţional

Perspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic

ldquoInterferenţe educaţionalerdquo - Ediţia V

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 27

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 28

Ministerul Tineretului şi Sportului a organizat icircn perioada 20 ndash 24

noiembrie 2013 la Complexul Expoziţional Romexpo Bucureşti cea de a

XI-a ediţie a bdquoSalonului Naţional de Inventică şi Creaţie Ştiinţifică

pentru Tineret care s-a desfăşurat icircn cadrul Tacircrgului Internaţional

bdquoGaudeamus - Carte de icircnvăţătură‛

Cu această ocazie au avut loc expoziţii de invenţii şi idei vernisaje

conferinţe mese rotunde şi dezbateri pe diferite domenii ale educaţiei culturii şi ştiinţei ale

economiei creative Grupul ţintă pentru acest eveniment a fost compus din tineri cu vacircrste icircntre 14

şi 35 de ani din toată ţara tineri care au o orientare spre o societate bazată pe cunoaştere şi

dezvoltare Această iniţiativă icircşi propune să promoveze şi să icircncurajeze tinerii icircn domeniul

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică Cu acest prilej Ministerul Tineretului şi Sportului a lansat şi un

concurs de invenţii şi creaţii pentru tinerii care au preocupări cunoştinţe şi aptitudini provenind

din diverse domenii

La concurs au participat tineri ale căror invenţii sau creaţii s-au icircncadrat icircn următoarele secţiuni

1) Ştiinţe aplicate (mecanică electricitate optică termotehnică biotehnologie nanotehnologie

aeronautică astronautică etc)

2) Tehnologia informaţiei (tehnologie care asociază utilizarea calculatorului şi a informaţiilor care

ajută să producă să manipuleze să comunice sau să difuzeze informaţiile)

3) Creaţie tehnică (de produs de interior grafic design etc)

Lucrările tinerilor au fost expuse icircn cadrul salonului icircntr-un loc special amenajat fiecare

tacircnărechipă avacircnd la dispoziţie un spaţiu de prezentare Selecţia lucrărilor icircnscrise la concurs s-a

realizeat de către un juriu format din specialişti ai domeniilor respective iar cele mai creative şi

inovative lucrări pe fiecare tematică au fost premiate la finalul manifestării icircntr-un cadru festiv

Şcoala noastră a participat la acest eveniment cu invenţia bdquoSenzor de apă‛ şi a fost reprezentată de

către elevii Ioan Chiş - clasa a XI-a E şi Alex Suciu - clasa a X-a C

Prof coordonator - ing Păuniţa PIcircRLOG

Participare cu succes la Salonul Naţional de

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică pentru Tineret 2013

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 29

Icircn fiecare an icircn perioada 25 noiembrie ndash 10 decembrie are loc la nivel mondial sbquoCampania celor

16 zile de activism icircmpotriva violenţei asupra femeiirdquo

Sub genericul bdquoDe la pacea de acasă la pacea icircn lumerdquo campania

a icircnceput icircn data de 25 noiembrie de Ziua Internaţională Icircmpotriva

Violenţei asupra Femeii şi s-a icircncheiat icircn data de 10 decembrie de Ziua

Internaţională a Drepturilor Omului

Icircn Baia Mare icircn cadrul acestei campanii mai multe instituţii şi

organizaţii au realizat acţiuni cu scopul sensibilizării comunităţii

locale cu privire la acest fenomen Serviciul Public Asistenţă Socială

Baia Mare Filiala Baia Mare a Asociaţiei Femeilor Icircmpotriva

Violenţeindash Artemis Femina XXI Asociaţia YMCA Baia Mare Graiul

Maramureşului Biblioteca Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ Baia Mare

Cu această ocazie şcoala noastră s-a implicat icircn această acţiune

icircncurajacircnd elevii să i-a atitudine icircmpotriva violenţei icircntr-un mod creativ şi să participe la

concursul judeţean bdquoFlori de gacircndhellip icircmpotriva violenţeirdquo- ediţia a VIII-a

Concursul este organizat la nivel local de AFIV Artemis Baia Mare şi SPAS Baia Mare icircn

parteneriat cu Graiul Maramureşului Femina XXI Asociaţia YMCA Baia Mare şi Biblioteca

Judeţeană sbquoPetre Dulfu‛ Baia Mare

Cele mai bune lucrări au fost premiate icircn cadru festiv icircn data de 10 decembrie 2013 la Biblioteca

Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ din Baia Mare Elevii Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ au obţinut

două premii Premiul II (Fazecaş Alexandra Codrea Andrada prof coordonator Silvia Gurzun ) şi

Premiul III (Mădălina Bugnăruc şi Tania Dobroiu prof coordonator Gabriela Sălăgean) ambele

premii fiind obţinute la secţiunea - bdquoImagine‛ (fotografie clip video pictură şi desen)

Alexandra Fazecaş ndash clasa a X-a

Campania celor 16 zile de activism icircmpotriva

violenţei asupra femeii

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 30

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romacircnesc icircn parteneriat

cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Fundaţia Konrad Adenauer a derulat icircn perioada 6 februarie ndash

21 martie 2014 concursul naţional de creaţie bdquoUn altfel de muzeu icircn şcoala ta Muzeul

comunismului‛ Acest concurs s-a adresat elevilor din clasele IX-XII din unităţile de icircnvăţămacircnt

din Romacircnia care aparţin de Ministerul Educaţiei Naţionale Concursul şi-a propus ca printr-un

exerciţiu de creativitate să atragă interesul elevilor asupra cunoaşterii şi studierii istoriei regimului

comunist din Romacircnia

Astfel elevii de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare au fost provocaţi de d-na profesor

documentarist Gurzun Silvia să amenajeze icircn Centrul de Documentare şi Informare din şcoală un

spaţiu dedicat istoriei comunismului icircn Romacircnia un muzeu care să prezinte prin intermediul

exponatelor (fotografii obiecte creaţii artistice etc) percepţia lor despre perioada comunistă

Timp de două săptămacircni un grup de elevi şi cadre didactice au căutat peste tot icircn şcoală acasă la

bunici sau la prieteni lucruri şi obiecte păstrate din perioada comunismului icircncercacircnd să adune

cacirct mai multe exponate pentru amenajarea unui adevărat muzeu După perioada de colectare şi

amenajare exponatele au fost fotografiate iar apoi a fost realizat un film de prezentare a muzeului

cu durata de 10 minute care a fost icircnscris icircn concurs şi care se află icircn arhiva Institutului de

Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romacircnes

Le mulţumim pe această cale tuturor elevilor şi cadrelor didactice care s-au implicat din tot sufletul

icircn această acţiune şi pentru faptul că numai datorită lor Centrul de Documentare şi Informare şi-

a icircmbogăţit arhiva cu un nou produs multimedia care va fi cu siguranţă o sursă de informaţie

pentru viitorii elevi ai acestei instituţii de icircnvăţămacircnt

Valentina Moisi ndash clasa a X-a

Un altfel de muzeu icircn şcoala mea

- Muzeul Comunismului -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 31

1 Dezbaterea - rdquoPutem vorbi despre un stil de viaţă europeanrdquo

Icircn data de 24 februarie 2014 Centrul Europe Direct Maramureş a organizat la Centrul

Millennium din Baia Mare o dezbatere intitulată sugestiv ‛Putem vorbi despre un stil de viaţă

european‛ Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ a răspuns afirmativ invitaţiei primite din partea

Centrului Europe Direct Maramureş şi a participat la acest

eveniment cu un grup de 7 elevi şi 3 cadre didactice

Icircn cadrul acestei dezbateri cei 40 de participanţi au avut

prilejul de a discuta pe parcursul a peste 2 ore despre

calitatea vieţii noastre icircn Europa Aceştia au vorbit despre

caracteristici importante ale unui stil de viaţă european cum

ar fi dezvoltarea personală crearea unui mediu favorabil

cooperării accesul la oportunităţi o diplomaţie echitabilă

dar şi păstrarea identităţii naţionale conservarea tradţiilor şi

a mixului de obiceiuri Evenimentul a avut ca scop aducerea

icircn prim plan a temelor campaniei de informare care se

derulează la nivelul icircntregii Uniuni Europene pentru

pregătirea Alegerilor pentru Parlamentul European ce vor

avea loc icircn perioada 22-25 mai 2014

Cu această ocazie elevii şcolii noastre au putut afla

informaţii preţioase despre Serviciul Europe Direct pus la

dispoziţia cetăţenilor europeni de Comisia Europeană atacirct la

nivel central cacirct şi pe plan local şi despre ‛Măsurile UE

pentru creşterea calităţii vieţii‛ icircn ceea ce priveşte siguranţa alimentară protecţia datelor acces la

servicii de sănătate protecţia mediului siguranţa produselor protecţia consumatorilor Icircn plus au

purtat un dialog despre ce icircnseamnă pentru ei un stil de viaţă european şi au icircmpărtăşit din

experienţele acumulate prin implicarea icircn proiecte europene şi activităţi de voluntariat S-a creionat

icircmpreună cacircteva caracteristici ale stilului de viaţă european care se referă mai ales la trăsături de

caracter atitudine şi condiţii favorabile şi nu neapărat la nevoile materiale O altă prezentare a fost

efectuată de coordonatorul Centrului Europe Direct Maramureş pentru a transmite informaţii utile

despre Uniunea Europeană şi principalele instituţii europene cu accent pe structura Parlamentului

European rolul PE icircn luarea deciziilor la nivel european şi informaţii despre alegerile

europarlamentare 2014 Un moment important l-a constituit prezentarea de informaţii practice şi

discutarea modului icircn care cetăţenii europeni rezidenţi icircn alt stat decacirct cel de origine pot vota

pentru alegerile europarlamentare La finalul icircntacirclnirii elevii au fost invitaţi să savureze cicircteva

preparate sănătoase pregătite de organizatori scopul acestui moment fiind de a promova o

alimentaţie sănătoasă

Margareta Căpicirclnean ndash coordonator Centrul Europe Direct Maramureş

Centrul Europe Direct Maramureş

- un partener al şcolii icircn promovarea valorilor europene -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 32

2 Seminarul - bdquoDecideţi cine vă reprezintărdquo

Pe 21 martie 2014 icircn cadrul Centrului de Informare şi Documentare de la Colegiul Tehnic ‛George

Bariţiu‛ Baia Mare a avut loc Seminarul -‛Alegerile pentru Parlamentul European 2014 Decideţi

cine vă reprezintă‛ organizat de Centrul Europe Direct Maramureş icircn colaborare cu şcoala noastră

Acest eveniment a fost dedicat tinerilor care au dreptul la vot şi la care au fost invitaţi elevii claselor

a XII-a A Scopul acestui seminar a fost de a facilita accesul tinerilor care votează prima dată la

informarea cu privire la alegerile pentru Parlamentului European conştientizarea de către tineri a

beneficiilor cetăţeniei participative şi creşterea gradului de interes cu privire la importanţa

alegerilor europarlamentare şi a exprimării votului pentru a decide cine ne va reprezenta icircn

Parlamentul European

Prezentările s-au axat pe informaţii concrete despre alegerile europarlamentare data alegerilor date

despre Parlamentul European modul icircn care sunt reprezentate statele membre icircn PE atribuţiile

Parlamentului European rolul Parlamentului European la nivelul UE

Cu această ocazie s-a prezentat şi activitatea Centrului Europe Direct Maramureş şi a Serviciului

Central de informare Europe Direct ndash coordonat de Comisia Europeană Icircn cadrul evenimentului

elevii au fost invitaţi să participe la sbquoConcursul de promovare a alegerilor europarlamentare‛ şi au

fost distribuite broşuri de informare despre Alegerile PE 2014 realizate de Uniunea Europeană

precum şi alte materiale pe teme europene

De asemenea s-a discutat cu tinerii despre principale realizări ale Parlamentului European şi s-a

vizionat pe httpwwwmyvote2014euentheir-vote modul icircn care europarlamentarii au votat

cacircteva iniţiative importante din mandatul care se icircncheie icircn 2014 S-a prezentat elevilor pagina de

internet a alegerilor europarlamentare 2014 httpwwwelections2014euro şi videoclipul de

prezentare a Alegerilor pentru Parlamentul European din 25 mai 2014

Vlăduţ Pop ndash clasa a XII-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 33

3 Concursul bdquoAlegerile Europarlamentare 2014 ndash Noi decidem cine are Responsabilitateardquo

Concursul a avut ca obiectiv principal promovarea alegerilor pentru

Parlamentul European conştientizarea maramureşenilor cu privire la

importanţa participării la vot pe 25 mai (data alegerilor icircn Romacircnia) şi

icircncurajarea unei cetăţenii participative icircn racircndul tinerilor votanţi

La acest concurs au participat elevi de liceu coordonaţi de cadre

didactice studenţi de la instituţii universitare locale tineri romacircni şi

străini implicaţi icircn acţiuni de voluntariat icircn cadrul unor ONG-uri

locale

Participanţii la concurs au avut de realizat un material de promovare a

alegerilor pentru Parlamentul European afiş pliant sau fluturaş care

să aibă ca temă creşterea participării la votul pentru alegerile europene din anul 2014 iar

conţinutul materialului de promovare să fie creaţie originală să nu icircncalce legile drepturilor de

autor sau de confidenţialitate ale altei persoane fizice sau juridice

Icircn cadrul evenimentului a fost organizată o expoziţie icircn faţa bibliotecii judeţene cu toate materialele

icircnscrise icircn concurs De asemenea toate materialele participante la concurs au fost expuse icircn cadrul

evenimentului organizat pe 9 mai 2014 ndash Ziua Europei Premierea participanţilor a avut loc icircn

cadrul evenimentului de exterior pe care Centrul Europe Direct Maramureş l-a organizat la

Biblioteca Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ Baia Mare icircn săptămacircna ‛Şcoala Altfel‛

Pentru şcoala noastră a fost o mare bucurie deoarece cei 4 elevi icircnscrişi icircn concurs (Luciana Vinţ

Alina Fărcaş Alex Ardelean şi Ciprian Iobagi) au obţinut numeroase premii Premiul II din partea

juriului la secţiunea - Afişe şi 2 Menţiuni la secţiunea Vot

Ciprian Iobagi Alex Ardelean ndash clasa a X-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 34

4 Concursul de desene ldquoEU trăiesc sănătosrdquo Concursul de desene ldquoEU trăiesc sănătosrdquo a fost organizat de Centrul Europe Direct Maramureş

cu prilejul Zilei Europei Pe data de 9 mai 2014 la Centrul Millennium din Baia Mare a fost

organizată o expoziţie cu peste 140 de lucrări icircnscrise icircn concurs La acest eveniment elevii

Colegiului Tehnic ldquoGeorge Bariţiurdquo au demonstrat din nou că deşi studiază la un liceu cu profil

tehnic ei au talent şi la desen fapt dovedit prin cele 3 premii obţinute de elevii Andreea Pop

Francesca Iuhasz şi Alexandru Fluczar Premiul Special Menţiune I şi Menţiune III

Francesca Iuhasz ndash clasa a XI-a

5 Conferinţa ldquoIcircmpreună icircn Europa ndash unitatea şi diversitatea stilului de viaţă europeanrdquo

Pe 9 mai 2014 de Ziua Europei Centrul Europe Direct Maramureş a organizat o conferinţă ce a

avut ca temă ndash unitatea şi diversitatea stilului de viaţă european Evenimentul s-a desfăşurat la

Centrul Millenium din Baia Mare icircntr-un cadru minunat creat prin expoziţia de desene din cadrul

concursului de desene intitulat sugestiv bdquoEu trăiesc sănătos‛ Conferinţa privind stilul de viaţă

european a reunit peste 150 de participanţi de la instituţii de icircnvăţămacircnt şi ONG-uri din judeţul

Maramureş Icircn cadrul conferinţei au fost evidenţiate valori europene şi valori care definesc un stil

de viaţă sănătos şi armonios precum toleranţa diversitatea unitatea voluntariatul dar şi

păstrarea sănătăţii şi educaţia non-formală Cu această ocazie voluntarii Asociaţiei sbquoGeorge

Bariţiu‛ Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale au prezentat participanţilor rezultatele

obţinute icircn cadrul proiectului de responsabilitate socială - sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de

TINEri‛

Luciana Vinţ ndash clasa a X-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 35

Parteneriatul semnat icircntre Asociaţia American International School of Transylvania şi

Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ icircn cadrul proiectului sbquoGate to Active European Citizenship‛

finanţat de Comisia Europeană programul Tineret in Acţiune coordonat de American

International School of Transylvania a avut ca scop derularea unor activităţi pentru tineret

Cei de la Asociaţie şi-au propus organizarea unor evenimente pentru conştientizarea de

către elevii de liceu a importanţei activităţilor de voluntariat creşterea gradului de sensibilizare cu

privire la valoarea voluntariatului promovarea responsabilităţii civice şi sociale prin acţiuni

concrete de voluntariat promovarea unor programe de educaţie civică icircn contexte formale şi

nonformale

Icircn Centrul de Documentare şi Informare din liceul nostru s-au organizat mese rotunde pe

tema voluntariatului s-au prezentat obiectivele Serviciului European de Voluntariat s-a discutat

despre posibilităţile de voluntariat existente pentru tinerii din Baia Mare

Icircn cadrul proiectului bdquoDrugs Change Everything‛ (Drogurile schimbă tot) s-a derulat o

campanie de informare şi prevenire a consumului de droguri icircn şcoli prin intermediul unor

activităţi desfăşurate icircn CDI ce au avut ca obiective sensibilizarea elevilor icircn vederea alegerii unei

vieţi sănătoase şi dezvoltarea unei atitudini responsabile dezvoltarea spiritului tolerant icircn racircndul

elevilor prin intermediul unor activităţi ce presupun schimbul de experienţă intercultural şi

lingvistic promovarea diversităţii multiculturalismului şi voluntariatului

Elevii din Bariţiu s-au icircntacirclnit cu voluntarii AIST icircn vederea realizării unei mese rotunde

cu tema bdquoSpune NU drogurilor‛ şi s-au implicat icircn crearea unei mini piese de teatru

Icircn cadrul zilelor aflate sub semnul iubirii cu ocazia zilei de Valentinersquos Day sau a

Dragobetelui voluntarii Asociaţiei au condus activitatea bdquoLet Our Volunteers Educate‛- LOVE

icircn cadrul căreia şi-a propus ca obiective motivarea elevilor să icircnveţe limbi străine icircncurajarea

elevilor de a-şi exprima opiniile icircn limba engleză promovarea voluntariatului Timp de aproape o

oră s-au făcut scurte incursiuni icircn limbile materne ale voluntarilor germana poloneza şi daneza

Prin explicarea unor reguli de pronunţie şi citire

prin introducerea unor expresii uzuale (salutul

icircntrebări folosite pentru cunoaşterea celui cu care

conversezi) sau a unor noţiuni gramaticale

(conjugarea verbului a fi sau a avea) voluntarii

au demonstrat elevilor cacirct de simplu şi distractiv

poate fi studiul unei limbi străine Pentru a-i

implica şi mai activ pe elevii participanţi la final

s-a organizat un concurs de citire pronunţie şi

gramatică a cărui cacircştigător a fost răsplătit cu o

diplomă de onoare pentru cel mai rapid icircnvăţăcel

Asociaţia American International School of Transylvania

şi Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo

- parteneriat icircn promovarea participării pro-active

a tinerilor la viaţa comunităţii -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 36

Feedbackul primit din partea elevilor este unul pozitiv Faptul că după-amiezele sunt

organizate activităţi unde ei pot participa ca voluntari este considerat un fericit prilej de a ieşi din

rutina zilnică ce presupune statul icircn faţa calculatorului Se simt icircncurajaţi icircn a-şi exprima părerile

propri icircşi pun icircn valoare aptitudini pe care nici nu ştiau că le posedă conştientizează mult mai

bine apartenenţa la comunitaea din care fac parte şi icircşi doresc să prticipe activ la viaţa acesteia

Nouă profesorilor nu ne rămacircne decacirct să-i icircncurajăm cacirct mai mult să participe activ la cacirct

mai multe asemenea evenimente pentru a-şi descoperi icircntregul lor potenţial ce nu poate fi pus icircn

valoare decacirct prin implicarea icircn activităţi extraşcolare şi nonformale

Manuela Conea - profesor limba engleză

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 37

Icircn perioada 9 - 10 aprilie 2014 Colegiul Tehnic ‛George Bariţiu‛ Baia Mare a avut ca obiectiv

principal promovarea şcolii la nivel judeţean şi prezentarea ofertei şcolare icircn racircndul elevilor din

clasele a VIII-a de la şcolile gimnaziale din oraşul Baia Mare

Astfel icircn săptămacircna sbquoŞcoala Altfel‛ aproximativ 300 de elevi din 12 instituţii de icircnvăţămacircnt care

au semnat un acord de parteneriat educaţional cu instituţia noastră au trecut plini de emoţie şi

curiozitate pragul Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛

Tinerii oaspeţi interesaţi de activitatea şi oferta educaţională a şcolii au vizitat mai icircntacirci spaţiile de

studiu laboratoarele şi baza sportivă iar apoi au participat la diverse ateliere interactive pregătite de

elevii bariţieni icircmpreună cu cadrele didactice

Dialogul dintre cadrele didactice şi elevii de gimnaziu le-a facilitat acestora să icircnţeleagă mai bine

care sunt valorile care guvernează această instituţie de icircnvăţămacircnt şi ce oportunităţi le poate oferi

atacirct pe plan profesional cacirct şi pe plan personal această şcoală europeană

Zilele Porţilor Deschise

la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquodin Baia Mare

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 38

bdquoEuropa casa noastră‛ este o campanie de informare şi

comunicare anuală a Reprezentanţei Comisiei Europene icircn

Romacircnia derulată icircn parteneriat cu Ministerul Educaţiei

Naţionale

Campania este menită să transpună priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene icircn mediul

şcolar şi are ca scop informarea elevilor şi profesorilor din şcolile şi liceele din ţară cu privire la

proiectul de integrare europeană (istoria prezentul şi viitorul acestuia) priorităţile de comunicare

ale Comisiei Europene dar şi informaţii care icirci privesc direct (posibilitatea de a studia şi de a lucra

icircn statele membre implicarea icircn activităţi de voluntariat schimburi icircntre tineri participarea la

internship-uri implicarea icircn proiecte comunitare)

Campania Europa casa noastră este deschisă tuturor şcolilor (primare şi gimnaziale) precum şi

liceelor din Romacircnia şi are patru componente importante

1 Vizite icircn şcoli

2 Concursul de proiecte sbquoLider European‛

3 Ziua Europei

4 Concursul de desene Ziua Europei

Icircn data de 30 mai 2014 doi reprezentanţi ai Comisiei Europene icircn Romacircnia au făcut o vizită de

lucru la două instituţii de icircnvăţămacircnt din judeţul Maramureş din care una a fost Colegiul Tehnic

sbquoGeorge Bariţiu‛ pentru a oferi tinerilor maramureşeni informaţii despre atribuţiile instituţiilor

europene Cu această ocazie elevii au putut afla informaţii concrete despre Concursul Naţional

sbquoLider European‛ concurs dezvoltat de Reprezentanţa Comisiei Europene icircn Romacircnia icircn

parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale care are rolul de a dezvolta abilităţile elevilor de

leadership şi de a le pune icircn valoare icircn contextul unor activităţi legate de valorile şi temele

europene

La această acţiune a fost invitat să participe şi un reprezentant al unui ONG de tineret de pe plan

local mai exact domnul Ionuţ Sabo din partea asociaţiei Team for Youth Association care le-a

vorbit elevilor despre importanţa voluntariatului şi a implicării active icircn viaţa comunităţii

La finalul evenimentului toţi elevii au primit broşuri informative despre Europa şi au făcut poze

alături de reprezentanţii Comisiei Europene icircn Romacircnia

Luciana Vinţ ndash clasa a X-a

ldquoEuropa casa noastrărdquo

Campania de informare a tinerilor bariţieni

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 39

Repere semnificative din istoria Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ este situat icircn oraşul Baia Mare reşedinţa judeţului Maramureş

Şcoala a fost icircnfiinţată icircn anul 1974 avacircnd drept scop pregătirea de personal calificat icircn

electrotehnică pentru telecomunicaţii deservind Direcţiile Judeţene de Poştă şi Telecomunicaţii din

judeţele Maramureş Satu Mare Sălaj Bistriţa Năsăud şi Bihor Clădirea şcolii este amplasată

central pe strada Culturii nr 8 şi dispune de spaţii amenajate adecvat pentru activităţi

educaţionale şi pregătire practică

1974 Anul icircnfiinţării şcolii sub denumirea de Liceul de Electrotehnică pentru Telecomunicaţii

Baia Mare icircn subordinea şi finanţat de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor pacircnă icircn

anul 1990

1976 Icircncepe instruirea prin Şcoala Profesională de Telecomunicaţii Şcolii i se schimbă denumirea

icircn Liceul Industrial nr 4 Baia Mare Populaţia şcolară este alcătuită din elevi selectaţi prin

concurs de admitere pe locuri repartizate distinct judeţelor Maramureş Satu Mare Sălaj Bistriţa

Năsăud şi Bihor

1978 Prima promoţie a şcolii susţine examenul de bacalaureat şi obţine locuri de muncă oferite de

Poştă şi Telecomunicaţii din judeţele respective

1990 Şcoala trece icircn subordinea Ministerului Icircnvăţămacircntului şi primeşte o nouă denumire

Grupul Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii Baia Mare Se icircnfiinţează Şcoala Tehnică

Postliceală de Telecomunicaţii Din acest an calificarea elevilor se realizaează pe trei nivele

profesionale liceu şcoală profesională şi şcoală postliceală

1993 După 1989 piaţa muncii se modifică substanţial ceea ce face ca şcoala să diversifice oferta

educaţională prin completare cu clase icircn domeniul electronicii

2000 Este anul icircn care şcoala primeşte denumirea de Grup Şcolar bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Continuă diversificarea specializărilor din domeniile telecomunicaţii şi electronică

2002 Se obţine finanţare UE prin programul Phare Ro 010801 Phare Ro 010803 Coeziune

Economică şi Socială ndash componenta Icircnvăţămacircnt tehnic şi profesional Acest fapt a adus şcolii

reabilitarea clădirii dotarea cu echipamente de instruire pentru toate specializările şi nivelele şi

perfecţionarea cadrelor didactice pentru practicarea unui icircnvăţămacircnt modern Este anul confirmării

prestigiului şcolii prin elevul Erdei Rudolf care cacircştigă olimpiada naţională de electronică

desfăşurată la Timişoara

2004 Este instalată reţeaua de calculatoare AeL ceea ce permite desfăşurarea de lecţii icircn sistem e-

Learning

2014 - An aniversar

40 de ani de la icircnfiinţarea

Colegiului Tehnic ldquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 40

2007 Grupul Şcolar bdquoGeorge Bariţiu‛ primeşte statutul de colegiu tehnic devenind Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

2008 S-a desfăşurat olimpiada interdisciplinară tehnică ndash domeniile electronică telecomunicaţii şi

automatizări faza naţională Elevii şcolii participanţi la această olimpiadă au obţinut 4 premii I

Icircn toamna acestui an are loc inaugurarea Centrului de Documentare şi Informare al Colegiului

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ realizat prin finanţare obţinută de la Ministerul Educaţiei Tineretului şi

Sportului

2010 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ organizează prima ediţie a Concursului Naţional de Limba

Engleză sbquoQuest‛şi prima ediţie a Simpozionului Naţional bdquoInterferenţe‛ Tot icircn acest an Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare obţine pentru prima dată titlul de Şcoală Europeană

2011 Se promovează parteneriatele educaţionale cu şcoli din Europa prin proiecte europene -

implementarea de proiecte Comenius şi Leonardo da Vinci

2012 Are loc icircmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale şi

parteneriate active şcoală-icircntreprindere prin intermediul a două proiecte POS DRU

2013 Găzduim pentru a doua oară Olimpiada Naţională la disciplinele tehnice - obţinacircnd 2

premii II Este anul icircn care şcoala cacircştigă pentru a doua oară titlul de Şcoala Europeană - locul 15

la nivel naţional şi locul 1 la nivel local

2014 Şcoala organizează prima ediţia la nivel naţional a concursului bdquoStart icircn afaceri Topul

tinerilor antrperenori‛ şi prima ediţie la nivel naţional a concursului bdquoPerspective moderne icircn

icircnvăţămacircntul tehnologic ndash Interferenţe educaţionale

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare trecut prezent şi viitor Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ este o şcoală europeană cu tradiţie icircn domeniile telecomunicaţii

electronică şi automatizări ancorată icircn trecut şi cu deschidere amplă spre viitor

Politica educaţională se axează pe un demers didactic calitativ care să răspundă nevoilor de formare

socio-profesională prin calificări competitive pe piaţa muncii Existenţa unui mediu educaţional la

standarde internaţionale şi naţionale superioare generează formarea unei culturi generale şi de

specialitate prin dobacircndirea cunoştinţelor tehnice aprofundate icircn specializările telecomunicaţii

tehnică de calcul electronică şi automatizări a deprinderilor de muncă intelectuală icircn racircndul

tinerilor Centrarea icircnvăţării pe valori este una dintre priorităţile noastre şi conduce spre

conturarea unui profil moral şi acţional al tinerilor

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ oferă elevilor accesul icircn mod egal la educaţie icircn scopul atingerii

performanţei individuale şi colective prin formarea unor cetăţeni activi creativi responsabili

educaţi să icircnveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabile la cerinţele pieţei

forţei de muncă Şcoala este centru de formare a resurselor umane specializate pentru nevoile

comunităţii şi exigenţele societăţii globale icircn continuă schimbare

Profesionalismul cadrelor didactice cooperarea prin parteneriatul şcoală-familie-comunitate

respectul pentru valori şi promovarea lor responsabilitatea formării tinerilor ca cetăţeni europeni

ne reprezintă şi ne deschide spre performanţă

Prof documentarist ndashSilvia Camelia GURZUN

Bibliotecar ndashDaniela POP

Page 6: Început de Jurnal…

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 6

Europarlamentare 2014 ndash Noi decidem cine are

Responsabilitateardquo ndash Premiul II şi 2 Menţiuni

TIC

CDI

- 5 diplome

- premii

9052014 Participare la Concursul judeţean de desene ldquoEU

trăiesc sănătosrdquo- Premiul Special şi 2 Menţiuni

Istorie

TIC

CDI

3 elevi - fotografii

- 5 diplome

- premii

9052014 Particiare la Conferinţa ldquoIcircmpreună icircn Europa ndash

unitatea şi diversitatea stilului de viaţă

europeanrdquo de Ziua Europei

CDI 10 elevi - 1 film

- 3 diplome

- fotografii

30052014 ldquoEuropa casa noastrărdquo - Campanie de informare a

tinerilor bariţieni cu privire la instituţiile şi valorile

europene şi Concursul naţional sbquoLider Europeansbquo

Istorie

TIC

CDI

40 elevi

- 1 informare

- fotografii

- 1 articol

online

3 Activităţi de formare şi dezvoltare a competenţelor elevilor icircn domeniu infodocumentar

(cercetare documentară)

Data

Perioada

Denumire Discipline

implicate

Indicatori

de grup țintă

Indicatori

de rezultat

Semestrul I

15102013

15122013

Revista şcolară ldquoCercetări Documentare prin

CDIrdquo- Nr 2 Decembrie 2013 Număr aniversar

Tema sbquoGeorge Bariţiu ndash o personalitate complexă‛

Istorie

Limba şi

literatura

romacircnă TIC

12 elevi din

clasele a X-a

- 10 ateliere de

lucru

- 10 exemplare

tipărite

25112013

10122013

ldquoCampania celor 16 zile de activism icircmpotriva

violenţei asupra femeirdquo ndash activităţi de cercetare

documentară pe tema violenţei asupra femei

Istorie

Limba şi

literatura

romacircnă TIC

5 elevi - 1 expoziţie

foto

- 1 film

tematic

20092013

23122013

Activităţi de cercetare documentară realizate icircn cadrul

proiectelor disciplinare derulate icircn şcoală pe parcursul

Semestrului I

Toate

disciplinele

500 elevi - registru de

evidenţă

Semestrul II

15022014

15052014

Revista şcolară ldquoCercetări Documentare prin

CDIrdquo- Nr 3 Mai 2014

Tema sbquoGhid practic de integrare a Responsabilităţii

Sociale icircn proiectele educative‛

Limba şi

literatura

romacircnă TIC

Consiliere şi

orientare

12 elevi din

clasele a X-a

- 7 ateliere de

lucru

- 35 exemplare

tipărite

- referate

602014

21032014

Filmului documentar ldquoUn altfel de muzeu icircn şcoala

noastră ndash Muzeul Comunismuluirdquo - activităţi de

cercetare documentară avacircnd ca temă perioada

comunismului şi realizarea unui film cu muzeul

Istorie

TIC

10 elevi - 1 expoziţie

- 150 de

fotografii

- 1 film

15042014

15062014

Revista şcolară ldquoJurnalul unui CDI dinamic şi

inovatorrdquo- Nr 3 Iunie 2014

CDI 10 elevi - 10 ateliere de

lucru

- 15 exemplare

tipărite

10012014

27062014

Activităţi de cercetare documentară realizate icircn cadrul

proiectelor disciplinare derulate icircn şcoală pe parcursul

Semestrului II

Toate

disciplinele

500 elevi - registru de

evidenţă

- referate

4 Activităţi pentru creşterea interesului elevilor pentru lectură

Data

Perioada

Denumire Discipline

implicate

Indicatori

de grup țintă

Indicatori

de rezultat

Semestrul I

25112013 ldquoLectura hrana sufletului meurdquo - activităţi de Limba şi

literatura

75 elevi - 45 de cărţi

citite

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 7

10122013

stimulare a lecturii icircn racircndul elevilor din şcoală romacircnă

25102013

27062014

ldquoTe provoc citeşte-mărdquo - realizarea unei expoziţii

cu cărţile noi intrate icircn fondul documentar al CDI

Lb Romacircnă

Alte

discipline

350 elevi - 50 de lecturi

9012014

15012014

ldquoEminescu şi poeziardquo ndash activităţi de lectură din

opera marelui poet

Limba şi

literatura

romacircnă

30 elevi - 35 cărţi

icircmprumutate

Semestrul II

1042014

1052014

Realizarea broşurii ldquoDefinim creaţiardquo ndash ateliere de

creaţie literară şi stimulare a lecturii icircn racircndul

elevilor din clasele a IX ndashXII

Limba şi

literatura

romacircnă

20 elevi - 10 broşuri

tipărite

15022014

15062014

ldquoTalent şi creativitaterdquo - amenajarea unei expoziţii

cu publicaţiile elevilor şi cadrelor didactice din şcoală

cărţi reviste manuale broşuri ziare etc

CDI 5 elevi - 1 expoziţie

- 25 de

produse

15022014

15062014

bdquoAnimaţii lecturărdquo ndash activităţi de lectură a

imaginii activităţi care au ca finalitate realizarea

unor documente audio-video necesare la cursuri

CDI 120 elevi - filme

- fotografii

1505 2014 Participarea la Concursul naţional de reviste şcolare

ldquoTinereţe şi Jurnalismrdquo - Menţiune obţinută de

revista şcolară sbquoJurnalul unui CDI dinamic şi

inovator‛

CDI 8 elevi - 1 diplomă

- 1 parteneriat

1062014

30062014

Activităţi de culegere prelucrare şi tehnoredactare a

cărţii bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul

tehnologicrdquo volum publicat icircn cadrul concursului

naţional bdquo Interferenţe educaţionale‛care conţine

articolele elevilor şi cadrelor didactice participante la

concurs

CDI 5 elevi - 20 exemplare

tipărite

5 Activităţi de dezvoltare a resursei umane din şcoală icircn domeniul politicii documentare

Data

Perioada

Activitatea de (in)formare organizată Furnizor de

(in)formare

(formator)

Indicatori de

grup țintă

Nr de

credite

alocate

Semestrul I

11122013 Diseminare vizită de studiu la Linz icircn Austria ndash

icircn cadrul proiectului POS DRU sbquoFormare

profesor evaluator de competenţe profesionale‛

CNDIPT 21 profesori -

13122013 Cercul pedagogic al profesorilor de limba

franceză

ISJ

Maramureş

28 profesori

din judeţ

-

16122013 Curs de formare sbquoDe la debut la succes‛ ISJ

Maramureş

30 profesori

din judeţ

-

Semestrul II

Activităţi de diseminarea a rezultatelor obţinute icircn urma implementării proiectelor şi activităţilor derulate icircn CDI

pe parcursul anului şolar şi informarea cadrelor didactice privind noutăţile din domeniul politicii documentare

Iunie 2014

Prof documentarist - Silvia Camelia GURZUN

Bibliotecar - Daniela POP

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 8

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 9

Icircn perioada iulie 2013 - august 2015 la Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare se desfăşoară

proiectul Comenius Multilateral ldquoLearn to learn Develop your autonomy in learningrdquo

implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Sectorial Comenius al

Programului de Invăţare pe tot Parcursul Vieţii

Proiectul are ca parteneri instituţii de icircnvăţămacircnt din 7 ţări europene

O Colegiul Tehnic laquo George Bariţiu raquo Baia Mare - Romacircnia

O Vecpiebalgas vidusskola ndash Letonia

O Maltepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi ndash Turcia

O Istituto di Istruzione Superiore E Usuelli Ruzza ndash Italia

O Liceum w Zespole Szkoacuteł Gimnazjum i Liceum Ogoacutelnokształcące

w Dobrzejewicach ndash Polonia

O 3rd Lykeio of Trikala Odysseas Elytis ndash Grecia

O Legt le Verger - Franţa

Proiectul se adresează elevilor icircntre 16-19 ani care

formează grupul ţintă Ei icircşi vor dezvolta prin

participarea la acest proiect abilităţile IT icircşi vor

dezvolta competenţele de comunicare icircn limba engleză

precum şi cele de icircnvăţare autonomă icircşi vor icircmbogăţi

cunoştinţele cu privire la cultura ţării partenere şi

totodată vor promova cultura şi tradiţiile romacircneşti icircn

Europa

Prin proiectul nostru dorim să contribuim la unul din

scopurile Uniunii Europene şi anume dezvoltarea

competenţelor cheie necesare cetăţenilor europeni active

pentru a se putea integra icircn societatea europeană

contemporană

Proiectul implică realizarea unui numar minim de

douăzeci şi patru de deplasări ale elevilor şi profesorilor

romacircni icircn ţările partenre icircn scopul realizării activităţilor

proiectului Pe parcursul anului şcolar 2013-2014 au

avut loc reuniuni de proiect icircn trei ţări partenere Turcia

Italia şi Letonia

Icircn perioada 3-8 Noiembrie 2013 a avut loc prima

reuniune a proiectului icircn Istanbul Turcia Delegaţia din Romania a fost formată dintr-un grup de

patru elevi şi trei profesori care au reprezentat Romacircnia Elevii şi profesorii romacircni şi-au cunoscut

partenerii au participat la activităţi de team building au prezentat Romacircnia regiunea Maramureş

Learn to learn

Develop your autonomy in learning - Proiect Comenius Multilateral -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 10

Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ şi sistemul educaţional romacircnesc care a fost comparat cu

sistemele educaţionale ale ţărilor partenere din perspectiva icircnvăţării autonome

A fost ales un logo al proiectului icircn urma unei competiţii şi al votului acordat de către fiecare

participant la reuniune Au avut loc workshopuri pe tema proiectului precum şi workshopuri

culturale pe parcursul cărora elevii au aflat informaţii despre ţările partenere cultura şi tradiţiile

lor

Fiecare ţară a prezentat un dans tradiţional iar paşii dansului au fost icircnvăţaţi de către toţi elevii

participanţi Icircn cadrul acestei vizite s-a creat contextul icircntacirclnirilor viitoare ale echipelor de proiect

din fiecare ţară parteneră Cadrele didactice participante au făcut o planificare a activităţilor care

urmează să se desfăşoare icircn cei doi ani de implementare a proiectului şi au discutat aspectele legate

de vizitele următoare

Icircn perioada 24 februarie ndash 1 martie 2014 o echipă de profesori şi elevi de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge

Baritiu‛ Baia Mare au reprezentat Romacircnia la reuniunea proiectului European Comenius lsquorsquoLearn

to Learn Develop your autonomy in learningrsquorsquo desfăşurată icircn Padova Italia Pe durata şederii icircn

Italia elevii baimăreni au fost cazaţi icircn familiile elevilor italieni şi au participat la activităţi legate

de tema proiectului activităţi de teambuilding ateliere de lucru pe tema dezvoltării autonomiei icircn

icircnvăţare a elevilor analizarea rezultatelor chestionarelor aplicate icircn fiecare ţară parteneră

prezentări multimedia sbquoModern vs Traditional School‛ dezbateri referitoare la autonomia şi

motivaţia icircn icircnvăţare workshop-uri cu tematica rsquorsquoThe Perfect Schoolrsquorsquo vizite culturale tematice

Atelierele de lucru au avut loc icircntr-un mediu cultural

benefic dezvoltării personale prin lărgirea viziunii

asupra unor noi culturi şi civilizaţiiVizita a

reprezentat pentru elevii şi profesorii Colegiului

Tehnic rsquorsquoGeorge Bariţiursquorsquo o oportunitate icircn vederea

extinderii viziunii asupra cooperării europene active

prin icircnsuşirea modului de viaţă şi a tradiţiilor unor

diverse identităţi culturale avacircnd la bază respectul

reciproc pentru diversitate

Icircn perioada 25-30 aprilie 2014 a avut loc a 3-a

reuniune a proiectului desfăşurată icircn Letonia

localitatea Vecpiebalga La reuniune au participat 60 de profesori şi elevi din 7 ţări europene Grecia

Italia Polonia Franţa Turcia Letonia şi Romacircnia parteneri icircn proiectul mai sus amintit din

cadrul programului de Icircnvăţare pe tot parcursul vieţii finanţat de către Comisia Europeană

desfăşurat pe o perioada de doi ani pe parcursul cărora au loc icircntacirclniri icircn toate cele 7 ţări europene

Pe parcursul reuniunii din Letonia a treia icircn cadrul proiectului elevii romacircni au avut

oportunitatea de a cunoaşte cultura ţării gazdă din interiorul familiilor letone deoarece au fost

cazaţi la partenerii lor de a participa la activităţile proiectului centrate pe dezvoltarea

competenţelor de icircnvăţare autonomă pe tot parcursul vieţii precum şi aprofundarea şi exersarea

competenţelor de comunicare icircn limba engleză

Au avut loc activităţi de teambuilding ateliere de lucru pe tema proiectului prezentări ale

materialelor realizate icircn prealabil de către fiecare ţară parteneră vizite culturale Reuniunea care a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 11

marchat icircncheierea primului an de implementare a proiectului s-a finalizat cu realizarea broşurii

sbquoLearn to learn‛ la care au contribuit toate ţările implicate icircn proiect

prof Daniela Chinde ndash coordonator proiect

Impresiile elevilor hellip

sbquoPrin intermediul acestui proiect am descoperit noi culturi şi obiceiuri bineicircnţeles diferite de ale

noastre Am descoperit diferenţele şi asemănările dintre naţiuni fiecare icircn parte doarece icircn proiect

au participat mai multe ţări‛

sbquoIcircn opinia mea această experienţă este unică şi foarte importantă datorită faptului că am avut

poibilitatea de a călători spre o altă ţară şi de a vedea acele splendide aşezări nu doar citind

icircnvăţacircnd despre ele sau uitacircndu-mă la fotografii O altă importanţă a proiectului a fost faptul că am

avut ocazia de a-mi icircmbunătăţi modul de comunicare şi icircnţelegere icircn limba engleză‛

sbquoPot spune că această experienţă m-a schimbat şi nu doar pe mine pe noi toţi Şi nu mă refer doar

la cunoştinţele despre cultura lor toate lucrurile icircnvăţate limba engleză pe care mi-am exersat-o la

maxim ci mă refer la noi ca persoane Suntem mult mai deschişi mai amabili mai dornici să ne

implicăm icircn proiectele şcolii‛

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 12

Icircn perioada 1 octombrie 2013 ndash 1 mai 2014 Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛ Pentru Promovarea

Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ şi Centrul Europe

Direct Maramureş a derulat proiectul de responsabilitate socială sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde

de TINEri‛- coordonator prof Silvia Gurzun

Acest proiect face parte din lista celor 12 proiecte premiate icircn cadrul concursului naţional

bdquoAcţionăm Responsabil ndash competiţia iniţiativelor de responsabilitate socială‛ lansat de Federaţia

Junior Chamber International (JCI) Romacircnia icircn parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi

Institutul pentru Politici Sociale

Pornind de la convingerea că fiecare dintre noi putem să fim de ajutor comunităţii din care facem

parte proiectul sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri‛ şi-a propus să contribuie la

dezvoltarea unei culturi a responsabilităţii sociale icircn racircndul elevilor de la Colegiul Tehnic bdquoGeorge

Bariţiu‛ icircnsă la un nivel care să permită formarea unui grup de tineri care să aibă iniţiativă şi să icirci

mobilizeze pe cei din jurul lor să se implice icircn rezolvarea problemelor locale sociale de mediu

culturale etc E necesar ca aceşti tineri să conştientizeze că viitorul comunităţii icircn care trăiesc

depinde de noi toţi Nu ne trebuie decacirct voinţă şi icircncredere icircn puterile noastre pentru a face ca

lucrurile să se schimbe icircn bine

Icircn plus nu trebuie să uităm că icircnvăţarea şi dezvoltarea personală a acestor tineri nu se opreşte la

porţile şcolii Icircnvăţarea nu reprezintă doar ceea ce icircnvăţăm la şcoală sau icircn cadrul unor cursuri de

specialitate Implicacircndu-se activ icircn diverse proiecte şi activităţi lucracircnd icircn echipă sau de unii

singuri confruntacircndu-se cu diverse situaţii şi probleme elevii dobacircndesc implicit noi abilităţi noi

cunoştinţe noi atitudini - icircntr-un cuvacircnt noi competenţe Icircn cadrul acestor acţiuni icircnvăţarea este

centrată pe cel ce icircnvaţă pe procesul de icircnvăţare nefiind bazat pe predare ci pe acţiune facilitacircnd

toleranţa sprijinirea categoriilor defavorizate şi oferă posibilitatea exersării şi descoperirii diverselor

capacităţi şi talente

Icircn cadrul proiectului pe bază de concurs au fost selectaţi 20 de tineri motivaţi cu abilităţi de lider

şi simţ civic care au participat la un curs de formare icircn domeniul managementului proiectelor de

responsabilitate socială După finalizarea sesiunilor de icircnvăţare cei 20 de tineri au fost organizaţi

icircn echipe de lucru pentru scrierea şi implementarea a 2 proiecte de resposabilitate socială avacircnd ca

grupuri ţintă copii şi tineri ce provin din familii defavorizate şi care trăiesc icircn mediul rural

Sub sloganul sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ icircn perioada 6-7 decembrie 2013 s-a derulat prima

acţiune din cadrul acestui proiect prin care voluntarii asociaţiei au reuşit să aducă frumusețea şi

magia sărbătorilor de iarnă icircn sufletul a 35 de copii nevoiaşi din localitatea Baia Sprie Ei au

petrecut alături de cei mici două zile de neuitat organizacircnd pentru cei mici diverse activităţi

educative şi distractive ateliere pentru confecţionarea de podoabe şi ornamente pentru brad un

concert de colinde jocuri interactive şi momente surpriză Icircn prima zi activităţile s-au desfăşurat

la Şcoala Gimnazială Baia Sprie iar a doua zi la Pensiunea Rustic din localitate Alături de cei

Proiectul ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo

- un exemplu de integrare a Responsabilităţii Sociale icircn şcoală

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 13

mari copiii au scris scrisorile pentru Moş Crăciun şi astfel voluntarii au putut afla de ce au nevoie

aceşti copii şi familiile lor La finalul celor două zile petrecute icircmpreună toţi copiii au beneficiat de o

masă caldă şi tremuracircnd de emoție s-au bucurat de icircntacirclnirea lor cu Moş Nicolae care le-a adus

multe daruri

A doua etapă a proiectului sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ a vizat colectarea de alimente

icircmbrăcăminte jucării şi bunuri casnice donate de elevi cadrele didactice părinţi sau comunitatea

locală Pe data de 20 decembrie 2013 cei 20 de voluntari au mers din nou icircn vizită la aceşti copii

pentru a le duce alimente icircmbrăcăminte şi alte cadouri Cu această ocazie au reuşit ca icircn pragul

sărbătorilor de iarnă să aducă un strop de bucurie icircn sufletele a 40 de familii nevoiaşe din

localitatea Baia Sprie Cu siguranţa Nașterea Domnului marea sărbătoare a creștinilor acest

miracol al lumii aduce schimbarea și speranța noastră de mai bine și ne face parcă icircn preajma

acestor sărbători mai buni mai omenoși mai răbdători mai iertători unii cu alții

Icircn perioada 3-4 Aprilie 2014 a avut loc vizita de lucru din cadrul celui de-al doilea proiect de

responsabilitate socială implementat de voluntarii asociaţiei prin intermediul căruia ei au reuşit să

ofere clipe de neuitat celor 25 de tineri cuprinşi icircn grupul ţintă al proiectului bdquoNouă ne pasă‛ şi

care sunt elevi ai Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Copiii şi tinerii instituţionalizaţi reprezintă o categorie de persoane care necesită o atenţie şi o grijă

specială nu numai din partea statului dar şi a noastră fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui

mediu familial natural De multe ori activităţi familiare pentru majoritatea tinerilor precum

vizionarea unui film la cinematograf sau ieşirile la masă icircn oraş cu prietenii reprezintă activităţi

inedite pentru aceşti tineri De aceea echipa bdquoNouă ne pasă‛ a icircncercat ca prin acest proiect să le

ofere acetor tineri pe lacircngă un ajutor material şi experienţe de viaţă pozitive care să le dezvolte

abilităţile de viaţă necesare integrării lor icircn societate

Timp de 2 zile cei 25 de tineri care provin din familii cu o situaţie materială precară sau Case de

Tip Familial au participat la activități de socializare și educație non-formală pentru facilitarea

comunicării icircncurajarea toleranței și a atitudinii non-discriminatorii organizate de echipa de

proiect icircn Centrul de Documentare şi Informare din şcoală şi la Pensiunea bdquoPoarta

Maramureşului‛ din localitatea Ocna Şugatag

Prin aceste activităţi voluntarii au icircncercat să le creeze momente de bună dispoziţie care să

contribuie la dezvoltarea abilităţilor de socializare a tinerilor care rareori ies din mediul lor Aceştia

au avut ocazia să trăiască experienţe noi să-şi dezvolte sentimentul de respect de sine să simtă că

sunt la fel de valoroşi ca aceia pentru care viaţa a fost mai darnică şi să se bucure din plin de

momentele petrecute icircmpreună cu noii lor prieteni

Din dorinţa de a icircncuraja activităţile sportive icircntr-un mod distractiv voluntarii au organizat icircn

curtea interioară a pensiunii diverse competiţii sportive care au fost icircntacircmpinate cu mult

entuziasm de tineri Deşi era pentru prima dată cacircnd trăiau aceste experienţe tinerii s-au străduit

să-şi dovedească talentul şi chiar au reuşit să se descurce la toate probele derulate Noutatea

experienţei a fost covacircrşitoare pentru cei mai mulţi dintre ei venindu-le greu să creadă că prin

simple jocuri distractive şi alături de gesturi mărunte ca o icircncurajare sau icircmbrăţişare au trăit clipe

de neuitat care le-a adus zacircmbetul pe faţă

Icircn plus icircn contextul icircn care pentru aceşti tineri servirea unei mese icircntr-un cadru familiar sau cu

prietenii la un restaurant reprezintă un adevărat lux echipa bdquoNouă ne pasă‛ a organizat o masă

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 14

festivă la finalul celor 2 zile de activităţi moment care a fost trăit cu un real entuziasm de către toţi

participanţii la proiect

Tot icircn cadrul proiectului icircn perioada ianuarie ndash aprilie 2014 pentru alţi elevi din şcoală au fost

organizate 10 ateliere educative tematice 15 proiecţii de filme şi seminarii de informare pe tema

responsabilităţii sociale şi un concurs de proiecte de responsabilitate socială

La finalul proiectului a avut loc icircntacirclnirea de evaluare a celor 20 de tineri formaţi prin proiect cu

această ocazie şi-au completat şi Paşaportul Responsabilului Social iar apoi au primit diplomele de

merit pentru participarea şi implicarea lor icircn activităţile proiectului

Diseminarea rezultatelor obţinute icircn cadrul proiectului a fost realizată icircn cadrul unei conferinţe

care a fost organizată de către partenerul nostru de proiect - Centrul Europe Direct Maramureş cu

ocazia zilei de 9 Mai 2014 iar apoi icircn cadrul unui seminar de informare organizat la Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ din Baia Mare

Sunt lăudabile munca entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat aceşti voluntari dar şi

implicarea şi spiritul umanitar pe care l-au dovedit membrii echipei de proiect coordonatorii

instituţiilor partenere profesorii de la şcolile partenere şi nu icircn ultimul racircnd agenţii economici

implicaţi icircn derularea acţiunilor cuprinse icircn proiect

prof Silvia Camelia Gurzun ndash coordonator proiect

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 15

ldquoViitorul depinde de NOIrdquo

Icircn era tehnologiei avansate și a progreselor tehnologice uimitoare omul trebuie să rămacircnă

OM el trebuie să-și păstreze dramul de umanitate cu care se naște Școala și familia trebuie să fie

cele care cultivă umanitatea icircn sufletul copilului viitor adult responsabil Acesta trebuie să icircnvețe

că icircn viață există icircnvinși și icircnvingători favorizați și defavorizați Prin urmare cei care avem

norocul de a fi niște ocrotiți ai sorții trebuie să intervenim acolo unde destinul este puțin potrivnic

Acesta poate fi un segment pe care acționează proiectele de responabilitate socială activități care

stimulează elevii să fie mai receptivi la necesitățile celor din jurul lor

Proiectul Nouă ne pasăViitorul depinde de TINEri se icircncadrează perfect icircn acest tipar

datorită faptului că a reușit să coopteze icircntr-o echipă niște elevi ndash adulți icircn devenire ndash ai Colegiului

Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ și să-i provoace să se implice icircn favoarea unor copii făcacircnd parte din

familii defavorizate Ceea ce s-a realizat icircn cadrul acestui proiect coordonat de prof documentarist

Silvia GURZUN a depășit toate așteptările S-a icircnceput timid cu selecția elevilor al căror profil

trebuia să se potrivească cu specificul acestui proiect Au urmat icircntacirclniri peste icircntacirclniri indicații

sugestii recomandări din partea coordonatoarei și a restului echipei ajungacircndu-se la a crea o echipă

stracircns icircnchegată unitară care avea un singur scop să lumineze sufletele unor copii de școală

primară din Baia Sprie icircn prag de Crăciun precum și să așeze zacircmbete și fericire pe fețele unor

adolescenți de la Liceul Tehnologic Ocna Șugatag prin oferirea de cadouri alimente și haine

colectate de voluntarii barițieni dar mai ales prin timpul petrecut icircmpreună cu aceștia jocurile și

momentele de socializare care sunt esențiale icircn dezvoltarea normală a unui copil

Obiectivele acestui proiect au fost pe deplin atinse prin muncă asiduă și implicare

necondiționată a grupului de voluntari barițieni care au conștientizat faptul că fiecare dintre noi

poate contribui la fericirea celuilalt iar fericirea pe care acest proiect a provocat-o a fost

incomensurabilă atacirct icircn sufletele noastre ca binefăcători cacirct și icircn sufletele celor nevoiași

beneficiarii acestui proiect

prof Mihaela POPAN membru icircn echipa de implementare a proiectului

Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri

bdquoM-am icircmscris icircn acest proiect deoarece multă lume mă icircndruma spre voluntariat Icircnainte credeam

că voluntariatul este ceva plictisitor dar am descoperit că voluntariatul icircnseamnă multă muncă dar

şi distracţie Dacă eşti o persoană serioasă care ştie să icircmbine utilul cu plăcutul voluntariatul este

o modalitate de relaxare atacirct fizică cacirct şi sufletească atunci cacircnd te gacircndeşti că ai făcut ceva fără a

aştepta nimic icircnapoi Proiectul Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINErisbquo m-a icircnvăţat să mă

mulţumesc şi să apreciez mai mult ceea ce am deoarece există copii care şi-ar dori să aibă jumătate

din ce am eu dar nu icircşi pot permite din diverse motive Am icircnvăţat să privesc mai cu atenţie icircn

jurul meu şi să nu judec după aparenţe Icircn cele două acţiuni realizate cu echipa de proiect am

icircntacirclnit copii cu situaţii familiale grave dar cu toate acestea căutau icircn adacircncul sufletului lor o

făracircmă de putere pentru a ne oferi un zacircmbet Icircn timpul activităţilor i-am cunoscut mai bine şi

chiar dacă la icircnceput pe unii dintre ei i-am judecat greşit pacircnă la finalul activităţilor mi-am

schimbat părerea despre ei şi ei sunt la fel ca noi toţi dar viaţa nu a fost la fel de darnică cu ei cum

a fost cu noi Pe durata proiectului am icircntacirclnit o mulţime de persoane care şi-au ocupat un loc

special icircn inimile noastre persoane cărora trebuie să le admirăm puterea de a mai zacircmbi icircn ciuda

situaţiei grele pe care o au persoane cu care am legat prietenii foarte stracircnse persoane de la care

chiar ai ce să icircnveţi Noi voluntarii din echipa de proiect am primit cea mai mare răsplată pe care

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 16

am fi putut să o aşteptăm bucuria de pe chipurile copiilor din grupurile ţintă la finalul

activităţilor bucurie care ne spunea tuturor ca ne-am simţit foarte bine icircmpreună pe durata

activităţilor‛

Iobagi Ciprian Marius ndash Voluntar

sbquoLa icircnceput cacircnd m-am hotăracirct să intru icircn acest proiect m-am gacircndit să o fac mai mult de dragul

distracției icircnsă după ce am derulat prima acțiune de responsabilitate socială mi-am dat seama că icircn

viaţă sunt lucruri mult mai importante de făcut decacirct distracţia și orice ai face să o faci gacircndind că

o faci doar pentru binele tău Făcacircnd referire la faptul că după ce am văzut ce icircnseamnă să ajuți

oamenii să icirci vezi fericiți și să ști că zacircmbetul lor se datorează ție nu mi-a mai stat gacircndul la mine

sau la ce vreau să fac pentru mine Icircmi doream din ce icircn ce mai mult să-i ajut pe ei și pe mulți

alțiilt Vreau să spun că acest proiect m-a maturizat m-a ambiționat m-a făcut să devin mai

responsabilă și mai sigură pe mine am icircnvățat să fiu deschisă cu cei din jurul meu și să ofer o macircnă

de ajutor celor care au cu adevărat nevoie Alături de astfel de persoane mi-am icircnsuşit principii și

valori sensibilitatea și voința de a-i ajuta să fie mulțumiți de ei indiferent de defectele şi problemele

pe care le au Momentele trăite alături de aceşti copii şi tineri nevoiaşi te dezvoltă te icircnvață ce

icircnseamnă cu adevărat viața te fac să racirczi de supărare și să placircngi de fericire să conştientizezi că

viața trebuie trăită cu folos pentru că VIITORUL DEPINDE DE TINEri A fost o experiență

minunată și mi-ar plăcea să o săvacircrșesc la nesfacircrșit‛

Luciana Vinţ - Voluntar

Prima icircntacirclnire a proiectului Toți voluntarii ne-am adunat icircn CDI și icircmpreună cu doamna

profesoară Silvia Gurzun am icircncercat să ne cunoaștem mai bine Am stabilit cu toții să ne icircntacirclnim

icircn fiecare zi de marți a săptămacircnii Cu fiecare săptămacircnă ce trecea am icircnceput să mă atașez icircncet

icircncet de toți Așa am ajuns să aștept cu nerăbdare fiecare zi de marți Fiecare icircntacirclnire cu ei mă

făcea să mă simt minunat pentru mine toţi eram ca o familie Prima ieşire cu grupul de voluntari a

avut loc icircn cadrul proiectului derulat icircn parteneriat cu Școala Gimnazială Baia Sprie care pot

spune cu toată sinceritatea că a fost de neuitat Acolo am cunoscut nişte copii minunaţi care din

păcate nu au parte de o viaţă normală din cauza problemelor sociale şi materiale La icircnceput părea

că ceva icirci reține să comunice cu noi Dar probabil văzacircnd că noi suntem deschiși cu ei au icircnceput

foarte repede să comunice şi să se atașeze de noi La sfacircrşitul celor două zile petrecute cu ei au fost

foarte fericiți că ne-au cunoscut și că au stat cu noi Din păcate a trebuit să ne luăm rămas bun de

la ei și să plecăm cu gacircndul că icircn curacircnd ne vom revedea Doamna profesoară Silvia a fost și este ca

o mamă pentru noi o mamă lider Și-a dat foarte mult silința ca totul să fie pe placul nostru

Recunosc că uneori făceam ce nu trebuia și era puțin aspră cu noi icircnsă ea doar icircncerca să ne ajute

și să ne explice cum să facem lucrurile cacirct mai bine A doua ieșire cu toți voluntarii a fost icircn cadrul

proiectului derulat icircn parteneriat cu Liceul Tehnologic Ocna Şugatag Cu această ocazie am

cunoscut un grup de adolescenți Noi voluntarii am icircncercat ca prin activităţi interactive şi jocuri

de socializare să ne cunoaştem cacirct mai bine A fost minunat( Cu unii dintre ei mai țin legătura pe

facebook) Am avut și ieșiri prin oraș cu voluntarii și cu doamnele profesoare din echipa de proiect

aş putea spune cu familia A fost foarte plăcut Icircncă nu pot să uit seara poveștilor de groază icircn

care colegul meu Flaviu a speriat-o foarte tare pe Madame Sincer o să icircmi fie foarte dor de toți Cu

bune cu rele dar mereu am fost icircmpreună Și dacă i-am supărat cu ceva icircmi pare sincer rău și sper

că mă vor ierta Totuși mi-ar plăcea ca şi după terminarea acestui proiect să mai facem icircntacirclniri icircn

CDI Pentru mine tot ce s-a petrecut și mai ales toți au icircnsemnat și icircnseamnă foarte mult

Iuhasz Francesca ndash Voluntar

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 17

A doua reuniune internaţională de proiect Baia Mare

Romacircnia 20 - 31 Octombrie 2013

Vizitatori din Letonia la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Timp de 11 zile din 20 icircn 31 Octombrie 2013 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare a

găzduit a doua reuniune a proiectului de parteneriat şcolar bilateral Comenius ndash bdquoTo Study or to

Work To Stay or to Emigrate‛ Echipele participante au fost formate din coordonatorii

proiectului din fiecare unitate de icircnvăţămacircnt parteneră profesori membri icircn echipa de proiect şi

elevi

Şcoala din Letonia a fost reprezentată de o echipă formată din 6 profesori directorul adjunct al

instituţiei de icircnvăţămacircnt şi 23 de elevi care au fost găzduiţi icircn familiile elevilor romacircni

Pe parcursul vizitei s-au desfăşurat activităţi de socializare de teambuilding conferinţe ateliere de

lucru toate avacircnd ca scop dezvoltarea competenţelor elevilor de a se integra icircn societatea europeană

contemporană

Elevii au devenit conştienţi de benficiile finalizării studiilor au fost icircncurajaţi să nu abandoneze

şcoala timpuriu pentru a pleca la muncă icircn străinătate ca şi emigranţi să icircşi continue educaţia şi

să-şi construiască o carieră Aceste competenţe icirci vor ajuta să se descurce pe piaţa muncii să icircşi

construiască o carieră şi să crească competitivitatea pe piaţa muncii

Elevii şi-au lărgit orizonturile nu numai cu privire la propria lor bunăstare dar şi cu privire la

economia ţării lor Ei vor fi mai responsabili icircn luarea deciziilor cu privire la alegerea carierei

Elevii au fost informaţi cu privire la oportunităţile de studiu şi muncă oferite icircn ţara de origine

precum şi icircn celelalte ţări europene

S-au realizat vizite culturale la obiectivele turistice din zona noastră pentru a-i familiariza pe letoni

cu obiceiurile şi cultura romacircnească

ldquoTo study or to work To stay or to emigraterdquo - Proiect Comenius Bilateral -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 18

Elevii şi profesorii letoni au fost impresionaţi de ospitalitatea familiilor partenerilor romacircni de

bucătăria romacircnească de obiectivele turistice pe care le-au vizitat icircn zonă

Pe parcursul reuniunii elevii coordonaţi de către profesori au realizat un produs final al proiectului

ndash Filmul bdquoI am European‛ - care icircncearcă să dea un răspuns la icircntrebarea cheie a proiectului

bilateral Comenius - sbquoTo study or to work To stay or to emigrate‛

Filmul prezintă viaţa icircn paralel a doi elevi din ţări est europene ndash Romacircnia şi Letonia ndash care

emigrează icircn Regatul Unit al Mării Britanii Elevii sunt prezentaţi icircn contrast unul avacircnd o

bursă pentru continuarea studiilor se integrează uşor icircşi construieşte o carieră se reicircntoarce icircn

ţara natală şi devine un cetăţean european activ icircn timp ce celălalt elev are un lung şir de eşecuri

datorită faptului că fiind influenţat de prieteni abandonează şcoala şi emigrează pentru a intra pe

piaţa muncii la negru motivat de cacircştigarea banilor foarte rapid

Icircn urma vizionării acestui film elevii au devenit conştienţi de faptul că trebuie să icircşi finalizeze

studiile pentru a-şi construi o carieră care să le asigure succes icircn viaţă icircn timp ce abandonarea

şcolii influenţa negativă a anturajului motivaţia obţinerii de beneficii materiale imediate prin

muncă necalificată se finalizează icircn majoritatea cazurilor prin eşec

prof Daniela Chinde - coordonator proiect

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 19

Sub sloganul sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ icircn perioada 6-7 decembrie 2013 s-a derulat prima

acţiune de responsabilitate socială prin care 20 de tineri voluntari ai Asociaţiei sbquoGeorge Bariţiu‛

au reuşit să aducă frumuseţea şi magia sărbătorilor de iarnă icircn sufletul a 35 de copii nevoiaşi din

localitatea Baia Sprie

Voluntarii au petrecut alături de cei mici două zile de neuitat organizacircnd diverse activităţi

educative şi distractive ateliere pentru confecţionarea de podoabe şi ornamente pentru brad un

concert de colinde jocuri interactive momente surpriză care icircn prima zi s-au desfăşurat la şcoală

iar a doua zi la Pensiunea Rustic din Baia Sprie Icircn plus alături de cei mari copiii au scris

scrisorile pentru Moş Crăciun de unde am putut afla de ce au nevoie aceşti copii şi familiile lor La

finalul celor două zile petrecute icircmpreună toţi copiii au beneficiat de o masă caldă şi tremuracircnd de

emoție s-au bucurat de icircntacirclnirea lor cu Moş Nicolae care le-a adus multe daruri

A doua etapă a proiectului sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ a vizat colectarea de alimente

icircmbrăcăminte jucării şi bunuri casnice donate de elevii şi cadrele didactice din şcoala noastră Pe

data de 20 decembrie 2013 cei 20 de voluntari au mers din nou icircn vizită la aceşti copii pentru a le

duce alimente icircmbrăcăminte şi alte cadouri Cu această ocazie am reuşit ca icircn pragul sărbătorilor

de iarnă să aducem un strop de bucurie icircn sufletele a 40 de familii nevoiaşe din localitatea Baia

Sprie

Sunt lăudabile munca entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat aceşti voluntari dar şi

spiritul umanitar pe care l-au dovedit profesorii dir Camelia Bogdan dir adj Vasile Pop şi

Mihaela Popan de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ dir Ioan Tămaş Melinda Costin şi Debora

Codroiu de la Şcoala Gimnazială Baia Sprie şi nu icircn ultimul racircnd doamna Cristina Leş

administratorul pensiunii care a reuşit să creeze o atmosferă de Crăciun de vis prin bradul vrăjit

frumos icircmpodobit şi aşezat la loc de cinste icircn Pensiunea Rustic din Baia Sprie

Cu siguranţa Naşterea Domnului marea sărbătoare a creştinilor acest miracol al lumii aduce

schimbarea şi speranţa noastră de mai bine şi ne face parcă icircn preajma acestor sărbători mai buni

mai omenoşi mai răbdători mai iertători unii cu alţii

prof Silvia Camelia Gurzun ndash coordonator proiect

bdquoDăruind primeşti un zacircmbetrdquo

- un proiect de suflet -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 20

Imagini surprinse icircn timpul celor 2 acţiuni din cadrul proiectului

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 21

Technical College sbquoGeorge Bariţiu‛ (headmistress Camelia Laura Bodgan) is involved in another

international project under the Lifelong Learning Programme financed by the European Comission

called sbquoIVET-Venture A Participative Approach to strengthen key competences of trainees‛ which

is a Leonardo da Vinci project ndash Transfer of Innovation bringing together institutions from

Germany Austria Romania and Turkey

The starting point of the project is represented by the weak key competences many trainees possess

which are focused on the bare (theoretical) knowledge transfer During the project we are planning

to transfer a creative and interactive learning approach to the field of IVET in order to strengthen

certain key competences especially civic and social In addition the adapted approach will be

transfered from Germany and Austria to other countries and their

VET systems

The learning environment lacks innovative and participatory

activities based on our studentsrsquo interests and lifestyle and

moreover the transfer of key competences beyond the mere

knowlwdge component has been neglected

The key competences developed during the VET training should

offer the students the possibility to manage their careers and play a role in society as active citizens

The purpose of the project is to improve the attractivity of VET training by developping the

adventure-based methodology to support the teachers to acquire and use non-formal teaching

methods which are seen as more efficient methods of working with trainees

The agenda of the project is a rich one There has already been a fisrt meeting hosted by our project

coordinators from the Leibniz University Hannover in December 2013 where the project was

represented by Claudia Stainer the coordinator of the project and Simona Popescu member of the

project team During the meeting each partner introduced itself and we discussed on work packages

and the responsibilities of each partner We discussed and defined the projects aims we set the

future tasks the materials that have to be created and talked about proofing the IVET-VENTURE

training in practice

ldquoIVET-Venture A Participative approach

to strengthen key competences of traineesrdquo

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 22

Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul

Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Centrul Europe Direct Maramureş şi Liceul Tehnologic Ocna Şugatag a

derulat icircn perioada 3-4 Aprilie 2014 o vizită de lucru icircn localitatea Ocna Şugatag pentru a oferi

clipe de neuitat celor 25 de tineri cuprinşi icircn grupul ţintă al proiectului de responsabilitate socială

bdquoNouă ne pasă‛ Acţiunea face parte din cel de-al doilea proiect de responsabilitate socială propus

de voluntarii asociaţiei icircn cadrul proiectului ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo

Copiii şi tinerii instituţionalizaţi reprezintă o categorie de persoane care necesită o atenţie şi o grijă

specială nu numai din partea statului dar şi a noastră fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui

mediu familial natural De multe ori activităţi familiare pentru majoritatea tinerilor precum

vizionarea unui film la cinematograf sau ieşirile la masă icircn oraş cu prietenii reprezintă activităţi

inedite pentru aceşti tineri De aceea echipa bdquoNouă ne pasă‛ a icircncercat ca prin acest proiect să le

ofere acetor tineri pe lacircngă un ajutor material şi experienţe de viaţă pozitive care să le dezvolte

abilităţile de viaţă necesare integrării lor icircn societate Timp de 2 zile 25 de tineri care provin din

familii cu o situaţie materială precară sau Case de Tip Familial au participat la activități de

socializare și educație non-formală pentru facilitarea comunicării icircncurajarea toleranței și a

atitudinii non-discriminatorii organizate de echipa de proiect icircn Centrul de Documentare şi

Informare din şcoală şi la Pensiunea bdquoPoarta Maramureşului‛ din localitatea Ocna Şugatag

Prin aceste activităţi voluntarii au icircncercat să le creeze momente de bună dispoziţie care să

contribuie la dezvoltarea abilităţilor de socializare a tinerilor care rareori ies din mediul lor Aceştia

au avut ocazia să trăiască experienţe noi să-şi dezvolte sentimentul de respect de sine să simtă că

sunt la fel de valoroşi ca aceia pentru care viaţa a fost mai darnică şi să se bucure din plin de

momentele petrecute icircmpreună cu noii lor prieteni Din dorinţa de a icircncuraja activităţile sportive

icircntr-un mod distractiv voluntarii au organizat icircn curtea interioară a pensiunii diverse competiţii

sportive care au fost icircntacircmpinate cu mult entuziasm de tineri Deşi era pentru prima dată cacircnd

trăiau aceste experienţe tinerii s-au străduit să-şi dovedească talentul şi chiar au reuşit să se

descurce la toate probele derulate Noutatea experienţei a fost covacircrşitoare pentru cei mai mulţi

dintre ei venindu-le greu să creadă că prin simple jocuri distractive şi alături de gesturi mărunte ca

o icircncurajare sau icircmbrăţişare au trăit clipe de neuitat care le-a adus zacircmbetul pe faţă Icircn plus icircn

contextul icircn care pentru aceşti tineri servirea unei mese icircntr-un cadru familiar sau cu prietenii la

un restaurant reprezintă un adevărat lux echipa bdquoNouă ne pasă‛ a organizat o masă festivă la

finalul celor 2 zile de activităţi moment care a fost trăit cu un real entuziasm de către toţi

participanţii la proiect

Mulţumim pe această cale Centrului Europe Direct Maramureş (coordonator ndash Margareta

Căpicirclnean) pentru materialele informative dăruite tinerilor instituţionalizaţi şi cadrelor didactice

prof Mihaela Popan prof Claudia Stainer de la Colegiul Tehnic laquo George Bariţiulaquo prof Rodica

Balin şi d-lui director prof Andreica Gheorghe de la Liceul Tehnologic Ocna Şugatag pentru

entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat icircn acest proiect

Proiectul bdquoNouă ne pasărdquo

icircnceputul unor noi prietenii pentru elevii bariţieni

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 23

Imagini surprinse icircn timpul activităţilor realizate cu

elevii Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 24

Icircn perioada 9-10 mai 2014 Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare a fost gazda Concursului

Naţional Start icircn afaceri Topul tinerilor antreprenori concurs cuprins icircn Calendarul Acţiunilor

Educative Regionale aprobate de MEN şi care a ajuns icircn acest an la cea de-a patra ediţie

Concursul a fost desfăşurat icircn parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş

Incubatorul de Afaceri Baia Mare şi Asociaţia George Bariţiu pentru Promovarea Societăţii

Informaţionale

Scopul concursului este dezvoltarea spiritului antreprenorial icircn racircndul elevilor din clasele XI-XII

prin familiarizarea acestora cu activităţile specifice unei firme reale simularea operaţiunilor şi

proceselor economice specifice mediului de afaceri precum şi dezvoltarea competenţelor şi

aptitudinilor necesare unui icircntreprinzător

Icircn zilele de vineri şi sacircmbătă 9-10 mai 28 de echipe de la colegiile şi liceele din ţară şi-au prezentat

ideile de afaceri icircn cadrul celor două secţiuni ale competiţiei Idei de top‛ la care s-au icircnscris opt

echipe cu participare directă şi Idei de afaceri năstruşnice la care 20 de echipe au participat icircn

mod indirect online

Icircn cadrul concursului a fost pregătită o expoziţie cu materializarea ideilor de afaceri ale tinerilor

viitori icircntreprinzători care a demonstrat aplicabilitatea ideilor dar şi creativitatea spiritul inovativ

şi originalitatea echipelor de elevi şi ale profesorilor icircndrumători

Membrii juriului alcătuit din Korkmakz Yusuf (Romdil) Livia Pop - inspector şcolar de specialitate

şi Vlad Pascu - Incubatorul de Afaceri au avut o misiune dificilă icircn evaluarea celor 8 proiecte

icircnscrise la secţiunea sbquoIdei de Top‛ Punctajele au fost acordate pe baza unor criterii de evaluare şi

indicatori care au avut icircn vedere calitatea planului de afaceri obiectivele companiei precum şi

modul icircn care au fost promovate produsele

La finalul concursului la secţiunea sbquoIdei de Top au fost acordate patru menţiuni Liceului

Tehnologic Gherla Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Liceului Teoretic Emil Racoviţă şi

Colegiului Naţional Vasile Lucaciu din Baia Mare Premiul al III-lea a revenit Colegiului Tehnic

Transilvania Baia Mare Premiul al II-lea Colegiului Tehnic Anghel Saligny Baia Mare iar

premiul icircntacirci Liceului Tehnologic Traian Vuia din Tăuţii Măgherăuş Premiul special acordat de

juriu a rămas icircn vitrina unităţii Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Toţi elevii şi profesorii

icircndrumători au primit diplome şi premii din partea organizatorilor şi din partea partenerului de

proiect - SC Oneit SRL Icircn cea de a doua zi a concursului a urmat evaluarea ideilor de afaceri

icircnscrise la secţiunea sbquoIdei de afaceri năstruşnice‛ la care cele 20 de echipaje icircnscrise icircn concurs au

obţinut numeroase premii

Mulţumim pe această cale cadrelor didactice de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ pentru munca

depusă icircn organizarea şi desfăşurarea cu succes a primei ediţii organizate la nivel naţional şi

sperăm din tot sufletul că reuşita acestei ediţii a concursului va atrage icircn anii următori un număr

cacirct mai mare de concurenţi

Coordonatori - prof Silvia GURZUN prof Păuniţa PIcircRLOG

Concursul Naţional

bdquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo Ediţia IV

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 25

ldquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo

Ediţia IV

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 26

Icircn data de 16 mai 2014 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare a fost gazda celei de-a cincea

ediţii a Concursului Naţional bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic ndash Interferenţe

educaţionale‛ concurs cuprins icircn Calendarul concursurilor şcolare naţionale avizate de MEN

Concursul face parte dintr-un proiect iniţiat acum cinci ani care s-a desfăşurat pacircnă icircn prezent ca

simpozion naţional şi care are ca scop promovarea exemplelor de bună practică ce ilustrează

creativitatea şi inovarea icircn icircnvăţămacircntul tehnologic preuniversitar dezvoltarea competenţelor

personale profesionale şi sociale prin icircnvăţarea pe tot parcursul vieţii

Prin acest concurs naţional ne propunem să stimulăm nu numai

creativitatea elevilor dar şi a profesorilor care deţin resurse

insuficient puse icircn valoare

Considerăm că tehnologia nu trebuie icircnchisă icircntr-un bdquoturn de

fildeş‛ specialiştii icircn domeniu aparţin unei elite care comunică

cu restul lumii şi de aceea acest eveniment se adresează elevilor

şi profesorilor pasionaţi de tehnologie care identifică interferenţe

importante cu alte domenii ale culturii literatură filozofie arte

matematică etc

Această ediţie a concursului a atras un număr mare de participanţi din ţară elevi coordonaţi de

cadre didactice care au avut iniţiativa de a se icircnscrie la două din cele trei secţiuni ale concursului

Secţiunea I bdquoNoi tendinţe icircn e-learning‛ Secţiunea II bdquoTehnoFantezii - Artă şi Tehnologii‛ şi

Secţiunea III Simpozion Naţional - bdquoInterferenţe educaţionale‛ reuşind astfel să obţină cel puţin

un premiu Lucrările icircnscrise icircn concurs au demonstrat din nou preocuparea şi calităţile de

excepţie ale elevilor şi cadrelor didactice din icircnvăţămacircntul romacircnesc Produsul final al acestui

proiect icircl reprezintă volumul publicat şi dedicat evenimentului icircn care sunt cuprinse toate

lucrările participante la această ediţie a concursului

Echipa de organizare

Concurs Naţional bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic

ndash Interferenţe educaţionale‛

Concursul Naţional

Perspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic

ldquoInterferenţe educaţionalerdquo - Ediţia V

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 27

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 28

Ministerul Tineretului şi Sportului a organizat icircn perioada 20 ndash 24

noiembrie 2013 la Complexul Expoziţional Romexpo Bucureşti cea de a

XI-a ediţie a bdquoSalonului Naţional de Inventică şi Creaţie Ştiinţifică

pentru Tineret care s-a desfăşurat icircn cadrul Tacircrgului Internaţional

bdquoGaudeamus - Carte de icircnvăţătură‛

Cu această ocazie au avut loc expoziţii de invenţii şi idei vernisaje

conferinţe mese rotunde şi dezbateri pe diferite domenii ale educaţiei culturii şi ştiinţei ale

economiei creative Grupul ţintă pentru acest eveniment a fost compus din tineri cu vacircrste icircntre 14

şi 35 de ani din toată ţara tineri care au o orientare spre o societate bazată pe cunoaştere şi

dezvoltare Această iniţiativă icircşi propune să promoveze şi să icircncurajeze tinerii icircn domeniul

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică Cu acest prilej Ministerul Tineretului şi Sportului a lansat şi un

concurs de invenţii şi creaţii pentru tinerii care au preocupări cunoştinţe şi aptitudini provenind

din diverse domenii

La concurs au participat tineri ale căror invenţii sau creaţii s-au icircncadrat icircn următoarele secţiuni

1) Ştiinţe aplicate (mecanică electricitate optică termotehnică biotehnologie nanotehnologie

aeronautică astronautică etc)

2) Tehnologia informaţiei (tehnologie care asociază utilizarea calculatorului şi a informaţiilor care

ajută să producă să manipuleze să comunice sau să difuzeze informaţiile)

3) Creaţie tehnică (de produs de interior grafic design etc)

Lucrările tinerilor au fost expuse icircn cadrul salonului icircntr-un loc special amenajat fiecare

tacircnărechipă avacircnd la dispoziţie un spaţiu de prezentare Selecţia lucrărilor icircnscrise la concurs s-a

realizeat de către un juriu format din specialişti ai domeniilor respective iar cele mai creative şi

inovative lucrări pe fiecare tematică au fost premiate la finalul manifestării icircntr-un cadru festiv

Şcoala noastră a participat la acest eveniment cu invenţia bdquoSenzor de apă‛ şi a fost reprezentată de

către elevii Ioan Chiş - clasa a XI-a E şi Alex Suciu - clasa a X-a C

Prof coordonator - ing Păuniţa PIcircRLOG

Participare cu succes la Salonul Naţional de

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică pentru Tineret 2013

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 29

Icircn fiecare an icircn perioada 25 noiembrie ndash 10 decembrie are loc la nivel mondial sbquoCampania celor

16 zile de activism icircmpotriva violenţei asupra femeiirdquo

Sub genericul bdquoDe la pacea de acasă la pacea icircn lumerdquo campania

a icircnceput icircn data de 25 noiembrie de Ziua Internaţională Icircmpotriva

Violenţei asupra Femeii şi s-a icircncheiat icircn data de 10 decembrie de Ziua

Internaţională a Drepturilor Omului

Icircn Baia Mare icircn cadrul acestei campanii mai multe instituţii şi

organizaţii au realizat acţiuni cu scopul sensibilizării comunităţii

locale cu privire la acest fenomen Serviciul Public Asistenţă Socială

Baia Mare Filiala Baia Mare a Asociaţiei Femeilor Icircmpotriva

Violenţeindash Artemis Femina XXI Asociaţia YMCA Baia Mare Graiul

Maramureşului Biblioteca Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ Baia Mare

Cu această ocazie şcoala noastră s-a implicat icircn această acţiune

icircncurajacircnd elevii să i-a atitudine icircmpotriva violenţei icircntr-un mod creativ şi să participe la

concursul judeţean bdquoFlori de gacircndhellip icircmpotriva violenţeirdquo- ediţia a VIII-a

Concursul este organizat la nivel local de AFIV Artemis Baia Mare şi SPAS Baia Mare icircn

parteneriat cu Graiul Maramureşului Femina XXI Asociaţia YMCA Baia Mare şi Biblioteca

Judeţeană sbquoPetre Dulfu‛ Baia Mare

Cele mai bune lucrări au fost premiate icircn cadru festiv icircn data de 10 decembrie 2013 la Biblioteca

Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ din Baia Mare Elevii Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ au obţinut

două premii Premiul II (Fazecaş Alexandra Codrea Andrada prof coordonator Silvia Gurzun ) şi

Premiul III (Mădălina Bugnăruc şi Tania Dobroiu prof coordonator Gabriela Sălăgean) ambele

premii fiind obţinute la secţiunea - bdquoImagine‛ (fotografie clip video pictură şi desen)

Alexandra Fazecaş ndash clasa a X-a

Campania celor 16 zile de activism icircmpotriva

violenţei asupra femeii

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 30

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romacircnesc icircn parteneriat

cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Fundaţia Konrad Adenauer a derulat icircn perioada 6 februarie ndash

21 martie 2014 concursul naţional de creaţie bdquoUn altfel de muzeu icircn şcoala ta Muzeul

comunismului‛ Acest concurs s-a adresat elevilor din clasele IX-XII din unităţile de icircnvăţămacircnt

din Romacircnia care aparţin de Ministerul Educaţiei Naţionale Concursul şi-a propus ca printr-un

exerciţiu de creativitate să atragă interesul elevilor asupra cunoaşterii şi studierii istoriei regimului

comunist din Romacircnia

Astfel elevii de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare au fost provocaţi de d-na profesor

documentarist Gurzun Silvia să amenajeze icircn Centrul de Documentare şi Informare din şcoală un

spaţiu dedicat istoriei comunismului icircn Romacircnia un muzeu care să prezinte prin intermediul

exponatelor (fotografii obiecte creaţii artistice etc) percepţia lor despre perioada comunistă

Timp de două săptămacircni un grup de elevi şi cadre didactice au căutat peste tot icircn şcoală acasă la

bunici sau la prieteni lucruri şi obiecte păstrate din perioada comunismului icircncercacircnd să adune

cacirct mai multe exponate pentru amenajarea unui adevărat muzeu După perioada de colectare şi

amenajare exponatele au fost fotografiate iar apoi a fost realizat un film de prezentare a muzeului

cu durata de 10 minute care a fost icircnscris icircn concurs şi care se află icircn arhiva Institutului de

Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romacircnes

Le mulţumim pe această cale tuturor elevilor şi cadrelor didactice care s-au implicat din tot sufletul

icircn această acţiune şi pentru faptul că numai datorită lor Centrul de Documentare şi Informare şi-

a icircmbogăţit arhiva cu un nou produs multimedia care va fi cu siguranţă o sursă de informaţie

pentru viitorii elevi ai acestei instituţii de icircnvăţămacircnt

Valentina Moisi ndash clasa a X-a

Un altfel de muzeu icircn şcoala mea

- Muzeul Comunismului -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 31

1 Dezbaterea - rdquoPutem vorbi despre un stil de viaţă europeanrdquo

Icircn data de 24 februarie 2014 Centrul Europe Direct Maramureş a organizat la Centrul

Millennium din Baia Mare o dezbatere intitulată sugestiv ‛Putem vorbi despre un stil de viaţă

european‛ Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ a răspuns afirmativ invitaţiei primite din partea

Centrului Europe Direct Maramureş şi a participat la acest

eveniment cu un grup de 7 elevi şi 3 cadre didactice

Icircn cadrul acestei dezbateri cei 40 de participanţi au avut

prilejul de a discuta pe parcursul a peste 2 ore despre

calitatea vieţii noastre icircn Europa Aceştia au vorbit despre

caracteristici importante ale unui stil de viaţă european cum

ar fi dezvoltarea personală crearea unui mediu favorabil

cooperării accesul la oportunităţi o diplomaţie echitabilă

dar şi păstrarea identităţii naţionale conservarea tradţiilor şi

a mixului de obiceiuri Evenimentul a avut ca scop aducerea

icircn prim plan a temelor campaniei de informare care se

derulează la nivelul icircntregii Uniuni Europene pentru

pregătirea Alegerilor pentru Parlamentul European ce vor

avea loc icircn perioada 22-25 mai 2014

Cu această ocazie elevii şcolii noastre au putut afla

informaţii preţioase despre Serviciul Europe Direct pus la

dispoziţia cetăţenilor europeni de Comisia Europeană atacirct la

nivel central cacirct şi pe plan local şi despre ‛Măsurile UE

pentru creşterea calităţii vieţii‛ icircn ceea ce priveşte siguranţa alimentară protecţia datelor acces la

servicii de sănătate protecţia mediului siguranţa produselor protecţia consumatorilor Icircn plus au

purtat un dialog despre ce icircnseamnă pentru ei un stil de viaţă european şi au icircmpărtăşit din

experienţele acumulate prin implicarea icircn proiecte europene şi activităţi de voluntariat S-a creionat

icircmpreună cacircteva caracteristici ale stilului de viaţă european care se referă mai ales la trăsături de

caracter atitudine şi condiţii favorabile şi nu neapărat la nevoile materiale O altă prezentare a fost

efectuată de coordonatorul Centrului Europe Direct Maramureş pentru a transmite informaţii utile

despre Uniunea Europeană şi principalele instituţii europene cu accent pe structura Parlamentului

European rolul PE icircn luarea deciziilor la nivel european şi informaţii despre alegerile

europarlamentare 2014 Un moment important l-a constituit prezentarea de informaţii practice şi

discutarea modului icircn care cetăţenii europeni rezidenţi icircn alt stat decacirct cel de origine pot vota

pentru alegerile europarlamentare La finalul icircntacirclnirii elevii au fost invitaţi să savureze cicircteva

preparate sănătoase pregătite de organizatori scopul acestui moment fiind de a promova o

alimentaţie sănătoasă

Margareta Căpicirclnean ndash coordonator Centrul Europe Direct Maramureş

Centrul Europe Direct Maramureş

- un partener al şcolii icircn promovarea valorilor europene -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 32

2 Seminarul - bdquoDecideţi cine vă reprezintărdquo

Pe 21 martie 2014 icircn cadrul Centrului de Informare şi Documentare de la Colegiul Tehnic ‛George

Bariţiu‛ Baia Mare a avut loc Seminarul -‛Alegerile pentru Parlamentul European 2014 Decideţi

cine vă reprezintă‛ organizat de Centrul Europe Direct Maramureş icircn colaborare cu şcoala noastră

Acest eveniment a fost dedicat tinerilor care au dreptul la vot şi la care au fost invitaţi elevii claselor

a XII-a A Scopul acestui seminar a fost de a facilita accesul tinerilor care votează prima dată la

informarea cu privire la alegerile pentru Parlamentului European conştientizarea de către tineri a

beneficiilor cetăţeniei participative şi creşterea gradului de interes cu privire la importanţa

alegerilor europarlamentare şi a exprimării votului pentru a decide cine ne va reprezenta icircn

Parlamentul European

Prezentările s-au axat pe informaţii concrete despre alegerile europarlamentare data alegerilor date

despre Parlamentul European modul icircn care sunt reprezentate statele membre icircn PE atribuţiile

Parlamentului European rolul Parlamentului European la nivelul UE

Cu această ocazie s-a prezentat şi activitatea Centrului Europe Direct Maramureş şi a Serviciului

Central de informare Europe Direct ndash coordonat de Comisia Europeană Icircn cadrul evenimentului

elevii au fost invitaţi să participe la sbquoConcursul de promovare a alegerilor europarlamentare‛ şi au

fost distribuite broşuri de informare despre Alegerile PE 2014 realizate de Uniunea Europeană

precum şi alte materiale pe teme europene

De asemenea s-a discutat cu tinerii despre principale realizări ale Parlamentului European şi s-a

vizionat pe httpwwwmyvote2014euentheir-vote modul icircn care europarlamentarii au votat

cacircteva iniţiative importante din mandatul care se icircncheie icircn 2014 S-a prezentat elevilor pagina de

internet a alegerilor europarlamentare 2014 httpwwwelections2014euro şi videoclipul de

prezentare a Alegerilor pentru Parlamentul European din 25 mai 2014

Vlăduţ Pop ndash clasa a XII-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 33

3 Concursul bdquoAlegerile Europarlamentare 2014 ndash Noi decidem cine are Responsabilitateardquo

Concursul a avut ca obiectiv principal promovarea alegerilor pentru

Parlamentul European conştientizarea maramureşenilor cu privire la

importanţa participării la vot pe 25 mai (data alegerilor icircn Romacircnia) şi

icircncurajarea unei cetăţenii participative icircn racircndul tinerilor votanţi

La acest concurs au participat elevi de liceu coordonaţi de cadre

didactice studenţi de la instituţii universitare locale tineri romacircni şi

străini implicaţi icircn acţiuni de voluntariat icircn cadrul unor ONG-uri

locale

Participanţii la concurs au avut de realizat un material de promovare a

alegerilor pentru Parlamentul European afiş pliant sau fluturaş care

să aibă ca temă creşterea participării la votul pentru alegerile europene din anul 2014 iar

conţinutul materialului de promovare să fie creaţie originală să nu icircncalce legile drepturilor de

autor sau de confidenţialitate ale altei persoane fizice sau juridice

Icircn cadrul evenimentului a fost organizată o expoziţie icircn faţa bibliotecii judeţene cu toate materialele

icircnscrise icircn concurs De asemenea toate materialele participante la concurs au fost expuse icircn cadrul

evenimentului organizat pe 9 mai 2014 ndash Ziua Europei Premierea participanţilor a avut loc icircn

cadrul evenimentului de exterior pe care Centrul Europe Direct Maramureş l-a organizat la

Biblioteca Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ Baia Mare icircn săptămacircna ‛Şcoala Altfel‛

Pentru şcoala noastră a fost o mare bucurie deoarece cei 4 elevi icircnscrişi icircn concurs (Luciana Vinţ

Alina Fărcaş Alex Ardelean şi Ciprian Iobagi) au obţinut numeroase premii Premiul II din partea

juriului la secţiunea - Afişe şi 2 Menţiuni la secţiunea Vot

Ciprian Iobagi Alex Ardelean ndash clasa a X-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 34

4 Concursul de desene ldquoEU trăiesc sănătosrdquo Concursul de desene ldquoEU trăiesc sănătosrdquo a fost organizat de Centrul Europe Direct Maramureş

cu prilejul Zilei Europei Pe data de 9 mai 2014 la Centrul Millennium din Baia Mare a fost

organizată o expoziţie cu peste 140 de lucrări icircnscrise icircn concurs La acest eveniment elevii

Colegiului Tehnic ldquoGeorge Bariţiurdquo au demonstrat din nou că deşi studiază la un liceu cu profil

tehnic ei au talent şi la desen fapt dovedit prin cele 3 premii obţinute de elevii Andreea Pop

Francesca Iuhasz şi Alexandru Fluczar Premiul Special Menţiune I şi Menţiune III

Francesca Iuhasz ndash clasa a XI-a

5 Conferinţa ldquoIcircmpreună icircn Europa ndash unitatea şi diversitatea stilului de viaţă europeanrdquo

Pe 9 mai 2014 de Ziua Europei Centrul Europe Direct Maramureş a organizat o conferinţă ce a

avut ca temă ndash unitatea şi diversitatea stilului de viaţă european Evenimentul s-a desfăşurat la

Centrul Millenium din Baia Mare icircntr-un cadru minunat creat prin expoziţia de desene din cadrul

concursului de desene intitulat sugestiv bdquoEu trăiesc sănătos‛ Conferinţa privind stilul de viaţă

european a reunit peste 150 de participanţi de la instituţii de icircnvăţămacircnt şi ONG-uri din judeţul

Maramureş Icircn cadrul conferinţei au fost evidenţiate valori europene şi valori care definesc un stil

de viaţă sănătos şi armonios precum toleranţa diversitatea unitatea voluntariatul dar şi

păstrarea sănătăţii şi educaţia non-formală Cu această ocazie voluntarii Asociaţiei sbquoGeorge

Bariţiu‛ Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale au prezentat participanţilor rezultatele

obţinute icircn cadrul proiectului de responsabilitate socială - sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de

TINEri‛

Luciana Vinţ ndash clasa a X-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 35

Parteneriatul semnat icircntre Asociaţia American International School of Transylvania şi

Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ icircn cadrul proiectului sbquoGate to Active European Citizenship‛

finanţat de Comisia Europeană programul Tineret in Acţiune coordonat de American

International School of Transylvania a avut ca scop derularea unor activităţi pentru tineret

Cei de la Asociaţie şi-au propus organizarea unor evenimente pentru conştientizarea de

către elevii de liceu a importanţei activităţilor de voluntariat creşterea gradului de sensibilizare cu

privire la valoarea voluntariatului promovarea responsabilităţii civice şi sociale prin acţiuni

concrete de voluntariat promovarea unor programe de educaţie civică icircn contexte formale şi

nonformale

Icircn Centrul de Documentare şi Informare din liceul nostru s-au organizat mese rotunde pe

tema voluntariatului s-au prezentat obiectivele Serviciului European de Voluntariat s-a discutat

despre posibilităţile de voluntariat existente pentru tinerii din Baia Mare

Icircn cadrul proiectului bdquoDrugs Change Everything‛ (Drogurile schimbă tot) s-a derulat o

campanie de informare şi prevenire a consumului de droguri icircn şcoli prin intermediul unor

activităţi desfăşurate icircn CDI ce au avut ca obiective sensibilizarea elevilor icircn vederea alegerii unei

vieţi sănătoase şi dezvoltarea unei atitudini responsabile dezvoltarea spiritului tolerant icircn racircndul

elevilor prin intermediul unor activităţi ce presupun schimbul de experienţă intercultural şi

lingvistic promovarea diversităţii multiculturalismului şi voluntariatului

Elevii din Bariţiu s-au icircntacirclnit cu voluntarii AIST icircn vederea realizării unei mese rotunde

cu tema bdquoSpune NU drogurilor‛ şi s-au implicat icircn crearea unei mini piese de teatru

Icircn cadrul zilelor aflate sub semnul iubirii cu ocazia zilei de Valentinersquos Day sau a

Dragobetelui voluntarii Asociaţiei au condus activitatea bdquoLet Our Volunteers Educate‛- LOVE

icircn cadrul căreia şi-a propus ca obiective motivarea elevilor să icircnveţe limbi străine icircncurajarea

elevilor de a-şi exprima opiniile icircn limba engleză promovarea voluntariatului Timp de aproape o

oră s-au făcut scurte incursiuni icircn limbile materne ale voluntarilor germana poloneza şi daneza

Prin explicarea unor reguli de pronunţie şi citire

prin introducerea unor expresii uzuale (salutul

icircntrebări folosite pentru cunoaşterea celui cu care

conversezi) sau a unor noţiuni gramaticale

(conjugarea verbului a fi sau a avea) voluntarii

au demonstrat elevilor cacirct de simplu şi distractiv

poate fi studiul unei limbi străine Pentru a-i

implica şi mai activ pe elevii participanţi la final

s-a organizat un concurs de citire pronunţie şi

gramatică a cărui cacircştigător a fost răsplătit cu o

diplomă de onoare pentru cel mai rapid icircnvăţăcel

Asociaţia American International School of Transylvania

şi Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo

- parteneriat icircn promovarea participării pro-active

a tinerilor la viaţa comunităţii -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 36

Feedbackul primit din partea elevilor este unul pozitiv Faptul că după-amiezele sunt

organizate activităţi unde ei pot participa ca voluntari este considerat un fericit prilej de a ieşi din

rutina zilnică ce presupune statul icircn faţa calculatorului Se simt icircncurajaţi icircn a-şi exprima părerile

propri icircşi pun icircn valoare aptitudini pe care nici nu ştiau că le posedă conştientizează mult mai

bine apartenenţa la comunitaea din care fac parte şi icircşi doresc să prticipe activ la viaţa acesteia

Nouă profesorilor nu ne rămacircne decacirct să-i icircncurajăm cacirct mai mult să participe activ la cacirct

mai multe asemenea evenimente pentru a-şi descoperi icircntregul lor potenţial ce nu poate fi pus icircn

valoare decacirct prin implicarea icircn activităţi extraşcolare şi nonformale

Manuela Conea - profesor limba engleză

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 37

Icircn perioada 9 - 10 aprilie 2014 Colegiul Tehnic ‛George Bariţiu‛ Baia Mare a avut ca obiectiv

principal promovarea şcolii la nivel judeţean şi prezentarea ofertei şcolare icircn racircndul elevilor din

clasele a VIII-a de la şcolile gimnaziale din oraşul Baia Mare

Astfel icircn săptămacircna sbquoŞcoala Altfel‛ aproximativ 300 de elevi din 12 instituţii de icircnvăţămacircnt care

au semnat un acord de parteneriat educaţional cu instituţia noastră au trecut plini de emoţie şi

curiozitate pragul Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛

Tinerii oaspeţi interesaţi de activitatea şi oferta educaţională a şcolii au vizitat mai icircntacirci spaţiile de

studiu laboratoarele şi baza sportivă iar apoi au participat la diverse ateliere interactive pregătite de

elevii bariţieni icircmpreună cu cadrele didactice

Dialogul dintre cadrele didactice şi elevii de gimnaziu le-a facilitat acestora să icircnţeleagă mai bine

care sunt valorile care guvernează această instituţie de icircnvăţămacircnt şi ce oportunităţi le poate oferi

atacirct pe plan profesional cacirct şi pe plan personal această şcoală europeană

Zilele Porţilor Deschise

la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquodin Baia Mare

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 38

bdquoEuropa casa noastră‛ este o campanie de informare şi

comunicare anuală a Reprezentanţei Comisiei Europene icircn

Romacircnia derulată icircn parteneriat cu Ministerul Educaţiei

Naţionale

Campania este menită să transpună priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene icircn mediul

şcolar şi are ca scop informarea elevilor şi profesorilor din şcolile şi liceele din ţară cu privire la

proiectul de integrare europeană (istoria prezentul şi viitorul acestuia) priorităţile de comunicare

ale Comisiei Europene dar şi informaţii care icirci privesc direct (posibilitatea de a studia şi de a lucra

icircn statele membre implicarea icircn activităţi de voluntariat schimburi icircntre tineri participarea la

internship-uri implicarea icircn proiecte comunitare)

Campania Europa casa noastră este deschisă tuturor şcolilor (primare şi gimnaziale) precum şi

liceelor din Romacircnia şi are patru componente importante

1 Vizite icircn şcoli

2 Concursul de proiecte sbquoLider European‛

3 Ziua Europei

4 Concursul de desene Ziua Europei

Icircn data de 30 mai 2014 doi reprezentanţi ai Comisiei Europene icircn Romacircnia au făcut o vizită de

lucru la două instituţii de icircnvăţămacircnt din judeţul Maramureş din care una a fost Colegiul Tehnic

sbquoGeorge Bariţiu‛ pentru a oferi tinerilor maramureşeni informaţii despre atribuţiile instituţiilor

europene Cu această ocazie elevii au putut afla informaţii concrete despre Concursul Naţional

sbquoLider European‛ concurs dezvoltat de Reprezentanţa Comisiei Europene icircn Romacircnia icircn

parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale care are rolul de a dezvolta abilităţile elevilor de

leadership şi de a le pune icircn valoare icircn contextul unor activităţi legate de valorile şi temele

europene

La această acţiune a fost invitat să participe şi un reprezentant al unui ONG de tineret de pe plan

local mai exact domnul Ionuţ Sabo din partea asociaţiei Team for Youth Association care le-a

vorbit elevilor despre importanţa voluntariatului şi a implicării active icircn viaţa comunităţii

La finalul evenimentului toţi elevii au primit broşuri informative despre Europa şi au făcut poze

alături de reprezentanţii Comisiei Europene icircn Romacircnia

Luciana Vinţ ndash clasa a X-a

ldquoEuropa casa noastrărdquo

Campania de informare a tinerilor bariţieni

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 39

Repere semnificative din istoria Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ este situat icircn oraşul Baia Mare reşedinţa judeţului Maramureş

Şcoala a fost icircnfiinţată icircn anul 1974 avacircnd drept scop pregătirea de personal calificat icircn

electrotehnică pentru telecomunicaţii deservind Direcţiile Judeţene de Poştă şi Telecomunicaţii din

judeţele Maramureş Satu Mare Sălaj Bistriţa Năsăud şi Bihor Clădirea şcolii este amplasată

central pe strada Culturii nr 8 şi dispune de spaţii amenajate adecvat pentru activităţi

educaţionale şi pregătire practică

1974 Anul icircnfiinţării şcolii sub denumirea de Liceul de Electrotehnică pentru Telecomunicaţii

Baia Mare icircn subordinea şi finanţat de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor pacircnă icircn

anul 1990

1976 Icircncepe instruirea prin Şcoala Profesională de Telecomunicaţii Şcolii i se schimbă denumirea

icircn Liceul Industrial nr 4 Baia Mare Populaţia şcolară este alcătuită din elevi selectaţi prin

concurs de admitere pe locuri repartizate distinct judeţelor Maramureş Satu Mare Sălaj Bistriţa

Năsăud şi Bihor

1978 Prima promoţie a şcolii susţine examenul de bacalaureat şi obţine locuri de muncă oferite de

Poştă şi Telecomunicaţii din judeţele respective

1990 Şcoala trece icircn subordinea Ministerului Icircnvăţămacircntului şi primeşte o nouă denumire

Grupul Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii Baia Mare Se icircnfiinţează Şcoala Tehnică

Postliceală de Telecomunicaţii Din acest an calificarea elevilor se realizaează pe trei nivele

profesionale liceu şcoală profesională şi şcoală postliceală

1993 După 1989 piaţa muncii se modifică substanţial ceea ce face ca şcoala să diversifice oferta

educaţională prin completare cu clase icircn domeniul electronicii

2000 Este anul icircn care şcoala primeşte denumirea de Grup Şcolar bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Continuă diversificarea specializărilor din domeniile telecomunicaţii şi electronică

2002 Se obţine finanţare UE prin programul Phare Ro 010801 Phare Ro 010803 Coeziune

Economică şi Socială ndash componenta Icircnvăţămacircnt tehnic şi profesional Acest fapt a adus şcolii

reabilitarea clădirii dotarea cu echipamente de instruire pentru toate specializările şi nivelele şi

perfecţionarea cadrelor didactice pentru practicarea unui icircnvăţămacircnt modern Este anul confirmării

prestigiului şcolii prin elevul Erdei Rudolf care cacircştigă olimpiada naţională de electronică

desfăşurată la Timişoara

2004 Este instalată reţeaua de calculatoare AeL ceea ce permite desfăşurarea de lecţii icircn sistem e-

Learning

2014 - An aniversar

40 de ani de la icircnfiinţarea

Colegiului Tehnic ldquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 40

2007 Grupul Şcolar bdquoGeorge Bariţiu‛ primeşte statutul de colegiu tehnic devenind Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

2008 S-a desfăşurat olimpiada interdisciplinară tehnică ndash domeniile electronică telecomunicaţii şi

automatizări faza naţională Elevii şcolii participanţi la această olimpiadă au obţinut 4 premii I

Icircn toamna acestui an are loc inaugurarea Centrului de Documentare şi Informare al Colegiului

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ realizat prin finanţare obţinută de la Ministerul Educaţiei Tineretului şi

Sportului

2010 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ organizează prima ediţie a Concursului Naţional de Limba

Engleză sbquoQuest‛şi prima ediţie a Simpozionului Naţional bdquoInterferenţe‛ Tot icircn acest an Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare obţine pentru prima dată titlul de Şcoală Europeană

2011 Se promovează parteneriatele educaţionale cu şcoli din Europa prin proiecte europene -

implementarea de proiecte Comenius şi Leonardo da Vinci

2012 Are loc icircmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale şi

parteneriate active şcoală-icircntreprindere prin intermediul a două proiecte POS DRU

2013 Găzduim pentru a doua oară Olimpiada Naţională la disciplinele tehnice - obţinacircnd 2

premii II Este anul icircn care şcoala cacircştigă pentru a doua oară titlul de Şcoala Europeană - locul 15

la nivel naţional şi locul 1 la nivel local

2014 Şcoala organizează prima ediţia la nivel naţional a concursului bdquoStart icircn afaceri Topul

tinerilor antrperenori‛ şi prima ediţie la nivel naţional a concursului bdquoPerspective moderne icircn

icircnvăţămacircntul tehnologic ndash Interferenţe educaţionale

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare trecut prezent şi viitor Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ este o şcoală europeană cu tradiţie icircn domeniile telecomunicaţii

electronică şi automatizări ancorată icircn trecut şi cu deschidere amplă spre viitor

Politica educaţională se axează pe un demers didactic calitativ care să răspundă nevoilor de formare

socio-profesională prin calificări competitive pe piaţa muncii Existenţa unui mediu educaţional la

standarde internaţionale şi naţionale superioare generează formarea unei culturi generale şi de

specialitate prin dobacircndirea cunoştinţelor tehnice aprofundate icircn specializările telecomunicaţii

tehnică de calcul electronică şi automatizări a deprinderilor de muncă intelectuală icircn racircndul

tinerilor Centrarea icircnvăţării pe valori este una dintre priorităţile noastre şi conduce spre

conturarea unui profil moral şi acţional al tinerilor

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ oferă elevilor accesul icircn mod egal la educaţie icircn scopul atingerii

performanţei individuale şi colective prin formarea unor cetăţeni activi creativi responsabili

educaţi să icircnveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabile la cerinţele pieţei

forţei de muncă Şcoala este centru de formare a resurselor umane specializate pentru nevoile

comunităţii şi exigenţele societăţii globale icircn continuă schimbare

Profesionalismul cadrelor didactice cooperarea prin parteneriatul şcoală-familie-comunitate

respectul pentru valori şi promovarea lor responsabilitatea formării tinerilor ca cetăţeni europeni

ne reprezintă şi ne deschide spre performanţă

Prof documentarist ndashSilvia Camelia GURZUN

Bibliotecar ndashDaniela POP

Page 7: Început de Jurnal…

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 7

10122013

stimulare a lecturii icircn racircndul elevilor din şcoală romacircnă

25102013

27062014

ldquoTe provoc citeşte-mărdquo - realizarea unei expoziţii

cu cărţile noi intrate icircn fondul documentar al CDI

Lb Romacircnă

Alte

discipline

350 elevi - 50 de lecturi

9012014

15012014

ldquoEminescu şi poeziardquo ndash activităţi de lectură din

opera marelui poet

Limba şi

literatura

romacircnă

30 elevi - 35 cărţi

icircmprumutate

Semestrul II

1042014

1052014

Realizarea broşurii ldquoDefinim creaţiardquo ndash ateliere de

creaţie literară şi stimulare a lecturii icircn racircndul

elevilor din clasele a IX ndashXII

Limba şi

literatura

romacircnă

20 elevi - 10 broşuri

tipărite

15022014

15062014

ldquoTalent şi creativitaterdquo - amenajarea unei expoziţii

cu publicaţiile elevilor şi cadrelor didactice din şcoală

cărţi reviste manuale broşuri ziare etc

CDI 5 elevi - 1 expoziţie

- 25 de

produse

15022014

15062014

bdquoAnimaţii lecturărdquo ndash activităţi de lectură a

imaginii activităţi care au ca finalitate realizarea

unor documente audio-video necesare la cursuri

CDI 120 elevi - filme

- fotografii

1505 2014 Participarea la Concursul naţional de reviste şcolare

ldquoTinereţe şi Jurnalismrdquo - Menţiune obţinută de

revista şcolară sbquoJurnalul unui CDI dinamic şi

inovator‛

CDI 8 elevi - 1 diplomă

- 1 parteneriat

1062014

30062014

Activităţi de culegere prelucrare şi tehnoredactare a

cărţii bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul

tehnologicrdquo volum publicat icircn cadrul concursului

naţional bdquo Interferenţe educaţionale‛care conţine

articolele elevilor şi cadrelor didactice participante la

concurs

CDI 5 elevi - 20 exemplare

tipărite

5 Activităţi de dezvoltare a resursei umane din şcoală icircn domeniul politicii documentare

Data

Perioada

Activitatea de (in)formare organizată Furnizor de

(in)formare

(formator)

Indicatori de

grup țintă

Nr de

credite

alocate

Semestrul I

11122013 Diseminare vizită de studiu la Linz icircn Austria ndash

icircn cadrul proiectului POS DRU sbquoFormare

profesor evaluator de competenţe profesionale‛

CNDIPT 21 profesori -

13122013 Cercul pedagogic al profesorilor de limba

franceză

ISJ

Maramureş

28 profesori

din judeţ

-

16122013 Curs de formare sbquoDe la debut la succes‛ ISJ

Maramureş

30 profesori

din judeţ

-

Semestrul II

Activităţi de diseminarea a rezultatelor obţinute icircn urma implementării proiectelor şi activităţilor derulate icircn CDI

pe parcursul anului şolar şi informarea cadrelor didactice privind noutăţile din domeniul politicii documentare

Iunie 2014

Prof documentarist - Silvia Camelia GURZUN

Bibliotecar - Daniela POP

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 8

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 9

Icircn perioada iulie 2013 - august 2015 la Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare se desfăşoară

proiectul Comenius Multilateral ldquoLearn to learn Develop your autonomy in learningrdquo

implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Sectorial Comenius al

Programului de Invăţare pe tot Parcursul Vieţii

Proiectul are ca parteneri instituţii de icircnvăţămacircnt din 7 ţări europene

O Colegiul Tehnic laquo George Bariţiu raquo Baia Mare - Romacircnia

O Vecpiebalgas vidusskola ndash Letonia

O Maltepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi ndash Turcia

O Istituto di Istruzione Superiore E Usuelli Ruzza ndash Italia

O Liceum w Zespole Szkoacuteł Gimnazjum i Liceum Ogoacutelnokształcące

w Dobrzejewicach ndash Polonia

O 3rd Lykeio of Trikala Odysseas Elytis ndash Grecia

O Legt le Verger - Franţa

Proiectul se adresează elevilor icircntre 16-19 ani care

formează grupul ţintă Ei icircşi vor dezvolta prin

participarea la acest proiect abilităţile IT icircşi vor

dezvolta competenţele de comunicare icircn limba engleză

precum şi cele de icircnvăţare autonomă icircşi vor icircmbogăţi

cunoştinţele cu privire la cultura ţării partenere şi

totodată vor promova cultura şi tradiţiile romacircneşti icircn

Europa

Prin proiectul nostru dorim să contribuim la unul din

scopurile Uniunii Europene şi anume dezvoltarea

competenţelor cheie necesare cetăţenilor europeni active

pentru a se putea integra icircn societatea europeană

contemporană

Proiectul implică realizarea unui numar minim de

douăzeci şi patru de deplasări ale elevilor şi profesorilor

romacircni icircn ţările partenre icircn scopul realizării activităţilor

proiectului Pe parcursul anului şcolar 2013-2014 au

avut loc reuniuni de proiect icircn trei ţări partenere Turcia

Italia şi Letonia

Icircn perioada 3-8 Noiembrie 2013 a avut loc prima

reuniune a proiectului icircn Istanbul Turcia Delegaţia din Romania a fost formată dintr-un grup de

patru elevi şi trei profesori care au reprezentat Romacircnia Elevii şi profesorii romacircni şi-au cunoscut

partenerii au participat la activităţi de team building au prezentat Romacircnia regiunea Maramureş

Learn to learn

Develop your autonomy in learning - Proiect Comenius Multilateral -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 10

Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ şi sistemul educaţional romacircnesc care a fost comparat cu

sistemele educaţionale ale ţărilor partenere din perspectiva icircnvăţării autonome

A fost ales un logo al proiectului icircn urma unei competiţii şi al votului acordat de către fiecare

participant la reuniune Au avut loc workshopuri pe tema proiectului precum şi workshopuri

culturale pe parcursul cărora elevii au aflat informaţii despre ţările partenere cultura şi tradiţiile

lor

Fiecare ţară a prezentat un dans tradiţional iar paşii dansului au fost icircnvăţaţi de către toţi elevii

participanţi Icircn cadrul acestei vizite s-a creat contextul icircntacirclnirilor viitoare ale echipelor de proiect

din fiecare ţară parteneră Cadrele didactice participante au făcut o planificare a activităţilor care

urmează să se desfăşoare icircn cei doi ani de implementare a proiectului şi au discutat aspectele legate

de vizitele următoare

Icircn perioada 24 februarie ndash 1 martie 2014 o echipă de profesori şi elevi de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge

Baritiu‛ Baia Mare au reprezentat Romacircnia la reuniunea proiectului European Comenius lsquorsquoLearn

to Learn Develop your autonomy in learningrsquorsquo desfăşurată icircn Padova Italia Pe durata şederii icircn

Italia elevii baimăreni au fost cazaţi icircn familiile elevilor italieni şi au participat la activităţi legate

de tema proiectului activităţi de teambuilding ateliere de lucru pe tema dezvoltării autonomiei icircn

icircnvăţare a elevilor analizarea rezultatelor chestionarelor aplicate icircn fiecare ţară parteneră

prezentări multimedia sbquoModern vs Traditional School‛ dezbateri referitoare la autonomia şi

motivaţia icircn icircnvăţare workshop-uri cu tematica rsquorsquoThe Perfect Schoolrsquorsquo vizite culturale tematice

Atelierele de lucru au avut loc icircntr-un mediu cultural

benefic dezvoltării personale prin lărgirea viziunii

asupra unor noi culturi şi civilizaţiiVizita a

reprezentat pentru elevii şi profesorii Colegiului

Tehnic rsquorsquoGeorge Bariţiursquorsquo o oportunitate icircn vederea

extinderii viziunii asupra cooperării europene active

prin icircnsuşirea modului de viaţă şi a tradiţiilor unor

diverse identităţi culturale avacircnd la bază respectul

reciproc pentru diversitate

Icircn perioada 25-30 aprilie 2014 a avut loc a 3-a

reuniune a proiectului desfăşurată icircn Letonia

localitatea Vecpiebalga La reuniune au participat 60 de profesori şi elevi din 7 ţări europene Grecia

Italia Polonia Franţa Turcia Letonia şi Romacircnia parteneri icircn proiectul mai sus amintit din

cadrul programului de Icircnvăţare pe tot parcursul vieţii finanţat de către Comisia Europeană

desfăşurat pe o perioada de doi ani pe parcursul cărora au loc icircntacirclniri icircn toate cele 7 ţări europene

Pe parcursul reuniunii din Letonia a treia icircn cadrul proiectului elevii romacircni au avut

oportunitatea de a cunoaşte cultura ţării gazdă din interiorul familiilor letone deoarece au fost

cazaţi la partenerii lor de a participa la activităţile proiectului centrate pe dezvoltarea

competenţelor de icircnvăţare autonomă pe tot parcursul vieţii precum şi aprofundarea şi exersarea

competenţelor de comunicare icircn limba engleză

Au avut loc activităţi de teambuilding ateliere de lucru pe tema proiectului prezentări ale

materialelor realizate icircn prealabil de către fiecare ţară parteneră vizite culturale Reuniunea care a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 11

marchat icircncheierea primului an de implementare a proiectului s-a finalizat cu realizarea broşurii

sbquoLearn to learn‛ la care au contribuit toate ţările implicate icircn proiect

prof Daniela Chinde ndash coordonator proiect

Impresiile elevilor hellip

sbquoPrin intermediul acestui proiect am descoperit noi culturi şi obiceiuri bineicircnţeles diferite de ale

noastre Am descoperit diferenţele şi asemănările dintre naţiuni fiecare icircn parte doarece icircn proiect

au participat mai multe ţări‛

sbquoIcircn opinia mea această experienţă este unică şi foarte importantă datorită faptului că am avut

poibilitatea de a călători spre o altă ţară şi de a vedea acele splendide aşezări nu doar citind

icircnvăţacircnd despre ele sau uitacircndu-mă la fotografii O altă importanţă a proiectului a fost faptul că am

avut ocazia de a-mi icircmbunătăţi modul de comunicare şi icircnţelegere icircn limba engleză‛

sbquoPot spune că această experienţă m-a schimbat şi nu doar pe mine pe noi toţi Şi nu mă refer doar

la cunoştinţele despre cultura lor toate lucrurile icircnvăţate limba engleză pe care mi-am exersat-o la

maxim ci mă refer la noi ca persoane Suntem mult mai deschişi mai amabili mai dornici să ne

implicăm icircn proiectele şcolii‛

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 12

Icircn perioada 1 octombrie 2013 ndash 1 mai 2014 Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛ Pentru Promovarea

Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ şi Centrul Europe

Direct Maramureş a derulat proiectul de responsabilitate socială sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde

de TINEri‛- coordonator prof Silvia Gurzun

Acest proiect face parte din lista celor 12 proiecte premiate icircn cadrul concursului naţional

bdquoAcţionăm Responsabil ndash competiţia iniţiativelor de responsabilitate socială‛ lansat de Federaţia

Junior Chamber International (JCI) Romacircnia icircn parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi

Institutul pentru Politici Sociale

Pornind de la convingerea că fiecare dintre noi putem să fim de ajutor comunităţii din care facem

parte proiectul sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri‛ şi-a propus să contribuie la

dezvoltarea unei culturi a responsabilităţii sociale icircn racircndul elevilor de la Colegiul Tehnic bdquoGeorge

Bariţiu‛ icircnsă la un nivel care să permită formarea unui grup de tineri care să aibă iniţiativă şi să icirci

mobilizeze pe cei din jurul lor să se implice icircn rezolvarea problemelor locale sociale de mediu

culturale etc E necesar ca aceşti tineri să conştientizeze că viitorul comunităţii icircn care trăiesc

depinde de noi toţi Nu ne trebuie decacirct voinţă şi icircncredere icircn puterile noastre pentru a face ca

lucrurile să se schimbe icircn bine

Icircn plus nu trebuie să uităm că icircnvăţarea şi dezvoltarea personală a acestor tineri nu se opreşte la

porţile şcolii Icircnvăţarea nu reprezintă doar ceea ce icircnvăţăm la şcoală sau icircn cadrul unor cursuri de

specialitate Implicacircndu-se activ icircn diverse proiecte şi activităţi lucracircnd icircn echipă sau de unii

singuri confruntacircndu-se cu diverse situaţii şi probleme elevii dobacircndesc implicit noi abilităţi noi

cunoştinţe noi atitudini - icircntr-un cuvacircnt noi competenţe Icircn cadrul acestor acţiuni icircnvăţarea este

centrată pe cel ce icircnvaţă pe procesul de icircnvăţare nefiind bazat pe predare ci pe acţiune facilitacircnd

toleranţa sprijinirea categoriilor defavorizate şi oferă posibilitatea exersării şi descoperirii diverselor

capacităţi şi talente

Icircn cadrul proiectului pe bază de concurs au fost selectaţi 20 de tineri motivaţi cu abilităţi de lider

şi simţ civic care au participat la un curs de formare icircn domeniul managementului proiectelor de

responsabilitate socială După finalizarea sesiunilor de icircnvăţare cei 20 de tineri au fost organizaţi

icircn echipe de lucru pentru scrierea şi implementarea a 2 proiecte de resposabilitate socială avacircnd ca

grupuri ţintă copii şi tineri ce provin din familii defavorizate şi care trăiesc icircn mediul rural

Sub sloganul sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ icircn perioada 6-7 decembrie 2013 s-a derulat prima

acţiune din cadrul acestui proiect prin care voluntarii asociaţiei au reuşit să aducă frumusețea şi

magia sărbătorilor de iarnă icircn sufletul a 35 de copii nevoiaşi din localitatea Baia Sprie Ei au

petrecut alături de cei mici două zile de neuitat organizacircnd pentru cei mici diverse activităţi

educative şi distractive ateliere pentru confecţionarea de podoabe şi ornamente pentru brad un

concert de colinde jocuri interactive şi momente surpriză Icircn prima zi activităţile s-au desfăşurat

la Şcoala Gimnazială Baia Sprie iar a doua zi la Pensiunea Rustic din localitate Alături de cei

Proiectul ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo

- un exemplu de integrare a Responsabilităţii Sociale icircn şcoală

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 13

mari copiii au scris scrisorile pentru Moş Crăciun şi astfel voluntarii au putut afla de ce au nevoie

aceşti copii şi familiile lor La finalul celor două zile petrecute icircmpreună toţi copiii au beneficiat de o

masă caldă şi tremuracircnd de emoție s-au bucurat de icircntacirclnirea lor cu Moş Nicolae care le-a adus

multe daruri

A doua etapă a proiectului sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ a vizat colectarea de alimente

icircmbrăcăminte jucării şi bunuri casnice donate de elevi cadrele didactice părinţi sau comunitatea

locală Pe data de 20 decembrie 2013 cei 20 de voluntari au mers din nou icircn vizită la aceşti copii

pentru a le duce alimente icircmbrăcăminte şi alte cadouri Cu această ocazie au reuşit ca icircn pragul

sărbătorilor de iarnă să aducă un strop de bucurie icircn sufletele a 40 de familii nevoiaşe din

localitatea Baia Sprie Cu siguranţa Nașterea Domnului marea sărbătoare a creștinilor acest

miracol al lumii aduce schimbarea și speranța noastră de mai bine și ne face parcă icircn preajma

acestor sărbători mai buni mai omenoși mai răbdători mai iertători unii cu alții

Icircn perioada 3-4 Aprilie 2014 a avut loc vizita de lucru din cadrul celui de-al doilea proiect de

responsabilitate socială implementat de voluntarii asociaţiei prin intermediul căruia ei au reuşit să

ofere clipe de neuitat celor 25 de tineri cuprinşi icircn grupul ţintă al proiectului bdquoNouă ne pasă‛ şi

care sunt elevi ai Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Copiii şi tinerii instituţionalizaţi reprezintă o categorie de persoane care necesită o atenţie şi o grijă

specială nu numai din partea statului dar şi a noastră fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui

mediu familial natural De multe ori activităţi familiare pentru majoritatea tinerilor precum

vizionarea unui film la cinematograf sau ieşirile la masă icircn oraş cu prietenii reprezintă activităţi

inedite pentru aceşti tineri De aceea echipa bdquoNouă ne pasă‛ a icircncercat ca prin acest proiect să le

ofere acetor tineri pe lacircngă un ajutor material şi experienţe de viaţă pozitive care să le dezvolte

abilităţile de viaţă necesare integrării lor icircn societate

Timp de 2 zile cei 25 de tineri care provin din familii cu o situaţie materială precară sau Case de

Tip Familial au participat la activități de socializare și educație non-formală pentru facilitarea

comunicării icircncurajarea toleranței și a atitudinii non-discriminatorii organizate de echipa de

proiect icircn Centrul de Documentare şi Informare din şcoală şi la Pensiunea bdquoPoarta

Maramureşului‛ din localitatea Ocna Şugatag

Prin aceste activităţi voluntarii au icircncercat să le creeze momente de bună dispoziţie care să

contribuie la dezvoltarea abilităţilor de socializare a tinerilor care rareori ies din mediul lor Aceştia

au avut ocazia să trăiască experienţe noi să-şi dezvolte sentimentul de respect de sine să simtă că

sunt la fel de valoroşi ca aceia pentru care viaţa a fost mai darnică şi să se bucure din plin de

momentele petrecute icircmpreună cu noii lor prieteni

Din dorinţa de a icircncuraja activităţile sportive icircntr-un mod distractiv voluntarii au organizat icircn

curtea interioară a pensiunii diverse competiţii sportive care au fost icircntacircmpinate cu mult

entuziasm de tineri Deşi era pentru prima dată cacircnd trăiau aceste experienţe tinerii s-au străduit

să-şi dovedească talentul şi chiar au reuşit să se descurce la toate probele derulate Noutatea

experienţei a fost covacircrşitoare pentru cei mai mulţi dintre ei venindu-le greu să creadă că prin

simple jocuri distractive şi alături de gesturi mărunte ca o icircncurajare sau icircmbrăţişare au trăit clipe

de neuitat care le-a adus zacircmbetul pe faţă

Icircn plus icircn contextul icircn care pentru aceşti tineri servirea unei mese icircntr-un cadru familiar sau cu

prietenii la un restaurant reprezintă un adevărat lux echipa bdquoNouă ne pasă‛ a organizat o masă

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 14

festivă la finalul celor 2 zile de activităţi moment care a fost trăit cu un real entuziasm de către toţi

participanţii la proiect

Tot icircn cadrul proiectului icircn perioada ianuarie ndash aprilie 2014 pentru alţi elevi din şcoală au fost

organizate 10 ateliere educative tematice 15 proiecţii de filme şi seminarii de informare pe tema

responsabilităţii sociale şi un concurs de proiecte de responsabilitate socială

La finalul proiectului a avut loc icircntacirclnirea de evaluare a celor 20 de tineri formaţi prin proiect cu

această ocazie şi-au completat şi Paşaportul Responsabilului Social iar apoi au primit diplomele de

merit pentru participarea şi implicarea lor icircn activităţile proiectului

Diseminarea rezultatelor obţinute icircn cadrul proiectului a fost realizată icircn cadrul unei conferinţe

care a fost organizată de către partenerul nostru de proiect - Centrul Europe Direct Maramureş cu

ocazia zilei de 9 Mai 2014 iar apoi icircn cadrul unui seminar de informare organizat la Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ din Baia Mare

Sunt lăudabile munca entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat aceşti voluntari dar şi

implicarea şi spiritul umanitar pe care l-au dovedit membrii echipei de proiect coordonatorii

instituţiilor partenere profesorii de la şcolile partenere şi nu icircn ultimul racircnd agenţii economici

implicaţi icircn derularea acţiunilor cuprinse icircn proiect

prof Silvia Camelia Gurzun ndash coordonator proiect

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 15

ldquoViitorul depinde de NOIrdquo

Icircn era tehnologiei avansate și a progreselor tehnologice uimitoare omul trebuie să rămacircnă

OM el trebuie să-și păstreze dramul de umanitate cu care se naște Școala și familia trebuie să fie

cele care cultivă umanitatea icircn sufletul copilului viitor adult responsabil Acesta trebuie să icircnvețe

că icircn viață există icircnvinși și icircnvingători favorizați și defavorizați Prin urmare cei care avem

norocul de a fi niște ocrotiți ai sorții trebuie să intervenim acolo unde destinul este puțin potrivnic

Acesta poate fi un segment pe care acționează proiectele de responabilitate socială activități care

stimulează elevii să fie mai receptivi la necesitățile celor din jurul lor

Proiectul Nouă ne pasăViitorul depinde de TINEri se icircncadrează perfect icircn acest tipar

datorită faptului că a reușit să coopteze icircntr-o echipă niște elevi ndash adulți icircn devenire ndash ai Colegiului

Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ și să-i provoace să se implice icircn favoarea unor copii făcacircnd parte din

familii defavorizate Ceea ce s-a realizat icircn cadrul acestui proiect coordonat de prof documentarist

Silvia GURZUN a depășit toate așteptările S-a icircnceput timid cu selecția elevilor al căror profil

trebuia să se potrivească cu specificul acestui proiect Au urmat icircntacirclniri peste icircntacirclniri indicații

sugestii recomandări din partea coordonatoarei și a restului echipei ajungacircndu-se la a crea o echipă

stracircns icircnchegată unitară care avea un singur scop să lumineze sufletele unor copii de școală

primară din Baia Sprie icircn prag de Crăciun precum și să așeze zacircmbete și fericire pe fețele unor

adolescenți de la Liceul Tehnologic Ocna Șugatag prin oferirea de cadouri alimente și haine

colectate de voluntarii barițieni dar mai ales prin timpul petrecut icircmpreună cu aceștia jocurile și

momentele de socializare care sunt esențiale icircn dezvoltarea normală a unui copil

Obiectivele acestui proiect au fost pe deplin atinse prin muncă asiduă și implicare

necondiționată a grupului de voluntari barițieni care au conștientizat faptul că fiecare dintre noi

poate contribui la fericirea celuilalt iar fericirea pe care acest proiect a provocat-o a fost

incomensurabilă atacirct icircn sufletele noastre ca binefăcători cacirct și icircn sufletele celor nevoiași

beneficiarii acestui proiect

prof Mihaela POPAN membru icircn echipa de implementare a proiectului

Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri

bdquoM-am icircmscris icircn acest proiect deoarece multă lume mă icircndruma spre voluntariat Icircnainte credeam

că voluntariatul este ceva plictisitor dar am descoperit că voluntariatul icircnseamnă multă muncă dar

şi distracţie Dacă eşti o persoană serioasă care ştie să icircmbine utilul cu plăcutul voluntariatul este

o modalitate de relaxare atacirct fizică cacirct şi sufletească atunci cacircnd te gacircndeşti că ai făcut ceva fără a

aştepta nimic icircnapoi Proiectul Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINErisbquo m-a icircnvăţat să mă

mulţumesc şi să apreciez mai mult ceea ce am deoarece există copii care şi-ar dori să aibă jumătate

din ce am eu dar nu icircşi pot permite din diverse motive Am icircnvăţat să privesc mai cu atenţie icircn

jurul meu şi să nu judec după aparenţe Icircn cele două acţiuni realizate cu echipa de proiect am

icircntacirclnit copii cu situaţii familiale grave dar cu toate acestea căutau icircn adacircncul sufletului lor o

făracircmă de putere pentru a ne oferi un zacircmbet Icircn timpul activităţilor i-am cunoscut mai bine şi

chiar dacă la icircnceput pe unii dintre ei i-am judecat greşit pacircnă la finalul activităţilor mi-am

schimbat părerea despre ei şi ei sunt la fel ca noi toţi dar viaţa nu a fost la fel de darnică cu ei cum

a fost cu noi Pe durata proiectului am icircntacirclnit o mulţime de persoane care şi-au ocupat un loc

special icircn inimile noastre persoane cărora trebuie să le admirăm puterea de a mai zacircmbi icircn ciuda

situaţiei grele pe care o au persoane cu care am legat prietenii foarte stracircnse persoane de la care

chiar ai ce să icircnveţi Noi voluntarii din echipa de proiect am primit cea mai mare răsplată pe care

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 16

am fi putut să o aşteptăm bucuria de pe chipurile copiilor din grupurile ţintă la finalul

activităţilor bucurie care ne spunea tuturor ca ne-am simţit foarte bine icircmpreună pe durata

activităţilor‛

Iobagi Ciprian Marius ndash Voluntar

sbquoLa icircnceput cacircnd m-am hotăracirct să intru icircn acest proiect m-am gacircndit să o fac mai mult de dragul

distracției icircnsă după ce am derulat prima acțiune de responsabilitate socială mi-am dat seama că icircn

viaţă sunt lucruri mult mai importante de făcut decacirct distracţia și orice ai face să o faci gacircndind că

o faci doar pentru binele tău Făcacircnd referire la faptul că după ce am văzut ce icircnseamnă să ajuți

oamenii să icirci vezi fericiți și să ști că zacircmbetul lor se datorează ție nu mi-a mai stat gacircndul la mine

sau la ce vreau să fac pentru mine Icircmi doream din ce icircn ce mai mult să-i ajut pe ei și pe mulți

alțiilt Vreau să spun că acest proiect m-a maturizat m-a ambiționat m-a făcut să devin mai

responsabilă și mai sigură pe mine am icircnvățat să fiu deschisă cu cei din jurul meu și să ofer o macircnă

de ajutor celor care au cu adevărat nevoie Alături de astfel de persoane mi-am icircnsuşit principii și

valori sensibilitatea și voința de a-i ajuta să fie mulțumiți de ei indiferent de defectele şi problemele

pe care le au Momentele trăite alături de aceşti copii şi tineri nevoiaşi te dezvoltă te icircnvață ce

icircnseamnă cu adevărat viața te fac să racirczi de supărare și să placircngi de fericire să conştientizezi că

viața trebuie trăită cu folos pentru că VIITORUL DEPINDE DE TINEri A fost o experiență

minunată și mi-ar plăcea să o săvacircrșesc la nesfacircrșit‛

Luciana Vinţ - Voluntar

Prima icircntacirclnire a proiectului Toți voluntarii ne-am adunat icircn CDI și icircmpreună cu doamna

profesoară Silvia Gurzun am icircncercat să ne cunoaștem mai bine Am stabilit cu toții să ne icircntacirclnim

icircn fiecare zi de marți a săptămacircnii Cu fiecare săptămacircnă ce trecea am icircnceput să mă atașez icircncet

icircncet de toți Așa am ajuns să aștept cu nerăbdare fiecare zi de marți Fiecare icircntacirclnire cu ei mă

făcea să mă simt minunat pentru mine toţi eram ca o familie Prima ieşire cu grupul de voluntari a

avut loc icircn cadrul proiectului derulat icircn parteneriat cu Școala Gimnazială Baia Sprie care pot

spune cu toată sinceritatea că a fost de neuitat Acolo am cunoscut nişte copii minunaţi care din

păcate nu au parte de o viaţă normală din cauza problemelor sociale şi materiale La icircnceput părea

că ceva icirci reține să comunice cu noi Dar probabil văzacircnd că noi suntem deschiși cu ei au icircnceput

foarte repede să comunice şi să se atașeze de noi La sfacircrşitul celor două zile petrecute cu ei au fost

foarte fericiți că ne-au cunoscut și că au stat cu noi Din păcate a trebuit să ne luăm rămas bun de

la ei și să plecăm cu gacircndul că icircn curacircnd ne vom revedea Doamna profesoară Silvia a fost și este ca

o mamă pentru noi o mamă lider Și-a dat foarte mult silința ca totul să fie pe placul nostru

Recunosc că uneori făceam ce nu trebuia și era puțin aspră cu noi icircnsă ea doar icircncerca să ne ajute

și să ne explice cum să facem lucrurile cacirct mai bine A doua ieșire cu toți voluntarii a fost icircn cadrul

proiectului derulat icircn parteneriat cu Liceul Tehnologic Ocna Şugatag Cu această ocazie am

cunoscut un grup de adolescenți Noi voluntarii am icircncercat ca prin activităţi interactive şi jocuri

de socializare să ne cunoaştem cacirct mai bine A fost minunat( Cu unii dintre ei mai țin legătura pe

facebook) Am avut și ieșiri prin oraș cu voluntarii și cu doamnele profesoare din echipa de proiect

aş putea spune cu familia A fost foarte plăcut Icircncă nu pot să uit seara poveștilor de groază icircn

care colegul meu Flaviu a speriat-o foarte tare pe Madame Sincer o să icircmi fie foarte dor de toți Cu

bune cu rele dar mereu am fost icircmpreună Și dacă i-am supărat cu ceva icircmi pare sincer rău și sper

că mă vor ierta Totuși mi-ar plăcea ca şi după terminarea acestui proiect să mai facem icircntacirclniri icircn

CDI Pentru mine tot ce s-a petrecut și mai ales toți au icircnsemnat și icircnseamnă foarte mult

Iuhasz Francesca ndash Voluntar

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 17

A doua reuniune internaţională de proiect Baia Mare

Romacircnia 20 - 31 Octombrie 2013

Vizitatori din Letonia la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Timp de 11 zile din 20 icircn 31 Octombrie 2013 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare a

găzduit a doua reuniune a proiectului de parteneriat şcolar bilateral Comenius ndash bdquoTo Study or to

Work To Stay or to Emigrate‛ Echipele participante au fost formate din coordonatorii

proiectului din fiecare unitate de icircnvăţămacircnt parteneră profesori membri icircn echipa de proiect şi

elevi

Şcoala din Letonia a fost reprezentată de o echipă formată din 6 profesori directorul adjunct al

instituţiei de icircnvăţămacircnt şi 23 de elevi care au fost găzduiţi icircn familiile elevilor romacircni

Pe parcursul vizitei s-au desfăşurat activităţi de socializare de teambuilding conferinţe ateliere de

lucru toate avacircnd ca scop dezvoltarea competenţelor elevilor de a se integra icircn societatea europeană

contemporană

Elevii au devenit conştienţi de benficiile finalizării studiilor au fost icircncurajaţi să nu abandoneze

şcoala timpuriu pentru a pleca la muncă icircn străinătate ca şi emigranţi să icircşi continue educaţia şi

să-şi construiască o carieră Aceste competenţe icirci vor ajuta să se descurce pe piaţa muncii să icircşi

construiască o carieră şi să crească competitivitatea pe piaţa muncii

Elevii şi-au lărgit orizonturile nu numai cu privire la propria lor bunăstare dar şi cu privire la

economia ţării lor Ei vor fi mai responsabili icircn luarea deciziilor cu privire la alegerea carierei

Elevii au fost informaţi cu privire la oportunităţile de studiu şi muncă oferite icircn ţara de origine

precum şi icircn celelalte ţări europene

S-au realizat vizite culturale la obiectivele turistice din zona noastră pentru a-i familiariza pe letoni

cu obiceiurile şi cultura romacircnească

ldquoTo study or to work To stay or to emigraterdquo - Proiect Comenius Bilateral -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 18

Elevii şi profesorii letoni au fost impresionaţi de ospitalitatea familiilor partenerilor romacircni de

bucătăria romacircnească de obiectivele turistice pe care le-au vizitat icircn zonă

Pe parcursul reuniunii elevii coordonaţi de către profesori au realizat un produs final al proiectului

ndash Filmul bdquoI am European‛ - care icircncearcă să dea un răspuns la icircntrebarea cheie a proiectului

bilateral Comenius - sbquoTo study or to work To stay or to emigrate‛

Filmul prezintă viaţa icircn paralel a doi elevi din ţări est europene ndash Romacircnia şi Letonia ndash care

emigrează icircn Regatul Unit al Mării Britanii Elevii sunt prezentaţi icircn contrast unul avacircnd o

bursă pentru continuarea studiilor se integrează uşor icircşi construieşte o carieră se reicircntoarce icircn

ţara natală şi devine un cetăţean european activ icircn timp ce celălalt elev are un lung şir de eşecuri

datorită faptului că fiind influenţat de prieteni abandonează şcoala şi emigrează pentru a intra pe

piaţa muncii la negru motivat de cacircştigarea banilor foarte rapid

Icircn urma vizionării acestui film elevii au devenit conştienţi de faptul că trebuie să icircşi finalizeze

studiile pentru a-şi construi o carieră care să le asigure succes icircn viaţă icircn timp ce abandonarea

şcolii influenţa negativă a anturajului motivaţia obţinerii de beneficii materiale imediate prin

muncă necalificată se finalizează icircn majoritatea cazurilor prin eşec

prof Daniela Chinde - coordonator proiect

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 19

Sub sloganul sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ icircn perioada 6-7 decembrie 2013 s-a derulat prima

acţiune de responsabilitate socială prin care 20 de tineri voluntari ai Asociaţiei sbquoGeorge Bariţiu‛

au reuşit să aducă frumuseţea şi magia sărbătorilor de iarnă icircn sufletul a 35 de copii nevoiaşi din

localitatea Baia Sprie

Voluntarii au petrecut alături de cei mici două zile de neuitat organizacircnd diverse activităţi

educative şi distractive ateliere pentru confecţionarea de podoabe şi ornamente pentru brad un

concert de colinde jocuri interactive momente surpriză care icircn prima zi s-au desfăşurat la şcoală

iar a doua zi la Pensiunea Rustic din Baia Sprie Icircn plus alături de cei mari copiii au scris

scrisorile pentru Moş Crăciun de unde am putut afla de ce au nevoie aceşti copii şi familiile lor La

finalul celor două zile petrecute icircmpreună toţi copiii au beneficiat de o masă caldă şi tremuracircnd de

emoție s-au bucurat de icircntacirclnirea lor cu Moş Nicolae care le-a adus multe daruri

A doua etapă a proiectului sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ a vizat colectarea de alimente

icircmbrăcăminte jucării şi bunuri casnice donate de elevii şi cadrele didactice din şcoala noastră Pe

data de 20 decembrie 2013 cei 20 de voluntari au mers din nou icircn vizită la aceşti copii pentru a le

duce alimente icircmbrăcăminte şi alte cadouri Cu această ocazie am reuşit ca icircn pragul sărbătorilor

de iarnă să aducem un strop de bucurie icircn sufletele a 40 de familii nevoiaşe din localitatea Baia

Sprie

Sunt lăudabile munca entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat aceşti voluntari dar şi

spiritul umanitar pe care l-au dovedit profesorii dir Camelia Bogdan dir adj Vasile Pop şi

Mihaela Popan de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ dir Ioan Tămaş Melinda Costin şi Debora

Codroiu de la Şcoala Gimnazială Baia Sprie şi nu icircn ultimul racircnd doamna Cristina Leş

administratorul pensiunii care a reuşit să creeze o atmosferă de Crăciun de vis prin bradul vrăjit

frumos icircmpodobit şi aşezat la loc de cinste icircn Pensiunea Rustic din Baia Sprie

Cu siguranţa Naşterea Domnului marea sărbătoare a creştinilor acest miracol al lumii aduce

schimbarea şi speranţa noastră de mai bine şi ne face parcă icircn preajma acestor sărbători mai buni

mai omenoşi mai răbdători mai iertători unii cu alţii

prof Silvia Camelia Gurzun ndash coordonator proiect

bdquoDăruind primeşti un zacircmbetrdquo

- un proiect de suflet -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 20

Imagini surprinse icircn timpul celor 2 acţiuni din cadrul proiectului

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 21

Technical College sbquoGeorge Bariţiu‛ (headmistress Camelia Laura Bodgan) is involved in another

international project under the Lifelong Learning Programme financed by the European Comission

called sbquoIVET-Venture A Participative Approach to strengthen key competences of trainees‛ which

is a Leonardo da Vinci project ndash Transfer of Innovation bringing together institutions from

Germany Austria Romania and Turkey

The starting point of the project is represented by the weak key competences many trainees possess

which are focused on the bare (theoretical) knowledge transfer During the project we are planning

to transfer a creative and interactive learning approach to the field of IVET in order to strengthen

certain key competences especially civic and social In addition the adapted approach will be

transfered from Germany and Austria to other countries and their

VET systems

The learning environment lacks innovative and participatory

activities based on our studentsrsquo interests and lifestyle and

moreover the transfer of key competences beyond the mere

knowlwdge component has been neglected

The key competences developed during the VET training should

offer the students the possibility to manage their careers and play a role in society as active citizens

The purpose of the project is to improve the attractivity of VET training by developping the

adventure-based methodology to support the teachers to acquire and use non-formal teaching

methods which are seen as more efficient methods of working with trainees

The agenda of the project is a rich one There has already been a fisrt meeting hosted by our project

coordinators from the Leibniz University Hannover in December 2013 where the project was

represented by Claudia Stainer the coordinator of the project and Simona Popescu member of the

project team During the meeting each partner introduced itself and we discussed on work packages

and the responsibilities of each partner We discussed and defined the projects aims we set the

future tasks the materials that have to be created and talked about proofing the IVET-VENTURE

training in practice

ldquoIVET-Venture A Participative approach

to strengthen key competences of traineesrdquo

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 22

Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul

Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Centrul Europe Direct Maramureş şi Liceul Tehnologic Ocna Şugatag a

derulat icircn perioada 3-4 Aprilie 2014 o vizită de lucru icircn localitatea Ocna Şugatag pentru a oferi

clipe de neuitat celor 25 de tineri cuprinşi icircn grupul ţintă al proiectului de responsabilitate socială

bdquoNouă ne pasă‛ Acţiunea face parte din cel de-al doilea proiect de responsabilitate socială propus

de voluntarii asociaţiei icircn cadrul proiectului ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo

Copiii şi tinerii instituţionalizaţi reprezintă o categorie de persoane care necesită o atenţie şi o grijă

specială nu numai din partea statului dar şi a noastră fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui

mediu familial natural De multe ori activităţi familiare pentru majoritatea tinerilor precum

vizionarea unui film la cinematograf sau ieşirile la masă icircn oraş cu prietenii reprezintă activităţi

inedite pentru aceşti tineri De aceea echipa bdquoNouă ne pasă‛ a icircncercat ca prin acest proiect să le

ofere acetor tineri pe lacircngă un ajutor material şi experienţe de viaţă pozitive care să le dezvolte

abilităţile de viaţă necesare integrării lor icircn societate Timp de 2 zile 25 de tineri care provin din

familii cu o situaţie materială precară sau Case de Tip Familial au participat la activități de

socializare și educație non-formală pentru facilitarea comunicării icircncurajarea toleranței și a

atitudinii non-discriminatorii organizate de echipa de proiect icircn Centrul de Documentare şi

Informare din şcoală şi la Pensiunea bdquoPoarta Maramureşului‛ din localitatea Ocna Şugatag

Prin aceste activităţi voluntarii au icircncercat să le creeze momente de bună dispoziţie care să

contribuie la dezvoltarea abilităţilor de socializare a tinerilor care rareori ies din mediul lor Aceştia

au avut ocazia să trăiască experienţe noi să-şi dezvolte sentimentul de respect de sine să simtă că

sunt la fel de valoroşi ca aceia pentru care viaţa a fost mai darnică şi să se bucure din plin de

momentele petrecute icircmpreună cu noii lor prieteni Din dorinţa de a icircncuraja activităţile sportive

icircntr-un mod distractiv voluntarii au organizat icircn curtea interioară a pensiunii diverse competiţii

sportive care au fost icircntacircmpinate cu mult entuziasm de tineri Deşi era pentru prima dată cacircnd

trăiau aceste experienţe tinerii s-au străduit să-şi dovedească talentul şi chiar au reuşit să se

descurce la toate probele derulate Noutatea experienţei a fost covacircrşitoare pentru cei mai mulţi

dintre ei venindu-le greu să creadă că prin simple jocuri distractive şi alături de gesturi mărunte ca

o icircncurajare sau icircmbrăţişare au trăit clipe de neuitat care le-a adus zacircmbetul pe faţă Icircn plus icircn

contextul icircn care pentru aceşti tineri servirea unei mese icircntr-un cadru familiar sau cu prietenii la

un restaurant reprezintă un adevărat lux echipa bdquoNouă ne pasă‛ a organizat o masă festivă la

finalul celor 2 zile de activităţi moment care a fost trăit cu un real entuziasm de către toţi

participanţii la proiect

Mulţumim pe această cale Centrului Europe Direct Maramureş (coordonator ndash Margareta

Căpicirclnean) pentru materialele informative dăruite tinerilor instituţionalizaţi şi cadrelor didactice

prof Mihaela Popan prof Claudia Stainer de la Colegiul Tehnic laquo George Bariţiulaquo prof Rodica

Balin şi d-lui director prof Andreica Gheorghe de la Liceul Tehnologic Ocna Şugatag pentru

entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat icircn acest proiect

Proiectul bdquoNouă ne pasărdquo

icircnceputul unor noi prietenii pentru elevii bariţieni

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 23

Imagini surprinse icircn timpul activităţilor realizate cu

elevii Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 24

Icircn perioada 9-10 mai 2014 Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare a fost gazda Concursului

Naţional Start icircn afaceri Topul tinerilor antreprenori concurs cuprins icircn Calendarul Acţiunilor

Educative Regionale aprobate de MEN şi care a ajuns icircn acest an la cea de-a patra ediţie

Concursul a fost desfăşurat icircn parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş

Incubatorul de Afaceri Baia Mare şi Asociaţia George Bariţiu pentru Promovarea Societăţii

Informaţionale

Scopul concursului este dezvoltarea spiritului antreprenorial icircn racircndul elevilor din clasele XI-XII

prin familiarizarea acestora cu activităţile specifice unei firme reale simularea operaţiunilor şi

proceselor economice specifice mediului de afaceri precum şi dezvoltarea competenţelor şi

aptitudinilor necesare unui icircntreprinzător

Icircn zilele de vineri şi sacircmbătă 9-10 mai 28 de echipe de la colegiile şi liceele din ţară şi-au prezentat

ideile de afaceri icircn cadrul celor două secţiuni ale competiţiei Idei de top‛ la care s-au icircnscris opt

echipe cu participare directă şi Idei de afaceri năstruşnice la care 20 de echipe au participat icircn

mod indirect online

Icircn cadrul concursului a fost pregătită o expoziţie cu materializarea ideilor de afaceri ale tinerilor

viitori icircntreprinzători care a demonstrat aplicabilitatea ideilor dar şi creativitatea spiritul inovativ

şi originalitatea echipelor de elevi şi ale profesorilor icircndrumători

Membrii juriului alcătuit din Korkmakz Yusuf (Romdil) Livia Pop - inspector şcolar de specialitate

şi Vlad Pascu - Incubatorul de Afaceri au avut o misiune dificilă icircn evaluarea celor 8 proiecte

icircnscrise la secţiunea sbquoIdei de Top‛ Punctajele au fost acordate pe baza unor criterii de evaluare şi

indicatori care au avut icircn vedere calitatea planului de afaceri obiectivele companiei precum şi

modul icircn care au fost promovate produsele

La finalul concursului la secţiunea sbquoIdei de Top au fost acordate patru menţiuni Liceului

Tehnologic Gherla Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Liceului Teoretic Emil Racoviţă şi

Colegiului Naţional Vasile Lucaciu din Baia Mare Premiul al III-lea a revenit Colegiului Tehnic

Transilvania Baia Mare Premiul al II-lea Colegiului Tehnic Anghel Saligny Baia Mare iar

premiul icircntacirci Liceului Tehnologic Traian Vuia din Tăuţii Măgherăuş Premiul special acordat de

juriu a rămas icircn vitrina unităţii Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Toţi elevii şi profesorii

icircndrumători au primit diplome şi premii din partea organizatorilor şi din partea partenerului de

proiect - SC Oneit SRL Icircn cea de a doua zi a concursului a urmat evaluarea ideilor de afaceri

icircnscrise la secţiunea sbquoIdei de afaceri năstruşnice‛ la care cele 20 de echipaje icircnscrise icircn concurs au

obţinut numeroase premii

Mulţumim pe această cale cadrelor didactice de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ pentru munca

depusă icircn organizarea şi desfăşurarea cu succes a primei ediţii organizate la nivel naţional şi

sperăm din tot sufletul că reuşita acestei ediţii a concursului va atrage icircn anii următori un număr

cacirct mai mare de concurenţi

Coordonatori - prof Silvia GURZUN prof Păuniţa PIcircRLOG

Concursul Naţional

bdquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo Ediţia IV

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 25

ldquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo

Ediţia IV

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 26

Icircn data de 16 mai 2014 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare a fost gazda celei de-a cincea

ediţii a Concursului Naţional bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic ndash Interferenţe

educaţionale‛ concurs cuprins icircn Calendarul concursurilor şcolare naţionale avizate de MEN

Concursul face parte dintr-un proiect iniţiat acum cinci ani care s-a desfăşurat pacircnă icircn prezent ca

simpozion naţional şi care are ca scop promovarea exemplelor de bună practică ce ilustrează

creativitatea şi inovarea icircn icircnvăţămacircntul tehnologic preuniversitar dezvoltarea competenţelor

personale profesionale şi sociale prin icircnvăţarea pe tot parcursul vieţii

Prin acest concurs naţional ne propunem să stimulăm nu numai

creativitatea elevilor dar şi a profesorilor care deţin resurse

insuficient puse icircn valoare

Considerăm că tehnologia nu trebuie icircnchisă icircntr-un bdquoturn de

fildeş‛ specialiştii icircn domeniu aparţin unei elite care comunică

cu restul lumii şi de aceea acest eveniment se adresează elevilor

şi profesorilor pasionaţi de tehnologie care identifică interferenţe

importante cu alte domenii ale culturii literatură filozofie arte

matematică etc

Această ediţie a concursului a atras un număr mare de participanţi din ţară elevi coordonaţi de

cadre didactice care au avut iniţiativa de a se icircnscrie la două din cele trei secţiuni ale concursului

Secţiunea I bdquoNoi tendinţe icircn e-learning‛ Secţiunea II bdquoTehnoFantezii - Artă şi Tehnologii‛ şi

Secţiunea III Simpozion Naţional - bdquoInterferenţe educaţionale‛ reuşind astfel să obţină cel puţin

un premiu Lucrările icircnscrise icircn concurs au demonstrat din nou preocuparea şi calităţile de

excepţie ale elevilor şi cadrelor didactice din icircnvăţămacircntul romacircnesc Produsul final al acestui

proiect icircl reprezintă volumul publicat şi dedicat evenimentului icircn care sunt cuprinse toate

lucrările participante la această ediţie a concursului

Echipa de organizare

Concurs Naţional bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic

ndash Interferenţe educaţionale‛

Concursul Naţional

Perspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic

ldquoInterferenţe educaţionalerdquo - Ediţia V

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 27

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 28

Ministerul Tineretului şi Sportului a organizat icircn perioada 20 ndash 24

noiembrie 2013 la Complexul Expoziţional Romexpo Bucureşti cea de a

XI-a ediţie a bdquoSalonului Naţional de Inventică şi Creaţie Ştiinţifică

pentru Tineret care s-a desfăşurat icircn cadrul Tacircrgului Internaţional

bdquoGaudeamus - Carte de icircnvăţătură‛

Cu această ocazie au avut loc expoziţii de invenţii şi idei vernisaje

conferinţe mese rotunde şi dezbateri pe diferite domenii ale educaţiei culturii şi ştiinţei ale

economiei creative Grupul ţintă pentru acest eveniment a fost compus din tineri cu vacircrste icircntre 14

şi 35 de ani din toată ţara tineri care au o orientare spre o societate bazată pe cunoaştere şi

dezvoltare Această iniţiativă icircşi propune să promoveze şi să icircncurajeze tinerii icircn domeniul

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică Cu acest prilej Ministerul Tineretului şi Sportului a lansat şi un

concurs de invenţii şi creaţii pentru tinerii care au preocupări cunoştinţe şi aptitudini provenind

din diverse domenii

La concurs au participat tineri ale căror invenţii sau creaţii s-au icircncadrat icircn următoarele secţiuni

1) Ştiinţe aplicate (mecanică electricitate optică termotehnică biotehnologie nanotehnologie

aeronautică astronautică etc)

2) Tehnologia informaţiei (tehnologie care asociază utilizarea calculatorului şi a informaţiilor care

ajută să producă să manipuleze să comunice sau să difuzeze informaţiile)

3) Creaţie tehnică (de produs de interior grafic design etc)

Lucrările tinerilor au fost expuse icircn cadrul salonului icircntr-un loc special amenajat fiecare

tacircnărechipă avacircnd la dispoziţie un spaţiu de prezentare Selecţia lucrărilor icircnscrise la concurs s-a

realizeat de către un juriu format din specialişti ai domeniilor respective iar cele mai creative şi

inovative lucrări pe fiecare tematică au fost premiate la finalul manifestării icircntr-un cadru festiv

Şcoala noastră a participat la acest eveniment cu invenţia bdquoSenzor de apă‛ şi a fost reprezentată de

către elevii Ioan Chiş - clasa a XI-a E şi Alex Suciu - clasa a X-a C

Prof coordonator - ing Păuniţa PIcircRLOG

Participare cu succes la Salonul Naţional de

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică pentru Tineret 2013

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 29

Icircn fiecare an icircn perioada 25 noiembrie ndash 10 decembrie are loc la nivel mondial sbquoCampania celor

16 zile de activism icircmpotriva violenţei asupra femeiirdquo

Sub genericul bdquoDe la pacea de acasă la pacea icircn lumerdquo campania

a icircnceput icircn data de 25 noiembrie de Ziua Internaţională Icircmpotriva

Violenţei asupra Femeii şi s-a icircncheiat icircn data de 10 decembrie de Ziua

Internaţională a Drepturilor Omului

Icircn Baia Mare icircn cadrul acestei campanii mai multe instituţii şi

organizaţii au realizat acţiuni cu scopul sensibilizării comunităţii

locale cu privire la acest fenomen Serviciul Public Asistenţă Socială

Baia Mare Filiala Baia Mare a Asociaţiei Femeilor Icircmpotriva

Violenţeindash Artemis Femina XXI Asociaţia YMCA Baia Mare Graiul

Maramureşului Biblioteca Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ Baia Mare

Cu această ocazie şcoala noastră s-a implicat icircn această acţiune

icircncurajacircnd elevii să i-a atitudine icircmpotriva violenţei icircntr-un mod creativ şi să participe la

concursul judeţean bdquoFlori de gacircndhellip icircmpotriva violenţeirdquo- ediţia a VIII-a

Concursul este organizat la nivel local de AFIV Artemis Baia Mare şi SPAS Baia Mare icircn

parteneriat cu Graiul Maramureşului Femina XXI Asociaţia YMCA Baia Mare şi Biblioteca

Judeţeană sbquoPetre Dulfu‛ Baia Mare

Cele mai bune lucrări au fost premiate icircn cadru festiv icircn data de 10 decembrie 2013 la Biblioteca

Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ din Baia Mare Elevii Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ au obţinut

două premii Premiul II (Fazecaş Alexandra Codrea Andrada prof coordonator Silvia Gurzun ) şi

Premiul III (Mădălina Bugnăruc şi Tania Dobroiu prof coordonator Gabriela Sălăgean) ambele

premii fiind obţinute la secţiunea - bdquoImagine‛ (fotografie clip video pictură şi desen)

Alexandra Fazecaş ndash clasa a X-a

Campania celor 16 zile de activism icircmpotriva

violenţei asupra femeii

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 30

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romacircnesc icircn parteneriat

cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Fundaţia Konrad Adenauer a derulat icircn perioada 6 februarie ndash

21 martie 2014 concursul naţional de creaţie bdquoUn altfel de muzeu icircn şcoala ta Muzeul

comunismului‛ Acest concurs s-a adresat elevilor din clasele IX-XII din unităţile de icircnvăţămacircnt

din Romacircnia care aparţin de Ministerul Educaţiei Naţionale Concursul şi-a propus ca printr-un

exerciţiu de creativitate să atragă interesul elevilor asupra cunoaşterii şi studierii istoriei regimului

comunist din Romacircnia

Astfel elevii de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare au fost provocaţi de d-na profesor

documentarist Gurzun Silvia să amenajeze icircn Centrul de Documentare şi Informare din şcoală un

spaţiu dedicat istoriei comunismului icircn Romacircnia un muzeu care să prezinte prin intermediul

exponatelor (fotografii obiecte creaţii artistice etc) percepţia lor despre perioada comunistă

Timp de două săptămacircni un grup de elevi şi cadre didactice au căutat peste tot icircn şcoală acasă la

bunici sau la prieteni lucruri şi obiecte păstrate din perioada comunismului icircncercacircnd să adune

cacirct mai multe exponate pentru amenajarea unui adevărat muzeu După perioada de colectare şi

amenajare exponatele au fost fotografiate iar apoi a fost realizat un film de prezentare a muzeului

cu durata de 10 minute care a fost icircnscris icircn concurs şi care se află icircn arhiva Institutului de

Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romacircnes

Le mulţumim pe această cale tuturor elevilor şi cadrelor didactice care s-au implicat din tot sufletul

icircn această acţiune şi pentru faptul că numai datorită lor Centrul de Documentare şi Informare şi-

a icircmbogăţit arhiva cu un nou produs multimedia care va fi cu siguranţă o sursă de informaţie

pentru viitorii elevi ai acestei instituţii de icircnvăţămacircnt

Valentina Moisi ndash clasa a X-a

Un altfel de muzeu icircn şcoala mea

- Muzeul Comunismului -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 31

1 Dezbaterea - rdquoPutem vorbi despre un stil de viaţă europeanrdquo

Icircn data de 24 februarie 2014 Centrul Europe Direct Maramureş a organizat la Centrul

Millennium din Baia Mare o dezbatere intitulată sugestiv ‛Putem vorbi despre un stil de viaţă

european‛ Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ a răspuns afirmativ invitaţiei primite din partea

Centrului Europe Direct Maramureş şi a participat la acest

eveniment cu un grup de 7 elevi şi 3 cadre didactice

Icircn cadrul acestei dezbateri cei 40 de participanţi au avut

prilejul de a discuta pe parcursul a peste 2 ore despre

calitatea vieţii noastre icircn Europa Aceştia au vorbit despre

caracteristici importante ale unui stil de viaţă european cum

ar fi dezvoltarea personală crearea unui mediu favorabil

cooperării accesul la oportunităţi o diplomaţie echitabilă

dar şi păstrarea identităţii naţionale conservarea tradţiilor şi

a mixului de obiceiuri Evenimentul a avut ca scop aducerea

icircn prim plan a temelor campaniei de informare care se

derulează la nivelul icircntregii Uniuni Europene pentru

pregătirea Alegerilor pentru Parlamentul European ce vor

avea loc icircn perioada 22-25 mai 2014

Cu această ocazie elevii şcolii noastre au putut afla

informaţii preţioase despre Serviciul Europe Direct pus la

dispoziţia cetăţenilor europeni de Comisia Europeană atacirct la

nivel central cacirct şi pe plan local şi despre ‛Măsurile UE

pentru creşterea calităţii vieţii‛ icircn ceea ce priveşte siguranţa alimentară protecţia datelor acces la

servicii de sănătate protecţia mediului siguranţa produselor protecţia consumatorilor Icircn plus au

purtat un dialog despre ce icircnseamnă pentru ei un stil de viaţă european şi au icircmpărtăşit din

experienţele acumulate prin implicarea icircn proiecte europene şi activităţi de voluntariat S-a creionat

icircmpreună cacircteva caracteristici ale stilului de viaţă european care se referă mai ales la trăsături de

caracter atitudine şi condiţii favorabile şi nu neapărat la nevoile materiale O altă prezentare a fost

efectuată de coordonatorul Centrului Europe Direct Maramureş pentru a transmite informaţii utile

despre Uniunea Europeană şi principalele instituţii europene cu accent pe structura Parlamentului

European rolul PE icircn luarea deciziilor la nivel european şi informaţii despre alegerile

europarlamentare 2014 Un moment important l-a constituit prezentarea de informaţii practice şi

discutarea modului icircn care cetăţenii europeni rezidenţi icircn alt stat decacirct cel de origine pot vota

pentru alegerile europarlamentare La finalul icircntacirclnirii elevii au fost invitaţi să savureze cicircteva

preparate sănătoase pregătite de organizatori scopul acestui moment fiind de a promova o

alimentaţie sănătoasă

Margareta Căpicirclnean ndash coordonator Centrul Europe Direct Maramureş

Centrul Europe Direct Maramureş

- un partener al şcolii icircn promovarea valorilor europene -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 32

2 Seminarul - bdquoDecideţi cine vă reprezintărdquo

Pe 21 martie 2014 icircn cadrul Centrului de Informare şi Documentare de la Colegiul Tehnic ‛George

Bariţiu‛ Baia Mare a avut loc Seminarul -‛Alegerile pentru Parlamentul European 2014 Decideţi

cine vă reprezintă‛ organizat de Centrul Europe Direct Maramureş icircn colaborare cu şcoala noastră

Acest eveniment a fost dedicat tinerilor care au dreptul la vot şi la care au fost invitaţi elevii claselor

a XII-a A Scopul acestui seminar a fost de a facilita accesul tinerilor care votează prima dată la

informarea cu privire la alegerile pentru Parlamentului European conştientizarea de către tineri a

beneficiilor cetăţeniei participative şi creşterea gradului de interes cu privire la importanţa

alegerilor europarlamentare şi a exprimării votului pentru a decide cine ne va reprezenta icircn

Parlamentul European

Prezentările s-au axat pe informaţii concrete despre alegerile europarlamentare data alegerilor date

despre Parlamentul European modul icircn care sunt reprezentate statele membre icircn PE atribuţiile

Parlamentului European rolul Parlamentului European la nivelul UE

Cu această ocazie s-a prezentat şi activitatea Centrului Europe Direct Maramureş şi a Serviciului

Central de informare Europe Direct ndash coordonat de Comisia Europeană Icircn cadrul evenimentului

elevii au fost invitaţi să participe la sbquoConcursul de promovare a alegerilor europarlamentare‛ şi au

fost distribuite broşuri de informare despre Alegerile PE 2014 realizate de Uniunea Europeană

precum şi alte materiale pe teme europene

De asemenea s-a discutat cu tinerii despre principale realizări ale Parlamentului European şi s-a

vizionat pe httpwwwmyvote2014euentheir-vote modul icircn care europarlamentarii au votat

cacircteva iniţiative importante din mandatul care se icircncheie icircn 2014 S-a prezentat elevilor pagina de

internet a alegerilor europarlamentare 2014 httpwwwelections2014euro şi videoclipul de

prezentare a Alegerilor pentru Parlamentul European din 25 mai 2014

Vlăduţ Pop ndash clasa a XII-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 33

3 Concursul bdquoAlegerile Europarlamentare 2014 ndash Noi decidem cine are Responsabilitateardquo

Concursul a avut ca obiectiv principal promovarea alegerilor pentru

Parlamentul European conştientizarea maramureşenilor cu privire la

importanţa participării la vot pe 25 mai (data alegerilor icircn Romacircnia) şi

icircncurajarea unei cetăţenii participative icircn racircndul tinerilor votanţi

La acest concurs au participat elevi de liceu coordonaţi de cadre

didactice studenţi de la instituţii universitare locale tineri romacircni şi

străini implicaţi icircn acţiuni de voluntariat icircn cadrul unor ONG-uri

locale

Participanţii la concurs au avut de realizat un material de promovare a

alegerilor pentru Parlamentul European afiş pliant sau fluturaş care

să aibă ca temă creşterea participării la votul pentru alegerile europene din anul 2014 iar

conţinutul materialului de promovare să fie creaţie originală să nu icircncalce legile drepturilor de

autor sau de confidenţialitate ale altei persoane fizice sau juridice

Icircn cadrul evenimentului a fost organizată o expoziţie icircn faţa bibliotecii judeţene cu toate materialele

icircnscrise icircn concurs De asemenea toate materialele participante la concurs au fost expuse icircn cadrul

evenimentului organizat pe 9 mai 2014 ndash Ziua Europei Premierea participanţilor a avut loc icircn

cadrul evenimentului de exterior pe care Centrul Europe Direct Maramureş l-a organizat la

Biblioteca Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ Baia Mare icircn săptămacircna ‛Şcoala Altfel‛

Pentru şcoala noastră a fost o mare bucurie deoarece cei 4 elevi icircnscrişi icircn concurs (Luciana Vinţ

Alina Fărcaş Alex Ardelean şi Ciprian Iobagi) au obţinut numeroase premii Premiul II din partea

juriului la secţiunea - Afişe şi 2 Menţiuni la secţiunea Vot

Ciprian Iobagi Alex Ardelean ndash clasa a X-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 34

4 Concursul de desene ldquoEU trăiesc sănătosrdquo Concursul de desene ldquoEU trăiesc sănătosrdquo a fost organizat de Centrul Europe Direct Maramureş

cu prilejul Zilei Europei Pe data de 9 mai 2014 la Centrul Millennium din Baia Mare a fost

organizată o expoziţie cu peste 140 de lucrări icircnscrise icircn concurs La acest eveniment elevii

Colegiului Tehnic ldquoGeorge Bariţiurdquo au demonstrat din nou că deşi studiază la un liceu cu profil

tehnic ei au talent şi la desen fapt dovedit prin cele 3 premii obţinute de elevii Andreea Pop

Francesca Iuhasz şi Alexandru Fluczar Premiul Special Menţiune I şi Menţiune III

Francesca Iuhasz ndash clasa a XI-a

5 Conferinţa ldquoIcircmpreună icircn Europa ndash unitatea şi diversitatea stilului de viaţă europeanrdquo

Pe 9 mai 2014 de Ziua Europei Centrul Europe Direct Maramureş a organizat o conferinţă ce a

avut ca temă ndash unitatea şi diversitatea stilului de viaţă european Evenimentul s-a desfăşurat la

Centrul Millenium din Baia Mare icircntr-un cadru minunat creat prin expoziţia de desene din cadrul

concursului de desene intitulat sugestiv bdquoEu trăiesc sănătos‛ Conferinţa privind stilul de viaţă

european a reunit peste 150 de participanţi de la instituţii de icircnvăţămacircnt şi ONG-uri din judeţul

Maramureş Icircn cadrul conferinţei au fost evidenţiate valori europene şi valori care definesc un stil

de viaţă sănătos şi armonios precum toleranţa diversitatea unitatea voluntariatul dar şi

păstrarea sănătăţii şi educaţia non-formală Cu această ocazie voluntarii Asociaţiei sbquoGeorge

Bariţiu‛ Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale au prezentat participanţilor rezultatele

obţinute icircn cadrul proiectului de responsabilitate socială - sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de

TINEri‛

Luciana Vinţ ndash clasa a X-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 35

Parteneriatul semnat icircntre Asociaţia American International School of Transylvania şi

Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ icircn cadrul proiectului sbquoGate to Active European Citizenship‛

finanţat de Comisia Europeană programul Tineret in Acţiune coordonat de American

International School of Transylvania a avut ca scop derularea unor activităţi pentru tineret

Cei de la Asociaţie şi-au propus organizarea unor evenimente pentru conştientizarea de

către elevii de liceu a importanţei activităţilor de voluntariat creşterea gradului de sensibilizare cu

privire la valoarea voluntariatului promovarea responsabilităţii civice şi sociale prin acţiuni

concrete de voluntariat promovarea unor programe de educaţie civică icircn contexte formale şi

nonformale

Icircn Centrul de Documentare şi Informare din liceul nostru s-au organizat mese rotunde pe

tema voluntariatului s-au prezentat obiectivele Serviciului European de Voluntariat s-a discutat

despre posibilităţile de voluntariat existente pentru tinerii din Baia Mare

Icircn cadrul proiectului bdquoDrugs Change Everything‛ (Drogurile schimbă tot) s-a derulat o

campanie de informare şi prevenire a consumului de droguri icircn şcoli prin intermediul unor

activităţi desfăşurate icircn CDI ce au avut ca obiective sensibilizarea elevilor icircn vederea alegerii unei

vieţi sănătoase şi dezvoltarea unei atitudini responsabile dezvoltarea spiritului tolerant icircn racircndul

elevilor prin intermediul unor activităţi ce presupun schimbul de experienţă intercultural şi

lingvistic promovarea diversităţii multiculturalismului şi voluntariatului

Elevii din Bariţiu s-au icircntacirclnit cu voluntarii AIST icircn vederea realizării unei mese rotunde

cu tema bdquoSpune NU drogurilor‛ şi s-au implicat icircn crearea unei mini piese de teatru

Icircn cadrul zilelor aflate sub semnul iubirii cu ocazia zilei de Valentinersquos Day sau a

Dragobetelui voluntarii Asociaţiei au condus activitatea bdquoLet Our Volunteers Educate‛- LOVE

icircn cadrul căreia şi-a propus ca obiective motivarea elevilor să icircnveţe limbi străine icircncurajarea

elevilor de a-şi exprima opiniile icircn limba engleză promovarea voluntariatului Timp de aproape o

oră s-au făcut scurte incursiuni icircn limbile materne ale voluntarilor germana poloneza şi daneza

Prin explicarea unor reguli de pronunţie şi citire

prin introducerea unor expresii uzuale (salutul

icircntrebări folosite pentru cunoaşterea celui cu care

conversezi) sau a unor noţiuni gramaticale

(conjugarea verbului a fi sau a avea) voluntarii

au demonstrat elevilor cacirct de simplu şi distractiv

poate fi studiul unei limbi străine Pentru a-i

implica şi mai activ pe elevii participanţi la final

s-a organizat un concurs de citire pronunţie şi

gramatică a cărui cacircştigător a fost răsplătit cu o

diplomă de onoare pentru cel mai rapid icircnvăţăcel

Asociaţia American International School of Transylvania

şi Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo

- parteneriat icircn promovarea participării pro-active

a tinerilor la viaţa comunităţii -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 36

Feedbackul primit din partea elevilor este unul pozitiv Faptul că după-amiezele sunt

organizate activităţi unde ei pot participa ca voluntari este considerat un fericit prilej de a ieşi din

rutina zilnică ce presupune statul icircn faţa calculatorului Se simt icircncurajaţi icircn a-şi exprima părerile

propri icircşi pun icircn valoare aptitudini pe care nici nu ştiau că le posedă conştientizează mult mai

bine apartenenţa la comunitaea din care fac parte şi icircşi doresc să prticipe activ la viaţa acesteia

Nouă profesorilor nu ne rămacircne decacirct să-i icircncurajăm cacirct mai mult să participe activ la cacirct

mai multe asemenea evenimente pentru a-şi descoperi icircntregul lor potenţial ce nu poate fi pus icircn

valoare decacirct prin implicarea icircn activităţi extraşcolare şi nonformale

Manuela Conea - profesor limba engleză

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 37

Icircn perioada 9 - 10 aprilie 2014 Colegiul Tehnic ‛George Bariţiu‛ Baia Mare a avut ca obiectiv

principal promovarea şcolii la nivel judeţean şi prezentarea ofertei şcolare icircn racircndul elevilor din

clasele a VIII-a de la şcolile gimnaziale din oraşul Baia Mare

Astfel icircn săptămacircna sbquoŞcoala Altfel‛ aproximativ 300 de elevi din 12 instituţii de icircnvăţămacircnt care

au semnat un acord de parteneriat educaţional cu instituţia noastră au trecut plini de emoţie şi

curiozitate pragul Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛

Tinerii oaspeţi interesaţi de activitatea şi oferta educaţională a şcolii au vizitat mai icircntacirci spaţiile de

studiu laboratoarele şi baza sportivă iar apoi au participat la diverse ateliere interactive pregătite de

elevii bariţieni icircmpreună cu cadrele didactice

Dialogul dintre cadrele didactice şi elevii de gimnaziu le-a facilitat acestora să icircnţeleagă mai bine

care sunt valorile care guvernează această instituţie de icircnvăţămacircnt şi ce oportunităţi le poate oferi

atacirct pe plan profesional cacirct şi pe plan personal această şcoală europeană

Zilele Porţilor Deschise

la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquodin Baia Mare

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 38

bdquoEuropa casa noastră‛ este o campanie de informare şi

comunicare anuală a Reprezentanţei Comisiei Europene icircn

Romacircnia derulată icircn parteneriat cu Ministerul Educaţiei

Naţionale

Campania este menită să transpună priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene icircn mediul

şcolar şi are ca scop informarea elevilor şi profesorilor din şcolile şi liceele din ţară cu privire la

proiectul de integrare europeană (istoria prezentul şi viitorul acestuia) priorităţile de comunicare

ale Comisiei Europene dar şi informaţii care icirci privesc direct (posibilitatea de a studia şi de a lucra

icircn statele membre implicarea icircn activităţi de voluntariat schimburi icircntre tineri participarea la

internship-uri implicarea icircn proiecte comunitare)

Campania Europa casa noastră este deschisă tuturor şcolilor (primare şi gimnaziale) precum şi

liceelor din Romacircnia şi are patru componente importante

1 Vizite icircn şcoli

2 Concursul de proiecte sbquoLider European‛

3 Ziua Europei

4 Concursul de desene Ziua Europei

Icircn data de 30 mai 2014 doi reprezentanţi ai Comisiei Europene icircn Romacircnia au făcut o vizită de

lucru la două instituţii de icircnvăţămacircnt din judeţul Maramureş din care una a fost Colegiul Tehnic

sbquoGeorge Bariţiu‛ pentru a oferi tinerilor maramureşeni informaţii despre atribuţiile instituţiilor

europene Cu această ocazie elevii au putut afla informaţii concrete despre Concursul Naţional

sbquoLider European‛ concurs dezvoltat de Reprezentanţa Comisiei Europene icircn Romacircnia icircn

parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale care are rolul de a dezvolta abilităţile elevilor de

leadership şi de a le pune icircn valoare icircn contextul unor activităţi legate de valorile şi temele

europene

La această acţiune a fost invitat să participe şi un reprezentant al unui ONG de tineret de pe plan

local mai exact domnul Ionuţ Sabo din partea asociaţiei Team for Youth Association care le-a

vorbit elevilor despre importanţa voluntariatului şi a implicării active icircn viaţa comunităţii

La finalul evenimentului toţi elevii au primit broşuri informative despre Europa şi au făcut poze

alături de reprezentanţii Comisiei Europene icircn Romacircnia

Luciana Vinţ ndash clasa a X-a

ldquoEuropa casa noastrărdquo

Campania de informare a tinerilor bariţieni

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 39

Repere semnificative din istoria Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ este situat icircn oraşul Baia Mare reşedinţa judeţului Maramureş

Şcoala a fost icircnfiinţată icircn anul 1974 avacircnd drept scop pregătirea de personal calificat icircn

electrotehnică pentru telecomunicaţii deservind Direcţiile Judeţene de Poştă şi Telecomunicaţii din

judeţele Maramureş Satu Mare Sălaj Bistriţa Năsăud şi Bihor Clădirea şcolii este amplasată

central pe strada Culturii nr 8 şi dispune de spaţii amenajate adecvat pentru activităţi

educaţionale şi pregătire practică

1974 Anul icircnfiinţării şcolii sub denumirea de Liceul de Electrotehnică pentru Telecomunicaţii

Baia Mare icircn subordinea şi finanţat de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor pacircnă icircn

anul 1990

1976 Icircncepe instruirea prin Şcoala Profesională de Telecomunicaţii Şcolii i se schimbă denumirea

icircn Liceul Industrial nr 4 Baia Mare Populaţia şcolară este alcătuită din elevi selectaţi prin

concurs de admitere pe locuri repartizate distinct judeţelor Maramureş Satu Mare Sălaj Bistriţa

Năsăud şi Bihor

1978 Prima promoţie a şcolii susţine examenul de bacalaureat şi obţine locuri de muncă oferite de

Poştă şi Telecomunicaţii din judeţele respective

1990 Şcoala trece icircn subordinea Ministerului Icircnvăţămacircntului şi primeşte o nouă denumire

Grupul Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii Baia Mare Se icircnfiinţează Şcoala Tehnică

Postliceală de Telecomunicaţii Din acest an calificarea elevilor se realizaează pe trei nivele

profesionale liceu şcoală profesională şi şcoală postliceală

1993 După 1989 piaţa muncii se modifică substanţial ceea ce face ca şcoala să diversifice oferta

educaţională prin completare cu clase icircn domeniul electronicii

2000 Este anul icircn care şcoala primeşte denumirea de Grup Şcolar bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Continuă diversificarea specializărilor din domeniile telecomunicaţii şi electronică

2002 Se obţine finanţare UE prin programul Phare Ro 010801 Phare Ro 010803 Coeziune

Economică şi Socială ndash componenta Icircnvăţămacircnt tehnic şi profesional Acest fapt a adus şcolii

reabilitarea clădirii dotarea cu echipamente de instruire pentru toate specializările şi nivelele şi

perfecţionarea cadrelor didactice pentru practicarea unui icircnvăţămacircnt modern Este anul confirmării

prestigiului şcolii prin elevul Erdei Rudolf care cacircştigă olimpiada naţională de electronică

desfăşurată la Timişoara

2004 Este instalată reţeaua de calculatoare AeL ceea ce permite desfăşurarea de lecţii icircn sistem e-

Learning

2014 - An aniversar

40 de ani de la icircnfiinţarea

Colegiului Tehnic ldquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 40

2007 Grupul Şcolar bdquoGeorge Bariţiu‛ primeşte statutul de colegiu tehnic devenind Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

2008 S-a desfăşurat olimpiada interdisciplinară tehnică ndash domeniile electronică telecomunicaţii şi

automatizări faza naţională Elevii şcolii participanţi la această olimpiadă au obţinut 4 premii I

Icircn toamna acestui an are loc inaugurarea Centrului de Documentare şi Informare al Colegiului

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ realizat prin finanţare obţinută de la Ministerul Educaţiei Tineretului şi

Sportului

2010 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ organizează prima ediţie a Concursului Naţional de Limba

Engleză sbquoQuest‛şi prima ediţie a Simpozionului Naţional bdquoInterferenţe‛ Tot icircn acest an Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare obţine pentru prima dată titlul de Şcoală Europeană

2011 Se promovează parteneriatele educaţionale cu şcoli din Europa prin proiecte europene -

implementarea de proiecte Comenius şi Leonardo da Vinci

2012 Are loc icircmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale şi

parteneriate active şcoală-icircntreprindere prin intermediul a două proiecte POS DRU

2013 Găzduim pentru a doua oară Olimpiada Naţională la disciplinele tehnice - obţinacircnd 2

premii II Este anul icircn care şcoala cacircştigă pentru a doua oară titlul de Şcoala Europeană - locul 15

la nivel naţional şi locul 1 la nivel local

2014 Şcoala organizează prima ediţia la nivel naţional a concursului bdquoStart icircn afaceri Topul

tinerilor antrperenori‛ şi prima ediţie la nivel naţional a concursului bdquoPerspective moderne icircn

icircnvăţămacircntul tehnologic ndash Interferenţe educaţionale

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare trecut prezent şi viitor Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ este o şcoală europeană cu tradiţie icircn domeniile telecomunicaţii

electronică şi automatizări ancorată icircn trecut şi cu deschidere amplă spre viitor

Politica educaţională se axează pe un demers didactic calitativ care să răspundă nevoilor de formare

socio-profesională prin calificări competitive pe piaţa muncii Existenţa unui mediu educaţional la

standarde internaţionale şi naţionale superioare generează formarea unei culturi generale şi de

specialitate prin dobacircndirea cunoştinţelor tehnice aprofundate icircn specializările telecomunicaţii

tehnică de calcul electronică şi automatizări a deprinderilor de muncă intelectuală icircn racircndul

tinerilor Centrarea icircnvăţării pe valori este una dintre priorităţile noastre şi conduce spre

conturarea unui profil moral şi acţional al tinerilor

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ oferă elevilor accesul icircn mod egal la educaţie icircn scopul atingerii

performanţei individuale şi colective prin formarea unor cetăţeni activi creativi responsabili

educaţi să icircnveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabile la cerinţele pieţei

forţei de muncă Şcoala este centru de formare a resurselor umane specializate pentru nevoile

comunităţii şi exigenţele societăţii globale icircn continuă schimbare

Profesionalismul cadrelor didactice cooperarea prin parteneriatul şcoală-familie-comunitate

respectul pentru valori şi promovarea lor responsabilitatea formării tinerilor ca cetăţeni europeni

ne reprezintă şi ne deschide spre performanţă

Prof documentarist ndashSilvia Camelia GURZUN

Bibliotecar ndashDaniela POP

Page 8: Început de Jurnal…

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 8

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 9

Icircn perioada iulie 2013 - august 2015 la Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare se desfăşoară

proiectul Comenius Multilateral ldquoLearn to learn Develop your autonomy in learningrdquo

implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Sectorial Comenius al

Programului de Invăţare pe tot Parcursul Vieţii

Proiectul are ca parteneri instituţii de icircnvăţămacircnt din 7 ţări europene

O Colegiul Tehnic laquo George Bariţiu raquo Baia Mare - Romacircnia

O Vecpiebalgas vidusskola ndash Letonia

O Maltepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi ndash Turcia

O Istituto di Istruzione Superiore E Usuelli Ruzza ndash Italia

O Liceum w Zespole Szkoacuteł Gimnazjum i Liceum Ogoacutelnokształcące

w Dobrzejewicach ndash Polonia

O 3rd Lykeio of Trikala Odysseas Elytis ndash Grecia

O Legt le Verger - Franţa

Proiectul se adresează elevilor icircntre 16-19 ani care

formează grupul ţintă Ei icircşi vor dezvolta prin

participarea la acest proiect abilităţile IT icircşi vor

dezvolta competenţele de comunicare icircn limba engleză

precum şi cele de icircnvăţare autonomă icircşi vor icircmbogăţi

cunoştinţele cu privire la cultura ţării partenere şi

totodată vor promova cultura şi tradiţiile romacircneşti icircn

Europa

Prin proiectul nostru dorim să contribuim la unul din

scopurile Uniunii Europene şi anume dezvoltarea

competenţelor cheie necesare cetăţenilor europeni active

pentru a se putea integra icircn societatea europeană

contemporană

Proiectul implică realizarea unui numar minim de

douăzeci şi patru de deplasări ale elevilor şi profesorilor

romacircni icircn ţările partenre icircn scopul realizării activităţilor

proiectului Pe parcursul anului şcolar 2013-2014 au

avut loc reuniuni de proiect icircn trei ţări partenere Turcia

Italia şi Letonia

Icircn perioada 3-8 Noiembrie 2013 a avut loc prima

reuniune a proiectului icircn Istanbul Turcia Delegaţia din Romania a fost formată dintr-un grup de

patru elevi şi trei profesori care au reprezentat Romacircnia Elevii şi profesorii romacircni şi-au cunoscut

partenerii au participat la activităţi de team building au prezentat Romacircnia regiunea Maramureş

Learn to learn

Develop your autonomy in learning - Proiect Comenius Multilateral -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 10

Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ şi sistemul educaţional romacircnesc care a fost comparat cu

sistemele educaţionale ale ţărilor partenere din perspectiva icircnvăţării autonome

A fost ales un logo al proiectului icircn urma unei competiţii şi al votului acordat de către fiecare

participant la reuniune Au avut loc workshopuri pe tema proiectului precum şi workshopuri

culturale pe parcursul cărora elevii au aflat informaţii despre ţările partenere cultura şi tradiţiile

lor

Fiecare ţară a prezentat un dans tradiţional iar paşii dansului au fost icircnvăţaţi de către toţi elevii

participanţi Icircn cadrul acestei vizite s-a creat contextul icircntacirclnirilor viitoare ale echipelor de proiect

din fiecare ţară parteneră Cadrele didactice participante au făcut o planificare a activităţilor care

urmează să se desfăşoare icircn cei doi ani de implementare a proiectului şi au discutat aspectele legate

de vizitele următoare

Icircn perioada 24 februarie ndash 1 martie 2014 o echipă de profesori şi elevi de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge

Baritiu‛ Baia Mare au reprezentat Romacircnia la reuniunea proiectului European Comenius lsquorsquoLearn

to Learn Develop your autonomy in learningrsquorsquo desfăşurată icircn Padova Italia Pe durata şederii icircn

Italia elevii baimăreni au fost cazaţi icircn familiile elevilor italieni şi au participat la activităţi legate

de tema proiectului activităţi de teambuilding ateliere de lucru pe tema dezvoltării autonomiei icircn

icircnvăţare a elevilor analizarea rezultatelor chestionarelor aplicate icircn fiecare ţară parteneră

prezentări multimedia sbquoModern vs Traditional School‛ dezbateri referitoare la autonomia şi

motivaţia icircn icircnvăţare workshop-uri cu tematica rsquorsquoThe Perfect Schoolrsquorsquo vizite culturale tematice

Atelierele de lucru au avut loc icircntr-un mediu cultural

benefic dezvoltării personale prin lărgirea viziunii

asupra unor noi culturi şi civilizaţiiVizita a

reprezentat pentru elevii şi profesorii Colegiului

Tehnic rsquorsquoGeorge Bariţiursquorsquo o oportunitate icircn vederea

extinderii viziunii asupra cooperării europene active

prin icircnsuşirea modului de viaţă şi a tradiţiilor unor

diverse identităţi culturale avacircnd la bază respectul

reciproc pentru diversitate

Icircn perioada 25-30 aprilie 2014 a avut loc a 3-a

reuniune a proiectului desfăşurată icircn Letonia

localitatea Vecpiebalga La reuniune au participat 60 de profesori şi elevi din 7 ţări europene Grecia

Italia Polonia Franţa Turcia Letonia şi Romacircnia parteneri icircn proiectul mai sus amintit din

cadrul programului de Icircnvăţare pe tot parcursul vieţii finanţat de către Comisia Europeană

desfăşurat pe o perioada de doi ani pe parcursul cărora au loc icircntacirclniri icircn toate cele 7 ţări europene

Pe parcursul reuniunii din Letonia a treia icircn cadrul proiectului elevii romacircni au avut

oportunitatea de a cunoaşte cultura ţării gazdă din interiorul familiilor letone deoarece au fost

cazaţi la partenerii lor de a participa la activităţile proiectului centrate pe dezvoltarea

competenţelor de icircnvăţare autonomă pe tot parcursul vieţii precum şi aprofundarea şi exersarea

competenţelor de comunicare icircn limba engleză

Au avut loc activităţi de teambuilding ateliere de lucru pe tema proiectului prezentări ale

materialelor realizate icircn prealabil de către fiecare ţară parteneră vizite culturale Reuniunea care a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 11

marchat icircncheierea primului an de implementare a proiectului s-a finalizat cu realizarea broşurii

sbquoLearn to learn‛ la care au contribuit toate ţările implicate icircn proiect

prof Daniela Chinde ndash coordonator proiect

Impresiile elevilor hellip

sbquoPrin intermediul acestui proiect am descoperit noi culturi şi obiceiuri bineicircnţeles diferite de ale

noastre Am descoperit diferenţele şi asemănările dintre naţiuni fiecare icircn parte doarece icircn proiect

au participat mai multe ţări‛

sbquoIcircn opinia mea această experienţă este unică şi foarte importantă datorită faptului că am avut

poibilitatea de a călători spre o altă ţară şi de a vedea acele splendide aşezări nu doar citind

icircnvăţacircnd despre ele sau uitacircndu-mă la fotografii O altă importanţă a proiectului a fost faptul că am

avut ocazia de a-mi icircmbunătăţi modul de comunicare şi icircnţelegere icircn limba engleză‛

sbquoPot spune că această experienţă m-a schimbat şi nu doar pe mine pe noi toţi Şi nu mă refer doar

la cunoştinţele despre cultura lor toate lucrurile icircnvăţate limba engleză pe care mi-am exersat-o la

maxim ci mă refer la noi ca persoane Suntem mult mai deschişi mai amabili mai dornici să ne

implicăm icircn proiectele şcolii‛

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 12

Icircn perioada 1 octombrie 2013 ndash 1 mai 2014 Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛ Pentru Promovarea

Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ şi Centrul Europe

Direct Maramureş a derulat proiectul de responsabilitate socială sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde

de TINEri‛- coordonator prof Silvia Gurzun

Acest proiect face parte din lista celor 12 proiecte premiate icircn cadrul concursului naţional

bdquoAcţionăm Responsabil ndash competiţia iniţiativelor de responsabilitate socială‛ lansat de Federaţia

Junior Chamber International (JCI) Romacircnia icircn parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi

Institutul pentru Politici Sociale

Pornind de la convingerea că fiecare dintre noi putem să fim de ajutor comunităţii din care facem

parte proiectul sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri‛ şi-a propus să contribuie la

dezvoltarea unei culturi a responsabilităţii sociale icircn racircndul elevilor de la Colegiul Tehnic bdquoGeorge

Bariţiu‛ icircnsă la un nivel care să permită formarea unui grup de tineri care să aibă iniţiativă şi să icirci

mobilizeze pe cei din jurul lor să se implice icircn rezolvarea problemelor locale sociale de mediu

culturale etc E necesar ca aceşti tineri să conştientizeze că viitorul comunităţii icircn care trăiesc

depinde de noi toţi Nu ne trebuie decacirct voinţă şi icircncredere icircn puterile noastre pentru a face ca

lucrurile să se schimbe icircn bine

Icircn plus nu trebuie să uităm că icircnvăţarea şi dezvoltarea personală a acestor tineri nu se opreşte la

porţile şcolii Icircnvăţarea nu reprezintă doar ceea ce icircnvăţăm la şcoală sau icircn cadrul unor cursuri de

specialitate Implicacircndu-se activ icircn diverse proiecte şi activităţi lucracircnd icircn echipă sau de unii

singuri confruntacircndu-se cu diverse situaţii şi probleme elevii dobacircndesc implicit noi abilităţi noi

cunoştinţe noi atitudini - icircntr-un cuvacircnt noi competenţe Icircn cadrul acestor acţiuni icircnvăţarea este

centrată pe cel ce icircnvaţă pe procesul de icircnvăţare nefiind bazat pe predare ci pe acţiune facilitacircnd

toleranţa sprijinirea categoriilor defavorizate şi oferă posibilitatea exersării şi descoperirii diverselor

capacităţi şi talente

Icircn cadrul proiectului pe bază de concurs au fost selectaţi 20 de tineri motivaţi cu abilităţi de lider

şi simţ civic care au participat la un curs de formare icircn domeniul managementului proiectelor de

responsabilitate socială După finalizarea sesiunilor de icircnvăţare cei 20 de tineri au fost organizaţi

icircn echipe de lucru pentru scrierea şi implementarea a 2 proiecte de resposabilitate socială avacircnd ca

grupuri ţintă copii şi tineri ce provin din familii defavorizate şi care trăiesc icircn mediul rural

Sub sloganul sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ icircn perioada 6-7 decembrie 2013 s-a derulat prima

acţiune din cadrul acestui proiect prin care voluntarii asociaţiei au reuşit să aducă frumusețea şi

magia sărbătorilor de iarnă icircn sufletul a 35 de copii nevoiaşi din localitatea Baia Sprie Ei au

petrecut alături de cei mici două zile de neuitat organizacircnd pentru cei mici diverse activităţi

educative şi distractive ateliere pentru confecţionarea de podoabe şi ornamente pentru brad un

concert de colinde jocuri interactive şi momente surpriză Icircn prima zi activităţile s-au desfăşurat

la Şcoala Gimnazială Baia Sprie iar a doua zi la Pensiunea Rustic din localitate Alături de cei

Proiectul ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo

- un exemplu de integrare a Responsabilităţii Sociale icircn şcoală

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 13

mari copiii au scris scrisorile pentru Moş Crăciun şi astfel voluntarii au putut afla de ce au nevoie

aceşti copii şi familiile lor La finalul celor două zile petrecute icircmpreună toţi copiii au beneficiat de o

masă caldă şi tremuracircnd de emoție s-au bucurat de icircntacirclnirea lor cu Moş Nicolae care le-a adus

multe daruri

A doua etapă a proiectului sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ a vizat colectarea de alimente

icircmbrăcăminte jucării şi bunuri casnice donate de elevi cadrele didactice părinţi sau comunitatea

locală Pe data de 20 decembrie 2013 cei 20 de voluntari au mers din nou icircn vizită la aceşti copii

pentru a le duce alimente icircmbrăcăminte şi alte cadouri Cu această ocazie au reuşit ca icircn pragul

sărbătorilor de iarnă să aducă un strop de bucurie icircn sufletele a 40 de familii nevoiaşe din

localitatea Baia Sprie Cu siguranţa Nașterea Domnului marea sărbătoare a creștinilor acest

miracol al lumii aduce schimbarea și speranța noastră de mai bine și ne face parcă icircn preajma

acestor sărbători mai buni mai omenoși mai răbdători mai iertători unii cu alții

Icircn perioada 3-4 Aprilie 2014 a avut loc vizita de lucru din cadrul celui de-al doilea proiect de

responsabilitate socială implementat de voluntarii asociaţiei prin intermediul căruia ei au reuşit să

ofere clipe de neuitat celor 25 de tineri cuprinşi icircn grupul ţintă al proiectului bdquoNouă ne pasă‛ şi

care sunt elevi ai Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Copiii şi tinerii instituţionalizaţi reprezintă o categorie de persoane care necesită o atenţie şi o grijă

specială nu numai din partea statului dar şi a noastră fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui

mediu familial natural De multe ori activităţi familiare pentru majoritatea tinerilor precum

vizionarea unui film la cinematograf sau ieşirile la masă icircn oraş cu prietenii reprezintă activităţi

inedite pentru aceşti tineri De aceea echipa bdquoNouă ne pasă‛ a icircncercat ca prin acest proiect să le

ofere acetor tineri pe lacircngă un ajutor material şi experienţe de viaţă pozitive care să le dezvolte

abilităţile de viaţă necesare integrării lor icircn societate

Timp de 2 zile cei 25 de tineri care provin din familii cu o situaţie materială precară sau Case de

Tip Familial au participat la activități de socializare și educație non-formală pentru facilitarea

comunicării icircncurajarea toleranței și a atitudinii non-discriminatorii organizate de echipa de

proiect icircn Centrul de Documentare şi Informare din şcoală şi la Pensiunea bdquoPoarta

Maramureşului‛ din localitatea Ocna Şugatag

Prin aceste activităţi voluntarii au icircncercat să le creeze momente de bună dispoziţie care să

contribuie la dezvoltarea abilităţilor de socializare a tinerilor care rareori ies din mediul lor Aceştia

au avut ocazia să trăiască experienţe noi să-şi dezvolte sentimentul de respect de sine să simtă că

sunt la fel de valoroşi ca aceia pentru care viaţa a fost mai darnică şi să se bucure din plin de

momentele petrecute icircmpreună cu noii lor prieteni

Din dorinţa de a icircncuraja activităţile sportive icircntr-un mod distractiv voluntarii au organizat icircn

curtea interioară a pensiunii diverse competiţii sportive care au fost icircntacircmpinate cu mult

entuziasm de tineri Deşi era pentru prima dată cacircnd trăiau aceste experienţe tinerii s-au străduit

să-şi dovedească talentul şi chiar au reuşit să se descurce la toate probele derulate Noutatea

experienţei a fost covacircrşitoare pentru cei mai mulţi dintre ei venindu-le greu să creadă că prin

simple jocuri distractive şi alături de gesturi mărunte ca o icircncurajare sau icircmbrăţişare au trăit clipe

de neuitat care le-a adus zacircmbetul pe faţă

Icircn plus icircn contextul icircn care pentru aceşti tineri servirea unei mese icircntr-un cadru familiar sau cu

prietenii la un restaurant reprezintă un adevărat lux echipa bdquoNouă ne pasă‛ a organizat o masă

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 14

festivă la finalul celor 2 zile de activităţi moment care a fost trăit cu un real entuziasm de către toţi

participanţii la proiect

Tot icircn cadrul proiectului icircn perioada ianuarie ndash aprilie 2014 pentru alţi elevi din şcoală au fost

organizate 10 ateliere educative tematice 15 proiecţii de filme şi seminarii de informare pe tema

responsabilităţii sociale şi un concurs de proiecte de responsabilitate socială

La finalul proiectului a avut loc icircntacirclnirea de evaluare a celor 20 de tineri formaţi prin proiect cu

această ocazie şi-au completat şi Paşaportul Responsabilului Social iar apoi au primit diplomele de

merit pentru participarea şi implicarea lor icircn activităţile proiectului

Diseminarea rezultatelor obţinute icircn cadrul proiectului a fost realizată icircn cadrul unei conferinţe

care a fost organizată de către partenerul nostru de proiect - Centrul Europe Direct Maramureş cu

ocazia zilei de 9 Mai 2014 iar apoi icircn cadrul unui seminar de informare organizat la Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ din Baia Mare

Sunt lăudabile munca entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat aceşti voluntari dar şi

implicarea şi spiritul umanitar pe care l-au dovedit membrii echipei de proiect coordonatorii

instituţiilor partenere profesorii de la şcolile partenere şi nu icircn ultimul racircnd agenţii economici

implicaţi icircn derularea acţiunilor cuprinse icircn proiect

prof Silvia Camelia Gurzun ndash coordonator proiect

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 15

ldquoViitorul depinde de NOIrdquo

Icircn era tehnologiei avansate și a progreselor tehnologice uimitoare omul trebuie să rămacircnă

OM el trebuie să-și păstreze dramul de umanitate cu care se naște Școala și familia trebuie să fie

cele care cultivă umanitatea icircn sufletul copilului viitor adult responsabil Acesta trebuie să icircnvețe

că icircn viață există icircnvinși și icircnvingători favorizați și defavorizați Prin urmare cei care avem

norocul de a fi niște ocrotiți ai sorții trebuie să intervenim acolo unde destinul este puțin potrivnic

Acesta poate fi un segment pe care acționează proiectele de responabilitate socială activități care

stimulează elevii să fie mai receptivi la necesitățile celor din jurul lor

Proiectul Nouă ne pasăViitorul depinde de TINEri se icircncadrează perfect icircn acest tipar

datorită faptului că a reușit să coopteze icircntr-o echipă niște elevi ndash adulți icircn devenire ndash ai Colegiului

Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ și să-i provoace să se implice icircn favoarea unor copii făcacircnd parte din

familii defavorizate Ceea ce s-a realizat icircn cadrul acestui proiect coordonat de prof documentarist

Silvia GURZUN a depășit toate așteptările S-a icircnceput timid cu selecția elevilor al căror profil

trebuia să se potrivească cu specificul acestui proiect Au urmat icircntacirclniri peste icircntacirclniri indicații

sugestii recomandări din partea coordonatoarei și a restului echipei ajungacircndu-se la a crea o echipă

stracircns icircnchegată unitară care avea un singur scop să lumineze sufletele unor copii de școală

primară din Baia Sprie icircn prag de Crăciun precum și să așeze zacircmbete și fericire pe fețele unor

adolescenți de la Liceul Tehnologic Ocna Șugatag prin oferirea de cadouri alimente și haine

colectate de voluntarii barițieni dar mai ales prin timpul petrecut icircmpreună cu aceștia jocurile și

momentele de socializare care sunt esențiale icircn dezvoltarea normală a unui copil

Obiectivele acestui proiect au fost pe deplin atinse prin muncă asiduă și implicare

necondiționată a grupului de voluntari barițieni care au conștientizat faptul că fiecare dintre noi

poate contribui la fericirea celuilalt iar fericirea pe care acest proiect a provocat-o a fost

incomensurabilă atacirct icircn sufletele noastre ca binefăcători cacirct și icircn sufletele celor nevoiași

beneficiarii acestui proiect

prof Mihaela POPAN membru icircn echipa de implementare a proiectului

Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri

bdquoM-am icircmscris icircn acest proiect deoarece multă lume mă icircndruma spre voluntariat Icircnainte credeam

că voluntariatul este ceva plictisitor dar am descoperit că voluntariatul icircnseamnă multă muncă dar

şi distracţie Dacă eşti o persoană serioasă care ştie să icircmbine utilul cu plăcutul voluntariatul este

o modalitate de relaxare atacirct fizică cacirct şi sufletească atunci cacircnd te gacircndeşti că ai făcut ceva fără a

aştepta nimic icircnapoi Proiectul Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINErisbquo m-a icircnvăţat să mă

mulţumesc şi să apreciez mai mult ceea ce am deoarece există copii care şi-ar dori să aibă jumătate

din ce am eu dar nu icircşi pot permite din diverse motive Am icircnvăţat să privesc mai cu atenţie icircn

jurul meu şi să nu judec după aparenţe Icircn cele două acţiuni realizate cu echipa de proiect am

icircntacirclnit copii cu situaţii familiale grave dar cu toate acestea căutau icircn adacircncul sufletului lor o

făracircmă de putere pentru a ne oferi un zacircmbet Icircn timpul activităţilor i-am cunoscut mai bine şi

chiar dacă la icircnceput pe unii dintre ei i-am judecat greşit pacircnă la finalul activităţilor mi-am

schimbat părerea despre ei şi ei sunt la fel ca noi toţi dar viaţa nu a fost la fel de darnică cu ei cum

a fost cu noi Pe durata proiectului am icircntacirclnit o mulţime de persoane care şi-au ocupat un loc

special icircn inimile noastre persoane cărora trebuie să le admirăm puterea de a mai zacircmbi icircn ciuda

situaţiei grele pe care o au persoane cu care am legat prietenii foarte stracircnse persoane de la care

chiar ai ce să icircnveţi Noi voluntarii din echipa de proiect am primit cea mai mare răsplată pe care

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 16

am fi putut să o aşteptăm bucuria de pe chipurile copiilor din grupurile ţintă la finalul

activităţilor bucurie care ne spunea tuturor ca ne-am simţit foarte bine icircmpreună pe durata

activităţilor‛

Iobagi Ciprian Marius ndash Voluntar

sbquoLa icircnceput cacircnd m-am hotăracirct să intru icircn acest proiect m-am gacircndit să o fac mai mult de dragul

distracției icircnsă după ce am derulat prima acțiune de responsabilitate socială mi-am dat seama că icircn

viaţă sunt lucruri mult mai importante de făcut decacirct distracţia și orice ai face să o faci gacircndind că

o faci doar pentru binele tău Făcacircnd referire la faptul că după ce am văzut ce icircnseamnă să ajuți

oamenii să icirci vezi fericiți și să ști că zacircmbetul lor se datorează ție nu mi-a mai stat gacircndul la mine

sau la ce vreau să fac pentru mine Icircmi doream din ce icircn ce mai mult să-i ajut pe ei și pe mulți

alțiilt Vreau să spun că acest proiect m-a maturizat m-a ambiționat m-a făcut să devin mai

responsabilă și mai sigură pe mine am icircnvățat să fiu deschisă cu cei din jurul meu și să ofer o macircnă

de ajutor celor care au cu adevărat nevoie Alături de astfel de persoane mi-am icircnsuşit principii și

valori sensibilitatea și voința de a-i ajuta să fie mulțumiți de ei indiferent de defectele şi problemele

pe care le au Momentele trăite alături de aceşti copii şi tineri nevoiaşi te dezvoltă te icircnvață ce

icircnseamnă cu adevărat viața te fac să racirczi de supărare și să placircngi de fericire să conştientizezi că

viața trebuie trăită cu folos pentru că VIITORUL DEPINDE DE TINEri A fost o experiență

minunată și mi-ar plăcea să o săvacircrșesc la nesfacircrșit‛

Luciana Vinţ - Voluntar

Prima icircntacirclnire a proiectului Toți voluntarii ne-am adunat icircn CDI și icircmpreună cu doamna

profesoară Silvia Gurzun am icircncercat să ne cunoaștem mai bine Am stabilit cu toții să ne icircntacirclnim

icircn fiecare zi de marți a săptămacircnii Cu fiecare săptămacircnă ce trecea am icircnceput să mă atașez icircncet

icircncet de toți Așa am ajuns să aștept cu nerăbdare fiecare zi de marți Fiecare icircntacirclnire cu ei mă

făcea să mă simt minunat pentru mine toţi eram ca o familie Prima ieşire cu grupul de voluntari a

avut loc icircn cadrul proiectului derulat icircn parteneriat cu Școala Gimnazială Baia Sprie care pot

spune cu toată sinceritatea că a fost de neuitat Acolo am cunoscut nişte copii minunaţi care din

păcate nu au parte de o viaţă normală din cauza problemelor sociale şi materiale La icircnceput părea

că ceva icirci reține să comunice cu noi Dar probabil văzacircnd că noi suntem deschiși cu ei au icircnceput

foarte repede să comunice şi să se atașeze de noi La sfacircrşitul celor două zile petrecute cu ei au fost

foarte fericiți că ne-au cunoscut și că au stat cu noi Din păcate a trebuit să ne luăm rămas bun de

la ei și să plecăm cu gacircndul că icircn curacircnd ne vom revedea Doamna profesoară Silvia a fost și este ca

o mamă pentru noi o mamă lider Și-a dat foarte mult silința ca totul să fie pe placul nostru

Recunosc că uneori făceam ce nu trebuia și era puțin aspră cu noi icircnsă ea doar icircncerca să ne ajute

și să ne explice cum să facem lucrurile cacirct mai bine A doua ieșire cu toți voluntarii a fost icircn cadrul

proiectului derulat icircn parteneriat cu Liceul Tehnologic Ocna Şugatag Cu această ocazie am

cunoscut un grup de adolescenți Noi voluntarii am icircncercat ca prin activităţi interactive şi jocuri

de socializare să ne cunoaştem cacirct mai bine A fost minunat( Cu unii dintre ei mai țin legătura pe

facebook) Am avut și ieșiri prin oraș cu voluntarii și cu doamnele profesoare din echipa de proiect

aş putea spune cu familia A fost foarte plăcut Icircncă nu pot să uit seara poveștilor de groază icircn

care colegul meu Flaviu a speriat-o foarte tare pe Madame Sincer o să icircmi fie foarte dor de toți Cu

bune cu rele dar mereu am fost icircmpreună Și dacă i-am supărat cu ceva icircmi pare sincer rău și sper

că mă vor ierta Totuși mi-ar plăcea ca şi după terminarea acestui proiect să mai facem icircntacirclniri icircn

CDI Pentru mine tot ce s-a petrecut și mai ales toți au icircnsemnat și icircnseamnă foarte mult

Iuhasz Francesca ndash Voluntar

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 17

A doua reuniune internaţională de proiect Baia Mare

Romacircnia 20 - 31 Octombrie 2013

Vizitatori din Letonia la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Timp de 11 zile din 20 icircn 31 Octombrie 2013 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare a

găzduit a doua reuniune a proiectului de parteneriat şcolar bilateral Comenius ndash bdquoTo Study or to

Work To Stay or to Emigrate‛ Echipele participante au fost formate din coordonatorii

proiectului din fiecare unitate de icircnvăţămacircnt parteneră profesori membri icircn echipa de proiect şi

elevi

Şcoala din Letonia a fost reprezentată de o echipă formată din 6 profesori directorul adjunct al

instituţiei de icircnvăţămacircnt şi 23 de elevi care au fost găzduiţi icircn familiile elevilor romacircni

Pe parcursul vizitei s-au desfăşurat activităţi de socializare de teambuilding conferinţe ateliere de

lucru toate avacircnd ca scop dezvoltarea competenţelor elevilor de a se integra icircn societatea europeană

contemporană

Elevii au devenit conştienţi de benficiile finalizării studiilor au fost icircncurajaţi să nu abandoneze

şcoala timpuriu pentru a pleca la muncă icircn străinătate ca şi emigranţi să icircşi continue educaţia şi

să-şi construiască o carieră Aceste competenţe icirci vor ajuta să se descurce pe piaţa muncii să icircşi

construiască o carieră şi să crească competitivitatea pe piaţa muncii

Elevii şi-au lărgit orizonturile nu numai cu privire la propria lor bunăstare dar şi cu privire la

economia ţării lor Ei vor fi mai responsabili icircn luarea deciziilor cu privire la alegerea carierei

Elevii au fost informaţi cu privire la oportunităţile de studiu şi muncă oferite icircn ţara de origine

precum şi icircn celelalte ţări europene

S-au realizat vizite culturale la obiectivele turistice din zona noastră pentru a-i familiariza pe letoni

cu obiceiurile şi cultura romacircnească

ldquoTo study or to work To stay or to emigraterdquo - Proiect Comenius Bilateral -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 18

Elevii şi profesorii letoni au fost impresionaţi de ospitalitatea familiilor partenerilor romacircni de

bucătăria romacircnească de obiectivele turistice pe care le-au vizitat icircn zonă

Pe parcursul reuniunii elevii coordonaţi de către profesori au realizat un produs final al proiectului

ndash Filmul bdquoI am European‛ - care icircncearcă să dea un răspuns la icircntrebarea cheie a proiectului

bilateral Comenius - sbquoTo study or to work To stay or to emigrate‛

Filmul prezintă viaţa icircn paralel a doi elevi din ţări est europene ndash Romacircnia şi Letonia ndash care

emigrează icircn Regatul Unit al Mării Britanii Elevii sunt prezentaţi icircn contrast unul avacircnd o

bursă pentru continuarea studiilor se integrează uşor icircşi construieşte o carieră se reicircntoarce icircn

ţara natală şi devine un cetăţean european activ icircn timp ce celălalt elev are un lung şir de eşecuri

datorită faptului că fiind influenţat de prieteni abandonează şcoala şi emigrează pentru a intra pe

piaţa muncii la negru motivat de cacircştigarea banilor foarte rapid

Icircn urma vizionării acestui film elevii au devenit conştienţi de faptul că trebuie să icircşi finalizeze

studiile pentru a-şi construi o carieră care să le asigure succes icircn viaţă icircn timp ce abandonarea

şcolii influenţa negativă a anturajului motivaţia obţinerii de beneficii materiale imediate prin

muncă necalificată se finalizează icircn majoritatea cazurilor prin eşec

prof Daniela Chinde - coordonator proiect

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 19

Sub sloganul sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ icircn perioada 6-7 decembrie 2013 s-a derulat prima

acţiune de responsabilitate socială prin care 20 de tineri voluntari ai Asociaţiei sbquoGeorge Bariţiu‛

au reuşit să aducă frumuseţea şi magia sărbătorilor de iarnă icircn sufletul a 35 de copii nevoiaşi din

localitatea Baia Sprie

Voluntarii au petrecut alături de cei mici două zile de neuitat organizacircnd diverse activităţi

educative şi distractive ateliere pentru confecţionarea de podoabe şi ornamente pentru brad un

concert de colinde jocuri interactive momente surpriză care icircn prima zi s-au desfăşurat la şcoală

iar a doua zi la Pensiunea Rustic din Baia Sprie Icircn plus alături de cei mari copiii au scris

scrisorile pentru Moş Crăciun de unde am putut afla de ce au nevoie aceşti copii şi familiile lor La

finalul celor două zile petrecute icircmpreună toţi copiii au beneficiat de o masă caldă şi tremuracircnd de

emoție s-au bucurat de icircntacirclnirea lor cu Moş Nicolae care le-a adus multe daruri

A doua etapă a proiectului sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ a vizat colectarea de alimente

icircmbrăcăminte jucării şi bunuri casnice donate de elevii şi cadrele didactice din şcoala noastră Pe

data de 20 decembrie 2013 cei 20 de voluntari au mers din nou icircn vizită la aceşti copii pentru a le

duce alimente icircmbrăcăminte şi alte cadouri Cu această ocazie am reuşit ca icircn pragul sărbătorilor

de iarnă să aducem un strop de bucurie icircn sufletele a 40 de familii nevoiaşe din localitatea Baia

Sprie

Sunt lăudabile munca entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat aceşti voluntari dar şi

spiritul umanitar pe care l-au dovedit profesorii dir Camelia Bogdan dir adj Vasile Pop şi

Mihaela Popan de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ dir Ioan Tămaş Melinda Costin şi Debora

Codroiu de la Şcoala Gimnazială Baia Sprie şi nu icircn ultimul racircnd doamna Cristina Leş

administratorul pensiunii care a reuşit să creeze o atmosferă de Crăciun de vis prin bradul vrăjit

frumos icircmpodobit şi aşezat la loc de cinste icircn Pensiunea Rustic din Baia Sprie

Cu siguranţa Naşterea Domnului marea sărbătoare a creştinilor acest miracol al lumii aduce

schimbarea şi speranţa noastră de mai bine şi ne face parcă icircn preajma acestor sărbători mai buni

mai omenoşi mai răbdători mai iertători unii cu alţii

prof Silvia Camelia Gurzun ndash coordonator proiect

bdquoDăruind primeşti un zacircmbetrdquo

- un proiect de suflet -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 20

Imagini surprinse icircn timpul celor 2 acţiuni din cadrul proiectului

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 21

Technical College sbquoGeorge Bariţiu‛ (headmistress Camelia Laura Bodgan) is involved in another

international project under the Lifelong Learning Programme financed by the European Comission

called sbquoIVET-Venture A Participative Approach to strengthen key competences of trainees‛ which

is a Leonardo da Vinci project ndash Transfer of Innovation bringing together institutions from

Germany Austria Romania and Turkey

The starting point of the project is represented by the weak key competences many trainees possess

which are focused on the bare (theoretical) knowledge transfer During the project we are planning

to transfer a creative and interactive learning approach to the field of IVET in order to strengthen

certain key competences especially civic and social In addition the adapted approach will be

transfered from Germany and Austria to other countries and their

VET systems

The learning environment lacks innovative and participatory

activities based on our studentsrsquo interests and lifestyle and

moreover the transfer of key competences beyond the mere

knowlwdge component has been neglected

The key competences developed during the VET training should

offer the students the possibility to manage their careers and play a role in society as active citizens

The purpose of the project is to improve the attractivity of VET training by developping the

adventure-based methodology to support the teachers to acquire and use non-formal teaching

methods which are seen as more efficient methods of working with trainees

The agenda of the project is a rich one There has already been a fisrt meeting hosted by our project

coordinators from the Leibniz University Hannover in December 2013 where the project was

represented by Claudia Stainer the coordinator of the project and Simona Popescu member of the

project team During the meeting each partner introduced itself and we discussed on work packages

and the responsibilities of each partner We discussed and defined the projects aims we set the

future tasks the materials that have to be created and talked about proofing the IVET-VENTURE

training in practice

ldquoIVET-Venture A Participative approach

to strengthen key competences of traineesrdquo

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 22

Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul

Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Centrul Europe Direct Maramureş şi Liceul Tehnologic Ocna Şugatag a

derulat icircn perioada 3-4 Aprilie 2014 o vizită de lucru icircn localitatea Ocna Şugatag pentru a oferi

clipe de neuitat celor 25 de tineri cuprinşi icircn grupul ţintă al proiectului de responsabilitate socială

bdquoNouă ne pasă‛ Acţiunea face parte din cel de-al doilea proiect de responsabilitate socială propus

de voluntarii asociaţiei icircn cadrul proiectului ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo

Copiii şi tinerii instituţionalizaţi reprezintă o categorie de persoane care necesită o atenţie şi o grijă

specială nu numai din partea statului dar şi a noastră fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui

mediu familial natural De multe ori activităţi familiare pentru majoritatea tinerilor precum

vizionarea unui film la cinematograf sau ieşirile la masă icircn oraş cu prietenii reprezintă activităţi

inedite pentru aceşti tineri De aceea echipa bdquoNouă ne pasă‛ a icircncercat ca prin acest proiect să le

ofere acetor tineri pe lacircngă un ajutor material şi experienţe de viaţă pozitive care să le dezvolte

abilităţile de viaţă necesare integrării lor icircn societate Timp de 2 zile 25 de tineri care provin din

familii cu o situaţie materială precară sau Case de Tip Familial au participat la activități de

socializare și educație non-formală pentru facilitarea comunicării icircncurajarea toleranței și a

atitudinii non-discriminatorii organizate de echipa de proiect icircn Centrul de Documentare şi

Informare din şcoală şi la Pensiunea bdquoPoarta Maramureşului‛ din localitatea Ocna Şugatag

Prin aceste activităţi voluntarii au icircncercat să le creeze momente de bună dispoziţie care să

contribuie la dezvoltarea abilităţilor de socializare a tinerilor care rareori ies din mediul lor Aceştia

au avut ocazia să trăiască experienţe noi să-şi dezvolte sentimentul de respect de sine să simtă că

sunt la fel de valoroşi ca aceia pentru care viaţa a fost mai darnică şi să se bucure din plin de

momentele petrecute icircmpreună cu noii lor prieteni Din dorinţa de a icircncuraja activităţile sportive

icircntr-un mod distractiv voluntarii au organizat icircn curtea interioară a pensiunii diverse competiţii

sportive care au fost icircntacircmpinate cu mult entuziasm de tineri Deşi era pentru prima dată cacircnd

trăiau aceste experienţe tinerii s-au străduit să-şi dovedească talentul şi chiar au reuşit să se

descurce la toate probele derulate Noutatea experienţei a fost covacircrşitoare pentru cei mai mulţi

dintre ei venindu-le greu să creadă că prin simple jocuri distractive şi alături de gesturi mărunte ca

o icircncurajare sau icircmbrăţişare au trăit clipe de neuitat care le-a adus zacircmbetul pe faţă Icircn plus icircn

contextul icircn care pentru aceşti tineri servirea unei mese icircntr-un cadru familiar sau cu prietenii la

un restaurant reprezintă un adevărat lux echipa bdquoNouă ne pasă‛ a organizat o masă festivă la

finalul celor 2 zile de activităţi moment care a fost trăit cu un real entuziasm de către toţi

participanţii la proiect

Mulţumim pe această cale Centrului Europe Direct Maramureş (coordonator ndash Margareta

Căpicirclnean) pentru materialele informative dăruite tinerilor instituţionalizaţi şi cadrelor didactice

prof Mihaela Popan prof Claudia Stainer de la Colegiul Tehnic laquo George Bariţiulaquo prof Rodica

Balin şi d-lui director prof Andreica Gheorghe de la Liceul Tehnologic Ocna Şugatag pentru

entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat icircn acest proiect

Proiectul bdquoNouă ne pasărdquo

icircnceputul unor noi prietenii pentru elevii bariţieni

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 23

Imagini surprinse icircn timpul activităţilor realizate cu

elevii Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 24

Icircn perioada 9-10 mai 2014 Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare a fost gazda Concursului

Naţional Start icircn afaceri Topul tinerilor antreprenori concurs cuprins icircn Calendarul Acţiunilor

Educative Regionale aprobate de MEN şi care a ajuns icircn acest an la cea de-a patra ediţie

Concursul a fost desfăşurat icircn parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş

Incubatorul de Afaceri Baia Mare şi Asociaţia George Bariţiu pentru Promovarea Societăţii

Informaţionale

Scopul concursului este dezvoltarea spiritului antreprenorial icircn racircndul elevilor din clasele XI-XII

prin familiarizarea acestora cu activităţile specifice unei firme reale simularea operaţiunilor şi

proceselor economice specifice mediului de afaceri precum şi dezvoltarea competenţelor şi

aptitudinilor necesare unui icircntreprinzător

Icircn zilele de vineri şi sacircmbătă 9-10 mai 28 de echipe de la colegiile şi liceele din ţară şi-au prezentat

ideile de afaceri icircn cadrul celor două secţiuni ale competiţiei Idei de top‛ la care s-au icircnscris opt

echipe cu participare directă şi Idei de afaceri năstruşnice la care 20 de echipe au participat icircn

mod indirect online

Icircn cadrul concursului a fost pregătită o expoziţie cu materializarea ideilor de afaceri ale tinerilor

viitori icircntreprinzători care a demonstrat aplicabilitatea ideilor dar şi creativitatea spiritul inovativ

şi originalitatea echipelor de elevi şi ale profesorilor icircndrumători

Membrii juriului alcătuit din Korkmakz Yusuf (Romdil) Livia Pop - inspector şcolar de specialitate

şi Vlad Pascu - Incubatorul de Afaceri au avut o misiune dificilă icircn evaluarea celor 8 proiecte

icircnscrise la secţiunea sbquoIdei de Top‛ Punctajele au fost acordate pe baza unor criterii de evaluare şi

indicatori care au avut icircn vedere calitatea planului de afaceri obiectivele companiei precum şi

modul icircn care au fost promovate produsele

La finalul concursului la secţiunea sbquoIdei de Top au fost acordate patru menţiuni Liceului

Tehnologic Gherla Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Liceului Teoretic Emil Racoviţă şi

Colegiului Naţional Vasile Lucaciu din Baia Mare Premiul al III-lea a revenit Colegiului Tehnic

Transilvania Baia Mare Premiul al II-lea Colegiului Tehnic Anghel Saligny Baia Mare iar

premiul icircntacirci Liceului Tehnologic Traian Vuia din Tăuţii Măgherăuş Premiul special acordat de

juriu a rămas icircn vitrina unităţii Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Toţi elevii şi profesorii

icircndrumători au primit diplome şi premii din partea organizatorilor şi din partea partenerului de

proiect - SC Oneit SRL Icircn cea de a doua zi a concursului a urmat evaluarea ideilor de afaceri

icircnscrise la secţiunea sbquoIdei de afaceri năstruşnice‛ la care cele 20 de echipaje icircnscrise icircn concurs au

obţinut numeroase premii

Mulţumim pe această cale cadrelor didactice de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ pentru munca

depusă icircn organizarea şi desfăşurarea cu succes a primei ediţii organizate la nivel naţional şi

sperăm din tot sufletul că reuşita acestei ediţii a concursului va atrage icircn anii următori un număr

cacirct mai mare de concurenţi

Coordonatori - prof Silvia GURZUN prof Păuniţa PIcircRLOG

Concursul Naţional

bdquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo Ediţia IV

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 25

ldquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo

Ediţia IV

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 26

Icircn data de 16 mai 2014 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare a fost gazda celei de-a cincea

ediţii a Concursului Naţional bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic ndash Interferenţe

educaţionale‛ concurs cuprins icircn Calendarul concursurilor şcolare naţionale avizate de MEN

Concursul face parte dintr-un proiect iniţiat acum cinci ani care s-a desfăşurat pacircnă icircn prezent ca

simpozion naţional şi care are ca scop promovarea exemplelor de bună practică ce ilustrează

creativitatea şi inovarea icircn icircnvăţămacircntul tehnologic preuniversitar dezvoltarea competenţelor

personale profesionale şi sociale prin icircnvăţarea pe tot parcursul vieţii

Prin acest concurs naţional ne propunem să stimulăm nu numai

creativitatea elevilor dar şi a profesorilor care deţin resurse

insuficient puse icircn valoare

Considerăm că tehnologia nu trebuie icircnchisă icircntr-un bdquoturn de

fildeş‛ specialiştii icircn domeniu aparţin unei elite care comunică

cu restul lumii şi de aceea acest eveniment se adresează elevilor

şi profesorilor pasionaţi de tehnologie care identifică interferenţe

importante cu alte domenii ale culturii literatură filozofie arte

matematică etc

Această ediţie a concursului a atras un număr mare de participanţi din ţară elevi coordonaţi de

cadre didactice care au avut iniţiativa de a se icircnscrie la două din cele trei secţiuni ale concursului

Secţiunea I bdquoNoi tendinţe icircn e-learning‛ Secţiunea II bdquoTehnoFantezii - Artă şi Tehnologii‛ şi

Secţiunea III Simpozion Naţional - bdquoInterferenţe educaţionale‛ reuşind astfel să obţină cel puţin

un premiu Lucrările icircnscrise icircn concurs au demonstrat din nou preocuparea şi calităţile de

excepţie ale elevilor şi cadrelor didactice din icircnvăţămacircntul romacircnesc Produsul final al acestui

proiect icircl reprezintă volumul publicat şi dedicat evenimentului icircn care sunt cuprinse toate

lucrările participante la această ediţie a concursului

Echipa de organizare

Concurs Naţional bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic

ndash Interferenţe educaţionale‛

Concursul Naţional

Perspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic

ldquoInterferenţe educaţionalerdquo - Ediţia V

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 27

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 28

Ministerul Tineretului şi Sportului a organizat icircn perioada 20 ndash 24

noiembrie 2013 la Complexul Expoziţional Romexpo Bucureşti cea de a

XI-a ediţie a bdquoSalonului Naţional de Inventică şi Creaţie Ştiinţifică

pentru Tineret care s-a desfăşurat icircn cadrul Tacircrgului Internaţional

bdquoGaudeamus - Carte de icircnvăţătură‛

Cu această ocazie au avut loc expoziţii de invenţii şi idei vernisaje

conferinţe mese rotunde şi dezbateri pe diferite domenii ale educaţiei culturii şi ştiinţei ale

economiei creative Grupul ţintă pentru acest eveniment a fost compus din tineri cu vacircrste icircntre 14

şi 35 de ani din toată ţara tineri care au o orientare spre o societate bazată pe cunoaştere şi

dezvoltare Această iniţiativă icircşi propune să promoveze şi să icircncurajeze tinerii icircn domeniul

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică Cu acest prilej Ministerul Tineretului şi Sportului a lansat şi un

concurs de invenţii şi creaţii pentru tinerii care au preocupări cunoştinţe şi aptitudini provenind

din diverse domenii

La concurs au participat tineri ale căror invenţii sau creaţii s-au icircncadrat icircn următoarele secţiuni

1) Ştiinţe aplicate (mecanică electricitate optică termotehnică biotehnologie nanotehnologie

aeronautică astronautică etc)

2) Tehnologia informaţiei (tehnologie care asociază utilizarea calculatorului şi a informaţiilor care

ajută să producă să manipuleze să comunice sau să difuzeze informaţiile)

3) Creaţie tehnică (de produs de interior grafic design etc)

Lucrările tinerilor au fost expuse icircn cadrul salonului icircntr-un loc special amenajat fiecare

tacircnărechipă avacircnd la dispoziţie un spaţiu de prezentare Selecţia lucrărilor icircnscrise la concurs s-a

realizeat de către un juriu format din specialişti ai domeniilor respective iar cele mai creative şi

inovative lucrări pe fiecare tematică au fost premiate la finalul manifestării icircntr-un cadru festiv

Şcoala noastră a participat la acest eveniment cu invenţia bdquoSenzor de apă‛ şi a fost reprezentată de

către elevii Ioan Chiş - clasa a XI-a E şi Alex Suciu - clasa a X-a C

Prof coordonator - ing Păuniţa PIcircRLOG

Participare cu succes la Salonul Naţional de

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică pentru Tineret 2013

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 29

Icircn fiecare an icircn perioada 25 noiembrie ndash 10 decembrie are loc la nivel mondial sbquoCampania celor

16 zile de activism icircmpotriva violenţei asupra femeiirdquo

Sub genericul bdquoDe la pacea de acasă la pacea icircn lumerdquo campania

a icircnceput icircn data de 25 noiembrie de Ziua Internaţională Icircmpotriva

Violenţei asupra Femeii şi s-a icircncheiat icircn data de 10 decembrie de Ziua

Internaţională a Drepturilor Omului

Icircn Baia Mare icircn cadrul acestei campanii mai multe instituţii şi

organizaţii au realizat acţiuni cu scopul sensibilizării comunităţii

locale cu privire la acest fenomen Serviciul Public Asistenţă Socială

Baia Mare Filiala Baia Mare a Asociaţiei Femeilor Icircmpotriva

Violenţeindash Artemis Femina XXI Asociaţia YMCA Baia Mare Graiul

Maramureşului Biblioteca Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ Baia Mare

Cu această ocazie şcoala noastră s-a implicat icircn această acţiune

icircncurajacircnd elevii să i-a atitudine icircmpotriva violenţei icircntr-un mod creativ şi să participe la

concursul judeţean bdquoFlori de gacircndhellip icircmpotriva violenţeirdquo- ediţia a VIII-a

Concursul este organizat la nivel local de AFIV Artemis Baia Mare şi SPAS Baia Mare icircn

parteneriat cu Graiul Maramureşului Femina XXI Asociaţia YMCA Baia Mare şi Biblioteca

Judeţeană sbquoPetre Dulfu‛ Baia Mare

Cele mai bune lucrări au fost premiate icircn cadru festiv icircn data de 10 decembrie 2013 la Biblioteca

Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ din Baia Mare Elevii Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ au obţinut

două premii Premiul II (Fazecaş Alexandra Codrea Andrada prof coordonator Silvia Gurzun ) şi

Premiul III (Mădălina Bugnăruc şi Tania Dobroiu prof coordonator Gabriela Sălăgean) ambele

premii fiind obţinute la secţiunea - bdquoImagine‛ (fotografie clip video pictură şi desen)

Alexandra Fazecaş ndash clasa a X-a

Campania celor 16 zile de activism icircmpotriva

violenţei asupra femeii

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 30

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romacircnesc icircn parteneriat

cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Fundaţia Konrad Adenauer a derulat icircn perioada 6 februarie ndash

21 martie 2014 concursul naţional de creaţie bdquoUn altfel de muzeu icircn şcoala ta Muzeul

comunismului‛ Acest concurs s-a adresat elevilor din clasele IX-XII din unităţile de icircnvăţămacircnt

din Romacircnia care aparţin de Ministerul Educaţiei Naţionale Concursul şi-a propus ca printr-un

exerciţiu de creativitate să atragă interesul elevilor asupra cunoaşterii şi studierii istoriei regimului

comunist din Romacircnia

Astfel elevii de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare au fost provocaţi de d-na profesor

documentarist Gurzun Silvia să amenajeze icircn Centrul de Documentare şi Informare din şcoală un

spaţiu dedicat istoriei comunismului icircn Romacircnia un muzeu care să prezinte prin intermediul

exponatelor (fotografii obiecte creaţii artistice etc) percepţia lor despre perioada comunistă

Timp de două săptămacircni un grup de elevi şi cadre didactice au căutat peste tot icircn şcoală acasă la

bunici sau la prieteni lucruri şi obiecte păstrate din perioada comunismului icircncercacircnd să adune

cacirct mai multe exponate pentru amenajarea unui adevărat muzeu După perioada de colectare şi

amenajare exponatele au fost fotografiate iar apoi a fost realizat un film de prezentare a muzeului

cu durata de 10 minute care a fost icircnscris icircn concurs şi care se află icircn arhiva Institutului de

Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romacircnes

Le mulţumim pe această cale tuturor elevilor şi cadrelor didactice care s-au implicat din tot sufletul

icircn această acţiune şi pentru faptul că numai datorită lor Centrul de Documentare şi Informare şi-

a icircmbogăţit arhiva cu un nou produs multimedia care va fi cu siguranţă o sursă de informaţie

pentru viitorii elevi ai acestei instituţii de icircnvăţămacircnt

Valentina Moisi ndash clasa a X-a

Un altfel de muzeu icircn şcoala mea

- Muzeul Comunismului -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 31

1 Dezbaterea - rdquoPutem vorbi despre un stil de viaţă europeanrdquo

Icircn data de 24 februarie 2014 Centrul Europe Direct Maramureş a organizat la Centrul

Millennium din Baia Mare o dezbatere intitulată sugestiv ‛Putem vorbi despre un stil de viaţă

european‛ Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ a răspuns afirmativ invitaţiei primite din partea

Centrului Europe Direct Maramureş şi a participat la acest

eveniment cu un grup de 7 elevi şi 3 cadre didactice

Icircn cadrul acestei dezbateri cei 40 de participanţi au avut

prilejul de a discuta pe parcursul a peste 2 ore despre

calitatea vieţii noastre icircn Europa Aceştia au vorbit despre

caracteristici importante ale unui stil de viaţă european cum

ar fi dezvoltarea personală crearea unui mediu favorabil

cooperării accesul la oportunităţi o diplomaţie echitabilă

dar şi păstrarea identităţii naţionale conservarea tradţiilor şi

a mixului de obiceiuri Evenimentul a avut ca scop aducerea

icircn prim plan a temelor campaniei de informare care se

derulează la nivelul icircntregii Uniuni Europene pentru

pregătirea Alegerilor pentru Parlamentul European ce vor

avea loc icircn perioada 22-25 mai 2014

Cu această ocazie elevii şcolii noastre au putut afla

informaţii preţioase despre Serviciul Europe Direct pus la

dispoziţia cetăţenilor europeni de Comisia Europeană atacirct la

nivel central cacirct şi pe plan local şi despre ‛Măsurile UE

pentru creşterea calităţii vieţii‛ icircn ceea ce priveşte siguranţa alimentară protecţia datelor acces la

servicii de sănătate protecţia mediului siguranţa produselor protecţia consumatorilor Icircn plus au

purtat un dialog despre ce icircnseamnă pentru ei un stil de viaţă european şi au icircmpărtăşit din

experienţele acumulate prin implicarea icircn proiecte europene şi activităţi de voluntariat S-a creionat

icircmpreună cacircteva caracteristici ale stilului de viaţă european care se referă mai ales la trăsături de

caracter atitudine şi condiţii favorabile şi nu neapărat la nevoile materiale O altă prezentare a fost

efectuată de coordonatorul Centrului Europe Direct Maramureş pentru a transmite informaţii utile

despre Uniunea Europeană şi principalele instituţii europene cu accent pe structura Parlamentului

European rolul PE icircn luarea deciziilor la nivel european şi informaţii despre alegerile

europarlamentare 2014 Un moment important l-a constituit prezentarea de informaţii practice şi

discutarea modului icircn care cetăţenii europeni rezidenţi icircn alt stat decacirct cel de origine pot vota

pentru alegerile europarlamentare La finalul icircntacirclnirii elevii au fost invitaţi să savureze cicircteva

preparate sănătoase pregătite de organizatori scopul acestui moment fiind de a promova o

alimentaţie sănătoasă

Margareta Căpicirclnean ndash coordonator Centrul Europe Direct Maramureş

Centrul Europe Direct Maramureş

- un partener al şcolii icircn promovarea valorilor europene -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 32

2 Seminarul - bdquoDecideţi cine vă reprezintărdquo

Pe 21 martie 2014 icircn cadrul Centrului de Informare şi Documentare de la Colegiul Tehnic ‛George

Bariţiu‛ Baia Mare a avut loc Seminarul -‛Alegerile pentru Parlamentul European 2014 Decideţi

cine vă reprezintă‛ organizat de Centrul Europe Direct Maramureş icircn colaborare cu şcoala noastră

Acest eveniment a fost dedicat tinerilor care au dreptul la vot şi la care au fost invitaţi elevii claselor

a XII-a A Scopul acestui seminar a fost de a facilita accesul tinerilor care votează prima dată la

informarea cu privire la alegerile pentru Parlamentului European conştientizarea de către tineri a

beneficiilor cetăţeniei participative şi creşterea gradului de interes cu privire la importanţa

alegerilor europarlamentare şi a exprimării votului pentru a decide cine ne va reprezenta icircn

Parlamentul European

Prezentările s-au axat pe informaţii concrete despre alegerile europarlamentare data alegerilor date

despre Parlamentul European modul icircn care sunt reprezentate statele membre icircn PE atribuţiile

Parlamentului European rolul Parlamentului European la nivelul UE

Cu această ocazie s-a prezentat şi activitatea Centrului Europe Direct Maramureş şi a Serviciului

Central de informare Europe Direct ndash coordonat de Comisia Europeană Icircn cadrul evenimentului

elevii au fost invitaţi să participe la sbquoConcursul de promovare a alegerilor europarlamentare‛ şi au

fost distribuite broşuri de informare despre Alegerile PE 2014 realizate de Uniunea Europeană

precum şi alte materiale pe teme europene

De asemenea s-a discutat cu tinerii despre principale realizări ale Parlamentului European şi s-a

vizionat pe httpwwwmyvote2014euentheir-vote modul icircn care europarlamentarii au votat

cacircteva iniţiative importante din mandatul care se icircncheie icircn 2014 S-a prezentat elevilor pagina de

internet a alegerilor europarlamentare 2014 httpwwwelections2014euro şi videoclipul de

prezentare a Alegerilor pentru Parlamentul European din 25 mai 2014

Vlăduţ Pop ndash clasa a XII-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 33

3 Concursul bdquoAlegerile Europarlamentare 2014 ndash Noi decidem cine are Responsabilitateardquo

Concursul a avut ca obiectiv principal promovarea alegerilor pentru

Parlamentul European conştientizarea maramureşenilor cu privire la

importanţa participării la vot pe 25 mai (data alegerilor icircn Romacircnia) şi

icircncurajarea unei cetăţenii participative icircn racircndul tinerilor votanţi

La acest concurs au participat elevi de liceu coordonaţi de cadre

didactice studenţi de la instituţii universitare locale tineri romacircni şi

străini implicaţi icircn acţiuni de voluntariat icircn cadrul unor ONG-uri

locale

Participanţii la concurs au avut de realizat un material de promovare a

alegerilor pentru Parlamentul European afiş pliant sau fluturaş care

să aibă ca temă creşterea participării la votul pentru alegerile europene din anul 2014 iar

conţinutul materialului de promovare să fie creaţie originală să nu icircncalce legile drepturilor de

autor sau de confidenţialitate ale altei persoane fizice sau juridice

Icircn cadrul evenimentului a fost organizată o expoziţie icircn faţa bibliotecii judeţene cu toate materialele

icircnscrise icircn concurs De asemenea toate materialele participante la concurs au fost expuse icircn cadrul

evenimentului organizat pe 9 mai 2014 ndash Ziua Europei Premierea participanţilor a avut loc icircn

cadrul evenimentului de exterior pe care Centrul Europe Direct Maramureş l-a organizat la

Biblioteca Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ Baia Mare icircn săptămacircna ‛Şcoala Altfel‛

Pentru şcoala noastră a fost o mare bucurie deoarece cei 4 elevi icircnscrişi icircn concurs (Luciana Vinţ

Alina Fărcaş Alex Ardelean şi Ciprian Iobagi) au obţinut numeroase premii Premiul II din partea

juriului la secţiunea - Afişe şi 2 Menţiuni la secţiunea Vot

Ciprian Iobagi Alex Ardelean ndash clasa a X-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 34

4 Concursul de desene ldquoEU trăiesc sănătosrdquo Concursul de desene ldquoEU trăiesc sănătosrdquo a fost organizat de Centrul Europe Direct Maramureş

cu prilejul Zilei Europei Pe data de 9 mai 2014 la Centrul Millennium din Baia Mare a fost

organizată o expoziţie cu peste 140 de lucrări icircnscrise icircn concurs La acest eveniment elevii

Colegiului Tehnic ldquoGeorge Bariţiurdquo au demonstrat din nou că deşi studiază la un liceu cu profil

tehnic ei au talent şi la desen fapt dovedit prin cele 3 premii obţinute de elevii Andreea Pop

Francesca Iuhasz şi Alexandru Fluczar Premiul Special Menţiune I şi Menţiune III

Francesca Iuhasz ndash clasa a XI-a

5 Conferinţa ldquoIcircmpreună icircn Europa ndash unitatea şi diversitatea stilului de viaţă europeanrdquo

Pe 9 mai 2014 de Ziua Europei Centrul Europe Direct Maramureş a organizat o conferinţă ce a

avut ca temă ndash unitatea şi diversitatea stilului de viaţă european Evenimentul s-a desfăşurat la

Centrul Millenium din Baia Mare icircntr-un cadru minunat creat prin expoziţia de desene din cadrul

concursului de desene intitulat sugestiv bdquoEu trăiesc sănătos‛ Conferinţa privind stilul de viaţă

european a reunit peste 150 de participanţi de la instituţii de icircnvăţămacircnt şi ONG-uri din judeţul

Maramureş Icircn cadrul conferinţei au fost evidenţiate valori europene şi valori care definesc un stil

de viaţă sănătos şi armonios precum toleranţa diversitatea unitatea voluntariatul dar şi

păstrarea sănătăţii şi educaţia non-formală Cu această ocazie voluntarii Asociaţiei sbquoGeorge

Bariţiu‛ Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale au prezentat participanţilor rezultatele

obţinute icircn cadrul proiectului de responsabilitate socială - sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de

TINEri‛

Luciana Vinţ ndash clasa a X-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 35

Parteneriatul semnat icircntre Asociaţia American International School of Transylvania şi

Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ icircn cadrul proiectului sbquoGate to Active European Citizenship‛

finanţat de Comisia Europeană programul Tineret in Acţiune coordonat de American

International School of Transylvania a avut ca scop derularea unor activităţi pentru tineret

Cei de la Asociaţie şi-au propus organizarea unor evenimente pentru conştientizarea de

către elevii de liceu a importanţei activităţilor de voluntariat creşterea gradului de sensibilizare cu

privire la valoarea voluntariatului promovarea responsabilităţii civice şi sociale prin acţiuni

concrete de voluntariat promovarea unor programe de educaţie civică icircn contexte formale şi

nonformale

Icircn Centrul de Documentare şi Informare din liceul nostru s-au organizat mese rotunde pe

tema voluntariatului s-au prezentat obiectivele Serviciului European de Voluntariat s-a discutat

despre posibilităţile de voluntariat existente pentru tinerii din Baia Mare

Icircn cadrul proiectului bdquoDrugs Change Everything‛ (Drogurile schimbă tot) s-a derulat o

campanie de informare şi prevenire a consumului de droguri icircn şcoli prin intermediul unor

activităţi desfăşurate icircn CDI ce au avut ca obiective sensibilizarea elevilor icircn vederea alegerii unei

vieţi sănătoase şi dezvoltarea unei atitudini responsabile dezvoltarea spiritului tolerant icircn racircndul

elevilor prin intermediul unor activităţi ce presupun schimbul de experienţă intercultural şi

lingvistic promovarea diversităţii multiculturalismului şi voluntariatului

Elevii din Bariţiu s-au icircntacirclnit cu voluntarii AIST icircn vederea realizării unei mese rotunde

cu tema bdquoSpune NU drogurilor‛ şi s-au implicat icircn crearea unei mini piese de teatru

Icircn cadrul zilelor aflate sub semnul iubirii cu ocazia zilei de Valentinersquos Day sau a

Dragobetelui voluntarii Asociaţiei au condus activitatea bdquoLet Our Volunteers Educate‛- LOVE

icircn cadrul căreia şi-a propus ca obiective motivarea elevilor să icircnveţe limbi străine icircncurajarea

elevilor de a-şi exprima opiniile icircn limba engleză promovarea voluntariatului Timp de aproape o

oră s-au făcut scurte incursiuni icircn limbile materne ale voluntarilor germana poloneza şi daneza

Prin explicarea unor reguli de pronunţie şi citire

prin introducerea unor expresii uzuale (salutul

icircntrebări folosite pentru cunoaşterea celui cu care

conversezi) sau a unor noţiuni gramaticale

(conjugarea verbului a fi sau a avea) voluntarii

au demonstrat elevilor cacirct de simplu şi distractiv

poate fi studiul unei limbi străine Pentru a-i

implica şi mai activ pe elevii participanţi la final

s-a organizat un concurs de citire pronunţie şi

gramatică a cărui cacircştigător a fost răsplătit cu o

diplomă de onoare pentru cel mai rapid icircnvăţăcel

Asociaţia American International School of Transylvania

şi Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo

- parteneriat icircn promovarea participării pro-active

a tinerilor la viaţa comunităţii -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 36

Feedbackul primit din partea elevilor este unul pozitiv Faptul că după-amiezele sunt

organizate activităţi unde ei pot participa ca voluntari este considerat un fericit prilej de a ieşi din

rutina zilnică ce presupune statul icircn faţa calculatorului Se simt icircncurajaţi icircn a-şi exprima părerile

propri icircşi pun icircn valoare aptitudini pe care nici nu ştiau că le posedă conştientizează mult mai

bine apartenenţa la comunitaea din care fac parte şi icircşi doresc să prticipe activ la viaţa acesteia

Nouă profesorilor nu ne rămacircne decacirct să-i icircncurajăm cacirct mai mult să participe activ la cacirct

mai multe asemenea evenimente pentru a-şi descoperi icircntregul lor potenţial ce nu poate fi pus icircn

valoare decacirct prin implicarea icircn activităţi extraşcolare şi nonformale

Manuela Conea - profesor limba engleză

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 37

Icircn perioada 9 - 10 aprilie 2014 Colegiul Tehnic ‛George Bariţiu‛ Baia Mare a avut ca obiectiv

principal promovarea şcolii la nivel judeţean şi prezentarea ofertei şcolare icircn racircndul elevilor din

clasele a VIII-a de la şcolile gimnaziale din oraşul Baia Mare

Astfel icircn săptămacircna sbquoŞcoala Altfel‛ aproximativ 300 de elevi din 12 instituţii de icircnvăţămacircnt care

au semnat un acord de parteneriat educaţional cu instituţia noastră au trecut plini de emoţie şi

curiozitate pragul Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛

Tinerii oaspeţi interesaţi de activitatea şi oferta educaţională a şcolii au vizitat mai icircntacirci spaţiile de

studiu laboratoarele şi baza sportivă iar apoi au participat la diverse ateliere interactive pregătite de

elevii bariţieni icircmpreună cu cadrele didactice

Dialogul dintre cadrele didactice şi elevii de gimnaziu le-a facilitat acestora să icircnţeleagă mai bine

care sunt valorile care guvernează această instituţie de icircnvăţămacircnt şi ce oportunităţi le poate oferi

atacirct pe plan profesional cacirct şi pe plan personal această şcoală europeană

Zilele Porţilor Deschise

la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquodin Baia Mare

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 38

bdquoEuropa casa noastră‛ este o campanie de informare şi

comunicare anuală a Reprezentanţei Comisiei Europene icircn

Romacircnia derulată icircn parteneriat cu Ministerul Educaţiei

Naţionale

Campania este menită să transpună priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene icircn mediul

şcolar şi are ca scop informarea elevilor şi profesorilor din şcolile şi liceele din ţară cu privire la

proiectul de integrare europeană (istoria prezentul şi viitorul acestuia) priorităţile de comunicare

ale Comisiei Europene dar şi informaţii care icirci privesc direct (posibilitatea de a studia şi de a lucra

icircn statele membre implicarea icircn activităţi de voluntariat schimburi icircntre tineri participarea la

internship-uri implicarea icircn proiecte comunitare)

Campania Europa casa noastră este deschisă tuturor şcolilor (primare şi gimnaziale) precum şi

liceelor din Romacircnia şi are patru componente importante

1 Vizite icircn şcoli

2 Concursul de proiecte sbquoLider European‛

3 Ziua Europei

4 Concursul de desene Ziua Europei

Icircn data de 30 mai 2014 doi reprezentanţi ai Comisiei Europene icircn Romacircnia au făcut o vizită de

lucru la două instituţii de icircnvăţămacircnt din judeţul Maramureş din care una a fost Colegiul Tehnic

sbquoGeorge Bariţiu‛ pentru a oferi tinerilor maramureşeni informaţii despre atribuţiile instituţiilor

europene Cu această ocazie elevii au putut afla informaţii concrete despre Concursul Naţional

sbquoLider European‛ concurs dezvoltat de Reprezentanţa Comisiei Europene icircn Romacircnia icircn

parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale care are rolul de a dezvolta abilităţile elevilor de

leadership şi de a le pune icircn valoare icircn contextul unor activităţi legate de valorile şi temele

europene

La această acţiune a fost invitat să participe şi un reprezentant al unui ONG de tineret de pe plan

local mai exact domnul Ionuţ Sabo din partea asociaţiei Team for Youth Association care le-a

vorbit elevilor despre importanţa voluntariatului şi a implicării active icircn viaţa comunităţii

La finalul evenimentului toţi elevii au primit broşuri informative despre Europa şi au făcut poze

alături de reprezentanţii Comisiei Europene icircn Romacircnia

Luciana Vinţ ndash clasa a X-a

ldquoEuropa casa noastrărdquo

Campania de informare a tinerilor bariţieni

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 39

Repere semnificative din istoria Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ este situat icircn oraşul Baia Mare reşedinţa judeţului Maramureş

Şcoala a fost icircnfiinţată icircn anul 1974 avacircnd drept scop pregătirea de personal calificat icircn

electrotehnică pentru telecomunicaţii deservind Direcţiile Judeţene de Poştă şi Telecomunicaţii din

judeţele Maramureş Satu Mare Sălaj Bistriţa Năsăud şi Bihor Clădirea şcolii este amplasată

central pe strada Culturii nr 8 şi dispune de spaţii amenajate adecvat pentru activităţi

educaţionale şi pregătire practică

1974 Anul icircnfiinţării şcolii sub denumirea de Liceul de Electrotehnică pentru Telecomunicaţii

Baia Mare icircn subordinea şi finanţat de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor pacircnă icircn

anul 1990

1976 Icircncepe instruirea prin Şcoala Profesională de Telecomunicaţii Şcolii i se schimbă denumirea

icircn Liceul Industrial nr 4 Baia Mare Populaţia şcolară este alcătuită din elevi selectaţi prin

concurs de admitere pe locuri repartizate distinct judeţelor Maramureş Satu Mare Sălaj Bistriţa

Năsăud şi Bihor

1978 Prima promoţie a şcolii susţine examenul de bacalaureat şi obţine locuri de muncă oferite de

Poştă şi Telecomunicaţii din judeţele respective

1990 Şcoala trece icircn subordinea Ministerului Icircnvăţămacircntului şi primeşte o nouă denumire

Grupul Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii Baia Mare Se icircnfiinţează Şcoala Tehnică

Postliceală de Telecomunicaţii Din acest an calificarea elevilor se realizaează pe trei nivele

profesionale liceu şcoală profesională şi şcoală postliceală

1993 După 1989 piaţa muncii se modifică substanţial ceea ce face ca şcoala să diversifice oferta

educaţională prin completare cu clase icircn domeniul electronicii

2000 Este anul icircn care şcoala primeşte denumirea de Grup Şcolar bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Continuă diversificarea specializărilor din domeniile telecomunicaţii şi electronică

2002 Se obţine finanţare UE prin programul Phare Ro 010801 Phare Ro 010803 Coeziune

Economică şi Socială ndash componenta Icircnvăţămacircnt tehnic şi profesional Acest fapt a adus şcolii

reabilitarea clădirii dotarea cu echipamente de instruire pentru toate specializările şi nivelele şi

perfecţionarea cadrelor didactice pentru practicarea unui icircnvăţămacircnt modern Este anul confirmării

prestigiului şcolii prin elevul Erdei Rudolf care cacircştigă olimpiada naţională de electronică

desfăşurată la Timişoara

2004 Este instalată reţeaua de calculatoare AeL ceea ce permite desfăşurarea de lecţii icircn sistem e-

Learning

2014 - An aniversar

40 de ani de la icircnfiinţarea

Colegiului Tehnic ldquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 40

2007 Grupul Şcolar bdquoGeorge Bariţiu‛ primeşte statutul de colegiu tehnic devenind Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

2008 S-a desfăşurat olimpiada interdisciplinară tehnică ndash domeniile electronică telecomunicaţii şi

automatizări faza naţională Elevii şcolii participanţi la această olimpiadă au obţinut 4 premii I

Icircn toamna acestui an are loc inaugurarea Centrului de Documentare şi Informare al Colegiului

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ realizat prin finanţare obţinută de la Ministerul Educaţiei Tineretului şi

Sportului

2010 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ organizează prima ediţie a Concursului Naţional de Limba

Engleză sbquoQuest‛şi prima ediţie a Simpozionului Naţional bdquoInterferenţe‛ Tot icircn acest an Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare obţine pentru prima dată titlul de Şcoală Europeană

2011 Se promovează parteneriatele educaţionale cu şcoli din Europa prin proiecte europene -

implementarea de proiecte Comenius şi Leonardo da Vinci

2012 Are loc icircmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale şi

parteneriate active şcoală-icircntreprindere prin intermediul a două proiecte POS DRU

2013 Găzduim pentru a doua oară Olimpiada Naţională la disciplinele tehnice - obţinacircnd 2

premii II Este anul icircn care şcoala cacircştigă pentru a doua oară titlul de Şcoala Europeană - locul 15

la nivel naţional şi locul 1 la nivel local

2014 Şcoala organizează prima ediţia la nivel naţional a concursului bdquoStart icircn afaceri Topul

tinerilor antrperenori‛ şi prima ediţie la nivel naţional a concursului bdquoPerspective moderne icircn

icircnvăţămacircntul tehnologic ndash Interferenţe educaţionale

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare trecut prezent şi viitor Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ este o şcoală europeană cu tradiţie icircn domeniile telecomunicaţii

electronică şi automatizări ancorată icircn trecut şi cu deschidere amplă spre viitor

Politica educaţională se axează pe un demers didactic calitativ care să răspundă nevoilor de formare

socio-profesională prin calificări competitive pe piaţa muncii Existenţa unui mediu educaţional la

standarde internaţionale şi naţionale superioare generează formarea unei culturi generale şi de

specialitate prin dobacircndirea cunoştinţelor tehnice aprofundate icircn specializările telecomunicaţii

tehnică de calcul electronică şi automatizări a deprinderilor de muncă intelectuală icircn racircndul

tinerilor Centrarea icircnvăţării pe valori este una dintre priorităţile noastre şi conduce spre

conturarea unui profil moral şi acţional al tinerilor

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ oferă elevilor accesul icircn mod egal la educaţie icircn scopul atingerii

performanţei individuale şi colective prin formarea unor cetăţeni activi creativi responsabili

educaţi să icircnveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabile la cerinţele pieţei

forţei de muncă Şcoala este centru de formare a resurselor umane specializate pentru nevoile

comunităţii şi exigenţele societăţii globale icircn continuă schimbare

Profesionalismul cadrelor didactice cooperarea prin parteneriatul şcoală-familie-comunitate

respectul pentru valori şi promovarea lor responsabilitatea formării tinerilor ca cetăţeni europeni

ne reprezintă şi ne deschide spre performanţă

Prof documentarist ndashSilvia Camelia GURZUN

Bibliotecar ndashDaniela POP

Page 9: Început de Jurnal…

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 9

Icircn perioada iulie 2013 - august 2015 la Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare se desfăşoară

proiectul Comenius Multilateral ldquoLearn to learn Develop your autonomy in learningrdquo

implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Sectorial Comenius al

Programului de Invăţare pe tot Parcursul Vieţii

Proiectul are ca parteneri instituţii de icircnvăţămacircnt din 7 ţări europene

O Colegiul Tehnic laquo George Bariţiu raquo Baia Mare - Romacircnia

O Vecpiebalgas vidusskola ndash Letonia

O Maltepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi ndash Turcia

O Istituto di Istruzione Superiore E Usuelli Ruzza ndash Italia

O Liceum w Zespole Szkoacuteł Gimnazjum i Liceum Ogoacutelnokształcące

w Dobrzejewicach ndash Polonia

O 3rd Lykeio of Trikala Odysseas Elytis ndash Grecia

O Legt le Verger - Franţa

Proiectul se adresează elevilor icircntre 16-19 ani care

formează grupul ţintă Ei icircşi vor dezvolta prin

participarea la acest proiect abilităţile IT icircşi vor

dezvolta competenţele de comunicare icircn limba engleză

precum şi cele de icircnvăţare autonomă icircşi vor icircmbogăţi

cunoştinţele cu privire la cultura ţării partenere şi

totodată vor promova cultura şi tradiţiile romacircneşti icircn

Europa

Prin proiectul nostru dorim să contribuim la unul din

scopurile Uniunii Europene şi anume dezvoltarea

competenţelor cheie necesare cetăţenilor europeni active

pentru a se putea integra icircn societatea europeană

contemporană

Proiectul implică realizarea unui numar minim de

douăzeci şi patru de deplasări ale elevilor şi profesorilor

romacircni icircn ţările partenre icircn scopul realizării activităţilor

proiectului Pe parcursul anului şcolar 2013-2014 au

avut loc reuniuni de proiect icircn trei ţări partenere Turcia

Italia şi Letonia

Icircn perioada 3-8 Noiembrie 2013 a avut loc prima

reuniune a proiectului icircn Istanbul Turcia Delegaţia din Romania a fost formată dintr-un grup de

patru elevi şi trei profesori care au reprezentat Romacircnia Elevii şi profesorii romacircni şi-au cunoscut

partenerii au participat la activităţi de team building au prezentat Romacircnia regiunea Maramureş

Learn to learn

Develop your autonomy in learning - Proiect Comenius Multilateral -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 10

Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ şi sistemul educaţional romacircnesc care a fost comparat cu

sistemele educaţionale ale ţărilor partenere din perspectiva icircnvăţării autonome

A fost ales un logo al proiectului icircn urma unei competiţii şi al votului acordat de către fiecare

participant la reuniune Au avut loc workshopuri pe tema proiectului precum şi workshopuri

culturale pe parcursul cărora elevii au aflat informaţii despre ţările partenere cultura şi tradiţiile

lor

Fiecare ţară a prezentat un dans tradiţional iar paşii dansului au fost icircnvăţaţi de către toţi elevii

participanţi Icircn cadrul acestei vizite s-a creat contextul icircntacirclnirilor viitoare ale echipelor de proiect

din fiecare ţară parteneră Cadrele didactice participante au făcut o planificare a activităţilor care

urmează să se desfăşoare icircn cei doi ani de implementare a proiectului şi au discutat aspectele legate

de vizitele următoare

Icircn perioada 24 februarie ndash 1 martie 2014 o echipă de profesori şi elevi de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge

Baritiu‛ Baia Mare au reprezentat Romacircnia la reuniunea proiectului European Comenius lsquorsquoLearn

to Learn Develop your autonomy in learningrsquorsquo desfăşurată icircn Padova Italia Pe durata şederii icircn

Italia elevii baimăreni au fost cazaţi icircn familiile elevilor italieni şi au participat la activităţi legate

de tema proiectului activităţi de teambuilding ateliere de lucru pe tema dezvoltării autonomiei icircn

icircnvăţare a elevilor analizarea rezultatelor chestionarelor aplicate icircn fiecare ţară parteneră

prezentări multimedia sbquoModern vs Traditional School‛ dezbateri referitoare la autonomia şi

motivaţia icircn icircnvăţare workshop-uri cu tematica rsquorsquoThe Perfect Schoolrsquorsquo vizite culturale tematice

Atelierele de lucru au avut loc icircntr-un mediu cultural

benefic dezvoltării personale prin lărgirea viziunii

asupra unor noi culturi şi civilizaţiiVizita a

reprezentat pentru elevii şi profesorii Colegiului

Tehnic rsquorsquoGeorge Bariţiursquorsquo o oportunitate icircn vederea

extinderii viziunii asupra cooperării europene active

prin icircnsuşirea modului de viaţă şi a tradiţiilor unor

diverse identităţi culturale avacircnd la bază respectul

reciproc pentru diversitate

Icircn perioada 25-30 aprilie 2014 a avut loc a 3-a

reuniune a proiectului desfăşurată icircn Letonia

localitatea Vecpiebalga La reuniune au participat 60 de profesori şi elevi din 7 ţări europene Grecia

Italia Polonia Franţa Turcia Letonia şi Romacircnia parteneri icircn proiectul mai sus amintit din

cadrul programului de Icircnvăţare pe tot parcursul vieţii finanţat de către Comisia Europeană

desfăşurat pe o perioada de doi ani pe parcursul cărora au loc icircntacirclniri icircn toate cele 7 ţări europene

Pe parcursul reuniunii din Letonia a treia icircn cadrul proiectului elevii romacircni au avut

oportunitatea de a cunoaşte cultura ţării gazdă din interiorul familiilor letone deoarece au fost

cazaţi la partenerii lor de a participa la activităţile proiectului centrate pe dezvoltarea

competenţelor de icircnvăţare autonomă pe tot parcursul vieţii precum şi aprofundarea şi exersarea

competenţelor de comunicare icircn limba engleză

Au avut loc activităţi de teambuilding ateliere de lucru pe tema proiectului prezentări ale

materialelor realizate icircn prealabil de către fiecare ţară parteneră vizite culturale Reuniunea care a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 11

marchat icircncheierea primului an de implementare a proiectului s-a finalizat cu realizarea broşurii

sbquoLearn to learn‛ la care au contribuit toate ţările implicate icircn proiect

prof Daniela Chinde ndash coordonator proiect

Impresiile elevilor hellip

sbquoPrin intermediul acestui proiect am descoperit noi culturi şi obiceiuri bineicircnţeles diferite de ale

noastre Am descoperit diferenţele şi asemănările dintre naţiuni fiecare icircn parte doarece icircn proiect

au participat mai multe ţări‛

sbquoIcircn opinia mea această experienţă este unică şi foarte importantă datorită faptului că am avut

poibilitatea de a călători spre o altă ţară şi de a vedea acele splendide aşezări nu doar citind

icircnvăţacircnd despre ele sau uitacircndu-mă la fotografii O altă importanţă a proiectului a fost faptul că am

avut ocazia de a-mi icircmbunătăţi modul de comunicare şi icircnţelegere icircn limba engleză‛

sbquoPot spune că această experienţă m-a schimbat şi nu doar pe mine pe noi toţi Şi nu mă refer doar

la cunoştinţele despre cultura lor toate lucrurile icircnvăţate limba engleză pe care mi-am exersat-o la

maxim ci mă refer la noi ca persoane Suntem mult mai deschişi mai amabili mai dornici să ne

implicăm icircn proiectele şcolii‛

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 12

Icircn perioada 1 octombrie 2013 ndash 1 mai 2014 Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛ Pentru Promovarea

Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ şi Centrul Europe

Direct Maramureş a derulat proiectul de responsabilitate socială sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde

de TINEri‛- coordonator prof Silvia Gurzun

Acest proiect face parte din lista celor 12 proiecte premiate icircn cadrul concursului naţional

bdquoAcţionăm Responsabil ndash competiţia iniţiativelor de responsabilitate socială‛ lansat de Federaţia

Junior Chamber International (JCI) Romacircnia icircn parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi

Institutul pentru Politici Sociale

Pornind de la convingerea că fiecare dintre noi putem să fim de ajutor comunităţii din care facem

parte proiectul sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri‛ şi-a propus să contribuie la

dezvoltarea unei culturi a responsabilităţii sociale icircn racircndul elevilor de la Colegiul Tehnic bdquoGeorge

Bariţiu‛ icircnsă la un nivel care să permită formarea unui grup de tineri care să aibă iniţiativă şi să icirci

mobilizeze pe cei din jurul lor să se implice icircn rezolvarea problemelor locale sociale de mediu

culturale etc E necesar ca aceşti tineri să conştientizeze că viitorul comunităţii icircn care trăiesc

depinde de noi toţi Nu ne trebuie decacirct voinţă şi icircncredere icircn puterile noastre pentru a face ca

lucrurile să se schimbe icircn bine

Icircn plus nu trebuie să uităm că icircnvăţarea şi dezvoltarea personală a acestor tineri nu se opreşte la

porţile şcolii Icircnvăţarea nu reprezintă doar ceea ce icircnvăţăm la şcoală sau icircn cadrul unor cursuri de

specialitate Implicacircndu-se activ icircn diverse proiecte şi activităţi lucracircnd icircn echipă sau de unii

singuri confruntacircndu-se cu diverse situaţii şi probleme elevii dobacircndesc implicit noi abilităţi noi

cunoştinţe noi atitudini - icircntr-un cuvacircnt noi competenţe Icircn cadrul acestor acţiuni icircnvăţarea este

centrată pe cel ce icircnvaţă pe procesul de icircnvăţare nefiind bazat pe predare ci pe acţiune facilitacircnd

toleranţa sprijinirea categoriilor defavorizate şi oferă posibilitatea exersării şi descoperirii diverselor

capacităţi şi talente

Icircn cadrul proiectului pe bază de concurs au fost selectaţi 20 de tineri motivaţi cu abilităţi de lider

şi simţ civic care au participat la un curs de formare icircn domeniul managementului proiectelor de

responsabilitate socială După finalizarea sesiunilor de icircnvăţare cei 20 de tineri au fost organizaţi

icircn echipe de lucru pentru scrierea şi implementarea a 2 proiecte de resposabilitate socială avacircnd ca

grupuri ţintă copii şi tineri ce provin din familii defavorizate şi care trăiesc icircn mediul rural

Sub sloganul sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ icircn perioada 6-7 decembrie 2013 s-a derulat prima

acţiune din cadrul acestui proiect prin care voluntarii asociaţiei au reuşit să aducă frumusețea şi

magia sărbătorilor de iarnă icircn sufletul a 35 de copii nevoiaşi din localitatea Baia Sprie Ei au

petrecut alături de cei mici două zile de neuitat organizacircnd pentru cei mici diverse activităţi

educative şi distractive ateliere pentru confecţionarea de podoabe şi ornamente pentru brad un

concert de colinde jocuri interactive şi momente surpriză Icircn prima zi activităţile s-au desfăşurat

la Şcoala Gimnazială Baia Sprie iar a doua zi la Pensiunea Rustic din localitate Alături de cei

Proiectul ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo

- un exemplu de integrare a Responsabilităţii Sociale icircn şcoală

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 13

mari copiii au scris scrisorile pentru Moş Crăciun şi astfel voluntarii au putut afla de ce au nevoie

aceşti copii şi familiile lor La finalul celor două zile petrecute icircmpreună toţi copiii au beneficiat de o

masă caldă şi tremuracircnd de emoție s-au bucurat de icircntacirclnirea lor cu Moş Nicolae care le-a adus

multe daruri

A doua etapă a proiectului sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ a vizat colectarea de alimente

icircmbrăcăminte jucării şi bunuri casnice donate de elevi cadrele didactice părinţi sau comunitatea

locală Pe data de 20 decembrie 2013 cei 20 de voluntari au mers din nou icircn vizită la aceşti copii

pentru a le duce alimente icircmbrăcăminte şi alte cadouri Cu această ocazie au reuşit ca icircn pragul

sărbătorilor de iarnă să aducă un strop de bucurie icircn sufletele a 40 de familii nevoiaşe din

localitatea Baia Sprie Cu siguranţa Nașterea Domnului marea sărbătoare a creștinilor acest

miracol al lumii aduce schimbarea și speranța noastră de mai bine și ne face parcă icircn preajma

acestor sărbători mai buni mai omenoși mai răbdători mai iertători unii cu alții

Icircn perioada 3-4 Aprilie 2014 a avut loc vizita de lucru din cadrul celui de-al doilea proiect de

responsabilitate socială implementat de voluntarii asociaţiei prin intermediul căruia ei au reuşit să

ofere clipe de neuitat celor 25 de tineri cuprinşi icircn grupul ţintă al proiectului bdquoNouă ne pasă‛ şi

care sunt elevi ai Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Copiii şi tinerii instituţionalizaţi reprezintă o categorie de persoane care necesită o atenţie şi o grijă

specială nu numai din partea statului dar şi a noastră fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui

mediu familial natural De multe ori activităţi familiare pentru majoritatea tinerilor precum

vizionarea unui film la cinematograf sau ieşirile la masă icircn oraş cu prietenii reprezintă activităţi

inedite pentru aceşti tineri De aceea echipa bdquoNouă ne pasă‛ a icircncercat ca prin acest proiect să le

ofere acetor tineri pe lacircngă un ajutor material şi experienţe de viaţă pozitive care să le dezvolte

abilităţile de viaţă necesare integrării lor icircn societate

Timp de 2 zile cei 25 de tineri care provin din familii cu o situaţie materială precară sau Case de

Tip Familial au participat la activități de socializare și educație non-formală pentru facilitarea

comunicării icircncurajarea toleranței și a atitudinii non-discriminatorii organizate de echipa de

proiect icircn Centrul de Documentare şi Informare din şcoală şi la Pensiunea bdquoPoarta

Maramureşului‛ din localitatea Ocna Şugatag

Prin aceste activităţi voluntarii au icircncercat să le creeze momente de bună dispoziţie care să

contribuie la dezvoltarea abilităţilor de socializare a tinerilor care rareori ies din mediul lor Aceştia

au avut ocazia să trăiască experienţe noi să-şi dezvolte sentimentul de respect de sine să simtă că

sunt la fel de valoroşi ca aceia pentru care viaţa a fost mai darnică şi să se bucure din plin de

momentele petrecute icircmpreună cu noii lor prieteni

Din dorinţa de a icircncuraja activităţile sportive icircntr-un mod distractiv voluntarii au organizat icircn

curtea interioară a pensiunii diverse competiţii sportive care au fost icircntacircmpinate cu mult

entuziasm de tineri Deşi era pentru prima dată cacircnd trăiau aceste experienţe tinerii s-au străduit

să-şi dovedească talentul şi chiar au reuşit să se descurce la toate probele derulate Noutatea

experienţei a fost covacircrşitoare pentru cei mai mulţi dintre ei venindu-le greu să creadă că prin

simple jocuri distractive şi alături de gesturi mărunte ca o icircncurajare sau icircmbrăţişare au trăit clipe

de neuitat care le-a adus zacircmbetul pe faţă

Icircn plus icircn contextul icircn care pentru aceşti tineri servirea unei mese icircntr-un cadru familiar sau cu

prietenii la un restaurant reprezintă un adevărat lux echipa bdquoNouă ne pasă‛ a organizat o masă

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 14

festivă la finalul celor 2 zile de activităţi moment care a fost trăit cu un real entuziasm de către toţi

participanţii la proiect

Tot icircn cadrul proiectului icircn perioada ianuarie ndash aprilie 2014 pentru alţi elevi din şcoală au fost

organizate 10 ateliere educative tematice 15 proiecţii de filme şi seminarii de informare pe tema

responsabilităţii sociale şi un concurs de proiecte de responsabilitate socială

La finalul proiectului a avut loc icircntacirclnirea de evaluare a celor 20 de tineri formaţi prin proiect cu

această ocazie şi-au completat şi Paşaportul Responsabilului Social iar apoi au primit diplomele de

merit pentru participarea şi implicarea lor icircn activităţile proiectului

Diseminarea rezultatelor obţinute icircn cadrul proiectului a fost realizată icircn cadrul unei conferinţe

care a fost organizată de către partenerul nostru de proiect - Centrul Europe Direct Maramureş cu

ocazia zilei de 9 Mai 2014 iar apoi icircn cadrul unui seminar de informare organizat la Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ din Baia Mare

Sunt lăudabile munca entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat aceşti voluntari dar şi

implicarea şi spiritul umanitar pe care l-au dovedit membrii echipei de proiect coordonatorii

instituţiilor partenere profesorii de la şcolile partenere şi nu icircn ultimul racircnd agenţii economici

implicaţi icircn derularea acţiunilor cuprinse icircn proiect

prof Silvia Camelia Gurzun ndash coordonator proiect

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 15

ldquoViitorul depinde de NOIrdquo

Icircn era tehnologiei avansate și a progreselor tehnologice uimitoare omul trebuie să rămacircnă

OM el trebuie să-și păstreze dramul de umanitate cu care se naște Școala și familia trebuie să fie

cele care cultivă umanitatea icircn sufletul copilului viitor adult responsabil Acesta trebuie să icircnvețe

că icircn viață există icircnvinși și icircnvingători favorizați și defavorizați Prin urmare cei care avem

norocul de a fi niște ocrotiți ai sorții trebuie să intervenim acolo unde destinul este puțin potrivnic

Acesta poate fi un segment pe care acționează proiectele de responabilitate socială activități care

stimulează elevii să fie mai receptivi la necesitățile celor din jurul lor

Proiectul Nouă ne pasăViitorul depinde de TINEri se icircncadrează perfect icircn acest tipar

datorită faptului că a reușit să coopteze icircntr-o echipă niște elevi ndash adulți icircn devenire ndash ai Colegiului

Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ și să-i provoace să se implice icircn favoarea unor copii făcacircnd parte din

familii defavorizate Ceea ce s-a realizat icircn cadrul acestui proiect coordonat de prof documentarist

Silvia GURZUN a depășit toate așteptările S-a icircnceput timid cu selecția elevilor al căror profil

trebuia să se potrivească cu specificul acestui proiect Au urmat icircntacirclniri peste icircntacirclniri indicații

sugestii recomandări din partea coordonatoarei și a restului echipei ajungacircndu-se la a crea o echipă

stracircns icircnchegată unitară care avea un singur scop să lumineze sufletele unor copii de școală

primară din Baia Sprie icircn prag de Crăciun precum și să așeze zacircmbete și fericire pe fețele unor

adolescenți de la Liceul Tehnologic Ocna Șugatag prin oferirea de cadouri alimente și haine

colectate de voluntarii barițieni dar mai ales prin timpul petrecut icircmpreună cu aceștia jocurile și

momentele de socializare care sunt esențiale icircn dezvoltarea normală a unui copil

Obiectivele acestui proiect au fost pe deplin atinse prin muncă asiduă și implicare

necondiționată a grupului de voluntari barițieni care au conștientizat faptul că fiecare dintre noi

poate contribui la fericirea celuilalt iar fericirea pe care acest proiect a provocat-o a fost

incomensurabilă atacirct icircn sufletele noastre ca binefăcători cacirct și icircn sufletele celor nevoiași

beneficiarii acestui proiect

prof Mihaela POPAN membru icircn echipa de implementare a proiectului

Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri

bdquoM-am icircmscris icircn acest proiect deoarece multă lume mă icircndruma spre voluntariat Icircnainte credeam

că voluntariatul este ceva plictisitor dar am descoperit că voluntariatul icircnseamnă multă muncă dar

şi distracţie Dacă eşti o persoană serioasă care ştie să icircmbine utilul cu plăcutul voluntariatul este

o modalitate de relaxare atacirct fizică cacirct şi sufletească atunci cacircnd te gacircndeşti că ai făcut ceva fără a

aştepta nimic icircnapoi Proiectul Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINErisbquo m-a icircnvăţat să mă

mulţumesc şi să apreciez mai mult ceea ce am deoarece există copii care şi-ar dori să aibă jumătate

din ce am eu dar nu icircşi pot permite din diverse motive Am icircnvăţat să privesc mai cu atenţie icircn

jurul meu şi să nu judec după aparenţe Icircn cele două acţiuni realizate cu echipa de proiect am

icircntacirclnit copii cu situaţii familiale grave dar cu toate acestea căutau icircn adacircncul sufletului lor o

făracircmă de putere pentru a ne oferi un zacircmbet Icircn timpul activităţilor i-am cunoscut mai bine şi

chiar dacă la icircnceput pe unii dintre ei i-am judecat greşit pacircnă la finalul activităţilor mi-am

schimbat părerea despre ei şi ei sunt la fel ca noi toţi dar viaţa nu a fost la fel de darnică cu ei cum

a fost cu noi Pe durata proiectului am icircntacirclnit o mulţime de persoane care şi-au ocupat un loc

special icircn inimile noastre persoane cărora trebuie să le admirăm puterea de a mai zacircmbi icircn ciuda

situaţiei grele pe care o au persoane cu care am legat prietenii foarte stracircnse persoane de la care

chiar ai ce să icircnveţi Noi voluntarii din echipa de proiect am primit cea mai mare răsplată pe care

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 16

am fi putut să o aşteptăm bucuria de pe chipurile copiilor din grupurile ţintă la finalul

activităţilor bucurie care ne spunea tuturor ca ne-am simţit foarte bine icircmpreună pe durata

activităţilor‛

Iobagi Ciprian Marius ndash Voluntar

sbquoLa icircnceput cacircnd m-am hotăracirct să intru icircn acest proiect m-am gacircndit să o fac mai mult de dragul

distracției icircnsă după ce am derulat prima acțiune de responsabilitate socială mi-am dat seama că icircn

viaţă sunt lucruri mult mai importante de făcut decacirct distracţia și orice ai face să o faci gacircndind că

o faci doar pentru binele tău Făcacircnd referire la faptul că după ce am văzut ce icircnseamnă să ajuți

oamenii să icirci vezi fericiți și să ști că zacircmbetul lor se datorează ție nu mi-a mai stat gacircndul la mine

sau la ce vreau să fac pentru mine Icircmi doream din ce icircn ce mai mult să-i ajut pe ei și pe mulți

alțiilt Vreau să spun că acest proiect m-a maturizat m-a ambiționat m-a făcut să devin mai

responsabilă și mai sigură pe mine am icircnvățat să fiu deschisă cu cei din jurul meu și să ofer o macircnă

de ajutor celor care au cu adevărat nevoie Alături de astfel de persoane mi-am icircnsuşit principii și

valori sensibilitatea și voința de a-i ajuta să fie mulțumiți de ei indiferent de defectele şi problemele

pe care le au Momentele trăite alături de aceşti copii şi tineri nevoiaşi te dezvoltă te icircnvață ce

icircnseamnă cu adevărat viața te fac să racirczi de supărare și să placircngi de fericire să conştientizezi că

viața trebuie trăită cu folos pentru că VIITORUL DEPINDE DE TINEri A fost o experiență

minunată și mi-ar plăcea să o săvacircrșesc la nesfacircrșit‛

Luciana Vinţ - Voluntar

Prima icircntacirclnire a proiectului Toți voluntarii ne-am adunat icircn CDI și icircmpreună cu doamna

profesoară Silvia Gurzun am icircncercat să ne cunoaștem mai bine Am stabilit cu toții să ne icircntacirclnim

icircn fiecare zi de marți a săptămacircnii Cu fiecare săptămacircnă ce trecea am icircnceput să mă atașez icircncet

icircncet de toți Așa am ajuns să aștept cu nerăbdare fiecare zi de marți Fiecare icircntacirclnire cu ei mă

făcea să mă simt minunat pentru mine toţi eram ca o familie Prima ieşire cu grupul de voluntari a

avut loc icircn cadrul proiectului derulat icircn parteneriat cu Școala Gimnazială Baia Sprie care pot

spune cu toată sinceritatea că a fost de neuitat Acolo am cunoscut nişte copii minunaţi care din

păcate nu au parte de o viaţă normală din cauza problemelor sociale şi materiale La icircnceput părea

că ceva icirci reține să comunice cu noi Dar probabil văzacircnd că noi suntem deschiși cu ei au icircnceput

foarte repede să comunice şi să se atașeze de noi La sfacircrşitul celor două zile petrecute cu ei au fost

foarte fericiți că ne-au cunoscut și că au stat cu noi Din păcate a trebuit să ne luăm rămas bun de

la ei și să plecăm cu gacircndul că icircn curacircnd ne vom revedea Doamna profesoară Silvia a fost și este ca

o mamă pentru noi o mamă lider Și-a dat foarte mult silința ca totul să fie pe placul nostru

Recunosc că uneori făceam ce nu trebuia și era puțin aspră cu noi icircnsă ea doar icircncerca să ne ajute

și să ne explice cum să facem lucrurile cacirct mai bine A doua ieșire cu toți voluntarii a fost icircn cadrul

proiectului derulat icircn parteneriat cu Liceul Tehnologic Ocna Şugatag Cu această ocazie am

cunoscut un grup de adolescenți Noi voluntarii am icircncercat ca prin activităţi interactive şi jocuri

de socializare să ne cunoaştem cacirct mai bine A fost minunat( Cu unii dintre ei mai țin legătura pe

facebook) Am avut și ieșiri prin oraș cu voluntarii și cu doamnele profesoare din echipa de proiect

aş putea spune cu familia A fost foarte plăcut Icircncă nu pot să uit seara poveștilor de groază icircn

care colegul meu Flaviu a speriat-o foarte tare pe Madame Sincer o să icircmi fie foarte dor de toți Cu

bune cu rele dar mereu am fost icircmpreună Și dacă i-am supărat cu ceva icircmi pare sincer rău și sper

că mă vor ierta Totuși mi-ar plăcea ca şi după terminarea acestui proiect să mai facem icircntacirclniri icircn

CDI Pentru mine tot ce s-a petrecut și mai ales toți au icircnsemnat și icircnseamnă foarte mult

Iuhasz Francesca ndash Voluntar

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 17

A doua reuniune internaţională de proiect Baia Mare

Romacircnia 20 - 31 Octombrie 2013

Vizitatori din Letonia la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Timp de 11 zile din 20 icircn 31 Octombrie 2013 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare a

găzduit a doua reuniune a proiectului de parteneriat şcolar bilateral Comenius ndash bdquoTo Study or to

Work To Stay or to Emigrate‛ Echipele participante au fost formate din coordonatorii

proiectului din fiecare unitate de icircnvăţămacircnt parteneră profesori membri icircn echipa de proiect şi

elevi

Şcoala din Letonia a fost reprezentată de o echipă formată din 6 profesori directorul adjunct al

instituţiei de icircnvăţămacircnt şi 23 de elevi care au fost găzduiţi icircn familiile elevilor romacircni

Pe parcursul vizitei s-au desfăşurat activităţi de socializare de teambuilding conferinţe ateliere de

lucru toate avacircnd ca scop dezvoltarea competenţelor elevilor de a se integra icircn societatea europeană

contemporană

Elevii au devenit conştienţi de benficiile finalizării studiilor au fost icircncurajaţi să nu abandoneze

şcoala timpuriu pentru a pleca la muncă icircn străinătate ca şi emigranţi să icircşi continue educaţia şi

să-şi construiască o carieră Aceste competenţe icirci vor ajuta să se descurce pe piaţa muncii să icircşi

construiască o carieră şi să crească competitivitatea pe piaţa muncii

Elevii şi-au lărgit orizonturile nu numai cu privire la propria lor bunăstare dar şi cu privire la

economia ţării lor Ei vor fi mai responsabili icircn luarea deciziilor cu privire la alegerea carierei

Elevii au fost informaţi cu privire la oportunităţile de studiu şi muncă oferite icircn ţara de origine

precum şi icircn celelalte ţări europene

S-au realizat vizite culturale la obiectivele turistice din zona noastră pentru a-i familiariza pe letoni

cu obiceiurile şi cultura romacircnească

ldquoTo study or to work To stay or to emigraterdquo - Proiect Comenius Bilateral -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 18

Elevii şi profesorii letoni au fost impresionaţi de ospitalitatea familiilor partenerilor romacircni de

bucătăria romacircnească de obiectivele turistice pe care le-au vizitat icircn zonă

Pe parcursul reuniunii elevii coordonaţi de către profesori au realizat un produs final al proiectului

ndash Filmul bdquoI am European‛ - care icircncearcă să dea un răspuns la icircntrebarea cheie a proiectului

bilateral Comenius - sbquoTo study or to work To stay or to emigrate‛

Filmul prezintă viaţa icircn paralel a doi elevi din ţări est europene ndash Romacircnia şi Letonia ndash care

emigrează icircn Regatul Unit al Mării Britanii Elevii sunt prezentaţi icircn contrast unul avacircnd o

bursă pentru continuarea studiilor se integrează uşor icircşi construieşte o carieră se reicircntoarce icircn

ţara natală şi devine un cetăţean european activ icircn timp ce celălalt elev are un lung şir de eşecuri

datorită faptului că fiind influenţat de prieteni abandonează şcoala şi emigrează pentru a intra pe

piaţa muncii la negru motivat de cacircştigarea banilor foarte rapid

Icircn urma vizionării acestui film elevii au devenit conştienţi de faptul că trebuie să icircşi finalizeze

studiile pentru a-şi construi o carieră care să le asigure succes icircn viaţă icircn timp ce abandonarea

şcolii influenţa negativă a anturajului motivaţia obţinerii de beneficii materiale imediate prin

muncă necalificată se finalizează icircn majoritatea cazurilor prin eşec

prof Daniela Chinde - coordonator proiect

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 19

Sub sloganul sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ icircn perioada 6-7 decembrie 2013 s-a derulat prima

acţiune de responsabilitate socială prin care 20 de tineri voluntari ai Asociaţiei sbquoGeorge Bariţiu‛

au reuşit să aducă frumuseţea şi magia sărbătorilor de iarnă icircn sufletul a 35 de copii nevoiaşi din

localitatea Baia Sprie

Voluntarii au petrecut alături de cei mici două zile de neuitat organizacircnd diverse activităţi

educative şi distractive ateliere pentru confecţionarea de podoabe şi ornamente pentru brad un

concert de colinde jocuri interactive momente surpriză care icircn prima zi s-au desfăşurat la şcoală

iar a doua zi la Pensiunea Rustic din Baia Sprie Icircn plus alături de cei mari copiii au scris

scrisorile pentru Moş Crăciun de unde am putut afla de ce au nevoie aceşti copii şi familiile lor La

finalul celor două zile petrecute icircmpreună toţi copiii au beneficiat de o masă caldă şi tremuracircnd de

emoție s-au bucurat de icircntacirclnirea lor cu Moş Nicolae care le-a adus multe daruri

A doua etapă a proiectului sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ a vizat colectarea de alimente

icircmbrăcăminte jucării şi bunuri casnice donate de elevii şi cadrele didactice din şcoala noastră Pe

data de 20 decembrie 2013 cei 20 de voluntari au mers din nou icircn vizită la aceşti copii pentru a le

duce alimente icircmbrăcăminte şi alte cadouri Cu această ocazie am reuşit ca icircn pragul sărbătorilor

de iarnă să aducem un strop de bucurie icircn sufletele a 40 de familii nevoiaşe din localitatea Baia

Sprie

Sunt lăudabile munca entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat aceşti voluntari dar şi

spiritul umanitar pe care l-au dovedit profesorii dir Camelia Bogdan dir adj Vasile Pop şi

Mihaela Popan de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ dir Ioan Tămaş Melinda Costin şi Debora

Codroiu de la Şcoala Gimnazială Baia Sprie şi nu icircn ultimul racircnd doamna Cristina Leş

administratorul pensiunii care a reuşit să creeze o atmosferă de Crăciun de vis prin bradul vrăjit

frumos icircmpodobit şi aşezat la loc de cinste icircn Pensiunea Rustic din Baia Sprie

Cu siguranţa Naşterea Domnului marea sărbătoare a creştinilor acest miracol al lumii aduce

schimbarea şi speranţa noastră de mai bine şi ne face parcă icircn preajma acestor sărbători mai buni

mai omenoşi mai răbdători mai iertători unii cu alţii

prof Silvia Camelia Gurzun ndash coordonator proiect

bdquoDăruind primeşti un zacircmbetrdquo

- un proiect de suflet -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 20

Imagini surprinse icircn timpul celor 2 acţiuni din cadrul proiectului

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 21

Technical College sbquoGeorge Bariţiu‛ (headmistress Camelia Laura Bodgan) is involved in another

international project under the Lifelong Learning Programme financed by the European Comission

called sbquoIVET-Venture A Participative Approach to strengthen key competences of trainees‛ which

is a Leonardo da Vinci project ndash Transfer of Innovation bringing together institutions from

Germany Austria Romania and Turkey

The starting point of the project is represented by the weak key competences many trainees possess

which are focused on the bare (theoretical) knowledge transfer During the project we are planning

to transfer a creative and interactive learning approach to the field of IVET in order to strengthen

certain key competences especially civic and social In addition the adapted approach will be

transfered from Germany and Austria to other countries and their

VET systems

The learning environment lacks innovative and participatory

activities based on our studentsrsquo interests and lifestyle and

moreover the transfer of key competences beyond the mere

knowlwdge component has been neglected

The key competences developed during the VET training should

offer the students the possibility to manage their careers and play a role in society as active citizens

The purpose of the project is to improve the attractivity of VET training by developping the

adventure-based methodology to support the teachers to acquire and use non-formal teaching

methods which are seen as more efficient methods of working with trainees

The agenda of the project is a rich one There has already been a fisrt meeting hosted by our project

coordinators from the Leibniz University Hannover in December 2013 where the project was

represented by Claudia Stainer the coordinator of the project and Simona Popescu member of the

project team During the meeting each partner introduced itself and we discussed on work packages

and the responsibilities of each partner We discussed and defined the projects aims we set the

future tasks the materials that have to be created and talked about proofing the IVET-VENTURE

training in practice

ldquoIVET-Venture A Participative approach

to strengthen key competences of traineesrdquo

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 22

Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul

Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Centrul Europe Direct Maramureş şi Liceul Tehnologic Ocna Şugatag a

derulat icircn perioada 3-4 Aprilie 2014 o vizită de lucru icircn localitatea Ocna Şugatag pentru a oferi

clipe de neuitat celor 25 de tineri cuprinşi icircn grupul ţintă al proiectului de responsabilitate socială

bdquoNouă ne pasă‛ Acţiunea face parte din cel de-al doilea proiect de responsabilitate socială propus

de voluntarii asociaţiei icircn cadrul proiectului ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo

Copiii şi tinerii instituţionalizaţi reprezintă o categorie de persoane care necesită o atenţie şi o grijă

specială nu numai din partea statului dar şi a noastră fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui

mediu familial natural De multe ori activităţi familiare pentru majoritatea tinerilor precum

vizionarea unui film la cinematograf sau ieşirile la masă icircn oraş cu prietenii reprezintă activităţi

inedite pentru aceşti tineri De aceea echipa bdquoNouă ne pasă‛ a icircncercat ca prin acest proiect să le

ofere acetor tineri pe lacircngă un ajutor material şi experienţe de viaţă pozitive care să le dezvolte

abilităţile de viaţă necesare integrării lor icircn societate Timp de 2 zile 25 de tineri care provin din

familii cu o situaţie materială precară sau Case de Tip Familial au participat la activități de

socializare și educație non-formală pentru facilitarea comunicării icircncurajarea toleranței și a

atitudinii non-discriminatorii organizate de echipa de proiect icircn Centrul de Documentare şi

Informare din şcoală şi la Pensiunea bdquoPoarta Maramureşului‛ din localitatea Ocna Şugatag

Prin aceste activităţi voluntarii au icircncercat să le creeze momente de bună dispoziţie care să

contribuie la dezvoltarea abilităţilor de socializare a tinerilor care rareori ies din mediul lor Aceştia

au avut ocazia să trăiască experienţe noi să-şi dezvolte sentimentul de respect de sine să simtă că

sunt la fel de valoroşi ca aceia pentru care viaţa a fost mai darnică şi să se bucure din plin de

momentele petrecute icircmpreună cu noii lor prieteni Din dorinţa de a icircncuraja activităţile sportive

icircntr-un mod distractiv voluntarii au organizat icircn curtea interioară a pensiunii diverse competiţii

sportive care au fost icircntacircmpinate cu mult entuziasm de tineri Deşi era pentru prima dată cacircnd

trăiau aceste experienţe tinerii s-au străduit să-şi dovedească talentul şi chiar au reuşit să se

descurce la toate probele derulate Noutatea experienţei a fost covacircrşitoare pentru cei mai mulţi

dintre ei venindu-le greu să creadă că prin simple jocuri distractive şi alături de gesturi mărunte ca

o icircncurajare sau icircmbrăţişare au trăit clipe de neuitat care le-a adus zacircmbetul pe faţă Icircn plus icircn

contextul icircn care pentru aceşti tineri servirea unei mese icircntr-un cadru familiar sau cu prietenii la

un restaurant reprezintă un adevărat lux echipa bdquoNouă ne pasă‛ a organizat o masă festivă la

finalul celor 2 zile de activităţi moment care a fost trăit cu un real entuziasm de către toţi

participanţii la proiect

Mulţumim pe această cale Centrului Europe Direct Maramureş (coordonator ndash Margareta

Căpicirclnean) pentru materialele informative dăruite tinerilor instituţionalizaţi şi cadrelor didactice

prof Mihaela Popan prof Claudia Stainer de la Colegiul Tehnic laquo George Bariţiulaquo prof Rodica

Balin şi d-lui director prof Andreica Gheorghe de la Liceul Tehnologic Ocna Şugatag pentru

entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat icircn acest proiect

Proiectul bdquoNouă ne pasărdquo

icircnceputul unor noi prietenii pentru elevii bariţieni

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 23

Imagini surprinse icircn timpul activităţilor realizate cu

elevii Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 24

Icircn perioada 9-10 mai 2014 Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare a fost gazda Concursului

Naţional Start icircn afaceri Topul tinerilor antreprenori concurs cuprins icircn Calendarul Acţiunilor

Educative Regionale aprobate de MEN şi care a ajuns icircn acest an la cea de-a patra ediţie

Concursul a fost desfăşurat icircn parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş

Incubatorul de Afaceri Baia Mare şi Asociaţia George Bariţiu pentru Promovarea Societăţii

Informaţionale

Scopul concursului este dezvoltarea spiritului antreprenorial icircn racircndul elevilor din clasele XI-XII

prin familiarizarea acestora cu activităţile specifice unei firme reale simularea operaţiunilor şi

proceselor economice specifice mediului de afaceri precum şi dezvoltarea competenţelor şi

aptitudinilor necesare unui icircntreprinzător

Icircn zilele de vineri şi sacircmbătă 9-10 mai 28 de echipe de la colegiile şi liceele din ţară şi-au prezentat

ideile de afaceri icircn cadrul celor două secţiuni ale competiţiei Idei de top‛ la care s-au icircnscris opt

echipe cu participare directă şi Idei de afaceri năstruşnice la care 20 de echipe au participat icircn

mod indirect online

Icircn cadrul concursului a fost pregătită o expoziţie cu materializarea ideilor de afaceri ale tinerilor

viitori icircntreprinzători care a demonstrat aplicabilitatea ideilor dar şi creativitatea spiritul inovativ

şi originalitatea echipelor de elevi şi ale profesorilor icircndrumători

Membrii juriului alcătuit din Korkmakz Yusuf (Romdil) Livia Pop - inspector şcolar de specialitate

şi Vlad Pascu - Incubatorul de Afaceri au avut o misiune dificilă icircn evaluarea celor 8 proiecte

icircnscrise la secţiunea sbquoIdei de Top‛ Punctajele au fost acordate pe baza unor criterii de evaluare şi

indicatori care au avut icircn vedere calitatea planului de afaceri obiectivele companiei precum şi

modul icircn care au fost promovate produsele

La finalul concursului la secţiunea sbquoIdei de Top au fost acordate patru menţiuni Liceului

Tehnologic Gherla Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Liceului Teoretic Emil Racoviţă şi

Colegiului Naţional Vasile Lucaciu din Baia Mare Premiul al III-lea a revenit Colegiului Tehnic

Transilvania Baia Mare Premiul al II-lea Colegiului Tehnic Anghel Saligny Baia Mare iar

premiul icircntacirci Liceului Tehnologic Traian Vuia din Tăuţii Măgherăuş Premiul special acordat de

juriu a rămas icircn vitrina unităţii Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Toţi elevii şi profesorii

icircndrumători au primit diplome şi premii din partea organizatorilor şi din partea partenerului de

proiect - SC Oneit SRL Icircn cea de a doua zi a concursului a urmat evaluarea ideilor de afaceri

icircnscrise la secţiunea sbquoIdei de afaceri năstruşnice‛ la care cele 20 de echipaje icircnscrise icircn concurs au

obţinut numeroase premii

Mulţumim pe această cale cadrelor didactice de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ pentru munca

depusă icircn organizarea şi desfăşurarea cu succes a primei ediţii organizate la nivel naţional şi

sperăm din tot sufletul că reuşita acestei ediţii a concursului va atrage icircn anii următori un număr

cacirct mai mare de concurenţi

Coordonatori - prof Silvia GURZUN prof Păuniţa PIcircRLOG

Concursul Naţional

bdquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo Ediţia IV

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 25

ldquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo

Ediţia IV

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 26

Icircn data de 16 mai 2014 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare a fost gazda celei de-a cincea

ediţii a Concursului Naţional bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic ndash Interferenţe

educaţionale‛ concurs cuprins icircn Calendarul concursurilor şcolare naţionale avizate de MEN

Concursul face parte dintr-un proiect iniţiat acum cinci ani care s-a desfăşurat pacircnă icircn prezent ca

simpozion naţional şi care are ca scop promovarea exemplelor de bună practică ce ilustrează

creativitatea şi inovarea icircn icircnvăţămacircntul tehnologic preuniversitar dezvoltarea competenţelor

personale profesionale şi sociale prin icircnvăţarea pe tot parcursul vieţii

Prin acest concurs naţional ne propunem să stimulăm nu numai

creativitatea elevilor dar şi a profesorilor care deţin resurse

insuficient puse icircn valoare

Considerăm că tehnologia nu trebuie icircnchisă icircntr-un bdquoturn de

fildeş‛ specialiştii icircn domeniu aparţin unei elite care comunică

cu restul lumii şi de aceea acest eveniment se adresează elevilor

şi profesorilor pasionaţi de tehnologie care identifică interferenţe

importante cu alte domenii ale culturii literatură filozofie arte

matematică etc

Această ediţie a concursului a atras un număr mare de participanţi din ţară elevi coordonaţi de

cadre didactice care au avut iniţiativa de a se icircnscrie la două din cele trei secţiuni ale concursului

Secţiunea I bdquoNoi tendinţe icircn e-learning‛ Secţiunea II bdquoTehnoFantezii - Artă şi Tehnologii‛ şi

Secţiunea III Simpozion Naţional - bdquoInterferenţe educaţionale‛ reuşind astfel să obţină cel puţin

un premiu Lucrările icircnscrise icircn concurs au demonstrat din nou preocuparea şi calităţile de

excepţie ale elevilor şi cadrelor didactice din icircnvăţămacircntul romacircnesc Produsul final al acestui

proiect icircl reprezintă volumul publicat şi dedicat evenimentului icircn care sunt cuprinse toate

lucrările participante la această ediţie a concursului

Echipa de organizare

Concurs Naţional bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic

ndash Interferenţe educaţionale‛

Concursul Naţional

Perspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic

ldquoInterferenţe educaţionalerdquo - Ediţia V

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 27

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 28

Ministerul Tineretului şi Sportului a organizat icircn perioada 20 ndash 24

noiembrie 2013 la Complexul Expoziţional Romexpo Bucureşti cea de a

XI-a ediţie a bdquoSalonului Naţional de Inventică şi Creaţie Ştiinţifică

pentru Tineret care s-a desfăşurat icircn cadrul Tacircrgului Internaţional

bdquoGaudeamus - Carte de icircnvăţătură‛

Cu această ocazie au avut loc expoziţii de invenţii şi idei vernisaje

conferinţe mese rotunde şi dezbateri pe diferite domenii ale educaţiei culturii şi ştiinţei ale

economiei creative Grupul ţintă pentru acest eveniment a fost compus din tineri cu vacircrste icircntre 14

şi 35 de ani din toată ţara tineri care au o orientare spre o societate bazată pe cunoaştere şi

dezvoltare Această iniţiativă icircşi propune să promoveze şi să icircncurajeze tinerii icircn domeniul

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică Cu acest prilej Ministerul Tineretului şi Sportului a lansat şi un

concurs de invenţii şi creaţii pentru tinerii care au preocupări cunoştinţe şi aptitudini provenind

din diverse domenii

La concurs au participat tineri ale căror invenţii sau creaţii s-au icircncadrat icircn următoarele secţiuni

1) Ştiinţe aplicate (mecanică electricitate optică termotehnică biotehnologie nanotehnologie

aeronautică astronautică etc)

2) Tehnologia informaţiei (tehnologie care asociază utilizarea calculatorului şi a informaţiilor care

ajută să producă să manipuleze să comunice sau să difuzeze informaţiile)

3) Creaţie tehnică (de produs de interior grafic design etc)

Lucrările tinerilor au fost expuse icircn cadrul salonului icircntr-un loc special amenajat fiecare

tacircnărechipă avacircnd la dispoziţie un spaţiu de prezentare Selecţia lucrărilor icircnscrise la concurs s-a

realizeat de către un juriu format din specialişti ai domeniilor respective iar cele mai creative şi

inovative lucrări pe fiecare tematică au fost premiate la finalul manifestării icircntr-un cadru festiv

Şcoala noastră a participat la acest eveniment cu invenţia bdquoSenzor de apă‛ şi a fost reprezentată de

către elevii Ioan Chiş - clasa a XI-a E şi Alex Suciu - clasa a X-a C

Prof coordonator - ing Păuniţa PIcircRLOG

Participare cu succes la Salonul Naţional de

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică pentru Tineret 2013

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 29

Icircn fiecare an icircn perioada 25 noiembrie ndash 10 decembrie are loc la nivel mondial sbquoCampania celor

16 zile de activism icircmpotriva violenţei asupra femeiirdquo

Sub genericul bdquoDe la pacea de acasă la pacea icircn lumerdquo campania

a icircnceput icircn data de 25 noiembrie de Ziua Internaţională Icircmpotriva

Violenţei asupra Femeii şi s-a icircncheiat icircn data de 10 decembrie de Ziua

Internaţională a Drepturilor Omului

Icircn Baia Mare icircn cadrul acestei campanii mai multe instituţii şi

organizaţii au realizat acţiuni cu scopul sensibilizării comunităţii

locale cu privire la acest fenomen Serviciul Public Asistenţă Socială

Baia Mare Filiala Baia Mare a Asociaţiei Femeilor Icircmpotriva

Violenţeindash Artemis Femina XXI Asociaţia YMCA Baia Mare Graiul

Maramureşului Biblioteca Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ Baia Mare

Cu această ocazie şcoala noastră s-a implicat icircn această acţiune

icircncurajacircnd elevii să i-a atitudine icircmpotriva violenţei icircntr-un mod creativ şi să participe la

concursul judeţean bdquoFlori de gacircndhellip icircmpotriva violenţeirdquo- ediţia a VIII-a

Concursul este organizat la nivel local de AFIV Artemis Baia Mare şi SPAS Baia Mare icircn

parteneriat cu Graiul Maramureşului Femina XXI Asociaţia YMCA Baia Mare şi Biblioteca

Judeţeană sbquoPetre Dulfu‛ Baia Mare

Cele mai bune lucrări au fost premiate icircn cadru festiv icircn data de 10 decembrie 2013 la Biblioteca

Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ din Baia Mare Elevii Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ au obţinut

două premii Premiul II (Fazecaş Alexandra Codrea Andrada prof coordonator Silvia Gurzun ) şi

Premiul III (Mădălina Bugnăruc şi Tania Dobroiu prof coordonator Gabriela Sălăgean) ambele

premii fiind obţinute la secţiunea - bdquoImagine‛ (fotografie clip video pictură şi desen)

Alexandra Fazecaş ndash clasa a X-a

Campania celor 16 zile de activism icircmpotriva

violenţei asupra femeii

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 30

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romacircnesc icircn parteneriat

cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Fundaţia Konrad Adenauer a derulat icircn perioada 6 februarie ndash

21 martie 2014 concursul naţional de creaţie bdquoUn altfel de muzeu icircn şcoala ta Muzeul

comunismului‛ Acest concurs s-a adresat elevilor din clasele IX-XII din unităţile de icircnvăţămacircnt

din Romacircnia care aparţin de Ministerul Educaţiei Naţionale Concursul şi-a propus ca printr-un

exerciţiu de creativitate să atragă interesul elevilor asupra cunoaşterii şi studierii istoriei regimului

comunist din Romacircnia

Astfel elevii de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare au fost provocaţi de d-na profesor

documentarist Gurzun Silvia să amenajeze icircn Centrul de Documentare şi Informare din şcoală un

spaţiu dedicat istoriei comunismului icircn Romacircnia un muzeu care să prezinte prin intermediul

exponatelor (fotografii obiecte creaţii artistice etc) percepţia lor despre perioada comunistă

Timp de două săptămacircni un grup de elevi şi cadre didactice au căutat peste tot icircn şcoală acasă la

bunici sau la prieteni lucruri şi obiecte păstrate din perioada comunismului icircncercacircnd să adune

cacirct mai multe exponate pentru amenajarea unui adevărat muzeu După perioada de colectare şi

amenajare exponatele au fost fotografiate iar apoi a fost realizat un film de prezentare a muzeului

cu durata de 10 minute care a fost icircnscris icircn concurs şi care se află icircn arhiva Institutului de

Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romacircnes

Le mulţumim pe această cale tuturor elevilor şi cadrelor didactice care s-au implicat din tot sufletul

icircn această acţiune şi pentru faptul că numai datorită lor Centrul de Documentare şi Informare şi-

a icircmbogăţit arhiva cu un nou produs multimedia care va fi cu siguranţă o sursă de informaţie

pentru viitorii elevi ai acestei instituţii de icircnvăţămacircnt

Valentina Moisi ndash clasa a X-a

Un altfel de muzeu icircn şcoala mea

- Muzeul Comunismului -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 31

1 Dezbaterea - rdquoPutem vorbi despre un stil de viaţă europeanrdquo

Icircn data de 24 februarie 2014 Centrul Europe Direct Maramureş a organizat la Centrul

Millennium din Baia Mare o dezbatere intitulată sugestiv ‛Putem vorbi despre un stil de viaţă

european‛ Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ a răspuns afirmativ invitaţiei primite din partea

Centrului Europe Direct Maramureş şi a participat la acest

eveniment cu un grup de 7 elevi şi 3 cadre didactice

Icircn cadrul acestei dezbateri cei 40 de participanţi au avut

prilejul de a discuta pe parcursul a peste 2 ore despre

calitatea vieţii noastre icircn Europa Aceştia au vorbit despre

caracteristici importante ale unui stil de viaţă european cum

ar fi dezvoltarea personală crearea unui mediu favorabil

cooperării accesul la oportunităţi o diplomaţie echitabilă

dar şi păstrarea identităţii naţionale conservarea tradţiilor şi

a mixului de obiceiuri Evenimentul a avut ca scop aducerea

icircn prim plan a temelor campaniei de informare care se

derulează la nivelul icircntregii Uniuni Europene pentru

pregătirea Alegerilor pentru Parlamentul European ce vor

avea loc icircn perioada 22-25 mai 2014

Cu această ocazie elevii şcolii noastre au putut afla

informaţii preţioase despre Serviciul Europe Direct pus la

dispoziţia cetăţenilor europeni de Comisia Europeană atacirct la

nivel central cacirct şi pe plan local şi despre ‛Măsurile UE

pentru creşterea calităţii vieţii‛ icircn ceea ce priveşte siguranţa alimentară protecţia datelor acces la

servicii de sănătate protecţia mediului siguranţa produselor protecţia consumatorilor Icircn plus au

purtat un dialog despre ce icircnseamnă pentru ei un stil de viaţă european şi au icircmpărtăşit din

experienţele acumulate prin implicarea icircn proiecte europene şi activităţi de voluntariat S-a creionat

icircmpreună cacircteva caracteristici ale stilului de viaţă european care se referă mai ales la trăsături de

caracter atitudine şi condiţii favorabile şi nu neapărat la nevoile materiale O altă prezentare a fost

efectuată de coordonatorul Centrului Europe Direct Maramureş pentru a transmite informaţii utile

despre Uniunea Europeană şi principalele instituţii europene cu accent pe structura Parlamentului

European rolul PE icircn luarea deciziilor la nivel european şi informaţii despre alegerile

europarlamentare 2014 Un moment important l-a constituit prezentarea de informaţii practice şi

discutarea modului icircn care cetăţenii europeni rezidenţi icircn alt stat decacirct cel de origine pot vota

pentru alegerile europarlamentare La finalul icircntacirclnirii elevii au fost invitaţi să savureze cicircteva

preparate sănătoase pregătite de organizatori scopul acestui moment fiind de a promova o

alimentaţie sănătoasă

Margareta Căpicirclnean ndash coordonator Centrul Europe Direct Maramureş

Centrul Europe Direct Maramureş

- un partener al şcolii icircn promovarea valorilor europene -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 32

2 Seminarul - bdquoDecideţi cine vă reprezintărdquo

Pe 21 martie 2014 icircn cadrul Centrului de Informare şi Documentare de la Colegiul Tehnic ‛George

Bariţiu‛ Baia Mare a avut loc Seminarul -‛Alegerile pentru Parlamentul European 2014 Decideţi

cine vă reprezintă‛ organizat de Centrul Europe Direct Maramureş icircn colaborare cu şcoala noastră

Acest eveniment a fost dedicat tinerilor care au dreptul la vot şi la care au fost invitaţi elevii claselor

a XII-a A Scopul acestui seminar a fost de a facilita accesul tinerilor care votează prima dată la

informarea cu privire la alegerile pentru Parlamentului European conştientizarea de către tineri a

beneficiilor cetăţeniei participative şi creşterea gradului de interes cu privire la importanţa

alegerilor europarlamentare şi a exprimării votului pentru a decide cine ne va reprezenta icircn

Parlamentul European

Prezentările s-au axat pe informaţii concrete despre alegerile europarlamentare data alegerilor date

despre Parlamentul European modul icircn care sunt reprezentate statele membre icircn PE atribuţiile

Parlamentului European rolul Parlamentului European la nivelul UE

Cu această ocazie s-a prezentat şi activitatea Centrului Europe Direct Maramureş şi a Serviciului

Central de informare Europe Direct ndash coordonat de Comisia Europeană Icircn cadrul evenimentului

elevii au fost invitaţi să participe la sbquoConcursul de promovare a alegerilor europarlamentare‛ şi au

fost distribuite broşuri de informare despre Alegerile PE 2014 realizate de Uniunea Europeană

precum şi alte materiale pe teme europene

De asemenea s-a discutat cu tinerii despre principale realizări ale Parlamentului European şi s-a

vizionat pe httpwwwmyvote2014euentheir-vote modul icircn care europarlamentarii au votat

cacircteva iniţiative importante din mandatul care se icircncheie icircn 2014 S-a prezentat elevilor pagina de

internet a alegerilor europarlamentare 2014 httpwwwelections2014euro şi videoclipul de

prezentare a Alegerilor pentru Parlamentul European din 25 mai 2014

Vlăduţ Pop ndash clasa a XII-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 33

3 Concursul bdquoAlegerile Europarlamentare 2014 ndash Noi decidem cine are Responsabilitateardquo

Concursul a avut ca obiectiv principal promovarea alegerilor pentru

Parlamentul European conştientizarea maramureşenilor cu privire la

importanţa participării la vot pe 25 mai (data alegerilor icircn Romacircnia) şi

icircncurajarea unei cetăţenii participative icircn racircndul tinerilor votanţi

La acest concurs au participat elevi de liceu coordonaţi de cadre

didactice studenţi de la instituţii universitare locale tineri romacircni şi

străini implicaţi icircn acţiuni de voluntariat icircn cadrul unor ONG-uri

locale

Participanţii la concurs au avut de realizat un material de promovare a

alegerilor pentru Parlamentul European afiş pliant sau fluturaş care

să aibă ca temă creşterea participării la votul pentru alegerile europene din anul 2014 iar

conţinutul materialului de promovare să fie creaţie originală să nu icircncalce legile drepturilor de

autor sau de confidenţialitate ale altei persoane fizice sau juridice

Icircn cadrul evenimentului a fost organizată o expoziţie icircn faţa bibliotecii judeţene cu toate materialele

icircnscrise icircn concurs De asemenea toate materialele participante la concurs au fost expuse icircn cadrul

evenimentului organizat pe 9 mai 2014 ndash Ziua Europei Premierea participanţilor a avut loc icircn

cadrul evenimentului de exterior pe care Centrul Europe Direct Maramureş l-a organizat la

Biblioteca Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ Baia Mare icircn săptămacircna ‛Şcoala Altfel‛

Pentru şcoala noastră a fost o mare bucurie deoarece cei 4 elevi icircnscrişi icircn concurs (Luciana Vinţ

Alina Fărcaş Alex Ardelean şi Ciprian Iobagi) au obţinut numeroase premii Premiul II din partea

juriului la secţiunea - Afişe şi 2 Menţiuni la secţiunea Vot

Ciprian Iobagi Alex Ardelean ndash clasa a X-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 34

4 Concursul de desene ldquoEU trăiesc sănătosrdquo Concursul de desene ldquoEU trăiesc sănătosrdquo a fost organizat de Centrul Europe Direct Maramureş

cu prilejul Zilei Europei Pe data de 9 mai 2014 la Centrul Millennium din Baia Mare a fost

organizată o expoziţie cu peste 140 de lucrări icircnscrise icircn concurs La acest eveniment elevii

Colegiului Tehnic ldquoGeorge Bariţiurdquo au demonstrat din nou că deşi studiază la un liceu cu profil

tehnic ei au talent şi la desen fapt dovedit prin cele 3 premii obţinute de elevii Andreea Pop

Francesca Iuhasz şi Alexandru Fluczar Premiul Special Menţiune I şi Menţiune III

Francesca Iuhasz ndash clasa a XI-a

5 Conferinţa ldquoIcircmpreună icircn Europa ndash unitatea şi diversitatea stilului de viaţă europeanrdquo

Pe 9 mai 2014 de Ziua Europei Centrul Europe Direct Maramureş a organizat o conferinţă ce a

avut ca temă ndash unitatea şi diversitatea stilului de viaţă european Evenimentul s-a desfăşurat la

Centrul Millenium din Baia Mare icircntr-un cadru minunat creat prin expoziţia de desene din cadrul

concursului de desene intitulat sugestiv bdquoEu trăiesc sănătos‛ Conferinţa privind stilul de viaţă

european a reunit peste 150 de participanţi de la instituţii de icircnvăţămacircnt şi ONG-uri din judeţul

Maramureş Icircn cadrul conferinţei au fost evidenţiate valori europene şi valori care definesc un stil

de viaţă sănătos şi armonios precum toleranţa diversitatea unitatea voluntariatul dar şi

păstrarea sănătăţii şi educaţia non-formală Cu această ocazie voluntarii Asociaţiei sbquoGeorge

Bariţiu‛ Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale au prezentat participanţilor rezultatele

obţinute icircn cadrul proiectului de responsabilitate socială - sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de

TINEri‛

Luciana Vinţ ndash clasa a X-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 35

Parteneriatul semnat icircntre Asociaţia American International School of Transylvania şi

Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ icircn cadrul proiectului sbquoGate to Active European Citizenship‛

finanţat de Comisia Europeană programul Tineret in Acţiune coordonat de American

International School of Transylvania a avut ca scop derularea unor activităţi pentru tineret

Cei de la Asociaţie şi-au propus organizarea unor evenimente pentru conştientizarea de

către elevii de liceu a importanţei activităţilor de voluntariat creşterea gradului de sensibilizare cu

privire la valoarea voluntariatului promovarea responsabilităţii civice şi sociale prin acţiuni

concrete de voluntariat promovarea unor programe de educaţie civică icircn contexte formale şi

nonformale

Icircn Centrul de Documentare şi Informare din liceul nostru s-au organizat mese rotunde pe

tema voluntariatului s-au prezentat obiectivele Serviciului European de Voluntariat s-a discutat

despre posibilităţile de voluntariat existente pentru tinerii din Baia Mare

Icircn cadrul proiectului bdquoDrugs Change Everything‛ (Drogurile schimbă tot) s-a derulat o

campanie de informare şi prevenire a consumului de droguri icircn şcoli prin intermediul unor

activităţi desfăşurate icircn CDI ce au avut ca obiective sensibilizarea elevilor icircn vederea alegerii unei

vieţi sănătoase şi dezvoltarea unei atitudini responsabile dezvoltarea spiritului tolerant icircn racircndul

elevilor prin intermediul unor activităţi ce presupun schimbul de experienţă intercultural şi

lingvistic promovarea diversităţii multiculturalismului şi voluntariatului

Elevii din Bariţiu s-au icircntacirclnit cu voluntarii AIST icircn vederea realizării unei mese rotunde

cu tema bdquoSpune NU drogurilor‛ şi s-au implicat icircn crearea unei mini piese de teatru

Icircn cadrul zilelor aflate sub semnul iubirii cu ocazia zilei de Valentinersquos Day sau a

Dragobetelui voluntarii Asociaţiei au condus activitatea bdquoLet Our Volunteers Educate‛- LOVE

icircn cadrul căreia şi-a propus ca obiective motivarea elevilor să icircnveţe limbi străine icircncurajarea

elevilor de a-şi exprima opiniile icircn limba engleză promovarea voluntariatului Timp de aproape o

oră s-au făcut scurte incursiuni icircn limbile materne ale voluntarilor germana poloneza şi daneza

Prin explicarea unor reguli de pronunţie şi citire

prin introducerea unor expresii uzuale (salutul

icircntrebări folosite pentru cunoaşterea celui cu care

conversezi) sau a unor noţiuni gramaticale

(conjugarea verbului a fi sau a avea) voluntarii

au demonstrat elevilor cacirct de simplu şi distractiv

poate fi studiul unei limbi străine Pentru a-i

implica şi mai activ pe elevii participanţi la final

s-a organizat un concurs de citire pronunţie şi

gramatică a cărui cacircştigător a fost răsplătit cu o

diplomă de onoare pentru cel mai rapid icircnvăţăcel

Asociaţia American International School of Transylvania

şi Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo

- parteneriat icircn promovarea participării pro-active

a tinerilor la viaţa comunităţii -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 36

Feedbackul primit din partea elevilor este unul pozitiv Faptul că după-amiezele sunt

organizate activităţi unde ei pot participa ca voluntari este considerat un fericit prilej de a ieşi din

rutina zilnică ce presupune statul icircn faţa calculatorului Se simt icircncurajaţi icircn a-şi exprima părerile

propri icircşi pun icircn valoare aptitudini pe care nici nu ştiau că le posedă conştientizează mult mai

bine apartenenţa la comunitaea din care fac parte şi icircşi doresc să prticipe activ la viaţa acesteia

Nouă profesorilor nu ne rămacircne decacirct să-i icircncurajăm cacirct mai mult să participe activ la cacirct

mai multe asemenea evenimente pentru a-şi descoperi icircntregul lor potenţial ce nu poate fi pus icircn

valoare decacirct prin implicarea icircn activităţi extraşcolare şi nonformale

Manuela Conea - profesor limba engleză

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 37

Icircn perioada 9 - 10 aprilie 2014 Colegiul Tehnic ‛George Bariţiu‛ Baia Mare a avut ca obiectiv

principal promovarea şcolii la nivel judeţean şi prezentarea ofertei şcolare icircn racircndul elevilor din

clasele a VIII-a de la şcolile gimnaziale din oraşul Baia Mare

Astfel icircn săptămacircna sbquoŞcoala Altfel‛ aproximativ 300 de elevi din 12 instituţii de icircnvăţămacircnt care

au semnat un acord de parteneriat educaţional cu instituţia noastră au trecut plini de emoţie şi

curiozitate pragul Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛

Tinerii oaspeţi interesaţi de activitatea şi oferta educaţională a şcolii au vizitat mai icircntacirci spaţiile de

studiu laboratoarele şi baza sportivă iar apoi au participat la diverse ateliere interactive pregătite de

elevii bariţieni icircmpreună cu cadrele didactice

Dialogul dintre cadrele didactice şi elevii de gimnaziu le-a facilitat acestora să icircnţeleagă mai bine

care sunt valorile care guvernează această instituţie de icircnvăţămacircnt şi ce oportunităţi le poate oferi

atacirct pe plan profesional cacirct şi pe plan personal această şcoală europeană

Zilele Porţilor Deschise

la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquodin Baia Mare

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 38

bdquoEuropa casa noastră‛ este o campanie de informare şi

comunicare anuală a Reprezentanţei Comisiei Europene icircn

Romacircnia derulată icircn parteneriat cu Ministerul Educaţiei

Naţionale

Campania este menită să transpună priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene icircn mediul

şcolar şi are ca scop informarea elevilor şi profesorilor din şcolile şi liceele din ţară cu privire la

proiectul de integrare europeană (istoria prezentul şi viitorul acestuia) priorităţile de comunicare

ale Comisiei Europene dar şi informaţii care icirci privesc direct (posibilitatea de a studia şi de a lucra

icircn statele membre implicarea icircn activităţi de voluntariat schimburi icircntre tineri participarea la

internship-uri implicarea icircn proiecte comunitare)

Campania Europa casa noastră este deschisă tuturor şcolilor (primare şi gimnaziale) precum şi

liceelor din Romacircnia şi are patru componente importante

1 Vizite icircn şcoli

2 Concursul de proiecte sbquoLider European‛

3 Ziua Europei

4 Concursul de desene Ziua Europei

Icircn data de 30 mai 2014 doi reprezentanţi ai Comisiei Europene icircn Romacircnia au făcut o vizită de

lucru la două instituţii de icircnvăţămacircnt din judeţul Maramureş din care una a fost Colegiul Tehnic

sbquoGeorge Bariţiu‛ pentru a oferi tinerilor maramureşeni informaţii despre atribuţiile instituţiilor

europene Cu această ocazie elevii au putut afla informaţii concrete despre Concursul Naţional

sbquoLider European‛ concurs dezvoltat de Reprezentanţa Comisiei Europene icircn Romacircnia icircn

parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale care are rolul de a dezvolta abilităţile elevilor de

leadership şi de a le pune icircn valoare icircn contextul unor activităţi legate de valorile şi temele

europene

La această acţiune a fost invitat să participe şi un reprezentant al unui ONG de tineret de pe plan

local mai exact domnul Ionuţ Sabo din partea asociaţiei Team for Youth Association care le-a

vorbit elevilor despre importanţa voluntariatului şi a implicării active icircn viaţa comunităţii

La finalul evenimentului toţi elevii au primit broşuri informative despre Europa şi au făcut poze

alături de reprezentanţii Comisiei Europene icircn Romacircnia

Luciana Vinţ ndash clasa a X-a

ldquoEuropa casa noastrărdquo

Campania de informare a tinerilor bariţieni

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 39

Repere semnificative din istoria Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ este situat icircn oraşul Baia Mare reşedinţa judeţului Maramureş

Şcoala a fost icircnfiinţată icircn anul 1974 avacircnd drept scop pregătirea de personal calificat icircn

electrotehnică pentru telecomunicaţii deservind Direcţiile Judeţene de Poştă şi Telecomunicaţii din

judeţele Maramureş Satu Mare Sălaj Bistriţa Năsăud şi Bihor Clădirea şcolii este amplasată

central pe strada Culturii nr 8 şi dispune de spaţii amenajate adecvat pentru activităţi

educaţionale şi pregătire practică

1974 Anul icircnfiinţării şcolii sub denumirea de Liceul de Electrotehnică pentru Telecomunicaţii

Baia Mare icircn subordinea şi finanţat de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor pacircnă icircn

anul 1990

1976 Icircncepe instruirea prin Şcoala Profesională de Telecomunicaţii Şcolii i se schimbă denumirea

icircn Liceul Industrial nr 4 Baia Mare Populaţia şcolară este alcătuită din elevi selectaţi prin

concurs de admitere pe locuri repartizate distinct judeţelor Maramureş Satu Mare Sălaj Bistriţa

Năsăud şi Bihor

1978 Prima promoţie a şcolii susţine examenul de bacalaureat şi obţine locuri de muncă oferite de

Poştă şi Telecomunicaţii din judeţele respective

1990 Şcoala trece icircn subordinea Ministerului Icircnvăţămacircntului şi primeşte o nouă denumire

Grupul Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii Baia Mare Se icircnfiinţează Şcoala Tehnică

Postliceală de Telecomunicaţii Din acest an calificarea elevilor se realizaează pe trei nivele

profesionale liceu şcoală profesională şi şcoală postliceală

1993 După 1989 piaţa muncii se modifică substanţial ceea ce face ca şcoala să diversifice oferta

educaţională prin completare cu clase icircn domeniul electronicii

2000 Este anul icircn care şcoala primeşte denumirea de Grup Şcolar bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Continuă diversificarea specializărilor din domeniile telecomunicaţii şi electronică

2002 Se obţine finanţare UE prin programul Phare Ro 010801 Phare Ro 010803 Coeziune

Economică şi Socială ndash componenta Icircnvăţămacircnt tehnic şi profesional Acest fapt a adus şcolii

reabilitarea clădirii dotarea cu echipamente de instruire pentru toate specializările şi nivelele şi

perfecţionarea cadrelor didactice pentru practicarea unui icircnvăţămacircnt modern Este anul confirmării

prestigiului şcolii prin elevul Erdei Rudolf care cacircştigă olimpiada naţională de electronică

desfăşurată la Timişoara

2004 Este instalată reţeaua de calculatoare AeL ceea ce permite desfăşurarea de lecţii icircn sistem e-

Learning

2014 - An aniversar

40 de ani de la icircnfiinţarea

Colegiului Tehnic ldquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 40

2007 Grupul Şcolar bdquoGeorge Bariţiu‛ primeşte statutul de colegiu tehnic devenind Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

2008 S-a desfăşurat olimpiada interdisciplinară tehnică ndash domeniile electronică telecomunicaţii şi

automatizări faza naţională Elevii şcolii participanţi la această olimpiadă au obţinut 4 premii I

Icircn toamna acestui an are loc inaugurarea Centrului de Documentare şi Informare al Colegiului

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ realizat prin finanţare obţinută de la Ministerul Educaţiei Tineretului şi

Sportului

2010 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ organizează prima ediţie a Concursului Naţional de Limba

Engleză sbquoQuest‛şi prima ediţie a Simpozionului Naţional bdquoInterferenţe‛ Tot icircn acest an Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare obţine pentru prima dată titlul de Şcoală Europeană

2011 Se promovează parteneriatele educaţionale cu şcoli din Europa prin proiecte europene -

implementarea de proiecte Comenius şi Leonardo da Vinci

2012 Are loc icircmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale şi

parteneriate active şcoală-icircntreprindere prin intermediul a două proiecte POS DRU

2013 Găzduim pentru a doua oară Olimpiada Naţională la disciplinele tehnice - obţinacircnd 2

premii II Este anul icircn care şcoala cacircştigă pentru a doua oară titlul de Şcoala Europeană - locul 15

la nivel naţional şi locul 1 la nivel local

2014 Şcoala organizează prima ediţia la nivel naţional a concursului bdquoStart icircn afaceri Topul

tinerilor antrperenori‛ şi prima ediţie la nivel naţional a concursului bdquoPerspective moderne icircn

icircnvăţămacircntul tehnologic ndash Interferenţe educaţionale

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare trecut prezent şi viitor Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ este o şcoală europeană cu tradiţie icircn domeniile telecomunicaţii

electronică şi automatizări ancorată icircn trecut şi cu deschidere amplă spre viitor

Politica educaţională se axează pe un demers didactic calitativ care să răspundă nevoilor de formare

socio-profesională prin calificări competitive pe piaţa muncii Existenţa unui mediu educaţional la

standarde internaţionale şi naţionale superioare generează formarea unei culturi generale şi de

specialitate prin dobacircndirea cunoştinţelor tehnice aprofundate icircn specializările telecomunicaţii

tehnică de calcul electronică şi automatizări a deprinderilor de muncă intelectuală icircn racircndul

tinerilor Centrarea icircnvăţării pe valori este una dintre priorităţile noastre şi conduce spre

conturarea unui profil moral şi acţional al tinerilor

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ oferă elevilor accesul icircn mod egal la educaţie icircn scopul atingerii

performanţei individuale şi colective prin formarea unor cetăţeni activi creativi responsabili

educaţi să icircnveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabile la cerinţele pieţei

forţei de muncă Şcoala este centru de formare a resurselor umane specializate pentru nevoile

comunităţii şi exigenţele societăţii globale icircn continuă schimbare

Profesionalismul cadrelor didactice cooperarea prin parteneriatul şcoală-familie-comunitate

respectul pentru valori şi promovarea lor responsabilitatea formării tinerilor ca cetăţeni europeni

ne reprezintă şi ne deschide spre performanţă

Prof documentarist ndashSilvia Camelia GURZUN

Bibliotecar ndashDaniela POP

Page 10: Început de Jurnal…

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 10

Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ şi sistemul educaţional romacircnesc care a fost comparat cu

sistemele educaţionale ale ţărilor partenere din perspectiva icircnvăţării autonome

A fost ales un logo al proiectului icircn urma unei competiţii şi al votului acordat de către fiecare

participant la reuniune Au avut loc workshopuri pe tema proiectului precum şi workshopuri

culturale pe parcursul cărora elevii au aflat informaţii despre ţările partenere cultura şi tradiţiile

lor

Fiecare ţară a prezentat un dans tradiţional iar paşii dansului au fost icircnvăţaţi de către toţi elevii

participanţi Icircn cadrul acestei vizite s-a creat contextul icircntacirclnirilor viitoare ale echipelor de proiect

din fiecare ţară parteneră Cadrele didactice participante au făcut o planificare a activităţilor care

urmează să se desfăşoare icircn cei doi ani de implementare a proiectului şi au discutat aspectele legate

de vizitele următoare

Icircn perioada 24 februarie ndash 1 martie 2014 o echipă de profesori şi elevi de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge

Baritiu‛ Baia Mare au reprezentat Romacircnia la reuniunea proiectului European Comenius lsquorsquoLearn

to Learn Develop your autonomy in learningrsquorsquo desfăşurată icircn Padova Italia Pe durata şederii icircn

Italia elevii baimăreni au fost cazaţi icircn familiile elevilor italieni şi au participat la activităţi legate

de tema proiectului activităţi de teambuilding ateliere de lucru pe tema dezvoltării autonomiei icircn

icircnvăţare a elevilor analizarea rezultatelor chestionarelor aplicate icircn fiecare ţară parteneră

prezentări multimedia sbquoModern vs Traditional School‛ dezbateri referitoare la autonomia şi

motivaţia icircn icircnvăţare workshop-uri cu tematica rsquorsquoThe Perfect Schoolrsquorsquo vizite culturale tematice

Atelierele de lucru au avut loc icircntr-un mediu cultural

benefic dezvoltării personale prin lărgirea viziunii

asupra unor noi culturi şi civilizaţiiVizita a

reprezentat pentru elevii şi profesorii Colegiului

Tehnic rsquorsquoGeorge Bariţiursquorsquo o oportunitate icircn vederea

extinderii viziunii asupra cooperării europene active

prin icircnsuşirea modului de viaţă şi a tradiţiilor unor

diverse identităţi culturale avacircnd la bază respectul

reciproc pentru diversitate

Icircn perioada 25-30 aprilie 2014 a avut loc a 3-a

reuniune a proiectului desfăşurată icircn Letonia

localitatea Vecpiebalga La reuniune au participat 60 de profesori şi elevi din 7 ţări europene Grecia

Italia Polonia Franţa Turcia Letonia şi Romacircnia parteneri icircn proiectul mai sus amintit din

cadrul programului de Icircnvăţare pe tot parcursul vieţii finanţat de către Comisia Europeană

desfăşurat pe o perioada de doi ani pe parcursul cărora au loc icircntacirclniri icircn toate cele 7 ţări europene

Pe parcursul reuniunii din Letonia a treia icircn cadrul proiectului elevii romacircni au avut

oportunitatea de a cunoaşte cultura ţării gazdă din interiorul familiilor letone deoarece au fost

cazaţi la partenerii lor de a participa la activităţile proiectului centrate pe dezvoltarea

competenţelor de icircnvăţare autonomă pe tot parcursul vieţii precum şi aprofundarea şi exersarea

competenţelor de comunicare icircn limba engleză

Au avut loc activităţi de teambuilding ateliere de lucru pe tema proiectului prezentări ale

materialelor realizate icircn prealabil de către fiecare ţară parteneră vizite culturale Reuniunea care a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 11

marchat icircncheierea primului an de implementare a proiectului s-a finalizat cu realizarea broşurii

sbquoLearn to learn‛ la care au contribuit toate ţările implicate icircn proiect

prof Daniela Chinde ndash coordonator proiect

Impresiile elevilor hellip

sbquoPrin intermediul acestui proiect am descoperit noi culturi şi obiceiuri bineicircnţeles diferite de ale

noastre Am descoperit diferenţele şi asemănările dintre naţiuni fiecare icircn parte doarece icircn proiect

au participat mai multe ţări‛

sbquoIcircn opinia mea această experienţă este unică şi foarte importantă datorită faptului că am avut

poibilitatea de a călători spre o altă ţară şi de a vedea acele splendide aşezări nu doar citind

icircnvăţacircnd despre ele sau uitacircndu-mă la fotografii O altă importanţă a proiectului a fost faptul că am

avut ocazia de a-mi icircmbunătăţi modul de comunicare şi icircnţelegere icircn limba engleză‛

sbquoPot spune că această experienţă m-a schimbat şi nu doar pe mine pe noi toţi Şi nu mă refer doar

la cunoştinţele despre cultura lor toate lucrurile icircnvăţate limba engleză pe care mi-am exersat-o la

maxim ci mă refer la noi ca persoane Suntem mult mai deschişi mai amabili mai dornici să ne

implicăm icircn proiectele şcolii‛

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 12

Icircn perioada 1 octombrie 2013 ndash 1 mai 2014 Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛ Pentru Promovarea

Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ şi Centrul Europe

Direct Maramureş a derulat proiectul de responsabilitate socială sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde

de TINEri‛- coordonator prof Silvia Gurzun

Acest proiect face parte din lista celor 12 proiecte premiate icircn cadrul concursului naţional

bdquoAcţionăm Responsabil ndash competiţia iniţiativelor de responsabilitate socială‛ lansat de Federaţia

Junior Chamber International (JCI) Romacircnia icircn parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi

Institutul pentru Politici Sociale

Pornind de la convingerea că fiecare dintre noi putem să fim de ajutor comunităţii din care facem

parte proiectul sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri‛ şi-a propus să contribuie la

dezvoltarea unei culturi a responsabilităţii sociale icircn racircndul elevilor de la Colegiul Tehnic bdquoGeorge

Bariţiu‛ icircnsă la un nivel care să permită formarea unui grup de tineri care să aibă iniţiativă şi să icirci

mobilizeze pe cei din jurul lor să se implice icircn rezolvarea problemelor locale sociale de mediu

culturale etc E necesar ca aceşti tineri să conştientizeze că viitorul comunităţii icircn care trăiesc

depinde de noi toţi Nu ne trebuie decacirct voinţă şi icircncredere icircn puterile noastre pentru a face ca

lucrurile să se schimbe icircn bine

Icircn plus nu trebuie să uităm că icircnvăţarea şi dezvoltarea personală a acestor tineri nu se opreşte la

porţile şcolii Icircnvăţarea nu reprezintă doar ceea ce icircnvăţăm la şcoală sau icircn cadrul unor cursuri de

specialitate Implicacircndu-se activ icircn diverse proiecte şi activităţi lucracircnd icircn echipă sau de unii

singuri confruntacircndu-se cu diverse situaţii şi probleme elevii dobacircndesc implicit noi abilităţi noi

cunoştinţe noi atitudini - icircntr-un cuvacircnt noi competenţe Icircn cadrul acestor acţiuni icircnvăţarea este

centrată pe cel ce icircnvaţă pe procesul de icircnvăţare nefiind bazat pe predare ci pe acţiune facilitacircnd

toleranţa sprijinirea categoriilor defavorizate şi oferă posibilitatea exersării şi descoperirii diverselor

capacităţi şi talente

Icircn cadrul proiectului pe bază de concurs au fost selectaţi 20 de tineri motivaţi cu abilităţi de lider

şi simţ civic care au participat la un curs de formare icircn domeniul managementului proiectelor de

responsabilitate socială După finalizarea sesiunilor de icircnvăţare cei 20 de tineri au fost organizaţi

icircn echipe de lucru pentru scrierea şi implementarea a 2 proiecte de resposabilitate socială avacircnd ca

grupuri ţintă copii şi tineri ce provin din familii defavorizate şi care trăiesc icircn mediul rural

Sub sloganul sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ icircn perioada 6-7 decembrie 2013 s-a derulat prima

acţiune din cadrul acestui proiect prin care voluntarii asociaţiei au reuşit să aducă frumusețea şi

magia sărbătorilor de iarnă icircn sufletul a 35 de copii nevoiaşi din localitatea Baia Sprie Ei au

petrecut alături de cei mici două zile de neuitat organizacircnd pentru cei mici diverse activităţi

educative şi distractive ateliere pentru confecţionarea de podoabe şi ornamente pentru brad un

concert de colinde jocuri interactive şi momente surpriză Icircn prima zi activităţile s-au desfăşurat

la Şcoala Gimnazială Baia Sprie iar a doua zi la Pensiunea Rustic din localitate Alături de cei

Proiectul ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo

- un exemplu de integrare a Responsabilităţii Sociale icircn şcoală

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 13

mari copiii au scris scrisorile pentru Moş Crăciun şi astfel voluntarii au putut afla de ce au nevoie

aceşti copii şi familiile lor La finalul celor două zile petrecute icircmpreună toţi copiii au beneficiat de o

masă caldă şi tremuracircnd de emoție s-au bucurat de icircntacirclnirea lor cu Moş Nicolae care le-a adus

multe daruri

A doua etapă a proiectului sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ a vizat colectarea de alimente

icircmbrăcăminte jucării şi bunuri casnice donate de elevi cadrele didactice părinţi sau comunitatea

locală Pe data de 20 decembrie 2013 cei 20 de voluntari au mers din nou icircn vizită la aceşti copii

pentru a le duce alimente icircmbrăcăminte şi alte cadouri Cu această ocazie au reuşit ca icircn pragul

sărbătorilor de iarnă să aducă un strop de bucurie icircn sufletele a 40 de familii nevoiaşe din

localitatea Baia Sprie Cu siguranţa Nașterea Domnului marea sărbătoare a creștinilor acest

miracol al lumii aduce schimbarea și speranța noastră de mai bine și ne face parcă icircn preajma

acestor sărbători mai buni mai omenoși mai răbdători mai iertători unii cu alții

Icircn perioada 3-4 Aprilie 2014 a avut loc vizita de lucru din cadrul celui de-al doilea proiect de

responsabilitate socială implementat de voluntarii asociaţiei prin intermediul căruia ei au reuşit să

ofere clipe de neuitat celor 25 de tineri cuprinşi icircn grupul ţintă al proiectului bdquoNouă ne pasă‛ şi

care sunt elevi ai Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Copiii şi tinerii instituţionalizaţi reprezintă o categorie de persoane care necesită o atenţie şi o grijă

specială nu numai din partea statului dar şi a noastră fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui

mediu familial natural De multe ori activităţi familiare pentru majoritatea tinerilor precum

vizionarea unui film la cinematograf sau ieşirile la masă icircn oraş cu prietenii reprezintă activităţi

inedite pentru aceşti tineri De aceea echipa bdquoNouă ne pasă‛ a icircncercat ca prin acest proiect să le

ofere acetor tineri pe lacircngă un ajutor material şi experienţe de viaţă pozitive care să le dezvolte

abilităţile de viaţă necesare integrării lor icircn societate

Timp de 2 zile cei 25 de tineri care provin din familii cu o situaţie materială precară sau Case de

Tip Familial au participat la activități de socializare și educație non-formală pentru facilitarea

comunicării icircncurajarea toleranței și a atitudinii non-discriminatorii organizate de echipa de

proiect icircn Centrul de Documentare şi Informare din şcoală şi la Pensiunea bdquoPoarta

Maramureşului‛ din localitatea Ocna Şugatag

Prin aceste activităţi voluntarii au icircncercat să le creeze momente de bună dispoziţie care să

contribuie la dezvoltarea abilităţilor de socializare a tinerilor care rareori ies din mediul lor Aceştia

au avut ocazia să trăiască experienţe noi să-şi dezvolte sentimentul de respect de sine să simtă că

sunt la fel de valoroşi ca aceia pentru care viaţa a fost mai darnică şi să se bucure din plin de

momentele petrecute icircmpreună cu noii lor prieteni

Din dorinţa de a icircncuraja activităţile sportive icircntr-un mod distractiv voluntarii au organizat icircn

curtea interioară a pensiunii diverse competiţii sportive care au fost icircntacircmpinate cu mult

entuziasm de tineri Deşi era pentru prima dată cacircnd trăiau aceste experienţe tinerii s-au străduit

să-şi dovedească talentul şi chiar au reuşit să se descurce la toate probele derulate Noutatea

experienţei a fost covacircrşitoare pentru cei mai mulţi dintre ei venindu-le greu să creadă că prin

simple jocuri distractive şi alături de gesturi mărunte ca o icircncurajare sau icircmbrăţişare au trăit clipe

de neuitat care le-a adus zacircmbetul pe faţă

Icircn plus icircn contextul icircn care pentru aceşti tineri servirea unei mese icircntr-un cadru familiar sau cu

prietenii la un restaurant reprezintă un adevărat lux echipa bdquoNouă ne pasă‛ a organizat o masă

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 14

festivă la finalul celor 2 zile de activităţi moment care a fost trăit cu un real entuziasm de către toţi

participanţii la proiect

Tot icircn cadrul proiectului icircn perioada ianuarie ndash aprilie 2014 pentru alţi elevi din şcoală au fost

organizate 10 ateliere educative tematice 15 proiecţii de filme şi seminarii de informare pe tema

responsabilităţii sociale şi un concurs de proiecte de responsabilitate socială

La finalul proiectului a avut loc icircntacirclnirea de evaluare a celor 20 de tineri formaţi prin proiect cu

această ocazie şi-au completat şi Paşaportul Responsabilului Social iar apoi au primit diplomele de

merit pentru participarea şi implicarea lor icircn activităţile proiectului

Diseminarea rezultatelor obţinute icircn cadrul proiectului a fost realizată icircn cadrul unei conferinţe

care a fost organizată de către partenerul nostru de proiect - Centrul Europe Direct Maramureş cu

ocazia zilei de 9 Mai 2014 iar apoi icircn cadrul unui seminar de informare organizat la Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ din Baia Mare

Sunt lăudabile munca entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat aceşti voluntari dar şi

implicarea şi spiritul umanitar pe care l-au dovedit membrii echipei de proiect coordonatorii

instituţiilor partenere profesorii de la şcolile partenere şi nu icircn ultimul racircnd agenţii economici

implicaţi icircn derularea acţiunilor cuprinse icircn proiect

prof Silvia Camelia Gurzun ndash coordonator proiect

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 15

ldquoViitorul depinde de NOIrdquo

Icircn era tehnologiei avansate și a progreselor tehnologice uimitoare omul trebuie să rămacircnă

OM el trebuie să-și păstreze dramul de umanitate cu care se naște Școala și familia trebuie să fie

cele care cultivă umanitatea icircn sufletul copilului viitor adult responsabil Acesta trebuie să icircnvețe

că icircn viață există icircnvinși și icircnvingători favorizați și defavorizați Prin urmare cei care avem

norocul de a fi niște ocrotiți ai sorții trebuie să intervenim acolo unde destinul este puțin potrivnic

Acesta poate fi un segment pe care acționează proiectele de responabilitate socială activități care

stimulează elevii să fie mai receptivi la necesitățile celor din jurul lor

Proiectul Nouă ne pasăViitorul depinde de TINEri se icircncadrează perfect icircn acest tipar

datorită faptului că a reușit să coopteze icircntr-o echipă niște elevi ndash adulți icircn devenire ndash ai Colegiului

Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ și să-i provoace să se implice icircn favoarea unor copii făcacircnd parte din

familii defavorizate Ceea ce s-a realizat icircn cadrul acestui proiect coordonat de prof documentarist

Silvia GURZUN a depășit toate așteptările S-a icircnceput timid cu selecția elevilor al căror profil

trebuia să se potrivească cu specificul acestui proiect Au urmat icircntacirclniri peste icircntacirclniri indicații

sugestii recomandări din partea coordonatoarei și a restului echipei ajungacircndu-se la a crea o echipă

stracircns icircnchegată unitară care avea un singur scop să lumineze sufletele unor copii de școală

primară din Baia Sprie icircn prag de Crăciun precum și să așeze zacircmbete și fericire pe fețele unor

adolescenți de la Liceul Tehnologic Ocna Șugatag prin oferirea de cadouri alimente și haine

colectate de voluntarii barițieni dar mai ales prin timpul petrecut icircmpreună cu aceștia jocurile și

momentele de socializare care sunt esențiale icircn dezvoltarea normală a unui copil

Obiectivele acestui proiect au fost pe deplin atinse prin muncă asiduă și implicare

necondiționată a grupului de voluntari barițieni care au conștientizat faptul că fiecare dintre noi

poate contribui la fericirea celuilalt iar fericirea pe care acest proiect a provocat-o a fost

incomensurabilă atacirct icircn sufletele noastre ca binefăcători cacirct și icircn sufletele celor nevoiași

beneficiarii acestui proiect

prof Mihaela POPAN membru icircn echipa de implementare a proiectului

Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri

bdquoM-am icircmscris icircn acest proiect deoarece multă lume mă icircndruma spre voluntariat Icircnainte credeam

că voluntariatul este ceva plictisitor dar am descoperit că voluntariatul icircnseamnă multă muncă dar

şi distracţie Dacă eşti o persoană serioasă care ştie să icircmbine utilul cu plăcutul voluntariatul este

o modalitate de relaxare atacirct fizică cacirct şi sufletească atunci cacircnd te gacircndeşti că ai făcut ceva fără a

aştepta nimic icircnapoi Proiectul Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINErisbquo m-a icircnvăţat să mă

mulţumesc şi să apreciez mai mult ceea ce am deoarece există copii care şi-ar dori să aibă jumătate

din ce am eu dar nu icircşi pot permite din diverse motive Am icircnvăţat să privesc mai cu atenţie icircn

jurul meu şi să nu judec după aparenţe Icircn cele două acţiuni realizate cu echipa de proiect am

icircntacirclnit copii cu situaţii familiale grave dar cu toate acestea căutau icircn adacircncul sufletului lor o

făracircmă de putere pentru a ne oferi un zacircmbet Icircn timpul activităţilor i-am cunoscut mai bine şi

chiar dacă la icircnceput pe unii dintre ei i-am judecat greşit pacircnă la finalul activităţilor mi-am

schimbat părerea despre ei şi ei sunt la fel ca noi toţi dar viaţa nu a fost la fel de darnică cu ei cum

a fost cu noi Pe durata proiectului am icircntacirclnit o mulţime de persoane care şi-au ocupat un loc

special icircn inimile noastre persoane cărora trebuie să le admirăm puterea de a mai zacircmbi icircn ciuda

situaţiei grele pe care o au persoane cu care am legat prietenii foarte stracircnse persoane de la care

chiar ai ce să icircnveţi Noi voluntarii din echipa de proiect am primit cea mai mare răsplată pe care

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 16

am fi putut să o aşteptăm bucuria de pe chipurile copiilor din grupurile ţintă la finalul

activităţilor bucurie care ne spunea tuturor ca ne-am simţit foarte bine icircmpreună pe durata

activităţilor‛

Iobagi Ciprian Marius ndash Voluntar

sbquoLa icircnceput cacircnd m-am hotăracirct să intru icircn acest proiect m-am gacircndit să o fac mai mult de dragul

distracției icircnsă după ce am derulat prima acțiune de responsabilitate socială mi-am dat seama că icircn

viaţă sunt lucruri mult mai importante de făcut decacirct distracţia și orice ai face să o faci gacircndind că

o faci doar pentru binele tău Făcacircnd referire la faptul că după ce am văzut ce icircnseamnă să ajuți

oamenii să icirci vezi fericiți și să ști că zacircmbetul lor se datorează ție nu mi-a mai stat gacircndul la mine

sau la ce vreau să fac pentru mine Icircmi doream din ce icircn ce mai mult să-i ajut pe ei și pe mulți

alțiilt Vreau să spun că acest proiect m-a maturizat m-a ambiționat m-a făcut să devin mai

responsabilă și mai sigură pe mine am icircnvățat să fiu deschisă cu cei din jurul meu și să ofer o macircnă

de ajutor celor care au cu adevărat nevoie Alături de astfel de persoane mi-am icircnsuşit principii și

valori sensibilitatea și voința de a-i ajuta să fie mulțumiți de ei indiferent de defectele şi problemele

pe care le au Momentele trăite alături de aceşti copii şi tineri nevoiaşi te dezvoltă te icircnvață ce

icircnseamnă cu adevărat viața te fac să racirczi de supărare și să placircngi de fericire să conştientizezi că

viața trebuie trăită cu folos pentru că VIITORUL DEPINDE DE TINEri A fost o experiență

minunată și mi-ar plăcea să o săvacircrșesc la nesfacircrșit‛

Luciana Vinţ - Voluntar

Prima icircntacirclnire a proiectului Toți voluntarii ne-am adunat icircn CDI și icircmpreună cu doamna

profesoară Silvia Gurzun am icircncercat să ne cunoaștem mai bine Am stabilit cu toții să ne icircntacirclnim

icircn fiecare zi de marți a săptămacircnii Cu fiecare săptămacircnă ce trecea am icircnceput să mă atașez icircncet

icircncet de toți Așa am ajuns să aștept cu nerăbdare fiecare zi de marți Fiecare icircntacirclnire cu ei mă

făcea să mă simt minunat pentru mine toţi eram ca o familie Prima ieşire cu grupul de voluntari a

avut loc icircn cadrul proiectului derulat icircn parteneriat cu Școala Gimnazială Baia Sprie care pot

spune cu toată sinceritatea că a fost de neuitat Acolo am cunoscut nişte copii minunaţi care din

păcate nu au parte de o viaţă normală din cauza problemelor sociale şi materiale La icircnceput părea

că ceva icirci reține să comunice cu noi Dar probabil văzacircnd că noi suntem deschiși cu ei au icircnceput

foarte repede să comunice şi să se atașeze de noi La sfacircrşitul celor două zile petrecute cu ei au fost

foarte fericiți că ne-au cunoscut și că au stat cu noi Din păcate a trebuit să ne luăm rămas bun de

la ei și să plecăm cu gacircndul că icircn curacircnd ne vom revedea Doamna profesoară Silvia a fost și este ca

o mamă pentru noi o mamă lider Și-a dat foarte mult silința ca totul să fie pe placul nostru

Recunosc că uneori făceam ce nu trebuia și era puțin aspră cu noi icircnsă ea doar icircncerca să ne ajute

și să ne explice cum să facem lucrurile cacirct mai bine A doua ieșire cu toți voluntarii a fost icircn cadrul

proiectului derulat icircn parteneriat cu Liceul Tehnologic Ocna Şugatag Cu această ocazie am

cunoscut un grup de adolescenți Noi voluntarii am icircncercat ca prin activităţi interactive şi jocuri

de socializare să ne cunoaştem cacirct mai bine A fost minunat( Cu unii dintre ei mai țin legătura pe

facebook) Am avut și ieșiri prin oraș cu voluntarii și cu doamnele profesoare din echipa de proiect

aş putea spune cu familia A fost foarte plăcut Icircncă nu pot să uit seara poveștilor de groază icircn

care colegul meu Flaviu a speriat-o foarte tare pe Madame Sincer o să icircmi fie foarte dor de toți Cu

bune cu rele dar mereu am fost icircmpreună Și dacă i-am supărat cu ceva icircmi pare sincer rău și sper

că mă vor ierta Totuși mi-ar plăcea ca şi după terminarea acestui proiect să mai facem icircntacirclniri icircn

CDI Pentru mine tot ce s-a petrecut și mai ales toți au icircnsemnat și icircnseamnă foarte mult

Iuhasz Francesca ndash Voluntar

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 17

A doua reuniune internaţională de proiect Baia Mare

Romacircnia 20 - 31 Octombrie 2013

Vizitatori din Letonia la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Timp de 11 zile din 20 icircn 31 Octombrie 2013 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare a

găzduit a doua reuniune a proiectului de parteneriat şcolar bilateral Comenius ndash bdquoTo Study or to

Work To Stay or to Emigrate‛ Echipele participante au fost formate din coordonatorii

proiectului din fiecare unitate de icircnvăţămacircnt parteneră profesori membri icircn echipa de proiect şi

elevi

Şcoala din Letonia a fost reprezentată de o echipă formată din 6 profesori directorul adjunct al

instituţiei de icircnvăţămacircnt şi 23 de elevi care au fost găzduiţi icircn familiile elevilor romacircni

Pe parcursul vizitei s-au desfăşurat activităţi de socializare de teambuilding conferinţe ateliere de

lucru toate avacircnd ca scop dezvoltarea competenţelor elevilor de a se integra icircn societatea europeană

contemporană

Elevii au devenit conştienţi de benficiile finalizării studiilor au fost icircncurajaţi să nu abandoneze

şcoala timpuriu pentru a pleca la muncă icircn străinătate ca şi emigranţi să icircşi continue educaţia şi

să-şi construiască o carieră Aceste competenţe icirci vor ajuta să se descurce pe piaţa muncii să icircşi

construiască o carieră şi să crească competitivitatea pe piaţa muncii

Elevii şi-au lărgit orizonturile nu numai cu privire la propria lor bunăstare dar şi cu privire la

economia ţării lor Ei vor fi mai responsabili icircn luarea deciziilor cu privire la alegerea carierei

Elevii au fost informaţi cu privire la oportunităţile de studiu şi muncă oferite icircn ţara de origine

precum şi icircn celelalte ţări europene

S-au realizat vizite culturale la obiectivele turistice din zona noastră pentru a-i familiariza pe letoni

cu obiceiurile şi cultura romacircnească

ldquoTo study or to work To stay or to emigraterdquo - Proiect Comenius Bilateral -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 18

Elevii şi profesorii letoni au fost impresionaţi de ospitalitatea familiilor partenerilor romacircni de

bucătăria romacircnească de obiectivele turistice pe care le-au vizitat icircn zonă

Pe parcursul reuniunii elevii coordonaţi de către profesori au realizat un produs final al proiectului

ndash Filmul bdquoI am European‛ - care icircncearcă să dea un răspuns la icircntrebarea cheie a proiectului

bilateral Comenius - sbquoTo study or to work To stay or to emigrate‛

Filmul prezintă viaţa icircn paralel a doi elevi din ţări est europene ndash Romacircnia şi Letonia ndash care

emigrează icircn Regatul Unit al Mării Britanii Elevii sunt prezentaţi icircn contrast unul avacircnd o

bursă pentru continuarea studiilor se integrează uşor icircşi construieşte o carieră se reicircntoarce icircn

ţara natală şi devine un cetăţean european activ icircn timp ce celălalt elev are un lung şir de eşecuri

datorită faptului că fiind influenţat de prieteni abandonează şcoala şi emigrează pentru a intra pe

piaţa muncii la negru motivat de cacircştigarea banilor foarte rapid

Icircn urma vizionării acestui film elevii au devenit conştienţi de faptul că trebuie să icircşi finalizeze

studiile pentru a-şi construi o carieră care să le asigure succes icircn viaţă icircn timp ce abandonarea

şcolii influenţa negativă a anturajului motivaţia obţinerii de beneficii materiale imediate prin

muncă necalificată se finalizează icircn majoritatea cazurilor prin eşec

prof Daniela Chinde - coordonator proiect

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 19

Sub sloganul sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ icircn perioada 6-7 decembrie 2013 s-a derulat prima

acţiune de responsabilitate socială prin care 20 de tineri voluntari ai Asociaţiei sbquoGeorge Bariţiu‛

au reuşit să aducă frumuseţea şi magia sărbătorilor de iarnă icircn sufletul a 35 de copii nevoiaşi din

localitatea Baia Sprie

Voluntarii au petrecut alături de cei mici două zile de neuitat organizacircnd diverse activităţi

educative şi distractive ateliere pentru confecţionarea de podoabe şi ornamente pentru brad un

concert de colinde jocuri interactive momente surpriză care icircn prima zi s-au desfăşurat la şcoală

iar a doua zi la Pensiunea Rustic din Baia Sprie Icircn plus alături de cei mari copiii au scris

scrisorile pentru Moş Crăciun de unde am putut afla de ce au nevoie aceşti copii şi familiile lor La

finalul celor două zile petrecute icircmpreună toţi copiii au beneficiat de o masă caldă şi tremuracircnd de

emoție s-au bucurat de icircntacirclnirea lor cu Moş Nicolae care le-a adus multe daruri

A doua etapă a proiectului sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ a vizat colectarea de alimente

icircmbrăcăminte jucării şi bunuri casnice donate de elevii şi cadrele didactice din şcoala noastră Pe

data de 20 decembrie 2013 cei 20 de voluntari au mers din nou icircn vizită la aceşti copii pentru a le

duce alimente icircmbrăcăminte şi alte cadouri Cu această ocazie am reuşit ca icircn pragul sărbătorilor

de iarnă să aducem un strop de bucurie icircn sufletele a 40 de familii nevoiaşe din localitatea Baia

Sprie

Sunt lăudabile munca entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat aceşti voluntari dar şi

spiritul umanitar pe care l-au dovedit profesorii dir Camelia Bogdan dir adj Vasile Pop şi

Mihaela Popan de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ dir Ioan Tămaş Melinda Costin şi Debora

Codroiu de la Şcoala Gimnazială Baia Sprie şi nu icircn ultimul racircnd doamna Cristina Leş

administratorul pensiunii care a reuşit să creeze o atmosferă de Crăciun de vis prin bradul vrăjit

frumos icircmpodobit şi aşezat la loc de cinste icircn Pensiunea Rustic din Baia Sprie

Cu siguranţa Naşterea Domnului marea sărbătoare a creştinilor acest miracol al lumii aduce

schimbarea şi speranţa noastră de mai bine şi ne face parcă icircn preajma acestor sărbători mai buni

mai omenoşi mai răbdători mai iertători unii cu alţii

prof Silvia Camelia Gurzun ndash coordonator proiect

bdquoDăruind primeşti un zacircmbetrdquo

- un proiect de suflet -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 20

Imagini surprinse icircn timpul celor 2 acţiuni din cadrul proiectului

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 21

Technical College sbquoGeorge Bariţiu‛ (headmistress Camelia Laura Bodgan) is involved in another

international project under the Lifelong Learning Programme financed by the European Comission

called sbquoIVET-Venture A Participative Approach to strengthen key competences of trainees‛ which

is a Leonardo da Vinci project ndash Transfer of Innovation bringing together institutions from

Germany Austria Romania and Turkey

The starting point of the project is represented by the weak key competences many trainees possess

which are focused on the bare (theoretical) knowledge transfer During the project we are planning

to transfer a creative and interactive learning approach to the field of IVET in order to strengthen

certain key competences especially civic and social In addition the adapted approach will be

transfered from Germany and Austria to other countries and their

VET systems

The learning environment lacks innovative and participatory

activities based on our studentsrsquo interests and lifestyle and

moreover the transfer of key competences beyond the mere

knowlwdge component has been neglected

The key competences developed during the VET training should

offer the students the possibility to manage their careers and play a role in society as active citizens

The purpose of the project is to improve the attractivity of VET training by developping the

adventure-based methodology to support the teachers to acquire and use non-formal teaching

methods which are seen as more efficient methods of working with trainees

The agenda of the project is a rich one There has already been a fisrt meeting hosted by our project

coordinators from the Leibniz University Hannover in December 2013 where the project was

represented by Claudia Stainer the coordinator of the project and Simona Popescu member of the

project team During the meeting each partner introduced itself and we discussed on work packages

and the responsibilities of each partner We discussed and defined the projects aims we set the

future tasks the materials that have to be created and talked about proofing the IVET-VENTURE

training in practice

ldquoIVET-Venture A Participative approach

to strengthen key competences of traineesrdquo

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 22

Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul

Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Centrul Europe Direct Maramureş şi Liceul Tehnologic Ocna Şugatag a

derulat icircn perioada 3-4 Aprilie 2014 o vizită de lucru icircn localitatea Ocna Şugatag pentru a oferi

clipe de neuitat celor 25 de tineri cuprinşi icircn grupul ţintă al proiectului de responsabilitate socială

bdquoNouă ne pasă‛ Acţiunea face parte din cel de-al doilea proiect de responsabilitate socială propus

de voluntarii asociaţiei icircn cadrul proiectului ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo

Copiii şi tinerii instituţionalizaţi reprezintă o categorie de persoane care necesită o atenţie şi o grijă

specială nu numai din partea statului dar şi a noastră fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui

mediu familial natural De multe ori activităţi familiare pentru majoritatea tinerilor precum

vizionarea unui film la cinematograf sau ieşirile la masă icircn oraş cu prietenii reprezintă activităţi

inedite pentru aceşti tineri De aceea echipa bdquoNouă ne pasă‛ a icircncercat ca prin acest proiect să le

ofere acetor tineri pe lacircngă un ajutor material şi experienţe de viaţă pozitive care să le dezvolte

abilităţile de viaţă necesare integrării lor icircn societate Timp de 2 zile 25 de tineri care provin din

familii cu o situaţie materială precară sau Case de Tip Familial au participat la activități de

socializare și educație non-formală pentru facilitarea comunicării icircncurajarea toleranței și a

atitudinii non-discriminatorii organizate de echipa de proiect icircn Centrul de Documentare şi

Informare din şcoală şi la Pensiunea bdquoPoarta Maramureşului‛ din localitatea Ocna Şugatag

Prin aceste activităţi voluntarii au icircncercat să le creeze momente de bună dispoziţie care să

contribuie la dezvoltarea abilităţilor de socializare a tinerilor care rareori ies din mediul lor Aceştia

au avut ocazia să trăiască experienţe noi să-şi dezvolte sentimentul de respect de sine să simtă că

sunt la fel de valoroşi ca aceia pentru care viaţa a fost mai darnică şi să se bucure din plin de

momentele petrecute icircmpreună cu noii lor prieteni Din dorinţa de a icircncuraja activităţile sportive

icircntr-un mod distractiv voluntarii au organizat icircn curtea interioară a pensiunii diverse competiţii

sportive care au fost icircntacircmpinate cu mult entuziasm de tineri Deşi era pentru prima dată cacircnd

trăiau aceste experienţe tinerii s-au străduit să-şi dovedească talentul şi chiar au reuşit să se

descurce la toate probele derulate Noutatea experienţei a fost covacircrşitoare pentru cei mai mulţi

dintre ei venindu-le greu să creadă că prin simple jocuri distractive şi alături de gesturi mărunte ca

o icircncurajare sau icircmbrăţişare au trăit clipe de neuitat care le-a adus zacircmbetul pe faţă Icircn plus icircn

contextul icircn care pentru aceşti tineri servirea unei mese icircntr-un cadru familiar sau cu prietenii la

un restaurant reprezintă un adevărat lux echipa bdquoNouă ne pasă‛ a organizat o masă festivă la

finalul celor 2 zile de activităţi moment care a fost trăit cu un real entuziasm de către toţi

participanţii la proiect

Mulţumim pe această cale Centrului Europe Direct Maramureş (coordonator ndash Margareta

Căpicirclnean) pentru materialele informative dăruite tinerilor instituţionalizaţi şi cadrelor didactice

prof Mihaela Popan prof Claudia Stainer de la Colegiul Tehnic laquo George Bariţiulaquo prof Rodica

Balin şi d-lui director prof Andreica Gheorghe de la Liceul Tehnologic Ocna Şugatag pentru

entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat icircn acest proiect

Proiectul bdquoNouă ne pasărdquo

icircnceputul unor noi prietenii pentru elevii bariţieni

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 23

Imagini surprinse icircn timpul activităţilor realizate cu

elevii Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 24

Icircn perioada 9-10 mai 2014 Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare a fost gazda Concursului

Naţional Start icircn afaceri Topul tinerilor antreprenori concurs cuprins icircn Calendarul Acţiunilor

Educative Regionale aprobate de MEN şi care a ajuns icircn acest an la cea de-a patra ediţie

Concursul a fost desfăşurat icircn parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş

Incubatorul de Afaceri Baia Mare şi Asociaţia George Bariţiu pentru Promovarea Societăţii

Informaţionale

Scopul concursului este dezvoltarea spiritului antreprenorial icircn racircndul elevilor din clasele XI-XII

prin familiarizarea acestora cu activităţile specifice unei firme reale simularea operaţiunilor şi

proceselor economice specifice mediului de afaceri precum şi dezvoltarea competenţelor şi

aptitudinilor necesare unui icircntreprinzător

Icircn zilele de vineri şi sacircmbătă 9-10 mai 28 de echipe de la colegiile şi liceele din ţară şi-au prezentat

ideile de afaceri icircn cadrul celor două secţiuni ale competiţiei Idei de top‛ la care s-au icircnscris opt

echipe cu participare directă şi Idei de afaceri năstruşnice la care 20 de echipe au participat icircn

mod indirect online

Icircn cadrul concursului a fost pregătită o expoziţie cu materializarea ideilor de afaceri ale tinerilor

viitori icircntreprinzători care a demonstrat aplicabilitatea ideilor dar şi creativitatea spiritul inovativ

şi originalitatea echipelor de elevi şi ale profesorilor icircndrumători

Membrii juriului alcătuit din Korkmakz Yusuf (Romdil) Livia Pop - inspector şcolar de specialitate

şi Vlad Pascu - Incubatorul de Afaceri au avut o misiune dificilă icircn evaluarea celor 8 proiecte

icircnscrise la secţiunea sbquoIdei de Top‛ Punctajele au fost acordate pe baza unor criterii de evaluare şi

indicatori care au avut icircn vedere calitatea planului de afaceri obiectivele companiei precum şi

modul icircn care au fost promovate produsele

La finalul concursului la secţiunea sbquoIdei de Top au fost acordate patru menţiuni Liceului

Tehnologic Gherla Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Liceului Teoretic Emil Racoviţă şi

Colegiului Naţional Vasile Lucaciu din Baia Mare Premiul al III-lea a revenit Colegiului Tehnic

Transilvania Baia Mare Premiul al II-lea Colegiului Tehnic Anghel Saligny Baia Mare iar

premiul icircntacirci Liceului Tehnologic Traian Vuia din Tăuţii Măgherăuş Premiul special acordat de

juriu a rămas icircn vitrina unităţii Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Toţi elevii şi profesorii

icircndrumători au primit diplome şi premii din partea organizatorilor şi din partea partenerului de

proiect - SC Oneit SRL Icircn cea de a doua zi a concursului a urmat evaluarea ideilor de afaceri

icircnscrise la secţiunea sbquoIdei de afaceri năstruşnice‛ la care cele 20 de echipaje icircnscrise icircn concurs au

obţinut numeroase premii

Mulţumim pe această cale cadrelor didactice de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ pentru munca

depusă icircn organizarea şi desfăşurarea cu succes a primei ediţii organizate la nivel naţional şi

sperăm din tot sufletul că reuşita acestei ediţii a concursului va atrage icircn anii următori un număr

cacirct mai mare de concurenţi

Coordonatori - prof Silvia GURZUN prof Păuniţa PIcircRLOG

Concursul Naţional

bdquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo Ediţia IV

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 25

ldquoStart icircn afaceri Topul tinerilor antreprenorirdquo

Ediţia IV

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 26

Icircn data de 16 mai 2014 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare a fost gazda celei de-a cincea

ediţii a Concursului Naţional bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic ndash Interferenţe

educaţionale‛ concurs cuprins icircn Calendarul concursurilor şcolare naţionale avizate de MEN

Concursul face parte dintr-un proiect iniţiat acum cinci ani care s-a desfăşurat pacircnă icircn prezent ca

simpozion naţional şi care are ca scop promovarea exemplelor de bună practică ce ilustrează

creativitatea şi inovarea icircn icircnvăţămacircntul tehnologic preuniversitar dezvoltarea competenţelor

personale profesionale şi sociale prin icircnvăţarea pe tot parcursul vieţii

Prin acest concurs naţional ne propunem să stimulăm nu numai

creativitatea elevilor dar şi a profesorilor care deţin resurse

insuficient puse icircn valoare

Considerăm că tehnologia nu trebuie icircnchisă icircntr-un bdquoturn de

fildeş‛ specialiştii icircn domeniu aparţin unei elite care comunică

cu restul lumii şi de aceea acest eveniment se adresează elevilor

şi profesorilor pasionaţi de tehnologie care identifică interferenţe

importante cu alte domenii ale culturii literatură filozofie arte

matematică etc

Această ediţie a concursului a atras un număr mare de participanţi din ţară elevi coordonaţi de

cadre didactice care au avut iniţiativa de a se icircnscrie la două din cele trei secţiuni ale concursului

Secţiunea I bdquoNoi tendinţe icircn e-learning‛ Secţiunea II bdquoTehnoFantezii - Artă şi Tehnologii‛ şi

Secţiunea III Simpozion Naţional - bdquoInterferenţe educaţionale‛ reuşind astfel să obţină cel puţin

un premiu Lucrările icircnscrise icircn concurs au demonstrat din nou preocuparea şi calităţile de

excepţie ale elevilor şi cadrelor didactice din icircnvăţămacircntul romacircnesc Produsul final al acestui

proiect icircl reprezintă volumul publicat şi dedicat evenimentului icircn care sunt cuprinse toate

lucrările participante la această ediţie a concursului

Echipa de organizare

Concurs Naţional bdquoPerspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic

ndash Interferenţe educaţionale‛

Concursul Naţional

Perspective moderne icircn icircnvăţămacircntul tehnologic

ldquoInterferenţe educaţionalerdquo - Ediţia V

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 27

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 28

Ministerul Tineretului şi Sportului a organizat icircn perioada 20 ndash 24

noiembrie 2013 la Complexul Expoziţional Romexpo Bucureşti cea de a

XI-a ediţie a bdquoSalonului Naţional de Inventică şi Creaţie Ştiinţifică

pentru Tineret care s-a desfăşurat icircn cadrul Tacircrgului Internaţional

bdquoGaudeamus - Carte de icircnvăţătură‛

Cu această ocazie au avut loc expoziţii de invenţii şi idei vernisaje

conferinţe mese rotunde şi dezbateri pe diferite domenii ale educaţiei culturii şi ştiinţei ale

economiei creative Grupul ţintă pentru acest eveniment a fost compus din tineri cu vacircrste icircntre 14

şi 35 de ani din toată ţara tineri care au o orientare spre o societate bazată pe cunoaştere şi

dezvoltare Această iniţiativă icircşi propune să promoveze şi să icircncurajeze tinerii icircn domeniul

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică Cu acest prilej Ministerul Tineretului şi Sportului a lansat şi un

concurs de invenţii şi creaţii pentru tinerii care au preocupări cunoştinţe şi aptitudini provenind

din diverse domenii

La concurs au participat tineri ale căror invenţii sau creaţii s-au icircncadrat icircn următoarele secţiuni

1) Ştiinţe aplicate (mecanică electricitate optică termotehnică biotehnologie nanotehnologie

aeronautică astronautică etc)

2) Tehnologia informaţiei (tehnologie care asociază utilizarea calculatorului şi a informaţiilor care

ajută să producă să manipuleze să comunice sau să difuzeze informaţiile)

3) Creaţie tehnică (de produs de interior grafic design etc)

Lucrările tinerilor au fost expuse icircn cadrul salonului icircntr-un loc special amenajat fiecare

tacircnărechipă avacircnd la dispoziţie un spaţiu de prezentare Selecţia lucrărilor icircnscrise la concurs s-a

realizeat de către un juriu format din specialişti ai domeniilor respective iar cele mai creative şi

inovative lucrări pe fiecare tematică au fost premiate la finalul manifestării icircntr-un cadru festiv

Şcoala noastră a participat la acest eveniment cu invenţia bdquoSenzor de apă‛ şi a fost reprezentată de

către elevii Ioan Chiş - clasa a XI-a E şi Alex Suciu - clasa a X-a C

Prof coordonator - ing Păuniţa PIcircRLOG

Participare cu succes la Salonul Naţional de

Inventică şi Creaţie Ştiinţifică pentru Tineret 2013

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 29

Icircn fiecare an icircn perioada 25 noiembrie ndash 10 decembrie are loc la nivel mondial sbquoCampania celor

16 zile de activism icircmpotriva violenţei asupra femeiirdquo

Sub genericul bdquoDe la pacea de acasă la pacea icircn lumerdquo campania

a icircnceput icircn data de 25 noiembrie de Ziua Internaţională Icircmpotriva

Violenţei asupra Femeii şi s-a icircncheiat icircn data de 10 decembrie de Ziua

Internaţională a Drepturilor Omului

Icircn Baia Mare icircn cadrul acestei campanii mai multe instituţii şi

organizaţii au realizat acţiuni cu scopul sensibilizării comunităţii

locale cu privire la acest fenomen Serviciul Public Asistenţă Socială

Baia Mare Filiala Baia Mare a Asociaţiei Femeilor Icircmpotriva

Violenţeindash Artemis Femina XXI Asociaţia YMCA Baia Mare Graiul

Maramureşului Biblioteca Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ Baia Mare

Cu această ocazie şcoala noastră s-a implicat icircn această acţiune

icircncurajacircnd elevii să i-a atitudine icircmpotriva violenţei icircntr-un mod creativ şi să participe la

concursul judeţean bdquoFlori de gacircndhellip icircmpotriva violenţeirdquo- ediţia a VIII-a

Concursul este organizat la nivel local de AFIV Artemis Baia Mare şi SPAS Baia Mare icircn

parteneriat cu Graiul Maramureşului Femina XXI Asociaţia YMCA Baia Mare şi Biblioteca

Judeţeană sbquoPetre Dulfu‛ Baia Mare

Cele mai bune lucrări au fost premiate icircn cadru festiv icircn data de 10 decembrie 2013 la Biblioteca

Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ din Baia Mare Elevii Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ au obţinut

două premii Premiul II (Fazecaş Alexandra Codrea Andrada prof coordonator Silvia Gurzun ) şi

Premiul III (Mădălina Bugnăruc şi Tania Dobroiu prof coordonator Gabriela Sălăgean) ambele

premii fiind obţinute la secţiunea - bdquoImagine‛ (fotografie clip video pictură şi desen)

Alexandra Fazecaş ndash clasa a X-a

Campania celor 16 zile de activism icircmpotriva

violenţei asupra femeii

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 30

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romacircnesc icircn parteneriat

cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Fundaţia Konrad Adenauer a derulat icircn perioada 6 februarie ndash

21 martie 2014 concursul naţional de creaţie bdquoUn altfel de muzeu icircn şcoala ta Muzeul

comunismului‛ Acest concurs s-a adresat elevilor din clasele IX-XII din unităţile de icircnvăţămacircnt

din Romacircnia care aparţin de Ministerul Educaţiei Naţionale Concursul şi-a propus ca printr-un

exerciţiu de creativitate să atragă interesul elevilor asupra cunoaşterii şi studierii istoriei regimului

comunist din Romacircnia

Astfel elevii de la Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare au fost provocaţi de d-na profesor

documentarist Gurzun Silvia să amenajeze icircn Centrul de Documentare şi Informare din şcoală un

spaţiu dedicat istoriei comunismului icircn Romacircnia un muzeu care să prezinte prin intermediul

exponatelor (fotografii obiecte creaţii artistice etc) percepţia lor despre perioada comunistă

Timp de două săptămacircni un grup de elevi şi cadre didactice au căutat peste tot icircn şcoală acasă la

bunici sau la prieteni lucruri şi obiecte păstrate din perioada comunismului icircncercacircnd să adune

cacirct mai multe exponate pentru amenajarea unui adevărat muzeu După perioada de colectare şi

amenajare exponatele au fost fotografiate iar apoi a fost realizat un film de prezentare a muzeului

cu durata de 10 minute care a fost icircnscris icircn concurs şi care se află icircn arhiva Institutului de

Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Romacircnes

Le mulţumim pe această cale tuturor elevilor şi cadrelor didactice care s-au implicat din tot sufletul

icircn această acţiune şi pentru faptul că numai datorită lor Centrul de Documentare şi Informare şi-

a icircmbogăţit arhiva cu un nou produs multimedia care va fi cu siguranţă o sursă de informaţie

pentru viitorii elevi ai acestei instituţii de icircnvăţămacircnt

Valentina Moisi ndash clasa a X-a

Un altfel de muzeu icircn şcoala mea

- Muzeul Comunismului -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 31

1 Dezbaterea - rdquoPutem vorbi despre un stil de viaţă europeanrdquo

Icircn data de 24 februarie 2014 Centrul Europe Direct Maramureş a organizat la Centrul

Millennium din Baia Mare o dezbatere intitulată sugestiv ‛Putem vorbi despre un stil de viaţă

european‛ Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ a răspuns afirmativ invitaţiei primite din partea

Centrului Europe Direct Maramureş şi a participat la acest

eveniment cu un grup de 7 elevi şi 3 cadre didactice

Icircn cadrul acestei dezbateri cei 40 de participanţi au avut

prilejul de a discuta pe parcursul a peste 2 ore despre

calitatea vieţii noastre icircn Europa Aceştia au vorbit despre

caracteristici importante ale unui stil de viaţă european cum

ar fi dezvoltarea personală crearea unui mediu favorabil

cooperării accesul la oportunităţi o diplomaţie echitabilă

dar şi păstrarea identităţii naţionale conservarea tradţiilor şi

a mixului de obiceiuri Evenimentul a avut ca scop aducerea

icircn prim plan a temelor campaniei de informare care se

derulează la nivelul icircntregii Uniuni Europene pentru

pregătirea Alegerilor pentru Parlamentul European ce vor

avea loc icircn perioada 22-25 mai 2014

Cu această ocazie elevii şcolii noastre au putut afla

informaţii preţioase despre Serviciul Europe Direct pus la

dispoziţia cetăţenilor europeni de Comisia Europeană atacirct la

nivel central cacirct şi pe plan local şi despre ‛Măsurile UE

pentru creşterea calităţii vieţii‛ icircn ceea ce priveşte siguranţa alimentară protecţia datelor acces la

servicii de sănătate protecţia mediului siguranţa produselor protecţia consumatorilor Icircn plus au

purtat un dialog despre ce icircnseamnă pentru ei un stil de viaţă european şi au icircmpărtăşit din

experienţele acumulate prin implicarea icircn proiecte europene şi activităţi de voluntariat S-a creionat

icircmpreună cacircteva caracteristici ale stilului de viaţă european care se referă mai ales la trăsături de

caracter atitudine şi condiţii favorabile şi nu neapărat la nevoile materiale O altă prezentare a fost

efectuată de coordonatorul Centrului Europe Direct Maramureş pentru a transmite informaţii utile

despre Uniunea Europeană şi principalele instituţii europene cu accent pe structura Parlamentului

European rolul PE icircn luarea deciziilor la nivel european şi informaţii despre alegerile

europarlamentare 2014 Un moment important l-a constituit prezentarea de informaţii practice şi

discutarea modului icircn care cetăţenii europeni rezidenţi icircn alt stat decacirct cel de origine pot vota

pentru alegerile europarlamentare La finalul icircntacirclnirii elevii au fost invitaţi să savureze cicircteva

preparate sănătoase pregătite de organizatori scopul acestui moment fiind de a promova o

alimentaţie sănătoasă

Margareta Căpicirclnean ndash coordonator Centrul Europe Direct Maramureş

Centrul Europe Direct Maramureş

- un partener al şcolii icircn promovarea valorilor europene -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 32

2 Seminarul - bdquoDecideţi cine vă reprezintărdquo

Pe 21 martie 2014 icircn cadrul Centrului de Informare şi Documentare de la Colegiul Tehnic ‛George

Bariţiu‛ Baia Mare a avut loc Seminarul -‛Alegerile pentru Parlamentul European 2014 Decideţi

cine vă reprezintă‛ organizat de Centrul Europe Direct Maramureş icircn colaborare cu şcoala noastră

Acest eveniment a fost dedicat tinerilor care au dreptul la vot şi la care au fost invitaţi elevii claselor

a XII-a A Scopul acestui seminar a fost de a facilita accesul tinerilor care votează prima dată la

informarea cu privire la alegerile pentru Parlamentului European conştientizarea de către tineri a

beneficiilor cetăţeniei participative şi creşterea gradului de interes cu privire la importanţa

alegerilor europarlamentare şi a exprimării votului pentru a decide cine ne va reprezenta icircn

Parlamentul European

Prezentările s-au axat pe informaţii concrete despre alegerile europarlamentare data alegerilor date

despre Parlamentul European modul icircn care sunt reprezentate statele membre icircn PE atribuţiile

Parlamentului European rolul Parlamentului European la nivelul UE

Cu această ocazie s-a prezentat şi activitatea Centrului Europe Direct Maramureş şi a Serviciului

Central de informare Europe Direct ndash coordonat de Comisia Europeană Icircn cadrul evenimentului

elevii au fost invitaţi să participe la sbquoConcursul de promovare a alegerilor europarlamentare‛ şi au

fost distribuite broşuri de informare despre Alegerile PE 2014 realizate de Uniunea Europeană

precum şi alte materiale pe teme europene

De asemenea s-a discutat cu tinerii despre principale realizări ale Parlamentului European şi s-a

vizionat pe httpwwwmyvote2014euentheir-vote modul icircn care europarlamentarii au votat

cacircteva iniţiative importante din mandatul care se icircncheie icircn 2014 S-a prezentat elevilor pagina de

internet a alegerilor europarlamentare 2014 httpwwwelections2014euro şi videoclipul de

prezentare a Alegerilor pentru Parlamentul European din 25 mai 2014

Vlăduţ Pop ndash clasa a XII-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 33

3 Concursul bdquoAlegerile Europarlamentare 2014 ndash Noi decidem cine are Responsabilitateardquo

Concursul a avut ca obiectiv principal promovarea alegerilor pentru

Parlamentul European conştientizarea maramureşenilor cu privire la

importanţa participării la vot pe 25 mai (data alegerilor icircn Romacircnia) şi

icircncurajarea unei cetăţenii participative icircn racircndul tinerilor votanţi

La acest concurs au participat elevi de liceu coordonaţi de cadre

didactice studenţi de la instituţii universitare locale tineri romacircni şi

străini implicaţi icircn acţiuni de voluntariat icircn cadrul unor ONG-uri

locale

Participanţii la concurs au avut de realizat un material de promovare a

alegerilor pentru Parlamentul European afiş pliant sau fluturaş care

să aibă ca temă creşterea participării la votul pentru alegerile europene din anul 2014 iar

conţinutul materialului de promovare să fie creaţie originală să nu icircncalce legile drepturilor de

autor sau de confidenţialitate ale altei persoane fizice sau juridice

Icircn cadrul evenimentului a fost organizată o expoziţie icircn faţa bibliotecii judeţene cu toate materialele

icircnscrise icircn concurs De asemenea toate materialele participante la concurs au fost expuse icircn cadrul

evenimentului organizat pe 9 mai 2014 ndash Ziua Europei Premierea participanţilor a avut loc icircn

cadrul evenimentului de exterior pe care Centrul Europe Direct Maramureş l-a organizat la

Biblioteca Judeţeană bdquoPetre Dulfu‛ Baia Mare icircn săptămacircna ‛Şcoala Altfel‛

Pentru şcoala noastră a fost o mare bucurie deoarece cei 4 elevi icircnscrişi icircn concurs (Luciana Vinţ

Alina Fărcaş Alex Ardelean şi Ciprian Iobagi) au obţinut numeroase premii Premiul II din partea

juriului la secţiunea - Afişe şi 2 Menţiuni la secţiunea Vot

Ciprian Iobagi Alex Ardelean ndash clasa a X-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 34

4 Concursul de desene ldquoEU trăiesc sănătosrdquo Concursul de desene ldquoEU trăiesc sănătosrdquo a fost organizat de Centrul Europe Direct Maramureş

cu prilejul Zilei Europei Pe data de 9 mai 2014 la Centrul Millennium din Baia Mare a fost

organizată o expoziţie cu peste 140 de lucrări icircnscrise icircn concurs La acest eveniment elevii

Colegiului Tehnic ldquoGeorge Bariţiurdquo au demonstrat din nou că deşi studiază la un liceu cu profil

tehnic ei au talent şi la desen fapt dovedit prin cele 3 premii obţinute de elevii Andreea Pop

Francesca Iuhasz şi Alexandru Fluczar Premiul Special Menţiune I şi Menţiune III

Francesca Iuhasz ndash clasa a XI-a

5 Conferinţa ldquoIcircmpreună icircn Europa ndash unitatea şi diversitatea stilului de viaţă europeanrdquo

Pe 9 mai 2014 de Ziua Europei Centrul Europe Direct Maramureş a organizat o conferinţă ce a

avut ca temă ndash unitatea şi diversitatea stilului de viaţă european Evenimentul s-a desfăşurat la

Centrul Millenium din Baia Mare icircntr-un cadru minunat creat prin expoziţia de desene din cadrul

concursului de desene intitulat sugestiv bdquoEu trăiesc sănătos‛ Conferinţa privind stilul de viaţă

european a reunit peste 150 de participanţi de la instituţii de icircnvăţămacircnt şi ONG-uri din judeţul

Maramureş Icircn cadrul conferinţei au fost evidenţiate valori europene şi valori care definesc un stil

de viaţă sănătos şi armonios precum toleranţa diversitatea unitatea voluntariatul dar şi

păstrarea sănătăţii şi educaţia non-formală Cu această ocazie voluntarii Asociaţiei sbquoGeorge

Bariţiu‛ Pentru Promovarea Societăţii Informaţionale au prezentat participanţilor rezultatele

obţinute icircn cadrul proiectului de responsabilitate socială - sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de

TINEri‛

Luciana Vinţ ndash clasa a X-a

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 35

Parteneriatul semnat icircntre Asociaţia American International School of Transylvania şi

Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ icircn cadrul proiectului sbquoGate to Active European Citizenship‛

finanţat de Comisia Europeană programul Tineret in Acţiune coordonat de American

International School of Transylvania a avut ca scop derularea unor activităţi pentru tineret

Cei de la Asociaţie şi-au propus organizarea unor evenimente pentru conştientizarea de

către elevii de liceu a importanţei activităţilor de voluntariat creşterea gradului de sensibilizare cu

privire la valoarea voluntariatului promovarea responsabilităţii civice şi sociale prin acţiuni

concrete de voluntariat promovarea unor programe de educaţie civică icircn contexte formale şi

nonformale

Icircn Centrul de Documentare şi Informare din liceul nostru s-au organizat mese rotunde pe

tema voluntariatului s-au prezentat obiectivele Serviciului European de Voluntariat s-a discutat

despre posibilităţile de voluntariat existente pentru tinerii din Baia Mare

Icircn cadrul proiectului bdquoDrugs Change Everything‛ (Drogurile schimbă tot) s-a derulat o

campanie de informare şi prevenire a consumului de droguri icircn şcoli prin intermediul unor

activităţi desfăşurate icircn CDI ce au avut ca obiective sensibilizarea elevilor icircn vederea alegerii unei

vieţi sănătoase şi dezvoltarea unei atitudini responsabile dezvoltarea spiritului tolerant icircn racircndul

elevilor prin intermediul unor activităţi ce presupun schimbul de experienţă intercultural şi

lingvistic promovarea diversităţii multiculturalismului şi voluntariatului

Elevii din Bariţiu s-au icircntacirclnit cu voluntarii AIST icircn vederea realizării unei mese rotunde

cu tema bdquoSpune NU drogurilor‛ şi s-au implicat icircn crearea unei mini piese de teatru

Icircn cadrul zilelor aflate sub semnul iubirii cu ocazia zilei de Valentinersquos Day sau a

Dragobetelui voluntarii Asociaţiei au condus activitatea bdquoLet Our Volunteers Educate‛- LOVE

icircn cadrul căreia şi-a propus ca obiective motivarea elevilor să icircnveţe limbi străine icircncurajarea

elevilor de a-şi exprima opiniile icircn limba engleză promovarea voluntariatului Timp de aproape o

oră s-au făcut scurte incursiuni icircn limbile materne ale voluntarilor germana poloneza şi daneza

Prin explicarea unor reguli de pronunţie şi citire

prin introducerea unor expresii uzuale (salutul

icircntrebări folosite pentru cunoaşterea celui cu care

conversezi) sau a unor noţiuni gramaticale

(conjugarea verbului a fi sau a avea) voluntarii

au demonstrat elevilor cacirct de simplu şi distractiv

poate fi studiul unei limbi străine Pentru a-i

implica şi mai activ pe elevii participanţi la final

s-a organizat un concurs de citire pronunţie şi

gramatică a cărui cacircştigător a fost răsplătit cu o

diplomă de onoare pentru cel mai rapid icircnvăţăcel

Asociaţia American International School of Transylvania

şi Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo

- parteneriat icircn promovarea participării pro-active

a tinerilor la viaţa comunităţii -

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 36

Feedbackul primit din partea elevilor este unul pozitiv Faptul că după-amiezele sunt

organizate activităţi unde ei pot participa ca voluntari este considerat un fericit prilej de a ieşi din

rutina zilnică ce presupune statul icircn faţa calculatorului Se simt icircncurajaţi icircn a-şi exprima părerile

propri icircşi pun icircn valoare aptitudini pe care nici nu ştiau că le posedă conştientizează mult mai

bine apartenenţa la comunitaea din care fac parte şi icircşi doresc să prticipe activ la viaţa acesteia

Nouă profesorilor nu ne rămacircne decacirct să-i icircncurajăm cacirct mai mult să participe activ la cacirct

mai multe asemenea evenimente pentru a-şi descoperi icircntregul lor potenţial ce nu poate fi pus icircn

valoare decacirct prin implicarea icircn activităţi extraşcolare şi nonformale

Manuela Conea - profesor limba engleză

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 37

Icircn perioada 9 - 10 aprilie 2014 Colegiul Tehnic ‛George Bariţiu‛ Baia Mare a avut ca obiectiv

principal promovarea şcolii la nivel judeţean şi prezentarea ofertei şcolare icircn racircndul elevilor din

clasele a VIII-a de la şcolile gimnaziale din oraşul Baia Mare

Astfel icircn săptămacircna sbquoŞcoala Altfel‛ aproximativ 300 de elevi din 12 instituţii de icircnvăţămacircnt care

au semnat un acord de parteneriat educaţional cu instituţia noastră au trecut plini de emoţie şi

curiozitate pragul Colegiului Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛

Tinerii oaspeţi interesaţi de activitatea şi oferta educaţională a şcolii au vizitat mai icircntacirci spaţiile de

studiu laboratoarele şi baza sportivă iar apoi au participat la diverse ateliere interactive pregătite de

elevii bariţieni icircmpreună cu cadrele didactice

Dialogul dintre cadrele didactice şi elevii de gimnaziu le-a facilitat acestora să icircnţeleagă mai bine

care sunt valorile care guvernează această instituţie de icircnvăţămacircnt şi ce oportunităţi le poate oferi

atacirct pe plan profesional cacirct şi pe plan personal această şcoală europeană

Zilele Porţilor Deschise

la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquodin Baia Mare

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 38

bdquoEuropa casa noastră‛ este o campanie de informare şi

comunicare anuală a Reprezentanţei Comisiei Europene icircn

Romacircnia derulată icircn parteneriat cu Ministerul Educaţiei

Naţionale

Campania este menită să transpună priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene icircn mediul

şcolar şi are ca scop informarea elevilor şi profesorilor din şcolile şi liceele din ţară cu privire la

proiectul de integrare europeană (istoria prezentul şi viitorul acestuia) priorităţile de comunicare

ale Comisiei Europene dar şi informaţii care icirci privesc direct (posibilitatea de a studia şi de a lucra

icircn statele membre implicarea icircn activităţi de voluntariat schimburi icircntre tineri participarea la

internship-uri implicarea icircn proiecte comunitare)

Campania Europa casa noastră este deschisă tuturor şcolilor (primare şi gimnaziale) precum şi

liceelor din Romacircnia şi are patru componente importante

1 Vizite icircn şcoli

2 Concursul de proiecte sbquoLider European‛

3 Ziua Europei

4 Concursul de desene Ziua Europei

Icircn data de 30 mai 2014 doi reprezentanţi ai Comisiei Europene icircn Romacircnia au făcut o vizită de

lucru la două instituţii de icircnvăţămacircnt din judeţul Maramureş din care una a fost Colegiul Tehnic

sbquoGeorge Bariţiu‛ pentru a oferi tinerilor maramureşeni informaţii despre atribuţiile instituţiilor

europene Cu această ocazie elevii au putut afla informaţii concrete despre Concursul Naţional

sbquoLider European‛ concurs dezvoltat de Reprezentanţa Comisiei Europene icircn Romacircnia icircn

parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale care are rolul de a dezvolta abilităţile elevilor de

leadership şi de a le pune icircn valoare icircn contextul unor activităţi legate de valorile şi temele

europene

La această acţiune a fost invitat să participe şi un reprezentant al unui ONG de tineret de pe plan

local mai exact domnul Ionuţ Sabo din partea asociaţiei Team for Youth Association care le-a

vorbit elevilor despre importanţa voluntariatului şi a implicării active icircn viaţa comunităţii

La finalul evenimentului toţi elevii au primit broşuri informative despre Europa şi au făcut poze

alături de reprezentanţii Comisiei Europene icircn Romacircnia

Luciana Vinţ ndash clasa a X-a

ldquoEuropa casa noastrărdquo

Campania de informare a tinerilor bariţieni

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 39

Repere semnificative din istoria Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ este situat icircn oraşul Baia Mare reşedinţa judeţului Maramureş

Şcoala a fost icircnfiinţată icircn anul 1974 avacircnd drept scop pregătirea de personal calificat icircn

electrotehnică pentru telecomunicaţii deservind Direcţiile Judeţene de Poştă şi Telecomunicaţii din

judeţele Maramureş Satu Mare Sălaj Bistriţa Năsăud şi Bihor Clădirea şcolii este amplasată

central pe strada Culturii nr 8 şi dispune de spaţii amenajate adecvat pentru activităţi

educaţionale şi pregătire practică

1974 Anul icircnfiinţării şcolii sub denumirea de Liceul de Electrotehnică pentru Telecomunicaţii

Baia Mare icircn subordinea şi finanţat de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor pacircnă icircn

anul 1990

1976 Icircncepe instruirea prin Şcoala Profesională de Telecomunicaţii Şcolii i se schimbă denumirea

icircn Liceul Industrial nr 4 Baia Mare Populaţia şcolară este alcătuită din elevi selectaţi prin

concurs de admitere pe locuri repartizate distinct judeţelor Maramureş Satu Mare Sălaj Bistriţa

Năsăud şi Bihor

1978 Prima promoţie a şcolii susţine examenul de bacalaureat şi obţine locuri de muncă oferite de

Poştă şi Telecomunicaţii din judeţele respective

1990 Şcoala trece icircn subordinea Ministerului Icircnvăţămacircntului şi primeşte o nouă denumire

Grupul Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii Baia Mare Se icircnfiinţează Şcoala Tehnică

Postliceală de Telecomunicaţii Din acest an calificarea elevilor se realizaează pe trei nivele

profesionale liceu şcoală profesională şi şcoală postliceală

1993 După 1989 piaţa muncii se modifică substanţial ceea ce face ca şcoala să diversifice oferta

educaţională prin completare cu clase icircn domeniul electronicii

2000 Este anul icircn care şcoala primeşte denumirea de Grup Şcolar bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Continuă diversificarea specializărilor din domeniile telecomunicaţii şi electronică

2002 Se obţine finanţare UE prin programul Phare Ro 010801 Phare Ro 010803 Coeziune

Economică şi Socială ndash componenta Icircnvăţămacircnt tehnic şi profesional Acest fapt a adus şcolii

reabilitarea clădirii dotarea cu echipamente de instruire pentru toate specializările şi nivelele şi

perfecţionarea cadrelor didactice pentru practicarea unui icircnvăţămacircnt modern Este anul confirmării

prestigiului şcolii prin elevul Erdei Rudolf care cacircştigă olimpiada naţională de electronică

desfăşurată la Timişoara

2004 Este instalată reţeaua de calculatoare AeL ceea ce permite desfăşurarea de lecţii icircn sistem e-

Learning

2014 - An aniversar

40 de ani de la icircnfiinţarea

Colegiului Tehnic ldquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 40

2007 Grupul Şcolar bdquoGeorge Bariţiu‛ primeşte statutul de colegiu tehnic devenind Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

2008 S-a desfăşurat olimpiada interdisciplinară tehnică ndash domeniile electronică telecomunicaţii şi

automatizări faza naţională Elevii şcolii participanţi la această olimpiadă au obţinut 4 premii I

Icircn toamna acestui an are loc inaugurarea Centrului de Documentare şi Informare al Colegiului

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ realizat prin finanţare obţinută de la Ministerul Educaţiei Tineretului şi

Sportului

2010 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ organizează prima ediţie a Concursului Naţional de Limba

Engleză sbquoQuest‛şi prima ediţie a Simpozionului Naţional bdquoInterferenţe‛ Tot icircn acest an Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare obţine pentru prima dată titlul de Şcoală Europeană

2011 Se promovează parteneriatele educaţionale cu şcoli din Europa prin proiecte europene -

implementarea de proiecte Comenius şi Leonardo da Vinci

2012 Are loc icircmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale şi

parteneriate active şcoală-icircntreprindere prin intermediul a două proiecte POS DRU

2013 Găzduim pentru a doua oară Olimpiada Naţională la disciplinele tehnice - obţinacircnd 2

premii II Este anul icircn care şcoala cacircştigă pentru a doua oară titlul de Şcoala Europeană - locul 15

la nivel naţional şi locul 1 la nivel local

2014 Şcoala organizează prima ediţia la nivel naţional a concursului bdquoStart icircn afaceri Topul

tinerilor antrperenori‛ şi prima ediţie la nivel naţional a concursului bdquoPerspective moderne icircn

icircnvăţămacircntul tehnologic ndash Interferenţe educaţionale

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare trecut prezent şi viitor Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ este o şcoală europeană cu tradiţie icircn domeniile telecomunicaţii

electronică şi automatizări ancorată icircn trecut şi cu deschidere amplă spre viitor

Politica educaţională se axează pe un demers didactic calitativ care să răspundă nevoilor de formare

socio-profesională prin calificări competitive pe piaţa muncii Existenţa unui mediu educaţional la

standarde internaţionale şi naţionale superioare generează formarea unei culturi generale şi de

specialitate prin dobacircndirea cunoştinţelor tehnice aprofundate icircn specializările telecomunicaţii

tehnică de calcul electronică şi automatizări a deprinderilor de muncă intelectuală icircn racircndul

tinerilor Centrarea icircnvăţării pe valori este una dintre priorităţile noastre şi conduce spre

conturarea unui profil moral şi acţional al tinerilor

Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ oferă elevilor accesul icircn mod egal la educaţie icircn scopul atingerii

performanţei individuale şi colective prin formarea unor cetăţeni activi creativi responsabili

educaţi să icircnveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabile la cerinţele pieţei

forţei de muncă Şcoala este centru de formare a resurselor umane specializate pentru nevoile

comunităţii şi exigenţele societăţii globale icircn continuă schimbare

Profesionalismul cadrelor didactice cooperarea prin parteneriatul şcoală-familie-comunitate

respectul pentru valori şi promovarea lor responsabilitatea formării tinerilor ca cetăţeni europeni

ne reprezintă şi ne deschide spre performanţă

Prof documentarist ndashSilvia Camelia GURZUN

Bibliotecar ndashDaniela POP

Page 11: Început de Jurnal…

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 11

marchat icircncheierea primului an de implementare a proiectului s-a finalizat cu realizarea broşurii

sbquoLearn to learn‛ la care au contribuit toate ţările implicate icircn proiect

prof Daniela Chinde ndash coordonator proiect

Impresiile elevilor hellip

sbquoPrin intermediul acestui proiect am descoperit noi culturi şi obiceiuri bineicircnţeles diferite de ale

noastre Am descoperit diferenţele şi asemănările dintre naţiuni fiecare icircn parte doarece icircn proiect

au participat mai multe ţări‛

sbquoIcircn opinia mea această experienţă este unică şi foarte importantă datorită faptului că am avut

poibilitatea de a călători spre o altă ţară şi de a vedea acele splendide aşezări nu doar citind

icircnvăţacircnd despre ele sau uitacircndu-mă la fotografii O altă importanţă a proiectului a fost faptul că am

avut ocazia de a-mi icircmbunătăţi modul de comunicare şi icircnţelegere icircn limba engleză‛

sbquoPot spune că această experienţă m-a schimbat şi nu doar pe mine pe noi toţi Şi nu mă refer doar

la cunoştinţele despre cultura lor toate lucrurile icircnvăţate limba engleză pe care mi-am exersat-o la

maxim ci mă refer la noi ca persoane Suntem mult mai deschişi mai amabili mai dornici să ne

implicăm icircn proiectele şcolii‛

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 12

Icircn perioada 1 octombrie 2013 ndash 1 mai 2014 Asociaţia sbquoGeorge Bariţiu‛ Pentru Promovarea

Societăţii Informaţionale icircn parteneriat cu Colegiul Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ şi Centrul Europe

Direct Maramureş a derulat proiectul de responsabilitate socială sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde

de TINEri‛- coordonator prof Silvia Gurzun

Acest proiect face parte din lista celor 12 proiecte premiate icircn cadrul concursului naţional

bdquoAcţionăm Responsabil ndash competiţia iniţiativelor de responsabilitate socială‛ lansat de Federaţia

Junior Chamber International (JCI) Romacircnia icircn parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi

Institutul pentru Politici Sociale

Pornind de la convingerea că fiecare dintre noi putem să fim de ajutor comunităţii din care facem

parte proiectul sbquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri‛ şi-a propus să contribuie la

dezvoltarea unei culturi a responsabilităţii sociale icircn racircndul elevilor de la Colegiul Tehnic bdquoGeorge

Bariţiu‛ icircnsă la un nivel care să permită formarea unui grup de tineri care să aibă iniţiativă şi să icirci

mobilizeze pe cei din jurul lor să se implice icircn rezolvarea problemelor locale sociale de mediu

culturale etc E necesar ca aceşti tineri să conştientizeze că viitorul comunităţii icircn care trăiesc

depinde de noi toţi Nu ne trebuie decacirct voinţă şi icircncredere icircn puterile noastre pentru a face ca

lucrurile să se schimbe icircn bine

Icircn plus nu trebuie să uităm că icircnvăţarea şi dezvoltarea personală a acestor tineri nu se opreşte la

porţile şcolii Icircnvăţarea nu reprezintă doar ceea ce icircnvăţăm la şcoală sau icircn cadrul unor cursuri de

specialitate Implicacircndu-se activ icircn diverse proiecte şi activităţi lucracircnd icircn echipă sau de unii

singuri confruntacircndu-se cu diverse situaţii şi probleme elevii dobacircndesc implicit noi abilităţi noi

cunoştinţe noi atitudini - icircntr-un cuvacircnt noi competenţe Icircn cadrul acestor acţiuni icircnvăţarea este

centrată pe cel ce icircnvaţă pe procesul de icircnvăţare nefiind bazat pe predare ci pe acţiune facilitacircnd

toleranţa sprijinirea categoriilor defavorizate şi oferă posibilitatea exersării şi descoperirii diverselor

capacităţi şi talente

Icircn cadrul proiectului pe bază de concurs au fost selectaţi 20 de tineri motivaţi cu abilităţi de lider

şi simţ civic care au participat la un curs de formare icircn domeniul managementului proiectelor de

responsabilitate socială După finalizarea sesiunilor de icircnvăţare cei 20 de tineri au fost organizaţi

icircn echipe de lucru pentru scrierea şi implementarea a 2 proiecte de resposabilitate socială avacircnd ca

grupuri ţintă copii şi tineri ce provin din familii defavorizate şi care trăiesc icircn mediul rural

Sub sloganul sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ icircn perioada 6-7 decembrie 2013 s-a derulat prima

acţiune din cadrul acestui proiect prin care voluntarii asociaţiei au reuşit să aducă frumusețea şi

magia sărbătorilor de iarnă icircn sufletul a 35 de copii nevoiaşi din localitatea Baia Sprie Ei au

petrecut alături de cei mici două zile de neuitat organizacircnd pentru cei mici diverse activităţi

educative şi distractive ateliere pentru confecţionarea de podoabe şi ornamente pentru brad un

concert de colinde jocuri interactive şi momente surpriză Icircn prima zi activităţile s-au desfăşurat

la Şcoala Gimnazială Baia Sprie iar a doua zi la Pensiunea Rustic din localitate Alături de cei

Proiectul ldquoNouă ne pasă Viitorul depinde de TINErirdquo

- un exemplu de integrare a Responsabilităţii Sociale icircn şcoală

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 13

mari copiii au scris scrisorile pentru Moş Crăciun şi astfel voluntarii au putut afla de ce au nevoie

aceşti copii şi familiile lor La finalul celor două zile petrecute icircmpreună toţi copiii au beneficiat de o

masă caldă şi tremuracircnd de emoție s-au bucurat de icircntacirclnirea lor cu Moş Nicolae care le-a adus

multe daruri

A doua etapă a proiectului sbquoDăruind primeşti un zacircmbet‛ a vizat colectarea de alimente

icircmbrăcăminte jucării şi bunuri casnice donate de elevi cadrele didactice părinţi sau comunitatea

locală Pe data de 20 decembrie 2013 cei 20 de voluntari au mers din nou icircn vizită la aceşti copii

pentru a le duce alimente icircmbrăcăminte şi alte cadouri Cu această ocazie au reuşit ca icircn pragul

sărbătorilor de iarnă să aducă un strop de bucurie icircn sufletele a 40 de familii nevoiaşe din

localitatea Baia Sprie Cu siguranţa Nașterea Domnului marea sărbătoare a creștinilor acest

miracol al lumii aduce schimbarea și speranța noastră de mai bine și ne face parcă icircn preajma

acestor sărbători mai buni mai omenoși mai răbdători mai iertători unii cu alții

Icircn perioada 3-4 Aprilie 2014 a avut loc vizita de lucru din cadrul celui de-al doilea proiect de

responsabilitate socială implementat de voluntarii asociaţiei prin intermediul căruia ei au reuşit să

ofere clipe de neuitat celor 25 de tineri cuprinşi icircn grupul ţintă al proiectului bdquoNouă ne pasă‛ şi

care sunt elevi ai Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

Copiii şi tinerii instituţionalizaţi reprezintă o categorie de persoane care necesită o atenţie şi o grijă

specială nu numai din partea statului dar şi a noastră fiind privaţi de afecţiunea şi sprijinul unui

mediu familial natural De multe ori activităţi familiare pentru majoritatea tinerilor precum

vizionarea unui film la cinematograf sau ieşirile la masă icircn oraş cu prietenii reprezintă activităţi

inedite pentru aceşti tineri De aceea echipa bdquoNouă ne pasă‛ a icircncercat ca prin acest proiect să le

ofere acetor tineri pe lacircngă un ajutor material şi experienţe de viaţă pozitive care să le dezvolte

abilităţile de viaţă necesare integrării lor icircn societate

Timp de 2 zile cei 25 de tineri care provin din familii cu o situaţie materială precară sau Case de

Tip Familial au participat la activități de socializare și educație non-formală pentru facilitarea

comunicării icircncurajarea toleranței și a atitudinii non-discriminatorii organizate de echipa de

proiect icircn Centrul de Documentare şi Informare din şcoală şi la Pensiunea bdquoPoarta

Maramureşului‛ din localitatea Ocna Şugatag

Prin aceste activităţi voluntarii au icircncercat să le creeze momente de bună dispoziţie care să

contribuie la dezvoltarea abilităţilor de socializare a tinerilor care rareori ies din mediul lor Aceştia

au avut ocazia să trăiască experienţe noi să-şi dezvolte sentimentul de respect de sine să simtă că

sunt la fel de valoroşi ca aceia pentru care viaţa a fost mai darnică şi să se bucure din plin de

momentele petrecute icircmpreună cu noii lor prieteni

Din dorinţa de a icircncuraja activităţile sportive icircntr-un mod distractiv voluntarii au organizat icircn

curtea interioară a pensiunii diverse competiţii sportive care au fost icircntacircmpinate cu mult

entuziasm de tineri Deşi era pentru prima dată cacircnd trăiau aceste experienţe tinerii s-au străduit

să-şi dovedească talentul şi chiar au reuşit să se descurce la toate probele derulate Noutatea

experienţei a fost covacircrşitoare pentru cei mai mulţi dintre ei venindu-le greu să creadă că prin

simple jocuri distractive şi alături de gesturi mărunte ca o icircncurajare sau icircmbrăţişare au trăit clipe

de neuitat care le-a adus zacircmbetul pe faţă

Icircn plus icircn contextul icircn care pentru aceşti tineri servirea unei mese icircntr-un cadru familiar sau cu

prietenii la un restaurant reprezintă un adevărat lux echipa bdquoNouă ne pasă‛ a organizat o masă

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 14

festivă la finalul celor 2 zile de activităţi moment care a fost trăit cu un real entuziasm de către toţi

participanţii la proiect

Tot icircn cadrul proiectului icircn perioada ianuarie ndash aprilie 2014 pentru alţi elevi din şcoală au fost

organizate 10 ateliere educative tematice 15 proiecţii de filme şi seminarii de informare pe tema

responsabilităţii sociale şi un concurs de proiecte de responsabilitate socială

La finalul proiectului a avut loc icircntacirclnirea de evaluare a celor 20 de tineri formaţi prin proiect cu

această ocazie şi-au completat şi Paşaportul Responsabilului Social iar apoi au primit diplomele de

merit pentru participarea şi implicarea lor icircn activităţile proiectului

Diseminarea rezultatelor obţinute icircn cadrul proiectului a fost realizată icircn cadrul unei conferinţe

care a fost organizată de către partenerul nostru de proiect - Centrul Europe Direct Maramureş cu

ocazia zilei de 9 Mai 2014 iar apoi icircn cadrul unui seminar de informare organizat la Colegiul

Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ din Baia Mare

Sunt lăudabile munca entuziasmul şi responsabilitatea cu care s-au implicat aceşti voluntari dar şi

implicarea şi spiritul umanitar pe care l-au dovedit membrii echipei de proiect coordonatorii

instituţiilor partenere profesorii de la şcolile partenere şi nu icircn ultimul racircnd agenţii economici

implicaţi icircn derularea acţiunilor cuprinse icircn proiect

prof Silvia Camelia Gurzun ndash coordonator proiect

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 15

ldquoViitorul depinde de NOIrdquo

Icircn era tehnologiei avansate și a progreselor tehnologice uimitoare omul trebuie să rămacircnă

OM el trebuie să-și păstreze dramul de umanitate cu care se naște Școala și familia trebuie să fie

cele care cultivă umanitatea icircn sufletul copilului viitor adult responsabil Acesta trebuie să icircnvețe

că icircn viață există icircnvinși și icircnvingători favorizați și defavorizați Prin urmare cei care avem

norocul de a fi niște ocrotiți ai sorții trebuie să intervenim acolo unde destinul este puțin potrivnic

Acesta poate fi un segment pe care acționează proiectele de responabilitate socială activități care

stimulează elevii să fie mai receptivi la necesitățile celor din jurul lor

Proiectul Nouă ne pasăViitorul depinde de TINEri se icircncadrează perfect icircn acest tipar

datorită faptului că a reușit să coopteze icircntr-o echipă niște elevi ndash adulți icircn devenire ndash ai Colegiului

Tehnic sbquoGeorge Bariţiu‛ și să-i provoace să se implice icircn favoarea unor copii făcacircnd parte din

familii defavorizate Ceea ce s-a realizat icircn cadrul acestui proiect coordonat de prof documentarist

Silvia GURZUN a depășit toate așteptările S-a icircnceput timid cu selecția elevilor al căror profil

trebuia să se potrivească cu specificul acestui proiect Au urmat icircntacirclniri peste icircntacirclniri indicații

sugestii recomandări din partea coordonatoarei și a restului echipei ajungacircndu-se la a crea o echipă

stracircns icircnchegată unitară care avea un singur scop să lumineze sufletele unor copii de școală

primară din Baia Sprie icircn prag de Crăciun precum și să așeze zacircmbete și fericire pe fețele unor

adolescenți de la Liceul Tehnologic Ocna Șugatag prin oferirea de cadouri alimente și haine

colectate de voluntarii barițieni dar mai ales prin timpul petrecut icircmpreună cu aceștia jocurile și

momentele de socializare care sunt esențiale icircn dezvoltarea normală a unui copil

Obiectivele acestui proiect au fost pe deplin atinse prin muncă asiduă și implicare

necondiționată a grupului de voluntari barițieni care au conștientizat faptul că fiecare dintre noi

poate contribui la fericirea celuilalt iar fericirea pe care acest proiect a provocat-o a fost

incomensurabilă atacirct icircn sufletele noastre ca binefăcători cacirct și icircn sufletele celor nevoiași

beneficiarii acestui proiect

prof Mihaela POPAN membru icircn echipa de implementare a proiectului

Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINEri

bdquoM-am icircmscris icircn acest proiect deoarece multă lume mă icircndruma spre voluntariat Icircnainte credeam

că voluntariatul este ceva plictisitor dar am descoperit că voluntariatul icircnseamnă multă muncă dar

şi distracţie Dacă eşti o persoană serioasă care ştie să icircmbine utilul cu plăcutul voluntariatul este

o modalitate de relaxare atacirct fizică cacirct şi sufletească atunci cacircnd te gacircndeşti că ai făcut ceva fără a

aştepta nimic icircnapoi Proiectul Nouă ne pasă Viitorul depinde de TINErisbquo m-a icircnvăţat să mă

mulţumesc şi să apreciez mai mult ceea ce am deoarece există copii care şi-ar dori să aibă jumătate

din ce am eu dar nu icircşi pot permite din diverse motive Am icircnvăţat să privesc mai cu atenţie icircn

jurul meu şi să nu judec după aparenţe Icircn cele două acţiuni realizate cu echipa de proiect am

icircntacirclnit copii cu situaţii familiale grave dar cu toate acestea căutau icircn adacircncul sufletului lor o

făracircmă de putere pentru a ne oferi un zacircmbet Icircn timpul activităţilor i-am cunoscut mai bine şi

chiar dacă la icircnceput pe unii dintre ei i-am judecat greşit pacircnă la finalul activităţilor mi-am

schimbat părerea despre ei şi ei sunt la fel ca noi toţi dar viaţa nu a fost la fel de darnică cu ei cum

a fost cu noi Pe durata proiectului am icircntacirclnit o mulţime de persoane care şi-au ocupat un loc

special icircn inimile noastre persoane cărora trebuie să le admirăm puterea de a mai zacircmbi icircn ciuda

situaţiei grele pe care o au persoane cu care am legat prietenii foarte stracircnse persoane de la care

chiar ai ce să icircnveţi Noi voluntarii din echipa de proiect am primit cea mai mare răsplată pe care

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 16

am fi putut să o aşteptăm bucuria de pe chipurile copiilor din grupurile ţintă la finalul

activităţilor bucurie care ne spunea tuturor ca ne-am simţit foarte bine icircmpreună pe durata

activităţilor‛

Iobagi Ciprian Marius ndash Voluntar

sbquoLa icircnceput cacircnd m-am hotăracirct să intru icircn acest proiect m-am gacircndit să o fac mai mult de dragul

distracției icircnsă după ce am derulat prima acțiune de responsabilitate socială mi-am dat seama că icircn

viaţă sunt lucruri mult mai importante de făcut decacirct distracţia și orice ai face să o faci gacircndind că

o faci doar pentru binele tău Făcacircnd referire la faptul că după ce am văzut ce icircnseamnă să ajuți

oamenii să icirci vezi fericiți și să ști că zacircmbetul lor se datorează ție nu mi-a mai stat gacircndul la mine

sau la ce vreau să fac pentru mine Icircmi doream din ce icircn ce mai mult să-i ajut pe ei și pe mulți

alțiilt Vreau să spun că acest proiect m-a maturizat m-a ambiționat m-a făcut să devin mai

responsabilă și mai sigură pe mine am icircnvățat să fiu deschisă cu cei din jurul meu și să ofer o macircnă

de ajutor celor care au cu adevărat nevoie Alături de astfel de persoane mi-am icircnsuşit principii și

valori sensibilitatea și voința de a-i ajuta să fie mulțumiți de ei indiferent de defectele şi problemele

pe care le au Momentele trăite alături de aceşti copii şi tineri nevoiaşi te dezvoltă te icircnvață ce

icircnseamnă cu adevărat viața te fac să racirczi de supărare și să placircngi de fericire să conştientizezi că

viața trebuie trăită cu folos pentru că VIITORUL DEPINDE DE TINEri A fost o experiență

minunată și mi-ar plăcea să o săvacircrșesc la nesfacircrșit‛

Luciana Vinţ - Voluntar

Prima icircntacirclnire a proiectului Toți voluntarii ne-am adunat icircn CDI și icircmpreună cu doamna

profesoară Silvia Gurzun am icircncercat să ne cunoaștem mai bine Am stabilit cu toții să ne icircntacirclnim

icircn fiecare zi de marți a săptămacircnii Cu fiecare săptămacircnă ce trecea am icircnceput să mă atașez icircncet

icircncet de toți Așa am ajuns să aștept cu nerăbdare fiecare zi de marți Fiecare icircntacirclnire cu ei mă

făcea să mă simt minunat pentru mine toţi eram ca o familie Prima ieşire cu grupul de voluntari a

avut loc icircn cadrul proiectului derulat icircn parteneriat cu Școala Gimnazială Baia Sprie care pot

spune cu toată sinceritatea că a fost de neuitat Acolo am cunoscut nişte copii minunaţi care din

păcate nu au parte de o viaţă normală din cauza problemelor sociale şi materiale La icircnceput părea

că ceva icirci reține să comunice cu noi Dar probabil văzacircnd că noi suntem deschiși cu ei au icircnceput

foarte repede să comunice şi să se atașeze de noi La sfacircrşitul celor două zile petrecute cu ei au fost

foarte fericiți că ne-au cunoscut și că au stat cu noi Din păcate a trebuit să ne luăm rămas bun de

la ei și să plecăm cu gacircndul că icircn curacircnd ne vom revedea Doamna profesoară Silvia a fost și este ca

o mamă pentru noi o mamă lider Și-a dat foarte mult silința ca totul să fie pe placul nostru

Recunosc că uneori făceam ce nu trebuia și era puțin aspră cu noi icircnsă ea doar icircncerca să ne ajute

și să ne explice cum să facem lucrurile cacirct mai bine A doua ieșire cu toți voluntarii a fost icircn cadrul

proiectului derulat icircn parteneriat cu Liceul Tehnologic Ocna Şugatag Cu această ocazie am

cunoscut un grup de adolescenți Noi voluntarii am icircncercat ca prin activităţi interactive şi jocuri

de socializare să ne cunoaştem cacirct mai bine A fost minunat( Cu unii dintre ei mai țin legătura pe

facebook) Am avut și ieșiri prin oraș cu voluntarii și cu doamnele profesoare din echipa de proiect

aş putea spune cu familia A fost foarte plăcut Icircncă nu pot să uit seara poveștilor de groază icircn

care colegul meu Flaviu a speriat-o foarte tare pe Madame Sincer o să icircmi fie foarte dor de toți Cu

bune cu rele dar mereu am fost icircmpreună Și dacă i-am supărat cu ceva icircmi pare sincer rău și sper

că mă vor ierta Totuși mi-ar plăcea ca şi după terminarea acestui proiect să mai facem icircntacirclniri icircn

CDI Pentru mine tot ce s-a petrecut și mai ales toți au icircnsemnat și icircnseamnă foarte mult

Iuhasz Francesca ndash Voluntar

Jurnalul unui CDI dinamic şi inovator _________________________________________

_____________________________________________ 17

A doua reuniune internaţională de proiect Baia Mare

Romacircnia 20 - 31 Octombrie 2013

Vizitatori din Letonia la Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiurdquo Baia Mare

Timp de 11 zile din 20 icircn 31 Octombrie 2013 Colegiul Tehnic bdquoGeorge Bariţiu‛ Baia Mare a

găzduit a doua reuniune a proiectului de parteneriat şcolar bilateral Comenius ndash bdquoTo Study or to

Work To Stay or to Emigrate‛ Echipele participante au fost formate din coordonatorii

proiectului din fiecare unitate de icircnvăţămacircnt parteneră profesori membri icircn echipa de proiect şi

elevi

Şcoala din Letonia a fost reprezentată de o echipă formată din 6 profesori directorul adjunct al

instituţiei de icircnvăţămacircnt şi 23 de elevi care au fost găzduiţi icircn familiile elevilor romacircni

Pe parcursul vizitei s-au desfăşurat activităţi de socializare de teambuilding conferinţe ateliere de

lucru toate avacircnd ca scop dezvoltarea competenţelor elevilor de a se integra icircn societatea europeană

contemporană

Elevii au devenit conşt