+ All Categories
Home > Documents > Cocostarcul Gat Sucit Poezii de Marin Sorescu

Cocostarcul Gat Sucit Poezii de Marin Sorescu

Date post: 30-Oct-2015
Category:
Upload: nedelcu-nela
View: 1,837 times
Download: 23 times
Share this document with a friend

of 64

Transcript
 • MARIN SORESCU

  CocostfrculGit-Sucit

  -

  po.tii p.nbu .opll -

  EDtruRA loN CREANGAsucuRE9T|, r9at

 • Muyroaie mari gi mici

  Muguroaie mari ti mici Care dorm Pe felinarePizite de licurici Cu un ochi deschis Pra tareCare dorm $i !in, in vis, Ca sa lumineze, roati,Cite-un ochi aprins (deschis), Toat:-ntunecimea, toati.

  5i furnici in muturoai,tt , - Fac chirpici, aduni pare' ,,

  Si zidedci din chirPici

  3 Musuroaie mari 5i mici'

  *g

 • Scomotorul

  Priviti acste doui ou:i.Sint doui, prin urmare noue.$i ce e nou, in orice ou,ln oiice ou, id orice oueS-aduni : doi cu $apte noui.

  Privili aceste nou?i oui,Cum se alocesc ele-amindoui.$i-acettia-s porumbeii, s@si,Un stol de porumbei frumofi,Doaa dintr-un ou. care se ouiSintur intruna, parci pbue,Cu oui.

 • /l4usco -Tele

  Musca lete pune bele -

  iT::1;Ti-:,":. 4i"Zice_Azor, o_nghit, o climPen,Ca o barzi sau cocor'

  ffiiiiiii'*+3:"'''-""'

 • Trece Oltul

  Trece Oltul pe sub trenCu baSaie, de la munte.Pentr-o dipi, trenu-i punte..Merte{ pdere pe tren.

  (Bun Si trenul, negregit),Zice Oltul pe sub tren.(Tot cu ista am venit>,Cint-o pasire pe tren.6

 • Ursul

  Stupul de care mi ocuPEste mai mult decit un stuP.E raliunea mea de_a fi'E mierea mea $i-a mumi-si

  Pidurii -

  a Pidurii mumi'Ca laptele niscut din sPUmA...Ce vreau si zic ? M-am incurcatDa, e un stuP adeverat'En. fiindcl l-am minat.

 • Se mutd circul

  Se muti circu.n alt! circe,Un elefant c-un leu in circiTrece solemn pe strada marelar leul gine-o minge-n ghiare.'

  Si-a avansat : e-acum

  Pe minge doarme-un papatalVorbind in somn c-un cal (mantalCare-a arat, la un spital,

 • Si clovnii. care merg pe case,Privesc la ced. nu-i inci s6e,Fiindci la Sase stizi, miercuri,De sus siri-vor ei prin cercuri

  ^De foc, aprinse de Ia soare _

  ln mini cu o luminareSi de-i va tine aerul

  -Vor cere bani. cu taierul

 • ?'Cel moi greu e de scotiu

  Cel mai greu e de scatiu'Cel mai greu e de satii.De s@tiu nici eu n! stiu,Descatii nicitunu$tii'

  *

  U-' /'t

  Cum aEtI el, scatiul'Cum arati ei,5catiii.Al cimpiii el e fiulSi satiii ai cimPiii-t0

 • Un balour de hirtie

  Un balaur de hirtie Scoate sabia,o_nfigePaznic la o thelirie in balaur 9i se {riigeSi parola

  -, de ptanton:(Cu gheatt sau cu sifon l>

  Vine Fit Frumos cilare,De paroli habar n-are.(Cu sifon vrei sau cu gheagi ?r(Ba, pe moarte $i pe via!i>.

  -

  Scoate sabia, ce frige,Scoate sabia, natinge,Ci !i-im dres-o, na-llo trintd IMi-s de pazi, nu-s de trinti !

  4?' \

  \,\!!

  !a/i' ,^ '-\ i\'. a-\\

  \1

  ab

  \

  u

  (\-/

  {I

 • Dd-mi drumul

  D:"mi drumul gi-!i mai @sLa plasi. Asta nu'i motiv'Daci m-am Prins g stil trei (Cind @drul teme de tarafu;a{

  Se roagi gla in Senunchi,Pliianienul, dre_i e unchi,Ascultl ti-n mai multe rlnduri,Lase si-i scaPe-un (ofD' Pe ginduai'

  -

  Nu Pot, ci este{ lete"a firiiSi-a firului, li.a imPletirii:De cazi in plnzami

  -

  stai Pe loc'

  Piienienii aduc norcc.17

 • Actele dumneovoostrd

  O masini pentru smeiCare merSe cu ardeilnsireti pe-o ate, salbi.O mqine noui, albl,

  A oprit si ia benzini ;De la piali: Sogofari ;Soferifa-o tiine-A plitit cu icusari.

  Dar cind fu la primul stop,Vine-un nene, zice :

  -

  Hop !Actele ! (la dumneaei).Unde-s smeii ?

  -

  Care smei ?

  -

  Scrie-aici, in prima stroli,(Pentru smei>, nu pentru stoti.-

  Scrie. Ce aveti cu ei ?-

  Unde-s smeii ?-

  Care smei?

 • Md duc lo gord

  MI duc la gari pe-un catirCatirul sint chiar eu

  -

  v-o iurMi duc la gari in rispir,Nu vreau la gari, vreau in p:ir.

  Vreau s2l md sui la veverite.Nu-mi place rcata: are spitl.lati, acum stau pe bagai5i trenul pleacl. Duce-m-a!

  Ac6a pe-un catir dreset,FAcind naveta Sari-sat,Bataiul tla lisat mustatlDe cind tot sti letat cu ati.

 • Vardrffi,il11,5"1i,l''l 0.0 ) trl

  .l

  Cocostircul Git-SucitPrin ffnul abia .osit.

  Sar licustele, leli!e.Chami ni$te prepelilePuii sprinteni dln polog,MerSe soarele olog,Doamne. ct lncet s mi$ce !Trice zice-n deal din trisd..

  SLi atlt de cald incitUmbltr, dscheiat la git,Co@stlrcul Git-SucitPrin ,lnul abia cosit.

 • Mai multe vrlbiiFtceau slbii.Nitte sticleliFurau s@ieliSe faci loc pentru siSeqi.

  Si doar nagilii, doar ei sinturi,La lupti vin cu ni$e linguri.Bltaie vor minca din linguri.

 • \,\

  5e inlelege

  Se inteleSe, nu se drege

  IiI:'"-'il"::i,'ff :i'';lf "i"*E le8e scrisi pe hirtie.

  ,rtjB(

  -a-4{t- \

 • Spre tdrimul celdlalt

  Paium hA duce-n circi$i m; ls usor cind urciSpre terlmul celllilt,Ce se Stie-i foa(e-nslt.

  Ce se ftie-i nalt in ios,Aia e. cii-i drum stinos.Printre martini de lint?n6,Zbor in ios $i dau din mind.

  Clnd arlpile o dor,Dau din mlini in aiutor.Cum o fi acel 6rlm ?Merg ti eu, dar nu rimin.18

 • CrocodilulCrocodilul numai smaltNu e ca Serpii ceilalli.Tot a{a de-apuctrtorDar e mai incapitor.

  Ce inghitePase-mi-teE-n lungimeSi-n lilime.

  $ade-n latul Niluluiln dreptul copilului.Dar acuma n-ar minca,Gura casci, zice: (Aa !)

  Si-are'o pup6z{ in gurlCe s-ocupe de danture.

 • Aruncorea suliTei

  Cit e lungul ulilei.Cine o aruncil Vreau,Vreau sl gtiu ca sa Lo iau.Dupi vr:bii mlla MiauDa cu unthii: sulileLungi clt doul ulile.

 • Un fachir ava un acSLi stitea in virf

  -

  oPacCum strta in ac 4a?Asta nu e traba ta.

  Chestia ci toli vnea!.Se uitau qll imbrinceauToli voiau in virf, P vine,Ca si vadi cum le vine.

  Artia-s mulli ca dumnaluiNa. fachirule. alt cui.

 • Ceartd

  -

  Eu ce zic ? Tu vezi ce zici !Se certau nigte piriciMuii, prin semne. Semne mici.

  -

  Tu c zici !-

  Eu ce s2l zic?Ce-mi faci semn si rac un pic ?ln pldure. printre lemne.Ce vuie$ti 4a, prin semne ?

  -

  Lini$e ! zise ii-o 8izi,Nu mai poti sI milti o buzl.Ce-i pidurea? Loc de bizi I

 • Ce bucluc e in PoPuc

  Ce bucluc e in papuc,in papucul dumneavoastri !)r prtrcul sta nauc

  #;TJ"TilJi:l:*.*Frimituri, un sricel,Un piianien, un inel,Doi ciorapi gi o mdnu$iDe pepugi si-o pepuii.

  Paresit ca un palat,Zina n-a dereticatin papucul dumneavoutri(Celilalt e pe fereastrA)9i piticul n-a intratSi-a dormit pe ios, sub pat

 • Mai multe poduri am in podClnd urc in pod piianienul(Am un p:ianjen cam nerod)De-acolo vid Teleaienul.

  Zicea piianienul urcatln pod de mine, pe un firDe-al lui

  -

  se vede minunatUltimul pod

  -

  de la CujmirTeleaienul s: nu-l desir.

  Si cite gioarse, de prin poduri,La toate el le face noduri.ili foarce cald la cucurigu,Cici pinzele nu 16I triSul.*

 • Cqmpionotul de vorzd

  Puricilor mei, d varza,Le-am dat ttartul azi :

  -

  Pe varzi ISi arbitrul

  st-o barzi,Au-o-ar focul s-o arzi.

  Ci-nteala la climpenit.Cum nu s-a mai pomenit !

  Primul cr 8at5 vaEa,Premiu : si menince barza.E

 • nffryqSe mutd citcul inopoi

  intr-o ciruli o maimule.lntro clrujl o maimuli.$i tot afa

  -

  un hng convoi.Si doar la urml-un maimuloi.

  lar dupi-o pauzi de-un ceas,Ciru;ele de-au mai dmd iUn clruloi, un maimuloi,Uh ciruloi, un maimufoi.

 • Si doar la urmi-ntr-o ciruli,Surpria zilei: o maimu!4.

  Si dupa-aceea-n cite-un erCite-un migar, cite-un mi8ar,Migarul

  -

  carul, car -

  migar,Mdgerul

  -

  carul, car -

  ctrrute...E, uite-n fine si-o maimuf:i !

 • Acvoriu

  Afari-i foarte frig, biieli.lntre ferestre-am Pus burletiSi-am pus in team, model, un ram'Si-mi faci terul flori Pe team.

  Venili la team, voi, Pe$ti cuminliVoi pestifori frumoli, scalari,Sa ne uitim la frig, fierbinli,$i eu si voi prin ochelari28

 • Prinzul minzului

  Prinzul minzului: o nalbi,Din poiana cea mai dalbiDe-armdsar adusi-n din!i(Ce pirinfii-s tot pdrinti).

  insa lui nu-i place prinzul.La ureche-o pune minzul$i-nflorat, ff ri valtrap,Pleaci-n lume Ia 8alop.(Ah, putea se meargi-n trap !)

  Cit esti minzNu Stii de prinz,Cit e$ti minz nu ttii de hop.

 • V?ntul mi gonea din urmi,Am legat vintul cu sirmiSi hd lase si mi ducintr-o gheati li-un papuc.

  vintul md goneo

  Umbra mea futea $i eailai-mai-mai ci m-ajungea.li ariit vro trei poteci i-

  Stau aici pina md.ntreci.

  Ce te lii de a mea urm5,Umbrii, peste areture ?

 • Promisiuni de pdldrie

  Prcmisiuni de pilirieAre la toamni-o pipidie,lim*e firi pilirie.

  l-a luat{ vintul, nu se StieCum, cl zicea ct doar adieSi ha! ! se-nfige-n pllerie.

  ii nu i-o lui odaei toati:l-a smuls-o-n rate, se ficeaG-i ia doar scama de pe eaO scami, dou5, trei

  -

  o ceati !De scame

  -

  peliria ioa!6,Cum era ea-n formd de roati.

  Promisiuni de piHiieAre sdrmane pipidieDe la ciuperci... Cine $tie !Plufati-ar vrea mdcar sA fie.

  T

  x>

 • Lodo de zestre a Pddutii

  Lada de zestre a piduriiE musuroiul de furnici.Tot ce-i mai scumP ea tine'aiciFurnici, furnici li iar furnici.

  Bijuterii, ai zice, mici,Ascunse bine printre planteSi rSdecini, un licuriciE lacAtul la diamante.

  Asta nu $tiu frumo$ii f6!iCind iama dau duPd bureti

  -

  Cred c-au Sesit un muguroi,Ci-i inima pidurii-n foi,Atita viali

  -

  ce stiti voi !

  '+4\';n\

 • Clorofila ore teobd

  Clorofila are treabA,Are treabi clorofila,in copac ea scrie fila,Clorofila are treabtr.

  Ea-i cerneala pentru foi,Scrie-un cintec: (frunzd verde>,l-l ia vlntul $i i-l pierde.Cind ticeli li voi ca noiN-auzili un

 • ft uitd becul in oglindd

  Se uitl becul in oSlindt$i vede-arind acolo Soare.E Soare, atirnat de-o trindiCe are gi el p

 • Filmul de lo miezul noppii

  Filmul de Ia miezul noptiiCe ruleazi-n dosul po4iiProiectat de-oCe gade pe-o policioariSi cobegte-n ulicioari

  **

  cu morti si cu b;teiDe cotoi prinsi la tigii,Soareci otriviti cu sodiUrmiriti pe sub o SkodAPind cinti cucuveauaC-aDar zori ca vioTeaua.

 • Cdrulo cu corocudd

  Prin pidurea cu sovirfO ciruli pline virfCu vreo douezeci de neamuriAgelate de prin ramuriToate foarte-nfometateCi altfel nici nu se poate.

  Licurici, linleri, licuste,Toate vrind doar s: se glste :Vrabia ciupea linlarul,Tintarul ciupea furnica,Furnica mln6 pisica.Ar minca ea ce-ar mlnce I

 • Ghionoaia chema gaia,Gaia pretdtea tiSaiaCa si frigi-un puisor,Cerula mertea de zor.

  Vizjtiu: purcel de lapte,Ce mina c'un bici de Sarpe($arpele trigea la lapte).Teletarii: doi catiri,Amindoi foarte ciaciri.

 • Fdt-Urit, Fdt-Frumos

  Spre basm eu, cu mobciclta,De sapte zile faa naveta.MA duc urlt, mi-ntorc frumos,Md duc pe sus, mi-ntorc pe

  'osCind Fit-Urlt, cind Fit-Frqhos

  Clnd Fit-Frumos, cind Fi!-Urit5i inci nu mi s-a urit.

 • cu doi merci

  cu doi melciintr-un clenci,

  melcul: -

  Alo. clenciul,pirtie-n zivoi,

  elti unul, sintem doi

  putem ieti afari,si nu ne-naurcllm iarl,

  ne lncurcim mereu:e el ti eu slnt eu !

  de sintem noi melci Semenicu cine si ne-6emeni.

 • *, 4Douri cugti+x

  Doue cutti neparalelePentru doi dulii nebuni,LJnul latri doar la steleCelllalt latrtr ld luniFiindai vede-n cer vreo trei(Numai lunea vede una)Lunile sint anii mei,Marlea si inbtdeauna,-

  Si la soare ai uitat I-

  Eu la sare am litratAstizi clnd n-a sclpeta!,

 • Grohom

  Franzela li grahamSi nu-i dai lui Ham-ham,Mai bineJ pui la ham.Ah, ce-o sa-l mai inham !

  Se-i dai un iepurile,Sd-l feci smobcile.Se-l puni pe-o rotiltrSi se-l gonedci-n sill.

 • Vocolize la munte Si la mare

  Mai multi minte e ln linteDe unde-ai zis c-a nins la munte ICi-n munte nu e multli minteC:i sus la munte la izvorSti virful ila-nt.-un piciorSi nici zlpada n-are spor.

  De unde zici ci la MamaiaA venit norul Al cu ploaia?C: nici mamaia, nici tataiaNu vor si aia li str aiaCind ei ln mare iii fac baiaSi-i turuie-n ureche ploaia.

  Ci muntele s-a 6cut luntre$i punte norului de fulgSA-i smulgi:(Stai sl mi te smulgSi in zipadl se mI culcDl-a zis, dar nu i-a zis, aici crunt e:Ca otice munte cu-aminunte.

 • Mila deseneozd-un ghem

  M,IMila deseneaza-un ghemPe mesu[a ei, cu tem,Cu libuta ei un themDeseneazi. cu libula..-Cu un ghem ce face mital

  a

  l

  ,,C\-

  Nu apuc si prind un lirZice

  -

  pini nu-l de$ir.Foarte mult imi place ghemul,Tot mai sus e pus azi gemul.De la gem pint la geamDoar o sarituri am.

 • Castelul dintr crisalidiEra vecin cu o omidi.Omida. ascind cdtelulAmninla si cu micelul,Copacu-ntre8... da, plducelul.

  Domnila din cdtelul ei,li pl:tee bir: un bob de mei.Omida mai cerea un bob5i din trei pureci unul rob.

 • t, cum stiteau la tratativeSlntoarce Flutur dinDin insule, sau din Antile,G le incurc de vrs trei zileS ce crezi c-a urmat, copile I

  Omida s-a retrd Pe-un dud.Retraterea parc4 aud?e frunzele de-un verde crud.St ste cdtelu-n crisalideVecin la sus cu o omide.

  Domnila $i cu al sdu fluturPolenul de pe fluture[: sirutiri si-l scuture,Si-i scuture ca si-alte diliPolenul mov de pe mustiliNu pretetS domnila-n aurLa nord de ditamai balaur.45

 • Vindtoare

  Nici nu vreau si-mpugc fazani,Dar sint gi ei mocofani,Parci-mi cauta gilceave:Vin ti mi se pun pe leave,

  Chiar in virf. uite, colea,5i mi se uiti pe ea.Si vadtr aliceleCum fognesc ca spicele.

  Nu vreau si vi prind tolani,U$i ! Duceli-vi fazani.Pugci am, vinitor nu-s,De cind slnt am tms ?n sus.

  De cind sint impupc in frunzi,Foaie verde-o buburuzl.

  4

 • Asediul bdl1ii

  Asediul biltii cu broscoiSe face-n p* de mar$: un-doi !(Trei-patru) daci zici, in plus,Broscoiul Cinci iti striti: (Pss !

  Noi sintem invelali prin rrestiiSi ne lisim de-astfel de chestii,Asediali-ne domol,Ori ne bigem iar in nimol.

  Si jur ci nici la primivariN-o si ne prindeli voi afari$i-o sa pretindeti la opacSi faci el : oac-oac !. oac-oac !

  N-o si ne scoiteli voi afariCum mi se pare c-am mai spus.,Broscoiui Cinci iar zice: (Pss !)

 • Egti neglijent motone

  -

  E$ti neSlljnt,motane:Mustala ti-ai plrlit.Atita neglijentiSe nu-mi dea de Sindit ?

  Pot pierde eu la hainlUn nasture, sau trei,C:ici nu cu aceSti nasturiMLaSonisesc idei.

  Dar tu s2l-!i arzi mustete?Pii ea-!i dl piinea tie,A;a cum $tim cu toliiDe la zoologie.

  Vlnatul -

  recte-un parec -Plimbindu-se sfios,

  Ca orice fiinF-n iuru-iEmani un mircs.1g

  Must4ile-l sculti(Ci se prcpaglagele)Ca un sistem de-rfrene,Antene laterale.

 • Tu chiar cind torci pe vatri,Vezi neamul Soricesc,Cum sapi lungi tunelePrin globul pimintesc.

  Ei chilciie, aleargi,Flr'a avea de ttireCA sint legati de tinePrin mii $i mii de fire.

  Acum inse, adio,Contad cu-a vielii brizi !Etti ca televizor!1,Cind eu il scot din prizi.

  Nu poli mecar distinge(Stai ialnic ca un clown)lYircsul cel de loareciD un miros de scaun,

  EIti negliient, motane,Te dau afari saui1i iei angajamentulSe-ti credci

  -

  (antenat-

  Miru !

 • Virf .

  Sus la munte numai tePi7^de. 6razi, molizi !i iePiMi se Pare ci li-o tuiaSi un vultur reu e ciuia,Dar cu tula cit gutuia'

  El pizeste c-un ochi virful5i-n priP:stii vede stirvulCam chiorig cu celllalt,cit e muntele de-nalt.

  Deseneaze tu un Pui,Pe hirtie, ci-i al lui.Ti-l duce Si-l di la Pui,Tot la Pui, dar Puii lui'in virful Ceahliului.

 • Babo-CloonTa

  Baba-Cloan!a cotoroan!aRon!:ind ea: roanla-roanla !Dintii-i cad; ia tiriboanta

  Si ii duce la tocili,Sd mai dea pe ei c-o pila,Baba-Cloanla, ce copil: !

  l'4ai asculte de pirinliDacA vrei in guri dinli,Nu mai roade cremeneali-alte pietre-asemenea.

 • Poparudo

  Ploaia bate-n foaie,Foaia nu se-ndoaie,Foaia nu se udi,Paparudi, rudA !

  Toba $ade-n Ploaie,Ploaia bate-n tobi,Cald dte sub foaie,Cald ca dupi sobi

  Ploui doar cu rou6,Mimeligi noui,Mimelig; crudi,Rudi papa ruda ! //,ctmoul si-nverzeoci, / /Papa si-ncollecci, y' INorul si teaud2l. /Paparudi-rudl ! / ts2

  r''"///A';,

  Cum v_am sPus eu voul?Ploue, uite, Ploul !Ploaia bite-n foaie,Foaia se lndoaie,

  ' Pornesc ududoaiqAPe curS giroaie.

  @t

 • ?in pe;terd

  in pe5teriUn peste ste:E pesteleDe pe;tere.

  O picitur:-l picur:incet, parci-ar pica din luni,O-nghite pe$tele. E buni.Si iot adincul susotesteC-ar crtte-n petteri un peqte

  r. ,^.. i

 • lintorul $i-o fdcut herbar

  Tinlarul si-a licut herbarSi umbli dupi plante rare,Da-n orice planti alt linlarVede linlarul,zarvtr mareCd Si ceilalti i$i fac herbare.

  Sint foarte rii, daci-i conturbi,Se recoltezi rizomi $i bulbi,Si flori, tulpintr, redaciniPresate-ntre aripi de-albina.

  Ceru-i senin -

  apa e qldi,Nimeni nu ld: balta bald.in stufirig e secerigSi pe$tisorii ies la grit.

  54

 • linlorul la lintar

  TinFrul la fingr, llnlarulE lare-abeal linc lintarulCind muttr, muttr alb o varulTinlarul la tintar: cintarul.

  A$a-l m{$ri pe el, llnlarul,Dar foc e cind li strlci tintarul,Pe pielea a io&l nigarul,Am spus li eu n-am dat cu parul

 • Fumegd

  Nu *iu ce are cA fumegi,Nu stiu ce are ci rumegiOltul mai bine d spumeteNoaptea cind cerul se-ntunecA,Stinca mai bine ci fumegiZiua cind soarele luneci.

  (- -j.-"ta|.t-u )(v--

  .:i

  , 44,;P

  ,f

 • Spuzitd-i noopteo

  Spuziti-i noaptea cu lu;iniDin putretai. din rid:cini.Ochi de jiyine, licurici...Sint tot atitea focuri mici,Ce ard mocnit. pentru furnici.

  _$i crul, ca o piine-n spud,hi vine pini ling: buze.

 • De deParte

  De depane mi-e 6t unrDeeSoarele6Luna,sau de 6te Luna SoareNoaptea. (N-ar fl de mimre)

  Dar ce slnt -

  de li un Ps?Ci din Luni ce-a rlmaslMei nimic, e6lo sus:Cind risare

  -

  uiteo nu-s.58

 • Primdvora

  DodA, dod:, darde, durdi,Cucul cint6, mieii zburdi,Dodl, dodi, dade, dadi,Nu vzi petec de zipade.

 • Ploaia d tei prepar-un cai$i zice: o limiie n-ai ?Eu n-am vezut ln luna maiSi dai la ti

  -

  d tei, un ceai,Dar aia est: de dai n-ai.

 • Pituliceo

  Am mincat $l am bautToatl vam in niutljnde mi-fr ftcut un cuibSl mlntnc $i si ma-mbuib.

  Fiindci bt sticletul zice:-

  Vei, s:[a&a pitulice,Ce menindl ea de n-areNici opt gEme pe cingre Iclnti chiar degaba, oare I

 • Am un melc lo CEC

  Am un melc la CEC de-un anSti in casai de poYe$ti.5i cind vreau si saot un ban,Scoate coarne boierelti

  De aolo de sub gardUnde este 6a lui.Si-s bogat cu lnc-un gardSi cu @sa melcului.

  $i-s boFt cu un smaraldPus la CEC-Ul melcului.

 • CUPRINS

  Muluroaie mari ti nici 3Musca Tge 5Trece Oltul 6Ursul 7Se muti circul 8Cel mai greu e de scatiu 10Un bala!. de hirtie ttDi-ni drumul 12Actel dumneavoastd t3Me duc la $rn 14Bntalia t6Se intelere t7Spre tirimul cehlah t8Crocodilul 19Aruncarea sulitei 20Fachirul 2tCe^tl^ 27Ce bucluc e in paplc 23

  Campionatul de varz: 2JSe mutn circul lnapoi 26

  Prinzul minzului 29Vlntul mn Sonea SPrombiuni de pihrie 3tLada de zstre a pidurii 32

  Clorofila are ileabi l3S uid becul in oSlindl 34Filmul de la miezul noplii JJCiruta cu caracudi 36fet-Urit, Ht-Frumos 38Cochilia cu doi mlci 39Doui custi {Vo.alize la munte 5i ra mare 42Mila desenead-un 8hem 43

  Eiti negliient motan 48vif fiBaba-Cloanta J1

  in pe$re 53Tlntarul sla ftcut herbar 54finFrul la tintar $Fumegi 56Spuziti-i noaptea J7De departe 58

  Am un melc la CEC 62


Recommended