+ All Categories
Home > Investor Relations > Centrul Regional de Competenţe pentru Dezvoltarea Furnizorilor în Sectorul Automotive

Centrul Regional de Competenţe pentru Dezvoltarea Furnizorilor în Sectorul Automotive

Date post: 27-Jan-2015
Category:
Author: adr-nord
View: 643 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
Centrul Regional de Competenţe pentru Dezvoltarea Furnizorilor în Sectorul Automotive
Embed Size (px)
of 10 /10
1 28-29 Martie 2012 B B ălţi, Regiunea Nord ălţi, Regiunea Nord Republica Moldova Republica Moldova Centrul Regional de Centrul Regional de Competenţe pentru Competenţe pentru Dezvoltarea Dezvoltarea Furnizorilor în Furnizorilor în Sectorul Automotive Sectorul Automotive CERC CERC
Transcript
Page 1: Centrul Regional de Competenţe pentru Dezvoltarea Furnizorilor în Sectorul Automotive

1

28-29 Martie 2012BBălţi, Regiunea Nordălţi, Regiunea Nord

Republica MoldovaRepublica Moldova

Centrul Regional de Centrul Regional de Competenţe pentru Competenţe pentru

Dezvoltarea Furnizorilor în Dezvoltarea Furnizorilor în Sectorul AutomotiveSectorul Automotive

CERCCERC

Page 2: Centrul Regional de Competenţe pentru Dezvoltarea Furnizorilor în Sectorul Automotive

2

Profil (2010):Profil (2010): 2 2 mlrd.mlrd. Euro Euro 41.359 41.359 angajaangajaţţii 120 120 firmefirme redimensionare în contextul crizei redimensionare în contextul crizei

economice economice

Industria auto în Regiunea Vest RomâniaIndustria auto în Regiunea Vest România

Evolutia totalului cifrei de afaceri (EURO)

1.329.846.926

1.669.634.4441.518.034.449

2.011.206.542

0

500000000

1000000000

1500000000

2000000000

2500000000

CIFRA DE AFACERI2007 EURO

CIFRA DE AFACERI 2008EURO

CIFRA DE AFACERI 2009EURO

CIFRA DE AFACERI 2010EURO

Page 3: Centrul Regional de Competenţe pentru Dezvoltarea Furnizorilor în Sectorul Automotive

3

Industria auto în Regiunea Vest RomâniaIndustria auto în Regiunea Vest România

Page 4: Centrul Regional de Competenţe pentru Dezvoltarea Furnizorilor în Sectorul Automotive

4

Investiţii în Regiunea Vest RomâniaInvestiţii în Regiunea Vest România

Page 5: Centrul Regional de Competenţe pentru Dezvoltarea Furnizorilor în Sectorul Automotive

5

Fondat înFondat în: 2007: 2007

NNuume: me: Asociaţia Asociaţia AutomotivestAutomotivest

MembMembriri::

www.automotivest.rowww.automotivest.ro

TIMITIMIŞŞOARAOARA ARADARAD

Page 6: Centrul Regional de Competenţe pentru Dezvoltarea Furnizorilor în Sectorul Automotive

6

CENTRU REGIONAL DE COMPETENŢE ŞI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL

AUTOMOTIVE – CERCConcept: AUTOMOTIVESTConcept: AUTOMOTIVEST

Aplicant: PrimAplicant: Primăăria TIMISOARA ria TIMISOARA

Valoarea investiţieiValoarea investiţiei: 3.000.000 EURO: 3.000.000 EURO

FinanFinanţareţare: P: POR Axa 1, Pol de Creştere OR Axa 1, Pol de Creştere

TimişoaraTimişoara

Page 7: Centrul Regional de Competenţe pentru Dezvoltarea Furnizorilor în Sectorul Automotive

7

Servicii

Formare (training)

Producţie/prototipare

Măsurare 3D si certificare

Organizare de evenimente

Page 8: Centrul Regional de Competenţe pentru Dezvoltarea Furnizorilor în Sectorul Automotive

8

StructuraCERC

Măsurare 3D

Săli conferinţe

şi IT

Freză şi strung CNC

Injecţie mase

plastice

Intrare

Page 9: Centrul Regional de Competenţe pentru Dezvoltarea Furnizorilor în Sectorul Automotive

9

CERC

AVANTAJEAVANTAJE

Deschis pentru şcoli profesionale şi universităţiDeschis pentru şcoli profesionale şi universităţi

Simulare de procese pe un flux tehnologic Simulare de procese pe un flux tehnologic

funcţionalfuncţional

Maşini CNC de ultimă generaţie, maşină de Maşini CNC de ultimă generaţie, maşină de

măsurare 3Dmăsurare 3D

Versiuni de ultimă oră de sofware Versiuni de ultimă oră de sofware CAD/CAMCAD/CAM

Page 10: Centrul Regional de Competenţe pentru Dezvoltarea Furnizorilor în Sectorul Automotive

10

Vă mulţumesc!

ASOCIAŢIA AUTOMOTIVESTStrada Proclamaţia de la Timişoara 5

Timişoara 300054Tel/fax 0256 491923, 0256 491981

E-mail [email protected]


Recommended