Home >Documents >Capitolul 1 : Politici macroeconomice. Fiscalitate. Buget ... · PDF file1 Capitolul 1 :...

Capitolul 1 : Politici macroeconomice. Fiscalitate. Buget ... · PDF file1 Capitolul 1 :...

Date post:08-Sep-2019
Category:
View:2 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  Capitolul 1 : Politici macroeconomice. Fiscalitate. Buget

  OBIECTIV Acțiuni Indicatori Sursa de

  finanțare

  Termen de realizare Entitatea

  responsabilă

  Colectarea veniturilor la

  bugetul de stat

  Informarea contribuabililor cu

  privire la drepturile şi obligaţiile

  lor în relaţia cu administraţia

  fiscală prin actualizarea continuă

  a materialelor informative,

  întocmirea calendarelor lunare

  privind obligaţiile fiscale,

  organizarea de întâlniri cu

  contribuabili;

  - număr comunicate de presa

  privind modificarile legislative

  în scopul constientizarii fiscale

  a contribuabililor

  - număr conferințe de presa

  - număr întâlniri organizate

  - număr materiale

  - număr calendare întocmite

  - număr participanți la

  întâlnirile organizate

  Buget

  propriu

  Lunar

  Administrația

  Judeteană a

  Finanțelor

  Publice Bacău

  Creșterea gradului de depunere

  prin mijloace electronice de

  transmitere la distanţă a

  declaraţiilor

  Nr. declaratii Lunar

  Diminuarea stocului de arierate

  prin dezvoltarea capacităţii de

  management al arieratelor;

  evaluarea arieratelor în raport de

  posibilitățile reale de recuperare,

  în scopul eliminării arieratelor

  nerecuperabile din evidențele

  fiscale.

  Volum arierate Lunar

 • 2

  OBIECTIV Acțiuni Indicatori Sursa de

  finanțare

  Termen de realizare Entitatea

  responsabilă

  Colectarea veniturilor la

  bugetul de stat

  Creşterea eficacităţii administrării

  fiscale prin creşterea gradului de

  colectare a veniturilor bugetare

  - grad de realizare a

  programului de încasari

  bugetare nete

  - grad de conformare

  voluntară la plata obligațiilor

  fiscale

  - grad de depunere voluntară a

  declarațiilor fiscale, pe tipuri de

  impozite

  Buget

  propriu

  Lunar Administrația

  Județeană a

  Finanțelor

  Publice Bacău

  Continuarea acțiunilor de

  încurajare a accesării eșalonărilor

  la plată de către contribuabili

  - număr eșalonări Lunar

  Eficientizarea activității de

  executare silită prin aplicarea

  diferențiată a procedurilor legale

  în funcție de nivelul obligațiilor

  fiscale restante

  - sume încasate prin executare

  Urmarirea si combaterea

  fraudelor vamale Efectuarea controlului ulterior

  la toate declaratiile vamale

  prelucrate de BV Bacau

  Numar declaratii vamale

  verificate

  Trimestrial Biroul Vamal

  de Interior

  Bacău

  Efectuarea controlului ulterior

  la sediul agentilor economici care

  declara marfurile in procedura

  simplificata.

  Numar controale ulterioare

  efectuate

  Semestrial

 • 3

  OBIECTIV Acțiuni Indicatori Sursa de

  finanțare

  Termen de realizare Entitatea

  responsabilă

  Efectuarea controlului ulterior la

  sediul agentilor economici care

  deruleaza sau au in derulare

  operatiuni vamale din categoria

  regimurilor vamale economice.

  Numar controale ulterioare

  efectuate

  Verificarea selectiva, pe

  anumite perioade si incadrari

  tarifare a declaratiilor vamale

  inregistrate si prelucrate, tinand

  cont de concluziile si informatiile

  rezultate din RIF

  Numar verificari efectuate

  Numar masuri stabilite

  Valoarea sanctiunilor aplicate

  Numar sanctiuni aplicate

  Buget

  propriu

  Trimestrial

  Biroul Vamal

  de Interior

  Bacău

  Urmarirea si combaterea Fraudelor vamale

  Verificarea ulterioară, prin

  sondaj sau ori de cîte ori există

  dubii rezonabile, a dovezilor de

  origine care acoperă mărfuri la

  punerea în liberă circulaţie

  Numar verificari efectuate

  Numar verificari efectuate

  Buget

  propriu

  31.12.2019

  Acordarea unei atenţii sporite cu

  ocazia controlului vamal

  documentar al operaţiunilor de

  punere în liberă circulaţie, care

  au atasat criteriul "MARFURI CU

  RISC fiind necesara consultarea

  bazei de date a autorităţii

  vamale, pentru a estima

  veridicitatea valorii in vama

  declarate pentru mărfurile

  importate, in aplicarea H.G.

  973/2006

 • 4

  OBIECTIV Acțiuni Indicatori Sursa de

  finanțare

  Termen de realizare Entitatea

  responsabilă

  Efectuarea de controale fizice amănunţite la operaţiunile de

  punere în liberă circulaţie care au

  ataşat criteriul „MRF

  CONTRAFĂCUTE”

  Numar controale efectuate

  Urmarirea si combaterea

  fraudelor vamale

  Efectuarea de controale fizice

  totale la operaţiunile de punere

  în liberă circulaţie de mărfuri

  avînd ca ţară de expediţie

  China,Turcia, Federaţia Rusă, R.

  Moldova, Serbia si tarile africane,

  precum si la mijloacre de

  transport rutiere aparţinînd

  companiilor de transport din

  Turcia, R. Moldova, Ucraina,

  Federaţia Rusă

  Numar controale efectuate Buget

  propriu

  Permanent Biroul Vamal

  de Interior

  Bacău

  Evidenţe operative a tranzitelor

  vamale (NCTS, TIR) prin

  înscrierea acestora în registre,

  documente de evidenţă şi prin

  urmărirea informatică privind

  încheierea acestora.

  Numar tranzite operate

  - Carnete TIR emise

  - NCTS emise

  - Carnete TIR sosite

  - NCTS sosite

 • 5

  OBIECTIV Acțiuni Indicatori Sursa de

  finanțare

  Termen de realizare Entitatea

  responsabilă

  Urmarirea si combaterea

  fraudelor vamale

  Monitorizarea si supravegherea

  intrarilor si iesirilor (sosiri /

  plecari)

  din antrepozitele fiscale,

  achizitiile intracomunitare

  (destinatari inregistrati, achizitii

  cu acciza platita), circulatia

  reziduurilor si deseurilor.

  Numar controale efectuate

  Buget

  propriu

  Trimestrial

  Biroul Vamal

  de Interior

  Bacău

  Intensificarea controalelor

  inopinate la sediul agentilor

  economici autorizati, in vederea

  verificarii conditiilor initiale de

  autorizare.

  Numar controale efectuate

 • 6

  Capitolul 2 : Economie. Politici Industriale. Politici in domeniul resurselor minerale neenergetice. Comerț și relații internaționale. Protecția consumatorului.

  OBIECTIV Acțiuni Indicatori Sursa de

  finanțare

  Termen de

  realizare

  Entitatea

  responsabilă

  Economie

  Analiza stadiului privind atragerea de

  investiții străine în economia județului

  Bacău

  Analiza situației privind înființarea de

  noi firme cu capital autohton

  Realizare infostat

  - total investiții – mii euro

  - număr de firme străine înființate

  - total investiții – mii euro

  - număr firme noi înființate

  - numar buletine informative

  Buget

  propriu

  Semestrial

  lunar

  Direcția

  Județeană de

  Statistică Bacău

  Cresterea încrederii consumatorilor, bazată pe o protecţie eficientă

  Desfășurarea de acțiuni de control

  pentru asigurarea cerințelor de

  securitate și/sau conformitate a

  produselor și serviciilor, în

  conformitate cu Programul Tematic al

  Autorității Naționale pentru Protecția

  Consumatorilor

  număr controale efectuate

  -numar contraventii aplicate

  -valoarea sanctiunilor aplicate

  Buget

  propriu

  31 decembrie

  2019

  Comisariatul

  Judetean pentru

  Protectia

  Consumatorilor

  Bacău

  Stimularea capacităţii de autoprotecţie

  individuală şi asociativă a

  consumatorilor în completarea

  protecţiei directe oferite de instituţiile

  statului

  - numar articole publicate in presa

  locala

 • 7

  OBIECTIV Acțiuni Indicatori Sursa de

  finanțare

  Termen de

  realizare

  Entitatea

  responsabilă

  Rezolvarea reclamaţiilor

  consumatorilor, cooperarea cu alte

  instituţii ale administraţiei publice

  centrale şi locale şi după caz, cu

  statele membre sau candidate ale

  Uniunii Europene în realizarea de

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended