+ All Categories
Home > Documents > arderea in Mac

arderea in Mac

Date post: 14-Apr-2018
Category:
Upload: sorin-mihet
View: 313 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 30

Transcript
 • 7/27/2019 arderea in Mac

  1/30

  ARDEREAINMAC

  Arderea amestecului omogen in cazul MAS sedeosebeste fundamental de arderea amesteculuineomogen din cazul MAC, deoarece procesul

  formarii amestecului si prega>rea sa pentru

  aprinderea inMAC incepedinmomentul injectarii

  combus>bilului in CA (10-40o RAC inainte de a

  ajungepistonullaPMS).

  Timpul disponibil pentru toate procesele deprega>reaamesteculuipentruautoaprindereestefoarte scurt (0,04-0,001 sec), valorile mari fiind

  pentruMAC-urilenteiarcelemicipentruMAC-uri

  rapide.

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  2/30

  PROCESULDEARDERE

  Aprinderealatemperaturijoaseesteunprocescesedesfasoarainmaimultefaze(delimitate)deaceeapoartadenumireadearderepolistadiala.

  La MAC lipseste arcul electric de temperaturamaresideaceeainprimafazaaarderiiarelocodescompunere lenta a amestecului aer-combus>bil in radicali liberi (sub forma de

  peroxizi) , a>ngand o concentra>e cri>ca dupa>mpul (per). La scindarea completa amoleculelor combus>bilului apare o ardere latemperaturajoasa(fazaflacariireci)deinterval

  (fr),candseformeazaaldehidelesiradicaliliberi.

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  3/30

  PROCESULDEARDERE

  Fazeleaprinderiipolistadiale

  p per fa fr

  Fo

  rmarea

  peroxizilor

  Fo

  rmarea

  aldehidelor

  Fo

  rmarea

  deradicali

  Fl

  acaracalda

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  4/30

  ARDEREAINMAC

  Principalele faze de formare si prega>re aamesteculuipentruautoaprinderelaMACsunt:Pulverizareacombus>biluluidininjectorProiectareajetuluiinCAIncalzireapicaturilordecombus>bilVaporizareapicaturilordecombus>biliFormareaproduselorintermediaredeoxidare

  Aprinderea.

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  5/30

  ARDEREAINMAC

  Dincauzapar>cularita>iformariiamesteculuisia procesului de ardere la MAC are loc ointarzierelaautoaprindere(i,i).

  Perioada de intarziere la autoaprindere seevalueazapringradeRAC(frac>unidesecunda)

  delainceputulinjectariicombus>biluluipanala

  desprinderea curbei politrope de ardere decurba politropa de compresie de pe diagrama

  indicata.

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  6/30

  ARDEREAINMAC

  Factorii care influenteaza intarzierea laautoaprinderesunt:

  Natura combus>bilului (compozi>a chimica) esen>alainfunc>onareaMAC

  Concentra>aoxigenuluidinCACan>tateadegazerezidualedinCA(Catalizatoriisiadi>vii)

  Pulverizare,vaporizare,

  difuzie

  Reac>ideoxidareaHC

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  7/30

  ARDEREAINMAC

  Micsorareaintarzieriilaautoaprindereestecauzatade: Cresterea raportului de comprimare si aplicarea

  supraalimentarii(crestepresiuneasitemperaturadinCAlasfarsitulcomprimarii).

  Ridicarea temperaturii de admisie, incalzi reacombus>biluluiinjectatsiaplicareaunuisisteminchisderacire.

  Construc>a CA cu suprafata cat mai mica de racire,crestereatura>ei,pulverizarefinaacombus>bilului

  Alegereaunghiuluiop>mdeavanslainjec>e(deaceeapentru fiecare regimsi pentru fiecaremotor in func>ede parametrii sai de baza se alege unghiul op>m deavanslainjec>e)

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  8/30

  ARDEREAINMAC

  Dincauzapar>cularita>iprocesuluideardereaMACestefoartegreusaserealizezeobunaprega>reaamesteculuineomogenpentru

  aprinderesideacceaselucreazacuamestecuri

  cucoeficientmaredeexcesdeaer(1). IntreagaperioadadearderedinMACeste

  impar>tainurmatoarelefaze:

  Ifazaprega>riizonelordeautoaprindere(intarzierealaautoaprindere)

  IIfazadezvoltariizonelordeautoaprinderesipropagareaflacarii(fazaarderiirapide)

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  9/30

  ARDEREAINMAC

  IIIfazadeardereamaseidebazaaamestecului(fazaarderiimoderate)

  IVfazaarderiiince>niteacomponentelordinamestecramase(postardereacuarderein

  des>ndere).

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  10/30

  ARDEREAINMAC

  FazelearderiilaMAC

  pms

  3

  41 2

  Ciclufaraardere

  INJECTIA

  ARDEREA

  1

  2

  3 4

  5

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  11/30

  ARDEREAINMAC

  FazelearderiilaMAC

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  12/30

  ARDEREAINMAC

  FazaI sedesfasoara in intervalulde>mpdinmomentul inceperi i reale a injectar i icombus>bilului (1) pana in momentul cresterii

  rapidedepresiune(2).

  In >mpul acestei faze patrunde in cilindru30-40% din can>tateade combus>bil (la uneleMACrapidecan>tateapoatefi100%).

  Durataestede10-30

  o

  RAC(0,002-0,006sec.)

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  13/30

  ARDEREAINMAC

  FazaIIcorespundeperioadei (2)-(3)siare loco intensa degajare de caldura si o cresterebrusca de presiune. Injec>a de combus>bil

  con>nua(cresteconcentra>adecombus>bilin

  amestec).

  Calduradegajatapefazaestedeaprox.30%

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  14/30

  ARDEREAINMAC

  Faza III injec>a de combus>bil inceteaza siardemasadebazaaamesteculuidecombus>bilsiaer.

  Inaceastafazasedegajaceamaimarepartedincaldurafurnizatapeunciclu(40-50%dintotal).

  Exista temperaturi inaltealegazelor,presiuneagazelordincilindruscadebrusc(crestevolumul

  ocupatdegaze).

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  15/30

  ARDEREAINMAC

  Faza IV incepe din momentul a>ngeriitemperaturiimaximedearderedincilindru.

  Faza este caracterizata de micsorarea vitezei dedegajare simicsorarea vitezei de ardere deoareceinjec>a de combus>bil si cresterea can>ta>i de

  produsefinaledearderenumaiareloc. O durata mare a fazei de postardere duce la

  crestereapierderilortermiceprinsistemulderacire(siimplicitdintotalultermicalciclului).

  Pentru micsorarea acestei faze este necesaraintensificarea turbionarii amestecului si a durateiinjec>eiin>mpulfazeiaIII-a.

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  16/30

  ARDEREAINMAC

  InfluentapuluideCAasupraformariiamesteculuisiarderiiinMAC

  LaMAC>pulCAsealegeinfunc>edeprocesuldeformare a amestecului adoptat. Pentru realizareaarderii intr-un>mp catmai scurt este necesara o

  turbionareintensaaaeruluiinCAsicilindru. Miscarea dirijata a aerului in CA la sfarsitul

  compresieisiafrontuluideflacarain>mpularderiisepoaterealizaprintr-oarhitecturaadecvataaCA.

  CAseimpartindouamarigrupe:cameredeardereunitare (injec>e directa) si camere de arderedivizate(cuantecamerasicameradeturbulenta)

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  17/30

  ARDEREAINMAC

  Camereleunitare(cuinjecedirecta)

  CAunitaresuntcamereleincareardereasedesfasoaraintr-uncompar>mentunic,delimitatdesuprafatachiulasei,capulpistonuluisipere>icilindrului,

  compar>mentincareseinjecteazacombus>billasfarsitulinjec>ei.

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  18/30

  ARDEREAINMAC

  Formareaamesteculuisepoateformapeprincipiuldistribu>ei de combus>bil in volumul CA sau prin

  formarea unei pelicule pe pere>i acesteia(procedeuM).

  Intensitatea miscarii de rota>e a aerului in CAtrebuie corelata cu numarul si diametrulorificiilor

  pulverizatoruluisicugeometriajeturilor(respec>vcucaracteris>cadeinjec>e).

  Gradientuldecrestereapresiuniip/=0,6...1,2[MPa/oRAC],iarpresiunilemaximedeinjec>eintre

  40...140MPa. Consumspecificmic(215...245g/kWh). Construc>esimpla.

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  19/30

  ARDEREAINMAC

  CAdivizatecucameradepreardere

  Antecameraareformaunuicorpderevolu>esiestelegatadecameraprincipalaprinunulsaumaimultecanaledesec>uneredusa.

  3

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  20/30

  ARDEREAINMAC

  Func%onare In >mpul cursei de comprimare se pompeaza aerdin cilindru in antecamera. Datorita sec>unii

  reduse a canalelor de legatura aerul patrunde inantecamera in regim turbulent. Acest lucru

  favorizeaza amestecarea aerului cu combus>bilulinjectat (la un avans de 10...35oRAC inainte dePMS). Prin arderea primara a amestecului formatdin antecamera presiunea din antecamera creste

  bruscsicombus>bilulnearssiproduseledearderetrec prin canalele de legatura inapoi in cilindruunde se produce arderea par>i principale acombus>bilului.

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  21/30

  ARDEREAINMAC

  Gradientuldecrestereapresiuniip/=0,2...0,3[MPa/

  o

  RAC],iarpresiunilemaximedeinjec>eintre8...14MPa.

  Consumspecificrela>vmare(262...304g/kWh). Construc>ecomplicata.

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  22/30

  ARDEREAINMAC

  Cameredivizatecucameradevartej

  CAdivizatacucameradevartejesteformatadincameradeturbulentadeformasfericadispusainchiulasa(saubloculcilindrilor)sicameraprincipala

  dincilindru.

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  23/30

  ARDEREAINMAC

  Func>onarea este la fel cu cea prezentataanterior cu precizarea ca numarul canalelordelegaturadintrecameradevartejsiCAprincipala

  estedemaximtrei,avanddirec>etangen>ala

  lapereteleinterioralcamereideturbulenta.

  Gradientul de crestere a presiunii p/=0,25...0,4 [MPa/oRAC], iar presiunile maxime

  deinjec>eintre12...15MPa.

  Consumspecificrela>vmare(255...290g/kWh). Construc>ecomplicata.

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  24/30

  ARDEREAINMAC

  Variaapresiuniimediiefecveinfuncedevitezaderotaeaaeruluipentruun

  numardiferitdeorificiideinjecelasecuneconstantaaacestora

  SA SE SA SE

  A B

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  25/30

  ARDEREAINMAC

  Variaapresiuniimediiefecveinfuncedevitezaderotaeaaeruluipentruun

  numardiferitdeorificiideinjecelasecuneconstantaaacestora

  11x0,12mm 7x0,15mm

  0,70

  0,66

  0,62

  0,58

  0,70

  0,66

  0,62

  0,58

  04080[%]

  04080[%]

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  26/30

  ARDEREAINMAC

  Variaapresiuniimediiefecveinfuncedevitezaderotaeaaeruluipentruun

  numardiferitdeorificiideinjecelasecuneconstantaaacestora

  7x0,15mm 5x0,18mm

  0,74

  0,70

  0,66

  0,62

  0,74

  0,70

  0,66

  0,62

  04080[%]

  04080[%]

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  27/30

  ARDEREAINMAC

  Variaapresiuniimediiefecveinfuncedevitezaderotaeaaeruluipentruun

  numardiferitdeorificiideinjecelasecuneconstantaaacestora

  5x0,18mm 4x0,20mm

  0,74

  0,70

  0,66

  0,62

  0,74

  0,70

  0,66

  0,62

  04080[%]

  04080[%]

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  28/30

  ARDEREAINMAC

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  p

  Influentaformeicamereideardereasuprapresiuniiinprocesuldeardere

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  29/30

  ARDEREAINMAC

  Parametru MAS MAC

  Presiune

  [MPa]

  35-50 45-80

  Temperatura

  [K]

  2400-3000 1800-2400

 • 7/27/2019 arderea in Mac

  30/30

  ARDEREAINMAC


Recommended