+ All Categories
Home > Documents > Analiza Valorii proiect

Analiza Valorii proiect

Date post: 18-Feb-2016
Category:
Upload: raluca-diana-zinca
View: 89 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
Analiza Valorii proiect
Embed Size (px)
of 9 /9
ANALIZA VALORII Evaluarea ideilor generate îãn faza creativã pentru atingerea obiectivelor analizei proiectelor.
Transcript
Page 1: Analiza Valorii proiect

ANALIZA VALORII

Evaluarea ideilor generate îãn faza creativã pentru

atingerea obiectivelor analizei

proiectelor.

Page 2: Analiza Valorii proiect

ANALIZA VALORII

Analiza valorii este o metodologie analitică bazată pe funcţie, utilizată pentru îmbunătăţirea afacerilor prin identificarea oportunităţilor de înlăturare a costurilor inutile din produsele sau serviciile lor, simultan cu asigurarea calităţii, fiabilităţii, performanţei produsului şi a altor factori critici ceruţi de clienţi.

Page 3: Analiza Valorii proiect

Există două aspecte esenţiale care diferenţiază analiza valorii de alte instrumente de management, iar acestea sunt:

Metoda unică de abordare funcţională a proiectului;

Planul operaţional pentru punerea in practică a analizei valorii proiectului.

În consecinţă, obiectivul analizei valorii este să facă acţiuni deliberate pentru a îmbunătăţi eficienţa costului

Page 4: Analiza Valorii proiect

EVALUAREA IDEILOR

Această etapă a procesului de evaluare este laborioasă, necesitând mult timp şi energie. Criteriile fiind deja stabilite, urmează evaluarea ideilor una câte una. Înainte de evaluarea propriu-zisă, ideea care urmează a fi evaluată este discutată de echipa de analiza valorii pentru a înţelege modul în care ea poate să afecteze proiectul. Acest lucru poate presupune trecerea în revistă a informaţiilor, întocmirea de scheme, schiţe, discutarea ideii pentru înţelegerea în detaliu a conceptului.

Page 5: Analiza Valorii proiect

Odată ce conceptul este înţeles în amănunt, echipa testează ideea din punctul de vedere al criteriilor. În acest scop se întocmeşte un formular a cărui primă coloană înregistrează idele ce vor fi evaluate. Următoarele coloane sunt destinate unui număr limitat de criterii, de exemplu cinci. Cele cinci coloane de “Criterii” care preced “Avantajele” apreciază ideile în funcţie de criteriile critice ale clientului.

Aceste criteriile diferă de la proiect la proiect. Ideile sunt apreciate după un sistemul cu cinci trepte, cu un maxim la +2 puncte şi un minim la -2 puncte. Recomandările analizei valorii care primesc punctajul de -2 puncte pentru oricare dintre criteriile critice nu trebuie dezvoltate şi nici prezentate, din cauza prolemelor serioase prezente.

Page 6: Analiza Valorii proiect

Sistemul de apreciere are următoarea formă :

+2 Îmbunătăţire semnificativă;

+1 Ceva îmbunătăţire;

0 Nici o schimbare semnificativă;

-1 Degradare uşoară;

-2 Degradare semnificativă

Page 7: Analiza Valorii proiect

Având la îndemână evaluarea ideilor în funcţie de criteriile critice şi evidenţierea avantajelor şi dezavantajelor aferente, echipa este acum pregătită să evalueze ideile care merită să fie dezvoltate in viitor. Aprecierea totală a ideilor se bazează pe un sistem de apreciere care utilizează o scară de la 1 la 10, cu următorul index al aprecierii:

10. Fezabil tehnic – proiectul va avea mult de câştigat. Îmbunătăţiri semnificative ale costului şi/sau funcţionale.

9. Fezabil tehnic – proiectul va fi îmbunătăţit. Vor fi unele îmbunătăţiri ale costului şi / sau funcţionale.

8. Fezabil tehnic – îmbunătăţiri minore ale costului şi / sau funcţionale.

Page 8: Analiza Valorii proiect

7. Ar putea exista unele beneficii pentru proiect – dar va fi necesară o analiză suplimentară pentru a verifica dacă sunt posibile îmbunătăţirile costului şi/sau funcţionale.

6. Abordare alternativă – dar fără beneficii semnificative. Posibilă sugestie de proiectare.

5. Reducere a costului – cu oarecare pierdere in cerinţele funcţionale.

4. Beneficii chestionabile .

3. Prea multe necunoscute pentru a continua.

Page 9: Analiza Valorii proiect

2. Dezavantaj semnificativ.

1. Nu întruneşte cerinţele proiectului.

Pe baza aprecierii totale, ideile care au fost bine apreciate sunt selectate, urmând ca asupra lor să se lucreze în continuare.


Recommended