+ All Categories
Home > Documents > 47410125-Adenomul-de-prostata

47410125-Adenomul-de-prostata

Date post: 29-Jun-2015
Category:
Upload: savona2x13
View: 193 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
70
ADENOMUL DE PROSTATA
Transcript
Page 1: 47410125-Adenomul-de-prostata

ADENOMUL DE PROSTATA

Page 2: 47410125-Adenomul-de-prostata

ProstataProstata

glandă anexă a aparatului genital masculinglandă anexă a aparatului genital masculin situată în spaţiul subperitoneal pelvin, situată în spaţiul subperitoneal pelvin, retropubian şi prerectal, în loja prostaticăretropubian şi prerectal, în loja prostatică 25-30 g25-30 g 4 cm (cranio-caudal) /3,5 cm 4 cm (cranio-caudal) /3,5 cm (transversal) /2,5 cm (sagital)(transversal) /2,5 cm (sagital) clasic: 3 lobi (2 lobi laterali şi lobul clasic: 3 lobi (2 lobi laterali şi lobul anterior) anterior) forma unei castane sau a unui con turtit forma unei castane sau a unui con turtit antero-posterior, cu baza orientată antero-posterior, cu baza orientată superior şi apexul inferior superior şi apexul inferior străbătută de uretra prostatică străbătută de uretra prostatică

Page 3: 47410125-Adenomul-de-prostata

Uretraprostatica Prostata

Canalele de deschidere

ale ductelor ejaculatorii

Sfincterul uretralextern

Vezica

urinara

Kirby R et al (Eds) Textbook of BPH 1996

Page 4: 47410125-Adenomul-de-prostata

ProstataProstata

formată din capsulă şi parenchimformată din capsulă şi parenchimcomponenta epitelială / stromă = componenta epitelială / stromă = 45%/55%45%/55%glandă cu secreţie exocrinăglandă cu secreţie exocrină – lichid – lichid prostaticprostatic– pH=6,5pH=6,5 – bogată în enzime proteoliticebogată în enzime proteolitice– conţine zinc (intervine în apărarea conţine zinc (intervine în apărarea

antimicrobiană) , prostaglandine, antimicrobiană) , prostaglandine, fosfataze acide, fibrinolizine şi acid citric fosfataze acide, fibrinolizine şi acid citric

Page 5: 47410125-Adenomul-de-prostata

ProstataProstata

glandă hormono-dependentăglandă hormono-dependentă– testosteronultestosteronul influenţează în special influenţează în special

porţiunea epitelială (acinii glandulari)porţiunea epitelială (acinii glandulari) – estrogeniiestrogenii influenţează în special influenţează în special

stroma prostatică stroma prostatică – prolactinaprolactina potenţează acţiunea potenţează acţiunea

testosteronului şi fixarea lui pe celulele testosteronului şi fixarea lui pe celulele epiteliale prostaticeepiteliale prostatice

– inhibinainhibina reglează circuitul hipofiză-reglează circuitul hipofiză-prostată-testiculprostată-testicul

Page 6: 47410125-Adenomul-de-prostata

Prostata – Prostata – împărţire împărţire anatomicăanatomică

loblob anterioranterior - - foarte puţin dezvoltat foarte puţin dezvoltat

loblob posteriorposterior - reprezintă partea - reprezintă partea periferică a prostatei periferică a prostatei

loblob medianmedian - situat spre colul vezical - situat spre colul vezical

doi doi lobi lateralilobi laterali

Page 7: 47410125-Adenomul-de-prostata

Prostata – Prostata – împărţire împărţire anatomo-clinicăanatomo-clinică

prostata centralăprostata centrală (periuretrală) situată (periuretrală) situată de la baza glandei până la veru de la baza glandei până la veru montanum, la acest nivel dezvoltându-montanum, la acest nivel dezvoltându-se de obicei se de obicei adenomul de prostatăadenomul de prostată

prostată perifericăprostată periferică, din care se dezvoltă , din care se dezvoltă în special în special adenocarcinomul de prostatăadenocarcinomul de prostată

Page 8: 47410125-Adenomul-de-prostata

Prostata – Prostata – împărţirea împărţirea McNealMcNeal

zonă zonă centralăcentrală (în jurul uretrei (în jurul uretrei

prostatice)prostatice)

zonă zonă tranziţionalătranziţională

zonă zonă perifericăperiferică

Page 9: 47410125-Adenomul-de-prostata

Zona tranzitionala

Zona perifericaZona centralaVezicule seminale

Ducte

ejaculatorii

Uretra

Perete vezical

Zona periferica

Sectiune laterala printr-o prostata normala

Page 10: 47410125-Adenomul-de-prostata

Sectiune frontala printr-o prostata normala

Zona

centrala

Zona

perifericaZona

tranzitionala

Page 11: 47410125-Adenomul-de-prostata

Zona tranzitionala

Zona periferica Zona centrala

Uretra

Sectiune transversala printr-o prostata normala

Page 12: 47410125-Adenomul-de-prostata

Sectiune axiala prin prostata – aspect RMNSectiune axiala prin prostata – aspect RMN

Page 13: 47410125-Adenomul-de-prostata

Sectiune frontala prin prostata – aspect RMNSectiune frontala prin prostata – aspect RMN

Page 14: 47410125-Adenomul-de-prostata

Adenomul de prostataAdenomul de prostata

Tumoră benignă, omogenă, încapsulată, care se dezvoltă

în prostata centrală, supramontanal, prespermatic şi intrasfincterian

(sfincter neted).

Page 15: 47410125-Adenomul-de-prostata

EtiopatogenieEtiopatogenie

incomplet elucidatăincomplet elucidată alterarea echilibrului estrogen-testosteronalterarea echilibrului estrogen-testosteron. . Acest dezechilibru explică dezvoltarea bolii, Acest dezechilibru explică dezvoltarea bolii, dar nu şi declanşarea acesteiadar nu şi declanşarea acesteia..

Debutul real este microscopic în jurul vârstei Debutul real este microscopic în jurul vârstei de 45 de anide 45 de ani DDebutul clinicebutul clinic - - peste 80% din bărbaţii în peste 80% din bărbaţii în vârstă de peste 50 de ani au adenom de vârstă de peste 50 de ani au adenom de prostată macroscopicprostată macroscopic

Page 16: 47410125-Adenomul-de-prostata

Etiologia BPH - Etiologia BPH - DihidrotestosteronulDihidrotestosteronul

Etiologia BPH - Etiologia BPH - DihidrotestosteronulDihidrotestosteronul

Dihidrotestosteronul (DHT) reprezinta hormonul androgen Dihidrotestosteronul (DHT) reprezinta hormonul androgen responsabil de hipertrofia prostateiresponsabil de hipertrofia prostateiDihidrotestosteronul (DHT) reprezinta hormonul androgen Dihidrotestosteronul (DHT) reprezinta hormonul androgen responsabil de hipertrofia prostateiresponsabil de hipertrofia prostatei

55-reductaza -reductaza 55-reductaza -reductaza

Inhibitorii de Inhibitorii de 55-reductaza-reductazasuprimasuprimaformarea formarea DHT DHT

Inhibitorii de Inhibitorii de 55-reductaza-reductazasuprimasuprimaformarea formarea DHT DHT

Adaptat dupa Kirby R et al (Eds). Shared Care for Prostatic Diseases 1995

Page 17: 47410125-Adenomul-de-prostata

Anatomie patologicAnatomie patologicaaMacroscopicMacroscopic

doi lobi lateralidoi lobi laterali aproximativ egali ca volum aproximativ egali ca volum

uneoriuneori - - lobul medianlobul median (pe buza posterioara a (pe buza posterioara a

colului vezical), actioneaza ca o clapeta in colului vezical), actioneaza ca o clapeta in

timpul mictiunii, determinand disectazie timpul mictiunii, determinand disectazie

marcata. marcata.

greutatea variaza de la 10-20 g pana la 150-greutatea variaza de la 10-20 g pana la 150-

250 g250 g

Page 18: 47410125-Adenomul-de-prostata

Anatomie patologicAnatomie patologicaaMicroscopicMicroscopic

tumora benigna incapsulatatumora benigna incapsulata (capsula fibroasa sau (capsula fibroasa sau fibromusculara, din care pleaca travee fibro-fibromusculara, din care pleaca travee fibro-conjunctive care compartimenteaza adenomul în conjunctive care compartimenteaza adenomul în lobuli).lobuli).

lobulullobulul - alcatuit din noduli (corpusculi sferoizi) - alcatuit din noduli (corpusculi sferoizi) rezultati din hiperplazia elementelor glandulare, rezultati din hiperplazia elementelor glandulare, fibroase si musculare.fibroase si musculare.

3 elemente tisulare3 elemente tisulare (varietati AP):(varietati AP):– acini glandulariacini glandulari– fibre musculare netede (majoritare)fibre musculare netede (majoritare)– fibre conjunctivefibre conjunctive

pot apare inflamatii, infarcte, chiste sau pot apare inflamatii, infarcte, chiste sau microlitiaza.microlitiaza.

Page 19: 47410125-Adenomul-de-prostata

BPH: histologieBPH: histologieBPH: histologieBPH: histologie

Sectiuni transverse Sectiuni transverse prin prostataprin prostata

Page 20: 47410125-Adenomul-de-prostata

Tesut adenomatosTesut adenomatosTesut adenomatosTesut adenomatos

Celule bazale (A) Celule bazale (A)

Celule secretorii (B)Celule secretorii (B)

(inalte, columnare)(inalte, columnare)B

BA

Stroma

Coloratie Hematoxilina eozina (200x)

Page 21: 47410125-Adenomul-de-prostata

Manifestari cliniceManifestari clinice

Datorate deformarii si obstructiei partiale sau Datorate deformarii si obstructiei partiale sau totale a uretrei supramontanale totale a uretrei supramontanale

3 faze:3 faze:– faza de prostatismfaza de prostatism (tulburari de mictiune fara (tulburari de mictiune fara

rezidiu vezical);rezidiu vezical);– faza de retentie de urinafaza de retentie de urina cu:cu:

retentie incompleta de urina, fara distensie retentie incompleta de urina, fara distensie vezicala (< 300 ml.)vezicala (< 300 ml.)

retentie incompleta de urina, cu distensie retentie incompleta de urina, cu distensie vezicala (> 300 ml.).vezicala (> 300 ml.).

– faza de asistoliefaza de asistolie (retentie completa de urina).(retentie completa de urina).

Page 22: 47410125-Adenomul-de-prostata

SimptomatologieSimptomatologiepolachiuriepolachiurie la inceput nocturna, iar apoi la inceput nocturna, iar apoi

diurna si nocturnadiurna si nocturna

disuriedisurie (mictiune cu efort)(mictiune cu efort)

mictiune imperioasamictiune imperioasa

hematuriehematurie (micro- si macroscopica) prin (micro- si macroscopica) prin

rupturi vasculare la nivelul epiteliului, rupturi vasculare la nivelul epiteliului,

infarcte ale adenomuluiinfarcte ale adenomului

piuriepiurie (cand se supraadauga infectia)(cand se supraadauga infectia)

falsa incontinenta urinarafalsa incontinenta urinara datorita urinarii datorita urinarii

"prin prea plin"."prin prea plin".

Page 23: 47410125-Adenomul-de-prostata

Repercusiunile obstacolului subvezical hipertrofia si hiperplazia

musculaturii detrusorului(vezica "de lupta" cu celule si coloane) diverticulii vezicali dobanditi rezidiul vezical (< 300 ml.) retentia cronica incompletã de

urinã cu distensie vezicala (> 300 ml.) retentia completa de urina (glob

vezical) litiaza vezicala

Page 24: 47410125-Adenomul-de-prostata

Repercusiunile obstacolului subvezical

Vezica "de lupta" cu celule si coloane

Page 25: 47410125-Adenomul-de-prostata
Page 26: 47410125-Adenomul-de-prostata

afectarea jonctiunii uretero-vezicale (boala orificiului ureteral si a jonctiunii ureterovezicale) cu stenoza si reflux vezico-uretero-renal, alterarea papilelor renale prin staza pielo‑caliceala si reflux pielo-renal infectii urinare cu pielonefrita consecutiva, alterarea functiei renale cu aparitia insuficientei renale.

Repercusiunile obstacolului subvezical

Page 27: 47410125-Adenomul-de-prostata

Examen clinicExamen clinic

inspectia regiunii hipogastrice inspectia regiunii hipogastrice

palparea si percutia hipogastricapalparea si percutia hipogastrica

examenul lombelor examenul lombelor

tuseul rectal cu palpare bimanuala tuseul rectal cu palpare bimanuala

Page 28: 47410125-Adenomul-de-prostata

Examen clinicExamen clinic

Inspectia regiunii hipogastrice Inspectia regiunii hipogastrice

deformare in cazul retentiei incomplete de deformare in cazul retentiei incomplete de

urina cu distensie vezicala si in cazul urina cu distensie vezicala si in cazul

retentiei complete de urinaretentiei complete de urina

Page 29: 47410125-Adenomul-de-prostata

Examen clinicExamen clinic

Palparea si percutia regiunii hipogastrice Palparea si percutia regiunii hipogastrice

Globul vezicalGlobul vezical – formatiune tumorala hipogastrica, delimitabila, – formatiune tumorala hipogastrica, delimitabila,

depresibila, dureroasa, elastica, cu limita superioara convexa depresibila, dureroasa, elastica, cu limita superioara convexa

superior, situata pe linia mediana, deasupra simfizei pubiene, ce nu superior, situata pe linia mediana, deasupra simfizei pubiene, ce nu

isi modifica localizarea (la mobilizarea pacientului)isi modifica localizarea (la mobilizarea pacientului)

Globul vezical moaleGlobul vezical moale – in caz de retentie completa de urina depasita, – in caz de retentie completa de urina depasita,

cu stare generala alterata, semne clinice de insuficienta renala cu stare generala alterata, semne clinice de insuficienta renala

cronica in faza de uremie. cronica in faza de uremie.

Page 30: 47410125-Adenomul-de-prostata

Examen clinicExamen clinic

Examenul lombelorExamenul lombelor

Marirea in dimeniuni a unuia sau a Marirea in dimeniuni a unuia sau a

ambilor rinichi ambilor rinichi

Page 31: 47410125-Adenomul-de-prostata

Examen clinicExamen clinicTuseu rectal cu palpare bimanualaTuseu rectal cu palpare bimanuala

dupa ce pacientul a urinatdupa ce pacientul a urinat evidentiaza dimensiunile si consistenta prostateievidentiaza dimensiunile si consistenta prostatei

Caractere Caractere crestere de volum (>3/4 cm)crestere de volum (>3/4 cm) sant median sterssant median sters bine delimitatabine delimitata suprafata netedasuprafata neteda consistenta uniforma, ferma (eminenta tenara contractata)consistenta uniforma, ferma (eminenta tenara contractata) nedureroasa (sensibila in cazul asocierii adenomitei)nedureroasa (sensibila in cazul asocierii adenomitei) mobilamobila vezicule seminale nepalpabilevezicule seminale nepalpabile

In cazul adenomului cu hipertrofia lobului median In cazul adenomului cu hipertrofia lobului median prostata poate apare normala la TRprostata poate apare normala la TR

Page 32: 47410125-Adenomul-de-prostata

Evaluare clinicaEvaluare clinica

““Scorurile prostatice”Scorurile prostatice”– Utile in aprecierea orientativa a suferintei Utile in aprecierea orientativa a suferintei

clinice clinice – apreciere subiectiva a semnelor si apreciere subiectiva a semnelor si

simptomelorsimptomelor– nu sunt “real” obiectivenu sunt “real” obiective– difera de la o perioada la alta si de la un difera de la o perioada la alta si de la un

pacient la altulpacient la altul– Nu trebuie sa lipseasca din protocolul Nu trebuie sa lipseasca din protocolul

investigativ al adenomului de prostatainvestigativ al adenomului de prostata– IPSSIPSS – cel mai utilizat – cel mai utilizat

Page 33: 47410125-Adenomul-de-prostata

delocdeloc mai puţin mai puţin de 1 de 1 dată dată din 5din 5

mai puţin mai puţin de de 1/2 1/2 din din

timptimp

aprox. 1/2 aprox. 1/2 din din

timptimp

mai mult mai mult de de 1/2 1/2 din din

timptimp

aproape aproape întot-întot-

deaunadeauna

1. În ultima lună cât de des aţi avut 1. În ultima lună cât de des aţi avut senzaţia că nu aţi golit complet senzaţia că nu aţi golit complet vezica după ce aţi terminat de vezica după ce aţi terminat de urinat?urinat?

00 11 22 33 44 55

2. În ultima lună cât de des a trebuit să 2. În ultima lună cât de des a trebuit să urinaţi din nou la mai puţin de 2 urinaţi din nou la mai puţin de 2 ore după ultima urinare?ore după ultima urinare?

00 11 22 33 44 55

3. În ultima lună cât de des s-a 3. În ultima lună cât de des s-a întâmplat, ca în timp ce urinaţi să întâmplat, ca în timp ce urinaţi să se oprească jetul pentru ca apoi se oprească jetul pentru ca apoi să se reia?să se reia?

00 11 22 33 44 55

4. În ultima lună, cât de des vi s-a 4. În ultima lună, cât de des vi s-a părut dificil să amânaţi urinatul?părut dificil să amânaţi urinatul?

00 11 22 33 44 55

5. În ultima lună, cât de des aţi avut un 5. În ultima lună, cât de des aţi avut un jet urinar slab?jet urinar slab?

00 11 22 33 44 55

6. În ultima lună, cât de des a trebuit 6. În ultima lună, cât de des a trebuit să împingeţi sau să forţaţi să împingeţi sau să forţaţi începutul urinatului?începutul urinatului?

00 11 22 33 44 55

7. În ultima lună, de câte ori v-aţi trezit 7. În ultima lună, de câte ori v-aţi trezit să urinaţi noaptea?să urinaţi noaptea?

delocdeloc 1 dată1 dată de 2 oride 2 ori de 3 oride 3 ori de 4 oride 4 ori de 5 sau mai de 5 sau mai multe multe

oriori

00 11 22 33 44 55

Scorul IPSS

Page 34: 47410125-Adenomul-de-prostata

Diagnostic diferentialDiagnostic diferential adenocarcinom de prostataadenocarcinom de prostata

Simptome instalate progresiv, fara perioade de Simptome instalate progresiv, fara perioade de remisiuneremisiune

prostatita acuta (abces prostatic)prostatita acuta (abces prostatic) Stare generala alterata, febra cu caracter Stare generala alterata, febra cu caracter

septic, la TR prostata sensibila, in tensiune, septic, la TR prostata sensibila, in tensiune, uneori renitentauneori renitenta

litiaza vezicala - calcul inclavat in collitiaza vezicala - calcul inclavat in col Patognomonic – urinarea in “2 timpi” cu Patognomonic – urinarea in “2 timpi” cu

intreruperea brusca a mictiunii si reluarea sa intreruperea brusca a mictiunii si reluarea sa spontana la schimbarea pozitieispontana la schimbarea pozitiei

Page 35: 47410125-Adenomul-de-prostata

Diagnostic diferentialDiagnostic diferential adenocarcinom de prostataadenocarcinom de prostata prostatita acuta prostatita acuta litiaza vezicala - calcul inclavat in collitiaza vezicala - calcul inclavat in col tumora vezicala cu dezvoltare in coltumora vezicala cu dezvoltare in col stricturi uretralestricturi uretrale calculi uretralicalculi uretrali tumori uretraletumori uretrale stenoza de meat uretralstenoza de meat uretral fimoza, parafimozafimoza, parafimoza vezica neurologicavezica neurologica dissinergism uretrovezicaldissinergism uretrovezical corpi straini uretrali sau vezicali.corpi straini uretrali sau vezicali.

Page 36: 47410125-Adenomul-de-prostata

ComplicatiiComplicatii

Retentie de urinaRetentie de urina

Retentie incompleta fara distensie vezicalaRetentie incompleta fara distensie vezicala

Retentie completa cu distensie vezicalaRetentie completa cu distensie vezicala

Retentie completa de urinaRetentie completa de urina Glob vezical durerosGlob vezical dureros Glob vezical moale, flasc, nedureros, cu semne de insuficienta Glob vezical moale, flasc, nedureros, cu semne de insuficienta

renalarenala

Page 37: 47410125-Adenomul-de-prostata

ComplicatiiComplicatii

Retentie de urinaRetentie de urina Infectii Infectii (adenomita, cistita, orhiepididimita, pielonefrita)(adenomita, cistita, orhiepididimita, pielonefrita)

HematurieHematurie (prin ruperea varicozitatilor epiteliului vezical (prin ruperea varicozitatilor epiteliului vezical sau infarcte deschise la suprafata; nedureroasa, poate impune sau infarcte deschise la suprafata; nedureroasa, poate impune interventie de urgenta)interventie de urgenta)

Litiaza vezicala Litiaza vezicala Diverticuli vezicali dobanditiDiverticuli vezicali dobanditi Insuficienta renalaInsuficienta renala Tumori vezicaleTumori vezicale (consecutive stazei urinii ce contine (consecutive stazei urinii ce contine

carcinogeni urinari)carcinogeni urinari)

Page 38: 47410125-Adenomul-de-prostata

Explorari paracliniceExplorari paraclinice

Analize uzualeAnalize uzuale EcografieEcografie Probe urodinamiceProbe urodinamice Explorari radiologiceExplorari radiologice Tomografie computerizataTomografie computerizata Scintigrafie renala cu nefrograma Scintigrafie renala cu nefrograma izotopicaizotopica UretrocistoscopieUretrocistoscopie

Page 39: 47410125-Adenomul-de-prostata

1. Analize uzuale1. Analize uzuale

Hemoleucograma, glicemie, probe Hemoleucograma, glicemie, probe hepatice, teste de coagulare, uree, hepatice, teste de coagulare, uree, creatinina, acid uric, uree urinara, creatinina, acid uric, uree urinara, densitate urinara, examen sumar de densitate urinara, examen sumar de urina, urocultura.urina, urocultura.

PSA cu free PSAPSA cu free PSA

Page 40: 47410125-Adenomul-de-prostata

PSAPSA

Antigen Specific Prostatic (Prostatic Specific Antigen Specific Prostatic (Prostatic Specific Antigen)Antigen)VN: 0 – 4 ng/mlVN: 0 – 4 ng/mlPSA creste cu 0.3 ng/ml pentru fiecare gram de PSA creste cu 0.3 ng/ml pentru fiecare gram de tesut prostatic. tesut prostatic. Util pentru diagnosticul diferential cu Util pentru diagnosticul diferential cu adenocarcinomul adenocarcinomul

de prostata. de prostata. Free PSA – fractiunea libera a PSAFree PSA – fractiunea libera a PSARaportul Free PSA / PSA total:Raportul Free PSA / PSA total:

< 19% - suspiciune ADK< 19% - suspiciune ADK> 19% - patologie prostatica benigna> 19% - patologie prostatica benigna

Structura PSA

Page 41: 47410125-Adenomul-de-prostata

2. Ecografia2. EcografiaEndorectalaEndorectala – cea mai importanta – cea mai importantaAbdominalaAbdominala

Explorarea de electie in aprecierea corecta Explorarea de electie in aprecierea corecta si completa a adenomului de prostata, si completa a adenomului de prostata, evaluand atat caracterele prostatei evaluand atat caracterele prostatei adenomatoase cat si rasunetul asupra adenomatoase cat si rasunetul asupra aparatului urinar inferior si inferior.aparatului urinar inferior si inferior.

Apreciaza: Apreciaza: – Marimea Marimea – RaporturileRaporturile– StructuraStructura– Leziuni asociate (litiaza, adenocarcinom)Leziuni asociate (litiaza, adenocarcinom)

Page 42: 47410125-Adenomul-de-prostata

Ecografie endorectala(adenom de

prostata de 5/3 cm)

Page 43: 47410125-Adenomul-de-prostata

Ecografie endorectala

(acelasi caz – alta sectiune)

Page 44: 47410125-Adenomul-de-prostata

Ecografia 3 DEcografia 3 D

Modern ecografia inlocuieste urografia in protocolul de investigatie al adenomului de prostata

Page 45: 47410125-Adenomul-de-prostata

Achizitia imaginilorAchizitia imaginilor

in mai multe planuri si imagine ecografica 3D a in mai multe planuri si imagine ecografica 3D a adenomului de prostataadenomului de prostata

Page 46: 47410125-Adenomul-de-prostata

Ecografie endorectala cu substanta de contrastEcografie endorectala cu substanta de contrast

Page 47: 47410125-Adenomul-de-prostata

3. Probe urodinamice3. Probe urodinamiceApreciaza gradul obstructiei subvezicaleApreciaza gradul obstructiei subvezicale((gradul in care adenomul de prostata modifica echilibrul vezico-gradul in care adenomul de prostata modifica echilibrul vezico-

sfincterian contribuind la stabilirea prognosticului si a indicatiei sfincterian contribuind la stabilirea prognosticului si a indicatiei terapeuticeterapeutice))DebitmetrieDebitmetrie (Uroflowmetrie) - Qmax (Uroflowmetrie) - Qmax

Qmax < 15 ml/s ObstructieQmax < 15 ml/s Obstructie CistomanometrieCistomanometrie (complianta si contractilitatea vezicala)(complianta si contractilitatea vezicala)

Profil uretralProfil uretral (platou determinat de hipertrofia prostatica urmat (platou determinat de hipertrofia prostatica urmat de un peak corepsunzator sfincterului striat)de un peak corepsunzator sfincterului striat)

ElectromiografieElectromiografie (activitatea sfincterului striat si a (activitatea sfincterului striat si a sinergismului intre acesta si detrusor)sinergismului intre acesta si detrusor)

Uroflowmetria si ecografia sunt cele mai importante Uroflowmetria si ecografia sunt cele mai importante explorari pentru evaluarea adenomului de prostataexplorari pentru evaluarea adenomului de prostata..

Page 48: 47410125-Adenomul-de-prostata

Uroflowmetrie la pacient cu adenom de prostata

Page 49: 47410125-Adenomul-de-prostata

4. Explorari radiologice4. Explorari radiologice

RRVSRRVS

Urografia intravenoasaUrografia intravenoasa

Uretrocistografia retrogradaUretrocistografia retrograda

Page 50: 47410125-Adenomul-de-prostata

RRVSRRVS

Poate evidentia• Umbra vezicala marita datorata retentiei urinare• Litiaza vezicala secundara• Calcificari prostatice

RRVSLitiaza vezicala radioopaca secundara unui adenom de prostata

Page 51: 47410125-Adenomul-de-prostata

Urografia intravenoasaUrografia intravenoasaNu este indicata de rutina. Nu este indicata de rutina. Se efectueaza dupa RRVS. Se efectueaza dupa RRVS. Poate evidentiaPoate evidentia::Vezica urinara cu dimensiuni crescute, pereti ingrosati: Vezica urinara cu dimensiuni crescute, pereti ingrosati: “vezica cu dublu contur”“vezica cu dublu contur”Diverticuli vezicaliDiverticuli vezicaliCalculi radiotransparenti si tumori vezicale asociateCalculi radiotransparenti si tumori vezicale asociateAscensionarea planseului vezical si uretere “in carlig de Ascensionarea planseului vezical si uretere “in carlig de undita” sau “in J”undita” sau “in J”Imagine lacunara rotunjita mediana supracervicala (lob Imagine lacunara rotunjita mediana supracervicala (lob median)median)Vezica semilunaraVezica semilunaraStaza renala Staza renala bilaterala si simetricabilaterala si simetrica cu dilatatie uretero- cu dilatatie uretero-pielo-caliceala (diagnostic diferential cu pielo-caliceala (diagnostic diferential cu adenocarcinomul de prostata)adenocarcinomul de prostata)Uretra prostatica “in lama de iatagan”Uretra prostatica “in lama de iatagan” Reziduu vezical postmictionalReziduu vezical postmictional

Page 52: 47410125-Adenomul-de-prostata

UIVVezica urinara de luptaAmprenta prostatica

voluminoasa

Page 53: 47410125-Adenomul-de-prostata

UIVVezica urinara de luptaAmprenta prostatica

voluminoasa

Page 54: 47410125-Adenomul-de-prostata

UIVAdenom de prostata

Lob median

Page 55: 47410125-Adenomul-de-prostata

UIVAdenom de prostataDiverticuli vezicali

Page 56: 47410125-Adenomul-de-prostata

Uretrocistografia retrogradaUretrocistografia retrograda

Obiectiveaza scleroza Obiectiveaza scleroza colului vezical sau colului vezical sau stenoze uretrale stenoze uretrale asociate. Poate asociate. Poate evidentia urmarile evidentia urmarile obstructiei obstructiei subvezicale. subvezicale.

Diverticuli vezicali obiectivati pe

uretrocistografie retrograda

Page 57: 47410125-Adenomul-de-prostata

Tomografia computerizataTomografia computerizataPutine date suplimentare in cazul adenomului Putine date suplimentare in cazul adenomului

Scintigrafia renala cu Scintigrafia renala cu nefrograma izotopicanefrograma izotopica

In cazurile complicate cu insuficienta renala. In cazurile complicate cu insuficienta renala. Informatii asupra functiei renale Informatii asupra functiei renale

UretrocistoscopiaUretrocistoscopiaNu este obligatorie. In conditiile suspiciunii unei Nu este obligatorie. In conditiile suspiciunii unei tumori vezicale asociate. tumori vezicale asociate.

Page 58: 47410125-Adenomul-de-prostata

TratamentTratamentAlternative de tratamentAlternative de tratament::

MedicalMedical

ChirurgicalChirurgical

EndourologicEndourologic

Page 59: 47410125-Adenomul-de-prostata

Particularitati in alegerea Particularitati in alegerea tratamentuluitratamentului

1.1. Marimea adenomuluiMarimea adenomului

Nu exista corelatie intre simptomatologie si Nu exista corelatie intre simptomatologie si marimea adenomului. Exista adenoame mari (60 marimea adenomului. Exista adenoame mari (60 – 100 g) ce nu dau decat simptome usoare in timp – 100 g) ce nu dau decat simptome usoare in timp ce altele mici (15-30 g) pot fi foarte disectaziantece altele mici (15-30 g) pot fi foarte disectaziante

Pentru adenoame peste 50 g se indica interventie Pentru adenoame peste 50 g se indica interventie chirurgicala deschisa (adenomectomie chirurgicala deschisa (adenomectomie transvezicala)transvezicala)

Pentru adenoamele sub 50 g se indica interventie Pentru adenoamele sub 50 g se indica interventie endourologica (TURP) sau tratament medicalendourologica (TURP) sau tratament medical

Page 60: 47410125-Adenomul-de-prostata

Particularitati in alegerea Particularitati in alegerea tratamentuluitratamentului

2.2. LocalizareaLocalizareaIn lobul medianIn lobul median – tuseu rectal normal, disectaziant. De – tuseu rectal normal, disectaziant. De obicei TURP.obicei TURP.In lobii lateraliIn lobii laterali – adenomul de prostata clasic, apreciabila la – adenomul de prostata clasic, apreciabila la TR.TR.Atat in lobul median cat si in lobii lateraliAtat in lobul median cat si in lobii laterali – adenomul – adenomul trilobat trilobat

3.3. Componenta histologica a adenomului prostaticComponenta histologica a adenomului prostaticAr necesita punctie prostatica endorectalaAr necesita punctie prostatica endorectalaNu a intrat in uzantaNu a intrat in uzantaPoate predomina componenta glandulara (tratament Poate predomina componenta glandulara (tratament hormonal sau inhibitori de 5 alfa reductaza) sau hormonal sau inhibitori de 5 alfa reductaza) sau componenta musculara (tratament cu alfa blocante)componenta musculara (tratament cu alfa blocante)

Page 61: 47410125-Adenomul-de-prostata

Particularitati in alegerea Particularitati in alegerea tratamentuluitratamentului

3.3. Asocierea clinica: Asocierea clinica: Zone dureZone dure – biopsie prostatica multipla – biopsie prostatica multipla ecoghidata si dozarea PSAecoghidata si dozarea PSAAdenomitaAdenomita – tratament initial antiinflamator si – tratament initial antiinflamator si antibiotic 10 – 14 zileantibiotic 10 – 14 zileInsuficienta renalaInsuficienta renala – drenaj urinar (sonda uretro- – drenaj urinar (sonda uretro-vezical sau uristil) 7 zile – 3 luni pentru vezical sau uristil) 7 zile – 3 luni pentru reechilibrarea valorilor catabolismului azotat.reechilibrarea valorilor catabolismului azotat.

4.4. Episoade de RCU in antecedenteEpisoade de RCU in antecedenteDe regula necesita tratament chirurgical deschis De regula necesita tratament chirurgical deschis sau endoscopicsau endoscopic

5.5. Teste urodinamiceTeste urodinamiceGradul obstructieiGradul obstructiei

Page 62: 47410125-Adenomul-de-prostata

Particularitati in alegerea Particularitati in alegerea tratamentuluitratamentului

6.6. Investigatia radiologicaInvestigatia radiologicaComplicatii sau leziuni asociate ale aparatului urinar Complicatii sau leziuni asociate ale aparatului urinar inferior (reziduu vezical, diverticuli vezicali, litiaza, tumora inferior (reziduu vezical, diverticuli vezicali, litiaza, tumora vezicala)vezicala)

Complicatii la nivelul aparatului urinar superior Complicatii la nivelul aparatului urinar superior (ureterohidronefroza, pielonefrita cronica)(ureterohidronefroza, pielonefrita cronica)

7.7. Varsta pacientuluiVarsta pacientuluiRepercursiuni ale interventiei (adenomectomie) asupra Repercursiuni ale interventiei (adenomectomie) asupra actului sexualactului sexual

8.8. Posibilitati tehnicePosibilitati tehnice

9.9. Optiunea pacientuluiOptiunea pacientului

Page 63: 47410125-Adenomul-de-prostata

Tratament medicalTratament medical

Exista 2 principii terapeutice:Exista 2 principii terapeutice:

Alfa – blocanteAlfa – blocante: actioneaza asupra : actioneaza asupra componentei musculare netedecomponentei musculare netede

Inhibitori de 5 alfa reductazaInhibitori de 5 alfa reductaza: actioneaza : actioneaza asupra componentei glandulare. asupra componentei glandulare.

Page 64: 47410125-Adenomul-de-prostata

Alfa - blocanteleAlfa - blocantele

Blocheaza alfa 1-adrenoreceptorii (alfa 1A, Blocheaza alfa 1-adrenoreceptorii (alfa 1A, 1B, 1B, 1C1C, 1D)., 1D).Reduc tensiunea exercitata de fibrele Reduc tensiunea exercitata de fibrele musculare asupra uretrei, prostatei si musculare asupra uretrei, prostatei si capsulei prostatice. capsulei prostatice. Intervine asupra elementului functional al Intervine asupra elementului functional al simptomatologiei.simptomatologiei.AlfuzosinAlfuzosin (Xatral), (Xatral), DoxazosinDoxazosin (Cardura), (Cardura), TamsulosinTamsulosin (Omnic), etc. (Omnic), etc.

Page 65: 47410125-Adenomul-de-prostata

Inhibitori de 5 alfa Inhibitori de 5 alfa reductazareductaza

Finasterid, DutasteridFinasterid, Dutasterid

Impiedica transformarea testosteronului in Impiedica transformarea testosteronului in

dihidrotestosteron. dihidrotestosteron.

Reduce volumul prostaticReduce volumul prostatic

Preparate existente momentan: Preparate existente momentan:

AVODART, PROSCARAVODART, PROSCAR

Page 66: 47410125-Adenomul-de-prostata

Tratament chirurgicalTratament chirurgicalAdenomectomie transvezicalaAdenomectomie transvezicala

Page 67: 47410125-Adenomul-de-prostata

Tratament endourologicTratament endourologic

TURPTURP

TUIPTUIP

Page 68: 47410125-Adenomul-de-prostata

Tratament endourologicTratament endourologic

Ablatie cu LaserAblatie cu Laser

(Green Laser)(Green Laser)

TermoterapieTermoterapie

TUNATUNA

HIFUHIFU

Page 69: 47410125-Adenomul-de-prostata

Alte procedee minim invaziveAlte procedee minim invazive

Senturile prostaticeSenturile prostatice

(Memokath)(Memokath)

Page 70: 47410125-Adenomul-de-prostata

Recommended