Home >Documents >31. Infectiile perinatale (Bacteriene Si Virale)

31. Infectiile perinatale (Bacteriene Si Virale)

Date post:13-Jun-2015
Category:
View:1,106 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:

o pneumoniece conduce lahipoxemici, acidozei hipercapnieiulterior,lahipertensiune lanou diferitedecelerelatateanterior, considerate clate clasice. Astfel, se prezenta meconiuluinlichidulamnioticnuesteunmarkerde niciointerventie sau obstetrical,ii nupoatepreveniMAS consecintele sale. Aceasta meconiuluin respiratorii estelInor gaspuri illtrauterine. Este greudeexp'icat.neventualitate.incidenteiMASnultimiinni.caurmareaunor de aspiratie arespiratorii ale nsala de autoricred Iezi unilehisto-logice carensotescMASsuntmaiconsecinla asfixiei nuaprezenteimeconiuluinparenchill1ul pulmonar.Ocare esteaceea de obicei, nou suntaparent laviguros.auscorulApgarmai mare sau egalcu 5 nupar afiavut semne de intrauterini1. Numai aspiratianu este ntotdeauna pentru a preveni MAS, astfel se propune ca intubareanou aspirarea respiratorii dupc7intubnre. Seastfel o aspiratie- recente autorizate poate s:1prezintedefecare casemn dematuritate maiputin probabil ca semn de asfixie.meconiul secu o cantitate mare de lichid amniotic, nuse petrecincidenteserioase. oligohidramnios amestecul este mai vscos, nou este depresat lancontinuare MAS. Sepa\e prezentameconiuluinlichidulamniotic se n12,5%dintre Dintreacestea. 20-30%auunscorApgarmaimicdect6 doar5% MAS(mortalitate 4%). Tabloul clinic este dominat de semne de respiratorie.cusimptomatologie cudetresa respiratorieprindeficit de surfactant a prematurului, cu diferenta ciisurvine la unnou normoponderal,la caresmfactantulafostdoar"neutralizat"demeconiului. n aceste cazuri nu de slufuctant, ci estenspecial funC\ia de a tensiunii superficialede surfactant, prin efectul citotoxicdirectalmeconiuluiasuprapneumocitelorde tip 2. aceste date par ca logic tratamentul cu surfactant exogen nMAS. studiile experimentale nu auconfirmat acestuia.Se doza. cOllcentralia.ritmuldeadministrare.precum efectele beneficedemonstratealesurfactantululexogelln tratamentulMAS. Tabloulradiologic dinalternanta de zolle de atelectazie, condensare cu zone hiperaerate, pleural.pneul1lotoraxsaupneumomediastin.Relatia dintreaspectulraJiologic severituteaMASestegreu de oocume:nrat. CapitolulB - NeonatologieI 133 'rratamcnt. asupraaspiratiei orofarin-gienel1nntcdeprimarespiratie uneleretineri (privindeficacitateanprevenireaMAS),aceastaeste general NuCOnsens asupra trahealeintubatie.nsensul nusuntbinedefinitecategoriiledenou care trebuiesupuse acesteimanevreinvazive,Seca utilizareaacesteimanevreagresivelanou sever depresatisauInceilacaremeconiul este nmodevidentdeosebitdeabundent,vscos foarte probabila fost aspirat. Nu este clar asocierea intuba\ie + aspiratietrebuie fiesau Utilitatea tratamentului cu surfactant exogen CI fiDexnmetazona a fost pentlU contracararea proccsuluiinllamator pulmonar, dar rezultatelenusunt validate ntoatestudiile. Antibioterapiacontro- Pneumonia prinaspiratia meconiuestemai dar la este greu de distins o pneumonie de unaRoluloxiduluinitricadministrat pecaleinhalatorie a fidefinit n MAS, darstudii care pentruefectulluifavorabilnameliorarea Evaluarearespilotorieacopiilorcareau supravietuit MAS a demonstrat clar unor sechele, dintrecelemaicomunefiindwheezillg-ulpersistentrecurent bronhospasmulla efort. Epidemiologie.ntimpulsarciniilaruptura membraneloramniotice.mediulintrauterincare este steril. n timpul delivrenlei imediat post natalnou vinencontactcuomultitudine demicroorganismecurnd areloc colonizareateglll1lentelor.atractuluigastrointestinafrespirator alnoul15sclltullli. "evolutie"se petrece de obiceiincidente numai uniinou deColonizarea arelocn ritm: 20-25% nprima zi,60-65% ntre a 3-a a 5-a zi.lnfeqiile nozocoll1ialetransmiseprinm5napersonaluluimanevreleagresivedereanimureseconstituie ca cele Illaiimportante de contnmin;Jre .. Trebuiedistinctie ntre llotiunea de nou contaminat ceadenounnSCUlinfectat.NounclsclIflll cOlltamll1uf(coloni::.a{)secaracferi:.e{/;.{/princulturi b{/cteriologicepo::)tiw!prelel'olediliaX1l1({erodigestiv (culturinazale.faringiene.coprocullllrll,culturi semne clinice de bo{//.Nou infectnt manifest5riclinice.cu/tllricentrale fJo;:.itil'c (hemocllllllra,I1rocu{tura,c/{{tlfr{/ LCR) asociate cuunsindrominflamutor biologic absolutalleucocitelor.alpolimorfonuclearelor.cu 134IEsen[ialul nPEDIATRIE - editia a2-a devierea la stnga a formulei leucocitare, trombocitopenie, valorilor proteinei C reactive, VSH, fibrinogen). Culturile bacteriene pozitive (chiar centrale), n unuisindrom inflamatar,suspiciunea unei posibile suprainfect5rinmomentul recolt5rii,nciuda numeroa-selor date noi referitoare labacteriene neonalale precum a arsenaluluimpresionantdeantibioticede caredispunem,sepis-ulneon atai meningitanou reprezinteprincipalade morbiditate mortalitate ale acestui segment alinfantile. meningitelor supurate pot avea importante sechele neurologice. n centre bine utilate din dezvoltate,incidentasepsis-uluineonataleste la1-10%0 dintre noudar ntr-un climat de austeritate procentulpare a fimairidicat. Facroriideriscpentruinfeqia precocepotfi la Dintre factorii materni,rupturaamembraneloramniotice (RPM)esteconsiderat celmaisemnificativ.n cu cteva decenii.RPMseconsideraca fiind cu corioamniotita se recomandantrziere travaliului,chiarcurisculsubnlelesalunei premature. recente eficacitateaprofilactice (antibioterapie, corticoterapie, medicamente tocolitice)permitaprecierea cu ariscului uneipremature deceldeaprevenicorect a prelungi RPMriscul de cori 0-cu streptococ hemolitic tip B (GBS) la15%, pentruo gestatie< 37 Riscul nou de circa 10 ori este mai veche de 24 de ore mama are !TU cu GBS, a devenit ncursultravaliuluisauareculturivaginalepozitive pentruGBSmetoderapidedediagnostic antepartuma cuGBS-testulOIA StrepB OIA).Se pefaptul 70%dintrefemeiau cu GBS.o ntregraduldecolonizareamamei risculde lanou Copiii la sediimultiple aurisc crescut dezrolte Ceamai este adminis-trarea depenicilin:1mumei, iar clindamicina s-a deovedit la felde nrealizarea acestei profilaxii (chimio-profilaxieintrapartum). Dintre factoriifetali.unul dintre factoriide risc pentru sepsisestegreutatea la Sepsrs-uleste de8 orimaifrecventla categoria de greutate1000-1500 g, n comparaticcuciltegoria degreutate2000-2500 g este de 26 oriIllaifrec\"entlaprematurii2500g. cei3 raclOriderisc(greutalea foarte la RPM>18ore n cursultravaliului")se risculdesepsisneonatal prin transmitere a devine maxim. ncazulscpsis-uluiJlozocomial,reanimarea procedmi\c invazi\'e. respiratiamecanic, catcterelc venoasecentrale. duratade recuperaresunt tot factori de riscpentru nmaternitate.maialeslaprematuri. Etiologie. Germenii cauzali ceimai nSUA sunt streptococul Phemolitic de grup B,E.I'cherichia coli LiSleriamOlloeylogenes nereferimlasepsis-ul cudebut precoce (primele 7zile de viat"),ncare estesuspectutntransmitereamaterno-fetalrluinfeqiei. Pentrusepsis-ulcudebut tardiv(> 7zile),germeniicei mai suntSlafilococCllS (lures.Elllerobacterioceae stafilococii coagulazo-negativi, ultimiiprezenti nmod caracteristicn deprematuri.Rezistentala antibiotice aflorei despitalcare nozocomiale (sepsis cu debut tardiv) este notOiie. cu Sireptoeoe f3hemofilie grup B. nliteraturaca GBS (grollP B .I'lreprocDccal il{fl.'Cfiol1)este ceamaietiologiea sepsis-ului neonataleudebut precoce(primele24-48ore)(2-4%0). ocudebutl

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended