Home >Documents >01 Curs1-Chimie Anorganica

01 Curs1-Chimie Anorganica

Date post:06-Feb-2016
Category:
View:105 times
Download:8 times
Share this document with a friend
Description:
g
Transcript:
 • CHIMIE ANORGANIC I

  Semestrul 2, An universitar 2012-2013

  1

  Asist. univ. Dr. Albert Soran

  CLR2303CLR2303

 • 2Chestiuni organizatoriceObiectul Chimiei anorganicePartea 1. Notiuni fundamentale

  Originea elemetelorStructura atomica

  Structura atomilor hidrogenoiziAtomi polielectroniciPenetrare si ecranare,principiul aufbau, clasificarea elementelor, parametrii atomici

  Structura moleculara si teoria legaturii chimice(Lewis regula octetului, rezonanata, modelul VSEPR), (TLV), (TOM), structura siproprietatile legaturilor chimice

  Structura solidelor simpleAcizi si bazeOxidare si reducereIntroducere in chimia compusilor coordinativiTehnici fizice in chimia anorganica (scurta introducere)

  Partea 2. Elementele si si compusii lorPeriodicitatea, Hidrogenul, grupa 1, grupa 2, grupa 13, grupa 14, grupa

  15, grupa 16, grupa 17, grupa 18, elementele blocului d

 • Asist. Dr. Petronela Petrar

  Asist. Dr. Albert Soran

  Curs: toate grupeleLaborator: grupe CISOPC, IB, ISAPM

  Seminar: CISOPC+SIMON, IIPCB+ISAPMContact: [email protected], SALA 3 (demisol)

  Consultaii: Luni 8-10 (sau cu programare)

  Laborator: grupe CATB, CATB+IBSeminar: CATB+1/2(CATB+IB), IB+1/2(CATB+IB)

  Contact: [email protected], SALA 114 (etaj 1)Consultaii: Miercuri 16-17

  Echipa

  3

 • Lector Dr. Varga Richard

  Lector Dr. Mrginean Drago

  Laborator: grupa IIPCBContact: [email protected], SALA 99 (etaj 1)

  Consultaii: Miercuri 9-11

  Laborator: grupa SIMON

  Contact: [email protected], Birou 104 (in sala 103)

  Consultaii: Marti 11-12

  4

 • https://sites.google.com/site/chimieanorganica

  5

 • Colocviu 135%

  Colocviu 235%

  Activitate laborator

  30%NotNot laboratorlaborator

  6

  Notlaborator *

  20% Not

  examen; 80%

  Nota finalaNota finala

  Notarea

  * Cu condiia ca nota la examen sa fie minim 5

 • Prezena Laborator: minim 90% (maxim 1 absen) Seminar: minim 90% (maxim 1 absen)

  7

  Condiii pentru intrare n examen

  Sarcini ntocmirea fielor de laborator (30% din

  nota de laborator) Colocviile de laborator

 • 8Ziua

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  08:00

  -09:00

  09:00

  -10:00

  10:00 -

  11:00

  11:00 -

  12:00

  12:00

  13:00

  13:00

  -14:00

  14:00

  -15:00

  15:00

  -16:0016:00 - 17:00 17:00 - 18:00

  18:00 -

  19:00

  19:00

  -20:00

  Luni

  Marti

  Chimie anorganica -

  Lab

  I SIMON

  (L 102 ANO) D.

  Marginean

  Chimie anorganica - Lab

  I CATB

  (L 102 ANO) P.Petrar

  Miercuri

  Chimie anorganica - Curs

  I CISOPC, I CATB, I CATB+IB, I

  IB, I IIPCB, I ISAPM, I SIMON,

  I CM

  (Amfiteatrul ISD) A. Soran

  Chimie anorganica - Sem

  I IB, I CATB+IB (grupa IB)

  (Sala 132) P.Petrar

  Chimie anorganica - Sem

  I CATB, I CATB+IB (grupa CATB)

  (Sala 132) P.Petrar

  Joi

  Chimie anorganica - Sem

  I IIPCB, I ISAPM

  (Sala 132) A. Soran

  Chimie anorganica -

  Lab

  I CISOPC

  (L 102 ANO) A.Soran

  Chimie anorganica - Lab

  I CATB+IB

  (L 102 ANO)Chimie anorganica - Sem

  I CISOPC, I SIMON

  (Sala 132) A. Soran

  Chimie anorganica

  Lab I IIPCB

  (L 204 ANO) R. Varga

  Vineri

  Chimie anorganica - Lab

  I ISAPM

  (L 102 ANO) A. Soran

  Chimie anorganica - Lab

  I IB

  (L 102 ANO) A. Soran

 • Calendarul

  9

  25.02.2013 05.05.2013 activitate didactic

  10 sptmni(miercuri, 01.05.2013 Ziua

  Internaional a Muncii - zi liber)

  06.05.2013 12.05.2013 vacana de Pati 1 sptmn

  13.05.2013 09.06.2013 activitate didactic 4 sptmni

 • Obiective

  10

  SaSa constientizaticonstientizati naturanatura experimentalaexperimentala aa chimieichimieianorganiceanorganice ((corelatiacorelatia dintredintre teorieteorie //ipotezaipoteza sisi experiment)experiment)

  SaSa putetiputeti sistematizasistematiza,, interpretainterpreta proprietatileproprietatile chimicechimice sisifizicefizice aleale elementelorelementelor metalicemetalice,, nemetalicenemetalice sisi aa compusilorcompusiloranorganicianorganici pepe bazabaza unorunor modelemodele calitativecalitative (MLV,(MLV, TOM,TOM,variatiivariatii periodiceperiodice,, etcetc..))

  SaSa vava familiarizatifamiliarizati cucu termeniitermenii folositifolositi inin chimiachimiaanorganicaanorganica

  SaSa recunoastetirecunoasteti sisi sasa denumitidenumiti diversediverse claseclase dede compusicompusianorganicianorganici.. SaSa indicatiindicati metodemetode dede obtinereobtinere sisi utilizariutilizari alealeacestoraacestora

 • Ce este chimia anorganic ?

  ChimiaOrganic

  ChimiaOrganometalic

  ChimiaMediului

  ChimiaAnorganic

  ChimiaBioanorganic

  Biochimia

  11

 • organic anorganic organometalic

  12

 • 13

 • 14

  P. P. Power et al., Science, 2005, 310 (5749), 844

  Legatura cvintupla

 • 15

 • 16

  B12H122- (atomii de H

  legati de B sunt omisi)

 • 17

 • 18

 • Originea elementelor in Univers

  92 elemente in Univers / 90 pe Pamant 20 elemente sintetice

  19

 • De ce exista doar 90 de elemente pePamant?

  20

  De De cece anumeanume elementeleelementele se se gasescgasesc in in

  abundentaabundenta observataobservata experimental? experimental?

  De De cece izotopiiizotopii unuiunui element se element se gasescgasesc in in

  abundentaabundenta relativarelativa observataobservata??

 • Originea Universului

  21

  Georges Lematre(1894-1966)

  preot catolic si fizicianBelgian sustinea ferventideea ca nu exista niciunconflict intre stiinta sireligie

  Propune pentru prima data idea unuiUnivers in continua expansiune

  Propune si ideea unuinucleu primordial aflatla originea Universului, idee care a evoluat in teoria cunoscuta astazidrept teoria Big Bang

  Timp

  Singularitate

 • un nucleu primordial d ~1096 g/cm3 si T ~1032 K, care dintr-un

  motiv anume a explodat acum cca. 15 mld. ani

  TeoriaTeoria Big BangBig Bang

  BOOM!

  22

 • PROTONNEUTRON

  ELECTRON

  la cca. 10-6 s dupa explozie si 1012 K, din particule

  subelementare numite cuarci, => neutroni, protoni si ulterior

  electroni

  23

 • la 1s dupa Bing-Bang, si T ~ 109 K particulele formate

  (protoni, neutron, electroni) au energia cinetica mult prea mare

  pentru a se putea asocia in forma pe care o cunoastem astazi

  24

 • racirea materiei odata cu expansiunea universului, forta

  nucleara tare => nuclee de deuteriu (p+n) si heliu (2p+2n) INCEPE

  procesul de construire al elementelor

  Deuteriu

  Heliu

  proton

  25

 • HIDROGEN

  HELIU

  la cca 300.000 ani dupa BB racirea materiei odata cu

  expansiunea universului, forta electromagnetica=> atomi de H si

  He

  26

 • GRAVITATIA!27

 • 28

 • deplasare spre rosu

  29

  Edwin P. Hubble (1889-1953)

  initiat ca avocat s-a dedicatulterior astronomiei

  observator, referinta

  deplasare spre albastru

  Efect Doppler

  Soare

  Galaxieapropia

  ta

  Galaxieindepar

  tata

  DoveziDovezi care care sustinsustin teoriateoria Big BangBig Bang

  Deplasare aspre rosu a liniilor de absobtie

 • Arno Penzias (dreapta) si Robert Wilson

  de la Bell Laboratories, alaturi de antena radio cu care au descoperitRCM in 1965

  RadiatiaRadiatia cosmicacosmica de fond de de fond de microundemicrounde

  reprezinta radiatia termica rezidualadupa Big Bang

  Corespunde unei temperaturi de 2,725 K

  30

 • Descoperirea Bosonulului Higgs particula lui Dumnezeu

  Iulie 2012 la CERN Large Hadron Collider

  31

  http://www.youtube.com/watch?v=PJ2q8WUire0CERN LHC experiment

  http://www.youtube.com/watch?v=HVxBdMxgVX0http://www.youtube.com/watch?v=WGWlT8SqXLM

  A Crash Course In Particle PhysicsInformatii suplimentare

 • Abundenta elementelor in Univers

  La aprox. 2h de la inceputul universului, temperatura a scazut

  intr-atat incat majoritatea materiei se gasea sub forma de

  nuclee de H (~89%) si de He (~11%)

  i Nu s-a schimbat mare lucru de atunci

  32

 • Abundenta relativa a elementelor Abundenta relativa a elementelor

  in scoarta terestra si Soare. in scoarta terestra si Soare.

  Elementele cu Z impar sunt mai Elementele cu Z impar sunt mai

  putin abundente decat cele cu Z putin abundente decat cele cu Z

  parpar

  ccacca.. 8888,,66%% atomiatomi HH

  1111,,33%% atomiatomi HeHe

  == 9999,,99%% dindin numarulnumarul totaltotal dede

  atomiatomi

  ~~9999%% dindin masamasa universuluiuniversului !!

  33

 • Energie neagra73%

  Materieneagra

  23%

  Materie normala4%

  34

 • Particule subatomice relevante pentru chimie

  35

 • Energia de legatura a nucleului, Wleg Energia necesara pentru a transfera nucleul, izolat si in repausin starea de nucleoni izolati si in repaus

  Wleg = W-Wnucleu=[Zmp+(A-Z)mn-Mnucleu]c2 == [Z(mp+me) + (A-Z)mn-(Mnucleu+Zme)]c2 == [ZmH + (A-Z)mn-Matom]c2

  E = mc2

  Wnucleu = Mnucleuc2

  W = Zmpc2 + (A-Z)mnc2 energia de repaus a nucleonilor izolati

  energia de repaus a nucleului

  1uc2 = 931,5 MeV

  Wleg = [ZmH + (A-Z)mn-Matom]931,5 MeV36

 • Energia de legatura pe nucleon

  Fisiune

  Fisiune

  Fuziune

  E

  n

  e

  r

  g

  i

  a

  d

  e

  l

  e

  g

  a

  t

  u

  r

  a

  m

  e

  d

  i

  e

  p

  e

  n

  u

  c

  l

  e

  o

  n

  ,

  M

  e

  V

  Numar de masa, A

  Wleg

  A

  o energie de legatura pe nucleon, mare, indica un nucleu stabil

  37

 • ImportantImportant:: ElementeleElementele usoareusoare ss--auau formatformat prinprinreactiireactii nuclearenucleare cece auau avutavut locloc inin stelelesteleleprimordialeprimordiale formateformate dindin hidrogenhidrogen sisi heliuheliu

  ReactiileReactiile nuclearenucleare de de fuziunefuziune se se maimai numescnumesc sisicombustiicombustii nuclearenucleare

  1eV = 96,47 KJ/mol1 MeV = 106 eV

  + 7,2 MeV

  Nucleosinteza elementelor usoareNucleosinteza elementelor usoare

  38

 • Diferenta dintre o reactie chimica si o reactie nucleara

  natura atomilor

  implicati nu se modifica

  are loc cu modificarea

  numararului de protoni din

  nucleu, deci modificarea Z

  energia eliberata este

  de ordinul 103 KJ/mol,

  (10 eV)

  energii degajate de un

  million de ori mai mari, de

  ordinul 109 KJ/mol (10 MeV).

  reactia decurge la

  temperaturi relativ

  mici, < 2000 K

  reactia decurge doar la

  temperaturi mai mari de 107

  K

  reactie chimica reactie nucleara

  energia si practic

  masa se conserva doar energia se conserva

  39

 • Scrierea unei reactii nucleare

  A + a B +bA - nucleu (nuclid)

  int (printe)

  a - particula

  proiectilb - particula

  emergent

  B - nucleul

  produs (fiic)

  Pe scurt se poate nota A(a,b)B

  40

 • numarul de masa total si sarcina se conserva in reactii

  nucleare!

  A: 12+4= 16+0 Z: 6+2=8+0

  Tem: egalati reactie nucleara

  Egalarea reactiilor nucleare

  41

 • Tipuri de reactii intalnite in nucleosinteza

  Emisia de electroni, emisia -, duce la cresterea

  numarului atomic Z

  Implica transformarea unui neutron in proton

  42

 • Emisia de pozitroni, emisia +, duce la scaderea numarului

  atomic Z

  Protonul devineneutron

  pozitron

  Implica transformarea unui proton in neutron

  43

 • Emisia de radiatie

  Nucleu in stare excitata

  Nucleu in stare fundamentala

  44

 • Arderea hidrogenului devine posibila la cel putin 107K

  Combustia hidrogenului

  Efectul net al combustiei este transformarea H in He

  Exista doua posibilitati

  + + e+ +

  implica transformarea p n + e+ +

  + +

  + + 2

  Lantul p-p

  45

 • Ciclul CNO, catalizat de nuclee C

  46

 • Soarele

  temperatura in miez1,5*107K,

  Temperatura la suprafata

  5600K.

  Timp de viata scurs 4,6 miliarde ani,

  hidrogen ramas pentru ~5 miliarde

  ani

  procesul principallantul p-p (98% dinenergia produsa deSoare)

  47

 • Combustia heliului

  Combustia He are loc dupa combustia integrala a H,=> colapsarea gravitationala a stelei urmata decresterea temperaturii miezului la 108 K

  8Be instabil, timp de viata 10-16 s insa suficient ca urmatoreareactie sa aiba loc

  procesul triplu 48

 • Aproximativ jumatate din nucleele de 12C formatesunt transformate in 16O

  captura ulterioara a nucleelor de He de catre 16O are loc doar

  intr-o mica masura

  faza finala a arderii He inceteaza odata cu formarea de 12C si 16O

  49

 • Carbonul si oxigenul sunt doua dintre cele mai importante

  elemente necesare vietii pe baza de carbon.

  Energia de legatura pe nucleon ar fi doar cu 0,5% mai mica

  sau mai mare abundenta relativa a acestor elemente in

  Univers ar fi redusa cu mai mult de doua ordine de marime

  50

 • Nucleosinteza elementelor Nucleosinteza elementelor grelegrele

  51

  AreAre locloc inin stelestele cucu masamasa maremare dede 88 stelestele solaresolare sisi incepeincepeprinprin combustiacombustia nuclearanucleara aa carbonuluicarbonului lala temperaturitemperaturi dede55**101088KK

  UrmatoareaUrmatoarea etapaetapa esteeste combustiacombustia neonuluineonului 2020Ne,Ne, arearelocloc lala 101099 KK

 • UrmatoareaUrmatoarea etapaetapa areare locloc lala 22**101099 KK sisi constaconsta inincombcombuustiastia 1616OO cucu formareaformarea dede 2828SiSi

  FazaFaza finalafinala constaconsta inin combustiacombustia 2828SiSi carecare incepeincepe lala55**101099 KK

  fotofoto dezintegraredezintegrare

  52

 • si asa mai departepana la formareanucleelor cele maistabile respectiv56Ni si 56Fe.

  Nucleosinteza inceteaza odata ce miezulstelei este compus predominant din nucleecu masa apropiata Ni sau Fe, deoarecereactiile ulterioare nu sunt exoterme

  53

 • Existenta elementelor de dupa Fe : captura de neutroni

  de catre nucleele stabile , urmata de emisie -, proces

  prin care un neutron din nucleu este transformat intr-

  un proton.

  Sursa neutronilor o constitue cele doua reactii

  54

of 54/54
CHIMIE ANORGANICĂ I Semestrul 2, An universitar 2012-2013 1 Asist. univ. Dr. Albert Soran CLR2303 CLR2303
Embed Size (px)
Recommended