+ All Categories
Transcript
Page 1: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

STATISTICA OFICIALA IN SERVICIUL SOCIETATII PAG. 1 Bucureşti - România, 12 – 14 iulie 2004

UNIUNEA EUROPEANA – PHARE RO/2001/IB ST-01 Proiect de Infrăţire între ROMANIA şi ITALIA “Armonizarea statisticii româneşti cu sistemul statistic european”

PROBLEME ŞI EXPERIENŢE PRIN PRISMA INS

Mariana Pietreanu & Cristina Ciora, INS Rezumat

EUROSTAT a susţinut implementarea anchetelor PRODCOM în ţările candidate în perioada

2002-2004 prin proiecte pilot orientate către soluţionarea problemelor metodologice întâmpinate de

aceste ţări. Pe de altă parte sub conducerea firmei ICON INSTITUTE, în cadrul proiectului pilot

PRODCOM II a fost promovată ideea de a se elabora, ca temă de cercetare, un model de Raport de

calitate pentru anchetele PRODCOM. România s-a angajat să elaboreze acest model de raport de

calitate pentru anchetele PRODCOM cu asistenţa expertului firmei ICON INSTITUTE.

Modelul de Raport de calitate PRODCOM a fost prezentat ţărilor candidate în cadrul ultimului seminar

al proiectului PRODCOM II organizat la Ankara, mai 2004 şi a fost apreciat ca fiind complet din punct

de vedere al tratării acurateţei şi coerenţei datelor PRODCOM în statistica românească.

Raportul de calitate prezintă:

- Nivelul de acurateţe faţă de cerinţele regulamentului

- Explicaţii privind tipurile de erori ce trebuiesc luate în estimarea variaţilor

- Probleme privind calculul Coeficienţilor de variaţie

- Rata de imputare, corecţii automate

- Coerenţa cu rezultatele anchetelor structurale în întreprinderi

.

Page 2: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 1

CALITATEA CANTITATILOR

ÎN STATISTICA SOCIALA DIN ROMÂNIA

Dr. Filofteia PANDURUInstitutul National de Statistica

Page 3: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 2

Plan de Plan de prezentareprezentare

1. Premise2. Cerinte de statistici3. Conditii de asigurare a calitatii datelor4. Directii de dezvoltare

Page 4: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 3

v Premise generale:

– statistica trebuie sa raspunda cerintelor deinformatii ale diferitelor categorii de utilizatori:indicatori statistici fiabili, relevanti, termen scurt;

– statisticienii trebuie sa gaseasca solutii / metode eficiente pentru asigurarea indicatorilor comparabili (temporal si spatial).

Page 5: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 4

v Premise speciale - statistica sociala din România

– cadrul conceptual si metodologic pentru producerea statisticilor armonizate;

– specificul national implica dezvoltarea unor metode speciale pentru evaluari / estimari în anumite domenii, cu implicatii asupra resurselor si infrastructurii statistice;

– necesitatea evaluarii oneste a performantelor si limitelor sistemului.

Page 6: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 5

Statistica sociala Statistica sociala -- obiectiv obiectiv prioritarprioritar

v Obiectiv (national si european) in etapa actuala;w ameliorarea calitatii datelor în termen de: rapiditate,

precizie, cost, comparabilitate în domenii de mareinteres

• conditii de viata, saracie si excludere sociala;• piata fortei de munca;• sanatate;• educatie si formare profesionala;• migratie.

Page 7: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 6

Statistica sociala Statistica sociala -- CerinCerinte te (1)(1)

w Eficacitate, selectivitate, productivitate pe baza principiului cost-eficienta;

w Armonizarea rezultatelor ⇐ mai putin costisitoare decât cea a datelor de intrare, care implicareproiectarea surselor, si costuri suplimentare;

w Asigurarea datelor statistice pentru toate categoriilede utilizatori (indicatori diferiti, niveluri de agregare diferite, functie de scopul în care sunt utilizate].

Page 8: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 7

Statistica sociala Statistica sociala -- Cerinte Cerinte (2)(2)

w Evitarea confuziilor în utilizarea si interpretarea datelor statistice (implicatii practice ale utilizarii unor concepte, definitii diferite); explicarea metodelor decalcul;

w Completarea sistemului de anchete prin modulespecializate pe probleme de mare actualitate pentru anumite perioade;

w Dezvoltarea sistemului statisticii sociale prin :• surse statistice complementare• statistici departamentale

w Formarea/ specializarea statisticienilor pe domenii

Page 9: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 8

Date Date statistice statistice -- conditiiconditii de de realizare realizare (1)(1)

v Cadrul conceptual si metodologic pentru producerea unor indicatori relevanti, coerenti si comparabili bazati pe surse deinformatii solide si pe metode de cercetare stiintific elaboratesi adaptate la conditiile specifice economiei si societatii românesti

v Sistem de anchete - deschis spre completare cu alte anchete sau module specializate;

v Infrastructura statistica :w baze de sondaj (EMZOT 2003, REGIS);w definitii, clasificari, nomenclatoare, armonizate;w acces în scopuri statistice la burse administrative;w retea permanenta de anchetatori (formare,

specializare).

Page 10: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 9

Date Date statisticestatistice -- conditiiconditii de de realizare realizare (2)(2)

v Producem date statistice de baza în structuri si agregari diferite (predefinite si la cerere), pentru multe categoriide utilizatori dar, evident, nu raspundem tuturor solicitarilor si mai ales, nu raspundem criteriilor “rapiditate” si “reprezentativitate domenii mici”

v “Rapiditate” , “estimatii domenii mici” - criterii contradictorii -

Page 11: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 10

Date Date statisticestatistice -- condicondittii de ii de calitate calitate (1)(1)

v (I) Proiectare - organizare:– Coerenta în asigurarea cadrului necesar

desfasurarii anchetelor în teren si al utilizarii eficiente a retelei de anchetatori;

– Transmiterea la timp a instrumentarului în teren: implicatii asupra respectarii termenelor definalizare a lucrarilor;

– Testarea solutiilor : metodologice si informatice;– Formarea personalului;– Supervizarea / controlul activitatilor în teren.

Page 12: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 11

Date Date statisticestatistice -- conditiiconditii de de calitatecalitate (2)(2)

(II) Productie statistica (nivel central)

– Estimatii consistente, indicatori relevanti în profil teritorial sau detaliati pe grupe speciale de populatie

– Diferente justificabile între indicatori din surse diferite

Page 13: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 12

Date Date statisticestatistice -- conditiiconditii de de calitatecalitate (3)(3)

(III) Derularea anchetelor, controlul logic (nivel DJS), corectarea erorilor - probleme generale:

– Insusire sirespectarea precizarilor metodologice(anchetatori, controlori, responsabili);

– Respectarea fluxului întrebarilor din chestionar;– Rezolvareaerorilor din fisierele transmise la

nivel central.

Page 14: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 13

Date Date statistice statistice -- conditiiconditii de de calitatecalitate (4)(4)

– Reducerea ratelor de non – raspuns[ la unele judete(peste 20-25%) la anchetele în întreprinderi si la cele în gospodarii (peste 30%)]

– Asigurarea colectarii informatiilor pentru zona exhaustiva a esantioanelor de întreprinderi ( implicatii serioase asupra nivelului estimatiilor)

Page 15: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 14

Statistica socialaStatistica sociala -- directiidirectii de de dezvoltaredezvoltare (1)(1)

v Dezvoltarea sistemului de anchete în gospodarii si întreprinderi (cf.strategiei): (ABF, EU-SILC, AMIGO + module complementare, SANinterviu, AEA - ancheta asupra educatiei adultilor, FORPRO, TUS);

v Solutii pentru: - cresterea numarului de indicatori sociali reprezentativi la

nivelul judetelor; - reducerea duratei prelucrarii datelor si finalizarii unor lucrari

(dificil de realizat în conditiile cresterii volumului esantioanelor); - calculul erorilor pentru estimatiile variabilelor de baza; - rapoarte de calitate.

Page 16: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 15

Statistica socialaStatistica sociala -- directiidirectii dededezvoltaredezvoltare (2)(2)

v EMZOT - 780 centre de cercetare - implicatii: - costuri - control supervizare - anchetatori

v Cresterea volumului esantioanelor (ABF~ 38000gospodarii/an; AMIGO~ 28000 gospodarii/trimestru).

Page 17: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 16

RATA DE NON-RASPUNSAncheta bugetelor de familie (ABF)

Page 18: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 17

RATA DE NON-RASPUNSAncheta asupra conditiilor de viata (ACOVI)

Page 19: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 18

RATA DE NON-RASPUNSAncheta fortei de munca în gospodarii (AMIGO) -

trimestrul III, 2003

Page 20: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 19

RATA DE NON-RASPUNSAncheta fortei de munca în gospodarii (AMIGO) - trimestrul IV, 2003

Page 21: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Phare RO/2001/IB ST-01Twinning Project between Italy and Romania

“Compliance of Romanian statistics with European statistical system”

Conferinta Nationala: Statistica oficiala în serviciul societatiiBucuresti, 12-14 Iulie 2004 20

MULTUMESC PENTRU

ATENTIE !

Page 22: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Calitatea produselor si serviciilor statisticeProbleme si experiente INS

Calitatea anchetelor PRODROM

Bucuresti, 12-14 iunie 2004

ROMANIAINSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Page 23: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

ROMANIAINSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

1. Progrese realizate pânã in prezent:

• Elaborarea listei PRODROM pentru anul 2003

• Actualizarea anuala a legaturii PRODROM-PRODCOM

• Rezultatele anchetelor PRODROM pentru anii 2000-2002 au fost trimise la Eurostat

• Rezultatele lunare PRODROM privind productie otelului setrimit la Eurostat, incepamd cu luna ianuarie 2004

• Elaborarea publicatiei electronice anuale –PRODROM 2002

Page 24: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

2. Calitatea anchetelor statistice PRODROM

2.1 RelevantaUtilizatorii datelor:

a. Organizatii guvernamentale b. Institutii ale administratiei publice centrale si localec. Eurostat;d. Organizatii non-guvernamentale;e. Cercetatori si studenti;f. Intreprinderi si unitati financiare;g. Mass-media

ROMANIAINSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Page 25: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Probleme legate de satisfacerea cerintelor utilizatorilor de date:

- Confidentialitatea- este marcata pentru codurilePRODROM pentru care sunt mai putin de 3unitati raportoare;

- Acuratetea – atunci cand datele statistice secolecteaza pe baza unui esantion, statisticile trebuiesc agregate la un nivel corespunzator

ROMANIAINSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Page 26: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

2.2 Acuratetea

Metodologiile anchetelor sunt pregatite pentru a fi prezentate in CAM

Observatie:notele metodologice includ o sinteza a metodelor utilizate (pupulatia tinta), materialele utilizate. Metodologiile se vor publica inRevista Romana de Statistica

Tipurile de chestionare utilizate:

- personalizate (pentru unitatile vechi) : 8632

- standard (pentru unitatile noi): 2103

ROMANIAINSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Page 27: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Indicatori calculati pentru componenta Acuratete a ancheteiPRODROM

Ø Rata de non-raspuns

-pentru date provizorii : 12,46%

-date finale: 11,50%

Ø Rata de clasificare eronata a variabilelor principale la nivel de intreprinderi

- pe clasa CAEN: 2,40%

- pe clase de marime: 7,48%

ROMANIAINSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Page 28: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Ø Structura esantionului

Criteriul de esantionare numar unitatitotal 10735activitatea principala in Sectiunile C, D, E 9900activitatea secundara in industrie 619numarul de salariati 10-19 216

ROMANIAINSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Page 29: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Ø Putem calcula:- RATA de CORECTII AUTOMATE pentru intreprinderile care realizeaza produse cu doua unitati de masura;

- RATA de IMPUTARE pentru unitatile repondente;

- RATA de NON-RASPUNS in functie de cauza acestuia:1. Activitatea CAEN nu este din sectiunile C,D,E: 2,48%2. Schimbarea clasei de marime: 2,19%3. Diferite evenimente: 0,19%4. Refuz de raspuns: 4,55%5. Intreprinderi care si-au incetat activitatea: 2,11%

Observatie: In caz de 1 sau 3, unitatile non-repondente sunt compensate prin metode de reponderare.

ROMANIAINSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Page 30: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Principalele probleme cu care ne-am confruntat in calcularea indicatorilor privind acuratetea

§ Coeficientul de variatie§ Supra-acoperirea § Non-rapuns total / partial§ Rata de corectii / imputari

A fost dezvoltat un sistem integrat pentru colectarea, procesarea, analiza datelor si diseminarea rezultatelor care va conduce la cresterea calitatii datelor

ROMANIAINSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Page 31: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

2.3 Acesibilitatea si claritatea

• Rezultatele anchetei PRODROM sunt diseminate anual prin intermediul publicatiilor statistice disponibile pe suport hartie si in format electronic: CD, e-mail

• Pe site-ul INS sunt prezentate comunicatele de presa si metodologiile de elaborare a clasificarilor si nomenclatoarelor

• Notele metodologice contin descrierea obiectivelor si scopului anchetei, bazei legale, periodicitatii, populatiei tinta, perioadei de referinta si definitiilor principalilor indicatori statistici

ROMANIAINSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Page 32: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

2.4 Termenele si punctualitatea- Principala dificultate a fost intarzierea primirii chestionarelor de la intreprinderi.

- In etapele de verificare a datelor sunt necesare dezvoltatea unor metode de imputare.

- Suportulul IT a fost imbunatatit in anul 2004.

- Datorita lipsei de resurse nu putem finaliza ancheta anuala in termen de 6 luni de la incheierea perioadei de referenta.

ROMANIAINSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Page 33: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

2.5 ComparabilitateaPentru anii de referinta 2000-2003 ancheta PRODROM respectaRegulamentul CEE nr. 3194/94 pentru ca:

• Nomenclatorul PRODROM este aliniat la NomenclatorulPRODCOM

Nomenclatorul PRODROM contine:- Codul PRODROM (9 caractere = primele 8 din codul

PRODCOM + 1 pentru detalii))- Descrierea codului PRODROM;- Codul PRODCOM;- Codul PRODIND ;- Prima unitate de masura reprezinta unitatea de masura

europeana-Cea de-a doua unitate de masura este unitatea nationala

ROMANIAINSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Page 34: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

2.6 CoerentaAnaliza datelor din ancheta anuala cu datele infra-anuale pentruacelasi domeniu socio-economic.

1011121314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41

0

50000000000

100000000000

150000000000

200000000000

250000000000

CAEN- 2 caractere

Comparatia indicatorului cifra de afaceri (sursa de date : ASA) cu valoarea productiei livrate (Sursa de date: PRODROM) la nivel de unitate de activitate

omogena.

Cifra de afaceri Valoarea productiei livrate

ROMANIAINSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Page 35: (statistica socială) şi Mariana Pietreanu (statistica întreprinderilor)

Cauzele diferentelor AS-PRODROM

• pondere ridicata a intreprinderilor mici

• subcontractarea

• intreprinderi mari

ROMANIAINSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA


Top Related