+ All Categories
Transcript
Page 1: Istoric Margaritesti

O scurtă istorie a comunei Mărgăriteşti

Aşezarea matematică: Este aşezată la intersecţia paralelei de 45°26´latitudine nordică cu meridianul de 26°50´longitudine estică.Aşezarea geografică:Este situată în partea de NE a judeţului Buzău, la o distanţă de aproximativ 25 de km de municipiul Rm. Sărat. În întregime teritoriul este cuprins în Subcarpaţii de Curbură, diviziunea acestora Subcarpaţii Vrancei.Date generale:Suprafaţa 2.150 ha, populaţie 878 (2002), 775 (2009), 9,94%sub 18 ani.Localităţi componente: Mărgăriteşti, Câmpulungeanca, Fântânele.

Page 2: Istoric Margaritesti

Vecinii şi limitele:-la NV Comuna Săruleşti;-la NE Comuna Valea Salciei;-la E Comuna Pardoşi;-la S Comuna Murgeşti;-la V Comunele Beceni şi Vintilă Vodă.

Traseul limitei administrative urmăreşte diferite forme de relief.

Limita sudică începe cu Dealul Coasta Boilor, continuă cu Dealul Câlnăului, trece dincolo de apa Câlnăului, urmează Dealul Cărpiniş şi de aici se continuă spre nord cu Dealul Chiciura şi până la Dealul Tătarului spre Comuna Săruleşti. Spre vest hotarul este format din Dealul Cărătnăului, Dealul Homocioaia şi Dealul Licoi-Floreşti, fosta moşie Dimiana, proprietar Elena Limotescu.

Page 3: Istoric Margaritesti

Satul Mărgăriteşti (Lac) aşezat între Dealurile Homocioaiei şi Cărpiniş, este străbătut de pârâul Hârboca, afluent pe dreapta al Câlnăului, este situat în bazinul hidrografic al Buzăului. Bătrânii spuneau Lac deoarece în mijlocul satului se afla un lac mare de aproximativ 5 ha. Numele de Mărgăriteşti l-a Dobândit după un boier Mărgăriteanu care se crede că a fost pandur de-al lui Tudor Vladimirescu.

Satul Fântânele, care se numea Şchiopeni, iniţial ar fi fost aşezat în punctul Licoi, de pe raza comunei Beceni, iar din cauza unei epidemii de ciumă locuitorii au fugit şi s-au stabilit unde este amplasamentul actual.

Page 4: Istoric Margaritesti

Prin Mărgăriteşti trecea “Drumul Sării” – de la Lopătari-Mânzăleşti-Vintilă Vodă, Câmpulungeanca-Râmnicu Sărat-Brăila.Prima şcoală a fost tina bisericii- atectată în 1884. La început nu a avut un local propriu, funcţionând în diferite locuinţe ale sătenilor, apoi în acelaşi loc cu primăria iar apoi în alte locuinţe. În 1923 este dat în folosinţă un local nou pentru şcoală, care a funcţionat până 1952, altul în 1958, altul în 1974. Începând cu 1981-1982 se trece la învăţământul de 10 clase, actualmente funcţionează clasele I-VIII.

Page 5: Istoric Margaritesti

Pe baltă la Câmpulungeanca- februarie 2012

Page 6: Istoric Margaritesti

Pe urme de mistreţi către Mărgariteşti

Page 7: Istoric Margaritesti

Intrarea în sat-februarie 2012


Top Related