+ All Categories
Home > Documents > Tulburari de personalitate.ppt

Tulburari de personalitate.ppt

Date post: 14-Apr-2018
Category:
Upload: florin-tudose
View: 237 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 20 /20
Transcript
Page 1: Tulburari de personalitate.ppt

7/27/2019 Tulburari de personalitate.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tulburari-de-personalitateppt 1/20

Page 2: Tulburari de personalitate.ppt

7/27/2019 Tulburari de personalitate.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tulburari-de-personalitateppt 2/20

DEFINIŢIE  Modelele de gândire şi de relaţionare cu mediul

social şi cu propria individualitate a subiectului seexprimă în trăsături de personalitate. 

Prin tulburări de personalitate   înţelegem aceletrăsături inflexibile şi dezadaptative care provoacădie perturbări în funcţionalitatea socio-profesională aindividului, fie disconfort subiectiv.

 Tulburările de personalitate se recunosc încă dinadolescenţă şi persistă toată viaţa, atenuându-se deobicei cu vârsta.

Page 3: Tulburari de personalitate.ppt

7/27/2019 Tulburari de personalitate.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tulburari-de-personalitateppt 3/20

SINONIMII

Ph. Pinel – Nebunie fără delir, personalitate anormală 

 J.C. Prichard –  Nebunie morală

Cleckley – sociopatie

 J.L. Koch, Emil Kraeplin –   personalitate psihopatică - psihopatie

ICD 10, DSM IV  – tulburare de personalitate

 Alte denumiri: personalitate imatură, inadecvată, accentuată 

Page 4: Tulburari de personalitate.ppt

7/27/2019 Tulburari de personalitate.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tulburari-de-personalitateppt 4/20

Date epidemiologice - 10-13% din populaţia generală prezintătulburări de personalitate (DSM-IV, 1994)

Debutul tulburărilor de personalitate –  le numim la vârsta copilărieitulburări de comportament; apar devreme în viaţa adultă 

Evoluţie proprie fiecărei tulburări de personalitate. În general ele semanifestă cu acuitate în decada a 3a şi a 4a de viaţă şi se reduc treptat cu

 vârsta.

Page 5: Tulburari de personalitate.ppt

7/27/2019 Tulburari de personalitate.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tulburari-de-personalitateppt 5/20

Caracteristicile obişnuite ale pacienţilor cu

tulburări de personalitate (1)

Modele de comportament cronice şi durabile, nu episodice

Blamarea constantă a altora

Uşor de înfuriat sau de făcut geloşi  Ego-sintonic

Funcţia socială şi ocupaţională tulburată 

Dependenţă sau independenţă excesivă  Frecvent "dezamăgiţi" de către partener

Impulsivi sau compulsivi

Page 6: Tulburari de personalitate.ppt

7/27/2019 Tulburari de personalitate.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tulburari-de-personalitateppt 6/20

Caracteristicile obişnuite ale pacienţilor cu

tulburări de personalitate (2)

Exacerbare  produsă de afecţiunile SNC, traumatismcranian şi stres

Standarde şi opinii inflexibile

Iritabilitate

 Abilităţi empatice reduse

Inşelarea persoanelor pentru a ajunge la un rezultat final

Egocentrism

Deseori rezistenţă la tratament

 Trecere de la subevaluare la supraevaluare

Relaţii interpersonale tulburi sau instabile 

Page 7: Tulburari de personalitate.ppt

7/27/2019 Tulburari de personalitate.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tulburari-de-personalitateppt 7/20

CLASIFICAREA TULBURĂRILOR DE PERSONALITATE 

ŞI IPOSTAZE MEDICALE ALE ACESTORA 

Page 8: Tulburari de personalitate.ppt

7/27/2019 Tulburari de personalitate.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tulburari-de-personalitateppt 8/20

Complicaţiile tulburărilor depersonalitate

 Tulburare de somatizare

Tulburare anxioasă/ fobii sociale

Episod depresiv major

Episoade psihotice

Tulburare delirantă 

Dependenţa de substanţe 

 Alcoolism şi toxicomanie 

Suicidul

Page 9: Tulburari de personalitate.ppt

7/27/2019 Tulburari de personalitate.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tulburari-de-personalitateppt 9/20

Tulburarea paranoidă  Tulburarea schizoidă  Tulburarea schizotipală  Tulburarea antisocială  Tulburarea borderline

 Tulburarea histrionică  Tulburarea narcisistică  Tulburarea evitantă  Tulburarea dependentă  Tulburarea obsesiv-compulsivă 

 Alte tulburări de personalitate 

TULBURĂRILE DE PERSONALITATE 

Page 10: Tulburari de personalitate.ppt

7/27/2019 Tulburari de personalitate.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tulburari-de-personalitateppt 10/20

Tulburarea de personalitate paranoidă 

Neîncredere şi suspiciozitate faţă de

alţii ale căror intenţii sunt interpretateca rău-voitoare şi care persistă chiar înfaţa unor dovezi puternice că nu existănici un motiv de îngrijorare. Ei tind săfie anxioşi, distanţi, fără umor şicertăreţi şi fac adeseori “din ţînţar armăsar”. Ei poartă pică tot timpul, şisunt implacabili faţă de insulte, injuriisau ofense.

În activitatea profesională depun multeeforturi şi dacă se află în situaţia de amunci individual, se descurcă foartebine. Are dubii nejustificate referitoarela loialitatea sau corectitudineaamicilor sau colegilor.

Page 11: Tulburari de personalitate.ppt

7/27/2019 Tulburari de personalitate.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tulburari-de-personalitateppt 11/20

Tulburarea de personalitate schizoidă Caracteristica principală a acestei

 personalităţi este lipsa de interes faţăde alte persoane şi relaţii sociale. Suntindiferenţi la laude sau critici. Sunt

nişte singuratici şi exprimă foarte puţine emoţii. Sunt retraşi, lipsiţi desimţ al umorului, reci şi aplatizaţiemoţional. Deşi sunt izolaţi social şi

au afectivitate aplatizată (caracteristiciale schizofreniei), nu au tulburări degândire (halucinaţii, idei delirante sautulburări de limbaj) şi de aceea nu pot

fi consideraţi schizofrenici. 

Page 12: Tulburari de personalitate.ppt

7/27/2019 Tulburari de personalitate.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tulburari-de-personalitateppt 12/20

Tulburarea de personalitate schizotipală 

Deficite sociale şi interpersonale manifestat prin disconfort acut în relaţii şi reducereacapacităţii de a stabili relaţii intime, precum şi

 prin distorsiuni cognitive şi de percepţie şiexcentricităţi de comportament. 

Indivizii au o gândire magică sau credinţe stranii care influenţează comportamentul şisunt incompatibile cu normele subculturale(ex. superstiţiozitate, credinţă în clarviziune,

telepatie, fantezii şi preocupări bizare). Deasemenea, ei trăiesc experienţe perceptiveinsolite, incluzînd iluzii corporale. Au ogândire şi un limbaj bizar (ex. limbaj vag,circumstanţial, metaforic, supraelaborat sau

stereotip).

Page 13: Tulburari de personalitate.ppt

7/27/2019 Tulburari de personalitate.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tulburari-de-personalitateppt 13/20

Tulburarea de personalitate antisocială Denumiţi adeseori şi sociopaţi, aceşti indivizisunt caracterizaţi de: desconsiderarea şi 

 violarea drepturilor altora, impulsivitate şiincapacitate de a face planuri pe durată lungă,iritabilitate şi agresivitate, neglijenţă nesăbuită pentru siguranţa sa sau a altora, iresposabilitateconsiderabilă indicată prin incapacitatearepetată de a avea un comportament consecvent

la muncă ori de a-şi onora obligaţiile financiare,lipsa de remuşcare, indiferenţă faţă de faptul dea fi furat sau maltratat sau încercarea dejustificare a acestor fapte, incapacitate de a seconforma normelor sociale în legătură cu

comportamentele legale (comiterea repetată deacte care constituie motive de arest),incorectitudine, minţit repetat, manipulareaaltora pentru profitul sau plăcerea personală.

 Aceşti indivizi pot forma cu uşurinţă relaţiiinterpersonale dar natura acestora estesuperficială. 

Page 14: Tulburari de personalitate.ppt

7/27/2019 Tulburari de personalitate.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tulburari-de-personalitateppt 14/20

Tulburarea de personalitate borderline

Caracteristica principală esteinstabilitatea relaţiilor interpersonale,imaginii de sine şi afectului şiimpulsivitatea manifestată prin cheltuieliabuzive, joc patologic, abuz de

substanţă, mâncat excesiv, relaţii sexuale

dezorganizate etc. Indivizii alterneazăîntre extremele de idealizare şidevalorizare. Pot avea o perturbare de

identitate şi sentimentul cronic de vid

interior. Apar manifestări frecvente defurie cu incapacitatea de a-şi controlamânia Au un comportament

automutilant şi ameninţări recurente desuicid. Nu suportă solitudinea şi suntinstabili afectiv.

Page 15: Tulburari de personalitate.ppt

7/27/2019 Tulburari de personalitate.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tulburari-de-personalitateppt 15/20

Tulburarea de personalitate histrionică 

Este caracterizată de emoţionalitate excesivă şi de căutare a

atenţiei. Istericul se simte nemulţumit atunci când nu se află încentrul atenţiei. Îşi schimbă rapid emoţiile care sunt superficiale.Catarsisul afectiv este facil. Este sugestionabil, uşor de influenţat.

 Are tendinţa de a dramatiza conţinutul vorbirii şi un stil decomunicare colorat, impresionabil. Consideră relaţiile a fi maiintime decât sunt în realitate. Are un comportament seducător şi

 provocator sexual. Sunt manipulativi, orientaţi spre satisfacerea propriilor interese. Se entuziasmează facil şi efemer. Pot existaameninţări cu suicidul. 

Page 16: Tulburari de personalitate.ppt

7/27/2019 Tulburari de personalitate.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tulburari-de-personalitateppt 16/20

Tulburarea de personalitate narcisică 

Caracterizată prin grandoare, necesitatea de

admiraţie şi lipsa de empatie. Are sentimentulde autoimportanţă, fantasme de succesnelimitat, putere. Necesită admiraţie excesivăşi îşi subliniază repetat şi exagerat calităţile.

Este sensibil la critică sau pierdere. Are pretenţii exagerate de tratament favorabil şisupunere dorinţelor sale. Profită de alţii pentrua-şi atinge scopurile. Este lipsit de empatie:este incapabil să cunoască sau să se identifice

cu sentimentele şi necesităţile altora.Comportament arogant, sfidător. Aresentimente ostile sau de invidie pe care le

 proiectează asupra interlocutorilor. 

Page 17: Tulburari de personalitate.ppt

7/27/2019 Tulburari de personalitate.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tulburari-de-personalitateppt 17/20

Tulburarea de personalitate evitantă 

Caracterizată prin inhibiţie socială,

sentimente de insuficienţă şihipersensibilitate la evaluare negativă.Evită activităţile profesionale care implicăun contact interpersonal semnificativ dincauza fricii de critică, dezaprobare sau

respingere. Manifestă reţinere în relaţiileintime de teama de a nu fi ridiculizat şiinhibat în relaţii noi din cauzasentimentelor de inadecvare. Ataşamentele

 personale sunt restrictive. Se consideră

inapt social, inferior celorlalţi, neatractiv şise subestimează. Este ezitant în a-şiasuma riscuri ori în a se angaja în activităţinoi pentru a nu fi pus în dificultate.Interpretativ şi hipersensibil faţă de

comentariile celorlalţi. 

Page 18: Tulburari de personalitate.ppt

7/27/2019 Tulburari de personalitate.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tulburari-de-personalitateppt 18/20

Tulburarea de personalitate dependentă 

Caracterizată de necesitatea excesivă de a fi supervizat,

care duce la un comportament submisiv şi adeziv şi lafrica de separare. Are dificultăţi în a lua deciziicomune fără reasigurări şi sfaturi din partea altora.Necesită ca alţii să-şi asume responsabilitatea pentrucele mai importante domenii ale vieţii lui. Are

dificultăţi în a-şi exprima dezaprobarea faţă de alţii deteama de a nu pierde aprobarea sau suportul acestora.

 Are dificultăţi în a iniţia proiecte ori a face ceva singurdin lipsa de încredere în judecata şi capacităţile sale.Merge foarte departe spre a obţine solicitudine până la

 punctul de a se oferi voluntar să facă lucruri care suntneplăcute. Caută urgent o altă relaţie drept sursă desupervizare când o relaţie strânsă se termină. Îi esteexagerat de frică de a nu fi lăsat să aibă grijă de sine şi

se simte lipsit de ajutor când rămâne singur. 

Page 19: Tulburari de personalitate.ppt

7/27/2019 Tulburari de personalitate.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tulburari-de-personalitateppt 19/20

Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă 

Caracterizată de preocuparea către ordine,

 perfecţionism şi control mental şiinterpersonal în detrimentul flexibilităţii,deschiderii şi eficienţei. Este preocupat dedetalii, reguli, liste, ordine, organizare sau

 planuri în aşa fel încât obiectivul major al

activităţii este pierdut. Prezintă perfecţionism care interferează cuîndeplinirea sarcinilor. Este excesiv dedevotat muncii şi productivităţii mergând

 până la excluderea activităţilor recreative şi

amiciţiilor. Este hiperconştiincios, scrupulosşi inflexibil în probleme de morală, etică, valori. Refuză se delege sarcini sau sălucreze cu alţii în afara situaţiei când aceştiase supun stilului său. Adoptă un stil avar de a

cheltui. Manifestă rigiditate şi obstinaţie. 

Page 20: Tulburari de personalitate.ppt

7/27/2019 Tulburari de personalitate.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/tulburari-de-personalitateppt 20/20

 Alte tulburări de personalitate 

Tulburarea de personalitate depresivă 

Tulburarea de personalitate emoţional instabilă 

 Tulburarea de personalitate pasiv-agresivă 

Tulburarea masochistă a personalităţii (nevalidată); caracteristicileau fost preluate de Tulburarea dependentă şi pasiv -agresivă 

Tulburarea sadică a personalităţii (nevalidată); caracteristicile aufost preluate de tulburarea antisocială 


Recommended